REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL"

Transcriptie

1 REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL 24 oktober 2015 I. PROGRAMMA Zaterdag 27 juni opening inschrijving Zondag 4 oktober sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt) Maandag 6 oktober sluiting betalingstermijn inschrijfgeld Zaterdag 24 oktober uur opening inschrijving/documentencontrole in Bocholt uur BRIEFING EXPERT- en SPORTKLASSE uur EXPERT- en SPORTKLASSE start uur BRIEFING TOUR- en VINTAGEKLASSE uur TOUR-/VINTAGEKLASSE start vanaf uur vanaf uur circa uur finish in OVERPELT diner EXPERT/SPORT/TOUR/VINTAGE uitslag en prijsuitreiking II. ORGANISATIE Art. 1 ORGANISATIE 1.1 Definitie De VZW Legendrally organiseert op 24 oktober 2015 de 16 e Legend of the Fall. Het eindklassement zal gebaseerd zijn op het juiste rijden van de route. De inschrijving staat open voor drie categorieën, te weten de Expertklasse, de Sportklasse, de Tourklasse. Bij voldoende deelname kan de organisatie voorzien in een aparte Vintageklasse. De Vintageklasse zal hetzelfde parcours rijden als de Tourklasse. In alle categorieën dient een parcours te worden afgelegd aan de hand van door de organisatie verstrekte routebeschrijvingen en/of kaartfragmenten. De Expertklasse is bedoeld voor equipes met voldoende ervaring en de Tour- en Vintageklasse is bedoeld voor equipes met weinig ervaring en/of voor equipes die het evenement meer als toertocht willen beleven. De Sportklasse is bedoeld voor equipes die wel willen kaartlezen, maar nog niet voldoende ervaring hebben voor de Expertklasse. Voor de Expert- en Sportklasse geldt een maximale gemiddelde snelheid van 36 km/u. De Tour- en Vintageklasse hebben géén tijdcontroles. De BFOV heeft licentie BE2015R07-6 afgegeven voor dit evenement. 1.2 Organisatiecomité / wedstrijdsecretariaat De organisatie van het evenement is in handen van de VZW Legendrally met als bestuur: Jan Bové (gsm ) Paul Vrancken (gsm ) Bart den Hartog (gsm alleen tijdens het evenement) pagina 1/13

2 1.3 Officieel publicatiebord Gedurende het evenement zijn er officiële publicatieborden in Den Bazaar, Dorpsstraat 33, Bocholt en in bij de finish in Restaurant Casino, Fabrieksstraat 138, Overpelt. 1.4 Officials Functie Bestuur: Inschrijftafel: Contactpersoon rijders: Westrijdleider: Rekenkamer: Bemande controles: Parking Fotografie Naam Jan Bové / Paul Vrancken / Bart den Hartog Claire Vrancken / Stephanie Vrancken / Reinhilde Vrancken Ria Bové / Charlotte Bové / Carla Lemkens / Jacqueline Kools Jan Bové Bart den Hartog Ton den Uyl + team Ron Hillebrink / Pauline den Hartog Johan Voortmans / Steven Cox / Jean Bloemen André Van Hees / Brecht Van Hees Carlo Gilissen / Jacqueline Kools Henry de Haas / Tom de Haas Ludo Schiphorst / Jos Schiporst/ Margriet Gebreurs Charlotte Bové / Daan Bové Yvo Bové / Bart Symons Herman Diels, Henri de Haas, Jean Bloemen, Marie-Louse Nijskens III. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 2 BESCHRIJVING De totale lengte van de 16 e Legend of the Fall bedraagt voor de Expertklasse ca. 225 kilometer, voor de Sportklasse ca. 205 kilometer en voor de Tour- en Vintageklasse ca. 180 kilometer. Het evenement wordt voor alle klassen verreden in 2 etappes. Er is een korte rustpauze voorzien. Voor het volgen van de route zijn er aparte routeboeken voor de Expert-, Sport- en Tour/Vintageklasse. Deze worden uitgereikt aan het begin van elke etappe. Voor de Expertklasse geldt dat de routeboeken niet alle benodigde (route)bescheiden hoeven te bevatten. De organisatie kan een deel van de (route)bescheiden op een later tijdstip aan de equipes overhandigen. De Tour- en Vintageklasse rijden volgens bol-pijl (grotendeels) met afstanden en enkele eenvoudige kaartfragmenten. De Expert- en Sportklasse rijden via bol-pijl met en zonder afstanden en diverse kaartleessystemen. Art. 3 TOE TE LATEN AUTO S 3.1 Tot de wedstrijd worden toegelaten: 3.1.a Auto s met een bouwjaar tot en met b Jongere auto s met een speciaal karakter. Deze worden wel in de uitslag opgenomen, doch komen niet in aanmerking voor een overall-prijs. Zij kunnen enkel inschrijven op uitnodiging van de organisatie. 3.2 Wettelijke voorschriften Auto s moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften van het land waar zij ingeschreven staan. 3.3 De organisatie behoudt zich het recht voor een auto te weigeren - die niet conform is met deze reglementen; - die op de achterzijde niet is voorzien van een nationaliteitssticker; - die voorzien is van een apparaat voor afstandsmeting waarmee de gemiddelde sneheid kan worden bepaald; - die al dan niet vast is voorzien van een GPS (navigatie)systeem. pagina 2/13

3 3.4 In de auto dienen aanwezig te zijn: - een deugdelijke brandblusser; - een gevarendriehoek; - een verbanddoos met deugdelijke inhoud; - een sleepkabel; - een deugdelijk zeil of lekbak. 3.5 Verzekering - keuringsbewijs Ten tijde van het evenement dient de verzekering van de deelnemers te voldoen aan de wettelijk verplichtingen. De organisatie zal een bijkomende verzekering BA afsluiten. Voor zover van toepassing in het land waar de auto ingeschreven staat, dient de auto over een geldig keuringsbewijs te beschikken. Art. 4 TOE TE LATEN DEELNEMERS 4.1 Deelnemer Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan als deelnemer worden toegelaten. 4.2 Equipe Indien de deelnemer geen deel uitmaakt van de equipe, rusten op de volgens het inschrijfformulier eerste bestuurder gedurende het hele evenement alle verantwoordelijkheden en verplichtingen van de equipe. 4.3 Rijbewijs De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 4.4 Communicatie Interne of externe communicatie gebaseerd op het gebruik van elektrische middelen is verboden. Het gebruik van draagbare en/of autotelefoons tijdens het evenement anders dan in het kader van een calamiteit is verboden. De aanwezigheid van (mobiele) navigatiesystemen is uitdrukkelijk verboden. Art. 5 INSCHRIJFFORMULIER INSCHRIJVING 5.1 Inschrijfformulier Online inschrijven is mogelijk via onze website De inschrijvingstermijn sluit op 4 oktober 2015 of eerder als het maximale aantal voertuigen is bereikt. Inschrijvingen na deze termijn zijn onder voorbehoud van acceptatie door de organisatie. Bij overschrijding van het aantal startplaatsen zullen de inschrijvingen op een wachtlijst worden geplaatst. De organisatie behoudt zich het recht van vrije keus voor bij het toevoegen van deelnemers uit de wachtlijst aan de deelnemerslijst. De inschrijving is pas definitief na het voldoen van het inschrijfgeld. 5.2 Wijzigingen Indien zich wijzigingen voordoen in de inschrijving dienen deze zo snel mogelijk aan de organisatie te worden meegedeeld met vermelding van alle relevante persoonsgegevens. 5.3 Rechtsbepalingen Door hun inschrijving voor de Legend of the Fall onderwerpen de deelnemer en de leden van de equipe zich, met uitsluiting van andere rechtsmiddelen, aan de rechtspleging op het terrein van de evenementen zoals vastgelegd in de reglementen van de FIVA (FIVA Events Code) en aan de rechtsbepalingen van dit reglement. 5.4 Weigeren De organisatie behoudt zich het recht voor een inschrijving eventueel zonder opgave van redenen te weigeren. pagina 3/13

4 5.5 Maximum Het maximaal aantal inschrijvingen is voorzien op 125. Art. 6 INSCHRIJFGELD 6.1 Inschrijfgeld Het inschrijfgeld voor de Expertklasse bedraagt 170,- Euro. Het inschrijfgeld voor de Sportklasse bedraagt 160,- Euro. Het inschrijfgeld voor de Tour- en Vintageklasse bedraagt 150,- Euro In het inschrijfgeld is inbegrepen: - twee rallyplaten per wagen; - alle benodigde routeboeken; - koffie, koek in Bocholt - soep, broodjes onderweg - diner bij de finish. U dient het desbetreffende bedrag te storten op rekening van de Argenta Bank t.n.v. Legendrally VZW, p/a Jasperslaan 5, B-3950 Kaulille. Swift code: ARSPBE22 IBAN: BE LET OP: uw inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld. De betaling dient uiterlijk woensdag 3 oktober op onze rekening te staan. Na deze datum behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnemer te vervangen door een deelnemer van de wachtlijst. Deelname aan de Team Cup is GRATIS (minimaal 3, maximaal 5 equipes). Inschrijfformulieren liggen bij de inschrijftafel en dienen aldaar ingeleverd te worden. 6.2 Restitutie inschrijfgeld Het inschrijfgeld zal volledig worden terugbetaald: - aan inschrijvingen die niet werden geaccepteerd. - bij annulering vóór 10 oktober Het inschrijfgeld zal gedeeltelijk worden terugbetaald: - volledig inschrijfgeld minus 10% in geval het evenement niet doorgaat. - volledig inschrijfgeld minus 50% bij annulering vóór 17 oktober Bij annulering na 17 oktober 2015 zal geen terugbetaling plaatsvinden. 6.3 Serviceteam Er is geen serviceteam voorzien. 6.4 Acceptatie De inschrijving zal pas definitief worden geaccepteerd als het totale inschrijfgeld is ontvangen. Zonder betaling van het inschrijfgeld wordt de equipe niet toegelaten tot de start. pagina 4/13

5 6.5 Uitsluiting aansprakelijkheid Bij de documentencontrole op zaterdag 24 oktober 2015 dienen beide leden van de equipe een vrijwaringsclausule (afstand van verhaal) te ondertekenen. De tekst van deze vrijwaringsclausule luidt als volgt: Ik, ondergetekende, verklaar hierbij uit eigen initiatief aan de 16 e Legend of the Fall deel te nemen. Ik verklaar hiermede afstand te doen voor mijzelf, mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn naastbestaanden (mijn ouders, mijn echtgenote, mijn kinderen) en onze verzekeraars van elk verhaal tegenover: 1. de eigenaar(s) en/of uitbaters van de route 2. de inrichter(s) van de manifestatie 3. de deelnemers en de gebruikers van de manifestatie 4. de deelnemers en de eigenaars (of houders) van de deelnemende voertuigen. 5. De aangestelden, vrijwillige helpers en opdrachtgelastigden van personen (of organismen) vermeld hierboven in punt 1,2,3 en 4 6. De verzekeraars van de personen (of organismen) vermeld in punt 1,2,3,4 en 5 Voor elke schade die ik zou lijden gedurende de manifestatie Huidige afstand van verhaal omvat eveneens de verbintenis dat ingeval van overlijden ik mij sterk maak voor mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn naastbestaanden en onze verzekeraars. Ik verklaar eveneens kennis te hebben van de reglementen van de manifestatie en verbind mij deze zonder enig voorbehoud na te leven. Art. 7 WIJZIGING VAN HET REGLEMENT BULLETINS 7.1 Wijzigingen bulletins Het volledige reglement bestaat uit dit basisreglement, het reglement van de systemen, eventuele bulletins en alle mededelingen gedaan tijdens de (schriftelijke) briefing. Art. 8 TOEPASSING EN INTERPRETATIE VAN HET REGLEMENT 8.1 Wedstrijdleiding De wedstrijdleiding (de wedstrijdleider plus eventuele assistent-wedstrijdleiders) is belast met het toepassen van de reglementen tijdens het evenement. 8.2 Interpretatie Voor de juiste interpretatie van dit reglement gelden de volgende definities: - equipe : bestuurder en navigator; - etappe : een deel van het evenement, bestaande uit één of meerdere trajecten; - traject : een deel van de route, lopende van TC tot TC. 8.3 Incorrect gedrag Elk incorrect, frauduleus of onsportief gedrag van de equipe, van leden van de equipe of van personen voor wie zij verantwoordelijk zijn, kan worden bestraft tot en met uitsluiting toe. IV. ALGEMENE VERPLICHTINGEN Art. 9 EQUIPES 9.1 Equipes Alleen equipes welke uit twee personen bestaan, zullen tot de start worden toegelaten. De twee leden van de equipe worden aangeduid als bestuurder en navigator. Beide leden van de equipe mogen tijdens het evenement de auto besturen, mits zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. pagina 5/13

6 Op verzoek kan de organisatie toestaan dat de equipe uit méér dan twee personen bestaat. Gedurende het hele verloop van het evenement moeten beide (alle) leden van de equipe zich in de auto of in de onmiddellijke nabijheid daarvan bevinden, uitgezonderd situaties waarin het reglement voorziet zoals pauzes. Art. 10 STARTVOLGORDE RALLYSCHILDEN STARTNUMMERS 10.1 Startnumers en startvolgorde Per klasse zal in volgorde van startnummer worden gestart. De expert- en sportklasse starten door elkaar, om de minuut. De Vintageklasse start om de minuut en in de tourklasse starten 2 equipes per minuut Rallyschilden startnummers Elke equipe ontvangt twee rallyschilden met startnummer. De rallyschilden dienen aan de voor- en achterzijde van het voertuig bevestigd te worden. Art. 11 CONTROLEKAARTEN 11.1 Controlekaarten Bij de start van iedere etappe krijgt elke equipe één of meerdere tijdcontrolekaarten en één of meerdere routecontrolekaarten. Op de tijdcontrolekaarten of in het routeboek staan richttijden voor het melden bij tijdcontroles. De tijdcontrole- en routecontrolekaarten kunnen gecombineerd worden Gebruik De controlekaarten moeten op verzoek worden getoond. Bij bemande controles moeten de kaarten persoonlijk door een lid van de equipe worden overhandigd voor registratie Veranderingen Elke verbetering of verandering op een controlekaart kan uitsluiting tot gevolg hebben, tenzij zo n verbetering is geparafeerd door een daartoe bevoegde official Straffen Het ontbreken van een registratie, van welke controle dan ook, of het niet overhandigen van de controlekaarten bij een controle (tijdcontrole, routecontrole of de betreffende controles bij een eventuele RP) en bij de finish heeft een bestraffing, als aangegeven in dit reglement, tot gevolg Verantwoording De equipe is als enige verantwoordelijk voor het voorleggen van de controlekaarten aan de verschillende controles en voor eventuele fouten in de registraties. De equipe moet er zelf op letten de controlekaarten op het juiste tijdstip aan de official te overhandigen en moet zelf controleren of de kaarten correct zijn ingevuld. De controlepostofficial is de enige persoon die de tijd op de kaarten mag invullen en/of de kaarten mag afstempelen. Art. 12 VERKEERSREGELS MILIEU 12.1 Verkeersregels Gedurende het hele evenement moeten de equipes zich strikt houden aan de geldende verkeersregels. Voorts zijn equipes verplicht binnen de bebouwde kom uiterst behoedzaam en waardig te rijden, opdat de bewoners geen aanstoot behoeven te nemen aan de voorbij rijdende equipes. Bij een STOP-bord moet het voertuig minimaal één seconde hebben stil gestaan. Elke equipe die de verkeersregels overtreedt zal worden bestraft met: - eerste overtreding: een straf van 300 punten; - tweede overtreding: uitsluiting. De politieagenten of officials die de overtreding hebben vastgesteld moeten de equipe hiervan op de gebruikelijke manier in kennis stellen. Indien zij de bestuurder niet ter plaatse aanhouden, kunnen zij de wedstrijdleiding om toepassing van de straf vragen. pagina 6/13

7 Equipes die door hun verkeersgedrag het evenement in diskrediet brengen, zullen door de wedstrijdleiding en/of wedstrijdcommissaris worden bestraft. Zij kunnen straffen opleggen tot en met uitsluiting Maximum snelheid Gedurende het gehele evenement moeten de equipes zich strikt houden aan de geldende maximum snelheden Milieu Het is verboden het milieu onnodig te belasten. Zo is het bijvoorbeeld verboden om te rijden met een afgebroken uitlaat waardoor overmatige geluidsoverlast wordt veroorzaakt, of de bodem te verontreinigen door morsen of lekkages. Voor de start, tijdens de pauze en na de finish worden de equipes gevraagd een deugdelijk zeil of lekbak onder de auto te plaatsen. V. VERLOOP VAN HET EVENEMENT Art. 13 ROUTE-OPDRACHT 13.1 Route / kaartmateriaal Van de start tot de finish dient een voorgeschreven route te worden gereden met inachtneming van de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften. In de route kan een regelmatigheidsproef (alleen voor de Expert- en Sportklasse) opgenomen zijn. Alle equipes zullen routeboeken ontvangen waarin een gedetailleerde omschrijving van de route staat, welke moet worden gevolgd. Het routeboek voor de Tour- en Vintageklasse bevatten hoofdzakelijk bol-pijl (grotendeels) met afstanden. Het routeboek voor de Expert- en Sportklasse kunnen naast bol-pijl met en zonder afstanden bestaan uit diverse kaartleessystemen. Voor de Expert- en Sportklasse is het niet toegestaan om kaartmateriaal beter dan schaal 1: in de auto te hebben. Overtreding wordt bestraft met 300 strafpunten. Er kan gecontroleerd worden Controles Langs de route bevinden zich controles waarvoor in het algemeen het volgende geldt: - alle controles worden aangegeven door middel van standaardborden; - het oponthoud bij een controle mag niet langer duren dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de controlehandeling; - het is niet toegestaan: - een controle binnen te rijden uit een andere richting dan die van de route (behalve als op dat moment het systeem vrije route is); - bij een controle achteruit te rijden; - voor het vaststellen van de ideale meldingstijd zijn alleen de equipes zelf verantwoordelijk. Zij mogen de officiële klok raadplegen. De controlepostofficials mogen hun echter geen enkele informatie betreffende hun ideale meldingstijd geven; - uren en minuten worden steeds als volgt weergegeven: ; alleen minuten die verstreken zijn worden geteld; - tijdens het evenement geldt de radiogestuurde tijd als wedstrijdtijd; - controleposten gaan 15 minuten voor de geplande passeertijd van de eerste equipe open, tenzij in de routebescheiden anders is aangegeven of doordat de wedstijdleiding anders beslist; - controleposten sluiten 30 minuten na de geplande passeertijd van de laatste equipe, tenzij in de routebescheiden anders is aangegeven of doordat de wedstijdleiding anders beslist. pagina 7/13

8 13.3 Aanwijzingen van officials Equipes zijn verplicht aanwijzingen en/of instructies van als zodanig herkenbare officials op te volgen. Overtreding kan een straf tot en met uitsluiting tot gevolg hebben, ter beslissing aan de wedstrijdleiding en/of wedstrijdcommissaris. Art. 14 START EN FINISH VAN HET EVENEMENT 14.1 Startcontrole De start voor alle klassen is in Bocholt vanaf het Kerkplein nabij Brouwerij Martens Finishcontrole De controle bij finish bevindt zich bij restaurant Het Casino, fabrieksstraat 138 te Overpelt. Art. 15 TRAJECTEN CONTROLES 15.1 De juiste route De route en eventueel (indien van toepassing) de voorgeschreven gemiddelde snelheid zijn aangegeven in het routeboek. Tijdens het rijden van de route zal worden gecontroleerd: - of de equipe de in het routeboek aangegeven route rijdt; - of de equipe de route niet sneller dan in de voorgeschreven tijd aflegt. Hiervoor bevinden zich langs de route routecontroles (RC s) en tijdcontroles (TC s). In principe bevinden controleposten zich rechts van de route (met uitzondering van het systeem vrije route ). Het is echter ook mogelijk dat tijdcontroles zich links van de route bevinden dan wel zich in een gebouw bevinden. In dergelijke gevallen zal dit duidelijk in de routebescheiden staan aangegeven. RC s staan in principe rechts van de route, maar kunnen bij zogenaamde driehoekjes e.d. ook links van de route staan. Bij het systeem punten-vrije-route kunnen RC s aan beide zijden van de weg staan Bemande controle Een bemande controle wordt aangeduid door een geel bord met de tekst STOP. Bij een dergelijke controle dient de equipe de controlekaarten te overhandigen aan één van de officials die de controlekaart(en) zal invullen en/of afstempelen en/of innemen. Het missen van een RC dan wel het aandoen van een RC die niet langs de ideale route voor de betreffende equipe staat, wordt bestraft met 100 strafpunten Onbemande routecontrole Een PC is een onbemande controle. Een PC is herkenbaar aan een geel bord met een zwart/donkerblauw getal of zwarte/donkerblauwe letter, of het is een zogenaamde zelfstempelaar (bestaande uit een stempel plus eventueel een stempelkussen). Een zelfstempelaar is voorzien van een geel bord met de tekst STOP. U dient zelf een stempelkussen mee te nemen. Voorbeelden van de controles zullen aanwezig zijn bij de inschrijftafel. Bij een RC dient de equipe zelf de betreffende letter onuitwisbaar en enkellijnig met een pen in te vullen in het eerstvolgende vrije vakje van zijn routecontrolekaart, dan wel het betreffende stempel te plaatsen in het eerstvolgende vrije vakje van zijn routecontrolekaart. Overtreding van deze regel (inzake het invullen van een routecontrolekaart) wordt bestraft met minimaal 100 strafpunten en maximaal met uitsluiting. Het missen van een RC dan wel het aandoen van een RC die niet langs de ideale route voor de betreffende equipe staat, wordt bestraft met 100 strafpunten Tijdcontrole (TC) Een TC wordt langs de route aangegeven door een geel controlebord met daarop een klok. Het registreren van de meldingstijd kan alleen gebeuren als beide leden van de equipe zich met hun auto in de directe nabijheid van de controle bevinden. Het meldingstijdstip is het moment dat één van de leden van de equipe de controlekaart(en) aan één van de officials overhandigt. Dan vermeldt de official op de tijdcontrolekaart de werkelijke tijd waarop de kaart(en) werd(en) overhandigd. Deze tijden worden uitgedrukt in hele minuten. pagina 8/13

9 De equipe krijgt geen tijdstraf voor te vroeg melden als de equipe zich bij de controle meldt in de ideale minuut of de minuut hieraan voorafgaande en het overhandigen van de controlekaart(en) gebeurt in de ideale minuut. Het verschil tussen werkelijke meldingstijd en de ideale passeertijd wordt als volgt bestraft: - te vroeg melden: 10 strafpunten per minuut of deel van een minuut - te laat melden: 10 strafpunten per minuut of deel van een minuut - in de tour- en vintageklasse zijn er géén strafpunten voor te laat of te vroeg komen. De officials van de TC kunnen beslissen om deelnemers eerder dan hun richttijd te laten doorrijden. In dat geval wordt de richttijd genoteerd. Opgelopen vertraging mag straffeloos worden meegenomen naar de volgende TC met een maximum van 30 minuten. Daarna wordt de TC als gemist beschouwd. De opgelopen vertraging mag worden ingehaald, maar men mag zich nooit eerder melden dan de ideale passeertijd zoals op de controlekaart staat vermeld. Bij de finish mag men zich straffeloos vroeger melden. Wel om uw ideale passeertijd vragen! 15.5 Stempelkussen Equipes zijn verplicht een goed functionerend stempelkussen bij zich te hebben. Dit stempelkussen dient gebruikt te worden indien het stempelkussen van de organisatie niet gebruikt kan worden of als de organisatie zou beslissen de zelfstempelaar niet van een stempelkussen te voorzien Q-zones Op het aan de deelnemers te verstrekken kaartmateriaal kunnen zogenaamde Q-zones worden aangegeven. Ook kan een Q-zone worden aangegeven met een wit bord met de tekst Q-zone of Q en eventueel de lengte daarvan in meters. Binnen deze zones dienen de deelnemers er nadrukkelijk op toe te zien dat met aangepaste snelheid (dit mag ook lager zijn dan de ter plekke geldende maximum snelheid) en met een minimum aan overlast wordt gereden. Overtreding wordt minimaal bestraft met 100 strafpunten en maximaal met uitsluiting. Art. 16 REGELMATIGHEIDSPROEF (RP) alleen voor Expert- en Sportklasse 16.1 Verloop Een regelmatigheidsproef (RP) is een specifiek beschreven route, welke loopt van een al dan niet van te voren aangegeven start naar een geheime finish. De start kan plaatsvinden bij een bemande controle. De official van de controle stempelt de routecontrolekaart en noteert de starttijd van de equipe op de tijdcontrolekaart en de equipe wordt door de official afgeteld en in principe gestart op een halve of hele minuut. Er kan ook sprake zijn van een zogenaamde zelfstart. In dat geval dient de equipe zelf op de juiste tijd (die aan de hand van de door de organisatie verstrekte gegevens eenvoudig is te bepalen) bij een dergelijke zelfstart vertrekken. Een RP moet door de equipe zo exact mogelijk ( op de seconde ) met de voorgeschreven gemiddelde snelheid worden afgelegd. De voorgeschreven gemiddelde snelheid op de RP wordt vermeld in het betreffende routeboek en/of kan overhandigd worden bij de start van een RP. De organisatie kan voor of tijdens een RP de gemiddelde snelheid aanpassen. De lengte van een RP bedraagt minimaal 1,00 kilometer en maximaal 25,00 kilometer. RP s worden in principe op openbare wegen verreden en zijn derhalve niet afgesloten voor het overige verkeer. Een RP kan ook als zogenaamde Jogularity verreden worden. In dat geval wordt de route via het systeem bol-pijl verreden, waarbij bij elke bol-pijl situatie de ideale rijtijd is vermeld. pagina 9/13

10 16.2 Controles Tijdens het rijden van een RP zal worden gecontroleerd of de equipe de in de routebescheiden aangegeven route rijdt en of zij de juiste gemiddelde snelheid aanhoudt. Of de aangegeven route wordt gereden kan worden gecontroleerd middels routecontroles (RC s). Of de RP met de juiste gemiddelde snelheid wordt afgelegd, zal worden gecontroleerd middels een niet van te voren aangegeven geheime tijdcontrole (GTC). De RP eindigt zodra de equipe de GTC is gepasseerd. De GTC wordt altijd gevolgd door een bemande controle. De bemanning van deze controle zal op de tijdcontrolekaart noteren op welke tijd de equipe door de GTC reed. Iedere seconde die een equipe te vroeg of te laat is bij de GTC zal worden bestraft met 1 strafpunt, met uitzondering van de eerste seconde. Berekening geschiedt altijd vanaf de start van de RP. Een GTC zal zich nimmer bevinden binnen 2 kilometer na: - een spoorwegovergang; - een beweegbare brug; - verkeerslichten Het is op straffe van 300 strafseconden verboden om tijdens een RP: - een controle binnen te rijden uit een andere richting dan die van de route; - bij een controle achteruit te rijden; - de doorgang voor andere equipes te versperren Normtijd Voor de RP geldt een maximum op te lopen aantal strafpunten voor tijdsafwijking. Dit maximum (normtijd genoemd) is vastgesteld op 90 strafpunten. VI. KEURING STRAFFEN Art. 17 KEURING VOOR DE START EN TIJDENS HET EVENEMENT 17.1 Keuring voor de start Er is geen keuring van de voertuigen voorzien Toelatingseisen Tot de start zullen uitsluitend auto s worden toegelaten die: - voldoen aan de verkeerswetgeving van het land waarin zij staan geregistreerd; - veilig genoeg zijn om op de openbare weg toegelaten te worden; - qua uiterlijk een waardig aanzien hebben. Voor zover van toepassing in het land waar de auto ingeschreven staat, dient de auto over een geldig keuringsbewijs te beschikken Documentencontole Bij de inschrijftafel op 24 oktober 2015 kunnen o.m. de rijbewijzen van de bestuurder en (eventueel) de navigator worden gecontroleerd, evenals keurings- en verzekeringsbewijs. Verder zullen beide (alle) leden van de equipe de vrijwaringsclausule moeten ondertekenen. pagina 10/13

11 Art. 18 STRAFFEN 18.1 Straffen Artikel Reden Straf 3.3 Auto die niet voldoet aan dit artikel Start weigeren 4.4 Misbruik draagbare en/of autotelefoons Max. uitsluiting 4.4 Aanwezigheid van (mobiele) navigatiesystemen Max. uitsluiting 6.3 Inschrijfgeld niet (volledig) voldaan Start weigeren 8.5 Incorrect, frauduleus of onsportief gedrag Max. uitsluiting 11.3 Verbetering of verandering controlekaart Max. uitsluiting 12.1 Eerste overtreding verkeersregels 300 strafpunten 12.1 Tweede overtreding verkeersregels Uitsluiting 12.1 Evenement in diskrediet brengen Max. uitsluiting 12.2 Overschrijding toegestane maximum snelheid Max. uitsluiting 12.3 Verkeers- en/of rijgedrag Max. uitsluiting 13.1 Ongeoorloofd kaartmateriaal in auto (expert/sport) 300 strafpunten 15.3 Het niet met een pen onuitwisbaar en enkellijnig 100 strafpunten invullen van de controlekaar Max. uitsluiting 15.3 Het missen van een RC of het aandoen van een 100 strafpunten RC die niet langs de ideale route staat 15.4 Per minuut te vroeg melden bij een TC 10 strafpunten 15.4 Per minuut te laat melden bij een TC (expertklasse) 10 strafpunten 15.4 Per minuut te laat melden bij een TC (sportklasse) 10 strafpunten 15.4 Per minuut te laat melden bij een TC (tourklasse) Geen straf 15.4 Per minuut te laat melden bij een TC (vintageklasse) Geen straf 15.4 Het missen van een TC 300 strafpunten 15.6 Overtreding bij Q-zones 100 strafpunten Max. uitsluiting 16.2 Per seconde te vroeg of te laat bij een GTC 1 strafpunt 16.2 Tijdens RP controle van verkeerde richting aandoen 300 strafpunten 16.2 Tijdens RP bij controle achteruit rijden 300 strafpunten 16.2 Tijdens RP de doorgang versperren 300 strafpunten 16.4 Normtijd op een regelmatigheidsproef 90 strafpunten 20.1 Auto voldoet niet aan de voorschriften Weigering start 20.2 Auto voldoet niet aan de eisen Weigering start VII. PROTESTEN BEROEPEN KLASSEMENTEN PRIJZEN Art. 19 PROTESTEN BEROEPEN 19.1 Protesten Er kunnen geen officiële protesten tegen beslissingen van de organisatie, het verloop van het evenement of tegen de route worden ingediend. De organisatie zal echter een welwillend oor hebben voor route-technische vragen betreffende het evenement Beroep Er is geen beroep mogelijk. pagina 11/13

12 Art. 20 KLASSEMENTEN 20.1 Klassementen Het eindklassement wordt per klasse bepaald door alle strafpunten bij elkaar op te tellen. De equipe met het laagste totaal per klasse wordt tot winnaar van de betreffende klasse uitgeroepen, de equipe met het op één na laagste totaal tot tweede, enz. In geval ex aequo wordt de equipe met de minste tijdsafwijking op de eerste RP (of tweede RP enz.) tot winnaar uitgeroepen. Voor de Tour- en Vintageklasse kan er onderweg een geheime tijdcontrole worden voorzien waarbij elke minuut afwijking met 1 strafpunt wordt bestraft. Deze strafpunten tellen alléén mee in het geval van een ex aequo. Als dit onvoldoende is voor een beslissing, wint de equipe die het langst foutloos heeft gereden. Als ook dit onvoldoende blijkt wordt achtereenvolgens gekeken naar bouwjaar van de auto en naar de cilinderinhoud. De equipe met de oudste auto c.q. met de auto met de laagste cilinderinhoud wordt dan als hoogste geklasseerd. Deelnemers met een wagen van na 1976 worden wel in de uitslag opgenomen, maar kunnen geen klassementsprijs winnen. Zij komen wel in aanmerking voor de Mixed Cup Officiële en definitieve uitslag De officiële uitslag zal per klasse worden bekendgemaakt zo snel mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemer in die klasse en wordt, behoudens protesten, 15 minuten na deze publicatie definitief. Art. 21 PRIJZEN 21.1 Prijzen Prijzen (twee per equipe) zullen worden uitgereikt aan: - de nummers 1, 2 en 3 in het eindklassement van de Expertklasse - de nummers 1, 2 en 3 in het eindklassement van de Sportklasse - de nummers 1, 2 en 3 in het eindklassement van de Tourklasse - de nummers 1, 2 en 3 in het eindklassement van de Vintageklasse - de winnaars van de Mixed Cup (prijzen in alle 3 de klassen) - de winnaars van de Non-Historic Cup (prijzen in alle 3 de klassen) - de winnaars van de Ladies Cup (1 prijs) - de winnaar van de Junior Cup (1 prijs) De uitreiking van de Ladies Cup en de Junior Cup is ter beoordeling van de organisatie. T.b.v. de Mixed Cup worden de Tour- en Vintageklasse samengevoegd. Er zal een Team Cup (6 prijzen + 1 Torenkruier) worden uitgereikt aan de 3 beste equipes uit een team van minimaal 3 en maximaal 5 equipes. Deze equipes hoeven niet uit dezelfde klasse te komen. Een equipe mag met meerdere teams inschrijven. De prijs gaat naar het team met de hoogste totaalscore van de 3 beste equipes uit dat team. Per klasse krijgt een equipe 100 punten voor de 1 e plaats, 99 punten voor de 2 e plaats, 98 punten voor de 3 e plaats, etc. Art. 22 PRIJSUITREIKING 22.1 Prijsuitreiking De prijsuitreiking is voorzien tijdens het diner in restaurant Het Casino te Overpelt, om circa uur. pagina 12/13

13 ONBEMANDE ROUTECONTROLES (geel bord met zwart/donkerblauw opschrift): Letter of cijfer zelf noteren op controlekaart. STEMPELCONTROLE geel, zonder opschift (bemand of onbemand) Controlekaart zelf stempelen of laten stempelen door marshall. Q-zone wit met zwarte Q, eventueel voorzien van de lengte van de Q-zone. TIJDCONTROLE - geel bord met KLOK pagina 13/13

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL 10 oktober 2009 I. PROGRAMMA Woensdag 15 juli opening inschrijving Zaterdag 19 september sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt)

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement IJSSELLANDRALLY Reglement KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement Vrijdag 4 september 2015 08:00 uur Inschrijving open en documentencontrole 09:30

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

Vught Classic Car Rally 2014

Vught Classic Car Rally 2014 Vught Classic Car Rally 2014 PROGRAMMA Zaterdag 20 september 2014 10.00 uur Aankomst deelnemers 11.00 uur Uitleg rally en toelichting te gebruiken kaartleessystemen 11.20 uur Lunch deelnemers 12.01 uur

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Om deel te nemen aan de Samparkrally, dient u dit reglement voor vertrek goed door te nemen. In hoofdstuk 1 leest u het reglement en in hoofdstuk 2 staan

Nadere informatie

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-169 Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN 5 april 2014 Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2014 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 CONCEPT versie - 30-11-2014 1 Organisatie 1.1 Omschrijving De Stichting Classic SLS organiseert van donderdag 27 augustus t/m zondag

Nadere informatie

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014 REGLEMENT JCI CHALLENGE Editie 6, 24 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving Challenge 2. Organisatie 3. Programma en locaties 4. Inschrijving 5. Aansprakelijkheid verzekering 6. Auto 7. Verloop van het

Nadere informatie

Reglement Silverlegrally 2015

Reglement Silverlegrally 2015 Artikel 1. ORGANISATIE De organisatie van de Silverlegrally is in handen van Lions Wolvega e.o., de wedstrijdleiding wordt verzorgd door Business Rally Events uit Drachten. 1.1: De organisatieleiding neemt

Nadere informatie

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY 1. 5 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.2 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.3 RALLYOFFICE... 2 1.4 OFFICIALS VAN HET

Nadere informatie

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2015 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De rally wordt

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/005/14, d.d. 10-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Standaard Reglement Historische

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR )

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) uitgave 2011 versie oktober 2011 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort,

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers 1 INHOUDOPGAVE Artikel Pagina 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven 5: Verzekering/vrijwaringsclausule Inschrijfgeld Restitutie Startnummers Verzekering Vrijwaringsclausule

Nadere informatie

Reglement Business Rally Events v 1.2

Reglement Business Rally Events v 1.2 Reglement Business Rally Events v 1.2 1 ORGANISATIE De organisatie van dit evenement is in handen van Business Rally Events. 1.1 De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Nadere informatie

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 BSHR goedkeuringsnummer: KNAF registratienummer: VOORLOPIG BIJZONDER REGLEMENT Het evenement wordt georganiseerd en verreden conform: - FIA International

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle.

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally 2017 Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Telefoon Evert Leideman.. 06-51175876 Organisatie Telefoon bij uitval.. 06-34418992 Organisatie

Nadere informatie

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement Spa - Luxemburg - Scheveningen 1 t/m 4 september 2016 Definitief Reglement INHOUD 1 ORGANISATIE EN PROGRAMMA... 3 1.1 Omschrijving... 3 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 3 1.3 Rally office

Nadere informatie

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN versie 1.0 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Artikel 1: Algemeen... 1. 1.1 Definities... 1. 1.2 Toepassingsbereik... 2. 1.3 Lidmaatschap... 2. 1.4 Evenementenkalender...

Nadere informatie

17e Memorial Maus Gatsonides

17e Memorial Maus Gatsonides BIJZONDER REGLEMENT 26 september 2015 1. WEDSTRIJDSECRETARIAAT Tot en met 25 september en na 26 september 2015: Fred Beckman e-mail mmg@trclub.nl Bladmoshof 3 31441LM Purmerend Telefoon: 0299-471600 mobiel

Nadere informatie

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017

12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017 12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Partycentrum Gambora, Middelkampseweg 2, Gameren. Er zullen 4 trajecten verreden

Nadere informatie

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Organisatie: Carnavalsvereniging D n Hab -Maasbree, oktober 2014 Het is een verheugend feit ieder jaar te kunnen constateren dat onze " RALLY MAASBREE

Nadere informatie

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Hotel/Brasserie Schimmel, Stationsweg Oost 243, Woudenberg. Er zullen 4 trajecten

Nadere informatie

REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING

REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING 1.1 1.2 2.1 2.2 De Rotarit is een recreatief evenement voor klassieke en hedendaagse cabrio s en sportauto s, waarbij de snelheid niet bepalend is voor het eindklassement.

Nadere informatie

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum - Ostrabeke Robert Morsch 06 18 344 800 Ewoud Pranger 06 10 980 239 E. info@geldersegoededoelenrally.nl I. www.

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2016 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl.

Nadere informatie

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement 22 oktober 2011 e 49 Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2011 1. Programma...4 2. Organisatie...4 2.1 Definitie... 4 2.2 Saab Vikingrit... 4 2.3 Officials tijdens het evenement...

Nadere informatie

Deltarally 2011. Reglement

Deltarally 2011. Reglement 1 Deltarally 2011 Reglement 19 februari 2011 2 Voorwoord Beste deelnemer aan de Deltarally 2011 Na onze Deltarally s in 2006, 2007 en 2009 hebben wij vele lovende woorden van deelnemers vernomen. Als Bestuur

Nadere informatie

1 Omschrijving van het evenement

1 Omschrijving van het evenement ALGEMEEN REGLEMENT 1 e Gooische Vesting Rally 2014 1 Omschrijving van het evenement De Stichting Vrienden van de Grote Kerk organiseert op vrijdag 29 maart 2014 de eerste Gooische Vesting Rally. De rally

Nadere informatie

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn.

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn. 1. ORGANISATIE Rally Lions Overbetuwe wordt georganiseerd door: Lionsclub Overbetuwe https://rallylionsoverbetuwe.com/ 2. KARAKTER VAN DE RALLY Rally Lions Overbetuwe is een recreatieve, toeristische toertocht,

Nadere informatie

Algemeen Reglement BMCtrofee

Algemeen Reglement BMCtrofee Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 29 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1 Inschrijving 3 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 3 2.3 Toe te laten auto's 3 2.4 Gebruikte reglementen

Nadere informatie

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING Historische Rally s Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) hebben een

Nadere informatie

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname Wat is rally rijden Bij de GO Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde gemiddelde

Nadere informatie

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei 2015 REGLEMENT Organisatie van: Pak Antwerpen Tellende voor: VAS Regularity kampioenschap 2015 Diverse provinciale en clubkampioenschappen 2 e Antwerp Regularity Bijzonder

Nadere informatie

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015 Rally 2015 Zaterdag 19-09-2015 Reglement Zwanenbroeders Uitleg rally Rally rijden; wat is dat? Bij rally rijden denkt u wellicht snel aan de WRC, zo snel mogelijk een bepaald parcours afleggen in een daarvoor

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN

ALGEMENE REGLEMENTEN ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Nationaal Reglement Ritten (NRR) uitgave 2011 (versie maart 2013) Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, januari 1996.

Nadere informatie

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016 1. Organisatie De Amersfoortse Motor- en Automobielclub organiseert deze ritten, onder auspiciën van de Nederlandse Rittensport Federatie (NRF). De evenementen worden verreden overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement Inhoudsopgave SAAB Voorjaars Challenge 2015 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Voorjaars Challenge...4 2.3 Officials

Nadere informatie

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse 30 augustus 2015 Bijzonder Reglement Recreatieklasse versie 1 juni 2015 1 WEDSTRIJD ORGANISATIE: Wedstrijdleiding: Frits Veringmeier 06-51180326 Henk Melkert 06-53777073 Uitzetters: Johan van Geel 06-22926450

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2017 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl.

Nadere informatie

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement zaterdag 31 oktober 2015 Reglement Inhoudsopgave Reglement 53 e SAAB Vikingrit 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Organisatie...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5

Nadere informatie

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D)

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van

Nadere informatie

Algemeen reglement Sportklasse

Algemeen reglement Sportklasse Algemeen reglement Sportklasse Art. 1 Doel van de rally Het doel van de rally is het zo nauwkeurig mogelijk berijden van een voorgeschreven route binnen het daarvoor aangegeven tijdvenster. De organisatie

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. Controle nummer BSHR : Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: Datum: 6 september 2017

Bijzonder Reglement. Controle nummer BSHR : Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: Datum: 6 september 2017 Bijzonder Reglement Controle nummer BSHR : 2017-09-01 Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: 0465.17.249 Datum: 6 september 2017 Programma van het evenement Vrijdag 8 september 2017 08:15 uur Inschrijving

Nadere informatie

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement 10/11 november 2012 50 e Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2012 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Saab Vikingrit...4 2.3 Officials tijdens het evenement...5

Nadere informatie

16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017

16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017 16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017 Organisatorisch Reglement De start vindt plaats vanaf S.A.S. gebouw op Landgoed Oud Bussum in Naarden De koffiestop is bij Hotel Heerlickheijd van Ermelo De

Nadere informatie

zaterdag 9 november 2013 Reglement

zaterdag 9 november 2013 Reglement zaterdag 9 november 2013 Reglement Inhoudsopgave SAAB Viking 2013 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Viking 2013...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5 3.1 Omschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK)

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Reglement Nationaal en Regio Kampioenschap (RNRK) uitgave 2010 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, maart 2004. Eindredactie

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

2. SPONSORS De Gelderse Goede Doelen Rally wordt gesponsord door:

2. SPONSORS De Gelderse Goede Doelen Rally wordt gesponsord door: 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum Ostrabeke en Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum Ostrabeke. Ed van Dalen +31 (0)6 24343298 Eric de Vries +31

Nadere informatie

ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN

ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN ROUTEBESCHRIJVINGSREGLEMENTEN - Beginners Reglement Routebeschrijving (BRR) uitgave 2014 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie Eindredactie : ReglementsCommissie NRF Gewijzigd : KNMV en B-weg

Nadere informatie

41 e Hornenacht Reglement 2014

41 e Hornenacht Reglement 2014 41 e Hornenacht Reglement 2014 Bijzonder reglement 41e Hornenacht 2014. Organisatorisch gedeelte. 1. Dit bijzonder reglement dient als basis voor het rijden van de 41e Hornenacht, die verreden wordt op

Nadere informatie

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

Affichering van de startlijst voor sectie 4 volgens voorlopig klassement. Voorziene aankomst van de eerste wagen op het podium.

Affichering van de startlijst voor sectie 4 volgens voorlopig klassement. Voorziene aankomst van de eerste wagen op het podium. REGLEMENT 1 E-Rally Omloop van Vlaanderen 01, 02 09 2017 1 e E-Rally Omloop van Vlaanderen 1 & 2/09/2017 Bijzonder Wedstrijdreglement. De 1 e E-Rally Omloop van Vlaanderen wordt ingericht door Koninklijke

Nadere informatie

Car Challenge for Life 2017

Car Challenge for Life 2017 Car Challenge for Life 2017 Reglement Start: Porsche Centrum Gelderland, Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren Lunch: De Hunting Lodge, Beekhuizenseweg 1, 6891 CZ Rozendaal Finish: Landgoed Rhederoord, Parkweg

Nadere informatie

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

Reglement Sport- en Toerklasse

Reglement Sport- en Toerklasse 2016 Reglement Sport- en Toerklasse Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene reglementaire

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2015 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2013 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit:

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2013 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit: PROGRAMMA Zondag 10 februari 2013 08.30 uur Opening documentencontrole en uitgifte rallyborden in Hotel Restaurant Babylon, Pannekeetweg 20, Heerhugowaard 09.30 uur Start 1 e deelnemer traject 1 13.00

Nadere informatie

Reglement. Artikel 4 Beantwoorden van Controlevragen:

Reglement. Artikel 4 Beantwoorden van Controlevragen: Reglement Artikel 1 De organisatie verwacht van de deelnemers een uiterst correct verkeersgedrag t.o.v. elkaar en de overige weggebruikers, met name bij het passeren op smalle wegen, het in acht nemen

Nadere informatie

MIDSUMMER TOURING EVENT BIJZONDER REGLEMENT

MIDSUMMER TOURING EVENT BIJZONDER REGLEMENT BIJZONDER REGLEMENT BSHR Goedkeuringsnummer: BSHR/2017/008 Datum: 24-03-2017 KNAF registratienummer: 0411.17.090 Datum: 28-03-2017 Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF

Nadere informatie

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2016 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit:

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2016 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit: PROGRAMMA Zondag 31 januari 2016 08.30 uur Opening documentencontrole en uitgifte rallyborden in Hotel Restaurant Jules, Gildestraat 2, Heerhugowaard 09.30 uur Start 1 e deelnemer traject 1 13.00 uur Lunch

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2. Reglement 51 e Scheveningen - Luxemburg - Scheveningen Classic 2014

Inhoud. Pagina 2. Reglement 51 e Scheveningen - Luxemburg - Scheveningen Classic 2014 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 28 augustus t/m 31 augustus 2014 Inhoud 1. ORGANISATIE... 4 1.1. Omschrijving... 4 1.2. Stichtingsbestuur en Organisatiecomité... 4 1.3. Rally office en officiële

Nadere informatie

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014 Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3

Nadere informatie

Regularity van de Suikerstreek Bijzonder Wedstrijdreglement.

Regularity van de Suikerstreek Bijzonder Wedstrijdreglement. REGLEMENT Regularity van de Suikerstreek 2011. Bijzonder Wedstrijdreglement. De Regularity van de Suikerstreek wordt ingericht door Autoclub TRT vzw op 3 juli 2011 en zal plaatsvinden te Hoegaarden en

Nadere informatie

Reglement. 5 e NACHT VAN NEDERLAND. 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Reglement. 5 e NACHT VAN NEDERLAND. 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Reglement 5 e NACHT VAN NEDERLAND 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT, PROTESTEN

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/007/14, d.d. 14-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Reglement Legend Regularity

Nadere informatie

15 oktober :00 uur Officiële sluiting inschrijving of zoveel eerder wanneer het maximum aantal van 80 equipes is bereikt.

15 oktober :00 uur Officiële sluiting inschrijving of zoveel eerder wanneer het maximum aantal van 80 equipes is bereikt. Bijzonder Reglement Tour de Gazet 2016 1 1.0 TIJDSCHEMA TOUR DE GAZET 1 april 2016 00:00 uur Opening inschrijving via onze website: www.tourdegazet.nl 15 oktober 2016 24:00 uur Officiële sluiting inschrijving

Nadere informatie

borden geplaatst, die genoteerd moeten worden om de organisatie te laten zien dat de juiste route is gevolgd.

borden geplaatst, die genoteerd moeten worden om de organisatie te laten zien dat de juiste route is gevolgd. Wat is rally rijden Bij de Jeroen Bosch Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde

Nadere informatie

2 ALGEMENE BEPALINGEN Definities Toe te laten auto s Toe te laten deelnemers 6

2 ALGEMENE BEPALINGEN Definities Toe te laten auto s Toe te laten deelnemers 6 VOORLOPIG REGLEMENT INHOUD 1 ORGANISATIE EN PROGRAMMA 4 1.1 Omschrijving 4 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité 4 1.3 Wedstrijdsecretariaat en officiële publicatieborden 4 1.4 Officials van het evenement

Nadere informatie

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 9 e Garnalenrit zaterdag 31 oktober 2015 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 9e6de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Samenvattend REGLEMENT 14 e WINTER TRIAL Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2014..

Nadere informatie

CONCEPT Algemeen reglement Peugeot Sport Challenge 2017

CONCEPT Algemeen reglement Peugeot Sport Challenge 2017 Concept Reglement Versie 07-01-2017 Peugeot Sport Challenge 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Stichting... 2 3. Inschrijving... 2 4. Deelname Peugeot Sport Challenge... 3 5. Veiligheid... 3 6. Evenementen...

Nadere informatie

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte.

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte. 13e PeelRand Classic 9 april 2017 Bijzonder Reglement I Organisatorisch gedeelte. 1. Dit Bijzonder Reglement dient als basis voor het rijden van de 13e PeelRand Classic, die verreden wordt op zondag 9

Nadere informatie

Bijzonder Reglement Spieren voor Spieren

Bijzonder Reglement Spieren voor Spieren Bijzonder Reglement Spieren voor Spieren 1 1.0 TIJDSCHEMA SPIEREN VOOR SPIEREN 2017 3 juni 2017 08:00 9:00 Documentencontrole en uitgifte rallyborden bij Restaurant Loetje te Gorssel. 10:01 uur Start 1e

Nadere informatie

INHOUD. Bijzonder Reglement 6 e Alzheimer rally Pagina: 1

INHOUD. Bijzonder Reglement 6 e Alzheimer rally Pagina: 1 INHOUD 1. 6 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 PROGRAMMA... 2 1.2 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.3 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.4 RALLYOFFICE... 2 1.5 OFFICIALS VAN HET EVENEMENT... 3 2. ALGEMENE

Nadere informatie

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA SAMENVATTEND REGLEMENT 15 e WINTER TRIAL Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: Nummer: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT KNAF/BSHR goedkeuringsnummer: 0455.15.235 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 15 augustus 2015 Zondag 1 november 2015 Vrijdag 1 januari 2016 Zondag 6 maart 2016

Nadere informatie

Reglement Sport- en Tourklasse

Reglement Sport- en Tourklasse 2017 Reglement Sport- en Tourklasse Het REGLEMENT is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene reglementaire

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 Definitief 15-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 BIJZONDER REGLEMENT 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van de eerste lustrumeditie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig

Nadere informatie

Tot de rit zijn toegelaten: MG Car Clubleden met of zonder MG.

Tot de rit zijn toegelaten: MG Car Clubleden met of zonder MG. Rittenreglement MG Car Club Holland Tot de rit zijn toegelaten: MG Car Clubleden met of zonder MG. Onder puzzelritten of toerritten wordt verstaan: Ritten waarvan de routeopdracht bestaat uit: a. Een beschrijving

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 BIJZONDER REGLEMENT 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van alweer de 6 e editie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten INTRODUCTIE. Gezien het gezamenlijke belang om de autosport met historische voertuigen in stand te houden, hebben de Federatie Historische Automobiel- en

Nadere informatie