Een EEUW onder de TOREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een EEUW onder de TOREN"

Transcriptie

1 P BELGIQUE -BELGIË P.P. - P.B. BC GRATIS VERSPREIDING IN SINT-MARIABURG EN OMGEVING - AFGIFTEKANTOOR 2950 KAPELLEN CENTRUM - DRIEMAANDELIJKS - WIJKWERKING MARIABURG V.Z.W. JUBILEUMBOEK Een EEUW onder de TOREN Naar het einde van druk werkjaar Zilveren Mariaburgse Feesten Tijdens de afsluiting van het jubileumjaar 100 jaar kerk op zondag 23 oktober met om u. een pontificale hoogmis gevolgd door een receptie in Elcks Thuys zal het nieuwe boek Een EEUW onder de TOREN voorgesteld worden en beschikbaar zijn voor al wie het vooraf besteld heeft of het alsdan wil aankopen. Dit jubileumboek werd samengesteld met teksten, foto s en tekeningen uit het Heemkundig Documentatiecentrum. Een gans jaar maakten Walter Lauriks en Ludo Van Bouwel met hun medewerkers artikels voor Kerk en Leven in verband met de geschiedenis van het honderdjarig kerkgebouw. Op vaag van velen werden deze artikels verwerkt tot een rijk geïllustreerd boek. Bijna 15 jaar na het verschijnen van Metamorfose (100 jaar Sint- Mariaburg) komt nu een nieuw standaardwerk uit, waarin vele aspecten van het Mariaburgs dorpsleven tijdens de voorbije eeuw opgeroepen worden. Na 23 oktober zal het boek tegen 25 euro te koop zijn in het Heemkundig Documentatiecentrum, op het parochiesecretariaat, in Dienstencentrum Antverpia, en in de drie krantenwinkels van Sint-Mariaburg. Het kan ook altijd besteld worden door overschrijving van 25 euro op rekening IBAN: BE BIC: ARSPBE22 van Wijkwerking Mariaburg vzw met vermelding Een eeuw onder de toren. Als uitzonderlijke promotieactie wordt tijdens de Mariaburgse Feesten op de stand van de Wijkwerking de mogelijkheid geboden om tegen cashbetaling alsnog tegen de gunstprijs van 20 euro in te tekenen voor het boek. Tussen de Mariaburgse Feesten van 2010 en de 25e editie op 23, 24 en 25 september 2011 is er alweer enorm veel gebeurd in de wijk. Vers in het geheugen liggen de vele straatfeesten die afgelopen zomer in de diverse kwartieren van Sint-Mariaburg de inwoners weer wat dichter bij elkaar brachten. Spijts het barslechte weer werd ook de avond Concert in de wijk op 21 juli nog als een succes ervaren. Van onder de tentjes konden de muziekliefhebbers op de Antverpiaparking genieten van de optredens, verzorgd door Sébi Lee en Chris D. Smith, maar ook van spijs en drank en veel gezellige kout. Het tiende straatfeest van de buurt Vredelei-Floris Verbraekenlei groeide weer uit tot een gezellige happening. Minder goed weer verhinderde de Mariaburgers niet met volle teugen te genieten van het Concert in de wijk op de Antverpiaparking. Onvergetelijk was het eerste weekend van augustus weer de Velo Classic, een evenement waar Sint-Mariaburg trots op mag zijn en waarover meer op sportbladzijde 7. De Wijkwerking heeft in het voorbije werkjaar intens samengewerkt met de Kerkraad en het Parochieteam van Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand om met concerten, gidsbeurten en een grote tentoonstelling het eeuwfeest van het kerkgebouw met de nodige luister te vieren. Begin oktober wordt als voorlaatste activiteit een bedevaart naar Scherpenheuvel ingericht. Iedereen heeft ooit wel eens met de jeugdbewegingen, fietsclubs of andere verenigingen een tocht naar dat bedevaartsoord ondernomen. Ook Sint-Mariaburg, dat door zijn naam duidelijk verwijst naar Onze-Lieve-Vrouw, treedt n.a.v. het jubileumjaar in deze traditie. Meer info op blz. 6. Orgelpunt van dit jubileumjaar wordt de Pontificale Hoogmis die door de Antwerpse bisschop Mgr. Bonny samen met de andere priesters van de parochie en de federatie zal opgedragen worden. Zondag 23 oktober is iedereen om uur uitgenodigd om dit mee te maken in de kerk. Nadien wordt door het feestcomité in parochiezaal Elcks Thuys een receptie aangeboden. (LVB) WIJKWERKING MARIABURG vzw Rekeningnummer: IBAN BE Bezoek ons op is een periodieke uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in herfst, winter, lente en zomer. Werkten mee aan dit nummer: Nora Augustijns, Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers, Marc Elseviers, Walter Lauriks, Jan Nietvelt, Ludo Van Bouwel, Guy Van Look, Marc Wouters & Koen Fasseur. Verantwoordelijke uitgever : Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 Kapellen, Tel. 03/ , gsm 0476/ Dirk Bauwens Kapelsesteenweg Brasschaat Tel.: CBFA nr WONING HOSPILALISATIE AUTO GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING VAN UW VERZEKERING Breng uw polissen mee en bespaar mogelijk honderden euro!

2 MENSEN BM s verlieten ons... Richard Bruneel (7/11/1914 2/7/2011) In RVT Buitenhof te Brasschaat overleed de heer Richard Bruneel in de gezegende leeftijd van 97 jaar. Zijn echtgenote Frieda Maes ontviel hem in Richard Bruneel was in zijn beroepsleven advocaat en gewezen lid van de Raad der Orde. Hij schreef in dit verband een lijvig boek van bijna 170 pagina s, getiteld: Herinneringen uit mijn carrière als advocaat en studententijd. Alhoewel zijn kantoor in Antwerpen gevestigd was, bleef hij steeds een echte Mariaburger. Hij schreef nog andere publicaties, o.a. Gedichten van een jager en Gedichten van een natuurliefhebber en wat anders. Hij was één van de stichtende leden van de Mariaburgse tennisclub Witte Duivels. Deze club werd in 1930 gesticht en had haar tennisterreinen tegenover het bekende Hotel de la Chapelle, dat tevens clubhuis was tot stopzetting van alle activiteiten in Van 1955 tot 1963 was Richard Bruneel voorzitter van de club. Toen de Koninklijke Witte Duivels in 2000 hun zeventigjarige bestaan vierden, was Richard Bruneel nog altijd lid van de vriendenkring en werd toen bedacht met de titel van Erevoorzitter. De familie Bruneel woonde een tijdje vlak bij de tennisclub, meer bepaald in de Boskapellei 98. Op latere leeftijd bouwde Bruneel nog een woning in de Guylei 30. Hij was de fiere vader van vier kinderen (drie zonen en één dochter), grootvader van negen kleinkinderen en overgrootvader van zestien achterkleinkinderen. Denise Coppens d Eeckenbrugge (4/10/ /7/2011) Barones Denise, Louise, Marie, Madeleine Coppens d Eeckenbrugge was gehuwd met Jean Bogaerts, bekende Antverpiafiguur. Zij leerde haar echtgenoot trouwens kennen toen ze bij Antverpia werkte. Het echtpaar kreeg vijf kinderen, waarvan zij er drie vrij snel verloren. Eerst woonde het gezin in de Maria Theresialei, nadien op de Antwerpsesteenweg even voorbij Betterfood. Zoon Paul is medewerker van het Heemkundig Documentatiecentrum en schreef ook mee aan het boek Metamorfose. In de kerk van Sint-Jozef te Hoogboom vond de mooie uitvaartplechtigheid plaats, waarbij ook de kleinkinderen en achterkleinkinderen actief betrokken waren. Zij getuigden hoe hun moeder en grootmoeder zielsveel van hen hield, hen graag op lekker eten vergastte en het altijd bijzonder gezellig maakte in de huiskring. Zij bleef niet van tegenslagen gespaard, want verloor ook haar broers en verschillende aangetrouwde familieleden. Toch bleef ze immer in het leven geloven, aldus pastoor Bayen in zijn homilie. Haar laatste levensjaren bracht ze door in RVT Buitenhof te Brasschaat. Roger Heyman (8/1/ /8/2011) De echtgenoot van Mathilde De Rijk stichtte destijds samen met vader de Houtzagerij Heyman aan de Boskapellei. In de gebouwen waren begin twintigste eeuw de ateliers van Antverpia en zelfs de eerste jongensschool van Sint-Mariaburg gevestigd. Roger was afkomstig uit het Waasland, maar in een periode dat er geweldig veel gebouwd werd in Sint-Mariaburg, kende de houtzagerij hier vlug veel succes. Roger was een graag geziene figuur in het publiek leven. Een goede patroon voor zijn personeel, een liefdevolle echtgenoot, een gewaardeerde nonkel voor de neefjes en nichtjes, een bourgondische levensgenieter, een actieve ondernemer in het dorpsleven. Zo typeerde pastor Blyweert hem tijdens de uitvaartdienst in de volle parochiekerk van Sint-Mariaburg. Lea Van Bocxlaer (3/7/1933 1/9/2011) De echtgenote van Adri Landa is onverwacht overleden in A.Z. Klina te Brasschaat. De uitvaartdienst vond plaats in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand in aanwezigheid van vele familieleden en vrienden. De familie Van Bocxlaer is heel bekend in de wijk. Broer Eduard en echtgenote Leentje overleden al eerder, zus Simonne leeft nog. Lea Van Bocxlaer had vier kinderen, van wie zoon Arie al overleden is, en vijf kleinkinderen. Ze was bijzonder trots op het erediploma van de staat Israël dat haar grootouders Buellens- Camps kregen, omdat ze tijdens W.O. II joodse kinderen verborgen hielden aan de Henrilei. Mariette Scheirs (4/3/1936 5/9/2011) Velen zullen zich de echtgenote van Henri Maes herinneren als de bakkersvrouw die op de Kapelsesteenweg de klanten bediende in de vermaarde Banketbakkerij Maes. Zij was afkomstig van Deurne en had samen met haar echtgenoot twee zonen Walter en Frank. De laatste tijd verbleef ze in Woon- en Zorghuis Vesalius, afdeling Zonnebloem te Brasschaat. Daar is ze onverwacht heengegaan. De uitvaartdienst vond plaats in de kerk H. Familie te Rustoord. Marie-José Gillard (15/9/1928 8/9/2011) De weduwe van Franciscus Cuypers was algemeen bekend als Miminne Gillard. Ze behoorde tot de familie die decennia lang nabij de Katerheidemolen de bekende koffiehandel In het Koffiemolentje open hield. Op die plaats bevindt zich nu het Dexiakantoor. Moeder Gillard was namelijk één van de dochters van de bekende molenaarsfamilie Janssens. Miminne verloor de strijd tegen haar ziekte en overleed stil in het A.Z. Sint-Vincentius te Antwerpen. De uitvaartdienst vond plaats in de parochiekerk van Sint-Mariaburg. GOUDEN JUBILEUM Jozeph (Jos) Reynaerts en Roza Van den Wijngaerd Op 26 augustus vierden Jos Reynaerts en Roza Van den Wijngaerd hun gouden huwelijksjubileum. De buren hadden de straat versierd en op een receptie kwamen vrienden en kennissen het gouden echtpaar feliciteren. Jos is de zoon van de uit Oorderen afkomstige Matheus Reynaerts en bijgenaamd Thijs van boerke, en Stefanie Van Linden door de kleinkinderen bonneke genoemd. Jos Reynaerts heeft 3 broers, Eduard, Petrus en Fons en 1 zuster Rita. Roza Van den Wijngaerd is afkomstig uit Wilmarsdonk (Dijckweg 1) en is de dochter van Charles Van den Wijngaerd (Charles Spie) en Maria Lenaerts. Haar ouders hadden daar de dorpsherberg De Toekomst samen met haar zussen Yvonne en Elisabeth. Jos heeft sinds 1962 bij EBES gewerkt en Roza heeft haar taak van huismoeder steeds trouw uitgevoerd. Samen hebben ze twee kinderen grootgebracht: Patrick en Theo. Zij hebben ook drie kleinkinderen. In februari 1965 zijn ze naar St.-Mariaburg verhuisd, naar de Gezondheidslei eerst in 34 en nadien naar 27, waar ze nu nog gelukkig samenwonen. Jos was actief betrokken bij Mariaburg Voetbal en een gerespecteerd duivenmelker. Zij zijn getrouwd in 1961 op 26 augustus maar voor zij getrouwd waren, hebben ze een lange weg moeten afleggen. Jos hielp zijn vader dikwijls op de boerderij. Toen reed er nog een tram met lijnnummer 77 door de Zoutestraat en reeds op 14-jarige leeftijd, toen Roza vanuit de tram Jos gezien had, wist ze dat hij de ware was. Roza kreeg ook hulp van de wattman Gusje van de Wauwer, want telkens hij aan de boerderij kwam, en Roza zat op de tram, liet hij de bel luiden zodat Jos wist dat zij op den tram zat. Bij het horen van de bel werden de werkzaamheden stilgelegd of moest er dringend een kruiwagen met mest naar de straat gereden worden. Een glimlach of even waaien naar Roza en beiden hun dag kon niet meer stuk! Elke dertig minuten kwam er een tram maar enkel als de bel ging wist Jos dat zijn geliefde op de tram zat. Soms zaten er andere dames op den tram maar enkel voor Roza ging de bel! Op Oorderen kermis hebben ze mekaar echt ontmoet in café De Speul in de Zandstraat. Hoewel ze eerst ruzie maakten ging Jos aan Maria Lenaerts vragen: Madam mag ik eens met uw dochter dansen? Dat was niet met de volle goesting van Maria, maar ze gaf toch toe maar maximum twee dansen en nie meer! Toen Jos erbij zei dat hij met haar wilde trouwen, begrijp je wel dat dit niet in dank werd aanvaard. Thuis vonden ze Jos blijkbaar geen goede partij maar de liefde kent geen grenzen. Ze spraken stiekem af of verzonnen allerlei truckjes om elkaar te zien. Toen ze samen naar de cinema wilden, liep het mis want moeder ging mee met de bus. Samen de bus op en toen Maria Jos zag, was het onmiddellijk de bus op en terug naar huis. Verder spraken ze af aan het kerhof van Ekeren en één keer werd Jos zijn vriend Bob Leemans ingeschakeld om een ontmoeting te regelen. Uiteindelijk na de dood van Charles Spie en nadat de rouwperiode van 1 jaar bijna voorbij was, trouwden zij op 26 augustus Zij leven nu al 50 jaar samen in goede verstandhouding. Marc Elseviers (petekind van Jos Reynaerts) Gezondheidslei Brasschaat Tel.: 03 / Schilder- en decoratiewerken Gespecialiseerd in oude technieken Manu Van Meervelde o.a marmer- en houtimitatie patineren vergulden bronzeren kalk- en zandtechnieken Dag- en weekbladen Lotto loterij bingoal Belgische tierce Grote keuze in wenskaarten Kopie & faxservice, etc Openingsuren: Ma u. Di. - Vr en u Za u Kapelsesteenweg Ekeren Tel & Fax: Gezondheidslei Brasschaat Tel.: 03 / Schilder- en decoratiewerken Gespecialiseerd in oude technieken Manu Van Meervelde o.a marmer- en houtimitatie patineren vergulden bronzeren kalk- en zandtechnieken 2

3 Ken De Kort (16) met videoclips, boek en YouTube serie in de media Slechts 16 is hij, de jongste kleinzoon van landmeter Willy De Kort uit de Sint-Antoniuslei en de enige kleinzoon van Annie en Freddy Van Eersel, die jarenlang Wassalon Miele uitbaatten op de hoek van Leopoldlei-Frans Standaertlei. Maar Ken De Kort heeft door zijn originele initiatieven de voorbije maanden al menigmaal de media gehaald en wie een virtueel leven leidt op het internet, kent hem zeker van YouTube, waar hij een eigen serie heeft lopen: Vraag het aan Ken. Eind augustus was er een drukte van jewelste voor het kasteel in het park van Brasschaat. Glamourgirls en tal van andere figuranten werden rond een Audi R8 door cameralui in beeld gebracht. Centrale figuur van de videoclip die er werd opgenomen was Ken. Via YouTube kunnen jongeren mij vragen stellen, die ik op een ludieke manier probeer te beantwoorden. Zo kreeg ik de uitdaging voorgeschoteld een lied op te nemen en er een videoclip bij te maken. Vermits ik niet goed kan zingen, heb ik leren rappen. Ik werd gecoacht door Pistice die in de finale zat van My name is Michael op VTM. Zij zingen ook mee in dit lied. Heel veel vrijwilligers boden zich aan om te figureren in het park van Brasschaat. Later gaan we nog naar Nederland opnames maken met een jacht en twee boten in volle zee. Maar voordien zal Ken ook te beluisteren vallen in Lillo, waar hij in het kader van het Boekendorp zijn nieuw boek zal voorstellen. Het draagt de titel Mijn sociale netwerk, zoveel meer dan een profiel. Het boek is een eenmalige uitdaging voor Ken en dus niet iets waar hij normaal mee bezig is. Toch wil hij deze kans grijpen om even te verduidelijken waarom jongeren hier zo aan verknocht zijn, en niet alleen jongeren. Verder is hij ook reporter van Stamp Media, Statementz Channel en Filmsalon NV. Ik heb een van de grootste netlog-profielen van Vlaanderen met meer dan bezoekers. Ik post daar regelmatig testfilmpjes op om te zien hoe het publiek reageert op nieuw materiaal, vertelde hij. Ken krijgt bij al zijn ondernemingen veel steun van zijn ouders Daniël De Kort en Heidi Van Eersel. Mama Heidi staat altijd klaar om hem naar een opdracht te voeren. Wanneer ik 18 word, wil ik wel eens bekijken of ik een eigen bedrijfje kan starten. Fotoshoots, videoopdrachten, montagewerk, organisatieopdrachten, het interesseert me allemaal. Misschien kan ik dan van mijn hobby mijn beroep maken en er geld mee verdienen, concludeert deze jongeman die na een bijnadoodervaring elke minuut van zijn leven nuttig wil gebruiken. Meer info op (LVB) JAN RAES OP WERELDTOURNEE Het laatste weekend van augustus ruimte GVA twee volle rijk geïllustreerde pagina s in onder de titel: Jan Raes bereist straks zes continenten met s werelds beste orkest. Deze beroemde Mariaburgse musicus, broer van sportjournalist Frank Raes, werd in 2010 uitgeroepen tot cultuurmanager van het jaar. Sedert 2008 is hij algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, nadat hij voordien ook al artistiek directeur was van het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen, Intendant van de Filharmonie en algemeen directeur van het Rotterdams Filharmonisch Orkest. Voor de 125e verjaardag van het Koninklijk Concertgebouw plant hij als primeur een wereldtournee langs zes continenten. (LVB) HENRI COENE IN ANTVERPIA De komende weken kan het ruime publiek nog kennis maken met en genieten van het oeuvre dat de Mariaburgse accordeonvirtuoos Henri Coene creëerde. Van 7 tot 30 oktober kan men in het Antverpiagebouw een tentoonstelling van foto s en allerhande documenten bekijken in zaal Van den Weyngaert. Zondag 9 oktober wordt om 11 uur in zaal De Baeck van het Antverpiagebouw een aperitiefconcert verzorgd door Ivan Smeulders, accordeonleraar, met zijn leerlingen van de Brasschaatse Muziekacademie. (LVB) MUZIEK NIEUW Bio-kleuring Goed voor haar en huid ANDRA LWE BVBA LASWERKEN ERIC Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium. Herstellen van velgen. Lassen van alle materialen. Ook op verplaatsing. K kapsalon Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN Tel en Fax GSM Eric: Zelf uw reis boeken is NIET altijd goedkoper. Vraag vrijblijvend reisadvies. Wij helpen u met de glimlach. Agent voor: Cruises, Anders dan Anders, Escape, Thomas Cook, Jet air, Best tours en nog veel meer. Korte, vlieg, auto, bus, cruise, exotisch, city, tickets, last minute vakanties,... voor alles kan u bij ons terecht. A Beste lezer, Wij zijn voor onze klanten nog altijd op zoek naar huur- of koopwoningen. Neem gerust vrijblijvend contact. Dinsdag tot Donderdag: 8.30u u Vrijdag: 8.00u u Zaterdag: 8.00u u Maandag gesloten Een uurtje voor jezelf Wie zich eens goed wil laten verwennen, weg van de dagelijkse stress, kan bij mij terecht voor een héérlijke relaxatie o.a. Cranio-sacrale behandeling (is een héél zachte massage) Reiki en klankhealing met bvb Tibetaanse klanken Voetmassage Meditatie in kleine groepjes Bij vragen of twijfels: neem contact op CHRISTINA HANSSENS Gezondheidslei 42, 2930 Brasschaat Mariaburg Tel. 03/ of 0486/ Gebeten door filmmicrobe Al heel jong raakte Ken gepassioneerd door fotograferen, filmen en monteren. Als tienjarige maakte hij al kortfilmpjes en monteerde die met een computerprogramma. Via Erik Van Looy kon hij met een bevriend regisseur meewerken aan een kortfilm. Bedoeling was dat hij bij een paar kleine zaken zou helpen, maar uiteindelijk mocht hij echt meewerken aan de regie en de cameravoering. Met vriendelijk groeten, Gerda Cassauwers Molenweg 1A, 2930 Brasschaat T : 03/ F : 03/

4 CULTUUR Mariaburgse kunstenaars exposeren Peter Kempenaers uit de Maria Theresialei is één van de productiefste Mariaburgse kunstenaars. Eind juli stelde hij beelden tentoon op Artexpo in het Eurocam Media Center te Lint. Samen met Lea Beliën en Marijke Van Kenhove exposeerde hij zijn werk dat tijdens de vernissage werd toegelicht door Frank Van Dessel. Bij aanvang van het schooljaar begin september kwam hij weer in het nieuws. In het beeldenpark van Hof de Bist te Ekeren zou plaats gemaakt worden voor Jules, de educatieve klaspop waarmee bijna negen op tien peuters en kleuters in Vlaanderen spelend leren. Jules is een creatie van Annemie Berebrouckx, illustrator-schrijfster die nabij het station van Ekeren woont en oud-leerlinge is van de Academie Noord. Cultuurschepen Koen Palinckx wil het bronzen beeld tegen 2012 laten uitvoeren door Peter Kempenaers. Jules werd dertien jaar geleden geboren op de tekentafel van Annemie Berebrouckx. Haar geesteskind kreeg een paarse broek, een rugzakje met een pijama en zeven sprieten haar, en een grote neus, want het mocht geen perfect ventje zijn. De avonturen van Jules sloegen zo goed aan bij de jongste kleuters dat de uitgeverij begon te dromen van meer. In 85 procent van de eerste kleuterklassen daagt Jules op om de taalontwikkeling van de kleuters te bevorderen. Via Jules leren ze alles over hun lichaam, zich aankleden, gevoelens, kleuren Veertig verhalen schreef Berebrouckx inmiddels en via puzzel-, knuffel- en dominoversie en als gezicht van een eigen kledinglijn veroverde Jules ook de speelgoedwinkels. Voor het orgelpunt mag nu Peter Kempenaers zorgen. Eindelijk krijgt een beeld van zijn hand een stek in eigen buurt. Ivan Janssens in Rivierenhof In het park Rivierenhof pakte Kunstkring Kappa van 2 tot 11 september uit met een groepstentoonstelling Koekeloerpoezewoefke. Deze tentoonstelling werd een bonte, maar door de opdracht relatie tussen dieren onderling en tussen dier en mens coherente mengeling van schilderijen, foto s, installaties en diverse technieken, steeds met de kwaliteitsstempel die de bezoeker van Kappa-projecten gewoon is. Eén van de exposanten was Ivan Janssens uit de Nijverheidslei, voormalig secretaris van de Wijkwerking Mariaburg. Guido Mariman schilderde bolder Een fantastisch idee maakte Antwerpen weer aantrekkelijker: de bolderroutes. Vijftig over de stad verspreide aanmeerpalen, waarvan dertig beschilderd door Jef Van Campen en twintig door BV s. Provinciegouverneur Cathy Berx koos als onderwerp voor haar bolder Brief uit A, de reis van de Belgica met de Gerlache in 1897 naar Antarctica. Voor de uitwerking van haar idee deed ze een beroep op de Mariaburgse graficus Guido Mariman, docent aan de Academie Noord, die al decennia lang het Gulden Boek van de provincie van ongelooflijk schitterende wapenschilden voorziet. Unieke kunstpareltjes. Deze grote kunstenaar uit de Nijverheidslei werkte het thema van de Belgica in acryl uit, één van de mooiste bolders van de stad, te bewonderen aan het Steenplein. (LVB) 4 André Denys in Heverlee Eén van de medestichters van kunstkring Caerde en ook bezieler van kunstkring Kappa is André Denys. Hij toonde meer dan veertig schilderijen en evenveel teksten in het kunstproject Onbevangen, een geïnspireerd thuiskomen bij Franciscus van Assisi. Voor Denys betekent dit onbevangen verder kijken dan de uitgestippelde grensgebieden. Het wordt een zoektocht naar een levensvatbare christelijke spiritualiteit in de 21e eeuw. Deze expositie verliep in de Parkabdij te Heverlee. Meer info actueel Laureaten Academie Noord De ruïne van de voormalige drukkerij De Bièvre aan de Verhoevenlei in Brasschaat vormde een unieke locatie voor de laureatententoonstelling van de Academie Noord. 52 cursisten behaalden hun einddiploma in de richtingen beeldhouwen, foto, keramiek, schilderen en vrije grafiek. Brasschaats cultuurschepen Jef Konings hield bij de vernissage een boeiende toespraak waarin hij de geschiedenis van Drukkerij De Bièvre schetste. Directeur Koen De Roover dankte het gemeentebestuur en het Cultuurcentrum Brasschaat om in dit gebouw dat weldra zal gesloopt worden deze prachtige expositie te mogen houden. (LVB ) Antverpia mist nipt Europa Nostra-award Het is geen oneer tegen het Centraal Station van Antwerpen, de s Hertogenmolens van Aarschot en de Villa Empain in Brussel te verliezen. Zo getuigde architect Luc Fornoville, lid van de Belgische jury die voor de wedstrijd Europa Nostra uitmaakt welke projecten een award krijgen. Belgie had in inzendingen op 141. De jury kende 27 awards toe over vier categorieën: conservatie, restauratie en herbestemming (waarvoor het Antverpia-project was ingediend); studiewerk; personen die bijgedragen hebben tot behoud erfgoed; onderwijs, opleiding en bewustmaking. Ook Monumentale kerken in Antwerpen en Volkscafés in Vlaanderen kregen een award in de categorie studiewerk. Feit is dat het uitgebreid dossier in het Engels (Luc De Clercq) en het Frans (Yvon Fontaine) ingediend kan dienen om een boeiende publicatie over het Antverpiagebouw mogelijk te maken. Het gemeentebestuur zal hierover ten gepaste tijd een initiatief nemen, aldus schepen Jef Konings. (LVB) Werner Paenen in Attenhoven Stil bewegen is de titel van de schilderijen en tekeningen, die Werner Paenen uit de Karel De Wintstraat op zondag 2 oktober, vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 oktober tentoon stelt in het kerkje van Attenhoven te Hoevenen.

5 KMO Bakkerij Van Landeghem bakt weldra weer warm De bakkersoven is op 22 augustus al geleverd. Met dit berichtje in het achterhoofd zijn we even gaan praten met bakker Walter Van Landeghem van de bakkerij in de Kapelstraat, op de hoek met de Weerstandersstraat. De oudere Mariaburgers zullen zich herinneren dat bakkerij Huybrechts daar heel lang gevestigd was. Op oude postkaarten uit de beginperiode van Het Nieuw Kwartier is te zien dat op deze hoek al Bakker Neomagus gevestigd was. Sint-Mariaburg heeft dus vanaf zijn ontstaan hier het dagelijks brood kunnen kopen. 16 jaar geleden kocht Walter Van Landeghem het pand van de familie Huybrechts en startte daar een bijhuis van zijn gekende bakkerij in Kapellen. Maar in 2009 werden de geruchten bevestigd dat voor de aanleg van de ovonde in Kapellen de zaak zou onteigend worden. In mei 2010 moest deze bakkerij dan ook sluiten. Plannen werden gemaakt om het bijhuis in Sint-Mariaburg uit te bouwen tot een volwaardige bakkerij. Na een periode van verschillende aannemers, een erg koude winter waarin de bouwwerken maar niet vooruit gingen, en veel zorgen is het einde van de verbouwing in zicht. De opening van de nieuwe infrastructuur, met een opendeurdag, wordt voorzien in oktober, zeker ruim op tijd voor de feestdagen. En, zoals reeds gezegd, het belangrijkste is er al: een gloednieuwe bakkersoven! Walter Van Landeghem met zijn medewerksters Monique, Sandra en An. Natuurvoedingswinkel De Groene wijzer Joris Crikemans en Maria Verbraeken Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg Gespecialiseerd in biologische voedingswaren STERK IN VERSE BIOLOGISCHE GROENTEN & FRUIT tel fax Open Di-Vr 8.30u tot 18 u Za 9u tot 17u Zondag & Maandag gesloten Het afleveren van de nieuwe bakoven kreeg heel wat bekijks op de hoek van Kapelstraat- Weerstandersstraat. Persbox ook PostPunt Bpost heeft sedert begin september een PostPunt geopend bij Dagbladhandel De Persbox op de Kapelsesteenweg 612 in Sint-Mariaburg. Het publiek kan er terecht voor de meeste Bpost-producten en diensten. Dit betekent de aankoop van binnenlandse en internationale zegels, frankeeradvies en verzending van brieven. Tevens kan met postpaketten verzenden en ontvangen (tot 10 kg) alsook taxipost-etiketten aankopen. Aangetekende zendingen kunnen afgegeven en ontvangen worden (tot 2 kg). Jammer genoeg geldt dit ophalen nog niet voor de inwoners van Mariaburg-Brasschaat. Zij dienen nog steeds een fikse wandeling naar de Hoogboomse Steenweg te maken. In dit PostPunt kunnen ook stortingen met contant geld tot 300 euro geschieden (enkel met gestructureerde mededeling). Oudere inwoners zullen zich herinneren dat in de jaren 60 het Mariaburgs postkantoor zich twee huizen voorbij de Persbox bevond, waar nu Fintro zijn kantoor heeft. (LVB) MINERVA CHOCOLADE Op de zaterdagmarkt in Antwerpen is het chocoladekraam van Minerva een vaste waarde. Sinds 1969 zijn we hier elke week trouw aanwezig, vertelt Liliane Van Gelderen, die haar jeugd in de Sint-Antoniuslei doorbracht. Alle chocolade die we verkopen pralines, marsepein, Antwerpse handjes wordt ambachtelijk gemaakt in ons atelier in de Emiellei te Rustoord. Het grootste succes zijn de in chocolade gedrenkte aardbeien. Minerva staat s woensdags ook op de markt van Ekeren, waar Aziatische schoondochter de klanten lieftallig bedient. (LVB) Een enthousiast team o.l.v. Hilde Van Maele (rechts) ontving de klanten in de nieuwe Carrefour Express aan de Sint-Antoniuslei. Carrefour Express Waar eens de buurtwinkel van moeder en Jan Dockx en later Shoperette Vande Vyvere de Mariaburgers van alle mogelijke producten voorzag, is sedert 7 september een Carrefour Express geopend. Zaakvoerder is Hilde Van Maele, die ook nog een halftijdse opdracht in het onderwijs heeft en tevens in Merksem een Carrefour uitbaat. Behalve op vrijdag (sluitingsdag) is de winkel alle dagen geopend van 8 tot 20 uur, ook op zon- en feestdagen. De uitbaatster werkt vooral met jobstudenten, die de winkel een jeugdige charme bezorgen. (LVB) 5

6 DORPSLEVEN Daar bij die molen Een lezer vroeg ons of de Wijkwerking bij het gemeentebestuur van Brasschaat zou aandringen om die lelijke hoop stenen die nog overblijft van wat ooit de historische Katerheidemolen was, weg te doen van het pleintje aan de Kapelsesteenweg-Molenweg. Nu er tot vlak tegen de molen nieuwe appartementen zijn opgetrokken, heeft die rotte romp geen enkele zinvolle functie meer. Aldus onze lezer. Het is bijzonder jammer dat het gemeentebestuur van Brasschaat er destijds niet in geslaagd is de molen in zijn oude glorie te herstellen en dat de diverse pogingen om er een zinvolle bestemming aan te geven, in feite mislukt zijn: kleinkunstcentrum Sterrenwacht, Exporuimte van Caerde, Kinderopvang, tijdelijk fietsbergplaats van Claeskens Van alles heeft men met de oude banmolen uit 1775 gedaan, maar alle goede bedoelingen ten spijt, moet men zeggen dat het molenverhaal geflopt is. Misschien zou het een goed idee zijn het oude straatnaambord te bewaren en daarbij een gedenkplaats aan te brengen met een mooie foto van de molen uit eind 19e eeuw (met kap, wieken en gaanderij) en een korte historiek, zoals aan de inkom van Antverpia hangt. De hoop stenen en de glazen visbak die ernaast staat, kan dan misschien vervangen worden door een pleintje met wat groen, suggereert onze lezer. (LVB) De nieuwe appartementen geven een prachtig uitzicht op de wegrottende molenromp. Ook Dexia een bouwwerf Dat het Dexiakantoor in Mariaburg aan de Katerheideolen een facelift ondergaat, is geen geheim meer. Het kantoor zag op 18 augustus 1976 het levenslicht, met de alom gekende Francis Jacobs aan het roer van het toenmalige Gemeentekrediet.1976, het lijkt een eeuwigheid geleden. Vier klanten kwamen die dag bij Francis op bezoek. Hij bouwde het kantoor fors uit, de laatste jaren met echtgenote Jeannine aan zijn zijde. Nadien traden velen in hun spoor, de laatste periode nam Koen Hermans het kantoor voor zijn rekening samen met Sonia Van Looveren, Reinhilde Haucourt en Karina De Bie. De opening van het volledig verbouwde kantoor is voorzien voor januari Funderings- en rioleringsproblemen, die inmiddels opgelost zijn, hebben voor enkele weken vertraging gezorgd. Na de verhuis naar het nieuwe oude gebouw wordt de ploeg aangevuld met Peggy Hermans en Bart Moeyens. Bart keert terug naar zijn Mariaburgse roots waar hij in 1988 bij het toenmalige BAC zijn kantoor in Mariaburg opstartte. Momenteel is het behelpen in de Dexia kantoorcontainer waar men een loket en een heus bureautje heeft geïnstalleerd. In de Dexia geldcontainer kan men terecht voor cash afnames, overschrijvingen en rekeninguittreksels. Voor afspraken of het storten van cashgelden is men meer dan welkom in één van de andere kantoren van de cvba Regio Noord-Antwerpen: Ekeren-Donk, Kapellen, Brasschaat Kaart en Brasschaat Centrum. In het nieuwe kantoor komen 2 ontvangstbalies, 1 servicedesk, 5 afzonderlijke bureaus, 2 cashlesstoestellen voor overschrijvingen en uittreksels en 2 geldtoestellen (ook voor stortingen). Charlotte Van Bocxlaer met Lessius in Ghana De Lessius Hogeschool had in augustus en september een vijfkoppige delegatie in het Afrikaanse land Ghana. Eén van de deelnemende studenten was Charlotte Van Bocxlaer, dochter van de Persbox op de Kapelsesteenweg. Als studente Handelswetenschappen onderzocht zij in Ghana de mogelijke commercialisering van de waterputten, die door studenten van de Technische Hogeschool Mechelen aldaar zijn geconstrueerd en worden onderhouden. (LVB) Naar Scherpenheuvel In samenwerking met de parochie en de wijkwerking organiseert Ziekenzorg CM een bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel op zaterdag 1 oktober, eerste dag van de rozenkransmaand. Hoogtepunt is de eucharistieviering om 16 uur in de basiliek, voorgegaan door ere-pastoor Jan Blijweert. Wie dit wenst, kan meerijden met een autocar met een lift voor hen die moeilijk kunnen opstappen. Wie met eigen vervoer komt auto, fiets kan aansluiten bij het hele programma. Om u. middagmaal in restaurant de Leeuw van Vlaanderen, op voorhand in te schrijven. In onthaalcentrum de Pelgrim kan bij een drankje de eigen picknick aangesproken worden. Om u. Rozenhoedje in de kapel van De Pelgrim. Om u. Kruisweg in openlucht op vlak terrein, in de nabijheid van de basiliek. Om u. verzamelen voor de basiliek voor een groepsfoto. Om u. Eucharistieviering in de basiliek. Wie met de autocar/ liftbus meerijdt, betaalt 23 euro voor vervoer en middagmaal. Vertrek stipt om u. aan de kerk van St.-Mariaburg (Van den Weyngaertplein). (TG) PASSIEFWONING GENOMINEERD Voor de Belgische Prijs voor Architectuur & Energie 2011 werden iets meer dan 270 projecten geëvalueerd. Na de eerste selectieronde door een voorjury werden 65 realisaties weerhouden. De eindjurering ging door op donderdag 23 juni. Denc!-studio bvba uit Gent (architecten Delphine Deceuninck en Bart Cobbaert) werd genomineerd in de categorie energie/eengezinswoningen met het huis van het echtpaar Hans Mathieu & Katrien Beyers. Uit het juryrapport: Er was een grondige verdediging nodig om de door bouwheer en architect vooropgestelde compacte vormgeving goedgekeurd te krijgen. De Antwerpse bouwmeester haalde in zijn lezingen dit project aan als goed voorbeeld. Zowel concept, materiaalkeuze als ritmering van de gevels staan ten dienste van het aanbieden van een gefundeerde diversiteit aan raamgroottes. Een subtiel spel van speelse asymmetrische raamverschuivingen liet toe grote raampartijen te integreren waar mogelijk; terwijl kleine waar noodzakelijk. De beplating maakt dergelijke combinatie mogelijk op een niet schreeuwerige wijze zonder storend effect, met het nodige respect voor de omgevende bebouwing. De raampartijen van de noordgerichte tuingevel hebben bewust kleinere afmetingen teneinde overmatige warmteverliezen te vermijden. OXFAM-Geschenkenbeurs In de Akerzaal van het Ekers Hof, Groot Hagelkruis 6/1, 2180 Ekeren wordt op zaterdag 3 en zondag 4 december van 10u tot 17u de jaarlijkse geschenkenbeurs ingericht met een groot aanbod geschenkartikelen. Er is mogelijkheid tot wijnproeven. Dranken en hapjes zijn verkrijgbaar aan de bar! Openingsuren en data in december voor de winkel (Groot Hagelkruis 8, Ekeren). Van maandag tot en met vrijdag: 10u-12u30 en 13u30-17u. Zaterdag : doorlopend van 10u-17u, zaterdagen 24 en 31 december doorlopend van 10u-16u. Contactgegevens: Tel: , oww.be VOC VERHUIST NAAR HOLLEWEG Marcel Peeters (links) en Göran Van Dyck (rechts) bij de eerste kooien voor het opvangcentrum in de Sterhoeve. Een sterk beglaasde huid aan de straatzijde bewerkstelligt dan weer een functionele relatie met zonnewarmte en straatgebeuren. De woning beschikt over een passiefhuiscertificaat. De prijsuitreiking vindt plaats op 25 oktober in de Bozar te Brussel. Het startschot voor de toekomstige samenwerking tussen Rotonde vzw en VOC vzw aan de Sterhoeve (Holleweg Hoogboom) werd gegeven. Het is de bedoeling dat het vogel- en kleinwild opvangcentrum van Marcel Peeters mede geïntegreerd wordt in het Meanderproject van Rotonde vzw zoals vroeger reeds in de krant werd uiteengezet. Marcel Peeters, voorzitter van het VOC en Göran Van Dyck, verantwoordelijke van het Meanderproject aan de Sterhoeve, hopen tegen najaar 2012 volledig klaar te zijn met de opbouw en de overbrenging van het Vogelopvangcentrum van de Floris Verbraekenlei naar het landbouwdomein Sterhoeve aan de Holleweg. Met het plaatsen van de eerste kooien is alvast gestart. (LC) Herentalsebaan 705, 2160 Wommelgem Tel: Fax: Alle dagen Open van 7.30u tot 19.30u Zaterdag van 7.30u tot 16u Geenen bvba Begrafenissen Crematies Huwlijken Dag en nacht Kapelsesteenweg Ekeren - Mariaburg tel: 03/ Beenhouwerij - Charcuterie MAES - ELEGEERT Specialiteit: Paardenvlees 1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees Fondue- gourmet- en barbequeschotels Donderdag gesloten Kapelsesteenweg 418 Brasschaat - Mariaburg Tel: 03/

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes!

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes! DE KASTANJEKRANT NOVEMBER 2012 De allereerste Kastanjekrant! Er is lang over nagedacht en hard aan gewerkt maar met veel trots stellen we u de allereerste editie van onze Kastanjekrant voor! Bij het begin

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

26 ste MARIABURGSE FEESTEN

26 ste MARIABURGSE FEESTEN 26 ste MARIABURGSE FEESTEN 28 en 30 september 2012 Vrijdag : 20.00 u. : Mariaburg Quizt Elcks-Thuys Van de Weyngaertplein 13 max 6 deelnemers/ploeg, 15 /ploeg Inschrijvingen via mail : Quiz.mariaburg@staes.org

Nadere informatie

6. wat is de boodschap van de plaatsers aan de eigenaars? Aan de voorbijgangers? Proficiat, reden tot feesten. (Er is geen plakkaat)

6. wat is de boodschap van de plaatsers aan de eigenaars? Aan de voorbijgangers? Proficiat, reden tot feesten. (Er is geen plakkaat) 18 dec Interview door Luk Indesteege met Armand Nijs (71), 50 jaar gehuwd met Marie-Julienne Thuys (72) Hengelhoefstraat 85, 3600 Genk gepensioneerd bakker in Hoevenzavel, Marie-Julienne hielp in bakkerij.

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Advent de voorbereidingstijd op Kerstmis. Schooljaar december Beste ouders

Nieuwsbrief. Advent de voorbereidingstijd op Kerstmis. Schooljaar december Beste ouders Nieuwsbrief Schooljaar 2011-2012 1 december 2011 Advent de voorbereidingstijd op Kerstmis Beste ouders Zondag 27 november is de advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis begonnen. Maandag hebben we met

Nadere informatie

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN De Kunst van het Ondernemen Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN Voorjaar 2014: Start van een nieuw Kunstproject Woensdag 5 maart 2014 Na een paar mails te

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

INFO MEI 2014. Gezelschapsspellen spelen. In t kort

INFO MEI 2014. Gezelschapsspellen spelen. In t kort INFO MEI 2014 In t kort Ma. 5 en 19 mei mei Za. 17 mei Zo. 8 juni Vr., za. en zo.. 13, 14 en 15 juni Gezelschapsspellen spelen Waar gaat wandelclub kwb-heist-statie wandelen? Eet- en dansfestijn Dagfietstocht

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

MYSTERIES VAN HET VENERABEL

MYSTERIES VAN HET VENERABEL MYSTERIES VAN HET VENERABEL Elke tweede donderdag na Pinksteren viert de Katholieke Kerk Sacramentsdag. Men herdenkt de instelling van de eucharistie, waarbij Jezus Christus zichzelf onder de gedaanten

Nadere informatie

ACTIVITEITEN Augustus november 2017

ACTIVITEITEN Augustus november 2017 Vief -Stad HUZ Voorzitster: Dourcy-Belle-Rose Brigitte - 0475 42 02 50 - brigittedbr@skynet.be Penningmeester: Keveryn Mariette - 03 383 40 09 Secretariaat: Van Uytven Gilberte - 03 233 42 09 gilberte.van.uytven@telenet.be

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag.

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 21 21 HOOFDSTUK 2 Te laat! WOORDEN 1 Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 2 Ron,! De bus komt bijna! 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 4 We komen

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

2. Wie heeft het initiatief genomen voor de versiering? Wie heeft allemaal mee versierd

2. Wie heeft het initiatief genomen voor de versiering? Wie heeft allemaal mee versierd 13 maart 2011 Interview door: Freija Rubens (studente XIOS) met Willy Gijbels (60) Genkersteenweg 45, 3500 Hasselt gepensioneerd spoorarbeider 1. Korte beschrijving van de versiering/aankleding De voortuin

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

20/09/2016. Kring 12. Info-avond vormsel Algemene informatie

20/09/2016. Kring 12. Info-avond vormsel Algemene informatie Kring 12 Info-avond vormsel 2017 1 Algemene informatie 2 1 De W(eet)-vragen Waarom? Wanneer? Waar? Wat? Wie? 3 Wat? Vormsel is één van de 7 sacramenten Maakt deel uit van de initiatiesacramenten (samen

Nadere informatie

Lou en Lena in Ecuador

Lou en Lena in Ecuador Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena in Ecuador Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, wij zijn Lou en Lena! Kom, we nemen je mee naar

Nadere informatie

"Reis naar Jeruzalem"

Reis naar Jeruzalem Reis naar Jeruzalem Sabbat Hoe zou jij je voelen als je familie van plan Doe Lees alvast was om te verhuizen naar een plek waar jij nooit Ezra 1-3 en eerder geweest? Bang, opgewonden of beiden? Nehemia

Nadere informatie

EEN ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR!!! HEILIGE PIUS X

EEN ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR!!! HEILIGE PIUS X HEILIGE PIUS X Zaterdag 31 december. H. Silvester. 17.00 u. Avondviering. Zlm. Hilda Avonts en Louis Van Gool. Zondag 1 januari. Feest van de Moeder Gods. 11.15 u. Plechtige hoogmis, verzorgd door ons

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Heemkundige avond: vrijdag 7 april 2017

Heemkundige avond: vrijdag 7 april 2017 Met de steun van: Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240 Zele Rekeningnummer: IBAN: BE02 0012 1637 4340 BIC: GEBABEBB Web: www.hokzele.be E-mail: hokzele@hotmail.com Museum en

Nadere informatie

Ledenbrief Juni 2015

Ledenbrief Juni 2015 Ledenbrief Juni 2015 Ritten : Juni 2015 Wegritten Za 30/05 Rally Gele Petjes Zo 31/05 Rally Gele Petjes Za 06/06 Sijsele Za 06/06 Gullegem Za 06/06 Waregem Za 06/06 Geluwe Zo 07/06 Sijsele Zo 07/06 Gullegem

Nadere informatie

Nottebohm Actueel Juni 2017

Nottebohm Actueel Juni 2017 Nottebohm Actueel Juni 2017 In de kijker Donderdag 1 juni aspergedag Chef Johan maakt heerlijke asperges op Vlaamse wijze Maandag 12 juni infonamiddag We hechten veel belang aan overleg en communicatie

Nadere informatie

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 11 juli Vakantieoefeningen Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Bijbelhoekje: het verhaal van de verloren zoon. Deel 5. Lees het verhaal, dan kun je de vraagjes oplossen. Er wordt

Nadere informatie

Uitwaaien aan zee - z a t e r dag 18 februari 2006

Uitwaaien aan zee - z a t e r dag 18 februari 2006 Jaargang 28 nr. 1 januari februari 2006 - 2 - P r o j e c t g r o e p S p o r t Z o n d a g 2 9 j a n u a r i 2 0 0 6 W a n d e l e n Onze eerste wandeling van 2006 blijft nog een verrassing. Kleed je

Nadere informatie

Belgique-België P.P.- P.B Hamme BC Manie! Manie! De Heideroosjes vrijdag 6 februari

Belgique-België P.P.- P.B Hamme BC Manie! Manie! De Heideroosjes vrijdag 6 februari Belgique-België P.P.- P.B. 9220 Hamme BC 21293 Manie! Manie! De Heideroosjes vrijdag 6 februari gratis nieuwsbrief van CC Jan Tervaert en Bibliotheek Hamme afzender: CC Jan Tervaert - Kaaiplein 34-9220

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 De lucht kleurt blauw, de vogels fluiten uit volle borst, de warme lentebries streelt onze gezichten Het is bijna zover, de zomer is in aantocht! Jammer genoeg betekent dit

Nadere informatie

Heiberg HUISKRANT. Maart 2015. Happy Hour bewoner & medewerker in de kijker enkele mooie momenten... WWW.ARMONEA.BE

Heiberg HUISKRANT. Maart 2015. Happy Hour bewoner & medewerker in de kijker enkele mooie momenten... WWW.ARMONEA.BE HUISKRANT Heiberg DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE VOOR ARMONEA-RESIDENTEN Maart 2015 Happy Hour bewoner & medewerker in de kijker enkele mooie momenten... WWW.ARMONEA.BE VOORWOORD Nicolas Verwaest Directeur Beste

Nadere informatie

VERKOOP & BOUWFORMULE

VERKOOP & BOUWFORMULE VERKOOP & BOUWFORMULE BOUWEn MET ZEKERHEID Het leven zit vol dromen en verlangens. De Verkoop & Bouwformule van Hyboma helpt u die waarmaken: een woning op maat, zonder zorgen, om te leven zoals u dat

Nadere informatie

vrijdag 2/ u. Erwin Bohyn en Koen Vandenberghe 1u (volw.)

vrijdag 2/ u. Erwin Bohyn en Koen Vandenberghe 1u (volw.) Vertelkunst Van Stoel tot Stoel Vertelkunst Vlaanderen ging bij deze derde editie van De Gouden Stoel op zoek naar bekend en (nog) onbekend verteltalent. Aan de hand van twee voorrondes werden acht vertellers

Nadere informatie

DYB ke. België - Belgique P.B. 9200 Dendermonde BC 1012. Dendermondse IJsberen Clubblad. Zestiende editie. Afgiftekantoor: 9200 Dendermonde 1

DYB ke. België - Belgique P.B. 9200 Dendermonde BC 1012. Dendermondse IJsberen Clubblad. Zestiende editie. Afgiftekantoor: 9200 Dendermonde 1 DYB ke België - Belgique P.B. 9200 Dendermonde BC 1012 Dendermondse IJsberen Clubblad Zestiende editie Afgiftekantoor: 9200 Dendermonde 1 Toelatingsnummer: P109198 Verschijnt driemaandelijks Juni 2005

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Verslag weekend 29/2 tot 2/3/2008

Verslag weekend 29/2 tot 2/3/2008 A;Sabbe Harelbeke 7/3/08 Vrijdag 29/2/2008 Verslag weekend 29/2 tot 2/3/2008 Van vrijdag 29 februari tot 2maart 2008 had het openingsweekend van de Zwervers Kortrijk plaats in Zottegem. Het RV was de parking

Nadere informatie

Stijlvolle elegantie in klassieke villa

Stijlvolle elegantie in klassieke villa Binnenkijken Stijlvolle elegantie in klassieke villa Tien jaar geleden beslisten Maria en Ludo een nieuwe woning te bouwen in een groene, bosrijke omgeving. Het resultaat, een statige, klassieke villa,

Nadere informatie

De Zuidpoort vzw. Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be!

De Zuidpoort vzw. Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be! ! De Zuidpoort vzw Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be! "$%&'(!)'$&*+,! 5 september 2015 Aanwezig : Steven (met Merel) Marina, Gina, Koen, Pol, Luc,

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Hasselt, juli Beste vrienden,

Hasselt, juli Beste vrienden, Hasselt, juli 2017 Beste vrienden, Terwijl we al hebben genoten van de mooie zomer en nog zoveel meer, zijn we er weer met ons nieuw programma. We hebben gezocht naar een gevarieerd najaarsprogramma..

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

Dharma DE WARME CHARME VAN

Dharma DE WARME CHARME VAN REPORTAGE Dharma DE WARME CHARME VAN Het enthousiast kloppend hart van Kortrijk heeft er sinds kort een uniek adresje bij. Met Bed&Breakfast Dharma maakt gastvrouw Linda haar droom waar en garandeert ze

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

DAMME GOLF CHARITY CUP 28 & 29 mei 2016

DAMME GOLF CHARITY CUP 28 & 29 mei 2016 Damme Golf & Country Club DAMME GOLF CHARITY CUP 28 & 29 mei 2016 WEBSITE WWW.DAMMEGOLFCHARITYCUP.ORG DGCC - CHARITY HOOFDSPONSORING I. De hoofdsponsor engageert zich tot: Financiële input van minimum

Nadere informatie

Het wijkcomité en de straatafgevaardigden

Het wijkcomité en de straatafgevaardigden Heb je ook het gevoel dat het jaar weer zo voorbij is gevlogen? Het lijkt nog maar net of het Kersthuis op het Pleintje is afgebroken en de nieuwe staat er al weer. Meteen is dit ook het laatste wijkblaadje

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen Materiaal Groen Deel 1: Seizoenen Colofon Deel 1: Seizoenen Onderdeel van het materiaal Groen, met de thema s: Seizoenen (dl. 1), Groen in de stad (dl. 2), Groen groeit (dl. 3), Thuis tuinieren (dl. 4)

Nadere informatie

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa 1. Brussel hoofdstad van ons land en Europa Brussel is de hoofdstad van ons land. De koning woont in Brussel en de regering

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6)

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6) Als tweeling ben je nooit alleen. Maar je bent ook altijd de helft van iets. Vijf broers en zussen vertellen hoe ze samen zichzelf zijn. Tekst Nanneke van Drunen Foto s Edith Verhoeven ISABEL EN BAS VAN

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 E-mail: aloysius@mijnplein.nl LEEF LEER LACH NIEUWSBRIEF Januari 2016 Sinterklaas opent de Bieb op school en leent het eerste boek op de St. Aloysiusschool.

Nadere informatie

Ze mogen haar zo niet laten afzien

Ze mogen haar zo niet laten afzien Ze mogen haar zo niet laten afzien AFSCHEIDSBRIEF VERKLAART WAAROM 74 JARIGE MET DEMENTERENDE VROUW UIT LEVEN STAPT Baert Marc Geen dag langer kon hij aanzien hoe de 75 jarige vrouw met wie hij zovele

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO No furniture so charming as books, verkondigde de Engelse schrijver Sydney Smith twee eeuwen geleden. Boeken hebben we in de Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

Maandblad D E G A L M SINT-VICTOR BLIJFT MAAR SCOREN!

Maandblad D E G A L M SINT-VICTOR BLIJFT MAAR SCOREN! Maandblad D E G A L M 97ste jaargang - nr. 9 mei/juni 2017 Postnummer 2300 - Postkantoor Turnhout 1 Verschijnt maandelijks (niet in juli en augustus) Verantwoordelijke uitgever: Marc Hendrickx Redactie:

Nadere informatie

Je wordt opgenomen in ZNA Jan Palfijn Informatie voor patiënten

Je wordt opgenomen in ZNA Jan Palfijn Informatie voor patiënten Je wordt opgenomen in ZNA Jan Palfijn Informatie voor patiënten 2 Je wordt opgenomen in ZNA Jan Palfijn Je wordt opgenomen in ZNA Jan Palfijn 3 Beste patiënt, Weldra word je in ZNA Jan Palfijn opgenomen

Nadere informatie

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 1 BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 De boerderij dateert waarschijnlijk uit 1868. Sinds 1926 is er een bakkerij in gevestigd. Hier beoefenen drie generaties Vriend het bakkers vak. Na 1986 wordt

Nadere informatie

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.:

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.: naam: mijn agenda klas: nr.: tweede graad Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

19.00 u Avondviering u. Avondviering u. Avondviering HEILIGE PIUS X

19.00 u Avondviering u. Avondviering u. Avondviering HEILIGE PIUS X HEILIGE PIUS X Zaterdag 4 maart. H. Casimirus 17.00 u. Avondviering. Zlm. Hilda Avonts en Zlm. Louis Van Gool. Zondag 5 maart. Eerste Zondag van de Veertigdagentijd. 11.15 u. Plechtige hoogmis. Zlm. Bertha

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

zwembrevet naar keuze behalen! De kinderen kregen hierover al een brief mee met alle info. Niet vergeten om het invulstrookje tijdig in te leveren!

zwembrevet naar keuze behalen! De kinderen kregen hierover al een brief mee met alle info. Niet vergeten om het invulstrookje tijdig in te leveren! 1. Pedagogische studiedag VRIJAF Op woensdag 1 juni zitten onze juffen en meesters voor de laatste keer dit schooljaar op de schoolbanken ;-) en hebben de kinderen een dagje vrij om nog eens heerlijk te

Nadere informatie

BSO Westerwind & De Groene Hoek presenteren het programma voor de zomervakantie

BSO Westerwind & De Groene Hoek presenteren het programma voor de zomervakantie BSO Westerwind & De Groene Hoek presenteren het programma voor de zomervakantie Locatie voor de zomervakantie: BSO Westerwind Steenen Dijck 4-6 3146 BX Maassluis 010-5915948 Weij zijn altijd te bereiken

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

DE ROZE HUISKRANT. Interview met onze stagiaire DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE.

DE ROZE HUISKRANT. Interview met onze stagiaire DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE. DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE.VERCAEMER @DE-LELIE.BE Krantje 26 DE ROZE HUISKRANT Juli 2013 Interview met onze stagiaire We hebben sinds 4 februari een stagiaire,

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Van 13 t.e.m. 20 juli 2008

Van 13 t.e.m. 20 juli 2008 Van 13 t.e.m. 20 juli 2008 Beste tennisvrienden, Het Koninklijk Gemeentelijk Tenniscentrum Zwevegem trad in 2004 voor het eerst het internationale tenniscircuit binnen met een 10.000 $ tornooi voor dames.

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Indien u dus nog een broertje of zusje wil inschrijven, meld je kind dan zeker aan binnen deze periode!

Indien u dus nog een broertje of zusje wil inschrijven, meld je kind dan zeker aan binnen deze periode! Januari 2016 Beste kinderen, Beste ouders, Ik wens jullie in naam van het hele team een warm kerstfeest en een bruisend 2016. Dirk Vranken directeur INSCHRIJVEN IN ONZE SCHOOL Nieuwe kinderen kunnen op

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Stemexpressie in verbinding !!! INTENSIEVE ZANGCURSUS! «LUISTER EN ZING»! GEÏNSPIREERD OP DE FILM! «AS IT IS IN HEAVEN»!!

Stemexpressie in verbinding !!! INTENSIEVE ZANGCURSUS! «LUISTER EN ZING»! GEÏNSPIREERD OP DE FILM! «AS IT IS IN HEAVEN»!! S O U N D X P E R I E N C E Stemexpressie in verbinding INTENSIEVE ZANGCURSUS «LUISTER EN ZING» GEÏNSPIREERD OP DE FILM «AS IT IS IN HEAVEN» TER LOO- 27 EN 28 DECEMBER 2014 Els Cuypers - Jan Davidtsstraat

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de tiende nieuwsbrief van HCOIJ, de laatste van 2013. Boordevol leuke nieuwtjes, foto s, mededelingen

Nadere informatie

Opbouw van het Kersthuis Maandag 25 en dinsdag 26 november, vanaf 9 uur

Opbouw van het Kersthuis Maandag 25 en dinsdag 26 november, vanaf 9 uur Kerstmis 2013 2013 Een Kerstmis zonder het Kersthuis en de Kerstverlichting op het Pleintje en in de straten, nee, dat kan niet. Als de sterre ergens stille is blijven staan, moet het wel in Ginderbroek

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Activiteitenkalender. Schoolreis De Putten Fietsdag

Activiteitenkalender. Schoolreis De Putten Fietsdag Weetjes Gesubs. Vrije Kleuterschool Boslaan 2 Tel / Fax : 014/850066 Looiven 38 Tel : 014/851112 2460 Kasterlee E-mail : info@vks-klimtoren.be Website : www.vks-klimtoren.be Juni 2015 Activiteitenkalender

Nadere informatie