Handleiding voor montage en gebruik. Z600 Rolsteigers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor montage en gebruik. www.zarges.de. Z600 Rolsteigers"

Transcriptie

1 Handleiding voor montage en gebruik Rols

2

3 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie Inleiding Fabrikant Typegoedkeuring Garantie Publicatiedatum Auteurs- en octrooirechten Gebruik volgens de voorschriften Gebruik in strijd met de voorschriften 5 2. Montage Veiligheidsbepalingen Handelwijze bij werkzaamheden aan elektrische installaties met de Overige geldende veiligheidsaanwijzingen Technische gegevens Algemene montagevoorschriften Standaardafmetingen Kenmerking Onderdelenlijst incl. ballastgewichten (zie ook 5.2) Positie van de onderdelen Montagetekeningen Aanwijzing voor de demontage van de Toepassingsvoorschriften Stabiliteitsvoorschriften Algemeen Bevestiging van de ballastgewichten Onderhoud, instandhouding, opslag en reiniging Controles aan de constructieonderdelen van de Reserveonderdelen Toebehoren 50 Notities 51

4 1. Algemene informatie 1.1. Inleiding Deze handleiding voor montage en gebruik heeft slechts geldigheid voor de s die daarin worden beschreven. De in deze handleiding voor montage en gebruik opgenomen aanwijzingen voor de veiligheid alsook de regels en verordeningen betreffende de omgang met s liggen in het toepassingsgebied van de s genoemd in onderhavige documentatie. Exploitanten dienen in eigen verantwoordelijkheid: te zorgen voor de inachtneming van de plaatselijke, regionale en nationale voorschriften, de in de handleiding voor montage en gebruik genoemde reglementen (wetten, verordeningen, richtlijnen enz.) voor een veilig gebruik in acht te nemen, ervoor te zorgen dat de handleiding voor montage en gebruik ter beschikking staat van het personeel dat ermee werkt en dat de verstrekte informatie zoals aanwijzingen, waarschuwingen en de veiligheidsbepalingen in detail worden opgevolgd Fabrikant Fabrikant van de s beschreven in deze documentatie is de Firma ZARGES GmbH & Co. KG Tel.: / Sparte Steigtechnik Telefax: / Postfach Weilheim Internet: Typegoedkeuring De hierna beschreven s werden door de gekeurd Garantie Omvang en duur van de vorm van garantie zijn vastgelegd in de verkoop- en leveringsvoorwaarden van de fabrikant. Voor garantieclaims die resulteren uit een gebrekkige documentatie, is steeds de op het tijdstip van de levering geldige handleiding voor montage en gebruik beslissend (zie subhoofdstuk 1.5). Naast de verkoop- en leveringsvoorwaarden geldt: Er wordt geen garantie verleend voor schade aan de geleverde s die om één of meerdere van de hierna genoemde redenen is ontstaan: onwetendheid of veronachtzaming van deze handleiding voor montage en gebruik voor het gebruik onvoldoende gekwalificeerd of geïnstrueerd personeel gebruik van niet-originele reserveonderdelen. De exploitant dient er in eigen verantwoording voor te zorgen, dat de veiligheidsbepalingen volgens subhoofdstuk 5 worden aangehouden, dat een gebruik in strijd met de voorschriften (zie subhoofdstuk 1.8) alsook een onjuiste montage en een ontoelaatbaar gebruik uitgesloten zijn en dat bovendien een gebruik volgens de voorschriften (zie subhoofdstuk 1.7) gewaarborgd is en dat de s overeenkomstig de contractueel overeengekomen toepassingvoorwaarden worden gebruikt.

5 1.5. Publicatiedatum De publicatiedatum van deze Duitstalige handleiding voor montage en gebruik is 1 oktober Auteurs- en octrooirechten Het auteursrecht aan deze handleiding voor montage en gebruik berust bij de fabrikant. Verder blijven alle rechten voorbehouden, met name voor het geval van de verlening van een octrooi of registratie als gebruiksmodel. Overtredingen die in strijd zijn met het bovengenoemde verplichten tot schadeloosstelling! 1.7. Gebruik volgens de voorschriften De s die in deze handleiding voor montage en gebruik worden genoemd mogen alleen volgens de voorschriften van de norm EN 1004 en het modeloverzicht van deze handleiding als worden gebruikt Gebruik in strijd met de voorschriften Gebruik voor een ander doel - dus een afwijking van de gegevens in subhoofdstuk 1.7 van de s beschreven in deze handleiding voor montage en gebruik - geldt als in strijd met het voorgeschreven gebruik zoals bedoeld in de Duitse productveiligheidswet (ProdSG, stand van ). Dit is ook van toepassing op de misachting van de normen en richtlijnen genoemd in deze handleiding voor montage en gebruik.

6 6 2. Montage 2.1. Veiligheidsbepalingen 1. Voor de kantelingsstabiliteit, oprichting en gebruik van de genoemde s gelden de voorschriften van de norm NEN-EN-1004 "Rols opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen". 2. De s mogen alleen worden gemonteerd en gebruikt door personen die met deze handleiding voor montage en gebruik vertrouwd zijn. 3. Voor het monteren en demonteren van de zijn ten minste twee personen vereist. 4. Er mogen alleen onbeschadigde en foutloze originele onderdelen van het systeem van de fabrikant, waarop het keuringscertificaat betrekking heeft, worden gebruikt. Alvorens de s te gebruiken dient te worden gecontroleerd of alle onderdelen correct zijn gemonteerd en goed werken. 5. De maximale platformhoogtes zijn volgens NEN-EN-1004 beperkt tot 8 m in openlucht, 12 m in van alle kanten gesloten ruimten. Bij de s beschreven in deze handleiding voor montage en gebruik bedraagt de maximale platformhoogte in van alle kanten gesloten ruimten 10 m. 6. Het gebruik van hijsinrichtingen aan de is niet toegestaan. 7. Het eerste platform mag zich in een hoogte van maximaall 4,40 m boven de grond bevinden. De afstand tussen de andere platformen mag ten hoogste 4 m bedragen. De platformen moeten ten minste 1,70 m uit elkaar zijn. 8. Bij het monteren en demonteren van de dienen binnen een afstand van 2 m platformen of planken als montagehulp over het gehele oppervlak te worden aangebracht. Bij gebruik van planken moeten deze op elke zijde 500 mm over de uitsteken. Het is verboden leuningen en stutten als standplaats te gebruiken ook niet voor montage en demontage. 9. Het monteren van de is slechts loodrecht op een horizontale vlakke ondergrond met voldoende draagvermogen toegestaan. Er dienen eventueel lastverdelende onderleggers te worden gebruikt. 10. Over het gebruik van rijbalken, ballastgewichten, traversen en muurafstandhouders om de stabiele stand te bevorderen, kunt u lezen in deze handleiding voor montage en gebruik. 11. Het werken op het werkplatform is slechts toegestaan met volledige 3-delige kantbescherming, d.w.z. leuningframe, kniebescherming en kantplanken rondom. Bij tussenplatformen kan van kantplanken worden afgezien. 12. Het gelijktijdig werken op meerdere werkplatformen is niet toegestaan.

7 7 13. Bij montage van de aan muurzijde kunnen naast het aanbrengen van ballastgewichten muurafstandhouders (toebehoren, bestelnr ) worden gebruikt. 14. De toelaatbare belastbaarheid van de bedraagt bij gelijkmatig verdeelde last 2,0 kn/m² (volgens NEN-EN groep 3). 15. Alle zwenkwielen kunnen door neerdrukken van de remhefbomen worden vastgezet. De remhefbomen mogen alleen voor het verplaatsen worden losgezet. 16. Als de wordt verreden mogen zich geen personen, materiaal of gereedschap op het platform bevinden. Elk aanbotsen moet worden vermeden. De met de hand alleen in lengte- of in diagonale richting verplaatsen op een vast en vlak opstelvlak zonder hindernissen. Bij het verplaatsen mag de normale stapsnelheid niet worden overschreden. 17. Het verplaatsen van de met behulp van voertuigen (b.v. vorkheftruck) is verboden. De mag met de vorkheftruck niet worden opgetild, noch worden getrokken of geschoven. 18. Het oppervlak waarop de wordt verplaatst moet het gewicht ervan kunnen opnemen. 19. Bij gebruik in openlucht of in open gebouwen dient de bij een windkracht van meer dan 6 (volgens beaufortschaal), bij opkomende storm en aan werkeinde naar een tegen wind beschermde plaats te worden verplaatst of door andere geschikte maatregelen (b.v. verankeren) tegen kantelen te worden beveiligd. Het overschrijden van de windkracht 6 (12 m/s) kan worden herkend aan een voelbare belemmering bij het gaan. 20. Als verankeringen in combinatie met dookverbindingen worden gebruikt, dient het Merkblatt für das Anbringen der Dübel zur Verankerung von Fassadengerüsten (instructieblad voor het aanbrengen van doken voor de verankering van gevels) (te bestellen bij Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449 in Köln -bestelnr. ZH 1/500) in acht te worden genomen. 21. Het overbruggen van s met planken als verbinding met gebouwen enz. is niet toelaatbaar. De mag niet als trappentoren worden gebruikt, om vandaar op andere contructies te geraken. 22. Alvorens de te gebruiken moet de verticale uitlijning ervan worden gecontroleerd en, indien nodig, worden gecorrigeerd. Verder dient te worden gecontroleerd of de in overeenstemming met subhoofdstuk 2.8 zoals voorgeschreven en volledig is gemonteerd. 23. Bij het gebruik van traversen moeten deze onder een sport worden aangebracht.de verdraaibeveiligingen van de traversen moeten steeds gemonteerd zijn.

8 Handelwijze bij werkzaamheden aan elektrische installaties met de Werkzaamheden aan of in de nabijheid van onafgeschermde spanningvoerende installaties mogen met behulp van een niet worden uitgevoerd als het installatiegedeelte niet is vrijgeschakeld, het installatiegedeelte niet tegen herinschakelen is beveiligd, geen spanningsvrijheid in het installatiegedeelte is vastgesteld, het installatiegedeelte niet met behulp van een aardingsrail is kortgesloten en het installatiegedeelte niet tegen naburige spanningvoerende delen is afgesloten Overige geldende veiligheidsaanwijzingen Voor de controle, de opbouw en het gebruik van de gelden de bepalingen van BGI 663 "Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten" (instructie voor de omgang met werk- en beschermingss) Voor het gebruik van elektrische apparatuur op de gelden de bepalingen van BGR 165 en BGI 594 (voormalige ZH 1/228) "Sicherheitsregeln für den Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln bei erhöhter elektrischer Gefährdung" (veiligheidsregels voor het gebruik van elektrische bedrijfsmiddelen bij verhoogd elektrisch gevaar) Technische gegevens Standaardklap, met of zonder uitbreidingseenheid 0,75 m / 1,35 m x 1,8 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 270 / 486 Belastbaarheid van het platform maximaal 270 / 486 Maximale platformhoogte 0,95 m Standaardrol met rijbalken 0,75 m x 1,8 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 270 Belastbaarheid van het platform maximaal 270 Maximale platformhoogte 5,35 m Rol met rijbalken, normale uitvoering 0,75 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 270 / 375 / 450 Belastbaarheid van het platform maximaal 270 / 375 / 450 Maximale platformhoogte 11,65 m Rol met rijbalken, brede uitvoering 1,35 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 486 / 675 / 810 Belastbaarheid van het platform maximaal 486 / 675 / 810 Maximale platformhoogte 11,65 m

9 Rol met traversen, normale uitvoering 0,75 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 270 / 375 / 450 Belastbaarheid van het platform maximaal 270 / 375 / 450 Maximale platformhoogte 11,45 m Rol met traversen, brede uitvoering 1,35 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 486 / 675 / 810 Belastbaarheid van het platform maximaal 486 / 675 / 810 Maximale platformhoogte 11,45 m Klap, normale uitvoering 0,75 m x 1,8 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 270 Belastbaarheid van het platform maximaal 270 Maximale platformhoogte 11,65 m Klap, brede uitvoering 1,35 m x 1,8 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 486 Belastbaarheid van het platform maximaal 486 Maximale platformhoogte 11,65 m Klap, extra brede uitvoering 1,9 m x 2,5 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 950 Belastbaarheid van het platform maximaal 950 Maximale platformhoogte 10,35 m Rol met schuine klimladders 1,35 m x 1,8 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 486 Belastbaarheid van het platform maximaal 486 Maximale platformhoogte 10,35 m

10 Algemene montagevoorschriften Afb. 1. Afb Montage opbouwframe op rijbalk ê ê î 2. Montage zwenkwiel, met tap aan rijbalk Afb. 3. Afb. 4. è é ç 3. Montage zwenkwiel, met spindel aan rijbalk Afb. 5. Afb î é Montage diagonale verbindingen De eerste diagonale verbindingen beginnen steeds aan de 1e sport onderaan!!! Daarna verlopen de diagonale verbindingen zig-zag opwaarts de lengterichting van de volgend. Afb. 7. Afb. 8. ê ê 5. Montage horizontale verbindingen ê Afb.10. ê ê Afb. 9.

11 6. Montage basisverbindingen bij rols met rijbalken Gebruik vanaf een platformhoogte van 4 m. Afb. 11. ê 11 Afb Montage platform Als montagehulp moeten planken of platform worden gemonteerd. Het platform dient als standplaats voor de verdere opbouw (cf. subhfst. 2.1 nr. 7). Als de is voltooid moeten alle montagehulpen (planken e.d.) worden verwijderd. Afb.13. ê ê Afb.14. max. ì 0,5 m Montage leuning Voor afb. 15: Leuning voor tussenplatform Voor afb. 16: Leuning voor werkplatform (bovenste platform) Afb.15. é Afb.16. î î ê 9. Montage leuningframe! Afb.17. Afb.18. ê ê 10. Montage kantplanken (lengteplank, dwarsplank) î ê ê Afb.19. Afb.20.

12 Uitlijnen van de Na het monteren van de basisframe moet deze met een waterpas worden uitgelijnd. Als de pas na de opbouw naar de plaats van gebruik wordt geschoven, is het dringend noodzakelijk de uitlijning ter plaatste nogmaals te controleren. Afb.21. Afb Montage traversen Alleen bij rols met traversen ( ). Afb.23. Afb ë 3. î Afb.25. Afb Montage muuranker Afb.27. Afb.28.

13 Standaardafmetingen breedte 0,75 m 1,35 m 1,9 m lengte 1,8 m 2,5 m 3,0 m 1,8 m 2,5 m 3,0 m 2,5 m a 1,8 m 2,5 m 3,0 m 1,8 m 2,5 m 3,0 m 2,5 m b 0,75 m 0,75 m 0,75 m 1,35 m 1,35 m 1,35 m 1,9 m c 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m d 2,5 m 2,5 m 2,5 m 3,25 m 3,25 m 3,25 m - e 2,8 m 3,5 m 4,0 m 2,8 m 3,5 m 4,0 m -

14 Kenmeking Typeplaatje Art.nr. Max. toel. belasting Max. platformhoogte EAN - code

15 2.8. Onderdelenlijst incl. ballastgewichten (zie ook 5.2) De onderdelenlijst bevat de benaming van de onderdelen, de bijhorende gewichten, het artikelnr. van de onderdelen, het aantal onderdelen dat de complete bevat en het artikelnr. van de complete. Verder zijn de vereiste ballastgewichten per opgegeven. 15 Standaardklap, met of zonder uitbreidingseenheid 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. [m] 2,95 3,50 2,95 3,50 Stuklijst Klapframe-eenheid 0,75 x 1,8 m Klapframe-eenheid 1,35 x 1,8 m Platform met luik Platform zonder luik Horizontale verbinding Leuningframe 1 m, 0,75 m breed Leuningframe 1 m, 1,35 m breed Zwenkwiel Ø125 mm met vastzetrem Er zijn geen ballastgewichten nodig noch voor gebruik binnen of buiten! Standaardrol met rijbalken 0,75 x 1,80 ca. [m] 4,10 5,40 6,20 7,35 Stuklijst Opbouwframe 1 m Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Dwarsplank Lengteplank Diagonale verbinding Horizontale verbinding Rijbalk 1,50 m incl. 2 zwenkwielen Ø125 mm Zwenkwiel Ø125 mm met tap Ballastgewichten Gebruik binnen Gebruik buiten centrische opbouw Aantal ballastgewichten boven elk zwenkwiel zijdelingse opbouw 1) D 1/2 2/4 3/ centrische opbouw zijdelingse opbouw 1) D 1/2 2/4 X 1) Bij de zijdelingse opbouw bevindt zich het hogere ballastgewicht op de van de muur afgewende zijde. Bij (werkhoogte 4,10 m): De ballast wordt gereduceerd op 1 gewicht per zwenkwiel als rijbalken worden gebruikt. Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar! D: technisch niet mogelijk

16 16 Rol met rijbalken, normale uitvoering 1) Stuklijst Opbouwframe 1 m Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Dwarsplank Lengteplank Diagonale verbinding Horizontale verbinding Basisverbinding Rijbalk 2 m Zwenkwiel Ø200 mm Opstapbeugel Driehoekige traverse Ballastgewichten centrische opbouw Gebruik binnen zijdelingse opbouw 2) zijdelingse opbouw 3) centrische opbouw Gebruik buiten ca. [m] 4, D D 6 D D 5, /1 D 1 D D 6, /2 D 2 2/2 D 7, /3 D 3 3/4 D 8, /4 D 5 5/6 D 9, X 0 X X 1/1 10, X 1/1 X X X 11, X 1/1 X X X 12, X 2/2 X X X 13, X 2/2 X X X ca. [m] , D D 6 D D 5, /1 D 0 0/1 D 6, /2 D 1 0/3 D 7, /3 D 3 1/5 D 8, /4 D 5 2/7 D 9, /5 D 7 5/10 D 10, X 0 X X X 11, X 0 X X X 12, X 0 X X X 13, X 1/1 X X X ca. [m] , D D 7 D D 5, /1 D 0 0/2 D 6, /2 D 1 0/4 D 7, /3 D 3 1/6 D 8, /4 D 6 3/8 D 9, /5 D 8 X D 10, /5 D X X X 11, /6 D X X X 12, X 0 X X X 13, X 0 X X X 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik: 0,30 m) 2) Bij zijdelingse opbouw zonder traverse is de laagste ballast op de zijde van de rijbalk, nadat de werd verschoven. 3) Bij zijdelingse opbouw met traversen is de hoogste ballast op de zijde van de traversen. Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar! D: technisch niet mogelijk 0,75 x 1,8 0,75 x 2,5 0,75 x 3, Aantal ballastgewichten boven elk zwenkwiel zijdelingse opbouw 2) zijdelingse opbouw 3)

17 17 Rol met rijbalken, brede uitvoering 1) Stuklijst Opbouwframe 1 m Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Platform zonder luik Dwarsplank Lengteplank Diagonale verbinding Horizontale verbinding Basisverbinding Rijbalk 2 m Zwenkwiel Ø200 mm Opstapbeugel Driehoekige traverse Ballastgewichten centrische opbouw Gebruik binnen zijdelingse opbouw 2) zijdelingse opbouw 3) Gebruik buiten ca. [m] 4, D D 2 D 5, D D 4 D 6, D 2 2 7, D 5 5 8, D 7 7 9, D , D X X 11, X 1/0 X X 12, X 1/0 X X 13, X 2/1 X X ca. [m] , D D 2 D 5, D D 4 D 6, D 1 0/2 7, /0 D 3 1/4 8, /2 D 5 3/6 9, /2 D 7 5/8 10, /3 D X X 11, /4 D X X 12, /5 D X X 13, X 1/0 X X ca. [m] , D D 2 D 5, D D 5 D 6, D 1 0/2 7, /1 D 3 2/4 8, /1 D 5 4/7 9, /2 D 8 6/9 10, /3 D X X 11, /3 D X X 12, /4 D X X 13, /5 D X X 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik: 0,30 m) 2) Bij zijdelingse opbouw zonder traverse is de laagste ballast op de zijde van de rijbalk, nadat de werd verschoven. 3) Bij zijdelingse opbouw met traversen is de hoogste ballast op de zijde van de traversen. Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar! D: technisch niet mogelijk 1,35 x 1,8 1,35 x 2,5 1,35 x 3, Aantal ballastgewichten boven elk zwenkwiel centrische opbouw zijdelingse opbouw 2)

18 18 Rol met traversen, normale uitvoering 1) Stuklijst Opbouwframe 1 m Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Dwarsplank Lengteplank ca. [m] 4, , , , , , , , X 12, X 13, X ca. [m] , , , , , , X 10, X 11, X 12, X 13, X ca. [m] , , , , , , X 10, X 11, X 12, X 13, X 0,75 x 1,8 0,75 x 2,5 0,75 x 3, Diagonale verbinding Horizontale verbinding Basisverbinding Driehoekige traverse Zwenkwiel Ø200 mm Opstapbeugel Ballastgewichten Aantal ballastgewichtenen per zwenkwiel; bevestiging aan de traverse Gebruik binnen Gebruik buiten 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik: 0,30 m) Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar!

19 19 Rol met traversen, brede uitvoering 1,35 x 1,8 1,35 x 2,5 1,35 x 3,0 1) Stuklijst Opbouwframe 1 m Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Platform zonder luik Dwarsplank ca. [m] 4, , , , , , , X 11, X 12, X 13, X ca. [m] , , , , , , , X 11, X 12, X 13, X ca. [m] , , , , , , , X 11, X 12, X 13, X Lengteplank Diagonale verbinding Horizontale verbinding Basisverbinding Driehoekige traverse Zwenkwiel Ø200 mm Opstapbeugel Ballastgewichten Aantal ballastgewichtenen per zwenkwiel; bevestiging aan de traverse Gebruik binnen Gebruik buiten 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik: 0,30 m) Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar!

20 20 Klap, normale en brede uitvoering 1) Stuklijst Klapframe-eenheid Opbouwframe 1 m Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Platform zonder luik ca. [m] 3, , , , , , , , X 11, X 12, X 13, X ca. [m] , , , , , , , , X 11, X 12, X 13, X 0,75 x 1,8 0,75 x 1, Dwarsplank Lengteplank Diagonale verbinding Horizontale verbinding Basisverbinding Driehoekige traverse Zwenkwiel Ø125 mm Opstapbeugel Ballastgewichten Aantal ballastgewichtenen per zwenkwiel; bevestiging aan de traverse Gebruik binnen Gebruik buiten 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik: 0,30 m) Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar!

21 21 Klap, extra brede uitvoering 1,90 x 2,50 ca. [m] 1) 4,50 6,45 8,40 10,40 12,35 Stuklijst Klapframe-eenheid Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Platform zonder luik Dwarsplank Lengteplank Diagonale verbinding Driehoekige traverse Zwenkwiel Ø200 mm met spindel Opstapbeugel Ballastgewichten Aantal ballastgewichten boven elk zwenkwiel Gebruik binnen Gebruik buiten X X 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik 0,30 m) Bij (werkhoogte 8,40 m): De ballastgewichten vallen weg als 4 traversen worden gebruikt. Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar! Rol met schuine klimladder 1,35 x 1,80 ca. [m] 1) 4,50 6,45 8,40 10,40 12,35 Stuklijst Instapframe Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Platform zonder luik Dwarsplank Lengteplank Opklim Leuning Leuning boven Diagonale verbinding Horizontale verbinding Driehoekige traverse Zwenkwiel Ø200 mm met spindel Opstapbeugel Ballastgewichten Aantal ballastgewichten boven elk zwenkwiel Gebruik binnen Gebruik buiten X X 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik: 0,30 m) Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar!

22 Positie van de onderdelen Opbouwframe 1,00 m Dwarsplank Lengteplank Klapbare eenheid Leuning Opbouwframe 2,00 m Platform met luik Traverse Opstapbeugel Horizontale verbinding Diagonale verbinding Rijbalk Basisverbinding

23 2.10. Montagetekeningen Standaardklap, met of zonder uitbreidingseenheid 23 0,75 x 1,80 m ca. 2,95 m 1,65 m 0,95 m ca. 35, ,75 x 1,80 m ca. 3,50 m 2,55 m 1,50 m ca. 48, ,35 x 1,80 m ca. 2,95 m 1,65 m 0,95 m ca. 52, ,35 x 1,80 m ca. 3,50 m 2,55 m 1,50 m ca. 67,

24 24 Standaardrol. met rijbalken 0,75 x 1,80 m ca. 4,10 m 3,10 m 2,10 m ca. 68, ,75 x 1,80 m ca. 5,40 m 4,40 m 3,40 m ca. 108, ,75 x 1,80 m ca. 6,20 m 5,20 m 4,20 m ca. 113, ,75 x 1,80 m ca. 7,35 m 6,35 m 5,35 m ca. 145,

25 25 Rol met rijbalken, normale uitvoering ca. 4,50 m 3,50 m 92,4 2,50 m 103,1 114, ca. 5,80 m 4,80 m 164,9 3,80 m 176,4 188, ca. 6,65 m 5,65 m 181,5 4,65 m 194,9 208, ca. 7,75 m 6,75 m 213,1 5,75 m 233,2 254,

26 26 ca. 8,60 m 7,60 m 223,5 6,60 m 244,6 266, ca. 9,75 m 8,75 m 251,7 7,75 m 258,6 281, ca. 10,75 m 9,75 m 257,0 8,75 m 278,8 286, ca. 11,70 m 10,70 m 293,7 9,70 m 323,2 339,

27 27 10,55 m ca. 12,55 m 299,0 328,5 359,9 11,55 m ,65 m ca. 13,65 m 312,2 342,5 374,8 12,65 m

28 28 Rol met rijbalken, brede uitvoering ca. 4,50 m 3,50 m 114,9 2,50 m 129,5 145, ca. 5,60 m 4,60 m 131,9 3,60 m 147,3 164, ca. 6,65 m 5,65 m 210,8 4,65 m 229,1 246, ca. 7,75 m 6,75 m 258,6 5,75 m 288,6 317,

29 29 ca. 8,60 m 7,60 m 272,0 6,60 m 302,9 332, ca. 9,75 m 8,75 m 289,0 7,75 m 320,7 350, ca. 10,55 m 9,55 m 297,2 8,55 m 328,9 359, ca. 11,70 m 10,70 m 365,1 9,70 m 394,5 436,

30 30 10,55 m ca. 12,55 m 299,0 328,5 359,9 11,55 m ,65 m ca. 13,65 m 312,2 342,5 374,8 12,65 m

31 31 Rol met traversen, normale uitvoering ca. 4,50 m 3,50 m 92,4 2,50 m 103,1 114, ca. 5,60 m 4,60 m 135,5 3,60 m 147,0 159, ca. 6,45 m 5,45 m 145,9 4,45 m 158,3 171, ca. 7,60 m 6,60 m 177,5 5,60 m 196,6 217,

32 32 ca. 8,40 m 7,40 m 187,9 6,40 m 207,9 229, ca. 9,55 m 8,55 m 208,7 7,55 m 230,6 253, ca. 10,40 m 9,40 m 214,0 8,40 m 235,8 258, ca. 11,50 m 10,50 m 250,7 9,50 m 280,2 311,

33 33 10,35 m ca. 12,35 m 256,0 285,5 316,9 11,35 m ,45 m ca. 13,45 m 269,2 299,5 331,8 12,45 m

34 34 Rol met traversen, brede uitvoering ca. 4,50 m 3,50 m 152,0 2,50 m 167,6 182, ca. 5,60 m 4,60 m 169,0 3,60 m 185,5 201, ca. 6,45 m 5,45 m 212,2 4,45 m 229,6 246, ca. 7,60 m 6,60 m 260,1 5,60 m 289,1 317,

35 35 ca. 8,40 m 7,40 m 273,5 6,40 m 303,3 332, ca. 9,55 m 8,55 m 298,0 7,55 m 329,7 359, ca. 10,40 m 9,40 m 306,2 8,40 m 337,9 368, ca. 11,50 m 10,50 m 359,2 9,50 m 403,5 445,

36 36 10,35 m ca. 12,35 m 367,4 411,7 454,0 11,35 m ,45 m ca. 13,45 m 384,4 429,5 472,7 12,45 m

37 37 Klap, normale en brede uitvoering 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 3,85 m 2,85 m 1,85 m 70,3 89, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 5,00 m 4,00 m 3,00 m 99,8 123, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 5,80 m 4,80 m 3,80 m 134,9 132, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 6,95 m 5,95 m 4,95 m 171,6 214,

38 38 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 7,80 m 6,80 m 5,80 m 176,9 223, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 8,90 m 7,90 m 6,90 m 190,1 240, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 9,75 m 8,75 m 7,75 m 210,5 263, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 10,85 m 9,85 m 8,85 m 242,0 311,

39 39 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 9,70 m 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 10,80 m 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 11,65 m ca. 11,70 m 252,5 324,5 10,70 m ca. 12,80 m 261,0 336., 11,80 m ca. 13,65 m 271,0 349,7 12,65 m

40 40 Klap, extra brede uitvoering 1,90 x 2,50 2,50 m 1,90 x 2,50 4,45 m 1,90 x 2,50 6,40 m ca. 4,50 m 162,2 3,50 m ca. 6,45 m 201,5 5,45 m ca. 8,40 m 306,0 7,40 m ,90 x 2,50 ca. 10,40 m 9,40 m 8,40 m ,90 x 2,50 ca. 12,35 m 11,35 m 10,35 m 467,

41 41 Rol met schuine klimladders 1,35 x 1,80 2,50 m 1,35 x 1,80 4,45 m 1,35 x 1,80 6,40 m ca. 4,50 m 123,7 3,50 m ca. 6,45 m 206,2 5,45 m ca. 8,40 m 258,9 7,40 m ,35 x 1,80 ca. 10,40 m 9,40 m 8,40 m 311, ,35 x 1,80 ca. 12,35 m 11,35 m 10,35 m 364,

42 42 3. Aanwijzing voor de demontage van de De demontage van de opgestelde geschiedt in omgekeerde volgorde van de montage. Hierbij dient erop te worden gelet, dat de voor het montagepersoneel nodige platformen of planken voordien opnieuw als standplaatsen zijn ingericht en over het volledige oppervlak zijn aangebracht. Er mogen in geen geval delen van de (verbindingen, platformen e.d.) worden gedemonteerd, voordat de daarboven liggende niveaus niet volledig zijn gedemonteerd. 4. Toepassingsvoorschriften 1. Het klimmen naar het werkplatform mag slechts aan de binnenkant gebeuren. 2. Het is verboden om zich tijdens de werkzaamheden tegen de kantbescherming schrap te zetten. 3. Het is niet toegestaan om op de vlakken te springen. 4. Er mogen geen horizontale belastingen worden veroorzaakt die de kunnen doen kantelen, b.v. door werkzaamheden op belendende constructies. 5. Bij gebruik van de s in doorgangsgebouwen, aan onbeklede gebouwen of op hoeken van gebouwen dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met de windverhoudingenn, om een kantelen van de te voorkomen. 6. Het is verboden de platformhoogte met ladders, kisten of andere constructies te vergroten. 7. Gereedschap en materiaal mogen slechts naar boven worden gereikt. Houd hierbij steeds rekening met het gewicht van gereedschap en materiaal, zodat het werkplatform niet wordt overbelast. De persoon die de last aanreikt mag deze pas loslaten als de in ontvangst nemende persoon de last veilig in handen houdt. 8. Steigers met zwenkwielen kunnen na de montage naar de latere standplaats worden verplaatst (bodemhelling mag niet meer dan 3% bedragen). Elk aanbotsen moet worden vermeden. Na het verplaatsen dient de uitlijning van de opnieuw te worden gecontroleerd. 9. Bij het verplaatsen van de dient er steeds op te worden gelet, dat geen spanningvoerende installatieonderdelen worden aangeraakt. 10. Elektrische apparaten (boormachines e.d.) mogen slechts met lage spanning (48 V), met veiligheidsscheiding (scheidingstransformator) of indien zij via een aardlekschakelaar met een verliesstroom van 30 ma aangesloten zijn op de worden gebruikt. De voorschriften van BGI 594 (voormalige ZH 1/228) moeten worden toegepast. 11. Gereedschap en materiaal moeten dusdanig op het werkplatform worden afgelegd, dat aan de zijkant 20 cm van het werkplatform als doorgang vrij blijft.

43 43 5. Stabiliteitsvoorschriften 5.1. Algemeen Voor de stabiliteit van de moeten rijbalken en traversen zorgen. Deze moeten in afhankelijkheid van de plaats van opstelling (binnen / buiten) van extra ballast worden voorzien. De juiste ballastgewichten vindt u in de onderdelenlijst (punt. 2.8) Bevestiging van de ballastgewichten De plaats van montage en het aantal ballastgewichten zijn afhankelijk van de opbouwwijze en van de platformhoogte van de. Het juiste aantal ballastgewichten vindt u in de onderdelenlijsten in subhoofdstuk 2.8 (onderste gedeelte van de tabellen). Ballastgewichten via de houders van de zwenkwielen opsteken, zie hieromtrent onderstaande afbeelding. Van s die een groter aantal ballastgewichten nodig hebben, kunnen de houders op de rijbalken met opsteekbuizen (toebehoren, bestelnr ) worden verlengd. Bij de opbouw zonder rijbalken moeten ballastgewichten worden gebruikt om vast te schroeven (bestelnr ). De ballastgewichten moeten aan de traversen worden bevestigd (zo dicht mogelijk bij het voetpunt). Ballastgewichten : Ballastgewichten : Verlengingsbuis : Onderhoud, instandhouding, opslag en reiniging Voor het reinigen kan water onder toevoeging van een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel worden gebruikt. Verontreiniging met verf kan met terpentijn worden verwijderd. Reinigingsmiddelen mogen niet in de grond dringen, gebruikte reinigingsvloeistoffen dienen volgens de geldende voorschriften voor milieubescherming worden afgevoerd. Smering van beweeglijke delen Alle beweeglijke delen (spindel, zwenkwiellagers, sluitingen) smeren met een in de handel verkrijgbare olie. Gebruik in de winter dunvloeibare olie. Overtollige olie wegwissen, er mag geen olie op de loopvlakken komen - slipgevaar. Met olie bevochtigde poetsdoeken afvoeren in overeenstemming met de geldende voorschriften voor milieubeheer. Opslag De constructieonderdelen van de s moeten dusdanig worden opgeslagen dat beschadiging uitgesloten is. De constructieonderdelen van de s moeten beschermd tegen slechts weersomstandigheden worden opgeslagen. Tijdens het transporte naar of van de opslagplaats moeten de constructieonderdelen van de s beveiligd zijn tegen verschuiven, botsen en vallen. Bij het verladen mogen de constructieonderdelen van de s niet worden geworpen.

44 Controles aan de constructieonderdelen van de Als een gebrek wordt vastgesteld, mag het betreffende onderdeel niet meer worden gebruikt. Opbouwframe / rijbalken Controleren op vervorming, deuken en scheurvorming. Verbindingen (diagonaal / leuningen) Controleren op vervorming, deuken, scheurvorming en werking van de sluitingen. Platform Controleren op vervorming, deuken, scheurvorming en werking van de sluitingen. Toestand controleren van het hout. Werking van de luiken controleren. Kantplanken Toestand controleren van het hout. Kantplanken op scheurvorming controleren. Zwenkwielen Het rollen van de wielen controleren en de werking van de rem op belemmeringen bij het rijden en draaien controleren. Bij zwenkwielen met spindel bovendien de lichte loop van de spindels controleren. Beveiliging tegen uitvallen (vleugelschroef, stekker) aan de rijbalk en het basisframe controleren. Borgveren Op vervorming, deuken, scheurvorming en correcte zitting controleren Indien u informatie wenst of als speciale problemen optreden die in deze handleiding voor montage en gebruik niet uitvoerig genoeg worden behandeld, kunt u de vereiste informatie rechtstreeks bij de fabrikant aanvragen (zie subhoofdstuk 1.2). Bovendien wijzen wij u erop, dat de inhoud van deze handleiding voor montage en gebruik geen deel uitmaakt van een vroegere bestaande overeenkomst, toezegging of van een rechtsverhouding en deze ook niet wil veranderen. Alle verplichtingen resulteren uit het betreffende koopcontract, dat ook de volledige en alleen geldige garantieregeling bevat (zie ook subhoofdstuk 1.4). Deze contractuele garantieregelingen worden door de verklaringen in deze handleiding voor montage en gebruik niet uitgebreid en ook niet beperkt. Het doorgeven en verveelvoudigen van deze documentatie, verwerking en mededeling van haar inhoud zijn slechts toegelaten met de uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant. Overtredingen die in strijd zijn met het bovengenoemde verplichten tot schadeloosstelling!

45 45 6. Reserveonderdelen Klapbare eenheid 0,75 m x 1,80 m ,35 m x 1,80 m ,50 m x 1,90 m Platform met luik 1,80 m ,50 m ,00 m Platform, klapbaar 1,80 m Platform zonder luik 1,80 m ,50 m ,00 m Rijbalk 1,50 m ,00 m 42923

46 46 Leuning 1,80 m ,50 m ,00 m Leuningframe 0,75 m ,35 m ,90 m Horizontale verbinding 1,80 m ,50 m ,00 m Diagonale verbinding 1,80 m ,50 m ,00 m Platformdiagonalen 1,80 m ,50 m ,00 m 42980

47 47 Basisverbinding voor s met rijbalken 1,80 m ,50 m ,00 m Basisverbinding voor s met traversen 1,80 m ,50 m ,00 m Lengteplank 1,80 m ,50 m ,00 m Dwarsplank 0,75 m ,35 m ,00 m Opstapbeugel 0,40 m 42940

48 48 Opbouwframes, normale 0,75 m x 1,12 m ,75 m x 1,96 m Opbouwframe, breedte 1,35 m x 1,12 m ,35 m x 1,96 m ,90 m x 1,96 m Opbouwframe met luik 1,35 m x 1,96 m Driehoekige traverse 2,25 m - 2,45 m Schuine klimladder 2,25 m - 2,45 m 42961

49 49 Leuning 2,65 m Leuning, afgerond 2,65 m Zwenkwielen met spindel 125 mm (stuk) mm (VE) mm (stuk) Zwenkwielen met tap 125 mm (stuk) mm (VE) 42871

50 50 7. Toebehoren Ballastgewicht (schijf) Ballastgewicht Verlengingsbuis 0,50 m Muuranker 0,90 m 42920

SOLIDE nv Senatorlaan 12 B 3201 Langdorp www.solide.com Tel: +32 13 772 313 E-mail: info@solide.com

SOLIDE nv Senatorlaan 12 B 3201 Langdorp www.solide.com Tel: +32 13 772 313 E-mail: info@solide.com Gebruikshandleiding Conform EN-1298-IM-nl x fr Rolsteiger SOLIDE type RS 075-4S Rolsteiger SOLIDE type RS 135-4S Aluminium rolsteigers volgens de Europese norm EN 1004. SOLIDE nv Senatorlaan 12 B 3201

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER APW / EURO

HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER APW / EURO HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER APW / EURO INCLUSIEF MODULES T/M 7,5 METER WERKHOOGTE Deze gebruikershandleiding is samengesteld door: Aluminium Produkten Wormer B.V. Wormer, juni

Nadere informatie

Bilfinger Verkoopen leveringsvoorwaarden

Bilfinger Verkoopen leveringsvoorwaarden Bilfinger Verkoopen leveringsvoorwaarden nederland 1. Geldigheidsgebied Alle huidige en toekomstige leveringen en diensten aan opdracht gever vinden uitsluitend plaats op basis van de onderhavige verkoop-

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN nekovri - voorwaarden algemene voorwaarden van de vereniging van nederlandse koel- en vrieshuizen versie 2002 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Middin Stichting Middin, statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudend aan de Prinses Beatrixlaan 16, 2285 VZ Rijswijk en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder opslagkosten en transportkosten.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder opslagkosten en transportkosten. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Thiele&Kor Plastic Machinery B.V. (hierna te noemen TKPM B.V., gedaan of aangegaan.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL IV TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Nadere informatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie www.monier.be 1 daktechniek en verwerkingsvoorschriften Hoofdstuk 1 Daktechniek en verwerkingsvoorschriften Algemeen TECHNISCHE VOORLICHTINGEN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE Veiligheid bij het werken met de zaagmachine Zorg ervoor dat de buis stabiel ligt; denk hierbij aan het feit dat de buis eerst uit één en na het zagen uit twee delen bestaat! Draag tijdens het zagen een

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE. RI&E Glas- en Gevelreiniging

VEILIG WERKEN OP HOOGTE. RI&E Glas- en Gevelreiniging VEILIG WERKEN OP HOOGTE RI&E Glas- en Gevelreiniging VEILIG WERKEN OP HOOGTE RI&E Glas- en Gevelreiniging Code van de Glazenwasser VEILIG WERKEN OP HOOGTE RI&E Glas- en Gevelreiniging Risico-inventarisatie

Nadere informatie

Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats

Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats 03/10/2012 1 Inhoud 1. Overzicht wetgeving 2. Werken van op ladders

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2012-2013 3 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing. Cobra 40-10. Uitgave 10/2013. Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing. Cobra 40-10. Uitgave 10/2013. Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Cobra 40-10 Uitgave 10/2013 Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234 Inhoudsopgave 1 OVER DEZE HANDLEIDING 5 1.1 Voorwoord 5 1.2 Waarschuwingen, aanwijzingen

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)*

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* * Aangenomen door de gezamenlijk door de CCR, de Donaucommissie en de ECE/VN georganiseerde Diplomatieke

Nadere informatie

HD 13.1-NL. Deze catalogus voldoet aan de inbouw- en gebruiksvoorschriften. richtlijn VDI/BV-BS 6205

HD 13.1-NL. Deze catalogus voldoet aan de inbouw- en gebruiksvoorschriften. richtlijn VDI/BV-BS 6205 HD-TRansportANKERsysteem HD 13.1-NL Beton Deze catalogus voldoet aan de inbouw- en gebruiksvoorschriften volgens richtlijn VDI/BV-BS 6205 HD-trAnSportAnkerSyStem System - Übersicht HD-transportanker HD-Anker

Nadere informatie