MIDDENSCHOOL ZELZATE. Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIDDENSCHOOL ZELZATE. Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Eerste graad Schooljaar (met nieuwe richtingen vanaf !) MIDDENSCHOOL ZELZATE Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon Fax

2 MIDDENSCHOOL ZELZATE WELKOM OP DE MIDDENSCHOOL ZELZATE In deze brochure vind je wat de Middenschool Zelzate jou te bieden heeft inzake mogelijke studierichtingen en opvoeding. Jouw opleiding in het secundair onderwijs is van essentieel belang voor je latere studiekeuze en/of je beroepsleven. Daarom begint je toekomst hier!

3 INHOUDSTAFEL Voorwoord Het GO! in eigen regio Wie is wie? Wat is er uniek aan het secundair onderwijs en GO! Wat bieden wij? Doorstromingsgericht secundair onderwijs A-stroom Tewerkstellingsgericht secundair onderwijs B-stroom en beroepsvoorbereidend Eerste graad A-stroom 1 ste jaar Eerste graad B-stroom- 1 ste jaar Eerste graad A-stroom 2 de jaar Eerste graad BVL 2 de jaar Kiezen na de Middenschool Algemene informatie Middenschool Zelzate Inschrijvingen Schooluren Aanwezigheid en leerplicht Te laat komen op school Inhaallessen Begeleide avondstudie Orde en tucht: streng maar rechtvaardig Rapporten Extramurale activiteiten. Zorg op de MSGO! Zelzate: leerlingenbegeleiding. De leerling staat er niet alleen voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Oudercomité Leerlingenraad Infrastructuur Schoolrestaurant Wat is onze visie? Waarom kiezen voor de Middenschool Zelzate? Hoe kom je naar school? Schooljaar En tot slot..

4 Voorwoord Je thuis voelen in de Middenschool Zelzate Onze school is anders dan de andere scholen. We bieden gevarieerde studierichtingen, we bieden méér creativiteit, zorg en ondersteuning, zowel als je het eens moeilijk zou hebben of als je het moeilijk hebt met één of ander vak. De leerling staat bij ons ECHT centraal door o.m. een eigen MSGO! team, project en (relatief kleine) klasgroepen. Je kan o.a. in de 1 A richting MINI-LABO ZELF KIEZEN welke extra uren je voorkeur geniet. Als je zelf kiest, voel je je meer betrokken en zal je beter studeren en je goed voelen in je vel. Een persoonlijke benadering van elke leerling zorgt ervoor dat je in deze school niet verloren loopt. Het eigen accent van de middenschool vind je vooral in de veelzijdigheid van de opvoeding: Een familiale sfeer, leerzorg door begeleide avondstudie Frans, Wiskunde, Taal en Wetenschappen, spontane contacten tussen leerkrachten, opvoeders en leerlingen, extra sport, elk jaar quiz of toneel, onze superleuke GWPs in Oostduinkerke en in Heer-sur-Meuse. Om maar te zwijgen over onze nu al legendarisch MSGO S GOT TALENT (groot muzikaal spektakel door en voor leerlingen!) We bieden extra aandacht wat betreft ZORG; leerstoornissen en ontwikkelingsproblemen zijn niet nieuw voor ons. Deze leerlingen verdienen onze extra aandacht. Ook de sterkere leerlingen komen aan hun gading via uitdieping in de lessen en differentiatie. Het sociale leven - wat een school toch inhoudt - wordt veel aangenamer als er een goede en algemene orde heerst. Daartoe dienen duidelijke afspraken gemaakt, die je echter niet noodzakelijk als een rem op je eigen vrijheid en ontplooiingskansen mag zien. Integendeel! Wie soepel kan inspelen op de noodzakelijke afspraken binnen de mini-maatschappij van een school, is meteen ook beter voorbereid om zijn plaats in de grote maatschappij in te nemen. Overtuig jezelf van de opvoedkundige waarde van deze leefregels. We wensen je daarbij alle succes toe. We zijn rechtvaardig en streng als het moet. We bieden je veel kansen maar als je echt de kansen van je medeleerlingen onmogelijk maakt (door o.a. te pesten) eindigt onze samenwerking en volgt een onvermijdelijke C4. Je zal regelmatig herinnerd worden aan wat we van je verwachten. De begeleidende aanwezigheid van de directie, leerkrachten en het opvoedend personeel wil je daarbij langs positieve weg verder helpen. Koen Standaert directeur Middenschool Zelzate

5 Het GO! in eigen regio Centraal niveau: Tussenniveau: Raad van het Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap; GO! Afgevaardigd bestuurder: mevr. Raymonda Verdyck Scholengroep 23 - "Meetjesland" Zetel: Eikelstraat 41, 9900 Eeklo Bestuur: een algemene vergadering een raad van bestuur met verkozen leden een algemeen directeur: Mevr. Catia De Smul een college van directeurs Lokaal niveau: Eén campus met drie autonome scholen Basisschool "De Reigers Directie: mevr. B. Van Assel Leegstraat Zelzate Tel.: Middenschool Zelzate Directie: dhr. K. Standaert Onteigeningsstraat 41d 9060 Zelzate Tel.: Website: Koninklijk Atheneum Zelzate Directie: mevr. A. Van Parys Onteigeningsstraat 41b 9060 Zelzate Tel.:

6 Wie is wie? Koen Standaert Directeur Middenschool Zelzate Koen Verkimpe Technisch-Adviseur-Coördinator Nadia Saey - Helena Bombello Ons zorgteam dat dagelijks beschikbaar is voor de leerlingen!

7 LEERLINGENSECRETARIAAT Nadine Petit PR & WERVING Stefanie Van den Hauwe vervangt Valerie Vandevoorde PERSONEELS- EN DIRECTIESECRETARIAAT FINANCIEEL BEHEERDER Christine Vossaert Petra Claeys

8 Wat is er eigen aan het secundair onderwijs en het GO! De leerstof in het secundair onderwijs vindt enerzijds aansluiting bij de geziene leerstof in de basisschool maar bevat anderzijds ook nieuwe vakken (zie lessentabellen). Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke verschillen in de verwachtingen naar leerlingen toe: zelfstandigheid: er wordt van de leerlingen een grotere zelfstandigheid verwacht inzake het studeren, het maken van taken, het meebrengen van materiaal, het in orde houden van mappen verantwoordelijkheid: net zoals aangeraakt bij de grotere zelfstandigheid die van de leerlingen wordt verwacht, wordt ook een grotere verantwoordelijkheid bij de leerlingen gelegd.leren omgaan met vrijheid: het leren omgaan met vrijheid is een belangrijke opgave voor elke jongere in onze maatschappij. In het secundair onderwijs hebben de leerlingen een grotere vrijheid en het spreekt dan ook voor zich dat ze moeten leren verantwoordelijk met die verworven vrijheid om te gaan. Het GO! onderscheidt zich van de andere vormen van onderwijs door zijn eigen pedagogisch project. Hier geen hokjesdenken ; leerlingen, jongens als meisjes, van welke komaf of stand, werken SAMEN aan de maatschappij van morgen! De zeven pijlers van het Pedagogisch project van het GO!: fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen met erkenning van hun eigenheid. een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening. mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden. de gelijkwaardigheid medemens helder en juist kan vertolken. intellectueel nieuwsgierig blijven, met een zin voor levenslange studie en vorming. getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.oog hebben voor de sociale van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken. WE BIEDEN EXTRA KWALITEIT - WE BIEDEN EXTRA ZORG OP MAAT VAN ELK KIND ZODAT ELK TALENT VERDER KAN ONTWIKKELD WORDEN

9 Wat bieden wij? Na het 6 de leerjaar of soms ook 5 de leerjaar (dan kom je in 1B) kom je in de eerste graad van het middelbaar terecht. De keuze die je hier maakt krijgt al een vastere vorm. EERSTE GRAAD (met twee leerjaren) Doorstromingsgericht secundair onderwijs A-stroom 1A 2A of of of of of of of of of of of of of Optie Latijn Optie MINI-LABO met Lichamelijke Opvoeding Optie MINI-LABO met CREA Optie MINI-LABO met ICT Optie MINI-LABO met Economie Optie MINI-LABO met Sociaal Technische Vorming Optie Techniek Optie Latijn Optie LABO met Lichamelijke Opvoeding* Optie LABO met CREA* Optie LABO met ICT* Optie LABO met Economie* Optie Sociaal-Technische vorming Optie Handel Optie Mechanica - Elektriciteit Tewerkstellingsgericht secundair onderwijs B-stroom en beroepsvoorbereidend EERSTE GRAAD (met twee leerjaren) 1B 2BVL of of met optie uren techniek én extra uren lichamelijke opvoeding* met optie taalondersteuning Nederlands* optie Mode Verzorging - Voeding optie Hout Metaal met uren Elektriciteit *NIEUWE keuzemogelijkheden vanaf schooljaar

10

11 EERSTE GRAAD A-STROOM 1 ste jaar Studiegebied Optie Latijn (LA) Optie MINI-LABO / Lichamelijke Opvoeding Optie MINI-LABO / CREA Optie MINI-LABO / ICT Optie MINI-LABO / Economie Optie MINI-LABO / Sociaal Technische Vorming Optie Techniek (TE) Basisvorming 28 uur Godsdienst / zedenleer 2 Lichamelijke opvoeding 2 Nederlands 5 Frans 4 Engels 2 Wiskunde 5 Natuurwetenschappen 1 Aardrijkskunde 2 Geschiedenis 1 Plastische opvoeding 1 Muzikale opvoeding 1 Techniek 2 Aanvullende vorming 4 uur Latijn Latijn 4 MINI-LABO 2 of met Lichamelijke opvoeding 2 MINI-LABO of met CREA 2 of met ICT 2 of met Economie 2 of met STV 2 Techniek Techniek 4

12 Wij bieden optie Latijn Op onze school kan je speciaal kiezen voor 4 uur Latijn. Latijn is op de MSGO! Zelzate onlosmakelijk verbonden met de leerkracht Latijn, mevr. Lut Meganck. Zij is een echte klasbak en zorgde er o.a. voor dat Berend Loof en Laura Marckx konden meedoen aan de Olympiade Latijn (prestigieuze Vlaamse schoolwedstrijd). Berend was de enige GO! finalist en mocht naar Italië om oude, Latijnse teksten te vertalen. Latijn is zeker de moeite waard. Alhoewel de taal niet meer actief gebruikt wordt, is de richting meer dan levend. Enkele troeven? - Boeiende geschiedenis, verbonden met de geschiedenis van ons land en ons continent, Europa. - Goden en helden, films en videogames. - Cultuur vroeger en nu. - Ontwikkeling van de kritische zin. - Latijn leert je leren via de analytische werkmethode. - Creatieve taalvaardigheid via het vertalen van Latijnse teksten naar het Nederlands. - Hulpmiddel bij het aanleren van moderne talen door de talrijke afleidingen. - Wereldliteratuur, Griekse filosofie, klassiek drama, Romeins recht - Voorbereiding op hogere (vaak universitaire) studies. En met Latijn kom je tegenwoordig ook héél ver in de Vlaamse politieke wereld P.S. In de MSGO! zit je goed wat Latijn betreft: je zit in een aangepast vaklokaal, lokaal 111, en de richting groeit verder in het KA tot en met het zesde secundair ASO.

13 Wij bieden optie MINI-LABO 2u + lichamelijke opvoeding 2u Wat MINI-LABO betreft Ben jij geboeid door wetenschap? Word jij de nieuwe Einstein of wil je gewoon op een toffe manier dingen leren over wetenschap? Kies dan zeker voor MINI-LABO! We zullen op een zeer vernieuwende en interactieve manier werken. Enkele voorbeelden: Smartboard: Waar we heel duidelijk dingen op kunnen ontleden en waar de leerkracht kan meeschrijven in jullie cursus. Zo zien jullie precies waar je wat moet schrijven en hoe. I-pad: Hiermee kan je tijdens de les snel iets opzoeken of we kunnen hier ook educatieve spelletjes op spelen. Vernieuwd labo: Hier gaan we tal van toffe experimenten doen. Volgende onderwerpen komen zeker aan bod: Hoezo een labo? De eerste stap in het lab. Kennismaking met het labo en alle materialen op een interactieve manier. Leven doet leven. Onderzoeken op planten. Hoe leven ze? Hoe planten ze zich voort? Onderzoek plantaardige en dierlijke cellen. Determineren van planten + biotoopstudie Het Leen Hoe planten dieren zicht voort? Vb onderzoeken van een kippenei Bouwstenen van organismen en materie Daar kriebelt iets! Kweken en onderzoeken van pantoffeldiertjes Wat zit er in mijn voedsel? Waarom heb ik een geraamte? Kristallen maken. Scheiden van chemische mengsels. Dit zijn nog maar enkele redenen om voor DE richting te kiezen. Kies voor MINI-LABO en je kiest voor een boeiende, interactieve en leerrijke richting!!! P.S. in de MSGO! zit je goed wat mini-labo betreft want je zit in een eigen, aangepast vaklokaal, lokaal 206 dat een grondige opknapbeurt kreeg en is voorzien van een nieuw digitaal bord, digitale beamer met ICT toepassingen en een ipad.

14 Wat L.O. betreft bieden we je twee extra uren aan waar net dat ietsje meer aan bod kan komen, behalve gym en voetbal. Tijdens de uitbreidingsuren lo worden drie domeinen onderscheiden: 1. Zwemmen, duiken, overlevingszwemmen 2. Sport en spel (teamsporten) 3. Vrijetijdsrelevante bewegingsactiviteiten (alles wat niet in het algemeen pakket kan aangeboden worden zoals frisbee, natuur gebonden sporten, mountainbike, baseball,.) Doordat je extra uren zullen geroosterd worden in blokken van twee aaneensluitende uren opent dat de deur voor betere en leukere sportactiviteiten in en om Zelzate. Een sportieve teambuilding staat ook op het spel zodat de L.O.-ers naast een groep die fairplay hoog in het vaandel draagt, ook één hechte groep kan en zal worden. Naargelang de motivatie van de leerlingen kunnen wij vrije keuzeuren gebruiken om te initiëren in volgende disciplines : - honkbal - baseball - softball - floorball (unihoc) - hockey - tafeltennis - ultimate-frisbee - outdoor sportactiviteiten o.a. sportieve teambuilding P.S. in de MSGO! zit je goed wat L.O. betreft want je zit in een aangepaste ruimte; de grote sportzaal. P.S. voor grotere activiteiten gaan we outdoor (zwembad, Eurohal, etc).

15 Wij bieden optie MINI-LABO 2u + CREA 2u Wat MINI-LABO betreft Ben jij geboeid door wetenschap? Word jij de nieuwe Einstein of wil je gewoon op een toffe manier dingen leren over wetenschap? Kies dan zeker voor MINI-LABO! We zullen op een zeer vernieuwende en interactieve manier werken. Enkele voorbeelden: Smartboard: Waar we heel duidelijk dingen op kunnen ontleden en waar de leerkracht kan meeschrijven in jullie cursus. Zo zien jullie precies waar je wat moet schrijven en hoe. I-pad: Hiermee kan je tijdens de les snel iets opzoeken of we kunnen hier ook educatieve spelletjes op spelen. Vernieuwd labo: Hier gaan we tal van toffe experimenten doen. Volgende onderwerpen komen zeker aan bod: Hoezo een labo? De eerste stap in het lab. Kennismaking met het labo en alle materialen op een interactieve manier. Leven doet leven. Onderzoeken op planten. Hoe leven ze? Hoe planten ze zich voort? Onderzoek plantaardige en dierlijke cellen. Determineren van planten + biotoopstudie Het Leen Hoe planten dieren zicht voort? Vb onderzoeken van een kippenei Bouwstenen van organismen en materie Daar kriebelt iets! Kweken en onderzoeken van pantoffeldiertjes Wat zit er in mijn voedsel? Waarom heb ik een geraamte? Kristallen maken. Scheiden van chemische mengsels. Dit zijn nog maar enkele redenen om voor DE richting te kiezen. Kies voor MINI-LABO en je kiest voor een boeiende, interactieve en leerrijke richting!!! P.S. in de MSGO! zit je goed wat mini-labo betreft want je zit in een eigen, aangepast vaklokaal, lokaal 206 dat een grondige opknapbeurt kreeg en is voorzien van een nieuw digitaal bord, digitale beamer met ICT toepassingen en een ipad.

16 Wat CREA betreft verlaten we even het gekende P.O. en M.O. We willen namelijk met deze nieuwe richting beide vakken laten samensmelten in een creatief laboratorium. Je krijgt niet les van één maar van twee lesgevers tegelijk die samen met jullie, als rode draad, elk schooljaar één creatieve workshop in elkaar zullen steken. Dit artistieke project is veelomvattend; komen namelijk aan bod in CREA in het eerste jaar: - Tekenen - Boetseren - Schilderen - Werken met hout, steen, metaal, stof en recyclagematerialen - Workshops graffiti - Plastische beeldtaal (kleuren, vormen, lijnen, punten en vlakken) - Beeldaspecten (licht, donker, kleur, ruimte, lijn, contrast en compositie) - Zang - Fotografie - Film - Toneel - Talentenshow: MSGO S GOT TALENT in elkaar steken P.S. in de MSGO! zit je goed wat Crea betreft want je zit in een aangepast vaklokaal de mediatheek.

17 Wij bieden optie MINI-LABO 2u + ECONOMIE 2u Wat MINI-LABO betreft Ben jij geboeid door wetenschap? Word jij de nieuwe Einstein of wil je gewoon op een toffe manier dingen leren over wetenschap? Kies dan zeker voor MINI-LABO! We zullen op een zeer vernieuwende en interactieve manier werken. Enkele voorbeelden: Smartboard: Waar we heel duidelijk dingen op kunnen ontleden en waar de leerkracht kan meeschrijven in jullie cursus. Zo zien jullie precies waar je wat moet schrijven en hoe. I-pad: Hiermee kan je tijdens de les snel iets opzoeken of we kunnen hier ook educatieve spelletjes op spelen. Vernieuwd labo: Hier gaan we tal van toffe experimenten doen. Volgende onderwerpen komen zeker aan bod: Hoezo een labo? De eerste stap in het lab. Kennismaking met het labo en alle materialen op een interactieve manier. Leven doet leven. Onderzoeken op planten. Hoe leven ze? Hoe planten ze zich voort? Onderzoek plantaardige en dierlijke cellen. Determineren van planten + biotoopstudie Het Leen Hoe planten dieren zicht voort? Vb onderzoeken van een kippenei Bouwstenen van organismen en materie Daar kriebelt iets! Kweken en onderzoeken van pantoffeldiertjes Wat zit er in mijn voedsel? Waarom heb ik een geraamte? Kristallen maken. Scheiden van chemische mengsels. Dit zijn nog maar enkele redenen om voor DE richting te kiezen. Kies voor MINI-LABO en je kiest voor een boeiende, interactieve en leerrijke richting!!! P.S. in de MSGO! zit je goed wat mini-labo betreft want je zit in een eigen, aangepast vaklokaal, lokaal 206 dat een grondige opknapbeurt kreeg en is voorzien van een nieuw digitaal bord, digitale beamer met ICT toepassingen en een ipad.

18 Onder economie verstaan we een initiatie in de economische wereld. Als consument, als producent en als bewuste kiezende burger hebben we steeds al behoefte gehad aan kennis en inzicht in de globale wereldeconomie, om maar te zwijgen over onze dagdagelijkse huishouding thuis. Elementaire kennis van onze economie maakt mensen kritischer en bedachtzamer. Onder economie verstaan we: - Kunnen kritisch omgaan met cijfermateriaal en data - Initiatie in de handel - Hoe werkt het bedrijfsleven? - Hoe werkt een budget? - Hoe kritisch omgaan met al de bestaande behoeften? - Hoe economisch nieuws leren lezen en begrijpen (krant, journaal, beurs) - Bedrijfsbezoek aan een lokale winkel en/of KMO. - Hoe werkt geld? - Hoe werkt een bank? - Wat is een overschrijving? Doorlopende Opdracht? - Hoe werkt een lening? P.S. in de MSGO! zit je goed wat ECONOMIE betreft want je zit in een NIEUW, aangepaste PC-LOKAAL lokaal 210 of ICT lokaal met een twintigtal nieuwe computers, een beamer en een whiteboard.

19 Wij bieden optie MINI-LABO 2u + SOCIAAL TECHNISCHE VORMING 2u Wat MINI-LABO betreft Ben jij geboeid door wetenschap? Word jij de nieuwe Einstein of wil je gewoon op een toffe manier dingen leren over wetenschap? Kies dan zeker voor MINI-LABO! We zullen op een zeer vernieuwende en interactieve manier werken. Enkele voorbeelden: Smartboard: Waar we heel duidelijk dingen op kunnen ontleden en waar de leerkracht kan meeschrijven in jullie cursus. Zo zien jullie precies waar je wat moet schrijven en hoe. I-pad: Hiermee kan je tijdens de les snel iets opzoeken of we kunnen hier ook educatieve spelletjes op spelen. Vernieuwd labo: Hier gaan we tal van toffe experimenten doen. Volgende onderwerpen komen zeker aan bod: Hoezo een labo? De eerste stap in het lab. Kennismaking met het labo en alle materialen op een interactieve manier. Leven doet leven. Onderzoeken op planten. Hoe leven ze? Hoe planten ze zich voort? Onderzoek plantaardige en dierlijke cellen. Determineren van planten + biotoopstudie Het Leen Hoe planten dieren zicht voort? Vb onderzoeken van een kippenei Bouwstenen van organismen en materie Daar kriebelt iets! Kweken en onderzoeken van pantoffeldiertjes Wat zit er in mijn voedsel? Waarom heb ik een geraamte? Kristallen maken. Scheiden van chemische mengsels. Dit zijn nog maar enkele redenen om voor DE richting te kiezen. Kies voor MINI-LABO en je kiest voor een boeiende, interactieve en leerrijke richting!!! P.S. in de MSGO! zit je goed wat mini-labo betreft want je zit in een eigen, aangepast vaklokaal, lokaal 206 dat een grondige opknapbeurt kreeg en is voorzien van een nieuw digitaal bord, digitale beamer met ICT toepassingen en een ipad.

20 Met STV bedoelen we een sociaal vak, mens en leerlinggericht waar vakken zoals verzorging, voeding en gedrag en -menswetenschappen samen komen via een multidisciplinaire aanpak. Hoofddoel hier is samenwerken met elkaar en leren van elkaar met wederzijds respect en begrip. Onder STV verstaan we: - Initiatie gezonde voeding, dieetleer met inbegrip van een aantal kooklessen - Initiatie verzorging - Initiatie gezinstechnieken - Initiatie wetenschappen (natuurwetenschappen) - Initiatie techniek - Initiatie gedragswetenschappen - Omgaan met duurzame energie - Bezoeken aan OCMW en RVT - Bezoek aan een ziekenhuis - Bezoek aan het CLB; Hoe werkt een psycholoog? Wat doet een sociaalassistent? P.S. in de MSGO! zit je goed wat STV betreft want je zit in ofwel in ons verzorgingslokaal ofwel in onze didactische keuken. Wegens het vakoverschrijdende karakter van STV zal je soms les krijgen van de leerkracht voeding, de leerkracht techniek, de leerkracht wetenschappen en er komen ook gastleerkrachten langs om jullie onder te dompelen in de gedrag en menswetenschappen.

21 Wij bieden optie MINI-LABO 2u + ICT 2u Wat MINI-LABO betreft Ben jij geboeid door wetenschap? Word jij de nieuwe Einstein of wil je gewoon op een toffe manier dingen leren over wetenschap? Kies dan zeker voor MINI-LABO! We zullen op een zeer vernieuwende en interactieve manier werken. Enkele voorbeelden: Smartboard: Waar we heel duidelijk dingen op kunnen ontleden en waar de leerkracht kan meeschrijven in jullie cursus. Zo zien jullie precies waar je wat moet schrijven en hoe. I-pad: Hiermee kan je tijdens de les snel iets opzoeken of we kunnen hier ook educatieve spelletjes op spelen. Vernieuwd labo: Hier gaan we tal van toffe experimenten doen. Volgende onderwerpen komen zeker aan bod: Hoezo een labo? De eerste stap in het lab. Kennismaking met het labo en alle materialen op een interactieve manier. Leven doet leven. Onderzoeken op planten. Hoe leven ze? Hoe planten ze zich voort? Onderzoek plantaardige en dierlijke cellen. Determineren van planten + biotoopstudie Het Leen Hoe planten dieren zicht voort? Vb onderzoeken van een kippenei Bouwstenen van organismen en materie Daar kriebelt iets! Kweken en onderzoeken van pantoffeldiertjes Wat zit er in mijn voedsel? Waarom heb ik een geraamte? Kristallen maken. Scheiden van chemische mengsels. Dit zijn nog maar enkele redenen om voor DE richting te kiezen. Kies voor MINI-LABO en je kiest voor een boeiende, interactieve en leerrijke richting!!! P.S. in de MSGO! zit je goed wat mini-labo betreft want je zit in een eigen, aangepast vaklokaal, lokaal 206 dat een grondige opknapbeurt kreeg en is voorzien van een nieuw digitaal bord, digitale beamer met ICT toepassingen en een ipad.

22 I.C.T. staat voor Informatie en Communicatietechnologie. Wij verstaan eronder; alles wat onder de noemer: het digitale tijdperk valt. We kunnen de computer in 2014 en volgende jaargangen niet meer wegdenken. Ipads, internet, FB, Google, Smartschool, games. We kennen en gebruiken ze elke dag opnieuw. Met deze ICT opleiding willen we leerlingen bewust laten omgaan met de nieuwste digitale trends. We laten ze kennismaken met computers, programma s en onlineapplicaties. We vertrekken vanuit een onderzoekende en kritische houding wat betreft de sociale netwerken en dergelijke. In het eerste jaar komen de volgende onderwerpen aan bod: - Werken met Google en de Google + applicaties - Tekstverwerking - Facebook - Twitter - Blogs - Photoshop - Excel - Smartschool - PPT - Webdesign - Kahoot P.S. in de MSGO! zit je goed wat I.C.T. betreft want je zit in een NIEUW, aangepaste PC- LOKAAL; lokaal 210 met een twintigtal nieuwe computers, een beamer en een whiteboard.

23 Wij bieden optie techniek Op onze school kan je kiezen voor 4 uur extra Techniek. Techniek in het onderwijs is meer dan een stroomkring bouwen of een bouwplaat in elkaar zetten. Het leert jongeren vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief aan de slag. Techniek sluit dus prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van jongeren. Zo gaan jullie later ondervinden welk vakgebied het best bij je past om een verdere carrière uit te bouwen. Dit kan zowel als voorbereiding van de latere job of verdere studies. In het vak Techniek begeleiden we de leerlingen bij het onderzoeken van eenvoudige, technische systemen, het ontwerpen, het maken en het gebruiken van techniek. In de vakstudie leer je over technische systemen, energie, productiesystemen voor energie, elektrische-, mechanische- en informatie verwerkende systemen en sturingen. Je leert techniek benaderen, los van specifieke vakdisciplines. Binnen techniek in de B-stroom situeren de inhouden zich op een aantal technologische sectoren: bouw, hout, metaal, voeding-verzorging, textiel, computergebruik, communicatie en kunststoffen. Techniek is tastbaar. Het hoort bij ons dagelijkse leven. Door jongeren bewust techniek te laten ervaren kunnen ze later beter kiezen wat ze willen worden. Techniek is bij veel jongeren geliefd. Niets doen met dit enthousiasme zou zonde zijn. Techniek leent zich goed voor vakoverstijgend en samenwerkend leren. Techniek is de constante vooruitgang van onze samenleving. Techniek is bouwen aan een basispakket in de technische kant van de samenleving. Techniek leeft en staat nooit stil. Als Techniek team gaan we steeds op zoek naar vernieuwingen, en gaan we ons ook steeds bijscholen in de nieuwtjes. Ook werken we samen met uitgeverij Averbode aan een proefproject ( i.s.m. KU Leuven) rond de digitalisering van handboeken Techniek. Ons jong team zorgt er voor dat elke jongere zich zoveel mogelijk kan ontplooien voor een verdere toekomst. P.S. in de MSGO! zit je goed wat Techniek betreft want je zit in een aangepast vaklokaal, lokaal 113 of in het werkhuis in één van onze ateliers. Deze richting groeit verder in het 2 de jaar van de A-stroom in Handel, Mechanica-Elektriciteit of Metaal-Hout (met elektriciteit) in de B-stroom.

24 EERSTE GRAAD B-STROOM - 1 ste jaar Studiegebied B-Stroom Basisvorming 32 uur Lessentabel 1B met optie uren techniek én extra uren lichamelijke opvoeding Godsdienst / zedenleer 2 Lichamelijke opvoeding 2+2 Nederlands 5* Frans 2 Wiskunde 4 MAVO 2 Plastische opvoeding 2 Muzikale opvoeding 1 Techniek 6+2 Natuurwetenschappen 2 Lessentabel 1B met optie taalondersteuning Nederlands Godsdienst / zedenleer 2 Lichamelijke opvoeding 2 Nederlands 9* Frans 2 Wiskunde 4 MAVO 2 Plastische opvoeding 2 Muzikale opvoeding 1 Techniek 6 Natuurwetenschappen 2 *mogelijkheid tot 3u extra taalondersteunend Nederlands NA de schooluren (16u10-17u) Het eerste leerjaar B is een leerjaar dat het mogelijk maakt voor de leerling om volgend schooljaar over te gaan naar het eerste leerjaar A-stroom of tweede Beroepsvoorbereidend Leerjaar. Het is een brugklas.

25 De leerlingen maken in het vak Techniek kennis met thema's die in het 2e beroepsvoorbereidend leerjaar worden aangeboden. Hierbij leren de leerlingen op een technisch verantwoorde wijze omgaan met techniek (technisch tekenen, technische taal leren gebruiken, techniek herkennen en gebruiken in het leven van alle dag) en ze leren relaties leggen tussen techniek, mens en samenleving. Een verschilpunt met de richting Techniek - 1e leerjaar A is de verdeling van het belang voor de technische en de praktische kennis. Hierbij wordt de technische leerstof aangebracht tijdens de praktische oefeningen. Leerlingen uit het eerste leerjaar B kiezen in het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar vaak voor de richtingen Hout-metaal of Mode-Verzorging-Voeding. Na het tweede jaar, biedt de school drie richtingen in de tweede graad van het beroeps secundair onderwijs, namelijk hout, basismechanica en Verzorging-Voeding. In de derde graad kan gekozen worden voor houtbewerking, werktuigmachines of verzorging. De school heeft zelfs twee richtingen in het 7e jaar beroepsonderwijs. Deze richtingen zijn het 7e jaar BSO bijzondere schrijnwerkconstructies en het 7e jaar BSO kinderzorg.

26 EERSTE GRAAD A-stroom 2 de jaar Studiegebied Latijn (LA) LABO / Lichamelijke Opvoeding LABO / CREA LABO / ICT LABO / Economie Sociaal Technische Vorming (STV) Handel (HA) Mechanica Elektriciteit (ME) Basisvorming 26 uur Godsdienst / zedenleer 2 Lichamelijke opvoeding 2 Nederlands 5 Frans 3 Engels 2 Wiskunde 4 Wetenschappen / LABO 2 Aardrijkskunde 1 Geschiedenis 2 Plastische opvoeding 1 Techniek 2 Aanvullende vorming 6-8 uur Latijn Latijn 4 Wetenschappen / LABO 2 LABO 2 Economie 2 of met Lichamelijke opvoeding 2 LABO of met CREA 2 of met ICT 2 of met Economie 2 of met STV 2 Gezinstechnieken (incl. koken) PV 4 Sociaal Technische vorming Gezinstechnieken TV 2 Plastische opvoeding 1 Muzikale opvoeding 1

27 Handel Mechanica - Elektriciteit Aardrijkskunde 1 Dactylografie 1 Handel 4 Mechanica 2 Elektriciteit 1 Prakt. oef. mechanica 3 Prakt. oef. elektriciteit 2

28 Wij bieden Latijn In het tweede leerjaar worden, naast 4 uur Latijn in het optiegedeelte, 2 uur wetenschappen gevolgd. Leerlingen leren werken volgens de wetenschappelijke onderzoeksmethode. (ook in het vak Latijn dient men woorden, zinnen en teksten aan een analyse te onderwerpen, alvorens ze te kunnen begrijpen) Leerlingen doen wetenschappelijke waarnemingen, ontwikkelen milieubewust gedrag, maken kennis met meetinstrumenten, leren eenvoudige proeven uitvoeren, worden bewustgemaakt van de maatschappelijke gevolgen van wetenschappelijk onderzoek,.... In de tweede en derde graad biedt onze school twee richtingen aan met Latijn als één van de hoofdvakken, Latijn-Moderne Talen en Latijn-Wiskunde. Wij bieden LABO met optie LO of ECONOMIE of ICT of CREA De meeste leerlingen voor de richting LABO komen uit de richting Mini Labo. In het tweede leerjaar worden, naast de wetenschappen in het basisgedeelte, nog eens 2 uur wetenschappen in het keuzegedeelte gevolgd, aangevuld met 2 uur keuze vak én 2 uur economie. Leerlingen leren werken volgens de wetenschappelijke onderzoeksmethode. Leerlingen doen wetenschappelijke waarnemingen, ontwikkelen milieubewust gedrag, maken kennis met meetinstrumenten, leren eenvoudige proeven uitvoeren, worden bewustgemaakt van de maatschappelijke gevolgen van wetenschappelijk onderzoek,.... Het vak economie ( 2 uur per week ), is voor de leerlingen een eerste kennismaking met de economische wetenschap. Het volgen van dit vak draagt bij tot een beter inzicht in het vak zelf en zo ook tot een meer bewuste keuze van studierichting in de tweede graad te kunnen komen. Wij bieden Sociaal-Technische vorming Met STV bedoelen we een sociaal vak, mens en leerlinggericht waar vakken zoals verzorging, voeding en gedrag en -menswetenschappen samen komen via een multidisciplinaire aanpak. Hoofddoel hier is samenwerken met elkaar en leren van elkaar met wederzijds respect en begrip. Je krijgt 4u PV Gezinstechnieken (waarvan 2 u koken), 2u TV Gezinstechnieken, 1 uur P.O. en 1 uur M.O. extra. Onder STV verstaan we: - Inleidende technische begrippen: je leert meer over persoonlijke en lichaamshygiëne, voedings- en onderhoudshygiëne. Het belang van preventieve maatregelen om ongevallen en voedselvergiftiging in de keuken te voorkomen en EHBO komen aan bod. De inrichting en uitrusting van een keuken (ook basiskennis over elektriciteit) wordt nader bekeken.

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl).

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl). Geachte lezer, Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Verwondering. Een schoolgids wordt geschreven voor de ouders. De school presenteert zich hiermee aan de ouders die al kinderen op onze school

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren Sint-Lodewijk BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren GIDS voor de LEERLINGEN 2015/2016 inhoud Welkom 1 Historiek 5 2 Het opvoedingsproject

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen. Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011. Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen. Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011. Guimardstraat 1, 1040 Brussel Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011 Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken (Verschueren en Germeijs)...7

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie