Het is een tijd geleden dat de Gemeente een informatieavond heeft georganiseerd in Novawhere (3 november 2014).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het is een tijd geleden dat de Gemeente een informatieavond heeft georganiseerd in Novawhere (3 november 2014)."

Transcriptie

1 Purmerend, 01 april 2015 Aan: Gemeente Purmerend Purmersteenweg DM Purmerend Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beleid, dhr. M.C. Deinum Onderwerp: Bezwaar Bestemmingsplan Horizon /Regiocollege Karekietpark Geachte heer/mevrouw, Het is een tijd geleden dat de Gemeente een informatieavond heeft georganiseerd in Novawhere (3 november 2014). Wij waren hierbij aanwezig en hebben de wijkmanager en projectleider ontmoet en onze bezorgdheden kenbaar gemaakt. Wij hebben lang en goed nagedacht over de ontwikkeling van de aankomende Mbo school in onze buurt en wij willen de volgende veranderingen/wensen doorgeven: 1. Wij zijn bezorgd dat niet iedereen uit de buurt was uitgenodigd /geïnformeerd over de informatie avond en wat er gaat veranderen in de buurt. De ontwikkeling van de aankomende MBO school en het parkeerplan zullen een hele grote invloed hebben op iedereen in de buurt van de Lepelaarpark, Willem van de Brinkstraat, Gebroeders Conijnstraat, E. Doetshof en P.A. Kamerhof. 2. Het bestemmingsplan zal veranderen. Er staat sinds 20 maart een concept op de website van purmerend.nl maar de buurt heeft daar geen brieven over gehad van de Gemeente Purmerend. Vorige keer ( ) toen het bestemmingsplan Overwhere werd veranderd was iedereen wel geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatie avond. 3. De manier waarop de gemeente de architect in dienst heeft genomen en alles heeft ontwikkeld, zonder feedback van de mensen in de omgeving, en ook de manier waarop er informatie (minimaal) gedeeld word tijdens de informatieavond geeft een onbetrouwbaar gevoel aan de mensen in de buurt. Bijvoorbeeld, wij zijn geïnformeerd dat de school een eigen parkeerterrein zou hebben. Maar wij moesten dit 3 of 4 keer navragen en het bleek uiteindelijk (via een jonge architect) dat het parkeerterrein een slagboom zou hebben en het is NIET voor de leerlingen maar voor de leraren/administratie van de school. Wij zijn ook geïnformeerd dat de school de beslissing neemt wie er toegang zou hebben tot het parkeerterrein. Wij zijn ook niet geïnformeerd of er wegen/straten zoals de MPJ Oudlaan en de Salvador Allendelaan gaan veranderen (meerdere rijbanen). Hier is het bestemmingsplan erg vaag over. Wij hebben geconstateerd dat jullie het autoverkeer registreren op de MPJ Oudlaan en de Salvador Allendelaan maar jullie tellen de auto s tijdens een rustige periode het verkeer op straten en snelweg is nu heel rustig. Jullie tellen de nummers precies voor de paasvakantie en voor de wintersportvakantie/seizoen enz.

2 Ook zijn wij geïnformeerd dat de school 3 verdiepingen zou hebben en wij lezen in het bestemmingsplan dat het vier verdiepingen worden! 4. Jullie hebben niks gezegd tijdens de informatieavond over brommers en hoeveel er worden verwacht. Wij lezen nu in het bestemmingsplan dat wij gemiddeld 940 brommers per dag en in de avond zullen horen. Wij wonen langs het fietspad waar de architect een pad heeft ontwikkeld dat van de Gebroeders Conijnstraat langs ons huis tegenover de brug en dan richting school gaat. Wij wonen nu heel rustig. Ineens zou dit veranderen en zouden wij meer geluidsoverlast hebben naast ons slaapkamer en huis. Ook zullen er studenten blijven rondhangen in de buurt, op de brug en in de buurt van de school. Wij hebben hier nare ervaringen mee ten tijde van de vorige scholen langs het Karkiet Park. Er was toen overlast van drank, rook, muziek, auto s enz. Dit zal een GROTE invloed hebben op de waarde van onze huizen en de omgeving. Zal de gemeente automatisch onze WOZ verlagen of moet iedereen elk jaar bezwaar maken? Wij zijn allemaal komen wonen omdat het hier zo rustig was. De gemeente staat hier positief tegenover omdat het inkomen genereert, maar zij hebben geen enkele zorg voor de invloed die dit heeft op veel mensen in de buurt die hier al heel lang wonen! Wij hebben het gevoel dat het is tijd om te verhuizen, maar de waarde van ons waarde is lager dan de hypotheek. Met deze verandering, zou dit verschil nog groter worden. Betaalt de Gemeente Purmerend het verschil tussen de lagere verkoopprijs van ons huis als gevold van de school die is gebouwd en de daarmee gepaard gaande overlast? 5. De manier waarop de gemeente al dan geen open en eerlijke informatie verschaft is dubieus en creëert een onbetrouwbaar gevoel bij de mensen die ernstig beïnvloed worden door de aankomende veranderingen. 6. Als de stadsplannen voor het verkeer en de wegen niet goed zijn dan zullen wij regelmatig blokkeringen en wegopstoppingen hebben op de MPJ Oudlaan en de Salvador Allendellaan naar onze straat. Wat er dan zal gebeuren is dat er meer verkeer langs Dominee Martin Luther Kingweg en Koogsingel naar MPJ Oudlaan/Gebroeders Conijnstraat en van DML Kingweg naar Willem van De Brinkstraat naar Gebroeders Conijnstraat zal leiden. Het is belangrijk dat de gemeente ook de mensen langs deze wegen informeert omdat het drukker zal zijn en er niet genoeg parkeerplekken zijn voor de mbo school, inval centrum, sports school en de lagere school verkeer. De parkeerplekken in de buurt zijn nu al regelmatig overvol. Wij lezen dat de Inval Centrum/Sportschool gesloopt zal worden, maar de lagere school niet aan het eind van de fietspad/weg van Karakietpark. 7. In het nieuwe bestemmingsplan voor het Karakietpark wordt met verschillende maten gemeten als het gaat om verkeer, geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen door het verkeer. De plaatsen waar gemeten wordt laten een verdraaid beeld zien van de verkeersbewegingen. Omdat al het verkeer dat naar het winkelcentrum gaat vanaf de Martin Luther King komt en het verkeer van de N244 niet langs de meetpunten komt. Maar dit verkeer bestaat wel degelijk. Ook het verkeer dat vanaf richting Burgemeester D. Kooimanweg de MJP Oudlaan naar de Doctor J.M. Den Uyllaan gaat wordt niet in de tellingen meegenomen. De verkeerscijfers zijn daarom veel te laag geschat. Tevens wordt

3 er bij de tellingen van het verkeer uitgegaan van een gemiddelde. In dit gemiddelde worden de zondag en de nachten van alle dagen bewust meegenomen om zo op lagere waardes uit te komen. Dit geld tevens voor het rapport van de geluidsoverlast en de uitstoot. Ook deze cijfers geven daarom een vertekend beeld van de werkelijkheid. Daarom kunnen deze cijfers zoals ze gepresenteerd worden niet gebruikt worden voor toekomstige doeleinden. Het verschil in verkeersbewegingen zonder de zondag is 621voertuigen per dag gemiddeld. Tel daarbij op de door u genoemde brommerbewegingen dan zijn dit 1561 verkeersbewegingen meer per dag die geluidsoverlast geven en dan hebben wij het nog niet eens over de uitstoot van schadelijke stoffen. In de rapporten wordt niet gesproken over mensen die op de fiets of met de bus komen. Deze maken ook geluid. Kortom door met verdraaide cijfers binnen de door de Nationale wet opgestelde regels te komen is zeer misleidend. Hier zal zeker beter naar gekeken moeten worden voordat er een besluit genomen kan worden. Het is gewoon misdadig. 8. Ook zijn de cijfers, zoals opgegeven voor de oude situatie, speculatief en op onjuistheden gebaseerd. De scholen die hier stonden hadden leerlingen tot 16 jaar oud. Deze komen niet met een brommer of een auto. Het is daarom totaal uit de lucht gegrepen dat hier een totaal aantal verkeersbewegingen van 400+ waren per etmaal. Het kan nooit dat een school met 1800 leerlingen minder verkeersbewegingen heeft dan een verenigingsgebouw waar de jeugd op de fiets komt en een lagere school waar maar 12 lokalen waren. Het genoemde feit dat de nieuwe toestand van de locatie minder verkeersbewegingen zou hebben is daarom niet waar en kan ook niet recht gepraat worden. De leerkrachten worden in de berekeningen totaal vergeten. 9. De informatie die gedeeld werd op de informatieavond ging over een schoolgebouw met maximaal 1500 studenten nu staat er in het plan dat er een uitbreidingsmogelijkheid komt voor 1800 studenten. Wat is de grens, waar stopt het? Ook voor het aantal bouwlagen werd er verteld dat het om 3 bouwlagen zou gaan nu staat er dat het vier bouwlagen worden. Waar komen deze verschillen vandaan en waarom wordt dit niet vooraf verteld of besproken met de bewoners tijdens de informatieavond. Dit zijn dingen die niet zomaar achteraf bedacht worden. De vergrotingsmogelijkheden voor dit project zijn vooraf bekend en in het ontwerp van het gebouw meegenomen. Maar hier is nooit over gesproken met de direct omwonenden. Laat staan mensen iets verder in de buurten. 10. Bij het opstellen van het maximaal toelaatbare geluidsniveau is geen rekening gehouden met het extra verkeer dat de school zal veroorzaken. Hierdoor zullen metingen anders uitvallen dan opgegeven. Met het in de jaren al toegenomen geluidsniveau in Purmerend. Van onder andere Toenemend verkeer op de N244 wordt deze binnenkort naar 4 banen uitgebreid en toenemend verkeer op de A7. Het aantal vliegtuigen dat nu direct over de wijk vliegen. De verandering op Flevostraat (een richting) heeft een invloed gehad op MPJ Oudlaan en een stijging van verkeer ook. Wordt een rustige wijk tamelijk vervelend om te wonen. Door hier nog een school bij te bouwen van deze omvang, in een zeer kleine locatie, wordt voor de buurt het woonplezier aanzienlijk verlaagd. 11. Ook geeft het bestemmingsplan aan dat er een toekomstige woonbestemming naast de school komt. Wat zijn dit voor woningen? Hoeveel woningen zijn het? Blijft de groenstrook

4 zoals nu nog langs de sloot lopen? Blijft het fietspad nog fietspad of word dit een weg? Kortom hoe word dit gedeelte ingericht? Op de informatieavond werd er alleen gesproken dat het terrein naast de school een park zou worden geen woonbestemming. Blijft de uitlaatroute voor honden zoals deze nu is? 12. Overal, geeft de Gemeente Purmerend een verdacht voorbeeld en schatting, en is het een gevoel van de bewoners in de buurt dat het allemaal manipulerend gedrag is van de Gemeente Purmerend, zodat deze school kan snel gebouwd worden. Het verhaal in het bestemmingsplan en in de informatie avond is dat het een minimale invloed heeft op wegen en mensen, die in de buurt wonen. Daarbij komt nog dat de waarde van ons huis verder wordt verlaagd door deze school. 13. Artikel waaruit blijkt dat er amper meerwaarde is door het samenvoegen van ROC /VMBO scholen. Het blijkt alleen veel geld te kosten. boulevards hebben amper meerwaarde.dhtml Wij hebben over de ontwikkeling van de architect/school/gemeente de volgende zorgen en wij willen dat er rekening gehouden wordt met onze wensen/eisen en deze meegenomen worden in het bestemmingsplan voor het Karakietpark zodat wij deze grote verandering kunnen accepteren in onze buurt. De gemeente kan zien dat wij niet onredelijk zijn. Wij kunnen het accepteren als het volgende gebeurd: 1. Parkeerterrein voor studenten/leraren en administratie van de school: De school zou studenten aantrekken dag, avond en zaterdagen. Daar zijn nu slechts 96 parkeerplekken voor geregeld in het bestemmingplan voor 1200 studenten. Dit is NIET genoeg! Tijden zijn veranderd en studenten ouder dan 18 lenen de auto s van hun ouders en zullen in de avond naar school gaan. Het parkeerterrein naast de Invalcentrum is in gebruik en meestal vol (dag en nacht) en ook in het weekend. Er is geen rekening gehouden in het plan met andere scholen in de buurt en ook niet voor de Inval Centrum waar de mensen moet parkeren. Onze buurt staat vol. Als wij thuis komen van werk of in het weekend zijn er geen extra plekken om te parkeren en moeten wij vaak aan de andere kant van de buurt parkeren. Wij willen een plan zien waar mensen voor de school zouden parkeren als ze niet in het parkeerterrein van de school mogen parkeren. Het kan niet in onze buurt wij hebben geen plek voor de school of de lagere school in de buurt en ook niet voor mensen, die naar het invalcentrum en sportschool komen. Een alternatief is dat iedereen een vergunning krijgt, zonder kosten, om auto s te parkeren in de buurt en dat de politie regelmatig controleert tijdens schooltijden. 2. De architect heeft de school getekend met de ingang op de zijkant van de school met zicht op de buurt. Wij willen dat dit veranderd wordt! Wij willen geen zicht hebben op de hoofdingang, studenten die blijven hangen dichtbij de ingang en ook niet op het parkeerterrein. Wij willen dat de hoofdingang veranderd zodat het aan de kant van de Salvador Allendelaan is en niet met zicht op de mensen in de buurt. De hoofdingang en voorkant van school moeten aan de kant van de hoofdstraat en niet waar wij alles zien en horen.

5 3. Wij wonen precies tegenover de sloot waar het parkeerterrein komt. Wij hebben nu vrij uitzicht en geen overlast van auto s en brommers die langs onze woonkamer en achtertuin rijden. Als het parkeerterrein en school er komen raken wij onze privacy kwijt. Wij hebben nooit uitzicht op auto s/verkeer gehad tot nu. Als dit verandert dan verliezen wij dat plus punt van ons huis, waarde en kwaliteit. 4. Als het parkeerterrein zo blijft, dan hebben wij iedere avond de lichten van de auto s op het parkeerterrein in onze woonkamer! Wij willen een groenstrook plan met beplanting zien dat het uitzicht blokkeert van onze woonkamer op het parkeerterrein en brommers, die langs komen over het parkeerterrein. Wij zien dat door de jaren heen, in dit deel van de Gemeente Purmerend, de gemeente minder en minder doet aan de groenvoorziening. Als jullie dit voor ons doen, kunnen wij de verandering beter accepteren. Ook moet de beplanting wintergroen blijven en niet alleen taken zonder bladeren in de winter. Het moet 4 seizoenen per jaar het uitzicht op het parkeerterrein blokkeren. 5. Wij willen geen extra verkeer langs de sloot op de Karakietpark fietspad en tegenover de brug naast ons huis boven wat daar is nu. Dit is een rustig omgeving en buurt en wij willen dat het zo blijft. Dus, wij willen geen pad tussen de brug naast waar wij wonen en tegen de school ontwikkeld. Wij willen een dichtgrens tussen de school/school parkeerterrein en de Karkiet Park fietspad en ons buurt. Wij willen zien dat het verkeer en voetgangers door de hoofdstraten naar de school gaan en niet op de padden tussen bewoners in de buurt. Dit was geleerd in de Molenbuurt waar de grens tussen de buurt en school is Bergmolen en Spinnekop. Nu is daar een schutting/grens zodat geen doorgaand verkeer is tussen de buurt en de school omdat daar voorheen veel overlast was bij de bewoners. Maak niet dezelfde fout! Ook willen wij zien dat het fietspad langs de sloot, langs Karakietpark is geblokkeerd voor auto s en ook zodat daar geen toegang is tussen het fietspad en de mbo school. De gemeente moet dit fietspad blokkeren voor alles behalve voor fietsers en voetgangers, omdat wij hebben gezien dat het nu af en toe gebruikt wordt voor parkeren. Het zou ook heel gevaarlijk voor kleine kinderen zijn die naar de lagere school gaan langs Karakietpark als ze het fietspad en bruggen moeten delen met de studenten van de mbo school. Rijders van brommers zijn niet beleefd. Dit is ook een honden uitlaat route voor mensen in de buurt en er is geen losloopgebied dichtbij als alternatief zonder 10 minuten te moeten lopen en een drukke straat over te moeten steken waar mensen in auto s niet stoppen voor voetgangers op de zebrapadden. 6. Dus als de gemeente de hele auto en brommer verkeer blokkeert tussen de school en onze buurt en fietspad langs Karakietpark en ook een beter parkeerterreinplan ontwikkelt, of de bewoners in de buurt een vergunning voor haar auto s geeft en aan niemand anders, en de politie controleert het regelmatig controleert, dan kunnen wij het misschien beter accepteren. 7. De gemeente draagt er zorg dat het fietspad langs de sloot een fietspad blijft en de mogelijkheid om daar te komen met de auto wordt geblokkeerd. Daardoor blijft de veiligheid van kinderen en dieren daar gewaarborgd. Nu is er nog toegang om er te komen met de auto en dat levert gevaarlijke situaties op. Dit hebben wij en ander mensen in de buurt door de jaren meerdere keer gemeld maar is daar niks mee gedaan.

6 Wij hopen dat jullie maximaal rekening houden met de omwonende en daarbij niet alleen de wensen van de school en de gemeente Purmerend in ogenschouw nemen. Wij zijn beschikbaar om mondeling te overleggen over deze ontwikkeling en wat er komt. Ook vinden wij dat het de verantwoordelijk van de gemeente is om vanaf nu alles te melden aan de bewoners en niet alleen bepaalde bewoners maar iedereen in deze buurt. We horen graag van u over de plannen van de school en hoe deze aangepast kunnen worden met het belang van de omwonenden daarin meegenomen. Wij schrijven deze brief voor ons maar ook voor meerdere mensen in de buurt dat geen tijd hebben, omdat het echt moeite en tijd en gedachten kost om alles te lezen, begrijpen en daarna zo n brief te schrijven. Hoogachtend, Richard J. Manoukian Kalma V. Rose Manoukian Kalma Kopie: WijmanagerOverwhere Conny Groot Wijkwethouder Edwin Voorbij

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 1 A 2 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari 2015 3 Inhoud 1.

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Social media; gebruikt uw kind het veilig?

Social media; gebruikt uw kind het veilig? Social media; gebruikt uw kind het veilig? De mogelijkheden en risico s van social media voor uw kind. Niels Konings, Bram Baas & Renee Preijde Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken, elke

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse.

Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse. Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse. De toegevoegde notities zijn een samenstelling van het vertelde

Nadere informatie

Streetwise professionals in Spangen

Streetwise professionals in Spangen Streetwise professionals in Spangen Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren Renske S. van der Gaag, MSc Met medewerking van: Drs. Nanne Boonstra Drs. Ron van Wonderen Oktober

Nadere informatie

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine #HASHTAG Magazine TOPIC SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN JRB Voorwoord: Iedereen heeft een mening. Ook jongeren hebben over alles wel hun mening klaarliggen. Wij vinden het belangrijk dat deze

Nadere informatie

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver!

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! 1. Anoniem, Bewoners Camelot. Wordt je als bewoner fatsoenlijk

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

Lelystad kijkt verder

Lelystad kijkt verder Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Kom naar de informatieavonden

Kom naar de informatieavonden Nieuwsbrief Nummer 8 januari 2011 Kom naar de informatieavonden Meer informatie over de A4 Delft-Schiedam Het Tracébesluit voor de A4 Delft-Schiedam is genomen, maar hoe gaat het nu verder? Wanneer wordt

Nadere informatie

Provinciaal Jeugddebat Friesland

Provinciaal Jeugddebat Friesland Provinciaal Jeugddebat Friesland Op maandag 3 december vond het Provinciaal Jeugddebat Friesland plaats. Verdeeld over 4 (niet politiek gekleurde) fracties hebben 34 jongeren voorstellen gemaakt over de

Nadere informatie

R 21 september 2009/1

R 21 september 2009/1 R 21 september 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 september 2009 om 20.06 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wijkberichten in De Brug

Wijkberichten in De Brug Wijkberichten in De Brug Wie haalt het afval uit het water? Het Wijkservicecentrum informeert haar bewoners optimaal door middel van verschillende communicatiemiddelen. Tot voor kort ontvingen de bewoners

Nadere informatie

Onderzoek Nimmerdor/Oud-Leusden: antwoorden op open vragen

Onderzoek Nimmerdor/Oud-Leusden: antwoorden op open vragen Onderzoek Nimmerdor/Oud-Leusden: antwoorden op open vragen Zijn er gebruikers aan wie u zich weleens stoort? Kunt u uw antwoord toelichten? bezoekers die zich aan honden storen Als men de hond los laat

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AAOV14 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Ik wil een kapsalon!

Ik wil een kapsalon! Ik wil een kapsalon! Da Vinci International Ik wil een kapsalon! Praktisch verhaal voor het opzetten van een eigen kapsalon Uitgeverij Walburg, Zutphen 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Een gewone werkdag..

Nadere informatie