Symposium Van ERP naar shopfloor. VIK Industrial Practice en 29 april

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Symposium Van ERP naar shopfloor. VIK Industrial Practice 2010. 22 en 29 april"

Transcriptie

1 VIK VIK V V orming orming Symposium Van ERP naar shopfloor VIK Industrial Practice en 29 april In samenwerking met: de VIK Studiegroep Industriële Informatisering en Automatisering de VIK Studiegroep Meet- en Regeltechnieken Met de steun van:

2 Van ERP naar shopfloor In deze tweede editie van de VIK Industrial Practice (VIP) Days wordt de link gelegd tussen processcontrol enerzijds en bedrijfsadministratiesystemen anderzijds. Zijn in de meeste ondernemingen de beide uitersten - ERP en processcontrol - al wel aanwezig, dan is in vele gevallen de communiciatie tussen beide nog gering of onbestaande. Het symposiuim Van ERP naar shopfloor wil daarop een antwoord, een methode van aanpak, een best-practicewerkwijze geven. De eerste dag handelt voornamelijk over de concepten, de tweede dag over de concrete aanpak van zo n project. Voortdurend illustreren cases hoe bedrijven dit reeds hebben ervaren en er voordeel uit gehaald hebben. Manufacturing excellence Industriële ondernemingen vechten voortdurend met sterke internationale concurrentie. De efficiëntie van hun productieprocessen en hun logistieke activiteiten zijn van essentieel belang om renderend te blijven. Een voortdurend stijgend aantal productiebedrijven ondervindt daarom de noodzaak om te beschikken over een geheel van volledig geïntegreerde systemen. Industriële communicatie is in deze context de laatste 10 jaar dan ook een belangrijk item geworden. Wat kunt u verwachten? In de praktijk ziet men echter dat ERP leveranciers steeds meer met het procesniveau communiceren en dat anderzijds DCS-systemen hogere functies aanbieden. Voor de gebruiker, u dus, wordt het er zeker niet duidelijker op. Welke richting moet hij uit? Met wie moet hij in zee gaan? Hoe zo n automatiseringsproject gepast aanpakken? Kan de productiescheduling automatisch verlopen? Welke data zijn nodig en wat kan men eruit afleiden? Levert de investering wel de aangehaalde opbrengsten op? Dit 2-daags symposium biedt u hierop een antwoord. Belangrijk is dat men zich kan steunen op standaarden. Daarom is de rode draad doorheen het symposium de ISA-95 standaard. ISA-95 is de industrie-standaard voor het beschrijven van bedrijfsprocessen op de productievloer en de uitwisseling van data tussen ERP en de werkvloer. Door bij een MES project met ISA-95 te starten hanteert men een universele taal die het wederzijds begrip over de bedrijfsprocessen en de gevraagde functionaliteit sterk verbetert. Tijdens het symposium zal deze problematiek aan bod komen. Cases zullen het geheel verduidelijken en een mini-beurs met leveranciers stellen u in de mogelijkheid om directe contacten te leggen. Deze integratie begint met de elektronische productiesturingen zoals PLC s en microcontrollers over een gepaste HMI (Human Machine Interface) naar een supervisie- en alarmsysteem zoals de huidige SCADA toepassingen om te eindigen in het ERP (Enterprise Resource Planning) systeem. Het komt er met andere woorden eigenlijk op neer dat industriële communicatie overgaat van werkvloermanagement over plantmanagement naar business management. De voorbije jaren is al veel geïnvesteerd in ERP systemen en in procesautomatisering. Daardoor is de kloof tussen beide alsmaar duidelijker geworden. Om het in ISA terminologie te zeggen: om de process control layer efficiënt te laten samenwerken met de Business Planning & Logistics is een tussenlaag, de Manu facturing Operations & Control laag noodzakelijk. In deze middenlaag moet men MES situeren. Deze Manufacturing Execution Systems zorgen voor de informatie om de activiteiten van order tot afgeleverd product te optimaliseren. Gebruik makend van recente en accurate data zal een MES productie-activiteiten initiëren, leiden, erop reageren en rapporteren. VIK Industrial Practice

3 VIK Industrial Practice zicht van de basisfuncties en een mogelijke software-architectuur levert u de informatie om onderbouwde beslissingen in uw project te nemen en risico's te beperken uur Case: Brouwerij Martens: van sensor tot boardroom Paul Bloemen, ICT Manager, Brouwerij Martens Donderdag 22 april uur Ontvangst uur ISA-95 als communicatienorm tussen uw ERP en de shopfloor Drs. Bianca Scholten, principal consultant, TASK 24 Productiebedrijven hebben veel geïnvesteerd in ERP systemen en in de automatisering van hun productieprocessen. Nu zij er de vruchten van willen plukken, wordt de kloof tussen het kantoor en de fabrieksvloer ineens pijnlijk voelbaar. ERP systemen zijn alleen waardevol als zij gevuld worden met accurate data en die data zijn afkomstig uit de control systemen. Menig bedrijf is nog te veel afhankelijk van tijdrovende en foutgevoelige handmatige informatie-uitwisseling. Maar hoe automatiseer je dit proces? De internationale ISA-95 standaard biedt een methode om IT, engineering en gebruikers dezelfde taal te laten spreken zodat zij een integratieproject kunnen voorbereiden en succesvol uitvoeren. Ook biedt ISA-95 standaard informatiestromen die door de belangrijkste softwareleveranciers worden ondersteund. Bianca Scholten, auteur van de handboeken The Road to Integration en MES Guide for Executives, licht toe hoe u ISA-95 kunt inzetten als hulpmiddel om productie-informatiesystemen te implementeren en te integreren met de reeds aanwezige informatiesystemen uur Kanttekeningen bij de levels van ISA-95 Ing. Hendrik Loobuyck, consultant, Adentra vof ISA 95 spreekt over level 3 als tussenlaag tussen Process control functions level 2, 1 en 0 en de business planning and logistics functions level 4. ERP-systemen bieden allerlei mogelijkheden aan om met het processlevel te communiceren, DCS-systemen bieden allerlei functies aan die in level 3 of zelfs gedeeltelijk in level 4 thuis horen. Wat hoort er nu thuis in die level 3-laag? Is level 3 gelijk aan MES? Is deze tussenlaag wel nodig is? uur Pauze bezoek mini-beurs uur Standaardsoftware of maatsoftware? ir. Wim De Bruyn, lector ICT, ICT management, R&D MES Departement Bedrijfsinformatie & ICT, Hogeschool Gent Hoe begint men best aan de koppeling van de productievloer naar het ERP-systeem van het bedrijf? Sommigen verkiezen maatsoftware, anderen zweren bij standaardsoftware, nog anderen gebruiken een tussenoplossing met configureerbare modules of werken met standaardbibliotheken. Hoe ziet een algemene structuur, de algemene architectuur van een MES er eigenlijk uit? Kan ik een MES zelf ontwikkelen en hoe begin ik er dan aan? In deze presentatie verneemt u hoe u de ontwikkeling kan aanpakken en hierbij gebruik kan maken van standaarden. Een over- Brouwerij Martens focust zich op de private label biermarkt, een markt gekenmerkt door hoge volumes aan lage marges met constant wijzigende klantenbehoeften. In 2009 werden niet minder dan 250 verschillende SKU s gecommercialiseerd. De brouwerij voert een strategie van lowest cost producer in dit competitieve marktsegment. Om zijn business- en productieprocessen te ondersteunen worden functionele en flexibele IT systemen ingezet. De integratie van MES en ERP speelt daarbij een belangrijke rol, o.m. in correcte kostprijscalculaties, lot naspeurbaarheid en leverbetrouwbaarheid. Standaarden als S88 en S95 zijn voor Brouwerij Martens geen loze begrippen uur Lunchpauze bezoek mini-beurs uur Scheduling in MES systemen Paul Verstraete, Systeem Architect, MESware nv Scheduling blijft vandaag een verwarrend begrip. De relatie tussen de scheduling functionaliteit op level 4 en level 3 van de ISA-95 standaard blijft voor veel bedrijven onduidelijk. Ook blijft het gebruik van automatisch schedulen in heel wat bedrijven beperkt. Deze presentatie situeert scheduling t.o.v. de ISA 95 standaard, gaat dieper in op scheduling in de level 3 laag (MES laag), geeft een overzicht van de mogelijke voordelen van scheduling functionaliteit op niveau van het MES, haalt ook een aantal mogelijke moeilijkheden aan om scheduling op MES niveau toe te passen uur Case: Scheduling in een SAP omgeving Ing. Connie Vanhoof, Janssen Pharmaceutica nv Detailed Scheduling wordt meestal gezien als een onderdeel van een MES-omgeving. Bij Janssen Pharmaceutica werd ervoor gekozen om de oplossing die SAP biedt, namelijk APO PP/DS, te gebruiken als tool voor detailplanning in de Europese productie plants. In deze presentatie wordt er ingegaan op het gebruik van PP/DS en op de interactie met andere omgevingen zoals ERP, lange termijn planning, tankplanning en de werkvloer. Het is geen technische toelichting van de oplossing, maar wel een uiteenzetting van de ervaringen en het gebruik langs business kant uur Case: Tendensen in logistieke automatisering Gerard Paulussen, Managing Director, Intrion Aan de hand van praktijkvoorbeelden en veel beeldmateriaal schetst de spreker hoe industriële automatisering in logistiek en productie, ondersteund door een juiste aansturing en beheer van informatie, zorgt voor efficiëntie, kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Samen kijken we naar marktevoluties in vraag en aanbod en worden tendensen en uitdagingen voor de toekomst duidelijk uur Netwerkdrink - bezoek mini-beurs tot uur

4 VOOR PRIJSINFO EN UW KORTING VAN -10%, SCHRIJF IN VIA

5 Vervolg 29april uur Case: Productie en magazijn integreren Jurgen Gouwy, Business Development Manager, De Clercq Solutions Een pragmatische benadering en aanpak van shopfloor- en magazijn-projecten leidt tot de grootste successen maar: Hoe begin je eraan? Wat zijn de grootste opportuniteiten? Welke zijn de mogelijke valkuilen? Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uit verschillende industrietakken, leert u hoe u de juiste functies voor de oplossing van uw probleem kan bepalen. U zal versteld staan over het feit dat er veel gelijkenissen terug te vinden zijn bij de aangehaalde voorbeelden en dat uw eigen vraag heel waarschijnlijk ook op een dergelijke manier kan beantwoord worden uur Lunch bezoek mini-beurs uur Case: Smart Dashboards voor proces monitoring en proces optimalisatie Ing. Filip Bruggeman, Consultant, Novotek Een goede data en informatie infrastructuur tussen ERP en shopfloor biedt onder andere krachtige mogelijkheden voor data mining en data warehousing. Deze functionele modules kunnen dan op zich zeer zinvolle informatie en optimalisatie mogelijkheden opleveren naar de gebruiker toe in de vorm van zogenaamde Smart Dashboards. Tijdens deze presentatie wordt een inleiding gegeven op dergelijke oplossingen. Daarna wordt een aantal concrete Smart Dashboard toepassingen getoond voor KPI beheer binnen: energie monitoring, efficiency monitoring en proces optimalisatie uur Case: MES implementatie in de tankterminal wereld Wim Tindemans, Team Leader Business Applications, Egemin Automation Division Process Automation Bij een MES implementatie wordt vaak gesproken over horizontale en verticale integratie. Deze integratie blijkt niet voor alle sectoren op de dezelfde manier ingevuld te worden. Deze case toont aan hoe de verticale en horizontale integratie van een tank terminal automatisering kan worden bewerkstelligd, en wat de pijnpunten hierbij zijn. Hoe kan een MES implementatie bijdragen tot een verbetering van de logistieke flow en geïntegreerd zijn in de productie? Hoe kan u andere partijen (bv truckchauffeurs, planners, ) betrekken in de bediening van een terminal? De focus wordt gelegd op specifieke noden voor de geïntegreerde automatisering in deze sector. E vita is een software product ontwikkeld door Egemin, specifiek voor de tank terminal automatisering uur Wat na de afwerking van een MES project? Ing. Hendrik Loobuyck, consultant, Adentra vof Eens een project rond industriële automatisering geïmplementeerd is en de kinderziekten weggewerkt zijn, moet het in bedrijf worden gehouden. Eerst wordt er kort geschetst wat er verwacht wordt van de ondersteuning of support. Nadien wordt het verschil in aanpak tussen de ondersteuning in administratieve en industriële omgevingen toegelicht uur Netwerkdrink bezoek mini-beurs tot uur VIK Vorming VIK Vorming Symposium Van ERP naar shopfloor

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

Procesmanagement & ict. Een haat-liefde verhouding?

Procesmanagement & ict. Een haat-liefde verhouding? Procesmanagement & ict. Een haat-liefde verhouding? 10 TIEM 2.0 43 PROCESMANAGEMENT & ICT. EEN HAAT-LIEFDE VERHOUDING? Als we kijken naar de markt voor business process management (BPM) ondersteunende

Nadere informatie

Information Integration Center

Information Integration Center BROCHURE Information Integration Center EENVOUD DOOR INTEGRATIE Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl BROCHURE INFORMATION INTEGRATION CENTER 2

Nadere informatie

Excellence OPERATIONS EXECUTION NIEUWSBRIEF OBJECTIVE, 3-2014. Battery Supplies ondersteunt groei WMS geïntegreerd met Assembly- en Repair Operations

Excellence OPERATIONS EXECUTION NIEUWSBRIEF OBJECTIVE, 3-2014. Battery Supplies ondersteunt groei WMS geïntegreerd met Assembly- en Repair Operations Excellence OPERATIONS EXECUTION NIEUWSBRIEF OBJECTIVE, 3-2014 Ysco implementeert Capacity Requirements Planning voor 600 werknemers Battery Supplies ondersteunt groei WMS geïntegreerd met Assembly- en

Nadere informatie

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN EN DE GEVOLGEN VOOR MANAGEMENT ACCOUNTING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van:

Nadere informatie

[Vitaminen zitten in de schil]

[Vitaminen zitten in de schil] Business Software Pakweg tien jaar geleden kenden we binnen IT de golf van objectgeoriënteerde applicaties. De wereld zou grondig veranderen, want de gebruikers zouden in de toekomst bij de verschillende

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

Planning en scheduling oplossingen bieden. Service Management organisatie

Planning en scheduling oplossingen bieden. Service Management organisatie Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier Planning en scheduling binnen een Service Management organisatie 4.5 Planning en scheduling binnen een Service Management organisatie In de huidige

Nadere informatie

Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 3 (2004) E-logistics. Stijn Gasthuys 1 stijngasthuys@hotmail.com

Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 3 (2004) E-logistics. Stijn Gasthuys 1 stijngasthuys@hotmail.com Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 3 (2004) E-logistics Stijn Gasthuys 1 stijngasthuys@hotmail.com Abstract Met dit artikel 2 analyseren we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Internet

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

SOLUTIONS. Manufacturing. Eén product, één focus: een interview met Jim Errington, Managing Director EMEA, Fujitsu Glovia International

SOLUTIONS. Manufacturing. Eén product, één focus: een interview met Jim Errington, Managing Director EMEA, Fujitsu Glovia International Manufacturing SOLUTIONS WPS Parking Systems: HighTech parkeren dankzij ERP Elektronicaproducent Unitron gaat voor verdere internationale groei met glovia.com Eén product, één focus: een interview met Jim

Nadere informatie

béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå

béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå j~êáç=^boqp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=déêêáí=g^kppbkp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=hçéå=s^kellc báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

achieve ambitions HSO the results company Op basis van www.hso.com

achieve ambitions HSO the results company Op basis van www.hso.com achieve ambitions Op basis van HSO the results company www.hso.com ambities waarmaken Een bedrijf succesvol runnen is topsport. Het betekent hard werken, volgens een strategisch plan. Met teams die een

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2014?

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2014? Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2014? Focusgebieden voor succes in omzet en winst In verschillende opzichten is de westerse economie een nieuwe weg ingeslagen. De US en de UK rapporteren een bescheiden

Nadere informatie

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10 UltiPoint Enterprise Collaboration Title Subtitle Title Subtitle p 1/10 Inhoudstabel 1. Collaboration... 3 1.1. Context Efficiënter samenwerken en digital transformation... 3 2. UltiPoint Enterprise Collaboration

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

WHITE PAPER ERP VOOR PRODUCTIEBEDRIJVEN. Door Patrick Rahali Analist bij CXP

WHITE PAPER ERP VOOR PRODUCTIEBEDRIJVEN. Door Patrick Rahali Analist bij CXP WHITE PAPER ERP VOOR PRODUCTIEBEDRIJVEN Door Patrick Rahali Analist bij CXP Inhoudstafel 1. Inleiding 5 2. Uitdagingen 6 A. In dienst van de bedrijfsstrategie 6 B. Schaalbaarheid 6 C. Competitiviteit

Nadere informatie

BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen

BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0) 318 55 20 20 en te

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden.

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden. De kloof en de brug Bouwers en beheerders zijn net als twee zijden van een muntstuk. Ze vormen een eenheid maar kijken elkaar nooit aan. (Oude Chinese wijsheid, 2002 NC) Inleiding Binnen het IT wereldje

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie