BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS"

Transcriptie

1 BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

2

3 Beste ouders en leerlingen Als directeur van Spes Nostra in Zedelgem stel ik graag even onze school voor. Wij zijn de middenschool van Groot-Zedelgem en omstreken. Heel wat mensen uit de omgeving kiezen bewust voor ons. We hebben een breed studieaanbod voor leerlingen van de 1e graad van het secundair onderwijs. Na die 1e graad zorgen we voor een correcte en neutrale oriëntering naar de 2e graad toe. De slaagcijfers in die 2e graad geven blijk van een naadloze aansluiting in de verdere studieloopbaan van onze jongeren. Dankzij het grotere geheel waarin we kaderen, hebben we op dat vlak een grote expertise verworven. In onze 1e graad leggen we de basis van het leren leren en door onze persoonlijke aanpak glijdt bij ons niemand in de massa weg. Onze slagzin Bij ons zit je goed! is dan ook perfect gekozen, maar in deze schoolbrochure belichten we ook heel bewust de opsplitsing Bij ons leef je goed! en Bij ons leer je goed!. In onze middenschool Spes Nostra zetten we elke leerling in de kijker: sterke leerlingen worden extra uitgedaagd, minder sterke leerlingen helpen we verder op weg met aanvullende studiebegeleiding en daarnaast bieden we ook een ruim kader van maatregelen aan voor leerlingen die meer leerzorg nodig hebben. In onze scholengroep Sint-Rembert coördineer ik samen met een collega de stuurgroep ICT en de werkgroep leerzorg. Hierdoor kunnen we in Spes Nostra heel snel inspelen op uitdagende ICT-vernieuwingen en op het aanbieden van meer aangepaste zorgkaders voor bepaalde leerlingen. Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten op één van onze informatiemomenten. Maken jullie liever een persoonlijke afspraak, laat dan niet na om contact met ons op te nemen. Stefaan Vanhollebeke, directeur

4 STARTEN IN HET SECUNDAIR Tussen 12 en 18 jaar maken alle jongeren een enorme evolutie door. Het secundair onderwijs speelt daarop in door in de studieloopbaan verschillende keuzemomenten te voorzien, een te vroege specialisatie uit te stellen en rekening te houden met mogelijke verschuivingen in de persoonlijke interesse. Bij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zijn bij een aantal leerlingen de studiecapaciteiten en de belangstelling voldoende gekend om een eerste voorlopige keuze te kunnen maken. Bij die eerste keuze voor een bepaalde optie houden we met enkele belangrijke aspecten rekening. We houden de keuzemogelijkheid breed om latere studiemogelijkheden niet al te vroeg af te sluiten of te beperken. We kiezen voor een stevige basisvorming, vooral in de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. We geven alle leerlingen het onderwijs dat aansluit bij hun aanleg en bij het niveau dat ze al bereikten. Vooraleer we inschrijven, vinden we het belangrijk om ouders en leerlingen uitgebreid te informeren! In de volgende tabel vinden jullie een beknopt overzicht van de opties die onze middenschool aanbiedt. Het zijn de meest courante studieopties binnen de eerste graad van het secundair onderwijs. 4

5 aanleg en belangstelling keuze in het 1e jaar vervolg in het 2e jaar aanleg voor wiskunde, wetenschappen en moderne talen Moderne Wetenschappen Moderne Wetenschappen (theoretisch en technisch gerichte vorming) sterke aanleg voor talen, geschiedenis en cultuur, bereid om regelmatig en zelfstandig te werken aanleg voor wiskunde en moderne talen en interesse voor verkoop, administratie en ICT sociaal ingesteld, belangstelling voor exacte wetenschappen, interesse voor voeding, verzorging, kleding en milieu sociaal ingesteld, belangstelling voor exacte wetenschappen, interesse voor voeding, verzorging, kleding en milieu, interesse in extra praktijk aanleg voor toegepast denken en interesse voor metaal-, houtbewerking en elektriciteit interesse voor metaal-, houtbewerking en elektriciteit met extra praktijk Latijn Handel Sociale en Technische Vorming 2u. Sociale en Technische Vorming 4u. Nijverheid 2u. Nijverheid 4u. Latijn, Grieks-Latijn (Moderne Wetenschappen) Handel (theoretisch en technisch gerichte vorming) Sociale en Technische Vorming (theoretisch en technisch gerichte vorming) Sociale en Technische Vorming (praktisch en technisch gerichte vorming) Mechanica-Elektriciteit (theoretisch en technisch gerichte vorming) Mechanica-Elektriciteit (praktisch en technisch gerichte vorming)

6 BIJ ONS LEER JE GOED 6

7 BIJ ONS LEER JE GOED Onze leeromgeving Het Spes Nostra Instituut is een sterke leeromgeving voor alle leerlingen: aantrekkelijke en héél goed uitgeruste vaklokalen een leerkrachtengroep die pedagogisch-didactisch heel sterk staat een doordachte leerbegeleiding, "leren leren" is echt ons ding een school die leerlingen weet te motiveren een goed afgestemd beleid voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of hoogbegaafdheid het gebruik van specifieke software zoals Kurzweil... een realistische puntenverhouding dagelijks werk - toets bijwerken van leerlingen na een periode van afwezigheid door ziekte een school met een echt GOK-beleid = GelijkeOnderwijsKansen een gevarieerd en zinvol studieaanbod een groot aanbod van zinvolle excursies en pedagogische activiteiten Schoolboeken De school zorgt voor werkboeken, cursussen, gymtruitje en een zakrekenmachine. De handboeken zitten in een huursysteem wat het kostenplaatje laag houdt. De boekenlijst en de prijs van de werkboeken voor elke richting kan via het secretariaat opgevraagd worden. Tijdens de eerste lesweek worden de boeken per vak aan de leerlingen bezorgd. Zorg op maat Ons zorgteam komt regelmatig bijeen om met de directie, de zorgcoördinator, het CLB en een opvoeder een begeleidingsplan voor bepaalde leerlingen uit te stippelen. We vinden het belangrijk in dit traject dat we een veilige context creëren voor de betrokken leerling en dat we de ouders informeren over de te zetten stappen.

8 BIJ ONS LEER JE GOED Studiemomenten Onze leerlingen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag avondstudie volgen. Parallel wordt ook een cursus Spaans en dactylo aangeboden en op advies van de klassenraad kan er extra studiebegeleiding georganiseerd worden voor sommige leerlingen. We hebben ook aandacht voor nieuwe vormen van leren en studeren. Zo passen we interactief zelfstandig leren (IZL) toe tijdens bepaalde studie-uren en avondstudies. Met IZL willen we het digitaal leren en studeren bij de jongeren stimuleren. De leerlingen zullen in IZL onder begeleiding van een leerkracht zelf hun werk plannen en organiseren. Bij het studeren in IZL maken de leerlingen hun opdrachten aan de computer en oefenen ze hiermee bepaalde leerstofonderdelen in. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het digitaal leerplatform Smartschool, van educatieve software, internettoepassingen Ook onze ipads zijn een handig middel om het interactief zelfstandig leren aan te moedigen. Ondersteunend uur Elke week krijgen onze eerstejaars een ondersteunend lesuur. In dat uur werken ze rond leren leren. Ze leren werken met onze planningsagenda en "heen en weer"-map en ze leren hun schoolwerk organiseren. Voor elke examenperiode maken ze een studieplanning op. Ze leren in dat uur ook de basisvaardigheden (Word, Powerpoint, surfen, zoeken op internet, Smartschool, gebruik van de ipad...) aan om ICT op school en thuis te kunnen gebruiken. Daarnaast wordt in dat ondersteunend uur gewerkt rond begrijpend lezen en spelling. Ook de problematiek van pesten en cyberpesten komt in dat uur ruim aan bod. Tijdens de examenperiode kunnen de leerlingen op de dag van het examen de leerstof nog eens herhalen voor ze de toets afleggen. Zo is er steeds een studiemoment voorzien voor het examen. 8

9 BIJ ONS LEER JE GOED Moderne infrastructuur We beschikken over een mooi verzorgd schoolgebouw omgeven door heel wat groen. De ruime speelplaats biedt tal van mogelijkheden om tijdens de pauzes aan sport te doen. Onze grote studeerzaal is multifunctioneel. Elke leerling beschikt ook over een persoonlijk kluisje zodat waardevolle spullen, schoolgerei en boeken veilig opgeborgen zitten. Onze vaklokalen zijn voorzien van heel wat modern didactisch materiaal. Elke vakleerkracht geeft les in een eigen lokaal en kan gebruik maken van de nieuwste ICT-technologieën met bordboeken. We hebben ook een goed uitgerust ICT-Iokaal met een computer voor elke leerling. Daar leren ze hun computervaardigheden in heel wat vakken integreren! Daarnaast worden in verschillende lessen onze recent aangeschafte ipads creatief aangewend bij het lesgebeuren. Digitale leeromgeving We maken gebruik van de virtuele leeromgeving Smartschool. Een eigen veilige plaats op het internet waar directie, leerkrachten, leerlingen en ouders elkaar ontmoeten. De scores van de leerlingen worden in een digitaal puntenboek gezet. De leerkrachten bieden er extra toepassingen op de leerstof aan. Ook cursussen, oplossingen, extra studietips... worden via dat kanaal verspreid. Leerlingen kunnen afgewerkte oefeningen en opdrachten digitaal aan de leerkracht bezorgen. Nieuws en berichten worden door directie en leerkrachten op Smartschool geplaatst. Ook ouders kunnen steeds via Smartschool communiceren met het leerkrachtenteam en omgekeerd.

10 1e jaar LATIJN Voor wie? De leerlingen die voor Latijn kiezen, hebben een uitgesproken belangstelling voor talen, geschiedenis en cultuur. Door haar analytisch karakter kan de studie van het Latijn ook leerlingen boeien die eerder wiskundig gericht zijn. Ze zijn bovendien bereid om regelmatig en zelfstandig te studeren! Daarenboven moeten ze er in slagen om de leerstof van de andere hoofdvakken (Nederlands, Frans en wiskunde) in minder lestijden te verwerken. 10

11 1e jaar LATIJN Wat? Latijn studeren is een uitstekend middel om andere Europese talen te leren. De taal van de Romeinen ligt immers aan de basis van alle Romaanse talen (Frans, Italiaans, Spaans...). Maar ook in Germaanse talen (Nederlands, Engels en Duits) zijn er talrijke, zelfs alledaagse woorden die afstammen van het Latijn. Kennis van het Latijn geeft je een beter inzicht in taal! Maar het vak Latijn houdt meer in dan enkel taal. Minstens even interessant is de boeiende Romeinse geschiedenis en cultuur! Latijn studeren betekent zo contact houden met het verleden en op grond daarvan een kritische houding aannemen in de wereld van nu. Latijn is zeker geen dode taal! Alle planten, dieren, ziekten, lichaamsdelen... hebben een wetenschappelijke benaming. Ook in de rechtspraak worden nog steeds veel Latijnse begrippen gebruikt. Latijn studeren is "Ieren leren". De leerlingen nemen de gewoonte aan om heel regelmatig en uit zichzelf lessen te repeteren (woordenschat, grammatica...). Zo biedt Latijn een uitstekende voorbereiding op alle mogelijke opties in het algemeen secundair, hoger en universitair onderwijs. En daarna? Wie slaagt in het eerste jaar Latijn, kan natuurlijk overstappen naar het tweede jaar Latijn. Bovendien kan Latijn vanaf het tweede jaar gecombineerd worden met Grieks. En omdat de oudheid aan de wieg staat van de Europese beschaving, is de kennis van Latijn én Grieks dikwijls noodzakelijk om de verschillende aspecten van onze eigen cultuur te begrijpen. Maar niets staat ook een overgang naar bijvoorbeeld Moderne Wetenschappen in de weg!

12 1e jaar MODERNE Voor wie? Wie voor Moderne Wetenschappen kiest, wil een brede algemene vorming. In het eerste jaar Moderne Wetenschappen staan de basisvakken Nederlands, Frans en wiskunde centraal. 12

13 1e jaar MODERNE Wat? In het 1e jaar moderne krijgen de leerlingen 1 uur extra Nederlands en zelfs 2 uur extra Frans en wiskunde. Dat geeft ze de kans om die hoofdvakken heel goed in te oefenen en uit te diepen. En daarna? In het tweede jaar Moderne Wetenschappen blijven de basisvakken veel aandacht krijgen, maar nu verschijnen ook de echte optievakken SEI (socio-economische initiatie, 2 uur/week) en WW (wetenschappelijk werk, 3 uur/week). ln Moderne Wetenschappen maken onze leerlingen kennis met economie, gedrags-, cultuur- en natuurwetenschappen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van elementen uit de eigen leefwereld van de leerlingen (cartoons, foto's, ICT...). Er wordt bovendien van de leerlingen verwacht dat ze zelfstandig op verkenning gaan: zelf onderzoeken, formuleren, evalueren, een presentatie maken, gebruik maken van het internet Moderne Wetenschappen is een algemeen vormende optie die voorbereidt op sterk theoretische studierichtingen (zonder Latijn of Grieks), maar een overstap naar een meer technisch gerichte vorming is natuurlijk ook mogelijk.

14 1e jaar HANDEL Voor wie? Leerlingen die deze optie kiezen, hebben een brede interesse voor wat in onze maatschappij gebeurt op economisch vlak. Ze werken graag met cijfers, hebben belangstelling voor verkoop of administratie en vinden de computer een uitdaging. Zin voor orde, flexibiliteit, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen en een vlotte sociale omgang zijn enkele kenmerken die we van een leerling in de optie Handel verwachten! In Handel zit het werkwoord handelen. In deze studierichting ga je actief op verkenning in de handelswereld. 14

15 1e jaar HANDEL Wat? In het eerste jaar wordt er vooral gewerkt rond de onderstaande aspecten: ontdekken van de verborgen verleiders in een supermarkt ontleden van de barcode Ieren betalen met Bancontact aandacht voor het milieu en de gezondheid in een grootwinkelbedrijf opzoeken van de geschiedenis van het geld, de banken en de handel maken van een werkje over de euro verkopen van producten voor Oxfam wereldwinkel beoordelen van reclamespotjes kopen vanuit de luie zetel d.m.v. een postorderbedrijf en het internet ontleden van een factuur Ieren betalen met een overschrijvingsformulier kennismaking met toerisme En daarna? In het tweede jaar Handel zijn er 5 lestijden voorzien voor het keuzevak. Het lessenpakket valt uiteen in 3 delen: initiatie in de handelswereld, computervaardigheden en klaviervaardigheden. Na de eerste graad is Handel of Handel-Talen de logische studierichting, maar ook andere technische richtingen zijn mogelijk.

16 1e jaar STV 2u./4u. Voor wie? STV is een richting voor leerlingen met volgende capaciteiten: 16 een sociale belangstelling een ruime interesse voor exacte wetenschappen creativiteit en praktische vaardigheid een technische aanleg belangstelling voor mens en milieu

17 1e jaar STV 2u./4u. Wat? In de optie Sociale en Technische Vorming komen in het theoretische deel de volgende thema's aan bod: visie op sociale vorming: luisteren, respectvol omgaan, behulpzaam zijn visie op technische vorming: methodisch werken, hygiëne, milieubewust en veiligheid En daarna? In het tweede jaar kunnen de leerlingen een keuze maken tussen 5 of 7 uur Sociale en Technische Vorming. De 7 uur STV omvat 2 uur extra praktijk en is daardoor de ideale keuze voor de meer praktisch gerichte leerling. Deze twee opleidingen geven je een algemene en technische basis waarmee je in de tweede graad heel wat richtingen uit kunt. In het praktische gedeelte spitsen wij onze aandacht toe op 2 domeinen: voedselbehandeling: voeding en drank, het ontbijt, het tussendoortje, de warme maaltijd en de lunch werken met materialen: binnen dit domein leggen we het accent op techniek De leerlingen leren omgaan met allerlei soepele en harde materialen. Daarmee maken ze een werkstuk dat van toepassing is bij ieder thema. Deze optie kan vanaf het eerste jaar gevolgd worden op een dubbel niveau: 2 uur STV bereidt de leerlingen voor op een meer theoretisch en technisch gerichte vorming 4 uur STV is het begin van een meer praktisch en technische gerichte vorming

18 1e jaar NIJVERHEID 2u./4u. Voor wie? 18 Je hebt naast studeren ook behoefte aan praktijk en handvaardigheid? Je bent creatief en geïnteresseerd in de technische evolutie en de realisatie van voorwerpen? Dan is de optie Nijverheidstechnieken misschien wel de geschikte richting voor jou.

19 1e jaar NIJVERHEID 2u./4u. Wat? Nijverheidstechnieken behandelt in het eerste jaar 4 grote thema's met de klemtoon op praktijk: technisch tekenen metaalverwerkende technologie houtverwerkende technologie elektrotechnologie En daarna? In het tweede jaar kun je aansluitend op Nijverheidstechnieken de optie Mechanica-Elektriciteit 5 uur of 7 uur kiezen. Deze twee opleidingen geven je een algemene technische basis waarmee je in de tweede graad heel wat richtingen uit kunt. Deze thema's worden eerst verkend door observatie en praktijk. De verworven kennis wordt dan in de praktijk omgezet door het maken van verschillende werkstukken. Hierbij leer je de juiste materialen, werktuigen en gereedschappen kiezen. Je stelt een werkplan op, maakt technische tekeningen en leert organiseren, werken en denken onder een zekere tijdsdruk. Deze optie biedt je ook de mogelijkheid om je eigen creativiteit te ontplooien door te zoeken naar de beste oplossing voor een technisch probleem. Tijdens de lessen leer je zowel zelfstandig als in groep werken. Je bouwt vertrouwen en doorzettingsvermogen op en je leert jezelf en je werk evalueren. Tot slot leer je ook kritisch nadenken over techniek en de impact ervan op de mens en zijn omgeving. Deze optie kan vanaf het eerste jaar gevolgd worden op een dubbel niveau: 2 uur Nijverheid bereidt de leerlingen voor op een meer theoretisch en technisch gerichte vorming 4 uur Nijverheid is het begin van een meer praktisch en technisch gerichte vorming

20 2e jaar GRIEKS-LATIJN / LATIJN 20

21 2e jaar MODERNE WETENSCHAPPEN

22 2e jaar HANDEL 22

23 2e jaar STV 5u./7u.

24 2e jaar ME 5u./7u. 24

25 Taaluitwisselingsproject met leerlingen uit Enghien

26 BIJ ONS LEEF JE GOED 26

27 BIJ ONS LEEF JE GOED Onze leefomgeving Het Spes Nostra Instituut biedt een warme en hartelijke leefomgeving aan voor de leerlingen. Ons antipestbeleid slaagt er grotendeels in om van het Spes Nostra Instituut een pestvrije leef- en leeromgeving te maken. We blijven hier hard op inzetten. We richten verschillende Leefsleutel -momenten in. Hiermee trainen we de leerlingen op hun sociale vaardigheden... een troef voor het hele leven! In de groei naar volwassenheid hebben jongeren soms nood aan extra begeleiding. Ons zorgteam heeft hiervoor de nodige aandacht. De werkgroep schoolpastoraal zet in haar themavieringen christelijke waarden in de kijker: naastenliefde, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, optimisme en levensdynamiek, vergevingsgezindheid... Directie en leerkrachten helpen dagelijks mee aan het scheppen van een fijne school- en klassfeer. Via verschillende projecten, sportactiviteiten en via de leerlingenraad ondersteunen we het welbevinden van de leerlingen op school.

28 BIJ ONS LEEF JE GOED Dagverloop Op gewone schooldagen is de school open vanaf 7.45 u. tot na de avondstudie. Elke leerling is om 8.15 u. op de speelplaats aanwezig. De lessen in de voormiddag beginnen om 8.20 u. Om u. start de middagpauze. De leerlingen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school een warme maaltijd of een belegd broodje bestellen. Uiteraard kunnen ze op die dagen ook hun eigen lunchpakket meebrengen. Soep, water en diverse drankjes zijn verkrijgbaar. In de namiddag starten de lessen opnieuw om u. De lessen stoppen om u. of om u. De avondstudie duurt respectievelijk tot u. of tot u. Op woensdagnamiddag is er geen les. Leerlingenraad Elke klas verkiest een klassenverantwoordelijke die de klas vertegenwoordigt in de leerlingenraad. Daarnaast kiest de klassenleerkracht zelf ook een tweede vertegenwoordiger. Tijdens de maandelijkse vergaderingen met alle vertegenwoordigers van de leerlingenraad worden met de directeur nieuwe ideeën, wensen en problemen i.v.m. het leerlingenleven besproken. Deze vragen en suggesties worden zo goed mogelijk opgevolgd door directie en leerkrachten. Alle verslagen van de leerlingenraad komen op Smartschool terecht. In de examenperiode geldt er een speciale dagindeling. 28

29 BIJ ONS LEEF JE GOED Pastoraal Vandaag de dag zijn geloof en zingeving niet bepaald populaire onderwerpen. Toch proberen we er als school met onze leerlingen op een eigentijdse manier aandacht aan te schenken. Onze pastorale werking heeft 4 grote pijlers: de lessen godsdienst, steunend op onze christelijke tradities, maar ook vergelijkend met andere godsdiensten enkele eucharistievieringen en enkele gebedsmomenten in klasverband een bezinnende activiteit in het tweede jaar het geregeld daadwerkelijk meewerken aan acties zoals het solidariteitsontbijt, de vastenvoettocht, de Damiaanactie, een eerlijke handel via de verkoop van Oxfam-producten Leefsleutels Naast de gewone lessen krijgen onze leerlingen ook verschillende Leefsleutels aangereikt. Tijdens deze Leefsleutelmomenten wordt er gewerkt rond de volgende thema's: Schoolraad trainen van sociale vaardigheden werken aan de klasgroep zelfvertrouwen krijgen Neen leren zeggen omgaan met gevoelens bewustmaking omtrent pesten Onze middenschool biedt alle onderwijsparticipanten heel wat mogelijkheden om hun mening kenbaar te maken. Via de schoolraad participeren ouders, personeel, de lokale gemeenschap en enkele leerlingen samen in het schoolbeleid. De schoolraad adviseert en overlegt met het schoolbestuur over o.a. het schoolreglement, buitenschoolse activiteiten, de aanwending van de lestijden, de schoolrekening...

30 BIJ ONS LEEF JE GOED Naschoolse sportactiviteiten Iedere vrijdagavond na de lessen kunnen de leerlingen mee gaan zwemmen. We zwemmen in het zwembad van de Groene Meersen. Daarnaast neemt Spes Nostra deel aan een aantal door SVS georganiseerde competities: voetbal en minivoetbal (ook voor meisjes), maar eventueel ook volleybal, zwem- en atletiekestafettes en basketbal. Ook het Brugs loopcriterium staat telkens weer op de sportkalender! Doelbewust trekt het schoolsportteam van Spes Nostra de kaart van de recreatieve sportbeoefening. Heel vaak staan op woensdagmiddag dan ook leuke activiteiten en initiaties op het programma zoals mountainbike, fitness, spinning, streetdance, schaatsen, squash, badminton, bowling, een basketbal- of minivoetbaltornooi... Sport tijdens de schooluren Ook op doordeweekse lesdagen kunnen de leerlingen naar hartenlust spelen en sporten. De school beschikt immers over een goed uitgeruste sportzaal, een basket- en minivoetbalterrein en een voetbalveld. De leerkrachten L.O. of de leerlingenraad organiseren tijdens de middagpauze op regelmatige basis interklassencompetities. De leerlingen van het tweede jaar gaan naast de gewone lessen L.O. om de twee weken zwemmen in het zwembad van Groene Meersen. De eerstejaars trekken in juni telkens weer naar Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen, waar het schoolsportteam een gevarieerde sportdag in elkaar bokst. De leerlingen van het tweede jaar daarentegen starten het schooljaar sportief met een actieve en avontuurlijke eerste schooldag in de Groene Meersen. 30

31 BIJ ONS LEEF JE GOED Meerdaagse projecten Met al onze eerstejaars trekken we voor een winterse driedaagse naar Malmedy. We overnachten er in een comfortabele jeugdherberg. We starten de meerdaagse met een stevige nachtwandeling en tal van leuke spelletjes. Daarnaast staat een trekking langs de Warche, een leuke stadszoektocht, een partijtje bowling, een dance folk -avond, een ludieke Spesquiz, het kasteel van Reinhardstein en een bezoekje aan het gezellige stadscentrum van Malmedy op onze agenda. Al sinds 2008 organiseert leraar Geert Benoot een leerlingenuitwisseling met het Collège Saint-Augustin uit Enghien (Edingen, Wallonië). Vanaf het begin van het schooljaar krijgen de Zedelgemse tweedejaars (Latijn, Grieks-Latijn en Moderne) een Waalse correspondent toegewezen met wie een intense briefwisseling in de tweede landstaal wordt opgezet. In de maand januari komen de Waalse vrienden voor drie dagen bij ons op bezoek. Daarbij overnachten ze in gastgezinnen. Op het programma staan: Vlaamse volksspellen, volksdans, schaatsen, een sneukeltocht door Brugge, leuke workshops in en om Zedelgem en een minivoetbalwedstrijd tussen Vlaanderen en Wallonië en heel wat sport. De driedaagse wordt afgerond met een gesmaakte apotheose in het Cultureel Centrum van de Groene Meersen. In het voorjaar brengen de Zedelgemse leerlingen een tegenbezoek aan hun correspondent in Enghien. Je vindt heel wat info en beeldmateriaal op de gemeenschappelijke website In mei trekken we met de leerlingen van het tweede jaar STV, ME en Handel naar de Westhoek voor een meerdaagse uitstap in het kader van oorlog en vrede. We bezoeken tal van monumenten die ons herinneren aan de gruwelheden van de Grote Oorlog: Tyne Cot Cemetry, het vernieuwde Flanders Fields Museum, de Menenpoort... We maken er ook The Last Post mee. We overnachten in Westouter, aan de voet van de Rodeberg. Verder staan sportieve uitdagingen, een quadtocht, een gps-spel, een touwenparcours, paintball en een wandeling door Ieper op het menu. We sluiten het geheel af met een barbecue.

32 ONZE PARTNERS Scholengroep Sint-Rembert Spes Nostra Zedelgem maakt deel uit van de scholengroep Sint-Rembert. Onze scholengroep staat voor modern en degelijk onderwijs. Elk talent krijgt een eigen accent. Onze scholen bieden een dynamische onderwijsomgeving, waarbij men afhankelijk van de leeftijd en de talenten van de kinderen en jongeren, andere accenten legt. De scholengroep ontstond in 1996 door de samensmelting van de vzw Sint-Vincentiusinstituut en de vzw Sint-Jozefsinstituut. In de loop van de volgende jaren sloten nog enkele scholen aan. De scholengroep groepeert de vrije secundaire scholen van Torhout, Lichtervelde, Koekelare en Zedelgem samen met acht vrije basisscholen (waarvan een voor buitengewoon onderwijs) in Torhout, Lichtervelde en Handzame en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Torhout. De scholengroep is verder ook actief op het vlak van de voor- en buitenschoolse opvang. Zo kunnen kinderen en jongeren er vanaf 0 tot 19 jaar terecht. De gemeenschappelijke doelstellingen zijn samengevat in een tienpuntenprogramma. Meer informatie over onze scholengroep kunt u vinden op 32 Regionale samenwerking Naast de interne samenwerking in onze scholengroep hebben we ook nauw contact met de verschillende basisscholen uit de regio Groot-Zedelgem. We werken ook regelmatig samen met de verschillende dienstencentra uit onze gemeente Zedelgem.

33 ONZE PARTNERS Scholengemeenschap Houtland Sinds 1 september 1999 vormen de secundaire scholen van de scholengroep Sint-Rembert samen met het Margaretha-Maria Instituut van Kortemark een nieuwe scholengemeenschap, Scholengemeenschap Houtland. Hier krijgen zo n leerlingen secundair onderwijs in verschillende studiegebieden. Sinds 1 september 2012 maakt de BuSo-school De Wissel (het vroegere Tordale) ook deel uit van de scholengemeenschap Houtland. Meer informatie over onze scholengemeenschap kunt u vinden op VCLB Torhout Ons zorgteam en onze leerkrachten werken regelmatig samen met VCLB uit Torhout. Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt ons informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen en ouders aan. Het CLB werkt objectief en onafhankelijk van de school, de CLBmedewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Ze werken in vier domeinen : schoolloopbaanbegeleiding, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

34 Ligging en bereikbaarheid Onze middenschool is vlot bereikbaar met de fiets, de wagen, het openbaar vervoer (bus en trein) en te voet. Een gemachtigd opzichter zorgt voor het veilig oversteken van onze leerlingen. We zijn vlot bereikbaar langs de verschillende grote invalswegen van Groot-Zedelgem. Nabij de school is ook heel wat parkeergelegenheid. 34

35

36 ONZE INFOMOMENTEN Iedereen is van harte welkom op onze verschillende informatiemomenten: infoavond voor ouders en leerlingen 6e leerjaar: vrijdag 14 maart 2014 om u. opendeurdag: zaterdag 26 april 2014 van u. tot u. rondleiding: zaterdag 28 juni 2014 om u. Ouders die dat wensen kunnen hun zoon of dochter steeds inschrijven op één van deze momenten. Vergeet hiervoor hun rijksregisternummer niet mee te brengen. Uiteraard zijn we ook steeds beschikbaar op afspraak. MIDDENSCHOOL SPES NOSTRA Pastoor Staelensstraat Zedelgem Telefoon: Fax:

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar Sint-Jozefsinstituut- College Torhout We maken samen je toekomstdroom waar Het Sint-Jozefsinstituut-College maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert en van de Scholengemeenschap Houtland WELKOM

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 1 DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 3 de 4 de jaar ASO Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde

Nadere informatie

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten 12 jaar? Welkom! Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten Een school is in de eerste plaats een LEERomgeving. Je kan er niet omheen. Lessen volgen, toetsen en examens

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail:

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: directie@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren Sint-Lodewijk BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren GIDS voor de LEERLINGEN 2015/2016 inhoud Welkom 1 Historiek 5 2 Het opvoedingsproject

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie