De SITA Academie. Corporate Universities (3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De SITA Academie. Corporate Universities (3)"

Transcriptie

1 INTERVIEW: CORPORATE UNIVERSITIES Corporate Universities (3) De SITA Academie De SITA Academie Sales is de Corporate Academy voor salesmedewerkers van SITA specialist op het gebied van afvalmanagement. Net als de branche en het bedrijf is ook de Academie volop in ontwikkeling. Marieke Lengkeek Het begrip Corporate University (CU) dook op in de jaren 60 van de vorige eeuw. Bekende voorbeelden van CU s zijn de Hamburger Academy van McDonald s en de Disney Academy. Deze academies werden opgericht om de cultuur van de organisatie en de werkwijze over te dragen. Met de opkomst van de kenniseconomie zijn CU s een serieuze zaak geworden, schreef Peter Schramade in het O&O themanummer over Corporate Universities in september Anno maken we een rondje langs de velden. Hoe is het verdergegaan met de CU s? Hoe hebben ze zich ontwikkeld? Zijn er meer of minder? En wat is het concept? Bieden ze werkelijk wat nieuws of is corporate university of academy slechts een chiquere naam voor een opleidingsafdeling? In deze serie over corporate universities laten we vertegenwoordigers van verschillende universities en academies aan het woord om bovenstaande vragen te beantwoorden. SITA is specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement. In Nederland is SITA verantwoordelijk voor de inzameling bij zo n huishoudens en ruim bedrijven en organisaties. De SITA Academie bestaat sinds 2006 en heeft, tot nu toe, als doelgroep de medewerkers van de Nederlandse vestigingen. We spraken met Afra Schipper en Talia van Essen. Afra is Development Manager en sinds 2006 betrokken bij de SITA Academie Sales. Talia is Opleidingsadviseur en sinds 2008 verantwoordelijk voor de Academie. Een academie in ontwikkeling De SITA Academie is geen statisch geheel, zegt Afra Schipper. Ik heb ervaren dat de invulling van de SITA Academie voortdurend verandert, met name door vragen vanuit de business. Aanvankelijk zag ik de Academie als een gebouw met vaste verdiepingen en kamers, nu zie ik het als een verplaatsbaar, opdeelbaar en een van omvang en vorm te veranderen gebouw. En in de toekomst mogelijk een verzameling gereedschappen en materialen waarmee een gebouw gebouwd kan worden. SITA verstaat onder een Academie het opleidingsaanbod dat, vanuit de opleidingsafdeling, voor een bepaalde doelgroep wordt aangeboden. Binnen SITA is die doelgroep de salesmedewerker. De Academie, het vaste gebouw, bestond eerst uit één introductietraject voor nieuwe salesmedewerkers. Dit opleidingsaanbod is inmiddels, binnen het flexibele gebouw, aangevuld met een modulair aanbod en een roadshow voor nieuwe, maar ook zittende medewerkers. Van kwalitatieve naar volwassen fase De SITA Academie werkt met het model positioneren en professionaliseren van leren (zie pag. 7 Samen Leren Groeien). Volgens dit model maakt de Academie een ontwikkeling door van de kwalitatieve fase naar de volwassen fase, dromend van de creërende fase. Binnen SITA wordt de link tussen leren en de organisatiestrategie steeds sterker, is het opleidingsaanbod steeds meer op (organisatie)behoefte gebaseerd in plaats van aanbodgericht, en is er steeds meer aandacht voor de unieke mens met zijn eigen talenten. Het gewenste resultaat blijft dat leren bijdraagt aan positieve(re) salesresultaten. Kwalitatieve fase: het gebouw In 2006 is de SITA Academie Sales (hierna de SAS genoemd) opgericht in opdracht van de directeur Sales & Operations. De opdracht luidde Creëer een platform waarin we onze (nieuwe) medewerkers kennis en vaardigheden bijbrengen, met als doelstelling het vergroten van de salesperformance. Deze opdracht is vervolgens uitgevoerd door een stuurgroep, die gevormd is vanuit de O&O / NR

2 business, en de opleidingsadviseur. De stuurgroep had een adviserende en besluitvormende rol. Deze samenwerking bleek erg waardevol te zijn en heeft ervoor gezorgd dat het draagvlak binnen de salesorganisatie groot was. Een aantal aspecten was kenmerkend voor de Academie in 2006: een vaststaand aanbod, de focus op inhoudelijke kennis, de inzet van interne trainers, de betrokkenheid van de leidinggevende en de belangrijke rol van toetsing. Afra Schipper Afra is na haar studie Personeelwetenschappen gestart als opleidingsfunctionaris in de papierindustrie en heeft daar een traject ontwikkeld voor laaggeletterde productiemedewerkers. Door de overstap te maken naar een opleidingskundig bureau heeft ze het opleidingsvak in de praktijk geleerd. Vanwege haar voorliefde om lange termijn verbeteringen te realiseren en deze te ervaren, is ze bij SITA gaan werken. Afra is gefocust op kwaliteiten van mensen en duurzame leerstructuren. Talia van Essen Talia heeft na haar Lerarenopleiding Spaans (aan de Hogeschool Utrecht) een jaar in het onderwijs gewerkt. Vervolgens heeft ze bewust gekozen om het bedrijfsleven in te stappen en is ze gestart met het plannen van opleidingen. Na een jaar kreeg ze de kans om Opleidingsadviseur te worden en heeft ze de opleiding Opleidingskunde bij ISBW afgerond. Inmiddels werkt ze met veel plezier 2,5 jaar als Opleidingsadviseur bij SITA. Talia is onder andere verantwoordelijk voor de Academie binnen SITA. Talia is gefocust op het plezier in leren. Plezier bij het leren veroorzaakt meer en nieuwe verbindingen in je hersenen en is daardoor duurzamer. Vaststaand aanbod Het opleidingsaanbod van de SAS bestond uit een achtdaags introductietraject. De trainingen werden gegeven in twee blokken van vier dagen. In deze dagen werden de medewerkers getraind door interne trainers, voornamelijk op inhoudelijke kennis over het bedrijf, de manier van werken en de markt. Ter afsluiting van de trainingen werden de salesvaardigheden getraind door een externe trainingspartij. Het traject was dus een combinatie van interne en externe inspanningen, met de nadruk op interne inspanningen. SITA heeft gekozen voor interne trainers, omdat de focus lag op het overdragen van inhoudelijke kennis. Talia vertelt: Deze trainers brachten hun enthousiasme en expertise over aan de deelnemers en droegen daarmee bij aan het draagvlak voor de SAS binnen de business. Toetsing en rol leidinggevende Onderdeel van de introductietraining was een nulmeting vooraf en toetsing achteraf. De eindtoetsing werd deels door de leidinggevende afgenomen, waardoor er betrokkenheid van de leidinggevende was. Dit bleek een succesfactor. De leidinggevende voelde zich medeverantwoordelijk voor het leerresultaat van de medewerker en kreeg daarnaast meer inzicht in het proces. De toetsing was een succes, maar ook een veelbesproken onderwerp. De zorgen lagen op het vlak van de kwaliteit van toetsing, de effecten van toetsing (wat als iemand niet slaagt?) en de spanning die het teweeg zou brengen. Afra: We hebben bewust de keuze voor formele toetsing gemaakt. Dit gaf het traject gewicht en zorgde voor een officiële en feestelijke afsluiting. De medewerkers die slaagden waren enorm trots op hun certificaat! De SAS kreeg gaandeweg meer en meer bekendheid. De Academie bood kwaliteit aan de organisatie, het management, de directie en medewerkers. De Academie bundelde en borgde de (basis)kennis. Daarnaast heeft de Academie een positieve bijdrage geleverd aan de salesresultaten. De nieuwe medewerker bleek vakbekwamer, eerder inzetbaar en genereerde daardoor eerder omzet. 06 O&O / NR

3 INTERVIEW: CORPORATE UNIVERSITIES Volwassen Samen Leren Groeien Strategie Waarde & Ontwikkeling Cultuur ontwikkeling gaan samen. Leren is aanwezig in alle denken in mogelijkheden, Leider is voorbeeld, Leerstrategie is integraal onderdeel van de met een aanbod van Veranderen, verbeteren, Leren is een individueel doelen en strategie van de Inzet van leren is maatwerk. stroomlijnt leren, biedt en bewaakt de kwaliteit. Leren is een individueel strategie. Leren wordt gezien als Verantwoordelijkheden MT en medewerkers zijn niet benoemd. Leren is een individueel Leren wordt gezien als en ontwikkelen belast. Mensen Mensbeeld Medewerker ontwikkelt Talentontwikkeling. en onder invloed van Medewerker is middel en inwisselbaar. leidinggevende. Middelen Budget & ICT voor de inzet van middelen. beheert budget. gen bewaakt het budget met regels.. Resultaten Vernieuwing en ontwikkeling. Verbetering van huidige kennisdeling met anderen. Borging van huidige Vergroten individuele medewerker. O&O / NR

4 Voor de medewerkers betekende de SAS een warm welkom. Zij leerden collega s kennen van andere vestigingen en kregen een hechte band. Daarnaast verwierven zij, in korte tijd, de benodigde basiskennis en vaardigheden. Na het volgen van de trainingen wisten zij vaak meer over Na het volgen van de trainingen wisten zij vaak meer over SITA, de markt en haar klanten dan hun ervaren collega s SITA, de markt en haar klanten dan hun ervaren collega s. Dit leidde overigens tot aanmeldingen van zittende medewerkers voor het introductietraject. De directie en het management kregen meer inzicht in hun medewerkers en de kwaliteit van deze medewerkers. Dit heeft ervoor gezorgd dat, bijvoorbeeld, het wervings- en selectiebeleid is aangescherpt: er wordt consequent gebruikgemaakt van selectie-instrumenten. Uitdagingen We zijn tijdens dit proces ook een aantal uitdagingen tegengekomen. De keuze voor interne trainers was een bewuste keuze, die echter niet alleen voordelen had. Eén van de uitdagingen was de afhankelijkheid van deze interne trainers. Bij ziekte of drukke agenda s was het soms moeilijk om de planning rond te krijgen, aldus Talia. Een andere uitdaging was de verantwoordelijkheid van de opleidingsadviseur. De keuze voor interne trainers resulteerde in een omvangrijk pakket aan plannings- en organisatiewerkzaamheden. Net als bij de trainers, maakte dit de Academie kwetsbaar, vertelt Afra. Een derde uitdaging was de toetsing. SITA heeft hard moeten werken aan het ontwikkelen van goed geformuleerde vragen, de juiste vragen die Externe trainingspartij Saskia Helfensteijn: Het mooie van de SAS nieuwe stijl is dat de snel veranderende markt waarin de medewerkers opereren direct wordt doorvertaald naar leeractiviteiten in de Academie. Vanuit het principe vandaag geleerd, direct toepasbaar, stimuleren teams elkaar tijdens het leren in de praktijk en daar reageren ze enthousiast op. Actuele salescampagnes worden in de roadshow gekoppeld aan leren, waardoor we samen met leidinggevenden een krachtige leeromgeving weten te realiseren vanuit breinprincipes met een duurzaam resultaat. In de SAS worden expertise van eigen mensen, kennis van dienstverlening, en ontwikkeling van professionele vaardigheden aan elkaar verbonden. Trainer en deelnemer werken hierin samen om een op de persoon toegespitst plan te maken voor leren op de werkplek. Professionalisering binnen de SAS wordt daardoor persoonlijk, actueel, duurzaam en dynamisch en dat is wat SITA nastreeft! een goede afspiegeling zijn van de totale inhoud, de scoring, weging en het maken van een toetsbank. Afra: We hebben voortdurend, in (een kritische) dialoog met de trainers, stuurgroep en het management inzicht gegeven in dit verbeterproces, waardoor het vertrouwen ging groeien. Volwassen fase: SAS nieuwe stijl Jaarlijks vond een evaluatie van de Academie plaats bij deelnemers en leidinggevenden. De resultaten werden besproken binnen sales en op directieniveau en met de actiepunten ging de Academie aan de slag. Talia: De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met de planvorming voor de SITA Academie Sales, nieuwe stijl. De reden voor deze ontwikkeling ligt op een aantal vlakken: Ten eerste de vraag en behoefte vanuit de organisatie. Aanvankelijk was de vraag vooral gericht op het aanleren van kennis en salesvaardigheden. Nu breidt deze vraag zich uit naar algemene competenties. Belangrijk bij alle componenten is dat de organisatiestrategie de inhoud voedt. Ten tweede de veranderende markt. De markt is een ander type verkoper gaan vragen, namelijk iemand die verkoopt vanuit toegevoegde waarde: meedenkend, toevoegend en creatief. Dat betekent dat wij onze medewerkers op een andere manier zullen moeten trainen en onze organisatie anders moeten inrichten, zegt Talia. Als laatste duurzaamheid. SITA staat voor duurzaam & betrouwbaar afvalmanagement. Duurzaamheid en continuïteit zijn ook voor de SAS van groot belang. Het inzetten van trajecten was voorheen afhankelijk van de instroom. Afra: Zodra we voldoende deelnemers hadden, startten we de trainingen. We hebben nu het standpunt ingenomen dat elke medewerker binnen een bepaalde tijd de benodigde opleiding en training krijgt. Dat betekent dat we elk kwartaal, onafhankelijk van aantallen deelnemers een traject starten. Als betrouwbare opleidingspartner willen we deze frequentie kunnen aanbieden. De SITA Academie Sales nieuwe stijl staat in grote lijnen op papier. De plannen zijn gemaakt en besproken op diverse niveaus. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp en de inhoud. Na drie jaar zijn de leden van de stuurgroep gewisseld. Zij bestaat nog steeds uit een groep vertegenwoordigers vanuit de business en de opleidingsadviseur. Hun rol is echter veranderd. De leden hebben naast hun besluitvormende rol een ambassadeursrol gekregen. Ze zijn verantwoordelijk voor het informeren van hun salescollega s én voor het creëren van draagvlak binnen de salesorganisatie. Daarnaast maken ze samen met de opleidingsadviseur keuzes over aanpak en inhoud. Het leren is daarmee meer een gedeelde verantwoordelijkheid tussen sales en HRD geworden. 08 O&O / NR

5 INTERVIEW: CORPORATE UNIVERSITIES Kenmerkend voor de SAS nieuwe stijl is het meer flexibele aanbod, de focus op vaardigheden en competenties, de inzet van een externe Leren is meer een gedeelde verantwoordelijkheid tussen sales en HRD geworden hoofdtrainer, een stevige visie op leren als fundament, de toepassing van breinleren, de sterke(re) link tussen leren en werken via het persoonlijk ontwikkelingsplan, en het aanbieden van e-learning. Flexibel aanbod De SAS nieuwe stijl bestaat uit drie elementen: het inwerkprogramma, modulair aanbod en de roadshow. Daarmee is het gebouw flexibeler geworden: gericht op meerdere doelgroepen en open voor actuele organisatievraagstukken. Het eerste onderdeel is het vernieuwde inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Het idee is hetzelfde, maar de inhoud verschilt van de vorige opzet. Eén van de verschillen is dat er voornamelijk wordt getraind op vaardigheden en competenties. De SAS biedt niet alleen het vaste opleidingsaanbod aan, maar creëert ook een modulair aanbod. Dit tweede onderdeel van de Academie biedt de medewerker de mogelijkheid zich op individueel niveau te ontwikkelen. Het laatste onderdeel is een landelijke roadshow. Talia: Om actuele organisatievraagstukken meer een plek te geven binnen de SITA Academie is het element roadshow ontstaan. Minimaal eens per jaar vindt er in elke van onze regio s een leertraject plaats. De inhoud van dit traject is afhankelijk van de vraag vanuit de business. Afgelopen jaar is de SITA Academie benaderd om een opleidingstraject te ontwikkelen voor de implementatie van een nieuwe duurzaamheidsdienst, de CO 2 Scan. De SITA Academie en de business weten elkaar te vinden! In 2011 zal dit traject als roadshow door het land gaan. Een roadshow staat voor een vraagstuk dat ontstaat, een vorm krijgt, beantwoord wordt en verdwijnt. Kortom, het begint te lijken op een set gereedschappen en materialen waarmee we in gezamenlijkheid bouwen. Visie op leren De visie op leren én de visie op sales vormen samen de basis van de vernieuwde SAS. De afdeling Sales heeft een visie op sales ontwikkeld. Deze visie is het fundament waarop salesactiviteiten worden gebaseerd. De visie is vertaald in kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten die precies aangeven wat er verwacht wordt van de medewerkers. Het afgelopen jaar is er door de afdeling Opleidingen een visie op leren geformuleerd. Een aantal kenmerken van deze visie zijn duurzaam, dichtbij de praktijk, in lijn met de organisatiestrategie en uniek. Met uniek wordt bedoeld dat elke medewerker uniek is, zijn eigen kwaliteiten heeft en deze kwaliteiten aandacht verdienen en goed ingezet dienen te worden in de organisatie. De link met de organisatiestrategie wordt steeds sterker, mede doordat de directie ook deelneemt aan de stuurgroep. Het laatste aspect binnen de visie op leren is het onderwerp breinleren. Het afgelopen jaar heeft de afdeling steeds meer gedaan met het onderwerp breinleren, de trainingen die ontwikkeld zijn voldoen aan de breinprincipes. Te denken valt aan aandacht voor geestelijke en lichamelijke voeding: kortere leermomenten (3x2 dagen), constante verbindingen maken met de praktijk, O&O / NR

6 Inspiratie- en informatiebronnen Boeken: Frank, L. (2010). De vijfde revolutie: omdat hersenwetenschap onze wereld gaat veranderen. Rotterdam: Maven Publishing. Bolhuis, S.M. & P.R.J. Simons (1999). Leren en werken. Deventer: Kluwer. Wierdsma, A.F.M. & J. Swieringa (2007, 2e druk). Lerend organiseren: Als meer van hetzelfde niet helpt. Groningen: Noordhoff. Buckingham, M. (2008). Ga met je sterke punten aan de slag. In zes stappen naar het optimale gebruik van je talenten. Culemborg: Van Duuren Media. Senge, P. (1992). De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie. Schiedam: Scriptum. Websites: momenten inbouwen voor rust, reflectie en ontspanning en plezier creëren. Naar verwachting zal dit leiden tot een hoger leerrendement. Persoonlijk ontwikkelingsplan De basis van ieder traject is het persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit wordt vóór het traject opgesteld en gedurende het traject aangevuld door de trainer. Met dit plan wordt er aan de individuele leer- en ontwikkelbehoefte van de medewerker gewerkt. Het gevolg is een hechte samenwerking tussen leidinggevende en trainer met een hoger leerrendement. Dit plan blijft onderdeel van het werk van de medewerker, ook na het traject. Elk jaar wordt een check op de voortgang van het plan gedaan door onder andere de salesperformance van de medewerker te meten. Leren wordt daardoor als een continu proces gezien, als onderdeel van het werk. Externe hoofdtrainer De inzet van interne trainers binnen het introductieprogramma wijzigt. Het introductieprogramma wordt geleid door een externe salestrainer. Deze trainer kan de inhoudelijke kennis direct koppelen aan de vaardigheden en gaat daarmee aan de slag. Het feit dat het traject door één hoofdtrainer wordt verzorgd, maakt dat er meer op persoonlijke behoeften getraind kan worden en de deelnemers goed begeleid kunnen worden. SITA zal wel gebruikmaken van interne trainers, maar zij zullen een meer faciliterende rol hebben. De SAS wordt minder afhankelijk van de beschikbaarheid van interne trainers. De rol van kennis Naast de vorm verandert de gewenste diepgang en detaillering van het leren. Ook voor SITA geldt dat kennis steeds sneller veroudert en minder waarde heeft, ook bij de klant. Kennis krijgt daarom een andere plek in de Academie. De medewerkers verdiepen zich, ter voorbereiding op een leertraject, in de kennis. Doel is om halverwege 2011 een kennisportal gereed te hebben, waarbij salesmedewerkers deze kennis kunnen opdoen via e-learningmodules. SITA wil haar medewerkers leren leren. Het wordt steeds belangrijker om te kunnen reflecteren op het eigen functioneren, om informatie te analyseren, patronen te herkennen en te doorbreken. In gezamenlijkheid en alleen. Dit zit op het niveau van twee- en drieslagsleren. SITA doet daarmee niet alleen aan duurzaam afvalmanagement, maar ook aan duurzaam leren. Veranderende leermomenten Als laatste veranderen de leermomenten. Afra vertelt: In plaats van lange, georganiseerde leermomenten gaan we naar kortere, krachtigere, soms plaatsonafhankelijke leermomenten. De leermomenten hebben met elkaar gemeen dat ze goed inpasbaar zijn binnen en naast het werk, interactief en vooral inspirerend zijn. Dit zal vooral tot uitdrukking komen in het modulaire aanbod en de roadshows. De SITA Academie Sales is een begrip geworden binnen SITA. Zij is voor alle lagen van de organisatie van grote betekenis. De salesorganisatie is in diezelfde periode verder geprofessionaliseerd. Talia: Met deze Academie nieuwe stijl slaan we een nieuwe weg in. Een weg waarin de kwaliteit voorop staat, een weg waarin het niet meer alleen gaat om wat je weet, maar om wie je bent en waar je voor staat. De creërende fase Afra droomt van een SITA Academie waarbij de business steeds meer leidend is, waarbij informeel leren gemeengoed is en sociale media een bijdrage leveren aan het leren binnen SITA. De inhoud én de vorm van het opleidingsaanbod wordt in samenspraak met de business bepaald. Een mooie ontwikkeling zou zijn als de business straks ook zelf de vormen weet in te zetten, denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van kennis en ervaring via sociale media. Hierbij is het van groot belang dat leren als onderdeel van het werken wordt gezien, bij leidinggevenden, maar ook bij de medewerker zelf. Leren is investeren. Met als gewenst resultaat verbeterde salesresultaten. Maar een minstens net zo belangrijk resultaat is dat de medewerkers het gevoel hebben dat zij in een professioneel bedrijf werken, waar je je eigen talenten in kunt zetten om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de organisatie. Drs. Marieke Lengkeek is consultant bij TriamFloat O&O / NR

Het laatste woord: De Nederlandse Stichting Corporate Universities (NSCU)

Het laatste woord: De Nederlandse Stichting Corporate Universities (NSCU) Dit is een artikel in de maak dat heel binnenkort verschijnt in het tijdschrift Opleiding en ontwikkeling. Corporate Universities (10): Het laatste woord: De Nederlandse Stichting Corporate Universities

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Routeplan "meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team" Waardigheid & Trots

Routeplan meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team Waardigheid & Trots Routeplan "meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team" Waardigheid & Trots 2017-2018 K. Polman teamleider HRD Definitieve versie d.d. 29-09-2016 Pagina 1 van 5 Inleiding Zinzia streeft

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

H ckathon Real Life Leren Scrum Agile Design Thinking

H ckathon Real Life Leren Scrum Agile Design Thinking Donderdag 9 & vrijdag 10 november 2017 Opdrachtgever: KLM Learning Real Life Leren Scrum Agile Design Thinking Met een krachtig leerresultaat: > Leren door ervaren (de 70 van 70:20:10) > Agile ontwerpen,

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Uitgave maart Enexis formuleert leiderschapsbelofte met vier pijlers voor wendbare organisatie. Versterk mens & werk

Uitgave maart Enexis formuleert leiderschapsbelofte met vier pijlers voor wendbare organisatie. Versterk mens & werk Uitgave maart 2017 Enexis formuleert leiderschapsbelofte met vier pijlers voor wendbare organisatie Versterk mens & werk Enexis formuleert leiderschapsbelofte met vier pijlers voor wendbare organisatie

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Programma: 13.00 13.30uur Inloop met koffie/thee. 13.30 13.35uur Opening symposium door Eric Dankbaar

Programma: 13.00 13.30uur Inloop met koffie/thee. 13.30 13.35uur Opening symposium door Eric Dankbaar Symposium: "Interdisciplinaire Zorgcommunicatie Anno Nu. Wat kun je 'halen' uit het RAPP". Vrijdag 11 december: 13.30 16.30uur / Sint Maartenskliniek, Ubbergen/Nijmegen Beste collega, we hebben een nieuwtje:

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT 1focus.nl 1 FOCUS INHOUD Het geheim van veranderen is om al je energie te focussen, niet op het verzet tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe. Socrates

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

IT Governance & programma ICT&O

IT Governance & programma ICT&O IT Governance & programma ICT&O Kom verder. Saxion. Henny Groot Zwaaftink Saxion Deventer Hengelo Enschede Apeldoorn Bij de vier vestigingen van Saxion in Apeldoorn, Deventer, Enschede en Hengelo studeren

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs Editie 2011-2012 Onderwijscommunicatie ontwikkelt zich Communicatie is een belangrijk thema geworden binnen het onderwijs. Schooldirecties

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

MASTER DEVELOPMENT Master Development Meesterschap in Vakmanschap

MASTER DEVELOPMENT Master Development Meesterschap in Vakmanschap Meesterschap in Vakmanschap De Galan Groep Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn Tel.: 035 69 48 000, Fax.: 035 69 48 200 E-mail: office@galangroep.nl 1 Herwaardering van het meesterschap in moderne

Nadere informatie

Procademy & De Kindertelefoon

Procademy & De Kindertelefoon procademy Foto: De Kindertelefoon / Lionne Hietberg Zonder procademy was het ons niet gelukt om ons nieuwe ICT systeem zo soepel te installeren. Merel Luichies Beleidsmedewerker Kwaliteit bij Stichting

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Missie en droom Mijn droom is om op professionele en vooral op creatieve wijze mijn expertise in te zetten, namelijk het faciliteren van organisatie,

Nadere informatie

HEDEN. Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt.

HEDEN. Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt. ERVAAR JE EIGEN KRACHT EN MOGELIJK- HEDEN Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt. Ervaringsdeskundigen van Het Kiemuur geven deze herstelgerichte cursussen. Zij doorliepen zelf een herstelproces

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening

Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening fris en gedegen Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening Profiel Boreas is een adviesbureau voor bestuur en management van professionele organisaties. Boreas levert maatwerk. U

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

De Intersport Academy

De Intersport Academy n de detailhan en hun opleidi emaakt of is h ag voor het w e sportwinkel wam met een n cademy De Intersport waar Academy del hebben men ng vaak niet a un opleiding te erk dat ze doen keten Interspo ovum:

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs Karin Kleine Professionaliseren Opleiding Werkervaring Persoonlijke kenmerken Motivatie/ondernemerschap teamintervisie Leren van en met elkaar Individueel

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman t Nieuwe teams met nieuwe taken Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman i t Teams Zelfsturende teams Zelforganiserende teams Resultaatverantwoordelijke teams Autonome teams Zelf doen teams Bij

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

De invloedrijke OR. Modulair maatwerk traject. De invloedrijke OR. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 1. Het fundament De verdieping Professionalisering

De invloedrijke OR. Modulair maatwerk traject. De invloedrijke OR. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 1. Het fundament De verdieping Professionalisering Modulair maatwerk traject Jaar 1 Het fundament De verdieping Professionalisering Inhoudelijke begeleiding & advies Invloed is de belangrijkste voorwaarde voor succes. Invloedrijk zijn betekent voor ondernemingsraden

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland De ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland Voion en scholen werken samen De uitdagingen van het voortgezet onderwijs In het voortgezet onderwijs willen

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

Samen de toekomst in

Samen de toekomst in Samen de toekomst in Koers houden De hervormingen in de zorg roepen op tot actie. Er wordt veel gevraagd van zorgorganisaties en daarbij kun je al snel het doel uit het oog te verliezen. Lelie zorggroep

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Eigenaarschap, de basis voor meesterschap

Eigenaarschap, de basis voor meesterschap Eigenaarschap, de basis voor meesterschap Henk Eilander GPO-WN Academie Stefan van Goor - Teachers Channel GPO-WN Fusie van 25 scholen in PO Van Axel tot Den Helder 3.500 leerlingen 400 medewerkers (88%

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie