1 De tijd van jagers en boeren

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 De tijd van jagers en boeren"

Transcriptie

1

2 1 De tijd van jagers en boeren Planner Oriëntatie Te doen Datum klaar Score Oriëntatie op de tijd van jagers en boeren Kern 1 Jagers en verzamelaars 2 Een nieuwe manier van leven 3 Leven aan de oevers van de Nijl 4 Een leven na de dood e Computerles kern Onderzoek 5 De eerste landbouwers in Nederland e Computerles onderzoek Afsluiting e Computerles vaardigheden e Samenvatting e Toets hoofdstuk 1 In deze planner kun je het werk voor dit hoofdstuk plannen. Vul de planner in overleg met je docent in. Ga als volgt te werk: 1 Zet een vinkje bij de onderdelen die je van je docent moet doen. De Oriëntatie en Kern zijn verplicht. Met de Computerles kern kun je alle kernstof nog eens oefenen. 2 In de kolom Datum klaar kun je invullen wanneer je de paragraaf af hebt of af moet hebben. 3 In de kolom Score kun je de score voor de digitale oefentoets per paragraaf of hoofdstuk invullen. 4 Als je een computerles hebt gemaakt, kun je ook in de kolom Score je score invullen. 5 Als je klaar bent, kun je bij de Afsluiting invullen of je de Oefentoets bij het hoofdstuk gaat maken en wat je score is. Van je docent krijg je bij dit hoofdstuk ook nog tussentoetsen en een eindtoets.

3 oriëntatie HOOFDSTUK 1 De tijd van jagers en boeren Oriëntatieopdrachten 1 Bekijk de muurschildering uit het oude Egypte en de foto op bladzijde 8-9 van je handboek. a Welke gereedschappen zie je op deze muurschildering? 3 Bekijk bron 1 in je werkboek. a Wat doen de vrouwen op deze bron? b Waarom zouden juist vrouwen dit doen? b Welk gereedschap gebruikte men om de oogst van het land te halen? c Hoe wordt in onze tijd de oogst van het land gehaald? 2 Waarom haalden in Egypte juist de mannen de oogst van het land? Kies het goede antwoord. A Mannen werkten nauwkeuriger dan vrouwen. B Het was zwaar werk. C Vrouwen vonden het geen leuk werk. D Mannen hadden hier meer tijd voor. bron 1 Een houten model uit het oude Egypte van ongeveer 2000 voor Christus. Links zie je twee vrouwen graan malen. Rechts een oven om brood te bakken. De tijd van jagers en boeren Dit hoofdstuk gaat over de prehistorie. Deze periode noemen we ook wel de tijd van jagers en boeren. Je leert hoe jagers en verzamelaars leefden. Verzamelaars zochten voedsel in de natuur. 4 Bekijk de tijdbalk in je handboek. Tot wanneer leefden de mensen alleen van jagen en verzamelen? A tot voor Christus B tot 9000 voor Christus C tot 3400 voor Christus D tot 3000 voor Christus 5 Gebruik bron 2 in je werkboek. De muurschildering past bij het ontstaan van de landbouw. a Wanneer is de landbouw in Egypte ontstaan? b In welk gebied gingen de mensen voor het eerst aan landbouw doen? A in Egypte C in Mesopotamië B in Europa D in Midden-Amerika bron 2 Gebieden waar mensen voor het eerst aan landbouw gingen doen. MIDDEN- AMERIKA EGYPTE Nijl MESOPOTAMIË Tigris Eufraat Indus INDIA CHINA A N D E S landbouw v.chr. landbouw v.chr km landbouw v.chr. 7

4 kern 1 Jagers en verzamelaars Jagers en verzamelaars konden niet schrijven. Gelukkig hebben we wel sporen van ze gevonden, zoals speerpunten en bijlen. De jagers en verzamelaars hebben ook tekeningen in grotten gemaakt. Zo kunnen wij zien hoe ze leefden. bron 1 Voorwerpen uit de prehistorie. Ze zijn gevonden in Egypte en zijn meer dan 5000 jaar oud. Je ziet bijlen en speerpunten. 1 Ontdekken Stel, jij bent een jager of verzamelaar. Je gaat een tekening maken over hoe je leeft. 1 Bekijk bron 1 in je handboek. De jagers en verzamelaars jaagden op bizons. Ze gebruikten alles van een dode bizon. Maak de zinnen compleet. Kies uit: gereedschappen kleding vlees. De jagers waren erg blij als ze een bizon hadden geschoten. Het aten ze op. Van de botten maakten ze. De huid gebruikten ze voor. 2 Bekijk bron 2 in je handboek. Bekijk ook de tijdbalk op bladzijde 8-9 in je handboek. Wat aten de mensen in de prehistorie? 3 Bekijk bron 1 in je werkboek. Waarvoor werden deze speerpunten gebruikt? 5 Lees bron 2 in je werkboek. Hoe bewaarden de jagers en verzamelaars hun voedsel? Schrijf drie manieren op. 1 4 De manier waarop mensen aan voedsel komen, noem je middel van bestaan. Welk middel van bestaan past bij bron 1 in je werkboek? A voedsel verzamelen B jagen C vissen D landbouw 2 3 bron 2 Voedsel bewaren De eerste mensen bewaarden hun voedsel in leren zakken. Ook gebruikten ze magen en darmen van dieren. Soms gebruikten ze manden van gevlochten takken. Ze konden het voedsel niet lang bewaren. Daarom droogden ze het voedsel. Vlees of vis werd boven vuur gerookt. Van fruit werd moes gemaakt. Met honing erbij werd het jam. Als het warm was, bewaarde men het eten in een kuil. Daar bleef het lekker koel. 8

5 HOOFDSTUK 1 De tijd van jagers en boeren 6 Bekijk bron 3 in je handboek. Waarvan zijn de kleren van jagers en verzamelaars gemaakt? 7 Welke gereedschappen zie je op de bron? Kruis ze aan. ijzeren hamers speren pijl en boog stenen bijlen 8 Hoe woonden deze jagers en verzamelaars? 9 Bekijk bron 3 in je werkboek. Op de bron zie je vrouwen aan het werk. Maar wat doen ze? Zet de juiste letters bij de lijntjes op de tekening. A Huiden van dieren bewerken. B Kleren drogen. C Eten zoeken. D Met de kinderen bezig zijn. bron 3 Zo leefden de eerste mensen. 12 De jagers en verzamelaars hadden een taakverdeling. Mannen en vrouwen hadden hun eigen taak. Hieronder staan vijf taken. Zet een M achter de taken die mannen deden en een V achter de taken die vrouwen deden. Taak Wie doet wat? Jagen Kleding maken Pijlen en messen maken Kinderen verzorgen Voedsel zoeken Ga naar 3 in je handboek op blz Streep de foute woorden door. Jagen en verzamelen Landbouw was het middel van bestaan voor de eerste mensen. Ze leefden van de natuur. De eerste mensen woonden op een vaste plaats trokken rond. Dat deden ze omdat het voedsel steeds opraakte. Jagers en verzamelaars leefden in kleine grote groepen. Ga naar 4 in je handboek op blz Om te leren 10 Bekijk nog eens bron 3 in je werkboek. Waarin wonen deze mensen? 11 Je weet nu veel van de jagers en verzamelaars. Je weet hoe ze woonden, welke gereedschappen ze hadden, wat ze aten en hoe ze aan eten kwamen. Maak nu een tekening over de jagers en verzamelaars. Daarop laat je zien hoe ze leefden. 14 Controleer jezelf! Zet een T achter de zinnen die over de taakverdeling gaan. Zet een M achter de zinnen die over middelen van bestaan gaan. Jagen en verzamelen: Vrouwen verzorgen de kinderen: Jagen op wilde dieren: Mannen maken gereedschappen: Kinderen verzamelen vruchten: 15 e Je kunt op de site de oefentoets bij deze paragraaf maken. Ga naar 2 in je handboek op blz. 10 9

6 kern 2 Een nieuwe manier van leven De jagers en verzamelaars hadden geen vaste woonplaats. Als het voedsel op was, gingen ze naar een andere plek. Rond 9000 voor Christus veranderde dat. De mensen werden steeds meer boer. Maar waarom deden ze dat? Er was toch genoeg voedsel te vinden? Waarom werden ze dan toch boer? Wat zou jij doen? 5 De boeren deden aan akkerbouw en veeteelt. Dat noem je landbouw. Het leven van de eerste boeren had zowel voordelen als nadelen. Bekijk bron 4, 5 en 6 in je handboek. Bedenk samen twee voordelen van het leven als boer. 1 Ontdekken Wat ga je kiezen: jager of boer? Vorm tweetallen en maak de vragen 1 tot en met 8. 1 Het leven als jager en verzamelaar had nadelen. Welke zijn dat? Kruis ze aan. Je moest steeds verhuizen. Je moest jagen. Je wist nooit of je wel voldoende eten zou vangen. Het was een avontuurlijk leven. 2 Bedenk zelf een voordeel van het leven als jager en verzamelaar. 3 Bekijk bron 4 in je werkboek. Welke drie werkzaamheden op de bron horen bij akkerbouw? ploegen zaaien koeien fokken koeien melken 4 Bekijk bron 5 in je handboek. Streep het foute antwoord door en maak de zin af. Op de bron zie je akkerbouw veeteelt want 6 Bedenk samen twee nadelen van het leven van de eerste boeren. 7 Vul met je antwoorden van vraag 1, 2, 5 en 6 het schema in. Eén antwoord is al ingevuld. Jagers en verzamelaars Boeren Voordelen Avontuurlijk leven Nadelen 8 Bekijk het schema van vraag 7 nog eens. Wat zou jij doen? Jager blijven of boer worden? Kies een antwoord en maak de zin af. Ik blijf jager word boer, want bron 4 Een boer aan het werk. Ga naar 2 in je handboek op blz a Vul de volgende oefening in. Kies uit de volgende woorden. Er blijft één woord over. akkers ossen Midden-Oosten melk dieren Noord-Afrika planten.

7 HOOFDSTUK 1 De tijd van jagers en boeren De eerste boeren woonden in en het. Ze kwamen op het idee om te verbouwen. Rond 7500 voor Christus gingen de mensen houden. Die zorgden voor, vlees en huiden. werden gebruikt om de ploeg te trekken. b Leg uit wat het overgebleven woord met de landbouw te maken heeft. b Kruis de juiste antwoorden aan. Waarvoor werden die beesten gehouden? Er zijn drie antwoorden goed. voor het vlees om de ploeg te trekken voor de huiden voor de melk bron 5 Koeien op een rotstekening uit de Sahara. De tekening is ongeveer 6000 jaar oud. Deze koeien werden niet alleen om het vlees gehouden. Ga naar 3 in je handboek op blz Welk voordeel hadden de mensen die leefden van de akkerbouw? A Ze hoefden niet meer op jacht. B Ze konden op een vaste plek blijven wonen. C Ze hoefden minder hard te werken. D Ze hadden meer te eten. 11 Door de landbouw veranderde er veel in de manier van leven. Kruis de juiste veranderingen aan. De mensen kregen een vaste woonplaats. De mensen gingen dieren houden. De mensen hadden nooit meer honger. De mensen konden voorraden aanleggen. Er ontstonden dorpen. 12 Bekijk bron 5 in je werkboek. a Welk soort dieren zie je op de bron? Ga naar 4 in je handboek op blz Om te leren 13 a Los de kruiswoordpuzzel over jagers en boeren op. Omschrijvingen: 1 Het fokken van dieren. 2 Een middel van bestaan: verzamelen en 3 Mensen die leven van de landbouw. 4 Een groep huizen bij elkaar. 5 Het verbouwen van gewassen. 6 De eerste boeren woonden in het 7 Dit heb je nodig om vlees te roosteren. 8 De boeren hadden een vaste b Welk woord lees je van boven naar beneden in de omlijnde balk? e Je kunt op de site de oefentoets bij deze paragraaf maken

8 kern 3 Leven aan de oevers van de Nijl De boeren konden niet zonder het water van de Nijl. Direct langs de Nijl was er voldoende water. Maar de boeren wilden ook graag dat de planten op de akkertjes die verderop lagen water kregen. Hoe moesten ze dat aanpakken? bron 6 De Nijl in de drie seizoenen. 1 Ontdekken Hoe kregen de boeren het water op hun akkers? Je gaat dit probleem in deze paragraaf oplossen. 1 Waar zorgde de Nijl voor? Er zijn meer antwoorden goed. vis vruchtbare grond makkelijk vervoer regen 2 Bekijk bron 7 in je handboek. Wat is een sjadoef? A een zaaimachine B een soort emmer om water te verplaatsen C een wapen tegen vijanden D een ploeg 3 Bekijk bron 8 in je handboek. De Egyptenaren kenden drie seizoenen: overstromingstijd, zaaitijd en oogsttijd. Kleur op bron 6 in je werkboek hoe hoog het water stond in ieder seizoen. Gebruik een blauw potlood. Schrijf de namen van de seizoenen erbij. 4 De Egyptenaren gebruikten een aantal middelen om water op de akkers te krijgen. Welke omschrijving hoort bij welk middel? A dijk 1 water op de akkers tillen B sluisje 2 water tegenhouden C kanaaltje 3 water naar de akkers verplaatsen D sjadoef 4 af en toe water doorlaten De goede combinaties zijn: bron 7 De irrigatielandbouw van de Egyptenaren. 12

9 HOOFDSTUK 1 De tijd van jagers en boeren 5 Bekijk bron 7 in je werkboek. Dit is een tekening van de Nijl. a Zet de goede woorden bij de lijntjes. Kies uit: akkertjes Nijl dijkjes kanaaltjes. b Deze manier van landbouw, noem je irrigatielandbouw. Kleur de akkertjes geel, de dijken bruin en de kanalen en de Nijl blauw. bron 8 Een aantal tekens uit het hiërogliefenschrift. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Ga naar 2 in je handboek op blz Welke taken had de farao? Er zijn meer antwoorden goed. legeraanvoerder het land bewerken hoogste rechter baas van het bestuur van het land 7 Het was belangrijk dat de dijken goed werden onderhouden. Leg uit waarom. Ga naar 3 in je handboek op blz Bekijk bron 9 in je handboek. De Egyptenaren kenden het schrift. Waarom was het zo belangrijk voor de Egyptenaren om dingen op te schrijven? Ze moesten bijhouden wie belasting had betaald. Ze moesten dingen noteren over het onderhoud van de dijkjes. Ze wilden graag gedichten maken. Ze vonden het belangrijk dat wij weten hoe zij leefden. Daarom schreven ze allerlei dingen op. 9 Bekijk bron 8 in je werkboek. Er staat een woord in het hiërogliefenschrift. Probeer erachter te komen wat er staat. S T U V W X Y Z 10 Schrijf je eigen naam in hiërogliefenschrift. Gebruik bron 8 in je werkboek. Ga naar 4 in je handboek op blz Om te leren 11 Zoek de volgende woorden in de puzzel. Er blijft één woord over. Kies uit: dijken bestuur irrigatie schrift farao akker. a s c h r i f t a l b e r t d ij k s t r a k k e ij t j e s d b k i a k s t u g ij e ij k b e s t u u r s k r e n m a l m s t e r i r r r a b t k o o s a n n e f a i r r i g a t i e j r a k k e b e s t a 12 Maak met het woord dat overblijft een goede zin. 13 e Je kunt op de site de oefentoets bij deze paragraaf maken

10 kern 4 Een leven na de dood De Egyptenaren dachten dat de goden alles regelden. Ook het leven na de dood. De Egyptenaren bouwden voor de farao s grote piramides. De farao s werden in deze piramides begraven. 1 Ontdekken De Egyptenaren gingen op een bijzondere manier met hun doden om. Hoe? Dat ga je in deze paragraaf ontdekken. 1 Toetanchamon had allerlei dingen meegekregen in zijn graf. Waarom zouden de mensen dat hebben gedaan? A Omdat de farao die spullen mooi vond. B Omdat de Egyptenaren geloofden dat hij die spullen nodig had in het dodenrijk. C Omdat de farao erg rijk was. D Om ervoor te zorgen dat de goden niet boos werden. 2 Bekijk bron 10 in je handboek. De piramide van farao Cheops is erg bijzonder. Het wordt ook wel een wereldwonder genoemd. Waarom zouden mensen deze piramide een wereldwonder noemen? A In de piramide vinden wonderen plaats. B Cheops was een beroemde farao. C De piramide is een heel groot bouwwerk. Het is ook heel knap gemaakt. 3 Bekijk bron 11 in je handboek. a Welke persoon op de tekening is de dode? b Wat doet de persoon in het midden? c Wordt de dode toegelaten in het dodenrijk? Leg je antwoord uit. 4 De farao s werden in piramides begraven. In de buurt van de piramide lagen soms ook de vrouwen en dienaren van de farao begraven. Bekijk bron 9 in je werkboek. Deze piramide ligt aan de Nijl. Zet de woorden die hieronder staan op de goede plek bij de tekening. Kies uit: graven van de ambtenaren van de farao piramides voor de drie vrouwen van de farao weg naar de Nijl piramide top van goud. 5 De Egyptenaren zorgden ervoor dat de lichamen van belangrijke mensen die overleden waren bewaard bleven. Van de lichamen werden mummies gemaakt. Dat was niet zo n fijn klusje. Gebruik de plaatjes van het knipvel op bladzijde 105. Knip de plaatjes uit en plak ze bij de goede omschrijving. bron 9 14

11 HOOFDSTUK 1 De tijd van jagers en boeren Het lijk wordt eerst gewassen. Daarna worden de ingewanden en hersenen uit het lijk gehaald, anders gaat het lijk rotten. 6 De Egyptenaren gingen op een speciale manier met hun doden om. Kruis de goede zinnen aan. Ze bouwden piramides voor de farao s. De farao kreeg gouden voorwerpen mee in zijn graf. Iedereen werd in piramides begraven. Van het lichaam van de dode werd een mummie gemaakt. Ga naar 2 in je handboek op blz Bekijk bron 12 in je handboek. Priesters hadden allerlei taken. Met welke taak zijn ze op bron 12 bezig? A De farao raad geven. B Offers brengen aan de goden. C De doden klaarmaken voor hun reis naar het dodenrijk. D Raad vragen aan de goden. 8 Het geloof van de Egyptenaren noemen we een natuurgodsdienst. Welke zinnen zijn goed? In een natuurgodsdienst wordt bijvoorbeeld de zon vereerd. Omdat Egyptenaren genoeg voedsel hadden, was de natuur niet meer belangrijk. Volkeren met een natuurgodsdienst hebben vaak meerdere goden. Ga naar 3 in je handboek op blz. 17 Het lichaam wordt bedekt met zout en soda. Hierdoor wordt het vocht uit het lichaam gehaald. Dit duurt veertig dagen. Het lichaam wordt Het lichaam wordt bedekt met windsels. bedekt met een doek. De priester zegent het Het lichaam kan in de kist lichaam. gelegd worden. 9 Bekijk bron 13 in je handboek. Welke beroepen zie je op deze bron? steenhouwers tekenaars schrijvers houtbewerkers Ga naar 4 in je handboek op blz Om te leren 10 Hieronder staan twee rijen woorden en namen. Zoek ze bij elkaar. A Cheops 1 timmerman B farao 2 grafkamers C andere beroepen 3 bewaren van een lichaam D natuurgodsdienst 4 offers aan de goden brengen E piramide 5 baas van Egypte F priester 6 grote piramide G mummie 7 bijvoorbeeld: de zon aanbidden De goede combinaties zijn: 11 e Je kunt op de site de oefentoets bij deze paragraaf maken. 15

12 onderzoek hoe leefden... 5 De eerste landbouwers in Nederland 1 Intro 1 Bekijk bron 1 in je handboek. Bekijk bron 1 in je werkboek. a In welke tijd leefde de Krabbeplasman? b In de bronstijd gebruikten de mensen voorwerpen die waren gemaakt van brons. Welke materialen gebruikten de mensen nog meer in de prehistorie? bron 1 De prehistorie in Nederland. Periode Jaartallen Oude steentijd tot 8000 voor Christus Middensteentijd voor Christus 3 3 Bekijk bron 1 in je werkboek nog een keer. In welke periode leefden de eerste boeren in Nederland? A in de oude steentijd D in de bronstijd B in de middensteentijd E in de ijzertijd C in de nieuwe steentijd 4 Bekijk bron 2 in je handboek. a De eerste boeren woonden in Zuid-Limburg. Bij welke groep hoorden die boeren? A de boeren van de Vlaardingen-groep B de boeren van de Trechterbekercultuur C de boeren van de Bandkeramiekcultuur b Wat aten en dronken deze boeren? Nieuwe steentijd Bronstijd voor Christus voor Christus IJzertijd voor Christus Nederland in de prehistorie Deze paragraaf gaat over de eerste boeren in Nederland. Hoe leefden deze mensen? Dat ga je onderzoeken. De opdrachten maak je samen met een andere leerling. Aan het eind van de paragraaf vul je een schema in. Daarbij moet je ook de antwoorden van vraag 1 t/m 8 gebruiken. Tot slot kijk je nog hoe hunebedden werden gebouwd. bron 2 Leven zoals de eerste boeren. Een groep mensen in Eindhoven wilde weten hoe de mensen leefden in de prehistorie. Ze waren vooral benieuwd naar het eten uit die tijd. Ga naar 2 in je handboek op blz Bedenk hoe mensen zich warm hielden rond voor Christus. 16 Ga naar 3 in je handboek op blz Bekijk bron 2 in je werkboek. a Waarom leefden deze mensen op dezelfde manier als de eerste boeren? A Ze hadden geen geld om in een gewoon huis te wonen. B Ze vonden het leuk om zich te verkleden. C Ze wilden weten hoe het leven er toen uitzag. D Ze vonden kamperen leuk.

13 HOOFDSTUK 1 De tijd van jagers en boeren b Op bron 2 in je werkboek zie je rechts een weefgetouw. Hiermee maakten de mensen zelf hun kleding. Wat zouden de mensen in de prehistorie nog meer zelf hebben gemaakt? Bedenk minstens vier dingen c Stel je voor, je moet twee weken leven als de eerste boeren. Zou je dat kunnen? Leg je antwoord uit. Het bouwen van een hunebed 10 Hoe is het mogelijk dat mensen in de prehistorie hunebedden bouwden? De hunebedden zijn gemaakt van hele zware stenen. Ze hadden toen geen kranen en vrachtwagens. In deze opdracht bedenk en teken je hoe ze de stenen verplaatsten. Doe het samen met een andere leerling. a Bekijk bron 3 in je werkboek. Deze bron gaat over de bouw van hunebedden. Hoe werden volgens deze bron hunebedden gebouwd? b Leg uit dat deze verklaring niet klopt. Ga naar 4 in je handboek op blz Bekijk bron 1 in je werkboek. In welke periode leefden de hunebedbouwers? A in de oude steentijd B in de middensteentijd C in de nieuwe steentijd D in de bronstijd E in de ijzertijd 7 Bekijk bron 2 in je handboek. In welk deel van Nederland woonden de hunebedbouwers? 8 Bekijk bron 3 in je handboek. Wat bewaarden de mensen in voorraadpotten? Eén antwoord is goed. A graan C vlees B water D vis 9 Vul met de antwoorden van vraag 1 t/m 8 het schema onderaan de bladzijde in. bron 3 Een dominee uit de zeventiende eeuw dacht dat reuzen hunebedden hadden gebouwd. 11 Het grootste probleem voor de hunebedbouwers was het verplaatsen van de zware stenen. Ze legden de zware stenen op een aantal boomstammen. Om de stenen werd een touw geknoopt. Mensen en ossen trokken aan het touw om de stenen te verplaatsen. De boomstammen rolden mee. Hierdoor ging het verplaatsen van de stenen gemakkelijker. Teken het verplaatsen van de stenen zoals dat volgens jou is gebeurd. Doe dat op het tekenblad op blz. 19. schema: Nederland in de prehistorie Eerste boeren Hunebedbouwers Krabbeplasman Periode Nieuwe steentijd Gebied in Nederland Vlaardingen Gebruikte materialen Naam van de cultuur Trechterbekercultuur 17

14 afsluiting Afsluiting 1 Vul de goede woorden in. Gebruik hiervoor de tekst uit je handboek. Als je het goed doet, heb je een korte samenvatting van dit hoofdstuk. De eerste mensen leefden eerst alleen van. Dit was het enige. De mensen woonden in of. Ze leefden in groepen bij elkaar. Ze trokken rond. Vanaf ongeveer voor Christus gingen de mensen ook leven van de. Er werd voedsel verbouwd op het land. Dit gebeurde het eerst in het en. Door het fokken van dieren ontstond de veeteelt. Mensen leefden op een vaste. 2 Wat hoort bij elkaar? Trek lijntjes tussen de goede combinaties. A irrigatielandbouw 1 hiërogliefen B farao 2 belangrijkste rivier in Egypte C piramide 3 mensen die regels en wetten maken D Nijl 4 Toetanchamon E priester 5 water op de akkers brengen F schrift 6 graf van de farao G bestuur 7 dienaar van de goden 3 Zoek bij de onderstaande jaartallen de goede omschrijving. A tot 9000 voor Christus 1 ontstaan van veeteelt B 9000 voor Christus 2 ontstaan van landbouw in Nederland C 7500 voor Christus 3 ontstaan van landbouw D 5300 voor Christus 4 jagen en verzamelen De goede combinaties zijn: 4 e Je kunt op de site de oefentoets en de samenvatting bij dit hoofdstuk maken. 18

15 Tekenblad 19

1 De tijd van jagers en boeren

1 De tijd van jagers en boeren h / t 1 S I N E D CHIE ouw GESor de onderb vo OE B K R WE K 1 De tijd van jagers en boeren Planner Oriëntatie Oriëntatie op de tijd van jagers en boeren Te doen Te doen Datum klaar Score Kern 1 Leven van

Nadere informatie

Dit verslag is van Ylaine en Ryanne Mulder 29-10-'03. Verslag van het oude Egypte Ylaine en Ryanne Mulder 29-10- 03

Dit verslag is van Ylaine en Ryanne Mulder 29-10-'03. Verslag van het oude Egypte Ylaine en Ryanne Mulder 29-10- 03 Dit verslag is van Ylaine en Ryanne Mulder 29-10-'03 blz.0 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 De Egyptenaren jagen en oogsten blz. 3 De Farao blz. 4 Doden blz. 5 Arm of welvarend blz. 6 Ik ben de Farao blz.

Nadere informatie

een zee Rendierjagers De rendierjagers leefden in de prehistorie in ons land. Dat is de tijd voordat de van tijd een zee van tijd

een zee Rendierjagers De rendierjagers leefden in de prehistorie in ons land. Dat is de tijd voordat de van tijd een zee van tijd Werkblad Ω Een tijd geleden... Ω Les : Rendierjagers Rendierjagers De rendierjagers leefden in de prehistorie in ons land. Dat is de tijd voordat de mensen konden schrijven. Ze woonden niet op een vaste

Nadere informatie

Brandaan samenvatting groep 7

Brandaan samenvatting groep 7 Brandaan samenvatting groep 7 Mijn Malmberg Thema 1 Egypte Samenvatting De Nijl Egypte bestaat voor het grootste deel uit woestijn. Dwars door de woestijn stroomt de rivier de Nijl. Door de Nijl kende

Nadere informatie

De steentijd Jagers en verzamelaars

De steentijd Jagers en verzamelaars De steentijd Jagers en verzamelaars De prehistorie is de geschiedenis van de mensheid voordat mensen konden lezen en schrijven. We hebben uit de prehistorie daarom geen boeken, dagboeken of andere geschreven

Nadere informatie

3000 v. Chr v. Chr v. Chr v. Chr.

3000 v. Chr v. Chr v. Chr v. Chr. 6 prehistorie oudheid 3000 v. Chr. 2500 v. Chr. 2000 v. Chr. 1500 v. Chr. Jagers en Boeren De oudste bewoners Jos en Mirthe fietsen in de zomervakantie op de Elspeetse heide. Ze maken met hun ouders een

Nadere informatie

Project Prehistorie, Grieken en Romeinen ABC

Project Prehistorie, Grieken en Romeinen ABC Project Prehistorie, Grieken en Romeinen ABC Week 1ABC: Algemeen Info: Prehistorie De geschiedenis in Nederland begint al heel lang geleden. Lang voordat de Romeinen in Nederland kwamen, waren er al mensen.

Nadere informatie

De eerste boeren Het dorp

De eerste boeren Het dorp De eerste boeren Later gaan de mensen zelf eten verbouwen. Wortels en bonen, en graan om brood van te bakken. De mensen hebben ook schapen en koeien. De jagers zijn boeren geworden. Het dorp Boeren trekken

Nadere informatie

1 bk GESCHIEDENIS. voor de onderbouw HANDBOEK

1 bk GESCHIEDENIS. voor de onderbouw HANDBOEK 1 bk GESCHIEDENIS voor de onderbouw HANDBOEK 22 28 32 voor Chr. OUDHEID 776 v.chr. Egyptische Rijk 750 v.chr. 740 v.chr. 60 v.chr. 50 v.chr. 27 v.chr. Griekse cultuur Romeinse Rijk: verspreiding Grieks-Romeinse

Nadere informatie

b. Bekijk het laatste deel van de maquette, de kwelders. Waarom staat daar geen dorpje, denk je?

b. Bekijk het laatste deel van de maquette, de kwelders. Waarom staat daar geen dorpje, denk je? Kijktocht OER! basis 6000 jaar geleden woonden er al mensen in dit gebied. Het is de tijd van de jagers en verzamelaars. De mensen noemen we Swifterbantmensen. Hoe ze leefden en hoe hun gebied eruitzag,

Nadere informatie

Hunebedden. Inleiding. Hoofdstuk 1 Wat zijn hunebedden en waar kun je ze vinden?

Hunebedden. Inleiding. Hoofdstuk 1 Wat zijn hunebedden en waar kun je ze vinden? Hunebedden Inleiding Ik hou mijn werkstuk over hunebedden, omdat ik het een leuk onderwerp vind. Maar ik hou het er ook over, omdat ik er veel van te weten wil komen. Ik ben op het idee gekomen, omdat

Nadere informatie

Feniks Geschiedenis voor de onderbouw 1 vmbo-t/havo Hoofdstuk 1 Leven van de natuur Open toetsvragen

Feniks Geschiedenis voor de onderbouw 1 vmbo-t/havo Hoofdstuk 1 Leven van de natuur Open toetsvragen Feniks Geschiedenis voor de onderbouw 1 vmbo-t/havo Hoofdstuk 1 Leven van de natuur Open toetsvragen Paragraaf 1 A. Jager-verzamelaars hadden waarschijnlijk een taakverdeling tussen mannen en vrouwen.

Nadere informatie

De presentatie rond de trap

De presentatie rond de trap Kijktocht OER! Plus 6000 jaar geleden woonden er al mensen in dit gebied. Het is de prehistorie; de tijd van de jagers en boeren. De mensen noemen we Swifterbantmensen. Deze kijktocht helpt je ontdekken

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Jagers en Boeren

Samenvatting Geschiedenis Jagers en Boeren Samenvatting Geschiedenis Jagers en Boeren Samenvatting door B. 771 woorden 7 oktober 2016 2,9 8 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Tijdvak 1 Tijd van jagers en boeren Jagers en boeren -3000 v. Chr. Pagina

Nadere informatie

1 De tijd van jagers en boeren

1 De tijd van jagers en boeren o w v 1 S I N E D CHIE ouw GESor de onderb vo E O B K WER K 1 De tijd van jagers en boeren Planner Oriëntatie Te doen Datum klaar Score Oriëntatie op de tijd van jagers en boeren Kern 1 Jagers en verzamelaars

Nadere informatie

Hunebedden de steentijd

Hunebedden de steentijd Deze les hoort bij het prentenboek Het grote bouwwerk, geschreven door Rian Visser in de serie Terugblikken van Uitgeverij Delubas. Met tekeningen van Irene Goede. Doel: leerlingen bekend maken met hunebedden

Nadere informatie

Oerboeren in de Friese Wouden.

Oerboeren in de Friese Wouden. Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost. www.ijstijdenmuseum.nl. Oerboeren in de Friese Wouden. Het grootste deel van de geschiedenis van ons mensen ligt in de prehistorie. Met prehistorie duiden we een tijd

Nadere informatie

3. Van wie is de kreet? 4. Wat wil Albor met het zwijntje doen?

3. Van wie is de kreet? 4. Wat wil Albor met het zwijntje doen? Lees het verhaal over de Albor de jager. Albor is de jongste van de 5 jagers. De speer van Albor is van vuursteen. De jagers vinden een spoor van een hert Het spoor is vers, het hert is dichtbij. De jagers

Nadere informatie

Bijlage 3a: Leerlingenwerkblad Bij les 1

Bijlage 3a: Leerlingenwerkblad Bij les 1 15 Leerlingenwerkblad Bij les 1 Wat kun je vertellen bij de volgende vragen: Succes!! Naam: 1) Je hebt nu een heleboel gehoord en gezien over grafheuvels. Wat komt er als eerste in je op als jij iets over

Nadere informatie

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 1 Toetsvragen

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 1 Toetsvragen Tijdvak 1 Toetsvragen 1 De meeste kennis over de periode waarin de eerste mensen leefden, komt van archeologen. Wat houdt het werk van archeologen in? A Zij bestuderen de verschillende theorieën over de

Nadere informatie

HET TRECHTERBEKERVOLK. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei

HET TRECHTERBEKERVOLK. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei HET TRECHTERBEKERVOLK HET TRECHTERBEKERVOLK het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei Vraag: Waar werd een hunebed in de

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Beleef de prehistorie HUNEBEDQUIZ. Door: Nadine Lemmers 1 februari 2016

Beleef de prehistorie HUNEBEDQUIZ. Door: Nadine Lemmers 1 februari 2016 Beleef de prehistorie HUNEBEDQUIZ Door: Nadine Lemmers 1 februari 2016 RONDE 1: HUNEBEDDEN 1. Wat is een hunebed? A. Een graf B. Een huis C. Een opslag D. Weten we niet 2. Hoe oud zijn de Nederlandse hunebedden?

Nadere informatie

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is rcheobode Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is archeoloog. Hij hoort bij de groep archeologen die nu aan het opgraven is in Oosterhout in het gebied Vrachelen. Daar wordt over een jaar

Nadere informatie

inhoud blz. Inleiding 3 1. De farao 4 2. De dood van de farao 5 3. Bewaard als mummie 6 4. Het graf 7 5. Groter en groter 8 6. De vorm 9 7.

inhoud blz. Inleiding 3 1. De farao 4 2. De dood van de farao 5 3. Bewaard als mummie 6 4. Het graf 7 5. Groter en groter 8 6. De vorm 9 7. Piramides inhoud blz. Inleiding 3 1. De farao 4 2. De dood van de farao 5 3. Bewaard als mummie 6 4. Het graf 7 5. Groter en groter 8 6. De vorm 9 7. De bouw van de piramide 10 8. Beroemde piramides 13

Nadere informatie

Egypte. Amber Badal 1. Werkstuk: Amber Badal Groep 7 Prinses Beatrixschool. Dit is de nationale vlag van Egypte.

Egypte. Amber Badal 1. Werkstuk: Amber Badal Groep 7 Prinses Beatrixschool. Dit is de nationale vlag van Egypte. Egypte Werkstuk: Amber Badal Groep 7 Prinses Beatrixschool Dit is de nationale vlag van Egypte. Amber Badal 1 Voorwoord Ik heb dit onderwerp gekozen omdat het een leuk en erg interessant onderwerp lijkt.

Nadere informatie

Feniks Geschiedenis voor de onderbouw 1 vmbo-t/havo Hoofdstuk 1 Leven van de natuur Gesloten toetsvragen

Feniks Geschiedenis voor de onderbouw 1 vmbo-t/havo Hoofdstuk 1 Leven van de natuur Gesloten toetsvragen Feniks Geschiedenis voor de onderbouw 1 vmbo-t/havo Hoofdstuk 1 Leven van de natuur Gesloten toetsvragen Paragraaf 1 Zijn de zinnen goed of fout? 1. Een nomade heeft een vaste verblijfplaats. 2. Van een

Nadere informatie

Soorten bronnen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62210

Soorten bronnen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62210 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 25 June 2015 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62210 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Inhoud. Thema 5.1 Jagers en boeren 3. Thema 5.2 Grieken en Romeinen 6. Thema 5.3 Monniken en ridders 9. Thema 5.4 Steden en staten 12.

Inhoud. Thema 5.1 Jagers en boeren 3. Thema 5.2 Grieken en Romeinen 6. Thema 5.3 Monniken en ridders 9. Thema 5.4 Steden en staten 12. Inhoud Thema 5.1 Jagers en boeren 3 Thema 5.2 Grieken en Romeinen 6 Thema 5.3 Monniken en ridders 9 Thema 5.4 Steden en staten 12 Eigentijds Eigentijds Toets Thema 5.1 Jagers en boeren 1. Rondtrekken 3.

Nadere informatie

Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika

Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika In het vroegere Amerika woonden Indianenstammen. Columbus ontdekte dit land van de Indianen in 1492. Het waren de Azteken, de Inca s

Nadere informatie

1 De tropische regenwouden liggen.. de evenaar. 2 Nederland ligt.de evenaar. 3 Het Amazone gebied ligt. de evenaar.

1 De tropische regenwouden liggen.. de evenaar. 2 Nederland ligt.de evenaar. 3 Het Amazone gebied ligt. de evenaar. Lees de uitleg over het regenwoud. Ik ga op bezoek in het Amazone gebied, dat is een groot tropisch regenwoud. Zie je de rode lijn? Dat is de evenaar. Zie je de donker-groene kleur? Dat zijn tropische

Nadere informatie

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje.

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje. Opdracht 1 Ongeveer 150 jaar geleden stonden er veel steenfabrieken langs de IJssel. De stenen werden van klei gemaakt. Dat kon je langs de IJssel vinden. Als de rivier overstroomde, bleef er een laagje

Nadere informatie

Ze gebruikten bijna alleen maar streepjes omdat ze het snel en makkelijk in stenen wilden krassen. Rondjes waren erg moeilijk!

Ze gebruikten bijna alleen maar streepjes omdat ze het snel en makkelijk in stenen wilden krassen. Rondjes waren erg moeilijk! Romeinse cijfers Vroeger werd er overal in Romeinse cijfers gerekend. Deze cijfers zijn bedacht door de Romeinen in de Romeinse tijd. Er is geen symbool voor het getal 0. Ze vonden namelijk dat niks maar

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Archeologen logboek Namen:....

Archeologen logboek Namen:.... Archeologen logboek Namen:... Bladzijde 1 De antwoorden op deze vragen kun je vinden bij de internetsites die bij opdracht 1 op de WebQuest staan. Vul de antwoorden in de piramide in. De letters in de

Nadere informatie

Project Prehistorie, Grieken en Romeinen DEF

Project Prehistorie, Grieken en Romeinen DEF Project Prehistorie, Grieken en Romeinen DEF Week 1DEF: Algemeen Info: Prehistorie De geschiedenis in Nederland begint al heel lang geleden. Lang voordat de Romeinen in Nederland kwamen, waren er al mensen.

Nadere informatie

Les 1 de Nijl. De seizoenen in Egypte. De Nijl overstroomt. Zaaien en oogsten

Les 1 de Nijl. De seizoenen in Egypte. De Nijl overstroomt. Zaaien en oogsten Les 1 de Nijl Woestijn Egypte bestond voor het grootste deel uit een zandwoestijn. Planten en dieren hadden het daar moeilijk. Veel leefde er dan ook niet in de woestijn. Maar dwars door de woestijn van

Nadere informatie

Geschiedenis hoofdstuk 3

Geschiedenis hoofdstuk 3 Geschiedenis hoofdstuk 3 Romeinse rijk 500 v Christus 500 na Christus Rome de eeuwige stad : deze stad bestaat al eeuwenlang. De tijdlijn Het Romeinse rijk begint 500v Chr. En eindigt 500 na Christus.

Nadere informatie

Verzamelen. Les 1. Verzamelen. Opdracht. Lesbrief groep 7 en 8. Van: Heb jij een verzameling? JA / NEE

Verzamelen. Les 1. Verzamelen. Opdracht. Lesbrief groep 7 en 8. Van: Heb jij een verzameling? JA / NEE Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Postbus 191, 5600 AD Eindhoven www.rhc-eindhoven.nl Lesbrief groep 7 en 8 Verzamelen Van: Les 1 Verzamelen Heel veel mensen sparen iets. Als je iets spaart, dan krijg

Nadere informatie

Welkom 1. - Hallo! - Oek - Museum - Kwartet. Hallo! Ik ben Oek.

Welkom 1. - Hallo! - Oek - Museum - Kwartet. Hallo! Ik ben Oek. Welkom 1. - Hallo! - Oek - Museum - Kwartet Hallo! Ik ben Oek. Welkom 1. - Hallo! - Oek - Museum - Kwartet Op deze kaarten kun je plaatjes vinden van mijn wereld. De wereld van Oek Welkom 1. - Hallo! -

Nadere informatie

1t/h GESCHIEDENIS HANDBOEK. voor de onderbouw

1t/h GESCHIEDENIS HANDBOEK. voor de onderbouw 1t/h GESCHIEDENIS voor de onderbouw HANDBOEK Griekse cultuur WB H2 Oriëntatie Romeinse Rijk: verspreiding Grieks-Romeinse cultuur Ontstaan en verspreiding christendom 28 29 36 40 voor Chr. In 1910 vond

Nadere informatie

Doelgroep: groep 5 t/m 8 (vraag 9 is vooral geschikt voor groep 7/8. Groep 5/6 kan deze vraag overslaan)

Doelgroep: groep 5 t/m 8 (vraag 9 is vooral geschikt voor groep 7/8. Groep 5/6 kan deze vraag overslaan) UITLEG VOOR DE LEERKRACHT In deze lessenserie hebben leerlingen van alles geleerd over archeologie en het leven van vroeger. Met deze quiz kunnen ze hun kennis testen. Opmerking: De leerlingen hebben tot

Nadere informatie

Deze activiteit MOET worden voorbereid op school, anders kunnen de opdrachten tijdens de excursie niet uitgevoerd worden.

Deze activiteit MOET worden voorbereid op school, anders kunnen de opdrachten tijdens de excursie niet uitgevoerd worden. VOORBEREIDING Mens in De Maashorst Deze activiteit MOET worden voorbereid op school, anders kunnen de opdrachten tijdens de excursie niet uitgevoerd worden. De activiteit leert leerlingen wat de rol is

Nadere informatie

De IJzertijd (van 800 tot 12 voor Christus).

De IJzertijd (van 800 tot 12 voor Christus). De IJzertijd (van 800 tot 12 voor Christus). 1 En toen was er IJzer! Dat moeten de boeren aan het eind van de Bronstijd 2 hebben gezegd. Er is een metaal gevonden dat iedereen kan gebruiken. Brons 3 was

Nadere informatie

Werkboek IJstijden groep 5-6

Werkboek IJstijden groep 5-6 Werkboek IJstijden groep 5-6 Naam Groep Les 1 Groep 5/6 Ontstaan van de ijstijd In het verhaal van Manny heb je kunnen lezen hoelang de ijstijd duurde. Wanneer eindigde de laatste ijstijd? In het verhaal

Nadere informatie

Egypte 5000-3000 jaar voor Christus Gemaakt door Veerle, Eline en Sebastian. Inhoud Les 1. Les 2

Egypte 5000-3000 jaar voor Christus Gemaakt door Veerle, Eline en Sebastian. Inhoud Les 1. Les 2 Egypte 5000-3000 jaar voor Christus Gemaakt door Veerle, Eline en Sebastian Inhoud Les 1 Les 2 Water in de woestijn Woestijn Rivier Vruchtbaar Wonen De seizoenen in Egypte De Nijl overstroomd Zaaien en

Nadere informatie

Bevolkingsgroepen DOE KAART 1. Naam van het project. Als je voor deze opdracht kiest leer je meer over een bepaalde bevolkingsgroep.

Bevolkingsgroepen DOE KAART 1. Naam van het project. Als je voor deze opdracht kiest leer je meer over een bepaalde bevolkingsgroep. DOE KAART 1 Bevolkingsgroepen Als je voor deze opdracht kiest leer je meer over een bepaalde bevolkingsgroep. Zoek 6 verschillende bevolkingsgroepen op. Kies 1 bevolkingsgroep uit waar je meer over wilt

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat weet je al? 2. Egypte van de oude steentijd tot de farao s. 3. Egypte in handen van anderen. 4. De Arabische Republiek Egypte

Inhoud. 1. Wat weet je al? 2. Egypte van de oude steentijd tot de farao s. 3. Egypte in handen van anderen. 4. De Arabische Republiek Egypte 1. Wat weet je al? Opdracht 1 Waar denk je aan bij Egypte? 4 Inhoud 2. Egypte van de oude steentijd tot de farao s Faraonische periode: 3000-332 v. Chr. 7 Opdracht 2 Van de oude steentijd tot de farao

Nadere informatie

Antwoorden bij Hoofdstuk 1 Tijd van jagers en boeren. Oriëntatie op het tijdvak

Antwoorden bij Hoofdstuk 1 Tijd van jagers en boeren. Oriëntatie op het tijdvak Antwoorden bij Hoofdstuk 1 Tijd van jagers en boeren Oriëntatie op het tijdvak a De prehistorie is de periode voordat mensen het schrift gingen gebruiken. De letterlijke betekenis is: voor-historie. b

Nadere informatie

Ontstaan landbouw vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63442

Ontstaan landbouw vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63442 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 juni 2017 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/63442 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK 7 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK 7 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK THEMA 4 Eindredactie: Monique Goris Leerlijnen: Hans Bulthuis Auteurs: Juul Lelieveld, Frederike Pals, Jacques van der Pijl Controle historische

Nadere informatie

Antwoordkernen bij Eureka 1 Het oude Egypte H. 5 t/m 7

Antwoordkernen bij Eureka 1 Het oude Egypte H. 5 t/m 7 Antwoordkernen bij Eureka 1 Het oude Egypte H. 5 t/m 7 Antwoordkernen zijn vrijwel nooit volledige zinnen. Antwoordkernen geven alleen aan, wat er beslist in het antwoord moet staan. De bedoeling is, dat

Nadere informatie

Tijd van jagers en boeren

Tijd van jagers en boeren Tijd van jagers en tot 3000 v. Chr. De prehistorie Prehistorie 3000 v. Chr. Evolutietheorie: Eerste mensen ong. 3 miljoen jaar geleden in Afrika ontstaan. Hij is geëvolueerd (Theorie Charles Darwin) en

Nadere informatie

VAN VUISTBIJL TOT TRECHTERBEKER

VAN VUISTBIJL TOT TRECHTERBEKER VAN VUISTBIJL TOT TRECHTERBEKER Van vuistbijl tot trechterbeker Thema: Archeologie en prehistorie Doelgroep: groep 5 t/m 8 Duur: 1,5 uur Voorbereiding: 1,5 uur Kosten: 1,50 per leerling Leskoffer: 15,00

Nadere informatie

Bijvoorbeeld: Welke dieren er waren. Dat de mensen goed konden tekenen. Van welke stoffen ze verfkleuren maakten.

Bijvoorbeeld: Welke dieren er waren. Dat de mensen goed konden tekenen. Van welke stoffen ze verfkleuren maakten. Antwoorden hoofdstuk 1 1 Jagers en boeren 1 a 15 000 v.c. b 10 000 v.c. c 5000 v.c. 2 3 a Nog nooit waren zoveel oude afbeeldingen bij elkaar gevonden. b Bijvoorbeeld: De schilderingen hebben mooie kleuren

Nadere informatie

Cultuur: alles wat een groep mensen met gemeenschappelijke kenmerken voortbrengt, zoals taal, godsdienst, kunst, normen en waarden.

Cultuur: alles wat een groep mensen met gemeenschappelijke kenmerken voortbrengt, zoals taal, godsdienst, kunst, normen en waarden. GS tijdvak 1 Lennart van der Molen Begrippen Agrarisch: wat betrekking heeft op landbouw. Cultuur: alles wat een groep mensen met gemeenschappelijke kenmerken voortbrengt, zoals taal, godsdienst, kunst,

Nadere informatie

Activiteitenschema Archeologie

Activiteitenschema Archeologie Activiteitenschema Archeologie Soort activiteit: Spullen opgraven uit de zandbak. Tijdsindeling: 5 Minuten de plaatjes in de zandbak verstoppen. 5 Minuten vertellen over hoe de mensen vroeger wat zochten

Nadere informatie

4 Gedrag. 4.2 Aapt een aap echt na? 4.4 Hoe leven dieren samen in een groep? 4.1 Opdrachten 1-24. 4.2 Opdrachten 1-20. 4.

4 Gedrag. 4.2 Aapt een aap echt na? 4.4 Hoe leven dieren samen in een groep? 4.1 Opdrachten 1-24. 4.2 Opdrachten 1-20. 4. 4 Gedrag DO-IT Datum 4.2 Aapt een aap echt na? 4.4 Hoe leven dieren samen in een groep? PARAGRAFEN Datum 4.1 Opdrachten 1-24 4.2 Opdrachten 1-20 4.3 Opdrachten 1-16 4.4 Opdrachten 1-16 Samenvatten Test

Nadere informatie

Andere boeken in deze serie:

Andere boeken in deze serie: Andere boeken in deze serie: 978-94-6175-157-7 (HB) 978-94-6175-964-1 (e-book) 978-94-6175-218-5 (HB) 978-94-6175-960-3 (e-book) 978-94-6175-216-1 (HB) 978-94-6175-158-4 (HB) 978-94-6175-958-0 (e-book)

Nadere informatie

Begrippen. mammoet Een dier uit de prehistorie. Een mammoet leek op een grote harige olifant. jagers

Begrippen. mammoet Een dier uit de prehistorie. Een mammoet leek op een grote harige olifant. jagers ijstijd De tijd dat Nederland onder een laag ijs lag. mammoet Een dier uit de prehistorie. Een mammoet leek op een grote harige olifant. jagers Mensen die zochten naar dieren om ze te vangen en op te eten.

Nadere informatie

1 T/H ANTWOORDENBOEK. geschiedenis voor de onderbouw

1 T/H ANTWOORDENBOEK. geschiedenis voor de onderbouw 1 T/H ANTWOORDENBOEK geschiedenis voor de onderbouw 1 T/H ANTWOORDEN geschiedenis voor de onderbouw Auteurs Hans Bulthuis Eleonoor Geenen Mark Hagenaars Jessie Jongejans Frank Kerstjens Barbara Peters

Nadere informatie

Antwoordkernen bij Eureka 1 Prehistorie H. 1 t/m 4

Antwoordkernen bij Eureka 1 Prehistorie H. 1 t/m 4 Antwoordkernen bij Eureka 1 Prehistorie H. 1 t/m 4 Antwoordkernen zijn vrijwel nooit volledige zinnen. Antwoordkernen geven alleen aan, wat er beslist in het antwoord moet staan. De bedoeling is, dat je

Nadere informatie

Soorten bronnen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Soorten bronnen hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 03 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62210 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Ik houd mijn spreekbeurt over de eerste mensen en mensachtigen op aarde, zoals de Neanderthalers.

Ik houd mijn spreekbeurt over de eerste mensen en mensachtigen op aarde, zoals de Neanderthalers. Ik houd mijn spreekbeurt over de eerste mensen en mensachtigen op aarde, zoals de Neanderthalers. Ik vind het zelf erg leuk om hier meer over te weten, heb hier veel over opgezocht en wil jullie daar nu

Nadere informatie

Opdracht 1 Hoe werden mensen vroeger begraven? Je krijgt een fotoblad met oude grafmonumenten, zoals een piramide en een hunebed.

Opdracht 1 Hoe werden mensen vroeger begraven? Je krijgt een fotoblad met oude grafmonumenten, zoals een piramide en een hunebed. D S T R K C N T Opdracht 1 Hoe werden mensen vroeger begraven? Je krijgt een fotoblad met oude grafmonumenten, zoals een piramide en een hunebed. 1. Welk grafmonument staat op welke foto? Schrijf de goede

Nadere informatie

WERKBOEK VOOR DE DALTON-VERSIE. Dit werkboek is van:. Ik zit in groep:.

WERKBOEK VOOR DE DALTON-VERSIE. Dit werkboek is van:. Ik zit in groep:. WERKBOEK VOOR DE DALTON-VERSIE De Middeleeuwen Dit werkboek is van:. Ik zit in groep:. 1 Hoi! Ik ben Tim de Wekker! Ik wil graag weten hoe vaak en hoe lang je bezig bent met een taak. Daarom heb ik een

Nadere informatie

De eerste bewoners van Nederland

De eerste bewoners van Nederland De eerste bewoners van Nederland 1.De oudste vrouw van Nederland 1a Trijntje In november 1997 graven mensen bij Hardinxveld-Giessendam in Zuid-Holland een gat van tien meter diep. Ze zoeken naar sporen

Nadere informatie

Opdracht 1 en 2. Voorbeeld: Deze toets is dat wel moeilijk; maar het toen is erg belangrijk dat je laat hondje zien wat je kunt.

Opdracht 1 en 2. Voorbeeld: Deze toets is dat wel moeilijk; maar het toen is erg belangrijk dat je laat hondje zien wat je kunt. leestoets Opdracht 1 en 2 In de volgende teksten staan heel wat woorden te veel. Dat komt doordat er iets fout is gelopen bij het printen van de teksten: er zat een virus op de computer en daardoor zijn

Nadere informatie

Hunebedden hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Hunebedden hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 15 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62213 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

1. Je krijgt van je juf of meester een plaatje. Bekijk het plaatje goed.

1. Je krijgt van je juf of meester een plaatje. Bekijk het plaatje goed. D S K C N L gemeente Olst-Wijhe Opdracht 1 Deze opdracht doe je in een groepje van vier. Nodig: papier, lijm. 1. Je krijgt van je juf of meester een plaatje. Bekijk het plaatje goed. 2. Zoek nu een klasgenoot

Nadere informatie

ONTDEKKINGSREIZIGERS en AVONTURIERS. Van:

ONTDEKKINGSREIZIGERS en AVONTURIERS. Van: ONTDEKKINGSREIZIGERS en AVONTURIERS Van: Ieder groepje gaat op ontdekkingsreis, deze gebieden worden verdeeld: heelal, de zee, een onderaards gebied, een vulkanisch gebied, een bergachtig gebied, een woestijn

Nadere informatie

Hoe maak je een werkstuk?

Hoe maak je een werkstuk? Hoe maak je een werkstuk? Je gaat een werkstuk maken. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp? Op deze vragen en nog vele anderen krijg

Nadere informatie

MUMMIES IN BRUGGE GEHEIMEN VAN HET OUDE EGYPTE

MUMMIES IN BRUGGE GEHEIMEN VAN HET OUDE EGYPTE MUMMIES IN BRUGGE GEHEIMEN VAN HET OUDE EGYPTE EDUCATIEF PROGRAMMA VOORTGEZET ONDERWIJS Beste leerling, Welkom bij de tentoonstelling Mummies in Brugge Geheimen van het Oude Egypte. In deze tentoonstelling

Nadere informatie

leerwerkboek leerwerkboek Naam ISBN 978-90-01-84110-2

leerwerkboek leerwerkboek Naam ISBN 978-90-01-84110-2 leerwerkboek 5 leerwerkboek 5 ISBN 978-90-01-84110-2 Naam 9 789001 841102 255534 Wijzer Geschiedenis 5 LWB.indd 1 25-09-14 22:13 Wijzer! Geschiedenis Groep 5 Auteurs Marja Baeten Bo Buijs Celeste Snoek

Nadere informatie

Werkboek IJstijden groep 7-8

Werkboek IJstijden groep 7-8 Werkboek IJstijden groep 7-8 Naam Groep Les 1 Groep 7/8 Hoe ontstaat een IJstijd? In het verhaal vertelt Manny over de IJstijd. Wanneer eindigde laatste IJstijd? Voor deze opdracht mag je een atlas gebruiken.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BEELD met toelichting BOEREN IN DE IJZERTIJD

BIJLAGE 1 BEELD met toelichting BOEREN IN DE IJZERTIJD EDE VROEGER EN NU Geldersch Landschap & Kasteelen BIJLAGE 1 BEELD met toelichting voor groep 5 t/m 8 www.glk.nl 1.1 LEVEN ALS BOER IN DE IJZERTIJD Toelichting bij de praatplaten bij het lesprogramma 1.1

Nadere informatie

Voor/na het bezoek. Museum voor Natuurwetenschappen.be Vautierstraat, 29 1000 Brussel info@natuurwetenschappen.be

Voor/na het bezoek. Museum voor Natuurwetenschappen.be Vautierstraat, 29 1000 Brussel info@natuurwetenschappen.be Voor/na het bezoek Museum voor Natuurwetenschappen.be Vautierstraat, 29 1000 Brussel info@natuurwetenschappen.be Wat is de prehistorie? Prehistorie betekent letterlijk voorgeschiedenis, het tijdperk voor

Nadere informatie

LESPAKKET ECOLOGIE. Naam. Dierenrijk is onderdeel van

LESPAKKET ECOLOGIE. Naam. Dierenrijk is onderdeel van LESPAKKET ECOLOGIE VMBO Naam Docent Klas LEKKER BEESTEN TUSSEN DE DIEREN Dierenrijk is onderdeel van WELKOM IN DIERENRIJK SPOREN Om ervoor te zorgen dat je een leuke en leerzame excursie hebt, volgen hier

Nadere informatie

Een deel van het onderzoek doe je met z n tweeën, het andere deel doe je zelfstandig. Dit onderzoek telt als repetitie A en B.

Een deel van het onderzoek doe je met z n tweeën, het andere deel doe je zelfstandig. Dit onderzoek telt als repetitie A en B. In jouw stad of dorp zijn er vast wel wijken waar mensen met wat hogere inkomens wonen en wijken waar mensen met wat lagere inkomens wonen. Er wordt beweerd dat mensen met een hoger inkomen meer en verder

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

100% Romeins. op zoek naar de Romein in jezelf

100% Romeins. op zoek naar de Romein in jezelf 100% Romeins op zoek naar de Romein in jezelf 1 Wist je dat alle voorwerpen op deze tentoonstel- hoi, dit is de route, begin bij leger, dan door naar haard en huis en zo verder. dit is de 2e verdieping

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Wat weet jij over wonen? Dat ga je met je groepje opschrijven in een woordspin.

Wat weet jij over wonen? Dat ga je met je groepje opschrijven in een woordspin. Opdracht 1 Deze opdracht maak je in een groepje van vier. Nodig: 1 vel A3-papier, zwarte en een rode stift Wat weet jij over wonen? Dat ga je met je groepje opschrijven in een woordspin. Je doet het zo:

Nadere informatie

Afdrukken pagina 2-19 dubbelzijdig formaat A4 naar behoefte kunnen lege A4-pagina s worden tussengevoegd

Afdrukken pagina 2-19 dubbelzijdig formaat A4 naar behoefte kunnen lege A4-pagina s worden tussengevoegd Gebruiksaanwijzing leerdagboek Exempel Spelen met vuur Afdrukken pagina 2-19 dubbelzijdig formaat A4 naar behoefte kunnen lege A4-pagina s worden tussengevoegd Aanwijzingen Schrijf- en tekenruimte in leerdagboek

Nadere informatie

Soorten bronnen - hv123

Soorten bronnen - hv123 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 25 october 2018 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62210 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 Samenvatting door R. 1586 woorden 23 oktober 2014 7,1 30 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Samenvatting Geschiedenis H1: Tijd van Jagers en Verzamelaars.

Nadere informatie

Ontwerp je eigen prefabhuis

Ontwerp je eigen prefabhuis Ontwerp je eigen prefabhuis Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Wist jij dat er in Nederland iets meer dan 7 miljoen huizen staan? Tegenwoordig worden de meeste

Nadere informatie

De Vlaardingencultuur. leven in de steentijd

De Vlaardingencultuur. leven in de steentijd De Vlaardingencultuur leven in de steentijd INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 LES 1... 4 LES 2... 5 LES 3... 7 OPDRACHTEN... 8-12 2 Inleiding Voor u ligt de docentenhandleiding van het lespakket over de Vlaardingencultuur.

Nadere informatie

Tijd van jagers en boeren

Tijd van jagers en boeren 1.1 Van jagers verzamelaars naar tot 3000 v. Chr. De prehistorie : levenswijze van jagers verzamelaars ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen Onderzoeksvraag: Welke gevolgen had de Neolithische Revolutie

Nadere informatie

taalkaart 1 Ik ga op reis en Ik ga op reis en Wat ga je doen? Je leert wat een reisverhaal is. Je schrijft er zelf een.

taalkaart 1 Ik ga op reis en Ik ga op reis en Wat ga je doen? Je leert wat een reisverhaal is. Je schrijft er zelf een. Ik ga op reis en Wat ga je doen? Je leert wat een reisverhaal is. Je schrijft er zelf een. Op verkenning tk taalkaart Ik ga op reis en Lees het verhaal van Aymen. 8 augustus 007 - In het vliegtuig Wat

Nadere informatie

Ontdekkersgroep dag 25 25 maart 2014

Ontdekkersgroep dag 25 25 maart 2014 Ontdekkersgroep dag 25 25 maart 2014 Onderwijsactiviteit 11 Water Water. We denken er niet vaak over na, maar het is belangrijk voor het leven op aarde. Het is dan ook één van de vier elementen. In dit

Nadere informatie

Werkstuk door een scholier 1492 woorden 15 mei keer beoordeeld. Geschiedenis 1 DE PIRAMIDE :

Werkstuk door een scholier 1492 woorden 15 mei keer beoordeeld. Geschiedenis 1 DE PIRAMIDE : Werkstuk door een scholier 1492 woorden 15 mei 2002 6 393 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 1 DE PIRAMIDE : Waarom zijn ze gebouwd? De piramiden werden gebouwd omdat de koningen (farao's) zichzelf veel

Nadere informatie

Onderdeel A Het landschap en het ontstaan van terpen en wierden

Onderdeel A Het landschap en het ontstaan van terpen en wierden opdrachtvel naam Onderdeel A Het landschap en het ontstaan van terpen en wierden Ben je eerder klaar met de vragen? Dan mag je beginnen met de woordzoeker op de laatste pagina. 1. Welk antwoord is goed?

Nadere informatie

Hoe de Egyptenaren dieren behandelden, verschilde per streek. Een dier kon vereerd worden in de ene plaats en gegeten worden in de volgende plaats.

Hoe de Egyptenaren dieren behandelden, verschilde per streek. Een dier kon vereerd worden in de ene plaats en gegeten worden in de volgende plaats. [TT tekst Fauna] Dieren in het oude Egypte Een Egyptenaar in de oudheid zag veel verschillende landschappen om zich heen, zoals woestijn, moeras en akkerland. Door het hele land stroomde de rivier de Nijl.

Nadere informatie

titel/kopje/plaatje Ik denk aan: Dit weet ik er al over:

titel/kopje/plaatje Ik denk aan: Dit weet ik er al over: Lees de uitleg. Voorspellen en tekst lezen Voor je een tekst gaat lezen, voorspel je waarover hij gaat. Kijk eerst goed hoe de tekst eruitziet. Want je kunt aan de buitenkant van de tekst soms al zien

Nadere informatie

Basisschool de Triangel HET MAKEN VAN EEN WERKSTUK

Basisschool de Triangel HET MAKEN VAN EEN WERKSTUK Basisschool de Triangel HET MAKEN VAN EEN WERKSTUK 1 INHOUDSOPGAVE WERKSTUK I. Keuze. 1 II. Hoe te starten? 2 III. Inhoudsopgave 3 IV. Inleiding 4 V. Indeling 4 VI. Illustraties 7 VII. Taalgebruik 7 VIII.

Nadere informatie

Aan de tafel! Ga je mee om de wonderlijke wereld van de tafels te ontdekken? Bedacht en ontwikkeld door Linda van de Weerd. www.klasvanjuflinda.

Aan de tafel! Ga je mee om de wonderlijke wereld van de tafels te ontdekken? Bedacht en ontwikkeld door Linda van de Weerd. www.klasvanjuflinda. Aan de tafel! Ga je mee om de wonderlijke wereld van de tafels te ontdekken? Bedacht en ontwikkeld door Linda van de Weerd. www.klasvanjuflinda.nl Aan de tafel 1. Zeeslag 2. Snelle Jelle 3. Vier op een

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Suriname Voorwoord Ik houd mijn werkstuk over het land Suriname. Ik heb het onderwerp gekozen omdat mijn oom uit Suriname komt en ik het daarom ook een heel interessant land vind waar ik graag meer over

Nadere informatie

droooo droooo oooom speurtocht je stad je toekomst 12 april - 3 juli oba is Paleis voor Volksvlijt

droooo droooo oooom speurtocht je stad je toekomst 12 april - 3 juli oba is Paleis voor Volksvlijt droooo oooom je stad speurtocht droooo oooom je toekomst 12 april - 3 juli oba is Paleis voor Volksvlijt Een speurtocht door de tentoonstelling Volksvlijt2056 voor jong (en oud) Ooit, heel lang geleden,

Nadere informatie

WERKBLAD mijn landschap

WERKBLAD mijn landschap WERKBLAD mijn landschap Hoe zie jij het landschap? Wat vind je mooi of belangrijk? Ga alleen of in groepjes aan de slag en maak - een presentatie op papier of digitaal - een gedicht, een verhaal of een

Nadere informatie