Het tweede Belgisch Wielerkampioenschap van de architect. Save the date. Scholen van morgen: een stand van zaken. Schrijf NU in!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het tweede Belgisch Wielerkampioenschap van de architect. Save the date. Scholen van morgen: een stand van zaken. Schrijf NU in!"

Transcriptie

1 Het tweede Belgisch Wielerkampioenschap van de architect Save the date Schrijf NU in! Hang voor even uw tekentafel, computer en plotter aan de wilgen... en haal uw racefiets van de haak! Neem deel aan het tweede Belgisch wielerkampioenschap voor architecten en ingenieurs en geef uw collega's het nakijken. U krijgt een plaatsje aan de start voor slechts 10, bedrag dat integraal naar een goed doel gaat, het 'Yes Project van CFP'. Hebt u er steeds stiekem van gedroomd om in het spoor te treden van Boonen, Cancellara of Gilbert, dan is dit uw kans. En wie het zowel sportief als tactisch speelt, maakt zeker kans op een podiumplaats. Dit sportieve evenement kende vorig jaar zijn eerste succesrijke editie en gaat nu opnieuw door op zondag 4 september 2011 vanaf 13u aan de sporthal Neptunus te Wondelgem. Schrijf nu in via of stuur een mailtje naar Na inschrijving ontvangt u verder alle praktische info. Scholen van morgen: een stand van zaken Thijs Van Grimbergen Jongerenseminarie "Uw beroepsaansprakelijkheid in de praktijk" Traditie getrouw organiseert Protect ook dit jaar een seminarie voor de startende en jonge architect. Hoe zit het met uw beroepsaansprakelijk van zodra u aan een eerste eigen project start? Naast de beroepsaansprakelijkheid voor eigen projecten wordt ook stilgestaan bij uw residuaire aansprakelijkheid. Kan ik als stagiair / zelfstandig medewerker van een architectenbureau ook aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen die worden gesteld in opdrachten van het architectenbureau? De Seminaries gaan door op volgende data: - dinsdag 4 oktober dinsdag 11 oktober dinsdag 18 oktober dinsdag 25 oktober 2011 Verwelkoming vanaf 18u30. Start van het seminarie om 19u. Locaties zullen via de website en via uitnodiging worden meegedeeld. De discussie die momenteel bestaat rond de architectenovereenkomst in het kader van 'Scholen van Morgen' wordt door Protect op de voet gevolgd. De overeenkomst Architect-Basisteam legt voor de architect zwaardere verantwoordelijkheden op dan normaal van een architect mag worden verwacht. V.w.b. de verzekering af te sluiten door de Architect willen we erop wijzen dat elke opdracht voor Scholen van Morgen dient verzekerd te worden d.m.v. een Enige Werf polis en dat deze opdrachten niet in de abonnementspolis mogen opgenomen worden. Bent u als architect betrokken bij een project in het kader van Scholen van Morgen en heeft u hieromtrent een vraag, aarzel dan niet om contact op te nemen met Christophe Roelandt of Marijke Evens. Protect Bulletin Gratis trimestriële nieuwsbrief voor Protect-verzekerden Protect nv - Jetsesteenweg 221, B-1080 Brussel T F Redactie: Rebecca Ramboer, Christophe Roelandt, Marijke Evens, Nathalie Heymans, Pieter Claesen, Frederic Van Overmeeren Verantwoordelijke uitgever: Rebecca Ramboer Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer Protect Bulletin

2 PROTECT Bulletin Onze ervaring, uw zekerheid Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 15 - nummer Protect verzekert Belgische aannemers die in Frankrijk opereren. Protect opent een bijkomend venster naar de aannemerswereld door haar beperkte lijn van polissen uit te breiden met een nieuwe polis decennale aansprakelijkheid voor projecten in Frankrijk. Belgische aannemers die over de grens in Frankrijk opdrachten wensen uit te voeren, stoten net als de Belgische architecten vaak op de hindernis dat zij conform de "loi Spinetta" en de "code des assurances Français" verplicht worden om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. De Franse verzekeringsmaatschappijen stellen hoge eisen aan de Belgische aannemers waardoor het voor hen zeer moeilijk is om werken in Frankrijk uit te voeren. Tot op heden zijn er ook geen Belgische verzekeraars die dit risico onderschrijven waardoor de meeste Belgische aannemers aldus in de kou staan en beperkt worden in hun exportmogelijkheden. Protect opent een bijkomend venster naar de aannemerswereld door haar beperkte lijn van polissen uit te breiden met een nieuwe polis decennale aansprakelijkheid voor projecten in Frankrijk. Protect heeft i.s.m. een Franse onderschrijversagentuur een polis op de markt gebracht die voor de Belgische aannemers een oplossing biedt voor deze wettelijke verzekeringsplicht: de Protect -decennale verzekering voor werven in Frankrijk die per werf kan worden afgesloten en waar Protect als verzekeraar het risico draagt. aan de Belgische vermits de teksten die de aansprakelijkheid van architecten en aannemers in België regelen deze zijn van de Code Napoléon. In tegenstelling tot onze wetgeving, heeft de Franse reglementering twee opeenvolgende hervormingen gekend. De laatste hervorming dateert van 1978 met de invoering van de wet Spinetta die tot doel had de schadelijder toe te laten een snel en efficiënt herstel van zijn schade te bekomen. De wet Spinetta bevat een luik aansprakelijkheid en een luik verzekering. A. Aansprakelijkheid Wat de aansprakelijkheid van de oprichters betreft, voert de Franse wet een vermoeden van fout in in hoofde van de architecten, ingenieurs en aannemers. Art is als volgt opgesteld: Elke oprichter van een bouwwerk is van rechtswege aansprakelijk, t.a.v. de bouwheer of de verwerver van het bouwwerk, voor de schade, zelfs ten gevolge van een ongeschiktheid van de grond, die de stevigheid van het bouwwerk in gevaar brengt of die het bouwwerk ongeschikt maakt voor zijn bestemming door het in één van zijn constitutieve elementen of één van zijn uitrustingselementen te treffen. Het vermoeden is dubbel. Men vermoedt enerzijds dat de schade het gevolg is van een gebrek in de bouw (feitelijk vermoeden) en anderzijds dat gebrek het gevolg is van een fout van de oprichter (juridisch vermoeden). De aansprakelijkheid van de oprichters in Frankrijk is bijgevolg zwaarder dan in België, vermits bij ons het gemeen recht van toepassing blijft en de persoon die schade geleden heeft de fout van de architect en/of aannemer moet bewijzen. In Frankrijk wordt de fout vermoed. B. Verzekeringsplicht 1. Het wettelijk kader: de wet Spinetta Oorspronkelijk was de Franse wetgeving identiek In dit nummer: De wet Spinetta bevat, naast het luik aansprakelijkheid, een luik verzekering. Uitgangspunt is het principe dat het geen nut Protect verzekert Belgische aannemers die in Frankrijk opereren 1 Parkingperikelen: enkele aandachtspunten 3 Rechtspraak: De aansprakelijkheid van de architect voor ondergrondse constructies, inritten en opritten 5 Starterspakket "Enige werf" 6 Protect -garantie gevelrenovatie 7 Het tweede Belgisch Wielerkampioenschap van de architect I Scholen van morgen: een stand van zaken I Save the date 8 >>> Tour Montparnasse - Parijs I architect Robert Saubot

3 heeft de aansprakelijkheid van de oprichters wettelijk te voorzien en te verzwaren indien deze niet solvabel zijn. De wet Spinetta heeft daarom de verzekering van de aansprakelijkheid van alle tussenkomende partijen op de werf verplicht gesteld. De belangrijkste focus van Protect blijft de ondersteuning en bescherming van de ontwerpers. De andere polissen blijven accessoir en zijn polissen waarmee er geen conflictsituaties met het bestaande gamma kunnen optreden. Daarbovenop heeft de wet Spinetta de verplichting opgelegd aan de bouwheer om een zaakschadeverzekering te onderschrijven. Deze moet dienen om de vergoeding van het slachtoffer te versnellen, omdat in de praktijk wordt vastgesteld dat een onderzoek naar de verdeling van de aansprakelijkheden het vergoedingsproces vertraagt. De wet Spinetta bekomt op die manier een verzekeringssysteem met twee snelheden. Het eerste luik bestaat erin dat de schadeverzekeraar (de verzekering afgesloten door de bouwheer) de herstelling van de schade prefinanciert. Het tweede luik bestaat erin dat deze schadeverzekeraar, gesubrogeerd in de rechten van de schadelijder, een verhaal uitoefent tegen de oprichters en hun aansprakelijkheidsverzekeraars. 2. De formules voor de aansprakelijkheidsverzekering. A. Voor de Belgische ontwerpers: afzonderlijke enige werfpolis beroepsaansprakelijkheid Architecten, ingenieurs of andere ontwerpers in het algemeen die projecten in Frankrijk uitvoeren die onder de wet Spinetta vallen, dienen hiervoor een afzonderlijke enige werfpolis af te sluiten die aan de verzekeringscriteria van de wet Spinetta voldoet. De Belgische beroepsaansprakelijkheidspolissen voor architecten en ingenieurs voldoen niet aan deze criteria. Vandaar dat Protect de Franse werven in de carrièrepolissen ook meteen uitsluit en de mogelijkheid voorziet om een afzonderlijke werfpolis af te sluiten, die vanaf het onderschrijven van deze polis de beroepsaansprakelijkheid in ontwerpfase, bouwtermijn alsook de 10-jarige termijn dekt. B. Voor Belgische aannemers: de Protect -decennale verzekering voor aannemers in Frankrijk" De Protect -decennale verzekering voor werven in Frankrijk is een polis die per werf kan worden afgesloten. De polis dekt in de hoofdwaarborg de wettelijk verplicht te verzekeren decennale aansprakelijkheid van de aannemer en indien gewenst ook van de onderaannemer. In de hoofdwaarborg komt Protect tussen voor de herstel- of vervangkosten van de werken van de verzekerde aannemer die vallen onder de verzekeringsplicht in gevolge art en van de code Civil. De polis is volledig conform de Franse Wetgeving. De polis kan facultatief ook een pakket extra dekkingen voorzien. Vooreerst kan de verzekerde vragen om in bijwaarborg tevens de schade-eisen inzake het goed functioneren van de technische uitrusting zoals verwarming en sanitair bij te verzekeren. Dit kan voor schadeeisen ingesteld binnen de 2 jaar vanaf de oplevering van de werken. Daarnaast kan ook schade aan bestaand goed alsook de immateriële gevolgschade ten gevolge van een gedekte schade medeverzekerd worden. Het gaat om een verzekering die per werf door de aannemer kan worden afgesloten voor de duurtijd van zijn 10-jarige aansprakelijkheid. De schadegevallen die zich tijdens de bouwtermijn voordoen zijn niet verzekerd omdat zij buiten de wetgeving vallen. Aan de verzekering wordt in een aantal gevallen een verplichte technische controle verbonden. Deze zorgt dan voor een extra kwaliteitsgarantie. Geen conflictsituatie met core business. De belangrijkste focus van Protect is en blijft "de ontwerpers in de bouw en aanverwante sectoren verder te willen ondersteunen en beschermen". De andere producten blijven niet alleen accessoir doch zijn polissen waarmee er geen conflictsituaties met het bestaande gamma kunnen optreden. Het ligt trouwens niet in de bedoeling om de concurrentie aan te gaan met de "grote bouwverzekeraars". Op de webstek van Protect vindt u de documenten die moeten ingevuld worden om een prijsvoorstel te bekomen. Op 19 en 22 september wordt de polis in detail voorgesteld tijdens een reeks informatiesessies in de Cercle Lorraine en de Warande en nadien ook in het groothertogdom Luxemburg. Deelname vragen kan via de webstek Rebecca Ramboer gedelegeerd bestuurder Grande Arche de la Défense - Parijs I architect Johann Otto von Spreckelsen Protect Bulletin

4 PARKING perikelen: enkele technische aandachtspunten In het groter geheel van een totaal gebouwconcept wordt de ondergrondse parking vaak stiefmoederlijk behandeld. Conceptgewijs handelt het hier slechts om een gebruiksmiddel, onttrokken aan het oog: esthetica of ergonomie horen vanzelfsprekend niet bij een parkeergarage-ontwerp. Nochtans vertegenwoordigt dergelijke ondergrondse parkeerverdieping een behoorlijk aandeel in het financieel budget van een bouwwerk. Regelmatig ontstaan gebruiksproblemen in ondergrondse parkeergarages. Hieraan na uitvoering, wegens anomalieën, wijzigingen aanbrengen, is geen sinecure en kost veelal handenvol geld. Vanwaar deze regelmatig terugkomende problematiek? 1. Gebrek aan normering of richtlijnen Er bestaat geen Belgische norm of richtlijn voor de aanleg van parkeergarages. Belgische architecten kunnen slechts teruggrijpen naar de hoogst onvolledige en verouderde Neufert aanduidingen. Een Nederlandse norm is wel voorradig zowel voor openbare als privatieve parkeergelegenheden. De hierin voorziene aan te houden maatvoering is evenwel erg ruim bepaald. 2. Weinig notie van voertuigafmetingen en gedraging Elke parking dient minstens ontworpen om een normale middenklasse wagen te ontvangen. Een parkeerplaatsafmeting van 5m x 2,30m is geen luxe. Een voertuig heeft al snel een uitwendige draaicirkel van 11,50m. Een hoogte van 1,90m, bodemvrijheid van 15cm en een overhang buiten de wielen van 50cm zijn richtgevend. Hellingovergangen tot 14% behoren tot de mogelijkheid, een helling van 30% dient vermeden. 3. Volhouden van identieke gebouwmaatvoering onder en boven maaiveld Vaak worden wegens ruimtegebrek onmogelijke garages ontworpen. Er wordt niet bij stilgestaan dat mits voorafgaande bespreking een ondergronds niveau de bovengrondse gevellijn kan overschrijden. Vele moeilijke ondergrondse parkeergarages zouden door dergelijke ondergrondse uitbreiding gebruiksvriendelijker zijn. 4. Matching tussen architectuur en stabiliteit Bij het concept worden door de ontwerper in de kelderverdieping een aantal kolommen rudimentair opgenomen. Bij de stabiliteitstudie blijken deze kolommen dikwijls noodzakelijk in sectie uitgebreid of dienen zware portiekbalken voorzien te worden waardoor het parkinggebruik ernstig kan worden gehypothekeerd. 5. Foutieve inschaling De reden is niet zo duidelijk, maar met de regelmaat van een klok worden op plannen BMW s, Porsches en Mercedessen ingetekend die nauwelijks een lengte hebben van 4m en niet breder zijn dan 1,70m. Hierdoor wordt de planlezer op het verkeerde been gezet en lijkt de parking behoorlijk >>> Protect Bulletin - 3 -

5 comfortabel. De realiteit is meermaals desastreus. Parkingproblemen worden doorgaans slechts opgemerkt bij oplevering omdat pas dan de inrit wordt gerealiseerd of de eerste gebruikers toekomen. Op dat ogenblik is het kalf al flink verdronken en werden meestal alle parkeerplaatsen al aan de man gebracht. Meest voorkomende problemen en hun remedie: 1. Te steile inrit, te steile hellingsovergangen, onvoldoende hoogte tussen rijvloer en structuurbalken. Dikwijls dient de inrit uitgebroken, hellingen aangepast, reeds in de voortuin gestart, toegangspoort aangepast, ondergelegen meterlokalen verplaatst, eventuele ondergelegen parkeerplaats gesupprimeerd, etc. Uit onze ervaring blijkt dat de kosten voor een loutere inritvervanging snel belopen. Gekoppeld aan een meterverplaatsing, poortvervanging en opritaanvang in voortuin dient al snel met rekening gehouden. Eventuele verloren parkeerplaats, afhankelijk van de locatie, beloopt à Onvoldoende manoeuvreerruimte Vaak is dit probleem oplosbaar via kolomverkleining en wapeningcompensatie, kolomontdubbeling via portiekstructuur, aanpassing geleidemuren etc. Telkens betreffen het hier uiterst kostelijke ingrepen die veelal een verbetering bewerkstelligen maar quasi nooit een moeiteloos comfortabel gebruik. Regelmatig dient gekozen voor het verloren gaan van enkele parkeerplaatsen of een uiterst moeizame gebruiksaanwijzing van de volgorde waarin mag geparkeerd worden. Onnodig te melden dat dit, naast de materiële verbetering kan gepaard gaan met zware financiële claims met betrekking tot verlies parkeerplaatsen, minderwaarde wegens moeilijk gebruik, etcetera. Hoe toch te voorkomen: - Degelijke informatie en documentatie voorafgaand - Bij ontwerp en na definitieve stabiliteitsplannen de parking voorleggen aan een parkingdeskundige - Desgevallend de parkingrealiteit bovengronds uitzetten en toetsen bij gebruik met een grotere middenklasse wagen - Correcte hellingen hanteren - Drie dimensionaal alert zijn. Guy Mariën Expertisebureau Mariën bvba Protect Bulletin

6 PARKING perikelen: Rechtspraak: De aansprakelijkheid van de architect voor ondergrondse constructies, inritten en opritten De bedoeling van deze rubriek is om in het Protect Bulletin regelmatig een artikel te wijten aan een gerechtelijke uitspraak. Op pagina 3 vindt u het technisch artikel omtrent ondergrondse constructies en meer specifiek ondergrondse parkeergarages, inritten en opritten. Protect dient vast te stellen dat de schadegevallen die ze hieromtrent heeft zeer frequent zijn en vaak - gezien de quasi automatische aansprakelijkheid van de ontwerpers - minnelijk geregeld worden. Af en toe gaan ook deze schadedossiers echter in procedure met regelmatig negatieve beslissingen van de rechtbank tot gevolg. Risico van aansprakelijkheid voor ondergrondse parkeergarages is groot. Een voorbeeld is een vonnis van de vijfde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. In casu betrof het een immobiliënproject bestaande uit een meergezinswoning en winkelruimte en ondergrondse parking waar de plannen van de architect bepaalde essentiële fouten bevatten waardoor een algemeen onmogelijke inrit in de gemeenschappelijke garage en totale onbruikbaarheid van de garage ontstond. Deskundigenonderzoek De door de rechtbank aangestelde gerechtsdeskundige onderzocht de moeilijkheidsgraad, zoniet onmogelijkheid om de onderliggende garages te bereiken via deze helling en ging na of een aanpassing (via grotere starthelling via gewestweg, terugdringing bergingen zodat een grotere draaicirkel kon worden vergroot, etc) mogelijk was. De deskundige diende echter te concluderen dat nooit een perfecte inrij zou mogelijk zijn reden waarom hij als wisseloplossing een autolift vanaf de voorgevel voorstelde naast de wijziging van de draaicirkel waardoor lokalen en parkeerplaatsen zouden moeten verdwijnen waaronder een tweede vluchtweg. De fouten werden enkel op conceptueel vlak gezien en waren dubbel, met name een vergissing met betrekking tot de gevelbreedte en vergissing met betrekking tot de indeling van de kelderverdieping, waarbij een onmogelijke helling werd getekend en uitgevoerd, en evenmin een minimale draaicirkel en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke circulatieruimte werden gerespecteerd: zonder aanpassingen zou de kelder nooit zoals getekend kunnen gebruikt worden. Een correcte uitvoering van de helling rekeninghoudende met de oppervlaktebeperkingen en de beperkingen voor de lift, hield bovendien nog steeds het verlies van parkeerplaatsen in. Een belangrijke herstelkost van ettelijke honderdduizenden euro's werd door de deskundige begroot, dit naast een belangrijke minwaarde van bepaalde appartementen door verlies van parkeerplaatsen en een belangrijke genotsderving voor alle appartementen door het niet kunnen gebruiken van de parkeerplaatsen gedurende de periode tussen enerzijds het vaststellen van het gebrek en het deskundig eindverslag anderzijds. Uitspraak Bij vonnis van de vijfde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge dd weerhield de rechtbank integraal de verantwoordelijkheid van de architect en dit conform de bovenstaande bevindingen van het deskundig verslag. Ze achtte de ontwerper integraal en exclusief verantwoordelijk voor het concept van de ondergrondse parkeergarage en de inrit er naartoe. Ze concludeerde dat het onverantwoord was dat de ontwerper zich baseerde op een kadasterplan op 1/100 om de plannen op te stellen. Anderzijds beging de architect een tweede fout door -bij vaststelling van de werkelijke gevelbreedte van het pand- een plan te tekenen dat geen rekening hield met de minimale helling van de inritten, afmetingen en draaicirkels van wagens en een ondergrondse parkeergarage te ontwerpen die eigenlijk ongeschikt was voor het gebruik van de ontworpen parkeerplaatsen. Cijfermatig volgde de rechtbank het deskundig verslag en veroordeelde ze de archi tect tot betaling aan de bouwpromotor, respectievelijk de kopers van belangrijke herstelkosten, minwaarden en genotsdervingen, dit onafgezien van de intresten, gerechtskosten en RPV. De aansprakelijkheid van de promotor en aannemer werd niet betrokken geacht. Besluit Deze rechtspraak is quasi uniform. Hoewel er geen concrete normeringen en wettelijke bepalingen bestaan inzake inritten en opritten en de verbintenis van een ontwerper geen resultaat- maar een middelenverbintenis is, wordt quasi altijd de aansprakelijkheid van de ontwerper als enige verantwoordelijke voor de ondergrondse constructies weerhouden. Mogelijks juist omwille van dit gebrek aan concrete en duidelijke normeringen en richtlijnen zijn de schadegevallen zo frequent en sluipt bij de beoordeling over de toegankelijkheid van de ondergrondse parkeergarage vaak een ietwat subjectieve appreciatie de betwisting binnen. Uitvoerbaar concept versus belangen promotor Vastgesteld dient te worden dat zeer vaak onvoldoende aandacht wordt gegeven aan dit specifieke aspect van het bouwproject en dat ook zeer vaak de financiële belangen van de bouwpromotor zelf prevaleren op de creatie van een functioneel en toegankelijke parkeergarage en er daardoor onverantwoord grote conceptuele compromissen worden gemaakt in een poging zo veel mogelijk parkeerplaatsen te voorzien. Uiteindelijk blijkt echter wel de ontwerper en niet de promotor het kind van de rekening te zijn. Nathalie Heymans Diensthoofd schade Protect Bulletin - 5 -

7 NIEUW Starterspakket "Enige werf" Wanneer u als jonge architect een eerste architectuuropdracht in eigen naam heeft, dan bent u verplicht uw burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren. Er zijn dan twee mogelijkheden: 1) Ofwel onderschrijft u een "abonnementspolis" burgerlijke aansprakelijkheid, die van jaar tot jaar wordt verlengd en waarin al uw opdrachten verzekerd worden. Dit is de meest aangewezen oplossing wanneer u de ambitie koestert om een eigen architectenpraktijk uit te bouwen 2) Ofwel onderschrijft u een polis burgerlijke aansprakelijkheid "enige werf", waarin slechts één opdracht verzekerd wordt en die loopt vanaf de onderschrijving van de polis tot 10 jaar na de voorlopige oplevering van het betrokken project. Dit is de meest aangewezen oplossing wanneer u slechts één opdracht heeft en er in de toekomst niet actief naar op zoek zal gaan. Daarnaast kan u als beginnend architect nog andere polissen onderschrijven, waarvan de belangrijkste zijn: - een polis rechtsbijstand: deze polis zorgt ervoor dat uw belangen worden verdedigd wanneer u betrokken bent in een geschil in het kader van uw beroepsactiviteiten (behoudens een geschil m.b.t. uw aansprakelijkheid, waarvoor de verdediging van uw belangen is inbegrepen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid). Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een geschil met de bouwheer omtrent uw ereloon, een geschil met de fiscus... - een polis ongevallen: deze polis zorgt ervoor dat u een vergoeding ontvangt wanneer u een inkomensverlies lijdt door een persoonlijk ongeval. Protect biedt reeds geruime tijd voor jonge architecten een starterspakket aan waarbij een abonnementspolis burgerlijke aansprakelijkheid gecombineerd wordt met een polis rechtsbijstand en een polis ongevallen. Door de drie polissen samen te onderschrijven geniet u van gunstigere voorwaarden dan wanneer u die polissen afzonderlijk zou onderschrijven. Nieuw is dat jonge architecten bij Protect nu ook een starterspakket kunnen onderschrijven waarbij een polis burgerlijke aansprakelijkheid enige werf gecombineerd wordt met een polis rechtsbijstand en een polis ongevallen. Ook hier geldt dat u van gunstigere voorwaarden kan genieten wanneer u de drie polissen samen onderschrijft. Zo kan een polis burgerlijke aansprakelijkheid enige werf voor kleine projecten al worden onderschreven voor een eenmalige premie vanaf 250 (te verhogen met de taksen en de kosten). Bovendien is de vrijstelling lager dan gebruikelijk. In de polis ongevallen wordt in de eerste jaren een korting op de jaarlijkse premie gegeven, waardoor deze voor de standaardwaarborgen komt op 150 (te verhogen met de taksen en de kosten). En ook in de polis rechtsbijstand kan u in de eerste jaren van een lage jaarlijkse minimumpremie genieten (vanaf 50 te verhogen met de taksen en de kosten). Indien u bijkomende inlichtingen wenst, kan u de bijgevoegde antwoordkaart terugsturen. Een adviseur van Protect neemt dan contact met u voor een afspraak. Pieter Claesen Diensthoofd productie Protect Bulletin

8 Protect -garantie gevelrenovatie Protect biedt reeds enige tijd een polis garantieverzekering aan voor gevelrenovatieprojecten. Deze polis verzekert de beschadiging aan: - gerenoveerde of nieuw geplaatst buitengevelparement of -bekleding, - betonherstelling, - gerenoveerde of nieuw geplaatste borstweringen, - waterdichting van balkons en terrassen, - dakbedekking. De aangebrachte producten worden gewaarborgd tegen het loskomen, barsten, afbladeren of het niet meer waterdicht zijn. Het is raadzaam dat ieder ontwerper zijn opdrachtgever informeert over het nut en het bestaan van extra bouwtechnische verzekeringen voor een werf. Het onderschrijven ervan biedt immers een behoorlijke oplossing voor het verzekeren van de andere bouwpartners die geen enkele verzekeringsplicht opgelegd worden. De architect kan in samenspraak met zijn opdrachtgever hierin een proactieve rol spelen en via het lastenboek bepaalde verzekeringen opleggen. Bouwverzekeraars merken dat een ABR-verzekering heel regelmatig wordt opgelegd via het lastenboek, daar waar de polis decennaal nog te weinig wordt voorgeschreven en afgesloten. Nochtans vormen beide verzekeringsformules op heden gepaste instrumenten om het ontbreken van een verzekeringsplicht in hoofde van de aannemers enigszins te compenseren. De garantiepolis gevelrenovatie wordt in principe afgesloten door de opdrachtgever, de syndicus of de applicator zelf. Nieuw is dat bij het afsluiten van deze polis, Protect vanaf nu ook 15% premiereductie voorziet in de BA Beroep polis van de ontwerper voor dit project. Wie zorgt voor meer zekerheid door bijkomende bouwtechnische polissen op de werf, geniet nu ook van premie reductie voor de Protect -garantie gevelrenovatie Welke voordelen heeft een architect als er bijkomende technische verzekeringen zijn op de werf? - Meer zekerheid dat de andere bouwpartners verzekerd zijn en dus reductie van zijn aansprakelijkheid. - Meer zekerheid op bouwkwaliteit bij technische controle. - Premiereductie op de eigen polis beroepsaansprakelijkheid voor deze werf (polis Protect). Bij een: - ABR: 10 % - Protect gevelrenovatie: 15% op de erelonen voor de gevelrenovatie - Decennale verzekering: 25 tot 30% Voor het invullen van het bouwtechnische luik van het verzekeringsvoorstel wordt bovendien een extra bijkomende administratie vergoeding van 40 voorzien voor de architect. Protect heeft aangepaste lastenboekclausules voor al deze bouwtechnische polissen. U kunt ze downloaden via het privaat klantenluik van Protect. Rebecca Ramboer gedelegeerd bestuurder Protect Bulletin - 7 -

PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS

PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS Nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Bulletin 58 Jaargang 18 - nummer 58-2014 Edito Ides Ramboer Geen applaus voor de federale regering Reeds driemaal in het

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. RVV 369 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. Brussel, 23 oktober 2006 SAMENVATTING De Raad voor het

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming.

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming. Het Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries Van idee tot ondernemingsplan 22 november 2005 Bronnen: Wetboek Vennootschappen Pacioli Financial Law Institute Deel 1. : Doel en wettelijke grondslag.

Nadere informatie

Architectenbureau Guido VONCK bvba

Architectenbureau Guido VONCK bvba Architectenbureau Guido VONCK bvba Leon Scheerderslaan 14 9111 BELSELE Tel: +32 3 7770788 Fax: +32 3 7779928 GSM: +32 475 731765 B.T.W. BE 0474.531.918 E-mail: guido.vonck@telenet.be website: www.guidovonck.be

Nadere informatie

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS ~ PROTECl VERZEKERINGSMMTSCIL-\f'PIJ Wij bouwen aan uw zekerheid \ \11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\1\ \\11\ 1\\\1 \\1\\ 1\111 \\\\ \11\ 0000015243 Verzeketingsorulernerning toegelaten onder nummer 1.009

Nadere informatie

VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08

VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08 VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08 De verzekering F10 van Federale Verzekering dekt gedurende 10 jaar de aanspr akelijkheid van architecten en

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2011

Cijfers en Analyse 2011 Cijfers en Analyse 2011 1987-2012 2012 2011 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar 2007 2006 Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009)

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w N o v e m b e r 2 0 1 4 COLOFON Verantwoordelijk Uitgever SCOUTS

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding een praktische handleiding vrijwil ligerswerk Goed verzekerd? &verzeke ringen Vrijwilligerswerk & verzekeringen handleiding 1 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Deel 1: vrijwilligerswerk een riskante business?

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

Devlamynck Luc Verzekeringsmakelaar Voorzitter technische commissie brand Federatie van Verzekeringsmakelaars Docent verzekeringen Brokers Training,

Devlamynck Luc Verzekeringsmakelaar Voorzitter technische commissie brand Federatie van Verzekeringsmakelaars Docent verzekeringen Brokers Training, Devlamynck Luc Verzekeringsmakelaar Voorzitter technische commissie brand Federatie van Verzekeringsmakelaars Docent verzekeringen Brokers Training, Cepom, Insert, Syntra info www.dvl.be Editie 2006-2007

Nadere informatie

Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen

Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen (Ook hun opdrachtgevers) Jan De Vree (adviseur) Internet koopjesjagers zullen wellicht al wel eens op

Nadere informatie

Masterproef. BA privé-leven. Michel Ciers. Joachim Neirynck. Master in de Handelswetenschappen. Afstudeerrichting Finance & Risk Management

Masterproef. BA privé-leven. Michel Ciers. Joachim Neirynck. Master in de Handelswetenschappen. Afstudeerrichting Finance & Risk Management Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef BA privé-leven Hoe is het met het kennisniveau van de consument gesteld? Michel Ciers Joachim Neirynck Master in de Handelswetenschappen Afstudeerrichting

Nadere informatie

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Checklist Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Inhoudstafel p. 4 Algemeen 4 Welke stappen dient u te ondernemen om er zeker van te zijn dat uw vereniging voldoende is verzekerd? 5 Breng de risico s

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel De Ombudsman V A N D E B V V O 2000 J A A R V E R S L A G BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Gebeurtenissen van 2000

Nadere informatie