Inventarisatie onderwijs & sport gemeente Lingewaard 20 JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie onderwijs & sport gemeente Lingewaard 20 JUNI 2015"

Transcriptie

1 Inventarisatie onderwijs & sport gemeente Lingewaard 20 JUNI 2015

2 1. Inleiding De afgelopen periode is er op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de combinatie onderwijs & sport in de gemeente Lingewaard, namelijk: - Rapportage Actualisatie integrale visieontwikkeling binnensportaccommodaties, gemeente Lingewaard (Gemeente, april 2014). - Inventarisatie naar de bezetting en de tevredenheid het basisonderwijs t.a.v. de samenwerking met sport in Lingewaard (Lingewaard Sport!, 2015). - Persoonlijk contact tussen basisscholen (inclusief stichting de Linge en stichting Batavorum), voortgezet onderwijs en de gemeente, buurtsportcoach en Lingewaard Sport! - Leerlingenprognose en ruimtebehoefte Gemeente Lingewaard Dit document is een bundeling van de belangrijkste bevindingen uit deze gesprekken en inventarisaties. 1

3 2. Huidige situatie: gebruik van accommodaties en leerlingenprognose De onderwijsinstellingen in Lingewaard en de bijbehorende sportaccommodatie Onderwijsinstelling Huissen OBC Huissen IKC Sterrenbos R.K.B. De Abacus R.K.B. De Boemerang R.K.B. Het Tweespan O.B.S. t Holthuus PCBS Het Drieluik Bemmel OBC Bemmel PCBS de Borgwal RKBS Pius X OBS de Regenboog BS Donatushof BS Mikado Gendt Typering en overkoepelend orgaan Accommodatie in gebruik Exploitant/beheerder Sporthal de Brink Middelbaar onderwijs Overbetuwe college Sporthal Walburgen Gymlokaal OBC Huissen Integraal kindcentrum st. Batavorum Gymzaal van wijkstraat De Brink BV st. Batavorum Gymzaal Abacus De Brink BV st.batavorum Sporthal de Brink De Brink BV st. Batavorum Sporthal de Brink De Brink BV Openbare st. Atos Sporthal de Brink De Brink BV De Brink BV V.v. de Bataven Over Betuwe College St. de Linge Sporthal de Brink De Brink BV Middelbaar onderwijs Overbetuwe college Sporthal de Heister Gymlokaal OBC Bemmel Over Betuwe College Over Betuwe College Dalton Sporthal de Bongerd Dhr. Groot-Antink st. de Linge Gymzaal de Vlinderboom Vlinderboom Sporthal de Bongerd Dhr. Groot-Antink st. de Linge Gymzaal de Hoenderik Gemeente Openbare Sporthal de Bongerd Dhr. Groot-Antink st.atos Gymzaal de Hoenderik Gemeente Jenaplan st. de Linge Sporthal de Bongerd Dhr. Groot-Antink st. de Linge Sporthal de Bongerd Dhr. Groot-Antink IKC de Tichelaar IKC de Vonkenmorgen Doornenburg Jenaplan basisschool st. Atos Integraal kindcentrum st. de Linge Sporthal Walburgen Sportzaal Nijmeegsestraat Sporthal Walburgen Sportzaal Nijmeegsestraat v.v. de Bataven Gemeente v.v. de Bataven Gemeente BS de Doornick Angeren BS de Marang Haalderen BS de Wieling st. de Linge Gymzaal de Doornick St. de Linge st. de Linge Kulturhus Angeren Dhr. Schraven st. de Linge Gymzaal Haalderen St. de Linge 2

4 Leerlingenprognose basisonderwijs gemeente Lingewaard Uit de leerlingenprognose van de gemeente Lingewaard blijkt dat het aantal basisschool leerlingen van 2015 tot 2030 naar verwachting zal afnemen met 856 leerlingen van 4267 naar Overige ontwikkelingen: - In de gemeentelijke huisvestingsverordening onderwijs huisvesting 2015 is opgenomen dat per groep 3 tot en met 8 leerlingen aanspraak gemaakt kan worden op 2 lesuren bewegingsonderwijs per week. Op die basis vergoedt de gemeente de kosten aan de exploitanten/beheerders van de gymlokalen/sporthallen. - Het rijk stelt vanaf 2015 gelden beschikbaar om het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs uit te breiden 1. Op dit moment worden de 1 artikel PO/Bewegingsonderwijs in Regelingen Onderwijs nr. 2 van

5 accommodatiekosten van 2 lesuren per week vergoed. Het streven is om in lesuren per week bewegingsonderwijs aan te bieden. Dit kan een grotere vraag naar accommodatie tot gevolg hebben. Leerlingenprognoses voortgezet onderwijs Lingewaard OBC Bemmel: Lichte stijging tot 2016, daarna sterke afname. OBC Huissen: Lichte stijging tot 2018, daarna lichte afname. PRO College Bemmel: Lichte stijging tot 2019, daarna lichte afname. Uit de leerlingenprognose van de gemeente Lingewaard voor het voortgezet onderwijs blijkt dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs van 2015 tot 2021 zal afnemen met 229 leerlingen van 2699 naar 2470 Overige ontwikkelingen: - Sterke ontwikkelingen van speciale sport- en lifestyleklassen. Sportklassen bestaan al een aantal jaar op het OBC Huissen maar deze breiden nog steeds uit. Ook in Bemmel is in 2015 een start gemaakt met sport- en 4

6 lifestyleklassen. Deze klassen hebben veel meer uren bewegingsonderwijs in hun rooster waardoor de behoefte aan accommodatie toeneemt. Zowel tijdens schooltijdens als buitenschoolse activiteiten (i.c.m. gezonde school vignet). 3. Algemene bevindingen: Vanuit het basisonderwijs: - Er is behoefte om een structurele samenwerking op te zetten met de sport. Er kan bijvoorbeeld een koppeling worden gezocht tussen buitenschoolse opvang en aanbod bij sportverenigingen. Er zal onderzocht moeten worden wat de mogelijkheden zijn om het sportaanbod bij verenigingen direct aan te laten sluiten op de schooltijden. Kinderen hoeven dan niet meer altijd in de avond te sporten. Dit kan de volgende voordelen opleveren: accommodaties worden op de spitstijdens ontlast, kinderen hoeven niet op onveiligere tijden vervoer te vinden naar de sportclub en ouders hebben s avonds meer tijd met kinderen thuis. Uiteraard is het moeilijker om tijdens deze tijdstippen vrijwilligers te vinden. - Schoolpleinen kunnen sportiever worden ingericht en openbaar toegankelijk worden. - Tijdens de overstap van basis- naar middelbaar onderwijs neemt de sportparticipatie enorm af. Er kan worden nagedacht hoe dit beter valt te reguleren. Vanuit het voortgezet onderwijs: - Het OBC moet veel uitwijken naar andere sportaccommodaties binnen de gemeente, dit brengt veel kosten met zich mee. - Het OBC wil in zowel Huissen als Bemmel investeren in de uitbreiding van binnensportruimte. Ze willen graag meewerken aan een centrum waar sport & onderwijs samen komen en willen deze ruimte dan ook ter beschikking stellen voor het verenigingsleven. Ze verwachten hiervoor medewerking vanuit de gemeente. - Binnensportverenigingen staan er voor open om gezamenlijk een sporthal in de avonduren te exploiteren. 5

7 4. Bevindingen per kern Huissen Onderwijsinstelling OBC Huissen IKC Sterrenbos R.K.B. De Abacus R.K.B. De Boemerang R.K.B. Het Tweespan O.B.S. t Holthuus PCBS Het Drieluik Typering en overkoepelend orgaan Accommodatie in gebruik Eigendom Sporthal de Brink Middelbaar onderwijs Sporthal Walburgen Overbetuwe college Gymlokaal OBC Huissen Integraal kindcentrum st. Batavorum Gymzaal van wijkstraat De Brink BV st. Batavorum Gymzaal Abacus De Brink BV st.batavorum Sporthal de Brink De Brink BV st. Batavorum Sporthal de Brink De Brink BV Openbare st. Atos Sporthal de Brink De Brink BV De Brink BV V.v. de Bataven Over Betuwe College St. de Linge Sporthal de Brink De Brink BV Huidige situatie t.a.v. sport op school: IKC Het sterrenbos geeft aan dat bewegen en bewegingsonderwijs belangrijk is. De aandacht hiervoor blijft gelijk. Vanuit de overheid ontstaat nu extra druk op meer tijd voor bewegingsonderwijs. Ze bieden 1 uur per week gymles, pauzesport en deelname aan schoolsporttoernooien. OBS t Holtuus vindt bewegen belangrijk en hier wordt daarom ook aandacht aan besteed. De aandacht is er al een aantal jaar voor en deze is op de school hetzelfde gebleven. Ze bieden 2x per week gymles, 30 minuten per dag buiten spelen, clinics, sportdag voor de hele school en buitenschoolse activiteiten zoals handbal, voetbal, basketbal. RKB De Boemerang vindt het belangrijk om gezond te bewegen. Ze stimuleren kinderen om te sporten en erkennen de invloed van bewegen op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. De aandacht voor wat betreft de gymlessen blijft gelijk. Ze bieden gymles, thema activiteiten zoals drama en dans waarbij wordt bewogen, groepen 1 en 2 spelen langer buiten RKB de Abacus geeft aan dat na rekenen en taal/lezen, gymles het belangrijkste vak is in hun lesaanbod. De aandacht voor bewegingsonderwijs is gelijk gebleven. Ze bieden 2 x per week gymles (45minuten), deelname aan toernooien van de diverse verenigingen, naschools aanbod i.s.m. Stichting Welzijn Lingewaard. Het OBC Huissen biedt naast het reguliere bewegingsonderwijs ook extra aandacht middels een sportklas voor VMBO-kader. Ruimte, bezetting en tevredenheid over beheer (scholen): IKC Het sterrenbos heeft voldoende ruimte om in de schoolbehoefte te voorzien. Onderhoud, materialen en communicatie kunnen beslist beter. Naast de gymzaal maken ze ook gebruik van het asfalt terrein voor de school. 6

8 OBS t Holthuus is tevreden over het aanbod van zaalruimte, ze hebben een grote sporthal op loopafstand. Door de terugloop van de omliggende scholen verwachten ze komende jaren goed te zitten qua bezetting. Ze zijn wel ontevreden over de materialen, hiervan is veel aan vervanging toe. Wanneer ze hier per mail vragen over stellen wordt er niet gereageerd. Er zijn wel stappen gemaakt in kwaliteit en onderhoud van de accommodatie. RKB De Boemerang moet zich voor de gymlessen verplaatsen van de wijk Loovelden naar sporthal de Brink (Zilverkamp). Dit kost veel reistijd en organisatie (veiligheid, inzet ouders) en ze hebben hierdoor de gymlessen samen moeten voegen. Over de samenwerking met de Brink zijn ze tevreden. Ze hebben ook een groot sport/speelveld tegenover de school. Ze verwachten in de toekomst meer ruimte nodig te hebben aangezien de school het aantal leerlingen groeit. RKB de Abacus geeft aan dat het aanbod in de gemeente gelijk is aan de vraag van de school. Ook verloopt de samenwerking met de accommodatiebeheer goed. Er zijn korte lijntjes. OBC Huissen maakt gebruik van meerdere sportaccommodaties aangezien de ruimte binnen hun school (1 gymzaal) te beperkt is. Ze benutten dus ook de Brink en leerlingen worden met bussen vervoerd naar Walburgen. Dit komt de lestijd en de financiën niet ten goede. Momenteel zijn ze bezig met de ontwikkelingsplannen voor extra binnensportruimte. Stand van zaken samenwerking met de sport en behoefte: IKC Het sterrenbos gebruikt de velden van v.v. Jonge Kracht voor een sportdag. Ze hebben op dit moment een eigen sportcoach die periodiek aanwezig is op de BSO. Ze zijn benieuwd naar voorstellen om de samenwerking verder uit te breiden. OBS t Holtuus organiseert samen met enkele clubs clinics, o.a. tafeltennis (Hutaf) en handbal (HV Huissen), ze zijn hier tevreden over. Ze zouden graag met de jongere groepen het schoolzwemmen weer oppakken en meer gezamenlijk sportdagen/toernooien in de gemeente organiseren. RKB De Boemerang werkt samen met v.v. Jonge Kracht door de zonnekinderen (kinderopvang) gebruik te laten maken van de velden. Daarnaast vormen ze een loket voor de verenigingen. Ze zouden graag het naschoolse aanbod uitbreiden voor alle kinderen. RKB de Abacus hebben al een uitgebreid naschools aanbod en vinden dit voldoende. Ze werken hiervoor o.a. samen met diverse sportclubs. 7

9 Bemmel Onderwijsinstelling OBC Bemmel PCBS de Borgwal RKBS Pius X OBS de Regenboog BS Donatushof BS Mikado Typering en overkoepelend orgaan Accommodatie in gebruik Eigendom Sporthal de Heister Over Betuwe College Sporthal de Bongerd Dhr. Groot-Antink Middelbaar onderwijs Sporthal Walburgen V.v. de Bataven Overbetuwe college Gymlokaal OBC Bemmel Over Betuwe College Dalton Sporthal de Bongerd Dhr. Groot-Antink st. de Linge Gymzaal de Vlinderboom Vlinderboom Sporthal de Bongerd Dhr. Groot-Antink st. de Linge Gymzaal de Hoenderik Gemeente Openbare Sporthal de Bongerd Dhr. Groot-Antink st.atos Gymzaal de Hoenderik Gemeente Jenaplan st. de Linge Sporthal de Bongerd Dhr. Groot-Antink st. de Linge Sporthal de Bongerd Dhr. Groot-Antink Huidige situatie t.a.v. sport op school: PCBS de Borgwal ziet gym als een volwaardige les, net als rekenen of taal. Ze hanteren sinds vorig jaar een gymmethode zodat de leerlingen met allerlei beweegthema s in aanraking komen. De aandacht t.o.v. andere jaren blijft hetzelfde. Ze bieden 1 keer per week gymles (1,5 uur), stimuleren Sjors sportief, nemen deel aan schoolsporttoernooien, sportdag. RKBS Pius X besteedt geen extra aandacht in de schoolvisie aan sport. Ze bieden 2x per week gymles (van 45minuten). OBS de Regenboog geeft aan dat gymles een belangrijke plek neemt in de schoolvisie t.a.v. bewegen en ontwikkeling. De aandacht neemt toe en ze zijn van mening dat veel kinderen eigenlijk te weinig in de week bewegen. Ze bieden 1x per week gymles (1,5 uur), extra buitenspeelmomenten, pauzeactiviteiten, aandacht voor gezond gedrag (fruit/groente) en aanbod van naschoolse activiteiten. Ruimte, bezetting en tevredenheid over beheer (scholen): PCBS de Borgwal is tevreden over de kwaliteit van het binnensportaanbod, goed onderhoud en duidelijke communicatie. Door ruimtegebrek sport groep 3 in het kleuterlokaal. Hierdoor kan de jongste groep minder bewegen dan wenselijk is. RKBS Pius X is tevreden over het aanbod. De Hoenderik is lekker dichtbij alleen wel wat verouderd. De afstemming met de Bongerd verloopt goed. OBS de Regenboog geeft aan dat de Hoenderik wel wat gedateerd is, maar ideaal omdat het dichtbij de school ligt. Ook de samenwerking met de Bongerd verloopt goed op een klein materiaal tekort na. De communicatie verloopt erg goed. Stand van zaken samenwerking met de sport en behoefte: PCBS de Borgwal maakt voor de jaarlijkse sportdag gebruik van het terrein van sport- en speeltuinvereniging Hulhuizen. Ouders geven soms gastlessen van de sport die ze beoefenen en ze maken gebruik van een tennislespakket. Door de ingevoerde gymmethode vinden ze het huidige aanbod voldoende. Het Sjors sportief project wordt als zeer prettig ervaren. 8

10 RKBS Pius X maakt eens per jaar gebruik van de Hockeyvelden van MHC Bemmel 800. Ook verzorgen enkelen sportclubs gastlessen. Ze zouden deze samenwerking en het naschoolse aanbod graag uitbreiden. OBS de Regenboog maakt alleen bij de sportdag of clinics gebruik van andere sportaccommodaties. Ze zouden graag het naschoolse aanbod uitbreiden in samenwerking met sportverenigingen. De ervaring is dat dit lastig is door de geringe beschikbaarheid van vrijwilligers. Ze willen graag het schoolplein sportvriendelijker inrichten en openbaar maken voor de kinderen in de wijk. Financiële ondersteuning is hierbij nodig. 9

11 Gendt Onderwijsinstelling IKC de Tichelaar IKC de Vonkenmorgen Typering en overkoepelend orgaan Accommodatie in gebruik Eigendom Jenaplan basisschool Sporthal de Walburgen v.v. de Bataven st. Atos Sportzaal Nijmeegsestraat Gemeente Integraal kindcentrum Sporthal de Walburgen v.v. de Bataven st. de Linge Sportzaal Nijmeegsestraat Gemeente Huidige situatie t.a.v. sport op school: IKC de Vonkenmorgen besteedt veel aandacht aan de fysieke ontwikkeling van de kinderen. Ze hebben 2 jaar geleden bewust gekozen voor een nieuwe methode bewegingsonderwijs waarbij de talenten van kinderen optimaal benut worden. Ze zien het als uitlaatklep maar ook als een belangrijke vorm van samenwerking. Ze geven aan dat de aandacht voor bewegen en gezondheid toeneemt. Ze bieden 2x per week gymles (van 45 minuten), bevorderen van gezond gedrag (lichaam en geest), het schoolplein is speciaal ingericht zodat kinderen uitgedaagd worden basiscompetenties te ontwikkelen (speelpleinbrein), aandacht voor de nationale sportweek en alle medewerkers hebben een gymlesbevoegdheid. Ruimte, bezetting en tevredenheid over beheer (scholen): IKC de Vonkenmorgen geeft aan dat ze voldoende ruimte hebben om te kunnen sporten. De gymzaal in de Nijmeegsestraat is wat gedateerd maar nog wel werkbaar. Hier is ook af en toe wat hinder van de verenigingssporten. Samenwerking met Walburgen verloopt goed. Stand van zaken samenwerking met de sport en behoefte: IKC de Vonkenmorgen heeft een breed naschools aanbod. Hiervoor werken ze samen met Stichting Welzijn Lingewaard, de OBC Huissen sportklassen en diverse sportverenigingen. Ze zouden deze samenwerking graag nog verder uitbreiden. Verder maken ze voor sportdagen/schoolfeesten gebruik van sportpark Hulhuizen en het terrein bij Walburgen. 10

12 Angeren, Doornenburg, Haalderen Onderwijsinstelling BS de Doornick BS de Marang BS de Wieling Typering en overkoepelend orgaan Accommodatie in gebruik Eigendom st. de Linge Gymzaal de Doornick St. de Linge st. de Linge Kulturhus Angeren Dhr. Schraven st. de Linge Gymzaal Haalderen St. de Linge Huidige situatie t.a.v. sport op school: BS de Marang geeft aan geen duidelijke visie op het gebied van bewegingsonderwijs te hebben. De aandacht voor sport op school blijft gelijk. Ze bieden gymles, sportdag en toernooien, clinics. BS de Wieling geeft aan bewegen erg belangrijk te vinden. Nu 2 uur per week maar zouden dit graag meer zien. De aandacht voor sport blijft gelijk. Ze bieden gymles (2 uur per week) en een sportdag. Ruimte, bezetting en tevredenheid over beheer (scholen): BS de Marang is tevreden over het gebruik van het kulturhus. Er zijn korte lijnen met het beheer en de accommodatie is vernieuwd. Het beheer en onderhoud is prima en ze hebben voldoende ruimte ter beschikking. BS de Wieling is niet tevreden over het aanbod van binnensportruimte. De gymzaal bij de school is sterk verouderd en biedt weinig ruimte tot meer uitdaging. Ze zouden graag meer uitdagende buitenruimte rondom school zien om gerichter aan sport en bewegen te kunnen doen. Ook geven ze aan dat ze de sportzaal in eigen beheer hebben. Dit vergt veel tijd en energie en ze vragen zich af of dit bij een school hoort te liggen. Stand van zaken samenwerking met de sport en behoefte: BS de Marang werkt incidenteel samen met sportclubs, voorheen in de vorm van clinics opgezet door de combinatiefuncties. Ze maakten soms gebruik van de velden van SV Angeren maar deze zijn nauwelijks beschikbaar i.v.m. de slechte staat. Ze zouden graag een samenwerking opzetten met verenigingen. Ze willen de sporttijden vervroegen en aan laten sluiten op de schooltijden, regelmatig clinics aanbieden en gezamenlijke sportdagen met andere scholen organiseren. BS de Wieling werkt nog niet samen met sportverenigingen. Ze zouden wel graag een samenwerking starten i.c.m. sport en BSO en onderwijs. Ze willen hier graag over meepraten. 11

13 5. Samenvatting Algemene bevindingen: - Het aantal basisschoolleerlingen in Lingewaard zal t/m 2030 met 856 leerlingen afnemen. - Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs zal t/m 2021 met 229 leerlingen afnemen. - Door de grote deelname aan sport- en lifestyleklassen op het voortgezet onderwijs (meer bewegingsonderwijs) zal het gebruik van sportaccommodaties voor het onderwijs toenemen, zowel tijdens lestijden als buitenschools. - Het rijk gaat gelden beschikbaar stellen om het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs uit te breiden van 2 naar 3 lesuren per week. - Belangrijk voor het onderwijs is de nabijheid van een sportaccommodatie. Dat accommodaties verouderd zijn is een bijkomstigheid. Bevindingen t.a.v. sport op school (huidige situatie) - Alle basisscholen bieden 2 lesuren gym aan. Sommige een blokuur van 1,5 uur maar de meeste 2x 45min. - De meeste scholen erkennen het belang van bewegen, er zijn enkele scholen die een specifieke methode hanteren voor het bewegingsonderwijs. Bevindingen t.a.v. het aanbod van binnensportruimte en het beheer en onderhoud. - Bij het OBC Huissen, De Boemerang in Huissen en De Wieling in Haalderen zijn knelpunten t.a.v. goed bereikbare en beschikbare ruimte. - Verder is er over het algemeen in alle kernen voldoende accommodatieruimte beschikbaar om in de behoefte te voldoen (bij 2 lesuren per klas per week). - Aandacht voor beschikbare materialen en communicatie wordt als aandachtspunt benoemd bij de Brink. - De basisscholen die gebruik maken van een eigen accommodatie zijn hier tevreden over m.u.v. de Wieling in Haalderen. Ook de basisscholen die gebruikmaken van sporthal de Bongerd en sporthal Walburgen zijn tevreden. Bevindingen t.a.v. de samenwerking met de sport en de behoefte hieraan. - Enkele scholen hebben een beperkte vorm van samenwerking met sportverenigingen. Het gaat dan vooral om het sporadisch gebruik van een accommodatie of het verzorgen van een clinic. Er is geen sprake van een structurele samenwerking. - Alles scholen (basis en voortgezet) geven aan graag meer samenwerking te zoeken met de sport. Ook in combinatie met buitenschoolse opvang (aansluiting schooltijden en sporttijden). Een aantal scholen heeft hier ook al ideeën bij en zou hier graag verder over in gesprek gaan. - Het inrichten van schoolpleinen en investeren in sportieve binnenruimte verdient aandacht. 12

14 13

15 6. Conclusie Uit deze inventarisatie blijkt dat er een sterke behoefte is vanuit het onderwijs om samenwerking te zoeken met de sport. Vanuit verschillende hoeken wordt erkend dat sport en bewegen een positieve invloed heeft op de algemene, sociale en motorische ontwikkelingen van kinderen. Voor zowel basisonderwijs, middelbaaronderwijs en buitenschoolse opvang liggen kansen. Het onderwijs gaat graag met verenigingen in gesprek om tot een breder en gestructureerde aanbod te komen. De buurtsportcoach kan hierin een verbindende rol spelen. Het middelbaar onderwijs heeft ruimte om te investeren in binnensportruimte, iets waar zowel het OBC zelf als de verenigingen behoefte aan hebben. Beide partijen staan open om hierin samen op te trekken. Het basisonderwijs heeft op dit moment voor gymles voldoende ruimte om in de behoefte te voorzien. Echter wanneer de stimulans vanuit de overheid om het aantal uren bewegingsonderwijs van 2 naar 3 te verhogen doorkomt is er behoefte aan meer capaciteit. De staat van de accommodaties is naar tevredenheid en het contact met de beheerders is op enkele kleine zaken na goed. Hier tegenover staat dat de leerlingenprognose voorspelt dat het aantal basisschoolleerlingen in Lingewaard de komende 15 jaar sterk afneemt. 14

Inventarisatie binnensportverenigi ngen gemeente Lingewaard 7 JULI 2015

Inventarisatie binnensportverenigi ngen gemeente Lingewaard 7 JULI 2015 Inventarisatie binnensportverenigi ngen gemeente Lingewaard 7 JULI 2015 1. Inleiding De afgelopen periode is er op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de binnensport in de gemeente Lingewaard,

Nadere informatie

Rayonvertegenwoordiger

Rayonvertegenwoordiger Rayonvertegenwoordiger Willy Evers te gast bij voetbalvereniging De Bataven sportpark Walburgen, Nijmeegsestraat 65 B, 6691 CM Gendt telefoon: (0481) 42 18 82 Deelnemende scholen Gemeente Lingewaard: Bemmel,

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim gebruik van de mogelijkheid om een toelichting te geven zodat het voor de beoordelaar duidelijk

Nadere informatie

De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt.

De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt. Vignet Bewegen en sport, vo Vragenlijst Bewegen en sport De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt. Handig om bij de hand te hebben: Vakwerkplan

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

Gebruik gymzalen kern Boxmeer

Gebruik gymzalen kern Boxmeer Gebruik gymzalen kern Boxmeer 1. Inleiding... 2 2. Aanwezige capaciteit.... 2 3. Gebruik schooljaar 2012/2013... 2 3.1 Gymzaal De Weyerhof... 2 3.2 Gymzaal De Schelven.... 2 3.3 Gymzalen Elzendaalcollege....

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Buurtsportcoaches in Stein Eindrapportage 2014 IN CIJFERS

Buurtsportcoaches in Stein Eindrapportage 2014 IN CIJFERS Buurtsportcoaches in Stein Eindrapportage 2014 IN CIJFERS Registratie Sport in gemeente Stein Periode: januari 2014 t/m december 2014 Totaal aantal activiteiten: 425 Totaal aantal deelnames: 11.691 Aandachtsgebied

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het Speciaal Onderwijs De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen

Nadere informatie

Wat is een sportklas?

Wat is een sportklas? 1 sportklas Intro Op het HML kun je je inschrijven voor de sportklas. Je inschrijving is voor drie jaar, beginnende in klas 1 en eindigend in klas 3. Voor de mavo-leerlingen eindigt dit in het tweede jaar,

Nadere informatie

Vergoedingen sportactiviteiten (basis)schoolleerlingen voor actieve sportverenigingen 2014-2015

Vergoedingen sportactiviteiten (basis)schoolleerlingen voor actieve sportverenigingen 2014-2015 Vergoedingen sportactiviteiten (basis)schoolleerlingen voor actieve sportverenigingen 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding blz. 3 2. Doelgroep blz. 3 3. Doelstelling blz. 3 4. Omschrijving activiteiten

Nadere informatie

voor sport en voor jou!

voor sport en voor jou! voor sport en voor jou! Wat bespreken we vandaag Sportbeleid van Roosendaal o Impuls Brede School, Sport & Cultuur o Uitvoeringsopdracht - Projectgebieden - Sporten voor 50 + - Sporten met beperkingen

Nadere informatie

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 1 Verenigingsversterking CF Omschrijving Doelstelling Resultaten 1.1 s.v. B.S.M. Paul de Bree Duurzaam versterken van sportvereniging

Nadere informatie

Sport en Bewegen in Stein Buurtsportcoaches Tussentijdse rapportage januari - december 2015 IN CIJFERS

Sport en Bewegen in Stein Buurtsportcoaches Tussentijdse rapportage januari - december 2015 IN CIJFERS Sport en Bewegen in Stein Buurtsportcoaches Tussentijdse rapportage januari - december 2015 IN CIJFERS Registratie Sport in gemeente Stein Periode: januari - december 2015 Totaal aantal activiteiten: 612

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport. Criteria en vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport.

Nadere informatie

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties 1. Aanleiding De aanleiding voor deze notitie tarieven binnen- en buitensportaccommodaties is drieledig: Tarieven buitensport Uit

Nadere informatie

Aanbod Middelburg in Beweging. schooljaar

Aanbod Middelburg in Beweging. schooljaar Aanbod Middelburg in Beweging schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten gemeente Middelburg pag. 3 1.1 doelstellingen Middelburg in Beweging 1.2 doelgroepen Hoofdstuk 2 Sportactiviteiten

Nadere informatie

Kadernotitie Harmonisatie Voorschoolse Voorzieningen

Kadernotitie Harmonisatie Voorschoolse Voorzieningen Kadernotitie Harmonisatie Voorschoolse Voorzieningen 1. Aanleiding De gemeente Lingewaard overweegt om te komen tot harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang in haar gemeente en daarmee

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

Beleidsnotitie Visie Integrale Kindcentra (IKC) in Lingewaard

Beleidsnotitie Visie Integrale Kindcentra (IKC) in Lingewaard Beleidsnotitie Visie Integrale Kindcentra (IKC) in Lingewaard Ruimte voor talentontwikkeling S. Kolkman December 2015 3 Naam opsteller S. Kolkman Datum vaststelling Team Sociaal Beleid Vastgesteld door

Nadere informatie

Zo was het

Zo was het De Haagse Sporttuin Zo was het Zo was het Zo was het en zo is het nu! en zo is het nu! en zo is het nu! Wat is de HST? Wat is de HST? Multifunctioneel Sportcomplex. Samenwerking Buurt/ Onderwijs/ Sport.

Nadere informatie

Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie Lingewaard 2012

Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie Lingewaard 2012 Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie Lingewaard 2012 april 2013 1 Inhoudelijk jaarverslag 2012 Open Academie Lingewaard Inleiding Dit verslag geeft in het kort een beeld van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Inventarisatie buitensportverenigi ngen gemeente Lingewaard 10 JUNI 2015

Inventarisatie buitensportverenigi ngen gemeente Lingewaard 10 JUNI 2015 Inventarisatie buitensportverenigi ngen gemeente Lingewaard 10 JUNI 2015 1. Inleiding De afgelopen periode is er op verschillende manieren onderzoek gedaan naar/geschreven over de buitensport in de gemeente

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting Denekamp

Onderwijshuisvesting Denekamp Onderwijshuisvesting Denekamp Projectgroep Onderwijshuisvesting Denekamp VERSIE 01062017 DEF Inleiding Op 29 november 2011 heeft de gemeenteraad het rapport Samen Scholen 2030 vastgesteld. In dit rapport

Nadere informatie

Ruimte voor meer beweging - Haagse Sporttuin -

Ruimte voor meer beweging - Haagse Sporttuin - Ruimte voor meer beweging - Haagse Sporttuin - Sebastiaan Nederhoed, projectleider HST Dayenne L abée, adviseur NISB 10 december 2009 Opbouw Meer beweging meer ruimte nodig? Voorbeeld Haagse Sporttuin

Nadere informatie

Beleidsuitgangspunten. Schoolsporttoernooien en Evenementen.

Beleidsuitgangspunten. Schoolsporttoernooien en Evenementen. Beleidsuitgangspunten Schoolsporttoernooien en Evenementen. Doel. Het doel van dit document is om de beleidsuitgangspunten voor schoolsportactiviteiten vast te leggen om zo de deelname van scholen en leerlingen

Nadere informatie

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s Concept beleidsnotitie Sport BSO s 1. Achtergrond In de laatste jaren zijn er landelijk veel samenwerkingsvarianten gestart tussen kinderopvangorganisaties en sportverenigingen in de vorm van Sport BSO

Nadere informatie

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden?

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Na ons gesprek zojuist kunt u in deze bijlage een stukje achtergrond informatie vinden. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dit graag. Veel plezier

Nadere informatie

MENUK AART SCHO LEN 1

MENUK AART SCHO LEN 1 1 MENUKAART SCHOLEN MENUKAART SCHOLEN Sport is friendship, sport is health, sport is education, sport is life, sport brings the world together. 2 INHOUDSOPGAVE Team... 4 Aanbod van project Leef!... 5 Gymlessen...

Nadere informatie

Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College

Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College De sportieve school Wie sportief is, is op het TaK op de juiste plek. Je maakt er kennis met allerlei sporten. Of je nu hobbyist bent of

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris:

De combinatiefunctionaris: School & sport, samen sterker De combinatiefunctionaris: School & sport, samen sterker de sleutel tot een succesvolle samenwerking tussen school en vereniging Maatschappelijke ontwikkelingen worden kansen

Nadere informatie

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging?

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? Stappenplan voor de vereniging Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? 153 Stappenplan vereniging 154 Inleiding De KNLTB heeft al ruim 25 jaar een schooltennisproject waardoor veel

Nadere informatie

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport Buurt, onderwijs & sport Sport-Koepel Edam-Volendam, sportief het hele jaar! Sport-Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse scholen, sportverenigingen, sportieve Edammers en Volendammers en inwoners

Nadere informatie

VV Serooskerke. Resultaten maatschappelijke dialoog. Dinsdag 5 april, Zandput. Stop zoveel mogelijk bij elkaar. Achtergrond en doel dialoog

VV Serooskerke. Resultaten maatschappelijke dialoog. Dinsdag 5 april, Zandput. Stop zoveel mogelijk bij elkaar. Achtergrond en doel dialoog Resultaten maatschappelijke dialoog Serooskerke Dinsdag 5 april, Zandput Deelnemers Dorpsraad PKN gemeente SV Serooskerke Muziekvereniging EMM Zwembad De Goudvijver Ondernemersvereniging Welzijn Veere

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

MENUKAART SCHOLEN. Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together.

MENUKAART SCHOLEN. Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together. MENUKAART SCHOLEN Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together. Menukaart Sportstuif Leef! Aanbod Stichting Sportstuif project Leef! A. Het aanbieden

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

Programma 1 Burger als partner blz. 1. Programma 2 Burger als klant blz. 119. Programma 3 Burger als onderdaan blz. 213

Programma 1 Burger als partner blz. 1. Programma 2 Burger als klant blz. 119. Programma 3 Burger als onderdaan blz. 213 Inhoudsopgave Programma 1 Burger als partner blz. 1 Programma 2 Burger als klant blz. 119 Programma 3 Burger als onderdaan blz. 213 Programma 4 Burger als wijkbewoner blz. 233 Programma 5 Interne organisatie

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

DE START. Stuurgroep: 2 (3) directeuren, vakleerkracht gym / motorisch specialist + leerkracht EIGEN ONDERZOEK CONTACTEN LEGGEN PROJECTPLAN

DE START. Stuurgroep: 2 (3) directeuren, vakleerkracht gym / motorisch specialist + leerkracht EIGEN ONDERZOEK CONTACTEN LEGGEN PROJECTPLAN DE START Stuurgroep: 2 (3) directeuren, vakleerkracht gym / motorisch specialist + leerkracht EIGEN ONDERZOEK CONTACTEN LEGGEN Intern en extern ( vanaf 2013 ) PROJECTPLAN Extern belegd ( januari 2015 )

Nadere informatie

Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging

Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging schooljaar 2015-2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen Middelburg in Beweging pag. 3 1.1 Sportkennismakingsactiviteiten

Nadere informatie

Inhoudelijk / activiteiten Jaarverslag. Open Academie Lingewaard 2014. april 2015

Inhoudelijk / activiteiten Jaarverslag. Open Academie Lingewaard 2014. april 2015 Inhoudelijk / activiteiten Jaarverslag Open Academie Lingewaard 2014 april 2015 Bijlage: Kwantitatief overzicht Cultuur Met Kwaliteit Lingewaard 2014 Aanbevelingen Cultuurnota gemeente Lingewaard 2015

Nadere informatie

(HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013

(HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013 (HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013 Programma Opwarmertje Wat is integraal beleid? Waarom integraal beleid? Hoe werkt het? Een voorbeeld Activiteitengeld, waar haal je het

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Sport en Spel op de BSO Organisatie: Volleybal Bond, Basketball Bond, Handbal Bond en Badminton Nederland Contactpersoon: heer Rutger Nienhuis Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed beschreven Sport- en beweegaanbod

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Verdiepingsconsultatie Accommodatiebeleid

Verdiepingsconsultatie Accommodatiebeleid Introductie In het kader vanhet opstellen van het Hollands Kroon is een bezoek aan alle kernen gebracht. De gebruikers van de (gemeentelijke) accommodaties worden geïnformeerd over de Visie en de uitgangspunten.

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Gezonde Scholen presteren beter!

Gezonde Scholen presteren beter! Gezonde Scholen presteren beter! Aan de slag met de Gezonde School! Lerende netwerken Sport en Bewegen in de buurt najaar 2014 Inhoud Wat is de Gezonde School? Gezonde School - aanpak Vignet Gezonde School

Nadere informatie

De effecten van combifuncties in het onderwijs

De effecten van combifuncties in het onderwijs De effecten van combifuncties in het onderwijs Peter Gramberg Jessica van der Linden 8 december 2011 Waarom een onderzoek naar de effecten? Combifunctionarissen zijn sinds 2008 o.a. aan de slag gegaan

Nadere informatie

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam Menukaart sport Basisonderwijs Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam De vernieuwde aanpak in sport voor het basisonderwijs van Gemeente Werkendam. Sport, spel en plezier in bewegen! Beste docent,

Nadere informatie

VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017

VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017 VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017 AGENDA 19.30 19.40 uur Opening door avondvoorzitter Ton Weekers 19.40 20.20 uur Presentatie voorzieningenplan 20.20 20.30 uur

Nadere informatie

Clinics & Toernooien 2015-2016

Clinics & Toernooien 2015-2016 Clinics & Toernooien 2015-2016 Informatie: Stephan Oorburg Consulent Sport & Bewegen s.oorburg@sportbedrijf-drachten.nl 0512 58 36 66 www.sportbedrijf-drachten.nl /Sportdrachten / @Sportdrachten Voorwoord

Nadere informatie

Voorwoord: Aandacht voor alle Berkellanders

Voorwoord: Aandacht voor alle Berkellanders Jaarverslag 2013 Voorwoord: Aandacht voor alle Berkellanders De afgelopen jaren heeft de gemeente als gevolg van minder financiële middelen zich op diverse terreinen terug getrokken. Privatisering van

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen:

Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Het vertrekpunt van

Nadere informatie

Uitwerking ronde 1: Inventarisatie beweegredenen en doelstellingen

Uitwerking ronde 1: Inventarisatie beweegredenen en doelstellingen Uitwerking ronde 1: Inventarisatie beweegredenen en doelstellingen Doelgroep Beweegreden Doelstelling Club leidinggevende Meer potentiele leden bereiken. Groei aantal jeugdleden. Verbeteren kader. Uitbreiden

Nadere informatie

Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016

Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016 Klimop 2 9301 PK Roden 050-5017172 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016 Belangrijke data 5 december Sinterklaas 13 december (Onder voorbehoud) Optreden

Nadere informatie

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING Maastricht Sport heeft op sportgebied enorm veel te

Nadere informatie

Kenmerk INT12.0968. Verhuurcriteria Gemeente Brummen

Kenmerk INT12.0968. Verhuurcriteria Gemeente Brummen Verhuurcriteria Gemeente Brummen Inhoud 0. Inleiding 1. Verhuurcriteria 2001 2013 2. Knelpunten 3. Informatie 4. Verhuurcriteria met ingang van het seizoen 2013 2014 5. Aanbevelingen ten behoeve van verhuurbaarheid

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PIUS X. Ouders bedankt. Studiedag. Leerlingenraad. Onderbouwgroepen komend schooljaar. Kalender:

NIEUWSBRIEF PIUS X. Ouders bedankt. Studiedag. Leerlingenraad. Onderbouwgroepen komend schooljaar. Kalender: E-mail: piusx@delinge.nl Website: www.piusx-bemmel.nl NIEUWSBRIEF PIUS X Maart 2014 Kalender: Maandag 10 Studiedag, alle kinderen zijn vrij Dinsdag 11 Vergadering OR Woensdag 12 Boomplantdag groep 8 Woensdag

Nadere informatie

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken?

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014 De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Even voorstellen Laurens van Tilburg: lid college van Bestuur van Stichting SchOOL,

Nadere informatie

Er zijn rond de 110 mensen aanwezig, waaronder ook een aantal raadsleden.

Er zijn rond de 110 mensen aanwezig, waaronder ook een aantal raadsleden. Aanleiding De projectgroep MFA Vries is, na een aantal gesprekken hierover, tot de conclusie gekomen dat zij unaniem positief staat ten opzichte van het invoeren van een continurooster op de basisscholen

Nadere informatie

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009)

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009) (24 september 2009) Dennis Winne (Sport) en Jan Wieringa (onderwijs) www.middelburg.nl www.combinatiefuncties.nl Het kabinet wil samen met gemeenten, onderwijssector, sportsector en cultuursector tenminste

Nadere informatie

Eerste klankbordgroep-bijeenkomst: Denkdok

Eerste klankbordgroep-bijeenkomst: Denkdok Eerste klankbordgroep-bijeenkomst: Denkdok Samenvatting van rapportage d.d. 8 oktober 2012 Kwaliteit in school en opvang Vraag: Wat zijn voor u belangrijke criteria in het kader van kwaliteit in school

Nadere informatie

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Integraal (sport) beleid Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Gemeente Katwijk Aanleiding sportnota Visie op sport en bewegen Integrale en interactief benadering Proces Sportnota Realisering combinatiefuncties

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissies Jeugd en Cultuur en Sport. Sofieke Dirksen. s.dirksen@amsterdam.n1

Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissies Jeugd en Cultuur en Sport. Sofieke Dirksen. s.dirksen@amsterdam.n1 Bezoekadres Stadhuis, Amstel ion PN AMSTERDAM Postbus 202 zoo AE AMSTERDAM www.amsterdam.n1 Gemeente Amsterdam Wethouder Simone Kukenheim Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan de leden van

Nadere informatie

Beleidsregels sport (2005 en verder)

Beleidsregels sport (2005 en verder) (2005 en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sport Beheerstaken: 530.90 Overige kosten sportbeoefening, functienummer 2. Uitgangspunten van beleid De uitgangspunten ten aanzien van de stimulerende taak

Nadere informatie

Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties. donderdag 13 oktober 2016

Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties. donderdag 13 oktober 2016 Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties donderdag 13 oktober 2016 Welkom & opening Nanny Roelen Agenda 1. Welkom Nanny Roelen, avondvoorzitter 2.Opzet IKC Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

WintersportExperience

WintersportExperience WintersportExperience Met de WintersportExperience ontwikkelt de NSkiV samen met projectpartners een innovatief en doeltreffend programma voor de promotie en introductie van wintersporten en wintersportmogelijkheden

Nadere informatie

Locatie de Boomhut. Molenweg 4 6225 NC Maastricht tel: 043-3631793 info@bso-deboomhut.nl www.bso-deboomhut.nl. Locatie t Huis

Locatie de Boomhut. Molenweg 4 6225 NC Maastricht tel: 043-3631793 info@bso-deboomhut.nl www.bso-deboomhut.nl. Locatie t Huis Locatie de Boomhut Molenweg 4 6225 NC Maastricht tel: 043-3631793 Locatie t Huis Oranjeplein 96 6224 KV Maastricht tel: 043-7519717 1 Visie & opzet Ontdekken, beleven en grenzen verleggen, dàt is BSO DE

Nadere informatie

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Betreft: Aanbevelingen medemaken Leerlingenvervoer Ede, 3 februari 2015 Geachte Mw van

Nadere informatie

Buurthuis van de Toekomst de Open Club. 4 e Leidse sportcongres 4 november 20.15-21.00 uur

Buurthuis van de Toekomst de Open Club. 4 e Leidse sportcongres 4 november 20.15-21.00 uur Buurthuis van de Toekomst de Open Club 4 e Leidse sportcongres 4 november 20.15-21.00 uur Edu van Deursen HKV/Ons Eibernest Steenwijklaan 16, 2541 RL Den Haag Projectleider Maatschappelijke Projecten (vrijwilliger)

Nadere informatie

De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties (concept)

De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties (concept) Gezond en Sportief Opgroeien, Wonen en Werken in Gorcum De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties 2017 2021 (concept) Missie: Alle Gorcumers een leven lang actief! Pijlers:

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011

Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011 Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011 Datum voorstel 29 oktober 2010 Datum raadsvergadering 14 december 2010 Bijlagen Ter inzage

Nadere informatie

Infobrief nummer 7,

Infobrief nummer 7, De Borgwal Daltonbasisschool Het Hoog 20 6681 DE Bemmel Tel. :0481-450184 E-mail :borgwal@delinge.nl Website :www.borgwal.nl Infobrief nummer 7, 2015-2016 AGENDA Ma. 14-12-2015 Juf Gerda in groep 4 Di.

Nadere informatie

Juridische omschrijving 1.

Juridische omschrijving 1. Beslispunten: (korte omschrijving zoals op besluitenlijst vermeld moet worden) Besluit om in te stemmen met de deelname aan de impuls Brede scholen, sport en cultuur. Juridische omschrijving 1. Inleiding

Nadere informatie

Inspectierapport IKC De Tichelaar (KDV) Nijmeegsestraat CJ GENDT Registratienummer

Inspectierapport IKC De Tichelaar (KDV) Nijmeegsestraat CJ GENDT Registratienummer Inspectierapport IKC De Tichelaar (KDV) Nijmeegsestraat 1 6691CJ GENDT Registratienummer 115727528 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Lingewaard

Nadere informatie

Inspectierapport IKC Het Sterrenbos (BSO) van Wijkstraat 16b 6851GM HUISSEN Registratienummer 113155128

Inspectierapport IKC Het Sterrenbos (BSO) van Wijkstraat 16b 6851GM HUISSEN Registratienummer 113155128 Inspectierapport IKC Het Sterrenbos (BSO) van Wijkstraat 16b 6851GM HUISSEN Registratienummer 113155128 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: LINGEWAARD

Nadere informatie

Resultaten Bijeenkomst Bewegingsonderwijs Gelderland

Resultaten Bijeenkomst Bewegingsonderwijs Gelderland Resultaten Bijeenkomst Bewegingsonderwijs Gelderland Op donderdag 26 mei 2016 is in Arnhem de Inspiratiesessie Slim! Derde uur gym gehouden. Met ruim 80 deelnemers is op de PABO van de Hogeschool Arnhem

Nadere informatie

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum?

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Frank Studulski Kenniscentrum Kindcentra Deze handout gaat in op een veel gestelde vraag: hoe worden wij een integraal kindcentrum (IKC)? De handout geeft

Nadere informatie

Kansen pakken! Integraal accommodatiebeleid gemeente Zundert. Rijsbergen. 29 oktober ICSadviseurs

Kansen pakken! Integraal accommodatiebeleid gemeente Zundert. Rijsbergen. 29 oktober ICSadviseurs Kansen pakken! Integraal accommodatiebeleid gemeente Zundert Rijsbergen 29 oktober 2009 ICSadviseurs Doelstelling bijeenkomst Rijsbergen 1. Waarom een accommodatiebeleid voor de gemeente? 2. Wat gaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Combinatiefuncties. Impulsregeling brede school, sport en cultuur combinatiefuncties de regeling

Combinatiefuncties. Impulsregeling brede school, sport en cultuur combinatiefuncties de regeling Combinatiefuncties Korte toelichting uitvoering regeling in Weert Stappen om te komen tot combinatiefunctionaris (cfte) Korte uitleg activiteiten Let s Move Toelichting combinatiefunctionaris basketbal

Nadere informatie

MENTOR: JULIUS TERPSTRA. De kracht van sportverenigingen in Den Helder. Moet de verenigingen anders georganiseerd worden?

MENTOR: JULIUS TERPSTRA. De kracht van sportverenigingen in Den Helder. Moet de verenigingen anders georganiseerd worden? MENTOR: JULIUS TERPSTRA De kracht van sportverenigingen in Den Helder Moet de verenigingen anders georganiseerd worden? Roy Slort CDA Talentacademie 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe is het nu

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Gezonde make-over voor kantine Cambreur College

Gezonde make-over voor kantine Cambreur College In de nieuwsbrief Dongen Beweegt! vindt u informatie en achtergronden over sport en bewegen in de gemeente Dongen. De nieuwsbrief verschijnt 8 tot 10 keer per jaar. Gezonde make-over voor kantine Cambreur

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 9 januari 2013 ALDUS VASTGESTELD 17 JANUARI 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 9 januari 2013 ALDUS VASTGESTELD 17 JANUARI 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 17 JANUARI 2013 Voorbereidingskrediet nieuwbouw brede school in Doetinchem Noord en Overstegen Voorstel: Een voorbereidingskrediet van 500.000 beschikbaar

Nadere informatie

Brede School: ontwikkelingen in Nederland. Lia Blaton Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Januari 2014 ter informatie

Brede School: ontwikkelingen in Nederland. Lia Blaton Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Januari 2014 ter informatie Brede School: ontwikkelingen in Nederland Lia Blaton Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Januari 2014 ter informatie Inhoud Brede School in Nederland: geschiedenis Evoluties in Nederland Verschijningsvormen

Nadere informatie

SPORTBELEID BEWEEGT DOOR! NOTITIE SPORTBELEID GEMEENTE LINGEWAARD 2013-2016

SPORTBELEID BEWEEGT DOOR! NOTITIE SPORTBELEID GEMEENTE LINGEWAARD 2013-2016 SPORTBELEID BEWEEGT DOOR! NOTITIE SPORTBELEID GEMEENTE LINGEWAARD 2013-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gemeente Lingewaard in cijfers 4 2.1 Demografie en sportdeelname 4 2.2 Sport in Lingewaard 5

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

14% 23% 63% 0% 20% 40% 60% 80% De verenigingen die wel deelnemen aan het project komen uit twaalf gemeenten (zie figuur 2).

14% 23% 63% 0% 20% 40% 60% 80% De verenigingen die wel deelnemen aan het project komen uit twaalf gemeenten (zie figuur 2). Bijlage IV. Resultaten Verenigingsmonitor 2015 - ABC Inleiding Sportservice Overijssel heeft in 2015 voor de derde keer de Verenigingsmonitor Overijssel uitgevoerd. Doel van de monitor is om een goed beeld

Nadere informatie

Inspectierapport De Volle Maan (BSO) Plaza RM Huissen Registratienummer

Inspectierapport De Volle Maan (BSO) Plaza RM Huissen Registratienummer Inspectierapport De Volle Maan (BSO) Plaza 127 6852RM Huissen Registratienummer 190175448 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Lingewaard Datum inspectie:

Nadere informatie

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Ideaalplaatje Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Kracht: Vakleerkracht (niveau 5) neemt kennis mee en werkt vanuit onderwijs Sportwijkwerker (niveau 4)neemt kennis mee en werkt vanuit

Nadere informatie