Yunio: Jeugdgezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Yunio: Jeugdgezondheidszorg"

Transcriptie

1 Yunio: Jeugdgezondheidszorg Meer dan alleen het consultatiebureau Yunio is onderdeel van.

2 Yunio, een goed begin Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling van hun kind van baby tot puber. De medewerkers van Yunio zijn stuk voor stuk professionals met liefde voor het vak. Met oog voor detail. Een vertrouwd gevoel, altijd dichtbij. Yunio, een goed begin. Yunio biedt naast jeugdgezondheidszorg tevens kraamzorg. Jeugdgezondheidszorg Yunio jeugdgezondheidszorg biedt in Oost-Gelderland alle ouders/- verzorgers met kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar een aantal diensten aan, waarvan het consultatiebureau de meest bekende is. Ruim 98% van alle nul- tot vierjarigen en hun ouders/verzorgers maakt gebruik van deze diensten. 2

3 Kans voor alle kinderen Het doel van de jeugdgezondheidszorg is dat alle kinderen tussen de nul tot vier jaar de kans krijgen zich te ontwikkelen in een aandachtsvolle, veilige omgeving, waarin problemen worden voorkomen of tijdig worden gesignaleerd en opgepakt. De jeugdgezondheidszorg wil dit onder andere bereiken door een intensieve samenwerking met onder meer de kraamzorg, de kinderopvang, de peuterspeelzalen en de GGD. De continuïteit van zorg wordt hierdoor gewaarborgd. Het zorgaanbod wordt continue afgestemd op de vraag van de ouder en het kind. Kwaliteit Yunio jeugdgezondheidszorg heeft de volgende kwaliteitskeurmerken: - het WHO/Unicef-certificaat voor borstvoedingsvriendelijke organisatie; - het certificaat Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Yunio onderschrijft het RAAK-manifest Het RAAK-manifest staat voor kindvriendelijke samenleving en aanpak kindermishandeling. Yunio ondersteunt een respectvolle opvoeding zonder geweld. 3

4 De diensten van de jeugdgezondheidszorg Hieronder treft u een overzicht aan van de diensten van de jeugdgezondheidszorg. Start zorgverlening Elk nieuw kind wordt via de gemeente aangemeld, zowel na geboorte als na verhuizing. Na de geboorte ontvangt de afdeling jeugdgezondheidszorg een kraamoverdracht van de kraamzorgorganisatie of het ziekenhuis. De jeugdverpleegkundige brengt tussen de tiende en veertiende dag na de geboorte een huisbezoek bij de ouders en hun baby. 4

5 Huisbezoek Aansluitend op de kraamzorg die u wellicht ontvangen heeft, krijgt de verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg een overdracht van de kraamverzorgende. Vervolgens neemt zij telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Het huisbezoek is onder andere bedoeld als eerste kennismaking. De jeugdverpleegkundige die bij u op bezoek komt zal, indien mogelijk, u en uw kind tijdens de zuigelingen- en peuterperiode begeleiden. Tijdens het huisbezoek krijgt u van de jeugdverpleegkundige informatie over de verzorging, voeding en ontwikkeling van de baby, het vaccinatieprogramma en de gang van zaken op het consultatiebureau. Daarnaast geeft zij uitleg over het digitale dossier waarin alle belangrijke gegevens van uw kind worden vastgelegd. U kunt dit dossier inzien. U ontvangt van haar tevens het Groeiboek. Dit is een boekje waarin u allerlei zaken over de groei en ontwikkeling van uw kind kunt opzoeken en noteren. Van de jeugdverpleegkundige hoort u in welke plaats u het consultatiebureau kunt bezoeken en u maakt in overleg een eerste afspraak. Consultatiebureau Tijdens de zuigelingenen peuterperiode bezoekt u meerdere keren het consultatiebureau voor een medisch en/of verpleegkundig consult. Hier kunt u de consultatiebureauassistente, de jeugdverpleegkundige en de consultatiebureauarts ontmoeten. De assistente ontvangt u op de afgesproken tijd; zij informeert u over de gang van zaken op het consultatiebureau, weegt en meet uw kind en legt deze gegevens vast. De jeugdverpleegkundige volgt de algemene ontwikkeling, beantwoord vragen en geeft praktische informatie over voeding, verzorging, veiligheid en opvoeding. De arts verricht het lichamelijk onderzoek en besteedt aandacht aan de totale ontwikkeling van het kind waaronder de motorische ontwikkeling; hoe reageert het kind, hoe beweegt het? Een bezoek aan het consultatiebureau duurt in totaal iets minder dan een uur. De consulttijd is beperkt maar is er meer tijd nodig, dan kan een extra afspraak worden gemaakt. Dit kan zowel op initiatief van u als van de jeugdverpleegkundige of arts. 5

6 Ouders en hun kinderen bezoeken afwisselend de consultatiebureauarts en de jeugdverpleegkundige. Gedurende vier jaar zijn er regelmatig contactmomenten op het consultatiebureau. Contactmoment eerste maand tweede maand derde maand vierde maand zesde maand zevende maand negende maand elfde tot twaalfde maand veertiende maand achttiende maand twee jaar tweeëneenhalf jaar drie jaar drie jaar en negen maanden Taken beoordeling van de groei: lengte, gewicht en hoofdomtrek; beoordeling van de lichamelijke, psychomotorische en sociaal-emotionele ontwikkeling; uitvoering van screeningen op visuele stoornissen, dysplastische heupafwijkingen, aangeboren hartafwijkingen en spraak/taalstoornissen; uitvoering van het vaccinatieprogramma; voorlichting, advisering en begeleiding wat betreft voeding, verzorging, opvoeding en ontwikkeling; verwijzing naar derden. Vaccinaties Het consultatiebureau verzorgt de vaccinaties tegen een aantal ziekten. Kinderen kunnen worden gevaccineerd tegen de ziekten difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenza type b, hepatitis B 6

7 (DKTP/Hib/HB prik), pneumococcen, bof, mazelen, rode hond (BMR) en meningococcen type c. Het vacinatieprogramma ziet er als volgt uit: Leeftijd Vaccinaties 2 maanden DKTP/Hib-1/HB+Pneu1 3 maanden DKTP/Hib-2/HB+Pneu2 4 maanden DKTP/Hib-3/HB+Pneu maanden DKTP/Hib-4/HB+Pneu4 14 maanden BMR-1+Meningococcen-C 4 jaar DKTP5 9 jaar DTP-6+BMR-2 Voor uitvoering van het vaccinatieprogramma vraagt de arts om uw toestemming. De vaccinatie wordt op 9-jarige leeftijd uitgevoerd door de GGD. Gehoortest Het gehoor van uw baby is van groot belang voor de spraak/taalontwikkeling. Om vast te stellen of uw baby goed hoort, krijgt uw baby al in de eerste levensmaand een gehoortest. Deze test wordt neonatale gehoorscreening genoemd. Uw baby krijgt een klein dopje in het oor. Het dopje is verbonden met een meetapparaatje. Dit apparaatje meet het gehoor van uw baby. Tijdens het eerste huisbezoek ontvangt u voor deze gehoortest een aparte uitnodiging. De gehoortest vindt plaats op een speciale zitting op het consultatiebureau en niet tijdens het reguliere consultatiebureaubezoek, omdat de gehoortest wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde jeugdverpleegkundige. De gehoortest vindt niet op ieder consultatiebureau plaats, maar wordt op één plaats in uw regio uitgevoerd. Het kan dus zijn dat u voor de test wordt gevraagd naar een andere plaats te gaan. Uitgebreidere informatie over de gehoortest kunt u nalezen in de folder gehoorscreening bij pasgeborenen die u heeft ontvangen bij de geboorteaangifte van uw kindje bij de burgerlijke stand. Of op de website 7

8 Spreekuren jeugdverpleegkundige Naast het consultatiebureau bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het inloopspreekuur. Uw jeugdverpleegkundige of de afdeling informatie & advies kan u nadere informatie geven over de plaats en het tijdstip van de verschillende spreekuren of kijk hiervoor op Opvoedingsvragen Als u vragen of twijfels heeft over de opvoeding van uw kind, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen: 1 Raadpleeg de verpleegkundige of arts van het consultatiebureau 2 Maak een afspraak met uw eigen verpleegkundige via telefoon (10 ct/min) 3 Bezoek het verpleegkundig spreekuur waar u zonder afspraak binnen kunt lopen. Adressen en openingstijden treft u aan op onze website 8

9 Indicatie huisbezoek De jeugdverpleegkundige komt op indicatiehuisbezoek als de jeugdverpleegkundige of de consultatiebureauarts samen met u óf in overleg met u van mening is, dat extra zorg nodig is bij de volgende indicaties: - probleem verhelderen (bijvoorbeeld huilbaby, druk gedrag); - bevorderen gezondheid (bijvoorbeeld begeleiding bij borstvoeding, onvoldoende groei of overgewicht); - motiveren tot vaccineren; - pedagogisch ondersteunen (bijvoorbeeld bij slaapproblemen); - zorgen delen (bijvoorbeeld risicokind/-gezin, vermoedens van kindermishandeling); - motiveren tot verwijzing. De medewerkers van de afdeling jeugdgezondheidszorg verwijzen naar of werken samen met: Kortdurende video hometraining; pedagoog; peuterspeelzaal/kinderopvang; maatschappelijk werk; diëtist; huisarts/specialist; kinderfysiotherapeut; logopedist; integrale vroeghulp; Bureau Jeugdzorg; AMK (advies en meldpunt kindermishandeling); MEE en GGD. Kortdurende video hometraining Kortdurende video hometraining is een methode om ouders met behulp van videobeelden te ondersteunen. Ouders krijgen daarbij op een positieve manier inzicht in het contact tussen henzelf en hun kind. Uit ervaring is gebleken dat ouders die hun vragen of twijfels meteen met anderen delen, veel sneller de problemen weer de baas zijn. Als er te lang wordt gewacht, kunnen de problemen zich opstapelen. Wanneer er op een vroeg moment met video hometraing wordt gestart zijn er vaak maar een paar contactmomenten nodig. Yunio jeugdgezondheidszorg verzorgt deze kortdurende video hometraining zelf. Zij wordt uitgevoerd door een jeugdverpleegkundige die hierin getraind is. Uw jeugdverpleegkundige of de consultatiebureauarts kunnen deze ondersteuning voor u aanvragen. Home-Start Home-Start is een vrijwilligersproject voor elk gezin, met ten minste een kind van zes jaar of jonger, dat behoefte heeft aan ondersteuning 9

10 in de opvoeding of een luisterend oor. Meestal kan een gezin problemen zelf oplossen, maar soms is het een opluchting als iemand tijd heeft om te luisteren of een handje helpt bij het oplossen van praktische zaken. Via Home-Start kan een vrijwilliger hiervoor regel matig bij een gezin thuis komen. U kunt contact opnemen met de coördinator van Home-Start via telefoonnummer (10 ct/min). Yunio JGZ werkt met de verwijsindex risicojongeren De verwijsindex is een digitaal systeem waarin medewerkers van verschillende organisaties en instellingen een signaal kunnen afgeven, wanneer zij zich zorgen maken over uw kind. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over uw kind afgeven in de verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo weten zij van elkaar en kan uw kind zo snel en goed mogelijk geholpen worden. Voorwaarden De diensten van de jeugdgezondheidszorg staan open voor ouders en/of verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Aan het gebruik zijn geen verdere voorwaarden of kosten verbonden. Algemene leveringsvoorwaarden kunt u opvragen via telefoonnummer (10 ct/min). Privacy In het belang van de zorgverlening leggen wij een aantal persoonlijke gegevens van uw kind vast in het dossier. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en discreet met deze gegevens omgaan. U heeft als ouder de mogelijkheid deze gegevens in te zien en te laten corrigeren; het betreft dan gegevens die feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. Persoonsgebonden gegevens worden alleen met uw toestemming doorgegeven aan derden, zoals bijvoorbeeld huisarts of specialist. Deze regels zijn vastgelegd in het privacyreglement van Yunio. Een 10

11 samenvatting van de belangrijkste punten uit het reglement leest u in de folder Privacy en klachten. U krijgt deze folder tijdens het eerste huisbezoek, maar u kunt deze ook opvragen via telefoonnummer (10 ct/min). Klachten Om het zorgaanbod goed op uw vraag af te stemmen is het voor ons van groot belang om te weten wat u van ons verwacht. Daarom houden we regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder onze klanten. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over onze diensten, dan kunt u dit bespreken met de arts, jeugdverpleegkundige of leidinggevende op het consultatiebureau. Als u in onderling overleg geen oplossing kunt vinden voor uw klacht, kunt u deze voorleggen aan de klachtencommissie. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u in de folder Privacy en klachten. Cliëntenraad Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft Yunio een cliëntenraad ingesteld. Deze cliëntenraad behartigt op grond van deze wet de belangen van onze klanten. Voor meer informatie kunt u de cliëntenraad bereiken via telefoonnummer (10 ct/min). Meer informatie? Voor vragen over uw kind kunt u ook bellen met telefoonnummer (10 ct/min). Op algemene vragen kunnen de verpleegkundigen van de afdeling informatie & advies u direct een antwoord geven. Afdeling informatie & advies geeft deze besproken adviezen door aan de desbetreffende jeugdverpleegkundige. Wilt u contact met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau, dan wordt er een bericht naar het consultatiebureau gezonden met de vraag u tijdens kantooruren terug te bellen. 11

12 Bij Sensire kunt u dag én nacht terecht voor een compleet pakket aan diensten op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Persoonlijk, op maat en dicht bij u in de buurt. U kunt bij Sensire terecht voor advies, ondersteuning en zorg van deskundige medewerkers. Sensire Informatie en advies 24 uur per dag bereikbaar: (10 ct/min) Yunio is onderdeel van Sensire. (Aanstaande) ouders kunnen bij Yunio terecht voor kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Yunio ondersteunt ouders in de ontwikkeling van hun kind(eren) van baby tot kleuter. Yunio Informatie en advies bereikbaar van uur: (10 ct/min) YOG 3020/11 11 Yunio; Tekst: Joyce de Schepper, Etten; Fotografie: Gerard Mühlradt, Etten; Vormgeving: Verheij & van der Heide, Arnhem; Druk: RatioSluis, Doetinchem Yunio is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Yunio: Jeugdgezondheidszorg

Yunio: Jeugdgezondheidszorg Yunio: Jeugdgezondheidszorg Meer dan alleen het consultatiebureau Yunio is onderdeel van YOG 3020-01'15 JGZ v2.indd 1. 20-01-15 10:01 Yunio, een goed begin Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling

Nadere informatie

Meer dan alleen het consultatiebureau

Meer dan alleen het consultatiebureau Yunio jeugdgezondheidszorg Meer dan alleen het consultatiebureau www.yunio.nl 0900 88 56 Yunio, een goed begin Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling van hun kind van baby tot kleuter.

Nadere informatie

Carinova. Jeugdgezondheidszorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Jeugdgezondheidszorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Jeugdgezondheidszorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Inleiding U wilt uw kind zo goed mogelijk verzorgen en opvoeden. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van Carinova kan u daar bij helpen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam In deze folder vindt u informatie over het zorgaanbod van de GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst)

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

Sensire Hartfalen. is onderdeel van Sensire.

Sensire Hartfalen. is onderdeel van Sensire. Sensire Hartfalen is onderdeel van Sensire. Hartfalen Bij hartfalen is er sprake van een tekort schietende pompfunctie van het hart. Het hart pompt minder bloed door het lichaam. Dit kan allerlei oorzaken

Nadere informatie

Sensire Astma en COPD

Sensire Astma en COPD Sensire Astma en COPD is onderdeel van Sensire. Astma en COPD Omgaan met veranderingen Astma en COPD. In veel opzichten lijken deze ziekten op elkaar. In beide gevallen kan er sprake zijn van benauwdheid

Nadere informatie

Sensire CVA-nazorg. Beroerte, hoe nu verder?

Sensire CVA-nazorg. Beroerte, hoe nu verder? Sensire CVA-nazorg. Beroerte, hoe nu verder? is onderdeel van Sensire. CVA-nazorg. Beroerte, hoe nu verder? Als u getroffen bent door een cerebro vasculair accident (CVA), beter bekend als een beroerte,

Nadere informatie

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien Startpunt voor gezond en veilig opgroeien GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg is het startpunt voor gezond en veilig opgroeien van Friese kinderen van 0 tot 18 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

> Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op. Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar

> Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op. Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar > Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar > Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op Meander Jeugdgezondheidszorg volgt, samen met u als

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

Sensire Thuisbegeleiding

Sensire Thuisbegeleiding Sensire Thuisbegeleiding is onderdeel van Sensire. Thuisbegeleiding U kunt door diverse oorzaken in de problemen zijn gekomen en tijdelijk steun nodig hebben; bijvoorbeeld problemen van psychische, relationele

Nadere informatie

Sensire Dementie op jonge leeftijd

Sensire Dementie op jonge leeftijd Sensire Dementie op jonge leeftijd is onderdeel van Sensire. Dementie op jonge leeftijd Van dementie wordt vaak gedacht dat dit alleen bij ouderen voorkomt. Als mensen op jongere leeftijd gedragsveranderingen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Sensire Personenalarmering

Sensire Personenalarmering Sensire Personenalarmering is onderdeel van Sensire. Personenalarmering Stel u bent alleen en er gebeurt iets. Een klein ongelukje. Of u wordt plotseling ziek. Met het betrouwbare personenalarmeringssysteem

Nadere informatie

Sensire Telesens: De verpleegkundige altijd bij u thuis

Sensire Telesens: De verpleegkundige altijd bij u thuis Sensire Telesens: De verpleegkundige altijd bij u thuis is onderdeel van Sensire. De verpleegkundige altijd bij u thuis In uw vertrouwde thuisomgeving de verpleegkundige zien op het moment dat het voor

Nadere informatie

U bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

U bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid U bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig. Vanaf

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar U wilt als ouder dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes kijken samen met u naar de groei en ontwikkeling. We geven

Nadere informatie

Voor 0-18 jaar. Sensire kinderdiëtist. Wat eet jij? www.sensirediëtisten.nl 0900 88 56

Voor 0-18 jaar. Sensire kinderdiëtist. Wat eet jij? www.sensirediëtisten.nl 0900 88 56 Sensire kinderdiëtist Voor 0-18 jaar Wat eet jij? www.sensirediëtisten.nl 0900 88 56 De kinderdiëtist Iedere dag is er eten. Eten is onderdeel van ons leven en onze cultuur. Het is verbonden aan gezelligheid

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Omdat het soms niet alleen lukt

Omdat het soms niet alleen lukt Sensire thuisbegeleiding Omdat het soms niet alleen lukt Voor 0-23 jaar www.sensire.nl 0900 88 56 Zorg voor jong en oud Thuisbegeleiding U kunt door diverse oorzaken in de problemen zijn gekomen en tijdelijk

Nadere informatie

U bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

U bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid U bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig. Vanaf

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Welkom bij GGD IJsselland. In de jaren dat uw kind opgroeit, zijn er verschillende momenten dat we met u meekijken naar de groei en ontwikkeling. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Omdat het soms niet alleen lukt

Omdat het soms niet alleen lukt Sensire thuisbegeleiding Omdat het soms niet alleen lukt www.sensire.nl 0900 88 56 Sensire thuisbegeleiding U kunt door diverse oorzaken in de problemen zijn gekomen en tijdelijk steun nodig hebben, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie Naar huis... Na lang wachten wordt uw kind uit het ziekenhuis ontslagen. Veel ouders krijgen dan pas tijd en ruimte om stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd. Allerlei vragen kunnen dan naar boven

Nadere informatie

Sensire diëtisten Uw leven. Uw voeding. Uw diëtist.

Sensire diëtisten Uw leven. Uw voeding. Uw diëtist. Sensire diëtisten Uw leven. Uw voeding. Uw diëtist. is onderdeel van Sensire. De diëtist. Specialist op het gebied van voeding en dieet. Iedere dag is er eten. Eten is onderdeel van ons leven en onze cultuur.

Nadere informatie

Sensire Antroposofisch verpleegkundige zorg

Sensire Antroposofisch verpleegkundige zorg Sensire Antroposofisch verpleegkundige zorg is onderdeel van Sensire. Antroposofisch verpleegkundige zorg De andere aanpak Antroposofisch verpleegkundige zorg kan een weldadige aanvulling zijn op de reguliere

Nadere informatie

Sensire Wondzorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Wondzorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Wondzorg is onderdeel van Sensire. Wondzorg Een wond kan zo ontstaan. Doordat u zich stoot of ergens aan openhaalt. Of door een ongelukje in de keuken met koken. Meestal geneest een wond met de

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind. maanden

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind. maanden 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-12 0-14 jaar maanden 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s)

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s) Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen tot 19 jaar Folder voor ouder(s)/verzorger(s) U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u daarbij

Nadere informatie

Sensire Ergotherapie thuis

Sensire Ergotherapie thuis Sensire Ergotherapie thuis is onderdeel van Sensire. Ergotherapie thuis. Het bijzondere van het alledaagse. Een ziekte of beperking maken het leven er niet gemakkelijker op. Toch wilt u waarschijnlijk

Nadere informatie

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig. Vanaf

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

Logopedie voor volwassenen. Als het praten en/of het eten en drinken moeilijk gaat

Logopedie voor volwassenen. Als het praten en/of het eten en drinken moeilijk gaat Logopedie voor volwassenen Als het praten en/of het eten en drinken moeilijk gaat www.sensire.nl 0900 88 56 Logopedie voor volwassenen Een ziekte of beperking kan er toe leiden dat u problemen in de communicatie

Nadere informatie

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Als GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg houden wij ons, in de meest brede zin van het woord, bezig met de gezondheid van de Friese jeugd van 0 tot 19 jaar. We volgen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

U bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

U bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid U bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig. Vanaf

Nadere informatie

Sensire Het Sensire Servicehuis in Vorden

Sensire Het Sensire Servicehuis in Vorden Sensire Het Sensire Servicehuis in Vorden is onderdeel van Sensire. Het Sensire Servicehuis in Vorden Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de thuiszorgwinkels van Sensire. Onze winkels zijn door

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren

Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren Vanaf de geboorte van uw kind totdat het 19 jaar is, kunt u gebruik maken van de diensten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Hollands

Nadere informatie

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland IJsselland Gezond opgroeien Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar Als ouder of verzorger wilt u dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Wij staan voor u klaar om met u mee te denken en we zorgen

Nadere informatie

Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR

Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR Wat lees je in deze folder? Hartelijk gefeliciteerd met je baby! Alle medewerkers van Jong Florence wensen je veel geluk. En natuurlijk een gezonde groei en ontwikkeling

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Fl 375. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Fl 375. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar Fl 375 Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar Als ouder of verzorger wilt u dat uw kind gezond en veilig opgroeit. De medewerkers van de jeugdgezondheidszorg van Rivas Zorggroep staan voor

Nadere informatie

Informatie voor ouders met peuters 1-4 JAAR

Informatie voor ouders met peuters 1-4 JAAR Informatie voor ouders met peuters 1-4 JAAR Inleiding Een peuter ontwikkelt een eigen persoonlijkheid en gaat op onderzoek in de wereld. Al spelend ontdekt een peuter zijn mogelijkheden en grenzen. De

Nadere informatie

Welkom bij JGZ. Van 0 18 jaar

Welkom bij JGZ. Van 0 18 jaar Welkom bij JGZ Van 0 18 jaar Stap voor Stap van 0-18 jaar Vanaf de geboorte tot het moment dat uw kind bijna volwassen is, zien we u en uw kind regelmatig. In dit stappenplan staan alle contactmomenten

Nadere informatie

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland IJsselland Gezond opgroeien Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar Als ouder of verzorger wilt u dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Wij staan voor u klaar om met u mee te denken en we zorgen

Nadere informatie

Sensire Cliëntenraad en klankbordgroepen wijkzorg

Sensire Cliëntenraad en klankbordgroepen wijkzorg Sensire Cliëntenraad en klankbordgroepen wijkzorg is onderdeel van Sensire. Cliëntenraad en klankbordgroepen wijkzorg De cliëntenraad van Sensire is er voor u. Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen

Nadere informatie

Sensire Cliëntenraad en bewonersraden wonen met zorg

Sensire Cliëntenraad en bewonersraden wonen met zorg Sensire Cliëntenraad en bewonersraden wonen met zorg is onderdeel van Sensire. Cliëntenraad en bewonersraden wonen met zorg De cliëntenraad van Sensire is er voor u. Wij behartigen de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Sensire De Sensire Thuiszorgwinkels

Sensire De Sensire Thuiszorgwinkels Sensire De Sensire Thuiszorgwinkels is onderdeel van Sensire. Verpleegartikelen en hulpmiddelen Bij de thuiszorgwinkels van Sensire in Doetinchem, Zutphen, Winterswijk, Lochem en Ulft heeft u keus uit

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-412 - jaar 12 jaar 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Gezond opgroeien. IJsselland. Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van 0-18 jaar

Gezond opgroeien. IJsselland. Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van 0-18 jaar IJsselland Gezond opgroeien Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van 0-18 jaar Als ouder of verzorger wil je dat je kind gezond en veilig opgroeit. Wij staan voor je klaar om met je mee te denken en

Nadere informatie

Samen zorgen voor uw kind

Samen zorgen voor uw kind Samen zorgen voor uw kind 2 Inhoud Welkom bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Zaanstreek-Waterland Hier staan wij voor Onze opdracht 5 Voorkomen is beter 5 Tijdig afwijkingen ontdekken 5 JGZ in de

Nadere informatie

Het consultatiebureau

Het consultatiebureau Het consultatiebureau 1 2 Het consultatiebureau In deze folder informeren wij u over een aantal praktische zaken rondom het consultatiebureau. De volgende onderwerpen komen aan bod: 1. Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Een ongeluk zit in een klein hoekje...

Een ongeluk zit in een klein hoekje... Sensire Personenalarmering Een ongeluk zit in een klein hoekje... De oplossing ook is onderdeel van Sensire. Personenalarmering? Voor uw gemoedsrust U kent vast de verhalen: een alleenstaande, per ongeluk

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy Jeugd gezond heids zorg en uw privacy 5032 Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? JGZ en uw privacy Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? Bij de Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Follow-up spreekuur voor zuigelingen

Follow-up spreekuur voor zuigelingen Follow-up spreekuur voor zuigelingen Het Follow up spreekuur van Bernhoven biedt extra zorg en begeleiding aan u en uw baby, als uw baby op de couveuse afdeling heeft gelegen. Dit kan zijn doordat uw kind

Nadere informatie

Nazorg prematuur geboren kinderen en kinderen met een moeizame start

Nazorg prematuur geboren kinderen en kinderen met een moeizame start Nazorg prematuur geboren kinderen en kinderen met een moeizame start Inhoudsopgave Naar huis... 1 De eerste week: nazorg vanuit het ziekenhuis... 1 De jeugdgezondheidszorg en de kinderarts... 2 Het academisch

Nadere informatie

Jeugd gezondheids zorg Vertrouwd Dichtbij

Jeugd gezondheids zorg Vertrouwd Dichtbij Onbezorgd (op)groeien Jeugd gezondheids zorg Vertrouwd Dichtbij Bram ontwikkelt zich zo snel. Fijn dat Kim meekijkt De ontwikkeling van je kind Eten, groeien, de eerste woordjes en stapjes. Er gebeurt

Nadere informatie

Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR

Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR Informatie voor ouders met baby s 0-1 JAAR Beste ouders/verzorgers, Hartelijk gefeliciteerd met uw baby! De medewerkers van het consultatiebureau wensen u veel geluk en een gezonde groei en ontwikkeling

Nadere informatie

Prematurennazorgbureau. Zorg voor u en uw kind

Prematurennazorgbureau. Zorg voor u en uw kind Prematurennazorgbureau Zorg voor u en uw kind Inleiding Als uw kind te vroeg wordt geboren, een te laag geboortegewicht heeft of als er rond de geboorte ernstige problemen zijn opgetreden, is dat een ingrijpende

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Indicatoren zorguitkomsten benchmark JGZ Invulschema s September 2008 TNO

Indicatoren zorguitkomsten benchmark JGZ Invulschema s September 2008 TNO 1 11/25/2008 Indicatoren zorguitkomsten benchmark JGZ Invulschema s September 2008 TNO Opvoedproblemen 0-19 jaar Indicator % kinderen van 0-4 jaar met een opvoedingsprobleem/spanning welke wel gesignaleerd

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Buren

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Buren STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Buren Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Burgers in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Buren. Blz. 3 4. Het effect van de JGZ. Blz.

Nadere informatie

Kengetallen jeugdgezondheidszorg. * Kengetallen jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar

Kengetallen jeugdgezondheidszorg. * Kengetallen jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar Bijlage 1 Kengetn jeugdgezondheidszorg * Kengetn jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar Tabel 1: Zorgteams 0-4 jaar Contacten tussen jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en zorgteams peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Maasdriel

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Maasdriel STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Maasdriel Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Burgers in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Maasdriel. Blz. 3. Het effect van de

Nadere informatie

Het Down-team. Afdeling kindergeneeskunde Locatie Veldhoven

Het Down-team. Afdeling kindergeneeskunde Locatie Veldhoven Het Down-team Afdeling kindergeneeskunde Locatie Veldhoven Vooraf Zowel bij ouders als bij behandelaars bestond de behoefte om een speciale polikliniek te starten voor de kinderen met het Down Syndroom

Nadere informatie

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER 2016 1 PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE Als cliënt van Jeugdbescherming Gelderland krijgt u te maken

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Thuis herstellen na een bevalling. Verpleegafdeling Oost 43

Thuis herstellen na een bevalling. Verpleegafdeling Oost 43 Thuis herstellen na een bevalling Verpleegafdeling Oost 43 Onlangs bent u bevallen in het ziekenhuis, deze folder informeert u over de herstelperiode na de bevalling. U vindt hierin adviezen en leefregels

Nadere informatie

Welkom bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Van 0 19 jaar

Welkom bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Van 0 19 jaar Welkom bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Van 0 19 jaar JGZ: deskundig en dichtbij Voorkomen is beter dan genezen Ons werk is erop gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen,

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Vragen over opvoeden en opgroeien? Veel ouders twijfelen of ze het juiste doen of hoe ze iets moeten aanpakken. Als ouder staat

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Opvoeden is een mooie taak, maar niet altijd eenvoudig. Een peuter die bang of dwars is. Uw kind die niet goed meekomt op school.

Nadere informatie

Yunio Borstvoeding. Kolven van moedermelk. Yunio is onderdeel van.

Yunio Borstvoeding. Kolven van moedermelk. Yunio is onderdeel van. Yunio Borstvoeding Kolven van moedermelk Yunio is onderdeel van. Kolven van moedermelk Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling van hun kind. Moedermelk kan om verschillende redenen gekolfd

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind. jaar

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind. jaar 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-012 - 19 jaar jaar 2 Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden Inleiding De jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden werkt voor drie regio s: Kop

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland Een gezonde jeugd heeft de toekomst 2 Een brochure voor samenwerkingspartners van Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland In deze brochure leest u over de

Nadere informatie

Yunio Borstvoeding. Verstopt melkkanaal en borstontsteking. Yunio is onderdeel van.

Yunio Borstvoeding. Verstopt melkkanaal en borstontsteking. Yunio is onderdeel van. Yunio Borstvoeding Verstopt melkkanaal en borstontsteking Yunio is onderdeel van. Verstopt melkkanaal en borstontsteking Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling van hun kind. De oorzaak

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg STMR Jaarverslag 201 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 2. Burgers in eigen kracht. Blz.. Samenwerking in de gemeente Culemborg. Blz. 4. Het effect van de JGZ. Blz.

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Yunio Borstvoeding. Spruw. Yunio is onderdeel van.

Yunio Borstvoeding. Spruw. Yunio is onderdeel van. Yunio Borstvoeding Spruw Yunio is onderdeel van. Spruw Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling van hun kind. Spruw (Candidiasis Albicans) is een gistcel. Deze gistcel is altijd in het

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Gemeente Venlo. Inleiding. Jeugdgezondheidszorg. Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016

Gemeente Venlo. Inleiding. Jeugdgezondheidszorg. Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016 Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016 Gemeente Venlo Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ontwikkelingspolikliniek. Informatie over wat we doen op de

Patiënteninformatie. Ontwikkelingspolikliniek. Informatie over wat we doen op de Patiënteninformatie Ontwikkelingspolikliniek Informatie over wat we doen op de Ontwikkelingspolikliniek Ontwikkelingspolikliniek Informatie over wat we doen op de Ontwikkelingspolikliniek Aan de ouders

Nadere informatie

Het Nazorgbureau. Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen, of kinderen met een moeilijke start

Het Nazorgbureau. Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen, of kinderen met een moeilijke start Het Nazorgbureau Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen, of kinderen met een moeilijke start Het Nazorgbureau is een samenwerkingsproject van: Albert Schweitzer ziekenhuis Careyn Jeugd en Gezin MEE

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Het Nazorgbureau Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen

Het Nazorgbureau Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen Het Nazorgbureau Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2012 pavo 0757 Inleiding Baby s die te vroeg (prematuur) en/of te licht (dysmatuur) worden geboren, blijven

Nadere informatie