Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling"

Transcriptie

1 Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling Amsterdam, 10 Oktober 2012

2 Presentatie SPP performa 2 Voorstellen Erwin Flim MMC, 1977 Haren, Groningen HEAO, Hanzehogeschool Groningen PGO MC, Vrije Universiteit Amsterdam Adviseur KPMG Advisory Adviseur en mede-eigenaar Dageraad Advies B.V. Partner in PurpleHRM B.V. SPP opdrachten, binnen en buitenland, diverse branches Erwin Flim

3 Presentatie SPP performa 3 Agenda 1. Inleiding Strategische personeelsplanning a) Analyse huidige en toekomstige bezetting b) Van omgeving naar toekomstige formatie(s) c) Confrontatie en maatregelen 3. Bijlagen

4 Presentatie SPP performa 4 1. Inleiding Strategische Personeelsplanning Definitie Het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, teneinde de activiteiten uit te kunnen voeren, benodigd voor het behalen van de strategische doelen. (Draper & Marchand, Evers)

5 Presentatie SPP performa 5 1. Inleiding Strategische Personeelsplanning SPP is afstemmingsvraagstuk VRAAG NAAR PERSONEEL AFSTEMMEN INTERN AANBOD EXTERN AANBOD

6 Visie, missie, strategie, omgeving, etc. 1. Inleiding Strategische Personeelsplanning SPP kader en bouwstenen Heden 1 Vraag K³R K³R Formatie 3 Scenario Scenario Scenario Intern Boventalligheid Leegloop Gewenste Gaps formatie 6 7 Beleidsdiscussie Bezetting 2a 2b Dynamiek IDU 2c Aanbod K³R Verwachte bezetting K³R 5 Extern Vergrijzing 4 Mobiliteit Schoolverlaters Krapte Conjunctuur Loonniveau s Flexibiliteit Etc. Toekomst alternatieven, bv automatisering, uitbesteding Cocktail van beleid, instrumenten en acties 8 Presentatie SPP performa werving, opleiding, doorstroom, flexpool, etc - Kwantiteit K³R = - Kwaliteit - Kosten - arbeidrelaties

7 Presentatie SPP performa 7 1. Inleiding in Strategische Personeelsplanning SPP bouwstenen 1. In- en externe beïnvloedende factoren 2. Huidige bezetting: Samenstelling Kwaliteit (HR3P) Dynamiek (IDU) 3. Huidige formatie en scenario s toekomst 4. Externe arbeidsmarktontwikkelingen 5. Toekomstige verwachte bezetting (K3R) 6. Toekomstige gewenste formatie (K3R) 7. Confrontatie en beleidsdiscussie over gap 8. Cocktail van beleid, instrumenten en actieplannen

8 Presentatie SPP performa 8 1. Inleiding Strategische Personeelsplanning Taak en rolverdeling bouwsteen lijn HR 1. In- en externe analyse X XX 2. Huidige bezetting XX XX 3. Toekomstige formatie: Scenario s XX X 4. Externe arbeidsmarkt - XX 5. Toekomstige verwachte bezetting - XX 6. Toekomstig gewenste formatie XX XX 7. Confrontatie en beleidsdiscussie XX XX 8. Cocktail en actieplannen X XX

9 Presentatie SPP performa 9 Agenda 1. Inleiding Strategische personeelsplanning a) Analyse huidige en toekomstige bezetting b) Van omgeving naar toekomstige formatie(s) c) Confrontatie en maatregelen 3. Bijlagen

10 Presentatie SPP performa 10 analyse huidige en toekomstige bezetting Externe Analyse ontwikkelingen huidige bezetting met impact (m.b.v. op personeelsbehoefte Purple HRI of 20.. ander benoemen HR intelligence systeem) HR3P vlootschouw Externe ontwikkelingen prioriteren adhv mate van impact Varianten van de bezetting in 20 Impactvolle ontwikkelingen scheiden in SPP drivers en OFI s op basis van onzekerheid

11 Presentatie SPP performa 11 analyse bezetting met PurpleHRI

12 Presentatie SPP performa 12 analyse van de kwaliteit met een HR3P vlootschouw

13 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. 13 voorbeeld HR3P vlootschouw Onvoldoende Matig Voldoende Goed Uitstekend Potentieel grenzen bereikt Groei binnen huidige functie Groei binnen huidige functienivo Verticale loopbaanstap op kt (2-3 jr) Gereed voor verticale loopbaanstap Achterblijvers Vraagtekens Werkbijen Zilverhaantjes Goudhaantjes

14 Presentatie SPP performa 14 Agenda 1. Inleiding Strategische personeelsplanning a) Analyse huidige en toekomstige bezetting b) Van omgeving naar toekomstige formatie(s) c) Confrontatie en maatregelen 3. Bijlagen

15 Presentatie SPP performa 15 van omgeving naar toekomstige formatie(s) 1 Externe ontwikkelingen met met impact impact op personeelsbehoefte op 20.. personeelsbehoefte benoemen 20.. benoemen 2 Externe Externe ontwikkelingen prioriteren adhv mate op van impact 3 Impactvolle ontwikkelingen scheiden in SPP drivers en OFI s op basis van onzekerheid Impactvolle ontwikkelingen scheiden in SPP drivers en OFI s op basis van onzekerheid 4 SPP drivers op 2 assen uitzetten, resulterend in verschillende SPP scenario s SPP drivers op 2 assen uitzetten, resulterend in verschillende SPP scenario s 5 6 Impact op K3R van de SPP scenario s en OFI s op hoofdlijnen omschrijven SPP scenario s en OFI s doorvertalen naar toekomstige Vraag Naar Arbeid

16 Presentatie SPP performa 16 interne- en externe analyse

17 Presentatie SPP performa 17 SPP managementgame SPP Game

18 Presentatie SPP performa 18 SPP managementgame - voorbeeld

19 Mate van impact Presentatie SPP performa 19 vraag naar Arbeid SPP scenario s ontwikkelen Legenda 1. Financiële druk 2. Beschikbaarheid personeel + OFI s: Digitalisering informatie 5. Klimaatverandering 6. Meebepalende burger 7. Verzakelijking maatschappij Druk op innovatie 8 Drivers: 2. Beschikbaarheid personeel 2 4. Druk op samenwerking 4 3. Digitalisering informatie 4. Druk op samenwerking 1 5. Klimaatverandering 6. Meebepalende burger 7. Verzakelijking maatschappij 8. Druk op innovatie - - Mate van onzekerheid +

20 vraag naar Arbeid SPP scenario s ontwikkelen Conjunctuur hoog Grootmacht Regisseur Druk op Samenwerking Voor bedrijfsvoering en specifieke taken Moet Lastig personeel, uitbesteden, robuust, kwaliteit, lastige opgave, meer regie, argumentatie onduidelijk Schraalhans meester Financiële ruimte, Personeel inhuren / ZZP ers, Autonomie (bepalend), Ander kwaliteiten benodigd Boekhouder Hoeft niet Financiële stabiliteit door samenwerking, flexibiliteit vereist, lasten delen relatief eenvoudig aan personeel komen, weinig geld, fusie, overname laag efficiency, doelmatig, keuzes maken. Krimp van organisatie Presentatie SPP performa 20

21 Presentatie SPP performa 21 vraag naar arbeid bepalen Resource based: U-bocht benadering: Greenfielden: l Input Functies 2012 Output Functies 2015 Productfunctiemix 2012 Productfunctiemix 2015 Producten 2012 Producten 2015

22 Presentatie SPP performa 22 Agenda 1. Inleiding Strategische personeelsplanning a) Analyse huidige en toekomstige bezetting b) Van omgeving naar toekomstige formatie(s) c) Confrontatie en maatregelen 3. Bijlagen

23 Presentatie SPP performa 23 confrontatie en maatregelen 1 Externe ontwikkelingen met impact op personeelsbehoefte 20.. Gap benoemen bepalen 2 Maatregelen Externe ontwikkelingen prioriteren adhv mate van impact 3 Implementatie Impactvolle ontwikkelingen scheiden in SPP drivers en OFI s op basis van onzekerheid

24 Presentatie SPP performa 24 confrontatie bezetting en formatie 20

25 Presentatie SPP performa 25 confrontatie van kwaliteiten

26 Presentatie SPP performa 26 maatregelen Organisatorische maatregelen Individuele maatregelen Anderzijds is het ook te verwachten dat er maatregelen nodig zijn, op organisatorisch niveau: de Organisatorische maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn: Loopbaanmanagement Arbeidsvoorwaarden en belonen Professionele ontwikkeling Werkinhoud Werkbelasting Reputatie/Imago Groepsgevoel/cultuur Leidinggeven en aandacht Balans werk/privé Over het algemeen kan op individueel niveau een zevental conclusies met bijbehorende maatregelen gedefinieerd worden, dit zijn de Individuele maatregelen. Continuïteitmaatregel Ontwikkelmaatregel Mobiliteitsmaatregel Loopbaanmaatregel Uitstroommaatregel Instroommaatregel Niets doen

27 Presentatie SPP performa 27 Agenda 1. Inleiding Strategische personeelsplanning a) Analyse huidige en toekomstige bezetting b) Van omgeving naar toekomstige formatie(s) c) Confrontatie en maatregelen 3. Bijlagen

28 Presentatie SPP performa Bijlagen Wat staat ons de komende jaren te wachten? Demografie: dubbele vergrijzing Arbeidsmarkt Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Loonkostenbeheersing en budgetsturing Flexibele arbeidsorganisatie

29 3. Bijlagen Leeftijdsopbouw 1980 en 2020 Presentatie SPP performa 29

30 3. Bijlagen Ontwikkeling geboorten en pensioenering Presentatie SPP performa 30

31 Presentatie SPP performa Bijlagen Externe ontwikkelingen met consequenties aandeel Potentiële beroepsbevolking aandeel Aantal mensen dat werkt

32 Presentatie SPP performa Bijlagen Omvang feitelijke en gewenste werkweek Feitelijk Gewenst Mannen Vrouwen

33 Presentatie SPP performa Bijlagen Begrippen Begrip Externe factoren Impact Onzekerheid Driver Overige Factor met Invloed OFI Scenario Vraag Naar Arbeid (VNA) K3R Omschrijving Factoren waar de organisatie zelf geen invloed op heeft, die impact kunnen hebben op de toekomstige vraag naar arbeid. Het effect, de inwerking van een externe ontwikkeling op de vraag naar arbeid. Een externe ontwikkeling kent een reeks van mogelijke uitkomsten, terwijl niet objectief is vast te stellen hoe waarschijnlijk het is dat elk van die mogelijke uitkomsten in feite optreedt. Een driver is een externe factor met een grote impact en hoge mate van onzekerheid. Een driver kan worden beschouwd als externe factor waarvan de mogelijke toekomstige impact groot is maar de richting van die impact ongewis. Zeker is wel dat de impact bepalend is voor de vraag naar arbeid in de toekomst. Een OFI is een externe factor met een grote impact en lage of middelhoge mate van onzekerheid. Een OFI is een externe factor waarvan de impact medebepalend is voor de vraag naar arbeid in de toekomst. Een mogelijk toekomstbeeld, uitgaande van bepaalde vooronderstellingen die gebaseerd zijn op de uitwerking van Drivers en daarbinnen de impact van OFI s. De behoefte aan arbeidskrachten op de verschillende K3R dimensies om de producten/diensten van een organisatie (onderdeel) te kunnen produceren/leveren. De aanwezige of gewenste arbeidskrachten uitgedrukt in Kwantiteiten, Kwaliteiten, Kosten en arbeidsrelaties.

Dr. Gerard Evers Prof. Dr. Frits Kluijtmans

Dr. Gerard Evers Prof. Dr. Frits Kluijtmans Dr. Gerard Evers Prof. Dr. Frits Kluijtmans Agenda 15.00-15.05 Opening 15.05-15.15 Schets globale programma door Frits Kluijtmans 15.15-16.00 Opzet workshops Strategische Personeelsplanning (SPP) door

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning in Organisaties

Strategische Personeelsplanning in Organisaties Strategische Personeelsplanning in Organisaties Afstudeeronderzoek Faculteit Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Strategische Personeelsplanning in Organisaties Een model voor strategische personeelsplanning

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART

CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART Analyse van instroom en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties 2010-2014 KPMG branchegroep Woningcorporaties op verzoek van Nederlandse Vereniging van Bestuurders

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Raet HR Benchmark: Onderwijs special Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO

A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO 8 A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO auteurs drs. Merel Hennink dr. Harm van Lieshout 8.1 Inleiding De Dienst Uitvoering Onderwijs (duo) is op 1 januari 2010 ontstaan

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Strategische P&O nota 2011-2014 Zie wat er gebeurt en stel vast wat je te doen staat Opstellers Dhr. A. Kohlbrugge Dhr. C. Stapper Begeleidingscommissie Dhr. F. Zantkuijl Dhr. C. Weijers Consultant, XCent

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

(Format voor) Beleidsplan Arbeidsmobiliteit

(Format voor) Beleidsplan Arbeidsmobiliteit (Format voor) Beleidsplan Arbeidsmobiliteit Proeftuin Work in Progress, april 2014 I. ALGEMENE INLEIDING 1. Kader Op 25 april 2013 besloot het FCB-bestuur het initiatief in de regio Rotterdam- Rijnmond

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Integrale analyse HR-monitor 2012

Integrale analyse HR-monitor 2012 RAPPORT Integrale analyse HR-monitor 2012 INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 1 VAN 24 Voorwoord HR-monitor 2012 In 2013 is door het A&O-fonds Waterschappen in samenwerking met onderzoeksbureau Panteia

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement nader verklaard

Capaciteitsmanagement nader verklaard Capaciteitsmanagement nader verklaard Michel Adang, Cvision Cvision B.V. Molenstraat 40 d Postbus 340 5240 AH Rosmalen Telefoon 073 522 67 18 Fax 073 522 67 17 E-mail mail@cvision.nl www.cvision.nl 2 Wat

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie Zakelijke dienstverlening het hart van de kenniseconomie 2 De zakelijke dienstverlening vervult een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Zij draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling tot

Nadere informatie

Workshop. Demografische schok. Katrien Baert Managing Consultant

Workshop. Demografische schok. Katrien Baert Managing Consultant Workshop Demografische schok Katrien Baert Managing Consultant Berenschot Belgium - Berenschot Belgium N.V.. (1962) Berenschot groep B.V. (NL, 1940) - Zakencijfer 4,7 mil., 30 consulenten - Advies bureau

Nadere informatie

CNV Overheid&Publieke Diensten. Beleid 2015

CNV Overheid&Publieke Diensten. Beleid 2015 AV 2014-029 Verzonden 6 november 2014 CNV Overheid&Publieke Diensten Beleid 2015 Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding. 3 2. Sectoraal arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 5 3. Beschrijving overheid en publieke diensten

Nadere informatie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie Whitepaper Talent management versus personeels- en salarisadministratie Wat is talent management? Hoe doeltreffend talent management te implementeren binnen uw organisatie! Consultancy-team PayRoll Solutions,

Nadere informatie

Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden

Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden in opdracht van VIONA, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Onderzoeksteam: Prof. Dr. Filip Abraham (K.U.Leuven)

Nadere informatie

Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten

Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten Methode Het arbeidscontract kan gezien worden als het resultaat van hoe in de sector over werk wordt gedacht en aan welke vorm van werk behoefte is. Deze

Nadere informatie