Klantenwerving: Een steeds grotere beproeving binnen de financiële dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantenwerving: Een steeds grotere beproeving binnen de financiële dienstverlening"

Transcriptie

1 April 2007 Klantenwerving: Een steeds grotere beproeving binnen de financiële dienstverlening De voornaamste uitdagingen voor de financiële dienstverlening sector: naleving en merkdifferentiatie Een onderzoek door Forrester Consulting uitgevoerd in opdracht van Adobe

2 Inleiding De huidige markt voor financiële dienstverlening wordt steeds wisselvalliger gezien de toename van oninbare leningen en slecht presterende banken en investeringsmaatschappijen wat betreft verwachte winsten. Het lijkt er bepaald niet op dat er in het eerste kwartaal van 2007 verbeteringen te zien zijn, Wall Street-analisten voorspellen zelfs een algehele daling van bedrijfswinsten als gevolg van hogere afschrijvingen op leningen, druk op de winstmarges en teruglopende inkomsten uit commissies. 1 Daar komt nog eens bij dat banken en investeringsmaatschappijen veel moeite hebben om hun inkomsten te vergroten door verkoop van nieuwe producten en werving van nieuwe klanten, maar ze zien zich keer op keer voor dezelfde uitdagingen geplaatst. Om meer informatie te krijgen over de specifieke uitdagingen bij klantenwerving waarmee banken en investeringsmaatschappijen geconfronteerd worden en om hen door dat woud van uitdagingen wegwijs te maken, heeft Adobe Forrester Consulting opdracht gegeven een wereldwijde telefonische enquête te houden onder bankinstellingen en investeringsmaatschappijen van diverse grootte. 2 Respondenten werd gevraagd om acht acquisitieproblemen op een schaal van één tot vijf te beoordelen en aan te geven in hoeverre zij het al dan niet eens zijn met de gegeven stelling. Meer dan 65% van de respondenten beoordeelde de volgende twee punten als hun voornaamste uitdagingen (zie afbeelding 1): Verificatie, handtekeningen en nalevingsvoorschriften zijn belangrijke problemen bij klantenwerving, met name bij online toepassingen. Er is behoefte aan een effectievere merkdifferentiatie, waarbij IT wordt gebruikt om meer klanten aan te trekken. Afbeelding 1: Twee duidelijke prioriteiten bij klantenwerving Mee eens of sterk mee eens (schaal 4 of 5) Neutraal (schaal 3) Mee oneens of sterk mee oneens (schaal 1 of 2) Verificatie, handtekeningen en nalevingsvoorschriften zijn belangrijke problemen bij klantenwerving, met name bij online aanvragen 68% 20% 12% Gebruik van IT voor merkdifferentiatie 65% 14% 20% Openen van account duurt te lang 33% 18% 49% Leads uit diverse bronnen zijn moeilijk te kwalificeren en beheren 30% 38% 31% Moeilijk om de juiste mensen te managen en vrij te maken 30% 28% 44% Moeilijk om meerdere typen accounts te openen in één sessie met een klant 20% 24% 57% Moeilijk om prospects te helpen bij het kiezen van de juiste producten of accounts 14% 26% 59% Moeilijk om financiering te regelen voor nieuwe accounts 4% 18% 72% Totalen kunnen als gevolg van afrondingsverschillen afwijken van 100% Bron: Telefonische enquête onder 75 beleidsmakers verantwoordelijk voor klantgerichte toepassingen in diverse kanalen bij grote banken en investeringsmaatschappijen. Onderzoek in opdracht van Adobe en uitgevoerd door Forrester Consulting, februari en maart

3 Mensen, processen en IT dragen allemaal bij aan de problemen Het is gemakkelijk te begrijpen waarom respondenten verificatie (authentication) en naleving (compliance) aanmerkten als het voornaamste probleem bij klantenwerving: de regelgeving is wereldwijd onderhevig aan snelle veranderingen. Ondernemingen in de financiële dienstverlening moeten alle wijzigingen in die regelgeving, alle rapportagevereisten en toenemende fraude in de gaten houden, terwijl voor de klant een persoonlijke, intieme sfeer geschapen moet worden. De uitdaging is om de ervaring zoals de klant die beleeft te stroomlijnen om ervoor te zorgen dat de klant zo min mogelijk wordt blootgesteld aan inherente conflicten wat betreft thema s zoals: Wij willen u als klant, maar wij willen wel zeker weten dat u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en u niet bent geregistreerd. Wij willen uw aanvraag eenvoudig houden, maar we moeten ook de gegevens beschermen tegen fraude. De voor respondenten op een na dringendste uitdaging bij klantenwerving merkdifferentiatie raakt de kern bij het aantrekken van nieuwe klanten. Hoe kan IT worden ingezet om te illustreren waarom een merk zo speciaal is? Een juist begrip van de doelgroepen van uw bedrijf en het gebruik van IT om de behoeften en voorkeuren van die doelgroepen te ondersteunen, is daarbij een goed begin. Het is ook nuttig om een klantenprofiel voor deze doelgroepen te ontwikkelen en om merkstrategieën voor dergelijke profielen te ontwikkelen. In de enquête werd respondenten gevraagd om aan te geven welk percentage van het probleem betrekking had op processen, IT en mensen of bedrijfscultuur. De resultaten voor de voornaamste problemen waren vergelijkbaar min of meer gelijke percentages werden toegekend aan alle drie de gebieden (zie afbeelding 2). 3 Deze resultaten benadrukken de voortdurende behoefte om problemen met betrekking tot de klantervaring vanuit alle drie de perspectieven te benaderen. Uitsluitend inzetten op IT-hulpmiddelen zal niet baten als de bijbehorende processen worden veronachtzaamd en zonder de juiste stimuleringsprogramma s zal het gedrag van medewerkers geen bijdrage vormen aan het gewenste doel

4 Afbeelding 2: Uitdagingen onderverdeeld naar mensen, processen en IT Uitgaande van uw dringendste uitdagingen, welk percentage van die uitdagingen kent u dan toe aan Processen, IT en Mensen/bedrijfscultuur? Verificatie, handtekeningen en nalevingvoorschriften zijn belangrijke problemen bij klantenwerving, met name bij online toepassingen Gebruik van IT voor merkdifferentiatie Mensen/cultuur 29% Processen 39% Mensen/cultuur 34% Processen 28% IT 32% IT 37% Bestand: Respondenten die verificatie, handtekeningen en naleving als grootste of een na grootste uitdaging kiezen. N=42 Bestand: Respondenten die gebruik van IT voor merkdifferentiatie als grootste of een na grootste uitdaging kiezen. (totalen zijn niet allemaal 100 procent als gevolg van afrondingsverschillen) N=35 Bron: Telefonische enquête onder 76 beleidsmakers verantwoordelijk voor klantgerichte toepassingen in diverse kanalen bij grote banken en investeringsmaatschappijen. Onderzoek in opdracht van Adobe en uitgevoerd door Forrester Consulting, februari en maart

5 Voortgang genereren met de juiste combinatie van strategieën Verbetering van merkdifferentiatie is voor uw onderneming van cruciaal belang bij het succesvol aantrekken van nieuwe klanten. Er moet bovendien extra aandacht worden geschonken aan het probleem van verificatie en naleving om uw klanten niet te verliezen en uw onderneming te beschermen tegen mogelijke boetes voor het niet naleven. Als u deze problemen nog niet hebt aangepakt, loopt u achter op de concurrentie. Ons onderzoek laat namelijk zien dat respectievelijk 67% en 55% van de respondenten al maatregelen treft voor de problemen van verificatie en merkdifferentiatie. Het overige deel is van plan deze problemen binnen anderhalf jaar aan te pakken (zie afbeelding 3). Afbeelding 3: Respondenten pakken hun voornaamste problemen al aan Is dit een probleem dat u aanpakt? Problemen met verificatie, handtekeningen en nalevingsvoorschriften Weet niet 3% Van plan om binnen anderhalf jaar aan te pakken 8% Gebruik van IT voor merkdifferentiatie Weet niet 3% Nu geen plan van aanpak 22% Nu geen plan van aanpak 18% Van plan om binnen anderhalf jaar aan te pakken 24% Wij werken al aan dit probleem 67% Wij werken al aan dit probleem 55% Respondenten werken gemiddeld al 19 maanden aan problemen met verificatie, handtekeningen en nalevingsvoorschriften Respondenten maken gemiddeld al 21 maanden gebruik van IT ten behoeve van merkdifferentiatie Bestand: Respondenten die verificatie, handtekeningen en naleving als grootste of een na grootste uitdaging kiezen. N=42 Bestand: Respondenten die gebruik van IT voor merkdifferentiatie als grootste of een na grootste uitdaging kiezen. N=35 Bron: Telefonische enquête onder 76 beleidsmakers verantwoordelijk voor klantgerichte toepassingen in diverse kanalen bij grote banken en investeringsmaatschappijen. Onderzoek in opdracht van Adobe en uitgevoerd door Forrester Consulting, februari en maart Sommige banken en investeringsmaatschappijen evalueren deze punten pro actief met behulp van een procedure die de drie dimensies van mensen, processen en IT bestrijkt. Hieronder volgen enkele suggesties om te beginnen: 1. Evalueer de huidige processen vanuit diverse gezichtspunten. Verplaats uzelf in de klant, in de stafmedewerker die met de klant werkt en in alle andere betrokken medewerkers. Breng het proces in kaart zodat alle stappen duidelijk naar voren komen. 2. Definieer het optimale proces vanuit diezelfde gezichtspunten. Wat het makkelijker voor de klant en het personeel zal maken? Waar IT menselijke interventie overbodig kan maken? Denk nog niet zozeer aan hoe dat moet gebeuren, maar bepaal wat hiervoor het beste proces zou kunnen zijn

6 3. Werk samen met systeem- en procesarchitecten om de juiste IT-hulpmiddelen in het proces in te zetten. Gebruik hun expertise om te bepalen wat er mogelijk is en hoe dat moet worden uitgevoerd. Hier doet u een stapje terug ten opzichte van hetgeen optimaal mogelijk is, maar alleen wanneer er geen mogelijkheden zijn om het oorspronkelijke ontwerp te realiseren. Gebruik van het drieluik Mensen, processen en IT bij het opzetten van een nieuwe strategie is uitermate effectief om alle problemen te benaderen. Gezien het feit dat de onderzoeksresultaten een betrekkelijk gelijke verdeling van problemen tussen de drie parameters te zien geven, is het van belang op elke categorie nader in te gaan. De tabellen hieronder laten enkele belangrijke kenmerken zien die u mee zou kunnen nemen bij het opnieuw opzetten van uw processen voor klantenwerving. Verificatie en naleving Mensen Moeiteloos en eenvoudig: gebruiksgemak Mogelijkheid van menselijke fouten of vergissingen vermijden Consistente verwachtingen door alle sectoren en kanalen heen Personeel trainen in regels en in een effectieve communicatie daarvan naar klanten Een gevoel van bescherming en veiligheid bieden Processen Consistentie in kernproces door alle sectoren en kanalen heen geconfigureerd voor gespecialiseerde toepassingen Gestroomlijnde en geautomatiseerde rapportage Mogelijkheid tot implementeren van meerdere huidige en toekomstige verificatiemethoden Geleide processen om gebruikers door de vereiste stappen te leiden Overeenkomsten en waarschuwingen op serviceniveau wanneer taken buiten de nalevingsvoorschriften vallen IT Flexibele architectuur om snelle en eenvoudige wijzigingen mogelijk te maken Gemeenschappelijke interface naar gecentraliseerde compliance-database Geïntegreerde workflows en systemen om taken onder te brengen in één controlegebied Mogelijkheid voor zakelijke gebruikers om processen te wijzigen zonder tussenkomst van de afdeling IT BPM-hulpmiddelen (Business Process Management) ter ondersteuning van processen en regels - 6 -

7 Merkdifferentiatie Mensen Doelgroepgerichte ervaringen ontwikkelen van klantprofielen, indien van toepassing Consistente ervaring door alle kanalen en sectoren heen Versterking van merk bij iedere interactie Persoonlijke, relevante ervaring via marketingaanbiedingen Processen Consistente, gebruikersvriendelijke, geleide processen Innovatieve, intuïtieve aanpak Eenvoud en inzicht in voortgang Processen in eerste plaats opzetten op basis van klantbehoeften, dan pas op basis van organisatiebehoeften IT Servicegerichte architectuur voor flexibiliteit UItgebreide internetmedia voor interactieve programma s en cursussen Analytische software voor beter begrip van klanten Social Computing, zodat klanten met elkaar kunnen communiceren Conclusie De twee belangrijkste uitdagingen die samenhangen met klantenwerving lijken in eerste instantie niet met elkaar in verband te staan: het risico- en beveiligingsprobleem bij verificatie en naleving naast de marketingkwestie van merkdifferentiatie. Maar bij een nadere beschouwing van de eindresultaten die ondernemingen in de financiële dienstverlening nastreven, komen de gemeenschappelijke doelen duidelijk naar voren: eenvoud, consistentie, automatisering, gebruiksgemak en flexibiliteit. De IT-keuzes die deze ondernemingen maken, dienen dan ook allemaal deze doelen te ondersteunen. Voetnoten 1 Er valt geen peil meer te trekken op schattingen van winsten in de bankwereld, van hypotheken tot marges, nu analisten steeds onzekerder en bezorgder worden over de fundamenten van de sector. Volgens Thomson Financial hebben analisten de afgelopen vier weken winstschattingen over het eerste kwartaal liefst 96 keer naar beneden moeten bijstellen. En er werd maar 11 keer in positieve zin bijgesteld. Zoveel negatieve bijstellingen hebben we sinds 2000 niet meer gezien, aldus Jeff Davis, analist bij FTN Midwest Securities Corp van First Horizon National Corp. Iedereen weet dat de schattingen nog steeds te hoog zijn. Ik denk dat de sector het net zo min weet als wij op dit moment, zo meldt Nancy Bush van NAB Research LLC. Dit is de eerste keer in een aantal kwartalen waar er vraagtekens zijn bij heel wat items en er is werkelijk niets waar we zeker van kunnen zijn. Bron: Paul Davis, 1Q Profit Outlook: Estimates Tumble Despite a Paucity of Warnings, American Banker, 9 april Forrester voerde de telefonische enquête uit onder 75 bedrijfs- en IT-managers in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en West-Europa in februari en maart procent van de respondenten was afkomstig uit de bankwereld, 16 procent was werkzaam bij investeringsmaatschappijen. 3 Procesuitdagingen hebben betrekking op zaken die bepalen hoe een transactie wordt uitgevoerd. ITuitdagingen hebben te maken met de hulpmiddelen waarmee een probleem wordt aangepakt. Deze zijn meestal een gevolg van het feit dat de toegepaste technologie niet gebruikersvriendelijk is of niet goed ontworpen is voor de desbetreffende taak. Uitdagingen op het gebied van bedrijfscultuur of organisatie komen voort uit het feit dat de organisatie geen hoge prioriteit geeft aan de aanpak van problemen (bijvoorbeeld het - 7 -

8 niet opzetten van stimuleringsprogramma s en cursussen om klantgerichte oplossingen van problemen aan te moedigen of te ondersteunen.) - 8 -

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

INTELLIGENTE MARKETING

INTELLIGENTE MARKETING INTELLIGENTE MARKETING Voor slimme marketeers In 8 stappen naar succesvolle Marketing Automation Voor veel marketeers wordt het steeds complexer om effectief te communiceren met (potentiële) klanten via

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen

10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen 10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen E-book 10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Voorkom dat u CX-steken laat vallen: een geslaagde customer experience in 6 stappen

Voorkom dat u CX-steken laat vallen: een geslaagde customer experience in 6 stappen Voorkom dat u CX-steken laat vallen: een geslaagde customer experience in 6 stappen gebaseerd op The Global CX Wakeup Call: een onderzoeksrapport van SDL over de customer experience, waarin een beeld wordt

Nadere informatie

CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF. Januari 2014. Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams

CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF. Januari 2014. Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF Januari 2014 Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams Opkomst van het Internet of Everything In veel opzichten is de cloud voor IT-leiders en hun teams een

Nadere informatie

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt De laatste paradox is dat dit het startpunt is

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Bij productie- en verpakkingsactviteiten genereert niet

Nadere informatie

Inbound Marketing. Voor meer traffic & gekwalificeerde leads DEEL DIT E-BOOK!

Inbound Marketing. Voor meer traffic & gekwalificeerde leads DEEL DIT E-BOOK! Inbound Marketing Voor meer traffic & gekwalificeerde leads 1 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 3 Wat is inbound marketing? 4 Van Outbound naar Inbound 5 Kostenbesparing 6 Inbound Marketing Middelen 7 De voordelen

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing

Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing W H I T E P A P E R V O O R B E D R I J V E N Samenvatting Nieuwe, revolutionaire resultaten van wereldwijde onderzoeken hebben de echte

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Een whitepaper van Oracle Februari 2012. Zeven powerlessen voor leiders in klantervaring

Een whitepaper van Oracle Februari 2012. Zeven powerlessen voor leiders in klantervaring Een whitepaper van Oracle Februari 2012 Zeven powerlessen voor leiders in klantervaring Inleiding Klantervaring - de totale som van alle interacties die een klant met uw services en producten heeft gedurende

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie