Handleiding voor montage en gebruik. Z600 Rolsteigers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor montage en gebruik. www.zarges.de. Z600 Rolsteigers"

Transcriptie

1 Handleiding voor montage en gebruik Rols

2

3 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie Inleiding Fabrikant Typegoedkeuring Garantie Publicatiedatum Auteurs- en octrooirechten Gebruik volgens de voorschriften Gebruik in strijd met de voorschriften 5 2. Montage Veiligheidsbepalingen Handelwijze bij werkzaamheden aan elektrische installaties met de Overige geldende veiligheidsaanwijzingen Technische gegevens Algemene montagevoorschriften Standaardafmetingen Kenmerking Onderdelenlijst incl. ballastgewichten (zie ook 5.2) Positie van de onderdelen Montagetekeningen Aanwijzing voor de demontage van de Toepassingsvoorschriften Stabiliteitsvoorschriften Algemeen Bevestiging van de ballastgewichten Onderhoud, instandhouding, opslag en reiniging Controles aan de constructieonderdelen van de Reserveonderdelen Toebehoren 50 Notities 51

4 1. Algemene informatie 1.1. Inleiding Deze handleiding voor montage en gebruik heeft slechts geldigheid voor de s die daarin worden beschreven. De in deze handleiding voor montage en gebruik opgenomen aanwijzingen voor de veiligheid alsook de regels en verordeningen betreffende de omgang met s liggen in het toepassingsgebied van de s genoemd in onderhavige documentatie. Exploitanten dienen in eigen verantwoordelijkheid: te zorgen voor de inachtneming van de plaatselijke, regionale en nationale voorschriften, de in de handleiding voor montage en gebruik genoemde reglementen (wetten, verordeningen, richtlijnen enz.) voor een veilig gebruik in acht te nemen, ervoor te zorgen dat de handleiding voor montage en gebruik ter beschikking staat van het personeel dat ermee werkt en dat de verstrekte informatie zoals aanwijzingen, waarschuwingen en de veiligheidsbepalingen in detail worden opgevolgd Fabrikant Fabrikant van de s beschreven in deze documentatie is de Firma ZARGES GmbH & Co. KG Tel.: / Sparte Steigtechnik Telefax: / Postfach Weilheim Internet: Typegoedkeuring De hierna beschreven s werden door de gekeurd Garantie Omvang en duur van de vorm van garantie zijn vastgelegd in de verkoop- en leveringsvoorwaarden van de fabrikant. Voor garantieclaims die resulteren uit een gebrekkige documentatie, is steeds de op het tijdstip van de levering geldige handleiding voor montage en gebruik beslissend (zie subhoofdstuk 1.5). Naast de verkoop- en leveringsvoorwaarden geldt: Er wordt geen garantie verleend voor schade aan de geleverde s die om één of meerdere van de hierna genoemde redenen is ontstaan: onwetendheid of veronachtzaming van deze handleiding voor montage en gebruik voor het gebruik onvoldoende gekwalificeerd of geïnstrueerd personeel gebruik van niet-originele reserveonderdelen. De exploitant dient er in eigen verantwoording voor te zorgen, dat de veiligheidsbepalingen volgens subhoofdstuk 5 worden aangehouden, dat een gebruik in strijd met de voorschriften (zie subhoofdstuk 1.8) alsook een onjuiste montage en een ontoelaatbaar gebruik uitgesloten zijn en dat bovendien een gebruik volgens de voorschriften (zie subhoofdstuk 1.7) gewaarborgd is en dat de s overeenkomstig de contractueel overeengekomen toepassingvoorwaarden worden gebruikt.

5 1.5. Publicatiedatum De publicatiedatum van deze Duitstalige handleiding voor montage en gebruik is 1 oktober Auteurs- en octrooirechten Het auteursrecht aan deze handleiding voor montage en gebruik berust bij de fabrikant. Verder blijven alle rechten voorbehouden, met name voor het geval van de verlening van een octrooi of registratie als gebruiksmodel. Overtredingen die in strijd zijn met het bovengenoemde verplichten tot schadeloosstelling! 1.7. Gebruik volgens de voorschriften De s die in deze handleiding voor montage en gebruik worden genoemd mogen alleen volgens de voorschriften van de norm EN 1004 en het modeloverzicht van deze handleiding als worden gebruikt Gebruik in strijd met de voorschriften Gebruik voor een ander doel - dus een afwijking van de gegevens in subhoofdstuk 1.7 van de s beschreven in deze handleiding voor montage en gebruik - geldt als in strijd met het voorgeschreven gebruik zoals bedoeld in de Duitse productveiligheidswet (ProdSG, stand van ). Dit is ook van toepassing op de misachting van de normen en richtlijnen genoemd in deze handleiding voor montage en gebruik.

6 6 2. Montage 2.1. Veiligheidsbepalingen 1. Voor de kantelingsstabiliteit, oprichting en gebruik van de genoemde s gelden de voorschriften van de norm NEN-EN-1004 "Rols opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen". 2. De s mogen alleen worden gemonteerd en gebruikt door personen die met deze handleiding voor montage en gebruik vertrouwd zijn. 3. Voor het monteren en demonteren van de zijn ten minste twee personen vereist. 4. Er mogen alleen onbeschadigde en foutloze originele onderdelen van het systeem van de fabrikant, waarop het keuringscertificaat betrekking heeft, worden gebruikt. Alvorens de s te gebruiken dient te worden gecontroleerd of alle onderdelen correct zijn gemonteerd en goed werken. 5. De maximale platformhoogtes zijn volgens NEN-EN-1004 beperkt tot 8 m in openlucht, 12 m in van alle kanten gesloten ruimten. Bij de s beschreven in deze handleiding voor montage en gebruik bedraagt de maximale platformhoogte in van alle kanten gesloten ruimten 10 m. 6. Het gebruik van hijsinrichtingen aan de is niet toegestaan. 7. Het eerste platform mag zich in een hoogte van maximaall 4,40 m boven de grond bevinden. De afstand tussen de andere platformen mag ten hoogste 4 m bedragen. De platformen moeten ten minste 1,70 m uit elkaar zijn. 8. Bij het monteren en demonteren van de dienen binnen een afstand van 2 m platformen of planken als montagehulp over het gehele oppervlak te worden aangebracht. Bij gebruik van planken moeten deze op elke zijde 500 mm over de uitsteken. Het is verboden leuningen en stutten als standplaats te gebruiken ook niet voor montage en demontage. 9. Het monteren van de is slechts loodrecht op een horizontale vlakke ondergrond met voldoende draagvermogen toegestaan. Er dienen eventueel lastverdelende onderleggers te worden gebruikt. 10. Over het gebruik van rijbalken, ballastgewichten, traversen en muurafstandhouders om de stabiele stand te bevorderen, kunt u lezen in deze handleiding voor montage en gebruik. 11. Het werken op het werkplatform is slechts toegestaan met volledige 3-delige kantbescherming, d.w.z. leuningframe, kniebescherming en kantplanken rondom. Bij tussenplatformen kan van kantplanken worden afgezien. 12. Het gelijktijdig werken op meerdere werkplatformen is niet toegestaan.

7 7 13. Bij montage van de aan muurzijde kunnen naast het aanbrengen van ballastgewichten muurafstandhouders (toebehoren, bestelnr ) worden gebruikt. 14. De toelaatbare belastbaarheid van de bedraagt bij gelijkmatig verdeelde last 2,0 kn/m² (volgens NEN-EN groep 3). 15. Alle zwenkwielen kunnen door neerdrukken van de remhefbomen worden vastgezet. De remhefbomen mogen alleen voor het verplaatsen worden losgezet. 16. Als de wordt verreden mogen zich geen personen, materiaal of gereedschap op het platform bevinden. Elk aanbotsen moet worden vermeden. De met de hand alleen in lengte- of in diagonale richting verplaatsen op een vast en vlak opstelvlak zonder hindernissen. Bij het verplaatsen mag de normale stapsnelheid niet worden overschreden. 17. Het verplaatsen van de met behulp van voertuigen (b.v. vorkheftruck) is verboden. De mag met de vorkheftruck niet worden opgetild, noch worden getrokken of geschoven. 18. Het oppervlak waarop de wordt verplaatst moet het gewicht ervan kunnen opnemen. 19. Bij gebruik in openlucht of in open gebouwen dient de bij een windkracht van meer dan 6 (volgens beaufortschaal), bij opkomende storm en aan werkeinde naar een tegen wind beschermde plaats te worden verplaatst of door andere geschikte maatregelen (b.v. verankeren) tegen kantelen te worden beveiligd. Het overschrijden van de windkracht 6 (12 m/s) kan worden herkend aan een voelbare belemmering bij het gaan. 20. Als verankeringen in combinatie met dookverbindingen worden gebruikt, dient het Merkblatt für das Anbringen der Dübel zur Verankerung von Fassadengerüsten (instructieblad voor het aanbrengen van doken voor de verankering van gevels) (te bestellen bij Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449 in Köln -bestelnr. ZH 1/500) in acht te worden genomen. 21. Het overbruggen van s met planken als verbinding met gebouwen enz. is niet toelaatbaar. De mag niet als trappentoren worden gebruikt, om vandaar op andere contructies te geraken. 22. Alvorens de te gebruiken moet de verticale uitlijning ervan worden gecontroleerd en, indien nodig, worden gecorrigeerd. Verder dient te worden gecontroleerd of de in overeenstemming met subhoofdstuk 2.8 zoals voorgeschreven en volledig is gemonteerd. 23. Bij het gebruik van traversen moeten deze onder een sport worden aangebracht.de verdraaibeveiligingen van de traversen moeten steeds gemonteerd zijn.

8 Handelwijze bij werkzaamheden aan elektrische installaties met de Werkzaamheden aan of in de nabijheid van onafgeschermde spanningvoerende installaties mogen met behulp van een niet worden uitgevoerd als het installatiegedeelte niet is vrijgeschakeld, het installatiegedeelte niet tegen herinschakelen is beveiligd, geen spanningsvrijheid in het installatiegedeelte is vastgesteld, het installatiegedeelte niet met behulp van een aardingsrail is kortgesloten en het installatiegedeelte niet tegen naburige spanningvoerende delen is afgesloten Overige geldende veiligheidsaanwijzingen Voor de controle, de opbouw en het gebruik van de gelden de bepalingen van BGI 663 "Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten" (instructie voor de omgang met werk- en beschermingss) Voor het gebruik van elektrische apparatuur op de gelden de bepalingen van BGR 165 en BGI 594 (voormalige ZH 1/228) "Sicherheitsregeln für den Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln bei erhöhter elektrischer Gefährdung" (veiligheidsregels voor het gebruik van elektrische bedrijfsmiddelen bij verhoogd elektrisch gevaar) Technische gegevens Standaardklap, met of zonder uitbreidingseenheid 0,75 m / 1,35 m x 1,8 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 270 / 486 Belastbaarheid van het platform maximaal 270 / 486 Maximale platformhoogte 0,95 m Standaardrol met rijbalken 0,75 m x 1,8 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 270 Belastbaarheid van het platform maximaal 270 Maximale platformhoogte 5,35 m Rol met rijbalken, normale uitvoering 0,75 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 270 / 375 / 450 Belastbaarheid van het platform maximaal 270 / 375 / 450 Maximale platformhoogte 11,65 m Rol met rijbalken, brede uitvoering 1,35 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 486 / 675 / 810 Belastbaarheid van het platform maximaal 486 / 675 / 810 Maximale platformhoogte 11,65 m

9 Rol met traversen, normale uitvoering 0,75 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 270 / 375 / 450 Belastbaarheid van het platform maximaal 270 / 375 / 450 Maximale platformhoogte 11,45 m Rol met traversen, brede uitvoering 1,35 m x 1,8 m / 2,5 m / 3,0 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 486 / 675 / 810 Belastbaarheid van het platform maximaal 486 / 675 / 810 Maximale platformhoogte 11,45 m Klap, normale uitvoering 0,75 m x 1,8 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 270 Belastbaarheid van het platform maximaal 270 Maximale platformhoogte 11,65 m Klap, brede uitvoering 1,35 m x 1,8 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 486 Belastbaarheid van het platform maximaal 486 Maximale platformhoogte 11,65 m Klap, extra brede uitvoering 1,9 m x 2,5 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 950 Belastbaarheid van het platform maximaal 950 Maximale platformhoogte 10,35 m Rol met schuine klimladders 1,35 m x 1,8 m Goedgekeurd volgens NEN-EN-1004 Steigergroep 3 Toelaatbare belasting volgens groep /m² Totale belasting van de maximaal 486 Belastbaarheid van het platform maximaal 486 Maximale platformhoogte 10,35 m

10 Algemene montagevoorschriften Afb. 1. Afb Montage opbouwframe op rijbalk ê ê î 2. Montage zwenkwiel, met tap aan rijbalk Afb. 3. Afb. 4. è é ç 3. Montage zwenkwiel, met spindel aan rijbalk Afb. 5. Afb î é Montage diagonale verbindingen De eerste diagonale verbindingen beginnen steeds aan de 1e sport onderaan!!! Daarna verlopen de diagonale verbindingen zig-zag opwaarts de lengterichting van de volgend. Afb. 7. Afb. 8. ê ê 5. Montage horizontale verbindingen ê Afb.10. ê ê Afb. 9.

11 6. Montage basisverbindingen bij rols met rijbalken Gebruik vanaf een platformhoogte van 4 m. Afb. 11. ê 11 Afb Montage platform Als montagehulp moeten planken of platform worden gemonteerd. Het platform dient als standplaats voor de verdere opbouw (cf. subhfst. 2.1 nr. 7). Als de is voltooid moeten alle montagehulpen (planken e.d.) worden verwijderd. Afb.13. ê ê Afb.14. max. ì 0,5 m Montage leuning Voor afb. 15: Leuning voor tussenplatform Voor afb. 16: Leuning voor werkplatform (bovenste platform) Afb.15. é Afb.16. î î ê 9. Montage leuningframe! Afb.17. Afb.18. ê ê 10. Montage kantplanken (lengteplank, dwarsplank) î ê ê Afb.19. Afb.20.

12 Uitlijnen van de Na het monteren van de basisframe moet deze met een waterpas worden uitgelijnd. Als de pas na de opbouw naar de plaats van gebruik wordt geschoven, is het dringend noodzakelijk de uitlijning ter plaatste nogmaals te controleren. Afb.21. Afb Montage traversen Alleen bij rols met traversen ( ). Afb.23. Afb ë 3. î Afb.25. Afb Montage muuranker Afb.27. Afb.28.

13 Standaardafmetingen breedte 0,75 m 1,35 m 1,9 m lengte 1,8 m 2,5 m 3,0 m 1,8 m 2,5 m 3,0 m 2,5 m a 1,8 m 2,5 m 3,0 m 1,8 m 2,5 m 3,0 m 2,5 m b 0,75 m 0,75 m 0,75 m 1,35 m 1,35 m 1,35 m 1,9 m c 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m d 2,5 m 2,5 m 2,5 m 3,25 m 3,25 m 3,25 m - e 2,8 m 3,5 m 4,0 m 2,8 m 3,5 m 4,0 m -

14 Kenmeking Typeplaatje Art.nr. Max. toel. belasting Max. platformhoogte EAN - code

15 2.8. Onderdelenlijst incl. ballastgewichten (zie ook 5.2) De onderdelenlijst bevat de benaming van de onderdelen, de bijhorende gewichten, het artikelnr. van de onderdelen, het aantal onderdelen dat de complete bevat en het artikelnr. van de complete. Verder zijn de vereiste ballastgewichten per opgegeven. 15 Standaardklap, met of zonder uitbreidingseenheid 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. [m] 2,95 3,50 2,95 3,50 Stuklijst Klapframe-eenheid 0,75 x 1,8 m Klapframe-eenheid 1,35 x 1,8 m Platform met luik Platform zonder luik Horizontale verbinding Leuningframe 1 m, 0,75 m breed Leuningframe 1 m, 1,35 m breed Zwenkwiel Ø125 mm met vastzetrem Er zijn geen ballastgewichten nodig noch voor gebruik binnen of buiten! Standaardrol met rijbalken 0,75 x 1,80 ca. [m] 4,10 5,40 6,20 7,35 Stuklijst Opbouwframe 1 m Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Dwarsplank Lengteplank Diagonale verbinding Horizontale verbinding Rijbalk 1,50 m incl. 2 zwenkwielen Ø125 mm Zwenkwiel Ø125 mm met tap Ballastgewichten Gebruik binnen Gebruik buiten centrische opbouw Aantal ballastgewichten boven elk zwenkwiel zijdelingse opbouw 1) D 1/2 2/4 3/ centrische opbouw zijdelingse opbouw 1) D 1/2 2/4 X 1) Bij de zijdelingse opbouw bevindt zich het hogere ballastgewicht op de van de muur afgewende zijde. Bij (werkhoogte 4,10 m): De ballast wordt gereduceerd op 1 gewicht per zwenkwiel als rijbalken worden gebruikt. Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar! D: technisch niet mogelijk

16 16 Rol met rijbalken, normale uitvoering 1) Stuklijst Opbouwframe 1 m Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Dwarsplank Lengteplank Diagonale verbinding Horizontale verbinding Basisverbinding Rijbalk 2 m Zwenkwiel Ø200 mm Opstapbeugel Driehoekige traverse Ballastgewichten centrische opbouw Gebruik binnen zijdelingse opbouw 2) zijdelingse opbouw 3) centrische opbouw Gebruik buiten ca. [m] 4, D D 6 D D 5, /1 D 1 D D 6, /2 D 2 2/2 D 7, /3 D 3 3/4 D 8, /4 D 5 5/6 D 9, X 0 X X 1/1 10, X 1/1 X X X 11, X 1/1 X X X 12, X 2/2 X X X 13, X 2/2 X X X ca. [m] , D D 6 D D 5, /1 D 0 0/1 D 6, /2 D 1 0/3 D 7, /3 D 3 1/5 D 8, /4 D 5 2/7 D 9, /5 D 7 5/10 D 10, X 0 X X X 11, X 0 X X X 12, X 0 X X X 13, X 1/1 X X X ca. [m] , D D 7 D D 5, /1 D 0 0/2 D 6, /2 D 1 0/4 D 7, /3 D 3 1/6 D 8, /4 D 6 3/8 D 9, /5 D 8 X D 10, /5 D X X X 11, /6 D X X X 12, X 0 X X X 13, X 0 X X X 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik: 0,30 m) 2) Bij zijdelingse opbouw zonder traverse is de laagste ballast op de zijde van de rijbalk, nadat de werd verschoven. 3) Bij zijdelingse opbouw met traversen is de hoogste ballast op de zijde van de traversen. Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar! D: technisch niet mogelijk 0,75 x 1,8 0,75 x 2,5 0,75 x 3, Aantal ballastgewichten boven elk zwenkwiel zijdelingse opbouw 2) zijdelingse opbouw 3)

17 17 Rol met rijbalken, brede uitvoering 1) Stuklijst Opbouwframe 1 m Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Platform zonder luik Dwarsplank Lengteplank Diagonale verbinding Horizontale verbinding Basisverbinding Rijbalk 2 m Zwenkwiel Ø200 mm Opstapbeugel Driehoekige traverse Ballastgewichten centrische opbouw Gebruik binnen zijdelingse opbouw 2) zijdelingse opbouw 3) Gebruik buiten ca. [m] 4, D D 2 D 5, D D 4 D 6, D 2 2 7, D 5 5 8, D 7 7 9, D , D X X 11, X 1/0 X X 12, X 1/0 X X 13, X 2/1 X X ca. [m] , D D 2 D 5, D D 4 D 6, D 1 0/2 7, /0 D 3 1/4 8, /2 D 5 3/6 9, /2 D 7 5/8 10, /3 D X X 11, /4 D X X 12, /5 D X X 13, X 1/0 X X ca. [m] , D D 2 D 5, D D 5 D 6, D 1 0/2 7, /1 D 3 2/4 8, /1 D 5 4/7 9, /2 D 8 6/9 10, /3 D X X 11, /3 D X X 12, /4 D X X 13, /5 D X X 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik: 0,30 m) 2) Bij zijdelingse opbouw zonder traverse is de laagste ballast op de zijde van de rijbalk, nadat de werd verschoven. 3) Bij zijdelingse opbouw met traversen is de hoogste ballast op de zijde van de traversen. Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar! D: technisch niet mogelijk 1,35 x 1,8 1,35 x 2,5 1,35 x 3, Aantal ballastgewichten boven elk zwenkwiel centrische opbouw zijdelingse opbouw 2)

18 18 Rol met traversen, normale uitvoering 1) Stuklijst Opbouwframe 1 m Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Dwarsplank Lengteplank ca. [m] 4, , , , , , , , X 12, X 13, X ca. [m] , , , , , , X 10, X 11, X 12, X 13, X ca. [m] , , , , , , X 10, X 11, X 12, X 13, X 0,75 x 1,8 0,75 x 2,5 0,75 x 3, Diagonale verbinding Horizontale verbinding Basisverbinding Driehoekige traverse Zwenkwiel Ø200 mm Opstapbeugel Ballastgewichten Aantal ballastgewichtenen per zwenkwiel; bevestiging aan de traverse Gebruik binnen Gebruik buiten 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik: 0,30 m) Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar!

19 19 Rol met traversen, brede uitvoering 1,35 x 1,8 1,35 x 2,5 1,35 x 3,0 1) Stuklijst Opbouwframe 1 m Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Platform zonder luik Dwarsplank ca. [m] 4, , , , , , , X 11, X 12, X 13, X ca. [m] , , , , , , , X 11, X 12, X 13, X ca. [m] , , , , , , , X 11, X 12, X 13, X Lengteplank Diagonale verbinding Horizontale verbinding Basisverbinding Driehoekige traverse Zwenkwiel Ø200 mm Opstapbeugel Ballastgewichten Aantal ballastgewichtenen per zwenkwiel; bevestiging aan de traverse Gebruik binnen Gebruik buiten 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik: 0,30 m) Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar!

20 20 Klap, normale en brede uitvoering 1) Stuklijst Klapframe-eenheid Opbouwframe 1 m Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Platform zonder luik ca. [m] 3, , , , , , , , X 11, X 12, X 13, X ca. [m] , , , , , , , , X 11, X 12, X 13, X 0,75 x 1,8 0,75 x 1, Dwarsplank Lengteplank Diagonale verbinding Horizontale verbinding Basisverbinding Driehoekige traverse Zwenkwiel Ø125 mm Opstapbeugel Ballastgewichten Aantal ballastgewichtenen per zwenkwiel; bevestiging aan de traverse Gebruik binnen Gebruik buiten 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik: 0,30 m) Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar!

21 21 Klap, extra brede uitvoering 1,90 x 2,50 ca. [m] 1) 4,50 6,45 8,40 10,40 12,35 Stuklijst Klapframe-eenheid Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Platform zonder luik Dwarsplank Lengteplank Diagonale verbinding Driehoekige traverse Zwenkwiel Ø200 mm met spindel Opstapbeugel Ballastgewichten Aantal ballastgewichten boven elk zwenkwiel Gebruik binnen Gebruik buiten X X 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik 0,30 m) Bij (werkhoogte 8,40 m): De ballastgewichten vallen weg als 4 traversen worden gebruikt. Bij meer dan 4 ballastgewichten per zwenkwiel moet bovendien gebruik worden gemaakt van opsteekbuizen (42919). Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar! Rol met schuine klimladder 1,35 x 1,80 ca. [m] 1) 4,50 6,45 8,40 10,40 12,35 Stuklijst Instapframe Opbouwframe 2 m Leuningframe 1 m Leuning Platform met luik Platform zonder luik Dwarsplank Lengteplank Opklim Leuning Leuning boven Diagonale verbinding Horizontale verbinding Driehoekige traverse Zwenkwiel Ø200 mm met spindel Opstapbeugel Ballastgewichten Aantal ballastgewichten boven elk zwenkwiel Gebruik binnen Gebruik buiten X X 1) Bij max. uitgespindelde zwenkwielen (verstelbereik: 0,30 m) Ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht nemen! X: niet toelaatbaar!

22 Positie van de onderdelen Opbouwframe 1,00 m Dwarsplank Lengteplank Klapbare eenheid Leuning Opbouwframe 2,00 m Platform met luik Traverse Opstapbeugel Horizontale verbinding Diagonale verbinding Rijbalk Basisverbinding

23 2.10. Montagetekeningen Standaardklap, met of zonder uitbreidingseenheid 23 0,75 x 1,80 m ca. 2,95 m 1,65 m 0,95 m ca. 35, ,75 x 1,80 m ca. 3,50 m 2,55 m 1,50 m ca. 48, ,35 x 1,80 m ca. 2,95 m 1,65 m 0,95 m ca. 52, ,35 x 1,80 m ca. 3,50 m 2,55 m 1,50 m ca. 67,

24 24 Standaardrol. met rijbalken 0,75 x 1,80 m ca. 4,10 m 3,10 m 2,10 m ca. 68, ,75 x 1,80 m ca. 5,40 m 4,40 m 3,40 m ca. 108, ,75 x 1,80 m ca. 6,20 m 5,20 m 4,20 m ca. 113, ,75 x 1,80 m ca. 7,35 m 6,35 m 5,35 m ca. 145,

25 25 Rol met rijbalken, normale uitvoering ca. 4,50 m 3,50 m 92,4 2,50 m 103,1 114, ca. 5,80 m 4,80 m 164,9 3,80 m 176,4 188, ca. 6,65 m 5,65 m 181,5 4,65 m 194,9 208, ca. 7,75 m 6,75 m 213,1 5,75 m 233,2 254,

26 26 ca. 8,60 m 7,60 m 223,5 6,60 m 244,6 266, ca. 9,75 m 8,75 m 251,7 7,75 m 258,6 281, ca. 10,75 m 9,75 m 257,0 8,75 m 278,8 286, ca. 11,70 m 10,70 m 293,7 9,70 m 323,2 339,

27 27 10,55 m ca. 12,55 m 299,0 328,5 359,9 11,55 m ,65 m ca. 13,65 m 312,2 342,5 374,8 12,65 m

28 28 Rol met rijbalken, brede uitvoering ca. 4,50 m 3,50 m 114,9 2,50 m 129,5 145, ca. 5,60 m 4,60 m 131,9 3,60 m 147,3 164, ca. 6,65 m 5,65 m 210,8 4,65 m 229,1 246, ca. 7,75 m 6,75 m 258,6 5,75 m 288,6 317,

29 29 ca. 8,60 m 7,60 m 272,0 6,60 m 302,9 332, ca. 9,75 m 8,75 m 289,0 7,75 m 320,7 350, ca. 10,55 m 9,55 m 297,2 8,55 m 328,9 359, ca. 11,70 m 10,70 m 365,1 9,70 m 394,5 436,

30 30 10,55 m ca. 12,55 m 299,0 328,5 359,9 11,55 m ,65 m ca. 13,65 m 312,2 342,5 374,8 12,65 m

31 31 Rol met traversen, normale uitvoering ca. 4,50 m 3,50 m 92,4 2,50 m 103,1 114, ca. 5,60 m 4,60 m 135,5 3,60 m 147,0 159, ca. 6,45 m 5,45 m 145,9 4,45 m 158,3 171, ca. 7,60 m 6,60 m 177,5 5,60 m 196,6 217,

32 32 ca. 8,40 m 7,40 m 187,9 6,40 m 207,9 229, ca. 9,55 m 8,55 m 208,7 7,55 m 230,6 253, ca. 10,40 m 9,40 m 214,0 8,40 m 235,8 258, ca. 11,50 m 10,50 m 250,7 9,50 m 280,2 311,

33 33 10,35 m ca. 12,35 m 256,0 285,5 316,9 11,35 m ,45 m ca. 13,45 m 269,2 299,5 331,8 12,45 m

34 34 Rol met traversen, brede uitvoering ca. 4,50 m 3,50 m 152,0 2,50 m 167,6 182, ca. 5,60 m 4,60 m 169,0 3,60 m 185,5 201, ca. 6,45 m 5,45 m 212,2 4,45 m 229,6 246, ca. 7,60 m 6,60 m 260,1 5,60 m 289,1 317,

35 35 ca. 8,40 m 7,40 m 273,5 6,40 m 303,3 332, ca. 9,55 m 8,55 m 298,0 7,55 m 329,7 359, ca. 10,40 m 9,40 m 306,2 8,40 m 337,9 368, ca. 11,50 m 10,50 m 359,2 9,50 m 403,5 445,

36 36 10,35 m ca. 12,35 m 367,4 411,7 454,0 11,35 m ,45 m ca. 13,45 m 384,4 429,5 472,7 12,45 m

37 37 Klap, normale en brede uitvoering 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 3,85 m 2,85 m 1,85 m 70,3 89, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 5,00 m 4,00 m 3,00 m 99,8 123, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 5,80 m 4,80 m 3,80 m 134,9 132, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 6,95 m 5,95 m 4,95 m 171,6 214,

38 38 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 7,80 m 6,80 m 5,80 m 176,9 223, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 8,90 m 7,90 m 6,90 m 190,1 240, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 9,75 m 8,75 m 7,75 m 210,5 263, ,75 x 1,80 1,35 x 1,80 ca. 10,85 m 9,85 m 8,85 m 242,0 311,

39 39 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 9,70 m 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 10,80 m 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80 11,65 m ca. 11,70 m 252,5 324,5 10,70 m ca. 12,80 m 261,0 336., 11,80 m ca. 13,65 m 271,0 349,7 12,65 m

40 40 Klap, extra brede uitvoering 1,90 x 2,50 2,50 m 1,90 x 2,50 4,45 m 1,90 x 2,50 6,40 m ca. 4,50 m 162,2 3,50 m ca. 6,45 m 201,5 5,45 m ca. 8,40 m 306,0 7,40 m ,90 x 2,50 ca. 10,40 m 9,40 m 8,40 m ,90 x 2,50 ca. 12,35 m 11,35 m 10,35 m 467,

41 41 Rol met schuine klimladders 1,35 x 1,80 2,50 m 1,35 x 1,80 4,45 m 1,35 x 1,80 6,40 m ca. 4,50 m 123,7 3,50 m ca. 6,45 m 206,2 5,45 m ca. 8,40 m 258,9 7,40 m ,35 x 1,80 ca. 10,40 m 9,40 m 8,40 m 311, ,35 x 1,80 ca. 12,35 m 11,35 m 10,35 m 364,

42 42 3. Aanwijzing voor de demontage van de De demontage van de opgestelde geschiedt in omgekeerde volgorde van de montage. Hierbij dient erop te worden gelet, dat de voor het montagepersoneel nodige platformen of planken voordien opnieuw als standplaatsen zijn ingericht en over het volledige oppervlak zijn aangebracht. Er mogen in geen geval delen van de (verbindingen, platformen e.d.) worden gedemonteerd, voordat de daarboven liggende niveaus niet volledig zijn gedemonteerd. 4. Toepassingsvoorschriften 1. Het klimmen naar het werkplatform mag slechts aan de binnenkant gebeuren. 2. Het is verboden om zich tijdens de werkzaamheden tegen de kantbescherming schrap te zetten. 3. Het is niet toegestaan om op de vlakken te springen. 4. Er mogen geen horizontale belastingen worden veroorzaakt die de kunnen doen kantelen, b.v. door werkzaamheden op belendende constructies. 5. Bij gebruik van de s in doorgangsgebouwen, aan onbeklede gebouwen of op hoeken van gebouwen dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met de windverhoudingenn, om een kantelen van de te voorkomen. 6. Het is verboden de platformhoogte met ladders, kisten of andere constructies te vergroten. 7. Gereedschap en materiaal mogen slechts naar boven worden gereikt. Houd hierbij steeds rekening met het gewicht van gereedschap en materiaal, zodat het werkplatform niet wordt overbelast. De persoon die de last aanreikt mag deze pas loslaten als de in ontvangst nemende persoon de last veilig in handen houdt. 8. Steigers met zwenkwielen kunnen na de montage naar de latere standplaats worden verplaatst (bodemhelling mag niet meer dan 3% bedragen). Elk aanbotsen moet worden vermeden. Na het verplaatsen dient de uitlijning van de opnieuw te worden gecontroleerd. 9. Bij het verplaatsen van de dient er steeds op te worden gelet, dat geen spanningvoerende installatieonderdelen worden aangeraakt. 10. Elektrische apparaten (boormachines e.d.) mogen slechts met lage spanning (48 V), met veiligheidsscheiding (scheidingstransformator) of indien zij via een aardlekschakelaar met een verliesstroom van 30 ma aangesloten zijn op de worden gebruikt. De voorschriften van BGI 594 (voormalige ZH 1/228) moeten worden toegepast. 11. Gereedschap en materiaal moeten dusdanig op het werkplatform worden afgelegd, dat aan de zijkant 20 cm van het werkplatform als doorgang vrij blijft.

43 43 5. Stabiliteitsvoorschriften 5.1. Algemeen Voor de stabiliteit van de moeten rijbalken en traversen zorgen. Deze moeten in afhankelijkheid van de plaats van opstelling (binnen / buiten) van extra ballast worden voorzien. De juiste ballastgewichten vindt u in de onderdelenlijst (punt. 2.8) Bevestiging van de ballastgewichten De plaats van montage en het aantal ballastgewichten zijn afhankelijk van de opbouwwijze en van de platformhoogte van de. Het juiste aantal ballastgewichten vindt u in de onderdelenlijsten in subhoofdstuk 2.8 (onderste gedeelte van de tabellen). Ballastgewichten via de houders van de zwenkwielen opsteken, zie hieromtrent onderstaande afbeelding. Van s die een groter aantal ballastgewichten nodig hebben, kunnen de houders op de rijbalken met opsteekbuizen (toebehoren, bestelnr ) worden verlengd. Bij de opbouw zonder rijbalken moeten ballastgewichten worden gebruikt om vast te schroeven (bestelnr ). De ballastgewichten moeten aan de traversen worden bevestigd (zo dicht mogelijk bij het voetpunt). Ballastgewichten : Ballastgewichten : Verlengingsbuis : Onderhoud, instandhouding, opslag en reiniging Voor het reinigen kan water onder toevoeging van een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel worden gebruikt. Verontreiniging met verf kan met terpentijn worden verwijderd. Reinigingsmiddelen mogen niet in de grond dringen, gebruikte reinigingsvloeistoffen dienen volgens de geldende voorschriften voor milieubescherming worden afgevoerd. Smering van beweeglijke delen Alle beweeglijke delen (spindel, zwenkwiellagers, sluitingen) smeren met een in de handel verkrijgbare olie. Gebruik in de winter dunvloeibare olie. Overtollige olie wegwissen, er mag geen olie op de loopvlakken komen - slipgevaar. Met olie bevochtigde poetsdoeken afvoeren in overeenstemming met de geldende voorschriften voor milieubeheer. Opslag De constructieonderdelen van de s moeten dusdanig worden opgeslagen dat beschadiging uitgesloten is. De constructieonderdelen van de s moeten beschermd tegen slechts weersomstandigheden worden opgeslagen. Tijdens het transporte naar of van de opslagplaats moeten de constructieonderdelen van de s beveiligd zijn tegen verschuiven, botsen en vallen. Bij het verladen mogen de constructieonderdelen van de s niet worden geworpen.

44 Controles aan de constructieonderdelen van de Als een gebrek wordt vastgesteld, mag het betreffende onderdeel niet meer worden gebruikt. Opbouwframe / rijbalken Controleren op vervorming, deuken en scheurvorming. Verbindingen (diagonaal / leuningen) Controleren op vervorming, deuken, scheurvorming en werking van de sluitingen. Platform Controleren op vervorming, deuken, scheurvorming en werking van de sluitingen. Toestand controleren van het hout. Werking van de luiken controleren. Kantplanken Toestand controleren van het hout. Kantplanken op scheurvorming controleren. Zwenkwielen Het rollen van de wielen controleren en de werking van de rem op belemmeringen bij het rijden en draaien controleren. Bij zwenkwielen met spindel bovendien de lichte loop van de spindels controleren. Beveiliging tegen uitvallen (vleugelschroef, stekker) aan de rijbalk en het basisframe controleren. Borgveren Op vervorming, deuken, scheurvorming en correcte zitting controleren Indien u informatie wenst of als speciale problemen optreden die in deze handleiding voor montage en gebruik niet uitvoerig genoeg worden behandeld, kunt u de vereiste informatie rechtstreeks bij de fabrikant aanvragen (zie subhoofdstuk 1.2). Bovendien wijzen wij u erop, dat de inhoud van deze handleiding voor montage en gebruik geen deel uitmaakt van een vroegere bestaande overeenkomst, toezegging of van een rechtsverhouding en deze ook niet wil veranderen. Alle verplichtingen resulteren uit het betreffende koopcontract, dat ook de volledige en alleen geldige garantieregeling bevat (zie ook subhoofdstuk 1.4). Deze contractuele garantieregelingen worden door de verklaringen in deze handleiding voor montage en gebruik niet uitgebreid en ook niet beperkt. Het doorgeven en verveelvoudigen van deze documentatie, verwerking en mededeling van haar inhoud zijn slechts toegelaten met de uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant. Overtredingen die in strijd zijn met het bovengenoemde verplichten tot schadeloosstelling!

45 45 6. Reserveonderdelen Klapbare eenheid 0,75 m x 1,80 m ,35 m x 1,80 m ,50 m x 1,90 m Platform met luik 1,80 m ,50 m ,00 m Platform, klapbaar 1,80 m Platform zonder luik 1,80 m ,50 m ,00 m Rijbalk 1,50 m ,00 m 42923

46 46 Leuning 1,80 m ,50 m ,00 m Leuningframe 0,75 m ,35 m ,90 m Horizontale verbinding 1,80 m ,50 m ,00 m Diagonale verbinding 1,80 m ,50 m ,00 m Platformdiagonalen 1,80 m ,50 m ,00 m 42980

47 47 Basisverbinding voor s met rijbalken 1,80 m ,50 m ,00 m Basisverbinding voor s met traversen 1,80 m ,50 m ,00 m Lengteplank 1,80 m ,50 m ,00 m Dwarsplank 0,75 m ,35 m ,00 m Opstapbeugel 0,40 m 42940

48 48 Opbouwframes, normale 0,75 m x 1,12 m ,75 m x 1,96 m Opbouwframe, breedte 1,35 m x 1,12 m ,35 m x 1,96 m ,90 m x 1,96 m Opbouwframe met luik 1,35 m x 1,96 m Driehoekige traverse 2,25 m - 2,45 m Schuine klimladder 2,25 m - 2,45 m 42961

49 49 Leuning 2,65 m Leuning, afgerond 2,65 m Zwenkwielen met spindel 125 mm (stuk) mm (VE) mm (stuk) Zwenkwielen met tap 125 mm (stuk) mm (VE) 42871

50 50 7. Toebehoren Ballastgewicht (schijf) Ballastgewicht Verlengingsbuis 0,50 m Muuranker 0,90 m 42920

Skyworks Vouwsteiger Gebruikershandleiding

Skyworks Vouwsteiger Gebruikershandleiding Skyworks Vouwsteiger V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Skyworks BV Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5140050 Fax 010-5140055 E-mail: info@skyworks.nl Website:

Nadere informatie

Opbouw- en gebruiksaanwijzing

Opbouw- en gebruiksaanwijzing Opbouw- en gebruiksaanwijzing Tankwagenleiter Als u meer informatie wenst te ontvangen of als er bepaalde problemen optreden die niet uitvoerig genoeg in deze opbouw- en gebruiksaanwijzing worden behandeld,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFT. steiger-hd ,6 x 3/2,5 TOEPASSING OPBOUW. Art Versie: GEVELSTEIGER HANDLOCK

GEBRUIKSVOORSCHRIFT. steiger-hd ,6 x 3/2,5 TOEPASSING OPBOUW. Art Versie: GEVELSTEIGER HANDLOCK 760047 GEBRUIKSVOORSCHRIFT GEVELSTEIGER HANDLOCK steiger-hd 1000-3-0,6 x 3/2,5 TOEPASSING 1. De gevelsteiger mag tot 30 meter werkvloerhoogte worden gebruikt en dient volgens voorschrift van de fabrikant

Nadere informatie

Rolsteigers. voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG

Rolsteigers. voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG 19-04- 06 Rolsteigers voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Layher rolsteigers zijn voor veel

Nadere informatie

Montagelift Typ: KAL 275 art.-nr. 12373

Montagelift Typ: KAL 275 art.-nr. 12373 BERUFSGENOSSENSCHAFT Montagelift Typ: KAL 275 art.-nr. 12373 A-BAU 02054 Montage- en gebruikshandleiding De Mmontagelift dient voor het heffen of het neerlaten van constructiedelen en lasten bij montagewerkzaamheden

Nadere informatie

Layher rolsteigers zijn voor veel werkzaamheden op hoogte, veilig, snel en eenvoudig te (de)monteren.

Layher rolsteigers zijn voor veel werkzaamheden op hoogte, veilig, snel en eenvoudig te (de)monteren. Layher rolsteigers zijn voor veel werkzaamheden op hoogte, veilig, snel en eenvoudig te (de)monteren. Layher rolsteigers zijn vervaardigd uit dikwandig aluminium waardoor kwaliteit en duurzaamheid gegarandeerd

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK. Let op: Basic Line wordt standaard niet gebruikt als vrijstaande steiger!

HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK. Let op: Basic Line wordt standaard niet gebruikt als vrijstaande steiger! ASC Group - Aluminium Rolsteiger, type 100-28-7 x 2.000 mm met penverbinding en volgens NEN-EN 1004 EN 1298 HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK Let op: Basic Line wordt standaard niet gebruikt als vrijstaande

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies Steigerverhuur Houten www.steigerverhuurhouten.nl Veiligheidsinstructies Lees vóór aanvang van de montage- en demontagewerkzaamheden eerst onderstaande veiligheidsinstructies en volg alle aanwijzingen

Nadere informatie

LAYHER ROLSTEIGERS MONTAGEMETHODE. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Editie 01.02.2015

LAYHER ROLSTEIGERS MONTAGEMETHODE. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Editie 01.02.2015 Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. LAYHER ROLSTEIGERS MONTAGEMETHODE Editie 01.02.2015 P2 Montagehandleiding Comform NEN-EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG en Arbo Informatieblad-21 Voor rolsteigers

Nadere informatie

HANDLEIDING OPBOUW EN GEBRUIK

HANDLEIDING OPBOUW EN GEBRUIK HANDLEIDING OPBOUW EN GEBRUIK CONFORM EN-98-IM-NL Rolsteiger smal 500 Rolsteiger breed 500 Trapsteiger 5300 Vouwsteiger smal 500 Vouwsteiger breed 5500 (met doorbouwmogelijkheid) Sterkte- en stabiliteitsberekeningen

Nadere informatie

WIENESE ROLSTEIGER HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK

WIENESE ROLSTEIGER HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK WIENESE ROLSTEIGER HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK Verrijdbare aluminium steigers, volgens de normering EN-1004. Toegestane belasting 250 kg/m² gelijkmatig verdeeld over het platform, klasse 3. De maximale

Nadere informatie

HANDLEIDING MONTAGE CUPLOK TRAPPENTOREN

HANDLEIDING MONTAGE CUPLOK TRAPPENTOREN Pagina: 1 van 14 Inleiding Deze procedure dient door de leidinggevende monteur te worden opgevolgd, om zodoende zeker te stellen dat de uitvoering op een juiste en veilige wijze geschied. Pagina: 2 van

Nadere informatie

Aluminium Rolsteigers type Euroscaffold en Extrusie. Gebruikershandleiding voor opbouw en gebruik

Aluminium Rolsteigers type Euroscaffold en Extrusie. Gebruikershandleiding voor opbouw en gebruik Aluminium Rolsteigers type Euroscaffold en Extrusie Gebruikershandleiding voor opbouw en gebruik Gebruikershandleiding Connecting aluminium Rolsteiger versie H 11-07-2011.doc Pagina 1 van 15 Connecting

Nadere informatie

Sky-Line Uitwijkconsole voor Rolsteiger

Sky-Line Uitwijkconsole voor Rolsteiger Sky-Line Uitwijkconsole voor Rolsteiger V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Skyworks BV Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5140050 Fax 010-5140055 E-mail: info@skyworks.nl

Nadere informatie

Pro-Line aluminium Rolsteiger. Gebruikershandleiding V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U

Pro-Line aluminium Rolsteiger. Gebruikershandleiding V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Pro-Line aluminium Rolsteiger V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Skyworks Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5140050 Fax 010-5140055 E-mail: info@skyworks.nl Website:

Nadere informatie

CUSTERS ROLSTEIGER type HANDY 1300 en HANDY 700

CUSTERS ROLSTEIGER type HANDY 1300 en HANDY 700 OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING CUSTERS ROLSTEIGER type HANDY 1300 en HANDY 700 maximale belasting: 200 kg/m 2 maximale platformhoogte: 12 meter binnen 8 meter buiten December 2011 CUSTERS HYDRAULICA B.V.

Nadere informatie

Professionele trapladder Gecoat.

Professionele trapladder Gecoat. Professionele trapladder Gecoat. Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte. Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik. Voorzien van een kunststof gereedschapsbak boven een aluminium trede. Scharnierend

Nadere informatie

ALUMINIUM PRODUKTEN WORMER B.V. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE APW, HT en EURO

ALUMINIUM PRODUKTEN WORMER B.V. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE APW, HT en EURO ALUMINIUM PRODUKTEN WORMER B.V. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE APW, HT en EURO Verrijdbare aluminium steigers, volgens de normeringen: NEN - EN 1004 en de Europese

Nadere informatie

Trappentoren voor Aluminium Rolsteigers type Euroscaffold en Extrusie. Gebruikershandleiding voor opbouw en gebruik

Trappentoren voor Aluminium Rolsteigers type Euroscaffold en Extrusie. Gebruikershandleiding voor opbouw en gebruik Trappentoren voor Aluminium Rolsteigers type Euroscaffold en Extrusie Gebruikershandleiding voor opbouw en gebruik Connecting Technisch handels- en constructiebedrijf Noordervaartdijk 15 1561 PS Krommenie

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK

HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK 1 ASC Group - Aluminium Rolsteiger, type 135-28-7 x 2.500 mm met ribbelpen en volgens NEN-EN 1004-3 - 8/12 -XXXD HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK Verrijdbare aluminium steiger, volgens de normering NEN-EN

Nadere informatie

maximale belasting: 300 kg

maximale belasting: 300 kg OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING CUSTERS RAAMSTEIGER maximale belasting: 300 kg Maart 2015 9505.916.001NL CUSTERS HYDRAULICA B.V. Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY NL Telefoon : +31 (0) 478 55 30 00 Postbus

Nadere informatie

ALUMINIUM RUWBOUWSTELLING

ALUMINIUM RUWBOUWSTELLING OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING ALUMINIUM RUWBOUWSTELLING CUSTERS APRIL 2009 CUSTERS HYDRAULICA B.V. Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY NL Telefoon : +31 (0) 478 55 30 00 Postbus 22, 5800 AA VENRAY NL Fax :

Nadere informatie

NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374. 760260 www.altrex.com. Relax. Het is een Altrex.

NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374. 760260 www.altrex.com. Relax. Het is een Altrex. NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374 760260 www.altrex.com Relax. Het is een Altrex. NL Handleiding opbouw en gebruik art. nr. 760260 versie 01/09 Copyright Altrex B.V. 09 Alle

Nadere informatie

Nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers

Nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers Schilders, gevelwerkers, installateurs, zzp ers en particulieren: allemaal maken ze gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Maar de veiligheid laat daarbij nog wel eens

Nadere informatie

OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING CUSTERS GEVELSTEIGER Type HANDY SUPER 4 maximale belasting 200 kg/m 2 EN 12810-3N-SW06/305/250-H1-A-LS ( A r t. n r. : 9 5 0 5. 2 0 0. 0 2 0 N L / n o v e m b e r 2 0 1 3

Nadere informatie

Kombi 150x180 Kombi 75x180. http://www.layher.nl/rolsteiger//brochure/rolsteiger.htm. Zijsteunen en zijsteunschoren. Extra werkbordes.

Kombi 150x180 Kombi 75x180. http://www.layher.nl/rolsteiger//brochure/rolsteiger.htm. Zijsteunen en zijsteunschoren. Extra werkbordes. pagina 2 van 8 Uni 150x285 Uni 75x285 werkhoogte(m) / stahoogte(m) 4.35 5.35 6.35 7.35 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 2.35 3.35 4.35 5.35 6.35 7.35 8.35 9.35 10.35 11.35 1299.008 Standelement 150/ 8

Nadere informatie

CUSTERS BUDGET-/MODULO PLUS ROLSTEIGER

CUSTERS BUDGET-/MODULO PLUS ROLSTEIGER OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING CUSTERS BUDGET-/MODULO PLUS ROLSTEIGER maximale belasting: 150 kg/m 2 (2 personen plus gereedschap) Art. nr. 9509.700.003NL SEPTEMBER 2013 CUSTERS HYDRAULICA B.V. Smakterweg

Nadere informatie

OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING CUSTERS TRUCKSTEIGER OKTOBER 2008 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. ONDERDELEN 4 3. SAMENSTELLING 7 4. MONTAGE 9 5. GEBRUIK. 17 6. VERPLAATSEN. 18 7. ONDERHOUD. 19 Custers Hydraulica

Nadere informatie

Raadpleeg ook de handleiding van uw basisdrager voor meer informatie

Raadpleeg ook de handleiding van uw basisdrager voor meer informatie Raadpleeg ook de handleiding van uw basisdrager voor meer informatie Geachte klant, Wij zijn blij dat u een product van Thule gekozen hebt en wensen u veel plezier bij het gebruik. Belangrijk hiervoor

Nadere informatie

CUSTERS ROLSTEIGER type CORONA 70 en CORONA 130

CUSTERS ROLSTEIGER type CORONA 70 en CORONA 130 OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING CUSTERS ROLSTEIGER type CORONA 70 en CORONA 130 maximale belasting: 200 kg/m 2 maximale platformhoogte:12 meter binnen 8 meter buiten Januari 2012 / 9505.400.001NL CUSTERS

Nadere informatie

LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN

LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN UNI 285X150 Bouwhoogtes Comform NEN-EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG en Arbo Informatieblad-21 Uitgave 02.2015 Om te voldoen aan de eisen voor een veilige (de)montage van

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK Versie 2013: met voorloopleuning AGS (Advantaged Guardrail System)

HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK Versie 2013: met voorloopleuning AGS (Advantaged Guardrail System) 1 ASC Group - Aluminium Rolsteiger, type 135-28-7 x 1.9/2.5/3 m volgens NEN-EN 1004-3 - 8/12 -XXXD HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK Versie 2013: met voorloopleuning AGS (Advantaged Guardrail System)

Nadere informatie

Faraone-Steigers. Gebruikershandleiding Rolsteiger

Faraone-Steigers. Gebruikershandleiding Rolsteiger Gebruikershandleiding Rolsteiger Vooraf: In deze handleiding wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de Faraone rolsteiger veilig opgebouwd dient te worden. De stappen worden aan de hand van toelichtende foto

Nadere informatie

CUSTERS TRAPPENTOREN type HANDY

CUSTERS TRAPPENTOREN type HANDY OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING CUSTERS TRAPPENTOREN type HANDY maximale belasting: 200 kg/m 2 maximale platformhoogte: 12 meter binnen 8 meter buiten 9.505.600.012NL Sept. 2014 CUSTERS HYDRAULICA B.V.

Nadere informatie

Nieuwe veiliger opbouw van rolsteigers

Nieuwe veiliger opbouw van rolsteigers Schilders, gevelwerkers, installateurs, zzp ers en particulieren: allemaal maken ze gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Maar de veiligheid laat daarbij nog wel eens

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Aluminium Schilderstelling V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Skyworks B.V. Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5140050 Fax 010-5140055 E-mail: info@skyworks.nl Website:

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung LAH 500 Loudspeaker Mounting Hardware Montagehandleiding 1 Neumann LH 29 * 20 Nm * K&M TV-Pin 49 Nm 2 2.1 2.2 2.3 * 2 Nm * Sourced from 3rd parties Belangrijke veiligheids- en montage-aanwijzingen Belangrijke

Nadere informatie

HANDLEIDING OPBOUW EN GEBRUIK

HANDLEIDING OPBOUW EN GEBRUIK HANDLEIDING OPBOUW EN GEBRUIK CONFORM EN-298-IM-NL Rolsteiger smal 500 Rolsteiger breed 5200 Trapsteiger 5300 Vouwsteiger smal 5400 Vouwsteiger breed 5500 (met doorbouwmogelijkheid) Sterkte- en stabiliteitsberekeningen

Nadere informatie

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG Overstapbordes t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie VEILIG WERKEN OP HOOG Skyworks B.V. Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs tel. 010-514 00 50 fax 010-514 00 55 e-mai: info@skyworks.nl

Nadere informatie

CUSTERS ALUMINIUM TRAPSTEIGER

CUSTERS ALUMINIUM TRAPSTEIGER OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING CUSTERS ALUMINIUM TRAPSTEIGER maximale belasting: 200 kg/m 2 (2 personen plus gereedschap) APRIL 2009 CUSTERS HYDRAULICA B.V. Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY NL Telefoon :

Nadere informatie

Handleiding. ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE ASC, HT en EURO. BREDE ROLSTEIGER (135 cm. of XXL uitvoering van 150 cm.)

Handleiding. ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE ASC, HT en EURO. BREDE ROLSTEIGER (135 cm. of XXL uitvoering van 150 cm.) Handleiding ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE ASC, HT en EURO BREDE ROLSTEIGER (135 cm. of XXL uitvoering van 150 cm.) SMALLE ROLSTEIGER (75 cm of XXL uitvoering van 90 cm.) Versie: 1.3 Datum: 16-03-2016 Verrijdbare

Nadere informatie

Montagehandleiding voor H-Air

Montagehandleiding voor H-Air Montagehandleiding voor H-Air De mechanische installatie van de kachel, frontlijst e.d. wordt hier beschreven Elektrische montage van de ventilatorbak: De ventilator mag alleen door een erkend elektricien

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Alvorens een steiger te gebruiken dient u de veiligheidsvoorschriften en gebruikershandleiding te hebben gelezen en deze te begrijpen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bewaar de veiligheidsinstructies

Nadere informatie

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 /

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 / AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / 381.61.01 Fax: 0(032) 9 / 381.61.00 http://www.afixgroup.com BEREKENIINGSNOTA STEIGER EN 12810 2N SW12 / 257 H2 A - LA WERKHOOGTE = 38,,50 M Berekeningsnota

Nadere informatie

Rolsteiger SOLIDE type RS - 075/135 Conform EN-1298-IM-nl x fr Aluminium rolsteigers volgens de Europese norm EN 1004.

Rolsteiger SOLIDE type RS - 075/135 Conform EN-1298-IM-nl x fr Aluminium rolsteigers volgens de Europese norm EN 1004. HANDLEIDING Rolsteiger SOLIDE type RS - 075/135 Conform EN-1298-IM-nl x fr Aluminium rolsteigers volgens de Europese norm EN 1004. 1 Deze gebruikershandleiding werd zo zorgvuldig mogelijk samengesteld

Nadere informatie

Sky-Roof aluminium Daksteiger Gebruikershandleiding

Sky-Roof aluminium Daksteiger Gebruikershandleiding Sky-Roof aluminium Daksteiger V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Skyworks BV Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5140050 Fax 010-5140055 E-mail: info@skyworks.nl

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Handleiding Vlonderframes

Handleiding Vlonderframes Handleiding Vlonderframes Pagina 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 VOORBEREIDEN... 4 VERPLAATSEN... 7 OPTIONEEL... 10 MONTAGE / DEMONTAGE... 11 Pagina 2 Inleiding In deze handleiding wordt de toepassing en

Nadere informatie

WAARSCHUWING TOEPASSING

WAARSCHUWING TOEPASSING WAARSCHUWING Deze handleiding geeft instructies voor het correct opbouwen en veilig gebruiken van aluminium rolsteigers. De gebruiker is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de handleiding op de

Nadere informatie

STANDAARD-BOX VB 100

STANDAARD-BOX VB 100 STANDAARD-BOX VB 100 Klosterhofweg 62 Tel: +492166-2163850 Site: www.euroverbau.de D-41199 Mönchengladbach-Güdderath Fax: +492166-1320506 Mail: info@euroverbau.de GmbH Verkoop & Verhuur Nederland: Postbus

Nadere informatie

Rolsteigers. voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG

Rolsteigers. voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG 01-05-2010 Rolsteigers voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Layher rolsteigers zijn voor veel

Nadere informatie

Blitz steiger. Montage- en gebruikshandleiding. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. 05-07- 04

Blitz steiger. Montage- en gebruikshandleiding. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. 05-07- 04 Montage- en gebruikshandleiding Blitz steiger 05-07- 04 Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. De Layher Blitz-steiger is voor de gebruiker van frame systemen het steigersysteem bij uitstek. Het uitgangspunt

Nadere informatie

SOLIDE nv Senatorlaan 12 B 3201 Langdorp www.solide.com Tel: +32 13 772 313 E-mail: info@solide.com

SOLIDE nv Senatorlaan 12 B 3201 Langdorp www.solide.com Tel: +32 13 772 313 E-mail: info@solide.com Gebruikshandleiding Conform EN-1298-IM-nl x fr Rolsteiger SOLIDE type RS 075-4S Rolsteiger SOLIDE type RS 135-4S Aluminium rolsteigers volgens de Europese norm EN 1004. SOLIDE nv Senatorlaan 12 B 3201

Nadere informatie

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15 Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 Doelgroep Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier op veiligheid kunnen controleren. De steigercontroleur

Nadere informatie

Rolsteigers Ladders Trappen

Rolsteigers Ladders Trappen ALU KLIMMATERIALEN Made in Holland Aluminium rolsteigers Klap- en vouwsteigers Ladders - trappen Constructies op maat Klasse A materiaal Alles gecertificeerd volgens de strengste euro-eisen Rolsteigers

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Ladders

Gebruiksaanwijzing Ladders Gebruiksaanwijzing Ladders 1 2 3 4 Veilig gebruik van een ladder Alle ladders die in Nederland in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de Warenwet waarvan de eisen zijn vastgelegd in het Besluit

Nadere informatie

NL Handleiding opbouw en gebruik Vouw- / Rolsteiger 3400 EN 1004 EN D van 32

NL Handleiding opbouw en gebruik Vouw- / Rolsteiger 3400 EN 1004 EN D van 32 NL Handleiding opbouw en gebruik Vouw- / Rolsteiger 3400 EN 1004 EN 1298 738890-D-1011 www.altrex.com Relax. Het It s an is een Altrex. Altrex. 1 van 32 fi g.1 fi g.2 fi g.3 fi g.4 fi g.5 fi g.6 fi g.7

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding voor CarTeck garagekanteldeur DF Laatst bijgewerkt 08-10-07

Montage- en gebruikshandleiding voor CarTeck garagekanteldeur DF Laatst bijgewerkt 08-10-07 Montage- en gebruikshandleiding voor CarTeck garagekanteldeur DF Laatst bijgewerkt 08-10-07 Deze handleiding dient na de montage aan de eigenaar van de deur te worden verstrekt ter documentatie en voor

Nadere informatie

6301 9303 04/2002 BE/NL

6301 9303 04/2002 BE/NL 60 90 04/00 BE/NL Voor de vakman Montagevoorschrift Montageset voor gegolfd dak Montage boven op dak Zorgvuldig lezen vóór de montage Voorwoord Over dit voorschrift Dit montage- en onderhoudsvoorschrift

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Telescoopladders Multifunctionele ladders Werkplatformen Aanlegladders Trapladders Functionele ladders Montage- en gebruiksaanwijzing overeenkomstig EN 131-3: 2007 (D) Inhoudsoverzicht 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Handleiding opbouw en gebruik Rolsteiger 4100 en 4200, Vouwsteiger K2

Handleiding opbouw en gebruik Rolsteiger 4100 en 4200, Vouwsteiger K2 FR Handleiding opbouw en gebruik Rolsteiger 4100 en 4200, Vouwsteiger 4400 - K2 Manuel construction et utilisation Echafaudages roulants 4100 en 4200, Echafaudage pliant 4400 - K2 EN 1004 760200-B-1210

Nadere informatie

Aluminium Rolsteigers type Alu-Top Extrusie. Gebruikershandleiding voor opbouw en gebruik

Aluminium Rolsteigers type Alu-Top Extrusie. Gebruikershandleiding voor opbouw en gebruik Aluminium Rolsteigers type Alu-Top Extrusie Gebruikershandleiding voor opbouw en gebruik Gebruikershandleiding Alu-Top aluminium Rolsteiger versie M 11-2015.doc Pagina 1 van 15 Rotgers Klimmaterialen Importeur

Nadere informatie

SPROEIAGGREGAAT HANDLEIDING. Spezialmaschinen 270.0409 -- 07 / 2004 -- NEDERLAND. Änderungsstand: Index 0 NL P05

SPROEIAGGREGAAT HANDLEIDING. Spezialmaschinen 270.0409 -- 07 / 2004 -- NEDERLAND. Änderungsstand: Index 0 NL P05 SPROEIAGGREGAAT HANDLEIDING Änderungsstand: Index 0 NL P05 270.0409 -- 07 / 2004 -- NEDERLAND 1 Deze uitgave Bij de aankoop van deze kantenaanlijmmachine hebt u gekozen voor een model met een individuele

Nadere informatie

LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN

LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN KOMBI 180X75 Bouwhoogtes Comform NEN-EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG en Arbo Informatieblad-21 Uitgave 07.2015 Om te voldoen aan de eisen voor een veilige (de)montage van

Nadere informatie

Glasimpex Schiedam BV. Toolbox: Instructie gebruik uitkragend steiger. ROC Leiden: montage atriumgevels

Glasimpex Schiedam BV. Toolbox: Instructie gebruik uitkragend steiger. ROC Leiden: montage atriumgevels Glasimpex Schiedam BV Toolbox: Instructie gebruik uitkragend steiger. ROC Leiden: montage atriumgevels Inleiding: voor de montage van de atriumgevels ten behoeve van bovengenoemd project is door Glasimpex,

Nadere informatie

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties De juiste breedte en lengte bestellen Breedte De standaardbreedtes van onze schermdoeken zijn dusdanig gekozen dat ze aansluiten bij de gebruikelijke vakmaten van de kas. Zie onderstaande tabel: Standaardbreedte

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK BJ 2007 Lees voor gebruik van de krik om veiligheidsredenen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. STEBER C.B. Techniek www.gaswinkel.com TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP)

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Montagehandleiding draagarmstellingen Type: Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Geachte klant, Bij de ontwikkeling van deze draagarmstelling

Nadere informatie

Draagdoorn. Gebruiksaanwijzing. Draagdoorn

Draagdoorn. Gebruiksaanwijzing. Draagdoorn Gebruiksaanwijzing 2 Inhoud -versnl01-0415 Inhoud Aanwijzingen voor de lezer... 4 Toepasbaarheid... 4 Afbeeldingen... 4 Geaccentueerde tekstgedeelten... 4 Productbeschrijving... 5 Productidentificatie...

Nadere informatie

Veiligheid GEVAAR. Inhoudsopgave WAARSCHUWING OPGELET. Veranderingen v.w.b. editie Elster GmbH Edition

Veiligheid GEVAAR. Inhoudsopgave WAARSCHUWING OPGELET. Veranderingen v.w.b. editie Elster GmbH Edition 0 Elster GmbH Edition 0. Vertaling uit het Duits 0 D GB F I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Bedieningsvoorschrift Magneetklep zonder demping ombouwen tot een magneetklep met demping of demper

Nadere informatie

OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING volgens EN 1298

OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING volgens EN 1298 OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING volgens EN 1298 CUSTERS ROLSTEIGER Type HANDY 700 en HANDY 1300 volgens EN 1004 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID... 3 3. CONTROLE VAN DE LEVERING...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Conform EN-1298-IM-nl x fr

Gebruikshandleiding Conform EN-1298-IM-nl x fr Gebruikshandleiding Conform EN-1298-IM-nl x fr Rolsteiger Kelfort type 3827 Rolsteiger Kelfort type 3828 Aluminium rolsteigers volgens de Europese norm EN 1004. Ferney Group BV. Ampèrestraat 15 1704 SM

Nadere informatie

Installatie en bedieningsvoorschriften

Installatie en bedieningsvoorschriften Installatie en bedieningsvoorschriften Luchtbehandelingskast KG / KGW in ATEX-uitvoering voor Ex-toepassing Belangrijke informatie voor de gebruiker Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding Bedienings- en montagehandleiding Woord vooraf Deze handleiding geeft inzicht in de werking, de montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. U dient zich tijdens plaatsing en montage

Nadere informatie

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.).

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.). 14.01 GEVAAR Vallen. 14.02 WERK IN UITVOERING Bij werkzaamheden boven 2,5 m moeten altijd maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes,

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

Installatie en bedieningsvoorschriften

Installatie en bedieningsvoorschriften Installatie en bedieningsvoorschriften Luchtbehandelingskast KG / KGW in ATEX-uitvoering voor Ex-toepassing Belangrijke informatie voor de gebruiker (Vertaling van het orgineel) Wolf GmbH Postfach 1380

Nadere informatie

Handleiding voor opbouw -en gebruik van de kamersteiger met SCAFF-MOVER

Handleiding voor opbouw -en gebruik van de kamersteiger met SCAFF-MOVER Handleiding voor opbouw -en gebruik van de kamersteiger met SCAFF-MOVER Met een werkhoogte van 3.0 meter Deze handleiding is samengesteld door : ASC BV Verrijdbare aluminium kamersteiger met SCAFF-MOVER,

Nadere informatie

Aluminium Broeikas. extremshops.eu Grape 1.01 17-06-10. Model: Grape. Benodigd gereedschap

Aluminium Broeikas. extremshops.eu Grape 1.01 17-06-10. Model: Grape. Benodigd gereedschap Aluminium Broeikas Model: Grape Benodigd gereedschap extremshops.eu Grape.0 7-06-0 Instructies Voor het juiste gebruik, raden we u aan de opbouw van de structuur op basis van deze gids te maken en deze

Nadere informatie

OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING volgens EN 1298

OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING volgens EN 1298 OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING volgens EN 1298 CUSTERS ROLSTEIGER volgens EN 1004 06-07.nl 1 Custers Hydraulica B.V., Venray, Nederland, juni 2007 Niets uit deze publicatie mag overgenomen en/of vermenigvuldigd

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona Veiligheidsinstructies Potkrik Datona *dt-53304man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik en veiligheid...

Nadere informatie

Premium aluminium Rolsteiger. Gebruikershandleiding V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U

Premium aluminium Rolsteiger. Gebruikershandleiding V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Premium aluminium Rolsteiger V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Skyworks BV Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5140050 Fax 010-5140055 E-mail: info@skyworks.nl Website:

Nadere informatie

ZWENKARMSTELLING. Postbus 165 7670 AD VRIEZENVEEN NL. Tel : +31 (0)6-11169321 E-mail : info@megamagazijninrichting.nl

ZWENKARMSTELLING. Postbus 165 7670 AD VRIEZENVEEN NL. Tel : +31 (0)6-11169321 E-mail : info@megamagazijninrichting.nl ZWENKARMSTELLING VERSIE : 2.10 December 2013 UW LEVERANCIER : MEGA Magazijninrichting B.V. Postbus 165 7670 AD VRIEZENVEEN NL Tel : +31 (0)6-11169321 E-mail : info@megamagazijninrichting.nl MEGA Magazijninrichting

Nadere informatie

9 T n o c ebv e b ho ^rx en I oij[ci CZYZgaVcYh

9 T n o c ebv e b ho ^rx en I oij[ci CZYZgaVcYh Toebehoren Systeem TI Ingeschoven Uitgeschoven Omschrijving Systeem TI Art. Nr. 106.00203 Toepassingsgebied: Hoogteverstelling van werkbanken, montagetafels en toevoersystemen Technische gegevens Belasting

Nadere informatie

LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN

LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN UNI 285X150 Bouwhoogtes Comform NEN-EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG en Arbo Informatieblad-21 Uitgave 07.2015 Om te voldoen aan de eisen voor een veilige (de)montage van

Nadere informatie

Montagehandleiding. WinPal. Multifunctionele houder Multifunctional Mounting System. Made in Germany

Montagehandleiding. WinPal. Multifunctionele houder Multifunctional Mounting System. Made in Germany Montagehandleiding WinPal Multifunctionele houder Multifunctional Mounting System Made in Germany WinPal - De multifunctionele houder WinPal Hartelijk gelukgewenst met de aanschaf van uw innovatieve WinPal

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Telescoopladder

Gebruikshandleiding. Telescoopladder Gebruikshandleiding Telescoopladder Instructies Algemeen De telescoopladder kan worden versteld van een compact formaat (fig. 1)tot de volle lengte (fig. 2) of tot elke mogelijke tussenliggende lengtes

Nadere informatie

SOLIDE nv Senatorlaan 12 B 3201 Langdorp Tel:

SOLIDE nv Senatorlaan 12 B 3201 Langdorp  Tel: Gebruikshandleiding Conform EN-1298-IM-nl x fr Rolsteiger SOLIDE type RS - 075 Rolsteiger SOLIDE type RS - 135 Aluminium rolsteigers volgens de Europese norm EN 1004. SOLIDE nv Senatorlaan 12 B 3201 Langdorp

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Telescoopladder

Gebruikershandleiding. Telescoopladder Gebruikershandleiding Telescoopladder Instructies Algemeen De telescoopladder kan worden versteld van een compact formaat (fig. 1) tot de volle lengte (fig. 2) of tot elke mogelijke tussenliggende lengte

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DAKSTEIGER

GEBRUIKERSHANDLEIDING DAKSTEIGER GEBRUIKERSHANDLEIDING DAKSTEIGER Artikelnr. 70801100 t/m 70801600 Inhoudsopgave Pag. 1: Maximale belasting Pag. 2: Samenstellingslijst Pag. 3: Beschrijving onderdelen Pag. 4, 5, 6: Opbouwinstructie Pag.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona *dt-53124man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie