De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2006."

Transcriptie

1 De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent Je vindt hier het volledige aanbod van alle secundaire scholen uit Evergem, Gent, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke en Zelzate. De Stap Studieadviespunt Gent maakt deze brochure. Die CLB-informatiedienst is een project van de Gentse Centra voor leerlingenbegeleiding in samenwerking met de stad Gent op initiatief van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Met alle vragen over je studiekeuze kan je terecht bij de CLB s. De adressen vind je op de achterflap van deze brochure. Wil je meer weten over de inhoud van een studierichting? Surf naar Stapper (www.destapgent.be/stapper). Met informatieve vragen ben je welkom bij de Stap-Studieadviespunt Gent. Open elke werkdag van 12 uur tot 17 uur, ook tijdens de schoolvakanties. Enkel gesloten op feest- en brugdagen, tussen kerst en nieuwjaar en tijdens de Gentse feesten. Scholenlijst Inleiding - Gelijke onderwijskansen Inschrijvingsrecht voor alle leerlingen - De structuur van het secundair onderwijs Het voltijds secundair onderwijs - De eerste graad - De vier onderwijsvormen in de tweede en de derde graad - De vierde graad - De zevende specialisatiejaren - Overzicht per school - Overzicht per studierichting Het deeltijds secundair onderwijs - Deeltijds beroepssecundair onderwijs - Erkende vorming in Syntra - Erkende vorming in Centra Deeltijdse Vorming - Overzicht per school Het buitengewoon secundair onderwijs - De opleidingsvormen - De types - Overzicht per school Je vindt het rapper met Stapper Je wilt graag meer weten over een bepaalde studierichting? Op Stapper vind je alle inhoudelijke informatie over de studierichtingen van het secundair onderwijs. Een korte beschrijving van de inhoud, foto s die de richtingen illustreren, lessenroosters, toelatingsvoorwaarden, mogelijke overgangen geven je een goed beeld van de studiemogelijkheden in het secundair onderwijs. Surf naar Deze publicatie werd met uiterste zorg samengesteld door de Stap-Studieadviespunt Gent. Indien je er toch fouten in terugvindt, gelieve die dan te signaleren aan de Stap. Telefonisch kan dat op of per mail op 1

2 Scholenlijst Voltijds secundair onderwijs 9940 Evergem Middenschool Evergem 17 Sint-Franciscus - Schepenhuisstraat 17 Sint-Franciscus - Doornzeledries Gent Atheneum Wispelberg 18 Freinetatheneum De Wingerd 18 GITO campus Bouw 18 Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius 19 Hotel- & Bakkerijschool Tweebruggen 19 Humaniora Nieuwen Bosch 19 Instituut Van Gent 20 Instituut Voor Verpleegkunde Sint-Vincentius 20 campus Guislain Instituut Voor Verpleegkunde Sint-Vincentius 20 campus Molenaarsstraat Koninklijk Atheneum III Voskenslaan 21 Koninklijk Lyceum 21 Koninklijk Technisch Atheneum I 22 Kunsthumaniora 22 Kunsthumaniora Sint-Lucas 22 Middelbare Rudolf Steinerschool Vlaanderen 23 Middenschool II 23 Middenschool III Voskenslaan 24 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut 24 Provinciaal Handels- en Taalinstituut 25 Provinciaal Instituut Haartooi en Schoonheidszorgen 25 Provinciale Middenschool 25 Secundair Kunstinstituut 26 Sint-Barbaracollege 26 Sint-Bavohumaniora 26 Sint-Geertruidinstituut campus Crombeen 27 Sint-Geertruidinstituut campus Maria Middelares 27 Sint-Lievenscollege sschool Sint-Joris 27 Sint-Lievenscollege humaniora 28 Sint-Paulusinstituut campus De Deynestraat 28 Sint-Paulusinstituut campus Marathonstraat 28 Sint-Paulusinstituut campus Patijntjestraat 29 Sint-Pietersinstituut 29 Vesaliusinstituut Gent 29 VIP-School 30 VIP-school: De Toren Van Babel 30 VIP-school: Het Labyrint 31 Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs - Gent Gentbrugge Koninklijk Atheneum I Gentbrugge Ledeberg Onze-Lieve-Vrouwcollege Lochristi EDUGO campus Lochristi Mariakerke Koninklijk Atheneum Mariakerke 33 Visitatie Mariakerke - Broeders Van Liefde 33 Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs - Mariakerke Melle College van de Paters Jozefieten 34 KTA Tuinbouwschool Melle 35 Sint-Franciskusinstituut 35 Sint-Franciskusinstituut / 35 Vrije Nederlandstalige School Lucerna College Merelbeke KTA-GITO + Middenschool Oostakker EDUGO campus de Brug 37 EDUGO campus de Toren 37 EDUGO campus Glorieux t.i Sint-Amandsberg Atheneum Groenkouter 38 GITO campus Techniek 39 Sint-Janscollege campus Heiveld 39 Sint-Janscollege campus Visitatie Sint-Denijs-Westrem Don Bosco Technisch Instituut 40 Sint-Paulusinstituut campus Loofblomme Wachtebeke Sint-Laurensinstituut campus Lyceum Zelzate Koninklijk Atheneum Zelzate 42 Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs 42 Sint-Laurensinstituut campus Sint-Laurens 43 Sint-Laurensinstituut campus Maria Middelares 43 Technisch Instituut Sint-Laurens-Maria Middelares Zwijnaarde Don Boscocollege 44 Deeltijds secundair onderwijs Sint-Franciscus - Doornzeledries 63 Atheneum Groenkouter D 63 CEDO Centrum Deeltijds Onderwijs Gent 63 Centrum Deeltijds Onderwijs De Rotonde-Gent 63 Centrum Deeltijds Onderwijs De Rotonde-Oostakker 64 Syntra Midden-Vlaanderen Gent 64 Groep INTRO vzw IVON 65 Groep INTRO vzw KIDZ 65 Deeltijdse Vorming vzw LEJO Gent 66 Vzw De Werf 66 Buitengewoon secundair onderwijs Buitengewoon Secundair Onderwijs Binnenhof 69 Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Gregorius 69 Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jozef 70 Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Juliaan 70 Secundaire School voor Buitengewoon Onderwijs 71 van de Gemeenschap Reynaertschool Secundaire School voor Buitengewoon Onderwijs 71 van de Gemeenschap t Vurstjen Stedelijk Buitengewoon Secundair Onderwijs Bert 72 Carlier - Krevelstraat Stedelijk Buitengewoon Secundair Onderwijs Bert 72 Carlier - Oudenaardsesteenweg UZ-school Stad Gent 72 2

3 Inleiding Gelijke onderwijskansen Inschrijvingsrecht voor alle leerlingen Arm of rijk? Wit of zwart? Het maakt geen verschil op de schoolbank. Iedereen is gelijk en heeft recht op gelijke kansen. Vanaf het schooljaar garandeert het inschrijvingsrecht je je dochter/zoon in te schrijven in de school en vestigingsplaats van je keuze. Vanzelfsprekend kan je je laten bijstaan en informeren door de school en het CLB in het maken van een goede en aangepaste studiekeuze. Hoe en wanneer inschrijven? Om de leerling in te schrijven bied je je samen met je dochter/zoon aan in de school of vestigingsplaats van je keuze. Je moet dat doen tijdens de inschrijvingsperiode. Elke school van het secundair onderwijs in Gent legt zelf de inschrijvingsperiode vast (vb. vanaf 1 mei of vanaf de opendeurdag). Die datum is opgenomen in het schoolreglement en wordt door elke school gecommuniceerd via folders, affiche aan de schoolpoort, website,. Is er geen specifieke datum voorzien in het schoolreglement dan kan je ten vroegste vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar inschrijven. Het Lokaal Overlegplatform (LOP) van de regio Gent kan een gezamenlijke inschrijvingsperiode of startdatum bepalen. Als er zulke gemeenschappelijke afspraken zijn, worden die ook opgenomen in het schoolreglement van elke school en gecommuniceerd aan de ouders. Het decreet voorziet dat elke school een voorrangsperiode moet organiseren voor broers en zussen die voorafgaat aan de reguliere inschrijvingsperiode. Elke school kan daarenboven een voorrangsperiode voorzien voor GOK-leerlingen* of voor niet- GOK-leerlingen. De data van de voorrangsperiodes zijn eveneens opgenomen in het schoolreglement van elke school en worden gecommuniceerd aan de ouders. Er zijn twee inschrijvingsvoorwaarden: 1. De leerling moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op het moment van de effectieve instap in het schooljaar (niet op het moment van inschrijving!). 2. Ouders en/of de meerderjarige leerling moeten akkoord gaan met het pedagogische project van de school en het schoolreglement. Je tekent hiervoor in het inschrijvingsregister. Voor het schooljaar bepaalt het decreet dat er ten vroegste vanaf 9 januari 2006 ingeschreven kan worden. Een gerealiseerde inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan van een leerling. Enkel een definitieve uitsluiting kan hieraan vroegtijdig een einde stellen. *Een GOK-leerling (Gelijke Onderwijskansen) is een leerling die voldoet aan één van de volgende kenmerken: - het gezin leeft van een vervangingsinkomen; - de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs; - het gezin behoort tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- en circusartiesten, woonwagenbewoners, ); - de thuistaal van de leerling is niet-nederlands; - de leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het gezin opgevangen. De ouders bevestigen dat via een verklaring op eer. 3

4 Moet de school je dochter/zoon inschrijven? Ja, als je dochter/zoon aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet. Er zijn echter vier uitzonderingen. De inrichtende macht van een school mag een leerling weigeren als: a) wegens materiële omstandigheden de capaciteit overschreden wordt. De school, de vestigingsplaats, een studierichting, het type, is hierdoor volzet; b) de leerling definitief uitgesloten werd tijdens het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar in de desbetreffende school; c) de leerling vanwege een definitieve uitsluiting in de loop van het schooljaar van school verandert en de draagkracht van die school hierdoor onder druk komt te staan. Dat kan enkel als hierover binnen het LOP vooraf afspraken gemaakt werden; d) de draagkracht van een school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de noden op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging van een leerling die georiënteerd werd naar het buitengewoon onderwijs. De leerling wordt ingeschreven onder de opschortende voorwaarde van vaststelling van onvoldoende draagkracht. In de vier gevallen deelt de school je de beslissing van de weigering schriftelijk mee binnen de vier dagen, aangetekend of per afgiftebewijs. Dat gebeurt via een formulier van weigering dat zowel de feitelijke als de juridische grond van de beslissing tot weigeren bevat. Je kunt in eerste instantie de school steeds om uitleg vragen. Daarenboven kan je info bekomen bij het LOP (zie verder). Wat kun je doen als je niet akkoord gaat met de beslissing van de school? Indien je het niet eens bent met de beslissing of de manier waarop de school met je vraag tot inschrijving is omgegaan, dan kun je klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, via een eenvoudig schrijven met daarin alle gegevens. De klacht moet binnen de 30 dagen na vaststelling van de feiten toekomen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. De lokale overlegplatforms De lokale overlegplatforms zijn samengesteld uit de inrichtende machten, schoolbesturen en directies van alle scholen en CLB s van de regio. In het overlegplatform zetelen ook vertegenwoordigers van leerlingen, ouders, personeel, de integratiesector, etnisch-culturele minderheden, het onthaalbureau, verenigingen waar armen het woord nemen en een aantal lokale socio-economische en socioculturele partners. Het lokale overlegplatform Gent secundair onderwijs (LOP SO) helpt mee om gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen te realiseren. Voorzitter LOP/SO Gent Marc Spoelders H. Dunantlaan Gent Deskundige-ondersteuner LOP/SO Gent Emiel Bogemans Op zoek naar meer informatie? Gratis brochure Gelijke onderwijskansen voor elk kind Scholen maken er werk van! Telefonisch of via aan te vragen bij de deskundigeondersteuner van het LOP. De website van de Gentse LOP s : 4

5 De structuur van het secundair onderwijs KSO 9 de jaar 8 de jaar 7 de jaar voorbereidend jaar 6 de jaar 5 de jaar 4 de jaar 3 de jaar 7 de jaar specialisatie 6 de jaar 5 de jaar 4 de jaar 3 de jaar 7 de jaar KSO specialisatie 6 de jaar KSO 5 de jaar KSO 4 de jaar KSO 3 de jaar KSO 7 de jaar specialisatie 6 de jaar 5 de jaar 5 de jaar vervolmaking 4 de jaar 3 de jaar Deeltijds onderwijs Buitengewoon onderwijs 2 de leerjaar (met opties) 1 ste leerjaar A (met keuzegedeelte) 2 de BVL beroepsvoorbereidend leerjaar 1 ste leerjaar B Basisonderwijs 5

6 Het voltijds secundair onderwijs De eerste graad Het Wil je starten in het dan moet je geslaagd zijn in het zesde leerjaar van het lager onderwijs. Ben je niet geslaagd en wil je toch starten in een, neem dan contact op met het begeleidend CLB. Het bereidt vooral voor op, of KSO. Het lessenpakket bestaat uit 32 lesuren. 27 of 28 lesuren 4 of 5 lesuren Dit is het vaste gedeelte. Alle leerlingen in het krijgen deze vakken. Dit is het keuzegedeelte. Je kiest vakken die passen bij de studierichting die je later wil volgen. Stedelijk en gemeentelijk onderwijs Gemeenschapsonderwijs Vrij katholiek onderwijs Godsdienst/zedenleer Nederlands Frans Engels 2 Wiskunde Aardrijkskunde Biologie Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Technologische opvoeding TOTAAL Het of Klassieke vorming Moderne of Algemene vorming Theoretisch technische vorming Praktisch technische vorming Kunstvorming 4 of 5 uur 2 of 3 uur + algemene vakken 4 of 5 uur Nederlands, Frans, wiskunde, LO, wetenschappelijk werk 4 of 5 uur alg. vakken 2 of 3 uur technologie + algemene vakken 4 of 5 uur technologie 4 of 5 uur kunstvakken Als je slaagt in het kan je naar het, waar je een optie kiest. De opties van het zijn: Agro- en biotechnieken Artistieke vorming Ballet Bouw- en houttechnieken Creatie en vormgeving Grafische communicatie en media* Grieks- Handel Hotel-voeding Industriële wetenschappen Maritieme vorming Mechanica-elektriciteit Moderne wetenschappen Rudolf Steinerpedagogie Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Textiel Topsport Yeshiva Je kunt ook overstappen naar het tweede beroepsvoorbereidende leerjaar. Na het kies je voor een studierichting in het algemeen secundair onderwijs (), het technisch secundair onderwijs (), het kunstsecundair onderwijs (KSO) of het beroepssecundair onderwijs (). 6

7 Het eerste leerjaar B Wil je starten in een eerste leerjaar B dan moet je eind december van het lopende jaar twaalf zijn. Ook als je geen zesde leerjaar deed of er niet geslaagd was, kan je beginnen in het eerste leerjaar B. Ben je geslaagd in het zesde leerjaar en wil je toch starten in een eerste leerjaar B, neem dan contact op met het begeleidend CLB. Het eerste leerjaar B bereidt je voor op het beroepssecundair onderwijs (). Het eerste leerjaar B heeft een vast gedeelte en een keuzegedeelte. De vakken uit het keuzegedeelte worden door de school bepaald. Je krijgt er praktijk. Die praktijk hangt meestal samen met de studierichtingen die je later in die school kunt volgen. Je kiest dus best een eerste leerjaar B in functie van wat je later wil worden. Stedelijk en gemeentelijk onderwijs Gemeenschapsonderwijs Vrij katholiek onderwijs Godsdienst/Zedenleer Nederlands Frans 2 1 Wiskunde Natuurwetenschappen Maatschappelijke vorming 3 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Technologische opvoeding GEMEENSCHAPPELIJK KEUZEGEDEELTE TOTALEN Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) Na een eerste leerjaar B kan je naar een beroepsvoorbereidend leerjaar. Hier wordt verder gewerkt aan eventuele leerachterstanden uit de basisschool. Je maakt er ook kennis met één of meer beroepssectoren. De beroepenvelden worden in principe in combinatie per twee aangeboden. Alleen Hotel-bakkerij-slagerij, Nijverheid en Zeevisserij zijn op zichzelf bestaande beroepenvelden. De beroepenvelden van het beroepsvoorbereidend leerjaar zijn: Bouw Decoratie Elektriciteit Haarzorg Hotel-bakkerij-slagerij Hout Kantoor en verkoop Land- en tuinbouw Metaal Mode Nijverheid Rijn- en binnenvaart Textiel Verzorging-voeding Zeevisserij 7

8 De vier onderwijsvormen in de tweede en de derde graad algemeen secundair onderwijs Algemene vakken Je kiest nog geen beroep. Je krijgt alleen algemene vakken: wiskunde, moderne talen, wetenschappen,, economie, Je krijgt theorie. Je studeert minimum 2 uur per dag. Je studeert na het zesde jaar zeker verder. STUDIERICHTINGEN PER STUDIEGEBIED STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD ALGEMEEN SECUNDAIR Economie Economie-moderne talen Economie-wiskunde ONDERWIJS Grieks- Grieks- Grieks Grieks-moderne talen Grieks-wetenschappen Grieks-wiskunde Humane wetenschappen Humane wetenschappen -moderne talen -wetenschappen -wiskunde Wetenschappen Moderne talen-wetenschappen Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Rudolf Steinerpedagogie Rudolf Steinerpedagogie Yeshiva Yeshiva SPORT Sport Wetenschappen-sport Wetenschappen-topsport Moderne talen-topsport Wetenschappen-topsport Wiskunde-topsport Waar kan je volgen in de regio Gent? Tweede graad: vanaf pagina 48 Derde graad: vanaf pagina 52 8

9 technisch secundair onderwijs Praktijkvakken Technische vakken Algemene vakken Je kiest voor een technische opleiding (grafisch,, metaal ). Je krijgt algemene vakken. Je verwerft technologisch inzicht via de technische vakken. Je oefent in de praktijk (vb. in de werkplaats, de computerklas of de keuken ). Je studeert, maar bent ook graag praktisch bezig. Studierichtingen met veel uren praktijk bereiden veeleer voor op een beroep, studierichtingen met meer uren algemene en technische vakken bereiden meer voor op verder studeren. STUDIERICHTINGEN PER STUDIEGEBIED STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD AUTO Autotechnieken BOUW Bouwtechnieken Bouwtechnieken Bouw- en houtkunde Bouw- en houtkunde CHEMIE Techniek-wetenschappen Chemie Farmaceutisch-technisch assistent Techniek-wetenschappen FOTOGRAFIE Fotografie Fotografie GRAFISCHE TECHNIEKEN 3 de Grafische communicatie* 4 de Grafische wetenschappen Grafische wetenschappen Grafische communicatie* (2008) HANDEL 3 de Grafische media* 4 de Grafische technieken Handel Handel-talen Druk- en afwerkingstechnieken Drukvoorbereidings-technieken Grafische technieken Printmedia* (2008) Multimediatechnieken Multimedia* (2008) Boekhouden-informatica Handel Informaticabeheer Secretariaat-talen HOUT Houttechnieken Houttechnieken KOELING EN WARMTE Koel- en warmtechnieken 9

10 LAND- EN TUINBOUW Biotechnische wetenschappen Dierenzorgtechnieken 10 Biotechnische wetenschappen Dierenzorgtechnieken Landbouwtechnieken Landbouwtechnieken Natuur- en landschapsbeheertechnieken Tuinbouwtechnieken Tuinbouwtechnieken LICHAAMSVERZORGING Bio-esthetiek Schoonheidsverzorging MARITIEME Dek Dek OPLEIDINGEN Motoren Motoren MECHANICA Industriële wetenschappen Industriële wetenschappen EN ELEKTRICITEIT Elektriciteit-elektronica Elektriciteit-elektronica Elektromechanica Elektrotechnieken Mechanische technieken Elektromechanica Elektrische installatietechnieken Elektronische installatietechnieken Kunststoftechnieken Mechanische vormgevingstechnieken Industriële ICT Podiumtechnieken Vliegtuigtechnieken MODE Creatie en mode Creatie en mode OPTIEK Optiektechnieken ORTHOPEDISCHE TECHNIEKEN Orthopedietechnieken PERSONENZORG SPORT TANDTECHNIEKEN TEXTIEL Sociale en technische wetenschappen Handel-topsport Lichamelijke opvoeding en sport Topsport Textielontwerptechnieken Textieltechnieken Gezondheids- en welzijnswetenschappen Jeugden gehandicaptenzorg Sociale en technische wetenschappen Handel-topsport Lichamelijke opvoeding en sport Topsport Tandtechnieken 5 de Textiel- en designtechnieken* 6 de Textielontwerptechnieken Textielproductietechnieken 5 de Textiel- en chemische technieken* 6 de Textielveredelingstechnieken TOERISME Toerisme Onthaal en public relations Toerisme VOEDING Brood en banket Brood en banket Hospitality Hotel Hotel Slagerij en vleeswaren Slagerij en vleeswaren MILITAIRE OPLEIDINGEN Voedingstechnieken Waar kan je volgen in de regio Gent? Voedingstechnieken Elektronica militaire wapensystemen Militaire bewapeningstechnieken Militaire en sociale wetenschappen

11 Tweede graad: vanaf pagina 49 Derde graad: vanaf pagina 54 KSO kunstsecundair onderwijs Kunstvakken Praktijkvakken Algemene vakken Je kiest voor een kunstzinnige opleiding. Je krijgt algemene vakken. Je bereidt je kunstpraktijk voor in de kunstvakken. Je beoefent kunst in de praktijk (vb. muziekatelier of atelier beeldende kunsten). Je studeert, maar bent ook graag praktisch bezig met kunst. Je studeert na het zesde jaar liefst verder. STUDIERICHTINGEN PER STUDIEGEBIED STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD BALLET Ballet Ballet Modern ballet BEELDENDE KUNSTEN Audiovisuele vorming Audiovisuele vorming PODIUMKUNSTEN Beeldende en architecturale vorming Beeldende en architecturale kunsten Artistieke opleiding Dans Muziek Woordkunst-drama Waar kan je KSO volgen in de regio Gent? Tweede graad: vanaf pagina 51 Derde graad: vanaf pagina 56 Architecturale vorming Beeldende vorming Architecturale en binnenhuiskunst Industriële kunst Toegepaste beeldende kunst Vrije beeldende kunst Artistieke opleiding Dans Muziek Woordkunst-drama 11

12 beroepssecundair onderwijs Praktijkvakken Algemene vakken Technische vakken Je kiest een praktische opleiding. Je krijgt een beperkte algemene vorming. Je krijgt veel praktijk. (vb. metselen, koken, verzorgen). Je technische vakken bereiden je voor op de praktijkuitoefening. Het studiewerk is beperkt, je wordt vooral getraind in goed praktijkwerk. Je bereidt je voor op het uitoefenen van een beroep. Na een zevende jaar behaal je het diploma secundair onderwijs. STUDIERICHTINGEN PER STUDIEGEBIED STUDIEGEBIED TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD AUTO Auto Carrosserie Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren Vrachtwagenchauffeur BOUW Bouw Bouwplaatsmachinist Ruwbouw Ruwbouwafwerking Schilderwerk en decoratie Schilderwerk en decoratie DECORATIEVE TECHNIEKEN GLASTECHNIEKEN GRAFISCHE TECHNIEKEN HANDEL Steen- en marmerbewerking Publiciteit en etalage 3 de Drukken en voorbereiden* 4 de Drukken Kantoor Verkoop Steen- en marmerbewerking Etalage en standendecoratie Publiciteitsgrafiek Glasinstrumentenbouw Drukken en afwerken Drukvoorbereiding Kantoor Verkoop 12

13 HOUT Hout Houtbewerking Houtbewerking-snijwerk JUWELEN Diamantbewerking Diamantbewerking Goud en juwelen Goud en juwelen Uurwerkmaken KOELING EN WARMTE Centrale verwarming en sanitaire installaties Koelinstallaties Bloemsierkunst Dierenzorg Landbouw Paardrijden en -verzorgen Tuinbouw LAND- EN TUINBOUW Dierenzorg Landbouw Paardrijden en -verzorgen Tuinbouw LICHAAMSVERZORGING Haarzorg Haarzorg MARITIEME Matroos OPLEIDINGEN Rijn- en binnenvaart Rijn- en binnenvaart MECHANICA Basismechanica EN ELEKTRICITEIT (auto en/of koeling en warmte en/of machines) Elektrische installaties Kunststofverwerking Lassen-constructie Productieoperator Werktuigmachines Elektrische installaties MODE Moderealisatie en -presentatie Moderealisatie en -verkoop MUZIEK- Muziekinstrumentenbouw INSTRUMENTENBOUW PERSONENZORG Verzorging-voeding Organisatiehulp Verzorging TEXTIEL Textiel Textiel VOEDING Brood- en banketbakkerij Brood- en banketbakkerij en confiserie Restaurant en keuken Restaurant en keuken Slagerij en vleeswarenbereiding Slagerij en verkoopsklare gerechten Grootkeuken De vierde graad beroepssecundair onderwijs Voor bepaalde specialisaties in het bestaat een vierde graad. De klemtoon ligt op de praktijk. Er zijn drie opleidingen: Modevormgeving (2 jaar) in het studiegebied Mode Plastische kunsten (2 jaar) in het studiegebied Decoratieve technieken Verpleegkunde (3 jaar - modulair) in het studiegebied Personenzorg Waar kan je volgen in de regio Gent? Tweede graad: vanaf pagina 51 Derde graad: vanaf pagina 57 Vierde graad: pagina 61 13

14 De zevende specialisatiejaren Toelatingsvoorwaarden specialisatiejaren, KSO, Elke overstap van een zesde jaar secundair onderwijs naar een specialisatiejaar binnen hetzelfde studiegebied is toegelaten. Overstappen naar een zevende specialisatiejaar van een ander studiegebied kan enkel mits de toelatingsklassenraad van het specialisatiejaar een gunstig advies formuleert. Leerlingen uit een zesde volgen eerst een specialisatiejaar en behalen zo een diploma secundair onderwijs. Daarna kunnen ze een specialisatiejaar volgen. Dit overzicht bevat de alfabetisch gerangschikte studiegebieden met de specialisatiejaren zoals ze aangeboden worden in het schooljaar Studiegebieden waarbinnen geen specialisatiejaren bestaan, zijn niet opgenomen in de lijst. STUDIEGEBIED SPECIALISATIEJAAR AUTO Toegepaste autotechnieken Auto-elektriciteit Bedrijfsvoertuigen Bijzonder transport Carrosserie- en spuitwerk Diesel- en LPG-motoren Scheeps- en havenwerk BEELDENDE KUNSTEN KSO Architecturale vormgeving Audiovisuele vormgeving Grafische vormgeving Industriële kunst Ruimtelijke vormgeving BOUW Bouw constructie- en planningstechnieken Industriële bouwtechnieken Weg- en waterbouwtechnieken Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen Dakwerken Decoratie en restauratie schilderwerk Mechanische en hydraulische kranen Renovatie bouw Restauratie bouw Wegenbouwmachines CHEMIE Apotheekassistent Biochemie Chemische procestechnieken Drogisterij-cosmetica Water- en luchtbeheersingstechnieken DECORATIEVE TECHNIEKEN Decor- en standenbouw Publiciteit en illustratie GLASTECHNIEKEN Labo-glasinstrumentenbouw GRAFISCHE TECHNIEKEN Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken Interactieve multimediatechnieken Rotatiedruktechnieken Tekst- en beeldintegratietechnieken Bedrijfsgrafiek Grafische opmaaksystemen Meerkleurendruk-drukwerkverdeling Zeefdruk 14

15 HANDEL HOUT Administratie vrije beroepen Commercieel webverkeer Immobiliënbeheer Internationaal transport en goederenverzending KMO-administratie KMO-ondernemerschap Medico-sociale administratie Netwerkbeheer Verkoop en distributie Kantooradministratie en gegevensbeheer Logistiek Verkoop en vertegenwoordiging Winkelbeheer en etalage Hout constructie- en planningstechnieken Bijzondere schrijnwerkconstructies Industriële houtbewerking Interieurinrichting Meubelgarneren Modelmakerij Restauratie van meubelen Restauratie van schrijnwerk Stijl- en designmeubelen JUWELEN Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse Juwelencreatie Uurwerkherstelling KOELING EN WARMTE Industriële koeltechnieken Industriële warmtetechnieken Koeltechnische installaties Non-ferro metalen dakbedekkingen Verwarmingsinstallaties LAND- EN TUINBOUW Bedrijfsleiding land- en tuinbouw Landbouwmechanisatie Agromanagement Bloemsierkunst Bosbouw Groenbeheer en verfraaiing Landbouwdiversificatie Land- en tuinbouwmechanisatie Manegehouder-rijmeester Tuinbouwmechanisatie Tuinbouwteelten Veehouderij en landbouwteelten LICHAAMSVERZORGING Esthetische lichaamsverzorging Grime Haarstilist MARITIEME OPLEIDINGEN Beperkte kustvaart MECHANICA EN ELEKTRICITEIT Audio-video en teletechnieken Computergestuurde mechanische productietechnieken Haventechnieken Industriële computertechnieken Industriële elektronicatechnieken Industriële onderhoudstechnieken 15

16 MECHANICA EN ELEKTRICITEIT Kunststofvormgevingstechnieken Mechanica constructie- en planningstechnieken Regeltechnieken Stuur- en beveiligingstechnieken Composietverwerking Computergestuurde werktuigmachines Fotolassen Industrieel onderhoud Industriële elektriciteit Matrijzenbouw Metaal- en kunststofschrijnwerk Pijpfitten-lassen-monteren MODE Creatie en patroonontwerpen Mode-verkoop Modespecialisatie en trendstudie Mode- en maatkleding heren MUZIEKINSTRUMENTENBOUW Restauratie muziekinstrumenten OPTIEK Contactologie-optometrie ORTHOPEDISCHE Orthopedische instrumenten TECHNIEKEN PERSONENZORG Internaatswerking Leefgroepenwerking Voedselbeing Kinderzorg Organisatie-assistentie Thuis- en bejaardenzorg SPORT Sport- en vrijetijdsanimatie TANDTECHNIEKEN Dentaaltechnieken en supra-structuren TEXTIEL Textielvormgevingstechnieken Textielveredeling en breikunde Instellen van textielmachines TOERISME Public relations Toerisme en organisatie Toerisme en recreatie VOEDING Bakkerijtechnieken Butler-Intendant Hotelbeheer Vleeswarentechnieken Banketaannemer-traiteur Banketbakkerij-chocoladebewerking Dieetbakkerij Gemeenschapsrestauratie Hotelonthaal Restaurantbedrijf en drankenkennis Slagerij-fijnkosttraiteur Specialiteitenrestaurant Wereldgastronomie Waar kan je zevende specialisatiejaren volgen in de regio Gent? Zevende specialisatiejaren : vanaf pagina 58 Zevende specialisatiejaren : vanaf pagina 60 16

17 Overzicht per school 9940 EVERGEM MIDDENSCHOOL EVERGEM (gemeenschap) Hofbilkstraat Evergem Tel Website: Externaat gemengd CLB: CLB v/h GO Gent ck Evergem za 20 mei uur 17 uur Informatie elke schooldag 9 uur 16 uur wet. werk 2 - lich. opv. 2 eerste leerjaar B mechanica-elektriciteit moderne wetenschappen basismechanica hout verzorging-voeding elektromechanica beroepsvoorbereidend leerjaar hout - metaal mode - verzorging-voeding SINT-FRANCISCUS SCHEPENHUISSTRAAT (vrij) Schepenhuisstraat Evergem Tel Website: Externaat gemengd CLB: VCLB regio Gent vestiging Holstraat za 11 maart uur uur technologie of wiskunde en Frans moderne wetenschappen techniek-wetenschappen economie (4/5) wetenschappen techniek-wetenschappen economie-moderne talen economie-wiskunde -moderne talen -wiskunde moderne talen-wetenschappen wetenschappen-wiskunde techniek-wetenschappen SINT-FRANCISCUS - DOORNZELEDRIES (vrij) Doornzeledries Evergem Tel Website: Externaat gemengd CLB: VCLB regio Gent vestiging Holstraat za 3 juni 2006 namiddag Z E V E N D E J A A R eerste leerjaar B beroepsvoorbereidend leerjaar kantoor en verkoop kantoor kantoor kantooradministratie en gegevensbeheer 17

18 9000 GENT ATHENEUM WISPELBERG (stedelijk) Wispelbergstraat Gent Tel Website: Externaat gemengd CLB: Interstedelijk CLB Gent Infodag za 6 mei uur 18 uur moderne moderne wetenschappen economie optie talen economie optie wiskunde humane wetenschappen optie talen optie wiskunde wetenschappen economie-moderne talen economie-wiskunde humane wetenschappen -moderne talen -wiskunde moderne talen-wetenschappen wetenschappen-wiskunde (6/8) FREINETATHENEUM DE WINGERD (stedelijk) Abeelstraat Gent Tel Bisdomkaai Gent Tel Website: Externaat/internaat gemengd CLB: Interstedelijk CLB Gent Opendeur za 22 april 2006 Inschrijvingen vanaf 22 april 2006 T W E E DE 2 - alg. vak. aanv. 3 alg. vak. aanv. 5 moderne wetenschappen artistieke vorming humane wetenschappen (5) wetenschappen (5) humane wetenschappen -moderne talen -wiskunde (6) moderne talen-wetenschappen wetenschappen-wiskunde (6) GITO DE BOUWSCHOOL (stedelijk) Martelaarslaan Gent Tel Website: Externaat gemengd CLB: Interstedelijk CLB Gent do 25 mei uur 16 uur Z E V E N D E J A A R eerste leerjaar B beroepsvoorbereidend leerjaar decoratie-bouw bouw schilderwerk en decoratie centrale verwarming en sanitaire installaties ruwbouw schilderwerk en decoratie naamloos jaar 18

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2015.

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2015. De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2015. Je vindt hier het volledige aanbod van alle secundaire scholen uit De Pinte, Drongen, Evergem, Gavere, Gent, Gentbrugge, Ledeberg, Landegem,

Nadere informatie

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015 Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inleiding Voor elk studiegebied in het voltijds secundair onderwijs maakten we een uitgebreide analyse van

Nadere informatie

waar en hoe word ik een held?

waar en hoe word ik een held? waar en hoe word ik een held? 00 in het tweede deel van de brochure vind je een overzicht van alle Nederlandstalige scholen voor secundair onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest. je krijgt niet

Nadere informatie

Vademecum. Mini- Secundair dagonderwijs. Vlaanderen Oost- De scholen. De opleidingen. Welke studierichtingen bieden de Oost-Vlaamse scholen aan?

Vademecum. Mini- Secundair dagonderwijs. Vlaanderen Oost- De scholen. De opleidingen. Welke studierichtingen bieden de Oost-Vlaamse scholen aan? Vademecum Secundair dagonderwijs Mini- Vlaanderen Oost- 2003 Provinciale documentatiewerkgroep van de Oost-Vlaamse Centra voor leerlingenbegeleiding De scholen Welke studierichtingen bieden de Oost-Vlaamse

Nadere informatie

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Experimentele versie 05/04/2010 Marc Vanderlocht Provinciale vormings- en ondersteuningscel

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 1 DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 3 de 4 de jaar ASO Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde

Nadere informatie

TOEKOMSTSPEL. antwoordboekje

TOEKOMSTSPEL. antwoordboekje bijlage 14 TOEKOMSTSPEL antwoordboekje De leerkracht kopieert dit boekje best twee keer per spelgroepje. Zo kunnen de kinderen van de groepjes die niet aan de beurt zijn, actief mee kijken of het antwoord

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO.

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO. DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL 1 St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - MODERNE TALEN 5 de 6 de jaar ASO Basisvorming Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28 3 de graad Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Algemeen secundair

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Derde graad Economie moderne talen Economie wiskunde Handel Secretariaat-talen Specialisatiejaar: administratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage Studieaanbod derde graad 1

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/048

BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/048 BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2008 VVKSO BRUSSEL BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2008 Vlaams

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

RTC Antwerpen. Jaaractieplan 2014. Projectgroep: Automatisering in de houtsector Budget RTC: 26.295,00. Projectnaam: CE-markering van ramen en deuren

RTC Antwerpen. Jaaractieplan 2014. Projectgroep: Automatisering in de houtsector Budget RTC: 26.295,00. Projectnaam: CE-markering van ramen en deuren Projectgroep: Automatisering in de houtsector Budget RTC: 26.295,00 Projectnaam: CE-markering van ramen en deuren Cofinanciering: 17.596,00 40,09% 43.891,00 BSO Hout Binnenschrijnwerker 5 BSO Hout Binnenschrijnwerker

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Pagina 1 van 47 INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren Sint-Lodewijk BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren GIDS voor de LEERLINGEN 2015/2016 inhoud Welkom 1 Historiek 5 2 Het opvoedingsproject

Nadere informatie