BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS"

Transcriptie

1 BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

2

3 Beste ouders en leerlingen Als directeur van Spes Nostra in Zedelgem stel ik graag even onze school voor. Wij zijn de middenschool van Groot-Zedelgem en omstreken. Heel wat mensen uit de omgeving kiezen bewust voor ons. We hebben een breed studieaanbod voor leerlingen van de 1e graad van het secundair onderwijs. Na die 1e graad zorgen we voor een correcte en neutrale oriëntering naar de 2e graad toe. De slaagcijfers in die 2e graad geven blijk van een naadloze aansluiting in de verdere studieloopbaan van onze jongeren. Dankzij het grotere geheel waarin we kaderen, hebben we op dat vlak een grote expertise verworven. In onze 1e graad leggen we de basis van het leren leren en door onze persoonlijke aanpak glijdt bij ons niemand in de massa weg. Onze slagzin Bij ons zit je goed! is dan ook perfect gekozen, maar in deze schoolbrochure belichten we ook heel bewust de opsplitsing Bij ons leef je goed! en Bij ons leer je goed!. In onze middenschool Spes Nostra zetten we elke leerling in de kijker: sterke leerlingen worden extra uitgedaagd, minder sterke leerlingen helpen we verder op weg met aanvullende studiebegeleiding en daarnaast bieden we ook een ruim kader van maatregelen aan voor leerlingen die meer leerzorg nodig hebben. In onze scholengroep Sint-Rembert coördineer ik samen met een collega de stuurgroep ICT en de werkgroep leerzorg. Hierdoor kunnen we in Spes Nostra heel snel inspelen op uitdagende ICT-vernieuwingen en op het aanbieden van meer aangepaste zorgkaders voor bepaalde leerlingen. Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten op één van onze informatiemomenten. Maken jullie liever een persoonlijke afspraak, laat dan niet na om contact met ons op te nemen. Stefaan Vanhollebeke, directeur

4 STARTEN IN HET SECUNDAIR Tussen 12 en 18 jaar maken alle jongeren een enorme evolutie door. Het secundair onderwijs speelt daarop in door in de studieloopbaan verschillende keuzemomenten te voorzien, een te vroege specialisatie uit te stellen en rekening te houden met mogelijke verschuivingen in de persoonlijke interesse. Bij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zijn bij een aantal leerlingen de studiecapaciteiten en de belangstelling voldoende gekend om een eerste voorlopige keuze te kunnen maken. Bij die eerste keuze voor een bepaalde optie houden we met enkele belangrijke aspecten rekening. We houden de keuzemogelijkheid breed om latere studiemogelijkheden niet al te vroeg af te sluiten of te beperken. We kiezen voor een stevige basisvorming, vooral in de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. We geven alle leerlingen het onderwijs dat aansluit bij hun aanleg en bij het niveau dat ze al bereikten. Vooraleer we inschrijven, vinden we het belangrijk om ouders en leerlingen uitgebreid te informeren! In de volgende tabel vinden jullie een beknopt overzicht van de opties die onze middenschool aanbiedt. Het zijn de meest courante studieopties binnen de eerste graad van het secundair onderwijs. 4

5 aanleg en belangstelling keuze in het 1e jaar vervolg in het 2e jaar aanleg voor wiskunde, wetenschappen en moderne talen Moderne Wetenschappen Moderne Wetenschappen (theoretisch en technisch gerichte vorming) sterke aanleg voor talen, geschiedenis en cultuur, bereid om regelmatig en zelfstandig te werken aanleg voor wiskunde en moderne talen en interesse voor verkoop, administratie en ICT sociaal ingesteld, belangstelling voor exacte wetenschappen, interesse voor voeding, verzorging, kleding en milieu sociaal ingesteld, belangstelling voor exacte wetenschappen, interesse voor voeding, verzorging, kleding en milieu, interesse in extra praktijk aanleg voor toegepast denken en interesse voor metaal-, houtbewerking en elektriciteit interesse voor metaal-, houtbewerking en elektriciteit met extra praktijk Latijn Handel Sociale en Technische Vorming 2u. Sociale en Technische Vorming 4u. Nijverheid 2u. Nijverheid 4u. Latijn, Grieks-Latijn (Moderne Wetenschappen) Handel (theoretisch en technisch gerichte vorming) Sociale en Technische Vorming (theoretisch en technisch gerichte vorming) Sociale en Technische Vorming (praktisch en technisch gerichte vorming) Mechanica-Elektriciteit (theoretisch en technisch gerichte vorming) Mechanica-Elektriciteit (praktisch en technisch gerichte vorming)

6 BIJ ONS LEER JE GOED 6

7 BIJ ONS LEER JE GOED Onze leeromgeving Het Spes Nostra Instituut is een sterke leeromgeving voor alle leerlingen: aantrekkelijke en héél goed uitgeruste vaklokalen een leerkrachtengroep die pedagogisch-didactisch heel sterk staat een doordachte leerbegeleiding, "leren leren" is echt ons ding een school die leerlingen weet te motiveren een goed afgestemd beleid voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of hoogbegaafdheid het gebruik van specifieke software zoals Kurzweil... een realistische puntenverhouding dagelijks werk - toets bijwerken van leerlingen na een periode van afwezigheid door ziekte een school met een echt GOK-beleid = GelijkeOnderwijsKansen een gevarieerd en zinvol studieaanbod een groot aanbod van zinvolle excursies en pedagogische activiteiten Schoolboeken De school zorgt voor werkboeken, cursussen, gymtruitje en een zakrekenmachine. De handboeken zitten in een huursysteem wat het kostenplaatje laag houdt. De boekenlijst en de prijs van de werkboeken voor elke richting kan via het secretariaat opgevraagd worden. Tijdens de eerste lesweek worden de boeken per vak aan de leerlingen bezorgd. Zorg op maat Ons zorgteam komt regelmatig bijeen om met de directie, de zorgcoördinator, het CLB en een opvoeder een begeleidingsplan voor bepaalde leerlingen uit te stippelen. We vinden het belangrijk in dit traject dat we een veilige context creëren voor de betrokken leerling en dat we de ouders informeren over de te zetten stappen.

8 BIJ ONS LEER JE GOED Studiemomenten Onze leerlingen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag avondstudie volgen. Parallel wordt ook een cursus Spaans en dactylo aangeboden en op advies van de klassenraad kan er extra studiebegeleiding georganiseerd worden voor sommige leerlingen. We hebben ook aandacht voor nieuwe vormen van leren en studeren. Zo passen we interactief zelfstandig leren (IZL) toe tijdens bepaalde studie-uren en avondstudies. Met IZL willen we het digitaal leren en studeren bij de jongeren stimuleren. De leerlingen zullen in IZL onder begeleiding van een leerkracht zelf hun werk plannen en organiseren. Bij het studeren in IZL maken de leerlingen hun opdrachten aan de computer en oefenen ze hiermee bepaalde leerstofonderdelen in. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het digitaal leerplatform Smartschool, van educatieve software, internettoepassingen Ook onze ipads zijn een handig middel om het interactief zelfstandig leren aan te moedigen. Ondersteunend uur Elke week krijgen onze eerstejaars een ondersteunend lesuur. In dat uur werken ze rond leren leren. Ze leren werken met onze planningsagenda en "heen en weer"-map en ze leren hun schoolwerk organiseren. Voor elke examenperiode maken ze een studieplanning op. Ze leren in dat uur ook de basisvaardigheden (Word, Powerpoint, surfen, zoeken op internet, Smartschool, gebruik van de ipad...) aan om ICT op school en thuis te kunnen gebruiken. Daarnaast wordt in dat ondersteunend uur gewerkt rond begrijpend lezen en spelling. Ook de problematiek van pesten en cyberpesten komt in dat uur ruim aan bod. Tijdens de examenperiode kunnen de leerlingen op de dag van het examen de leerstof nog eens herhalen voor ze de toets afleggen. Zo is er steeds een studiemoment voorzien voor het examen. 8

9 BIJ ONS LEER JE GOED Moderne infrastructuur We beschikken over een mooi verzorgd schoolgebouw omgeven door heel wat groen. De ruime speelplaats biedt tal van mogelijkheden om tijdens de pauzes aan sport te doen. Onze grote studeerzaal is multifunctioneel. Elke leerling beschikt ook over een persoonlijk kluisje zodat waardevolle spullen, schoolgerei en boeken veilig opgeborgen zitten. Onze vaklokalen zijn voorzien van heel wat modern didactisch materiaal. Elke vakleerkracht geeft les in een eigen lokaal en kan gebruik maken van de nieuwste ICT-technologieën met bordboeken. We hebben ook een goed uitgerust ICT-Iokaal met een computer voor elke leerling. Daar leren ze hun computervaardigheden in heel wat vakken integreren! Daarnaast worden in verschillende lessen onze recent aangeschafte ipads creatief aangewend bij het lesgebeuren. Digitale leeromgeving We maken gebruik van de virtuele leeromgeving Smartschool. Een eigen veilige plaats op het internet waar directie, leerkrachten, leerlingen en ouders elkaar ontmoeten. De scores van de leerlingen worden in een digitaal puntenboek gezet. De leerkrachten bieden er extra toepassingen op de leerstof aan. Ook cursussen, oplossingen, extra studietips... worden via dat kanaal verspreid. Leerlingen kunnen afgewerkte oefeningen en opdrachten digitaal aan de leerkracht bezorgen. Nieuws en berichten worden door directie en leerkrachten op Smartschool geplaatst. Ook ouders kunnen steeds via Smartschool communiceren met het leerkrachtenteam en omgekeerd.

10 1e jaar LATIJN Voor wie? De leerlingen die voor Latijn kiezen, hebben een uitgesproken belangstelling voor talen, geschiedenis en cultuur. Door haar analytisch karakter kan de studie van het Latijn ook leerlingen boeien die eerder wiskundig gericht zijn. Ze zijn bovendien bereid om regelmatig en zelfstandig te studeren! Daarenboven moeten ze er in slagen om de leerstof van de andere hoofdvakken (Nederlands, Frans en wiskunde) in minder lestijden te verwerken. 10

11 1e jaar LATIJN Wat? Latijn studeren is een uitstekend middel om andere Europese talen te leren. De taal van de Romeinen ligt immers aan de basis van alle Romaanse talen (Frans, Italiaans, Spaans...). Maar ook in Germaanse talen (Nederlands, Engels en Duits) zijn er talrijke, zelfs alledaagse woorden die afstammen van het Latijn. Kennis van het Latijn geeft je een beter inzicht in taal! Maar het vak Latijn houdt meer in dan enkel taal. Minstens even interessant is de boeiende Romeinse geschiedenis en cultuur! Latijn studeren betekent zo contact houden met het verleden en op grond daarvan een kritische houding aannemen in de wereld van nu. Latijn is zeker geen dode taal! Alle planten, dieren, ziekten, lichaamsdelen... hebben een wetenschappelijke benaming. Ook in de rechtspraak worden nog steeds veel Latijnse begrippen gebruikt. Latijn studeren is "Ieren leren". De leerlingen nemen de gewoonte aan om heel regelmatig en uit zichzelf lessen te repeteren (woordenschat, grammatica...). Zo biedt Latijn een uitstekende voorbereiding op alle mogelijke opties in het algemeen secundair, hoger en universitair onderwijs. En daarna? Wie slaagt in het eerste jaar Latijn, kan natuurlijk overstappen naar het tweede jaar Latijn. Bovendien kan Latijn vanaf het tweede jaar gecombineerd worden met Grieks. En omdat de oudheid aan de wieg staat van de Europese beschaving, is de kennis van Latijn én Grieks dikwijls noodzakelijk om de verschillende aspecten van onze eigen cultuur te begrijpen. Maar niets staat ook een overgang naar bijvoorbeeld Moderne Wetenschappen in de weg!

12 1e jaar MODERNE Voor wie? Wie voor Moderne Wetenschappen kiest, wil een brede algemene vorming. In het eerste jaar Moderne Wetenschappen staan de basisvakken Nederlands, Frans en wiskunde centraal. 12

13 1e jaar MODERNE Wat? In het 1e jaar moderne krijgen de leerlingen 1 uur extra Nederlands en zelfs 2 uur extra Frans en wiskunde. Dat geeft ze de kans om die hoofdvakken heel goed in te oefenen en uit te diepen. En daarna? In het tweede jaar Moderne Wetenschappen blijven de basisvakken veel aandacht krijgen, maar nu verschijnen ook de echte optievakken SEI (socio-economische initiatie, 2 uur/week) en WW (wetenschappelijk werk, 3 uur/week). ln Moderne Wetenschappen maken onze leerlingen kennis met economie, gedrags-, cultuur- en natuurwetenschappen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van elementen uit de eigen leefwereld van de leerlingen (cartoons, foto's, ICT...). Er wordt bovendien van de leerlingen verwacht dat ze zelfstandig op verkenning gaan: zelf onderzoeken, formuleren, evalueren, een presentatie maken, gebruik maken van het internet Moderne Wetenschappen is een algemeen vormende optie die voorbereidt op sterk theoretische studierichtingen (zonder Latijn of Grieks), maar een overstap naar een meer technisch gerichte vorming is natuurlijk ook mogelijk.

14 1e jaar HANDEL Voor wie? Leerlingen die deze optie kiezen, hebben een brede interesse voor wat in onze maatschappij gebeurt op economisch vlak. Ze werken graag met cijfers, hebben belangstelling voor verkoop of administratie en vinden de computer een uitdaging. Zin voor orde, flexibiliteit, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen en een vlotte sociale omgang zijn enkele kenmerken die we van een leerling in de optie Handel verwachten! In Handel zit het werkwoord handelen. In deze studierichting ga je actief op verkenning in de handelswereld. 14

15 1e jaar HANDEL Wat? In het eerste jaar wordt er vooral gewerkt rond de onderstaande aspecten: ontdekken van de verborgen verleiders in een supermarkt ontleden van de barcode Ieren betalen met Bancontact aandacht voor het milieu en de gezondheid in een grootwinkelbedrijf opzoeken van de geschiedenis van het geld, de banken en de handel maken van een werkje over de euro verkopen van producten voor Oxfam wereldwinkel beoordelen van reclamespotjes kopen vanuit de luie zetel d.m.v. een postorderbedrijf en het internet ontleden van een factuur Ieren betalen met een overschrijvingsformulier kennismaking met toerisme En daarna? In het tweede jaar Handel zijn er 5 lestijden voorzien voor het keuzevak. Het lessenpakket valt uiteen in 3 delen: initiatie in de handelswereld, computervaardigheden en klaviervaardigheden. Na de eerste graad is Handel of Handel-Talen de logische studierichting, maar ook andere technische richtingen zijn mogelijk.

16 1e jaar STV 2u./4u. Voor wie? STV is een richting voor leerlingen met volgende capaciteiten: 16 een sociale belangstelling een ruime interesse voor exacte wetenschappen creativiteit en praktische vaardigheid een technische aanleg belangstelling voor mens en milieu

17 1e jaar STV 2u./4u. Wat? In de optie Sociale en Technische Vorming komen in het theoretische deel de volgende thema's aan bod: visie op sociale vorming: luisteren, respectvol omgaan, behulpzaam zijn visie op technische vorming: methodisch werken, hygiëne, milieubewust en veiligheid En daarna? In het tweede jaar kunnen de leerlingen een keuze maken tussen 5 of 7 uur Sociale en Technische Vorming. De 7 uur STV omvat 2 uur extra praktijk en is daardoor de ideale keuze voor de meer praktisch gerichte leerling. Deze twee opleidingen geven je een algemene en technische basis waarmee je in de tweede graad heel wat richtingen uit kunt. In het praktische gedeelte spitsen wij onze aandacht toe op 2 domeinen: voedselbehandeling: voeding en drank, het ontbijt, het tussendoortje, de warme maaltijd en de lunch werken met materialen: binnen dit domein leggen we het accent op techniek De leerlingen leren omgaan met allerlei soepele en harde materialen. Daarmee maken ze een werkstuk dat van toepassing is bij ieder thema. Deze optie kan vanaf het eerste jaar gevolgd worden op een dubbel niveau: 2 uur STV bereidt de leerlingen voor op een meer theoretisch en technisch gerichte vorming 4 uur STV is het begin van een meer praktisch en technische gerichte vorming

18 1e jaar NIJVERHEID 2u./4u. Voor wie? 18 Je hebt naast studeren ook behoefte aan praktijk en handvaardigheid? Je bent creatief en geïnteresseerd in de technische evolutie en de realisatie van voorwerpen? Dan is de optie Nijverheidstechnieken misschien wel de geschikte richting voor jou.

19 1e jaar NIJVERHEID 2u./4u. Wat? Nijverheidstechnieken behandelt in het eerste jaar 4 grote thema's met de klemtoon op praktijk: technisch tekenen metaalverwerkende technologie houtverwerkende technologie elektrotechnologie En daarna? In het tweede jaar kun je aansluitend op Nijverheidstechnieken de optie Mechanica-Elektriciteit 5 uur of 7 uur kiezen. Deze twee opleidingen geven je een algemene technische basis waarmee je in de tweede graad heel wat richtingen uit kunt. Deze thema's worden eerst verkend door observatie en praktijk. De verworven kennis wordt dan in de praktijk omgezet door het maken van verschillende werkstukken. Hierbij leer je de juiste materialen, werktuigen en gereedschappen kiezen. Je stelt een werkplan op, maakt technische tekeningen en leert organiseren, werken en denken onder een zekere tijdsdruk. Deze optie biedt je ook de mogelijkheid om je eigen creativiteit te ontplooien door te zoeken naar de beste oplossing voor een technisch probleem. Tijdens de lessen leer je zowel zelfstandig als in groep werken. Je bouwt vertrouwen en doorzettingsvermogen op en je leert jezelf en je werk evalueren. Tot slot leer je ook kritisch nadenken over techniek en de impact ervan op de mens en zijn omgeving. Deze optie kan vanaf het eerste jaar gevolgd worden op een dubbel niveau: 2 uur Nijverheid bereidt de leerlingen voor op een meer theoretisch en technisch gerichte vorming 4 uur Nijverheid is het begin van een meer praktisch en technisch gerichte vorming

20 2e jaar GRIEKS-LATIJN / LATIJN 20

21 2e jaar MODERNE WETENSCHAPPEN

22 2e jaar HANDEL 22

23 2e jaar STV 5u./7u.

24 2e jaar ME 5u./7u. 24

25 Taaluitwisselingsproject met leerlingen uit Enghien

26 BIJ ONS LEEF JE GOED 26

27 BIJ ONS LEEF JE GOED Onze leefomgeving Het Spes Nostra Instituut biedt een warme en hartelijke leefomgeving aan voor de leerlingen. Ons antipestbeleid slaagt er grotendeels in om van het Spes Nostra Instituut een pestvrije leef- en leeromgeving te maken. We blijven hier hard op inzetten. We richten verschillende Leefsleutel -momenten in. Hiermee trainen we de leerlingen op hun sociale vaardigheden... een troef voor het hele leven! In de groei naar volwassenheid hebben jongeren soms nood aan extra begeleiding. Ons zorgteam heeft hiervoor de nodige aandacht. De werkgroep schoolpastoraal zet in haar themavieringen christelijke waarden in de kijker: naastenliefde, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, optimisme en levensdynamiek, vergevingsgezindheid... Directie en leerkrachten helpen dagelijks mee aan het scheppen van een fijne school- en klassfeer. Via verschillende projecten, sportactiviteiten en via de leerlingenraad ondersteunen we het welbevinden van de leerlingen op school.

28 BIJ ONS LEEF JE GOED Dagverloop Op gewone schooldagen is de school open vanaf 7.45 u. tot na de avondstudie. Elke leerling is om 8.15 u. op de speelplaats aanwezig. De lessen in de voormiddag beginnen om 8.20 u. Om u. start de middagpauze. De leerlingen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school een warme maaltijd of een belegd broodje bestellen. Uiteraard kunnen ze op die dagen ook hun eigen lunchpakket meebrengen. Soep, water en diverse drankjes zijn verkrijgbaar. In de namiddag starten de lessen opnieuw om u. De lessen stoppen om u. of om u. De avondstudie duurt respectievelijk tot u. of tot u. Op woensdagnamiddag is er geen les. Leerlingenraad Elke klas verkiest een klassenverantwoordelijke die de klas vertegenwoordigt in de leerlingenraad. Daarnaast kiest de klassenleerkracht zelf ook een tweede vertegenwoordiger. Tijdens de maandelijkse vergaderingen met alle vertegenwoordigers van de leerlingenraad worden met de directeur nieuwe ideeën, wensen en problemen i.v.m. het leerlingenleven besproken. Deze vragen en suggesties worden zo goed mogelijk opgevolgd door directie en leerkrachten. Alle verslagen van de leerlingenraad komen op Smartschool terecht. In de examenperiode geldt er een speciale dagindeling. 28

29 BIJ ONS LEEF JE GOED Pastoraal Vandaag de dag zijn geloof en zingeving niet bepaald populaire onderwerpen. Toch proberen we er als school met onze leerlingen op een eigentijdse manier aandacht aan te schenken. Onze pastorale werking heeft 4 grote pijlers: de lessen godsdienst, steunend op onze christelijke tradities, maar ook vergelijkend met andere godsdiensten enkele eucharistievieringen en enkele gebedsmomenten in klasverband een bezinnende activiteit in het tweede jaar het geregeld daadwerkelijk meewerken aan acties zoals het solidariteitsontbijt, de vastenvoettocht, de Damiaanactie, een eerlijke handel via de verkoop van Oxfam-producten Leefsleutels Naast de gewone lessen krijgen onze leerlingen ook verschillende Leefsleutels aangereikt. Tijdens deze Leefsleutelmomenten wordt er gewerkt rond de volgende thema's: Schoolraad trainen van sociale vaardigheden werken aan de klasgroep zelfvertrouwen krijgen Neen leren zeggen omgaan met gevoelens bewustmaking omtrent pesten Onze middenschool biedt alle onderwijsparticipanten heel wat mogelijkheden om hun mening kenbaar te maken. Via de schoolraad participeren ouders, personeel, de lokale gemeenschap en enkele leerlingen samen in het schoolbeleid. De schoolraad adviseert en overlegt met het schoolbestuur over o.a. het schoolreglement, buitenschoolse activiteiten, de aanwending van de lestijden, de schoolrekening...

30 BIJ ONS LEEF JE GOED Naschoolse sportactiviteiten Iedere vrijdagavond na de lessen kunnen de leerlingen mee gaan zwemmen. We zwemmen in het zwembad van de Groene Meersen. Daarnaast neemt Spes Nostra deel aan een aantal door SVS georganiseerde competities: voetbal en minivoetbal (ook voor meisjes), maar eventueel ook volleybal, zwem- en atletiekestafettes en basketbal. Ook het Brugs loopcriterium staat telkens weer op de sportkalender! Doelbewust trekt het schoolsportteam van Spes Nostra de kaart van de recreatieve sportbeoefening. Heel vaak staan op woensdagmiddag dan ook leuke activiteiten en initiaties op het programma zoals mountainbike, fitness, spinning, streetdance, schaatsen, squash, badminton, bowling, een basketbal- of minivoetbaltornooi... Sport tijdens de schooluren Ook op doordeweekse lesdagen kunnen de leerlingen naar hartenlust spelen en sporten. De school beschikt immers over een goed uitgeruste sportzaal, een basket- en minivoetbalterrein en een voetbalveld. De leerkrachten L.O. of de leerlingenraad organiseren tijdens de middagpauze op regelmatige basis interklassencompetities. De leerlingen van het tweede jaar gaan naast de gewone lessen L.O. om de twee weken zwemmen in het zwembad van Groene Meersen. De eerstejaars trekken in juni telkens weer naar Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen, waar het schoolsportteam een gevarieerde sportdag in elkaar bokst. De leerlingen van het tweede jaar daarentegen starten het schooljaar sportief met een actieve en avontuurlijke eerste schooldag in de Groene Meersen. 30

31 BIJ ONS LEEF JE GOED Meerdaagse projecten Met al onze eerstejaars trekken we voor een winterse driedaagse naar Malmedy. We overnachten er in een comfortabele jeugdherberg. We starten de meerdaagse met een stevige nachtwandeling en tal van leuke spelletjes. Daarnaast staat een trekking langs de Warche, een leuke stadszoektocht, een partijtje bowling, een dance folk -avond, een ludieke Spesquiz, het kasteel van Reinhardstein en een bezoekje aan het gezellige stadscentrum van Malmedy op onze agenda. Al sinds 2008 organiseert leraar Geert Benoot een leerlingenuitwisseling met het Collège Saint-Augustin uit Enghien (Edingen, Wallonië). Vanaf het begin van het schooljaar krijgen de Zedelgemse tweedejaars (Latijn, Grieks-Latijn en Moderne) een Waalse correspondent toegewezen met wie een intense briefwisseling in de tweede landstaal wordt opgezet. In de maand januari komen de Waalse vrienden voor drie dagen bij ons op bezoek. Daarbij overnachten ze in gastgezinnen. Op het programma staan: Vlaamse volksspellen, volksdans, schaatsen, een sneukeltocht door Brugge, leuke workshops in en om Zedelgem en een minivoetbalwedstrijd tussen Vlaanderen en Wallonië en heel wat sport. De driedaagse wordt afgerond met een gesmaakte apotheose in het Cultureel Centrum van de Groene Meersen. In het voorjaar brengen de Zedelgemse leerlingen een tegenbezoek aan hun correspondent in Enghien. Je vindt heel wat info en beeldmateriaal op de gemeenschappelijke website In mei trekken we met de leerlingen van het tweede jaar STV, ME en Handel naar de Westhoek voor een meerdaagse uitstap in het kader van oorlog en vrede. We bezoeken tal van monumenten die ons herinneren aan de gruwelheden van de Grote Oorlog: Tyne Cot Cemetry, het vernieuwde Flanders Fields Museum, de Menenpoort... We maken er ook The Last Post mee. We overnachten in Westouter, aan de voet van de Rodeberg. Verder staan sportieve uitdagingen, een quadtocht, een gps-spel, een touwenparcours, paintball en een wandeling door Ieper op het menu. We sluiten het geheel af met een barbecue.

32 ONZE PARTNERS Scholengroep Sint-Rembert Spes Nostra Zedelgem maakt deel uit van de scholengroep Sint-Rembert. Onze scholengroep staat voor modern en degelijk onderwijs. Elk talent krijgt een eigen accent. Onze scholen bieden een dynamische onderwijsomgeving, waarbij men afhankelijk van de leeftijd en de talenten van de kinderen en jongeren, andere accenten legt. De scholengroep ontstond in 1996 door de samensmelting van de vzw Sint-Vincentiusinstituut en de vzw Sint-Jozefsinstituut. In de loop van de volgende jaren sloten nog enkele scholen aan. De scholengroep groepeert de vrije secundaire scholen van Torhout, Lichtervelde, Koekelare en Zedelgem samen met acht vrije basisscholen (waarvan een voor buitengewoon onderwijs) in Torhout, Lichtervelde en Handzame en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Torhout. De scholengroep is verder ook actief op het vlak van de voor- en buitenschoolse opvang. Zo kunnen kinderen en jongeren er vanaf 0 tot 19 jaar terecht. De gemeenschappelijke doelstellingen zijn samengevat in een tienpuntenprogramma. Meer informatie over onze scholengroep kunt u vinden op 32 Regionale samenwerking Naast de interne samenwerking in onze scholengroep hebben we ook nauw contact met de verschillende basisscholen uit de regio Groot-Zedelgem. We werken ook regelmatig samen met de verschillende dienstencentra uit onze gemeente Zedelgem.

33 ONZE PARTNERS Scholengemeenschap Houtland Sinds 1 september 1999 vormen de secundaire scholen van de scholengroep Sint-Rembert samen met het Margaretha-Maria Instituut van Kortemark een nieuwe scholengemeenschap, Scholengemeenschap Houtland. Hier krijgen zo n leerlingen secundair onderwijs in verschillende studiegebieden. Sinds 1 september 2012 maakt de BuSo-school De Wissel (het vroegere Tordale) ook deel uit van de scholengemeenschap Houtland. Meer informatie over onze scholengemeenschap kunt u vinden op VCLB Torhout Ons zorgteam en onze leerkrachten werken regelmatig samen met VCLB uit Torhout. Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt ons informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen en ouders aan. Het CLB werkt objectief en onafhankelijk van de school, de CLBmedewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Ze werken in vier domeinen : schoolloopbaanbegeleiding, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

34 Ligging en bereikbaarheid Onze middenschool is vlot bereikbaar met de fiets, de wagen, het openbaar vervoer (bus en trein) en te voet. Een gemachtigd opzichter zorgt voor het veilig oversteken van onze leerlingen. We zijn vlot bereikbaar langs de verschillende grote invalswegen van Groot-Zedelgem. Nabij de school is ook heel wat parkeergelegenheid. 34

35

36 ONZE INFOMOMENTEN Iedereen is van harte welkom op onze verschillende informatiemomenten: infoavond voor ouders en leerlingen 6e leerjaar: vrijdag 14 maart 2014 om u. opendeurdag: zaterdag 26 april 2014 van u. tot u. rondleiding: zaterdag 28 juni 2014 om u. Ouders die dat wensen kunnen hun zoon of dochter steeds inschrijven op één van deze momenten. Vergeet hiervoor hun rijksregisternummer niet mee te brengen. Uiteraard zijn we ook steeds beschikbaar op afspraak. MIDDENSCHOOL SPES NOSTRA Pastoor Staelensstraat Zedelgem Telefoon: Fax:

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Infobrochure MS Blankenberge

Infobrochure MS Blankenberge Infobrochure MS Blankenberge Maerlant Middenschool Van Maerlantstraat 8370 Blankenberge Tel. 050 43 5 5 Fax 050 43 5 7 ms.blankenberge@g-o.be www.msblankenberge.be Woord vooraf Woord vooraf Geachte ouder

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

NIEUWE INVULLING IN DE EERSTE GRAAD www.sintjozefhumaniora.be HALLO Je zit nu in het zesde leerjaar en binnenkort kies je een nieuwe school. Misschien is onze school wel precies wat je zoekt. Daarom stellen

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

Spes Nostra. leeft. bruist coacht luistert beweegt inspireert. leert. Heidi Denys Pieter Dhuyvetter Frederik Tack. Zie je t zitten in t Spes?

Spes Nostra. leeft. bruist coacht luistert beweegt inspireert. leert. Heidi Denys Pieter Dhuyvetter Frederik Tack. Zie je t zitten in t Spes? HEULE Spes Nostra Spes Nostra Zie je t zitten in t Spes? leeft leert bruist coacht luistert beweegt inspireert Volgens mijn broer is het hier bère! Het directieteam heet je welkom! Heidi Denys Pieter Dhuyvetter

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG.

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. INFO BROCHURE graad JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. Ontdek en ontwikkel jouw talenten en interesses in onze brede eerste graad. nieuwenbosch.be NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT In onze brede ste graad ontdekken

Nadere informatie

WAT? WIE? WAAR? Vrij Katholiek Onderwijs. 2016-2017 Kwaliteitsonderwijs met een hart!

WAT? WIE? WAAR? Vrij Katholiek Onderwijs. 2016-2017 Kwaliteitsonderwijs met een hart! HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Informatiebrochure Vrij Katholiek Onderwijs 016-017 Kwaliteitsonderwijs met een hart! VKO-Opwijk Karenveldstraat 3 1745 Opwijk Middenschool 05 35 71 1 vko.middenschool@vko.be

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs STEM SPORT STEM IT 1 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD Eerste graad Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad Beste jongere Het laatste schooljaar in je lagere school loopt op zijn einde. Vandaag ben je dan ook op zoek naar een geschikte

Nadere informatie

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze!

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze! Lyceum Het Lyceum biedt binnen de scholengroep de eerste graad Algemeen Secundair Onderwijs aan. In het eerste jaar maak je de keuze voor de optie Latijn, Moderne of STEM. Deze drie opties zorgen voor

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD Eerste graad Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad Beste jongere Het laatste schooljaar in je lagere school loopt op zijn einde. Vandaag ben je op zoek naar een secundaire

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs Folder_DEF.indd 1 1 4/12/13 00:09 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd

Nadere informatie

Regina Pacis. Algemeen Secundair Onderwijs STE

Regina Pacis. Algemeen Secundair Onderwijs STE Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs e M STE M rn e d o SPO RT STE M IT ijn Lat 1 2 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Jouw weg naar het hoger onderwijs

Jouw weg naar het hoger onderwijs Jouw weg naar het hoger onderwijs Inspiro_folder_v1.indd 1 INSPIRO COLLEGE.BE Ben je ook zo nieuwsgierig naar je nieuwe school? Hoe je er gaat leren en welke nieuwe vrienden en vriendinnen je gaat krijgen?

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Goed en. dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair. Vrije Sint-Lambertusscholen NIEUW. Oosterwijk Veerle Westerlo

Goed en. dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair. Vrije Sint-Lambertusscholen NIEUW. Oosterwijk Veerle Westerlo INSTAP- BROCHURE 2015-2016 Goed en dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair NIEUW in het eerste jaar!!! STEM-richting.. Industriele Vrije Sint-Lambertusscholen Oosterwijk Veerle Westerlo inhoudstabel

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad

Tweede jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Sint-Ludgardisschool Antwerpen-stad. Secundair

Sint-Ludgardisschool Antwerpen-stad. Secundair Sint-Ludgardisschool Antwerpen-stad Secundair Welkom in SLS Wij bouwen aan een school waar men elkaar wil verstaan en luisteren, waar men voor elkaar een hand wil uitsteken. Een school met aandacht voor

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be 2016-2017 Onthaalbrochure slim in wetenschap sterk in technologie bedrijvig in economie www.damiaaninstituut.be welkom Dag 12-jarige Nu het Lager Onderwijs (bijna) achter de rug is, ben je volop op zoek

Nadere informatie

Welkom in onze eerste graad

Welkom in onze eerste graad Welkom in onze eerste graad Hier kan je voor kiezen in het eerste jaar: Talen-Wiskunde Samen bouwen aan een sterke basis met oog voor zelfontplooiing en ruimte voor leren leren. De algemene vakken hebben

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

Hoe kiezen? Wat past bij mij?

Hoe kiezen? Wat past bij mij? Hoe kiezen? Wat past bij mij? Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Continuüm overzicht 1A... 3 Continuüm overzicht 2A... 4 1A-Klassieke Taal... 4 1A-Economie & Samenleving... 6 1A-STEM... 8 1A-Wetenschap...

Nadere informatie

Gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijk gedeelte Gemeenschappelijk gedeelte Godsdienst 2 Nederlands 5* Frans 4* Wiskunde 4* Aardrijkskunde 2 Biologie 2 Geschiedenis 1 Technologische opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding en sport 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2016 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2016: STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Opendeurdag 22 april 16 van 15 tot 20u

Nadere informatie

Pagina 2 H. Familie Secundair Pagina 11

Pagina 2 H. Familie Secundair Pagina 11 Pagina 2 H. Familie Secundair Pagina 11 Ik vind de school wel (nogal ) leuk hoor, maar gelukkig gaan we af en toe met de klas op stap. Eén van de fijnste uitstappen is de sportieve vriendschapsdag de 2e

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

Samen school maken in beweging WELKOM

Samen school maken in beweging WELKOM WELKOM Samen school maken in beweging INFOBOEKJE Sint-Pauluscollege Wevelgem - Moorsele Samen school maken in beweging Het Sint-Pauluscollege............. 6 Het pedagogisch project........... 8 Lessentabel

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD 2013-2014

TWEEDE GRAAD 2013-2014 Tel: 02 363 80 20 Parklaan 7 1500 Halle Website: www.hhchalle.be Infobrochure TWEEDE GRAAD 20132014 Directeur: Ann Debroyer Coördinatoren: Liesbet Jacobs Chris Moens Christoffer Merens Voor elk wat wils

Nadere informatie

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2.1 Van 3ASO naar 4ASO 2.1.1 Gebruikte afkortingen EC GR GL HW Economie met 4 of 5 uur Grieks Grieks-Latijn Humane LA MO SP WE Latijn Moderne Sport

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM Alle ruimte voor jou w groei A-STROOM Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep. Ervaringen

Nadere informatie

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar WELKOM in het van de eerste graad de jaar 1 KEUZEPROCES: ONS AANBOD Beste meisje, beste jongen In het tweede leerjaar blijft op studiegebied de HOOFDBEDOELING ieder van jullie een ZO BREED MOGELIJKE, GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

JAARLIJKS TIJDSCHRIFT VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET EERSTE JAAR

JAARLIJKS TIJDSCHRIFT VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET EERSTE JAAR S R C O JAARLIJKS TIJDSCHRIFT VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET EERSTE JAAR JAARGANG 4 - FEBRUARI 07 WWW.SRCO.BE V.U.: Sint-Romboutscollege, Veemarkt 56, 800 Mechelen GA JIJ BINNEN ENKELE WEKEN DE GROTE

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE SINTMARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE Schooljaar 2011 2012 Naar het tweede jaar van het secundair onderwijs: Een leidraad voor een verantwoorde studiekeuze SintMartinuscollege, Waversesteenweg 96 3090

Nadere informatie

Welkom. Voorstelling. 2 e jaar Moderne wetenschappen 2 e jaar Latijn

Welkom. Voorstelling. 2 e jaar Moderne wetenschappen 2 e jaar Latijn Welkom Voorstelling 2 e jaar Moderne wetenschappen 2 e jaar Latijn Agenda Planningsagenda Digitale agenda: zie Smartschool Lessenrooster Rapport Latijnse HERFST KERST TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TOTAAL rapport

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege. Sint-Pieters-Woluwe. Informatiebrochure

Sint-Jozefscollege. Sint-Pieters-Woluwe. Informatiebrochure Sint-Jozefscollege Sint-Pieters-Woluwe Informatiebrochure Eerste jaar 2016-2017 Welkom beste (toekomstige) leerling op het SJC We zijn blij dat je een stap gezet hebt naar het Sint- Jozefscollege en wij

Nadere informatie

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK Voorwoord Geachte ouders Wellicht is het grote moment weldra aangebroken: het moment, dat je zoon of dochter de knusse basisschool moet verlaten en op zoek gaat naar een grote school. Het secundair onderwijs

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Sint-Michiel

Secundair Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2015 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2015: Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Onderwijs Sint-Michiel STEM IN HET EERSTE JAAR A Kijk snel op pagina 8 OPENDEURDAG 30 april

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 20/12/16 13:24 De jeugd van jouw school We moeten de congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo uit Opwijk danken voor het bestaan van onze school.

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

SintSint-Jozefscollege

SintSint-Jozefscollege Inlichtingen Alle schooldagen van 8.00 u. tot 16.00 u. SintSint-Jozefscollege SintSint-PietersPieters-Woluwe Op woensdag tot 12.00 u. Tijdens de vakantie is het secretariaat open t.e.m. 5 juli en vanaf

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE

MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE BASISSCHOLEN INTERNAAT KINDHEID JESU SCHOTEN SINT-MICHIELSCOLLEGE SCHOTEN SINT-MICHIELSCOLLEGE BRASSCHAAT SINT-LUDGARDISSCHOOL MERKSEM SINT-LUDGARDISSCHOOL ANTWERPEN MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS

Nadere informatie

SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE

SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE Lichtervelde, 16 augustus 2017 Geachte ouder(s) Beste leerling van het eerste jaar Nu de vakantie al ruim over de helft is, moeten we toch al even denken

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Schoolbrochure. Type 9

Schoolbrochure. Type 9 . Schoolbrochure Type 9 Hoofdschool Gesubsidieerde Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs BuBaO de Triangel Molendreef 16c te 9920 Lovendegem (09)370 72 16 - bubao@dvcdetriangel.be VESTIGINGSPLAATS

Nadere informatie