1 Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut 2 2 Het opvoedingsproject 3 3 Beknopte historiek 4 4 Basisopties en studierichtingen 6 5 De lessentabellen in de eerste graad Het eerste leerjaar A Het tweede leerjaar 12 6 Inschrijvingsbeleid in onze school Inschrijving Inschrijving na toelatingsklassenraad 13 7 Zorg en studiebegeleiding Verschillende invalshoeken van zorg voor de leerlingen Zorg tijdens allerhande activiteiten Leerlingenbesprekingen Cel leerlingenbegeleiding Klassenraden Oudercontacten 15 8 Leerlingenevaluatie Rapporten dagelijks werk en syntheserapporten De evaluerende klassenraad De delibererende klassenraad 15 9 Praktisch Algemeen schoolreglement Openingsuren van de school Dagorde Studie Secretariaat Boeken en schriften Schoolrekening Schoolverzekering Refter Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Extra activiteiten Internet Infoflash E-learning Naschoolse sport Jeugdkampen jeugdreizen Leerlingenmobiliteit Busvervoer Busritten in eigen beheer Aanbod vanwege De Lijn Vlaams-Brabant De scholengemeenschap Kardinaal Cardijn De secundaire scholen van ons schoolbestuur 31

2 1 Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut Geachte ouder Beste leerling Geregeld hou je op je levensweg halt bij wegwijzers waarbij je dan voor jezelf bewust een richting kiest. Weldra staan jullie bij zo'n grote schoolwegwijzer. In deze brochure kan je nader kennismaken met onze school: het SINT- GODELIEVE-INSTITUUT. We durven zeggen dat het een toffe school is voor spontane en sportieve jonge mensen - echt iets voor levensblije jongelui. De enthousiaste en toegewijde leerkrachten van onze school willen je graag doorheen het secundair onderwijs begeleiden. In onze school bouwt men aan ware ontplooiingskansen voor de leerlingen op een eerlijke basis: een christelijke, moderne, wetenschappelijke, culturele en sportieve opvoeding in een vriendelijke sfeer en in een landelijke omgeving. Het Sint-Godelieve-Instituut is dan ook een dynamische, Nederlandstalige ASO-school OP PEIL EN MET STIJL. Het is een school OP MENSENMAAT, waardoor de leerling persoonlijk kan worden gevolgd en zelf ook aan bod kan komen. Deze brochure bevat gegevens over de verschillende studierichtingen in onze school. Ook de praktische info over de schoolorganisatie is zeker de moeite waard om te lezen en te bewaren. Mogelijke wijzigingen worden steeds aan leerlingen en ouders meegedeeld. Het SINT-GODELIEVE-INSTITUUT nodigt meisjes en jongens uit om in het mooie Pajottenland een leerrijke en zinvolle studietijd door te brengen. Vriendelijke groeten vanwege het directieteam en het personeel 2

3 2 Het opvoedingsproject In het opvoedingsproject van het Sint-Godelieve-Instituut vind je de spiritualiteit van de Zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar. Hierin wordt benadrukt dat wij een school van een christelijke gemeenschap zijn, die zich in de geloofsverkondiging steeds vernieuwt. We zijn er ons van bewust dat de Kerk tegenwoordig op een andere manier in de wereld van het onderwijs aanwezig is. Het is noodzakelijk met de zeer verscheiden samenstelling van het leerlingenpubliek rekening te houden. Wij willen een open school zijn in dialoog met al de betrokkenen en met respect voor diegenen die zich gereserveerd of randkerkelijk opstellen. Wij willen jonge mensen met een gevoel van eigenwaarde vormen, die bekwaam zijn om vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen en te handelen. Daarom stellen wij: dat de leerling belangrijker is dan de leerstof; dat elke leerling steeds een gesprek waard is; dat we de leerling in nood zo lang mogelijk zullen begeleiden en helpen. Wij willen van onze school een plaats maken waar wordt samengeleefd, waar het een innerlijk gevoel van geluk geeft "erbij te horen", waar iedere leerling zich geborgen weet en zich thuis voelt, waar de verwijzing naar de persoon van Christus "anders" kan doen leven. Dat het vuur in ons mag blijven branden 3

4 3 Beknopte historiek In Sint-Martens-Lennik wordt al sinds 1599 onderwijs en opvoeding gegeven. De Zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar namen in 1892 hier het onderwijs op zich. Hiervoor beschikten zij over 4 lokalen. De Eerwaarde Zusters stonden in voor goed onderwijs aan de volkskinderen. In 1944 begonnen zij met het voortgezet onderwijs, met name de 'nieuwe huishoudschool'. Op 6 juli 1955, naamdag van de H. Godelieve, werd op verzoek van de ouders en door toedoen van Kardinaal Van Roey een middelbare school opgericht: het Sint-Godelieve-Instituut. Sedert 1981 groeide de schoolbevolking in het secundair onderwijs van het SGI aan van 140 tot meer dan leerlingen. Een honderdtal leerkrachten, 12 ondersteunende personeelsleden, 4 stafmedewerkers en 3 directieleden staan in voor een opperbest onderwijs en opvoeding voor al die meisjes en jongens uit de grote regio Pajottenland. Inrichtende macht, directie, personeel en ouders werken enthousiast samen aan de opbouw en de opdracht van de school. Enkele belangrijke data : 4

5 1959 Het Sint-Godelieve-Instituut werd officieel erkend en goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs De Inrichtende Macht van de school voerde het gemengd onderwijs in en het Sint-Godelieve-Instituut was daardoor de eerste gemengde katholieke school in de regio September 1981 was het begin van de grote doorbraak van het Sint- Godelieve-Instituut met de invoering van het V.S.O. (Vernieuwd Secundair Onderwijs) en tevens de oprichting van de hogere cyclus secundair onderwijs met de afdeling Wetenschappelijke B. De afdeling Economie in de hogere cyclus werd opgericht in De nieuwbouw (A-, C-blok) werd gerealiseerd (15 klas- en vaklokalen en administratieve ruimten). Volledige vernieuwing van de inrichting van de lokalen wetenschappen (chemie, fysica, biologie, aardrijkskunde) en informatica (E-blok verdieping en F-blok verdieping) Renovatie van de G-blok 2012 Renovatie van D-blok met vernieuwing van het sanitair voor meisjes en jongens en vernieuwing van het schrijnwerk. Opvang van het regenwater (citernes met een capaciteit van liter) en heraanleg van een gedeelte van de speelplaats Start van "Scholen van Morgen" met de bouw van een sporthal, refter en 12 klaslokalen. 5

6 4 Basisopties en studierichtingen EERSTE GRAAD LATIJN (LAT) MODERNE WETENSCHAPPEN (MW) TWEEDE GRAAD ASO ECONOMIE (EC) LATIJN (LAT) WETENSCHAPPEN (WET) DERDE GRAAD ASO ECONOMIE-MODERNE TALEN (EMT) ECONOMIE-WISKUNDE (EWI) LATIJN-MODERNE TALEN (LMT) LATIJN-WETENSCHAPPEN (LWE) LATIJN-WISKUNDE (LWI) MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN (MWE) MODERNE TALEN-WISKUNDE (MWI) WETENSCHAPPEN-WISKUNDE (WWI) 6

7 5 De lessentabellen in de eerste graad VAKKEN LAT 1e GRAAD MW 1 e jaar 2 e jaar 1 e jaar 2 e jaar Katholieke godsdienst Aardrijkskunde Engels 2 2 Frans Geschiedenis Latijn 5 5 Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding 2 2 Sport (1 lesuur om de 14 dagen) 0,5 Socio-Economische Initiatie 2 2 Sociale activiteiten (1 lesuur om de 14 dagen) 0,5 0,5 Techniek Wetenschappelijk Werk 3 Wiskunde Informatica (1 lesuur om de 14 dagen) 0,5 0,5 0,5 0,5 Inhaalles of studie Inhaalles of SoAct (1LAT) (0,5) 0,5 0,5 0,5 Totaal : 1 lesuur om de 14 dagen 7

8 5.1 Het eerste leerjaar A DE STUDIEKEUZE Bij de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs moet je als leerling samen met je ouders een belangrijke studiekeuze maken die vooral wordt bepaald door je studieresultaten in het basisonderwijs, je studiebelangstelling, je inzet, je motivatie, je doorzettingsvermogen, de adviezen van het CLB en van de leerkracht van het zesde leerjaar. DE GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING EN HET COMPLEMENTAIR GEDEELTE IN HET EERSTE LEERJAAR A In het eerste leerjaar A heb je de keuze uit twee lessentabellen. Er is nog geen sprake van studierichtingen, maar van basisopties met keuzepakketten. De leerlingen blijven voor de leervakken in hun eigen klassengroep, wat uit pedagogisch standpunt zeer belangrijk is. Het grote verschil met de lagere school is dat er na een lestijd van 50 minuten telkens een andere leerkracht een ander vak komt onderwijzen. De lessentabel omvat 32 lestijden per week, in onze school aangevuld met een toegevoegd lesuur. 27 uren gemeenschappelijke basisvorming In het eerste leerjaar A wordt een degelijke basis voor je verdere studiekeuze gelegd. Door het aanbod van de verschillende vakken (katholieke godsdienst, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, Frans, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, Nederlands, plastische opvoeding, techniek, wiskunde) wordt de klemtoon op de algemene vorming gelegd. De vakken van de basisvorming zijn gemeenschappelijk voor alle leerlingen van het eerste leerjaar A. 8

9 5 uren complementair gedeelte Hierin komen vakken aan bod met een aanvullende en verdiepende functie. Je hebt de keuze uit een complementaire lessentabel met Latijn en een complementaire lessentabel met aanvulling talen en wiskunde. Je persoonlijke motivering zal mee de keuze bepalen. 5 u. Latijn Latijn 27 u. Gemeenschappelijke basisvorming +1 u. Frans +1 u. Nederlands +2 u. wiskunde 1 u. sport/sociale activiteiten Moderne wetenschappen 1 toegevoegd uur Dankzij dit lesuur kunnen we in de 1 e en 2 e graad inhaallessen organiseren. 9

10 TOELICHTINGEN BIJ DE LESSENTABELLEN VAN HET 1 e LEERJAAR A Basisoptie Latijn Vermits je in deze basisoptie dezelfde vakken krijgt als in de basisoptie Moderne wetenschappen, maar er het vak Latijn bijneemt, spreekt het voor zich dat je voor de andere vakken niet te veel problemen mag hebben. De tijd die je voor Latijn nodig hebt, kan je niet meer besteden aan de andere vakken. Er zijn dus wel enkele vereisten indien je wil slagen in deze basisoptie. Vermits we steeds vertalen van het Latijn naar het Nederlands is het duidelijk dat je het Nederlands ook zéér goed moet beheersen; je kan dat bevorderen door regelmatig goede (jeugd)boeken te lezen. Het is ook een vereiste dat je een scherp inzicht in taal hebt; woord- en zinsleer zijn zeer belangrijke werktuigen voor het begrijpen van Latijnse zinnen. Daarbij moet je ook een goed geheugen hebben, want dagelijks moeten Latijnse woorden en spraakkunstregels uit het hoofd worden geleerd. Belangrijk is ook je inzet en werklust om het Latijn onder de knie te krijgen; het dagelijks inoefenen van de leerstof is noodzakelijk. Latijn is een boeiende uitdaging. Kennismakingsles Latijn Om je te helpen bij je studiekeuze richten we in het SGI een kennismakingsles Latijn in. Deze les zal doorgaan tijdens de opendeurdag om u. en nogmaals om u. We willen deze kennismakingsles sterk aanbevelen, want wij willen bereiken dat wie voor Latijn kiest, voldoende goed weet wat dat inhoudt. Deze kennismakingsles omvat GEEN TEST of PROEF. In de les zal je een uitgebreid antwoord krijgen op vragen als: - wanneer spraken mensen Latijn? - leren we dat op school schrijven? of ook spreken? of enkel lezen? - wat kan je er later mee doen? - en vooral: wie kan aan deze basisoptie beginnen? Was je met je klas op instapdag dan heb je deze les al gevolgd. 10

11 Basisoptie Moderne wetenschappen Deze basisoptie zet een deur open voor alle verdere studierichtingen, behalve de studierichtingen met Latijn en Grieks. Zoals je in het complementair gedeelte kon zien, is in deze basisoptie vooral de uitbreiding voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde opvallend. Talen nemen binnen het geheel van de vorming een belangrijke plaats in. Zowel in het beroepsleven als in onze multiculturele samenleving is communicatievaardigheid in een andere taal een vereiste. Het is belangrijk dat mensen met elkaar kunnen praten en mekaar begrijpen. In de lessen Frans en Nederlands komen vier vaardigheden uitvoerig aan bod: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Het extra lesuur biedt de leerlingen bijkomende kansen om deze vaardigheden zo goed mogelijk te beheersen. Bovendien zullen bepaalde taalhiaten tijdens het uurtje Nederlands-extra door een extra taalleerkracht worden bijgespijkerd. De leerinhoud wiskunde is voor beide basisopties dezelfde. De extra lesuren ten opzichte van de basisoptie Latijn geven meer ruimte voor het intensief inoefenen van de leerstof, zodat de wiskundige basis ook stevig wordt onderbouwd. In de basisoptie Moderne wetenschappen krijg je extra sport. Hier kom je in contact met sporten die in het normale leerplan lichamelijke opvoeding niet aan bod komen. Het zijn meestal korte initiatie- en belevingsmomenten: baseball, tafeltennis, badminton, floorbal, frisbee... Alle leerlingen krijgen ook sociale activiteiten. Hier worden een aantal verruimende thema's behandeld, o.m. sociale relatie in de klas, leren leren (het nuttig gebruik van de planningsagenda, de organisatie in de eigen studeerkamer, leren plannen.), inloggen op de pc s op school, werken met Smartschool. 11

12 5.2 Het tweede leerjaar In het tweede leerjaar bestaat de lessentabel uit 32 lesuren per week: 24 lesuren GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING 5 lesuren BASISOPTIE te kiezen uit: basisoptie Latijn: Latijn (5 lesuren) basisoptie Moderne wetenschappen met vakken: - Socio-Economische Initiatie (2 lesuren) - Wetenschappelijk Werk (3 lesuren) 3 lesuren COMPLEMENTAIR GEDEELTE voor MW: aan de vakken Frans, Nederlands en wiskunde wordt 1 lesuur toegevoegd. Nieuw vanaf voor 2LAT: Aan Frans wordt een lesuur toegevoegd, de leerlingen krijgen 2 lesuren SEI. Basisoptie Latijn In het eerste jaar zal je ervaren hebben dat Latijn een verfijnde maar ingewikkelde taal is. Door de verdere studie van deze taal zal je zeker gestructureerd leren redeneren. Woordenschat, verbuigingen en vervoegingen worden nog eens grondig herhaald. Verder zal je Latijnse teksten leren lezen en ze leren begrijpen naar vorm en inhoud. Aan de hand van deze teksten zal ook de aandacht worden gevestigd op de waardevolle aspecten van de antieke cultuur. Basisoptie Moderne wetenschappen Het wordt voor jou een boeiende en leerrijke ontdekkingstocht doorheen een landschap van moderne talen en wetenschappen. In de lessen Wetenschappelijk Werk (WW) zal je door zelfstandig werken alle onderdelen van de wetenschappen ontdekken. In de lessen Socio-Economische Initiatie (SEI) maak je kennis met enkele hedendaagse economische denkwijzen en problemen. Je ervaart dat economie hoort bij alles wat je dagelijks meemaakt. 12

13 6 Inschrijvingsbeleid in onze school 6.1 Inschrijving Jullie kunnen best inschrijven voor het 1e jaar secundair onderwijs (S.O.) tijdens de opendeurdag of tijdens één van de bijkomende inschrijvingsavonden (zie kaft achteraan). Op die dagen zijn wij het best voorbereid om je bij deze belangrijke gebeurtenis te begeleiden. Leerkrachten van de 1e graad zijn dan aanwezig om op je vragen te antwoorden. 6.2 Inschrijving na toelatingsklassenraad In sommige gevallen (b.v. veranderen van basisoptie of van studierichting) is de inschrijving van instromers in onze school niet zo voor de hand liggend. Dan komt de toelatingsklassenraad samen om te beslissen of de definitieve inschrijving in onze school mogelijk is. 7 Zorg en studiebegeleiding 7.1 Verschillende invalshoeken van zorg voor de leerlingen Studiezorg onderwijsloopbaanbegeleiding kwaliteitszorg zorg voor veiligheid zorg voor welzijn en welbevinden pastorale zorg socio-emotionele zorg gezondheidszorg zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte 13

14 7.2 Zorg tijdens allerhande activiteiten onthaalactiviteiten lesactiviteiten inhaallessen en remediëringslessen extra activiteiten: culturele, pastorale, sport, milieu, extra-murosactiviteiten 7.3 Leerlingenbesprekingen Cel leerlingenbegeleiding Iedere week vergaderen directie, prefect, jaarcoördinatoren en CLB per graad. Ze bespreken de problemen en moeilijkheden van de voorbije week wat betreft leer- en leefattituden van leerlingen, de afwezigheids- en spijbelproblematiek, de ziektes van leerlingen Ook leerlingen met langdurige leer- en/of socio-emotionele problemen worden opgevolgd Klassenraden Om de leerling beter te leren kennen en te begeleiden komen de leerkrachten minstens 1 maal per trimester samen in een vergadering, de klassenraad genoemd. De klassenleraar leidt de klassenraad. Tijdens de klassenraad bij het begin van het schooljaar is het de bedoeling dat leerkrachten hun eerste ervaringen delen met hun collega-lesgevers in dezelfde klas. Bij dit overleg zal gebruik gemaakt worden van de BaSOfiche en van mondelinge en schriftelijke toelichtingen vanwege de ouders. In de begeleidende klassenraad wordt de gang van zaken in de klas besproken; ook hebben de leerkrachten het daar over de pedagogische aanpak van de leerlingen als deze op de school met leer- of aanpassingsmoeilijkheden te kampen hebben. Bij onvoldoende studieresultaten van de leerling worden de oorzaken opgespoord en wordt een voorstel tot remediëring uitgewerkt. 14

15 7.3.3 Oudercontacten Tijdens de oudercontacten worden de resultaten en de eventuele initiatieven rond remediëring met de ouders besproken. Bij deze gelegenheid komen uiteraard ook andere attituden van de leerling ter sprake. 8 Leerlingenevaluatie 8.1 Rapporten dagelijks werk en syntheserapporten In de loop van het 1e leerjaar krijgt een leerling 5 rapporten dagelijks werk en 4 syntheserapporten. In deze rapporten worden zowel de studieresultaten als leef- en leerattituden geëvalueerd. 8.2 De evaluerende klassenraad Op het einde van het eerste en tweede trimester wordt er voor elke klas een evaluerende klassenraad gehouden. De studieresultaten en -vorderingen van elke leerling worden besproken. Als de overgang naar een hoger leerjaar in het gedrang komt, krijgt de leerling een schriftelijke waarschuwing. Deze schriftelijke waarschuwing is meteen een uitnodiging voor een ernstig overleg tussen de afgevaardigden van de klassenraad, de ouders en de leerling. 8.3 De delibererende klassenraad Het is de voltallige klassenraad die op het einde van het derde trimester beslist of de leerling geslaagd is en mag overgaan naar een hoger leerjaar. Deze delibererende klassenraad geeft de leerling dan een oriënteringsattest en formuleert een studieadvies voor het volgende schooljaar. Het oriënteringsattest (met bijgevoegd advies) geeft aan welke basisoptie of studierichting de leerling in het volgende schooljaar kan volgen. 15

16 Een A-ATTEST bepaalt dat de leerling met vrucht geslaagd is en in principe in een hoger leerjaar alle basisopties of studierichtingen mag kiezen. Een B-ATTEST bepaalt dat de leerling met vrucht geslaagd is, maar dat hij/zij in een hoger leerjaar bepaalde basisopties of studierichtingen niet mag volgen. Een C-ATTEST bepaalt dat de leerling niet geslaagd is en dat hij/zij dus het jaar moet overzitten. 9 Praktisch 9.1 Algemeen schoolreglement In de planningsagenda staat een uitgebreid schoolreglement, waarin het opvoedingsproject van de school, de schoolorganisatie, de wederzijdse rechten en plichten van de leerling, ouders en school uitvoerig worden beschreven. Dit schoolreglement wordt voor akkoord door de leerling en de ouders ondertekend bij het begin van het schooljaar. 9.2 Openingsuren van de school De school is toegankelijk vanaf u. s ochtends tot u. s avonds (op woensdag tot u.). Leerlingen die vóór u. of na u. op school zijn, gaan naar de refter van de basisschool. Voor opvang en toezicht dient in dit geval betaald te worden ( 0,75 per begonnen half uur). Leerlingen die vanaf u. op school zijn, verblijven op de speelplaats of het sportterrein. Leerlingen die langer dan 15 minuten na het einde van de lessen nog op school zijn, moeten naar het lokaal voor de begeleide avondstudie. 16

17 9.3 Dagorde De lessen gaan door op: maandag van u. tot u. dinsdag van u. tot u. woensdag van u. tot u. donderdag van u. tot u. vrijdag van u. tot u. De leerlingen zijn elke dag uiterlijk om u. op de speelplaats aanwezig. 9.4 Studie Er is gratis studiegelegenheid na schooltijd tot u. voor alle leerlingen die het wensen. Leerlingen/ouders tekenen hiervoor in bij het begin van het schooljaar. Op woensdag is er geen namiddag- of avondstudie. 9.5 Secretariaat Voor alle administratieve regelingen (studiebeurs, aankopen, schoolrekeningen, afwezigheidskaarten, busabonnementen, verzekeringen, ongevallen...) kan je terecht in het leerlingensecretariaat (lokaal A04). 9.6 Boeken en schriften Handboeken kunnen voor ongeveer 1/3 van de kostprijs worden gehuurd. Schriften, mappen, cursusblokken kunnen via het secretariaat van de school worden aangekocht. De lijst van de nodige handboeken, werkboeken en schriften voor het eerste jaar zal vanaf 1 juli te raadplegen zijn via de website van de school (www.sgi-lennik.com). 17

18 9.7 Schoolrekening De schoolrekeningen worden aan de leerlingen meegegeven einde 1e trimester, einde 2e trimester en midden juni. Behalve voor zwemmen, fotokopieën en de abonnementen op nietverplichte tijdschriften is er op de schoolrekening een korting van: 10% voor het tweede kind van het gezin in het SGI (secundair) 15% voor het derde en volgende kind van het gezin in het SGI (secundair) De richtprijs (kostprijs voor een heel schooljaar): 1 e jaar S.O. ongeveer e jaar S.O. ongeveer Schoolverzekering Hoewel de school niet verplicht is de leerlingen te verzekeren voor lichamelijke schade voor ongevallen op weg van en naar de school en voor activiteiten (lessen, studiereizen, projecten ) door de school georganiseerd, heeft zij toch een dergelijke verzekering afgesloten. Wij bieden deze gratis aan. 9.9 Refter De leerlingen brengen een lunchpakket mee en kunnen in de refter van de school water, fruitsap, frisdrank of chocolademelk in glazen flessen aankopen (kostprijs 0,50). Het lunchpakket wordt liefst in een brooddoos meegebracht. We vragen ook om drank in blik of brik te vermijden. Op woensdag (bij schoolsport en andere activiteiten) is er de mogelijkheid om in het leerlingensecretariaat een belegd broodje te bestellen (kostprijs 2,80); de bestelling moet vóór u. gebeuren. 18

19 9.10 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Halle, Ninoofsesteenweg Halle - Tel De CLB-afgevaardigde van de 1 e graad is elke dinsdag te raadplegen van u. tot u. Het spreeklokaal wordt via de prikborden en in het tweemaandelijks infoblad voor leerlingen en ouders, Infoflash, bekendgemaakt. Er kan ook een afspraak gemaakt worden Extra activiteiten Naast de excursies en de studiereizen worden ook nog meerdere religieuze, culturele, socio-culturele en sportieve activiteiten in onze school ingericht: bezinningsdagen en pastorale acties mundiale vorming en sociale acties duurzame ontwikkeling filmforum gezondheidshappening/pajot-jogging jeugd en muziek naschoolse sport/sportdagen/middagsport toneelvoorstellingen milieuwerkgroepen goesting : cultuurgroep voor en door leerlingen De deelname aan sommige activiteiten is vrijblijvend (zie schoolreglement) Internet In de computerklas van de school krijgen de leerlingen de kans om onder toezicht van een leerkracht taken te maken. Dit kan na afspraak met de ICT-coördinator. 19

20 9.13 Infoflash In een tweemaandelijks boekje vinden de leerlingen en ouders alle concrete info voor deze periode E-learning Het elektronisch leerplatform Smartschool (SmS) is het informatie- en communicatiekanaal bij uitstek tussen de school, de leerlingen en de ouders. Via Smartschool worden lessen, taken, opdrachten, mededelingen van allerlei aard, cijfers van je toetsen en taken en rapporten gepubliceerd. Leerling en ouders zullen elk een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen die in een brief zullen worden meegedeeld. De kostprijs van ongeveer 6 wordt door de school betaald Naschoolse sport Onder begeleiding van enkele sportieve leerkrachten wordt op onze school heel wat naschools gesport. De doelstelling hiervan is om sportmogelijkheden in zoveel mogelijk sportdomeinen aan te bieden, en dit zowel recreatief als competitief. We streven ernaar drempels te overwinnen waardoor de leerlingen nu en later gemakkelijker de stap tot sport en gezonde bewegingsvormen in hun vrije tijd zullen zetten. Bijna dagelijks wordt middagsport aangeboden (eerste graad); het zijn hoofdzakelijk interklassentornooien in diverse sporten. Op woensdagnamiddag organiseren wij wekelijks sportactiviteiten: ijsschaatsen, zwemmen, muurklimmen, squash, ski, atletiek, veldlopen, voetbal, basketbal, volleybal, tafeltennis, badminton, tennis, baseball, bowling, duiken, De sportiefste leerlingen en klas worden op het einde van het schooljaar met een gratis uitstap beloond. 20

21 De leerlingen die regelmatig aan deze sportactiviteiten willen deelnemen, kunnen zich een schoolsportkaart ( 25) aanschaffen, waardoor een volledig schooljaar zonder extra kosten kan worden gesport. Reeds jaren neemt de school deel aan de Pajot-Jogging in samenwerking met de gemeente Lennik, SVS, Bloso, het Rode Kruis, Deze jogging, waaraan meer dan 2000 leerlingen, ouders en sympathisanten deelnemen, vindt een grote weerklank in Lennik en omgeving Jeugdkampen jeugdreizen Voor de leerlingen van de eerste graad wordt begin juli een vakantiekamp georganiseerd onder de leiding van leerkrachten van de school. Voor de leerlingen van de tweede graad wordt tijdens de krokusvakantie een skikamp in Oostenrijk georganiseerd. Voor de leerlingen van de derde graad wordt in de paasvakantie een meerdaagse reis naar Frankrijk (vijfdejaars) en Italië (zesdejaars) ingericht Leerlingenmobiliteit Ongeveer 3 % van onze leerlingen komt te voet naar school. Zowat 25 à 30 % van de leerlingen komt geregeld met de fiets naar het SGI. In de omgeving van de school zijn de fietsvoorzieningen tamelijk goed. Met de politiezone Pajottenland en de gemeente Lennik heeft de school een convenant afgesloten om te werken aan de verkeersveiligheid en om acties op het getouw te zetten die de mobiliteit van de fietsers en de voetgangers kunnen bevorderen. In het tweemaandelijks infoblad voor leerlingen en ouders, Infoflash, worden tips gegeven die bijdragen om zich veilig in het verkeer te gedragen. 21

22 Voor mogelijke fietsroutes verwijzen we naar de wegenkaart op de speelplaats (zie toegang blok C) en de fietspromotieflyer (zie website van de school). Je kan in de school steeds inlichtingen inwinnen i.v.m. veilige routes naar het SGI. Het gebruik van een fietshelm en een fluohesje geniet onze voorkeur. De leerlingen die verder van de school wonen, kunnen gebruikmaken van het busvervoer georganiseerd door de school zelf en busvervoer door De Lijn. 21 % van de leerlingen maakt gebruik van de schoolbus. De kostprijs voor het schoolbusabonnement hangt af van de afstand tot de school. Er is een korting van 50 % vanaf het derde SGI-schoolbusabonnement in het gezin. De leerlingen die slechts sporadisch van de schoolbussen willen gebruik maken, kunnen bustickets kopen op het secretariaat van de school. De prijs van het ticket is afhankelijk van de opstapplaats: 0,75 / 0,85/ 1,10/ 1,25 40 % van de leerlingen maakt gebruik van de lijnbussen. De Buzzy Pazz is een abonnement voor jongeren tot en met 24 jaar. Met een Buzzy Pazz mag je zeven dagen op zeven onbeperkt reizen met elke bus en tram van De Lijn in heel Vlaanderen (kostprijs 2015: 195). Als je een Buzzy Pazz van De Lijn wenst, dien je hiervoor een aanvraagformulier in te vullen via de website: Bijna 1 % van de leerlingen komt met de motorfiets of de brommer naar school. Ongeveer 16 % van de leerlingen wordt met de wagen naar school gebracht. De leerlingen die met de wagen gebracht worden, worden best afgezet in het centrum van Sint-Martens-Lennik of op de parkeerstroken van de Schapenstraat waardoor het fileprobleem wordt aangepakt en de veiligheid van de leerlingen wordt verhoogd. 22

23 9.18 Busvervoer De uurregeling en de haltes zijn onder voorbehoud Busritten in eigen beheer BUS 1: LENNIK - EIZERINGEN uur straat Halte De Lijn 07:20 St.-Martens-Lennik Koestraat Sint-Godelieve-Instituut Doelestraat Schapenstraat Brusselsestraat St.-Kwintens-Lennik Alfred Algoetstraat 07:23 Markt Lennik Kroonstraat 07:25 Negenbunderstraat Blok Ter Vaart x 07:26 Busingenstraat x 07:27 Lombeeksesteenweg Bareel x 07:28 Oude Geraardsberg x 07:29 O.L.V.-Lombeek Koning Albertstraat Pelmolenstraat x 07:30 O.L.V.-Lombeek Kerk x 07:31 Gustaaf Ponchaustraat 07:33 Derrevoortstraat Kapel (ter hoogte van n 17) 07:35 Witteweg Fr. V. Cauwelaertstraat 07:36 Koning Albertstraat Bistro "A POINT" 07:37 O.L.V.-Lombeek Splitsing x 07:38 Kapelleke x 07:40 Daalbeekstraat O.L.V.-Lombeek Daalbeek x Ninoofsesteenweg 07:45 Eizeringen Hunselstraat kruising met Hunselveld Hunselveld Kruispunt Tuitenbergstr. 07:47 Kruispunt Puttekensveldweg 07:49 Nellekenstraat n :50 Feestzaal Schaekels 07:51 Eizeringenstraat 07:53 Luitenant Jacopsstraat n 19 07:54 BULO Sint-Fransiscus 07:55 Carnaalstraat Fr. Baetensstraat 07:56 Assesteenweg Wonderhuis 07:57 St.-Martens-Lennik Ninoofsesteenweg Eizeringen Kruispunt x 07:59 Breynaert x 08:05 Palokenstraat SGI x 23

24 BUS 2: PAMEL - STRIJTEM uur straat Halte De Lijn 07:25 St.-Martens-Lennik Schapenstraat Sint-Godelieve-Instituut Schapenstraat Dierenwinkel Ninoofsesteenweg Goudveerdegem x Eizeringen Ninoofsesteenweg Breynaert x Kruispunt Eizeringen x 07:33 Strijtem Ninoofsesteenweg Weg naar Borchtlombeek x 07:34 Strijtem Oud Station x 07:36 Weg naar O.L.V.-Lombeek x 07:37 Pamel Omer De Vidtslaan Schoon Verbond x 07:39 Groenenboomgaard 07:40 Pamelse Klei Mode Picas 07:41 Apotheker 07:42 Gasthuisstraat n :45 Poelkbeekstraat n 40 07:46 Ninoofsesteenweg Poelkbeekstraat x Loft Interieur 07:48 Strijtem Ramerstraat Weg naar O.L.V.-Lombeek x 07:49 Pagadder x Schilder Evenepoelstraat Ramerstraat x 07:50 Strijtemplein Kerkplein-Rombautstr. Rombautstraat Lostraat Strijtem Rombaut x Lostraat Strijtem St. Franciscus x Nieuwbaan 07:51 Broekstraat Rond punt Christus Koning Strijtem Kapel x 07:52 Kleemstraat Keyerberg (voor rotonde) Lennik Ninoofsesteenweg Strijtem Oud Station x Weg naar Borchtlombeek x 08:15 St.-Martens-Lennik Palokenstraat SGI 24

25 BUS 3: BORCHTLOMBEEK - WAMBEEK - LIEDEKERKE uur straat Halte De Lijn 07:15 St.-Martens-Lennik Doelestraat 07:16 Schapenstraat 07:23 St.-Kwintens-Lennik Assesteenweg t.h.v. n :24 Borchtlombeek Kraanstraat Steenweg Liedekerke x 07:25 Kraanstraat 19 x 07:26 Kerkstraat Borchtlombeek Kerk x 07:28 Ijzerenkruisstraat Café Handelshuis x Liedekerke Gravenbosstraat Café Hopbeurs (Pipa) x 07:30 Liedekerke Gravenbos x Liedekerke Korenbloem (Mobilas) x 07:31 Ed. Schelfhoutstraat Liedekerke Radiotoren x 07:32 Café Liekerkbos x 07:33 Opperstraat Liedekerke Kapellebaan x 07:36 Affligemsestraat n :38 Muilenstraat Liedekerke Muilemstraat x 07:39 St.-Katherina-Lombeek Nieuwbaan Sluisvijverstraat x 07:41 Bosstraat Dahlia x 07:43 Klimop x Jasmijn x 07:44 Heide x 07:46 Fossebaan Kleemstraat x Dronkenborre x 07:47 Wambeek Kruispunt (Vijfhoek) 07:50 Stenebrugstraat 07:51 Langestraat Van Cutsem x 07:52 D'Hoef x Vierhoek x 07:55 Schepdaal Jan De Trochstraat Vissershuis x 07:56 Wijngaardstraat x 07:58 Plankenveld 08:00 De Kuyper Ijsbergstraat Oude Geraardsbergsestraat Isabellastraat 08:05 St.-Martens-Lennik Rosweg Kothemstraat Rosweg Rosweg Brusselsestraat Schapenstraat 08:15 St.-Martens-Lennik Palokenstraat SGI 25

26 BUS 4: LENNIK SINT-PIETERS-LEEUW BREEDHOUT PEPINGEN ELINGEN LENNIK uur Straat Halte De Lijn 07:25 Sint-Martens-Lennik Doelestraat 07:26 Schapenstraat Brusselsestraat Pajot Tours 07:28 Brusselsestraat Groenenberg X 07:29 Lenniksebaan 07:31 Vlezenbeek Pedestraat 07:32 Vlezenbeeklaan 07:33 Sint-Pieters-Leeuw Vagevuurstraat Hoek Zellikveld 07:34 Watertorenstraat 07:36 Slesbroekstraat Klein-Bijgaardenstraat 07:40 Albert van Cotthemstraat L.A. Schokaertstraat Bergense Steenweg E.Ghijsstraat 07:43 Zuun Georges Wittouckstraat Sint-Pieters-Leeuw Zuun X 07:44 A. Quintusstraat X 07:45 Dikke Linde X 07:46 Sint-Pieters-Leeuw Galgstraat Begraafplaats Zuun X 07:47 Coloma X 07:49 Jozef Depauwstraat X 07:50 Pepingsesteenweg Frans Pickestraat X 07:51 In de jonge vlieger X 07:53 J.B. Cardijnstraat X 07:54 Site 250 X 07:55 St.-Pieters-Leeuwse steenweg Groenstraat X 07:56 Breedhout Breedhout School X 07:56 Breedhout Kerk X Pepingen Crispielstraat X 08:00 Elingen Brandwacht X 08:03 Sint-Kwintens-Lennik Frans Luckxstraat Hoeve Desmedt X 08:04 Frans Luckxstraat 08:05 Hallebaan 08:06 Zwartenbroekstraat Markt Lennik 08:10 Palokenstraat SGI 26

27 Aanbod vanwege De Lijn Vlaams-Brabant 8 lijnbussen verzorgen een leerlingenophaaldienst tot aan de SGIschoolcampus (Palokenstraat Koestraat). LIJN 118: BRUSSEL ANDERLECHT (GOEDE LUCHT) ITTERBEEK SINT-ANNA-PEDE SINT-GERTRUDIS-PEDE SCHEPDAAL SGI 07:23 Brussel Brussel-Zuid 07:44 Anderlecht Goede Lucht 07:45 Itterbeek Dorp Itterbeek 07:50 Sint-Anna-Pede Kerk Sint-Anna-Pede Sint-Gertrudis-Pede Sint-Gertrudis-Pede Sint-Gertrudis-Pede Sint-Gertrudis-Pede Sint-Gertrudis-Pede Sint-Martens-Lennik Schepdaal Schepdaal Schepdaal Keperenbergstraat Rollestraat Roomstraat IJsbergstraat Akkerstraat/Loveld Lostraat Isabellastraat/Kerk Kothemstraat Levenslust Dreef 08:01 Schepdaal Markt Schepdaal Sint-Martens-Lennik 08:09 Sint-Martens-Lennik SGI Geraardsbergsestraat Ninoofsesteenweg Schapenstraat LIJN 142: BRUSSEL ANDERLECHT (ERASMUS) VLEZENBEEK GAASBEEK SINT-KWINTENS-LENNIK SGI 07:31 Brussel Brussel-Zuid 07:49 Anderlecht Erasmus Vlezenbeek Vlezenbeek Vlezenbeek Vlezenbeek Steenbergstraat Groenstraat/School Max Klein Nederstraat Kapellestraat/Grote Kapel 07:52 Vlezenbeek Gemeenteplein Vlezenbeek Kamstraat 07:54 Vlezenbeek Ziekenhuis - Inkendaal Vlezenbeek Gaasbeekstraat 27

28 07:55 Vlezenbeek Vijfhoek Gaasbeek Kasteel Gaasbeek Onderstraat 07:57 Gaasbeek Dorp Gaasbeek Wegwijzer Sint-Kwintens-Lennik De Westhoek Sint-Kwintens-Lennik Groot Vijversele 08:00 Sint-Kwintens-Lennik G. Van Der Steenstraat Sint-Kwintens-Lennik Sporthal 08:02 Sint-Martens-Lennik SGI LIJN 144: BRUSSEL, ZUID ANDERLECHT SINT-PIETERS-LEEUW PEPINGEN KESTER LEERBEEK SGI 07:05 Brussel Brussel Zuid 07:10 Anderlecht Grondel 07:18 Bizet 07:20 Het Rad 07:22 Coovi 07:24 Sint-Pieters-Leeuw Negenmanneke 07:30 Watertoren 07:33 Gemeentehuis 07:39 De Blauw 07:42 Sint-Laureins-Berchem Kerk 07:44 Oudenaken Kerk 07:47 Pelikaan 07:50 Elingen Kerk 07:54 Pepingen Kerk 07:59 Kester Plaats 08:04 Leerbeek Stelplaats 08:20 Sint-Martens-Lennik SGI LIJN 160: EDINGEN HERNE LEERBEEK SGI 07:24 Edingen Dodane 07:27 Station 07:30 Herne Kokejane 07:40 Heldenplein 07:43 Ekkelbergstraat 07:50 Herfelingen 4-Armen 07:53 Centrum 07:56 Kester Oud station 08:00 Leerbeek Stelplaats 08:16 St.-Martens-Lennik SGI 28

29 LIJN 162: LEERBEEK GOOIK SINT-KWINTENS-LENNIK SGI 07:58 Gooik Zwart Schaap Strijland Centrum 08:07 Wijngaardstraat-Edingsesteenweg St.-Kwintens-Lennik J. Van den Bosschestraat Kroonstraat 08:12 Marktplein A. Algoetstraat 08:15 St.-Martens-Lennik SGI LIJN 164: PEPINGEN HEIKRUIS LEERBEEK SGI 07:26 Beert Kerk 07:32 Pepingen Kerk 07:35 Bogaarden Dorp 07:37 Bellingen Kriekelaerestraat Nieuwe Baan Hondzochtstraat Heikruis Heikruisesteenweg 07:44 Molenhofstraat (Kerk) Neerstraat Terlindenstraat 07:48 Herfelingen 4 Armen 07:51 Centrum 07:54 Kester Oud Station 07:58 Leerbeek Stelplaats 08:09 St.-Martens-Lennik SGI LIJN 165: ASSE TERNAT SGI LEERBEEK 07:40 Ternat Station 07:48 Wambeek Kerk 07:57 Schepdaal Goudveerdegem 08:03 Sint-Martens-Lennik SGI 29

30 LIJN 502: GOOIK OETINGEN VOLLEZELE KESTER LEERBEEK SGI 07:24 Leerbeek Stelplaats 07:30 Gooik Zwartschaap 07:35 Oetingen Kerk 07:43 Vollezele Kerk 07:48 Kester Welkom 07:52 Utveld 07:56 Leerbeek Stelplaats 07:58 Gooik Wijngaardstraat 08:04 St.-Kwintens-Lennik Markt 08:09 St.-Martens-Lennik SGI 10 De scholengemeenschap Kardinaal Cardijn Op 1 september 1999 werd de scholengemeenschap Kardinaal Cardijn opgericht. Tot deze scholengemeenschap behoren de volgende scholen: - Don Bosco Instituut en Don Bosco BUSO, Halle - Heilig-Hart & College, Halle - Immaculata Maria Instituut, Roosdaal - Onze-Lieve-Vrouwinstituut, Sint-Genesius-Rode - Sancta Mariainstituut, Lembeek - Sint-Godelieve-Instituut, Sint-Martens-Lennik - Sint-Victorinstituut, Alsemberg 30

31 11 De secundaire scholen van ons schoolbestuur VZW ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN WEST-BRABANT Paul Jansonstraat 57, 1020 Brussel Onze 3 scholen bieden in nauwe samenwerking kwalitatief hoogstaand onderwijs aan vanuit het opvoedingsproject van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar: Sint-Godelieve-Instituut (SGI), Schapenstraat 39, 1750 Lennik (opendeurdag ) Sancta Mariainstituut (SMI), Heerweg 77, 1502 Lembeek (opendeurdag ) Immaculata Maria-instituut (IMI), Kapelleweide 5, 1760 Roosdaal (opendeurdag ) Studieaanbod SGI SMI IMI 2 e jaar beroepenveld Decoratie X 2 e jaar beroepenveld Mode X 2 e jaar beroepenveld Kantoor en Verkoop X X 2 e jaar beroepenveld Voeding en Verzorging X 2 de jaar optie Moderne wetenschappen X X X 2 de jaar optie Handel X X 2 de jaar optie Latijn X 1 B X X 1 A X X X BSO Verkoop X BSO Moderealisatie en -presentatie X BSO Kantoor X X TSO Handel Talen X X TSO Handel X X ASO Wetenschappen X X ASO Latijn X ASO Economie X X 7 de jaar BSO Kantooradministratie en gegevensbeheer X X BSO Moderealisatie en -verkoop X BSO Verkoop X BSO Kantoor X X TSO Secretariaat-Talen X X TSO Informaticabeheer X TSO Handel X X TSO Boekhouden-Informatica X ASO Wetenschappen Wiskunde X X ASO Moderne Talen Wetenschappen X ASO Moderne Talen Wiskunde X ASO Latijn Wiskunde X ASO Latijn Wetenschappen X ASO Latijn Moderne Talen X ASO Economie Wiskunde X ASO Economie - Moderne Talen X X X = aanbod per school 1 e graad 2 e graad 3 e graad 31

32 SGI-OPENDEURDAG ZATERDAG 9 MEI 2015 van u. tot u. Programma: om u. en om u.: voorstelling van het opvoedingsproject, de studierichtingen en het leren in het SGI in lokaal F02 om u. en om u.: kennismakingsles Latijn (zie ook p.10) van u. tot u.: info en demonstraties in vaklokalen, rondleidingen doorheen de school tussendoor allerlei sportactiviteiten hapjes en dranken in de bar doorlopend inschrijvingen voor het eerste leerjaar A (meebrengen: identiteitskaart/sis-kaart)

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar Sint-Jozefsinstituut- College Torhout We maken samen je toekomstdroom waar Het Sint-Jozefsinstituut-College maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert en van de Scholengemeenschap Houtland WELKOM

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren Sint-Lodewijk BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren GIDS voor de LEERLINGEN 2015/2016 inhoud Welkom 1 Historiek 5 2 Het opvoedingsproject

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken.

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Beste kinderen, geachte ouders, In naam van de schoolgemeenschap Sint-Joris heet ik u van harte welkom in onze basisschool. Ik hoop dat u er zich meteen thuis

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 vzw Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool Dorp 48 1602 Vlezenbeek Tel. 02/569.07.24 Fax. 02/569.69.62 E-mail: amb.vlezenbeek@telenet.be Website: www.ambvlezenbeek.be

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Infobrochure 1 ste graad 2015-2016 1 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat 30 9120 Beveren-Waas Tel: 03 750 96

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Verantwoording en doelstellingen 1 1. De schoolcultuur 4 1.1. Welke school willen we worden? 4 1.2. Hoe kan de school dit ideaalbeeld bereiken? 4 1.2.1.

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T vzw KSO Tielt-Ruiselede Katholieke secundaire scholengemeenschap Molenland STEENSTRAAT 42 8700 TIELT Tel 051 42 75 10 Fax 051 40 83 32 E-mail: str.tielt@molenland.be S C H O O L R E G L E M E N T Schooljaar

Nadere informatie

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Experimentele versie 05/04/2010 Marc Vanderlocht Provinciale vormings- en ondersteuningscel

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie