BACHELOR IN DE LANDSCHAPS- EN TUIN- ARCHITECTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BACHELOR IN DE LANDSCHAPS- EN TUIN- ARCHITECTUUR"

Transcriptie

1 BACHELOR IN DE LANDSCHAPS- EN TUIN- ARCHITECTUUR

2 2

3 School of Arts LANDSCHAPS- & TUINARCHITECTUUR Als het omgaan met planten en tuinen je in de vingers zit, als je wil nadenken over de kwaliteit van het stadsbeeld, als je wil zorgen voor de natuur, voor het milieu en voor waardevolle landschappen, dan is de bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur iets voor jou. Landschaps- en tuinarchitecten zijn estheten, buitenmensen, creatievelingen, ecologen, doeners én denkers die nooit om een uitdaging verlegen zitten en houden van een afwisselend beroep. Onze opleiding vormt je tot ontwerper van private tuinen, parken, stedelijk en landschappelijk groen. Wij leren je om vanuit een visie én op een creatieve manier conceptuele, uitvoeringsklare of beleidsmatige voorstellen uit te werken. Je combineert esthetica en functionaliteit tot een realiseerbaar idee en een duurzaam project. Landschaps- en tuinarchitectuur vormt een perfecte kruisbestuiving tussen natuur en cultuur, tussen kunst en wetenschap!

4 Ontwerpen 1 - Perspectieftekenen Ontwerpen 2 - Project Speelgroen 4

5 School of Arts Ontwerpen 2 - Lapidarium Campus Bijloke Bachelorproef - Open Ruimte Corridor Aalst

6 Kiezen voor landschaps- en tuinarchitectuur aan HoGent is kiezen voor EEN PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET REËLE VRAAGSTUKKEN Wij leiden je op tot een professionele bachelor. Je kan na onze opleiding onmiddellijk aan de slag. Wij willen je dan ook voorbereiden op de realiteit van het beroep van landschaps- en tuinarchitect. Daarom werken wij steeds met reële ontwerpvraagstukken waarbij we streven naar een realistisch ontwerp, in samenwerking en overleg met de opdrachtgevers: tuineigenaars (particulieren of bedrijven) of steden, gemeenten en andere overheden. Ook onze ateliers en stage bereiden je op een realistische en professionele manier voor op jouw droomjob. HET ATELIER ALS RODE DRAAD DOORHEEN ONZE OPLEIDING Wij willen van jou een ontwerper maken. Dat doe je niet alleen door te aanhoren en te aanschouwen, maar door zelf de tekenpen te leren hanteren. In onze ateliers pas je de flankerende theoretische kennis en inzichten toe op de praktijk van het ontwerpen. Je leert beplantingen en harde structuren te ontwerpen. Je leert ruimtelijk te denken. Je leert een complexe opgave te analyseren en te synthetiseren tot een functioneel en esthetisch ontwerp. En dat allemaal onder intensieve begeleiding van onze praktijkgerichte docenten. 6 STAGE (MET EEN INTER NATIONAAL KANTJE) De stage vormt de ideale overgang tussen de opleiding en het beroepsmilieu. De verworven kennis en competenties worden uitgebreid met ervaring in het werkveld. Die ervaring kan je in Vlaanderen opdoen, maar de helft van onze studenten kiest ervoor om hun horizon te verruimen. Wij hebben stageplaatsen op diverse plaatsen in Europa Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland enz. maar ook ver daarbuiten, zoals Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Japan en Australië. STUDIEREIZEN EN EXCURSIES Niet alleen binnen de stage kijken we over de grenzen. We sluiten elk studiejaar af met een studiereis. De studiereizen vormen een waardevolle aanvulling op en toepassing van de opleiding. De tuinen van Engeland en Frankrijk, de historische tuinen, parken en landschappen van Italië en Duitsland, hedendaagse en stedelijke projecten in Berlijn, Praag en Barcelona vormen mooie en inspirerende sluitstukken. In het academiejaar voorzien wij ook excursies naar kwekerijen, plantentuinen en arboreta, inspirerende tuinen, parken, steden en landschappen. Leren kijken en begrijpen vormt immers een belangrijk credo in onze opleiding. EEN UNIEKE DOORSTUDEERRICHTING OM JE VERDER TE BEKWAMEN IN LANDSCHAPPEN Binnen onze hogeschool kan je je na de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur verder verdiepen in de macroschaal van de landschappelijke inrichting. Onze opleiding bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling is uniek in Vlaanderen. Dit diploma biedt een belangrijke meerwaarde in het werkveld van stedenbouw, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur, architectuur, groenbeheer en Geografische Informatiesystemen. GENT ALS STEDELIJK ÉN GROEN KADER (MET EEN BRUISEND STUDENTENLEVEN) Bij ons studeer je in het hartje van Gent, op de campus Bijloke, ingebed in de groene en historische structuur van de Bijloketuinen, het Citadelpark, de Coupure en de Plantentuin van Universiteit Gent. Wij gebruiken Gent als laboratorium met de Stad als belangrijke partner in onze ontwerpopdrachten én als buitenklas voor de lessen plantenkennis, plantkunde, aanleg- en beheertechnieken enz. Uiteraard hoeven we jou niet te vertellen dat Gent ook een zeer aantrekkelijke studentenstad is...! LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR IN EEN SCHOOL OF ARTS De opleiding landschaps- en tuinarchitectuur van Hogeschool Gent is de enige in Vlaanderen die binnen een School of Arts wordt ingericht. Dat betekent dat je onder één dak zit met bijvoorbeeld studenten interieurvormgeving, grafisch ontwerp, fotografie, beeldhouwkunst, film en drama. Die confrontatie kan nieuwe perspectieven openen met onverwachte resultaten tot gevolg.

7 School of Arts ONDERZOEK EN DIENSTVERLENING ALS VOEDING VOOR DE OPLEIDING ÉN HET VAKGEBIED Onze docenten volgen niet alleen de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, zij maken ze ook. Door praktijkgericht onderzoek en het uitvoeren van dienstverleningsprojecten voor diverse overheden en in samenwerking met meerdere partners bouwen zij mee aan het vakgebied. Die kennis verwerken zij in hun lessen. Zo hebben wij ons de laatste jaren toegelegd op het onderzoek van historische kasteelparken, landschapsontwerp in Vlaanderen, beplantingsontwerp binnen het openbaar groen, KInDeren in Stedelijke ruimtes (KIDS), Harmonisch Park- en Groenbeheer, klimaatverandering en veranderingen in ruimtelijke structuren in Vlaanderen enz

8 Ontwerpen 1 - Landschappelijke Tuin Ontwerpen 2 - Cultuurcentrum Pede-Eilandbos 8

9 School of Arts Bachelorproef - Open Ruimte Corridor Aalst Ontwerpen 2 - Kunstwerkplaats De Zandberg

10 Structuur van de opleiding Je hoeft geen specifieke vooropleiding gevolgd te hebben of te beschikken over specifieke voorkennis om de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur aan te vatten. Wij begeleiden je stap voor stap in het opnemen van je rol als ontwerper van de buitenruimte. Onze lessen en opdrachten van het eerste jaar spitsen zich toe op de schaal van tuinen. Vervolgens vergroten we de schaal in het tweede jaar tot het stedelijk niveau om uiteindelijk in het derde jaar onze blik op het landschap te werpen. We doen dat in de vorm van ateliers, excursies en studiereizen, hoor- en werkcolleges, zelfstudie en opdrachten en niet in het allerminst een stage. 3 JAAR, 3 THEMA S: TUIN STAD LANDSCHAP In het eerste jaar zijn tuinen het hoofdthema. Je leert hoe je deze kan ontwerpen, hoe je de beplanting ervoor kiest en hoe je de nodige bouwkundige elementen ontwikkelt. Digitale en manuele visualisatietechnieken zullen je helpen dit zoekproces en het resultaat ervan op papier te zetten. Het ontwerpen wordt in een cultureel en tuinhistorisch perspectief geplaatst. Dit alles gebeurt in reële ontwerpopdrachten, tijdens de verschillende ateliers die de centrale spil van je opleiding vormen. Deze ateliers, in kleine groepen met individuele begeleiding, worden geflankeerd door theoretische hoorcolleges die de nodige kennis aanreiken om de opdrachten tot een goed einde te brengen. 10 In het tweede jaar evolueer je in je leerproces door je kennis en ervaring toe te passen op en uit te breiden via ontwerpopdrachten op stedelijk niveau. Het gaat dan om de stad en zijn publieke ruimtes. Bij het ontwerpen en uitwerken van parken, woongroen, pleinen enz. leer je omgaan met deze schaalvergroting en grotere complexiteit. Het derde jaar bestaat enerzijds uit de stage die je loopt in een ontwerpbureau of op een openbare dienst in binnen- of buitenland en anderzijds uit het ontwerp en de planning van landschappen. Als finale opdracht leg je je bachelorproef af, het sluitstuk van je bacheloropleiding. 3 JAAR, 6 LEERLIJNEN In onze driejarige opleiding keren de zes basispijlers van onze opleiding telkens terug. Dit zijn onze zes leerlijnen die de kern van de landschaps- en tuinarchitectuur vormen: ontwerpen, beplanting, techniek, visualisatie, kunst & cultuur en landschap & beleid. Jaar na jaar worden zij ingevuld binnen de schaal waarop je aan het studeren bent: de tuin, de stedelijke context of de landschappelijke schaal.

11 School of Arts Groenstructuur van onze campus Bijloke & omgeving Campus Bijloke

12 Programma Legende 1e bachelor 1LTA - TUIN LEERLIJN ONTWERPEN ONTWERPEN 1 LEERLIJN BEPLANTING LEERLIJN TECHNIEK PLANTENKENNIS EN PLANTKUNDE BEPLANTINGS- ONTWERP 1 UITVOERINGS- EN MEETTECHNIEKEN 1 PLANTENKENNIS EN BODEMKUNDE BEPLANTINGS- ONTWERP 2 UITVOERINGS- EN MEETTECHNIEKEN 2 LEERLIJN VISUALISATIE MANUELE VISUALISATIETECHNIEKEN 1 DIGITALE VISUALISA TIETECHNIEKEN 1 DIGITALE VISUALISA TIETECHNIEKEN 1 LEERLIJN KUNST & CULTUUR GESCHIEDENIS EN ACTUALITEIT VAN DE LANDSCHAPS-EN TUINKUNST 1 LEERLIJN LANDSCHAP & BELEID LANDSCHAPSLEZEN & PARTICIPATIE 12

13 School of Arts 2e bachelor 3e bachelor 2LTA - STAD 3LTA - LANDSCHAP ONTWERPEN 2 STAGE DIGITALE VISUALISA TIETECHNIEKEN 4 BACHELORPROEF BESTEK PLANTENKENNIS EN ECOLOGIE 1 BEPLANTINGS- ONTWERP 3 UITVOERINGS- EN MEETTECHNIEKEN 1 PLANTENKENNIS EN ECOLOGIE 2 BEPLANTINGS- ONTWERP 4 UITVOERINGS- EN MEETTECHNIEKEN 2 MANUELE VISUALISATIETECHNIEKEN 2 GEMENGDE VISUALISATIETECHNIEKEN DIGITALE VISUALISA- TIETECHNIEKEN 3&GIS DIGITALE VISUALISA TIETECHNIEKEN 4 GESCHIEDENIS EN ACTUALITEIT VAN DE LANDSCHAPS-EN TUINKUNST 2 MONUMENTEN EN LANDSCHAPSZORG LANDSCHAPS- PLANNING & STEDENBOUW KUNDE WETGEVING RUIMTELIJK INSTRUMENTARIUM VERKEERSKUNDE KEUZEVAK

14 Ontwerpen 1 - Proefhoeve Bottelare Plantenkennis en plantkunde - Bezoek aan het Arboretum Kalmthout onder leiding van de lokale gids 14

15 School of Arts Leerlijn Ontwerpen Leerlijn Beplanting LEERLIJN ONTWERPEN Ontwerpen is de kernactiviteit binnen de opleiding en het werkveld. Ontwerpen is een creatief proces van exploratie en inspiratie om te komen tot de vormgeving en het goed functioneren van buitenruimtes op diverse schalen. Ontwerpen is probleemoplossend denken en doen en streeft ernaar iets te betekenen voor de mens en zijn omgeving. Landschaps- en tuinarchitectuur is een toegepaste kunst. Een landschaps- en tuinarchitect kan zonder opdracht niets beginnen. Hij/zij neemt in overleg met de opdrachtgever en met andere experten ontwerpbeslissingen, bepaalt wat waar moet komen en geeft gestalte aan een buitenruimte. Hij/zij doet dit op grond van een reeks contextuele gegevens (bodem, ecologie, omgeving, architectuur, gebruikers enz.) en op basis van geheel eigen inzichten. Daarin schuilt het kunstenaarschap van de ontwerper. Het ambacht van de landschapsen tuinarchitect wordt ontwikkeld tijdens ontwerpateliers en via het aanleren van ontwerpmethodieken. Theorie en praktijk komen samen. Wij vertrekken daarbij telkens vanuit reële ontwerpopdrachten. Wij leren je gedurende drie jaar om te gaan met schaalvergroting en een groter wordende complexiteit van de opdrachten. LEERLIJN BEPLANTING Het ontwerpen met planten bepaalt de identiteit van de landschaps- en tuinarchitectuur. Beplantingsontwerp vormt het fundamentele onderscheid tussen de landschaps- en tuinarchitect en andere ruimtelijke vormgevers. De leerlijn beplanting is dan ook een centraal onderdeel van de opleiding. De basis voor een geslaagd beplantingsontwerp is een gedegen plantenkennis. Door planten in al hun facetten te leren kennen, kunnen ze ook met het nodige inzicht worden toegepast. De juiste plant op de juiste plaats is daarbij heel belangrijk; de nodige kennis van de standplaatseisen is wezenlijk in de plantenkennis. In bodemkunde wordt dan ook de nodige aandacht geschonken aan de bodem als fysieke standen groeiplaats van de plant. Daarnaast wordt ook al een blik op het landschap geworpen, met bodemkartering en bodemclassificatie als onderleggers voor landschapsstudies. Beplantingsontwerp is net als elke andere vorm van ontwerp een proces. Beplantingsleer en beplantingsmethodiek zorgen voor de ondersteuning van dat proces. Kennis van en inzicht in aanleg, evolutie en beheer van begroeiingen versterken de ontwerpkeuzes. De basisprincipes van de (landschaps)ecologie en aanlegen beheertechnieken zullen van jou een betere ontwerper maken die een duidelijk zicht heeft op het volledige ontwerpproces. In het beplantingsatelier kan je de theoretische basis vertalen naar een beplantingsontwerp. Hier leer je heel concreet beplantingsplannen op te maken en maak je ook kennis met een beheerplan op stedelijk en landschappelijk niveau. 15

16 Internationale Gartenschau - studiereis Duitsland - Italië Schetsen tijdens studiereis Frankrijk - Italië 16

17 School of Arts LEERLIJN TECHNIEK We kunnen er moeilijk omheen, een creatie van een landschapsen tuinarchitect wordt veelal beoordeeld op de eerste indruk. Niet enkel de beplanting, de kenmerkende inbreng van de landschaps- en tuinarchitect, maar ook de harde elementen springen onmiddellijk in het oog. Een juiste materiaalkeuze en een vakkundige begeleiding bij de uitvoering zijn dan ook de basis voor een naar waarde te schatten creatie. Een landschaps- en tuinarchitect moet daarom materialen en technieken op een correcte manier kunnen beschrijven, beoordelen en toepassen. Het beheersen van de specifieke grafische taal, voor het lezen en maken van een bouwkundige tekening, maakt hier ook deel van uit. LEERLIJN VISUALISATIE Het visualiseren van een ontwerp is een belangrijk gegeven tijdens de opleiding en in het beroepsveld. Het is voor de landschapsen tuinarchitect, naast het verbale en het schriftelijke, de derde vorm van communicatie met de opdrachtgever en/of gebruikers. De landschaps- en tuinarchitect beschikt hierbij over diverse voorstellingstechnieken: hij/zij kan dit manueel en/of digitaal doen. Deze beelden dienen als een basis van overleg en dus ook om keuzes te kunnen maken bij het ontwerp. Visualisatie van een ontwerp is niet enkel communicatie, maar geeft ook de sfeer en visie van een ontwerp weer. Leerlijn Techniek Leerlijn Visualisatie In de opleiding wordt er ruim aandacht besteed aan zowel de manuele als de digitale weergave. Schetsen en digitale tekenprogramma s staan daarbij centraal. In het vak Gemengde technieken, wordt duidelijk dat er niet dient gekozen te worden tussen het manuele en het digitale, maar dat het voldoende beheersen van beide technieken een grote meerwaarde zal betekenen bij het visualiseren en dus het communiceren van en over het ontwerp

18 Studiereis Duitsland - Italië Landschapsplanning & Stedenbouw - Oefening Landschapsanalyse 18

19 School of Arts LEERLIJN KUNST & CULTUUR Een tuin, een park, een landschap informeren ons over de maatschappelijke verhoudingen van het moment, ze tonen organisaties en verklaren hun architecturale en ruimtelijke structuren. Met andere woorden: tuinen, parken en landschappen zijn spiegels van het doen en laten van de mens. Daarenboven vertellen ze ons over de eeuwige hunkering van de mens naar het Paradijs. De leerlijn brengt in het eerste en tweede jaar een diepgaande analyse van de historische tuin- en parkkunst in Europa en bouwt bewust aan een verbreding van het kunstzinnige en culturele referentiekader van de student. Daarbij wordt het ordenend inzicht en het vocabularium van de Europese tuin- en parkkunst gekoppeld aan het tijdsbeeld en de landschappelijke en stedenbouwkundige context. Ook de landschapsschilderkunst, als inspiratie en fascinatie voor de historische tuin- en parkconcepten, helpt ons bij het leren lezen van de achterliggende ideeën. De student verkrijgt zo de algemene ontwerpcompetentie om historisch gegroeide structuren en sites te kunnen lezen en evalueren. Als sluitsteen van de leerlijn wordt in het derde jaar een introductie monumenten- en landschapszorg gegeven. Hier wordt de student bewust gemaakt van zijn maatschappelijke opdracht als verdediger van het Leerlijn Kunst & Cultuur Leerlijn Landschap & Beleid groene erfgoed. Het besef dat ontwerpen in een historische context een gevoelig omgaan met de verschillende tijdslagen vergt, staat daarbij voorop. LEERLIJN LANDSCHAP & BELEID De rijkdom aan (historische) landschappen, de grote ruimtevraag in het dichtbevolkte Vlaanderen en bedreigingen zoals klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit stellen toekomstige landschaps- en tuinarchitecten voor grote uitdagingen. In de leerlijn landschap & beleid leert de student het Vlaamse landschap juist te lezen, te herkennen en er creatief mee om te gaan. Een eerste stap is het inventariseren van enkele hoofdlandschapstypes en het analyseren van de belangrijkste structuren. Landschapsoefeningen waarin allerhande observatie- en surveytechnieken worden aangeleerd, brengen de student tot een kritische lezer van het cultuurlandschap en het urbane landschap. In het tweede jaar beschrijven we via historische tot recente ruimtelijke evoluties, het tot stand komen van het huidige landschapsbeeld en onderzoeken we hoe landschapsplanning en stedenbouw oplossingen bieden voor de ruimtelijke uitdagingen in Vlaanderen. In het derde jaar komt het begrippenkader van het ruimtelijke beleid en het Vlaamse planologische instrumentarium aan bod. De diepgaande landschapsstudie is het fundament waarop een duurzaam ontwerpconcept voor de Bachelorproef op macroschaal wordt gebouwd

20 Afgestudeerd! AAN DE SLAG? Als afgestudeerde kan je terecht in een breed gamma van arbeidsplaatsen. Je kan in de private sector aan de slag als medewerker van een ontwerp- of studiebureau of je kan zelfstandig een eigen zaak opstarten. Ook in de openbare sector, de groen- of planningsdienst van een gemeente of stad, een provincie, het Vlaamse Gewest of in het buitenland kan je een carrière uitbouwen. De opdrachten lopen uiteen van private tuinen, bedrijfsgroen, woongroen, speelterreinen, recreatiedomeinen tot stadsparken, begraafplaatsen en pleinen of het plannen van het landschap ten behoeve van recreatie en natuur. Als landschaps- en tuinarchitect word je bij deze projecten ingeschakeld om te ontwerpen, de plannen uitvoeringsklaar te maken of om als projectleider de uitvoering ervan in goede banen te leiden. Je kan ingezet worden als expert in vergunningenbeleid, om groenplannen, beheerplannen, ruimtelijke uitvoerings- en structuurplannen op te maken. Een hedendaagse landschaps- en tuinarchitect maakt daarbij meer en meer deel uit van een team van specialisten. VERDER STUDEREN? Onze hogeschool, faculteit School of Arts biedt je al heel wat mogelijkheden tot verder studeren. Na jouw bacheloropleiding kan je binnen onze faculteit de unieke opleiding bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling volgen. Landschapsontwerp moet 20 de richtlijnen en wensen van uiteenlopende stakeholders op een kwalitatieve manier op elkaar afstemmen en zo concrete, maatschappelijk wenselijke realisaties op het terrein mogelijk maken. Het is duidelijk dat dit een specifieke kennis en expertise vergt. De opleiding bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling focust zich op het landschap en op de manier waarop het door ruimtelijk ontwerp kan worden ontwikkeld. Deze unieke, eenjarige opleiding vormt competente professionals die beschikken over de analytische en synthetische vermogens om het landschap zelfstandig en kritisch te lezen en op basis hiervan creatieve én gemotiveerde inrichtingsvoorstellen te doen. Daarnaast is er in de School of Arts de professionele bachelor in de interieurvormgeving. Mits een toelatingsproef kan je binnen onze School of Arts ook de stap zetten naar de academische kunstenopleidingen (masterdiploma), zoals multimediale vormgeving, grafische vormgeving, tekenkunst of fotografie. Je kan ook kiezen om al dan niet na het volgen van een schakeljaar je verder te bekwamen in een aanverwante masteropleiding zoals stedenbouw en ruimtelijke planning, landschapszorg of landschapsarchitectuur in binnen- of buitenland.

21 School of Arts Jaarboeken IN ONZE JAARBOEKEN VIND JE EEN RUIME SELECTIE AAN STUDENTENWERK, UITSTAPPEN EN STU DIEREIZEN. ZE GEVEN EEN LEVENDIG BEELD VAN DE OPLEIDING DOORHEEN HET ACADEMIEJAAR issuu.com/kreon/docs/jaarboek_ issuu.com/kreon/docs/jaarboek_ issuu.com/kreon/docs/jaarboek_ issuu.com/kreon/docs/jaarboek_

22 Excursie 1 jaar: boomkwekerij Excursie 1 jaar: vaste plantenkwekerij 22

23 School of Arts Inschrijven EERSTE INSCHRIJVING? Registreer je online! Ben je nog nooit eerder ingeschreven aan de HoGent? Registreer je dan online via https://webreg. hogent.be. Dankzij de onlineregistratie versnel je de inschrijvingsprocedure. Je moet je daarna nog persoonlijk aanmelden op het studenten secretariaat van de School of Arts. DOCUMENTEN Breng het volgende mee om je in te schrijven: jouw identiteitskaart of verblijfsdocument jouw originele diploma van het hoger secundair onderwijs (wij maken de kopieën) een bankrekeningnummer voor eventuele terugbetaling van studiegeld Als je al een diploma hoger onderwijs hebt, breng je ook dat originele diploma mee. Als je hoger onderwijs volgde maar de studie niet afwerkte, breng je de inschrijvingsattesten en eventuele creditbewijzen mee van elk jaar. Als er perioden zijn waarin je geen onderwijs volgde, breng je ook een werkgevers- of rva-attest mee. Als je een buitenlands diploma hebt, kan je op de website of het studentensecretariaat informeren naar de juiste toelatingsprocedure. GEEN DIPLOMA SECUNDAIR? Heb je geen diploma van het secundair onderwijs, dan kun je toch toegelaten worden tot de HoGent, op voorwaarde dat je al drie jaar het secundair hebt verlaten. Je moet wel eerst een toelatingsonderzoek ondergaan. Raadpleeg voor meer informatie omtrent deze procedure of contacteer KOSTPRIJS De meeste studenten die zich voor het eerst inschrijven in het hoger onderwijs kiezen voor een modeltraject van 60 studiepunten. Bij het ter perse gaan van deze brochure was het definitieve bedrag van het inschrijvingsgeld nog niet gekend. Je hoeft geen cash mee te brengen, want je krijgt na in schrijving een factuur toe gestuurd. De recentste info vind je op onder onderwijs. BEURZEN EN STUDIELENINGEN Informatie over beurzen en studieleningen vind je bij onze dienst studentenvoorzieningen, studentenvoorzieningen. START ACADEMIEJAAR Het onthaal van de studenten is gepland van 14 tot 18 september Het academie jaar start op 21 september JE SCHRIJFT JE IN OP HET SECRETARIAAT VAN HoGent School of Arts / KASK en Koninklijk Conservatorium Campus Bijloke, J. Kluyskensstraat Gent T DATA EN OPENINGSUREN SECRETARIAAT Inschrijven op het secreariaat kan op de volgende momenten: Op de infonamiddag van zaterdag 27 juni en zaterdag 5 september 2015 van 14u00 tot 17u00. Vanaf maandag 29 juni t.e.m. vrijdag 10 juli 2015 en terug vanaf maandag 10 augustus Op maandag van 9u tot 13u Op dinsdag van 9u tot 13u Op woensdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. Op donderdag en vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Het studentensecretariaat is gesloten van maandag 13 juli tot maandag 10 augustus 2015 en op de wettelijke feestdagen 11 juli en 15 augustus

24 De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) en het Koninklijk Conservatorium vormen samen de School of Arts van Hogeschool Gent KASK Landschaps- en tuinarchitectuur Campus Bijloke Jozef Kluyskensstraat Gent T 32 (0)

Bachelor in de interieurvormgeving

Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de interieurvormgeving in afstandsonderwijs Flexibel studeren Wil je ontwerper worden in het brede veld van interieur, kunst, design en architectuur? Had je graag je diploma Interieurvormgeving

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Voorwoord... 7 1. Missie, identiteit en positionering... 9 1.1 Missie van de opleiding...9 1.2 Visie van de opleiding...9

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Master Product Design

Master Product Design Master Product Design Master Product Design Master Product Design Inleiding 1. De Master Product Design 1.1 Investering in tijd 1.2 Diploma 1.3 Studiekosten 1.4 Toelating 1.5 Meer informatie en aanmelden

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

ba Toegepaste Informatica

ba Toegepaste Informatica ba Toegepaste Informatica 2015 departement Design & Technologie WORD DIGITAL EXPERT Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Welkom aan de EhB 4 Toch even checken: is dit iets voor jou? 6

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge Office management management assistant / medical management assistant Bachelor Brugge howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit voor alles Howest is een

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie