Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 15/03/2012 om uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 15/03/2012 om 20.30 uur"

Transcriptie

1 1 Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 15/03/2012 om uur Aanwezigheden: Aanwezigheidslijst - Schepen inzake lokale economie en handel Pascal Rousseaux - Ambtenaar lokale economie - Nathalie Van Peteghem Niet-georganiseerd bedrijfsleven: - Bogaert Wouter - Buerman Luc - De Cuyper Jan (Vz) - De Vis Hendrik - Vermeulen Marleen - Welvaert Kristof Georganiseerd bedrijfsleven: - CIB: Van Audenhove Paul - Dekenij 3 gemeenten: Van Geyt Patrick en De Clercq Carine - Handelscentrum Merelbeke: Vandeputte Stefaan - LVZ: De Praeter Ann - SAV: De Corte Koen - Unizo: Essel Tom Vertegenwoordigers andere gemeentelijke adviesraden; - Raad voor Cultuur Botte Willy Politieke vertegenwoordigers: - Groen!: Parmentier Lieve Verontschuldigd: Niet-georganiseerd bedrijfsleven: - Derbaix Philip - De Ruyck Alain - Vermeulen Caroline Georganiseerd bedrijfsleven: - Voka: Callebaut Lucrèce Deskundige: - Deryckere Francis Politieke vertegenwoordigers: - Open VLD: Pede Anne - SP.A: Schwing Michael

2 2 Vertegenwoordigers andere gemeentelijke adviesraden; - Welzijnsraad De Belie Paul - Beheerraad Culturele Infrastructuur Braekeleirs Robrecht Afwezig: Niet-georganiseerd bedrijfsleven: - Bastiaansen Gerd - Van Den Berghe Rita - De Bie Yvan - Vandekerckhove Elke - De Cooman Carlo - Vermeersch Eddy - De Wilde Didier - Volckaert Jurgen - Ghyselinck Eric - Hebbelinck Lindsay - Oosterlinck Anny - Schutyser Jo Politieke vertegenwoordigers: - CD&V: De Ruyck Eric - Vlaams Belang: Mathys Anita Vertegenwoordigers andere gemeentelijke adviesraden; - Seniorenraad De Vogelaere Norbert 1. Verwelkoming Eigenlijk verslag Jan De Cuyper, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Aanwezigheden /verontschuldigingen De aanwezigheden, verontschuldigingen en afwezigheden worden opgenomen zoals hierboven vermeld. Jan meldt dat Antoine Vermeulen ontslag nam zowel uit het dagelijks bestuur als uit de algemene vergadering. Dirk Boterberg wenst toe te treden als nieuw lid en stelt zich voor. 3. Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering Het verslag van de vorige algemene vergadering dd. 13/10/2011 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 4. Advies retributie parkeren Merelbeke-centrum toelichting door schepen Jan Jonckheere Schepen Jan Jonckheere licht te presentatie in bijlage toe. In de ondergrondse parking zijn 146 parkeerplaatsen (Hiervan sneuvelden er 2 voor het plaatsen van het sanitair gedeelte). De bedoeling is om hiervoor een billijk exploitatievoorstel te doen. Hierbij kreeg het gemeentebestuur Merelbeke hulp van het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent. Zij gaven raad bij het uitschrijven van de concessie en hebben het bestek voor de concessie uitgeschreven. Er werd niet gekozen voor de optie met

3 3 slagbomen, want dit betekent dat 3 voltijdse werknemers zouden moeten aangeworven worden. Deze financiële last zou te zwaar zijn. De ondergrondse parking wordt beschouwd als openbaar domein. Het uitgangspunt is om het parkeren in de ondergrondse parking te stimuleren zodat de wagens uit het zicht zijn. Dit kan alleen door het parkeren daar goedkoop te maken. De inhoud van de presentatie vormt een voorstel dat op dit moment nog niet werd goedgekeurd. Het wordt nu voor advies voorgelegd en zal ter goedkeuring voorgelegd worden in de gemeenteraad van maart. Voor de toepassing ervan wordt gestreefd naar de maand mei. Bijkomende uitleg bij: Slide 3: De reden om een concessie van 7 jaar toe te staan is omdat het meeste aangekochte materieel een afschrijvingstermijn van 7 jaar heeft. Slide 24: De openingsuren van de ondergrondse parking gelden enkel voor het binnen rijden. Buiten rijden kan altijd. Wouter merkt op dat mensen opnieuw kunnen binnenrijden om opnieuw 3 uur gratis te kunnen parkeren. Of dit in werkelijkheid vaak zal gebeuren is nog de vraag. Andere opmerkingen: - de groene parking in de buurt van het toekomstig cultureel centrum staat op dit moment op hold, want er zullen al meer parkeerplaatsen zijn dan vóór het aanvatten van de werken. - Bij aanvang van de toepassing van de nieuwe parkeerretributie zal wellicht niet streng opgetreden worden. Na een inloopperiode waarbij gewaarschuwd zal worden, zal wel beboet worden. Deze manier van werken werd ook toegepast bij de vorige wijziging van parkeerregimes. - De vraag wordt gesteld waar zelfstandigen die in het centrum een zaak hebben en op hetzelfde adres wonen, moeten parkeren. De parking tramstelplaats en vredegerecht zijn slechts 1 uur gratis. Bewonerskaarten zijn niet geldig in blauwe zones. Het gaat hier om een beperkt aantal zaken waarvoor een oplossing zou moeten gezocht worden. Deze opmerking wordt door de aanwezige schepenen meegenomen, maar abonnementen zullen niet gegeven worden. - Waar moeten personeelsleden van de zaken in de buurt parkeren? Zij zullen de geldende tarieven in de praktijk moeten betalen. Jan geeft aan dat bijvoorbeeld in Stad Gent ook dient betaald te worden voor parkeerplaats voor personeelsleden. Zijn zaak betaalt dit voor de werknemers. - Het personeel van de gemeente zal kunnen parkeren in de ondergrondse parking tegen een voordelig tarief. Hiervoor werden 40 plaatsen voorzien. Dit is voldoende om alle wagens van personeelsleden van het gemeentehuis in de ondergrondse parking te krijgen. - Nu is er parkeerplaats tekort. Om 9.00 uur staat de parking vredegerecht en in de Sportstraat vol. Met de opening van de ondergrondse parking komen 144 parkeerplaatsen bij en zal dit probleem verminderen. - Er zal wat de gemeente betreft, geen abonnementssysteem worden toegestaan. Misschien valt hierover wel te spreken voor de verdieping -2, maar dit is niet van de gemeente. - Er wordt opgemerkt dat in het centrum veel zaken mooi worden, maar dat het vaak geen verbetering is voor de handelaren. Schepen Rousseaux haalt aan dat de aantrekkelijkheid verbeterd wordt en dat dit zeker ook de handelaren ten goede zal komen. Dirk Boterberg sluit zich hierbij aan. Hij zegt dat op korte tijd heel wat wegen heraangelegd zijn (Zwijnaardsesteenweg, Hundelgemsesteenweg, Kerkplein, Driekoningenplein). Dit zijn zaken

4 4 waar lange tijd vraag naar was. Nu het er eindelijk is, zal het een mentaliteitswijziging vragen. In dit verband wordt ook aangehaald dat het soort zaken die aangetrokken werden voor het Driekoningenplein belangrijk zijn en zij voor aantrekkingskracht zouden moeten zorgen. Schepen Rousseaux geeft aan dat dit te maken heeft met vraag en aanbod. Paul geeft aan dat voor het Arcadisgebouw het eerste uitgangspunt was om de focus te leggen op lokale middenstand. Vanuit deze doelgroep kwam geen interesse. Er werd rekening mee gehouden om diensten zoveel mogelijk boven in het gebouw te huisvesten. - Waar zal de kermis plaatsvinden? Het grootste deel zou op het kerkplein komen. Het tweede deel wordt bekeken. - Luc Buerman haalt aan dat voor zijn winkel vaak een auto geparkeerd staat. Deze wordt niet bekeurd. Wellicht treedt de politie op dit moment, gezien de situatie, minder snel op. 5. Een wekelijkse markt in Merelbeke-centrum In de gemeenteraad van februari werd het voorstel tot de organisatie van een maandelijkse markt op het Munteplein goedgekeurd. Marktverenigingen werden aangeschreven, de vacatures werden ook bekendgemaakt via aanplakking, website en pers. Nu het centrum vorm krijgt, wil schepen Rousseaux polsen naar de meningen over een wekelijkse markt in het centrum en wil hij hierover een enquête laten uitvoeren bij de handelaren in het centrum. Er wordt aangehaald dat Groen! reeds een enquête voerde over een markt. Alle mensen, op 2 personen na, waren hiervan voorstander. De meeste bevraagden hadden de voorkeur voor een donderdag. De reacties van de aanwezigen zijn positief. Het Handelscentrum meldt dat ook zij een bevraging gaan doen waarbij een deel ook over een markt gaat. De resultaten zullen wellicht tegen de zomer bekend zijn. Bij een wekelijkse markt dient rekening gehouden te worden met de zondagsmarkt van Ledeberg. De jaarmarkt kent slechts weinig succes. Het aanbod is achteruitgegaan en het aantal bezoekers ook. 6. Gemeenschapsvormend project Merelbeke-Centrum 2012 Dag van de Klant In het kader van het gemeenschapsvormend project Merelbeke-Centrum 2012 zal ondermeer vorm gegeven worden aan de actie Dag van de Klant op zaterdag 22 september. Hiervoor werden reeds enkele vergaderingen georganiseerd. De laatste vond plaats op 8 maart Tijdens deze vergadering werd Dag van de Klant als volgt besproken: - organisatie van een kinderopvang waar ouders hun kinderen even laten opvangen terwijl ze even gezellig kunnen winkelen in Merelbeke - kunstmarktje Montmartre - live muziek langsheen de winkels - alle kleinhandelszaken vragen om deel te nemen aan Dag van de Klant en vragen of ze een attentie geven aan hun klanten. Deze handelszaken ontvangen een affiche van Dag van de Klant en kunnen rekenen op publiciteit hierover op de gemeentelijke website. Bovendien gaan we na of we een bloem (teken van het project en van het kunstwerk Flowers op het kerkplein) kunnen aanbrengen op de stoep ter hoogte van de deelnemende handelaren door middel van een krijtspuitbus. Op die manier zijn ze extra herkenbaar.

5 5 - De organisatie van een vakmansroute. Dit is eigenlijk een soort opendeur bij een zaak die (potentiële) klanten een kijkje achter de schermen biedt. We hebben zaken nodig die aan de aanwezigen dus iets kunnen demonstreren, iets laten proeven, De lijst in bijlage wordt overlopen. Als opmerking wordt gegeven dat La Riojana wellicht geen geschikte kandidaat is voor dergelijk initiatief gezien deze groothandelaar is. Parlevliet zit nu in Lochristi, niet meer in Merelbeke. Een nieuw voorstel is Roger Van Steenberghe. De lijst zal in die zijn aangepast worden. Het handelscentrum zit met het idee om misschien stempelkaarten te bedelen via deelnemende handelaren. Een volle stempelkaart geeft recht op bijvoorbeeld een gratis consumptie. Dit zal binnen het handelscentrum ook nog verder besproken worden. 7. Varia en rondvraag - Over de snelheidsdrempel ter hoogte van slagerij Smet-Poriau wordt de snelheidsbeperking van 30 km per uur vaak niet gerespecteerd. Dit zal worden doorgegeven aan de lokale politie - Schepen Pascal Rousseaux licht toe dat het college zopas heeft voorzien voor het plaatsen van 6 digitale informatieborden of lichtkranten. Het bestek zal ter goedkeuring voorgelegd worden in de gemeenteraad van april of mei. De locaties die op dit moment voorgesteld worden zijn de volgende: 1. langsheen de Hundelgemsesteenweg komende van Schelderode vόόr het kruispunt Molenhoek aan de rechterkant 2. langsheen de Hundelgemsesteenweg komende van Gent vόόr de rotonde in het centrum aan de rechterzijde (net vόόr het voormalige Babycomfort) 3. langsheen de Zwijnaardsesteenweg komende uit de richting van Zwijnaarde net vόόr de rotonde op de rechterzijde (iets voor het reisbureau) 4. in Flora op het Floraplein langsheen de Van Goethemstraat 5. in Bottelare op het Koning Albert I-plein 6. in Schelderode Voorgesteld wordt om locatie 2 te vervangen door de Hundelgemsesteenweg komende van Gent vόόr de rotonde aan de Ringvaart (Tuco). Op deze locatie passeren dagelijks meer wagens dan aan Babycomfort. De bedoeling is dat deze lichtkranten de huidige geverfde panelen van verenigingen vervangen, want naast gemeentelijke info, kunnen ook verenigingen hierop berichten publiceren alsook het Handelscentrum en de Dekenij 3 gemeenten. Specifieke richtlijnen hieromtrent zullen worden vastgelegd in een gebruikersreglement. - Daarnaast haalt Nathalie aan dat in de hele maand april een GSM-inzamelactie zal plaatsvinden ten voordele van Amnesty International. De inzamelpunten worden nog bekendgemaakt en zijn voornamelijk handelaars waar veel mensen verschillende keren over de vloer komen, zoals bakkers, slagers e.d. Ook voorzien we inzamelpunten bij de bedrijven in het Axxes-complex omdat daar heel wat werknemers dagelijks komen werken. Per ingezamelde GSM ontvangt Amnesty International 3 en bovendien zorgen zij ervoor dat deze GSM s verantwoord worden gerecycleerd.

6 6 - Nathalie werpt op dat tot 7 mei kan ingeschreven worden op de groepsaankoop voor groene stroom. Nieuw is dat dit jaar ook bedrijven kunnen intekenen voor zover hun verbruik beperkt is. Dit is een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen dat ondersteuning krijgt door onze duurzaamheidsambtenaar. Wie meer info wenst kan zich wenden tot Liesbet Bockstaele. - Jan sluit aan dat voor de samenaankoop energie, georganiseerd vanuit de adviesraad en begeleid door Erbeko, uiteindelijk 19 deelnemers instapten en een contract aangingen met Essent. Voor deze deelnemers samen werd een besparing van gerealiseerd. Over het verloop ervan bestaan zowel positieve als negatieve klanken. - Carine De Clercq geeft tot slot nog mee dat het ontmoetingscentrum in Flora te klein is voor hun activiteiten. Er kunnen slechts 100 personen in. Ze vraagt om een uitbreiding van het ontmoetingscentrum te bekijken en ook om de bewegwijzering ernaartoe te verbeteren. - De datum van de volgende vergadering is donderdag 14 juni 2012 om uur.

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september Inspraak plus P.B. 9185 Wachtebeke CD2/145/1 ANDERS: kartel voor politieke vernieuwing in Wachtebeke Rek. nr. 068-2476238-49 Website: www.wachtebeke-anders.be Jaargang 29 nummer 2 juli 2011 v.u. Rosita

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gie Goyvaerts, Gert Denollet, Machteld Hofmans Diane

Nadere informatie

Milieuraad 24 maart 2014

Milieuraad 24 maart 2014 Milieuraad 24 maart 2014 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, A. Wauters, K. Laureys, P. Moeseke, A. Van Osselaer, Y. Stassyns, P. Van Geyte, W. Vermeir, M. De Bonte, L. Colman, W. Wuytack,

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester; de heren Urbain Vercauteren, Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde en Wouter Van Bellingen, mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Merelbeke. Merelbeke. Infomagazine // Mei 2011. 08 Samenaankoop groene energie 11 Vul de gezonheidsenquête in!

Merelbeke. Merelbeke. Infomagazine // Mei 2011. 08 Samenaankoop groene energie 11 Vul de gezonheidsenquête in! Merelbeke Infomagazine // Mei 2011 Merelbeke 08 Samenaankoop groene energie 11 Vul de gezonheidsenquête in! 2 College van burgemeester en schepenen Burgemeester Filip Thienpont (CD&V / N-VA) algemeen beleid,

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Sint-Niklaas, een aangename en veilige stad

Sint-Niklaas, een aangename en veilige stad sint-niklaas.s-p-a.be sp.a-afdeling Sint-Niklaas voorjaar 2012 Sint-Niklaas, een aangename en veilige stad Christel Geerts Stadsfinanciën op goede spoor Samen voor groene stroom Burgemeester Christel Geerts

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Aanwezig: Gilberte Muls (Schepen van onderwijs) Marijke Sué (gecoöpteerd lid) Karin Bunckens (directie Linden-Binkom) Marina Tuyls (leerkracht Binkom) Els Pauwels (leerkracht

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

HUURDERSADVIESRAAD. Evaluatie 2013. Advies onthaalbeleid 2010

HUURDERSADVIESRAAD. Evaluatie 2013. Advies onthaalbeleid 2010 HUURDERSADVIESRAAD Evaluatie 2013 Advies onthaalbeleid 2010 Goedkeuring advies 7 oktober 2013 1 Voorgeschiedenis In de vergadering van 25 mei 2010 nam de raad van bestuur kennis van het advies van de huurdersadviesraad

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie