CONCEPTUEEL BOUWEN KNELPUNTEN WONINGCORPORATIES PROJECTONTWIKKELAARS. drs. Henri Busker drs. Reinoud de Jager 23 mei 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPTUEEL BOUWEN KNELPUNTEN WONINGCORPORATIES PROJECTONTWIKKELAARS. drs. Henri Busker drs. Reinoud de Jager 23 mei 2008"

Transcriptie

1 CONCEPTUEEL BOUWEN KNELPUNTEN WONINGCORPORATIES PROJECTONTWIKKELAARS drs. Henri Busker drs. Reinoud de Jager 23 mei 2008

2 Inhoud rapportage Onderzoeksverantwoording 3 - Aanleiding en doel onderzoek 4 - Onderzoeksverloop 6 - Steekproef 7 Onderzoeksbevindingen 8 - Achtergrondkenmerken 9 - Heden en verleden 11 - Toekomst 20 Conclusies en aanbevelingen 25 2

3 Onderzoeksverantwoording

4 Aanleiding en doel onderzoek - 1 Bij traditioneel bouwen brengt een opdrachtgever een aantal partijen bij elkaar om een unieke oplossing te realiseren. Die manier van bouwen voldoet echter niet langer. De bouw is daarvoor te complex geworden. Het aantal deelnemers aan het bouwproces is enorm toegenomen en het aantal keuzemogelijkheden is verveelvoudigd. Het lukt niet langer om ieders kennis en expertise zodanig in te brengen dat een optimale oplossing ontstaat. Het gevolg: een inefficiënt proces, hoge faalkosten en een oplossing die niet volledig voldoet. Bij Conceptueel Bouwen maakt de klant een keuze uit een aantal concepten. Deze zijn vooraf ontwikkeld door ontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven of toeleveranciers. Afzonderlijk of (nog beter) in samenhang. Elk concept speelt in op de behoeften van een specifieke doelgroep. Daarna volgt maatwerk om ervoor te zorgen dat de gekozen oplossing volledig tegemoet komt aan de verwachtingen. Het Netwerk Conceptueel Bouwen wil ertoe bijdragen dat Conceptueel Bouwen de meest toegepaste vorm van bouwen wordt. Door publiciteit, marketing, kennisuitwisseling en ontsluiten van het aanbod aan concepten. Het Netwerk biedt directies van bedrijven die bezig zijn met Conceptueel Bouwen een platform voor overleg en kennisuitwisseling. Meermalen per jaar zijn er workshops en bijeenkomsten. Daarnaast zorgt het Netwerk voor publiciteit, bijvoorbeeld via een internetportal. De website biedt potentiële opdrachtgevers een vergelijkend overzicht van de beschikbare concepten. Het aanbod van leden van het Netwerk wordt extra uitgelicht. Tot slot neemt het Netwerk initiatieven om meer steun te krijgen voor dit marktmodel bij ministeries, brancheorganisaties, de Regieraad en PSIBouw. 4

5 Aanleiding en doel onderzoek - 2 De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop woningcorporaties en projectontwikkelaars omgaan met problemen en oplossingen aangaande het huidige bouwproces. Op deze manier wordt in kaart gebracht wat de behoefte aan nieuwe werkwijzen is onder opdrachtgevers. De vragenlijst bestaat uit de volgende vragenblokken: Achtergrondkenmerken Heden en verleden Toekomst Het onderzoek is telefonisch afgenomen onder woningcorporaties en projectontwikkelaars. Per marktpartij is de persoon ondervraagd die het meest te maken heeft en/of kennis heeft van projecten aangaande nieuwbouw en grootschalig onderhoud binnen de organisatie. Dit zijn met name directeuren en beleidsmakers. 5

6 Onderzoeksverloop Voor dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksfasen doorlopen: 1. Week 18 (2008) Kwalitatieve fase; deskresearch 2. Week 18 en 19; op basis van de verkregen informatie is uit het deskresearch een vragenlijst opgesteld en afgestemd met Conceptueel Bouwen. 3. Week 19 t/m 21 Kwantitatieve fase; 201 geslaagde telefonische enquêtes. 4. In week 21 zijn de resultaten geanalyseerd en gerapporteerd in voorliggende presentatie. 6

7 Steekproef De telefonische interviews zijn afgenomen bij bedrijven die geselecteerd zijn uit het Gouden Gids bestand of uit onze eigen USP bestanden (BouwPanel). In totaal zijn 201 geslaagde enquêtes afgenomen, verdeeld over de volgende marktpartijen: Projectontwikkelaars; 100 Woningcorporaties; 101 Indien het aantal enquêtes in een bepaalde groep gering is, zijn deze resultaten in de rapportage met een sterretje (*) weergegeven, zodat de lezer zich ervan bewust is dat die resultaten gebaseerd zijn op een klein aantal waarnemingen en de resultaten dus indicatief zijn (<25). 7

8 ONDERZOEKS- BEVINDINGEN

9 Achtergrondkenmerken

10 Bezit en leeftijd woningvoorraad en bedrijfspanden Naar marktpartij Projectontwikkelaars: 461 woningen Projectontwikkelaars: 42 bedrijfspanden Woningcorporaties: woningen 41% 17% 46% 19% 18% 13% 11% 12% 30% % voor na 1990 voor na 1990 voor na 1990 De projectontwikkelaars in dit onderzoek hebben gemiddeld 461 woningen en 42 bedrijfspanden in bezit. De gemiddelde onderzochte woningcorporatie heeft huurwoningen in bezit. De gemiddelde corporatie in Nederland heeft woningen in bezit (Bron: Aedes). Bovenstaande figuur geeft de leeftijdsverdeling van het bezit van beide marktpartijen weer. Hieruit blijkt dat het bezit van woningcorporaties over het algemeen ouder is. Zo bestaat het bestand voor projectontwikkelaars voor 41% uit woningen die gebouwd zijn na 1990, terwijl dit voor woningcorporaties 18% is. Bij de vestigingen waar de respondenten werkzaam zijn, werken gemiddeld 76 personen (incl. de respondent zelf). Bij projectontwikkelaars zijn dit er 97 en bij woningcorporaties

11 Heden en verleden

12 Volume en locatie nieuwbouw afgelopen vijf jaar Naar marktpartij Binnenstedelijk 63% 66% 69% Aan rand van stad/dorp 43% 49% 59% 'in de wei' 17% 18% 16% Anders Weet niet/geen mening 1% 1% 0% 1% 11% Totaal Projectontwikkelaars Woningcorporaties 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De projectontwikkelaars hebben de afgelopen vijf jaar gemiddeld 341 nieuwe woningen gebouwd (en 49 bedrijfspanden), de woningcorporaties woningen. Gezien de leeftijdsopbouw van het woningbezit (zie blz. 10), worden veel woningen na de oplevering verkocht. De meeste nieuwbouw vond binnenstedelijk plaats (66%). Opvallend is dat projectontwikkelaars (59%) meer aan de randen van de steden en dorpen bouwen dan de woningcorporaties (43%). NB: Met nieuwbouw worden overigens ook projecten bedoeld waar huizen zijn gesloopt en waar op dezelfde plek nieuwe woningen zijn gebouwd: oftewel renovatie/sanering. 12

13 Belangrijkste knelpunten nieuwbouw (spontaan) Naar marktpartij Procedures, vergunningen, bestemmingsplan Langdurige processen Betaalbaarheid, oplopende kosten Tijdrovend, veel rompslomp voor opdrachtgevers Bodemvervuiling, milieu Maatschappelijke ontevredenheid, politieke onrust Onvoldoende afstemming op eindgebruikers 0% Tegenvallende kwaliteit, onvoldoende veilig 0% Anders Weet niet/geen mening 19% 23% 16% 18% 2 14% 18% 14% 20% 8% 9% 3% 1% 3% 4% 2% 1% 2% 1% 2% 21% 21% 21% 22% 13% 28% Totaal Projectontwikkelaars Woningcorporaties 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Procedures en vergunningen (19%), langdurige processen van initiatief tot oplevering (18%) en oplopende kosten (18%) vormden de grootste knelpunten volgens de respondenten. Grootste verschil is dat woningcorporaties veel meer last hebben van oplopende kosten dan projectontwikkelaars (20% vs. 14%), terwijl de ontwikkelaars juist weer meer last hebben van de procedures en langdurige processen. 13

14 Belangrijkste oorzaken knelpunten nieuwbouw (spontaan) Naar marktpartij Procedures/invloed overheid 3 38% 44% Kosten Ruimtegebrek/locatie Complexiteit/organisatie bouwproces 8% 9% 2% 2% 2% 30% Anders 27% 36% Totaal Weet niet/geen mening 13% 21% 27% Projectontwikkelaars Woningcorporaties 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De knelpunten wordt volgens 38% van de respondenten voornamelijk veroorzaakt door procedures en invloed van de overheid. Projectontwikkelaars ondervinden dit probleem sterker dan woningcorporaties (44% vs. 3). Oplopende kosten volgen op afstand op de tweede plaats (8%). 14

15 Werkzaamheden grootschalig onderhoud (spontaan) Naar marktpartij Totaal Projectontwikkelaars Woningcorporaties Nieuwe kozijnen 46% 3 49% Nieuw sanitair 34% 23% 37% Schilderwerk 32% 46% 27% Nieuwe keukens 29% 1 33% Vervangen dakpannen 18% 8% 21% Gevelreiniging 17% 12% 19% Dakisolatie 16% 1 16% Vervangen dakbedekking plat 1 8% 17% Glaswerk vervangen 11% 1 9% Plaat- en gevelmateriaal 8% 1 Dakkapellen 8% 4% 9% CV 8% 8% 8% Installatiekasten vervangen 7% 8% 7% Nieuwe deuren 12% 3% Projectontwikkelaars hebben de afgelopen vijf jaar aan 135 woningen (29% van totale bezit) en 18 bedrijfspanden (42% van totale bezit) grootschalig onderhoud verricht. Woningcorporaties deden dit aan 713 woningen (12% van totale bezit). Projectontwikkelaars plegen dus naar eigen zeggen veel meer onderhoud dan woningbouwcorporaties. Bovenstaande tabel geeft de meest uitgevoerde werkzaamheden aan. 15

16 Belangrijkste knelpunten grootschalig onderhoud (spontaan) Naar marktpartij Niet meewerken bewoners 14% 8% 16% Betaalbaarheid, oplopende kosten 12% 8% 13% Tijdrovend, veel rompslomp voor opdrachtgevers 6% 4% 7% Onvoldoende afstemming op eindgebruikers 6% 4% 7% Langdurige processen 6% 4% 7% Tegenvallende kwaliteit, onvoldoende veilig Anders 1% 1% 38% 38% 37% Totaal Projectontwikkelaars Weet niet/geen mening 26% 23% 3 Woningcorporaties 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De knelpunten voor groot onderhoud verschillen nogal van die bij nieuwbouwprojecten. Bij bestaande bouw is niet meewerken van de huidige bewoners het grootste knelpunt (14%). Betaalbaarheid en oplopende kosten spelen in ongeveer gelijke mate. Procedures, vergunningen en processen spelen veel minder bij onderhoud dan bij nieuwbouw. 16

17 Oorzaken knelpunten grootschalig onderhoud (spontaan) Naar marktpartij Medewerking bewoners 12% 1 16% Procedures en invloed overheid Strijdige verdeling risico, rendement en verantwoordelijkheden Complexiteit van bouwproces en organisatie ervan 6% 8% 3% 4% 3% 2% 3% Anders Weet niet/geen mening 39% 38% 39% 36% 32% 46% Totaal Projectontwikkelaars Woningcorporaties 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De oorzaken van de knelpunten van de voorgaande figuur worden in de bovenstaande figuur uiteengezet. Medewerking van de bewoners staat op de eerste plaats (1). De complexiteit van het bouwproces wordt weinig spontaan genoemd. Dit kan aan de functie van de respondent liggen: er zijn voornamelijk beleidsmakers ondervraagd en geen functionarissen op de bouwplaats. 17

18 Te maken gehad met concepten Naar marktpartij Projectontwikkelaars Corporaties 10% 11% 8% 3% 9% 38% 17% 19% 16% 46% 18% In zeer grote mate In grote mate In zeer grote mate In grote mate In enige mate In geringe mate In enige mate In geringe mate Niet Weet niet/geen mening Niet Weet niet/geen mening Aan de respondenten is uitgelegd wat onder concepten wordt verstaan, waarna is gevraagd of ze hier al in de praktijk mee te maken hebben gehad. Projectontwikkelaars zijn bekender met concepten dan woningcorporaties: 37% heeft er al in minimaal enige mate mee te maken gehad, terwijl dit bij woningcorporaties op 29% ligt. 18

19 Ervaringen met concepten Naar marktpartij Projectontwikkelaars Corporaties 7% 2% 1 27% 61% 28% 5 Positief Neutraal Positief Neutraal Negatief Weet niet/geen mening Negatief Weet niet/geen mening De ervaringen van de meerderheid van de respondenten met concepten zijn overwegend positief. Maar liefst 61% van de projectontwikkelaars en 5 van de woningcorporaties geven aan positieve ervaringen te hebben. Het aandeel respondenten dat uitgesproken negatief over concepten oordeelt, is laag: bij de ontwikkelaars en 2% bij de woningcorporaties. 19

20 Toekomst

21 Optimale realisatie nieuwbouwprojecten (spontaan) Totaal Projectontwikkelaars Woningcorporaties Stakeholders eerder en beter betrekken 12% 4% 16% Klant- en marktgericht werken 9% 13% 7% Betere kwaliteit- en risicobewaking 8% 6% 8% Goede interne organisatie 8% 13% Ketenintegratie 7% 6% 7% Goede voorbereiding en planning 7% 9% 6% Gebruik van ICT en internet 4% 6% 2% Alles in eigen beheer 4% 4% 4% Beheer op basis van levensduurkosten 3% 0% Andere cultuur in de bouw 3% 9% 0% Betere samenwerking met overheidspartijen 3% 2% 4% Projectontwikkelaars zijn van plan de komende vijf jaar gemiddeld 528 woningen en 11 bedrijfspanden te bouwen. Corporaties willen gemiddeld 625 woningen realiseren. Op de vraag hoe deze nieuwbouwprojecten optimaal kunnen worden gerealiseerd, zijn grote verschillen waar te nemen tussen projectontwikkelaars en woningcorporaties. Woningcorporaties vinden het veel belangrijker om stakeholders eerder te betrekken dan projectontwikkelaars (16% vs. 4%). Projectontwikkelaars, daarentegen, hebben klant- en marktgericht werken hoger in het vaandel staan (13% vs. 7%). Dit verschil is te verklaren uit het meer maatschappelijke karakter van de woningcorporaties tegenover het meer commerciële van de projectontwikkelaars. 21

22 Optimale realisatie nieuwbouwprojecten (geholpen) Klant- en marktgericht werken 88% 7% 2% 2% Betere kwaliteit- en risicobewaking 84% 10% 4% 2% Beheer op basis van levensduurkosten 60% 22% 10% 8% Stakeholders (vraagzijde) eerder en beter betrekken 56% 31% 7% 6% Ketenintegratie 44% 31% 1 10% Niet zoeken naar unieke oplossing met wisselende part 40% 30% 26% Gebruik van ICT en internet 3 51% 11% 3% Andere cultuur in de bouw 34% 39% 20% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Belangrijke rol Minder belangrijke rol Geen rol Weet niet/geen mening Volgens 88% van de respondenten met nieuwbouwplannen kan klant- en marktgericht werken een belangrijke rol spelen in het optimaliseren van nieuwbouwprojecten. Een betere kwaliteit- en risicobewaking volgt op de tweede plaats met 84%. Voor deze twee aspecten zijn de verschillen tussen projectontwikkelaars en woningcorporaties niet groot. Van de ontwikkelaars dicht 57% het gebruik van ICT en internet een belangrijke rol toe, tegen slechts 24% van de corporaties. Voor het beheer op basis van levensduurkosten is dit andersom (41% tegenover 70%). 22

23 Ideale resultaat van conceptoplossingen (spontaan) Betere prijs-kwaliteitverhouding 30% Snelheid, kortere doorlooptijd 20% Duurzamer, veiliger, gezonder 14% Makkelijker in gebruik Minder faalkosten/ fouten Beter comfort Meer zekerheid en garanties Meer transparantie Minder betrokkenheid klant Betere beleving/uitstraling Minder inzet klant Meer differentiatie/maatwerk 3% 3% 2% 2% 1% Anders 27% Weet niet/geen mening 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De respondenten hebben vooral de verwachting dat concepten voor een betere prijskwaliteitverhouding (30%), een snellere, kortere doorlooptijd (20%) en duurzamere en veiligere nieuwbouw (14%) kunnen zorgen. Ook hier zijn de verschillen tussen projectontwikkelaars en woningcorporaties groot. Zo verwachten de ondervraagde woningcorporaties op bijna alle aspecten meer van conceptoplossingen dan de projectontwikkelaars. 23

24 Ideale resultaat van conceptoplossingen (geholpen) Duurzamer, veiliger, gezonder 58% Betere prijs-kwaliteitverhouding Meer zekerheid en garanties Meer transparantie Snelheid, kortere doorlooptijd Makkelijker in gebruik Beter comfort Meer differentiatie/ maatwerk Betere beleving/ uitstraling 51% 50% 46% 4 44% 42% 42% 38% Minder inzet klant 27% Minder betrokkenheid klant Weet niet/geen mening 1 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bovenstaande figuur geeft de zelfde aspecten weer, alleen zijn de respondenten bij deze vraag geholpen. Duurzaamheid scoort nu hoger dan een betere prijs-kwaliteitverhouding. Opvallend verder is dat op de derde plaats meer zekerheid en garanties komt, terwijl dit eerder maar door van de respondenten is genoemd. 24

25 Conclusies en aanbevelingen

26 Conclusies en aanbevelingen - 1 Uit het onderzoek is met name naar voren gekomen dat er wel degelijk behoefte is aan een omslag bij deze marktpartijen, alleen is het belangrijk om conceptueel bouwen goed over de bühne te krijgen. Het blijkt namelijk dat projectontwikkelaars en woningcorporaties met name tegen de regeltjes aanlopen: langdurige processen, procedures/vergunningen en de invloed vanuit de overheid worden als lastig ervaren. Door deze knelpunten en oorzaken op enigerlei wijze aan te pakken, kan men een USP ontwikkelen waarmee beide doelgroepen overtuigd kunnen raken van concepten. Een bijkomend voordeel kan zijn door bij concepten reeds in een vroegtijdig stadium de eindgebruiker of de stakeholder te betrekken, dus meer keuzevrijheid in te bouwen zonder dat daar extra inspraak mee gemoeid is. Dit zal enerzijds de corporaties aanspreken, aangezien zij stakeholdersbelangen hoog in het vaandel hebben staan, anderzijds zal het ook projectontwikkelaars aanspreken aangezien zij markt- en klantgerichtheid belangrijk vinden. 26

27 Conclusies en aanbevelingen - 2 Men is slechts in beperkte mate of niet in aanraking gekomen met concepten. Dit pleit ervoor meer aandacht te schenken aan conceptueel bouwen. Wat ook moet worden meegenomen in het aandacht schenken is structuur aanbrengen. Men geeft ontzettend veel verschillende concepten op, waarmee men te maken heeft gehad. Indien er structuur wordt aangebracht, zal dit ook de bekendheid en acceptatie van conceptueel bouwen positief beïnvloeden. Het feit dat men open staat voor conceptueel bouwen mag blijken uit het feit dat men louter positieve of neutrale ervaringen heeft. Voordelen die hierbij worden genoemd zijn de snelheid/ kortere doorlooptijd, de duidelijkheid van het proces (men weet waar men staat en wat er verwacht wordt), een beter eindresultaat en een goede risicoafdekking. Deze zaken dienen dan ook uitdrukkelijk naar voren worden gebracht bij het onder de aandacht brengen van conceptueel bouwen. Dat de genoemde positieve ervaringen overeenkomen met wat men wenst bij conceptueel bouwen is dan ook alleen maar positief: men wil klant- en marktgericht werken (beter eindresultaat en snelheid) en een betere kwaliteit en risicobewaking (beter eindresultaat, duidelijkheid proces en risicoafdekking). Uiteindelijk bereikt men dan de doelen die men wenst te bereiken, dit zijn wederom die zaken die men ook als positief ervaart: duurzamer, zekerder, sneller en beter. Meer aandacht voor conceptueel bouwen, benadruk de ervaringen, de wensen van de doelgroepen en wat men er mee kan bereiken, maar belangrijker nog wat men juist kan voorkomen. 27

NETWERK CONCEPTUEEL BOUWEN STATUS QUO KNELPUNTEN ONDERZOEK 1-METING 2009 WONINGCORPORATIES & PROJECTONTWIKKELAARS

NETWERK CONCEPTUEEL BOUWEN STATUS QUO KNELPUNTEN ONDERZOEK 1-METING 2009 WONINGCORPORATIES & PROJECTONTWIKKELAARS NETWERK CONCEPTUEEL BOUWEN STATUS QUO KNELPUNTEN ONDERZOEK 1-METING 2009 WONINGCORPORATIES & PROJECTONTWIKKELAARS drs. Henri Busker drs. Reinoud de Jager 19 juni 2009 Inhoud rapportage Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De oplossingsruimte dijt oneindig uit

De oplossingsruimte dijt oneindig uit Wat betekent Conceptueel Bouwen u? Een beter beheersbaar proces, meer zekerheid over het eindresultaat en veel minder rompslomp: dat is waar Conceptueel Bouwen staat. Het Netwerk Conceptueel Bouwen ondersteunt

Nadere informatie

NETWERK CONCEPTUEEL BOUWEN. drs. Henri Busker drs. Reinoud de Jager 11 augustus 2009

NETWERK CONCEPTUEEL BOUWEN. drs. Henri Busker drs. Reinoud de Jager 11 augustus 2009 NETWERK CONCEPTUEEL BOUWEN drs. Henri Busker drs. Reinoud de Jager 11 augustus 2009 Inhoud rapportage Onderzoeksverantwoording 3 - Aanleiding en doel onderzoek 4 - Opbouw rapport en vragenlijst 5 - Onderzoeksverloop

Nadere informatie

GROEN conceptueel bouwen

GROEN conceptueel bouwen GROEN conceptueel bouwen Hoe samenwerking in de bouw kan leiden tot energiezuinige innovaties. 19.10.2009 Conceptueel Bouwen Nederland CBNL helpt organisaties succesvol te worden in het ontwikkelen, realiseren

Nadere informatie

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren Voor: Bouwlokalen Het Nieuwe Renoveren 11 oktober 2011 te Doetinchem http://www.slimrenoveren.nl

Nadere informatie

GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013. Stec Groep B.V. 25 Februari 2013

GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013. Stec Groep B.V. 25 Februari 2013 GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013 Stec Groep B.V. 25 Februari 2013 INHOUDSOPGAVE INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2013: VERHUURDERSHEFFING 1 3 Uitgaven verlagen 6 Inkomsten

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Whitepaper Klantgericht bouwen

Whitepaper Klantgericht bouwen Whitepaper Klantgericht bouwen Deze whitepaper is in samenwerking tot stand gekomen met: Introductie Uit deze whitepaper Klantgericht bouwen blijkt dat tweederde van de hoofdaannemers B&U, ontwikkelaars

Nadere informatie

Bewonersscan 2011 t.b.v. Woonstichting Vechthorst. Drs. Claudie Wels Drs. Emilie Niesten Severine L Ortye B.Com Juni 2011 c11vhtbs

Bewonersscan 2011 t.b.v. Woonstichting Vechthorst. Drs. Claudie Wels Drs. Emilie Niesten Severine L Ortye B.Com Juni 2011 c11vhtbs Bewonersscan 2011 t.b.v. Woonstichting Vechthorst Drs. Claudie Wels Drs. Emilie Niesten Severine L Ortye B.Com Juni 2011 c11vhtbs Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 3 2 Woning 7 3 Dienstverlening 11

Nadere informatie

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1 Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1 T.b.v. openbare publicatie Henri Busker Woensdag 10 juli 2013 Inleiding Dit

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

Imago-onderzoek Stichting Eemland Wonen 2013

Imago-onderzoek Stichting Eemland Wonen 2013 Imago-onderzoek Stichting Eemland Wonen 2013 Rapport Stichting Eemland Wonen BMC april 2013 ing. W. Vos (BMC) M. Verschoor (USP) Projectnummer: 046054 Correspondentienummer: DH-2803-62695 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Activiteiten ICDuBo. Maak kennis met alle facetten van duurzaam bouwen in de hal van 2.000 m2 vol inspirerende oplossingen en voorbeelden.

Activiteiten ICDuBo. Maak kennis met alle facetten van duurzaam bouwen in de hal van 2.000 m2 vol inspirerende oplossingen en voorbeelden. Van duurzaam denken naar duurzaam doen Activiteiten ICDuBo Kenniscentrum Inspiratie: Maak kennis met alle facetten van duurzaam bouwen in de hal van 2.000 m2 vol inspirerende oplossingen en voorbeelden.

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt. Hoe wilt ú wonen?

Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt. Hoe wilt ú wonen? Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk betrokken levensgenieters in de leeftijd van 50 tot circa 70 jaar. Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt SIR-55 begrijpt als geen

Nadere informatie

Persbericht USP Bouwsignalen

Persbericht USP Bouwsignalen Internationale BouwBeurs nog steeds dé beurs voor bouwend Nederland Persbericht USP Bouwsignalen Rotterdam USP Marketing Consultancy heeft net na afloop van de Internationale BouwBeurs onder 700 bedrijven

Nadere informatie

Hoe maak je de keten LEAN?

Hoe maak je de keten LEAN? Hoe maak je de keten LEAN? Oktober 2012 Meindert Koopman Directeur Bouwbedrijf Rijssen B.V Hoe maak je de keten LEAN?? Inleiding. Traditionele proces. Ketenintegratie.. Van Losser Installatiegroep. Ketenintegratie:

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014 Burgerparticipatie in de openbare ruimte Juni, 2014 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Hofland Telefoonnummer : 0570-693317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Kader

Nadere informatie

Nut en noodzaak conceptueel bouwen

Nut en noodzaak conceptueel bouwen Nut en noodzaak conceptueel bouwen Presentatie Jaarcongres NCB 2014 13 februari 2014 Stephan Dijkhuizen Inhoud Wat is conceptueel bouwen? Nut en noodzaak? Wat vraagt dat van u, als vrager of aanbieder?

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Een van de uitgangspunten van de fusie was dat onze klanten er geen hinder van mochten onder vinden. Na de fusie moest onze dienstverlening op hetzelfde niveau of

Nadere informatie

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN Januari 2014 Inleiding Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties is er veel gebeurd. Woningcorporaties

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

ZEVEN PATIOWONINGEN / PRINSENBEEK

ZEVEN PATIOWONINGEN / PRINSENBEEK Stichting Droomwonen Breda Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-2051010 info@droomwonenbreda.nl Rabobank NL02RABO 0161846653 Kamer van Koophandel Breda 55042449 BTW nummer 8515.42.591 ZEVEN PATIOWONINGEN

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor November 2014 Klachtenmanagement

Strategic Decisions Monitor November 2014 Klachtenmanagement Strategic Decisions Monitor November 2014 Klachtenmanagement In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze

Nadere informatie

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Wat is ketenintegratie? Ketenintegratie in de bouw betekent met meerdere partijen werken aan een gezamenlijk doel. De keten is zo groot als je hem

Nadere informatie

Strategische innovatie in de Nederlandse bouw

Strategische innovatie in de Nederlandse bouw Strategische innovatie in de Nederlandse bouw Werk met concept Inhoud E greep uit e nieuwe praktijk Noodzaak tot strategische vernieuwing Werk met concept Pottie van strategische innovatie: Voor klant

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Samenwerking tussen opdrachtgevende en opdrachtnemende. Real Estate & Housing Design & Construction Management Sogol Azarbad Januari 2010

Samenwerking tussen opdrachtgevende en opdrachtnemende. Real Estate & Housing Design & Construction Management Sogol Azarbad Januari 2010 Samenwerking tussen opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen binnen ontwikkelende bouwbedrijven Real Estate & Housing Design & Construction Management Sogol Azarbad 1222538 Januari 2010 1 2 eb. Sep

Nadere informatie

FixPlan voor installaties

FixPlan voor installaties FixPlan voor installaties Installatietechniek FixPlan installatietechniek is een creatieve en innovatieve partner die technische installaties ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert op het gebied

Nadere informatie

slimrenoveren De Toekomsttest voor de Woningvoorraad Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren In samenwerking met USP Marketing Consultancy

slimrenoveren De Toekomsttest voor de Woningvoorraad Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren In samenwerking met USP Marketing Consultancy slimrenoveren De Toekomsttest voor de Woningvoorraad Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren In samenwerking met USP Marketing Consultancy Voor: Ketencongres Creatie van de Toekomst 21 juni 2011

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven.

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven. Resultaten onderzoek evaluatie HvO woningzoekenden Inleiding In de maand september 2014 heeft Enserve in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen een onderzoek ter evaluatie van de HvO 2013 uitgevoerd

Nadere informatie

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Rapportnr. : 13 0021 14 Projectmanager(s) : R. Dreier en J.D. Rotman Datum : Februari

Nadere informatie

Bouw uw toekomst samen met BouwTeam Oost

Bouw uw toekomst samen met BouwTeam Oost Bouw uw toekomst samen met BouwTeam Oost Over BouwTeam Oost Sinds 1999 is BouwTeam Oost actief in de bouw sector als bouwbedrijf, en profileert zicht sindsdien als een traditionele kwaliteitsbouwer. Met

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Verbeteren Regionale Keringen deeltraject Midden Waterschap Brabantse Delta.

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Verbeteren Regionale Keringen deeltraject Midden Waterschap Brabantse Delta. Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Verbeteren Regionale Keringen deeltraject Midden Waterschap Brabantse Delta 30 november 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel Methode Respons 2 Samenvatting Belangrijkste

Nadere informatie

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht drs. J. Greven Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Fax 020 251 0444 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, maart 2011 Inhoud 1

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Kaschra Bouwmanagement

Kaschra Bouwmanagement Kaschra Bouwmanagement VAN INITIATIEF TOT EN MET GEBRUIK Kaschra Bouwmanagement werkt vanuit ervaring en deskundigheid in het hele bouwtraject. Onze dienstverlening omvat: management op de bouwplaats bouwtoezicht

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Aanleiding Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer 6,5 miljard euro per jaar in hun woningvoorraad gestoken. Van dit bedrag ging ongeveer

Nadere informatie

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN De bouw staat te boek als een weinig innovatieve, conservatieve

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Ketenintegratie in de woningbouw Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Inhoud Waarom? Hoe? Resultaten theorie Resultaten praktijk Conclusie

Nadere informatie

Hoe werkt conceptueel bouwen? Verschillende standaarden

Hoe werkt conceptueel bouwen? Verschillende standaarden Conceptueel Bouwen 40 Tekens van Transitie Hoe werkt conceptueel bouwen? Bij conceptueel bouwen ontwikkelen architecten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en toeleveranciers samen een standaardconcept

Nadere informatie

Voorkomen of genezen? Veiligheid van de elektrische installatie in sociale huurwoningen

Voorkomen of genezen? Veiligheid van de elektrische installatie in sociale huurwoningen Voorkomen of genezen? Veiligheid van de elektrische installatie in sociale huurwoningen Inhoudsopgave Toenemende druk op de elektrische installatie 3 Complexere installaties 3 Controle op veiligheid is

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Electronisch zaken doen in de bouw anno 2013 Feiten uit onderzoeken USP & BouwKennis

Electronisch zaken doen in de bouw anno 2013 Feiten uit onderzoeken USP & BouwKennis Electronisch zaken doen in de bouw anno 2013 Feiten uit onderzoeken USP & BouwKennis Voor de S@les in de Bouw dag, september 2013 Jan Paul Schop, managing partner September 2013 USP Marketing Consultancy:

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Dé BREEAM Uitdaging het onderzoeksvoorstel

Dé BREEAM Uitdaging het onderzoeksvoorstel 63 Dé BREEAM Uitdaging het onderzoeksvoorstel BREEAM-NL In Use is, als het gaat om de gebouwde omgeving te verduurzamen, een heel bruikbaar instrument. Wij, Sannie Verweij van Gebouwinzicht en Robert Sengers

Nadere informatie

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR

CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR WONEN IS MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD! CREATIEF DESKUNDIG BETROUWBAAR Het bedrijf een korte introductie Verrassend creatief met hands-on mentaliteit Actief op het gebied van het ontwikkelen, realiseren,

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Informatieavond. Toekomst complex Mr.van de Venstraat Zijtaart 20 september 2010

Informatieavond. Toekomst complex Mr.van de Venstraat Zijtaart 20 september 2010 Informatieavond Toekomst complex Mr.van de Venstraat Zijtaart 20 september 2010 Wat aan de orde? Welkom en programma Woonbelang Veghel; Ad Stas algemeen bestaande complex en toekomstvisie wat betekent

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Optimalisatie door Resultaatgerichte Samenwerking

Optimalisatie door Resultaatgerichte Samenwerking Optimalisatie door Resultaatgerichte Samenwerking Waardecreatie in de keten Bart Eissens Strategische vastgoedadviseur Sigma Coatings bouwdivisie Stof tot nadenken Het belang van de prestaties van vastgoed

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Aanbestedingswet. Oktober 2015 (4 e meting) Presentatie

Monitor Nieuwe Aanbestedingswet. Oktober 2015 (4 e meting) Presentatie Monitor Nieuwe Aanbestedingswet ober (4 e meting) Presentatie Drs. Henri Busker 28 oktober Achtergrond ober : 0-meting April/mei : 1-meting ober : 2-meting ober : 3-meting 149 Opdrachtgevers: Gemeenten

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

December De WoonTafel. Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door

December De WoonTafel. Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door December 2012 De WoonTafel Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel De kansen van ketensamenwerking Mede mogelijk gemaakt door Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel De kansen van

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Aanleiding Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer 6,5 miljard euro per jaar in hun woningvoorraad gestoken. Van dit bedrag ging ongeveer

Nadere informatie

RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES

RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES 2017-2022 1. De 3% groei ambitie De gemeenten van de U16 en de 22 corporaties, verenigd in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht

Nadere informatie

Sikkens 5-stappenplan

Sikkens 5-stappenplan Infoblad 1330 Sikkens 5-stappenplan Plan om faalkosten rond schilderwerk aan nieuwbouwprojecten te voorkomen Faalkosten in nieuwbouwprojecten zijn terecht een bron van zorg voor elke bouwpartij. Sikkens

Nadere informatie

Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012

Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012 Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012 Datum: Juli 2012 Contactpersonen: Martijn Snels Eva Kromhout Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Aanbestedingswet. 2-meting 2014. Rapportage

Monitor Nieuwe Aanbestedingswet. 2-meting 2014. Rapportage Monitor Nieuwe Aanbestedingswet 2-meting 2014 Rapportage Drs. Henri Busker & Sylvana van Hensbergen MA. oktober/november 2014 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording 2 Zakelijke relatie 3 EMVI 4 Clusteren

Nadere informatie

Voorblad. Rapport Harmonisch Leven. Ronald Provoost Iddo Meijer Maart 2006

Voorblad. Rapport Harmonisch Leven. Ronald Provoost Iddo Meijer Maart 2006 Voorblad Rapport Harmonisch Leven Ronald Provoost Iddo Meijer Maart 2006 Inhoudsopgave rapportage Deel 1: Onderzoeksverloop: 3 Inhoudsopgave 1.1 Onderzoeksverantwoording 4 Pagina Deel 2: Onderzoeksbevindingen:

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Regelgeving Horeca Maastricht 2005

Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek en Informatie Auteur: Sabine Bosch Met medewerking van: Marcel Theunissen Duboisdomein 30 Postbus 1992 6201 BZ

Nadere informatie

REGIE OVER INFORMATIE BIM VOOR WONINGCORPORATIES

REGIE OVER INFORMATIE BIM VOOR WONINGCORPORATIES REGIE OVER INFORMATIE BIM VOOR WONINGCORPORATIES REGIE OVER INFORMATIE BIM VOOR WONINGCORPORATIES Woningcorporaties worden in toenemende mate aangesproken op efficiency en het verlagen van bedrijfslasten.

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Kiezen opdrachtgevers het juiste bouworganisatiemodel?

Kiezen opdrachtgevers het juiste bouworganisatiemodel? Strategisch samenwerken in het bouwproces stichting bouwresearch Kiezen opdrachtgevers het juiste bouworganisatiemodel? Opdrachtgevers.. en organisatiemodellen Kiezen opdrachtgevers het juiste bouworganisatiemodel?

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Commissie Ruimte en Milieu

Commissie Ruimte en Milieu Griffie Commissie Ruimte en Milieu Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 159551 Behandelend ambtenaar : M.H.M. Timmermans Directie/bureau : Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving/ Bureau Ontwikkeling

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Verwachtingen van huurders en uitdagingen voor corporaties Dit jaar is het alweer 13 jaar geleden dat USP Marketing Consultancy startte

Nadere informatie

mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes

mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes mycuby van De Mors In een mum van tijd een ruimte die precies aan uw wensen voldoet? Dat is onze specialiteit! mycuby staat voor een nieuwe, duurzame manier van bouwen.

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie