Sales management in de financiële sector zoekt de balans tussen markteisen en wetgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sales management in de financiële sector zoekt de balans tussen markteisen en wetgeving"

Transcriptie

1 Sales management in de financiële sector zoekt de balans tussen markteisen en wetgeving Nationaal Onderzoek Verkoopoptimalisatie in de financiële dienstverlening 1

2 2 Sales Improvement Group

3 Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van het Nationaal Onderzoek Verkoopoptimalisatie in de financiële dienstverlening. Uiteraard willen we alle mensen die hebben deelgenomen hartelijk bedanken voor hun medewerking. Voor het onderzoek is een representatieve steekproef genomen uit financiële instellingen in heel Nederland, waaronder banken, schade- en levensverzekeraars, kredietbureaus, pensioenadviesbureaus en assurantietussenpersonen. Daarbij is gekozen voor bedrijven met een sales afdeling van 10 tot 100 medewerkers. Het onderzoek is afgenomen onder directieleden en sales managers. In totaal hebben bijna 100 financiële instellingen deelgenomen aan het onderzoek. De deelnemers hebben online 20 meerkeuze vragen ingevuld en hun reactie gegeven op twee interessante stellingen. De uitkomsten van het onderzoek zijn verdeeld over drie onderwerpen: 1. strategie en beleid 2. tactiek en organisatie 3. operatie en personeel Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van Sales Improvement Group en uitgevoerd door Goals Marktbewerking BV. Sales Improvement Group biedt een breed dienstenpakket voor het verhogen van het rendement op sales activiteiten. De diensten omvatten het analyseren van de sales organisatie, het helpen ontwikkelen van de juiste sales strategie, het opstellen van verbeteringsplannen en het pragmatisch ondersteunen bij de implementatie daarvan. Ook behoort het trainen en coachen van sales medewerkers, sales managers en directie tot de diensten van Sales Improvement Group. De resultaten van dit onderzoek bieden u de mogelijkheid om de situatie en aandachtspunten van uw sales organisatie te vergelijken met die van collega-bedrijven in de financiële sector. Hiermee kunt u onderbouwd beslissen over eventuele aanpassingen van uw sales strategie, de inrichting van uw sales organisatie en het verder ontwikkelen en motiveren van uw sales medewerkers om te komen tot een (nog) beter verkoopresultaat. Centraal hierbij staat het vinden van de juiste balans tussen de wetgeving en markteisen om uw verkoopresultaten te verhogen. We wensen u veel inspiratie bij het lezen van dit verslag. 3

4 Balanceren tussen markteisen en wetgeving Strategische aanpak van de actuele uitdagingen P.5 De financiële sector kenmerkt zich door een krimpende markt en een groeiende regelgeving. Dat vraagt om een uitgebalanceerd verkoopbeleid. Meer dan 80% van de financiële instellingen heeft de sales strategie toegesneden op de nieuwe eisen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Bij een grote meerderheid van de instellingen staat het verhogen van de verkoopresultaten hoog op de managementagenda. Daarbij overheerst een strategische focus. Speerpunten zijn een sterkere concentratie op de juiste doelgroep en een verbeterde taakverdeling tussen binnen- en buitendienst. Door deze aanpassingen hoopt de branche het vertrouwen van de klant en toezichthouders terug te winnen en de verkoopresultaten te verbeteren. Tactische aandacht voor het sturen van verkoopresultaten P.8 De financiële sector snapt het belang van sales pipeline management om de verkoopresultaten ten minste maandelijks te beoordelen en daarmee tijdig bij te sturen indien nodig. Men richt zich daarbij hoofdzakelijk op output, terwijl de combinatie van input, throughput en output juist tot interessante inzichten leidt over welke contacten tot welke afspraken en uiteindelijk opdrachten hebben geleid. Voorwaarde hierbij is dat het gebruik van verkoopinformatiesystemen aanzienlijk moet worden verbeterd. Nog te vaak wordt het systeem als digitale kaartenbak ingezet in plaats van als analyse-instrument. Circa de helft van de respondenten kan daarnaast progressie boeken door meer duidelijkheid en uniformiteit te bieden aan sales medewerkers over hun bijdrage aan de gestelde verkoopdoelen. Operationele focus op competentieontwikkeling en beloningstructuur P.11 Dat verkoopoptimalisatie belangrijk is voor de financiële sector wordt ondersteund door het feit dat er op veel sales vaardigheden als adviserend verkopen, presenteren en onderhandelen regelmatig wordt getraind. Meer aandacht kan worden besteed aan telefonische acquisitie en interviewtechnieken. Cold callings zijn immers een belangrijke bron van leadgeneratie. Verbeterde interviewtechnieken kunnen ervoor zorgen dat de behoeften en besliscriteria van de klant beter in kaart worden gebracht. In de beoordeling van de sales medewerkers is de gerealiseerde eigen omzet vaak bepalend voor het aldanniet krijgen van een financiële bonus. Mogelijkheden om medewerkers te beoordelen en belonen met andere dan financiële maatstaven worden op dit moment nog niet benut. 4 Sales Improvement Group

5 1. Strategie & beleid Financiële sector kiest strategische benadering van kansen en knelpunten in sales Inspelen op wetten, regels en plichten domineren de trendlijst De AFM (Autoriteit Financiële Markten) stelt steeds zwaardere eisen aan de activiteiten van financiële instellingen. In 2007 is de Wet financiële dienstverlening (Wfd) samen met een aantal andere toezichtwetten - vervangen door de nieuwe Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarbij is zowel de informatieplicht als de zorgplicht van financiële instellingen fors uitgebreid. Verder is het toezicht van de AFM vanaf het uitbreken van de beurscrisis en de commotie over woekerpolissen aanzienlijk toegenomen. Voor de respondenten van dit onderzoek staat inspelen op de aangescherpte wet- en regelgeving vanuit de AFM dan ook bovenaan de lijst met trends. Verscherpte wetgeving leidt tot aanpassing sales strategie Dat de stringente wetgeving en het toenemende toezicht door de AFM ook gevolgen heeft voor de verkoop in de financiële dienstverlening, blijkt uit het feit dat meer dan 80% van de instellingen de sales strategie deels of zelfs volledig heeft aangepast. Een volledige aanpassing houdt in dat instellingen de dienstverlening en bijbehorende prijsstelling hebben aangepast en ook op de werkvloer hun sales medewerkers trainen op deze aanpassingen. De sales organisatie van financiële instellingen is dus volop in beweging. Grafiek 1: In hoeverre is uw dienstverlening en bijbehorende sales strategie veranderd door de nieuwe wetgeving vanuit de AFM? Rendabel opereren in een markt die transparantie eist Aandacht voor de dynamiek van de huidige markt is op verschillende plaatsen terug te vinden in de trendlijst (zie tabel 1). Transparant werken is een nieuwe basisvoorwaarde om het vertrouwen van klanten en toezichthouders te winnen. Dit heeft gevolgen voor verkoopprocessen en verdienmodellen. Steeds meer financiële dienstverleners overwegen om verkoopactiviteiten in delen op te knippen in plaats van een ondoorzichtig totaalbedrag te vragen voor het voltooien van een financiële regeling. Sales medewerkers moeten erop worden getraind om dit vooraf te communiceren. Kortom, transparantie over gedifferentieerde tarieven kan de klanttevredenheid waarborgen. 5

6 Trends % 1. Wet- en regelgeving en toenemende eisen vanuit AFM 65% 2. Toenemende informatie- en zorgplicht 50% 3. Verbetering aanpassingsvermogen van sales medewerkers aan veranderende markt 33% 4. Uurtje factuurtje, transparant betalen voor gebruik 32% 5. Krimpende markt in onzeker financieel klimaat 31% Tabel 1: Top vijf trends in de financiële sector met gevolgen voor de sales strategie Is de zorgplicht een kans of een bedreiging? Deelnemers aan het onderzoek hebben geageerd op de volgende stelling: De toenemende zorg- en informatieplicht opgelegd vanuit de AFM, is voor financiële instellingen niet zo zeer een bedreiging maar juist een kans om meer omzet te realiseren. Bij het aanbieden van producten moeten financiële dienstverleners tegenwoordig de complete klantsituatie meenemen. Denk aan hypotheekproducten, waarbij ook regelingen voor nabestaanden, arbeidsongeschiktheid en schadeverzekeringen in kaart worden gebracht. Het grootste deel van de respondenten onderschrijft dat de vereiste aanpassing mooie mogelijkheden voor cross- en upselling biedt. Hieronder één van de reacties. Respondent aan het woord Zorgplicht biedt kansen als het geen activiteit op zich meer is, maar een natuurlijk onderdeel van de bank, de processen en de opstelling van medewerkers. Dhr. Julian Bongaard sales manager Coöperatieve Rabobank Utrecht en omstreken Consolidatie boven innovatie De financiële sector kiest vaker voor consolidatie dan voor innovatie. Men vindt het behouden en uitbouwen van de huidige klantrelaties kennelijk het belangrijkste in de komende periode. Drie kwart van de instellingen zegt zich vooral te concentreren op bestaande producten, bestaande klanten en bestaande markten De branche is verstandig bezig met het dichthouden van de achterdeur en het terugwinnen van vertrouwen. Meer dan een derde van de respondenten werkt meer marktgericht dan productgericht. Dat is positief in vergelijking met een aantal jaren geleden. De omslag zal zeker te maken hebben met de uitdaging om rendabel te opereren in een grillige markt. 6 Sales Improvement Group

7 Verkoopoptimalisatie aandacht van het management Hoe belangrijk het verbeteren van de verkoopresultaten voor de financiële sector is, blijkt uit het feit dat het onderwerp bij bijna negen op de tien bedrijven minimaal één keer per jaar - en meestal veel vaker - op de managementagenda staat. Geen enkele respondent geeft aan dat verkoopoptimalisatie voorlopig niet wordt geagendeerd. De meerderheid vindt dat de uitdaging vooral op strategisch niveau moet worden aangepakt (zie tabel 2). Tactische en operationele aanpassingen vallen buiten de top drie van verwachtte quick wins. Kortom, de jaren van de waarheid zijn aangebroken voor strategisch sales management. Grafiek 2: Met welke frequentie staat verkoopoptimalisatie op uw managementagenda? Sterkere doelgroepfocus en verbeterde taakverdeling Ruim de helft van de respondenten meent dat de verkoopresultaten het meest zijn te verbeteren door een sterkere concentratie op de juiste doelgroep. Daardoor is het aanbod immers scherper toe te snijden op de wensen en situatie van klanten en prospects en hoeft men niet iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden. Verbetering van de interne taakverdeling staat op de derde plaats in de lijst met quick wins. Navraag leert dat sales buitendienst nog te vaak op kantoor bezig is, terwijl ze feitelijk zo veel mogelijk op pad moeten zijn om afspraken op te volgen. Aanpassing van de sales methodiek komt in het volgende hoofdstuk ter sprake. Sales aanpassing % 1. Duidelijkere focus op juiste doelgroep 52% 2. Verbeterde sales strategie 36% 3. Betere taakverdeling binnen- en buitendienst 33% 4. Gestructureerde sales methodiek toepassen in inventarisatie- en adviesgesprekken 33% 5. Meer contacten leggen 30% Tabel 2: Top vijf sales aanpassingen die het verkoopresultaat het meeste verbeteren 7

8 2. Tactiek en organisatie Behoefte aan integrale aansturing en actuele informatie over alle fasen van de sales cycle Uniforme sales methodiek vaak nog niet integraal ingevoerd Respondenten van dit onderzoek zijn financiële instellingen met een sales afdeling van minimaal 10 medewerkers. Zij willen leads op een efficiënte en effectieve manier genereren en converteren. Dat vraagt om een uniforme sales methodiek die door de hele sales force wordt toegepast. Van het eerste contact tot de uiteindelijke opdracht. Met duidelijk omschreven voorschriften, bijvoorbeeld om gestructureerd adviesgesprekken te voeren. Het is goed om te zien dat al bijna de helft van de respondenten zo n uniforme werkwijze volledig heeft ingevoerd. Veel van de andere instellingen onderstrepen ook het belang van een sales methodiek, maar ze moeten de volgende stap nog zetten: het volledig uitwerken ervan of inbedden van deze werkwijze in de gehele organisatie. Het zijn juist deze instellingen waar sales medewerkers niet (volledig) weten wat er van hen verwacht wordt in relatie tot de gestelde doelen. Met als gevolg dat het management ze niet goed kan aansturen op hun effectiviteit in de verschillende stadia van de sales cycle. Vandaar dat het implementeren van een gestructureerde methodiek op een gedeelde derde plaats staat in de top 5 van voorgenomen sales aanpassingen (zie hoofdstuk 1, tabel 2). Grafiek 3: In hoeverre is er in uw organisatie een uniforme sales methodiek beschreven? Pipeline management deels goed op de rails Acht op de tien financiële instellingen maakt gebruik van sales pipeline management. De meeste deelnemers aan dit onderzoek doen dit minstens maandelijks (70%). Dat is zeker goed om de sales organisatie tijdig te kunnen bijsturen. Als belangrijkste criteria voor het beoordelen van de pipeline worden het aantal adviesgesprekken (53%), aantal offertes (42%) en aantal orders (30%) genoemd. De beoordeling van verkoopactiviteiten richt zich hoofdzakelijk op output variabelen (82%) en veel minder op input en throughput. Echter, de output is niet het enige criterium om sales activiteiten te beoordelen. Nu blijft onduidelijk welke contacten tot afspraken en uiteindelijk opdrachten hebben geleid. Zo ontbreekt waardevolle informatie over de sales conversie om te analyseren hoe met een minimale inspanning een maximaal rendement gescoord kan worden. Dat 30% van de branche de sales pipeline niet maandelijks bekijkt, is zorgelijk. Zeker omdat de helft van hen helemaal geen gebruik maakt van sales pipeline management. De vraag is hoe die bedrijven bepalen of de organisatie op koers ligt om de gestelde doelen te bereiken. De andere helft zal vooral reactief reageren op achterblijvende resultaten. 8 Sales Improvement Group

9 Grafiek 4: In hoeverre werken uw sales medewerkers met een verkoopinformatiesysteem? Gebruik van digitale verkoopinformatie onder de maat Het gebruik van het verkoopinformatiesysteem is ondermaats. Bijna 10% heeft geen verkoopinformatiesysteem en meer dan een derde ziet het als digitale kaartenbak voor contactgegevens. Probleem is dat verkopers vaak niet geneigd zijn om gegevens over nieuwe contacten in het systeem in te voeren. Zeker niet als ze op provisiebasis werken. En als een deal bijna rond is, verdwijnt de aandacht voor de klant. Daardoor mist het management belangrijke informatie voor de beoordeling van de sales pipeline. Met een uniforme sales methodiek is het invoeren van informatie door sales medewerkers mogelijk beter af te dwingen. Binnen- en buitendienst in de juiste combinatie Persoonlijk contact staat hoog in de lijst van belangrijkste leadgeneratiebronnen. Conform de verwachtingen staat het eigen netwerk van de buitendienst op nummer 1. Gevolgd door cold calls, gevreesd vanwege het opdringerige karakter, maar ook aangemerkt als bewezen middel voor leadgeneratie. Gemixte gevoelens dus. Het blijkt het meest succesvol als het wordt uitgevoerd door mensen die ervaring hebben met het ontdooien van koude contacten zoals de binnendienst of een extern callcenter. Dat is ook gunstig voor de interne taakverdeling, want dan kan de buitendienst zich zoals gewenst beter focussen op het scoren van de gekwalificeerde leads. Leadgeneratiebronnen % 1. Buitendienst, eigen netwerk 62% 2. Binnendienst, cold calling 48% 3. Member get member (via klanten) 48% 4. Callcenter, cold calling 29% 5. Marketingacties offline (o.a. adverteren en direct mailings) 27% 6. Marketingacties online (o.a. website, portals en marketing) 21% 7. Beurzen/events 15% 8. Buitendienst, (cold) calling 12% Tabel 3: Overzicht van belangrijkste bronnen van leadgeneratie in de financiële dienstverlening 9

10 Succesvolle opdracht vereist wisselende inspanning Het aantal inspanningen dat nodig is om een opdracht te scoren, is zeer divers. Dit heeft onder andere te maken met de kwaliteit van de sales force, de complexiteit van producten en diensten die verkocht worden en het startpunt van een mogelijke lead. Zo is er een hogere scoringskans bij het bewerken van contacten uit het bestaande netwerk ten opzichte van koude contacten. Echter, op een gegeven moment raakt het bestaande netwerk opgedroogd en moeten nieuwe contacten worden aangeboord. Het bellen of bezoeken van deze onbekende prospects waar de behoeften en kansen eerst gecreëerd moeten worden, leidt tot een lagere conversieratio maar uiteindelijk wel tot meer new business. Grafiek 5: Hoeveel prospectbezoeken heeft uw gemiddelde sales medewerker nodig om tot één offerte te komen? Grafiek 6: Hoeveel offertes heeft uw gemiddelde sales medewerker nodig om tot één deal te komen? Een ander belangrijk aandachtspunt voor succesvol verkopen in de financiële sector is het leggen van morele claims. Anders loopt men het risico steeds offertes te maken en aan te passen zonder dat er een opdracht uit volgt. Dat de branche dit terdege beseft, blijkt uit het feit dat bij 80% van de respondenten maximaal drie offertes nodig zijn om tot een opdracht te komen. Expert aan het woord Van management team naar werkvloer en terug In een professioneel Sales Strategie Plan zijn de lange en middellange termijn doelstellingen van de onderneming vastgesteld. Basis hiervoor zijn onder meer marketinggegevens, verwachtingen rond nieuwe introducties, prestaties van concurrenten en financiële mogelijkheden. Met deze gegevens kunnen de meerjaren verkoopplannen worden geformuleerd die de basis vormen voor operationele plannen. Om voldoende draagvlak voor deze top down benadering te creëren, is terugkoppeling van het sales team noodzakelijk. Het management moet met het team de verkoopplannen voor de lange en korte termijn vertalen in concrete individuele -en team doelstellingen. Belangrijk hierbij is dat ook de planning en realisatie van de target setting in nauwe samenwerking met de sales teams plaatsvindt. Die moeten immers uiteindelijk de doelstellingen kunnen behalen. Kortom, de top down beslissing aanpak, dient een bottom up vervolg te krijgen om succesvol te zijn. Sales Improvement Group 10 Sales Improvement Group

11 3. Operatie en personeel Meer training op kennis dan op interactie, verkoopprestaties vooral beloond met geld Beroep op het verbeteren van intermenselijke vaardigheden Op financieel gebied zijn sales medewerkers meestal voldoende onderlegd. Dat komt omdat de nieuwe wetgeving meer opleidingseisen stelt en bedrijven de kennis van hun medewerkers regelmatig laten bijspijkeren. Wat intermenselijke trainingen betreft zijn er grotere verschillen, al meent een meerderheid van de instellingen dat ook hierop voldoende goed wordt getraind. De intermenselijke trainingen waar het meeste aandacht aan wordt besteed, zijn adviserend verkopen (75%), afsluitvaardigheden (64%) en omgaan met weerstanden (64%). Meer aandacht aan telefonische acquisitie en interviewtechnieken Het is verrassend dat uitgerekend aan telefonische acquisitie relatief weinig aandacht wordt besteed. Immers, ondanks dat koud bellen vaak gevreesd wordt, blijkt het wel een van de meest succesvolle bronnen van leadgeneratie te zijn (zie hoofdstuk 2, tabel 3). Belangrijkste andere aandachtspunt ligt bij training op interviewtechnieken. Die technieken stellen verkopers in staat om klantbehoeften en besliscriteria (nog beter) te detecteren. Opvallend is dat respondenten dit juist wel zien als twee criteria waaraan een goed verkoopgesprek moet voldoen (>80%). De meerderheid vindt het wekken van vertrouwen en het creëren van een prettige sfeer belangrijker dan het benadrukken van de voordelen die de eigen dienstverlening biedt. Terecht, want men gunt verkopers die zich voortdurend op de borst slaan minder snel een opdracht. Grafiek 7: In hoeverre worden uw sales medewerkers getraind op de volgende aspecten? 11

12 Trainingen integreren in uniforme sales methodiek Idealiter wordt een uniforme sales methodiek vertaald naar een coachplan waarop sales medewerkers worden aangestuurd. Dat is op dit moment bij een kwart van de instellingen het geval. In andere gevallen kan nog steeds sprake zijn van intensieve coaching (30%), maar die zijn misschien niet voldoende afgestemd op individuele verkoopdoelstellingen en carrièrepaden. Verkoopcijfers worden het meeste ingezet ter aansturing van de sales medewerkers (39%). De vraag is echter of alléén fact & figures voldoende zeggen over het dagelijkse functioneren van uw sales medewerkers? Grafiek 8: Op welke manier coacht u de gemiddelde sales medewerker? Expert aan het woord Veel bedrijven in de financiële dienstverlening trainen hun mensen regelmatig. Er wordt op dit moment veel geïnvesteerd in de Kennis van de medewerkers. Terwijl de Kunde van dezelfde medewerkers net zo belangrijk is. Onder Kunde verstaan wij de vaardigheden. Vaardigheden om kennis in de praktijk toe te passen. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de gespreksvaardigheden. Deze zijn te trainen. Binnen de wereld van gesprekstrainingen bestaan grote verschillen in de manier van trainen. Mensen zijn het snelst bereid iets aan hun gedrag te veranderen, wanneer de aangereikte handvaten in een training zo dicht mogelijk bij het natuurlijke gedrag van de persoon blijven. Deze methode van trainen heet behaviour modelling. Sales Improvement Group 12 Sales Improvement Group

13 Bonus voornamelijk gebaseerd op individuele omzet Maar liefst 85% van de financiële instellingen werkt met een bonussysteem of een andere vorm van variabele beloning. Sales medewerkers worden dan verreweg het meest afgerekend op de omzet die ze zelf hebben gerealiseerd (70%). Uiteraard kan per individuele medewerker een aanpassing worden gemaakt om tot een optimale stimulering te komen. Zo is het voor binnendienst medewerkers die afspraken maken voor diverse buitendienst medewerkers logisch om (ook) de gerealiseerde team omzet mee te nemen in de beoordeling. Grafiek 9: Op welke parameters is het bonus- en beloningsysteem van uw sales medewerkers gebaseerd? Verder is het belangrijk dat er niet slechts één maar meerdere parameters worden ingezet. Bovenstaand grafiek laat zien dat bijvoorbeeld aantal afgelegde bezoeken en klanttevredenheid tot dusver niet vaak worden meegenomen. Ook het verkoopinformatiesysteem kan relevante informatie bevatten om de effectiviteit van de verkoopinspanningen in de sales cycle te beoordelen. Goede verkoopresultaten vrijwel alleen financieel gewaardeerd Het behalen van verkoopdoelstellingen wordt door een meerderheid van de instellingen alleen financieel gewaardeerd. In verreweg de meeste gevallen is dat een bonus als percentage van het totaalsalaris of van de omzet (65%), gevolgd door een 13e maand uitkering (20%) of een structurele loonsverhoging (18%). Niet-financiële middelen worden weinig ingezet (eeuwige roem, 5%). Terwijl bijvoorbeeld een verkiezing als verkoper van de maand een heel eenvoudige en effectieve manier kan zijn om sales medewerkers te motiveren en op een gezonde manier de interne competitie te stimuleren. 13

14 Grafiek 10: Op welke manieren worden uw sales medewerkers beloond bij het behalen van targets? Wat levert het optimaliseren van sales processen op? Het onderzoek bevat de volgende stelling: Financiële instellingen kunnen nog veel winst behalen bij het optimaliseren van het sales proces en het professioneel uitvoeren in de praktijk. De respondenten zijn het bijna unaniem eens met deze stelling. Juist in deze tijd van afnemende marges en aanscherpende wetten is het zaak om verkoopprocessen helder te structureren en strak aan te sturen. Daarmee kan maatwerk in massaproductie worden geleverd en is de toezichthouder eenvoudig tevreden te houden. Respondent aan het woord Het sales proces zou nog veel meer gestructureerd kunnen worden op basis van vaste procedures. Daarna gaat het met name om de vertaalslag van een procesmatige benadering naar de praktische uitvoering. Dhr. Mark Uythof sales manager Univé Drenthe-Overijssel 14 Sales Improvement Group

15 Meer informatie Contactgegevens Sales Improvement Group Vendelier PD Veenendaal t (088-SPACE-00) f e. w. Over Sales Improvement Group Sales Improvement Group zorgt voor het verhogen van het resultaat van de verkoopactiviteiten van bedrijven. Dit doen wij door middel van een unieke werkwijze, met de naam SPACE Concept. Wij bieden een dienstenpakket aan waarmee alle processen rondom de sales binnen bedrijven worden geoptimaliseerd. Dit combineren wij met praktijkgerichte coaching. Onze zeer bekwame Sales Improvers en Sales Trainers brengen samen met de sales manager of directie een sales team naar een hoger niveau. Met als gevolg dat de commerciële prestaties van onze klanten daadwerkelijk sterk verbeteren. Wij geven dus niet alleen een advies, maar werken écht mee aan de verbetering van het resultaat van een onderneming. Hierdoor is Sales Improvement Group dé specialist in verkoopresultaat. Meer informatie Heeft u vragen of opmerkingen over dit rapport, dan kunt u die doorspreken met een van onze specialisten in verkoopresultaat: t (088-SPACE-00) e Dit onderzoek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd door Goals Marktbewerking BV. 15

16 16 Sales Improvement Group Sales Improvement Group Vendelier PD Veenendaal (088-SPACE-00)

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Nationale Benchmark Verkoopoptimalisatie in ICT 1 2 Sales Improvement Group Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van de

Nadere informatie

Sales management is op zoek naar een onderscheidende positie in een sterk concurrentieveld

Sales management is op zoek naar een onderscheidende positie in een sterk concurrentieveld Sales management is op zoek naar een onderscheidende positie in een sterk concurrentieveld Nationale Benchmark Verkoopoptimalisatie in de groothandel 1 2 Sales Improvement Group Door de benchmark heb ik

Nadere informatie

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement Trainingen & Coaching Leren met maximaal rendement Leren met maximaal rendement. Meetbare en beproefde trainingsaanpak voor beter resultaat. Vaardigheidstrainingen zijn bedoeld om het rendement van een

Nadere informatie

Tips voor verkoop in de bouw. Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp?

Tips voor verkoop in de bouw. Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp? Tips voor verkoop in de bouw Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp? Tips voor verkoop in de bouw Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp? Hoe succesvol is uw verkoopbeleid? Welke belangrijke

Nadere informatie

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak ACCUNTPLAN Volgens de pragmatische KSC aanpak Een accountplan maken Aan het eind van het jaar worden verkopers en account managers gevraagd weer na te denken over de doelstellingen, targets en resultaten

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Commercieel Excelleren (4 dagen)

Commercieel Excelleren (4 dagen) Commercieel Excelleren (4 dagen) Wilt u uw mindset en verkooptechnieken nóg verder aanscherpen? En wilt u zich binnenkort meten met de absolute top van salesprofessionals in Nederland? Kies dan voor de

Nadere informatie

Productiebedrijven zoeken een middenweg tussen prijsconcurrentie en klantenbinding

Productiebedrijven zoeken een middenweg tussen prijsconcurrentie en klantenbinding Productiebedrijven zoeken een middenweg tussen prijsconcurrentie en klantenbinding Nationale Benchmark Verkoopoptimalisatie in de productiesector 1 Uw uitdagingen? De verkoper: We hebben maar 25 producten

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management RedFoxBlue BV Sales acceleratie lijkt een toverwoord, maar is dat absoluut niet. Wat het wel is? Een op keiharde sales wetmatigheden

Nadere informatie

WERKBOEK SUCCESVOL VERKOPEN. - Het fundament -

WERKBOEK SUCCESVOL VERKOPEN. - Het fundament - SUCCESVOL VERKOPEN WERKBOEK - Het fundament - Het fundament In deel één van het werkboek Succesvol verkopen zijn we voortvarend van start gegaan met het aanmaken of optimaliseren van je linkedin profiel

Nadere informatie

CAAS De commerciële revolutie. The Brown Paper Company

CAAS De commerciële revolutie. The Brown Paper Company CAAS De commerciële revolutie. The Brown Paper Company Marktontwikkelingen.. De klant wil anders. Klanten willen een nieuwe experience Educate not sell Ask not pitch Story no PPT Online not in person 15

Nadere informatie

CRM & Sales. 10 essentiële commerciële rapportages

CRM & Sales. 10 essentiële commerciële rapportages CRM & Sales 10 essentiële commerciële rapportages Met een nieuw jaar net gestart en de budgetten en targets vastgesteld, gaan de meeste salesteams er weer met enthousiasme tegenaan. Het is duidelijk welke

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onderzoek Hoe heeft het bedrijfsleven haar acquisitie ingericht? Klantenwinkel Postbus 200 8330 AE Steenwijk Auteur: Ruud van der Splinter

Nadere informatie

Prospecteren met succes

Prospecteren met succes TRAINING Prospecteren met succes www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PROSPECTEREN MET SUCCES De meeste verkopers hebben er een hekel aan en veel

Nadere informatie

WELCOME! The Brown Paper Company

WELCOME! The Brown Paper Company WELCOME! The Brown Paper Company Commercial Automation: De commerciële revolutie? The Brown Paper Company De Sales revolution: transformatie? Huidig SaaS Focus Sales Centric Customer Centric product push

Nadere informatie

5 Mythes over Lead Nurturing

5 Mythes over Lead Nurturing 1. De kwaliteit van de door marketing gegenereerde leads is bedroevend! 2. Lead Nurturing is een marketing verantwoordelijkheid! 3. Sales gaat onzorgvuldig om met aangereikte leads! 4. Lead Nurturing leidt

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Effectief verkopen in het buitenland

Effectief verkopen in het buitenland Effectief verkopen in het buitenland Evenementen Center Beekse Bergen 24 november 2011 Anton van Wezel Grenzeloos Innoveren Effectief verkopen in het buitenland Innovatie commercieel - Verkoop - Noodzaak

Nadere informatie

PEOPLE PROCESS PROFIT. www.businesswhisperers.com

PEOPLE PROCESS PROFIT. www.businesswhisperers.com PEOPLE PROCESS PROFIT www.businesswhisperers.com BUSINESS Business Whisperers versterkt uw marktpositie. We zorgen voor nieuwe omzet, stabiele relaties met klanten en een gestroomlijnde, lerende organisatie.

Nadere informatie

Structuur in uw verkoopproces Door Willem van Putten

Structuur in uw verkoopproces Door Willem van Putten Structuur in uw verkoopproces Door Willem van Putten Uit verschillende onderzoeken in Europa en Amerika blijkt dat meer dan 80% van de organisaties geen gestructureerd en gestandaardiseerd verkoopproces

Nadere informatie

TRAINING Het verkopen van de prijs

TRAINING Het verkopen van de prijs TRAINING Het verkopen van de prijs www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management De prijs is vaak een moeilijk onderwerp. Het zorgt voor veel discussies en veel

Nadere informatie

TRAINING Telefonisch verkopen

TRAINING Telefonisch verkopen TRAINING Telefonisch verkopen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TELEFONISCH VERKOPEN Doordat de concurrentie toeneemt en je klant dus meer keuze

Nadere informatie

TRAINING. Showroomverkoop. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Showroomverkoop.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Showroomverkoop www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING SHOWROOMVERKOOP Het is eigenlijk een felicitatie waard, want het verkooptraject is

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

VOORJAAR 2017 SALES VERKOOP

VOORJAAR 2017 SALES VERKOOP TRAINING COACHING ADVIES VOORJAAR 2017 SALES VERKOOP Sales en klanten ondergaan een transformatie. Door de digitale realiteit van vandaag gaan sales professionals anders om met hun klanten en prospects.

Nadere informatie

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Lead score Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. Boost uw B2B-leadgeneratie Slechts 4 tot 11% van al uw websitebezoekers

Nadere informatie

TRAINING Onderhandelen

TRAINING Onderhandelen TRAINING Onderhandelen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ONDERHANDELEN Iedereen in krijgt vroeg of laat te maken met onderhandelingsmethodes.

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel Het bedrijf Wij zijn een full concept bureau voor de automotive en Aftersales Specialist. Wij staan voor flexibel, transparant en praktische oplossingen. Producten Advies coaching en training Strategie

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

TRAINING Beursdeelname

TRAINING Beursdeelname TRAINING Beursdeelname www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BEURSDEELNAME Deelname aan een beurs is voor een bedrijf een uitgelezen moment om zich

Nadere informatie

(Meer) verkopen kun je leren!

(Meer) verkopen kun je leren! (Meer) verkopen kun je leren! Vergroot uw commerciële slagkracht door commerciële zelfreflectie! Door: Etienne Jager > Staat bij u de achterdeur open? > Zelfreflectie in het commerciële proces > Het commerciële

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Prospecteren met succes

Prospecteren met succes TRAINING Prospecteren met succes www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PROSPECTEREN MET SUCCES De meeste verkopers hebben er een hekel aan en veel

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

TRAINING Risk Management

TRAINING Risk Management TRAINING Risk Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING RISK MANAGEMENT In deze ééndaagse groepstraining Risk Management of Risico- management

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Een uitgebreide personalia kunt u opvragen bij info@lots-of-hospitality.nl

Een uitgebreide personalia kunt u opvragen bij info@lots-of-hospitality.nl Charlotte Parrée heeft ruim 20 jaar verkoopervaring in de hotellerie. Haar werkervaring heeft ze opgedaan in binnen- en buitenland bij vier en vijf sterren hotels, waaronder de Hotels van Oranje te Noordwijk.

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

WHITEPA- PER TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMAR- KETINGBU- REAU

WHITEPA- PER TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMAR- KETINGBU- REAU WHITEPA- PER TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMAR- KETINGBU- REAU WHITEPAPER: TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMARKETINGBUREAU Telemarketing is een belangrijk onderdeel van het verkoopproces.

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

maakt resultaat meetbaar

maakt resultaat meetbaar maakt resultaat meetbaar Enthousiaste terugkerende klanten Gemotiveerde competente medewerkers Reputatiemanagement door adequaat klachtmanagement Nieuwe klanten door betere vindbaarheid en conversie Meer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Sales en Account Management

Sales en Account Management Talent program Het Instituut voor (ISAM) is gespecialiseerd in academische sales opleidingen, masterclasses en seminars voor de ambitieuze sales professional. Het ISAM is opgericht in 1996 en verbonden

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

TRAINING Grote orders binnenhalen

TRAINING Grote orders binnenhalen TRAINING Grote orders binnenhalen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING GROTE ORDERS BINNENHALEN Een kleine order is vaak in één verkoopgesprek

Nadere informatie

Willen, Weten, Waarmaken! Training & Adviesbureau Frontvisier, oog voor detail! 1

Willen, Weten, Waarmaken! Training & Adviesbureau Frontvisier, oog voor detail! 1 Willen, Weten, Waarmaken! Training & Adviesbureau Frontvisier, oog voor detail! 1 Training & Adviesbureau Frontvisier, oog voor detail! 2 Training & Adviesbureau Frontvisier, oog voor detail! 3 Training

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Omzet wordt het meest gebruikt voor de indeling van klanten maar is niet per se het beste selectiecriterium.

Omzet wordt het meest gebruikt voor de indeling van klanten maar is niet per se het beste selectiecriterium. Actieve marktbewerking in verkoopteams De binnendienst en de buitendienst groeien naar elkaar toe. In steeds meer bedrijven heeft de binnendienst een actieve, klant- en servicegerichte rol in het verkoopproces.

Nadere informatie

TRAINING Vaardigheden voor de Debiteurenbeheerder

TRAINING Vaardigheden voor de Debiteurenbeheerder TRAINING Vaardigheden voor de Debiteurenbeheerder www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VAARDIGHEDEN VOOR DE DEBITEURENBEHEERDER Deze driedaagse

Nadere informatie

ultieme klantbediening

ultieme klantbediening de meest efficiënte en effectieve ultieme klantbediening verhoog uw organisatiebestaansrecht en prestaties met: The Brown Paper Company Zoekt u een specifieke oplossing of een verbeterd resultaat? Omzet

Nadere informatie

Persoonlijk Salesprogramma - Adviesbureau TTM. Sterk in Sales! Start januari 2014

Persoonlijk Salesprogramma - Adviesbureau TTM. Sterk in Sales! Start januari 2014 Sterk in Sales! Start januari 2014 Het salesprogramma is bedoeld voor medewerkers en verkopers die zich in onderstaande situaties herkennen: Je denkt dat sales iets voor je is, of je directeur wil je graag

Nadere informatie

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP VISIEVORMING & LEIDERSCHAP Een leerweg voor het ontwikkelen van jouw visie en leiderschap Pieterman & Partners VISIEVORMING & LEIDERSCHAP WAAROM DEZE LEERWEG Naast de focus op het dagelijkse proces, willen

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

SUCCESVOL IN SALES. Een leerweg voor sales & accountmanagement. Pieterman & Partners

SUCCESVOL IN SALES. Een leerweg voor sales & accountmanagement. Pieterman & Partners Een leerweg voor sales & accountmanagement WAAROM DEZE LEERWEG Sales is de fundering voor een gezonde organisatie. Het is van groot belang je relaties te beheren en uit te bouwen, doelstellingen te behalen

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

TRAINING Grote orders binnenhalen

TRAINING Grote orders binnenhalen TRAINING Grote orders binnenhalen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING GROTE ORDERS BINNENHALEN Een kleine order is vaak in één verkoopgesprek

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Agenda 030 6866920 / 06-23361457. organisaties

Agenda 030 6866920 / 06-23361457. organisaties Agenda Roel Assies Ton van der Zandt Introductie 030 6866920 / 06-23361457 CRM in dealer- en franchise organisaties Historie & Profiel ilionx Group Nederlands bedrijf ilionx is onafhankelijk en autonoom

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

TRAINING Het verkopen van de prijs

TRAINING Het verkopen van de prijs TRAINING Het verkopen van de prijs www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING HET VERKOPEN VAN DE PRIJS De prijs is vaak een moeilijk onderwerp. Het

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie