Een EEUW onder de TOREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een EEUW onder de TOREN"

Transcriptie

1 P BELGIQUE -BELGIË P.P. - P.B. BC GRATIS VERSPREIDING IN SINT-MARIABURG EN OMGEVING - AFGIFTEKANTOOR 2950 KAPELLEN CENTRUM - DRIEMAANDELIJKS - WIJKWERKING MARIABURG V.Z.W. JUBILEUMBOEK Een EEUW onder de TOREN Naar het einde van druk werkjaar Zilveren Mariaburgse Feesten Tijdens de afsluiting van het jubileumjaar 100 jaar kerk op zondag 23 oktober met om u. een pontificale hoogmis gevolgd door een receptie in Elcks Thuys zal het nieuwe boek Een EEUW onder de TOREN voorgesteld worden en beschikbaar zijn voor al wie het vooraf besteld heeft of het alsdan wil aankopen. Dit jubileumboek werd samengesteld met teksten, foto s en tekeningen uit het Heemkundig Documentatiecentrum. Een gans jaar maakten Walter Lauriks en Ludo Van Bouwel met hun medewerkers artikels voor Kerk en Leven in verband met de geschiedenis van het honderdjarig kerkgebouw. Op vaag van velen werden deze artikels verwerkt tot een rijk geïllustreerd boek. Bijna 15 jaar na het verschijnen van Metamorfose (100 jaar Sint- Mariaburg) komt nu een nieuw standaardwerk uit, waarin vele aspecten van het Mariaburgs dorpsleven tijdens de voorbije eeuw opgeroepen worden. Na 23 oktober zal het boek tegen 25 euro te koop zijn in het Heemkundig Documentatiecentrum, op het parochiesecretariaat, in Dienstencentrum Antverpia, en in de drie krantenwinkels van Sint-Mariaburg. Het kan ook altijd besteld worden door overschrijving van 25 euro op rekening IBAN: BE BIC: ARSPBE22 van Wijkwerking Mariaburg vzw met vermelding Een eeuw onder de toren. Als uitzonderlijke promotieactie wordt tijdens de Mariaburgse Feesten op de stand van de Wijkwerking de mogelijkheid geboden om tegen cashbetaling alsnog tegen de gunstprijs van 20 euro in te tekenen voor het boek. Tussen de Mariaburgse Feesten van 2010 en de 25e editie op 23, 24 en 25 september 2011 is er alweer enorm veel gebeurd in de wijk. Vers in het geheugen liggen de vele straatfeesten die afgelopen zomer in de diverse kwartieren van Sint-Mariaburg de inwoners weer wat dichter bij elkaar brachten. Spijts het barslechte weer werd ook de avond Concert in de wijk op 21 juli nog als een succes ervaren. Van onder de tentjes konden de muziekliefhebbers op de Antverpiaparking genieten van de optredens, verzorgd door Sébi Lee en Chris D. Smith, maar ook van spijs en drank en veel gezellige kout. Het tiende straatfeest van de buurt Vredelei-Floris Verbraekenlei groeide weer uit tot een gezellige happening. Minder goed weer verhinderde de Mariaburgers niet met volle teugen te genieten van het Concert in de wijk op de Antverpiaparking. Onvergetelijk was het eerste weekend van augustus weer de Velo Classic, een evenement waar Sint-Mariaburg trots op mag zijn en waarover meer op sportbladzijde 7. De Wijkwerking heeft in het voorbije werkjaar intens samengewerkt met de Kerkraad en het Parochieteam van Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand om met concerten, gidsbeurten en een grote tentoonstelling het eeuwfeest van het kerkgebouw met de nodige luister te vieren. Begin oktober wordt als voorlaatste activiteit een bedevaart naar Scherpenheuvel ingericht. Iedereen heeft ooit wel eens met de jeugdbewegingen, fietsclubs of andere verenigingen een tocht naar dat bedevaartsoord ondernomen. Ook Sint-Mariaburg, dat door zijn naam duidelijk verwijst naar Onze-Lieve-Vrouw, treedt n.a.v. het jubileumjaar in deze traditie. Meer info op blz. 6. Orgelpunt van dit jubileumjaar wordt de Pontificale Hoogmis die door de Antwerpse bisschop Mgr. Bonny samen met de andere priesters van de parochie en de federatie zal opgedragen worden. Zondag 23 oktober is iedereen om uur uitgenodigd om dit mee te maken in de kerk. Nadien wordt door het feestcomité in parochiezaal Elcks Thuys een receptie aangeboden. (LVB) WIJKWERKING MARIABURG vzw Rekeningnummer: IBAN BE Bezoek ons op is een periodieke uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in herfst, winter, lente en zomer. Werkten mee aan dit nummer: Nora Augustijns, Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers, Marc Elseviers, Walter Lauriks, Jan Nietvelt, Ludo Van Bouwel, Guy Van Look, Marc Wouters & Koen Fasseur. Verantwoordelijke uitgever : Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 Kapellen, Tel. 03/ , gsm 0476/ Dirk Bauwens Kapelsesteenweg Brasschaat Tel.: CBFA nr WONING HOSPILALISATIE AUTO GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING VAN UW VERZEKERING Breng uw polissen mee en bespaar mogelijk honderden euro!

2 MENSEN BM s verlieten ons... Richard Bruneel (7/11/1914 2/7/2011) In RVT Buitenhof te Brasschaat overleed de heer Richard Bruneel in de gezegende leeftijd van 97 jaar. Zijn echtgenote Frieda Maes ontviel hem in Richard Bruneel was in zijn beroepsleven advocaat en gewezen lid van de Raad der Orde. Hij schreef in dit verband een lijvig boek van bijna 170 pagina s, getiteld: Herinneringen uit mijn carrière als advocaat en studententijd. Alhoewel zijn kantoor in Antwerpen gevestigd was, bleef hij steeds een echte Mariaburger. Hij schreef nog andere publicaties, o.a. Gedichten van een jager en Gedichten van een natuurliefhebber en wat anders. Hij was één van de stichtende leden van de Mariaburgse tennisclub Witte Duivels. Deze club werd in 1930 gesticht en had haar tennisterreinen tegenover het bekende Hotel de la Chapelle, dat tevens clubhuis was tot stopzetting van alle activiteiten in Van 1955 tot 1963 was Richard Bruneel voorzitter van de club. Toen de Koninklijke Witte Duivels in 2000 hun zeventigjarige bestaan vierden, was Richard Bruneel nog altijd lid van de vriendenkring en werd toen bedacht met de titel van Erevoorzitter. De familie Bruneel woonde een tijdje vlak bij de tennisclub, meer bepaald in de Boskapellei 98. Op latere leeftijd bouwde Bruneel nog een woning in de Guylei 30. Hij was de fiere vader van vier kinderen (drie zonen en één dochter), grootvader van negen kleinkinderen en overgrootvader van zestien achterkleinkinderen. Denise Coppens d Eeckenbrugge (4/10/ /7/2011) Barones Denise, Louise, Marie, Madeleine Coppens d Eeckenbrugge was gehuwd met Jean Bogaerts, bekende Antverpiafiguur. Zij leerde haar echtgenoot trouwens kennen toen ze bij Antverpia werkte. Het echtpaar kreeg vijf kinderen, waarvan zij er drie vrij snel verloren. Eerst woonde het gezin in de Maria Theresialei, nadien op de Antwerpsesteenweg even voorbij Betterfood. Zoon Paul is medewerker van het Heemkundig Documentatiecentrum en schreef ook mee aan het boek Metamorfose. In de kerk van Sint-Jozef te Hoogboom vond de mooie uitvaartplechtigheid plaats, waarbij ook de kleinkinderen en achterkleinkinderen actief betrokken waren. Zij getuigden hoe hun moeder en grootmoeder zielsveel van hen hield, hen graag op lekker eten vergastte en het altijd bijzonder gezellig maakte in de huiskring. Zij bleef niet van tegenslagen gespaard, want verloor ook haar broers en verschillende aangetrouwde familieleden. Toch bleef ze immer in het leven geloven, aldus pastoor Bayen in zijn homilie. Haar laatste levensjaren bracht ze door in RVT Buitenhof te Brasschaat. Roger Heyman (8/1/ /8/2011) De echtgenoot van Mathilde De Rijk stichtte destijds samen met vader de Houtzagerij Heyman aan de Boskapellei. In de gebouwen waren begin twintigste eeuw de ateliers van Antverpia en zelfs de eerste jongensschool van Sint-Mariaburg gevestigd. Roger was afkomstig uit het Waasland, maar in een periode dat er geweldig veel gebouwd werd in Sint-Mariaburg, kende de houtzagerij hier vlug veel succes. Roger was een graag geziene figuur in het publiek leven. Een goede patroon voor zijn personeel, een liefdevolle echtgenoot, een gewaardeerde nonkel voor de neefjes en nichtjes, een bourgondische levensgenieter, een actieve ondernemer in het dorpsleven. Zo typeerde pastor Blyweert hem tijdens de uitvaartdienst in de volle parochiekerk van Sint-Mariaburg. Lea Van Bocxlaer (3/7/1933 1/9/2011) De echtgenote van Adri Landa is onverwacht overleden in A.Z. Klina te Brasschaat. De uitvaartdienst vond plaats in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand in aanwezigheid van vele familieleden en vrienden. De familie Van Bocxlaer is heel bekend in de wijk. Broer Eduard en echtgenote Leentje overleden al eerder, zus Simonne leeft nog. Lea Van Bocxlaer had vier kinderen, van wie zoon Arie al overleden is, en vijf kleinkinderen. Ze was bijzonder trots op het erediploma van de staat Israël dat haar grootouders Buellens- Camps kregen, omdat ze tijdens W.O. II joodse kinderen verborgen hielden aan de Henrilei. Mariette Scheirs (4/3/1936 5/9/2011) Velen zullen zich de echtgenote van Henri Maes herinneren als de bakkersvrouw die op de Kapelsesteenweg de klanten bediende in de vermaarde Banketbakkerij Maes. Zij was afkomstig van Deurne en had samen met haar echtgenoot twee zonen Walter en Frank. De laatste tijd verbleef ze in Woon- en Zorghuis Vesalius, afdeling Zonnebloem te Brasschaat. Daar is ze onverwacht heengegaan. De uitvaartdienst vond plaats in de kerk H. Familie te Rustoord. Marie-José Gillard (15/9/1928 8/9/2011) De weduwe van Franciscus Cuypers was algemeen bekend als Miminne Gillard. Ze behoorde tot de familie die decennia lang nabij de Katerheidemolen de bekende koffiehandel In het Koffiemolentje open hield. Op die plaats bevindt zich nu het Dexiakantoor. Moeder Gillard was namelijk één van de dochters van de bekende molenaarsfamilie Janssens. Miminne verloor de strijd tegen haar ziekte en overleed stil in het A.Z. Sint-Vincentius te Antwerpen. De uitvaartdienst vond plaats in de parochiekerk van Sint-Mariaburg. GOUDEN JUBILEUM Jozeph (Jos) Reynaerts en Roza Van den Wijngaerd Op 26 augustus vierden Jos Reynaerts en Roza Van den Wijngaerd hun gouden huwelijksjubileum. De buren hadden de straat versierd en op een receptie kwamen vrienden en kennissen het gouden echtpaar feliciteren. Jos is de zoon van de uit Oorderen afkomstige Matheus Reynaerts en bijgenaamd Thijs van boerke, en Stefanie Van Linden door de kleinkinderen bonneke genoemd. Jos Reynaerts heeft 3 broers, Eduard, Petrus en Fons en 1 zuster Rita. Roza Van den Wijngaerd is afkomstig uit Wilmarsdonk (Dijckweg 1) en is de dochter van Charles Van den Wijngaerd (Charles Spie) en Maria Lenaerts. Haar ouders hadden daar de dorpsherberg De Toekomst samen met haar zussen Yvonne en Elisabeth. Jos heeft sinds 1962 bij EBES gewerkt en Roza heeft haar taak van huismoeder steeds trouw uitgevoerd. Samen hebben ze twee kinderen grootgebracht: Patrick en Theo. Zij hebben ook drie kleinkinderen. In februari 1965 zijn ze naar St.-Mariaburg verhuisd, naar de Gezondheidslei eerst in 34 en nadien naar 27, waar ze nu nog gelukkig samenwonen. Jos was actief betrokken bij Mariaburg Voetbal en een gerespecteerd duivenmelker. Zij zijn getrouwd in 1961 op 26 augustus maar voor zij getrouwd waren, hebben ze een lange weg moeten afleggen. Jos hielp zijn vader dikwijls op de boerderij. Toen reed er nog een tram met lijnnummer 77 door de Zoutestraat en reeds op 14-jarige leeftijd, toen Roza vanuit de tram Jos gezien had, wist ze dat hij de ware was. Roza kreeg ook hulp van de wattman Gusje van de Wauwer, want telkens hij aan de boerderij kwam, en Roza zat op de tram, liet hij de bel luiden zodat Jos wist dat zij op den tram zat. Bij het horen van de bel werden de werkzaamheden stilgelegd of moest er dringend een kruiwagen met mest naar de straat gereden worden. Een glimlach of even waaien naar Roza en beiden hun dag kon niet meer stuk! Elke dertig minuten kwam er een tram maar enkel als de bel ging wist Jos dat zijn geliefde op de tram zat. Soms zaten er andere dames op den tram maar enkel voor Roza ging de bel! Op Oorderen kermis hebben ze mekaar echt ontmoet in café De Speul in de Zandstraat. Hoewel ze eerst ruzie maakten ging Jos aan Maria Lenaerts vragen: Madam mag ik eens met uw dochter dansen? Dat was niet met de volle goesting van Maria, maar ze gaf toch toe maar maximum twee dansen en nie meer! Toen Jos erbij zei dat hij met haar wilde trouwen, begrijp je wel dat dit niet in dank werd aanvaard. Thuis vonden ze Jos blijkbaar geen goede partij maar de liefde kent geen grenzen. Ze spraken stiekem af of verzonnen allerlei truckjes om elkaar te zien. Toen ze samen naar de cinema wilden, liep het mis want moeder ging mee met de bus. Samen de bus op en toen Maria Jos zag, was het onmiddellijk de bus op en terug naar huis. Verder spraken ze af aan het kerhof van Ekeren en één keer werd Jos zijn vriend Bob Leemans ingeschakeld om een ontmoeting te regelen. Uiteindelijk na de dood van Charles Spie en nadat de rouwperiode van 1 jaar bijna voorbij was, trouwden zij op 26 augustus Zij leven nu al 50 jaar samen in goede verstandhouding. Marc Elseviers (petekind van Jos Reynaerts) Gezondheidslei Brasschaat Tel.: 03 / Schilder- en decoratiewerken Gespecialiseerd in oude technieken Manu Van Meervelde o.a marmer- en houtimitatie patineren vergulden bronzeren kalk- en zandtechnieken Dag- en weekbladen Lotto loterij bingoal Belgische tierce Grote keuze in wenskaarten Kopie & faxservice, etc Openingsuren: Ma u. Di. - Vr en u Za u Kapelsesteenweg Ekeren Tel & Fax: Gezondheidslei Brasschaat Tel.: 03 / Schilder- en decoratiewerken Gespecialiseerd in oude technieken Manu Van Meervelde o.a marmer- en houtimitatie patineren vergulden bronzeren kalk- en zandtechnieken 2

3 Ken De Kort (16) met videoclips, boek en YouTube serie in de media Slechts 16 is hij, de jongste kleinzoon van landmeter Willy De Kort uit de Sint-Antoniuslei en de enige kleinzoon van Annie en Freddy Van Eersel, die jarenlang Wassalon Miele uitbaatten op de hoek van Leopoldlei-Frans Standaertlei. Maar Ken De Kort heeft door zijn originele initiatieven de voorbije maanden al menigmaal de media gehaald en wie een virtueel leven leidt op het internet, kent hem zeker van YouTube, waar hij een eigen serie heeft lopen: Vraag het aan Ken. Eind augustus was er een drukte van jewelste voor het kasteel in het park van Brasschaat. Glamourgirls en tal van andere figuranten werden rond een Audi R8 door cameralui in beeld gebracht. Centrale figuur van de videoclip die er werd opgenomen was Ken. Via YouTube kunnen jongeren mij vragen stellen, die ik op een ludieke manier probeer te beantwoorden. Zo kreeg ik de uitdaging voorgeschoteld een lied op te nemen en er een videoclip bij te maken. Vermits ik niet goed kan zingen, heb ik leren rappen. Ik werd gecoacht door Pistice die in de finale zat van My name is Michael op VTM. Zij zingen ook mee in dit lied. Heel veel vrijwilligers boden zich aan om te figureren in het park van Brasschaat. Later gaan we nog naar Nederland opnames maken met een jacht en twee boten in volle zee. Maar voordien zal Ken ook te beluisteren vallen in Lillo, waar hij in het kader van het Boekendorp zijn nieuw boek zal voorstellen. Het draagt de titel Mijn sociale netwerk, zoveel meer dan een profiel. Het boek is een eenmalige uitdaging voor Ken en dus niet iets waar hij normaal mee bezig is. Toch wil hij deze kans grijpen om even te verduidelijken waarom jongeren hier zo aan verknocht zijn, en niet alleen jongeren. Verder is hij ook reporter van Stamp Media, Statementz Channel en Filmsalon NV. Ik heb een van de grootste netlog-profielen van Vlaanderen met meer dan bezoekers. Ik post daar regelmatig testfilmpjes op om te zien hoe het publiek reageert op nieuw materiaal, vertelde hij. Ken krijgt bij al zijn ondernemingen veel steun van zijn ouders Daniël De Kort en Heidi Van Eersel. Mama Heidi staat altijd klaar om hem naar een opdracht te voeren. Wanneer ik 18 word, wil ik wel eens bekijken of ik een eigen bedrijfje kan starten. Fotoshoots, videoopdrachten, montagewerk, organisatieopdrachten, het interesseert me allemaal. Misschien kan ik dan van mijn hobby mijn beroep maken en er geld mee verdienen, concludeert deze jongeman die na een bijnadoodervaring elke minuut van zijn leven nuttig wil gebruiken. Meer info op (LVB) JAN RAES OP WERELDTOURNEE Het laatste weekend van augustus ruimte GVA twee volle rijk geïllustreerde pagina s in onder de titel: Jan Raes bereist straks zes continenten met s werelds beste orkest. Deze beroemde Mariaburgse musicus, broer van sportjournalist Frank Raes, werd in 2010 uitgeroepen tot cultuurmanager van het jaar. Sedert 2008 is hij algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, nadat hij voordien ook al artistiek directeur was van het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen, Intendant van de Filharmonie en algemeen directeur van het Rotterdams Filharmonisch Orkest. Voor de 125e verjaardag van het Koninklijk Concertgebouw plant hij als primeur een wereldtournee langs zes continenten. (LVB) HENRI COENE IN ANTVERPIA De komende weken kan het ruime publiek nog kennis maken met en genieten van het oeuvre dat de Mariaburgse accordeonvirtuoos Henri Coene creëerde. Van 7 tot 30 oktober kan men in het Antverpiagebouw een tentoonstelling van foto s en allerhande documenten bekijken in zaal Van den Weyngaert. Zondag 9 oktober wordt om 11 uur in zaal De Baeck van het Antverpiagebouw een aperitiefconcert verzorgd door Ivan Smeulders, accordeonleraar, met zijn leerlingen van de Brasschaatse Muziekacademie. (LVB) MUZIEK NIEUW Bio-kleuring Goed voor haar en huid ANDRA LWE BVBA LASWERKEN ERIC Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium. Herstellen van velgen. Lassen van alle materialen. Ook op verplaatsing. K kapsalon Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN Tel en Fax GSM Eric: Zelf uw reis boeken is NIET altijd goedkoper. Vraag vrijblijvend reisadvies. Wij helpen u met de glimlach. Agent voor: Cruises, Anders dan Anders, Escape, Thomas Cook, Jet air, Best tours en nog veel meer. Korte, vlieg, auto, bus, cruise, exotisch, city, tickets, last minute vakanties,... voor alles kan u bij ons terecht. A Beste lezer, Wij zijn voor onze klanten nog altijd op zoek naar huur- of koopwoningen. Neem gerust vrijblijvend contact. Dinsdag tot Donderdag: 8.30u u Vrijdag: 8.00u u Zaterdag: 8.00u u Maandag gesloten Een uurtje voor jezelf Wie zich eens goed wil laten verwennen, weg van de dagelijkse stress, kan bij mij terecht voor een héérlijke relaxatie o.a. Cranio-sacrale behandeling (is een héél zachte massage) Reiki en klankhealing met bvb Tibetaanse klanken Voetmassage Meditatie in kleine groepjes Bij vragen of twijfels: neem contact op CHRISTINA HANSSENS Gezondheidslei 42, 2930 Brasschaat Mariaburg Tel. 03/ of 0486/ Gebeten door filmmicrobe Al heel jong raakte Ken gepassioneerd door fotograferen, filmen en monteren. Als tienjarige maakte hij al kortfilmpjes en monteerde die met een computerprogramma. Via Erik Van Looy kon hij met een bevriend regisseur meewerken aan een kortfilm. Bedoeling was dat hij bij een paar kleine zaken zou helpen, maar uiteindelijk mocht hij echt meewerken aan de regie en de cameravoering. Met vriendelijk groeten, Gerda Cassauwers Molenweg 1A, 2930 Brasschaat T : 03/ F : 03/

4 CULTUUR Mariaburgse kunstenaars exposeren Peter Kempenaers uit de Maria Theresialei is één van de productiefste Mariaburgse kunstenaars. Eind juli stelde hij beelden tentoon op Artexpo in het Eurocam Media Center te Lint. Samen met Lea Beliën en Marijke Van Kenhove exposeerde hij zijn werk dat tijdens de vernissage werd toegelicht door Frank Van Dessel. Bij aanvang van het schooljaar begin september kwam hij weer in het nieuws. In het beeldenpark van Hof de Bist te Ekeren zou plaats gemaakt worden voor Jules, de educatieve klaspop waarmee bijna negen op tien peuters en kleuters in Vlaanderen spelend leren. Jules is een creatie van Annemie Berebrouckx, illustrator-schrijfster die nabij het station van Ekeren woont en oud-leerlinge is van de Academie Noord. Cultuurschepen Koen Palinckx wil het bronzen beeld tegen 2012 laten uitvoeren door Peter Kempenaers. Jules werd dertien jaar geleden geboren op de tekentafel van Annemie Berebrouckx. Haar geesteskind kreeg een paarse broek, een rugzakje met een pijama en zeven sprieten haar, en een grote neus, want het mocht geen perfect ventje zijn. De avonturen van Jules sloegen zo goed aan bij de jongste kleuters dat de uitgeverij begon te dromen van meer. In 85 procent van de eerste kleuterklassen daagt Jules op om de taalontwikkeling van de kleuters te bevorderen. Via Jules leren ze alles over hun lichaam, zich aankleden, gevoelens, kleuren Veertig verhalen schreef Berebrouckx inmiddels en via puzzel-, knuffel- en dominoversie en als gezicht van een eigen kledinglijn veroverde Jules ook de speelgoedwinkels. Voor het orgelpunt mag nu Peter Kempenaers zorgen. Eindelijk krijgt een beeld van zijn hand een stek in eigen buurt. Ivan Janssens in Rivierenhof In het park Rivierenhof pakte Kunstkring Kappa van 2 tot 11 september uit met een groepstentoonstelling Koekeloerpoezewoefke. Deze tentoonstelling werd een bonte, maar door de opdracht relatie tussen dieren onderling en tussen dier en mens coherente mengeling van schilderijen, foto s, installaties en diverse technieken, steeds met de kwaliteitsstempel die de bezoeker van Kappa-projecten gewoon is. Eén van de exposanten was Ivan Janssens uit de Nijverheidslei, voormalig secretaris van de Wijkwerking Mariaburg. Guido Mariman schilderde bolder Een fantastisch idee maakte Antwerpen weer aantrekkelijker: de bolderroutes. Vijftig over de stad verspreide aanmeerpalen, waarvan dertig beschilderd door Jef Van Campen en twintig door BV s. Provinciegouverneur Cathy Berx koos als onderwerp voor haar bolder Brief uit A, de reis van de Belgica met de Gerlache in 1897 naar Antarctica. Voor de uitwerking van haar idee deed ze een beroep op de Mariaburgse graficus Guido Mariman, docent aan de Academie Noord, die al decennia lang het Gulden Boek van de provincie van ongelooflijk schitterende wapenschilden voorziet. Unieke kunstpareltjes. Deze grote kunstenaar uit de Nijverheidslei werkte het thema van de Belgica in acryl uit, één van de mooiste bolders van de stad, te bewonderen aan het Steenplein. (LVB) 4 André Denys in Heverlee Eén van de medestichters van kunstkring Caerde en ook bezieler van kunstkring Kappa is André Denys. Hij toonde meer dan veertig schilderijen en evenveel teksten in het kunstproject Onbevangen, een geïnspireerd thuiskomen bij Franciscus van Assisi. Voor Denys betekent dit onbevangen verder kijken dan de uitgestippelde grensgebieden. Het wordt een zoektocht naar een levensvatbare christelijke spiritualiteit in de 21e eeuw. Deze expositie verliep in de Parkabdij te Heverlee. Meer info actueel Laureaten Academie Noord De ruïne van de voormalige drukkerij De Bièvre aan de Verhoevenlei in Brasschaat vormde een unieke locatie voor de laureatententoonstelling van de Academie Noord. 52 cursisten behaalden hun einddiploma in de richtingen beeldhouwen, foto, keramiek, schilderen en vrije grafiek. Brasschaats cultuurschepen Jef Konings hield bij de vernissage een boeiende toespraak waarin hij de geschiedenis van Drukkerij De Bièvre schetste. Directeur Koen De Roover dankte het gemeentebestuur en het Cultuurcentrum Brasschaat om in dit gebouw dat weldra zal gesloopt worden deze prachtige expositie te mogen houden. (LVB ) Antverpia mist nipt Europa Nostra-award Het is geen oneer tegen het Centraal Station van Antwerpen, de s Hertogenmolens van Aarschot en de Villa Empain in Brussel te verliezen. Zo getuigde architect Luc Fornoville, lid van de Belgische jury die voor de wedstrijd Europa Nostra uitmaakt welke projecten een award krijgen. Belgie had in inzendingen op 141. De jury kende 27 awards toe over vier categorieën: conservatie, restauratie en herbestemming (waarvoor het Antverpia-project was ingediend); studiewerk; personen die bijgedragen hebben tot behoud erfgoed; onderwijs, opleiding en bewustmaking. Ook Monumentale kerken in Antwerpen en Volkscafés in Vlaanderen kregen een award in de categorie studiewerk. Feit is dat het uitgebreid dossier in het Engels (Luc De Clercq) en het Frans (Yvon Fontaine) ingediend kan dienen om een boeiende publicatie over het Antverpiagebouw mogelijk te maken. Het gemeentebestuur zal hierover ten gepaste tijd een initiatief nemen, aldus schepen Jef Konings. (LVB) Werner Paenen in Attenhoven Stil bewegen is de titel van de schilderijen en tekeningen, die Werner Paenen uit de Karel De Wintstraat op zondag 2 oktober, vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 oktober tentoon stelt in het kerkje van Attenhoven te Hoevenen.

5 KMO Bakkerij Van Landeghem bakt weldra weer warm De bakkersoven is op 22 augustus al geleverd. Met dit berichtje in het achterhoofd zijn we even gaan praten met bakker Walter Van Landeghem van de bakkerij in de Kapelstraat, op de hoek met de Weerstandersstraat. De oudere Mariaburgers zullen zich herinneren dat bakkerij Huybrechts daar heel lang gevestigd was. Op oude postkaarten uit de beginperiode van Het Nieuw Kwartier is te zien dat op deze hoek al Bakker Neomagus gevestigd was. Sint-Mariaburg heeft dus vanaf zijn ontstaan hier het dagelijks brood kunnen kopen. 16 jaar geleden kocht Walter Van Landeghem het pand van de familie Huybrechts en startte daar een bijhuis van zijn gekende bakkerij in Kapellen. Maar in 2009 werden de geruchten bevestigd dat voor de aanleg van de ovonde in Kapellen de zaak zou onteigend worden. In mei 2010 moest deze bakkerij dan ook sluiten. Plannen werden gemaakt om het bijhuis in Sint-Mariaburg uit te bouwen tot een volwaardige bakkerij. Na een periode van verschillende aannemers, een erg koude winter waarin de bouwwerken maar niet vooruit gingen, en veel zorgen is het einde van de verbouwing in zicht. De opening van de nieuwe infrastructuur, met een opendeurdag, wordt voorzien in oktober, zeker ruim op tijd voor de feestdagen. En, zoals reeds gezegd, het belangrijkste is er al: een gloednieuwe bakkersoven! Walter Van Landeghem met zijn medewerksters Monique, Sandra en An. Natuurvoedingswinkel De Groene wijzer Joris Crikemans en Maria Verbraeken Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg Gespecialiseerd in biologische voedingswaren STERK IN VERSE BIOLOGISCHE GROENTEN & FRUIT tel fax Open Di-Vr 8.30u tot 18 u Za 9u tot 17u Zondag & Maandag gesloten Het afleveren van de nieuwe bakoven kreeg heel wat bekijks op de hoek van Kapelstraat- Weerstandersstraat. Persbox ook PostPunt Bpost heeft sedert begin september een PostPunt geopend bij Dagbladhandel De Persbox op de Kapelsesteenweg 612 in Sint-Mariaburg. Het publiek kan er terecht voor de meeste Bpost-producten en diensten. Dit betekent de aankoop van binnenlandse en internationale zegels, frankeeradvies en verzending van brieven. Tevens kan met postpaketten verzenden en ontvangen (tot 10 kg) alsook taxipost-etiketten aankopen. Aangetekende zendingen kunnen afgegeven en ontvangen worden (tot 2 kg). Jammer genoeg geldt dit ophalen nog niet voor de inwoners van Mariaburg-Brasschaat. Zij dienen nog steeds een fikse wandeling naar de Hoogboomse Steenweg te maken. In dit PostPunt kunnen ook stortingen met contant geld tot 300 euro geschieden (enkel met gestructureerde mededeling). Oudere inwoners zullen zich herinneren dat in de jaren 60 het Mariaburgs postkantoor zich twee huizen voorbij de Persbox bevond, waar nu Fintro zijn kantoor heeft. (LVB) MINERVA CHOCOLADE Op de zaterdagmarkt in Antwerpen is het chocoladekraam van Minerva een vaste waarde. Sinds 1969 zijn we hier elke week trouw aanwezig, vertelt Liliane Van Gelderen, die haar jeugd in de Sint-Antoniuslei doorbracht. Alle chocolade die we verkopen pralines, marsepein, Antwerpse handjes wordt ambachtelijk gemaakt in ons atelier in de Emiellei te Rustoord. Het grootste succes zijn de in chocolade gedrenkte aardbeien. Minerva staat s woensdags ook op de markt van Ekeren, waar Aziatische schoondochter de klanten lieftallig bedient. (LVB) Een enthousiast team o.l.v. Hilde Van Maele (rechts) ontving de klanten in de nieuwe Carrefour Express aan de Sint-Antoniuslei. Carrefour Express Waar eens de buurtwinkel van moeder en Jan Dockx en later Shoperette Vande Vyvere de Mariaburgers van alle mogelijke producten voorzag, is sedert 7 september een Carrefour Express geopend. Zaakvoerder is Hilde Van Maele, die ook nog een halftijdse opdracht in het onderwijs heeft en tevens in Merksem een Carrefour uitbaat. Behalve op vrijdag (sluitingsdag) is de winkel alle dagen geopend van 8 tot 20 uur, ook op zon- en feestdagen. De uitbaatster werkt vooral met jobstudenten, die de winkel een jeugdige charme bezorgen. (LVB) 5

6 DORPSLEVEN Daar bij die molen Een lezer vroeg ons of de Wijkwerking bij het gemeentebestuur van Brasschaat zou aandringen om die lelijke hoop stenen die nog overblijft van wat ooit de historische Katerheidemolen was, weg te doen van het pleintje aan de Kapelsesteenweg-Molenweg. Nu er tot vlak tegen de molen nieuwe appartementen zijn opgetrokken, heeft die rotte romp geen enkele zinvolle functie meer. Aldus onze lezer. Het is bijzonder jammer dat het gemeentebestuur van Brasschaat er destijds niet in geslaagd is de molen in zijn oude glorie te herstellen en dat de diverse pogingen om er een zinvolle bestemming aan te geven, in feite mislukt zijn: kleinkunstcentrum Sterrenwacht, Exporuimte van Caerde, Kinderopvang, tijdelijk fietsbergplaats van Claeskens Van alles heeft men met de oude banmolen uit 1775 gedaan, maar alle goede bedoelingen ten spijt, moet men zeggen dat het molenverhaal geflopt is. Misschien zou het een goed idee zijn het oude straatnaambord te bewaren en daarbij een gedenkplaats aan te brengen met een mooie foto van de molen uit eind 19e eeuw (met kap, wieken en gaanderij) en een korte historiek, zoals aan de inkom van Antverpia hangt. De hoop stenen en de glazen visbak die ernaast staat, kan dan misschien vervangen worden door een pleintje met wat groen, suggereert onze lezer. (LVB) De nieuwe appartementen geven een prachtig uitzicht op de wegrottende molenromp. Ook Dexia een bouwwerf Dat het Dexiakantoor in Mariaburg aan de Katerheideolen een facelift ondergaat, is geen geheim meer. Het kantoor zag op 18 augustus 1976 het levenslicht, met de alom gekende Francis Jacobs aan het roer van het toenmalige Gemeentekrediet.1976, het lijkt een eeuwigheid geleden. Vier klanten kwamen die dag bij Francis op bezoek. Hij bouwde het kantoor fors uit, de laatste jaren met echtgenote Jeannine aan zijn zijde. Nadien traden velen in hun spoor, de laatste periode nam Koen Hermans het kantoor voor zijn rekening samen met Sonia Van Looveren, Reinhilde Haucourt en Karina De Bie. De opening van het volledig verbouwde kantoor is voorzien voor januari Funderings- en rioleringsproblemen, die inmiddels opgelost zijn, hebben voor enkele weken vertraging gezorgd. Na de verhuis naar het nieuwe oude gebouw wordt de ploeg aangevuld met Peggy Hermans en Bart Moeyens. Bart keert terug naar zijn Mariaburgse roots waar hij in 1988 bij het toenmalige BAC zijn kantoor in Mariaburg opstartte. Momenteel is het behelpen in de Dexia kantoorcontainer waar men een loket en een heus bureautje heeft geïnstalleerd. In de Dexia geldcontainer kan men terecht voor cash afnames, overschrijvingen en rekeninguittreksels. Voor afspraken of het storten van cashgelden is men meer dan welkom in één van de andere kantoren van de cvba Regio Noord-Antwerpen: Ekeren-Donk, Kapellen, Brasschaat Kaart en Brasschaat Centrum. In het nieuwe kantoor komen 2 ontvangstbalies, 1 servicedesk, 5 afzonderlijke bureaus, 2 cashlesstoestellen voor overschrijvingen en uittreksels en 2 geldtoestellen (ook voor stortingen). Charlotte Van Bocxlaer met Lessius in Ghana De Lessius Hogeschool had in augustus en september een vijfkoppige delegatie in het Afrikaanse land Ghana. Eén van de deelnemende studenten was Charlotte Van Bocxlaer, dochter van de Persbox op de Kapelsesteenweg. Als studente Handelswetenschappen onderzocht zij in Ghana de mogelijke commercialisering van de waterputten, die door studenten van de Technische Hogeschool Mechelen aldaar zijn geconstrueerd en worden onderhouden. (LVB) Naar Scherpenheuvel In samenwerking met de parochie en de wijkwerking organiseert Ziekenzorg CM een bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel op zaterdag 1 oktober, eerste dag van de rozenkransmaand. Hoogtepunt is de eucharistieviering om 16 uur in de basiliek, voorgegaan door ere-pastoor Jan Blijweert. Wie dit wenst, kan meerijden met een autocar met een lift voor hen die moeilijk kunnen opstappen. Wie met eigen vervoer komt auto, fiets kan aansluiten bij het hele programma. Om u. middagmaal in restaurant de Leeuw van Vlaanderen, op voorhand in te schrijven. In onthaalcentrum de Pelgrim kan bij een drankje de eigen picknick aangesproken worden. Om u. Rozenhoedje in de kapel van De Pelgrim. Om u. Kruisweg in openlucht op vlak terrein, in de nabijheid van de basiliek. Om u. verzamelen voor de basiliek voor een groepsfoto. Om u. Eucharistieviering in de basiliek. Wie met de autocar/ liftbus meerijdt, betaalt 23 euro voor vervoer en middagmaal. Vertrek stipt om u. aan de kerk van St.-Mariaburg (Van den Weyngaertplein). (TG) PASSIEFWONING GENOMINEERD Voor de Belgische Prijs voor Architectuur & Energie 2011 werden iets meer dan 270 projecten geëvalueerd. Na de eerste selectieronde door een voorjury werden 65 realisaties weerhouden. De eindjurering ging door op donderdag 23 juni. Denc!-studio bvba uit Gent (architecten Delphine Deceuninck en Bart Cobbaert) werd genomineerd in de categorie energie/eengezinswoningen met het huis van het echtpaar Hans Mathieu & Katrien Beyers. Uit het juryrapport: Er was een grondige verdediging nodig om de door bouwheer en architect vooropgestelde compacte vormgeving goedgekeurd te krijgen. De Antwerpse bouwmeester haalde in zijn lezingen dit project aan als goed voorbeeld. Zowel concept, materiaalkeuze als ritmering van de gevels staan ten dienste van het aanbieden van een gefundeerde diversiteit aan raamgroottes. Een subtiel spel van speelse asymmetrische raamverschuivingen liet toe grote raampartijen te integreren waar mogelijk; terwijl kleine waar noodzakelijk. De beplating maakt dergelijke combinatie mogelijk op een niet schreeuwerige wijze zonder storend effect, met het nodige respect voor de omgevende bebouwing. De raampartijen van de noordgerichte tuingevel hebben bewust kleinere afmetingen teneinde overmatige warmteverliezen te vermijden. OXFAM-Geschenkenbeurs In de Akerzaal van het Ekers Hof, Groot Hagelkruis 6/1, 2180 Ekeren wordt op zaterdag 3 en zondag 4 december van 10u tot 17u de jaarlijkse geschenkenbeurs ingericht met een groot aanbod geschenkartikelen. Er is mogelijkheid tot wijnproeven. Dranken en hapjes zijn verkrijgbaar aan de bar! Openingsuren en data in december voor de winkel (Groot Hagelkruis 8, Ekeren). Van maandag tot en met vrijdag: 10u-12u30 en 13u30-17u. Zaterdag : doorlopend van 10u-17u, zaterdagen 24 en 31 december doorlopend van 10u-16u. Contactgegevens: Tel: , oww.be VOC VERHUIST NAAR HOLLEWEG Marcel Peeters (links) en Göran Van Dyck (rechts) bij de eerste kooien voor het opvangcentrum in de Sterhoeve. Een sterk beglaasde huid aan de straatzijde bewerkstelligt dan weer een functionele relatie met zonnewarmte en straatgebeuren. De woning beschikt over een passiefhuiscertificaat. De prijsuitreiking vindt plaats op 25 oktober in de Bozar te Brussel. Het startschot voor de toekomstige samenwerking tussen Rotonde vzw en VOC vzw aan de Sterhoeve (Holleweg Hoogboom) werd gegeven. Het is de bedoeling dat het vogel- en kleinwild opvangcentrum van Marcel Peeters mede geïntegreerd wordt in het Meanderproject van Rotonde vzw zoals vroeger reeds in de krant werd uiteengezet. Marcel Peeters, voorzitter van het VOC en Göran Van Dyck, verantwoordelijke van het Meanderproject aan de Sterhoeve, hopen tegen najaar 2012 volledig klaar te zijn met de opbouw en de overbrenging van het Vogelopvangcentrum van de Floris Verbraekenlei naar het landbouwdomein Sterhoeve aan de Holleweg. Met het plaatsen van de eerste kooien is alvast gestart. (LC) Herentalsebaan 705, 2160 Wommelgem Tel: Fax: Alle dagen Open van 7.30u tot 19.30u Zaterdag van 7.30u tot 16u Geenen bvba Begrafenissen Crematies Huwlijken Dag en nacht Kapelsesteenweg Ekeren - Mariaburg tel: 03/ Beenhouwerij - Charcuterie MAES - ELEGEERT Specialiteit: Paardenvlees 1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees Fondue- gourmet- en barbequeschotels Donderdag gesloten Kapelsesteenweg 418 Brasschaat - Mariaburg Tel: 03/

DE BEVERSE KLOK HET BEVERSE KLAVERTJE VIER. Dokter Matig. 'Nooit Th u i s', een ideaal eindejaarsgeschenk, lees p. 5

DE BEVERSE KLOK HET BEVERSE KLAVERTJE VIER. Dokter Matig. 'Nooit Th u i s', een ideaal eindejaarsgeschenk, lees p. 5 V.U. :W. Andries, Lindenlaan 56-9120 Beveren DE BEVERSE KLOK krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor Beveren 1) - vrijdag 28 november 2008-14e jaargang - nummer 15-1 euro 'Nooit Th

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

handelen 27 maart Zaterdag 2010 vanaf 21u GRATIS Zaterdag 27 maart 2010 vanaf 21u InkomSportoase Philipssite Leuven Casino Champagnebar After-party E5

handelen 27 maart Zaterdag 2010 vanaf 21u GRATIS Zaterdag 27 maart 2010 vanaf 21u InkomSportoase Philipssite Leuven Casino Champagnebar After-party E5 L e u v e n s k r i t i s c h m i d d e n s t a n d s m a g a z i n e België Belgique P.B./P.P. 2/111 3000 Leuven mail P706195 afgiftekantoor: 3000 Leuven mail V.U.: Yves De Pauw Tiensestraat 30 3000 Leuven

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

Onafhankelijk maandblad. Miel. en de. middeleeuwen. Juni 2013 Nummer 90 Jaargang 8 1

Onafhankelijk maandblad. Miel. en de. middeleeuwen. Juni 2013 Nummer 90 Jaargang 8 1 de Zemstenaar Onafhankelijk maandblad Miel en de middeleeuwen Juni 2013 Nummer 90 Jaargang 8 9200 de exemplaren Zemstenaar juni 2013 1 2 de Zemstenaar juni 2013 in dit nummer 5 Met Miel naar de middeleeuwen

Nadere informatie

Westzaan zingt met Pasen

Westzaan zingt met Pasen 23e jaargang nr. 3 23 maart 2007 D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r Een Nederlands echtpaar in Midden-Frankrijk Gerrit Groot in de Schijnwerper pagina 15 Deze omgeving is zó mooi en er is zó veel

Nadere informatie

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / september - oktober 2014 ONZE GEMEENTE M A S S E N

Nadere informatie

4-5 Gezinsbond Kraainem opnieuw actief. 10-11 De Lijsterbes, dat ben jij! 2 Leidingwater in Kraainem het duurste van het land

4-5 Gezinsbond Kraainem opnieuw actief. 10-11 De Lijsterbes, dat ben jij! 2 Leidingwater in Kraainem het duurste van het land de lijsterbes Kraainem jaargang 11, nr 1 Januari 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Kraainem 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België - Belgique

Nadere informatie

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio uitgekamd België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 P 007373 WEZEMBEEK-OPPEM jaargang 12, nr 7 september 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

Onafhankelijk maandblad. Acrobaat op wielen. Oktober 2013 Nummer 94 Jaargang 8. 9200 exemplaren

Onafhankelijk maandblad. Acrobaat op wielen. Oktober 2013 Nummer 94 Jaargang 8. 9200 exemplaren de Zemstenaar Onafhankelijk maandblad Oktober 2013 Nummer 94 Jaargang 8 Acrobaat op wielen 9200 exemplaren 1 2 de Zemstenaar 5 Jules vier (meter) hoog in de wolken 6 Jan Claes, tekenaar en schilder 9 Eenstemmigheid

Nadere informatie

Woord vooraf. Door Luc Andries.

Woord vooraf. Door Luc Andries. Woord vooraf. Door Luc Andries. Deze herfst hebben we, na de boeiende, gegidste wandeling in de Staatsbossen te Ravels (zie foto s) en de leerrijke lezing van Billen en Kruien, waarbij we ingewijd werden

Nadere informatie

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG uiten 34 bandjaargang voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG Geheel vernieuwd! Jan Barkhof uit de schaduw Mee naar het nieuwe Militair Museum Verhuizen naar

Nadere informatie

Zandvoortse. Immers de supermarkt is een schoolvoorbeeld van hergebruik.

Zandvoortse. Immers de supermarkt is een schoolvoorbeeld van hergebruik. 7 e jaargang week 37 15 september 2011 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant Zie onze advertentie op de achterpagina 3 7 11 23 Actueel Actueel

Nadere informatie

HEJS NEJS. Hoe is het toch met Hans en Paul Brons. 28 maart. keurt Nederlandse ponyhengsten. De prinsen Carnaval kijken terug

HEJS NEJS. Hoe is het toch met Hans en Paul Brons. 28 maart. keurt Nederlandse ponyhengsten. De prinsen Carnaval kijken terug Jaargang 6 Nummer 3 2015 HEJS NEJS Gerard van Mil keurt Nederlandse ponyhengsten Hoe is het toch met Hans en Paul Brons 28 maart Feestveiling! D n Toomp 19:30uur De prinsen Carnaval kijken terug Van toen

Nadere informatie

CARMINA BURANA. ReünIe}2011. ReünistenveReniging. zaterdag 19 november

CARMINA BURANA. ReünIe}2011. ReünistenveReniging. zaterdag 19 november CARMINA BURANA ReünistenveReniging S a n c t u s % V i rg i l i u s ReünIe}2011 zaterdag 19 november CARMINA BURANA mei 2011 Officieel orgaan der Reünistenvereniging Sanctus Virgilius te Delft Colofon

Nadere informatie

Renaat Thoen Jonge ondernemer

Renaat Thoen Jonge ondernemer DE BEVERSE KLOK V.U. :W. Andries, Lindenlaan 56-9120 Beveren Thomas De Gendt en zijn Franse supporters in Pariis-Nice. Lees Bij de cartoon p 9 krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor

Nadere informatie

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013 :SAM Sint-Antonius Magazine editie kerst 2013 Open School 2013 de directeur aan het woord Ik moet je van harte bedanken. In onze SAM van mei 2013 deed ik een warme oproep om onze school een bezoekje te

Nadere informatie

In deze editie: Grimbergen. 7 mei 2014

In deze editie: Grimbergen. 7 mei 2014 Grimbergen 7 mei 2014 Afgiftekantoor Brussel X prijs 1 maandelijks tijdschrift 10de jaargang v.u. de Uitgeversfabriek oplage 14.733 ex. www.cursiefje.be In deze editie: Zo gezegd - blz. 2 Geen flitsmarathon

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

De Malse Courant. Scholieren lopen schooljaar in op jubileumeditie scholencross. www.malle.be. 11-novemberherdenking p. 3

De Malse Courant. Scholieren lopen schooljaar in op jubileumeditie scholencross. www.malle.be. 11-novemberherdenking p. 3 informatieblad gemeente Malle De Malse Courant Tweemaandelijks tijdschrift 32 e jaargang n 6 november - december 2008 Scholieren lopen schooljaar in op jubileumeditie scholencross 11-novemberherdenking

Nadere informatie

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant.

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant. tweemaandelijks maart - april 2008 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P 209828 België-Belgique P.B. 3440 Zoutleeuw 2/2509 In dit nummer Nieuws uit het OCMW Woord van de burgemeester Nieuws uit de gemeenteraad

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie