Samen Werken. aan duurzaamheid. met onder meer: Joop Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Jo Sempels, algemeen directeur McDonald s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen Werken. aan duurzaamheid. met onder meer: Joop Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Jo Sempels, algemeen directeur McDonald s"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsverslag 2010 SITA in Nederland Samen Werken aan duurzaamheid met onder meer: Jp Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Jo Sempels, algemeen directeur McDonald s Nederland Gerard van de Aast, BESTUURSVOORZITTER VolkerWessels Guus Eskens, directeur Care Nederland Margreet van Gastel, wethouder ruimte, milieu en grondzaken gemeente Arnhem

2 02 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

3 duurzaamheidsverslag.sita.nl/

4 HIGHLIGHTS 2010 in publiceerde de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) het boek Ketens van Duurzaamheid waarin vijf vraanstaande ondernemingen hun visie geven op duurzaamheid: AkzoNobel, CocaCola, McDonald s, Tata Steel en SITA. Namens SITA vertelt Adriaan Visser in het interview over de kans die EcoDesign biedt: Dr slimme productvernieuwing kunnen we afval steeds hgwaardiger recyclen en terugbrengen in de productieketen. Persnlijk ben ik ervan overtuigd dat een dergelijke integrale ketenbenadering het enige antwrd is ( ). (Indien u interesse heeft in het boekje Ketens van Duurzaamheid dan kunt u dit kostels opvragen bij SITA via gaf SITA, samen met de stichting Nedvang, het officiële startsein vr de bouw van een sorteerinstallatie in Rotterdam vr plastic verpakkingsafval. Het was een mijlpaal in de succesvolle ontwikkeling van de inzamelstructuur van deze afvalstrm, zowel vr Nedvang als aanjager en initiator van de Plastic Heroes-campagne, als vr SITA vr onze grote betrokkenheid en ondersteuning vanaf het allereerste uur. namen we op de dag van de duurzaamheid de Lean and Green Award in ontvangst. Die werd ons toegekend dr milieunetwerkorganisatie Connekt vr onze inspanningen om eind 2012 minimaal 20 procent te besparen op de CO₂-uitstt van de transportactiviteiten. Die inspanningen bestaan uit onder meer een verbeterd bandenmanagement (spanning en sporing), het gebruik van alternatieve brandstoffen en optimale afstelling van voertuigen aan het gewenste rijgedrag en natuurlijk Het Nieuwe Rijden (zie k pagina 46). scrde SITA weer hg in de benchmark van de afvalsector op de onderdelen bedrijfseconomisch rendement, duurzaamheid en MVO/innvovatie/ CO₂-ftprint. De resultaten van de benchmark werden gepresenteerd tijdens de Afvalconferentie op 6 oktober werd ons dr V&D het certificaat Best Sustainable Performance uitgereikt. Dit vr onze actieve rol om bij V&D en La Place het scheiden van afval te optimaliseren en het restafval te reduceren. ontvingen we vr de SITA Webshop de Grand Prix van de Innovatie Award van SUEZ ENVIRONNEMENT. Deze prestigieuze prijs van ons moederconcern werd toegekend in de categorie Commerciële Activiteiten. De SITA webshop was eind 2010 ruim een jaar online. Ondernemers en particulieren kunnen er 24/7 terecht vr containers en bigbags. viel k het SITA Green Label in de prijzen bij de Innovatie Award van onze moederonderneming. Het SITA Green Label gaat uit van een opslag op het tarief. Hiermee financieren klanten de maatregelen die SITA treft om de CO₂-uitstt van hun inzameling en verwerking te compenseren. De opslagen tezamen, in totaal euro, werden op 24 november 2010 overhandigd aan CARE Nederland en de Climate Neutral Group (zie pagina 37). 04 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

5 welkom Welkom in dit jaarverslag SITA IN Nederland nodigt u uit om kennis te nemen van onze onderneming en onze activiteiten, prestaties en resultaten in samen werken aan duurzaamheid, dat is onze bdschap. En het thema van dit duurzaamheidsverslag. Samen werken aan duurzaamheid is in dit verslag de rode draad. Daarbij belichten we activiteiten en thema s rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwrd ondernemen vanuit de SITA-organisatie. Nadrukkelijk zullen we k anderen aan het wrd laten over de plaats van afvalrecycling in een duurzame wereld. SITA is specialist in afvalmanagement. Afvalmanagement heeft steeds meer een relevante, uitdagende rol vr een duurzame wereld. Vanzelfsprekend werken we dr deskundig en efficiënt inzamelen van afval aan een schone leefomgeving. Maar het gaat al lang veel verder. Afval is vral een grond-, bouw- of brandstof geworden. Het is de afvalmanager die de kennis heeft om deze stoffen (terug) te winnen vr vernieuwde (en vernieuwende) toepassingen. En kan hiermee een actieve bijdrage leveren aan oplossingen vr onze mondiale problemen rondom grondstoffenschaarste en klimaatverandering. SITA ziet deze uitdaging en gaat deze aan. Hoe we dat doen, leest u in dit duurzaamheidsverslag. Ons thema: Samenwerken Duurzaam omgaan met afval preventie en verwerking kan nog steeds worden verbeterd, in minder ontwikkelde landen maar zeker k in Europa en Nederland. De kern van onze visie en onze aanpak is dat deze inzet staat of valt met samenwerking. Om precies te zijn: samenwerking in de keten waarin zich producenten, consumenten, afvalverwerkers, overheden en andere stakeholders in onze maatschappij bevinden. Dat begint bijvrbeeld bij een goed ontwerp van producten en verpakkingen waardr goede recycling en hergebruik eenvoudiger worden. Of bij consistente wet- en regelgeving omdat we daarmee kaders creëren om duurzaam te investeren. Kortom: slimmere preventie en hgwaardiger terugbrengen van stoffen in de keten zijn gebaat bij afstemming en kennisuitwisseling. SITA is daarom in dialg met verschillende (gespreks)partners. Enkele van hen laten we aan het wrd in dit jaarverslag: Staatssecretaris Jp Atsma, Jo Stempels van McDonald s Nederland, Gerard van de Aast van VolkerWessels, Guus Eskens van Care Nederland en wethouder Margreet van Gastel van de gemeente Arnhem geven hun visie op duurzaamheid, de kansen en de uitdaging van samenwerking daarbij. Samen werken aan duurzaamheid, dat is onze bdschap. En het thema van dit duurzaamheidsverslag. 05

6 INHOUDSOPGAVE Pagina Over dit verslag 07 Summary 08 Vrwrd 10 Profiel en strategie SITA NEWS: Sterk(er) uit de crisis 12 duurzaamheidsstrategie: SITA NEWS: duurzaam in afvalmanagement 20 Profiel en strategie: Duurzame positie en rol geconsolideerd 27 Sociaal: Verbinden en perspectief ontwikkelen 43 Maatschappij: Op zoek naar dialg 53 Milieu, gezondheid en veiligheid: Beheren en beheersen 61 Financieel: Scherpe focus levert op 75 Bijlage A: Policy Statement 82 Bijlage B: Definities en betrouwbaarheid kernindicatoren 83 Bijlage C: GRI Index 84 Bijlage D: Begrippen en afkortingen DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

7 INLEIDING Over dit verslag Met dit verslag legt SITA Nederland Holding BV verantwrding af over haar prestaties en die van haar dochterondernemingen in het kalenderjaar 2010, zowel met betrekking tot de bedrijfsvoering in het algemeen als met betrekking tot duurzaamheid in het bijzonder. Ook geven we inzicht in de plannen en projecten vr 2011, en op middellange termijn (tot 2016), waarbij deze ambities vral gezien moeten worden in het samenwerkingsverband van SITA NEWS (zie vanaf pagina 12). Dit verslag verschijnt onder de verantwrdelijkheid van de Executive Management Board van SITA NEWS (zie pagina 16). De kwalitatieve en kwantitatieve informatie is opgevraagd bij en samengesteld dr verantwrdelijke bedrijfsonderdelen en afdelingen, in het bijzonder Communicatie, Strategie, Human Resources, Finance en Health, Safety & Environment. Daarbij is gebruik gemaakt van de verschillende managementinformatiesystemen en aanvullende informatie van functioneel verantwrdelijke medewerkers. Bij het selecteren, ordenen en presenteren van de informatie is rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (Bijlage C). SITA is van mening te rapporteren op het B-niveau van deze richtlijnen. De bijbehorende index is als bijlage opgenomen en geeft aan op welke aspecten en indicatoren wordt gerapporteerd en waar deze in het verslag terug te vinden zijn. Betrouwbaarheid SITA streeft, behalve naar transparantie, naar betrouwbare verslaglegging, in het bijzonder van kwantitatieve gegevens. Hierom is als bijlage (Bijlage B) een tabel opgenomen waarin van relevante indicatoren een definitie wordt gegeven en wordt aangegeven of de waarde is gebaseerd op schattingen, dan wel metingen. Tevens wordt de mate van betrouwbaarheid vermeld. De prestatie-indicatoren in dit verslag zijn grotendeels ontleend aan een lijst met prestatie-indicatoren waarmee SITA haar aandeelhouder SUEZ ENVIRONNEMENT informeert. Deze laatste indicatoren worden aan het begin van elk kalenderjaar verzameld en dr SUEZ ENVIRONNEMENT steekproefsgewijs geverifieerd. SITA monitort zelf de gegevens die vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen (Regio s en Business Units) worden gegenereerd. Net als in vrgaande jaren heeft SITA kosten en baten van externe verificatie afgewogen en besloten deze niet te laten plaatsvinden. 07

8 summary 2010 summary Waste management is more than working on a clean residential and living environment. Waste has become raw material, building material and fuel. In view of the worldwide problems with scarcity of raw materials and climate change, waste management is in our society a factor to be reckoned with. SITA has the knowledge to recover waste as raw material, building material or fuel. SITA is a specialist in waste management and seeks to excel in this by promoting cperation in the production and consumption chain. Every step and every link in that chain must contribute towards improving the recovery of waste. To achieve this, SITA intends to enter into the dialogue with all stakeholders. Adriaan Visser, SITA s General Manager in the Netherlands and CEO & Chairman of the Management Board of SITA NEWS, outlines in his introduction what is involved here. SITA has opted for an integrated approach to the entire chain and wishes to act as catalyst in product and process renewal. A circular economy must therefore be installed, with a minimum of raw material and energy loss. SITA NEWS is ready for this. By cperating ever more intensively in the Benelux and Germany, we combine knowledge and create advantages of scale to play a significant role in this. In addition, growth is important for the continuity of our role in a sustainable society. SITA NEWS: Emerging stronger from the crisis Since 2008, SITA in the Netherlands has together with the SITA companies in Germany, Belgium and Luxembourg formed SITA Northern Europe Waste Services, in brief SITA NEWS. SITA NEWS experienced a moderate recovery from the crisis in Despite overcapacity at waste incineration installations, we achieved our financial objectives. We did so thanks to our focus on cost effectiveness, our international network and the high energy efficiency of our waste to energy plants. We maintained our market share through a sustained approach to our customers. The waste market is becoming increasingly part of the international raw materials market. We are continuing to prepare our organisation for this role in 2011 as well, by means of waste flow management and amongst other things by investing in facilities and in our workforce. We are also asking for greater attention to EcoDesign, the vision and approach to proceeding more consciously and efficiently at all stages of the chain production, consumption and waste with raw materials and energy, with the aim of making savings and enabling maximum reuse. In this market, size and international cperations are becoming ever more important. We are therefore aiming for growth and intend to double the volume of mono-flows. Sustainability strategy Our sustainability vision is that waste is not the end. It is the start of the circular economy. Our object is to close the production chains as much as possible. We do this as service provider and as raw materials and energy supplier. EcoDesign plays an important role in this. SITA in the Netherlands: in full spate SITA in the Netherlands is traditionally strongly oriented on collecting waste from households and industry. It has however built up a leading position in recent years in the full waste chain. Our size allows us to optimise in all aspects of sustainability: people, planet, profit. SITA will develop further in the Netherlands into a combined waste service provider and raw materials/ energy supplier. Social policy Connectivity and prospects development: these are the decisive themes for SITA in the Netherlands in the social area. Human Resources plays an important role in this development and is taking up the challenge of recruiting and maintaining the workforce. SITA is fulfilling this role in the Netherlands by taking various actions. 08 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

9 Apart from recruitment, developing talent and skills is of central importance. Under the SITA Academy flag, a wide range of training is offered and followed. SITA will focus on diversity in its workforce. Dialogue Exchanging vision and knowledge is essential if we are to make a meaningful contribution towards sustainability in the chain. That s why contact with stakeholders is high on the agenda. We want to further strengthen the dialogue with various partners and parties and meet their desires and requirements even more effectively. We take part in many discussions. We pay much attention to customers through brainstorming sessions. And we invest heavily in communication with society, such as e.g. at the construction of the new BAVIRO installation. We have had meetings with authorities on new regulations and brainstorming sessions with NGOs on, amongst other things, responsibility for packaging. Environment, health and safety With our modern way of collecting and processing waste, we are already making a substantial contribution to a sustainable, clean and safe society. In addition, care for the environment and safety in every respect is ingrained in our organisation. In the environmental area, we reported gains on many fronts in There was an increase in reuse and the recovery of waste. The use of diesel also fell per tonnage collected waste thanks to increased attention to fleetmanagement, green driving, route optimisation and tyre management. However, the harsh winter increased our consumption of natural gas. No major environmental incidents occurred. However, the number of serious accidents is causing concern. We are doing everything possible to improve safety. We shall take steps to improve safety even more assertively in Financial Competition has increased and margins are under pressure. Nonetheless, SITA performed well financially in This is thanks to cost saving programmes in recent years, which will also continue in The increase in raw material prices also contributed to better financial results. Participation in the employee shares plan was higher than ever in Key indicators Net turnover (million Euros) EBIT* Number of employees 2,220 2,241 2,473 Absence due to illness (%) Fatal accidents company personnel 0 1** 1** Fatal accidents (third parties) Accidents resulting in absence Accidents not resulting in absence AFR (Accident Frequency Rate) ASR (Accident Severty Rate) Water consumption (m3) 93, , ,000 Electricity consumption (MWh) 21,100 19,800 19,400 Gas consumption (m3) 2,434,000 1,820,000 2,064,000 Diesel oil (incl. red diesel and lease consumption) in million litres Fuel consumption of leased transport in million litres Collected/received volume (non hazardous) company waste (ktonnes) 1,937 1,879 2,083 Collected/received volume (non hazardous) household waste (ktonnes) Collected/received volume of hazardous waste (ktonnes) * EBIT is based on the new definition ** Traffic accident during commuter traffic 09

10 vrwrd Afvalmanagement is productmanagement Met enige regelmaat horen wij mensen met waardering spreken over de passie en het professionalisme van onze medewerkers. Het is altijd fijn om te horen als mensen zo over je vak praten. Een vak dat niet alleen veel deskundigheid en ervaring vraagt maar k in hg tempo ontwikkelt en innoveert. Afvalmanagement draait namelijk tegenwrdig om management van grond-, bouw- en brandstoffen. Dat vereist dat wij afvalspecialisten - onze blik verleggen naar de productie- en consumptieketen. En dat anderen vanuit onze afvaloptiek leren kijken naar processen en producten. Laat er geen misverstand over bestaan. Afval is ons specialisme en ons zonder meer toe te vertrouwen. Maar wij vinden afval zo belangrijk en waardevol dat we er met u over in dialg willen. Daarom richten we bij SITA onze blik steeds verder naar voren in de keten en zoeken we de samenwerking met onze klanten en andere ketenpartners. Dat doen we onder meer dr concreet aandacht te vragen vr alle fasen die vrafgaan aan het moment waarop een product afval wordt. We praten en denken met onze partners over EcoDesign: het ontwerpen van producten waarbij onder meer gekeken wordt naar maximaal hergebruik van materialen en energie. Gaan wij als afvalbedrijf hiermee op de stoel van de producent, onze klant, zitten? Nee, allerminst. SITA wil haar kennis en deskundigheid toevoegen, en zo katalysator zijn van vernieuwingen in producten en processen. Om vervolgens onze rol van inzamelaar en recycler van eenmaal gedistribueerde materialen nog beter in te vullen. Op deze wijze onderstrepen we onze evolutie van afvalbedrijf naar leverancier van grond-, brand- en bouwstoffen. Tot ons genoegen wordt die inzet onderkend en gewaardeerd: medewerkers van SITA zoeken de samenwerking op en worden dr ketenpartners verwelkomd als volwaardige gespreks- en sparringpartners. Onze geïntegreerde benadering van de gehele keten komt vrt uit onze visie op hoe wij in deze wereld om moeten gaan met grondstoffenschaarste en de klimaatproblematiek. Die visie is dat we moeten streven naar een circulaire economie waarin de productieketen maximaal wordt gesloten. Daarbij maken wij ons geen illusies: een circulaire economie zal altijd lekverliezen kennen. Het is onze taak om het verlies van materialen en energie te minimaliseren. Maar als concept heeft de circulaire economie inhoud, is het realistisch en kan het concreet worden nagestreefd. SITA NEWS Met SITA NEWS, het samenwerkingsverband van SITA ondernemingen in België, Luxemburg, Duitsland en Nederland, zetten we ons met kracht in vr een zo duurzaam mogelijke omgang met afval. De omvang en de dekkingsgraad van de samenwerkende ondernemingen maakt dat wij als geen ander in staat zijn om oplossingen te bieden vr afvalproblemen in Europa, zeker als we daarbij de relatie met onze moederonderneming SUEZ ENVIRONNEMENT in ogenschouw nemen. De schaal van SITA NEWS maakt dat we stromen grensoverschrijdend kunnen bundelen vr recycling, hergebruik en/of energiebenutting. Vanuit de nationale ondernemingen kunnen we uitstekend blijven inspelen op landelijke, regionale of lokale verschillen en behoeften. Op basis van zeer goede resultaten in 2010 kunnen we concluderen dat het samenwerkingsverband steeds meer vruchten begint af te werpen. De bundeling van kennis en kunde maakt dat we zelfbewuster en krachtiger op de markt opereren. Het heeft er toe bijgedragen dat we in het afgelopen jaar in Duitsland een uitstekende positie opbouwden in de inzameling van verpakkingsafval (Duales Systeem). Een mi succes, waarmee we een goede uitgangssituatie hebben gecreëerd om onze marktpositie verder uit te bouwen. In Nederland droegen we met verve bij aan de introductie van de inzameling van plastic verpakkingsafval en k in deze markt nemen we een leidende rol. Het past in onze strategie om te groeien in de markt van recycables. Net als in het vrgaande jaar boekte SITA NEWS goede bedrijfseconomische resultaten. Een steuntje in de rug vormde daarbij de zich enigszins herstellende economie. Daarnaast werden we geconfronteerd met overcapaciteit bij AfvalEnergieCentrales. Gelukkig vond de markt daarbij de rijksoverheid 10 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

11 aan haar zijde die het mogelijk maakte om import van afval naar hgwaardige AfvalEnergieCentrales (R1) toe te staan, dat anders in het land van herkomst zou moeten worden gestort. In de lp van 2011 neemt SITA de R1-AfvalEnergie- Centrale ReEnergy BAVIRO in Rsendaal in gebruik en k deze installatie zal duurzame energie leveren in de vorm van elektriciteit en warmte. Belangrijker is misschien wel dat het samenwerkingsverband van SITA NEWS duurzaam blijkt te zijn. De organisatiestructuur die we ontwikkelden, blijkt goed te werken. Het biedt ruimte aan de verschillende culturen van onze ondernemingen die elkaar versterken, terwijl tegelijkertijd de internationale samenwerking intensiever en vanzelfsprekender wordt. Het maakt onder meer dat we binnen SITA NEWS goed scoren op onder meer kostenbesparingen en volumegroei. Een urgente uitdaging binnen elk van de ondernemingen van SITA NEWS is die op het gebied van veiligheid. Al jarenlang krijgt dit aspect van ons werk prioriteit en wij huldigen daarom onder meer het principe we werken veilig, of we werken niet. Het feit dat we in 2010 binnen SITA NEWS met vijf fatale ongevallen werden geconfronteerd, tnt de ndzaak vr een nog grotere aandacht en inzet. In 2011 is daar direct invulling aan gegeven. Adriaan Visser (links) en Herman Snellink Weerbaarheid en flexibiliteit Onmiskenbaar is dat onze uitdaging ligt in de snelheid waarmee veranderingen zich in de markt, en in het bijzonder de economie, vrdoen. Als afvalmanagementbedrijf zijn wij altijd volgend op de economische, en eventueel technologische ontwikkelingen; de omvang en aard van onze business vormen een afgeleide. Dat stelt eisen aan onze organisatie die open moet staan vr veranderingen, en daarin flexibel én weerbaar moet zijn. In dat opzicht waren 2010 en de twee daaraan vrafgaande jaren veeleisende praktijkjaren. Aanbod, vraag en tarieven fluctueerden meer dan it en de concurrentie verhevigde aanzienlijk. Terugkijkend waren het jaren van de waarheid : de onderneming bleek over voldoende innovatief en reagerend vermogen te beschikken en speelde vrtvarend en pragmatisch in op de zich snel opvolgende marktontwikkelingen. Vruitkijkend blijft daar k in twee opzichten onze uitdaging in zitten. De eerste is die waarbij we ons rekenschap geven van het feit dat onze onderneming grote groepen medewerkers kent die uitstekend functioneren binnen een stabiele werkomgeving en heldere structuren. Het is onze taak om deze medewerkers maximaal te ondersteunen bij de veranderingen die onvermijdelijk en in steeds hoger tempo worden afgedwongen dr externe ontwikkelingen. Dat vraagt meer van ons management dan vrheen, en het zal de focus moeten zijn bij het aantrekken en ontwikkelen van managementtalent. De tweede invalshoek is dat we ondanks het kwetsbaar ogende herstel van de economie de blik weer richten op groei. Het streven naar groei is nodig omdat we het beste uit onze onderneming moeten halen. Alleen dan kunnen we concurreren en continueren, om vervolgens onze rol vr een duurzame samenleving te blijven vervullen. Aan het begin van dit vrwrd werd al duidelijk dat SITA die rol alleen wil én kan vervullen dr samen te werken met alle partners en in het bijzonder met onze klanten. We sluiten dit vrwrd daarom af dr onze waardering uit te spreken vr het vertrouwen dat u in ons stelt. En vr de bereidheid die wij ervaren om samen de beste oplossingen te vinden. Namens SITA in Nederland en de Executive Management Board van SITA NEWS, Adriaan Visser Algemeen Directeur SITA in Nederland CEO and Chairman Executive Management Board SITA NEWS Herman Snellink Managing Director SITA in Nederland Director Waste Flow Management SITA NEWS 11

12 12 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

13 sita NEWS 13

14 SITA NEWS: PROFIEL EN STRATEGIE Sterk(er) uit de crisis Sinds 2008 vormt SITA in Nederland met de SITA ondernemingen in Duitsland, België en Luxemburg het samenwerkingsverband SITA Northern Europe Waste Services, kortweg SITA NEWS. De belangrijkste aanleiding hiervr was dat afvalverwerking zich duidelijk naar een Europese schaal ontwikkelde. Deze schaal heeft allerlei vrdelen, in het bijzonder vr de economische en duurzame benutting van afvalstoffen. In 2010 boekte SITA NEWS goede financiële resultaten, werd de marktpositie geconsolideerd en de onderlinge samenwerking geïntensiveerd. In 2011 is onze focus gericht op organische groei en het steeds beter van dienst zijn van onze klanten. SITA NEWS is het strategische antwrd op de marktontwikkelingen in Nrdwest-Europa. De afvalsector ontwikkelt zich steeds verder naar een Europees speelveld, gestuurd en gefaciliteerd aan de hand van wet- en regelgeving vanuit Europa. Deze is gericht op het verbeteren en gelijk trekken van de milieuprestaties in de verschillende landen. Drdat grensoverschrijdend verkeer mogelijk is, kan SITA stromen maximaal bundelen en naar duurzame be- en verwerkingsopties sturen. Afvalstrmmanagement is sinds 2008 daarom k een kernactiviteit die alle onderdelen van SITA NEWS raakt. Ontwikkelingen in 2010 Vr zover sprake was van economisch herstel heeft SITA deze ervaren als fragiel en volatiel. In de afvalmarkt in het bijzonder was (en is) sprake van overcapaciteit bij AfvalEnergieCentrales in Nederland en Duitsland. De honger naar afval van deze installaties drukt de tarieven. Een trend die met name het gevolg is van de afname van volumes gemengd afval. Oorzaken hiervan zijn onder meer efficiencyvergroting omwille van bezuinigingen, een vergrt duurzaamheidsbewustzijn en verdere regelgeving die gericht is op meer bronscheiding en recycling. Het lichte economische herstel had een gunstige invloed op de opbrengsten vr herbruikbaar afval. Ingespeeld op ontwikkelingen SITA NEWS heeft zo goed mogelijk op deze ontwikkelingen ingespeeld. We haalden onze financiële doelstellingen, consolideerden ons marktaandeel en hebben gelijktijdig onze investeringen op niveau gehouden. Cruciaal hiervr was dat onze bedrijfsonderdelen afzonderlijk, en in samenwerking, flexibel wisten te anticiperen en te reageren, en een vrtdurende focus op kosteneffectiviteit hadden. Ook het opgebouwde netwerk vr internationaal afvalstrmmanagement heeft zijn waarde al bewezen. Onze AfvalEnergieCentrales, die tot de meest energie-efficiënte van de markt behoren, waren hierdr k in moeilijke marktomstandigheden verzekerd van vollast. Omvangrijke investeringen in SITA NEWSverband waren die in de nieuwe AfvalEnergieCentrale ReEnergy BAVIRO (Nederland), een nieuwe fabriek vr Recyfuel (producent van secundaire brandstoffen in België) en het essentiële automatiseringsproject (SAP Enterprise Resource Planning). Daarnaast werden maar liefst 140 nieuwe, schonere vrachtwagens aangekocht. (On)eerlijke concurrentie In het verslagjaar is de concurrentiedruk verder toegenomen, als gevolg van economische ontwikkelingen en de overcapaciteit op de verbrandingsmarkt (die zich drvertaalt naar de inzamelmarkt). Opmerkelijk is echter dat k publieke ondernemingen via in-house constructies een steeds groter deel van de private markt claimen, zonder dat daarbij in alle gevallen sprake is van openbare aanbestedingsprocedures. Daar waar in onze ogen vergaande oneerlijke concurrentie wordt bedreven, zal SITA deze aan de orde stellen. Tegelijkertijd hebben we vertrouwen in het feit dat gemeenten die hun duurzame ambities willen realiseren (met steeds krapper wordende budgetten) een solide, innovatieve en professionele marktpartner als SITA zullen waarderen. Succes kunststof verpakkingsafval In Nederland is in 2010 de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal bij huishoudens succesvol gebleken. SITA Nederland heeft als materiedeskundige een nadrukkelijke rol verworven in de 14 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

15 groep SITA NEWS maakt deel uit van de groep SUEZ ENVIRONNEMENT, de water- en afvaldivisie van GDF SUEZ. Van de omzet in afvalmanagement ( 5,9 miljard) van SUEZ ENVIRONNEMENT is 8% in 2010 gerealiseerd dr SITA in nederland. SUEZ ENVIRONNEMENT en GDF SUEZ hebben beide een beursnotering in Parijs en Brussel. SUEZ ENVIRONNEMENT is sinds 2009 opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indexes. Deze vermelden de 250 best presterende ondernemingen op het gebied van duurzaam/maatschappelijk verantwrd ondernemen. Hiervr worden jaarlijks de grtste, beursgenoteerde ondernemingen in de wereld geëvalueerd. omzetverdeling (2010) SUEZ ENVIRONNEMENT 42% 27% 31% van de omzet gerealiseerd dr het afvalsegment europa 42% Water Europa 37 mln. Afval Europa Internationaal personen in europa profiteren van de milieuservices 15

16 executive management board sita news Van links naar rechts Carry Feenstra General Secretary Herman Snellink (staand) Managing Director Business Line the Netherlands/ Director Waste Flow Management Mathieu Berthoud COO Marc Zwaaneveld (staand) CFO/Vice Chairman Adriaan Visser General Director the Netherlands CEO and Chairman Oliver Gross Managing Director Business Line Germany Ellen Joncheere Managing Director Business Line Belgium Onze ambitie is dé referentiepartner te zijn op het gebied van duurzaam afvalstrmmanagement en preferred supplier van secundaire grondstoffen. inzameling en verwerking van kunststof. Hierbij is gebruik gemaakt van de ervaringen en capaciteit van SITA in Duitsland. In 2011 zal dit uitmonden in de opening van een state-of-the-art sorteerinstallatie in Rotterdam. Dr deze installatie kan meer kunststof goed worden gerecycled. Uitdagingen en kansen in 2011 SITA NEWS, en dus de samenwerkende bedrijfsonderdelen, heeft vr 2011 kansen én uitdagingen. Niet verrassend is de wetenschap dat de crisis nog de nodige flexibiliteit en beheersing zal vragen. Om optimaal in te spelen op het toenemende verkeer van afval over grenzen heen, wil SITA NEWS haar afvalstrmmanagement verder optimaliseren. Juist hiermee kunnen we onze internationale schaal beter benutten en kunnen installaties maximaal (duurzaam) worden ingezet. Tegelijkertijd investeren we in het verbeteren van het energierendement van onze AfvalEnergie- Centrales. Dit doen we dr bijvrbeeld te zoeken naar warmte-afzet mogelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk de focus versterkt op het ontwikkelen van (meer nieuwe en meetbare) duurzame proposities waarbij afvalstoffen weer toepasbaar worden als grond- of brandstof. De trend is duidelijk zichtbaar dat de afvalmarkt steeds meer onderdeel wordt van de internationale grondstoffenmarkt. Dat heeft consequenties vr onze rol in de keten en past in onze visie op de circulaire economie (zie hierna). Ontwikkeling van onze professionals Bovenstaande zal eisen stellen aan onze onderneming en aan onze mensen. In 2011 zal daarom nog meer aandacht worden besteed aan onze medewerkers, nadat in vrgaande jaren vral gestuurd is op het managen van de crisis. Met de introductie van de SITA NEWS-structuur is in 2008 begonnen de bestuurbaarheid en effectiviteit van de organisatie te verbeteren. Hg op de agenda staat nu het verder ontwikkelen van zowel het huidige management als van (nieuw) talent, zowel bij Sales als bij Operations en Support. 16 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 SITA IN NEDERLAND

Vlaams afval- en materialencongres 6 april

Vlaams afval- en materialencongres 6 april Vlaams afval- en materialencongres 6 april Erik de Baedts Directeur NVRD President MWE Board member ISWA Strategisch omgaan met grondstoffen Nederlandse vereniging van gemeenten ogv afvalbeheer & reiniging

Nadere informatie

Vandaagafval morgengrondstof!

Vandaagafval morgengrondstof! Vandaagafval morgengrondstof! 5de Vlaams Milieucongres IFEST 21 October 2008 Florens Slob Manager Sustainable Business Solutions Van Gansewinkel Group Agenda Korte verkenning Cradle to Cradle concept &

Nadere informatie

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Eelco Smit Philips Consumer Lifestyle 29 maart 2012 Een sterke diverse industriële groep leading

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Bedrijfsafval: een waardevolle grondstof Onze natuurlijke bronnen worden schaarser en duurder. Gelukkig groeit het besef dat we zuiniger

Nadere informatie

Minder afval, minder CO2, minder kosten

Minder afval, minder CO2, minder kosten Minder afval, minder CO2, minder kosten Nog maar dertig jaar geleden kostte het storten van een ton ongesorteerd afval hooguit iets meer dan 4 euro. Nu is dat bijna vijftig keer zo veel: 200 euro. Het

Nadere informatie

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

Toespraak Adriaan Visser, CEO SITA Nederland, tijdens opening sorteerinstallatie Rotterdam op

Toespraak Adriaan Visser, CEO SITA Nederland, tijdens opening sorteerinstallatie Rotterdam op Toespraak Adriaan Visser, CEO SITA Nederland, tijdens opening sorteerinstallatie Rotterdam op 05-09-2011 Goedemiddag dames en heren, Ik heet u namens SITA Nederland en onze partner Nedvang van harte welkom

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

BBK/Door Vriendschap Sterker. Amsterdam, 2014

BBK/Door Vriendschap Sterker. Amsterdam, 2014 Amsterdam, 2014 Verpakkingen: wrap it up! Veronique Swinkels 30 september 2014 Wij zetten onderwerpen op de kaart Wij dagen consumenten en producenten uit Wij bouwen sterke merken Sterke merken groeien

Nadere informatie

Digitalisering van de voedselketen

Digitalisering van de voedselketen Digitalisering van de voedselketen Patrick Roelandt Director Strategy, Technology & Business Innovation @PatrickRoelandt 26/11/2014 http://nl.linkedin.com/in/patrickroelandt Version: [###] Classification:

Nadere informatie

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Milieuzorg voor contractors Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Onze grootste uitdaging Werken aan een duurzame toekomst Wij zijn mede de oorzaak van het milieuprobleem maar wij werken

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Gebruik van GRI-indicatoren voor interne sturingsprocessen. Mark van Rijn 14 October 2004

Gebruik van GRI-indicatoren voor interne sturingsprocessen. Mark van Rijn 14 October 2004 Gebruik van GRI-indicatoren voor interne sturingsprocessen Mark van Rijn 14 October 2004 Een jaar geleden... Heineken verwijderd uit DJSI STOXX Positie binnen FTSE4Good onder druk Heineken scoort laag

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

«DOING NOTHING IS NOT AN OPTION» BERNARD MERKX

«DOING NOTHING IS NOT AN OPTION» BERNARD MERKX «DOING NOTHING IS NOT AN OPTION» BERNARD MERKX Entrepreneur Co founder WasteFreeOceans Honorary President PlasticsRecyclersEurope NVRD MARKTDAG CIRCULAIRE MINI CONTAINERS AVIODOME, LELYSTAD 30 Mei 2017

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Afval bestaat niet. Project SUSPRO³ Federatie Fedustria + partners Centexbel + TCHN. 16 juni Sint-Denijs-Westrem. Eric Petersen Van Gansewinkel Groep

Afval bestaat niet. Project SUSPRO³ Federatie Fedustria + partners Centexbel + TCHN. 16 juni Sint-Denijs-Westrem. Eric Petersen Van Gansewinkel Groep Afval bestaat niet Project SUSPRO³ Federatie Fedustria + partners Centexbel + TCHN 16 juni Sint-Denijs-Westrem Eric Petersen Van Gansewinkel Groep Wie we zijn Afvaldienstverlener, grondstoffen- en energieleverancier

Nadere informatie

Echt duurzaam hoeft niet duur te zijn!

Echt duurzaam hoeft niet duur te zijn! Echt duurzaam hoeft niet duur te zijn! Roadmap DURABILIT Drivers and barriers Refurbishment, hergebruik en grondstoffen Footprint reductie door hergebruik Value matrix Succesfactoren Discussie DURABILIT

Nadere informatie

Heating the Flowers. A Cooperation of FloraHolland, HVC and Westland Infra

Heating the Flowers. A Cooperation of FloraHolland, HVC and Westland Infra Heating the Flowers A Cooperation of FloraHolland, HVC and Westland Infra Agenda 2 FloraHolland Shareholders Project in a nutshell Coöperatie 3 Kwekerscoöperatie met als doel: Krachtenbundeling en versterking

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Afval bestaat niet. service logistics summit 19 oktober 2011. Gijs Derks Director Infrastructure & Logistiek. Slide 1

Afval bestaat niet. service logistics summit 19 oktober 2011. Gijs Derks Director Infrastructure & Logistiek. Slide 1 Afval bestaat niet service logistics summit 19 oktober 2011 Gijs Derks Director Infrastructure & Logistiek Slide 1 Vraag 1 interview Welke belangrijke service (logistieke) trends zie je in jouw business?

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification BUSINESS ASSURANCE Next Generation Risk Based Certification DNV GL Relatiedag - 11 november 2014 Albert Zwiesereijn 2014-06-05 1 SAFER, SMARTER, GREENER Albert Zwiesereijn 37 jaar Voor DNV GL Officier

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

ExxonMobil SHE beleid

ExxonMobil SHE beleid ExxonMobil SHE beleid Samen werken aan Veiligheid Contractors én eigen personeel VOMI Themamiddag Veiligheid Focus op Veiligheid! Delta hotel, Vlaardingen, 12 oktober 2010 Ton Jeen, Environmental Advisor

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013

Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013 Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013 Stakeholderdialoog VNCI Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Samenvatting Op 14 oktober 2013 heeft de Vereniging van de Nederlandse

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

IBM Cognos Performance 2010

IBM Cognos Performance 2010 IBM Cognos Performance 2010 Smart Decisions. Better Results. De Meervaart, Amsterdam Woensdag 10 november 2010 09.30-18.15 uur Kom naar IBM Cognos Performance 2010 op 10 november in Amsterdam 33% meer

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

WS 8 End of waste - Einde afval Einde verhaal. Glas, afval of grondstof?

WS 8 End of waste - Einde afval Einde verhaal. Glas, afval of grondstof? WS 8 End of waste - Einde afval Einde verhaal Glas, afval of grondstof? 06/04/2011 Nature is beautiful > Inhoud 1. Overzicht van de markt a. Marktevolutie b. Levenscyclus van glas c. Stake holders 2. EOW

Nadere informatie

Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om

Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om Lezing tbv BIM Praktijkdag 2015 Drs. Jan-Paul Schop Managing Partner USP Marketing Consultancy USP Marketing Consultancy: Specialist in construction, DIY,

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Welkom. Seminar: Duurzaam bouwen met staal. 14 september 2017

Welkom. Seminar: Duurzaam bouwen met staal. 14 september 2017 1 Welkom Seminar: Duurzaam bouwen met staal 14 september 2017 2 Welkom en inleiding Peter Rietberg & Steven Ruijters Introductie Van Leeuwen Buizen Groep Duurzaamheid Onze positie in de supply chain Voorbeelden

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 Verpakken in de circulaire economie Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 2 Copyright 2016 KIDV 8 november 2016 3 Copyright 2017 KIDV 12-4-2017 Verpakkingen In Europa openen we ongeveer 7 verpakkingen

Nadere informatie

Circulair geld verdienen

Circulair geld verdienen Circulair geld verdienen Strategische aanpak en bedrijfseconomisch verdienmodel voor met name producenten MiddagSymposium Circulaire Economie vraagt procesveranderingen 19 februari 2014 Advies Programma-

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag Presentatie TCO SER Workshop 28 mei Den Haag Korte introductie 2 Marc van der Steen Project Manager Brabant, Stichting Zero Emissie Busvervoer Elisabeth van Opstall TCO Binnenvaart Principe TCO 3 Total

Nadere informatie

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015 Work related road safety trends and analysis in Belgium PRAISE Madrid - October 1, 2015 Study conducted by BRSI support of the Fund for Occupational Accidents analysis of 81.080 accidents (period 2008-2012)

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE TOOLS VOOR MANAGERS 2 Vlerick Business School 1WAT IS STRATEGIE? WHAT IS STRATEGY? 4 Vlerick Business School Formulating Winning Business Strategies MISSIE,

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz Group Director, QHSE 11 September 2014. ABOUT US FTS Hofftrans Oil transportation

Nadere informatie

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep IPMA Grote projecten plannen: How to plan a battleship! Aarle Rixtel, 24 april 2014 Richard Smal Voorzitter Interesse Groep 20:00 of Critical Change 1 Met dank aan onze sponsors Doelstellingen IPMA Critical

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

PwC Klimaatneutrale leaseregeling, reduceren en compenseren * Hans Schoolderman 11 januari 2006. PwC. *connectedthinking

PwC Klimaatneutrale leaseregeling, reduceren en compenseren * Hans Schoolderman 11 januari 2006. PwC. *connectedthinking PwC Klimaatneutrale leaseregeling, reduceren en compenseren * Hans Schoolderman 11 januari 2006 *connectedthinking PwC Agenda Drive: Corporate Social Responsibility Expertise: Climate Change Services Klimaatneutrale

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

Gemeenten op weg naar een circulaire economie

Gemeenten op weg naar een circulaire economie Gemeenten op weg naar een circulaire economie Sprekers: Jacob Vermeulen en Robert Jansen, Indaver Nederland Donderdag 31 maart 2016 Gemeentelijk Afval Congres 2 EEN SNELLE QUIZ: Wie is het? 3 Barack Obama

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie Kwaliteit in Wessanen ISO 9001 en 14001 certificatie Inhoud 1. Introductie Wessanen 2. Waarom kwaliteit een speerpunt is 3. De routekaart 4. Het certificatieproces 5. De verbeteringen vasthouden 6. Naar

Nadere informatie

Een toelichting op Circular IQ

Een toelichting op Circular IQ Een toelichting op Circular IQ Vereniging Circulair Friesland Roy Vercoulen & Claire Teurlings Founders Circular IQ 14 Februari 2017 Een slim interactief platform dat duurzaamheidsinformatie verandert

Nadere informatie

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development Prepare to Connect Even voorstellen Clemens Huis in t veld Directeur Niels Huismans Business Development Hoeveel verschillende arbeidsrelaties voor externe professionals zijn er momenteel in Nederland

Nadere informatie

Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013

Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013 Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013 Introductie van het bedrijf Uitvinder van de Heuga tapijttegel Omzet $ 1 miljard 3500 medewerkers

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011 Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid Moerdijk, 30 Juni 2011 Annemarie van der Rest Manager Health, Safety and Environmental Affairs Shell Nederland

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. - met de natuur als mentor -

Een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. - met de natuur als mentor - Een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij - met de natuur als mentor - KIVI 23 september 2014 Inclusief en circulair innoveren en co-creëren door te inspireren Geanne van Arkel Sustainable

Nadere informatie

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Energietransitie Papierketen De ambities binnen Energietransitie Papierketen: Halvering van het energieverbruik per eindproduct in de keten per

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Built Positive Together We Build What s Next

Built Positive Together We Build What s Next @ C2C Bouwgroep 10 Maart 2017 Rotterdam Built Positive Together We Build What s Next Cradle to Cradle Products Innovation Institute Het doel van deze presentatie. Wie zijn wij? Wat doen we? Waarom Built

Nadere informatie

VAL-I-PAC in de Circulaire Economie. Hoe speelt VAL-I-PAC in op de uitdagingen en opportuniteiten van de circulaire economie

VAL-I-PAC in de Circulaire Economie. Hoe speelt VAL-I-PAC in op de uitdagingen en opportuniteiten van de circulaire economie VAL-I-PAC in de Circulaire Economie Hoe speelt VAL-I-PAC in op de uitdagingen en opportuniteiten van de circulaire economie Terugnameplicht van verpakkingen Europese Richtlijnen: 1994, 2004, 2005, 2013

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 2 Het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 ontwikkelt een aantal transitieagenda s om de circulaire economie vorm te geven. Wat is de rol van gemeenten

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie