De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2006."

Transcriptie

1 De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent Je vindt hier het volledige aanbod van alle secundaire scholen uit Evergem, Gent, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke en Zelzate. De Stap Studieadviespunt Gent maakt deze brochure. Die CLB-informatiedienst is een project van de Gentse Centra voor leerlingenbegeleiding in samenwerking met de stad Gent op initiatief van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Met alle vragen over je studiekeuze kan je terecht bij de CLB s. De adressen vind je op de achterflap van deze brochure. Wil je meer weten over de inhoud van een studierichting? Surf naar Stapper (www.destapgent.be/stapper). Met informatieve vragen ben je welkom bij de Stap-Studieadviespunt Gent. Open elke werkdag van 12 uur tot 17 uur, ook tijdens de schoolvakanties. Enkel gesloten op feest- en brugdagen, tussen kerst en nieuwjaar en tijdens de Gentse feesten. Scholenlijst Inleiding - Gelijke onderwijskansen Inschrijvingsrecht voor alle leerlingen - De structuur van het secundair onderwijs Het voltijds secundair onderwijs - De eerste graad - De vier onderwijsvormen in de tweede en de derde graad - De vierde graad - De zevende specialisatiejaren - Overzicht per school - Overzicht per studierichting Het deeltijds secundair onderwijs - Deeltijds beroepssecundair onderwijs - Erkende vorming in Syntra - Erkende vorming in Centra Deeltijdse Vorming - Overzicht per school Het buitengewoon secundair onderwijs - De opleidingsvormen - De types - Overzicht per school Je vindt het rapper met Stapper Je wilt graag meer weten over een bepaalde studierichting? Op Stapper vind je alle inhoudelijke informatie over de studierichtingen van het secundair onderwijs. Een korte beschrijving van de inhoud, foto s die de richtingen illustreren, lessenroosters, toelatingsvoorwaarden, mogelijke overgangen geven je een goed beeld van de studiemogelijkheden in het secundair onderwijs. Surf naar Deze publicatie werd met uiterste zorg samengesteld door de Stap-Studieadviespunt Gent. Indien je er toch fouten in terugvindt, gelieve die dan te signaleren aan de Stap. Telefonisch kan dat op of per mail op 1

2 Scholenlijst Voltijds secundair onderwijs 9940 Evergem Middenschool Evergem 17 Sint-Franciscus - Schepenhuisstraat 17 Sint-Franciscus - Doornzeledries Gent Atheneum Wispelberg 18 Freinetatheneum De Wingerd 18 GITO campus Bouw 18 Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius 19 Hotel- & Bakkerijschool Tweebruggen 19 Humaniora Nieuwen Bosch 19 Instituut Van Gent 20 Instituut Voor Verpleegkunde Sint-Vincentius 20 campus Guislain Instituut Voor Verpleegkunde Sint-Vincentius 20 campus Molenaarsstraat Koninklijk Atheneum III Voskenslaan 21 Koninklijk Lyceum 21 Koninklijk Technisch Atheneum I 22 Kunsthumaniora 22 Kunsthumaniora Sint-Lucas 22 Middelbare Rudolf Steinerschool Vlaanderen 23 Middenschool II 23 Middenschool III Voskenslaan 24 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut 24 Provinciaal Handels- en Taalinstituut 25 Provinciaal Instituut Haartooi en Schoonheidszorgen 25 Provinciale Middenschool 25 Secundair Kunstinstituut 26 Sint-Barbaracollege 26 Sint-Bavohumaniora 26 Sint-Geertruidinstituut campus Crombeen 27 Sint-Geertruidinstituut campus Maria Middelares 27 Sint-Lievenscollege sschool Sint-Joris 27 Sint-Lievenscollege humaniora 28 Sint-Paulusinstituut campus De Deynestraat 28 Sint-Paulusinstituut campus Marathonstraat 28 Sint-Paulusinstituut campus Patijntjestraat 29 Sint-Pietersinstituut 29 Vesaliusinstituut Gent 29 VIP-School 30 VIP-school: De Toren Van Babel 30 VIP-school: Het Labyrint 31 Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs - Gent Gentbrugge Koninklijk Atheneum I Gentbrugge Ledeberg Onze-Lieve-Vrouwcollege Lochristi EDUGO campus Lochristi Mariakerke Koninklijk Atheneum Mariakerke 33 Visitatie Mariakerke - Broeders Van Liefde 33 Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs - Mariakerke Melle College van de Paters Jozefieten 34 KTA Tuinbouwschool Melle 35 Sint-Franciskusinstituut 35 Sint-Franciskusinstituut / 35 Vrije Nederlandstalige School Lucerna College Merelbeke KTA-GITO + Middenschool Oostakker EDUGO campus de Brug 37 EDUGO campus de Toren 37 EDUGO campus Glorieux t.i Sint-Amandsberg Atheneum Groenkouter 38 GITO campus Techniek 39 Sint-Janscollege campus Heiveld 39 Sint-Janscollege campus Visitatie Sint-Denijs-Westrem Don Bosco Technisch Instituut 40 Sint-Paulusinstituut campus Loofblomme Wachtebeke Sint-Laurensinstituut campus Lyceum Zelzate Koninklijk Atheneum Zelzate 42 Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs 42 Sint-Laurensinstituut campus Sint-Laurens 43 Sint-Laurensinstituut campus Maria Middelares 43 Technisch Instituut Sint-Laurens-Maria Middelares Zwijnaarde Don Boscocollege 44 Deeltijds secundair onderwijs Sint-Franciscus - Doornzeledries 63 Atheneum Groenkouter D 63 CEDO Centrum Deeltijds Onderwijs Gent 63 Centrum Deeltijds Onderwijs De Rotonde-Gent 63 Centrum Deeltijds Onderwijs De Rotonde-Oostakker 64 Syntra Midden-Vlaanderen Gent 64 Groep INTRO vzw IVON 65 Groep INTRO vzw KIDZ 65 Deeltijdse Vorming vzw LEJO Gent 66 Vzw De Werf 66 Buitengewoon secundair onderwijs Buitengewoon Secundair Onderwijs Binnenhof 69 Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Gregorius 69 Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jozef 70 Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Juliaan 70 Secundaire School voor Buitengewoon Onderwijs 71 van de Gemeenschap Reynaertschool Secundaire School voor Buitengewoon Onderwijs 71 van de Gemeenschap t Vurstjen Stedelijk Buitengewoon Secundair Onderwijs Bert 72 Carlier - Krevelstraat Stedelijk Buitengewoon Secundair Onderwijs Bert 72 Carlier - Oudenaardsesteenweg UZ-school Stad Gent 72 2

3 Inleiding Gelijke onderwijskansen Inschrijvingsrecht voor alle leerlingen Arm of rijk? Wit of zwart? Het maakt geen verschil op de schoolbank. Iedereen is gelijk en heeft recht op gelijke kansen. Vanaf het schooljaar garandeert het inschrijvingsrecht je je dochter/zoon in te schrijven in de school en vestigingsplaats van je keuze. Vanzelfsprekend kan je je laten bijstaan en informeren door de school en het CLB in het maken van een goede en aangepaste studiekeuze. Hoe en wanneer inschrijven? Om de leerling in te schrijven bied je je samen met je dochter/zoon aan in de school of vestigingsplaats van je keuze. Je moet dat doen tijdens de inschrijvingsperiode. Elke school van het secundair onderwijs in Gent legt zelf de inschrijvingsperiode vast (vb. vanaf 1 mei of vanaf de opendeurdag). Die datum is opgenomen in het schoolreglement en wordt door elke school gecommuniceerd via folders, affiche aan de schoolpoort, website,. Is er geen specifieke datum voorzien in het schoolreglement dan kan je ten vroegste vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar inschrijven. Het Lokaal Overlegplatform (LOP) van de regio Gent kan een gezamenlijke inschrijvingsperiode of startdatum bepalen. Als er zulke gemeenschappelijke afspraken zijn, worden die ook opgenomen in het schoolreglement van elke school en gecommuniceerd aan de ouders. Het decreet voorziet dat elke school een voorrangsperiode moet organiseren voor broers en zussen die voorafgaat aan de reguliere inschrijvingsperiode. Elke school kan daarenboven een voorrangsperiode voorzien voor GOK-leerlingen* of voor niet- GOK-leerlingen. De data van de voorrangsperiodes zijn eveneens opgenomen in het schoolreglement van elke school en worden gecommuniceerd aan de ouders. Er zijn twee inschrijvingsvoorwaarden: 1. De leerling moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op het moment van de effectieve instap in het schooljaar (niet op het moment van inschrijving!). 2. Ouders en/of de meerderjarige leerling moeten akkoord gaan met het pedagogische project van de school en het schoolreglement. Je tekent hiervoor in het inschrijvingsregister. Voor het schooljaar bepaalt het decreet dat er ten vroegste vanaf 9 januari 2006 ingeschreven kan worden. Een gerealiseerde inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan van een leerling. Enkel een definitieve uitsluiting kan hieraan vroegtijdig een einde stellen. *Een GOK-leerling (Gelijke Onderwijskansen) is een leerling die voldoet aan één van de volgende kenmerken: - het gezin leeft van een vervangingsinkomen; - de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs; - het gezin behoort tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- en circusartiesten, woonwagenbewoners, ); - de thuistaal van de leerling is niet-nederlands; - de leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het gezin opgevangen. De ouders bevestigen dat via een verklaring op eer. 3

4 Moet de school je dochter/zoon inschrijven? Ja, als je dochter/zoon aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet. Er zijn echter vier uitzonderingen. De inrichtende macht van een school mag een leerling weigeren als: a) wegens materiële omstandigheden de capaciteit overschreden wordt. De school, de vestigingsplaats, een studierichting, het type, is hierdoor volzet; b) de leerling definitief uitgesloten werd tijdens het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar in de desbetreffende school; c) de leerling vanwege een definitieve uitsluiting in de loop van het schooljaar van school verandert en de draagkracht van die school hierdoor onder druk komt te staan. Dat kan enkel als hierover binnen het LOP vooraf afspraken gemaakt werden; d) de draagkracht van een school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de noden op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging van een leerling die georiënteerd werd naar het buitengewoon onderwijs. De leerling wordt ingeschreven onder de opschortende voorwaarde van vaststelling van onvoldoende draagkracht. In de vier gevallen deelt de school je de beslissing van de weigering schriftelijk mee binnen de vier dagen, aangetekend of per afgiftebewijs. Dat gebeurt via een formulier van weigering dat zowel de feitelijke als de juridische grond van de beslissing tot weigeren bevat. Je kunt in eerste instantie de school steeds om uitleg vragen. Daarenboven kan je info bekomen bij het LOP (zie verder). Wat kun je doen als je niet akkoord gaat met de beslissing van de school? Indien je het niet eens bent met de beslissing of de manier waarop de school met je vraag tot inschrijving is omgegaan, dan kun je klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, via een eenvoudig schrijven met daarin alle gegevens. De klacht moet binnen de 30 dagen na vaststelling van de feiten toekomen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. De lokale overlegplatforms De lokale overlegplatforms zijn samengesteld uit de inrichtende machten, schoolbesturen en directies van alle scholen en CLB s van de regio. In het overlegplatform zetelen ook vertegenwoordigers van leerlingen, ouders, personeel, de integratiesector, etnisch-culturele minderheden, het onthaalbureau, verenigingen waar armen het woord nemen en een aantal lokale socio-economische en socioculturele partners. Het lokale overlegplatform Gent secundair onderwijs (LOP SO) helpt mee om gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen te realiseren. Voorzitter LOP/SO Gent Marc Spoelders H. Dunantlaan Gent Deskundige-ondersteuner LOP/SO Gent Emiel Bogemans Op zoek naar meer informatie? Gratis brochure Gelijke onderwijskansen voor elk kind Scholen maken er werk van! Telefonisch of via aan te vragen bij de deskundigeondersteuner van het LOP. De website van de Gentse LOP s : 4

5 De structuur van het secundair onderwijs KSO 9 de jaar 8 de jaar 7 de jaar voorbereidend jaar 6 de jaar 5 de jaar 4 de jaar 3 de jaar 7 de jaar specialisatie 6 de jaar 5 de jaar 4 de jaar 3 de jaar 7 de jaar KSO specialisatie 6 de jaar KSO 5 de jaar KSO 4 de jaar KSO 3 de jaar KSO 7 de jaar specialisatie 6 de jaar 5 de jaar 5 de jaar vervolmaking 4 de jaar 3 de jaar Deeltijds onderwijs Buitengewoon onderwijs 2 de leerjaar (met opties) 1 ste leerjaar A (met keuzegedeelte) 2 de BVL beroepsvoorbereidend leerjaar 1 ste leerjaar B Basisonderwijs 5

6 Het voltijds secundair onderwijs De eerste graad Het Wil je starten in het dan moet je geslaagd zijn in het zesde leerjaar van het lager onderwijs. Ben je niet geslaagd en wil je toch starten in een, neem dan contact op met het begeleidend CLB. Het bereidt vooral voor op, of KSO. Het lessenpakket bestaat uit 32 lesuren. 27 of 28 lesuren 4 of 5 lesuren Dit is het vaste gedeelte. Alle leerlingen in het krijgen deze vakken. Dit is het keuzegedeelte. Je kiest vakken die passen bij de studierichting die je later wil volgen. Stedelijk en gemeentelijk onderwijs Gemeenschapsonderwijs Vrij katholiek onderwijs Godsdienst/zedenleer Nederlands Frans Engels 2 Wiskunde Aardrijkskunde Biologie Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Technologische opvoeding TOTAAL Het of Klassieke vorming Moderne of Algemene vorming Theoretisch technische vorming Praktisch technische vorming Kunstvorming 4 of 5 uur 2 of 3 uur + algemene vakken 4 of 5 uur Nederlands, Frans, wiskunde, LO, wetenschappelijk werk 4 of 5 uur alg. vakken 2 of 3 uur technologie + algemene vakken 4 of 5 uur technologie 4 of 5 uur kunstvakken Als je slaagt in het kan je naar het, waar je een optie kiest. De opties van het zijn: Agro- en biotechnieken Artistieke vorming Ballet Bouw- en houttechnieken Creatie en vormgeving Grafische communicatie en media* Grieks- Handel Hotel-voeding Industriële wetenschappen Maritieme vorming Mechanica-elektriciteit Moderne wetenschappen Rudolf Steinerpedagogie Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Textiel Topsport Yeshiva Je kunt ook overstappen naar het tweede beroepsvoorbereidende leerjaar. Na het kies je voor een studierichting in het algemeen secundair onderwijs (), het technisch secundair onderwijs (), het kunstsecundair onderwijs (KSO) of het beroepssecundair onderwijs (). 6

7 Het eerste leerjaar B Wil je starten in een eerste leerjaar B dan moet je eind december van het lopende jaar twaalf zijn. Ook als je geen zesde leerjaar deed of er niet geslaagd was, kan je beginnen in het eerste leerjaar B. Ben je geslaagd in het zesde leerjaar en wil je toch starten in een eerste leerjaar B, neem dan contact op met het begeleidend CLB. Het eerste leerjaar B bereidt je voor op het beroepssecundair onderwijs (). Het eerste leerjaar B heeft een vast gedeelte en een keuzegedeelte. De vakken uit het keuzegedeelte worden door de school bepaald. Je krijgt er praktijk. Die praktijk hangt meestal samen met de studierichtingen die je later in die school kunt volgen. Je kiest dus best een eerste leerjaar B in functie van wat je later wil worden. Stedelijk en gemeentelijk onderwijs Gemeenschapsonderwijs Vrij katholiek onderwijs Godsdienst/Zedenleer Nederlands Frans 2 1 Wiskunde Natuurwetenschappen Maatschappelijke vorming 3 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Technologische opvoeding GEMEENSCHAPPELIJK KEUZEGEDEELTE TOTALEN Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) Na een eerste leerjaar B kan je naar een beroepsvoorbereidend leerjaar. Hier wordt verder gewerkt aan eventuele leerachterstanden uit de basisschool. Je maakt er ook kennis met één of meer beroepssectoren. De beroepenvelden worden in principe in combinatie per twee aangeboden. Alleen Hotel-bakkerij-slagerij, Nijverheid en Zeevisserij zijn op zichzelf bestaande beroepenvelden. De beroepenvelden van het beroepsvoorbereidend leerjaar zijn: Bouw Decoratie Elektriciteit Haarzorg Hotel-bakkerij-slagerij Hout Kantoor en verkoop Land- en tuinbouw Metaal Mode Nijverheid Rijn- en binnenvaart Textiel Verzorging-voeding Zeevisserij 7

8 De vier onderwijsvormen in de tweede en de derde graad algemeen secundair onderwijs Algemene vakken Je kiest nog geen beroep. Je krijgt alleen algemene vakken: wiskunde, moderne talen, wetenschappen,, economie, Je krijgt theorie. Je studeert minimum 2 uur per dag. Je studeert na het zesde jaar zeker verder. STUDIERICHTINGEN PER STUDIEGEBIED STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD ALGEMEEN SECUNDAIR Economie Economie-moderne talen Economie-wiskunde ONDERWIJS Grieks- Grieks- Grieks Grieks-moderne talen Grieks-wetenschappen Grieks-wiskunde Humane wetenschappen Humane wetenschappen -moderne talen -wetenschappen -wiskunde Wetenschappen Moderne talen-wetenschappen Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Rudolf Steinerpedagogie Rudolf Steinerpedagogie Yeshiva Yeshiva SPORT Sport Wetenschappen-sport Wetenschappen-topsport Moderne talen-topsport Wetenschappen-topsport Wiskunde-topsport Waar kan je volgen in de regio Gent? Tweede graad: vanaf pagina 48 Derde graad: vanaf pagina 52 8

9 technisch secundair onderwijs Praktijkvakken Technische vakken Algemene vakken Je kiest voor een technische opleiding (grafisch,, metaal ). Je krijgt algemene vakken. Je verwerft technologisch inzicht via de technische vakken. Je oefent in de praktijk (vb. in de werkplaats, de computerklas of de keuken ). Je studeert, maar bent ook graag praktisch bezig. Studierichtingen met veel uren praktijk bereiden veeleer voor op een beroep, studierichtingen met meer uren algemene en technische vakken bereiden meer voor op verder studeren. STUDIERICHTINGEN PER STUDIEGEBIED STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD AUTO Autotechnieken BOUW Bouwtechnieken Bouwtechnieken Bouw- en houtkunde Bouw- en houtkunde CHEMIE Techniek-wetenschappen Chemie Farmaceutisch-technisch assistent Techniek-wetenschappen FOTOGRAFIE Fotografie Fotografie GRAFISCHE TECHNIEKEN 3 de Grafische communicatie* 4 de Grafische wetenschappen Grafische wetenschappen Grafische communicatie* (2008) HANDEL 3 de Grafische media* 4 de Grafische technieken Handel Handel-talen Druk- en afwerkingstechnieken Drukvoorbereidings-technieken Grafische technieken Printmedia* (2008) Multimediatechnieken Multimedia* (2008) Boekhouden-informatica Handel Informaticabeheer Secretariaat-talen HOUT Houttechnieken Houttechnieken KOELING EN WARMTE Koel- en warmtechnieken 9

10 LAND- EN TUINBOUW Biotechnische wetenschappen Dierenzorgtechnieken 10 Biotechnische wetenschappen Dierenzorgtechnieken Landbouwtechnieken Landbouwtechnieken Natuur- en landschapsbeheertechnieken Tuinbouwtechnieken Tuinbouwtechnieken LICHAAMSVERZORGING Bio-esthetiek Schoonheidsverzorging MARITIEME Dek Dek OPLEIDINGEN Motoren Motoren MECHANICA Industriële wetenschappen Industriële wetenschappen EN ELEKTRICITEIT Elektriciteit-elektronica Elektriciteit-elektronica Elektromechanica Elektrotechnieken Mechanische technieken Elektromechanica Elektrische installatietechnieken Elektronische installatietechnieken Kunststoftechnieken Mechanische vormgevingstechnieken Industriële ICT Podiumtechnieken Vliegtuigtechnieken MODE Creatie en mode Creatie en mode OPTIEK Optiektechnieken ORTHOPEDISCHE TECHNIEKEN Orthopedietechnieken PERSONENZORG SPORT TANDTECHNIEKEN TEXTIEL Sociale en technische wetenschappen Handel-topsport Lichamelijke opvoeding en sport Topsport Textielontwerptechnieken Textieltechnieken Gezondheids- en welzijnswetenschappen Jeugden gehandicaptenzorg Sociale en technische wetenschappen Handel-topsport Lichamelijke opvoeding en sport Topsport Tandtechnieken 5 de Textiel- en designtechnieken* 6 de Textielontwerptechnieken Textielproductietechnieken 5 de Textiel- en chemische technieken* 6 de Textielveredelingstechnieken TOERISME Toerisme Onthaal en public relations Toerisme VOEDING Brood en banket Brood en banket Hospitality Hotel Hotel Slagerij en vleeswaren Slagerij en vleeswaren MILITAIRE OPLEIDINGEN Voedingstechnieken Waar kan je volgen in de regio Gent? Voedingstechnieken Elektronica militaire wapensystemen Militaire bewapeningstechnieken Militaire en sociale wetenschappen

11 Tweede graad: vanaf pagina 49 Derde graad: vanaf pagina 54 KSO kunstsecundair onderwijs Kunstvakken Praktijkvakken Algemene vakken Je kiest voor een kunstzinnige opleiding. Je krijgt algemene vakken. Je bereidt je kunstpraktijk voor in de kunstvakken. Je beoefent kunst in de praktijk (vb. muziekatelier of atelier beeldende kunsten). Je studeert, maar bent ook graag praktisch bezig met kunst. Je studeert na het zesde jaar liefst verder. STUDIERICHTINGEN PER STUDIEGEBIED STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD BALLET Ballet Ballet Modern ballet BEELDENDE KUNSTEN Audiovisuele vorming Audiovisuele vorming PODIUMKUNSTEN Beeldende en architecturale vorming Beeldende en architecturale kunsten Artistieke opleiding Dans Muziek Woordkunst-drama Waar kan je KSO volgen in de regio Gent? Tweede graad: vanaf pagina 51 Derde graad: vanaf pagina 56 Architecturale vorming Beeldende vorming Architecturale en binnenhuiskunst Industriële kunst Toegepaste beeldende kunst Vrije beeldende kunst Artistieke opleiding Dans Muziek Woordkunst-drama 11

12 beroepssecundair onderwijs Praktijkvakken Algemene vakken Technische vakken Je kiest een praktische opleiding. Je krijgt een beperkte algemene vorming. Je krijgt veel praktijk. (vb. metselen, koken, verzorgen). Je technische vakken bereiden je voor op de praktijkuitoefening. Het studiewerk is beperkt, je wordt vooral getraind in goed praktijkwerk. Je bereidt je voor op het uitoefenen van een beroep. Na een zevende jaar behaal je het diploma secundair onderwijs. STUDIERICHTINGEN PER STUDIEGEBIED STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD AUTO Auto Carrosserie Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren Vrachtwagenchauffeur BOUW Bouw Bouwplaatsmachinist Ruwbouw Ruwbouwafwerking Schilderwerk en decoratie Schilderwerk en decoratie DECORATIEVE TECHNIEKEN GLASTECHNIEKEN GRAFISCHE TECHNIEKEN HANDEL Steen- en marmerbewerking Publiciteit en etalage 3 de Drukken en voorbereiden* 4 de Drukken Kantoor Verkoop Steen- en marmerbewerking Etalage en standendecoratie Publiciteitsgrafiek Glasinstrumentenbouw Drukken en afwerken Drukvoorbereiding Kantoor Verkoop 12

13 HOUT Hout Houtbewerking Houtbewerking-snijwerk JUWELEN Diamantbewerking Diamantbewerking Goud en juwelen Goud en juwelen Uurwerkmaken KOELING EN WARMTE Centrale verwarming en sanitaire installaties Koelinstallaties Bloemsierkunst Dierenzorg Landbouw Paardrijden en -verzorgen Tuinbouw LAND- EN TUINBOUW Dierenzorg Landbouw Paardrijden en -verzorgen Tuinbouw LICHAAMSVERZORGING Haarzorg Haarzorg MARITIEME Matroos OPLEIDINGEN Rijn- en binnenvaart Rijn- en binnenvaart MECHANICA Basismechanica EN ELEKTRICITEIT (auto en/of koeling en warmte en/of machines) Elektrische installaties Kunststofverwerking Lassen-constructie Productieoperator Werktuigmachines Elektrische installaties MODE Moderealisatie en -presentatie Moderealisatie en -verkoop MUZIEK- Muziekinstrumentenbouw INSTRUMENTENBOUW PERSONENZORG Verzorging-voeding Organisatiehulp Verzorging TEXTIEL Textiel Textiel VOEDING Brood- en banketbakkerij Brood- en banketbakkerij en confiserie Restaurant en keuken Restaurant en keuken Slagerij en vleeswarenbereiding Slagerij en verkoopsklare gerechten Grootkeuken De vierde graad beroepssecundair onderwijs Voor bepaalde specialisaties in het bestaat een vierde graad. De klemtoon ligt op de praktijk. Er zijn drie opleidingen: Modevormgeving (2 jaar) in het studiegebied Mode Plastische kunsten (2 jaar) in het studiegebied Decoratieve technieken Verpleegkunde (3 jaar - modulair) in het studiegebied Personenzorg Waar kan je volgen in de regio Gent? Tweede graad: vanaf pagina 51 Derde graad: vanaf pagina 57 Vierde graad: pagina 61 13

14 De zevende specialisatiejaren Toelatingsvoorwaarden specialisatiejaren, KSO, Elke overstap van een zesde jaar secundair onderwijs naar een specialisatiejaar binnen hetzelfde studiegebied is toegelaten. Overstappen naar een zevende specialisatiejaar van een ander studiegebied kan enkel mits de toelatingsklassenraad van het specialisatiejaar een gunstig advies formuleert. Leerlingen uit een zesde volgen eerst een specialisatiejaar en behalen zo een diploma secundair onderwijs. Daarna kunnen ze een specialisatiejaar volgen. Dit overzicht bevat de alfabetisch gerangschikte studiegebieden met de specialisatiejaren zoals ze aangeboden worden in het schooljaar Studiegebieden waarbinnen geen specialisatiejaren bestaan, zijn niet opgenomen in de lijst. STUDIEGEBIED SPECIALISATIEJAAR AUTO Toegepaste autotechnieken Auto-elektriciteit Bedrijfsvoertuigen Bijzonder transport Carrosserie- en spuitwerk Diesel- en LPG-motoren Scheeps- en havenwerk BEELDENDE KUNSTEN KSO Architecturale vormgeving Audiovisuele vormgeving Grafische vormgeving Industriële kunst Ruimtelijke vormgeving BOUW Bouw constructie- en planningstechnieken Industriële bouwtechnieken Weg- en waterbouwtechnieken Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen Dakwerken Decoratie en restauratie schilderwerk Mechanische en hydraulische kranen Renovatie bouw Restauratie bouw Wegenbouwmachines CHEMIE Apotheekassistent Biochemie Chemische procestechnieken Drogisterij-cosmetica Water- en luchtbeheersingstechnieken DECORATIEVE TECHNIEKEN Decor- en standenbouw Publiciteit en illustratie GLASTECHNIEKEN Labo-glasinstrumentenbouw GRAFISCHE TECHNIEKEN Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken Interactieve multimediatechnieken Rotatiedruktechnieken Tekst- en beeldintegratietechnieken Bedrijfsgrafiek Grafische opmaaksystemen Meerkleurendruk-drukwerkverdeling Zeefdruk 14

15 HANDEL HOUT Administratie vrije beroepen Commercieel webverkeer Immobiliënbeheer Internationaal transport en goederenverzending KMO-administratie KMO-ondernemerschap Medico-sociale administratie Netwerkbeheer Verkoop en distributie Kantooradministratie en gegevensbeheer Logistiek Verkoop en vertegenwoordiging Winkelbeheer en etalage Hout constructie- en planningstechnieken Bijzondere schrijnwerkconstructies Industriële houtbewerking Interieurinrichting Meubelgarneren Modelmakerij Restauratie van meubelen Restauratie van schrijnwerk Stijl- en designmeubelen JUWELEN Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse Juwelencreatie Uurwerkherstelling KOELING EN WARMTE Industriële koeltechnieken Industriële warmtetechnieken Koeltechnische installaties Non-ferro metalen dakbedekkingen Verwarmingsinstallaties LAND- EN TUINBOUW Bedrijfsleiding land- en tuinbouw Landbouwmechanisatie Agromanagement Bloemsierkunst Bosbouw Groenbeheer en verfraaiing Landbouwdiversificatie Land- en tuinbouwmechanisatie Manegehouder-rijmeester Tuinbouwmechanisatie Tuinbouwteelten Veehouderij en landbouwteelten LICHAAMSVERZORGING Esthetische lichaamsverzorging Grime Haarstilist MARITIEME OPLEIDINGEN Beperkte kustvaart MECHANICA EN ELEKTRICITEIT Audio-video en teletechnieken Computergestuurde mechanische productietechnieken Haventechnieken Industriële computertechnieken Industriële elektronicatechnieken Industriële onderhoudstechnieken 15

16 MECHANICA EN ELEKTRICITEIT Kunststofvormgevingstechnieken Mechanica constructie- en planningstechnieken Regeltechnieken Stuur- en beveiligingstechnieken Composietverwerking Computergestuurde werktuigmachines Fotolassen Industrieel onderhoud Industriële elektriciteit Matrijzenbouw Metaal- en kunststofschrijnwerk Pijpfitten-lassen-monteren MODE Creatie en patroonontwerpen Mode-verkoop Modespecialisatie en trendstudie Mode- en maatkleding heren MUZIEKINSTRUMENTENBOUW Restauratie muziekinstrumenten OPTIEK Contactologie-optometrie ORTHOPEDISCHE Orthopedische instrumenten TECHNIEKEN PERSONENZORG Internaatswerking Leefgroepenwerking Voedselbeing Kinderzorg Organisatie-assistentie Thuis- en bejaardenzorg SPORT Sport- en vrijetijdsanimatie TANDTECHNIEKEN Dentaaltechnieken en supra-structuren TEXTIEL Textielvormgevingstechnieken Textielveredeling en breikunde Instellen van textielmachines TOERISME Public relations Toerisme en organisatie Toerisme en recreatie VOEDING Bakkerijtechnieken Butler-Intendant Hotelbeheer Vleeswarentechnieken Banketaannemer-traiteur Banketbakkerij-chocoladebewerking Dieetbakkerij Gemeenschapsrestauratie Hotelonthaal Restaurantbedrijf en drankenkennis Slagerij-fijnkosttraiteur Specialiteitenrestaurant Wereldgastronomie Waar kan je zevende specialisatiejaren volgen in de regio Gent? Zevende specialisatiejaren : vanaf pagina 58 Zevende specialisatiejaren : vanaf pagina 60 16

17 Overzicht per school 9940 EVERGEM MIDDENSCHOOL EVERGEM (gemeenschap) Hofbilkstraat Evergem Tel Website: Externaat gemengd CLB: CLB v/h GO Gent ck Evergem za 20 mei uur 17 uur Informatie elke schooldag 9 uur 16 uur wet. werk 2 - lich. opv. 2 eerste leerjaar B mechanica-elektriciteit moderne wetenschappen basismechanica hout verzorging-voeding elektromechanica beroepsvoorbereidend leerjaar hout - metaal mode - verzorging-voeding SINT-FRANCISCUS SCHEPENHUISSTRAAT (vrij) Schepenhuisstraat Evergem Tel Website: Externaat gemengd CLB: VCLB regio Gent vestiging Holstraat za 11 maart uur uur technologie of wiskunde en Frans moderne wetenschappen techniek-wetenschappen economie (4/5) wetenschappen techniek-wetenschappen economie-moderne talen economie-wiskunde -moderne talen -wiskunde moderne talen-wetenschappen wetenschappen-wiskunde techniek-wetenschappen SINT-FRANCISCUS - DOORNZELEDRIES (vrij) Doornzeledries Evergem Tel Website: Externaat gemengd CLB: VCLB regio Gent vestiging Holstraat za 3 juni 2006 namiddag Z E V E N D E J A A R eerste leerjaar B beroepsvoorbereidend leerjaar kantoor en verkoop kantoor kantoor kantooradministratie en gegevensbeheer 17

18 9000 GENT ATHENEUM WISPELBERG (stedelijk) Wispelbergstraat Gent Tel Website: Externaat gemengd CLB: Interstedelijk CLB Gent Infodag za 6 mei uur 18 uur moderne moderne wetenschappen economie optie talen economie optie wiskunde humane wetenschappen optie talen optie wiskunde wetenschappen economie-moderne talen economie-wiskunde humane wetenschappen -moderne talen -wiskunde moderne talen-wetenschappen wetenschappen-wiskunde (6/8) FREINETATHENEUM DE WINGERD (stedelijk) Abeelstraat Gent Tel Bisdomkaai Gent Tel Website: Externaat/internaat gemengd CLB: Interstedelijk CLB Gent Opendeur za 22 april 2006 Inschrijvingen vanaf 22 april 2006 T W E E DE 2 - alg. vak. aanv. 3 alg. vak. aanv. 5 moderne wetenschappen artistieke vorming humane wetenschappen (5) wetenschappen (5) humane wetenschappen -moderne talen -wiskunde (6) moderne talen-wetenschappen wetenschappen-wiskunde (6) GITO DE BOUWSCHOOL (stedelijk) Martelaarslaan Gent Tel Website: Externaat gemengd CLB: Interstedelijk CLB Gent do 25 mei uur 16 uur Z E V E N D E J A A R eerste leerjaar B beroepsvoorbereidend leerjaar decoratie-bouw bouw schilderwerk en decoratie centrale verwarming en sanitaire installaties ruwbouw schilderwerk en decoratie naamloos jaar 18

19 9000 GENT HOGER TECHNISCH INSTITUUT SINT-ANTONIUS (vrij) Holstraat Gent Tel Website: Externaat gemengd CLB: VCLB regio Gent vestiging Marialand ma 1 mei uur 17 uur Z E V E N D E J A A R eerste leerjaar B mechanica-elektriciteit basismechanica elektrische installaties elektrotechnieken auto carrosserie centrale verwarming en sanitaire installaties elektrische installaties auto-elektriciteit verwarmingsinstallaties toegepaste autotechnieken beroepsvoorbereidend leerjaar elektriciteit-metaal autotechnieken koel- en warmtechnieken HOTEL- & BAKKERIJSCHOOL TWEEBRUGGEN (stedelijk) Tweebruggenstraat Gent Tel Lange Violettestraat Gent Tel Website: Externaat gemengd CLB: Interstedelijk CLB Gent za 22 april uur 17 uur Z E V E N D E J A A R eerste leerjaar B hotel-voeding beroepsvoorbereidend leerjaar hotel bakkerij slagerij brood- en banketbakkerij restaurant en keuken brood en banket hotel brood- en banketbakkerij en confiserie restaurant en keuken hotel banketbakkerijchocoladebewerking gemeenschapsrestauratie specialiteitenrestaurant* HUMANIORA NIEUWEN BOSCH (vrij) Lange Violettestraat Gent Tel Website: Externaat gemengd/internaat meisjes CLB: VCLB regio Gent vestiging Holstraat za 6 mei 2006 namiddag wiskunde-talen Grieks- moderne wetenschappen economie 1 (4) economie 2 (5) Grieks- 1 (4) 2 (5) wetenschappen economie-moderne talen economie-wiskunde Grieks- -moderne talen -wetenschappen -wiskunde (6/8) moderne talen-wetenschappen wetenschappen-wiskunde (6/8) Informatiemomenten over de eerste graad di 14 maart uur over de tweede en derde graad do 20 april uur 19

20 9000 GENT INSTITUUT VAN GENT (vrij niet-confessioneel) Nederkouter Gent Tel Website: Externaat/internaat gemengd i.s.m. internaten GO CLB: CLB v/h GO Gent za 6 mei uur 19 uur Informatiemoment do 16 maart uur moderne moderne wetenschappen economie wetenschappen economie-moderne talen -wetenschappen -wiskunde (7) moderne talen-wetenschappen wetenschappen-wiskunde (7) INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE SINT-VINCENTIUS (vrij) CAMPUS GUISLAIN Jozef Guislainstraat Gent Tel Website: Externaat gemengd CLB: VCLB regio Gent vestiging Marialand Infonamiddag za 6 mei uur 16 uur za 24 juni uur 16 uur V I E R D E verpleegkunde(modulair) werkveld: psychiatrische verpleegkunde INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE SINT-VINCENTIUS (vrij) CAMPUS MOLENAARSSTRAAT Molenaarsstraat Gent Tel Website: Externaat gemengd CLB: VCLB regio Gent vestiging Marialand za 13 mei uur 17 uur Infonamiddag wo 28 juni uur 17 uur Z E V E N D E J A A R sociale en technische wetenschappen verzorging-voeding (modulair) jeugd- en gehandicaptenzorg sociale en technische wetenschappen verzorging (modulair) kinderzorg (modulair) thuis- en bejaardenzorg (modulair) Leefgroepenwerking V I E R D E verpleegkunde (modulair) (ook in avondonderwijs) werkvelden: ziekenhuisverpleegkunde geriatrische verpleegkunde psychiatrische verpleegkunde 20

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII [ 1 ] BIJLAGE bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII Bijlage II bij artikel 103 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het

Nadere informatie

Studierichting stagiair secundair onderwijs VGB PGB. VGB indien stage > 30d. Indien RGA: Dringend. VGB indien stage > 30d

Studierichting stagiair secundair onderwijs VGB PGB. VGB indien stage > 30d. Indien RGA: Dringend. VGB indien stage > 30d Studierichting stagiair secundair onderwijs VGB PGB STUDIEGEBIED SPORT t 1. Handel-topsport 2. Lichamelijke opvoeding en sport 3. Topsport 4. Sport- en vrijetijdsanimatie.studiegebied AUTO 1. Auto 2. Carrosserie

Nadere informatie

Info brochure 6 de leerjaar

Info brochure 6 de leerjaar Info brochure 6 de leerjaar VCLB AALST Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding vzw Vrij Gezondheidscentrum 410980882 Langestraat 12-9300 AALST Tel. 053 78 85 10 e-mail: info@vclbaalst.be Beste ouder, Beste

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs Gewoon secundair onderwijs Schoolbevolking per studierichting

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs Gewoon secundair onderwijs Schoolbevolking per studierichting Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs 4.1. Gewoon secundair onderwijs 4.1.2. Schoolbevolking per studierichting Schoolbevolking per leerjaar Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk

Nadere informatie

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar 2013-2014

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar 2013-2014 Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar 2013-2014 Algemeen secundair onderwijs Meer dan 2/3 meisjes Minstens 1/3 van ander geslacht Humane wetenschappen ( :24%,

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs. 4.1. Gewoon secundair onderwijs. 4.1.2. Schoolbevolking per studierichting

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs. 4.1. Gewoon secundair onderwijs. 4.1.2. Schoolbevolking per studierichting Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs 4.1. Gewoon secundair onderwijs 4.1.2. Schoolbevolking per studierichting Schoolbevolking per leerjaar Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk

Nadere informatie

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Algemeen secundair Meer dan 2/3 meisjes Minstens 1/3 van ander geslacht Grieks-moderne talen ( :17%, :83 Humane wetenschappen (

Nadere informatie

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar 2014-2015 1 ste graad 1 e leerjaar - 1 ste leerjaar A ( :51%, :49%) 1 ste leerjaar B ( :55%, :45%) - 2 de leerjaar Creatie-

Nadere informatie

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar 2012-2013 Algemeen secundair onderwijs Meer dan 2/3 meisjes Minstens 1/3 van ander geslacht Humane wetenschappen ( :24%,

Nadere informatie

Studieaanbod Turnhout Arendonk

Studieaanbod Turnhout Arendonk Studieaanbod 2009-2010 Turnhout Arendonk infomoment (i) opendeur (o) tijdstip SCCA Sint-Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk tel. 014 67 85 72 info@sintclara.be www.sintclara.be 23-02-2010 (i) 25-04-2010

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. 3.1. Gewoon secundair onderwijs. 3.1.2. Schoolbevolking per studierichting

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. 3.1. Gewoon secundair onderwijs. 3.1.2. Schoolbevolking per studierichting Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Gewoon secundair onderwijs 3.1.2. Schoolbevolking per studierichting 98 Schooljaar 2014-2015 Schoolbevolking per leerjaar Gemeenschapsonderwijs

Nadere informatie

Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar.

Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Beroepenveld: Een beroepenveld is de combinatie

Nadere informatie

Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar.

Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Beroepenveld: Een beroepenveld is de combinatie

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde KTA MoBi Gent WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015 Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inleiding Voor elk studiegebied in het voltijds secundair onderwijs maakten we een uitgebreide analyse van

Nadere informatie

DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Wat? De maximumfactuur omvat alle kosten die aangerekend worden voor zaken die noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen. Wat

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2016-2017

Studierichtingen per school 2016-2017 Studierichtingen per school 2016-2017 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde GTI Beveren WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar.

Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Beroepenveld: Een beroepenveld is de combinatie

Nadere informatie

Overzicht studierichtingen per school

Overzicht studierichtingen per school Overzicht studierichtingen per school OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2013 progressief worden ingevoerd. Indien het

Nadere informatie

Studierichtingen per school

Studierichtingen per school Studierichtingen per school 2017-2018 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde GTI Beveren PTI Zottegem WEST-VLAANDEREN VTI Waregem

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 34224 BELGISCH STAATSBLAD 06.08.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

HOE KIEZEN... 4. Het stelsel Leren en Werken... 14

HOE KIEZEN... 4. Het stelsel Leren en Werken... 14 Inhoudsopgave HOE KIEZEN... 4 Het Beroepssecundair Onderwijs... 7 1. STUDIEGEBIEDEN EN STUDIERICHTINGEN... 9. DE LESSENTABEL... 11 3. naar de de graad... 13 4. GETUIGSCHRIFTEN... 13 De leerplicht... 14

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

INSCHRIJVEN. E = mc 2. Schooljaar 2015-2016. in een secundaire school in Gent. A = 2ab + 2ac + 2bc. Ca 2+ 2- EEN INITIATIEF VAN MET DE STEUN VAN

INSCHRIJVEN. E = mc 2. Schooljaar 2015-2016. in een secundaire school in Gent. A = 2ab + 2ac + 2bc. Ca 2+ 2- EEN INITIATIEF VAN MET DE STEUN VAN INSCHRIJV in een secundaire school in Gent Schooljaar 2015-2016 o o c o Ca 2+ 2- A = 2ab + 2ac + 2bc E INITIATIEF VAN Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Gent MET DE STEUN

Nadere informatie

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2015.

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2015. De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2015. Je vindt hier het volledige aanbod van alle secundaire scholen uit De Pinte, Drongen, Evergem, Gavere, Gent, Gentbrugge, Ledeberg, Landegem,

Nadere informatie

HOE KIEZEN... 4 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS... 7

HOE KIEZEN... 4 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS... 7 INHOUDSOPGAVE HOE KIEZEN... HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS... 7. HET ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS OF ASO... 9. HET KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS OF KSO.... HET TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS OF TSO... 5. HET

Nadere informatie

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2016.

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2016. De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2016. Je vindt hier het volledige aanbod van alle secundaire scholen uit De Pinte, Drongen, Evergem, Gavere, Gent, Gentbrugge, Ledeberg, Landegem,

Nadere informatie

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2016.

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2016. De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2016. Je vindt hier het volledige aanbod van alle secundaire scholen uit De Pinte, Drongen, Evergem, Gavere, Gent, Gentbrugge, Ledeberg, Landegem,

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze Structuur van het Secundair Onderwijs Scholen in onze regio Leerlingenprofiel Concrete werking dit schooljaar OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze

Nadere informatie

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2008. Je vindt hier het volledige aanbod van alle secundaire scholen uit Evergem, Gent, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke en Zelzate. De Stap

Nadere informatie

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7 INHOUD HOE KIEZEN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR LESSENTABEL VAN HET GO! TOELATINGSVOORWAARDEN EN ATTESTEN 10 GETUIGSCHRIFTEN 10. DE TWEEDE EN DERDE GRAAD 11 Infobrochure

Nadere informatie

INSCHRIJVEN in een secundaire school in Gent

INSCHRIJVEN in een secundaire school in Gent Schooljaar 2014-2015 o o c o Ca 2+ 2- INSCHRIJVEN in een secundaire school in Gent impressionisme fauvisme kubisme verfborst EEN INITIATIEF VAN GELIJKE ONDERWIJSKANSEN LOKAAL OVERLEGPLATFORM SECUNDAIR

Nadere informatie

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad. Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad.  Katholiek Secundair Onderwijs Mol Worden wie je bent Infobrochure tweede en derde graad www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol 2 de graad 1 ste en 2 de leerjaar VERING Chemie Sport ASO Schilderwerk en decoratie (BSO) Houttechnieken

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2017 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

INSCHRIJVEN. E = mc 2. Schooljaar 2015-2016. in een secundaire school in Gent. A = 2ab + 2ac + 2bc. Ca 2+ 2- EEN INITIATIEF VAN MET DE STEUN VAN

INSCHRIJVEN. E = mc 2. Schooljaar 2015-2016. in een secundaire school in Gent. A = 2ab + 2ac + 2bc. Ca 2+ 2- EEN INITIATIEF VAN MET DE STEUN VAN INSCHRIJVEN in een secundaire school in Gent Schooljaar 2015-2016 o o c o Ca 2+ 2- A = 2ab + 2ac + 2bc EEN INITIATIEF VAN Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Gent MET DE

Nadere informatie

VCLB Voor- en Noorderkempen. Nollekenstraat 7 2910 Essen Tel. 03/667.28.28 Fax. 03/669.90.46

VCLB Voor- en Noorderkempen. Nollekenstraat 7 2910 Essen Tel. 03/667.28.28 Fax. 03/669.90.46 VCLB Voor- en Noorderkempen De Zwaan 28 2930 Brasschaat Tel. 03/651.88.85 Fax. 03/653.36.10 Nollekenstraat 7 2910 Essen Tel. 03/667.28.28 Fax. 03/669.90.46 Kerkhofstraat 29 2110 Wijnegem Tel. 03/353.93.91

Nadere informatie

deel 2: 2012 aanbod scholen: - het Meetjesland - Aalter - regio Gent

deel 2: 2012 aanbod scholen: - het Meetjesland - Aalter - regio Gent 1 deel 2: 2012 aanbod scholen: - het Meetjesland - Aalter - regio Gent 2 Onderwijsaanbod 2 e graad specifieke richtingen in - Oost-Vlaanderen - West-Vlaanderen - land- en tuinbouwonderwijs - hotel-, bakkerij-

Nadere informatie

Scholengids. Studieaanbod van de secundaire scholen. in de regio Ninove en Geraardsbergen

Scholengids. Studieaanbod van de secundaire scholen. in de regio Ninove en Geraardsbergen Scholengids Studieaanbod van de secundaire scholen in de regio Ninove en Geraardsbergen 2016-2017 Deze gids geeft een overzicht van de keuzemogelijkheden van het 1 e tot het 7 e jaar die de secundaire

Nadere informatie

Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus!

Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus! Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus! Deze brochure wil voor jou een makkelijk te raadplegen bron van informatie zijn. Je kan via deze weg kennismaken met de structuur binnen SG Sint-Quintinus,

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Invoering nieuw leerplan aardrijkskunde derde graad TSO/KSO

Invoering nieuw leerplan aardrijkskunde derde graad TSO/KSO MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO WEST-VLAANDEREN Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek ( 050 372675 www.kobrugge.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen NIEUWSBRIEF AARDRIJKSKUNDE-MaVo MEI 2015-2016

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso REGIO OOST-VLAANDEREN Marialand 31 9000 GENT +32 9 223 11 25 www.katholiekonderwijs.vlaanderen AARDRIJKSKUNDE Leen Van Hecke voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso Nieuwe leerplannen aardrijkskunde

Nadere informatie

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege 2012 2] Naar de tweede graad in het Sint-Pieterscollege 2 Sint-pieterscollege Kiezen voor het ASO? In de eerste graad maakte je kennis met de voornaamste vakken van het secundair onderwijs. Bovendien kon

Nadere informatie

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels OPENDEURDAGEN 2014 26 27 WELKOM in het april van 14 uur tot 17 uur www.ktabrugge.be Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels KTA tel.: 050 388 288 info@ktabrugge.be 1. VERWELKOMING DOOR DE DIRECTIE Mevr. De Schepper

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 67540 BELGISCH STAATSBLAD 12.11.2012 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 67540 BELGISCH STAATSBLAD 12.11.2012 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Fatima of Sil, een wereld van verschil Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Enkele definities: algemeen Voor studieniveaus t/m de 2e graad secundair onderwijs,

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015

Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015 Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015 In deze lijst worden geen programmatieaanvragen opgenomen die behoren tot de bevoegdheid van de SG. School Aanvraag Beslissing

Nadere informatie

vastgelegd door het gemeenschapsonderwijs, r e s - pectievelijk de koepels van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs.

vastgelegd door het gemeenschapsonderwijs, r e s - pectievelijk de koepels van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs. Vraag nr. 60 van 7 februari 2003 van de heer DIRK DE COCK Secundair onderwijs Duits De situatie van het vak Duits binnen het kader van het secundair onderwijs gaat erop achteruit. Die terugloop gebeurde

Nadere informatie

MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2 e GRAAD (*): niche-studierichtingen / ( ): deze studierichtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4

MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2 e GRAAD (*): niche-studierichtingen / ( ): deze studierichtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4 Bijlage 3 Matrix secundair onderwijs MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2 e GRAAD : niche-studierichtingen ( ): deze studierichtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4 Finaliteit Doorstroom Domeinoverschrijden

Nadere informatie

INSCHRIJVEN. o c o. E = mc 2. Schooljaar in een secundaire school in Gent. A = 2ab + 2ac + 2bc. Ca EEN INITIATIEF VAN

INSCHRIJVEN. o c o. E = mc 2. Schooljaar in een secundaire school in Gent. A = 2ab + 2ac + 2bc. Ca EEN INITIATIEF VAN INSCHRIJVEN in een secundaire school in Gent Schooljaar 2017-2018 o o c o Ca 2+ 2- A = 2ab + 2ac + 2bc E = mc 2 EEN INITIATIEF VAN Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Gent

Nadere informatie

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy DIA SJCA SJIB SMA scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy 2 Welkom...3 Sint-Jozefsinstituut...4 Instituut Sancta Maria...5 Sint-Jozefscollege...6 Damiaaninstituut...7 Studieaanbod

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016)

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016) Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016) 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief

Nadere informatie

JE TALENT IN BEWEGING. Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Deinze Aalter

JE TALENT IN BEWEGING. Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Deinze Aalter JE TALENT IN BEWEGING Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Deinze Aalter 2010-2011 KODA INFOBROCHURE 2010-2011 inhoudstafel inhoudstafel 2 aan de ouders 3 sint-hendriks- en zusters maricoleninstituut

Nadere informatie

INSCHRIJVEN in een secundaire school in Gent

INSCHRIJVEN in een secundaire school in Gent Schooljaar 2013-2014 INSCHRIJV in een secundaire school in Gent o o c o Ca 2+ 2- impressionisme fauvisme kubisme verfborst E INITIATIEF VAN Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50 Op stap naar het secundair onderwijs Vanavond hebben we het over : Hoe helpt het CLB? Het secundair onderwijs Gegevens van uw kind doorgeven naar de nieuwe school Leerlingen en ouders worden geholpen in

Nadere informatie

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent De grote stap Secundair onderwijs in de regio Gent 2017 De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2017. Je vindt hier het volledige aanbod van alle secundaire scholen uit De Pinte, Drongen,

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom 1 23 Vrije Technische Scholen van Turnhout Welkom 2 23 Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog kan volgen bij ons

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 46815 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N. 2008 3012 [2008/203046]

Nadere informatie

1. Evolutie graduates in MST (Maths, Science & Technology) in hoger onderwijs (Vlaamse gemeenschap)

1. Evolutie graduates in MST (Maths, Science & Technology) in hoger onderwijs (Vlaamse gemeenschap) BIJLAGE: cijfergegevens 1. Evolutie graduates in MST (Maths, Science & Technology) in hoger onderwijs (Vlaamse gemeenschap) Onderstaande tabel toont diplomacijfers ( graduates ) zoals ze jaarlijks worden

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst Klaar voor de toekomst Overzicht interessegebieden en studierichtingen Editie oktober 2015 Stedelijk Lyceum Het Stedelijk Lyceum vormt de brug naar jouw toekomst. In het leven heb je zoveel meer nodig

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016)

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016) Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016) 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief

Nadere informatie

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen 1 Inleiding Het getuigschrift

Nadere informatie

Op stap naar het Secundair Onderwijs

Op stap naar het Secundair Onderwijs Bukkersstraat 38 tel. 057216048 8900 Ieper fax 057215485 Het CLB stapt met je mee info@clb-ieper.be www.clb-ieper.be Op stap naar het Secundair Onderwijs Overzicht van het studieaanbod in de regio Westhoek

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor leraren aardrijkskunde derde graad tso/kso

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor leraren aardrijkskunde derde graad tso/kso REGIO OOST-VLAANDEREN Marialand 31 9000 GENT +32 9 223 11 25 www.katholiekonderwijs.vlaanderen AARDRIJKSKUNDE Leen Van Hecke voor leraren aardrijkskunde derde graad tso/kso Nieuw leerplan aardrijkskunde

Nadere informatie

Beroep Studiegebied Studierichting Opleiding Autohersteller AUTO Autotechnieken na 3de graad Auto's: Installateur van audio-, alarm- en

Beroep Studiegebied Studierichting Opleiding Autohersteller AUTO Autotechnieken na 3de graad Auto's: Installateur van audio-, alarm- en Beroep Studiegebied Studierichting Opleiding Autohersteller AUTO Autotechnieken na 3de graad Auto's: Installateur van audio-, alarm- en telefoonapparatuur AUTO Toegepaste autotechnieken na 7de specialisatiejaar

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2012-2013 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2012 wordt het besluit dat de bekwaamheidsbewijzen in het buitengewoon secundair onderwijs regelt, geactualiseerd. 2. Toevoegingen

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO 1 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS + 18 jaar VERDER STUDEREN WERK 12-17 jaar SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLICHT

Nadere informatie

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 5 1. HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 8

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 5 1. HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 8 INHOUD HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 5 1. HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 8 1.1. Het tweede leerjaar van de eerste graad 8 1.. Het beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Deelnemende scholten GRAM-prijs 2015-6e jaar. Naam school naam gemeente richting 1

Deelnemende scholten GRAM-prijs 2015-6e jaar. Naam school naam gemeente richting 1 Deelnemende scholten GRAM-prijs 2015-6e jaar Naam school naam gemeente richting 1 Damiaaninstituut TSO-BSO AARSCHOT HOUT Damiaaninstituut TSO-BSO AARSCHOT KOELING Damiaaninstituut TSO-BSO AARSCHOT WARMTE

Nadere informatie

Minivademecum. Secundair dagonderwijs. Vlaanderen Oost- De scholen. De opleidingen. Welke studierichtingen bieden de Oost-Vlaamse scholen aan?

Minivademecum. Secundair dagonderwijs. Vlaanderen Oost- De scholen. De opleidingen. Welke studierichtingen bieden de Oost-Vlaamse scholen aan? Minivademecum Secundair dagonderwijs Vlaanderen Oost- 2005 Provinciale documentatiewerkgroep van de Oost-Vlaamse Centra voor leerlingenbegeleiding De scholen Welke studierichtingen bieden de Oost-Vlaamse

Nadere informatie

5 De Wijnpers. 4 IBSO Woudlucht. 2 Campus Redingenhof. 1 Middenschool Ter Beuke. 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring. scholengemeenschap.

5 De Wijnpers. 4 IBSO Woudlucht. 2 Campus Redingenhof. 1 Middenschool Ter Beuke. 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring. scholengemeenschap. 1 Middenschool Ter Beuke 2 Campus Redingenhof 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring 4 IBSO Woudlucht 5 De Wijnpers scholengemeenschap leuven Hoe kan ik mijn kind inschrijven? SECUNDAIR ONDERWIJS Middenschool Ter

Nadere informatie

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs Scholen Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs 2 Scholen Beste leerling Beste ouders Welkom in de scholengemeenschap van het vrij katholiek onderwijs Boom-Bornem-Puurs! In dit boekje

Nadere informatie

Het secundair onderwijs in cijfers

Het secundair onderwijs in cijfers Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2006-2007 Ellen Schryvers Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs

Nadere informatie

Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %)

Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %) Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %) GESLACHT Man 50,8 Vrouw 49,2 GEBOORTEJAAR 1984 of eerder 0,4 1987 3,7 1988 6,0 1989 12,0 1990 15,7 1991 19,3 1992 26,0 1993 14,6 1994

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

DPCC-SO : Aanvragen ingediend op 15 september 2015

DPCC-SO : Aanvragen ingediend op 15 september 2015 DPCC-SO : Aanvragen ingediend op 15 september 2015 In deze lijst worden geen programmatieaanvragen opgenomen die behoren tot de bevoegdheid van de SG. School Gewoon secundair onderwijs HTI Sint-Antonius

Nadere informatie

Schoolfiche campus Mater Dei

Schoolfiche campus Mater Dei Contactgegevens Kloosterstraat 13/17 3900 Overpelt 011 64 26 42 Schoolfiche campus Mater Dei Directie Mieke Molemans Campusdirecteur //KSO/ Patricia Hanegreefs Directeur / 2de/3de graad Martine Bollen

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2005-2006 1. Actualisatie 1.1. Opname van nieuwe bekwaamheidsbewijzen. Er worden vereiste en voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen toegevoegd aan een aantal vakken en ambten

Nadere informatie