DEFINITIEF ONTWERP SAMENVATTINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEFINITIEF ONTWERP SAMENVATTINGEN"

Transcriptie

1 DEFINITIEF ONTWERP SAMENVATTINGEN 27/05/2014

2 NEXT ARCHITECTS / FIETSBRUG EN SCHOOL UTRECHT/ INTEGRALE OPGAVE Dit document bevat een samenvatting van de Definitieve Ontwerpen van de Fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal, de openbare ruimte het Victor Hugoplantsoen en de openbare basisschool Oog in Al. Deze vormen de onderdelen van een integrale opgave. EEN COMFORTABELE VERBINDING VOOR LANGZAAM VERKEER De nieuwe brug over het Amsterdam Rijnkanaal wordt een comfortabele verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Leidsche Rijn en de Utrechtse binnenstad, die tegelijk goed is ingepast in de omgeving. GROTE GROENE RUIMTE We willen dat het plantsoen zo groot en groen mogelijk blijft. Alle nieuwe elementen worden daarom zo veel mogelijk op een landschappelijke manier opgenomen in het plan. Uitgangspunt is een doorlopend open plantsoen, waarin zoveel mogelijk bestaande bomen zijn ingepast. Ook het begroeide dak van de school maakt onderdeel uit van de groene ruimte waar de fietser zich doorheen beweegt. Een karakteristiek onderdeel daarin vormt de kom die ontstaat door de fietslus in het park. Met een opening (onder de aanbrug) naar het schoolplein en de ligging op het zuiden ontstaat een goed bezond en in het zicht gelegen amfitheater. EEN DUURZAME OMGEVING Het uitgangspunt is een sociaal veilige school- en leefomgeving. Hierbij is het noodzakelijk het plan zo te ontwerpen dat er zich geen achterzijden vormen waar het zicht vanuit de publieke ruimte verhinderd wordt. Hiermee voorkomen we ook plekken waar zwerfafval zich kan verzamelen. Bovendien worden in het ontwerp materialen opgenomen die het toepassen van graffiti ontmoedigen. Daarnaast worden alle kwetsbare delen in ieder geval voorzien van een oppervlaktebehandeling die werkt als anti-graffiticoating. EEN DAK OM ONDER TE LEREN MAQUETTEBEELD Een brug die stijgt naar een hoogte van 7meter is een prachtige kans voor dubbel ruimtegebruik: de brug biedt een dak om onder te leren. Zo blijft ook meteen meer open ruimte over voor plantsoen. De school krijgt licht en open ruimte aan alle kanten, het uitzicht van de fietsende passant wordt nergens belemmerd en de omwonenden krijgen een gebouw met aan alle kanten interessante gevels. MAQUETTEBEELD VAN DE DRIE GEÏNTEGREERDE PROJECTEN MAQUETTE PLANGEBIED RUIM SCHOOLPLEIN Met de school onder de fietsbrug aan de zuidkant ontstaat er ruimte aan de noordkant voor het schoolplein. De school en het plein oriënteren zich oostwaarts duidelijk op het plantsoen. Door de school aan die oostkant, onder de aanbrug wat smaller te maken, ontstaat een besloten schoolplein aan het plantsoen en een vanzelfsprekende hoofdingang in de binnenhoek van het gebouw. De brede kant van de school aan het water maakt de ruimte van het plantsoen af en creëert een veilige omsloten speelruimte voor de kinderen.

3 NEXT ARCHITECTS / FIETSBRUG EN SCHOOL UTRECHT/ DO FIETSBRUG Met een ruime bocht wordt de fietser licht opgetild uit het plantsoen, om langs de (sedum/permacultuur)tuin over het dak van de gymzaal heen te worden geleid, tussen de bomen door naar een panoramisch uitzicht over het kanaal. Met aan weerszijden zicht op het water in de lengterichting van het Amsterdam Rijnkanaal rijdt men tussen een transparent vlechtwerk van kabels onder een ranke poort naar de nieuwe stad. LICHTE HANGBRUG Een brug die gezien mag worden! Het is een echt landmark als oriëntatiepunt op de route tussen het centrum en Leidsche Rijn, tegelijk zal de brug licht ogen met een zo dun mogelijk wegdek. De keuze voor een hangbrug biedt maximaal die mogelijkheid. De hangconstructie voorkomt horizontale krachten in het dek dat daarmee heel dun kan worden uitgevoerd. Dat principe is verder geoptimaliseerd: door de pylonen te kantelen vangen ze de dwarskrachten effectiever op. De hoogte is aangepast aan de ruimte die aanwezig is voor de ideale afspanning van krachten naar de grond, lager aan de kant van Oog in Al. Daarmee passen de staanders nog beter in de omgeving en scheppen zij een contex vol symboliek: de lage pyloon aan de kant van de oude stad en de hoge aan Leidsche Rijn-zijde benadrukken de schaalverandering van de bestaande naar de nieuwe stad. DUURZAAMHEID EN ONDERHOUD AANZICHT PYLOON LEIDSCHE RIJN De brug scoort optimaal door minimaal materiaalgebruik en vervangbaarheid/hergebruik van alle onderdelen. Ook is de brug nagenoeg onderhoudsvrij door het vermijden van afwerklagen. Er is bovendien bewust ingezet op een zachtere component: de levensduur van een brug is sterk afhankelijk van de waarde die er aan toe wordt gekend door de gebruikers. Een mooi gevonden brug zal een dierbaar onderdeel worden van de Utrechtse woonomgeving. In het ontwerp worden materialen opgenomen die het toepassen van graffiti ontmoedigen. De vormgeving die grote vlakken tegengaat draagt daar aan bij. Daarnaast worden alle kwetsbare delen in ieder geval voorzien van een oppervlaktebehandeling die werkt als antigraffiticoating. COMFORT EN VEILIGHEID IMPRESSIE FIETSBRUG AANZICHT PYLOON OOG IN AL Met een gemiddeld hellingspercentage van 2,56 %, een maximaal hellingspercentage van 4,05 %, een X-factor van 5,07 en een vlak stuk in het traject is een comfortabele fietsroute gewaarborgd. Goede verlichting is essentieel voor optimale verkeers-, en sociale veiligheid. We doen dit op ingetogen wijze. Goed zicht waar men rijdt en beperkte uitstraling naar de omgeving. Door de lichtpunthoogte relatief laag te integreren in de brugrailing ontstaat een integraal ontwerp en wordt de hoeveelheid strooilicht beperkt. Ook val-, en overgooi-beveiliging worden onderdeel van het geheel, het vlechtwerk verdicht op plekken waar dat gewenst is maar belemmert nergens het zicht. UITVOERBAARHEID We gaan uit van een beproefde bouwmethode waarin veel werk off site kan plaatsvinden. Het samenstellen van de onderdelen gebeurt op de site in 4 sessies die zonder problemen kunnen plaatsvinden binnen de beperkingen van hindertijden voor het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijn-Kanaal. LEIDSCHE RIJN-ZIJDE OOG IN AL-ZIJDE ZIJAANZICHT FIETSBRUG

4 NEXT ARCHITECTS / FIETSBRUG EN SCHOOL UTRECHT/ DO SCHOOL LEVENDIGE SCHOOL Leer mij het zelf te doen is de beroemde uitspraak van Maria Montessori. Als Montessorischool hecht OBS Oog in Al grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en leerklimaat binnen een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving. Het kind krijgt de ruimte en leert daarmee om te gaan: vrijheid in gebondenheid. In het Montessori-onderwijs vormt de klas de thuishaven van een groep leerlingen. De school is gebaseerd op een optimale klas, maar wel vanuit de overtuiging dat deze oplost in een groter geheel. De reis naar kennis of de didactische wandeling wordt ruimtelijk vormgegeven van klein naar groot. Vier of vijf klassen zijn verbonden met een leerplein. De pleinen staan in verbinding met het hart van de school als geheel. Het hart ligt centraal in het gebouw en bestaat uit de aula, twee speellokalen, keuken, teamkamer en VVE. Aula en speellokalen worden aan elkaar gekoppeld door de flexibele wand weg te schuiven. IMPRESSIE VANUIT DE EVERARD MEIJSTERLAAN Het uitgangspunt van het voorlopig ontwerp is een school zonder gangen. De ideale school is een aaneenschakeling van betekenisvolle plekken. Door de beschikbare vierkante meters goed te benutten kunnen we ruimte maken. Voorzieningen voor sanitair en garderobe zijn terzijde geschoven op het leerplein, maar dusdanig dat goed toezicht mogelijk is. De gymzaal is goed zichtbaar aan de Johan Wagenaarkade; de schoolkinderen kunnen binnendoor. UITSTRALING GEBOUW De rondingen die eigen zijn aan de fietsroute gebruiken we om een samenhangende architectuur te maken waarin route en gebouw samen één worden. Ter hoogte van het groene dak gebeurt dit ook letterlijk met de rand van de route en de gevel van de school. De rondingen worden ook gebruikt om mensen langs en in de school te leiden, zowel binnen als buiten. Met het afbuigen van de gevels naar de ingang ontstaat de zichtbare en uitnodigende entree en garanderen we doorzichten en veiligheid. De samenhang versterken we door één materiaal te gebruiken dat zowel voor school als landschap vanzelfsprekend is. Met baksteen kunnen we zowel de gevels als de hoogteverschillen in het landschap zoals de belijning van de fietsroute goed vormgeven. Baksteen is een tijdloos, warm en vertrouwd materiaal in de context van de omgeving en leent zich goed voor ronde vormen, is economisch voordelig en zeer onderhoudsvriendelijk. Door het inzetten van bijzondere metselverbanden op plekken die extra uitstraling en aandacht verdienen maken we een ambachtelijk en tijdloos geheel. MEER DAN DUURZAAMHEID Dubbel grondgebruik met de fietsroute maken de school uniek, het krijgt daarmee automatisch een voorbeeldrol op het gebied van innovatief en efficiënt ruimtegebruik. Op het hoge dak van de school is plek voor zonnepanelen en kan onderdeel worden van een lokaal smart grid met duurzame energie voor de combinatie van school, gymzaal en woningen. Ideaal omdat de piekbehoefte van de functies op verschillende momenten ligt. IMPRESSIE SCHOOL RICHTING DE ENTREE Een duurzame start is een goed geïsoleerd en compact gebouw, gunstig georiënteerd op de zon. Driedubbel glas, dikke isolatiepakketten en het groene dak zorgen voor goede isolatie. Lage ramen op het zuiden, en grote ramen op het noorden zorgen voor veel lichtinval, maar geen direct zonlicht. Zo blijft de school aangenaam koel.

5 NEXT ARCHITECTS / FIETSBRUG EN SCHOOL UTRECHT/ DO VICTOR HUGOPLANTSOEN BIJZONDERE FIETSROUTE In het Integraal Programma van Eisen 'Fietsroute door Oog in Al' wordt gesproken over leefbaarheid en veiligheid voor wijk en route. Wij bereiken dat doel door de volgende punten voor zowel de route als de brug met aandacht te integreren: Passend in de context door route en ontwerp eerst onderdeel te laten zijn van het plantsoen, dan van de school en uiteindelijk los te laten komen van de grond. Verkeersveilig door goed zicht vanaf de route met de brug als oriëntatiepunt. Een obstakelvrije route garandeert overzicht in alle bochten en als meerwaarde goed uitzicht. Sociale veiligheid door zicht op de route en brug vanuit de omliggende woningen overal te garanderen. HARMONIE VAN ROUTE EN SCHOOL We laten de hoogte van de school meelopen met de veranderende hoogte van de aanbrug. Dat garandeert het overzicht voor de fietser en tegelijk de privacy voor de school. De organisatie van de school zelf volgt ook de lengte van de aanbrug met een entree in het midden; dat geeft een centraal hart maar ook genoeg afstand om de leerpleinen onderling af te schermen. EENHEID IN VORMGEVING De rondingen die eigen zijn aan de fietsroute gebruiken we om een samenhangende architectuur te maken waarin route en gebouw samen één worden. Ter hoogte van de daktuin gebeurt dit ook letterlijk met de rand van de route en de gevel van de school. De rondingen worden ook gebruikt om mensen langs en in de school te leiden, zowel binnen als buiten. Met het afbuigen van de gevels naar de ingang ontstaat de zichtbare en uitnodigende entree en garanderen we doorzichten en veiligheid. PLANGEBIED VICTOR HUGO PLANTSOEN EENHEID IN MATERIAAL PROFIEL OVER SPEELVELDJE/GRASTALUD De samenhang versterken we door één materiaal te gebruiken dat zowel voor school als landschap vanzelfsprekend is. Met baksteen kunnen we zowel de gevels als de hoogteverschillen in het landschap en de belijning van de fietsroute goed vormgeven. Baksteen is een tijdloos, warm en vertrouwd materiaal in de context van de omgeving en leent zich goed voor ronde vormen, is economisch voordelig en zeer onderhoudsvriendelijk. Door het inzetten van bijzondere metselverbanden op plekken die extra uitstraling en aandacht verdienen maken we een ambachtelijk en tijdloos geheel.

6 COLOFON ONTWERPTEAM NEXT ARCHITECTS / AMSTERDAM Bart Reuser / Marijn Schenk / Michel Schreinemachers met Tara Steenvoorden, Jurriaan Hillerström, Mark Jongerius en Sjors Dekker RUDY UYTENHAAK / AMSTERDAM Rudy Uytenhaak, Karin Dorrepaal, Jonathan van Leuzen, Martin Dalenberg en Johan Pijl OPDRACHTGEVER GEMEENTE UTRECHT L. (Leo) Janssen Rachmaninoffplantsoen JZ Utrecht T 31(0) F 31(0) E W CONSTRUCTIEF ADVISEUR SCHOOL PIETERS BOUWTECHNIEK HAARLEM F. (Frank) Meijer Dr. Schaepmanstraat GS Haarlem T 31(0) E W LANDSCHAPSARCHITECT BUREAU B+B STEDENBOUW EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR M. (Mascha) Onderwater Gedempt Hamerkanaal KR Amsterdam T 31(0) E W BOUWKOSTEN ADVIES SCHOOL VITRUVIUS BOUWKOSTENADVIES D. (David) Meijer Frankenweg 1b 5349 AP Oss T 31(0) T 31(0) E W CONSTRUCTIEF ADVISEUR BRUG ARUP P. (Paul) van Horn postbus BA Amsterdam T 31(0) E W bezoekadres Naritaweg CA Amsterdam ADVIES INSTALLATIES DWA D. (Dennis) ten Dam (installaties) J. (Jaap) van der Linden (brand & bouwfysica) Postbus AG Bodegraven T 31(0) F 31(0) E W Bezoekadres Duitslandweg NT Bodegraven NEXT ARCHITECTS / AMSTERDAM Paul van Vlissingenstraat 2a 1096 BK Amsterdam Nederland T +31(0) F +31(0) E W RUDY UYTENHAAK ARCHITECTENBUREAU Rijnsburgstraat AT Amsterdam Nederlan T +31(0) F +31(0) E W

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

Design Guide Fietshellingen en -bruggen versie 2.1. door ipv Delft ingenieursbureau voor productvormgeving bv februari 2011

Design Guide Fietshellingen en -bruggen versie 2.1. door ipv Delft ingenieursbureau voor productvormgeving bv februari 2011 Design Guide Fietshellingen en -bruggen versie 2.1 door ipv Delft ingenieursbureau voor productvormgeving bv februari 2011 Haltemeubilair voor de Provincie Limburg: abri s, halteborden, hekwerken, verlichting

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen welstandscriteria Slachthuisbuurt Zuidstrook. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen welstandscriteria Slachthuisbuurt Zuidstrook. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Nota van B&W Onderwerp Vaststellen welstandscriteria Slachthuisbuurt Zuidstrook Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. S.A. Vreeswijk - Rooth Telefoon 5113549 E-mail: s.rooth@haarlem.nl STZ/RP Reg.nr.

Nadere informatie

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006 1 2 Colofon Gemeente Nieuwegein Projectbureau Binnenstad Martinbaan 2 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Contact Secretariaat Projectbureau Binnenstad Telefoon: 030-6071808 of 030-6071841 Fax: 030-6013720 E-mail:

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd. referentiebeeld grondgebonden wonen foto Van Musschenbroekstraat referentiebeeld accenten bebouwing Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, station, de binnenstad, Boschveld

Nadere informatie

Acupuncture at the post-war city

Acupuncture at the post-war city Acupuncture at the post-war city Reflectieverslag A.L. Hagg-Kleingeld 1514652 14-05- 13 Graduation Technical Universiteit Delft RMIT, architecture Transforming Neighbourhoods. Docenten: Lidwine Spoormans/Hielkje

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied.. 4 3. Vigerend

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040 Amsterdam Uitgesproken Duurzaam Perspectief voor 2040 INHOUD colofon in opdracht van Marijke Vos Wethouder Milieu 5 VOORWOORD ambtelijke werkgroep Kerngroep Duurzaamheid 7 Anno 2040 ledenkern groep DMB,

Nadere informatie

Beleidsplan. verlichting openbare ruimte 2015-2020. Donker waar mogelijk, licht waar nodig

Beleidsplan. verlichting openbare ruimte 2015-2020. Donker waar mogelijk, licht waar nodig Beleidsplan verlichting openbare ruimte 2015-2020 Donker waar mogelijk, licht waar nodig 2 Voorwoord Inwoners van Doetinchem vinden het heel vanzelfsprekend dat de wegen, winkelgebieden en parkeer plaatsen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

MO D E L P L A N V A N A A N P A K 59 Laat je inspireren door voorbeelden D e projec tm atrix w erk t inspirerend bij h et in k aart breng en van k ans en k arak ter (w elk e g em eenten h ebben verg elijk

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

WONEN IN EEN OUDE SCHOOL

WONEN IN EEN OUDE SCHOOL WONEN IN EEN OUDE SCHOOL Plan bouwgroep Nieuwe Energie Betondorp Doe je mee? Impressie van de school (foto uit 1941) Oktober, 2013 Bouwgroep Nieuwe Energie Betondorp -1- ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Verkoop

Nadere informatie

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten Charrette Rijnenburg duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten 30 september, 01 en 02 oktober 1 Rijnenburg voorwoord Voorwoord Beste lezer, Met de ontwikkeling van Rijnenburg staat Utrecht voor een

Nadere informatie

Projectontwikkeling Rotterdamsebaan

Projectontwikkeling Rotterdamsebaan Projectontwikkeling Rotterdamsebaan Eindrapportage 30 maart 2012 Projectgroep D02 Opdrachtgever: Vaknaam: Vakcode: Projectgroep: A. Schmets Systems Engineering CT3061-09 D02 2 CT3061-09 - Systems Engineering

Nadere informatie

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids Zonne-energie in de historische omgeving Groene gids Overige groene gidsen of wegwijzers: Zonne-energieplannen en monumenten: wegwijzer voor vergunningverleners Zonne-energie en uw monument: wegwijzer

Nadere informatie

Aanbesteden en contracteren. Duurzaamheid en energie Bouwfysica en akoestiek Glas- en geveltechniek. Programma s van eisen.

Aanbesteden en contracteren. Duurzaamheid en energie Bouwfysica en akoestiek Glas- en geveltechniek. Programma s van eisen. Haalbaarheidsstudies Projectmanagement Aanbesteden en contracteren Programma s van eisen Duurzaamheid en energie Bouwfysica en akoestiek Glas- en geveltechniek Brandveiligheid Van Zanten raadgevende ingenieurs,

Nadere informatie

MFA de Boshoeve. Geïntegreerde kinderopvang, natuurwerkplaats en kantoorruimte voor maatschappelijk verantwoorde ondernemers.

MFA de Boshoeve. Geïntegreerde kinderopvang, natuurwerkplaats en kantoorruimte voor maatschappelijk verantwoorde ondernemers. MFA de Boshoeve Geïntegreerde kinderopvang, natuurwerkplaats en kantoorruimte voor maatschappelijk verantwoorde ondernemers Nieuw-Vennep Februari 2013 De Boshoeve Multifunctionele Accommodatie Boshoeve

Nadere informatie

november 1993 adviesnr. 162 serie 1993 nr.19 DE PLANVOORNEMENS VOOR HET OOSTELIJK HAVENGEBIED

november 1993 adviesnr. 162 serie 1993 nr.19 DE PLANVOORNEMENS VOOR HET OOSTELIJK HAVENGEBIED november 1993 adviesnr. 162 serie 1993 nr.19 OVER DE PLANVOORNEMENS VOOR HET OOSTELIJK HAVENGEBIED Aan: Het gemeentebestuur van Amsterdam ADVIES over de planvoornemens voor het OOSTELIJK HAVENGEBIED INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Kantoren. visie op interieur en huisvesting

Kantoren. visie op interieur en huisvesting Kantoren visie op interieur en huisvesting Visie op interieur en huisvesting De meerwaarde van de interieurarchitect Het specialisme van onze interieurgroep is het vormgeven Organisaties zijn voortdurend

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

52x Inspiring Space. AM Annual 2012

52x Inspiring Space. AM Annual 2012 52x Inspiring Space AM Annual 2012 Inspirerende e leefomgevinge en ontwikke de passie 3 n duurzame 52x Inspiring Space n bedenken len, dat is van AM. Annual 2012 AM Annu AM zorgt voor kwaliteit van ruimte

Nadere informatie

Rotterdam wordt beter!

Rotterdam wordt beter! Rotterdam wordt beter! Nieuwbouwproject Erasmus MC Rotterdam wordt beter! Nieuwbouwproject Het Erasmus MC staat aan de vooravond van een groots bouwproject. Inmiddels is begonnen met de voorbereidende

Nadere informatie

Een plek van en voor de Dapperbuurt

Een plek van en voor de Dapperbuurt Een plek van en voor de Dapperbuurt Mart Huijbers 0749521 Afstudeerbegeleiders dr. ir. Gijs Wallis De Vries drs. Marieke van Rooij Externe begeleiders M3H architecten ir. Machiel Spaan ir. Marc Reniers

Nadere informatie