Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs Situering en timing.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011. Situering en timing."

Transcriptie

1 Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs Frank Vandenbroucke Persconferentie 26 november 2007 Situering en timing Discussienota 5 juni 2007 VLOR-advies 27 september 2007 Bevraging ouders oktober 2007 Verdere uitwerking model en decreetsteksten oktober 2007 Overleg koepels 9-4 november 2007, uitmondend in akkoord Introduceren voorontwerp decreet bij IF en politieke besprekingen deze week Principiële goedkeuring VR 5 december 2 Voorafgaandelijk We bespreken nu enkel decretale regeling werkingsmiddelen BaO en SO Vooral gewoon buitengewoon Gesprek over derde GOK-cyclus en introductie leerlingenkenmerken volgt later 3

2 Doelstellingen Gelijke behandeling Van elk kind met dezelfde noden Van elke school in eenzelfde situatie vergt gedifferentieerde financiering Op basis van leerlingenkenmerken Op basis van objectieve verschillen om zo gelijke kansen voor iedereen te realiseren 4 Leerlingenkenmerken Kenmerken van het sociaal milieu die sterk samenhangen met de schoolloopbaan Vier indicatoren: Het opleidingsniveau van de moeder Het ontvangen van een schooltoelage Taal van de leerling De woonplaats van de leerling 5 Verantwoording Wetenschappelijke validiteit:indicatoren moeten de kenmerken van het ouderlijke milieu met een positieve of negatieve impact op de schoolloopbaan van de leerlingen maximaal vatten; Sociale betekenis: verschillende aspecten van de onderwijskansen (culturele, materiële en sociale) van leerlingen belichten

3 . Opleidingsniveau moeder Staat voor het geheel aan kennis, vaardigheden en attitudes van mensen, kortom het cultureel kapitaal waartoe de scholing bijdraagt; Is een sterke indicator van: de culturele bagage waarmee de leerlingen naar school komen; de mate waarin de cultuur van thuis aansluit bij de schoolcultuur 7 Waarom de moeder? Samenhang met het opleidingsniveau van de moeder het sterkst Omdat relatie tussen het opleidingsniveau van beide ouders zo sterk dat het niet uitmaakt welke van beide variabelen we kiezen Pragmatische argumenten doen kiezen voor moeder 8 2. Schooltoelage is gebaseerd op het gezinsinkomen. indicator van de financiële draagkracht van gezinnen pedagogisch comfort, bv. tijd, studieruimte & koopkracht voor goederen die het informele leren bevorderen en voor indirecte kosten 9 3

4 3. Taal Staat voor de taal die leerlingen thuis spreken Indicator van het taalkundig en cultureel kapitaal van het gezin van de leerling Verschil tussen de thuistaal van de leerlingen en de taal die op school wordt gesproken, is een indicator van zowel de communicatie- als de leermogelijkheden van de leerlingen Woonplaats (buurt) Staat voor de sociologische kenmerken van de buurt Is gebaseerd op het percentage van de vijftienjarige inwoners dat 2 of meer jaar schoolse vertraging opliep Indicator van het sociaal kapitaal van het gezin van de leerlingen o.a. rolmodellen, buurtnetwerken Waar vinden we gegevens over leerlingenkenmerken? Het opleidingsniveau van de moeder: bevraging van de ouders (verklaring op eer) via de scholen; op termijn administratieve databanken Het ontvangen van een schooltoelage: databank van het ministerie van onderwijs en vorming Taal van de leerling: bevraging van de ouders (verklaring op eer) via de scholen; op termijn administratieve databanken De woonplaats van de leerling: databank van het ministerie van onderwijs en vorming en NISgegevens 2 4

5 Hoe gebruiken we de indicatoren? Sterke samenhang tussen de 4 indicatoren, maar alle 4 nodig om schoolpopulatie te karakteriseren; Scholen krijgen extra financiering op basis van het percentage leerlingen: met moeders zonder diploma secundair onderwijs met een schooltoelage die thuis met niemand of met maximaal één van de gezinsleden Nederlands praten die in buurten wonen met de hoogste percentages schoolse vertraging 3 Architectuur kenmerken Relatief eenvoudig Zeer transparant Met zeer belangrijke budgettaire inspanning basisonderwijs (bedragen 2009) secundair onderwijs 4 Architectuur BaO stappen. Vaststellen startbudget Huidige werkingsmiddelen Inclusief kostenbeheersing bijkomende middelen Verdeling deelbudgetten gewoon / buitengewoon a rato aandeel in werkingsmiddelen 2008 Evolutie Indexering Leerlingenevolutie aan 40% (zoals nu), maar in punten Terugvloeien door pensioen of TBS van MVD en RC Totaal startbudget:

6 Architectuur BaO stappen MVD-problematiek We immuniseren 70% in de jaren , dan 40% in 206, tenslotte vanaf 207 0% Wat vrijkomt door uitstroom MVD wordt in de grote pot gestoken 6 Architectuur BaO stappen Voorafnames objectieve verschillen Verplichting om meerdere levensbeschouwelijke vakken in te richten in het officieel onderwijs (lager onderwijs): 4,5% Verplichting om de vrije keuze te garanderen in het gemeenschapsonderwijs: 3% Samen Architectuur BaO stappen Bandbreedte leerlingenkenmerken (gewoon BaO) In 2009 vertrekken van 4% totale bandbreedte voor de 4 indicatoren: 4% van budget wordt verdeeld om leerlingen die op indicatoren aantikken, extra budget te geven Progressief stijgend met 0,875% per jaar tot 5,5% in 207 (parallel met afbouw MVD) Gelijke verdeling over de 4 aparte budgetten voor elk van de leerlingenkenmerken Aftopping op gemiddelde + 2 standaardafwijking per school voor elk van de leerlingenkenmerken 8 6

7 Architectuur BaO stappen Resterende bedrag verdeeld over totale volume punten Vaste geldwaarde per punt (basisfinanciering) Behoud verschil puntenwaarde kleuter en lager Behoud omrekeningspercentage kleuters 9 Architectuur BaO stappen Eindberekening Leerling: Geldwaarde per punt vermenigvuldigd met punten van onderwijsniveau Plus eventueel geldwaarde per ll levensbeschouwelijke vakken Plus eventueel geldwaarde per ll vrije keuze Plus eventueel geldwaarde per ll voor elk van de vier leerlingenkenmerken 20 Architectuur BaO stappen Eindberekening School: Gesubsidieerd onderwijs: som van alle leerlingen Wordt aan scholen betaald Gemeenschapsonderwijs: som van alle leerlingen verminderd met nietgeïmmuniseerde loonkost MVD Wordt als dotatie aan scholengroepen betaald volgens verdeelsleutel bepaald door RAGO 2 7

8 Architectuur SO stappen Vaststellen startbudget Huidige middelen bijkomende middelen Verdeling deelbudgetten gewoon / buitengewoon a rato aandeel in werkingsmiddelen 2008 Evolutie Indexering Leerlingenevolutie aan 40% (zoals nu), maar in punten Terugvloeien door pensioen of TBS van MVD en RC Totaal startbudget: Architectuur SO stappen MVD-problematiek We immuniseren 70% in de jaren , dan 40% in 206, tenslotte vanaf 207 0% Wat vrijkomt door uitstroom MVD wordt in de grote pot gestoken 23 Architectuur SO stappen Voorafnames objectieve verschillen Verplichting om meerdere levensbeschouwelijke vakken in te richten in het officieel onderwijs: 4,5% Verplichting om de vrije keuze te garanderen in het gemeenschapsonderwijs: 3% Samen

9 Architectuur SO stappen Bandbreedte leerlingenkenmerken (gewoon SO) In % totale bandbreedte: 0% van budget wordt verdeeld om leerlingen die op indicatoren aantikken, extra budget te geven Progressief stijgend met 0,250% per jaar tot % in 207 (parallel met afbouw MVD) Indicator buurt wordt steeds op % gehouden, bandbreedte verdeelt zich voor de rest gelijk over de drie andere leerlingenkenmerken Aftopping op gemiddelde + 2 standaardafwijking per school voor elk van de leerlingenkenmerken 25 Architectuur SO stappen Resterende bedrag verdeeld over totale volume punten Vaste geldwaarde per punt (basisfinanciering) Behoud puntenwaarden voor de verschillende onderwijsvormen, niveaus, studiegebieden 26 Architectuur SO stappen Transitiefonds voor het GO toegevoegd aan dotatie Is de som van alle verliezen van de scholen SO in het GO Afgebouwd met per jaar over een periode van 0 jaar tot 0 in

10 Architectuur SO stappen Eindberekening Leerling: Geldwaarde per punt vermenigvuldigd met punten van onderwijsniveau, -vorm, studiegebied Plus eventueel geldwaarde per ll levensbeschouwelijke vakken Plus eventueel geldwaarde per ll vrije keuze Plus eventueel geldwaarde per ll voor elk van de vier leerlingenkenmerken 28 Architectuur SO stappen Eindberekening School: Gesubsidieerd onderwijs: som van alle leerlingen Wordt aan scholen betaald Gemeenschapsonderwijs: som van alle leerlingen verminderd met nietgeïmmuniseerde loonkost MVD Plus transitiefonds Wordt als dotatie aan scholengroepen betaald volgens verdeelsleutel bepaald door RAGO 29 Conclusies Evenwichtig akkoord dat elkeen zal verdedigen Simulaties op basis van telling okt 2007; definitieve cijfers op basis van telling feb 2008 Model laat toe kosteloosheid en maximumfacturen te realiseren 30 0

11 Conclusies Buitengewoon onderwijs nog te bespreken Transitiefonds wordt met extra-middelen, buiten het model, gefinancierd Basisgeldwaarde per punt stabiel 3

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Advies over de talennota "De lat hoog voor talen in iedere school"

Advies over de talennota De lat hoog voor talen in iedere school ADVIES Algemene Raad 11 januari 2007 AR/PCA/ADV/006 Advies over de talennota "De lat hoog voor talen in iedere school" VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000 BRUSSEL WWW. VLOR.BE Advies over de talennota

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

De rode draad door de schoolraad

De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad GO! ouders 4 Inleiding 5 1. Wat is de schoolraad? 6 2. De leden van de schoolraad 7 3. Hoe kunt u zelf deelnemen aan de schoolraad? 12

Nadere informatie

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet LOOPBAANPACT Demografische, macro-economische evoluties, cultureel-maatschappelijke, technologische, wetenschappelijke en innovatieve evoluties zorgen voor een steeds sneller veranderende maatschappelijke

Nadere informatie

Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs.

Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Merlijn Karssen Ineke van der Veen Jaap Roeleveld Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam Samenvatting In

Nadere informatie

De nefaste gevolgen van de communautarisering van het onderwijs

De nefaste gevolgen van de communautarisering van het onderwijs Extrait du L'école démocratique http://www.skolo.org/spip.php?article1320 De nefaste gevolgen van de communautarisering van het onderwijs - Système éducatif - Financement et encadrement - Date de mise

Nadere informatie

Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen

Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen Jaap Dronkers, Rolf van der Velden en Allison Dunne 1 1. Inleiding In dit paper onderzoeken we het

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf september 2009 Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf Een juridisch antwoord op de meest voorkomende vragen v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie

2014-2019. Management en Operationeel Plan

2014-2019. Management en Operationeel Plan ADOV 3.0 2.9 2014-2019 Management en Operationeel Plan Steven Vervoort Algemeen directeur VGC 2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel p. 1 I. Algemene bepalingen p. 2 1.1. Identificatie mandaathouder p. 2 1.2.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 mei 2014 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest Eva Vande Gaer Caroline Gijselinckx Georges Hedebouw Rapport 12 November 2013 Steunpunt

Nadere informatie

De waarde van Kies nu voor Kinderen

De waarde van Kies nu voor Kinderen De waarde van Kies nu voor Kinderen Amsterdam, augustus 2012 In opdracht van Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation De waarde van Kies nu voor Kinderen Lucy Kok Caroline Berden Carl Koopmans

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan augustus 2014 INHOUD Samenvatting

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Het sociaal leenstelsel

Het sociaal leenstelsel Universiteit Twente Het sociaal leenstelsel En de verwachte effecten op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs Auteur: Begeleider: Esther Apperloo Hans Vossensteyn 2013 Het sociaal leenstelsel En

Nadere informatie

Positionpaper Krimp en onderwijs. Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling Themagroep Krimp en Onderwijs

Positionpaper Krimp en onderwijs. Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling Themagroep Krimp en Onderwijs Positionpaper Krimp en onderwijs Themagroep Krimp en Onderwijs Positionpaper Krimp en onderwijs Themagroep Krimp en Onderwijs Inhoud Sa m e n v at t i n g 5 1 In l e i d i n g 7 2 De i m p a c t v a n

Nadere informatie

De effecten van de vergrijzing op de uitgaven voor zorgverzekering en hoger onderw ijs

De effecten van de vergrijzing op de uitgaven voor zorgverzekering en hoger onderw ijs Spoor A2 : De effecten van de vergrijzing op de uitgaven voor zorgverzekering en hoger onderw ijs A. Van Hecke K. Algoed D. Herem ans KULeuven Faculteit Econom ie & Bedrijfsw etenschappen Juli 2 0 0 8

Nadere informatie

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003 REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT Belgium (Flanders) October 2003 N.B The views expressed in this document are those of the author(s)

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie