Het tweede Belgisch Wielerkampioenschap van de architect. Save the date. Scholen van morgen: een stand van zaken. Schrijf NU in!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het tweede Belgisch Wielerkampioenschap van de architect. Save the date. Scholen van morgen: een stand van zaken. Schrijf NU in!"

Transcriptie

1 Het tweede Belgisch Wielerkampioenschap van de architect Save the date Schrijf NU in! Hang voor even uw tekentafel, computer en plotter aan de wilgen... en haal uw racefiets van de haak! Neem deel aan het tweede Belgisch wielerkampioenschap voor architecten en ingenieurs en geef uw collega's het nakijken. U krijgt een plaatsje aan de start voor slechts 10, bedrag dat integraal naar een goed doel gaat, het 'Yes Project van CFP'. Hebt u er steeds stiekem van gedroomd om in het spoor te treden van Boonen, Cancellara of Gilbert, dan is dit uw kans. En wie het zowel sportief als tactisch speelt, maakt zeker kans op een podiumplaats. Dit sportieve evenement kende vorig jaar zijn eerste succesrijke editie en gaat nu opnieuw door op zondag 4 september 2011 vanaf 13u aan de sporthal Neptunus te Wondelgem. Schrijf nu in via of stuur een mailtje naar Na inschrijving ontvangt u verder alle praktische info. Scholen van morgen: een stand van zaken Thijs Van Grimbergen Jongerenseminarie "Uw beroepsaansprakelijkheid in de praktijk" Traditie getrouw organiseert Protect ook dit jaar een seminarie voor de startende en jonge architect. Hoe zit het met uw beroepsaansprakelijk van zodra u aan een eerste eigen project start? Naast de beroepsaansprakelijkheid voor eigen projecten wordt ook stilgestaan bij uw residuaire aansprakelijkheid. Kan ik als stagiair / zelfstandig medewerker van een architectenbureau ook aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen die worden gesteld in opdrachten van het architectenbureau? De Seminaries gaan door op volgende data: - dinsdag 4 oktober dinsdag 11 oktober dinsdag 18 oktober dinsdag 25 oktober 2011 Verwelkoming vanaf 18u30. Start van het seminarie om 19u. Locaties zullen via de website en via uitnodiging worden meegedeeld. De discussie die momenteel bestaat rond de architectenovereenkomst in het kader van 'Scholen van Morgen' wordt door Protect op de voet gevolgd. De overeenkomst Architect-Basisteam legt voor de architect zwaardere verantwoordelijkheden op dan normaal van een architect mag worden verwacht. V.w.b. de verzekering af te sluiten door de Architect willen we erop wijzen dat elke opdracht voor Scholen van Morgen dient verzekerd te worden d.m.v. een Enige Werf polis en dat deze opdrachten niet in de abonnementspolis mogen opgenomen worden. Bent u als architect betrokken bij een project in het kader van Scholen van Morgen en heeft u hieromtrent een vraag, aarzel dan niet om contact op te nemen met Christophe Roelandt of Marijke Evens. Protect Bulletin Gratis trimestriële nieuwsbrief voor Protect-verzekerden Protect nv - Jetsesteenweg 221, B-1080 Brussel T F Redactie: Rebecca Ramboer, Christophe Roelandt, Marijke Evens, Nathalie Heymans, Pieter Claesen, Frederic Van Overmeeren Verantwoordelijke uitgever: Rebecca Ramboer Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer Protect Bulletin

2 PROTECT Bulletin Onze ervaring, uw zekerheid Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 15 - nummer Protect verzekert Belgische aannemers die in Frankrijk opereren. Protect opent een bijkomend venster naar de aannemerswereld door haar beperkte lijn van polissen uit te breiden met een nieuwe polis decennale aansprakelijkheid voor projecten in Frankrijk. Belgische aannemers die over de grens in Frankrijk opdrachten wensen uit te voeren, stoten net als de Belgische architecten vaak op de hindernis dat zij conform de "loi Spinetta" en de "code des assurances Français" verplicht worden om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. De Franse verzekeringsmaatschappijen stellen hoge eisen aan de Belgische aannemers waardoor het voor hen zeer moeilijk is om werken in Frankrijk uit te voeren. Tot op heden zijn er ook geen Belgische verzekeraars die dit risico onderschrijven waardoor de meeste Belgische aannemers aldus in de kou staan en beperkt worden in hun exportmogelijkheden. Protect opent een bijkomend venster naar de aannemerswereld door haar beperkte lijn van polissen uit te breiden met een nieuwe polis decennale aansprakelijkheid voor projecten in Frankrijk. Protect heeft i.s.m. een Franse onderschrijversagentuur een polis op de markt gebracht die voor de Belgische aannemers een oplossing biedt voor deze wettelijke verzekeringsplicht: de Protect -decennale verzekering voor werven in Frankrijk die per werf kan worden afgesloten en waar Protect als verzekeraar het risico draagt. aan de Belgische vermits de teksten die de aansprakelijkheid van architecten en aannemers in België regelen deze zijn van de Code Napoléon. In tegenstelling tot onze wetgeving, heeft de Franse reglementering twee opeenvolgende hervormingen gekend. De laatste hervorming dateert van 1978 met de invoering van de wet Spinetta die tot doel had de schadelijder toe te laten een snel en efficiënt herstel van zijn schade te bekomen. De wet Spinetta bevat een luik aansprakelijkheid en een luik verzekering. A. Aansprakelijkheid Wat de aansprakelijkheid van de oprichters betreft, voert de Franse wet een vermoeden van fout in in hoofde van de architecten, ingenieurs en aannemers. Art is als volgt opgesteld: Elke oprichter van een bouwwerk is van rechtswege aansprakelijk, t.a.v. de bouwheer of de verwerver van het bouwwerk, voor de schade, zelfs ten gevolge van een ongeschiktheid van de grond, die de stevigheid van het bouwwerk in gevaar brengt of die het bouwwerk ongeschikt maakt voor zijn bestemming door het in één van zijn constitutieve elementen of één van zijn uitrustingselementen te treffen. Het vermoeden is dubbel. Men vermoedt enerzijds dat de schade het gevolg is van een gebrek in de bouw (feitelijk vermoeden) en anderzijds dat gebrek het gevolg is van een fout van de oprichter (juridisch vermoeden). De aansprakelijkheid van de oprichters in Frankrijk is bijgevolg zwaarder dan in België, vermits bij ons het gemeen recht van toepassing blijft en de persoon die schade geleden heeft de fout van de architect en/of aannemer moet bewijzen. In Frankrijk wordt de fout vermoed. B. Verzekeringsplicht 1. Het wettelijk kader: de wet Spinetta Oorspronkelijk was de Franse wetgeving identiek In dit nummer: De wet Spinetta bevat, naast het luik aansprakelijkheid, een luik verzekering. Uitgangspunt is het principe dat het geen nut Protect verzekert Belgische aannemers die in Frankrijk opereren 1 Parkingperikelen: enkele aandachtspunten 3 Rechtspraak: De aansprakelijkheid van de architect voor ondergrondse constructies, inritten en opritten 5 Starterspakket "Enige werf" 6 Protect -garantie gevelrenovatie 7 Het tweede Belgisch Wielerkampioenschap van de architect I Scholen van morgen: een stand van zaken I Save the date 8 >>> Tour Montparnasse - Parijs I architect Robert Saubot

3 heeft de aansprakelijkheid van de oprichters wettelijk te voorzien en te verzwaren indien deze niet solvabel zijn. De wet Spinetta heeft daarom de verzekering van de aansprakelijkheid van alle tussenkomende partijen op de werf verplicht gesteld. De belangrijkste focus van Protect blijft de ondersteuning en bescherming van de ontwerpers. De andere polissen blijven accessoir en zijn polissen waarmee er geen conflictsituaties met het bestaande gamma kunnen optreden. Daarbovenop heeft de wet Spinetta de verplichting opgelegd aan de bouwheer om een zaakschadeverzekering te onderschrijven. Deze moet dienen om de vergoeding van het slachtoffer te versnellen, omdat in de praktijk wordt vastgesteld dat een onderzoek naar de verdeling van de aansprakelijkheden het vergoedingsproces vertraagt. De wet Spinetta bekomt op die manier een verzekeringssysteem met twee snelheden. Het eerste luik bestaat erin dat de schadeverzekeraar (de verzekering afgesloten door de bouwheer) de herstelling van de schade prefinanciert. Het tweede luik bestaat erin dat deze schadeverzekeraar, gesubrogeerd in de rechten van de schadelijder, een verhaal uitoefent tegen de oprichters en hun aansprakelijkheidsverzekeraars. 2. De formules voor de aansprakelijkheidsverzekering. A. Voor de Belgische ontwerpers: afzonderlijke enige werfpolis beroepsaansprakelijkheid Architecten, ingenieurs of andere ontwerpers in het algemeen die projecten in Frankrijk uitvoeren die onder de wet Spinetta vallen, dienen hiervoor een afzonderlijke enige werfpolis af te sluiten die aan de verzekeringscriteria van de wet Spinetta voldoet. De Belgische beroepsaansprakelijkheidspolissen voor architecten en ingenieurs voldoen niet aan deze criteria. Vandaar dat Protect de Franse werven in de carrièrepolissen ook meteen uitsluit en de mogelijkheid voorziet om een afzonderlijke werfpolis af te sluiten, die vanaf het onderschrijven van deze polis de beroepsaansprakelijkheid in ontwerpfase, bouwtermijn alsook de 10-jarige termijn dekt. B. Voor Belgische aannemers: de Protect -decennale verzekering voor aannemers in Frankrijk" De Protect -decennale verzekering voor werven in Frankrijk is een polis die per werf kan worden afgesloten. De polis dekt in de hoofdwaarborg de wettelijk verplicht te verzekeren decennale aansprakelijkheid van de aannemer en indien gewenst ook van de onderaannemer. In de hoofdwaarborg komt Protect tussen voor de herstel- of vervangkosten van de werken van de verzekerde aannemer die vallen onder de verzekeringsplicht in gevolge art en van de code Civil. De polis is volledig conform de Franse Wetgeving. De polis kan facultatief ook een pakket extra dekkingen voorzien. Vooreerst kan de verzekerde vragen om in bijwaarborg tevens de schade-eisen inzake het goed functioneren van de technische uitrusting zoals verwarming en sanitair bij te verzekeren. Dit kan voor schadeeisen ingesteld binnen de 2 jaar vanaf de oplevering van de werken. Daarnaast kan ook schade aan bestaand goed alsook de immateriële gevolgschade ten gevolge van een gedekte schade medeverzekerd worden. Het gaat om een verzekering die per werf door de aannemer kan worden afgesloten voor de duurtijd van zijn 10-jarige aansprakelijkheid. De schadegevallen die zich tijdens de bouwtermijn voordoen zijn niet verzekerd omdat zij buiten de wetgeving vallen. Aan de verzekering wordt in een aantal gevallen een verplichte technische controle verbonden. Deze zorgt dan voor een extra kwaliteitsgarantie. Geen conflictsituatie met core business. De belangrijkste focus van Protect is en blijft "de ontwerpers in de bouw en aanverwante sectoren verder te willen ondersteunen en beschermen". De andere producten blijven niet alleen accessoir doch zijn polissen waarmee er geen conflictsituaties met het bestaande gamma kunnen optreden. Het ligt trouwens niet in de bedoeling om de concurrentie aan te gaan met de "grote bouwverzekeraars". Op de webstek van Protect vindt u de documenten die moeten ingevuld worden om een prijsvoorstel te bekomen. Op 19 en 22 september wordt de polis in detail voorgesteld tijdens een reeks informatiesessies in de Cercle Lorraine en de Warande en nadien ook in het groothertogdom Luxemburg. Deelname vragen kan via de webstek Rebecca Ramboer gedelegeerd bestuurder Grande Arche de la Défense - Parijs I architect Johann Otto von Spreckelsen Protect Bulletin

4 PARKING perikelen: enkele technische aandachtspunten In het groter geheel van een totaal gebouwconcept wordt de ondergrondse parking vaak stiefmoederlijk behandeld. Conceptgewijs handelt het hier slechts om een gebruiksmiddel, onttrokken aan het oog: esthetica of ergonomie horen vanzelfsprekend niet bij een parkeergarage-ontwerp. Nochtans vertegenwoordigt dergelijke ondergrondse parkeerverdieping een behoorlijk aandeel in het financieel budget van een bouwwerk. Regelmatig ontstaan gebruiksproblemen in ondergrondse parkeergarages. Hieraan na uitvoering, wegens anomalieën, wijzigingen aanbrengen, is geen sinecure en kost veelal handenvol geld. Vanwaar deze regelmatig terugkomende problematiek? 1. Gebrek aan normering of richtlijnen Er bestaat geen Belgische norm of richtlijn voor de aanleg van parkeergarages. Belgische architecten kunnen slechts teruggrijpen naar de hoogst onvolledige en verouderde Neufert aanduidingen. Een Nederlandse norm is wel voorradig zowel voor openbare als privatieve parkeergelegenheden. De hierin voorziene aan te houden maatvoering is evenwel erg ruim bepaald. 2. Weinig notie van voertuigafmetingen en gedraging Elke parking dient minstens ontworpen om een normale middenklasse wagen te ontvangen. Een parkeerplaatsafmeting van 5m x 2,30m is geen luxe. Een voertuig heeft al snel een uitwendige draaicirkel van 11,50m. Een hoogte van 1,90m, bodemvrijheid van 15cm en een overhang buiten de wielen van 50cm zijn richtgevend. Hellingovergangen tot 14% behoren tot de mogelijkheid, een helling van 30% dient vermeden. 3. Volhouden van identieke gebouwmaatvoering onder en boven maaiveld Vaak worden wegens ruimtegebrek onmogelijke garages ontworpen. Er wordt niet bij stilgestaan dat mits voorafgaande bespreking een ondergronds niveau de bovengrondse gevellijn kan overschrijden. Vele moeilijke ondergrondse parkeergarages zouden door dergelijke ondergrondse uitbreiding gebruiksvriendelijker zijn. 4. Matching tussen architectuur en stabiliteit Bij het concept worden door de ontwerper in de kelderverdieping een aantal kolommen rudimentair opgenomen. Bij de stabiliteitstudie blijken deze kolommen dikwijls noodzakelijk in sectie uitgebreid of dienen zware portiekbalken voorzien te worden waardoor het parkinggebruik ernstig kan worden gehypothekeerd. 5. Foutieve inschaling De reden is niet zo duidelijk, maar met de regelmaat van een klok worden op plannen BMW s, Porsches en Mercedessen ingetekend die nauwelijks een lengte hebben van 4m en niet breder zijn dan 1,70m. Hierdoor wordt de planlezer op het verkeerde been gezet en lijkt de parking behoorlijk >>> Protect Bulletin - 3 -

5 comfortabel. De realiteit is meermaals desastreus. Parkingproblemen worden doorgaans slechts opgemerkt bij oplevering omdat pas dan de inrit wordt gerealiseerd of de eerste gebruikers toekomen. Op dat ogenblik is het kalf al flink verdronken en werden meestal alle parkeerplaatsen al aan de man gebracht. Meest voorkomende problemen en hun remedie: 1. Te steile inrit, te steile hellingsovergangen, onvoldoende hoogte tussen rijvloer en structuurbalken. Dikwijls dient de inrit uitgebroken, hellingen aangepast, reeds in de voortuin gestart, toegangspoort aangepast, ondergelegen meterlokalen verplaatst, eventuele ondergelegen parkeerplaats gesupprimeerd, etc. Uit onze ervaring blijkt dat de kosten voor een loutere inritvervanging snel belopen. Gekoppeld aan een meterverplaatsing, poortvervanging en opritaanvang in voortuin dient al snel met rekening gehouden. Eventuele verloren parkeerplaats, afhankelijk van de locatie, beloopt à Onvoldoende manoeuvreerruimte Vaak is dit probleem oplosbaar via kolomverkleining en wapeningcompensatie, kolomontdubbeling via portiekstructuur, aanpassing geleidemuren etc. Telkens betreffen het hier uiterst kostelijke ingrepen die veelal een verbetering bewerkstelligen maar quasi nooit een moeiteloos comfortabel gebruik. Regelmatig dient gekozen voor het verloren gaan van enkele parkeerplaatsen of een uiterst moeizame gebruiksaanwijzing van de volgorde waarin mag geparkeerd worden. Onnodig te melden dat dit, naast de materiële verbetering kan gepaard gaan met zware financiële claims met betrekking tot verlies parkeerplaatsen, minderwaarde wegens moeilijk gebruik, etcetera. Hoe toch te voorkomen: - Degelijke informatie en documentatie voorafgaand - Bij ontwerp en na definitieve stabiliteitsplannen de parking voorleggen aan een parkingdeskundige - Desgevallend de parkingrealiteit bovengronds uitzetten en toetsen bij gebruik met een grotere middenklasse wagen - Correcte hellingen hanteren - Drie dimensionaal alert zijn. Guy Mariën Expertisebureau Mariën bvba Protect Bulletin

6 PARKING perikelen: Rechtspraak: De aansprakelijkheid van de architect voor ondergrondse constructies, inritten en opritten De bedoeling van deze rubriek is om in het Protect Bulletin regelmatig een artikel te wijten aan een gerechtelijke uitspraak. Op pagina 3 vindt u het technisch artikel omtrent ondergrondse constructies en meer specifiek ondergrondse parkeergarages, inritten en opritten. Protect dient vast te stellen dat de schadegevallen die ze hieromtrent heeft zeer frequent zijn en vaak - gezien de quasi automatische aansprakelijkheid van de ontwerpers - minnelijk geregeld worden. Af en toe gaan ook deze schadedossiers echter in procedure met regelmatig negatieve beslissingen van de rechtbank tot gevolg. Risico van aansprakelijkheid voor ondergrondse parkeergarages is groot. Een voorbeeld is een vonnis van de vijfde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. In casu betrof het een immobiliënproject bestaande uit een meergezinswoning en winkelruimte en ondergrondse parking waar de plannen van de architect bepaalde essentiële fouten bevatten waardoor een algemeen onmogelijke inrit in de gemeenschappelijke garage en totale onbruikbaarheid van de garage ontstond. Deskundigenonderzoek De door de rechtbank aangestelde gerechtsdeskundige onderzocht de moeilijkheidsgraad, zoniet onmogelijkheid om de onderliggende garages te bereiken via deze helling en ging na of een aanpassing (via grotere starthelling via gewestweg, terugdringing bergingen zodat een grotere draaicirkel kon worden vergroot, etc) mogelijk was. De deskundige diende echter te concluderen dat nooit een perfecte inrij zou mogelijk zijn reden waarom hij als wisseloplossing een autolift vanaf de voorgevel voorstelde naast de wijziging van de draaicirkel waardoor lokalen en parkeerplaatsen zouden moeten verdwijnen waaronder een tweede vluchtweg. De fouten werden enkel op conceptueel vlak gezien en waren dubbel, met name een vergissing met betrekking tot de gevelbreedte en vergissing met betrekking tot de indeling van de kelderverdieping, waarbij een onmogelijke helling werd getekend en uitgevoerd, en evenmin een minimale draaicirkel en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke circulatieruimte werden gerespecteerd: zonder aanpassingen zou de kelder nooit zoals getekend kunnen gebruikt worden. Een correcte uitvoering van de helling rekeninghoudende met de oppervlaktebeperkingen en de beperkingen voor de lift, hield bovendien nog steeds het verlies van parkeerplaatsen in. Een belangrijke herstelkost van ettelijke honderdduizenden euro's werd door de deskundige begroot, dit naast een belangrijke minwaarde van bepaalde appartementen door verlies van parkeerplaatsen en een belangrijke genotsderving voor alle appartementen door het niet kunnen gebruiken van de parkeerplaatsen gedurende de periode tussen enerzijds het vaststellen van het gebrek en het deskundig eindverslag anderzijds. Uitspraak Bij vonnis van de vijfde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge dd weerhield de rechtbank integraal de verantwoordelijkheid van de architect en dit conform de bovenstaande bevindingen van het deskundig verslag. Ze achtte de ontwerper integraal en exclusief verantwoordelijk voor het concept van de ondergrondse parkeergarage en de inrit er naartoe. Ze concludeerde dat het onverantwoord was dat de ontwerper zich baseerde op een kadasterplan op 1/100 om de plannen op te stellen. Anderzijds beging de architect een tweede fout door -bij vaststelling van de werkelijke gevelbreedte van het pand- een plan te tekenen dat geen rekening hield met de minimale helling van de inritten, afmetingen en draaicirkels van wagens en een ondergrondse parkeergarage te ontwerpen die eigenlijk ongeschikt was voor het gebruik van de ontworpen parkeerplaatsen. Cijfermatig volgde de rechtbank het deskundig verslag en veroordeelde ze de archi tect tot betaling aan de bouwpromotor, respectievelijk de kopers van belangrijke herstelkosten, minwaarden en genotsdervingen, dit onafgezien van de intresten, gerechtskosten en RPV. De aansprakelijkheid van de promotor en aannemer werd niet betrokken geacht. Besluit Deze rechtspraak is quasi uniform. Hoewel er geen concrete normeringen en wettelijke bepalingen bestaan inzake inritten en opritten en de verbintenis van een ontwerper geen resultaat- maar een middelenverbintenis is, wordt quasi altijd de aansprakelijkheid van de ontwerper als enige verantwoordelijke voor de ondergrondse constructies weerhouden. Mogelijks juist omwille van dit gebrek aan concrete en duidelijke normeringen en richtlijnen zijn de schadegevallen zo frequent en sluipt bij de beoordeling over de toegankelijkheid van de ondergrondse parkeergarage vaak een ietwat subjectieve appreciatie de betwisting binnen. Uitvoerbaar concept versus belangen promotor Vastgesteld dient te worden dat zeer vaak onvoldoende aandacht wordt gegeven aan dit specifieke aspect van het bouwproject en dat ook zeer vaak de financiële belangen van de bouwpromotor zelf prevaleren op de creatie van een functioneel en toegankelijke parkeergarage en er daardoor onverantwoord grote conceptuele compromissen worden gemaakt in een poging zo veel mogelijk parkeerplaatsen te voorzien. Uiteindelijk blijkt echter wel de ontwerper en niet de promotor het kind van de rekening te zijn. Nathalie Heymans Diensthoofd schade Protect Bulletin - 5 -

7 NIEUW Starterspakket "Enige werf" Wanneer u als jonge architect een eerste architectuuropdracht in eigen naam heeft, dan bent u verplicht uw burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren. Er zijn dan twee mogelijkheden: 1) Ofwel onderschrijft u een "abonnementspolis" burgerlijke aansprakelijkheid, die van jaar tot jaar wordt verlengd en waarin al uw opdrachten verzekerd worden. Dit is de meest aangewezen oplossing wanneer u de ambitie koestert om een eigen architectenpraktijk uit te bouwen 2) Ofwel onderschrijft u een polis burgerlijke aansprakelijkheid "enige werf", waarin slechts één opdracht verzekerd wordt en die loopt vanaf de onderschrijving van de polis tot 10 jaar na de voorlopige oplevering van het betrokken project. Dit is de meest aangewezen oplossing wanneer u slechts één opdracht heeft en er in de toekomst niet actief naar op zoek zal gaan. Daarnaast kan u als beginnend architect nog andere polissen onderschrijven, waarvan de belangrijkste zijn: - een polis rechtsbijstand: deze polis zorgt ervoor dat uw belangen worden verdedigd wanneer u betrokken bent in een geschil in het kader van uw beroepsactiviteiten (behoudens een geschil m.b.t. uw aansprakelijkheid, waarvoor de verdediging van uw belangen is inbegrepen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid). Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een geschil met de bouwheer omtrent uw ereloon, een geschil met de fiscus... - een polis ongevallen: deze polis zorgt ervoor dat u een vergoeding ontvangt wanneer u een inkomensverlies lijdt door een persoonlijk ongeval. Protect biedt reeds geruime tijd voor jonge architecten een starterspakket aan waarbij een abonnementspolis burgerlijke aansprakelijkheid gecombineerd wordt met een polis rechtsbijstand en een polis ongevallen. Door de drie polissen samen te onderschrijven geniet u van gunstigere voorwaarden dan wanneer u die polissen afzonderlijk zou onderschrijven. Nieuw is dat jonge architecten bij Protect nu ook een starterspakket kunnen onderschrijven waarbij een polis burgerlijke aansprakelijkheid enige werf gecombineerd wordt met een polis rechtsbijstand en een polis ongevallen. Ook hier geldt dat u van gunstigere voorwaarden kan genieten wanneer u de drie polissen samen onderschrijft. Zo kan een polis burgerlijke aansprakelijkheid enige werf voor kleine projecten al worden onderschreven voor een eenmalige premie vanaf 250 (te verhogen met de taksen en de kosten). Bovendien is de vrijstelling lager dan gebruikelijk. In de polis ongevallen wordt in de eerste jaren een korting op de jaarlijkse premie gegeven, waardoor deze voor de standaardwaarborgen komt op 150 (te verhogen met de taksen en de kosten). En ook in de polis rechtsbijstand kan u in de eerste jaren van een lage jaarlijkse minimumpremie genieten (vanaf 50 te verhogen met de taksen en de kosten). Indien u bijkomende inlichtingen wenst, kan u de bijgevoegde antwoordkaart terugsturen. Een adviseur van Protect neemt dan contact met u voor een afspraak. Pieter Claesen Diensthoofd productie Protect Bulletin

8 Protect -garantie gevelrenovatie Protect biedt reeds enige tijd een polis garantieverzekering aan voor gevelrenovatieprojecten. Deze polis verzekert de beschadiging aan: - gerenoveerde of nieuw geplaatst buitengevelparement of -bekleding, - betonherstelling, - gerenoveerde of nieuw geplaatste borstweringen, - waterdichting van balkons en terrassen, - dakbedekking. De aangebrachte producten worden gewaarborgd tegen het loskomen, barsten, afbladeren of het niet meer waterdicht zijn. Het is raadzaam dat ieder ontwerper zijn opdrachtgever informeert over het nut en het bestaan van extra bouwtechnische verzekeringen voor een werf. Het onderschrijven ervan biedt immers een behoorlijke oplossing voor het verzekeren van de andere bouwpartners die geen enkele verzekeringsplicht opgelegd worden. De architect kan in samenspraak met zijn opdrachtgever hierin een proactieve rol spelen en via het lastenboek bepaalde verzekeringen opleggen. Bouwverzekeraars merken dat een ABR-verzekering heel regelmatig wordt opgelegd via het lastenboek, daar waar de polis decennaal nog te weinig wordt voorgeschreven en afgesloten. Nochtans vormen beide verzekeringsformules op heden gepaste instrumenten om het ontbreken van een verzekeringsplicht in hoofde van de aannemers enigszins te compenseren. De garantiepolis gevelrenovatie wordt in principe afgesloten door de opdrachtgever, de syndicus of de applicator zelf. Nieuw is dat bij het afsluiten van deze polis, Protect vanaf nu ook 15% premiereductie voorziet in de BA Beroep polis van de ontwerper voor dit project. Wie zorgt voor meer zekerheid door bijkomende bouwtechnische polissen op de werf, geniet nu ook van premie reductie voor de Protect -garantie gevelrenovatie Welke voordelen heeft een architect als er bijkomende technische verzekeringen zijn op de werf? - Meer zekerheid dat de andere bouwpartners verzekerd zijn en dus reductie van zijn aansprakelijkheid. - Meer zekerheid op bouwkwaliteit bij technische controle. - Premiereductie op de eigen polis beroepsaansprakelijkheid voor deze werf (polis Protect). Bij een: - ABR: 10 % - Protect gevelrenovatie: 15% op de erelonen voor de gevelrenovatie - Decennale verzekering: 25 tot 30% Voor het invullen van het bouwtechnische luik van het verzekeringsvoorstel wordt bovendien een extra bijkomende administratie vergoeding van 40 voorzien voor de architect. Protect heeft aangepaste lastenboekclausules voor al deze bouwtechnische polissen. U kunt ze downloaden via het privaat klantenluik van Protect. Rebecca Ramboer gedelegeerd bestuurder Protect Bulletin - 7 -

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S POLIS TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID I. ENKELE TROEVEN VAN DIT VERZEKERINGSPRODUCT

Nadere informatie

EPB, aansprakelijkheid en verzekering van de aannemer. Welke aansprakelijkheden zijn er? Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

EPB, aansprakelijkheid en verzekering van de aannemer. Welke aansprakelijkheden zijn er? Burgerrechtelijke aansprakelijkheid EPB, aansprakelijkheid en verzekering van de aannemer Yves GHIJSELS Departementschef Uitgifte - Beheer Ongevallen FEDERALE Verzekering 06 oktober 2014 Welke aansprakelijkheden zijn er? = in welke mate

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT Artikel 1 VERZEKERINGSNEMER De bouwheer met name de VME, een mede-eigenaar, een huurder of iemand die bouwt voor hun rekening. Artikel 2 VERZEKERDEN - de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

3/06/2015. Garantieverzekering Gevelrenovatie. 2 juni 2015. Situering van de garantieverzekering

3/06/2015. Garantieverzekering Gevelrenovatie. 2 juni 2015. Situering van de garantieverzekering Garantieverzekering Gevelrenovatie 2 juni 2015 Situering van de garantieverzekering 1 Omvang van de waarborg vergoeden van de herstelkosten (afbraak, product, toegangsmiddelen, arbeid) van schade voortvloeiende

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect.

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Protect-nr:...

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand Wij halen uw gelijk. LAR. Wij halen uw gelijk. LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende speler garanderen we u een optimale dienstverlening

Nadere informatie

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW BOUWPLAATSen 30.34.001/10 08/14 DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S Een optimale bescherming voor uw bouwplaats Het optrekken

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

PROTECT Bulletin. Aandachtspunten bij overname of vroegtijdige beëindiging van een architectenopdracht. In dit nummer: Onze ervaring, uw zekerheid

PROTECT Bulletin. Aandachtspunten bij overname of vroegtijdige beëindiging van een architectenopdracht. In dit nummer: Onze ervaring, uw zekerheid PROTECT Bulletin Onze ervaring, uw zekerheid Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 13 - nummer 49-2009 Aandachtspunten bij overname of vroegtijdige beëindiging van een

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

GroepNBA - Feys, Renard, Bossuyt & co

GroepNBA - Feys, Renard, Bossuyt & co BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK - ALGEMENE VOORWAARDEN - DIT CONTRACT WERD OPGESTELD OP BASIS VAN DE VERKLARINGEN GEDAAN DOOR DE VERZEKERDE

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Verzekering (reddings)boten

Verzekering (reddings)boten Verzekering (reddings)boten Elke decretaal erkende sportfederatie, zoals de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed), is verplicht de deelnemende sport-beoefenaars te verzekeren. Dit voor wat betreft de

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Inkomen Prevoca, een verzekering voor u onderhandeld

Inkomen Prevoca, een verzekering voor u onderhandeld De verzekering Gewaarborgd Inkomen Prevoca, een verzekering voor u onderhandeld Uw professionele carrière draait op volle toeren, maar sommige dingen zie je niet aankomen: een zware ziekte, een depressie,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017

DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017 DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017 Om uw deelname aan de wedstrijd het beste bouwteam 2017 te vergemakkelijken, hebben wij voor u een vragenlijst samengesteld. Door deze nauwkeurig in te vullen geeft

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

2. De ABR-verzekering

2. De ABR-verzekering De ABR-verzekering FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 1. Inleiding Toenemende complexiteit en omvang

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Safety first in geval van een bouwgeschil: vaststelling van de staat van de werken

Safety first in geval van een bouwgeschil: vaststelling van de staat van de werken Safety first in geval van een bouwgeschil: vaststelling van de staat van de werken Op het ogenblik dat er een nieuw bouwproject, klein of groot, wordt opgestart, zijn alle betrokken partijen vol goede

Nadere informatie

1.1 BESTAAT ER EIGENLIJK WEL ZO IETS ALS ÉÉN ENKELE BOUWVERZEKERING?

1.1 BESTAAT ER EIGENLIJK WEL ZO IETS ALS ÉÉN ENKELE BOUWVERZEKERING? ABR-polis (Assiver) 1 WELKE VOORDELEN HEEFT DE BOUWHEER DIE ZIJN WERF ZELF VERZEKERT? Met regelmaat is vast te stellen dat niet de bouwheer maar de aannemer de taak op zich krijgt om de werf te verzekeren.

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Juridische aansprakelijkheden inzake akoestiek. mr. Benoît Declerck Uniqum Advocaten

Juridische aansprakelijkheden inzake akoestiek. mr. Benoît Declerck Uniqum Advocaten Juridische aansprakelijkheden inzake akoestiek mr. Benoît Declerck Uniqum Advocaten Tot nu toe Enerzijds bespreking theorie Fysica Goede concepten Anderzijds voorbeelden uit de praktijk Veel voorkomende

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB 2 1. Polissen Collectieve polis BIV (verplicht) Polis CIB-Bovenbouw (facultatief) Polis overlijden door ongeval van de koper (facultatief) 3 Collectieve polis

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

1 De drie A s hebben een verzekeringsplicht: aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector

1 De drie A s hebben een verzekeringsplicht: aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector Alles wat u moet weten over de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector Als aannemer, architect of studiebureau

Nadere informatie

Belangrijkste troeven

Belangrijkste troeven Belangrijkste troeven 1 2 3 4 5 6 Laagste bonus-malusgraad voor veilige bestuurders vanaf 30 jaar Geen premieverhoging bij een ongeval in fout dankzij de Safety Card Allianz 0-vrijstelling De waarde van

Nadere informatie

Protect: Continuïteit in onze missie en waarden. verzekeringen voor zijn of haar professionele activiteit bij Protect vindt.

Protect: Continuïteit in onze missie en waarden. verzekeringen voor zijn of haar professionele activiteit bij Protect vindt. PROTECT Bulletin Onze ervaring, uw zekerheid Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 15 - nummer 53 - April 2011 Protect: Continuïteit in onze missie en waarden 53 Eind 2010

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS A.R. M12-5-0321 Beslissing van 9 januari 2014 De vijfde kamer van de Commissie, samengesteld uit:

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR ARCHITECTEN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT ALS RECHTSPERSOON

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR ARCHITECTEN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT ALS RECHTSPERSOON AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR ARCHITECTEN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT ALS RECHTSPERSOON KORTE INHOUDSTAFEL 1. KORTE INHOUDSTAFEL...1 2. INLEIDING...1 3. DE WETTELIJKE REGELING...2 A.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel globaal starterspakket voor jonge architecten.

Verzekeringsvoorstel globaal starterspakket voor jonge architecten. Verzekeringsvoorstel globaal starterspakket voor jonge architecten. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (inclusief advocaats en expertkosten) RECHTSBIJSTAND ONGEVALLEN A24+ ALGEMENE VRAGEN 1. Makelaar Naam:...

Nadere informatie

VOORSTEL FORMULIER ALLE BOUWPLAATS RISICO S

VOORSTEL FORMULIER ALLE BOUWPLAATS RISICO S VOORSTEL FORMULIER ALLE BOUWPLAATS RISICO S MAKELAAR VERZEKERINGSNEMER Naam en voornaam of firmanaam:... Rechtsvorm: V BVBA VZW EVBA Andere:. Straat:. Nr.:... Bus:..... Postnr.:... Gemeente:. Land:.....

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Bouw- en Montageverzekering

Bouw- en Montageverzekering Bouw- en Montageverzekering Bouw- en Montageverzekering Bouwprojecten staan bloot aan allerlei risico s zoals brand, storm, diefstal en vandalisme. Ook kan een constructiefout de oorzaak zijn van onvoorziene

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.120.317 / A B.A. 1.120.318 / A Code Client: 43.100 Niet-leden Polissen L.O. 1.120.317 / B B.A. 1.120.318 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VVV

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

WOONVERZEKERING + BOUWRISICO S

WOONVERZEKERING + BOUWRISICO S WOONVERZEKERING + BOUWRISICO S Waarborg Bouwrisico s. Technisch-commercieel argumentarium Heeft iemand die aan bouwen of verbouwen begint, wel een waarborg Bouwrisico s nodig? Elke aannemer, architect

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat

Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, doen alle eigenaars, gebruikers en houders van een paard er goed aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 1. De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke externe boekhouder(fiscalist)

Nadere informatie

VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08

VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08 VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08 De verzekering F10 van Federale Verzekering dekt gedurende 10 jaar de aanspr akelijkheid van architecten en

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VME EN DE SYNDICUS IN HET APPARTEMENTSRECHT.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VME EN DE SYNDICUS IN HET APPARTEMENTSRECHT. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VME EN DE SYNDICUS IN HET APPARTEMENTSRECHT. Wie is aansprakelijk voor schadegevallen en hoe kan deze aansprakelijkheid worden vermeden? Een mede-eigenaar in een appartementsgebouw

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

Jaargang 9 - nummer 36-2005 36. regels hieromtrent hebben, naar mijn mening, slechts een zeer beperkte invloed gehad op de ereloonschalen

Jaargang 9 - nummer 36-2005 36. regels hieromtrent hebben, naar mijn mening, slechts een zeer beperkte invloed gehad op de ereloonschalen ONZE ERVARING, UW ZEKERHEID Editoriaal PROTECT Bulletin Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 9 - nummer 36-2005 36 Loon naar werk en werk naar loon. Recent werd door het

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober - november 2016

Nieuwsbrief oktober - november 2016 Nieuwsbrief oktober - november 2016 1. Hoe een jonge bestuurder verzekeren 2. Inschrijving elektrische fietsen 3. Overgangsmaatregel bromfietsen 4. Wagen staat buiten? Hoe een jonge bestuurder verzekeren?

Nadere informatie

wordt uitgevoerd door een door Protect erkend controlebureau.

wordt uitgevoerd door een door Protect erkend controlebureau. PROTECT Bulletin Onze ervaring, uw zekerheid Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 13 - nummer 48-2009 Nieuw: onze package Protect -garantie gevelrenovatie 48 Een gevelrenovatie

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group gezinsplan ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Het Gezinsplan bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Wij raden u aan beide aandachtig

Nadere informatie

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie Het is niet altijd makkelijk om te beslissen welke waarborgen u nodig hebt om uw voertuig en uzelf goed te verzekeren. Deze wegwijzer kan u daarbij helpen:

Nadere informatie