Leerlingenvolgsysteem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerlingenvolgsysteem"

Transcriptie

1 Leerlingenvolgsysteem Project aangeboden door Kim Mostinckx Voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Academiejaar

2 2

3 Leerlingenvolgsysteem Project aangeboden door Kim Mostinckx Voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Academiejaar

4 Voorwoord In het kader van mijn opleiding als Bachelor Multimedia en communicatietechnologie aan de Hogeschool West-Vlaanderen heb ik de kans gekregen om althans voor even kennis te maken met de bedrijfswereld. In mijn geval ben ik achter de schermen van een middelbare school gaan kijken en meer specifiek alle administratieve taken die het draaiende houden van een school met zich meebrengt. Via dit dossier wil ik dan ook mijn ervaringen met u delen en u zo een betere kijk geven op het project waaraan ik heb gewerkt tijdens mijn 12 weken durende stage in de middenschool Sint-Angela te Ternat. Figuur 1: Middenschool Sint - Angela 4

5 Dankwoord Tijdens dit project heb ik op de steun kunnen rekenen van een aantal mensen, die elk op hun manier hun steentje hebben bijgedragen tot het welslagen van dit project. Eerst en vooral zou ik mijn stagebegeleider Eric Arijs willen bedanken. Ik wil u bedanken voor het interessante project dat ik heb mogen uitwerken en de grote mate van vrijheid waarin ik mocht werken. Verder wil ik Lieve Van Gucht, Filip Van Eesbeeck en Herwig Stoelzaet bedanken voor de toffe werksfeer waarin ik mijn stage heb mogen afwerken en voor het verlenen van de nodige informatie. Wie ook zeker niet mag ontbreken is directeur Guido Van den Cruijce en de mensen van het secretariaat. Omdat het steeds gevaarlijk is namen te noemen en zo het risico te nemen personen te vergeten wil ik iedereen van Middenschool Sint Angela bedanken. Het was een hele ervaring om eens te zien hoe het er achter de schermen van een middelbare school aan toegaat! Ook docent en stagecoach Jef Daels zou ik willen bedanken voor de interessante en leerrijke onderwerpen die het afgelopen academiejaar aan bod kwamen in de lessen. Dankzij u ben ik een betere programmeur geworden! Laatst maar zeker niet in het minst wil ik mijn ouders bedanken die me de kans gaven om na mijn 1 ste opleiding als graduaat Toegepaste Informatica verder te studeren aan de Hogeschool West-Vlaanderen. Zonder jullie steun had ik zeker niet gestaan waar ik nu sta! Bedankt! Kim Mostinckx 5

6 Inhoudstafel Voorwoord... 4 Dankwoord... 5 Inhoudstafel... 6 Lijst van figuren... 8 Inleiding... 9 Stageplaats: Sint Angela, Ternat...10 Projectdefinities: Leerlingenvolgsysteem...11 Project 1: Inschrijven & screening...12 Projectbegeleider...12 Concept...12 Planning...13 Wat zou men willen gerealiseerd zien?...13 Wat wil ik (extra) realiseren?...13 Project 2: Leerlingenvolgsysteem...14 Projectbegeleider...14 Concept...14 Planning...15 Wat zou men willen gerealiseerd zien?...15 Wat wil ik (extra) realiseren?...15 Project 3: Leerlingenbegeleiding...16 Projectbegeleider...16 Concept...16 Planning...17 Wat zou men willen gerealiseerd zien?...17 Wat wil ik (extra) realiseren?...17 Uitwerking...18 Project 1: Inschrijven & screening...18 Analyse...18 Inschrijven...18 Screening...18 Databank...19 Ontwerp...20 Conclusie...25 Project 2: Leerlingenvolgsysteem...26 Analyse...26 Databank...26 Ontwerp...30 Beheerschermen...30 frmklasbeheer.vb...30 frmvak.vb...30 frmoptie.vb...30 frmschooljaar.vb...31 frmevaluatiemoment.vb...31 frmfunctie.vb...32 frmpersoneelsleden.vb...32 frmpersoneelfunctie.vb...32 Extra mogelijkheden...33 Plannen van oudercontacten...33 frmoudercontact.vb...33 Keuzeformulieren / Modelbrieven...34 Beoordeling Vakantietaken...35 Deelschoolwerkplan...36 Conclusie

7 Project 3: Leerlingenbegeleiding...38 Analyse...38 Onderdeel 1: Gespreksbeheer...38 Onderdeel 2: Deliberatie...38 Onderdeel 3: Zorgfiche...38 Databank...39 Onderdeel 1: Gespreksbeheer...39 Onderdeel 2: Deliberatie...40 Onderdeel 3: Zorgfiche...41 Sociale gegevens...41 Schoolloopbaan...42 Signaleren van aandachtspunten...42 Signaleren van gezondheidsproblemen...43 Bij ongeval...44 Ontwerp...45 Onderdeel 1: Gespreksbeheer...45 Onderdeel 2: Deliberatie...47 Onderdeel 3: Zorgfiche...48 Conclusie...49 Extra, allerlei...50 Automatische tabindex...50 Klassengenerator...54 VulComboBox...54 Logging...55 Agenda...56 Problemen...58 Bijlagen...59 Verslagen...59 Week 1: 13 maart maart Week 2: 20 maart maart Week 3: 27 maart maart Week 4: 18 april april Week 5: 24 april april Week 6: 2 mei mei Week 7: 8 mei mei Week 8: 15 mei mei Week 9: 22 mei mei Week 10: 29 mei juni Week 11: 5 juni juni Week 12: 12 juni juni Documenten...78 Leerlingenbegeleiding: enkele verlangens op een rijtje...78 Zorgfiche...82 Leerlingenvolgsysteem: enkele verlangens op een rijtje...88 MS Access Documenter: Angela.mdb

8 Lijst van figuren Figuur 1: Middenschool Sint - Angela... 4 Figuur 2: Relaties screening...19 Figuur 3: Inschrijven nieuwe leerling...20 Figuur 4: Nieuwe school toevoegen...21 Figuur 5: Beheer van scholen...21 Figuur 6: Importeren van leerlinggegevens...22 Figuur 7: Inschrijven...22 Figuur 8: Screening ICT...23 Figuur 9: Resultaten screening ICT...24 Figuur 10: Tabel AdviesKeuzeClausulering...26 Figuur 11: Tabel LeerlingAdviesKeuzeClausulering...27 Figuur 12: Relaties...27 Figuur 13: Tabel Evaluatiemoment...28 Figuur 14: Tabel LeerlingEvaluatie...28 Figuur 15: Tabel LeerlingResultaat...29 Figuur 16: frmklasbeheer.vb...30 Figuur 17: frmvak.vb...30 Figuur 18: frmschooljaar.vb...31 Figuur 19: frmevaluatiemoment.vb...31 Figuur 20: frmpersoneelfunctie.vb...32 Figuur 21: frmoudercontact.vb...33 Figuur 22: Overzicht OC per leerling...33 Figuur 23: Overzicht OC per leerkracht...34 Figuur 24: Print keuzeformulieren...34 Figuur 25: Beoordeling VT...35 Figuur 26: Deelschoolwerkplan...36 Figuur 27: Tabel LeerlingGesprek...39 Figuur 28: Relaties leerling - gesprek...39 Figuur 29: Tabel LeerlingDeliberatieLLB...40 Figuur 30: Relaties LeerlingDeliberatieLLB...40 Figuur 31: Tabel Ouders en BroerZus...41 Figuur 32: Tabel FamilialeOmstandigheden...41 Figuur 33: Tabel Schoolloopbaan en ProbleemVak...42 Figuur 34: Relaties aandachtspunten...42 Figuur 35: Tabel ExterneBegeleiding...43 Figuur 36: Tabel LeerlingGezondheid...43 Figuur 37: Tabel LeerlingOngeval...44 Figuur 38: Beheer van gespreksonderwerpen...45 Figuur 39: Persoonlijke map...45 Figuur 40: Weekoverzicht...46 Figuur 41: Weekoverzicht (print)...46 Figuur 42: Deliberatie LLB...47 Figuur 43: Zorgfiche...48 Figuur 44: Logging...55 Figuur 45: Logging (txt)...55 Figuur 46: Agenda...56 Figuur 47: Agenda (overzicht)...57 Figuur 48: Beta Period is over

9 Inleiding In dit projectdossier kan u het verloop van mijn stageperiode en de uitgevoerde werken in Middenschool Sint Angela volgen. Allereerst ben ik begonnen met een kleine voorstelling van mijn stageplaats. Reeds op de volgende bladzijde kan u kennismaken met Middenschool Sint Angela. Bij aanvang van de stage was er afgesproken dat ik één groot project zou uitwerken. Tijdens de stage werden hier echter kleine projecten aan toegevoegd. Uiteindelijk is mijn werk op te splitsen in drie grote delen. Van elk deel zal u in dit projectdossier een definitie alsook de uitwerking terugvinden. Ieder project had een eigen projectleider, de persoon die het meest met dat onderdeel ging werken. Per project wordt het concept uitgelegd en hetgeen de projectleiding van mij wil gerealiseerd zien. Tot slot vindt u in de projectdefinities ook terug wat ikzelf wil realiseren en wat ik eventueel als extra aan het project kan toevoegen. De uitwerking van ieder project verliep steeds in 3 fasen. Ik ben steeds begonnen met een analyse. Geen ingewikkelde diagrammen, schetsen, gewoon een gesprek met de projectleider waarin ik kon polsen naar zijn eisen, wensen, vragen Na elk gesprek ben ik begonnen met het ontwikkelen van de databank en het leggen van de juiste en nodige relaties. En dan kon het eigenlijke programmeren beginnen! Tot slot vindt u per project ook nog een conclusie terug waarin ik terugblik op het project. Omdat ik, net zoals tijdens mijn opleiding, voortdurend op zoek ben gegaan naar zaken die het programmeren versnellen, vergemakkelijken, heb ik in dit projectdossier een extra hoofdstukje gemaakt met daarin een aantal extra s die ik tijdens het project heb uitgewerkt. Deze extra s hebben mij stuk voor stuk geholpen bij de ontwikkeling van de projecten en zullen mij in de toekomst nog veel tijdswinst opleveren. Tot slot vindt u in dit projectdossier nog een aantal bijlagen terug. Zo kan u onder andere een beschrijving vinden van de databank en de relaties, de zorgfiche op papier, Veel leesplezier! Kim 9

10 Stageplaats: Sint Angela, Ternat Mijn stageplaats was mij niet totaal onbekend gezien ik er, lang geleden, zelf 2 jaar school gelopen heb. Deze school heeft een 1 ste en 2 de jaar secundair onderwijs met de volgende richtingen: - Eerste leerjaar A o o o Optie Latijn Optie Moderne Optie Technologie - Eerste leerjaar B - Tweede leerjaar A o o o o Optie Latijn Optie Handel Optie Moderne wetenschappen Optie Sociale en Technologische Vorming - Beroepsvoorbereidend leerjaar o Kantoor en Verkoop Verzorging Voeding Zoals u ziet is er een groot aanbod van richtingen waardoor de school zowel populair is bij de leerlingen als bij de ouders. Het is dan ook niet te verwonderen dat deze school meer dan 500 leerlingen telt. Veel leerlingen, veel richtingen brengt automatisch veel leerkrachten en veel administratief werk met zich mee. Aangezien het één van de doelstellingen is van de optie Office Automation om het vele administratieve werk te vereenvoudigen en te vervangen door op maat geschreven software, was mijn keuze voor deze stageplaats snel gemaakt. Indien u meer infomatie wenst over deze school kan u steeds terecht op hun website: 10

11 Projectdefinities: Leerlingenvolgsysteem Gedurende mijn stage was het de bedoeling dat ik één groot project, een leerlingenvolgsysteem, zou realiseren voor de leerlingenbegeleiding en de ICT en graadcoördinator. Deze 4 mensen, mijn stagebegeleider Eric Arijs, graadcoördinator Filip Van Eesbeeck en leerlingenbegeleiders Lieve Van Gucht en Herwig Stoelzaet, hadden elk hun eigen administratieve taken en hadden deze graag wat eenvoudiger en sneller gezien. Na overleg met elk van deze personen bleek al snel dat het grote project op te splitsen viel in 3 stukken. Gedurende de ontwikkeling van het project staken er dikwijls nieuwe zaken de kop op, waaraan men bij het begin van de stageperiode niet dacht. Omdat er te weinig tijd was om een grondige analyse te maken aan de hand van UML diagrammen, use cases, heb ik besloten om na overleg met de projectbegeleiders voor mezelf een paar opmerkingen, aandachtspunten, te formuleren op papier en onmiddellijk te starten met de ontwikkeling van een databank en de eigenlijke programmatie. 11

12 Project 1: Inschrijven & screening Projectbegeleider Eric Arijs, stagebegeleider, leerkracht en ICT-coördinator. Concept Inschrijven: Zoals op iedere school moeten er ook in deze school leerlingen ingeschreven worden. Dit gebeurt door het invullen van een formulier in MS Access. De ingevulde gegevens worden opgeslagen in één tabel. Bij het inschrijven van nieuwe leerlingen is vooral de snelheid van ingave en verwerking belangrijk, daarom dat men bij een nieuwe inschrijving slechts een aantal basisgegevens op het formulier invult en dat de overige gegevens door iemand van het secretariaat ingegeven worden in Informat, een systeem voor schooladministratie (http://www.informatsoftware.be). Bij de inschrijving van een leerling geeft men de volgende basisgegevens in: - Naam en voornaam - Geslacht - Naam van de vorige school - Gekozen optie - Extra info i.v.m. leerling - Leerling wil samenzitten met (max. 1 naam) Wanneer de inschrijvingen gedaan zijn en alles is ingegeven, zowel door secretariaat als door Mr. Arijs, zit men enerzijds met een aantal gegevens in MS Access en anderzijds met een aantal gegevens in Informat. Het samenvoegen van deze gegevens gebeurt vrij moeizaam (of helemaal niet). Screening: Bij het begin van het 1 ste leerjaar moeten de leerlingen zowel een ICT test als een spellingtest afleggen waarbij er respectievelijk zal nagegaan worden hoe het gesteld is met de informatica - en de spellingkennis van de nieuwe leerlingen. De ingave van deze punten gebeurt via een MS Excel document. Per klas wordt er een werkblad aangemaakt in MS Excel met daarop alle leerlingen vermeld. Tijdens de ingave van de punten dienen een aantal zaken berekend te worden: - Minimum/maximum - Gemiddelde score - Overzicht per optie Het systeem waarmee men nu werkt zal behouden blijven, alleen is het interessant als de resultaten van deze testen ook in de databank zouden terechtkomen. 12

13 Planning Vooropgestelde tijd: 1 week Effectieve tijd: 1 week Wat zou men willen gerealiseerd zien? - Eenvoudige interface om nieuwe leerlingen snel toe te voegen - Eenvoudige ingave van de punten of import van de punten van het bestaande systeem Wat wil ik (extra) realiseren? - Eenvoudige en gebruiksvriendelijke ingave van nieuwe leerlingen (al dan niet met alle gegevens) - Leerlingenbeheer om de gegevens bij te werken van een ingeschreven leerling - Importeren van de leerlinggegevens vanuit Informat - Exporteren van de leerlinggegevens vanuit het leerlingenvolgsysteem - Importeren van ICT-resultaten vanuit het bestaande MS Excel werkblad - Importeren van spellingsresultaten vanuit het bestaande MS Excel werkblad. - Extra s die ik in de loop van de ontwikkeling als een verbetering voor het programma beschouw. 13

14 Project 2: Leerlingenvolgsysteem Projectbegeleider Filip Van Eesbeeck, leerkracht en graadcoördinator. Concept Voor aanvang van het project: Op verschillende tijdstippen in het jaar moeten de resultaten van de examens, de gekozen studierichtingen, de vakantietaken, herexamens per leerling ingegeven worden. De ingave van deze gegevens gebeurt via een formulier in MS Access, waarbij alle gegevens in één grote tabel met 75 kolommen werden opgeslagen. Er is een historiek beschikbaar van ieder schooljaar omdat men per schooljaar een nieuwe MS Access databank aanmaakt. Wanneer men dan iets nodig heeft van een bepaalde student uit het vorige schooljaar dient men de andere databank te raadplegen. Het is de bedoeling dat de verwerking van deze resultaten geautomatiseerd wordt. Er moet ook voor praktisch alle gegevens een beheermogelijkheid aanwezig zijn zodat men gemakkelijk nieuwe scholen, nieuwe klassen, nieuwe vakken, kan toevoegen. Tijdens het project: Hieronder kan u de bijkomende opdrachten terugvinden die ik heb uitgewerkt tijdens deze stage. Deze opdrachten kwamen tot stand nadat men zag wat er allemaal mogelijk was door het automatiseren van gegevens. Tijdens het 2 de trimester moeten de leerlingen hun voorlopige keuze maken naar het volgende schooljaar toe. Deze keuzes worden in het programma ingegeven. Afhankelijk van de keuze krijgen de leerlingen een brief mee naar huis. Het zou handig zijn indien deze brieven en keuzeformulieren automatisch worden aangemaakt (en afgedrukt). Gedurende het jaar vinden er een aantal oudercontacten plaats. Iedere ouder kan zich dan inschrijven om op een bepaald uur een bepaalde leerkracht te ontmoeten. Het kan handig zijn om ook dit te automatiseren zodat er overzichten kunnen gemaakt worden: - Welke ouders komen bij leerkracht x op het oudercontact? - Waar gaan de ouders van de leerlingen van klas y op oudercontact? - Waar gaan de ouders van leerling z op oudercontact? Dergelijke overzichten zijn ook nuttig op de avond van het oudercontact zelf. Men kan dan perfect volgen hoeveel en welke ouders men al gezien heeft en hoeveel er nog moeten langskomen. Doordat men ook de reden waarom de leerling op bezoek komt, kan meegeven kan de leerkracht zich beter voorbereiden op het gesprek. 14

15 Planning Vooropgestelde tijd: 7 weken Effectieve tijd: 9 weken Vooraf leek de omvang van het project nog relatief goed mee te vallen maar uiteindelijk bleek toch dat er meer dan 7 weken voor nodig waren, mede door het steeds bijvoegen van nieuwe dingen. Wat zou men willen gerealiseerd zien? - Een zeer snelle manier om resultaten in te geven. - Snelle toegang tot alle gegevens van een bepaalde leerling - Eenvoudig invulscherm - Foto van de leerling steeds zichtbaar bovenaan het scherm - Oudercontacten - Keuzeformulieren Wat wil ik (extra) realiseren? - Snelle ingave van tekorten, herexamens, vakantietaken - Foto van elke leerling rechtsboven + klikken - Printen van een overzicht van de resultaten van de leerling - Controle op foutieve ingave - Uitgebreide logging - Eenvoudige manier om adviezen ed toe te voegen - Eenvoudige manier om leerling in te schrijven - Beheer van schooljaren, vakken, klassen, opties - Automatisatie van oudercontacten - Automatisatie van keuzeformulieren - Extra s die ik in de loop van de ontwikkeling als een verbetering voor het programma beschouw. 15

16 Project 3: Leerlingenbegeleiding Projectbegeleider Lieve Van Gucht en Herwig Stoelzaet, leerkracht en leerlingenbegeleider. Concept Voor aanvang van het project: Tijdens de besprekingen van de examenresultaten van de leerlingen is er steeds iemand van de leerlingenbegeleiding aanwezig. Het kan zijn dat er voor een bepaalde leerling een procedure moet opgestart worden om deze leerling in het volgende trimester of in het volgende schooljaar beter te begeleiden. Het moet mogelijk zijn om tijdens zo n deliberatie via een eenvoudig en overzichtelijk invoerscherm allerlei bemerkingen in te geven. Op dit invoerscherm moet ook duidelijk zichtbaar zijn wat de aandachtspunten, de medische problemen, van de leerling in kwestie zijn. Tijdens het project: Hieronder kan u de bijkomende opdrachten terugvinden die ik heb uitgewerkt tijdens deze stage. Deze opdrachten kwamen tot stand nadat men zag wat er allemaal mogelijk was door het automatiseren van gegevens. Een leerling kan in geval van problemen steeds een afspraak maken met een van de leerlingenbegeleiders. De begeleider moet van ieder gesprek een fiche invullen met daarop een aantal gegevens van het gesprek. Per maand moeten er dan statistieken kunnen opgemaakt worden over bv. het aantal bezoeken van persoon X, het aantal personen uit klas Y, In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingenbegeleiders een ingevulde zorgfiche (zie bijlage) terug van de leerlingen. Op deze fiche staan alle mogelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede begeleiding van de leerling. Het ingeven van de antwoorden op de vragen van deze zorgfiche gebeurt in een MS Excel document. Het zou een enorme verbetering zijn indien deze gegevens in een databank opgeslagen worden en op een eenvoudige manier raadpleegbaar zijn. Soms is het nodig om een overzicht te krijgen van het aantal leerlingen waarvan 1 ouder anderstalig is, 2 ouders anderstalig zijn, Ook dit zal ik in het programma voorzien, via één druk op een knop zal u een volledig overzicht kunnen afdrukken van deze leerlingen. 16

17 Planning Vooropgestelde tijd: 3 weken Effectieve tijd: 3 weken Wat zou men willen gerealiseerd zien? - Automatisatie van de zorgfiche - Automatisatie van de weekoverzichten - Automatisatie van de begeleiding - Selectiefilters (talen) Wat wil ik (extra) realiseren? - Ontwerpen van een volledig leerlingendossier - Ontwerpen van een eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem om begeleiding in te geven - Ontwerpen van weekoverzichten - Ingave van gespreksmomenten - Beheer van landen, talen, nationaliteiten - Beheer van gespreksonderwerpen - Selectiefilters (talen) - Extra s die ik in de loop van de ontwikkeling als een verbetering voor het programma beschouw. 17

18 Uitwerking Project 1: Inschrijven & screening Analyse Inschrijven Er is een formulier beschikbaar in MS Access waarop een aantal gegevens worden ingegeven. Deze worden dan opgeslagen in één tabel. Het ingeven van deze gegevens moet zeer snel gebeuren omdat het wettelijk verplicht is dat een geweigerde leerling binnen de 4 werkdagen een aangetekende brief ontvangt. Wanneer de inschrijvingen afgelopen zijn, worden alle inschrijvingsformulieren (papier) door iemand van het secretariaat verwerkt. Deze persoon zal alle gegevens van de leerling ingeven in Informat. Het resultaat is dat er één databank is in MS Access met slechts een deel van de gegevens en een ander deel in Informat. Het is handig als er een synchronisatie kan gebeuren tussen de gegevens uit MS Access en de gegevens uit Informat. Onder andere leerlingenbegeleiders hebben alle gegevens nodig die er beschikbaar zijn. Screening De ICT-coördinator ontwerpt ieder jaar een MS Excel document met daarin per klas een werkblad. Per blad worden dan de namen van de leerlingen ingegeven en hun respectievelijke scores voor de test. Het ingeven van de namen is eigenlijk dubbel werk omdat de leerlinggegevens reeds in de school aanwezig zijn. De formules voor de berekening van de gemiddelde score dient ook ieder jaar per klas aangepast te worden omdat er niet altijd evenveel leerlingen in de klassen zitten. 18

19 Databank Het is zo dat er geen sprake was van een beschikbare databank zodat ik vanaf het begin mijn eigen idee kon uitwerken. Daarom heb ik eerst een tabel Leerling aangemaakt met daarin plaats voor alle leerlingen en hun algemene gegevens. Bij het inschrijven van nieuwe leerlingen zullen zoals reeds vermeld in de analyse niet alle velden ingevuld zijn. De velden zullen pas volledig ingevuld worden na een import van de gegevens uit Informat. In een tussentabel, tabel LeerlingOptieKlasSchooljaar, wordt bijgehouden welke leerling, in welk schooljaar en in welke klas zit. Dit maakt het gemakkelijk om per klas een lijst van leerlingen te selecteren en om de historiek van een leerling op te vragen. Tot slot is er de tabel ScreeningICT waarin de resultaten per leerling worden bijgehouden. In deze tabel is er ook een datumveld voorzien waarin de huidige datum en tijd opgeslagen zal worden, dit om er zeker van te zijn dat we steeds de laatste wijzigingen kunnen ophalen en tonen op het scherm. Analoog aan de tabel ScreeningICT is er de tabel ScreeningNederlands, waarin de resultaten van de spellingtest opgeslagen worden. Hieronder kan u de relaties tussen de 4 verschillende tabellen terugvinden. Opm.: Andere relaties met velden uit deze tabellen worden niet weergegeven. Figuur 2: Relaties screening 19

20 Ontwerp Het inschrijven van een nieuwe leerling moet snel en correct kunnen gebeuren. Ik ontwierp een formulier waarop alle velden aanwezig waren die u ook in de tabel leerling kan terugvinden. Aangezien het niet de bedoeling is dat alle velden ingevuld worden, staat er niet op alle velden een TabStop ingesteld, daardoor kan er heel snel van veld naar veld gesprongen worden zonder op een veld dat u niet wenst in te vullen terecht te komen. Om het formulier extra gebruiksvriendelijk te maken werd er op ieder tekstvak (usercontrol) een achtergrondkleur gezet vanaf het moment dat u in het tekstvak terecht komt. Zo kan de gebruiker perfect zien waar hij/zij zich op dat moment bevindt. Figuur 3: Inschrijven nieuwe leerling Zoals u op bovenstaande afbeelding kan zien is er ook een combobox aanwezig waaruit de gebruiker de vorige school van de leerling moet selecteren. Deze combobox is vooraf opgevuld met de meest voorkomende scholen uit de wijde omgeving. Doordat deze reeds ingevuld is, kan met m.b.v. auto-aanvulling snel de vorige school van de leerling selecteren. Indien deze toch niet moest aanwezig zijn in de lijst, kan u door selectie van het eerste item (..nieuw..) een nieuwe school toevoegen aan de lijst. 20

21 Wanneer u kiest voor..nieuw.. krijgt u onderstaand scherm te zien: Figuur 4: Nieuwe school toevoegen Deze school zal dan worden toegevoegd aan de tabel School. U kan deze scholen natuurlijk ook zelf beheren, zodat u bij het inschrijven van een leerling niet voor het feit komt te staan dat zijn/haar school niet aanwezig is in uw databank. Figuur 5: Beheer van scholen 21

22 Nadat alle gegevens met betrekking tot de leerling in het schoolsysteem Informat zijn ingegeven kan de gebruiker een import doen van deze gegevens via een.csv bestand. Het.csv bestand moet wel voldoen aan twee belangrijke eisen: - De volgorde die verplicht te volgen is: Naam,Voornaam,Inschrijvingsnummer,Geslacht,Adres,Postcode,Gemeente, Rijksregisternummer,Naam vader,beroep vader,naam moeder,beroep moeder,optie - De eerste rij van het bestand mag geen echte data bevatten Via onderstaand formulier kan er een import gebeuren: Figuur 6: Importeren van leerlinggegevens Na deze import zal de tabel Leerling volledig gevuld zijn met alle gegevens van de leerlingen. Onderstaande afbeelding toont nogmaals het proces dat men zal doorlopen om de tabel Leerling volledig op te vullen. Figuur 7: Inschrijven 22

23 Zoals reeds vermeld in dit dossier worden er in het begin van het schooljaar testen afgenomen om de computerkennis van de leerlingen te controleren. Het ingeven van deze resultaten moest via het programma mogelijk zijn. Het ingavescherm diende eenvoudig in gebruik te zijn. Daarom heb ik gekozen om een usercontrol te maken waarin de verwerking zal gebeuren van de resultaten. Figuur 8: Screening ICT De gebruiker dient een leerjaar te kiezen en de bijhorende klas waarvan hij/zij de resultaten wenst in te geven. Alle leerlingen zullen via een usercontrol getoond worden en de berekeningen gebeuren automatisch. Wanneer alles ingegeven is, kiest de gebruiker voor Opslaan. De volgende keer dat de gebruiker de resultaten van dezelfde klas wenst te raadplegen worden deze opgeroepen uit de databank. Er zijn nog 2 extra tabbladen voorzien met daarop de samenvattingen van de klas en een overzicht van de opties. 23

24 Zoals u kan zien kan de gebruiker deze resultaten ook afdrukken naar MS Word. Dan krijgt u per klas een gestructureerd overzicht van de ICT-resultaten. Figuur 9: Resultaten screening ICT Na overleg met de stagebegeleider werd er besloten om het bestaande systeem van ICTresultaten te behouden, omdat de punten door de leerkrachten worden ingegeven en deze leerkrachten het bestaande systeem goed vinden en er vertrouwd mee zijn. Daarom werd er ook voor de ICT-resultaten een importfunctie voorzien waarmee de gebruiker per klas alle gegevens kan inladen in het programma. De import verloopt op identiek dezelfde manier als het importeren van de leerlinggegevens. 24

25 Conclusie Dit project was meteen een leuke opwarmer. Het inschrijven van nieuwe leerlingen, het importeren van gegevens, het maken van overzichten, allemaal zaken die ik enorm interessant vind en die perfect geautomatiseerd kunnen worden. Het werken met een.csv bestand was mij niet onbekend maar het was wel iets dat ik voordien nog niet gedaan had. Ik ben zelf verbaasd over de snelheid waarmee een groot aantal gegevens via zo n bestand ingelezen kunnen worden. Doordat ik op het inschrijvingsformulier nogal wat tekstvakken gebruik, is het belangrijk dat steeds de juiste tabindex gerespecteerd wordt. Daarom heb ik een functie ontworpen die automatisch de tabindex aanpast bij het opstarten van het formulier. Zo ontstaan er bij het toevoegen van nieuwe controls op het formulier geen vervelende situaties waarbij u naar een control springt die x aantal posities verder staat. Van een handige functie gesproken! Meer uitleg over deze functie kan u terugvinden in het hoofdstuk Extra, allerlei 25

26 Project 2: Leerlingenvolgsysteem Analyse Na overleg met leerkracht en graadcoördinator Filip Van Eesbeeck, werd ook hier onmiddellijk gestart met het ontwerpen van de tabellen en het programmeren. Het is zo dat er na iedere examenperiode een deliberatie is waarop de resultaten van de leerlingen besproken worden. Tijdens dergelijke deliberatie is het de taak van de graadcoördinator om alle nuttige info zoals resultaten, adviezen in te voeren. Aangezien het op zo n deliberatie snel kan gaan is het de bedoeling dat de invoer snel, betrouwbaar en toch correct verloopt. Om zo n systeem te kunnen opzetten moeten er ook tal van beheerschermen beschikbaar zijn in het programma. De gebruiker moet o.a. de mogelijkheid hebben om de vakken, schooljaren, klassen, opties, adviezen te kunnen beheren. Mr. Van Eesbeeck stelde me zijn huidige manier van werken voor en aan de hand daarvan zijn we beginnen nadenken over mogelijke verbeteringen en aanpassingen. Databank Tijdens een deliberatie worden er adviezen gegeven i.v.m. de studiekeuze naar volgend schooljaar toe. Om niet steeds adviezen manueel te moeten ingeven voorzien we een tabel Advies met daarin de meest courante adviezen. Het is mogelijk om adviezen toe te voegen via het programma. Op het einde van het schooljaar dienen zowel ouders als leerlingen hun voorlopige studiekeuzes op te geven voor het volgende schooljaar. De studiekeuzes die de ouders of de leerlingen opgeven komen in principe allemaal voor in de tabel advies. Er is een tabel aangemaakt, tabel AdviesKeuzeClausulering met daarin een overzicht van alle mogelijk gevallen waarin een keuze kan gemaakt worden of waarin er een bepaald advies moet gegeven worden. Figuur 10: Tabel AdviesKeuzeClausulering De gemaakte studiekeuzes moeten natuurlijk ook in de databank bijgehouden worden. Daarom is er een tabel LeerlingAdviesKeuzeClausulering voorzien. 26

27 Daarin komt het unieke nummer van de leerling, het type advies en het gegeven advies. Ook is er een datumveld aanwezig om bij wijziging steeds het laatst ingegeven record te kunnen ophalen. In een info veldje kan er nog een extra lijn commentaar meegegeven worden. Figuur 11: Tabel LeerlingAdviesKeuzeClausulering De relaties tussen de 3 voorgaande tabellen ziet er als volgt uit: Opm.: Andere relaties met velden uit deze tabellen worden niet weergegeven. Figuur 12: Relaties Wat op een deliberatie zeker niet mag ontbreken zijn de resultaten, de tekorten, de vakantietaken, de op te volgen vakken (50% - 55%), de herexamens, de waarschuwingen Wanneer we bijvoorbeeld een tekort van een bepaalde leerling moeten ingeven, moeten we de volgende zaken bijhouden: (Dit is analoog voor tekorten, vakantietaken, herexamens, waarschuwingen, ) - Welke leerling heeft dit tekort? - Voor welk vak heeft hij/zij een tekort? - Welke leerkracht geeft dit vak? - Wat zijn de punten voor dit vak? - Wanneer was dit tekort? (December Maart Juni) - Extra relevante informatie i.v.m. dit tekort - Is de leerling voor dit tekort gedelibereerd? Om het vak op te halen waarvoor de leerling een tekort heeft is er een tabel Vak voorzien met daarin alle vakken die gegeven worden in de school. In de tabel vak kan men de afkorting, de omschrijving en het jaar terugvinden waarin dit vak gegeven wordt. Het is mogelijk om via het programma nieuwe vakken toe te voegen, bestaande vakken te wijzigen of te verwijderen. Wanneer u wilt weten welke leerkracht dit bepaald vak aan de bepaalde leerling gegeven heeft, volstaat het om uit de tabel Personeelsleden alle leerkrachten op te halen. De koppeling van een personeelslid aan een bepaalde functie uit tabel Functie is terug te vinden in de tabel Personeelfunctie. In het programma is er natuurlijk een beheer voorzien van deze functies. 27

28 Net als bij het ingeven van keuzes zijn er ook hier verschillende momenten waarop resultaten kunnen ingegeven worden. Deze momenten kan u terugvinden in de tabel Evaluatiemoment. Figuur 13: Tabel Evaluatiemoment Om de resultaten van een bepaalde leerling in te geven volstaat het om het ID uit bovenstaande tabel te gebruiken als referentie. In de tabel LeerlingEvaluatie komt dan het unieke ID van de leerling te staan, het evaluatieid, het vakid, het leerkrachtid en de score. Er is ook een mogelijkheid om extra info mee te geven. Of een leerling al dan niet voor dit vak gedelibereerd is, kan ingegeven worden aan de hand van het Yes/No veld Deliberatie. Het veld datum moet ervoor zorgen dat u bij het ophalen van de resultaten steeds de laatste resultaten van een bepaalde leerling te zien krijgt. Figuur 14: Tabel LeerlingEvaluatie 28

29 Het ingeven van de totale percentages van een leerling dient te gebeuren in een andere tabel omdat een totaal noch leerkracht noch vakgebonden is. Daarom is er een tabel LeerlingResultaat voorzien waarin de totalen van een leerling opgeslagen zullen worden. Figuur 15: Tabel LeerlingResultaat Op het einde van het schooljaar moet een leerling natuurlijk een attest krijgen, afhankelijk van zijn/haar resultaten zal dat een A,B of een C-attest zijn. De verschillende attesten die er zijn worden in de databank opgeslagen in tabel Attest. De koppeling tussen een leerling en zijn/haar gekregen attest zal gemaakt worden in tabel LeerlingAttest. Wanneer we leerlingen willen volgen is het ook de bedoeling dat we dit over meerdere schooljaren en meerdere klassen kunnen doen. Daarom zijn er 2 tabellen voorzien: tabel Schooljaar waarin we nieuwe schooljaren kunnen bijvoegen en tabel Klas waarin we een bepaalde klas koppelen aan een optie (tabel Optie) en een schooljaar. 29

30 Ontwerp Beheerschermen frmklasbeheer.vb Een standaard beheerscherm waarop u een overzicht krijgt van alle klassen uit een bepaald schooljaar, waarmee u nieuwe klassen kan toevoegen en eventueel de gegevens van bestaande klassen kan wijzigen. Figuur 16: frmklasbeheer.vb frmvak.vb Analoog met het klassenbeheer is er ook een vakbeheer. Figuur 17: frmvak.vb frmoptie.vb Analoog met vakbeheer 30

31 frmschooljaar.vb Omdat het moet mogelijk zijn om nieuwe schooljaren toe te voegen is er ook hiervoor een klein scherm voorzien. Het invoeren van een nieuw schooljaar is onderworpen aan een bepaalde controle. Zo is de gebruiker verplicht om: - 2 opeenvolgende jaartallen in te geven - een nieuwe schooljaar in te geven in de vorm jjjj-jjjj. Figuur 18: frmschooljaar.vb frmevaluatiemoment.vb Zoals reeds vermeld moet het ook mogelijk zijn om evaluatiemomenten toe te voegen aan de databank. Daarom is het volgende beheerscherm voorzien: Figuur 19: frmevaluatiemoment.vb 31

32 frmfunctie.vb Analoog met de andere beheerschermen frmpersoneelsleden.vb Het beheren van de personeelsgegevens is analoog met de andere beheerschermen. In dit scherm is het mogelijk om rechtstreeks een te versturen naar het geselecteerde personeelslid. frmpersoneelfunctie.vb Via dit scherm kan u een bepaald personeelslid aan een bepaalde functie koppelen. Figuur 20: frmpersoneelfunctie.vb Zoals u kan zien is er hier ook een mogelijkheid om deze lijst naar MS Word te exporteren. Daarmee krijgt u snel een overzichtelijke lijst met alle personeelsleden en hun functie(s). 32

33 Extra mogelijkheden Tijdens de ontwikkeling van dit project heb ik een aantal extra faciliteiten toegevoegd. Plannen van oudercontacten Voor de planning van de oudercontacten is er een tabel oudercontact voorzien met daarin de ingerichte oudercontacten van dat schooljaar en hun tijdsinterval. In de tabel LeerlingOudercontact komen dan de leerlingen die op oudercontact (moeten) komen. Het is ook mogelijk om bij het inschrijven voor een oudercontact een reden van bezoek mee te geven, zo kan de leerkracht zich beter voorbereiden op het gesprek. frmoudercontact.vb Figuur 21: frmoudercontact.vb Een van de mogelijkheden is het maken van een overzicht per leerling. Dan krijgt u het volgende: Figuur 22: Overzicht OC per leerling Er kan ook een handig overzicht gemaakt worden per leerkracht, zodat de leerkracht chronologisch kan zien wie hij/zij te zien zal krijgen en waarom. 33

34 Figuur 23: Overzicht OC per leerkracht Keuzeformulieren / Modelbrieven Nog een extra faciliteit is het automatisch aanmaken van de keuzeformulieren en modelbrieven afhankelijk van de ingegeven keuze s in mei. Het is mogelijk om deze brieven en keuzeformulier onmiddellijk af te drukken. Nu is het zo dat één persoon deze brieven en formulieren aanmaakt voor alle leerlingen, een tijdrovende bezigheid! Dit werk is in het programma vervangen door het maken van de nodige selecties en één druk op de knop Print. Figuur 24: Print keuzeformulieren 34

35 Beoordeling Vakantietaken Wanneer een leerling een vakantietaak krijgt, moet er steeds een beoordeling opgemaakt worden. Deze beoordeling wordt dan afgeprint en opgestuurd naar de ouders met de boodschap of hun zoon / dochter al dan niet een goede vakantietaak heeft afgegeven. Figuur 25: Beoordeling VT 35

36 Deelschoolwerkplan Bij het begin van ieder schooljaar moet er een deelschoolwerkplan opgemaakt worden. Dit wil zeggen dat men voor elk vak een aantal doelen moet opsommen. Aangezien ieder vak hetzelfde document gebruikt heb ik ervoor gezorgd dat dit via het programma kon ingevuld worden. Figuur 26: Deelschoolwerkplan Met behulp van de + knop kan u doelstellingen toevoegen aan het document. Dit formulier kan dan ook eenvoudig afgedrukt worden. 36

37 Conclusie Tijdens de uitwerking van dit project ben ik niet echt in aanraking gekomen met nieuwe dingen. De kennis die ik opdeed in de voorbij 2 jaar volstond ruimschoots om aan alle eisen van de opdrachtgever te voldoen. Gedurende het project kreeg ik meermaals de vraag: Kim is dit mogelijk?, Kim, zou dat kunnen? Ik heb met andere woorden aan de lijve mogen ondervinden dat het ontwikkelen van op maat geschreven software niet altijd even gestructureerd kan verlopen. Doordat ik voor deze opdracht niet in aanraking gekomen ben met nieuwe technologieën heb ik mij vooral toegespitst op het zo goed mogelijk uitwerken van het probleem. Waar het mogelijk was heb ik ook enkele extra faciliteiten toegevoegd. Ik ben het meest fier op de automatisering van de afdruk van de keuzeformulieren. Waarschijnlijk doordat ik hier met mijn eigen ogen kan zien dat een mens op gebied van snelheid niet kan concurreren tegen een computer. Het afdrukken van de keuzeformulieren voor alle leerlingen neemt, als je het door een persoon laat doen, veel tijd in beslag. Als u dezelfde taak door mijn programma laat doen, dan levert u dit enorm veel tijdswinst op. En ook hier is de uitspraak Time is money! van toepassing. 37

38 Project 3: Leerlingenbegeleiding Analyse Onderdeel 1: Gespreksbeheer Leerlingen met problemen kunnen voor een gesprek steeds terecht bij de begeleiders. Van deze gesprekken dienen er verslagen bijgehouden te worden. Doordat de gegevens van een gesprek opgeslagen worden in de databank, kunnen er later overzichten aangemaakt worden. Onderdeel 2: Deliberatie Ieder trimester komen de leerkrachten bij elkaar om de punten van de leerlingen te bespreken. Bij deze bespreking is ook een leerlingenbegeleider aanwezig. Tijdens dergelijke bespreking kan het zijn dat er een bepaalde procedure opgestart wordt om een leerling in de toekomst beter te begeleiden. Onderdeel 3: Zorgfiche Bij het begin van het schooljaar wordt er een zorgfiche aangemaakt per leerling. Dit is een fiche waarop allerlei informatie zoals gezondheidsproblemen, familiale omstandigheden, aandachtspunten van een bepaalde leerling terug te vinden is. Bij de inschrijving van een nieuwe leerling krijgen de ouders een bundel mee met allerlei vragen. De antwoorden op deze vragen worden in een MS Excel document opgeslagen en met behulp van filters kan men dan bijvoorbeeld alle leerlingen oproepen die anderstalige ouders hebben enz. Nu was het mijn taak om ervoor te zorgen dat het leerlingenbeheer in al zijn facetten iets geautomatiseerder verliep, waarbij alle gegevens in een databank opgeslagen werden. 38

39 Databank Onderdeel 1: Gespreksbeheer Een leerling kan met verschillende problemen bij de leerlingenbegeleiding terecht. De gesprekken worden onderverdeeld in een bepaalde categorie. Deze categorieën worden opgeslagen in een tabel Gespreksonderwerp. Wanneer een leerling een gesprek heeft met iemand van de leerlingenbegeleiding of met het CLB, dan moet dit worden bijgehouden in de databank. Daarvoor heb ik de tabel LeerlingGesprek aangemaakt. Figuur 27: Tabel LeerlingGesprek Doordat er bij ieder gesprek een aantal gegevens worden bijgehouden kan men gemakkelijk de volgende overzichten raadplegen: gesprekken per leerling, gesprekken per leerkracht, gesprekken per week, gesprekken per type. In de databank ziet de koppeling er als volgt uit: Opm.: Andere relaties met velden uit deze tabellen worden niet weergegeven. Figuur 28: Relaties leerling - gesprek 39

40 Onderdeel 2: Deliberatie Via een invulformulier kunnen de leerlingenbegeleiders gemakkelijk bemerkingen voor de geselecteerde leerling invullen. Onderstaande velden kunnen ingevuld worden: Figuur 29: Tabel LeerlingDeliberatieLLB Deze tabel is als volgt gekoppeld: Opm.: Andere relaties met velden uit deze tabellen worden niet weergegeven. Figuur 30: Relaties LeerlingDeliberatieLLB 40

41 Onderdeel 3: Zorgfiche Op de zorgfiche staan een aantal zaken vermeld, op te delen in verschillende categorieën. Sociale gegevens De gegevens van de ouders, de broer(s) en/of zus(sen), de omgevingstaal, de thuistaal allemaal zaken die opgeslagen moeten worden. Ik heb een tabel Ouders en een tabel BroerZus aangemaakt, die gekoppeld is aan een bepaalde leerling. Figuur 31: Tabel Ouders en BroerZus Ook in tabel FamilialeOmstandigheden worden gegevens opgeslagen: Figuur 32: Tabel FamilialeOmstandigheden 41

42 Schoolloopbaan Op de zorgfiche dient ook de schoolloopbaan van het kind beschreven te worden. Deze gegevens worden opgeslagen in de tabel Schoolloopbaan. De vroegere probleemvakken van het kind worden eveneens opgeslagen. Figuur 33: Tabel Schoolloopbaan en ProbleemVak Signaleren van aandachtspunten Er zijn 3 soorten aandachtspunten die kunnen meegegeven worden. Deze 3 zijn opgeslagen in de tabel Aandachtspunt en zijn gelinkt aan tabel LeerlingAandachtpunt. Figuur 34: Relaties aandachtspunten 42

43 Als de ouders meedelen dat een kind reeds externe begeleiding kreeg, dan moet dit bewaard worden in het systeem. Daarvoor is de tabel ExterneBegeleiding aangemaakt. Figuur 35: Tabel ExterneBegeleiding Signaleren van gezondheidsproblemen Het is ook belangrijk om weten welke gezondheidsproblemen een kind heeft en wat men zeker niet mag doen als dit probleem zich voordoet. Daarom is er een tabel LeerlingGezondheid waarin per leerling de gezondheidsgegevens terug te vinden zijn. Figuur 36: Tabel LeerlingGezondheid 43

44 Bij ongeval Wie moet men verwittigen in geval van ongeval? Op de zorgfiche kan men 2 namen en 2 nummers invullen. Figuur 37: Tabel LeerlingOngeval Zoals u kan zien moeten er voor deze zorgfiche heel wat tabellen aangesproken worden. 44

45 Ontwerp Onderdeel 1: Gespreksbeheer Het moet mogelijk zijn om via het programma gespreksonderwerpen te beheren. Daarom heb ik een beheerformulier gemaakt waarmee dit eenvoudig kon. Figuur 38: Beheer van gespreksonderwerpen Als een leerling op gesprek komt moet hiervan een verslagje gemaakt worden, dit kan via een invulformulier. De gegevens van ieder gesprek worden dan in de databank opgeslagen. Wanneer een leerling voor de eerste maal op gesprek komt zal er automatisch een persoonlijke map aangemaakt worden waaronder alle documenten kunnen opgeslagen worden. Figuur 39: Persoonlijke map 45

46 Figuur 40: Weekoverzicht Op het tabblad overzicht, kan u na selectie van een aantal comboboxen een volledig overzicht krijgen van de gesprekken. Figuur 41: Weekoverzicht (print) 46

47 Onderdeel 2: Deliberatie Figuur 42: Deliberatie LLB Op bovenstaand formulier kan de leerlingenbegeleiding de nodige gegevens ingeven die tijdens een deliberatie aan bod komen. Er is eveneens een overzicht van aandachtspunten, begeleiding, medische gegevens Dit kan handig zijn omdat er tijdens de deliberaties bepaalde omstandigheden in het voordeel kunnen zijn van het kind. 47

48 Onderdeel 3: Zorgfiche Om de volledige zorgfiche in te geven heb ik gebruik gemaakt van een tabcontrol. Op ieder tabblad kunt u dan een bepaald onderdeel ingeven. Op onderstaand tabblad dient de gebruiker de sociale gegevens van het kind in te vullen. Figuur 43: Zorgfiche In iedere combobox die u op het scherm ziet is er een mogelijkheid om nieuwe items toe te voegen door selectie van het eerste item (..nieuw..). Door middel van een numericupdown control wordt het panel opgevuld met het nodige aantal controls om broer(s) en/of zus(sen) in te geven. Op het eerste tabblad is er een knop beschikbaar die ervoor zorgt dat u een samenvatting van de zorgfiche kan afprinten. Deze afdruk wordt bij het begin van ieder schooljaar aan de klasleerkracht gegeven zodat deze zijn/haar leerlingen beter leert kennen en hun situatie leert kennen. 48

49 Conclusie Ook voor dit project volstond de opgedane kennis van de afgelopen 2 academiejaren. Ik vind het wel jammer dat ik niet in aanraking gekomen ben met nieuwe technologieën. Dit project was voor mij het meest interessant project omdat er door de leerlingen begeleiders nogal wat papierwerk moet gedaan worden. Het was dan ook mijn bedoeling om daar iets aan te veranderen en om bijvoorbeeld automatisch de verschillende weekoverzichten te laten aanmaken. Waar er vroeger moest gefilterd worden in MS Excel, volstaat het nu om eenmaal op een knop te drukken en je krijgt hetzelfde resultaat. Ik heb ook hier zelf kunnen zien dat het een tijdrovende bezigheid is om van ieder gesprek een verslagje te maken. Met behulp van het programma neemt dit natuurlijk veel minder tijd in beslag. Al zeg ik het zelf, zonder afbreuk te willen doen aan de huidige manier van werken: ik werk liever met mijn programma dan op de huidige manier. 49

50 Extra, allerlei Automatische tabindex Iedereen die al een formulier programmeerde kent het probleem wel: u ontwerpt een formulier, plaatst de juiste tabindexen en u beslist achteraf om nog een control toe te voegen ergens midden in uw formulier. Probleem: u moet opnieuw de tabindexen instellen, m.a.w. terug naar af. Ik ging dus op zoek naar een manier om automatisch tabindexen toe te kennen bij het opstarten van het formulier. Met behulp van onderstaande methode lukt dit perfect: Zoals u kan zien wordt er gebruikt gemaakt van de klasse TabOrderManager. Imports System Imports System.Windows.Forms Imports System.Collections Imports System.Collections.Specialized Imports System.Diagnostics ''' <summary> ''' Dynamically determine and set a tab order for a container and children according to a given strategy. ''' </summary> Public Class TabOrderManager ''' <summary> ''' Compare two controls in the selected tab scheme. ''' </summary> Private Class TabSchemeComparer Implements IComparer Private comparisonscheme As TabScheme #Region "IComparer Members" 50

51 Public Overridable Function Compare(ByVal x As Object, ByVal y As Object) As Integer Implements IComparer.Compare Dim control1 As Control = CType(x, Control) Dim control2 As Control = CType(y, Control) If IsNothing(control1) Or IsNothing(control2) Then Debug.Assert(False, "Attempting to compare a non-control") Return 0 End If If comparisonscheme = TabScheme.AcrossFirst Then '// The primary direction to sort is the y direction (using the Top property). '// If two controls have the same y coordination, then we sort them by their x's. If control1.top < control2.top Then Return -1 ElseIf control1.top > control2.top Then Return 1 Else Return (control1.left.compareto(control2.left)) End If Else '// comparisonscheme = TabScheme.DownFirst '// The primary direction to sort is the x direction (using the Left property). '// If two controls have the same x coordination, then we sort them by their y's. If control1.left < control2.left Then Return -1 ElseIf control1.left > control2.left Then Return 1 Else Return (control1.top.compareto(control2.top)) End If End If End Function #End Region '// Create a tab scheme comparer that uses the given scheme. Public Sub New(ByVal scheme As TabScheme) comparisonscheme = scheme End Sub End Class ''' <summary> ''' The container whose tab order we manage. ''' </summary> Private container As Control ''' <summary> ''' Hash of controls to schemes so that individual containers can have different ordering ''' strategies than their parents. ''' </summary> Private schemeoverrides As Hashtable 51

52 ''' <summary> ''' The tab index we start numbering from when the tab order is applied. ''' </summary> Private curtabindex As Integer = 0 ''' <summary> ''' The general tab-ordering strategy (i.e. whether we tab across rows first, or down columns). ''' </summary> Public Enum TabScheme None AcrossFirst DownFirst End Enum ''' <summary> ''' Constructor ''' </summary> ''' <param name="container">the container whose tab order we manage.</param> Public Sub New(ByVal container As Control) Me.container = container Me.curTabIndex = 0 Me.schemeOverrides = New Hashtable End Sub ''' <summary> ''' Construct a tab order manager that starts numbering at the given tab index. ''' </summary> ''' <param name="container">the container whose tab order we manage.</param> ''' <param name="curtabindex">where to start numbering.</param> ''' <param name="schemeoverrides">list of controls with explicitly defined schemes.</param> Private Sub New(ByVal container As Control, ByVal curtabindex As Integer, ByVal schemeoverrides As Hashtable) Me.container = container Me.curTabIndex = curtabindex Me.schemeOverrides = schemeoverrides End Sub ''' <summary> ''' Explicitly set a tab order scheme for a given (presumably container) control. ''' </summary> ''' <param name="c">the control to set the scheme for.</param> ''' <param name="scheme">the requested scheme.</param> Public Sub SetSchemeForControl(ByVal c As Control, ByVal scheme As TabScheme) schemeoverrides(c) = scheme End Sub ''' <summary> ''' Recursively set the tab order on this container and all of its children. ''' </summary> ''' <param name="scheme">the tab ordering strategy to apply.</param> ''' <returns>the next tab index to be used.</returns> Public Function SetTabOrder(ByVal scheme As TabScheme) As Integer 52

53 '// Tab order isn't important enough to ever cause a crash, so replace any exceptions '// with assertions. Try Dim controlarraysorted As New ArrayList controlarraysorted.addrange(container.controls) controlarraysorted.sort(new TabSchemeComparer(scheme)) 'Dim controlswithscheme As ArrayList Dim c As Control For Each c In controlarraysorted c.tabindex = curtabindex curtabindex = curtabindex + 1 If c.controls.count > 0 Then '// Control has children -- recurse. Dim childscheme As TabScheme = scheme If schemeoverrides.contains(c) Then childscheme = CType(schemeOverrides(c), TabScheme) End If curtabindex = (New TabOrderManager(c, curtabindex, schemeoverrides)).settaborder(childscheme) End If Next c Return curtabindex Catch e As Exception Debug.Assert(False, "Exception in TabOrderManager.SetTabOrder: " + e.message) Return 0 End Try End Function End Class Hiermee kunnen we er dus voor zorgen dat we met dit vervelende probleem geen rekening meer moeten houden. Van een verbetering gesproken! 53

54 Klassengenerator Dit is niet iets wat ik tijdens het project zelf gemaakt hebt maar wel iets dat me enorm veel tijdswinst opgebracht heeft. Omdat we tijdens het jaar tal van projecten gemaakt hebben waarvan ik vond dat er steeds veel tijd verloren ging naar het aanmaken van de verschillende klassen, besloot ik om mijn tijd eens te investeren in het maken van een Visual Studio Add-in die dat werkje automatisch voor mij zou doen. Meteen was mijn eigen klassengenerator geboren. In een mum van tijd krijg ik de standaard dataklassen en de standaard dataaccess klassen (_Get, get, Insert,Update,Delete). Voor dit project heb ik 129 klassen gebruikt (data + dataaccess), dit werkje heeft nog geen 5 minuten geduurd. Ik durf niet uitrekenen hoeveel tijd ik daar anders aan gezeten had... VulComboBox Public Shared Sub VulComboBox(ByVal c As ComboBox, ByVal arl As ArrayList, Optional ByVal sextra As String = "") c.autocompletemode = AutoCompleteMode.SuggestAppend c.autocompletesource = AutoCompleteSource.ListItems c.items.clear() c.enabled = True If sextra <> "" Then c.items.insert(0, sextra) End If If Not arl Is Nothing Then For Each oitem As Object In arl c.items.add(oitem) Next Else Dim oinfo As New clsloginfo(clsloginfo.loglevel.error, Date.Now, "De arraylist waarmee u " & c.name & " probeerde te vullen is leeg.", System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod.Name, "[" & System.Reflection.MethodInfo.GetCurrentMethod.DeclaringType.Name.ToString & ".vb][" & System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod.Name & "]", "") clshandy.log(oinfo, "De arraylist waarmee u " & c.name & " probeerde te vullen is leeg") End If c.text = "" c.sorted = True End Sub Bovenstaande code zorgt ervoor dat ik bij het vullen van een combobox, slechts 1 methode moet oproepen met als parameter de combobox en de gegevens die er moeten aan toegekend worden. De optionele parameter is eventueel het..nieuw.. item dat u in sommige comboboxen bovenaan kan terugvinden. Dus in plaats van voor iedere combobox een methode te schrijven om deze op te vullen kan u gebruik maken van deze methode. 54

55 Logging Wanneer u met de toepassing aan het werken bent zal alles gelogged worden zodat er snel kan teruggevonden worden waar in het slechtste geval - de eventuele fout zat. Figuur 44: Logging Figuur 45: Logging (txt) 55

Applicatie voor het zaalbeheer van het CultuurCentrum Ieper in vb.net en SQLserver

Applicatie voor het zaalbeheer van het CultuurCentrum Ieper in vb.net en SQLserver Applicatie voor het zaalbeheer van het CultuurCentrum Ieper in vb.net en SQLserver 2000 Project aangeboden door Bart Defoort voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Verlofbeheersysteem. Projectdossier

Verlofbeheersysteem. Projectdossier Navision Verlofbeheersysteem Project aangeboden door Goerlandt Frederik voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Verlofbeheersysteem Projectdossier Voorwoord

Nadere informatie

Leren op speelse wijze

Leren op speelse wijze Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Applicatieontwikkeling Leren op speelse wijze Kinect game ontwikkeling in C# CAMPUS Geel Mohamed Kadi Academiejaar 2010-2011

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Implementatie van Telbase in C#

Implementatie van Telbase in C# Bachelor in de toegepaste informatica Implementatie van Telbase in C# CAMPUS Geel Jolien van den Brand Academiejaar 2012-2013 1 VOORWOORD Voor de afronding van mijn opleiding tot Bachelor in de Toegepaste

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Voorwoord. Ten slotte wil ik mijn moeder bedanken, zonder haar financiële en morele steun was ik nooit geraakt waar ik nu sta.

Voorwoord. Ten slotte wil ik mijn moeder bedanken, zonder haar financiële en morele steun was ik nooit geraakt waar ik nu sta. Voorwoord Toen ik in het begin van dit semester een stageopdracht moest kiezen wist ik al dat ik een opdracht wou uitwerken met SharePoint. Het product van Microsoft kwam in de lessen al beperkt aan bod

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Eindwerk. Smartphone application development. Igor Reynaert. VLIZ Oostende Wandelaarskaai 7. WoRMS Application

Eindwerk. Smartphone application development. Igor Reynaert. VLIZ Oostende Wandelaarskaai 7. WoRMS Application Eindwerk Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica Afstudeerrichting Toegepaste Informatica Academiejaar 2011-2012 Student Igor Reynaert Thema WoRMS Application

Nadere informatie

Va n een papieren naar een digitale were ld. Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen?

Va n een papieren naar een digitale were ld. Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen? Bachelorproef Office Management Va n een papieren naar een digitale were ld Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen? B eg e le i d er: Hei n De slo overe M ent or : Ev y De Vo s Aca d em i ej aar

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER ONDERWERP: DEX - DataExplorer STUDENTEN: Stijn Courtheyn, Bart Wulteputte

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 PROTAS Hét programma voor het VOLAUTOMATISCH inroosteren van oudergesprekken releasedatum handleiding: 2 maart 2012 Zermelo Software BV Inleiding Protas

Nadere informatie

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Stage Eindwerk Studiegebied Bachelor Afstudeerrichting Academiejaar Student Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica 2007-2008 Maxim Delplace From backoffice to web publishing Stageplaats

Nadere informatie

Uitbreiding van het Agora Kwaliteitsmanagementsysteem Risicoanalyses

Uitbreiding van het Agora Kwaliteitsmanagementsysteem Risicoanalyses Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Uitbreiding van het Agora Kwaliteitsmanagementsysteem Risicoanalyses Ikhlas Berrazi Departement Wetenschappen

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE COÖRDINATOR

HANDLEIDING VOOR DE COÖRDINATOR HANDLEIDING VOOR DE COÖRDINATOR INHOUDSTAFEL VOORWOORD 4 1 COÖRDINATORWERK: KLAARZETTEN VAN LIBRA VOOR LEERKRACHTEN. 8 1.1.1. Installatie... 8 1.1.2. Structuur van het programma... 12 1.1.3. Databestand

Nadere informatie

Digibeter. Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden

Digibeter. Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden Digibeter Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden 8 juni 2007 1 Colofon Gemaakt door Timo de Vries 0308161 tdevries@liacs.nl Klaas-Dirk van Opstal 0326658 kvopstal@liacs.nl Begeleid

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax

Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - Multimedia Lab Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax Door Robby Vermaele Promotor: Prof.

Nadere informatie

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML DocRoom connector SAGE DBFACT 26/04/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Digitaal Archief (DocRoom 5) 0 4 1 Starten... met het Archief (DOMA 5) 6 Installatie DocRoom... 7 Param eters... DBFACTw

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie