1 Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut 2 2 Het opvoedingsproject 3 3 Beknopte historiek 4 4 Basisopties en studierichtingen 6 5 De lessentabellen in de eerste graad Het eerste leerjaar A Het tweede leerjaar 12 6 Inschrijvingsbeleid in onze school Inschrijving Inschrijving na toelatingsklassenraad 13 7 Zorg en studiebegeleiding Verschillende invalshoeken van zorg voor de leerlingen Zorg tijdens allerhande activiteiten Leerlingenbesprekingen Cel leerlingenbegeleiding Klassenraden Oudercontacten 15 8 Leerlingenevaluatie Rapporten dagelijks werk en syntheserapporten De evaluerende klassenraad De delibererende klassenraad 15 9 Praktisch Algemeen schoolreglement Openingsuren van de school Dagorde Studie Secretariaat Boeken en schriften Schoolrekening Schoolverzekering Refter Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Extra activiteiten Internet Infoflash E-learning Naschoolse sport Jeugdkampen jeugdreizen Leerlingenmobiliteit Busvervoer Busritten in eigen beheer Aanbod vanwege De Lijn Vlaams-Brabant De scholengemeenschap Kardinaal Cardijn De secundaire scholen van ons schoolbestuur 31

2 1 Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut Geachte ouder Beste leerling Geregeld hou je op je levensweg halt bij wegwijzers waarbij je dan voor jezelf bewust een richting kiest. Weldra staan jullie bij zo'n grote schoolwegwijzer. In deze brochure kan je nader kennismaken met onze school: het SINT- GODELIEVE-INSTITUUT. We durven zeggen dat het een toffe school is voor spontane en sportieve jonge mensen - echt iets voor levensblije jongelui. De enthousiaste en toegewijde leerkrachten van onze school willen je graag doorheen het secundair onderwijs begeleiden. In onze school bouwt men aan ware ontplooiingskansen voor de leerlingen op een eerlijke basis: een christelijke, moderne, wetenschappelijke, culturele en sportieve opvoeding in een vriendelijke sfeer en in een landelijke omgeving. Het Sint-Godelieve-Instituut is dan ook een dynamische, Nederlandstalige ASO-school OP PEIL EN MET STIJL. Het is een school OP MENSENMAAT, waardoor de leerling persoonlijk kan worden gevolgd en zelf ook aan bod kan komen. Deze brochure bevat gegevens over de verschillende studierichtingen in onze school. Ook de praktische info over de schoolorganisatie is zeker de moeite waard om te lezen en te bewaren. Mogelijke wijzigingen worden steeds aan leerlingen en ouders meegedeeld. Het SINT-GODELIEVE-INSTITUUT nodigt meisjes en jongens uit om in het mooie Pajottenland een leerrijke en zinvolle studietijd door te brengen. Vriendelijke groeten vanwege het directieteam en het personeel 2

3 2 Het opvoedingsproject In het opvoedingsproject van het Sint-Godelieve-Instituut vind je de spiritualiteit van de Zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar. Hierin wordt benadrukt dat wij een school van een christelijke gemeenschap zijn, die zich in de geloofsverkondiging steeds vernieuwt. We zijn er ons van bewust dat de Kerk tegenwoordig op een andere manier in de wereld van het onderwijs aanwezig is. Het is noodzakelijk met de zeer verscheiden samenstelling van het leerlingenpubliek rekening te houden. Wij willen een open school zijn in dialoog met al de betrokkenen en met respect voor diegenen die zich gereserveerd of randkerkelijk opstellen. Wij willen jonge mensen met een gevoel van eigenwaarde vormen, die bekwaam zijn om vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen en te handelen. Daarom stellen wij: dat de leerling belangrijker is dan de leerstof; dat elke leerling steeds een gesprek waard is; dat we de leerling in nood zo lang mogelijk zullen begeleiden en helpen. Wij willen van onze school een plaats maken waar wordt samengeleefd, waar het een innerlijk gevoel van geluk geeft "erbij te horen", waar iedere leerling zich geborgen weet en zich thuis voelt, waar de verwijzing naar de persoon van Christus "anders" kan doen leven. Dat het vuur in ons mag blijven branden 3

4 3 Beknopte historiek In Sint-Martens-Lennik wordt al sinds 1599 onderwijs en opvoeding gegeven. De Zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar namen in 1892 hier het onderwijs op zich. Hiervoor beschikten zij over 4 lokalen. De Eerwaarde Zusters stonden in voor goed onderwijs aan de volkskinderen. In 1944 begonnen zij met het voortgezet onderwijs, met name de 'nieuwe huishoudschool'. Op 6 juli 1955, naamdag van de H. Godelieve, werd op verzoek van de ouders en door toedoen van Kardinaal Van Roey een middelbare school opgericht: het Sint-Godelieve-Instituut. Sedert 1981 groeide de schoolbevolking in het secundair onderwijs van het SGI aan van 140 tot meer dan leerlingen. Een honderdtal leerkrachten, 12 ondersteunende personeelsleden, 4 stafmedewerkers en 3 directieleden staan in voor een opperbest onderwijs en opvoeding voor al die meisjes en jongens uit de grote regio Pajottenland. Inrichtende macht, directie, personeel en ouders werken enthousiast samen aan de opbouw en de opdracht van de school. Enkele belangrijke data : 4

5 1959 Het Sint-Godelieve-Instituut werd officieel erkend en goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs De Inrichtende Macht van de school voerde het gemengd onderwijs in en het Sint-Godelieve-Instituut was daardoor de eerste gemengde katholieke school in de regio September 1981 was het begin van de grote doorbraak van het Sint- Godelieve-Instituut met de invoering van het V.S.O. (Vernieuwd Secundair Onderwijs) en tevens de oprichting van de hogere cyclus secundair onderwijs met de afdeling Wetenschappelijke B. De afdeling Economie in de hogere cyclus werd opgericht in De nieuwbouw (A-, C-blok) werd gerealiseerd (15 klas- en vaklokalen en administratieve ruimten). Volledige vernieuwing van de inrichting van de lokalen wetenschappen (chemie, fysica, biologie, aardrijkskunde) en informatica (E-blok verdieping en F-blok verdieping) Renovatie van de G-blok 2012 Renovatie van D-blok met vernieuwing van het sanitair voor meisjes en jongens en vernieuwing van het schrijnwerk. Opvang van het regenwater (citernes met een capaciteit van liter) en heraanleg van een gedeelte van de speelplaats Start van "Scholen van Morgen" met de bouw van een sporthal, refter en 12 klaslokalen. 5

6 4 Basisopties en studierichtingen EERSTE GRAAD LATIJN (LAT) MODERNE WETENSCHAPPEN (MW) TWEEDE GRAAD ASO ECONOMIE (EC) LATIJN (LAT) WETENSCHAPPEN (WET) DERDE GRAAD ASO ECONOMIE-MODERNE TALEN (EMT) ECONOMIE-WISKUNDE (EWI) LATIJN-MODERNE TALEN (LMT) LATIJN-WETENSCHAPPEN (LWE) LATIJN-WISKUNDE (LWI) MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN (MWE) MODERNE TALEN-WISKUNDE (MWI) WETENSCHAPPEN-WISKUNDE (WWI) 6

7 5 De lessentabellen in de eerste graad VAKKEN LAT 1e GRAAD MW 1 e jaar 2 e jaar 1 e jaar 2 e jaar Katholieke godsdienst Aardrijkskunde Engels 2 2 Frans Geschiedenis Latijn 5 5 Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding 2 2 Sport (1 lesuur om de 14 dagen) 0,5 Socio-Economische Initiatie 2 2 Sociale activiteiten (1 lesuur om de 14 dagen) 0,5 0,5 Techniek Wetenschappelijk Werk 3 Wiskunde Informatica (1 lesuur om de 14 dagen) 0,5 0,5 0,5 0,5 Inhaalles of studie Inhaalles of SoAct (1LAT) (0,5) 0,5 0,5 0,5 Totaal : 1 lesuur om de 14 dagen 7

8 5.1 Het eerste leerjaar A DE STUDIEKEUZE Bij de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs moet je als leerling samen met je ouders een belangrijke studiekeuze maken die vooral wordt bepaald door je studieresultaten in het basisonderwijs, je studiebelangstelling, je inzet, je motivatie, je doorzettingsvermogen, de adviezen van het CLB en van de leerkracht van het zesde leerjaar. DE GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING EN HET COMPLEMENTAIR GEDEELTE IN HET EERSTE LEERJAAR A In het eerste leerjaar A heb je de keuze uit twee lessentabellen. Er is nog geen sprake van studierichtingen, maar van basisopties met keuzepakketten. De leerlingen blijven voor de leervakken in hun eigen klassengroep, wat uit pedagogisch standpunt zeer belangrijk is. Het grote verschil met de lagere school is dat er na een lestijd van 50 minuten telkens een andere leerkracht een ander vak komt onderwijzen. De lessentabel omvat 32 lestijden per week, in onze school aangevuld met een toegevoegd lesuur. 27 uren gemeenschappelijke basisvorming In het eerste leerjaar A wordt een degelijke basis voor je verdere studiekeuze gelegd. Door het aanbod van de verschillende vakken (katholieke godsdienst, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, Frans, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, Nederlands, plastische opvoeding, techniek, wiskunde) wordt de klemtoon op de algemene vorming gelegd. De vakken van de basisvorming zijn gemeenschappelijk voor alle leerlingen van het eerste leerjaar A. 8

9 5 uren complementair gedeelte Hierin komen vakken aan bod met een aanvullende en verdiepende functie. Je hebt de keuze uit een complementaire lessentabel met Latijn en een complementaire lessentabel met aanvulling talen en wiskunde. Je persoonlijke motivering zal mee de keuze bepalen. 5 u. Latijn Latijn 27 u. Gemeenschappelijke basisvorming +1 u. Frans +1 u. Nederlands +2 u. wiskunde 1 u. sport/sociale activiteiten Moderne wetenschappen 1 toegevoegd uur Dankzij dit lesuur kunnen we in de 1 e en 2 e graad inhaallessen organiseren. 9

10 TOELICHTINGEN BIJ DE LESSENTABELLEN VAN HET 1 e LEERJAAR A Basisoptie Latijn Vermits je in deze basisoptie dezelfde vakken krijgt als in de basisoptie Moderne wetenschappen, maar er het vak Latijn bijneemt, spreekt het voor zich dat je voor de andere vakken niet te veel problemen mag hebben. De tijd die je voor Latijn nodig hebt, kan je niet meer besteden aan de andere vakken. Er zijn dus wel enkele vereisten indien je wil slagen in deze basisoptie. Vermits we steeds vertalen van het Latijn naar het Nederlands is het duidelijk dat je het Nederlands ook zéér goed moet beheersen; je kan dat bevorderen door regelmatig goede (jeugd)boeken te lezen. Het is ook een vereiste dat je een scherp inzicht in taal hebt; woord- en zinsleer zijn zeer belangrijke werktuigen voor het begrijpen van Latijnse zinnen. Daarbij moet je ook een goed geheugen hebben, want dagelijks moeten Latijnse woorden en spraakkunstregels uit het hoofd worden geleerd. Belangrijk is ook je inzet en werklust om het Latijn onder de knie te krijgen; het dagelijks inoefenen van de leerstof is noodzakelijk. Latijn is een boeiende uitdaging. Kennismakingsles Latijn Om je te helpen bij je studiekeuze richten we in het SGI een kennismakingsles Latijn in. Deze les zal doorgaan tijdens de opendeurdag om u. en nogmaals om u. We willen deze kennismakingsles sterk aanbevelen, want wij willen bereiken dat wie voor Latijn kiest, voldoende goed weet wat dat inhoudt. Deze kennismakingsles omvat GEEN TEST of PROEF. In de les zal je een uitgebreid antwoord krijgen op vragen als: - wanneer spraken mensen Latijn? - leren we dat op school schrijven? of ook spreken? of enkel lezen? - wat kan je er later mee doen? - en vooral: wie kan aan deze basisoptie beginnen? Was je met je klas op instapdag dan heb je deze les al gevolgd. 10

11 Basisoptie Moderne wetenschappen Deze basisoptie zet een deur open voor alle verdere studierichtingen, behalve de studierichtingen met Latijn en Grieks. Zoals je in het complementair gedeelte kon zien, is in deze basisoptie vooral de uitbreiding voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde opvallend. Talen nemen binnen het geheel van de vorming een belangrijke plaats in. Zowel in het beroepsleven als in onze multiculturele samenleving is communicatievaardigheid in een andere taal een vereiste. Het is belangrijk dat mensen met elkaar kunnen praten en mekaar begrijpen. In de lessen Frans en Nederlands komen vier vaardigheden uitvoerig aan bod: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Het extra lesuur biedt de leerlingen bijkomende kansen om deze vaardigheden zo goed mogelijk te beheersen. Bovendien zullen bepaalde taalhiaten tijdens het uurtje Nederlands-extra door een extra taalleerkracht worden bijgespijkerd. De leerinhoud wiskunde is voor beide basisopties dezelfde. De extra lesuren ten opzichte van de basisoptie Latijn geven meer ruimte voor het intensief inoefenen van de leerstof, zodat de wiskundige basis ook stevig wordt onderbouwd. In de basisoptie Moderne wetenschappen krijg je extra sport. Hier kom je in contact met sporten die in het normale leerplan lichamelijke opvoeding niet aan bod komen. Het zijn meestal korte initiatie- en belevingsmomenten: baseball, tafeltennis, badminton, floorbal, frisbee... Alle leerlingen krijgen ook sociale activiteiten. Hier worden een aantal verruimende thema's behandeld, o.m. sociale relatie in de klas, leren leren (het nuttig gebruik van de planningsagenda, de organisatie in de eigen studeerkamer, leren plannen.), inloggen op de pc s op school, werken met Smartschool. 11

12 5.2 Het tweede leerjaar In het tweede leerjaar bestaat de lessentabel uit 32 lesuren per week: 24 lesuren GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING 5 lesuren BASISOPTIE te kiezen uit: basisoptie Latijn: Latijn (5 lesuren) basisoptie Moderne wetenschappen met vakken: - Socio-Economische Initiatie (2 lesuren) - Wetenschappelijk Werk (3 lesuren) 3 lesuren COMPLEMENTAIR GEDEELTE voor MW: aan de vakken Frans, Nederlands en wiskunde wordt 1 lesuur toegevoegd. Nieuw vanaf voor 2LAT: Aan Frans wordt een lesuur toegevoegd, de leerlingen krijgen 2 lesuren SEI. Basisoptie Latijn In het eerste jaar zal je ervaren hebben dat Latijn een verfijnde maar ingewikkelde taal is. Door de verdere studie van deze taal zal je zeker gestructureerd leren redeneren. Woordenschat, verbuigingen en vervoegingen worden nog eens grondig herhaald. Verder zal je Latijnse teksten leren lezen en ze leren begrijpen naar vorm en inhoud. Aan de hand van deze teksten zal ook de aandacht worden gevestigd op de waardevolle aspecten van de antieke cultuur. Basisoptie Moderne wetenschappen Het wordt voor jou een boeiende en leerrijke ontdekkingstocht doorheen een landschap van moderne talen en wetenschappen. In de lessen Wetenschappelijk Werk (WW) zal je door zelfstandig werken alle onderdelen van de wetenschappen ontdekken. In de lessen Socio-Economische Initiatie (SEI) maak je kennis met enkele hedendaagse economische denkwijzen en problemen. Je ervaart dat economie hoort bij alles wat je dagelijks meemaakt. 12

13 6 Inschrijvingsbeleid in onze school 6.1 Inschrijving Jullie kunnen best inschrijven voor het 1e jaar secundair onderwijs (S.O.) tijdens de opendeurdag of tijdens één van de bijkomende inschrijvingsavonden (zie kaft achteraan). Op die dagen zijn wij het best voorbereid om je bij deze belangrijke gebeurtenis te begeleiden. Leerkrachten van de 1e graad zijn dan aanwezig om op je vragen te antwoorden. 6.2 Inschrijving na toelatingsklassenraad In sommige gevallen (b.v. veranderen van basisoptie of van studierichting) is de inschrijving van instromers in onze school niet zo voor de hand liggend. Dan komt de toelatingsklassenraad samen om te beslissen of de definitieve inschrijving in onze school mogelijk is. 7 Zorg en studiebegeleiding 7.1 Verschillende invalshoeken van zorg voor de leerlingen Studiezorg onderwijsloopbaanbegeleiding kwaliteitszorg zorg voor veiligheid zorg voor welzijn en welbevinden pastorale zorg socio-emotionele zorg gezondheidszorg zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte 13

14 7.2 Zorg tijdens allerhande activiteiten onthaalactiviteiten lesactiviteiten inhaallessen en remediëringslessen extra activiteiten: culturele, pastorale, sport, milieu, extra-murosactiviteiten 7.3 Leerlingenbesprekingen Cel leerlingenbegeleiding Iedere week vergaderen directie, prefect, jaarcoördinatoren en CLB per graad. Ze bespreken de problemen en moeilijkheden van de voorbije week wat betreft leer- en leefattituden van leerlingen, de afwezigheids- en spijbelproblematiek, de ziektes van leerlingen Ook leerlingen met langdurige leer- en/of socio-emotionele problemen worden opgevolgd Klassenraden Om de leerling beter te leren kennen en te begeleiden komen de leerkrachten minstens 1 maal per trimester samen in een vergadering, de klassenraad genoemd. De klassenleraar leidt de klassenraad. Tijdens de klassenraad bij het begin van het schooljaar is het de bedoeling dat leerkrachten hun eerste ervaringen delen met hun collega-lesgevers in dezelfde klas. Bij dit overleg zal gebruik gemaakt worden van de BaSOfiche en van mondelinge en schriftelijke toelichtingen vanwege de ouders. In de begeleidende klassenraad wordt de gang van zaken in de klas besproken; ook hebben de leerkrachten het daar over de pedagogische aanpak van de leerlingen als deze op de school met leer- of aanpassingsmoeilijkheden te kampen hebben. Bij onvoldoende studieresultaten van de leerling worden de oorzaken opgespoord en wordt een voorstel tot remediëring uitgewerkt. 14

15 7.3.3 Oudercontacten Tijdens de oudercontacten worden de resultaten en de eventuele initiatieven rond remediëring met de ouders besproken. Bij deze gelegenheid komen uiteraard ook andere attituden van de leerling ter sprake. 8 Leerlingenevaluatie 8.1 Rapporten dagelijks werk en syntheserapporten In de loop van het 1e leerjaar krijgt een leerling 5 rapporten dagelijks werk en 4 syntheserapporten. In deze rapporten worden zowel de studieresultaten als leef- en leerattituden geëvalueerd. 8.2 De evaluerende klassenraad Op het einde van het eerste en tweede trimester wordt er voor elke klas een evaluerende klassenraad gehouden. De studieresultaten en -vorderingen van elke leerling worden besproken. Als de overgang naar een hoger leerjaar in het gedrang komt, krijgt de leerling een schriftelijke waarschuwing. Deze schriftelijke waarschuwing is meteen een uitnodiging voor een ernstig overleg tussen de afgevaardigden van de klassenraad, de ouders en de leerling. 8.3 De delibererende klassenraad Het is de voltallige klassenraad die op het einde van het derde trimester beslist of de leerling geslaagd is en mag overgaan naar een hoger leerjaar. Deze delibererende klassenraad geeft de leerling dan een oriënteringsattest en formuleert een studieadvies voor het volgende schooljaar. Het oriënteringsattest (met bijgevoegd advies) geeft aan welke basisoptie of studierichting de leerling in het volgende schooljaar kan volgen. 15

16 Een A-ATTEST bepaalt dat de leerling met vrucht geslaagd is en in principe in een hoger leerjaar alle basisopties of studierichtingen mag kiezen. Een B-ATTEST bepaalt dat de leerling met vrucht geslaagd is, maar dat hij/zij in een hoger leerjaar bepaalde basisopties of studierichtingen niet mag volgen. Een C-ATTEST bepaalt dat de leerling niet geslaagd is en dat hij/zij dus het jaar moet overzitten. 9 Praktisch 9.1 Algemeen schoolreglement In de planningsagenda staat een uitgebreid schoolreglement, waarin het opvoedingsproject van de school, de schoolorganisatie, de wederzijdse rechten en plichten van de leerling, ouders en school uitvoerig worden beschreven. Dit schoolreglement wordt voor akkoord door de leerling en de ouders ondertekend bij het begin van het schooljaar. 9.2 Openingsuren van de school De school is toegankelijk vanaf u. s ochtends tot u. s avonds (op woensdag tot u.). Leerlingen die vóór u. of na u. op school zijn, gaan naar de refter van de basisschool. Voor opvang en toezicht dient in dit geval betaald te worden ( 0,75 per begonnen half uur). Leerlingen die vanaf u. op school zijn, verblijven op de speelplaats of het sportterrein. Leerlingen die langer dan 15 minuten na het einde van de lessen nog op school zijn, moeten naar het lokaal voor de begeleide avondstudie. 16

17 9.3 Dagorde De lessen gaan door op: maandag van u. tot u. dinsdag van u. tot u. woensdag van u. tot u. donderdag van u. tot u. vrijdag van u. tot u. De leerlingen zijn elke dag uiterlijk om u. op de speelplaats aanwezig. 9.4 Studie Er is gratis studiegelegenheid na schooltijd tot u. voor alle leerlingen die het wensen. Leerlingen/ouders tekenen hiervoor in bij het begin van het schooljaar. Op woensdag is er geen namiddag- of avondstudie. 9.5 Secretariaat Voor alle administratieve regelingen (studiebeurs, aankopen, schoolrekeningen, afwezigheidskaarten, busabonnementen, verzekeringen, ongevallen...) kan je terecht in het leerlingensecretariaat (lokaal A04). 9.6 Boeken en schriften Handboeken kunnen voor ongeveer 1/3 van de kostprijs worden gehuurd. Schriften, mappen, cursusblokken kunnen via het secretariaat van de school worden aangekocht. De lijst van de nodige handboeken, werkboeken en schriften voor het eerste jaar zal vanaf 1 juli te raadplegen zijn via de website van de school (www.sgi-lennik.com). 17

18 9.7 Schoolrekening De schoolrekeningen worden aan de leerlingen meegegeven einde 1e trimester, einde 2e trimester en midden juni. Behalve voor zwemmen, fotokopieën en de abonnementen op nietverplichte tijdschriften is er op de schoolrekening een korting van: 10% voor het tweede kind van het gezin in het SGI (secundair) 15% voor het derde en volgende kind van het gezin in het SGI (secundair) De richtprijs (kostprijs voor een heel schooljaar): 1 e jaar S.O. ongeveer e jaar S.O. ongeveer Schoolverzekering Hoewel de school niet verplicht is de leerlingen te verzekeren voor lichamelijke schade voor ongevallen op weg van en naar de school en voor activiteiten (lessen, studiereizen, projecten ) door de school georganiseerd, heeft zij toch een dergelijke verzekering afgesloten. Wij bieden deze gratis aan. 9.9 Refter De leerlingen brengen een lunchpakket mee en kunnen in de refter van de school water, fruitsap, frisdrank of chocolademelk in glazen flessen aankopen (kostprijs 0,50). Het lunchpakket wordt liefst in een brooddoos meegebracht. We vragen ook om drank in blik of brik te vermijden. Op woensdag (bij schoolsport en andere activiteiten) is er de mogelijkheid om in het leerlingensecretariaat een belegd broodje te bestellen (kostprijs 2,80); de bestelling moet vóór u. gebeuren. 18

19 9.10 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Halle, Ninoofsesteenweg Halle - Tel De CLB-afgevaardigde van de 1 e graad is elke dinsdag te raadplegen van u. tot u. Het spreeklokaal wordt via de prikborden en in het tweemaandelijks infoblad voor leerlingen en ouders, Infoflash, bekendgemaakt. Er kan ook een afspraak gemaakt worden Extra activiteiten Naast de excursies en de studiereizen worden ook nog meerdere religieuze, culturele, socio-culturele en sportieve activiteiten in onze school ingericht: bezinningsdagen en pastorale acties mundiale vorming en sociale acties duurzame ontwikkeling filmforum gezondheidshappening/pajot-jogging jeugd en muziek naschoolse sport/sportdagen/middagsport toneelvoorstellingen milieuwerkgroepen goesting : cultuurgroep voor en door leerlingen De deelname aan sommige activiteiten is vrijblijvend (zie schoolreglement) Internet In de computerklas van de school krijgen de leerlingen de kans om onder toezicht van een leerkracht taken te maken. Dit kan na afspraak met de ICT-coördinator. 19

20 9.13 Infoflash In een tweemaandelijks boekje vinden de leerlingen en ouders alle concrete info voor deze periode E-learning Het elektronisch leerplatform Smartschool (SmS) is het informatie- en communicatiekanaal bij uitstek tussen de school, de leerlingen en de ouders. Via Smartschool worden lessen, taken, opdrachten, mededelingen van allerlei aard, cijfers van je toetsen en taken en rapporten gepubliceerd. Leerling en ouders zullen elk een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen die in een brief zullen worden meegedeeld. De kostprijs van ongeveer 6 wordt door de school betaald Naschoolse sport Onder begeleiding van enkele sportieve leerkrachten wordt op onze school heel wat naschools gesport. De doelstelling hiervan is om sportmogelijkheden in zoveel mogelijk sportdomeinen aan te bieden, en dit zowel recreatief als competitief. We streven ernaar drempels te overwinnen waardoor de leerlingen nu en later gemakkelijker de stap tot sport en gezonde bewegingsvormen in hun vrije tijd zullen zetten. Bijna dagelijks wordt middagsport aangeboden (eerste graad); het zijn hoofdzakelijk interklassentornooien in diverse sporten. Op woensdagnamiddag organiseren wij wekelijks sportactiviteiten: ijsschaatsen, zwemmen, muurklimmen, squash, ski, atletiek, veldlopen, voetbal, basketbal, volleybal, tafeltennis, badminton, tennis, baseball, bowling, duiken, De sportiefste leerlingen en klas worden op het einde van het schooljaar met een gratis uitstap beloond. 20

21 De leerlingen die regelmatig aan deze sportactiviteiten willen deelnemen, kunnen zich een schoolsportkaart ( 25) aanschaffen, waardoor een volledig schooljaar zonder extra kosten kan worden gesport. Reeds jaren neemt de school deel aan de Pajot-Jogging in samenwerking met de gemeente Lennik, SVS, Bloso, het Rode Kruis, Deze jogging, waaraan meer dan 2000 leerlingen, ouders en sympathisanten deelnemen, vindt een grote weerklank in Lennik en omgeving Jeugdkampen jeugdreizen Voor de leerlingen van de eerste graad wordt begin juli een vakantiekamp georganiseerd onder de leiding van leerkrachten van de school. Voor de leerlingen van de tweede graad wordt tijdens de krokusvakantie een skikamp in Oostenrijk georganiseerd. Voor de leerlingen van de derde graad wordt in de paasvakantie een meerdaagse reis naar Frankrijk (vijfdejaars) en Italië (zesdejaars) ingericht Leerlingenmobiliteit Ongeveer 3 % van onze leerlingen komt te voet naar school. Zowat 25 à 30 % van de leerlingen komt geregeld met de fiets naar het SGI. In de omgeving van de school zijn de fietsvoorzieningen tamelijk goed. Met de politiezone Pajottenland en de gemeente Lennik heeft de school een convenant afgesloten om te werken aan de verkeersveiligheid en om acties op het getouw te zetten die de mobiliteit van de fietsers en de voetgangers kunnen bevorderen. In het tweemaandelijks infoblad voor leerlingen en ouders, Infoflash, worden tips gegeven die bijdragen om zich veilig in het verkeer te gedragen. 21

22 Voor mogelijke fietsroutes verwijzen we naar de wegenkaart op de speelplaats (zie toegang blok C) en de fietspromotieflyer (zie website van de school). Je kan in de school steeds inlichtingen inwinnen i.v.m. veilige routes naar het SGI. Het gebruik van een fietshelm en een fluohesje geniet onze voorkeur. De leerlingen die verder van de school wonen, kunnen gebruikmaken van het busvervoer georganiseerd door de school zelf en busvervoer door De Lijn. 21 % van de leerlingen maakt gebruik van de schoolbus. De kostprijs voor het schoolbusabonnement hangt af van de afstand tot de school. Er is een korting van 50 % vanaf het derde SGI-schoolbusabonnement in het gezin. De leerlingen die slechts sporadisch van de schoolbussen willen gebruik maken, kunnen bustickets kopen op het secretariaat van de school. De prijs van het ticket is afhankelijk van de opstapplaats: 0,75 / 0,85/ 1,10/ 1,25 40 % van de leerlingen maakt gebruik van de lijnbussen. De Buzzy Pazz is een abonnement voor jongeren tot en met 24 jaar. Met een Buzzy Pazz mag je zeven dagen op zeven onbeperkt reizen met elke bus en tram van De Lijn in heel Vlaanderen (kostprijs 2015: 195). Als je een Buzzy Pazz van De Lijn wenst, dien je hiervoor een aanvraagformulier in te vullen via de website: Bijna 1 % van de leerlingen komt met de motorfiets of de brommer naar school. Ongeveer 16 % van de leerlingen wordt met de wagen naar school gebracht. De leerlingen die met de wagen gebracht worden, worden best afgezet in het centrum van Sint-Martens-Lennik of op de parkeerstroken van de Schapenstraat waardoor het fileprobleem wordt aangepakt en de veiligheid van de leerlingen wordt verhoogd. 22

23 9.18 Busvervoer De uurregeling en de haltes zijn onder voorbehoud Busritten in eigen beheer BUS 1: LENNIK - EIZERINGEN uur straat Halte De Lijn 07:20 St.-Martens-Lennik Koestraat Sint-Godelieve-Instituut Doelestraat Schapenstraat Brusselsestraat St.-Kwintens-Lennik Alfred Algoetstraat 07:23 Markt Lennik Kroonstraat 07:25 Negenbunderstraat Blok Ter Vaart x 07:26 Busingenstraat x 07:27 Lombeeksesteenweg Bareel x 07:28 Oude Geraardsberg x 07:29 O.L.V.-Lombeek Koning Albertstraat Pelmolenstraat x 07:30 O.L.V.-Lombeek Kerk x 07:31 Gustaaf Ponchaustraat 07:33 Derrevoortstraat Kapel (ter hoogte van n 17) 07:35 Witteweg Fr. V. Cauwelaertstraat 07:36 Koning Albertstraat Bistro "A POINT" 07:37 O.L.V.-Lombeek Splitsing x 07:38 Kapelleke x 07:40 Daalbeekstraat O.L.V.-Lombeek Daalbeek x Ninoofsesteenweg 07:45 Eizeringen Hunselstraat kruising met Hunselveld Hunselveld Kruispunt Tuitenbergstr. 07:47 Kruispunt Puttekensveldweg 07:49 Nellekenstraat n :50 Feestzaal Schaekels 07:51 Eizeringenstraat 07:53 Luitenant Jacopsstraat n 19 07:54 BULO Sint-Fransiscus 07:55 Carnaalstraat Fr. Baetensstraat 07:56 Assesteenweg Wonderhuis 07:57 St.-Martens-Lennik Ninoofsesteenweg Eizeringen Kruispunt x 07:59 Breynaert x 08:05 Palokenstraat SGI x 23

24 BUS 2: PAMEL - STRIJTEM uur straat Halte De Lijn 07:25 St.-Martens-Lennik Schapenstraat Sint-Godelieve-Instituut Schapenstraat Dierenwinkel Ninoofsesteenweg Goudveerdegem x Eizeringen Ninoofsesteenweg Breynaert x Kruispunt Eizeringen x 07:33 Strijtem Ninoofsesteenweg Weg naar Borchtlombeek x 07:34 Strijtem Oud Station x 07:36 Weg naar O.L.V.-Lombeek x 07:37 Pamel Omer De Vidtslaan Schoon Verbond x 07:39 Groenenboomgaard 07:40 Pamelse Klei Mode Picas 07:41 Apotheker 07:42 Gasthuisstraat n :45 Poelkbeekstraat n 40 07:46 Ninoofsesteenweg Poelkbeekstraat x Loft Interieur 07:48 Strijtem Ramerstraat Weg naar O.L.V.-Lombeek x 07:49 Pagadder x Schilder Evenepoelstraat Ramerstraat x 07:50 Strijtemplein Kerkplein-Rombautstr. Rombautstraat Lostraat Strijtem Rombaut x Lostraat Strijtem St. Franciscus x Nieuwbaan 07:51 Broekstraat Rond punt Christus Koning Strijtem Kapel x 07:52 Kleemstraat Keyerberg (voor rotonde) Lennik Ninoofsesteenweg Strijtem Oud Station x Weg naar Borchtlombeek x 08:15 St.-Martens-Lennik Palokenstraat SGI 24

25 BUS 3: BORCHTLOMBEEK - WAMBEEK - LIEDEKERKE uur straat Halte De Lijn 07:15 St.-Martens-Lennik Doelestraat 07:16 Schapenstraat 07:23 St.-Kwintens-Lennik Assesteenweg t.h.v. n :24 Borchtlombeek Kraanstraat Steenweg Liedekerke x 07:25 Kraanstraat 19 x 07:26 Kerkstraat Borchtlombeek Kerk x 07:28 Ijzerenkruisstraat Café Handelshuis x Liedekerke Gravenbosstraat Café Hopbeurs (Pipa) x 07:30 Liedekerke Gravenbos x Liedekerke Korenbloem (Mobilas) x 07:31 Ed. Schelfhoutstraat Liedekerke Radiotoren x 07:32 Café Liekerkbos x 07:33 Opperstraat Liedekerke Kapellebaan x 07:36 Affligemsestraat n :38 Muilenstraat Liedekerke Muilemstraat x 07:39 St.-Katherina-Lombeek Nieuwbaan Sluisvijverstraat x 07:41 Bosstraat Dahlia x 07:43 Klimop x Jasmijn x 07:44 Heide x 07:46 Fossebaan Kleemstraat x Dronkenborre x 07:47 Wambeek Kruispunt (Vijfhoek) 07:50 Stenebrugstraat 07:51 Langestraat Van Cutsem x 07:52 D'Hoef x Vierhoek x 07:55 Schepdaal Jan De Trochstraat Vissershuis x 07:56 Wijngaardstraat x 07:58 Plankenveld 08:00 De Kuyper Ijsbergstraat Oude Geraardsbergsestraat Isabellastraat 08:05 St.-Martens-Lennik Rosweg Kothemstraat Rosweg Rosweg Brusselsestraat Schapenstraat 08:15 St.-Martens-Lennik Palokenstraat SGI 25

26 BUS 4: LENNIK SINT-PIETERS-LEEUW BREEDHOUT PEPINGEN ELINGEN LENNIK uur Straat Halte De Lijn 07:25 Sint-Martens-Lennik Doelestraat 07:26 Schapenstraat Brusselsestraat Pajot Tours 07:28 Brusselsestraat Groenenberg X 07:29 Lenniksebaan 07:31 Vlezenbeek Pedestraat 07:32 Vlezenbeeklaan 07:33 Sint-Pieters-Leeuw Vagevuurstraat Hoek Zellikveld 07:34 Watertorenstraat 07:36 Slesbroekstraat Klein-Bijgaardenstraat 07:40 Albert van Cotthemstraat L.A. Schokaertstraat Bergense Steenweg E.Ghijsstraat 07:43 Zuun Georges Wittouckstraat Sint-Pieters-Leeuw Zuun X 07:44 A. Quintusstraat X 07:45 Dikke Linde X 07:46 Sint-Pieters-Leeuw Galgstraat Begraafplaats Zuun X 07:47 Coloma X 07:49 Jozef Depauwstraat X 07:50 Pepingsesteenweg Frans Pickestraat X 07:51 In de jonge vlieger X 07:53 J.B. Cardijnstraat X 07:54 Site 250 X 07:55 St.-Pieters-Leeuwse steenweg Groenstraat X 07:56 Breedhout Breedhout School X 07:56 Breedhout Kerk X Pepingen Crispielstraat X 08:00 Elingen Brandwacht X 08:03 Sint-Kwintens-Lennik Frans Luckxstraat Hoeve Desmedt X 08:04 Frans Luckxstraat 08:05 Hallebaan 08:06 Zwartenbroekstraat Markt Lennik 08:10 Palokenstraat SGI 26

27 Aanbod vanwege De Lijn Vlaams-Brabant 8 lijnbussen verzorgen een leerlingenophaaldienst tot aan de SGIschoolcampus (Palokenstraat Koestraat). LIJN 118: BRUSSEL ANDERLECHT (GOEDE LUCHT) ITTERBEEK SINT-ANNA-PEDE SINT-GERTRUDIS-PEDE SCHEPDAAL SGI 07:23 Brussel Brussel-Zuid 07:44 Anderlecht Goede Lucht 07:45 Itterbeek Dorp Itterbeek 07:50 Sint-Anna-Pede Kerk Sint-Anna-Pede Sint-Gertrudis-Pede Sint-Gertrudis-Pede Sint-Gertrudis-Pede Sint-Gertrudis-Pede Sint-Gertrudis-Pede Sint-Martens-Lennik Schepdaal Schepdaal Schepdaal Keperenbergstraat Rollestraat Roomstraat IJsbergstraat Akkerstraat/Loveld Lostraat Isabellastraat/Kerk Kothemstraat Levenslust Dreef 08:01 Schepdaal Markt Schepdaal Sint-Martens-Lennik 08:09 Sint-Martens-Lennik SGI Geraardsbergsestraat Ninoofsesteenweg Schapenstraat LIJN 142: BRUSSEL ANDERLECHT (ERASMUS) VLEZENBEEK GAASBEEK SINT-KWINTENS-LENNIK SGI 07:31 Brussel Brussel-Zuid 07:49 Anderlecht Erasmus Vlezenbeek Vlezenbeek Vlezenbeek Vlezenbeek Steenbergstraat Groenstraat/School Max Klein Nederstraat Kapellestraat/Grote Kapel 07:52 Vlezenbeek Gemeenteplein Vlezenbeek Kamstraat 07:54 Vlezenbeek Ziekenhuis - Inkendaal Vlezenbeek Gaasbeekstraat 27

28 07:55 Vlezenbeek Vijfhoek Gaasbeek Kasteel Gaasbeek Onderstraat 07:57 Gaasbeek Dorp Gaasbeek Wegwijzer Sint-Kwintens-Lennik De Westhoek Sint-Kwintens-Lennik Groot Vijversele 08:00 Sint-Kwintens-Lennik G. Van Der Steenstraat Sint-Kwintens-Lennik Sporthal 08:02 Sint-Martens-Lennik SGI LIJN 144: BRUSSEL, ZUID ANDERLECHT SINT-PIETERS-LEEUW PEPINGEN KESTER LEERBEEK SGI 07:05 Brussel Brussel Zuid 07:10 Anderlecht Grondel 07:18 Bizet 07:20 Het Rad 07:22 Coovi 07:24 Sint-Pieters-Leeuw Negenmanneke 07:30 Watertoren 07:33 Gemeentehuis 07:39 De Blauw 07:42 Sint-Laureins-Berchem Kerk 07:44 Oudenaken Kerk 07:47 Pelikaan 07:50 Elingen Kerk 07:54 Pepingen Kerk 07:59 Kester Plaats 08:04 Leerbeek Stelplaats 08:20 Sint-Martens-Lennik SGI LIJN 160: EDINGEN HERNE LEERBEEK SGI 07:24 Edingen Dodane 07:27 Station 07:30 Herne Kokejane 07:40 Heldenplein 07:43 Ekkelbergstraat 07:50 Herfelingen 4-Armen 07:53 Centrum 07:56 Kester Oud station 08:00 Leerbeek Stelplaats 08:16 St.-Martens-Lennik SGI 28

29 LIJN 162: LEERBEEK GOOIK SINT-KWINTENS-LENNIK SGI 07:58 Gooik Zwart Schaap Strijland Centrum 08:07 Wijngaardstraat-Edingsesteenweg St.-Kwintens-Lennik J. Van den Bosschestraat Kroonstraat 08:12 Marktplein A. Algoetstraat 08:15 St.-Martens-Lennik SGI LIJN 164: PEPINGEN HEIKRUIS LEERBEEK SGI 07:26 Beert Kerk 07:32 Pepingen Kerk 07:35 Bogaarden Dorp 07:37 Bellingen Kriekelaerestraat Nieuwe Baan Hondzochtstraat Heikruis Heikruisesteenweg 07:44 Molenhofstraat (Kerk) Neerstraat Terlindenstraat 07:48 Herfelingen 4 Armen 07:51 Centrum 07:54 Kester Oud Station 07:58 Leerbeek Stelplaats 08:09 St.-Martens-Lennik SGI LIJN 165: ASSE TERNAT SGI LEERBEEK 07:40 Ternat Station 07:48 Wambeek Kerk 07:57 Schepdaal Goudveerdegem 08:03 Sint-Martens-Lennik SGI 29

30 LIJN 502: GOOIK OETINGEN VOLLEZELE KESTER LEERBEEK SGI 07:24 Leerbeek Stelplaats 07:30 Gooik Zwartschaap 07:35 Oetingen Kerk 07:43 Vollezele Kerk 07:48 Kester Welkom 07:52 Utveld 07:56 Leerbeek Stelplaats 07:58 Gooik Wijngaardstraat 08:04 St.-Kwintens-Lennik Markt 08:09 St.-Martens-Lennik SGI 10 De scholengemeenschap Kardinaal Cardijn Op 1 september 1999 werd de scholengemeenschap Kardinaal Cardijn opgericht. Tot deze scholengemeenschap behoren de volgende scholen: - Don Bosco Instituut en Don Bosco BUSO, Halle - Heilig-Hart & College, Halle - Immaculata Maria Instituut, Roosdaal - Onze-Lieve-Vrouwinstituut, Sint-Genesius-Rode - Sancta Mariainstituut, Lembeek - Sint-Godelieve-Instituut, Sint-Martens-Lennik - Sint-Victorinstituut, Alsemberg 30

31 11 De secundaire scholen van ons schoolbestuur VZW ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN WEST-BRABANT Paul Jansonstraat 57, 1020 Brussel Onze 3 scholen bieden in nauwe samenwerking kwalitatief hoogstaand onderwijs aan vanuit het opvoedingsproject van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar: Sint-Godelieve-Instituut (SGI), Schapenstraat 39, 1750 Lennik (opendeurdag ) Sancta Mariainstituut (SMI), Heerweg 77, 1502 Lembeek (opendeurdag ) Immaculata Maria-instituut (IMI), Kapelleweide 5, 1760 Roosdaal (opendeurdag ) Studieaanbod SGI SMI IMI 2 e jaar beroepenveld Decoratie X 2 e jaar beroepenveld Mode X 2 e jaar beroepenveld Kantoor en Verkoop X X 2 e jaar beroepenveld Voeding en Verzorging X 2 de jaar optie Moderne wetenschappen X X X 2 de jaar optie Handel X X 2 de jaar optie Latijn X 1 B X X 1 A X X X BSO Verkoop X BSO Moderealisatie en -presentatie X BSO Kantoor X X TSO Handel Talen X X TSO Handel X X ASO Wetenschappen X X ASO Latijn X ASO Economie X X 7 de jaar BSO Kantooradministratie en gegevensbeheer X X BSO Moderealisatie en -verkoop X BSO Verkoop X BSO Kantoor X X TSO Secretariaat-Talen X X TSO Informaticabeheer X TSO Handel X X TSO Boekhouden-Informatica X ASO Wetenschappen Wiskunde X X ASO Moderne Talen Wetenschappen X ASO Moderne Talen Wiskunde X ASO Latijn Wiskunde X ASO Latijn Wetenschappen X ASO Latijn Moderne Talen X ASO Economie Wiskunde X ASO Economie - Moderne Talen X X X = aanbod per school 1 e graad 2 e graad 3 e graad 31

32 SGI-OPENDEURDAG ZATERDAG 9 MEI 2015 van u. tot u. Programma: om u. en om u.: voorstelling van het opvoedingsproject, de studierichtingen en het leren in het SGI in lokaal F02 om u. en om u.: kennismakingsles Latijn (zie ook p.10) van u. tot u.: info en demonstraties in vaklokalen, rondleidingen doorheen de school tussendoor allerlei sportactiviteiten hapjes en dranken in de bar doorlopend inschrijvingen voor het eerste leerjaar A (meebrengen: identiteitskaart/sis-kaart)

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD 2013-2014

TWEEDE GRAAD 2013-2014 Tel: 02 363 80 20 Parklaan 7 1500 Halle Website: www.hhchalle.be Infobrochure TWEEDE GRAAD 20132014 Directeur: Ann Debroyer Coördinatoren: Liesbet Jacobs Chris Moens Christoffer Merens Voor elk wat wils

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

1 Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut

1 Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut INHOUDSOPGAVE 1 Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut 2 2 Het opvoedingsproject 3 3 Beknopte historiek 4 4 Basisopties en studierichtingen 6 5 De lessentabellen in de eerste graad 7 5.1 Het eerste leerjaar

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut Het opvoedingsproject Beknopte historiek Basisopties en studierichtingen

INHOUDSOPGAVE Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut Het opvoedingsproject Beknopte historiek Basisopties en studierichtingen INHOUDSOPGAVE 1. Welkom in het Sint-Godelieve-Instituut 1 2. Het opvoedingsproject 2 3. Beknopte historiek 3 4. Basisopties en studierichtingen 5 5. De lessentabellen in het eerste jaar 6 6. De lessentabellen

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

maandag-vrijdag schooldagen

maandag-vrijdag schooldagen Brussel - Lennik - Leerbeek Brussel - Gaasbeek - Leerbeek maandag-vrijdag schooldagen lijn: 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 a b Brussel Zuid ~ 5:19 6:16 6:46 7:16 7:25 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar Schooljaar 2010-2011 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Inhoud WELKOM!... 3 HET EERSTE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD... 4 HET EERSTE

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2013-2014 2 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove moet een schakel zijn tussen middenschool en het hoger onderwijs enerzijds en tussen middenschool en het beroepsleven

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

HORECAZAKEN WANDELNETWERK PAJOTTENLAND

HORECAZAKEN WANDELNETWERK PAJOTTENLAND HORECAZAKEN WANDELNETWERK PAJOTTENLAND ROOSDAAL 1. Restaurants Den Artiest Koning Albertstraat 4a 1760 Roosdaal Tel. 054 30 02 84 www.restaurantdenartiest.be maandag, vrijdag en zondag: 12.00 15.00 & 18.00

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs Folder_DEF.indd 1 1 4/12/13 00:09 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE SINTMARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE Schooljaar 2011 2012 Naar het tweede jaar van het secundair onderwijs: Een leidraad voor een verantwoorde studiekeuze SintMartinuscollege, Waversesteenweg 96 3090

Nadere informatie

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 20/12/16 13:24 De jeugd van jouw school We moeten de congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo uit Opwijk danken voor het bestaan van onze school.

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG.

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. INFO BROCHURE graad JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. Ontdek en ontwikkel jouw talenten en interesses in onze brede eerste graad. nieuwenbosch.be NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT In onze brede ste graad ontdekken

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod 3de graad in het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Infobrochure eerstejaars 2015-2016. Naar het eerste jaar Secundair onderwijs

Infobrochure eerstejaars 2015-2016. Naar het eerste jaar Secundair onderwijs Vondel 41 1500 Halle Tel: 02 363 85 70 Website: www.hhchalle.be Infobrochure eerstejaars 2015-2016 Naar het eerste jaar Secundair onderwijs Directie: Sigrid Sadones Coördinatoren: Jeroen Peetroons Karin

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege. Sint-Pieters-Woluwe. Informatiebrochure

Sint-Jozefscollege. Sint-Pieters-Woluwe. Informatiebrochure Sint-Jozefscollege Sint-Pieters-Woluwe Informatiebrochure Eerste jaar 2016-2017 Welkom beste (toekomstige) leerling op het SJC We zijn blij dat je een stap gezet hebt naar het Sint- Jozefscollege en wij

Nadere informatie

Brochure Kennismaking 2014-2015. Welkom! Sancta Mariainstituut Heerweg 77 1502 Lembeek Tel 02 356 68 68 Fax 02 361 20 48

Brochure Kennismaking 2014-2015. Welkom! Sancta Mariainstituut Heerweg 77 1502 Lembeek Tel 02 356 68 68 Fax 02 361 20 48 Dé handels- en informaticaschool in de regio! Brochure Kennismaking 2014-2015 Welkom! Sancta Mariainstituut Heerweg 77 1502 Lembeek Tel 02 356 68 68 Fax 02 361 20 48 vzw OZCS West Brabant RPR 0421 912

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs STEM SPORT STEM IT 1 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

Het Maria Assumpta Lyceum

Het Maria Assumpta Lyceum Het Maria Assumpta Lyceum Een school met een hart en oog voor talent Beste ouder, De lagere school loopt op zijn einde en binnenkort moet u samen met uw zoon of dochter een secundaire school kiezen. Liefst

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

EERSTE GRAAD A-stroom

EERSTE GRAAD A-stroom Versie 2014 0707 Maximum 37 halve evaluatiedagen Wijzigingen naar volgend schooljaar Lessentabel en evaluatiedagen 2014-2015 EERSTE GRAAD A-stroom Eerste leerjaar A Latijn (1L) Aardrijkskunde 2 1 1 1 50

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Brochure 1e graad. Sint-Norbertusinstituut Duffel. Info en inschrijvingen 1e jaar. Opendeurdagen alle jaren. Vrijdag 4 maart 17 22 u.

Brochure 1e graad. Sint-Norbertusinstituut Duffel. Info en inschrijvingen 1e jaar. Opendeurdagen alle jaren. Vrijdag 4 maart 17 22 u. Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad Info en inschrijvingen 1e jaar Vrijdag

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

SintSint-Jozefscollege

SintSint-Jozefscollege Inlichtingen Alle schooldagen van 8.00 u. tot 16.00 u. SintSint-Jozefscollege SintSint-PietersPieters-Woluwe Op woensdag tot 12.00 u. Tijdens de vakantie is het secretariaat open t.e.m. 5 juli en vanaf

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Infobrochure MS Blankenberge

Infobrochure MS Blankenberge Infobrochure MS Blankenberge Maerlant Middenschool Van Maerlantstraat 8370 Blankenberge Tel. 050 43 5 5 Fax 050 43 5 7 ms.blankenberge@g-o.be www.msblankenberge.be Woord vooraf Woord vooraf Geachte ouder

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK Voorwoord Geachte ouders Wellicht is het grote moment weldra aangebroken: het moment, dat je zoon of dochter de knusse basisschool moet verlaten en op zoek gaat naar een grote school. Het secundair onderwijs

Nadere informatie

nfo ibrochure Iedereen telt mee! Provinciale Middenschool Gent Schooljaar

nfo ibrochure Iedereen telt mee! Provinciale Middenschool Gent Schooljaar nfo ibrochure Schooljaar 2017-2018 Provinciale Middenschool Gent Iedereen telt mee! 1 PROVINCIALE MIDDENSCHOOL GENT Contactgegevens Provinciale Middenschool Abdisstraat 56 9000 Gent tel: 09 267 12 40 fax:

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke

Nadere informatie

Sint-Ludgardisschool Antwerpen-stad. Secundair

Sint-Ludgardisschool Antwerpen-stad. Secundair Sint-Ludgardisschool Antwerpen-stad Secundair Welkom in SLS Wij bouwen aan een school waar men elkaar wil verstaan en luisteren, waar men voor elkaar een hand wil uitsteken. Een school met aandacht voor

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze!

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze! Lyceum Het Lyceum biedt binnen de scholengroep de eerste graad Algemeen Secundair Onderwijs aan. In het eerste jaar maak je de keuze voor de optie Latijn, Moderne of STEM. Deze drie opties zorgen voor

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze Structuur van het Secundair Onderwijs Scholen in onze regio Leerlingenprofiel Concrete werking dit schooljaar OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Juni 2015 Tweede graad

Juni 2015 Tweede graad Juni 2015 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs Scholen Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs 2 Scholen Beste leerling Beste ouders Welkom in de scholengemeenschap van het vrij katholiek onderwijs Boom-Bornem-Puurs! In dit boekje

Nadere informatie

Welkom. Voorstelling. 2 e jaar Moderne wetenschappen 2 e jaar Latijn

Welkom. Voorstelling. 2 e jaar Moderne wetenschappen 2 e jaar Latijn Welkom Voorstelling 2 e jaar Moderne wetenschappen 2 e jaar Latijn Agenda Planningsagenda Digitale agenda: zie Smartschool Lessenrooster Rapport Latijnse HERFST KERST TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TOTAAL rapport

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 27 april 2016

naar de derde graad woensdag 27 april 2016 naar de derde graad woensdag 27 april 2016 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de - 2de 2de

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Moderne Talen (3de graad ASO) Leerlingprofiel Wat krijg je als je in Frankrijk un pistolet vraagt? Wist je dat het Franse woord mannequin van het Nederlandse manneken

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Woluwelaan Brussel. tel.: 02 / fax: 02/

Woluwelaan Brussel. tel.: 02 / fax: 02/ Woluwelaan 20 1150 Brussel tel.: 02 /761 03 80 fax: 02/ 761 03 81 Welkom 3 Bereikbaarheid 4 Wie is Wie? 6 Dagindeling 7 Lessentabel 8 Profiel van de leerling 10 Overzicht van de 11 studierichtingen op

Nadere informatie

5. Anthony Naam. Oriënteringsattest: B

5. Anthony Naam. Oriënteringsattest: B 5. Anthony Naam * 2 Godsdienst 75 60 5 Latijn 37 39 84 4 Nederlands 54 4 Frans 68 70 3 Engels 57 1 Duits 69 2 Geschiedenis 52 4 Wiskunde 41 43 1 Fysica 60 1 Chemie 49 1 Biologie 45 1 Aardrijkskunde 46

Nadere informatie

Spes Nostra. leeft. bruist coacht luistert beweegt inspireert. leert. Heidi Denys Pieter Dhuyvetter Frederik Tack. Zie je t zitten in t Spes?

Spes Nostra. leeft. bruist coacht luistert beweegt inspireert. leert. Heidi Denys Pieter Dhuyvetter Frederik Tack. Zie je t zitten in t Spes? HEULE Spes Nostra Spes Nostra Zie je t zitten in t Spes? leeft leert bruist coacht luistert beweegt inspireert Volgens mijn broer is het hier bère! Het directieteam heet je welkom! Heidi Denys Pieter Dhuyvetter

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie