Samen Werken. aan duurzaamheid. met onder meer: Joop Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Jo Sempels, algemeen directeur McDonald s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen Werken. aan duurzaamheid. met onder meer: Joop Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Jo Sempels, algemeen directeur McDonald s"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsverslag 2010 SITA in Nederland Samen Werken aan duurzaamheid met onder meer: Jp Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Jo Sempels, algemeen directeur McDonald s Nederland Gerard van de Aast, BESTUURSVOORZITTER VolkerWessels Guus Eskens, directeur Care Nederland Margreet van Gastel, wethouder ruimte, milieu en grondzaken gemeente Arnhem

2 02 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

3 duurzaamheidsverslag.sita.nl/

4 HIGHLIGHTS 2010 in publiceerde de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) het boek Ketens van Duurzaamheid waarin vijf vraanstaande ondernemingen hun visie geven op duurzaamheid: AkzoNobel, CocaCola, McDonald s, Tata Steel en SITA. Namens SITA vertelt Adriaan Visser in het interview over de kans die EcoDesign biedt: Dr slimme productvernieuwing kunnen we afval steeds hgwaardiger recyclen en terugbrengen in de productieketen. Persnlijk ben ik ervan overtuigd dat een dergelijke integrale ketenbenadering het enige antwrd is ( ). (Indien u interesse heeft in het boekje Ketens van Duurzaamheid dan kunt u dit kostels opvragen bij SITA via gaf SITA, samen met de stichting Nedvang, het officiële startsein vr de bouw van een sorteerinstallatie in Rotterdam vr plastic verpakkingsafval. Het was een mijlpaal in de succesvolle ontwikkeling van de inzamelstructuur van deze afvalstrm, zowel vr Nedvang als aanjager en initiator van de Plastic Heroes-campagne, als vr SITA vr onze grote betrokkenheid en ondersteuning vanaf het allereerste uur. namen we op de dag van de duurzaamheid de Lean and Green Award in ontvangst. Die werd ons toegekend dr milieunetwerkorganisatie Connekt vr onze inspanningen om eind 2012 minimaal 20 procent te besparen op de CO₂-uitstt van de transportactiviteiten. Die inspanningen bestaan uit onder meer een verbeterd bandenmanagement (spanning en sporing), het gebruik van alternatieve brandstoffen en optimale afstelling van voertuigen aan het gewenste rijgedrag en natuurlijk Het Nieuwe Rijden (zie k pagina 46). scrde SITA weer hg in de benchmark van de afvalsector op de onderdelen bedrijfseconomisch rendement, duurzaamheid en MVO/innvovatie/ CO₂-ftprint. De resultaten van de benchmark werden gepresenteerd tijdens de Afvalconferentie op 6 oktober werd ons dr V&D het certificaat Best Sustainable Performance uitgereikt. Dit vr onze actieve rol om bij V&D en La Place het scheiden van afval te optimaliseren en het restafval te reduceren. ontvingen we vr de SITA Webshop de Grand Prix van de Innovatie Award van SUEZ ENVIRONNEMENT. Deze prestigieuze prijs van ons moederconcern werd toegekend in de categorie Commerciële Activiteiten. De SITA webshop was eind 2010 ruim een jaar online. Ondernemers en particulieren kunnen er 24/7 terecht vr containers en bigbags. viel k het SITA Green Label in de prijzen bij de Innovatie Award van onze moederonderneming. Het SITA Green Label gaat uit van een opslag op het tarief. Hiermee financieren klanten de maatregelen die SITA treft om de CO₂-uitstt van hun inzameling en verwerking te compenseren. De opslagen tezamen, in totaal euro, werden op 24 november 2010 overhandigd aan CARE Nederland en de Climate Neutral Group (zie pagina 37). 04 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

5 welkom Welkom in dit jaarverslag SITA IN Nederland nodigt u uit om kennis te nemen van onze onderneming en onze activiteiten, prestaties en resultaten in samen werken aan duurzaamheid, dat is onze bdschap. En het thema van dit duurzaamheidsverslag. Samen werken aan duurzaamheid is in dit verslag de rode draad. Daarbij belichten we activiteiten en thema s rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwrd ondernemen vanuit de SITA-organisatie. Nadrukkelijk zullen we k anderen aan het wrd laten over de plaats van afvalrecycling in een duurzame wereld. SITA is specialist in afvalmanagement. Afvalmanagement heeft steeds meer een relevante, uitdagende rol vr een duurzame wereld. Vanzelfsprekend werken we dr deskundig en efficiënt inzamelen van afval aan een schone leefomgeving. Maar het gaat al lang veel verder. Afval is vral een grond-, bouw- of brandstof geworden. Het is de afvalmanager die de kennis heeft om deze stoffen (terug) te winnen vr vernieuwde (en vernieuwende) toepassingen. En kan hiermee een actieve bijdrage leveren aan oplossingen vr onze mondiale problemen rondom grondstoffenschaarste en klimaatverandering. SITA ziet deze uitdaging en gaat deze aan. Hoe we dat doen, leest u in dit duurzaamheidsverslag. Ons thema: Samenwerken Duurzaam omgaan met afval preventie en verwerking kan nog steeds worden verbeterd, in minder ontwikkelde landen maar zeker k in Europa en Nederland. De kern van onze visie en onze aanpak is dat deze inzet staat of valt met samenwerking. Om precies te zijn: samenwerking in de keten waarin zich producenten, consumenten, afvalverwerkers, overheden en andere stakeholders in onze maatschappij bevinden. Dat begint bijvrbeeld bij een goed ontwerp van producten en verpakkingen waardr goede recycling en hergebruik eenvoudiger worden. Of bij consistente wet- en regelgeving omdat we daarmee kaders creëren om duurzaam te investeren. Kortom: slimmere preventie en hgwaardiger terugbrengen van stoffen in de keten zijn gebaat bij afstemming en kennisuitwisseling. SITA is daarom in dialg met verschillende (gespreks)partners. Enkele van hen laten we aan het wrd in dit jaarverslag: Staatssecretaris Jp Atsma, Jo Stempels van McDonald s Nederland, Gerard van de Aast van VolkerWessels, Guus Eskens van Care Nederland en wethouder Margreet van Gastel van de gemeente Arnhem geven hun visie op duurzaamheid, de kansen en de uitdaging van samenwerking daarbij. Samen werken aan duurzaamheid, dat is onze bdschap. En het thema van dit duurzaamheidsverslag. 05

6 INHOUDSOPGAVE Pagina Over dit verslag 07 Summary 08 Vrwrd 10 Profiel en strategie SITA NEWS: Sterk(er) uit de crisis 12 duurzaamheidsstrategie: SITA NEWS: duurzaam in afvalmanagement 20 Profiel en strategie: Duurzame positie en rol geconsolideerd 27 Sociaal: Verbinden en perspectief ontwikkelen 43 Maatschappij: Op zoek naar dialg 53 Milieu, gezondheid en veiligheid: Beheren en beheersen 61 Financieel: Scherpe focus levert op 75 Bijlage A: Policy Statement 82 Bijlage B: Definities en betrouwbaarheid kernindicatoren 83 Bijlage C: GRI Index 84 Bijlage D: Begrippen en afkortingen DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

7 INLEIDING Over dit verslag Met dit verslag legt SITA Nederland Holding BV verantwrding af over haar prestaties en die van haar dochterondernemingen in het kalenderjaar 2010, zowel met betrekking tot de bedrijfsvoering in het algemeen als met betrekking tot duurzaamheid in het bijzonder. Ook geven we inzicht in de plannen en projecten vr 2011, en op middellange termijn (tot 2016), waarbij deze ambities vral gezien moeten worden in het samenwerkingsverband van SITA NEWS (zie vanaf pagina 12). Dit verslag verschijnt onder de verantwrdelijkheid van de Executive Management Board van SITA NEWS (zie pagina 16). De kwalitatieve en kwantitatieve informatie is opgevraagd bij en samengesteld dr verantwrdelijke bedrijfsonderdelen en afdelingen, in het bijzonder Communicatie, Strategie, Human Resources, Finance en Health, Safety & Environment. Daarbij is gebruik gemaakt van de verschillende managementinformatiesystemen en aanvullende informatie van functioneel verantwrdelijke medewerkers. Bij het selecteren, ordenen en presenteren van de informatie is rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (Bijlage C). SITA is van mening te rapporteren op het B-niveau van deze richtlijnen. De bijbehorende index is als bijlage opgenomen en geeft aan op welke aspecten en indicatoren wordt gerapporteerd en waar deze in het verslag terug te vinden zijn. Betrouwbaarheid SITA streeft, behalve naar transparantie, naar betrouwbare verslaglegging, in het bijzonder van kwantitatieve gegevens. Hierom is als bijlage (Bijlage B) een tabel opgenomen waarin van relevante indicatoren een definitie wordt gegeven en wordt aangegeven of de waarde is gebaseerd op schattingen, dan wel metingen. Tevens wordt de mate van betrouwbaarheid vermeld. De prestatie-indicatoren in dit verslag zijn grotendeels ontleend aan een lijst met prestatie-indicatoren waarmee SITA haar aandeelhouder SUEZ ENVIRONNEMENT informeert. Deze laatste indicatoren worden aan het begin van elk kalenderjaar verzameld en dr SUEZ ENVIRONNEMENT steekproefsgewijs geverifieerd. SITA monitort zelf de gegevens die vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen (Regio s en Business Units) worden gegenereerd. Net als in vrgaande jaren heeft SITA kosten en baten van externe verificatie afgewogen en besloten deze niet te laten plaatsvinden. 07

8 summary 2010 summary Waste management is more than working on a clean residential and living environment. Waste has become raw material, building material and fuel. In view of the worldwide problems with scarcity of raw materials and climate change, waste management is in our society a factor to be reckoned with. SITA has the knowledge to recover waste as raw material, building material or fuel. SITA is a specialist in waste management and seeks to excel in this by promoting cperation in the production and consumption chain. Every step and every link in that chain must contribute towards improving the recovery of waste. To achieve this, SITA intends to enter into the dialogue with all stakeholders. Adriaan Visser, SITA s General Manager in the Netherlands and CEO & Chairman of the Management Board of SITA NEWS, outlines in his introduction what is involved here. SITA has opted for an integrated approach to the entire chain and wishes to act as catalyst in product and process renewal. A circular economy must therefore be installed, with a minimum of raw material and energy loss. SITA NEWS is ready for this. By cperating ever more intensively in the Benelux and Germany, we combine knowledge and create advantages of scale to play a significant role in this. In addition, growth is important for the continuity of our role in a sustainable society. SITA NEWS: Emerging stronger from the crisis Since 2008, SITA in the Netherlands has together with the SITA companies in Germany, Belgium and Luxembourg formed SITA Northern Europe Waste Services, in brief SITA NEWS. SITA NEWS experienced a moderate recovery from the crisis in Despite overcapacity at waste incineration installations, we achieved our financial objectives. We did so thanks to our focus on cost effectiveness, our international network and the high energy efficiency of our waste to energy plants. We maintained our market share through a sustained approach to our customers. The waste market is becoming increasingly part of the international raw materials market. We are continuing to prepare our organisation for this role in 2011 as well, by means of waste flow management and amongst other things by investing in facilities and in our workforce. We are also asking for greater attention to EcoDesign, the vision and approach to proceeding more consciously and efficiently at all stages of the chain production, consumption and waste with raw materials and energy, with the aim of making savings and enabling maximum reuse. In this market, size and international cperations are becoming ever more important. We are therefore aiming for growth and intend to double the volume of mono-flows. Sustainability strategy Our sustainability vision is that waste is not the end. It is the start of the circular economy. Our object is to close the production chains as much as possible. We do this as service provider and as raw materials and energy supplier. EcoDesign plays an important role in this. SITA in the Netherlands: in full spate SITA in the Netherlands is traditionally strongly oriented on collecting waste from households and industry. It has however built up a leading position in recent years in the full waste chain. Our size allows us to optimise in all aspects of sustainability: people, planet, profit. SITA will develop further in the Netherlands into a combined waste service provider and raw materials/ energy supplier. Social policy Connectivity and prospects development: these are the decisive themes for SITA in the Netherlands in the social area. Human Resources plays an important role in this development and is taking up the challenge of recruiting and maintaining the workforce. SITA is fulfilling this role in the Netherlands by taking various actions. 08 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

9 Apart from recruitment, developing talent and skills is of central importance. Under the SITA Academy flag, a wide range of training is offered and followed. SITA will focus on diversity in its workforce. Dialogue Exchanging vision and knowledge is essential if we are to make a meaningful contribution towards sustainability in the chain. That s why contact with stakeholders is high on the agenda. We want to further strengthen the dialogue with various partners and parties and meet their desires and requirements even more effectively. We take part in many discussions. We pay much attention to customers through brainstorming sessions. And we invest heavily in communication with society, such as e.g. at the construction of the new BAVIRO installation. We have had meetings with authorities on new regulations and brainstorming sessions with NGOs on, amongst other things, responsibility for packaging. Environment, health and safety With our modern way of collecting and processing waste, we are already making a substantial contribution to a sustainable, clean and safe society. In addition, care for the environment and safety in every respect is ingrained in our organisation. In the environmental area, we reported gains on many fronts in There was an increase in reuse and the recovery of waste. The use of diesel also fell per tonnage collected waste thanks to increased attention to fleetmanagement, green driving, route optimisation and tyre management. However, the harsh winter increased our consumption of natural gas. No major environmental incidents occurred. However, the number of serious accidents is causing concern. We are doing everything possible to improve safety. We shall take steps to improve safety even more assertively in Financial Competition has increased and margins are under pressure. Nonetheless, SITA performed well financially in This is thanks to cost saving programmes in recent years, which will also continue in The increase in raw material prices also contributed to better financial results. Participation in the employee shares plan was higher than ever in Key indicators Net turnover (million Euros) EBIT* Number of employees 2,220 2,241 2,473 Absence due to illness (%) Fatal accidents company personnel 0 1** 1** Fatal accidents (third parties) Accidents resulting in absence Accidents not resulting in absence AFR (Accident Frequency Rate) ASR (Accident Severty Rate) Water consumption (m3) 93, , ,000 Electricity consumption (MWh) 21,100 19,800 19,400 Gas consumption (m3) 2,434,000 1,820,000 2,064,000 Diesel oil (incl. red diesel and lease consumption) in million litres Fuel consumption of leased transport in million litres Collected/received volume (non hazardous) company waste (ktonnes) 1,937 1,879 2,083 Collected/received volume (non hazardous) household waste (ktonnes) Collected/received volume of hazardous waste (ktonnes) * EBIT is based on the new definition ** Traffic accident during commuter traffic 09

10 vrwrd Afvalmanagement is productmanagement Met enige regelmaat horen wij mensen met waardering spreken over de passie en het professionalisme van onze medewerkers. Het is altijd fijn om te horen als mensen zo over je vak praten. Een vak dat niet alleen veel deskundigheid en ervaring vraagt maar k in hg tempo ontwikkelt en innoveert. Afvalmanagement draait namelijk tegenwrdig om management van grond-, bouw- en brandstoffen. Dat vereist dat wij afvalspecialisten - onze blik verleggen naar de productie- en consumptieketen. En dat anderen vanuit onze afvaloptiek leren kijken naar processen en producten. Laat er geen misverstand over bestaan. Afval is ons specialisme en ons zonder meer toe te vertrouwen. Maar wij vinden afval zo belangrijk en waardevol dat we er met u over in dialg willen. Daarom richten we bij SITA onze blik steeds verder naar voren in de keten en zoeken we de samenwerking met onze klanten en andere ketenpartners. Dat doen we onder meer dr concreet aandacht te vragen vr alle fasen die vrafgaan aan het moment waarop een product afval wordt. We praten en denken met onze partners over EcoDesign: het ontwerpen van producten waarbij onder meer gekeken wordt naar maximaal hergebruik van materialen en energie. Gaan wij als afvalbedrijf hiermee op de stoel van de producent, onze klant, zitten? Nee, allerminst. SITA wil haar kennis en deskundigheid toevoegen, en zo katalysator zijn van vernieuwingen in producten en processen. Om vervolgens onze rol van inzamelaar en recycler van eenmaal gedistribueerde materialen nog beter in te vullen. Op deze wijze onderstrepen we onze evolutie van afvalbedrijf naar leverancier van grond-, brand- en bouwstoffen. Tot ons genoegen wordt die inzet onderkend en gewaardeerd: medewerkers van SITA zoeken de samenwerking op en worden dr ketenpartners verwelkomd als volwaardige gespreks- en sparringpartners. Onze geïntegreerde benadering van de gehele keten komt vrt uit onze visie op hoe wij in deze wereld om moeten gaan met grondstoffenschaarste en de klimaatproblematiek. Die visie is dat we moeten streven naar een circulaire economie waarin de productieketen maximaal wordt gesloten. Daarbij maken wij ons geen illusies: een circulaire economie zal altijd lekverliezen kennen. Het is onze taak om het verlies van materialen en energie te minimaliseren. Maar als concept heeft de circulaire economie inhoud, is het realistisch en kan het concreet worden nagestreefd. SITA NEWS Met SITA NEWS, het samenwerkingsverband van SITA ondernemingen in België, Luxemburg, Duitsland en Nederland, zetten we ons met kracht in vr een zo duurzaam mogelijke omgang met afval. De omvang en de dekkingsgraad van de samenwerkende ondernemingen maakt dat wij als geen ander in staat zijn om oplossingen te bieden vr afvalproblemen in Europa, zeker als we daarbij de relatie met onze moederonderneming SUEZ ENVIRONNEMENT in ogenschouw nemen. De schaal van SITA NEWS maakt dat we stromen grensoverschrijdend kunnen bundelen vr recycling, hergebruik en/of energiebenutting. Vanuit de nationale ondernemingen kunnen we uitstekend blijven inspelen op landelijke, regionale of lokale verschillen en behoeften. Op basis van zeer goede resultaten in 2010 kunnen we concluderen dat het samenwerkingsverband steeds meer vruchten begint af te werpen. De bundeling van kennis en kunde maakt dat we zelfbewuster en krachtiger op de markt opereren. Het heeft er toe bijgedragen dat we in het afgelopen jaar in Duitsland een uitstekende positie opbouwden in de inzameling van verpakkingsafval (Duales Systeem). Een mi succes, waarmee we een goede uitgangssituatie hebben gecreëerd om onze marktpositie verder uit te bouwen. In Nederland droegen we met verve bij aan de introductie van de inzameling van plastic verpakkingsafval en k in deze markt nemen we een leidende rol. Het past in onze strategie om te groeien in de markt van recycables. Net als in het vrgaande jaar boekte SITA NEWS goede bedrijfseconomische resultaten. Een steuntje in de rug vormde daarbij de zich enigszins herstellende economie. Daarnaast werden we geconfronteerd met overcapaciteit bij AfvalEnergieCentrales. Gelukkig vond de markt daarbij de rijksoverheid 10 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

11 aan haar zijde die het mogelijk maakte om import van afval naar hgwaardige AfvalEnergieCentrales (R1) toe te staan, dat anders in het land van herkomst zou moeten worden gestort. In de lp van 2011 neemt SITA de R1-AfvalEnergie- Centrale ReEnergy BAVIRO in Rsendaal in gebruik en k deze installatie zal duurzame energie leveren in de vorm van elektriciteit en warmte. Belangrijker is misschien wel dat het samenwerkingsverband van SITA NEWS duurzaam blijkt te zijn. De organisatiestructuur die we ontwikkelden, blijkt goed te werken. Het biedt ruimte aan de verschillende culturen van onze ondernemingen die elkaar versterken, terwijl tegelijkertijd de internationale samenwerking intensiever en vanzelfsprekender wordt. Het maakt onder meer dat we binnen SITA NEWS goed scoren op onder meer kostenbesparingen en volumegroei. Een urgente uitdaging binnen elk van de ondernemingen van SITA NEWS is die op het gebied van veiligheid. Al jarenlang krijgt dit aspect van ons werk prioriteit en wij huldigen daarom onder meer het principe we werken veilig, of we werken niet. Het feit dat we in 2010 binnen SITA NEWS met vijf fatale ongevallen werden geconfronteerd, tnt de ndzaak vr een nog grotere aandacht en inzet. In 2011 is daar direct invulling aan gegeven. Adriaan Visser (links) en Herman Snellink Weerbaarheid en flexibiliteit Onmiskenbaar is dat onze uitdaging ligt in de snelheid waarmee veranderingen zich in de markt, en in het bijzonder de economie, vrdoen. Als afvalmanagementbedrijf zijn wij altijd volgend op de economische, en eventueel technologische ontwikkelingen; de omvang en aard van onze business vormen een afgeleide. Dat stelt eisen aan onze organisatie die open moet staan vr veranderingen, en daarin flexibel én weerbaar moet zijn. In dat opzicht waren 2010 en de twee daaraan vrafgaande jaren veeleisende praktijkjaren. Aanbod, vraag en tarieven fluctueerden meer dan it en de concurrentie verhevigde aanzienlijk. Terugkijkend waren het jaren van de waarheid : de onderneming bleek over voldoende innovatief en reagerend vermogen te beschikken en speelde vrtvarend en pragmatisch in op de zich snel opvolgende marktontwikkelingen. Vruitkijkend blijft daar k in twee opzichten onze uitdaging in zitten. De eerste is die waarbij we ons rekenschap geven van het feit dat onze onderneming grote groepen medewerkers kent die uitstekend functioneren binnen een stabiele werkomgeving en heldere structuren. Het is onze taak om deze medewerkers maximaal te ondersteunen bij de veranderingen die onvermijdelijk en in steeds hoger tempo worden afgedwongen dr externe ontwikkelingen. Dat vraagt meer van ons management dan vrheen, en het zal de focus moeten zijn bij het aantrekken en ontwikkelen van managementtalent. De tweede invalshoek is dat we ondanks het kwetsbaar ogende herstel van de economie de blik weer richten op groei. Het streven naar groei is nodig omdat we het beste uit onze onderneming moeten halen. Alleen dan kunnen we concurreren en continueren, om vervolgens onze rol vr een duurzame samenleving te blijven vervullen. Aan het begin van dit vrwrd werd al duidelijk dat SITA die rol alleen wil én kan vervullen dr samen te werken met alle partners en in het bijzonder met onze klanten. We sluiten dit vrwrd daarom af dr onze waardering uit te spreken vr het vertrouwen dat u in ons stelt. En vr de bereidheid die wij ervaren om samen de beste oplossingen te vinden. Namens SITA in Nederland en de Executive Management Board van SITA NEWS, Adriaan Visser Algemeen Directeur SITA in Nederland CEO and Chairman Executive Management Board SITA NEWS Herman Snellink Managing Director SITA in Nederland Director Waste Flow Management SITA NEWS 11

12 12 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

13 sita NEWS 13

14 SITA NEWS: PROFIEL EN STRATEGIE Sterk(er) uit de crisis Sinds 2008 vormt SITA in Nederland met de SITA ondernemingen in Duitsland, België en Luxemburg het samenwerkingsverband SITA Northern Europe Waste Services, kortweg SITA NEWS. De belangrijkste aanleiding hiervr was dat afvalverwerking zich duidelijk naar een Europese schaal ontwikkelde. Deze schaal heeft allerlei vrdelen, in het bijzonder vr de economische en duurzame benutting van afvalstoffen. In 2010 boekte SITA NEWS goede financiële resultaten, werd de marktpositie geconsolideerd en de onderlinge samenwerking geïntensiveerd. In 2011 is onze focus gericht op organische groei en het steeds beter van dienst zijn van onze klanten. SITA NEWS is het strategische antwrd op de marktontwikkelingen in Nrdwest-Europa. De afvalsector ontwikkelt zich steeds verder naar een Europees speelveld, gestuurd en gefaciliteerd aan de hand van wet- en regelgeving vanuit Europa. Deze is gericht op het verbeteren en gelijk trekken van de milieuprestaties in de verschillende landen. Drdat grensoverschrijdend verkeer mogelijk is, kan SITA stromen maximaal bundelen en naar duurzame be- en verwerkingsopties sturen. Afvalstrmmanagement is sinds 2008 daarom k een kernactiviteit die alle onderdelen van SITA NEWS raakt. Ontwikkelingen in 2010 Vr zover sprake was van economisch herstel heeft SITA deze ervaren als fragiel en volatiel. In de afvalmarkt in het bijzonder was (en is) sprake van overcapaciteit bij AfvalEnergieCentrales in Nederland en Duitsland. De honger naar afval van deze installaties drukt de tarieven. Een trend die met name het gevolg is van de afname van volumes gemengd afval. Oorzaken hiervan zijn onder meer efficiencyvergroting omwille van bezuinigingen, een vergrt duurzaamheidsbewustzijn en verdere regelgeving die gericht is op meer bronscheiding en recycling. Het lichte economische herstel had een gunstige invloed op de opbrengsten vr herbruikbaar afval. Ingespeeld op ontwikkelingen SITA NEWS heeft zo goed mogelijk op deze ontwikkelingen ingespeeld. We haalden onze financiële doelstellingen, consolideerden ons marktaandeel en hebben gelijktijdig onze investeringen op niveau gehouden. Cruciaal hiervr was dat onze bedrijfsonderdelen afzonderlijk, en in samenwerking, flexibel wisten te anticiperen en te reageren, en een vrtdurende focus op kosteneffectiviteit hadden. Ook het opgebouwde netwerk vr internationaal afvalstrmmanagement heeft zijn waarde al bewezen. Onze AfvalEnergieCentrales, die tot de meest energie-efficiënte van de markt behoren, waren hierdr k in moeilijke marktomstandigheden verzekerd van vollast. Omvangrijke investeringen in SITA NEWSverband waren die in de nieuwe AfvalEnergieCentrale ReEnergy BAVIRO (Nederland), een nieuwe fabriek vr Recyfuel (producent van secundaire brandstoffen in België) en het essentiële automatiseringsproject (SAP Enterprise Resource Planning). Daarnaast werden maar liefst 140 nieuwe, schonere vrachtwagens aangekocht. (On)eerlijke concurrentie In het verslagjaar is de concurrentiedruk verder toegenomen, als gevolg van economische ontwikkelingen en de overcapaciteit op de verbrandingsmarkt (die zich drvertaalt naar de inzamelmarkt). Opmerkelijk is echter dat k publieke ondernemingen via in-house constructies een steeds groter deel van de private markt claimen, zonder dat daarbij in alle gevallen sprake is van openbare aanbestedingsprocedures. Daar waar in onze ogen vergaande oneerlijke concurrentie wordt bedreven, zal SITA deze aan de orde stellen. Tegelijkertijd hebben we vertrouwen in het feit dat gemeenten die hun duurzame ambities willen realiseren (met steeds krapper wordende budgetten) een solide, innovatieve en professionele marktpartner als SITA zullen waarderen. Succes kunststof verpakkingsafval In Nederland is in 2010 de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal bij huishoudens succesvol gebleken. SITA Nederland heeft als materiedeskundige een nadrukkelijke rol verworven in de 14 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

15 groep SITA NEWS maakt deel uit van de groep SUEZ ENVIRONNEMENT, de water- en afvaldivisie van GDF SUEZ. Van de omzet in afvalmanagement ( 5,9 miljard) van SUEZ ENVIRONNEMENT is 8% in 2010 gerealiseerd dr SITA in nederland. SUEZ ENVIRONNEMENT en GDF SUEZ hebben beide een beursnotering in Parijs en Brussel. SUEZ ENVIRONNEMENT is sinds 2009 opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indexes. Deze vermelden de 250 best presterende ondernemingen op het gebied van duurzaam/maatschappelijk verantwrd ondernemen. Hiervr worden jaarlijks de grtste, beursgenoteerde ondernemingen in de wereld geëvalueerd. omzetverdeling (2010) SUEZ ENVIRONNEMENT 42% 27% 31% van de omzet gerealiseerd dr het afvalsegment europa 42% Water Europa 37 mln. Afval Europa Internationaal personen in europa profiteren van de milieuservices 15

16 executive management board sita news Van links naar rechts Carry Feenstra General Secretary Herman Snellink (staand) Managing Director Business Line the Netherlands/ Director Waste Flow Management Mathieu Berthoud COO Marc Zwaaneveld (staand) CFO/Vice Chairman Adriaan Visser General Director the Netherlands CEO and Chairman Oliver Gross Managing Director Business Line Germany Ellen Joncheere Managing Director Business Line Belgium Onze ambitie is dé referentiepartner te zijn op het gebied van duurzaam afvalstrmmanagement en preferred supplier van secundaire grondstoffen. inzameling en verwerking van kunststof. Hierbij is gebruik gemaakt van de ervaringen en capaciteit van SITA in Duitsland. In 2011 zal dit uitmonden in de opening van een state-of-the-art sorteerinstallatie in Rotterdam. Dr deze installatie kan meer kunststof goed worden gerecycled. Uitdagingen en kansen in 2011 SITA NEWS, en dus de samenwerkende bedrijfsonderdelen, heeft vr 2011 kansen én uitdagingen. Niet verrassend is de wetenschap dat de crisis nog de nodige flexibiliteit en beheersing zal vragen. Om optimaal in te spelen op het toenemende verkeer van afval over grenzen heen, wil SITA NEWS haar afvalstrmmanagement verder optimaliseren. Juist hiermee kunnen we onze internationale schaal beter benutten en kunnen installaties maximaal (duurzaam) worden ingezet. Tegelijkertijd investeren we in het verbeteren van het energierendement van onze AfvalEnergie- Centrales. Dit doen we dr bijvrbeeld te zoeken naar warmte-afzet mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk de focus versterkt op het ontwikkelen van (meer nieuwe en meetbare) duurzame proposities waarbij afvalstoffen weer toepasbaar worden als grond- of brandstof. De trend is duidelijk zichtbaar dat de afvalmarkt steeds meer onderdeel wordt van de internationale grondstoffenmarkt. Dat heeft consequenties vr onze rol in de keten en past in onze visie op de circulaire economie (zie hierna). Ontwikkeling van onze professionals Bovenstaande zal eisen stellen aan onze onderneming en aan onze mensen. In 2011 zal daarom nog meer aandacht worden besteed aan onze medewerkers, nadat in vrgaande jaren vral gestuurd is op het managen van de crisis. Met de introductie van de SITA NEWS-structuur is in 2008 begonnen de bestuurbaarheid en effectiviteit van de organisatie te verbeteren. Hg op de agenda staat nu het verder ontwikkelen van zowel het huidige management als van (nieuw) talent, zowel bij Sales als bij Operations en Support. 16 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche Afval 2020 Meer waarde uit minder afval Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Mark van Asten ING Lease mark.van.asten@ing.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Nederlandse glasindustrie 1 Een gezamenlijk initiatief van: Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

2013 door de crisis heen

2013 door de crisis heen 2 2013 door de crisis heen Voorwoord foreword Geachte lezer, Met gepaste trots stellen wij vast dat onze portfolio-ondernemingen hun positie in 2013 ondanks de crisis hebben weten te versterken. Al met

Nadere informatie

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 1 maart 2009

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 1 maart 2009 Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2009 t h e m a : Sustainability Het duurzaamheidsverslag: de keizer zelf over zijn eigen kleren? De rol van de internal auditor en de externe

Nadere informatie

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN MONITOR GROEN GELD VERDIENEN Monitor Groen Geld Verdienen inleiding 1 NOV 2013 EEN UITGAVE VAN DE ECONOMIC BOARD UTRECHT Inhoudsopgave Gouden kansen in groene business-to-business Slechts een handjevol

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

De volgende stap in duurzame groei

De volgende stap in duurzame groei Getting you there. Verslag Duurzaam ondernemen 2007 De volgende stap in duurzame groei Over dit verslag Het Fortis Verslag Duurzaam ondernemen 2007 richt zich op de prestaties van ons bedrijf in het afgelopen

Nadere informatie

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS sprak met klanten van The Brown Paper Company en

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

de instelling om helderheid te verschaffen.*

de instelling om helderheid te verschaffen.* de instelling om helderheid te verschaffen.* Regels maken ondernemingen niet per definitie transparanter. Ondernemers zullen ook hun goede wil moeten tonen. Niet alleen door juist en volledig te zijn maar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Duurzaamheid in de Aanbieding. Kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor retailers en hun leveranciers

Duurzaamheid in de Aanbieding. Kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor retailers en hun leveranciers Duurzaamheid in de Aanbieding Kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor retailers en hun leveranciers Colofon Ernst & Young Retail & Consumer Products Sector Postbus 7883 1008 AB Amsterdam

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P. Blik op MVO Tien trends en ontwikkelingen Aandacht voor MVO zet fors door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.12 Sterke stijging vraag

Nadere informatie