Geavanceerde Beheer- en facturatiemodule voor de projectontwikkelaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geavanceerde Beheer- en facturatiemodule voor de projectontwikkelaar"

Transcriptie

1 Pantone 3005 EC Pantone 485 EC Geavanceerde Beheer- en facturatiemodule voor de projectontwikkelaar APS Pantone 375 EC Immo Pantone 1375 EC

2 Een multidisciplinaire tool voor de projectontwikkelaar Als projectontwikkelaar bent U een professional, die leeft van verantwoord risico nemen: u bedenkt, plant en financiert nieuwbouwprojecten, zonder op voorhand de absolute zekerheid te hebben over de R.O.I. van het project. Met de realisatie van de APS Immo module voor Microsoft Dynamics NAV biedt Bapps.be u een krachtige applicatie voor efficiënte en transparante projectontwikkeling ingebed in uw ERP-bedrijfsstructuur. APS Immo is een gerichte, geavanceerde facturatiemodule, die niet enkel de verschillende competenties van projectontwikkeling zoals financiering, planning en verkoop samenbrengt en u ten allen tijde de nodige relevante projectinformatie levert. APS Immo biedt u ook de mogelijkheid om tijdens de uitvoering uw project flexibel te beheren, zonder het totale overzicht te verliezen. Voor efficiënte en transparante projectontwikkeling. Testimonials Compagnie Het Zoute Group Sleuyter Real Estate: APS Immo 2 Als add-on op ons ERP -pakket (Microsoft Dynamics NAV) zorgt APS Immo ervoor dat het voorraadbeheer van verschillende projecten (elk in een ander stadium van uitvoering) wordt verzekerd. Op gebied van facturatie maakt APS Immo het mogelijk om automatisch facturen te genereren, eens een bepaalde mijlpaal of schijf conform de Wet Breyne, van een project bereikt wordt. Hierdoor kan de manuele tussenkomst van de administratie tot een minimum worden beperkt, zonder aan kwaliteit in te boeten. Tot slot verzekert deze add-on de volledigheid van de facturatie en/of omzet van een bepaald project. Steven T Jollyn, directeur Financiën en Administratie. Een groeiende klantenportefeuille, gecombineerd met een stijgend aantal vastgoedartikelen in verschillende uitvoeringsstadia, dwong ons er toe ons te laten ondersteunen door software die al deze elementen samenbrengt én rekening houdt met de sector gebonden factoren en beperkingen. De door Bapps.be ontwikkelde module APS Immo biedt onze Sales back office de garantie efficiënt te factureren op een financieel en juridisch correcte wijze, op basis van de actuele verkoopinformatie. Hierdoor hebben we een sterke reductie van de administratieve werk- en foutenlast gerealiseerd. Een cruciaal gegeven gezien de waarde van de transacties binnen de vastgoedmarkt. Stefaan Deblauwe, Process Manager Groep Sleuyter COMPAGNIE HET ZOUTE

3 Introductie APS Immo werd ontwikkeld door Bapps.be in samenspraak met specialisten uit de vastgoedsector om volledig aan uw behoeften te voldoen. Het is een volledig geïntegreerde module voor Microsoft Dynamics NAV, die elke fase van uw project ondersteunt: van het berekenen van quotiteiten, kost- en verkoopprijzen, tot geavanceerde facturatie in schijven volgens eigendomsstructuur én conform de wet Breyne. Voordelen van de APS Immo module Volledig geïntegreerd met Microsoft Dynamics NAV Beschikbaar in NAV Classic én RoleTailored Client Ondersteuning van projectbankrekeningen Module voor berekening van quotiteiten Transparante kostprijsberekening en -simulatie Geavanceerde verkoopprijzen module Uitgebreide mogelijkheden met betrekking tot klantspecifieke eigendomsstructuren Ondersteuning van facturatie volgens voortgang der werken, conform de Wet Breyne Duidelijke statistiekoverzichten Flexibel beheer van projecten, ook tijdens de uitvoering 3

4 Residentiewerkblad In het residentiewerkblad wordt het project vormgegeven. Residentiewerkblad De input van basisdata zoals projectbankrekening, fase en subfase maken een efficiënte creatie van de verschillende wooneenheden of privatieven (appartement, duplex, berging, garagebox, staanplaats, ) mogelijk. De subfase is bepalend voor de toepasselijke facturatieschijven (mijlpalen) en toeslagen. Door dimensies toe te kennen, stroomt de analytische data van het project door naar de financiële module van NAV. 4

5 Residentiemijlpalen bepalen wanneer én in welke schijven de privatieven zullen gefactureerd worden aan de klant. Een schijf kan procentueel gefactureerd worden per verdieping of per wooneenheid. Toeslagen kunnen per subfase op voorhand vastgelegd worden. Op het moment dat het verkoopvoorstel gegenereerd wordt, zullen deze toeslagen toegevoegd worden aan de verkoop. Toeslagen Naast de bepaling van de schijven is ook een onderverdeling in grondwaarde en constructiewaarde mogelijk. Residentiemijlpalen Dimensies Door aan het project een dimensie toe te kennen, wordt, wanneer er een verkoop genoteerd wordt en de betreffende schijven gefactureerd worden, de financiële module van NAV gevoed met analytische gegevens. Per subfase kunnen er verschillende dimensiewaarden ingevuld worden. Dimensies 5

6 Wooneenheden Zowel de privatieve delen (appartement, berging, garage,.), als deze van de gemeenschap kunnen worden ingevoerd in APS Immo. Enkel de privatieven van het project worden opgenomen in de berekening van de quotiteiten en in de lijst van de te verkopen wooneenheden. wooneenheden De waarden in het tabblad Algemeen bepalen hoe de eenheidsprijzen van de verschillende woonheden zullen bepaald worden én of de gegevens gesimuleerd dan wel effectief gepland zijn. De informatie aangaande eigen inbreng, voorverkoop en kredietlijn in het tabblad Financiering, stroomt door naar de statistiek Financiering. Deze informatie vormt de basis waaraan u de volgende stappen koppelt: Quotiteiten, Kostprijsberekening, Verkoopprijzen, Oplevering. financiering 6

7 Quotiteiten Ingave kostprijs (schatting) APS Immo beschikt over een module om quotiteiten te berekenen. Quotiteiten Door ingave van de geschatte kostprijs van een project, ventileert APS Immo deze kosten over de verschillende privatieven. Op deze manier kan er een duidelijk inzicht bekomen worden in de na te streven marges en verkooprijzen. De kostprijs van een residentie zal samen met de quotiteiten gebruikt worden als basis voor de kostprijsbepaling van individuele wooneenheden. Kostprijsberekening Met APS Immo deelt u uw projecten eenvoudig in volgens type. In één enkele oogopslag kunt u de globale quotiteiten bekijken en opvolgen. In functie van de ingegeven gegevens berekent het systeem de theoretische quotiteiten. De gebruiker kan desgewenst deze voorgestelde quotiteiten manueel bijsturen. Het systeem controleert steeds of het vereiste totaal werd gevormd. 7

8 Verkoopprijssimulatie en Verkoopprijzen Wooneenheden in verkoop brengen Van zodra de kostprijs van de residentie en de quotiteiten van de wooneenheden gekend zijn, kunnen de verkoopprijzen bepaald worden. De verkoopprijzenmodule van APS Immo stelt de gebruiker in staat om verkoopprijzen en marges van de verschillende privatieven te bepalen. Alvorens deze verkoopprijzen door te voeren naar het actieve dossier, laat APS Immo de gebruiker toe om simulaties uit te voeren. Het bijsturen en simuleren van verkoopprijzen kan op elk moment van het verkooptraject. Van zodra de verkoopprijzen zijn bepaald, kunnen de verschillende wooneenheden van een residentie verkocht worden. In NAV termen spreekt men van artikelen (wooneenheden) in voorraad nemen. APS Immo biedt via de kolom statusafbeelding in het residentiewerkblad op elk moment een vlot inzicht in de status van een privatief, via kleurcode. (beschikbaar, in optie, verkocht, akte, ) Verkoopprijzen 8

9 Verkoopvoorstelgroep Indien een partij uit meerdere kopers bestaat, biedt APS Immo de mogelijkheid om de eigendomsstructuur procentueel te noteren volgens de concepten volle of naakte eigendom en vruchtgebruik. Deze eigendomsstructuur kan indien nodig nog tot laat in het verkoopproces bijgestuurd worden. Een verkoopvoorstelgroep bundelt één of verschillende wooneenheden (artikelen) met een kopende partij. Verkoopvoorstelgroep Artikelen Contactpersonen 9

10 Verkoopvoorstel en Opties Aktes verlijden Aan een verkoopvoorstelgroep kan een optie beperkt in de tijd gekoppeld worden. Wordt het goed effectief verkocht, dan wordt dit in het verkoopvoorstel genoteerd, samen met de datum van de verkoop. Voorbeeld van een optie Het verlijden van een akte betekent in de vastgoedwereld een formele overdracht van eigendom. In NAV-taal betekent het verzenden van een order hetzelfde: de functie Akte verlijden maakt dat de wooneenheden worden verzonden naar de klant en dus veranderen van eigenaar. Daar deze actie gekoppeld is aan een mijlpaal, volgt de facturatie in schijven én volgens de bepaalde eigendomsstructuur - aansluitend. Akte verlijden 10

11 Factureren van mijlpalen conform de wet Breyne Om tot correcte facturatie te komen, dient de voortgang van een residentie op gepaste tijden te worden bijgehouden. Schijven kunnen procentueel of globaal gerealiseerd worden, per verdieping of per wooneenheid. Diverse elementen omtrent voorlopige en definitieve opleveringen kunnen eveneens in APS Immo genoteerd worden. Verkoopvoorsteldagboek Op basis van de gedefinieerde residentie, de wooneenheden en de verkoopvoorstellen met bijhorende verkooporders, handelt het verkoopvoorsteldagboek de facturatie van de verschillende verkopen af. De (gedeeltelijke) voltooiing van de verschillende mijlpalen wordt hierbij geconsulteerd. Ook de eigendomsstructuur van de koper(s) die in het verkoopvoorstel werd ingegeven, blijft gehandhaafd: factureren in schijven én aan verschillende partijen met eventueel procentueel verschillende eigendomsstructuur wordt kinderspel. Residentiemijlpalen Voortgangsstatus residenties 11

12 Factureren van voorschotten en meerprijzen Verkoopvoorstel Door de verregaande integratie met Microsoft Dynamics NAV kan APS Immo ook enig ander verkoopdocument (voorschotten, meerprijzen, ) dat aan een klant gelinkt is, herkennen en aanbieden ter facturatie. In geval van voorschotten draagt APS Immo er zorg voor dat deze tijdig aan de klant worden aangerekend. Bij afrekening worden de aangerekende voorschotten verrekend met de saldofactuur. Geboekte verkoopfactuur Meerprijzen worden naar wens apart gefactureerd of gekoppeld aan een specifieke facturatie schijf. (bijvoorbeeld: meerwerk aan de keuken wordt gefactureerd samen met de schijf van de basiskeuken.) Ook hier wordt de klantspecifieke eigendomsstructuur in acht genomen. De facturatie van het order met de meerprijzen wordt afgehandeld door het verkoopvoorsteldagboek. De gebruiker beslist zelf of de facturen individueel aangemaakt worden, of via verzamelfacturatie en kan desgewenst de facturatieopdracht bijsturen aan de hand van tal van opties. 12

13 Rapportage in APS Immo Statistiek Immo De verschillende statistiekoverzichten en rapportagemogelijkheden van APS Immo geven o.a. inzicht in de verschillende kosten en baten componenten, de verschillende beschikbare middelen ter financiering van het project in kwestie en het aantal reeds gerealiseerde verkopen. Statistiek Immo toont marges met betrekking tot de aankoopkost en de verkoopwaarde van zowel grond als constructie. Finacieringsstatistiek Financieringsstatistiek toont o.a. de verhouding tussen eigen inbreng, voorverkoop en financieringsbehoefte. Op eenvoudige wijze wordt Loan to cost en Loan to Value duidelijk. Statistiek per groep geeft weer hoeveel % van een project reeds verkocht is. Statistiek per groep 13

14 Flexibel beheer van projecten ook tijdens de uitvoering APS Immo laat ook tijdens de uitvoering (verkoop) verschillende aanpassingsscenario s toe van de nog niet verkochte wooneenheden (artikelen). Dit biedt de projectontwikkelaar de mogelijkheid om op elk moment en in elke veranderende situatie te kunnen inspelen, zonder het overzicht te verliezen. We schetsen hieronder enkele mogelijke scenario s die - met gebruik van APS Immo - kinderspel worden: Situatie De residentie werd bepaald, de wooneenheden werden gecreëerd en voorzien van een verkoopprijs en aangemaakt als artikel. Enkele appartementen werden reeds verkocht. Scenario 1 Door de verschuivende marktsituatie kan het noodzakelijk zijn om de verkoopprijzen van de nog niet verkochte privatieven bij te stellen. Scenario 2 Een handelsruimte wordt omgevormd tot 2 appartementen: dwz een aanpassing van het aantal wooneenheden, quotiteiten en verkoopprijzen Scenario 3 De eigendomsstructuur van de kopende partijen wijzigt, net voor de akte verleden wordt. Scenario 4 Een verkoop ongedaan maken indien een akte te vroeg of ten onrechte werd verleden. Scenario 5 Een vooruitbetaling ongedaan maken, bijvoorbeeld na wijziging van de eigendomsstructuur van de kopende partijen, en een nieuwe vooruitbetalingsfactuur opstellen. 14

15 Besluit Kostprijs werkblad Verkoopprijzen APS Immo is niet enkel een geavanceerde facturatiemodule maar tevens een multidisciplinaire tool voor de professional die efficiënte en transparante projectontwikkeling op elk moment van het project vooropstelt. Mijlpalen Klantenset Standaard sjablonen Wooneenheden Gold Enterprise Resource Planning Verkoopvoorstel NA Rapportage Orders Gold Enterprise Resource Planning Vooruitbetalings factuur Verkoopvoorstel dagboek Verzamel Verkoopfacturen 15

16 Pantone 3005 EC Pantone 485 EC Panton Pantone 375 EC Panton Pantone 3005 EC Pantone 1375 EC Panton Members of Van Roey ICT Group Pantone 485 EC Pantone 375 EC Meer Info? Kempenlaan Turnhout Antwerpseweg 116h 2440 Geel Van Roey Automation NV Pantone 1375 EC

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

TOGA. Advocatensoftware TOGA TOGANET TOGA INCASSO TOGA CURATOR

TOGA. Advocatensoftware TOGA TOGANET TOGA INCASSO TOGA CURATOR TOGA Advocatensoftware TOGA TOGANET TOGA INCASSO TOGA CURATOR INHOUD TOGA TOGA: een korte introductie 3 DOSSIERSCHERM VERSUS MODULE: een overzicht in twee richtingen 4 MODULES Dossier- en contactenbeheer

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Een branche oplossing van Prodin Business Solutions Wat houdt Prodin voor de zakelijke dienstverlening in? Over Prodin en uw branche > De Prodin Branche oplossing Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB Groothandel & retail Service & onderhoud Productie & assemblage Prodin Business Solutions B.V. Tel 088 808 11 00 sales@prodin.nl WWW.PRODIN.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor uw bedrijf.

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor een bedrijf.

Nadere informatie

Centix4 Modules Workflow Management

Centix4 Modules Workflow Management 1 Gestructureerd beheer van uw werkprocessen Efficiënter inzetten van operationele medewerkers Voert uw organisatie activiteiten uit waarvoor u mensen moet inplannen, zoals het afhandelen van klachten

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com

Nadere informatie

IBM SMARTER BUILDINGS

IBM SMARTER BUILDINGS IBM SMARTER BUILDINGS IBM Tririga Integrated Workplace Management System MACS BVBA Museumstraat 8 2000 Antwerpen 0032 (0)3 237 1755 www.macs.be Smarter Buildings Vandaag de dag wordt steeds meer waarde

Nadere informatie

OLS. Logistieke Dienstverlening

OLS. Logistieke Dienstverlening OLS Logistieke Dienstverlening Inhoud Totale Automatisering..................................... 4 OLS Forwarding............................................ 7 OLS IMS-WMS.............................................

Nadere informatie

Bouwsoftware van Herke ICT Group

Bouwsoftware van Herke ICT Group 1 Inhoud Bouwsoftware van Herke ICT Group... 3 BouwVision ERP... 4 Visie op Calculatie... 4 Visie op integratie met IBIS-TRAD... 6 Visie op Inkoopofferte aanvraag en spiegel... 8 Visie op Projectbewaking...

Nadere informatie

Uw Winkelmanagement Oplossing

Uw Winkelmanagement Oplossing Uw Winkelmanagement Oplossing Pagina : 2 Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inleiding ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Filosofie van POSManager

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

> De kracht van eenvoud

> De kracht van eenvoud > Factsheet itsuitsfashion // Over ons Als partner van Microsoft begeleidt Total Concept Group bedrijven die actief zijn in de fashion retail-, private label- en groothandelssector bij de automatisering

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.0d

Nieuw in AccountView versie 9.0d Nieuw in AccountView versie 9.0d Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Optimale resourceplanning bij. Distri+, de powertool voor groothandels. Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker

Optimale resourceplanning bij. Distri+, de powertool voor groothandels. Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker SUCCESS THROUGH VALUE INNOVATION SOLUTIONS Distri+, de powertool voor groothandels KEYNOTE Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker SPOTLIGHT Optimale resourceplanning bij

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

DÉ STANDAARD VOOR HET AUTOLEASEBEDRIJF

DÉ STANDAARD VOOR HET AUTOLEASEBEDRIJF DÉ STANDAARD VOOR HET AUTOLEASEBEDRIJF LeaseWise is dé software voor ondernemingen die zich bezighouden met autoleasing. Het pakket wordt dan ook al door meer dan 150 leasemaatschappijen in Nederland gebruikt.

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

When time is the issue

When time is the issue www.dotsys.eu TIMEMANAGER TimePresence HR Management Aan- en afwezigheidsopvolging Time@Work Projectopvolging Nacalculatie en facturatie Berekening productiviteit, rentabiliteit en efficiëntie TimeAccess

Nadere informatie

Referentiecase. Witlox Van den Boomen Klaar voor de toekomst met volledig digitaal dossier

Referentiecase. Witlox Van den Boomen Klaar voor de toekomst met volledig digitaal dossier Referentiecase Witlox Van den Boomen Klaar voor de toekomst met volledig digitaal dossier Als accountants-, fiscaal advies en advocatenkantoor is het hebben van actuele klantinformatie essentieel. Om onze

Nadere informatie