BACHELOR IN DE LANDSCHAPS- EN TUIN- ARCHITECTUUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BACHELOR IN DE LANDSCHAPS- EN TUIN- ARCHITECTUUR"

Transcriptie

1 BACHELOR IN DE LANDSCHAPS- EN TUIN- ARCHITECTUUR

2 2

3 School of Arts LANDSCHAPS- & TUINARCHITECTUUR Als het omgaan met planten en tuinen je in de vingers zit, als je wil nadenken over de kwaliteit van het stadsbeeld, als je wil zorgen voor de natuur, voor het milieu en voor waardevolle landschappen, dan is de bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur iets voor jou. Landschaps- en tuinarchitecten zijn estheten, buitenmensen, creatievelingen, ecologen, doeners én denkers die nooit om een uitdaging verlegen zitten en houden van een afwisselend beroep. Onze opleiding vormt je tot ontwerper van private tuinen, parken, stedelijk en landschappelijk groen. Wij leren je om vanuit een visie én op een creatieve manier conceptuele, uitvoeringsklare of beleidsmatige voorstellen uit te werken. Je combineert esthetica en functionaliteit tot een realiseerbaar idee en een duurzaam project. Landschaps- en tuinarchitectuur vormt een perfecte kruisbestuiving tussen natuur en cultuur, tussen kunst en wetenschap!

4 Ontwerpen 1 - Perspectieftekenen Ontwerpen 2 - Project Speelgroen 4

5 School of Arts Ontwerpen 2 - Lapidarium Campus Bijloke Bachelorproef - Open Ruimte Corridor Aalst

6 Kiezen voor landschaps- en tuinarchitectuur aan HoGent is kiezen voor EEN PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET REËLE VRAAGSTUKKEN Wij leiden je op tot een professionele bachelor. Je kan na onze opleiding onmiddellijk aan de slag. Wij willen je dan ook voorbereiden op de realiteit van het beroep van landschaps- en tuinarchitect. Daarom werken wij steeds met reële ontwerpvraagstukken waarbij we streven naar een realistisch ontwerp, in samenwerking en overleg met de opdrachtgevers: tuineigenaars (particulieren of bedrijven) of steden, gemeenten en andere overheden. Ook onze ateliers en stage bereiden je op een realistische en professionele manier voor op jouw droomjob. HET ATELIER ALS RODE DRAAD DOORHEEN ONZE OPLEIDING Wij willen van jou een ontwerper maken. Dat doe je niet alleen door te aanhoren en te aanschouwen, maar door zelf de tekenpen te leren hanteren. In onze ateliers pas je de flankerende theoretische kennis en inzichten toe op de praktijk van het ontwerpen. Je leert beplantingen en harde structuren te ontwerpen. Je leert ruimtelijk te denken. Je leert een complexe opgave te analyseren en te synthetiseren tot een functioneel en esthetisch ontwerp. En dat allemaal onder intensieve begeleiding van onze praktijkgerichte docenten. 6 STAGE (MET EEN INTER NATIONAAL KANTJE) De stage vormt de ideale overgang tussen de opleiding en het beroepsmilieu. De verworven kennis en competenties worden uitgebreid met ervaring in het werkveld. Die ervaring kan je in Vlaanderen opdoen, maar de helft van onze studenten kiest ervoor om hun horizon te verruimen. Wij hebben stageplaatsen op diverse plaatsen in Europa Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland enz. maar ook ver daarbuiten, zoals Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Japan en Australië. STUDIEREIZEN EN EXCURSIES Niet alleen binnen de stage kijken we over de grenzen. We sluiten elk studiejaar af met een studiereis. De studiereizen vormen een waardevolle aanvulling op en toepassing van de opleiding. De tuinen van Engeland en Frankrijk, de historische tuinen, parken en landschappen van Italië en Duitsland, hedendaagse en stedelijke projecten in Berlijn, Praag en Barcelona vormen mooie en inspirerende sluitstukken. In het academiejaar voorzien wij ook excursies naar kwekerijen, plantentuinen en arboreta, inspirerende tuinen, parken, steden en landschappen. Leren kijken en begrijpen vormt immers een belangrijk credo in onze opleiding. EEN UNIEKE DOORSTUDEERRICHTING OM JE VERDER TE BEKWAMEN IN LANDSCHAPPEN Binnen onze hogeschool kan je je na de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur verder verdiepen in de macroschaal van de landschappelijke inrichting. Onze opleiding bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling is uniek in Vlaanderen. Dit diploma biedt een belangrijke meerwaarde in het werkveld van stedenbouw, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur, architectuur, groenbeheer en Geografische Informatiesystemen. GENT ALS STEDELIJK ÉN GROEN KADER (MET EEN BRUISEND STUDENTENLEVEN) Bij ons studeer je in het hartje van Gent, op de campus Bijloke, ingebed in de groene en historische structuur van de Bijloketuinen, het Citadelpark, de Coupure en de Plantentuin van Universiteit Gent. Wij gebruiken Gent als laboratorium met de Stad als belangrijke partner in onze ontwerpopdrachten én als buitenklas voor de lessen plantenkennis, plantkunde, aanleg- en beheertechnieken enz. Uiteraard hoeven we jou niet te vertellen dat Gent ook een zeer aantrekkelijke studentenstad is...! LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR IN EEN SCHOOL OF ARTS De opleiding landschaps- en tuinarchitectuur van Hogeschool Gent is de enige in Vlaanderen die binnen een School of Arts wordt ingericht. Dat betekent dat je onder één dak zit met bijvoorbeeld studenten interieurvormgeving, grafisch ontwerp, fotografie, beeldhouwkunst, film en drama. Die confrontatie kan nieuwe perspectieven openen met onverwachte resultaten tot gevolg.

7 School of Arts ONDERZOEK EN DIENSTVERLENING ALS VOEDING VOOR DE OPLEIDING ÉN HET VAKGEBIED Onze docenten volgen niet alleen de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, zij maken ze ook. Door praktijkgericht onderzoek en het uitvoeren van dienstverleningsprojecten voor diverse overheden en in samenwerking met meerdere partners bouwen zij mee aan het vakgebied. Die kennis verwerken zij in hun lessen. Zo hebben wij ons de laatste jaren toegelegd op het onderzoek van historische kasteelparken, landschapsontwerp in Vlaanderen, beplantingsontwerp binnen het openbaar groen, KInDeren in Stedelijke ruimtes (KIDS), Harmonisch Park- en Groenbeheer, klimaatverandering en veranderingen in ruimtelijke structuren in Vlaanderen enz

8 Ontwerpen 1 - Landschappelijke Tuin Ontwerpen 2 - Cultuurcentrum Pede-Eilandbos 8

9 School of Arts Bachelorproef - Open Ruimte Corridor Aalst Ontwerpen 2 - Kunstwerkplaats De Zandberg

10 Structuur van de opleiding Je hoeft geen specifieke vooropleiding gevolgd te hebben of te beschikken over specifieke voorkennis om de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur aan te vatten. Wij begeleiden je stap voor stap in het opnemen van je rol als ontwerper van de buitenruimte. Onze lessen en opdrachten van het eerste jaar spitsen zich toe op de schaal van tuinen. Vervolgens vergroten we de schaal in het tweede jaar tot het stedelijk niveau om uiteindelijk in het derde jaar onze blik op het landschap te werpen. We doen dat in de vorm van ateliers, excursies en studiereizen, hoor- en werkcolleges, zelfstudie en opdrachten en niet in het allerminst een stage. 3 JAAR, 3 THEMA S: TUIN STAD LANDSCHAP In het eerste jaar zijn tuinen het hoofdthema. Je leert hoe je deze kan ontwerpen, hoe je de beplanting ervoor kiest en hoe je de nodige bouwkundige elementen ontwikkelt. Digitale en manuele visualisatietechnieken zullen je helpen dit zoekproces en het resultaat ervan op papier te zetten. Het ontwerpen wordt in een cultureel en tuinhistorisch perspectief geplaatst. Dit alles gebeurt in reële ontwerpopdrachten, tijdens de verschillende ateliers die de centrale spil van je opleiding vormen. Deze ateliers, in kleine groepen met individuele begeleiding, worden geflankeerd door theoretische hoorcolleges die de nodige kennis aanreiken om de opdrachten tot een goed einde te brengen. 10 In het tweede jaar evolueer je in je leerproces door je kennis en ervaring toe te passen op en uit te breiden via ontwerpopdrachten op stedelijk niveau. Het gaat dan om de stad en zijn publieke ruimtes. Bij het ontwerpen en uitwerken van parken, woongroen, pleinen enz. leer je omgaan met deze schaalvergroting en grotere complexiteit. Het derde jaar bestaat enerzijds uit de stage die je loopt in een ontwerpbureau of op een openbare dienst in binnen- of buitenland en anderzijds uit het ontwerp en de planning van landschappen. Als finale opdracht leg je je bachelorproef af, het sluitstuk van je bacheloropleiding. 3 JAAR, 6 LEERLIJNEN In onze driejarige opleiding keren de zes basispijlers van onze opleiding telkens terug. Dit zijn onze zes leerlijnen die de kern van de landschaps- en tuinarchitectuur vormen: ontwerpen, beplanting, techniek, visualisatie, kunst & cultuur en landschap & beleid. Jaar na jaar worden zij ingevuld binnen de schaal waarop je aan het studeren bent: de tuin, de stedelijke context of de landschappelijke schaal.

11 School of Arts Groenstructuur van onze campus Bijloke & omgeving Campus Bijloke

12 Programma Legende 1e bachelor 1LTA - TUIN LEERLIJN ONTWERPEN ONTWERPEN 1 LEERLIJN BEPLANTING LEERLIJN TECHNIEK PLANTENKENNIS EN PLANTKUNDE BEPLANTINGS- ONTWERP 1 UITVOERINGS- EN MEETTECHNIEKEN 1 PLANTENKENNIS EN BODEMKUNDE BEPLANTINGS- ONTWERP 2 UITVOERINGS- EN MEETTECHNIEKEN 2 LEERLIJN VISUALISATIE MANUELE VISUALISATIETECHNIEKEN 1 DIGITALE VISUALISA TIETECHNIEKEN 1 DIGITALE VISUALISA TIETECHNIEKEN 1 LEERLIJN KUNST & CULTUUR GESCHIEDENIS EN ACTUALITEIT VAN DE LANDSCHAPS-EN TUINKUNST 1 LEERLIJN LANDSCHAP & BELEID LANDSCHAPSLEZEN & PARTICIPATIE 12

13 School of Arts 2e bachelor 3e bachelor 2LTA - STAD 3LTA - LANDSCHAP ONTWERPEN 2 STAGE DIGITALE VISUALISA TIETECHNIEKEN 4 BACHELORPROEF BESTEK PLANTENKENNIS EN ECOLOGIE 1 BEPLANTINGS- ONTWERP 3 UITVOERINGS- EN MEETTECHNIEKEN 1 PLANTENKENNIS EN ECOLOGIE 2 BEPLANTINGS- ONTWERP 4 UITVOERINGS- EN MEETTECHNIEKEN 2 MANUELE VISUALISATIETECHNIEKEN 2 GEMENGDE VISUALISATIETECHNIEKEN DIGITALE VISUALISA- TIETECHNIEKEN 3&GIS DIGITALE VISUALISA TIETECHNIEKEN 4 GESCHIEDENIS EN ACTUALITEIT VAN DE LANDSCHAPS-EN TUINKUNST 2 MONUMENTEN EN LANDSCHAPSZORG LANDSCHAPS- PLANNING & STEDENBOUW KUNDE WETGEVING RUIMTELIJK INSTRUMENTARIUM VERKEERSKUNDE KEUZEVAK

14 Ontwerpen 1 - Proefhoeve Bottelare Plantenkennis en plantkunde - Bezoek aan het Arboretum Kalmthout onder leiding van de lokale gids 14

15 School of Arts Leerlijn Ontwerpen Leerlijn Beplanting LEERLIJN ONTWERPEN Ontwerpen is de kernactiviteit binnen de opleiding en het werkveld. Ontwerpen is een creatief proces van exploratie en inspiratie om te komen tot de vormgeving en het goed functioneren van buitenruimtes op diverse schalen. Ontwerpen is probleemoplossend denken en doen en streeft ernaar iets te betekenen voor de mens en zijn omgeving. Landschaps- en tuinarchitectuur is een toegepaste kunst. Een landschaps- en tuinarchitect kan zonder opdracht niets beginnen. Hij/zij neemt in overleg met de opdrachtgever en met andere experten ontwerpbeslissingen, bepaalt wat waar moet komen en geeft gestalte aan een buitenruimte. Hij/zij doet dit op grond van een reeks contextuele gegevens (bodem, ecologie, omgeving, architectuur, gebruikers enz.) en op basis van geheel eigen inzichten. Daarin schuilt het kunstenaarschap van de ontwerper. Het ambacht van de landschapsen tuinarchitect wordt ontwikkeld tijdens ontwerpateliers en via het aanleren van ontwerpmethodieken. Theorie en praktijk komen samen. Wij vertrekken daarbij telkens vanuit reële ontwerpopdrachten. Wij leren je gedurende drie jaar om te gaan met schaalvergroting en een groter wordende complexiteit van de opdrachten. LEERLIJN BEPLANTING Het ontwerpen met planten bepaalt de identiteit van de landschaps- en tuinarchitectuur. Beplantingsontwerp vormt het fundamentele onderscheid tussen de landschaps- en tuinarchitect en andere ruimtelijke vormgevers. De leerlijn beplanting is dan ook een centraal onderdeel van de opleiding. De basis voor een geslaagd beplantingsontwerp is een gedegen plantenkennis. Door planten in al hun facetten te leren kennen, kunnen ze ook met het nodige inzicht worden toegepast. De juiste plant op de juiste plaats is daarbij heel belangrijk; de nodige kennis van de standplaatseisen is wezenlijk in de plantenkennis. In bodemkunde wordt dan ook de nodige aandacht geschonken aan de bodem als fysieke standen groeiplaats van de plant. Daarnaast wordt ook al een blik op het landschap geworpen, met bodemkartering en bodemclassificatie als onderleggers voor landschapsstudies. Beplantingsontwerp is net als elke andere vorm van ontwerp een proces. Beplantingsleer en beplantingsmethodiek zorgen voor de ondersteuning van dat proces. Kennis van en inzicht in aanleg, evolutie en beheer van begroeiingen versterken de ontwerpkeuzes. De basisprincipes van de (landschaps)ecologie en aanlegen beheertechnieken zullen van jou een betere ontwerper maken die een duidelijk zicht heeft op het volledige ontwerpproces. In het beplantingsatelier kan je de theoretische basis vertalen naar een beplantingsontwerp. Hier leer je heel concreet beplantingsplannen op te maken en maak je ook kennis met een beheerplan op stedelijk en landschappelijk niveau. 15

16 Internationale Gartenschau - studiereis Duitsland - Italië Schetsen tijdens studiereis Frankrijk - Italië 16

17 School of Arts LEERLIJN TECHNIEK We kunnen er moeilijk omheen, een creatie van een landschapsen tuinarchitect wordt veelal beoordeeld op de eerste indruk. Niet enkel de beplanting, de kenmerkende inbreng van de landschaps- en tuinarchitect, maar ook de harde elementen springen onmiddellijk in het oog. Een juiste materiaalkeuze en een vakkundige begeleiding bij de uitvoering zijn dan ook de basis voor een naar waarde te schatten creatie. Een landschaps- en tuinarchitect moet daarom materialen en technieken op een correcte manier kunnen beschrijven, beoordelen en toepassen. Het beheersen van de specifieke grafische taal, voor het lezen en maken van een bouwkundige tekening, maakt hier ook deel van uit. LEERLIJN VISUALISATIE Het visualiseren van een ontwerp is een belangrijk gegeven tijdens de opleiding en in het beroepsveld. Het is voor de landschapsen tuinarchitect, naast het verbale en het schriftelijke, de derde vorm van communicatie met de opdrachtgever en/of gebruikers. De landschaps- en tuinarchitect beschikt hierbij over diverse voorstellingstechnieken: hij/zij kan dit manueel en/of digitaal doen. Deze beelden dienen als een basis van overleg en dus ook om keuzes te kunnen maken bij het ontwerp. Visualisatie van een ontwerp is niet enkel communicatie, maar geeft ook de sfeer en visie van een ontwerp weer. Leerlijn Techniek Leerlijn Visualisatie In de opleiding wordt er ruim aandacht besteed aan zowel de manuele als de digitale weergave. Schetsen en digitale tekenprogramma s staan daarbij centraal. In het vak Gemengde technieken, wordt duidelijk dat er niet dient gekozen te worden tussen het manuele en het digitale, maar dat het voldoende beheersen van beide technieken een grote meerwaarde zal betekenen bij het visualiseren en dus het communiceren van en over het ontwerp

18 Studiereis Duitsland - Italië Landschapsplanning & Stedenbouw - Oefening Landschapsanalyse 18

19 School of Arts LEERLIJN KUNST & CULTUUR Een tuin, een park, een landschap informeren ons over de maatschappelijke verhoudingen van het moment, ze tonen organisaties en verklaren hun architecturale en ruimtelijke structuren. Met andere woorden: tuinen, parken en landschappen zijn spiegels van het doen en laten van de mens. Daarenboven vertellen ze ons over de eeuwige hunkering van de mens naar het Paradijs. De leerlijn brengt in het eerste en tweede jaar een diepgaande analyse van de historische tuin- en parkkunst in Europa en bouwt bewust aan een verbreding van het kunstzinnige en culturele referentiekader van de student. Daarbij wordt het ordenend inzicht en het vocabularium van de Europese tuin- en parkkunst gekoppeld aan het tijdsbeeld en de landschappelijke en stedenbouwkundige context. Ook de landschapsschilderkunst, als inspiratie en fascinatie voor de historische tuin- en parkconcepten, helpt ons bij het leren lezen van de achterliggende ideeën. De student verkrijgt zo de algemene ontwerpcompetentie om historisch gegroeide structuren en sites te kunnen lezen en evalueren. Als sluitsteen van de leerlijn wordt in het derde jaar een introductie monumenten- en landschapszorg gegeven. Hier wordt de student bewust gemaakt van zijn maatschappelijke opdracht als verdediger van het Leerlijn Kunst & Cultuur Leerlijn Landschap & Beleid groene erfgoed. Het besef dat ontwerpen in een historische context een gevoelig omgaan met de verschillende tijdslagen vergt, staat daarbij voorop. LEERLIJN LANDSCHAP & BELEID De rijkdom aan (historische) landschappen, de grote ruimtevraag in het dichtbevolkte Vlaanderen en bedreigingen zoals klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit stellen toekomstige landschaps- en tuinarchitecten voor grote uitdagingen. In de leerlijn landschap & beleid leert de student het Vlaamse landschap juist te lezen, te herkennen en er creatief mee om te gaan. Een eerste stap is het inventariseren van enkele hoofdlandschapstypes en het analyseren van de belangrijkste structuren. Landschapsoefeningen waarin allerhande observatie- en surveytechnieken worden aangeleerd, brengen de student tot een kritische lezer van het cultuurlandschap en het urbane landschap. In het tweede jaar beschrijven we via historische tot recente ruimtelijke evoluties, het tot stand komen van het huidige landschapsbeeld en onderzoeken we hoe landschapsplanning en stedenbouw oplossingen bieden voor de ruimtelijke uitdagingen in Vlaanderen. In het derde jaar komt het begrippenkader van het ruimtelijke beleid en het Vlaamse planologische instrumentarium aan bod. De diepgaande landschapsstudie is het fundament waarop een duurzaam ontwerpconcept voor de Bachelorproef op macroschaal wordt gebouwd

20 Afgestudeerd! AAN DE SLAG? Als afgestudeerde kan je terecht in een breed gamma van arbeidsplaatsen. Je kan in de private sector aan de slag als medewerker van een ontwerp- of studiebureau of je kan zelfstandig een eigen zaak opstarten. Ook in de openbare sector, de groen- of planningsdienst van een gemeente of stad, een provincie, het Vlaamse Gewest of in het buitenland kan je een carrière uitbouwen. De opdrachten lopen uiteen van private tuinen, bedrijfsgroen, woongroen, speelterreinen, recreatiedomeinen tot stadsparken, begraafplaatsen en pleinen of het plannen van het landschap ten behoeve van recreatie en natuur. Als landschaps- en tuinarchitect word je bij deze projecten ingeschakeld om te ontwerpen, de plannen uitvoeringsklaar te maken of om als projectleider de uitvoering ervan in goede banen te leiden. Je kan ingezet worden als expert in vergunningenbeleid, om groenplannen, beheerplannen, ruimtelijke uitvoerings- en structuurplannen op te maken. Een hedendaagse landschaps- en tuinarchitect maakt daarbij meer en meer deel uit van een team van specialisten. VERDER STUDEREN? Onze hogeschool, faculteit School of Arts biedt je al heel wat mogelijkheden tot verder studeren. Na jouw bacheloropleiding kan je binnen onze faculteit de unieke opleiding bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling volgen. Landschapsontwerp moet 20 de richtlijnen en wensen van uiteenlopende stakeholders op een kwalitatieve manier op elkaar afstemmen en zo concrete, maatschappelijk wenselijke realisaties op het terrein mogelijk maken. Het is duidelijk dat dit een specifieke kennis en expertise vergt. De opleiding bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling focust zich op het landschap en op de manier waarop het door ruimtelijk ontwerp kan worden ontwikkeld. Deze unieke, eenjarige opleiding vormt competente professionals die beschikken over de analytische en synthetische vermogens om het landschap zelfstandig en kritisch te lezen en op basis hiervan creatieve én gemotiveerde inrichtingsvoorstellen te doen. Daarnaast is er in de School of Arts de professionele bachelor in de interieurvormgeving. Mits een toelatingsproef kan je binnen onze School of Arts ook de stap zetten naar de academische kunstenopleidingen (masterdiploma), zoals multimediale vormgeving, grafische vormgeving, tekenkunst of fotografie. Je kan ook kiezen om al dan niet na het volgen van een schakeljaar je verder te bekwamen in een aanverwante masteropleiding zoals stedenbouw en ruimtelijke planning, landschapszorg of landschapsarchitectuur in binnen- of buitenland.

21 School of Arts Jaarboeken IN ONZE JAARBOEKEN VIND JE EEN RUIME SELECTIE AAN STUDENTENWERK, UITSTAPPEN EN STU DIEREIZEN. ZE GEVEN EEN LEVENDIG BEELD VAN DE OPLEIDING DOORHEEN HET ACADEMIEJAAR issuu.com/kreon/docs/jaarboek_ issuu.com/kreon/docs/jaarboek_ issuu.com/kreon/docs/jaarboek_ issuu.com/kreon/docs/jaarboek_

22 Excursie 1 jaar: boomkwekerij Excursie 1 jaar: vaste plantenkwekerij 22

23 School of Arts Inschrijven EERSTE INSCHRIJVING? Registreer je online! Ben je nog nooit eerder ingeschreven aan de HoGent? Registreer je dan online via https://webreg. hogent.be. Dankzij de onlineregistratie versnel je de inschrijvingsprocedure. Je moet je daarna nog persoonlijk aanmelden op het studenten secretariaat van de School of Arts. DOCUMENTEN Breng het volgende mee om je in te schrijven: jouw identiteitskaart of verblijfsdocument jouw originele diploma van het hoger secundair onderwijs (wij maken de kopieën) een bankrekeningnummer voor eventuele terugbetaling van studiegeld Als je al een diploma hoger onderwijs hebt, breng je ook dat originele diploma mee. Als je hoger onderwijs volgde maar de studie niet afwerkte, breng je de inschrijvingsattesten en eventuele creditbewijzen mee van elk jaar. Als er perioden zijn waarin je geen onderwijs volgde, breng je ook een werkgevers- of rva-attest mee. Als je een buitenlands diploma hebt, kan je op de website of het studentensecretariaat informeren naar de juiste toelatingsprocedure. GEEN DIPLOMA SECUNDAIR? Heb je geen diploma van het secundair onderwijs, dan kun je toch toegelaten worden tot de HoGent, op voorwaarde dat je al drie jaar het secundair hebt verlaten. Je moet wel eerst een toelatingsonderzoek ondergaan. Raadpleeg voor meer informatie omtrent deze procedure of contacteer KOSTPRIJS De meeste studenten die zich voor het eerst inschrijven in het hoger onderwijs kiezen voor een modeltraject van 60 studiepunten. Bij het ter perse gaan van deze brochure was het definitieve bedrag van het inschrijvingsgeld nog niet gekend. Je hoeft geen cash mee te brengen, want je krijgt na in schrijving een factuur toe gestuurd. De recentste info vind je op onder onderwijs. BEURZEN EN STUDIELENINGEN Informatie over beurzen en studieleningen vind je bij onze dienst studentenvoorzieningen, studentenvoorzieningen. START ACADEMIEJAAR Het onthaal van de studenten is gepland van 14 tot 18 september Het academie jaar start op 21 september JE SCHRIJFT JE IN OP HET SECRETARIAAT VAN HoGent School of Arts / KASK en Koninklijk Conservatorium Campus Bijloke, J. Kluyskensstraat Gent T DATA EN OPENINGSUREN SECRETARIAAT Inschrijven op het secreariaat kan op de volgende momenten: Op de infonamiddag van zaterdag 27 juni en zaterdag 5 september 2015 van 14u00 tot 17u00. Vanaf maandag 29 juni t.e.m. vrijdag 10 juli 2015 en terug vanaf maandag 10 augustus Op maandag van 9u tot 13u Op dinsdag van 9u tot 13u Op woensdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. Op donderdag en vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Het studentensecretariaat is gesloten van maandag 13 juli tot maandag 10 augustus 2015 en op de wettelijke feestdagen 11 juli en 15 augustus

24 De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) en het Koninklijk Conservatorium vormen samen de School of Arts van Hogeschool Gent KASK Landschaps- en tuinarchitectuur Campus Bijloke Jozef Kluyskensstraat Gent T 32 (0)

LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR

LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR WELKOM Als het omgaan met planten en tuinen je in de vingers zit, je wilt nadenken over de kwaliteit van het stadsbeeld, zorgen voor de natuur, voor het milieu en voor waardevolle

Nadere informatie

TENTOON- STELLING EN BEHEER VAN ACTUELE KUNST

TENTOON- STELLING EN BEHEER VAN ACTUELE KUNST POSTGRADUAAT 1 JAAR TENTOON- STELLING EN BEHEER VAN ACTUELE KUNST SCHOOL OF ARTS GENT Sinds september 2011 vormen het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van de Hogeschool

Nadere informatie

Bachelor in de interieurvormgeving

Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de interieurvormgeving in afstandsonderwijs Flexibel studeren Wil je ontwerper worden in het brede veld van interieur, kunst, design en architectuur? Had je graag je diploma Interieurvormgeving

Nadere informatie

BACHELOR IN DE INTERIEUR VORMGEVING IN AFSTANDS ONDERWIJS

BACHELOR IN DE INTERIEUR VORMGEVING IN AFSTANDS ONDERWIJS BACHELOR IN DE INTERIEUR VORMGEVING IN AFSTANDS ONDERWIJS Wil je ontwerper worden in het brede veld van interieur, kunst, design en architectuur? Had je graag je diploma interieurvormgeving behaald maar

Nadere informatie

BACHELOR IN DE INTERIEUR VORMGEVING IN AFSTANDS ONDERWIJS

BACHELOR IN DE INTERIEUR VORMGEVING IN AFSTANDS ONDERWIJS BACHELOR IN DE INTERIEUR VORMGEVING IN AFSTANDS ONDERWIJS 2 School of Arts Wil je ontwerper worden in het brede veld van interieur, kunst, design en architectuur? Had je graag je diploma interieurvormgeving

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR OPLEIDING BOUWKUNDE

PROFESSIONELE BACHELOR OPLEIDING BOUWKUNDE PROFESSIONELE BACHELOR OPLEIDING BOUWKUNDE ACADEMIEJAAR 2015-2016 samenstelling en redactie Manu Roegiers, Ilona Terkessidis, Lotte Thora en Helena Winderickx verantwoordelijke uitgever Ilona Terkessidis,

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOROPLEIDING. Bouw

PROFESSIONELE BACHELOROPLEIDING. Bouw PROFESSIONELE BACHELOROPLEIDING Bouw Creatief in technische oplossingen Bouw is een professionele bacheloropleiding die studenten opleidt tot algemene bouwdeskundigen die breed inzetbaar zijn in de hele

Nadere informatie

Bachelor 3 jaar INTERIEUR VORMGEVING. Nieuw! Nu ook in afstandsonderwijs: zelfstandig studeren waar en wanneer je wil

Bachelor 3 jaar INTERIEUR VORMGEVING. Nieuw! Nu ook in afstandsonderwijs: zelfstandig studeren waar en wanneer je wil Bachelor 3 jaar INTERIEUR VORMGEVING Nieuw! Nu ook in afstandsonderwijs: zelfstandig studeren waar en wanneer je wil 2 School of Arts INTERIEURVORMGEVING KASK? Onze opleiding interieurvormgeving heeft

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Master in de architectuur

Master in de architectuur CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT Master in de architectuur Trajecten: Advanced Architectural Design Explorative Architectural Design Urban Architectural Design Faculteit Architectuur Masteropleiding architectuur

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Marketing. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Marketing. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Marketing Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement marketing Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. communicatie. Adskills. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. communicatie. Adskills. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 ostgraduaat communicatie Adskills Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen ostgraduaat communicatie Adskills Ben je op zoek naar een vervolgopleiding die bij je toekomstplannen en dromen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING A. Kandidaat-studenten met een buitenlands bachelor diploma Indien je over een buitenlands bachelor diploma beschikt, dien je eerst

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Tekenen in de Tweede fase

Tekenen in de Tweede fase Tekenen in de Tweede fase Wat kun je verwachten? Wat kun je verwachten? Lessen per week: Havo 4 / 5 2 uur praktijk en 1 uur theorie (KG/KB) Vwo 4 2 uur (de verdeling praktijk / theorie wisselt door het

Nadere informatie

BACHELOR 3 JAAR INTERIEUR VORMGEVING NIEUW! NU OOK IN AFSTANDSONDERWIJS

BACHELOR 3 JAAR INTERIEUR VORMGEVING NIEUW! NU OOK IN AFSTANDSONDERWIJS BACHELOR 3 JAAR INTERIEUR VORMGEVING NIEUW! NU OOK IN AFSTANDSONDERWIJS 2 School of Arts INTERIEURVORMGEVING KASK? Onze opleiding interieurvormgeving heeft de ambitie om creatieve, enthousiaste jongeren

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

voedings- en dieetkunde

voedings- en dieetkunde Academiejaar 2014/2015 bachelor voedings- en dieetkunde voedings- en dieetkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor voedingsen dieetkunde voedings- en dieetkunde Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

Een brede opleiding waarin theorie en praktijk elkaar versterken

Een brede opleiding waarin theorie en praktijk elkaar versterken LUCA Een brede opleiding waarin theorie en praktijk elkaar versterken 3 Bouw is een professionele bacheloropleiding die studenten opleidt tot algemene bouwdeskundigen die breed inzetbaar zijn in de hele

Nadere informatie

Handleiding elektronisch studentendossier

Handleiding elektronisch studentendossier Handleiding elektronisch studentendossier School of Arts Gent KASK en Koninklijk Conservatorium vormen de School of Arts van Hogeschool Gent Inhoud 1 Elektronisch studentdossier: algemeen... 3 2 Elektronisch

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Academiejaar 2014/2015 Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Een bachelor na bachelor aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Schoolcultuur: een inleiding

Schoolcultuur: een inleiding Schoolcultuur: een inleiding De Academie voor Beeldende Kunsten in Aalst is de plaats bij uitstek waar je in een programma van voltijds secundair onderwijs een opleiding in de beeldende kunsten krijgt.

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Toegepaste fiscaliteit

Toegepaste fiscaliteit Toegepaste fiscaliteit Bachelor na bachelor via afstandsonderwijs STUDEER OP AFSTAND 2017 2018 Fiscale deskundigen gegeerd De nood aan hoogopgeleid personeel in het domein van de belastingen is de laatste

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Minor Landschapsgeschiedenis

Minor Landschapsgeschiedenis Minor Landschapsgeschiedenis Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen biedt een minor Landschapsgeschiedenis aan die zich richt op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse

Nadere informatie

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH Inschrijving en inschrijvingsgeld Het studiegeld bedraagt 123 euro per studiepunt plus een vast jaarlijks

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2015/2016 Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedvrouwen

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedvrouwen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren Bachelor in de verpleegkunde Verkort traject bachelor in de verpleegkunde voor vroedvrouwen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in de

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Combineer wetenschap met kunst Bij ons leer je de wereld kennen Het ACPA-programma is fantastisch, zoiets vind je nergens anders Pieter Rohrbach volgde het

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt

STUDENT aan de Universiteit Hasselt STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2010-2011 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Rechtspraktijk Financial & tax

Rechtspraktijk Financial & tax Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

Postgraduaat. Fiscaliteit. Fiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Postgraduaat. Fiscaliteit. Fiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 ostgraduaat Fiscaliteit Fiscaliteit Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen ostgraduaat Fiscaliteit Fiscaliteit Een postgraduaat aan onze Hogeschool is niet zomaar een aanvullende opleiding.

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor. vroedkunde. vroedkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor. vroedkunde. vroedkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 bachelor Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is niet gemakkelijk. Waarop moet je letten?

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING De Hogeschool Gent heeft de voorbije jaren via de onderwijs-en examenregeling de werking van een deliberatiecommissie geautomatiseerd. Omwille

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Academische Bachelor en Master drama

Academiejaar 2014/2015. Academische Bachelor en Master drama Academiejaar 2014/2015 Academische Bachelor en Master Drama drama Academische Bachelor en Master Drama DRAMA Kiezen voor de opleiding Drama aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is geen alledaagse

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Academiejaar 2015/2016 Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Een bachelor na bachelor aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE PROFIEL OPLEIDING VOOR WIE? Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke

Nadere informatie

Onderwijsdag AUHL 18 januari Evalueren van artistiek gebonden projecten. Een practice van de opleiding Architectuur.

Onderwijsdag AUHL 18 januari Evalueren van artistiek gebonden projecten. Een practice van de opleiding Architectuur. Onderwijsdag AUHL 18 januari 2016 Evalueren van artistiek gebonden projecten. Een practice van de opleiding Architectuur. i PRACTICE: matrix / leerlijn / eindcompetenties / deelcompetenties / evaluatiecriteria

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 INHOUD 04 Doel van de opleiding 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 13 Algemene informatie 16 Hoe te bereiken? VOORWOORD Het personeel en de studenten van de

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar

Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar 2016-2017 Inhoud Algemene kalender... 1 Kerstvakantie... 1 Examenperiode... 2 Indienen punten... 2 Bekendmaking examenresultaten...

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Nietconfessionele zedenleer

Nietconfessionele zedenleer NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 Postgraduaat leraar basisonderwijs Nietconfessionele zedenleer Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Postgraduaat leraar basisonderwijs Niet-confessionele zedenleer

Nadere informatie

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedkundigen

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedkundigen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2015/2016 studeren combineren Bachelor in de verpleegkunde Verkort traject bachelor in de verpleegkunde voor vroedkundigen Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in de

Nadere informatie

VERKORT TRAJECT VERPLEEGKUNDE VOOR VROEDVROUWEN BACHELOR VERPLEEGKUNDE NIEUWE CAMPUS STUDEREN COMBINEREN ACADEMIEJAAR 2017/2018

VERKORT TRAJECT VERPLEEGKUNDE VOOR VROEDVROUWEN BACHELOR VERPLEEGKUNDE NIEUWE CAMPUS STUDEREN COMBINEREN ACADEMIEJAAR 2017/2018 NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR VERKORT TRAJECT VOOR VROEDVROUWEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR VERKORT TRAJECT VOOR VROEDVROUWEN Heb je altijd al gedroomd

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 professionele bachelor CHEMIE BIOchemie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Professionele bachelor chemie BIOchemie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Nietconfessionele zedenleer

Nietconfessionele zedenleer NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 Postgraduaat leraar basisonderwijs Nietconfessionele zedenleer Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Postgraduaat leraar basisonderwijs Niet-confessionele zedenleer

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Financie- en verzekeringswezen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Financie- en verzekeringswezen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Academiejaar 2014/2015 uniek in Vlaanderen bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice

Nadere informatie

Logistiek management

Logistiek management Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Logistiek management Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Logistiek management Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie

verkort traject Verpleegkunde voor vroedvrouwen

verkort traject Verpleegkunde voor vroedvrouwen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor verpleegkunde verkort traject Verpleegkunde voor vroedvrouwen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor Verpleegkunde verkort traject

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Internationalisering in ons curriculum Studeren in het buitenland informatie schijf 1 18 februari 2016 en 9 maart 2016

Internationalisering in ons curriculum Studeren in het buitenland informatie schijf 1 18 februari 2016 en 9 maart 2016 Internationalisering in ons curriculum Studeren in het buitenland informatie schijf 1 18 februari 2016 en 9 maart 2016 Welkom Waar gaan we op in? Visie en uitgangspunt internationalisering Internationalisering

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2016/2017 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

Als t aan jou lag, had je de SWITCH al gemaakt.

Als t aan jou lag, had je de SWITCH al gemaakt. Als t aan jou lag, had je de SWITCH al gemaakt. studeren + werken = SWITCH SWITCH = STUDEREN COMBINEREN MET WERK/GEZIN Droom je ervan om de juf of meester te worden van jonge kinderen? Wil je studeren

Nadere informatie

Marketing. bachelor Bedrijfsmanagement. - Digital Marketing - Sales - Promotion. nieuw programma! Academiejaar 2015/2016

Marketing. bachelor Bedrijfsmanagement. - Digital Marketing - Sales - Promotion. nieuw programma! Academiejaar 2015/2016 Academiejaar 2015/2016 nieuw programma! bachelor Bedrijfsmanagement Marketing - Digital Marketing - Sales - Promotion Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement marketing Je ideale

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS. Academiejaar 2016/2017. bachelor. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

NIEUWE CAMPUS. Academiejaar 2016/2017. bachelor. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor Verpleegkunde Flextraject Verpleegkunde Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen bachelor Verpleegkunde Flextraject Verpleegkunde Heb je altijd

Nadere informatie

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate, design & create Waarom kiezen voor dit postgraduaat? Je maakt op een unieke manier kennis met de industrie door middel

Nadere informatie