de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder"

Transcriptie

1 kleine en middelgrote ondernemingen V.U.: Olivier Lamarque, AXA Belgium nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel. de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder talensia Deze brochure geeft u een algemene voorstelling van talensia. Wij raden u aan aandachtig de van kracht zijnde algemene voorwaarden te lezen. Enkel daar vindt u het geheel van de toepassingsmodaliteiten van onze verzekeringsdekkingen. AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) - Internet : Tel. : Fax : KBO nr. : BTW BE RPR Brussel

2 inhoud talensia in grote lijnen... p. 3 bijstand en preventie... p Bijstand... p Preventie... p. 7 bescherming van goederen... p Brand... p Nevendekking diefstal... p Nevendekking.com... p Nevendekking machinebreuk... p Nevendekking bedrijfsschade... p Nevendekking vervoerd materieel en koopwaar... p Talensia building... p. 17 bescherming van personen... p Arbeidsongevallen... p Patroon... p Collectief gemeen recht... p. 22 bescherming van resultaten... p Hoofddekking BA uitbating... p Nevendekking BA na levering... p Objectieve aansprakelijkheid... p Aansprakelijkheid voor vrijwilligers... p. 26 bescherming van bedrijfsleiders... p Burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid bedrijfsleiders... p. 27 bescherming van het wagenpark... p Comfort auto... p Global truck insurance... p. 29 doelgerichte packages... p Talensia garage... p Talensia landbouw... p Talensia horeca... p Talensia beauty... p Talensia mode... p Talensia voeding... p Talensia afwerking... p. 31 talensia in grote lijnen Op de schouders van de bedrijfsleider rusten belangrijke verantwoordelijkheden. Als goede ondernemer weet hij dat bepaalde risico s eigen zijn aan het ondernemingsleven. Toch probeert hij deze steeds tot een minimum te beperken door een goed beheer van zijn verzekeringen. Ieder zijn vak betekent vanzelfsprekend ook ieder zijn verzekeringsbehoefte. Bij AXA hebben we ons in de verschillende sectoren verdiept om zo iedere verzekeringsbehoefte te bepalen en oplossingen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat uw klant zich geen zorgen hoeft te maken. Het is de bedoeling u een volledig en flexibel product aan te bieden dat aanpasbaar en bovendien eenvoudig in gebruik is. Uit deze gedachtegang werd talensia geboren. Een package op maat met 15 mogelijke dekkingen Het multirisicoproduct talensia is flexibel, performant en op maat. Het groepeert verschillende dekkingen die zelfstandigen, vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen tot 50 werknemers nodig hebben bij het uitoefenen van hun dagelijkse activiteit. Talensia biedt volgende dekkingen, onderverdeeld over vijf verschillende luiken: hoofddekkingen nevendekkingen bescherming van goederen brand diefstal.com machinebreuk bedrijfsschade vervoerd materieel en koopwaar bescherming van personen arbeidsongevallen collectief gemeen recht* patroon bescherming van resultaten BA uitbating BA na levering objectieve aansprakelijkheid BA voor vrijwilligers bescherming van bedrijfsleiders burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid bedrijfsleiders (in samenhang)* bescherming van wagenpark auto comfort (in samenhang) global truck insurance (in samenhang) *dekking kan individueel worden afgesloten 2 3

3 Er is sprake van een package zodra er twee hoofddekkingen binnen de luiken bescherming van goederen, personen, resultaten of wagenpark afgesloten zijn. Specifieke packages Naast het algemene talensia package, hebben wij volgende specifieke packages voorzien: talensia handel, talensia mode, talensia voeding, talensia beauty, talensia garage, talensia horeca, talensia landbouw en talensia afwerking. Trouw beloond Afhankelijk van het aantal afgesloten dekkingen en bepaalde voorwaarden betreffende het contract en de schadestatistiek ervan, geniet uw klant, dankzij de back to you cheque, een mooi financieel voordeel. Het is een beloning voor zijn trouw en zijn initiatieven om het risico op ongevallen te beperken en de veiligheid van zijn installaties, voor zijn personeel of voor derden te verhogen. De waarde van de cheque vertegenwoordigt een percentage van de jaarpremie. Hij wordt op het einde van het jaar door AXA uitgegeven en staat op naam van de verzekeringnemer die het contract afsluit. Aan u de eer om hem aan uw klant te overhandigen! Tevreden en gerustgesteld Dankzij de troeven die verder in deze brochure aan bod komen, hebt u genoeg redenen om talensia met trots aan uw klanten voor te stellen! Deze brochure biedt u een overzicht van alle dekkingen. In de algemene voorwaarden vindt u uiteraard alle details terug. met talensia hebt u alle troeven in handen De beste troeven voor uw klanten zelfstandigen, vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen tot 50 werknemers. Optimale bescherming 100% vrijheid Uw klant sluit enkel de hoofd- en/of nevendekkingen af die voor hem nuttig zijn. Zo stelt hij in alle vrijheid, samen met u, zijn persoonlijk verzekeringspackage samen. Alles in 1 enkel verzekeringscontract Uw klant krijgt ook één enkele premiekwijting, met uitzondering van de dekkingen auto en BA bedrijfsleiders. Dat maakt het beheer van de verzekeringsportefeuille des te eenvoudiger en zorgt voor een gemakkelijke opvolging van de premiebetaling. Handig overzicht De kwijting geeft een gedetailleerd overzicht van de premies van uw klant per verzekering. Indien nodig, past u de dekkingen aan volgens zijn behoeften. Zo beschikt u steeds over een overzicht van de verschillende contracten per klant. Gratis bijstand en preventie Dankzij AXA Assistance geniet uw klant de gratis bijstand Info Line en hulp voor de dekkingen brand, diefstal, patroon, arbeidsongevallen en collectief gemeen recht. Zo kan hij zijn professionele activiteit in alle omstandigheden voortzetten. AXA Assistance neemt heel wat voor zijn rekening, waaronder bewaking, de organisatie van een verhuizing in geval van zware woningschade, hulp in de vorm van psychologische bijstand en repatriëring van de sleutelfiguren van de onderneming. Als uw klant de dekking arbeidsongevallen afsluit, geniet hij Full Services, een waaier van diensten die op het vlak van preventie voor elke bedrijfsleider een duidelijke meerwaarde bieden. Gratis splitsing van de jaarpremie Afhankelijk van het bedrag van zijn jaarpremie kan uw klant deze spreiden, zonder extra kosten. Eenvoudig beheer Efficiëntie Alle dekkingen zijn gecentraliseerd bij één polyvalente beheerder, die al uw vragen over het geheel van de package en de afzonderlijke dekkingen beantwoordt. Gezien hun specifieke eigenschappen krijgen de verzekeringen auto en BA bedrijfsleiders binnen talensia bijzondere aandacht. Nabijheid De contracten worden beheerd in verschillende locaties, verspreid over het land. Er is dus steeds iemand in uw buurt beschikbaar. Elektronisch beheer van het dossier Voor een snelle en efficiënte uitwisseling van informatie tussen u en de maatschappij. Volledige bescherming Talensia staat voor kwaliteit: zonder gaten of overlappingen tussen de verschillende dekkingen afhankelijk van de professionele behoeften van uw klant. In het kader van de talensia brand- en diefstalverzekering kan uw klant ook zijn woning verzekeren, indien deze op hetzelfde adres als zijn zaak gelegen is. 4 5

4 bijstand en preventie Uw klanten verwachten meer dan een schadevergoeding of een terugbetaling van hun kosten. Concrete hulp wanneer ze het moeilijk hebben, wordt sterk op prijs gesteld en maakt hun situatie heel wat draaglijker. Talensia biedt volledige oplossingen, zodat uw klanten in alle omstandigheden hun activiteit kunnen voortzetten. 1. Bijstand Heeft uw klant een verzekering arbeidsongevallen (en/of collectief gemeen recht), patroon of brand (met of zonder diefstal) afgesloten? Dan geniet hij verschillende diensten die AXA Assistance organiseert om hem bij te staan en te helpen. Deze dekking wordt automatisch verleend zodra de verzekeringen lopen en zolang ze van kracht zijn. Info Line: uur per dag 7 dagen per week 1.1 Arbeidsongevallen en/of collectief gemeen recht Als een van de personeelsleden van uw klant een arbeidsongeval heeft, bieden wij onder andere de volgende hulp: het zoeken naar tijdelijk personeel, de repatriëring, een aangepast vervoermiddel om te gaan werken, het bureauticamaterieel bij de verzekerde thuis brengen het oprichten van een crisiscel het verlenen van psychologische bijstand aan het slachtoffer, het personeel en de familie van het slachtoffer. 1.2 Patroon In aanvulling op wat in arbeidsongevallen bepaald is, zijn volgende zaken eveneens gedekt: Voorbeelden van bijstand bij ziekte of ongeval in België Indien uw klant niet in staat is zich te verplaatsen met zijn voertuig of met het openbaar vervoer ten gevolge van een gedekt schadegeval: zoeken en ten laste nemen van een gepast vervoermiddel tussen de verblijf- en de werkplaats tot een maximumbedrag van 100 euro per dag gedurende 8 dagen. Indien uw klant niet naar zijn werkplaats kan gaan ten gevolge van een gedekt schadegeval: ophalen van het bureauticamaterieel nodig om zijn beroepsactiviteit thuis voort te zetten, evenals het ten laste nemen van het vervoer ervan heen en terug Voorbeelden van bijstand bij ongeval in het buitenland Organiseren en ten laste nemen van de medische repatriëring van uw klant (na akkoord van onze medische dienst), zijn echtgenoot of samenwonende partner en zijn kinderen ten laste. Opdat de klant zich volledig kan toeleggen op de organisatorische problemen en formaliteiten verbonden aan het schadegeval zelf, zal AXA Assistance op kosten van de klant een crisiscel oprichten die klanten en leveranciers informeert en problemen behandelt die op dat moment de beroepsactiviteit zouden kunnen verstoren. 1.3 Brand Voorbeelden van bijstand als de aanwezigheid van uw klant noodzakelijk is na een ernstig schadegeval Organiseren en ten laste nemen van de repatriëring, per trein of vliegtuig. Oprichten van een crisiscel die klanten en leveranciers informeert en problemen behandelt die op dat moment de beroepsactiviteit van uw klant zouden kunnen verstoren. 1.4 Brand en diefstal Voorbeelden van bijstand na een schadegeval aan het verzekerde gebouw en zijn inhoud Overbrengen van bederfelijke voedingswaren naar een diepvriescentrale. Redden, schoonmaken, opslaan en bewaren van beschadigde goederen. Zoeken van lokalen en materieel om de voortgang van de werking van uw klant te verzekeren. Sturen van een door AXA erkende hersteller voor dringende herstellingen (loodgieterij, verwarming, elektriciteit ) en ten laste nemen van zijn verplaatsingskosten. Betalen van een voorschot tot euro. 2. Preventie 2.1 Full Services Voor uw klant is het een hele geruststelling dat hij bij een ongeval kan rekenen op onze bijstand. Maar uiteraard zou hij elk ongeval liever willen vermijden. Niet elke ondernemer beschikt evenwel over de nodige kennis en middelen om, bijvoorbeeld: zijn werknemers te leren een nieuwe machine in alle veiligheid te bedienen het aantal ongevallen in het verkeer met zijn wagens te verminderen iemand een EHBO-opleiding te geven en de andere medewerkers bewust te maken voor preventie op de werkvloer. Heeft uw klant een arbeidsongevallenverzekering afgesloten bij AXA? Dan biedt Full Services een oplossing voor tal van problemen die met preventie te maken hebben: de preventie-ingenieurs van ons Safety Engineering team verstrekken raad, hulp en nuttige informatie het netwerk van partners waarmee we samenwerken, biedt ondersteuning in specifieke domeinen, en dit tegen interessante voorwaarden onze elektronische Safety Flash bevat relevante tips inzake preventie. 6 7

5 bescherming van goederen Schade door brand of diefstal kan rampzalige gevolgen hebben. De beschadiging van professioneel of bedrijfsmaterieel kan het voortbestaan van de onderneming van uw klant ernstig in gevaar brengen. De verzekeringen bescherming van goederen van talensia bieden in dergelijke gevallen de optimale oplossing voor uw klant. Bescherming van goederen heeft als hoofddekking brand. Naast deze hoofddekking bevat dit luik vier nevendekkingen: diefstal,.com, machinebreuk en bedrijfsschade. De verzekerde bedragen, de premie en de vergoedingsgrenzen van dit hoofdstuk zijn, tenzij anders vermeld, aangepast aan de ABEX index Dekkingsuitbreidingen en bijdekkingen Gratis dekkingsuitbreidingen voor: schade aan materieel en koopwaar op een handelsbeurs of tentoonstelling in een land van de Europese Unie voor een periode van maximaal 90 dagen per verzekeringsjaar nieuw adres: bij verhuis in België wordt de brandverzekering zowel voor het oude als het nieuwe adres verleend gedurende maximaal 60 dagen vanaf de verhuizing. Ook de inhoud is verzekerd tijdens het transport door een verzekerde ter gelegenheid van een verhuizing in België gedurende diezelfde periode. bij verhuis naar het buitenland wordt de verzekering op het oude adres in België verleend gedurende maximaal 30 dagen. 1. Brand Door een blikseminslag wordt het uithangbord van uw klant volledig vernietigd. Geen nood. De brandverzekering vergoedt de verzekerde voor schade door brand, ontploffing, implosie, rook, roet, blikseminslag, maar ook door aanslag, storm, hagel, sneeuwdruk, water en minerale olie, glasbreuk en inwerking van elektriciteit. Bijdekkingen zonder bijpremie: kosten voor redding, opruiming, afbraak, bewaring en opslag van geredde goederen kosten verbonden aan de dekking schade door water en minerale olie kosten verbonden aan de dekking inwerking van elektriciteit kosten verbonden aan de dekking glasbreuk kosten voor voorlopige logies, heraanleg van de tuin 1.1 Brand eenvoudige risico s De troeven van de brandverzekering eenvoudige risico s De brandverzekering van talensia dekt onder andere: onroerende beschadiging, vandalisme en kwaadwilligheid als ze toegebracht wordt aan het gebouw, inclusief aan het alarmsysteem natuurrampen (overstroming of overlopen of opstuwen van openbare riolen): schade aan de inhoud van kelders geplaatst op minder dan 10 cm, voor zover het waterniveau meer dan 10 centimeter bereikt heeft expertisekosten, gebruiksderving van onroerend goed verhaal van de huurders of bewoners verhaal van derden tot euro (ICP 232,09 basis 1981) begrafeniskosten: indien één of meer verzekerden overlijden ten gevolge van en in de 12 maanden die volgen op een gedekt schadegeval dat zich in het gebouw heeft voorgedaan (behalve aardbeving, aardverschuiving of grondverzakking), worden de begrafeniskosten terugbetaald aan de persoon die ze ten laste heeft genomen. En dit tot een bedrag van euro met een maximum van euro per overledene. Keuzedekkingen met bijpremie: schade door temperatuurwijziging aan gedekt koopwaar tot een bedrag van euro en aan voedingsmiddelen bewaard in koelkasten en diepvriezers voor privégebruik, op voorwaarde dat deze temperatuurwijziging het gevolg is van een gedekt schadegeval in het gebouw waterschade aan koopwaar geplaatst op minder dan 10 cm, voor zover het waterniveau meer dan 10 cm bereikt heeft. Koopwaar op de grond zelf (met uitzondering van tapijten) in een etalage of een verkoopruimte, is altijd gedekt. wegvloeiing van water uit huishoudtoestellen of sanitaire toestellen, aquaria en watermatrassen geplaatst in het gebouw en de naburige gebouwen onrechtstreekse verliezen gestald voertuig Eigen risico In eenvoudige risico s wordt een algemeen contractueel eigen risico van 240,45 euro (ICP 232,09 basis 1981) toegepast. Voor natuurrampen zijn specifieke eigen risico s van toepassing Eenvoudige versus speciale risico s De algemene voorwaarden eenvoudige risico s zijn van toepassing op volgende risico s: het breken van kunstglaswerk de eenvoudige risico s (maximaal ,57 euro Abex 375) indien beheer SME het breken van uithang- en reclameborden door storm en hagel, inclusief lampen, buizen en gelijkaardige materialen, tot een bedrag van euro per schadegeval, onder voorwaarden de grote eenvoudige risico s zoals bepaald door het artikel 5 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst (bv: landbouwbedrijf) 8 het breken van en stormschade aan thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen en de onderdelen ervan, inclusief de fotovoltaïsche cellen, onder voorwaarden inwerking van elektriciteit: één enkele limiet van euro per schadegeval voor het elektronisch en informaticamaterieel, ongeacht het aantal installaties of apparaten. de speciale risico s die voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden: een kapitaal van meer dan ,57 euro (Abex 375) en maximaal euro (niet-geïndexeerd) vallen binnen de segmenten kleinhandelszaken (inclusief deze die geen deel uitmaken van de segmenten mode, beauty en voeding), horeca en garages gedekt zijn in het kader van een package. 9

6 1.2 Brand speciale risico s Overzicht van de dekkingen brand speciale risico s Basisdekkingen Uw klant is automatisch verzekerd tegen materiële schade veroorzaakt door: brand en aanverwante gevaren, zijnde ontploffing, implosie, inwerking van bliksem, elektrocutie van dieren, aanraking van door de bliksem getroffen voorwerpen of door lucht- of ruimtevaartuigen of door delen daarvan, aanraking door voertuigen onroerende inbraakschade veroorzaakt door dieven als gevolg van een diefstal of poging tot diefstal aan een gebouw, inclusief aan het alarmsysteem, dat niet in aanbouw, verbouwing of herstelling is. De schadeloosstelling wordt toegekend zonder toepassing van de evenredigheidsregel van bedragen en is begrensd tot euro per schadegeval. rook: de schade die aan de verzekerde goederen veroorzaakt wordt door rook als gevolg van een plotseling en onvoorzienbaar gebrekkig functioneren van een keuken- of verwarmingstoestel arbeidsconflicten, oproer, volksbewegingen, daden van vandalisme en kwaadwilligheid: de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt door, al dan niet rechtstreeks betrokken, personen die deelnemen aan arbeidsconflicten, oproer, volksbewegingen en/of daden van vandalisme of kwaadwilligheid, evenals de schade die zou voortvloeien uit maatregelen die in de voornoemde gevallen door een wettelijk gevormd gezag genomen zijn om de verzekerde goederen te beveiligen en te beschermen. Alle beschadigingen veroorzaakt door eenzelfde oorzaak binnen eenzelfde periode van 72 uur vormen één enkel schadegeval. Het totaal van de vergoedingen die betaalbaar zijn bij toepassing van deze waarborg is per verzekeringsjaar beperkt tot 25% van de verzekerde bedragen per vestiging, onverminderd onze tussenkomst voor de reddingskosten. Het eigen risico per schadegeval bedraagt 10% van het bedrag van de schade met een minimum van euro. elektriciteit: inwerking van elektriciteit, inclusief het onrechtstreekse gevolg van blikseminslag op elektrische of elektronische toestellen, inductie en brand ontstaan binnenin elektrische apparaten en installaties. Voor elektronisch en informaticamaterieel: één enkele limiet van euro per schadegeval, ongeacht het aantal installaties of apparaten. water: de schade veroorzaakt door: het wegvloeien van water uit waterinstallaties die zich in het gebouw en de naburige gebouwen bevinden, ten gevolge van lekken of overstromen van deze installaties het binnendringen of doorsijpelen in het gebouw van water dat voortkomt uit atmosferische neerslag, ten gevolge van breuk, barst of overstromen in de leidingen voor afvoer van dat water het wegvloeien van minerale oliën als gevolg van een breuk van hun installaties het ongewenst in werking treden van de automatische blusinstallatie van het gebouw evenals het toevallige wegvloeien van het water of van elke andere substantie die deze installaties bevatten het toevallige wegstromen van het water van vaste niet-automatische blusinstallaties (hydranten, muurhaspels met axiale voeding, brandkranen). De kosten die door de verzekerde te goeder trouw worden gemaakt voor het openen en herstellen van de muren, vloeren en plafonds om, in geval van een gedekt schadegeval, de defecte leidingen te zoeken en te herstellen, zijn ook gedekt tot euro. storm en hagel, sneeuw- of ijsdruk: de schade veroorzaakt door: de rechtstreekse werking van een stormwind hagelneerslag sneeuw- of ijsdruk, ofwel door een opeenhoping, ofwel door het vallen, schuiven of verplaatsen van een compacte sneeuw- of ijsmassa de schok van tijdens die gebeurtenissen weggeslingerde of omvergeworpen voorwerpen atmosferische neerslag (regen, sneeuw of hagel) binnengedrongen in een voorafgaand door stormwind, hagel of sneeuw- of ijsdruk beschadigd gebouw. De dekking omvat, onder voorwaarden, ook de vergoeding van de schade aan de uithang- en reclameborden tot euro per schadegeval. glasbreuk: de schade veroorzaakt door het breken en barsten van roerend of onroerend glas, dat deel uitmaakt van de aangewezen goederen : doorzichtig of doorschijnend plastiekmateriaal de dekking omvat, onder voorwaarden, ook de vergoeding van de schade aan de uithang- en reclameborden, tot euro per schadegeval is ook gedekt : het breken van thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen en de bestanddelen ervan, met inbegrip van de fotovoltaïsche cellen, tot euro per schadegeval Keuzedekkingen Op aanvraag kunnen de volgende dekkingen voorzien worden: bijkomende kosten voor de wederopbouw van industriële gebouwen overstroming aardbeving BA gebouw Eigen risico In speciale risico s, wordt een algemeen eigen risico van 900 euro toegepast. Voor bepaalde dekkingen kan een specifiek eigen risico van toepassing zijn De troeven van de brandverzekering speciale risico s Uitgebreide basisdekking (type globale ): 6 automatisch toegestane ruime dekkingen. Flexibiliteit: de klant kan vragen om basisdekkingen te schrappen of aan te passen en keuzedekkingen toe te voegen naargelang de behoeften van zijn onderneming

7 2. Nevendekking diefstal Er wordt ingebroken in het gebouw van uw klant en de inbreker steelt de voorraad koopwaar die in de winkel is opgeslagen. Met de verzekering diefstal verzekert uw klant zich tegen de verdwijning en beschadiging van de inhoud die in zijn gebouw opgeslagen wordt. De vergoeding wordt berekend tot beloop van een percentage van de verzekerde waarde die door de klant bepaald wordt en vermeld staat in de bijzondere voorwaarden van het contract. 2.1 Diefstal en vandalisme eenvoudige risico s Overzicht van de dekkingen diefstal en vandalisme Basisdekkingen De verzekering diefstal en vandalisme eenvoudige risico s van talensia dekt: verdwijning en beschadiging van de inhoud in het gebouw door diefstal of poging tot diefstal gepleegd: door inbraak, met inklimming of met behulp van namaaksleutels, gestolen of verloren sleutels door iemand die zich in het gebouw heeft laten insluiten door iemand die heimelijk in het gebouw is binnengedrongen met geweldpleging of bedreiging op de persoon van de verzekerde schade veroorzaakt door vandalisme aan de inhoud gepleegd bij een diefstal of poging tot diefstal diefstal van waarden. De dekking wordt uitgebreid tot diefstal van waarden, voor een globaal bedrag van euro: wanneer deze zich tijdens de aanwezigheids- en de sluitingsuren van de middagpauze in een kassa of brandkast bevinden wanneer deze zich buiten de aanwezigheids- en de sluitingsuren van de middagpauze in een brandkast in een vergrendelde ruimte bevinden tijdens de manipulatie ervan De troeven van de verzekering diefstal De vervanging van sloten en de bewakingskosten zijn gedekt. Bijstand is inbegrepen Beveiligingsniveaus diefstal Naargelang de activiteit, het type risico en de te verzekeren kapitalen worden mechanische of elektronische beschermingsmiddelen geëist. De minimumvereiste: alle buitendeuren (met inbegrip van niet-gemotoriseerde kantel- en sectionaalpoorten en schuifdeuren) moeten voorzien zijn van minstens 2 sluitpunten waaronder 1 cilinderslot. Afhankelijk van de activiteit en het te verzekeren kapitaal, kunnen bijkomende mechanische en/of elektronische beveiligingsmiddelen worden opgelegd. In het geval van een zwaar risico en/of hoge kapitalen zal een expert persoonlijk het risico bezoeken. 2.2 Diefstal speciale risico s De dekking diefstal speciale risico s dekt automatisch: de verdwijning en beschadiging van de inhoud in het gebouw door diefstal of poging tot diefstal onder dezelfde omstandigheden als voor de eenvoudige risico s de diefstal van waarden en de dekking van valse bankbiljetten zoals voorzien in diefstal eenvoudige risico s. De beveiligingsmaatregelen en de minimumvereisten zijn uiteraard ook van toepassing voor diefstal speciale risico s. De brandkast moet aan de vereisten, voorzien in de algemene voorwaarden, beantwoorden. dekking van valse bankbiljetten: de valse bankbiljetten die de verzekerde in het kader van zijn professionele activiteiten te goeder trouw, na de gebruikelijke controles, heeft aangenomen, worden op vertoon van het bewijsstuk uitgegeven door de bankinstelling waaraan de bankbiljetten werden afgeleverd, vergoed tot een maximumbedrag van euro per vestiging en per verzekeringsjaar. Een eigen risico van 50 euro (niet-geïndexeerd) per schadegeval is van toepassing. diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning worden gebruikt: de verzekering diefstal en vandalisme strekt zich automatisch uit tot het regelmatig bewoonde gedeelte van het gebouw. Wij stellen volgende formules voor: de standaardformule de formule plus Keuzedekking Diefstal van waarden tijdens het transport is een optie met bijpremie

8 3. Nevendekking.com 4. Nevendekking machinebreuk Een werknemer van uw klant morst koffie over zijn laptop. Gelukkig beschermt de verzekering.com het materieel voor beroepsdoeleinden tegen alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade en ook tegen diefstal. Zij dekt het vaste en/of draagbare informatica-materieel, het vaste kantoormaterieel en de vaste elektronische uitrusting van het gebouw waaronder telefooncentrale, alarmsysteem, bewakingscentrale, systeem voor toegangscontrole, oproepsysteem. 3.1 De troeven van de verzekering.com Een zeer uitgebreide basisdekking dankzij het principe alles behalve. Dankzij de blanket cover is het overbodig om bij iedere vervanging een inventaris op te maken en het contract te wijzigen. Onder bepaalde voorwaarden, dekking van het materieel in een onbemand voertuig. Een eenvoudig en zeer voordelig tarief. Geen toepassing van de evenredigheidsregel indien men rekening houdt met een tolerantie van 15%. Een verzekering zonder overlappingen: wordt de verzekering.com afgesloten, dan wordt het te verzekeren bedrag van de brandverzekering in mindering gebracht. Door een papieropstopping geraakt een drukpers in de drukkerij van uw klant beschadigd. Dankzij de verzekering machinebreuk zal de schade worden vergoed. Het betreft de verzekering van bedrijfsmaterieel, meer bepaald elektrische, elektronische en mechanische machines, toestellen en installaties die dienen tot de uitbating, inclusief motoren, met uitzondering van het mobiele materieel (heftrucks en elektrische transpaletten zijn wel gedekt). Deze verzekering beschermt uw klanten ook tegen alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade. Twee cumulatieve voorwaarden: dit materieel bevindt zich in ruimten vermeld in de bijzondere voorwaarden of in de onmiddellijke omgeving ervan (wat het mobiele materieel betreft) het is bedrijfsklaar, dit wil zeggen na montage en nadat de proeven van inwerkingstelling bevredigend zijn: zowel tijdens het bedrijf als in rust tijdens het uit elkaar nemen, verplaatsen of hermonteren noodzakelijk voor het onderhoud, de inspectie, revisie of herstelling. 4.1 De troeven van de verzekering machinebreuk 14 Bij schade aan materieel dat kan worden hersteld, hangt de vergoeding af van de beslissing van de klant om het beschadigde materieel te herstellen of te vervangen. Kassa s en terminals van de Nationale Loterij behoren tot de basisdekking van het vaste materieel. Toestellen gebruikt voor het registreren van bestellingen in de horeca behoren tot de basisdekking van het draagbare materieel. 3.2 Keuzedekkingen Mits bijpremie kunnen volgende keuzedekkingen afgesloten worden: de bijkomende kosten gemaakt als gevolg van een materiële schade zoals: huren van vervangingsmaterieel kosten voor tijdelijk personeel kosten voor de overuren van het personeel de kosten voor de wedersamenstelling van verloren gegevens en programma s en de vervanging van de beschadigde dragers als gevolg van materiële schade de kosten als de gegevens aangetast worden zonder dat het materieel noodzakelijk beschadigd wordt, met name bij: panne of slechte werking die leidt tot het verlies of de aantasting van de gegevens dienstonderbreking van een elektriciteits- of telecommunicatieleverancier menselijke fout daden van kwaadwilligheid waaronder bepaalde vormen van cybercriminaliteit zoals het invoeren van een virus of hacking de financiële gevolgen van de onbeschikbaarheid van de site van de klant na: materiële schade dienstonderbreking denial of services. Een zeer uitgebreide basisdekking dankzij het principe alles behalve. Een inventaris met een opsomming en beschrijving van het verzekerde materieel is overbodig zolang de verzekerde, na schadegeval, het bestaan en de aankoopwaarde ervan kan bewijzen aan de hand van aankoopfacturen, leveringsbonnen of andere wettelijk toegelaten bewijsmiddelen. Een dekking tot beloop van het verzekerde bedrag voor het bedrijfsmaterieel, maar met een maximum van euro per schadegeval, voor het geheel van de aanvullende dekkingen, waaronder: de verplaatsing van het vaste bedrijfsmaterieel inclusief demontages, montages en proeven binnen het in de bijzondere voorwaarden aangewezen risico voor zover de schade het gevolg is van een schadegeval gedekt door de basisdekking machinebreuk: andere schade dan brand- en ontploffingsschade aan sokkels en funderingen van het verzekerde materieel de kosten om het verzekerde materieel uit het water te halen of om het los te maken de noodzakelijke afbraakkosten om de herstelling of de vervanging van het verzekerde materieel mogelijk te maken alsook de wederopbouwkosten. Ook de schade aan het vervangingsmaterieel is gedekt, tot 100% van de verzekerde bedragen van het beschadigde materieel onder twee cumulatieve voorwaarden: het is van hetzelfde type en heeft vergelijkbare technische prestaties het is tijdelijk door derden ter beschikking van uw klanten gesteld tijdens de herstellingen als gevolg van een vergoedbare schade in de dekking machinebreuk. De dekking is beperkt tot de contractuele BA. 4.2 Keuzedekkingen De dekking van onrechtstreekse verliezen tot 10% van het schadegeval, verliezen van koopwaar in koelkamers en diepvriezers en andere bijkomende kosten zijn opties met bijpremie. 15

9 5. Nevendekking bedrijfsschade Het restaurant van uw klant moet enkele weken sluiten door ernstige waterschade die materieel en decoratie beschadigd heeft. Of een bakker kan geen brood meer bakken door de ontploffing van zijn gasoven. Dankzij de verzekering bedrijfsschade kan de verzekerde rekenen op financiële inkomsten tijdens de periode waarin zijn activiteit stilvalt of vertraagd wordt door een schadegeval dat gedekt is binnen de dekking brand. Tijdens de periode van wederopbouw en heropstarten moet de onderneming haar financiële verbintenissen kunnen blijven nakomen en haar vaste lasten blijven betalen, terwijl haar omzet gedaald is en ze niet in staat is haar klanten tevreden te stellen. 5.1 De troeven van de verzekering bedrijfsschade Deze verzekering stelt drie formules voor: forfaitair: deze formule voorziet in een forfaitaire dagvergoeding per dag van volledige onderbreking van de activiteiten. Indien de onderbreking gedeeltelijk is, wordt de vergoeding in verhouding tot het onderbrekingspercentage berekend. Het is niet nodig om de vergoeding boekhoudkundig te rechtvaardigen, tot een dagvergoeding van 250 euro. Er wordt een wachttijd van twee werkdagen vastgelegd, behalve bij een schadegeval brand en gelijkgestelde gevaren voor de eenvoudige risico s. op omzet: deze formule voorziet in een schadevergoeding om het bedrijfsresultaat te behouden. Hiervoor moet de waarde van de omzet aan de maatschappij worden aangegeven. Er wordt een wachttijd van twee werkdagen vastgelegd behalve bij een schadegeval brand en gelijkgestelde gevaren. op bijkomende kosten: deze formule is bestemd voor ondernemingen waarvan de omzet niet zal lijden onder de gevolgen van een brand, maar waarvan het hervatten van de activiteiten afhangt van het aangaan van bijkomende kosten. Deze formule is dan ook vooral interessant voor diensten en vrije beroepen. 6. Nevendekking vervoerd materieel en koopwaar De verzekering vervoerd materieel en koopwaar dekt het verlies van en de schade aan materieel en koopwaar vervoerd met het voertuig van uw klant tot maximaal 3 voertuigen. Uw klant heeft meer dan 3 voertuigen? Ook dan biedt AXA Belgium een oplossing. De NV Jean VERHEYEN, lid van de AXA Groep, de specialist in verzekeringen van vervoerde goederen, zal zeker een oplossing op maat van uw klant voorstellen. 7. Talensia building 7.1 Doelgroep Talensia building richt zich tot mede-eigendommen of niet-uibatende enige eigenaars voor: gebouwen met meer dan 3 woningen / kantoren met een handelszaak gebouwen die volledig dienstdoen als kantoorruimte. De verzekering kan worden afgesloten door: een eigenaar de vereniging van mede-eigenaars het geheel van de mede-eigenaars of in hun naam of voor hun rekening. Indien de verzekering door alle mede-eigenaars of in hun naam of voor hun rekening wordt afgesloten, is de verzekering verworven zowel aan alle mede-eigenaars als aan ieder van hen. Deze mede-eigenaars worden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de vereniging van mede-eigenaars als derden beschouwd. 7.2 Specifieke dekkingen Naast de dekkingen die aangepast zijn aan commerciële activiteiten, heeft talensia building ook eigen specificiteiten voor dit soort risico s. Bij een gedekt schadegeval komen wij per schadegeval tegemoet tot de onderstaande vermelde bedragen, voor de schade: voortvloeiend uit het breken van of veroorzaakt door storm aan thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen en de onderdelen ervan, inclusief de fotovoltaïsche cellen, onder voorwaarden door het breken van sanitair aangesloten op de waterinstallatie, en van reclameborden tot euro aan de inhoud die bestemd is voor collectief gebruik en zich in de gemeenschappelijke delen bevindt tot euro door insijpeling van water via balkons en terrassen door insijpeling van water langs gevels, maar uitsluitend voor het eerste schadegeval en tot euro aan de domotica-installatie die integraal deel uitmaakt van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, tot euro aan het gebouw: schade aan onroerend goed, vandalisme of kwaad opzet, tot euro. De verzekering kan op aanvraag zonder bijpremie worden uitgebreid tot: antennes en installaties voor gemeenschappelijke audio-installaties de bijkomende kosten gemaakt door de raad van mede-eigendom of de syndicus ten belope van 10% van de vergoeding, met een grens van euro voor zover het totaalbedrag van het schadegeval hoger dan euro is (ABEX op moment van onderschrijving). 7.3 Hoe intekenen? Op Extranet Pro is een specifiek verzekeringsvoorstel talensia building beschikbaar. Dat bevat een vereenvoudigd evaluatierooster voor dit soort gebouwen met een kapitaal van minder dan euro

10 bescherming van personen Talensia heeft aan alles en iedereen gedacht en stelt dan ook volgende dekkingen voor: arbeidsongevallen, patroon en collectief gemeen recht. 1. Arbeidsongevallen Een jonge slager in dienst als leerjongen bij een van uw klanten verwondt zich terwijl hij een stuk vlees aan het snijden is. Een pees is doorgesneden waardoor hij zijn hand niet normaal meer kan gebruiken. De wetgeving verplicht elke werkgever voor al zijn personeelsleden een verzekering af te sluiten tegen de verwondingen die ze oplopen door een arbeids- of een arbeidswegongeval. Na een ongeval, heeft het slachtoffer recht op: een schadevergoeding voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid een tegemoetkoming in de medische kosten. Bij overlijden kunnen de naasten recht hebben op een rente. Deze vergoedingen worden berekend op basis van het geplafonneerde basisloon van het slachtoffer. 1.1 De troeven van de arbeidsongevallenverzekering Full Services: een brede waaier van preventie- en bijstandsdiensten geleverd door gespecialiseerde firma s waarop uw klant tegen voordelige voorwaarden een beroep kan doen. Bijstand 24 uur per dag: psychologische bijstand, vervoer 1.2 Bijkomende dekkingen met bijpremie Talensia denkt aan iedereen en stelt volgende bijkomende dekkingen voor: Dekking van het bovenwettelijke deel van het loon (bovenwettelijke dekking) Deze optie is bestemd voor personeelsleden van wie het loon hoger ligt dan het wettelijke maximum. De vergoeding wordt berekend op basis van het bovenwettelijke deel d.w.z. het deel van het loon dat het wettelijke maximum overschrijdt Dekking van het gewaarborgd loon Deze dekking voorziet in een tussenkomst in de werkgeverslasten en/of -bijdragen tijdens de periode van het gewaarborgd loon Burgerrechtelijke aansprakelijkheid werkgever Wij dekken de verzekeringnemer-werkgever tegen de geldelijke gevolgen van zijn eventuele extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid (volgens art e.v. Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige buitenlandse wetsbepalingen). Deze dekking bedraagt maximaal euro per schadegeval, en kan niet worden gecumuleerd met de vergoedingen die in de bijkomende dekkingen voorzien zijn Andere bijkomende dekkingen Kunnen ook verzekerd worden, per volledige personeelscategorie: uitbreiding van het begrip echtgenoot tot de wettelijke samenwonende partner thuiswerk: het slachtoffer geniet de wettelijke dekking zelfs indien hij niet kan aantonen dat de feiten zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst hebben voorgedaan volledige dekking bij een tijdelijke opdracht in het buitenland door de werkgever georganiseerd sportief, sociaal of cultureel evenement: het slachtoffer geniet de wettelijke dekking zelfs als het ongeval - tijdens of op de weg naar of van het evenement - niet als arbeids- of arbeidswegongeval erkend wordt. Opgelet: dat loon wordt op 300% van het wettelijke maximum afgetopt, zowel voor arbeiders als voor bedienden. De vergoeding bedraagt: bij overlijden: 5 keer het bovenwettelijke deel bij blijvende ongeschiktheid: 10 keer het bovenwettelijke deel x de graad van ongeschiktheid bij tijdelijke ongeschiktheid: 90% van het bovenwettelijke deel van het gemiddelde dagloon, vermenigvuldigd met het percentage voor de wettelijke vergoeding

11 2.3 Een gunstige berekening van vergoeding Formule met multiplicatoren 2. Patroon De uitbater van een bakkerij glijdt uit en valt in zijn werkplaats. Hij loopt een letsel op aan zijn rug en is gedurende 2 maanden volledig arbeidsongeschikt. De waarborg patroon beschermt personen die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving, voornamelijk zelfstandigen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, tegen de gevolgen van een ongeval met verwondingen. Deze verzekering komt tussen: bij overlijden bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid in medische kosten. 2.1 Basisdekkingen patroon Voor de in de bijzondere voorwaarden vermelde verzekerden die niet onderworpen zijn aan de wetgeving op de arbeidsongevallen. De vergoeding is gebaseerd op het overeengekomen loon vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. In geval van overlijden De rechtverkrijgenden van uw klant kunnen aanspraak maken op een kapitaal gelijk aan 5 keer het verzekerde overeengekomen loon. Dit kapitaal wordt verdeeld onder de personen die begunstigde zouden zijn geweest als ware het een arbeidsongeval in de betekenis van de wet. In geval van blijvende ongeschiktheid De klant heeft vanaf de consolidatie en uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval recht op een kapitaal dat gelijk is aan 10 keer zijn overeengekomen loon, vermenigvuldigd met de graad van ongeschiktheid. Als de graad van blijvende economische ongeschiktheid op de consolidatiedatum lager is dan de graad die voortvloeit uit de laatste uitgave van de Europese schaal voor de beoordeling van aantastingen van de fysieke en psychische integriteit, zal deze laatste worden toegepast. In geval van tijdelijke ongeschiktheid Uw klant kan aanspraak maken op een dagvergoeding van 90% van zijn overeengekomen loon, gedeeld door 365, en vermenigvuldigd met de graad van ongeschiktheid. Deze verzekering keert een schadevergoeding uit in geval van overlijden, blijvende ongeschiktheid, tijdelijke ongeschiktheid en voor medische kosten, en dat zowel bij een ongeval in het beroepsleven als in het privéleven, waar ook ter wereld. De vergoeding is gebaseerd op het overeengekomen loon vermeld in de bijzondere voorwaarden. Voor de echtgenoot, echtgenote, samenwonende partner, ouders en verwanten tot in de tweede graad van de verzekerden die hen occasioneel en zonder vergoeding bij hun beroepsactiviteit helpen. Hij geniet deze vergoeding vanaf de eerste dag van ongeschiktheid indien deze langer dan 7 opeenvolgende dagen duurt, en dat te rekenen vanaf de datum van het ongeval en gedurende maximaal 3 jaar. Terugbetaling van de kosten De begrafeniskosten en tot op het ogenblik van consolidatie de medische, farmaceutische en ziekenhuiskosten, inclusief de kosten voor esthetische chirurgie om de gevolgen van een gedekt ongeval te verhelpen, en de prothese- en orthopediekosten kunnen worden terugbetaald. In geval van een ongeval tijdens en op de plaats van de aangegeven beroepsactiviteit, genieten zij: bij blijvende volledige ongeschiktheid, een kapitaal van euro bij blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid, een kapitaal van euro, vermenigvuldigd met het erkende ongeschiktheidspercentage. De vergoeding is echter beperkt tot de bedragen die in aanmerking zijn genomen in het kader van de vergoeding van een arbeidsongeval, na aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds Formule op basis van de wet Deze formule is gebaseerd op vergoedingen als ware het een arbeidsongeval in de betekenis van de wet. Voor de rechtverkrijgenden van de verzekerde na zijn overlijden. 2.4 Dekking bij sportongeval In geval van een ongeval tijdens en op de plaats van de aangegeven beroepsactiviteit, genieten zij een kapitaal van euro. De ongevallen die voortvloeien uit het beoefenen van de volgende sporten zijn gedekt: amateursporten 2.2 De troeven van de patroonsverzekering bepaalde gevaarlijke sporten, waaronder vecht- en luchtsporten (op uitdrukkelijk verzoek en met bijpremie) Een dekking, twee vergoedingsmogelijkheden: op basis van multiplicatoren of op basis van de wet. het besturen van luchtvaartuigen zoals ulm s, luchtballonnen en deltavliegers (met bijpremie). Engelse franchise bij tijdelijke ongeschiktheid. Tussenkomst in de kosten voor protheses, orthopedie, plastische chirurgie en posttraumatische revalidatie. Begrafeniskosten uitgekeerd als aanvulling bij het kapitaal overlijden. Ongevallen die voortvloeien uit het beoefenen van gemotoriseerde sporten tijdens trainingen of wedstrijden zijn uitgesloten. 2.5 Indexering Tussenkomst overal ter wereld bij een ongeval, zowel in het privé- als in het beroepsleven. Het verzekerde overeengekomen loon en de premie worden op de vervaldag automatisch aangepast. 20 Bijstand 24 uur per dag: psychologische bijstand, vervoer Dekking van de meeste amateursporten. Dekking van motorrijden zonder bijpremie. Dekking voor bepaalde occasionele niet-vergoede helpers zonder bijpremie. Het indexcijfer van de consumptieprijzen wordt als volgt bepaald: van 1 januari tot 30 juni: wat officieel is vastgesteld voor de maand oktober van het vorige jaar van 1 juli tot 31 december: wat officieel is vastgesteld voor de voorafgaande maand april. Het verzekerde overeengekomen loon wordt, op de dag van het schadegeval, opnieuw berekend op basis van het halfjaarlijkse indexcijfer dat zoals hierboven is vastgesteld. 21

12 bescherming van resultaten 3. Collectief gemeen recht Een vrijwilliger raakt gewond tijdens een culturele manifestatie. De verzekering collectief gemeen recht dekt personen die: niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving op het ogenblik van het ongeval, én lichamelijke letsels oplopen door een ongeval in hun beroepsleven of, als de dekking hiervoor afgesloten is, in hun privéleven. Het gaat om vrijwilligers, bestuurders van vennootschappen, medewerkers en zelfs familieleden. 3.1 De troeven van de verzekering collectief gemeen recht De vergoedingen worden berekend, hetzij op basis van een overeengekomen jaarloon, hetzij op basis van het werkelijke loon. Ongevallen die zich voordoen in het privéleven worden op dezelfde manier vergoed als ongevallen in het beroepsleven. Eén dekking, twee vergoedingsmogelijkheden: op basis van multiplicatoren of op basis van de wet. Judo, aïkido, taichi chuan, schermen zijn gedekt zonder bijpremie indien de dekking privéleven werd afgesloten. Invaliditeitsgraad: volgens het Europese barema. Bijstand 24 uur per dag, psychologische bijstand, vervoer 3.2 Bijdekkingen Deze verzekering biedt opties met bijpremie aan, waaronder: thuiswerk of tijdelijke beroepsopdracht in het buitenland vergoeding als ongeval in het privéleven : een ongeval dat tijdens een tijdelijke beroepsopdracht in het buitenland gebeurt, maar niet als arbeidsongeval werd erkend, wordt als een ongeval in het privéleven vergoed. Als uw klant aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden of zelfs aan het milieu, dan kunnen de financiële gevolgen voor zijn onderneming catastrofaal zijn. Beter voorkomen dan genezen dus. Het luik bescherming van resultaten van talensia biedt een uitgebreide waaier van dekkingen met de BA uitbating als hoofddekking. Daarnaast kunt u uw klant volgende nevendekkingen voorstellen: BA na levering, objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing en BA voor vrijwilligers. 1. Hoofddekking BA uitbating Uw klant herstelt industriële verwarmingsketels. Hij sluit een ketel bij een van zijn klanten niet correct aan waardoor deze ontploft. Verschillende personen raken gewond (= letselschade) en de gebouwen hebben aanzienlijke schade geleden (= zaakschade) waardoor het bedrijf waar uw klant de werken uitvoerde, haar activiteiten gedurende enkele dagen moet onderbreken (= onstoffelijke gevolgschade). Uw klant wordt aansprakelijk gesteld en moet opdraaien voor deze schade. De verzekering BA uitbating dekt de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van uw klant voor de schade veroorzaakt : aan derden tijdens de uitbating zowel in de onderneming (aanwezigheid van bezoekers of van leveranciers) als daarbuiten (tijdens bezoeken bij klanten of tijdens werken bij derden) door zijn personeelsleden, onderaannemers, uitzendkrachten, stagiairs of ook door de gebouwen, machines of bouwmachines. 1.1 Overzicht van de dekkingen BA uitbating Basisdekkingen Deze verzekering dekt de schade die aan derden wordt toegebracht tijdens de uitbating van zijn onderneming, meer bepaald: letselschade zaakschade onstoffelijke schade die al dan niet het gevolg is van de letsel- of zaakschade Specifieke dekkingen zonder bijpremie Volgende gevallen zijn gedekt, zonder bijpremie: schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water milieuaantasting (indien deze te wijten is aan een ongeval) de verzekering BA gebouw schade veroorzaakt door een vast of mobiel bouwplaatstoestel of hijstoestel van de verzekerde onderneming, inclusief de niet verplicht in te schrijven toestellen. Verkeersongevallen door verplicht in te schrijven heftrucks zijn uitgesloten

13 2. Nevendekking BA na levering Aanvullende dekkingen met bijpremie Schade aan goederen die toevertrouwd zijn om eraan te werken (bijvoorbeeld een te herstellen tv-toestel). BA voor onderaannemers. Schade veroorzaakt aan gehuurde goederen. Schade veroorzaakt aan goederen van derden die als gereedschap worden gebruikt. Aansprakelijkheid voor een diefstal door een werknemer of in de hand gewerkt door zijn nalatigheid. 1.2 De troeven van de verzekering BA uitbating Vooral de uitgebreide bijdekkingen zonder bijpremie vormen een echte meerwaarde voor deze verzekering. Bovenop bovenstaande bijdekkingen, zijn volgende zaken gedekt: BA van de opdrachtgever schade veroorzaakt door een werknemer die occasioneel aan een derde uitgeleend wordt schade veroorzaakt tijdens commerciële, culturele, sociale en sportevenementen georganiseerd door de verzekerde onderneming. 1.3 De dekking rechtsbijstand Een proces kan een tijd aanslepen en de betrokken personen duur te staan komen. Onze specialisten in rechtsbijstand proberen eerst en vooral om voor een schadegeval een minnelijke schikking te treffen. Blijkt dit onmogelijk te zijn, dan wordt de zaak voor de rechter gebracht en nemen wij de erelonen van deurwaarders en advocaten en de expertisekosten voor onze rekening. LAR doet dienst als regelingsbureau in strafrechtelijke verdediging en burgerrechtelijk verhaal. Lar Info : Op bovenstaand nummer krijgt uw klant een antwoord op juridische vragen over de verzekerde materie, zelfs als zich geen schadegeval heeft voorgedaan. Uw klant is een zelfstandig installateur. Hij sluit een wasmachine slecht aan waardoor er in de loop van de nacht waterschade aan het tapijt ontstaat. Het is de dekking BA na levering die deze schade vergoedt. Het gaat om een dekking van de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden door producten na hun levering of door werken na hun uitvoering. De ideale aanvulling bij de hoofddekking BA uitbating! 2.1 De troeven van de verzekering BA na levering Dekking van prestatiegebreken mogelijk als uitbreiding en onder bepaalde voorwaarden. 3. Objectieve aansprakelijkheid In een hotel van uw klant breekt er midden in de nacht een brand uit en lopen verschillende personen zware brandwonden op. De uitbater wordt automatisch objectief aansprakelijk gesteld. Dit betekent dat de slachtoffers geen fout van de uitbater moeten bewijzen om vergoed te worden. De verzekering objectieve aansprakelijkheid is wettelijk verplicht voor alle uitbaters van plaatsen die publiek toegankelijk zijn (zoals dancings, restaurants, sportzalen en handelsbeurzen). Ze vergoedt, zonder dat de fout van de uitbater bewezen moet worden, de schade als gevolg van een brand of een ontploffing, geleden door derden die zich op deze plaats bevinden. 3.1 De troeven van de verzekering objectieve aansprakelijkheid Deze dekking wordt zonder eigen risico toegekend. De verzekerde bedragen zijn gekoppeld aan de jaarlijkse evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en zijn in 2013 vastgelegd op: euro voor letselschade euro voor zaakschade. 3.2 Bijzonderheden Gaat het om een horecabedrijf, dan kan deze dekking enkel als aanvulling op de brandverzekering worden afgesloten

14 bescherming van bedrijfsleiders 4. Aansprakelijkheid voor vrijwilligers Vele organisaties leven dankzij de inzet van vrijwilligers. Om hun werk aan te moedigen organiseert de wet van 3 juli 2005 het statuut van vrijwilligers. Zo wordt, onder andere, een systeem ingevoerd waarbij zowel de vrijwilligers als de organisatie die een beroep op hen doet, in het kader van hun activiteiten, beter verzekerd zijn. Deze verzekering is verplicht voor de volgende organisaties en hun vrijwillige personeel: rechtspersonen zonder winstoogmerk (vzw) feitelijke verenigingen met bezoldigd personeel verenigingen die als een afdeling van een van de twee bovenstaande categorieën kunnen worden beschouwd (bijvoorbeeld jeugdbewegingen of sportclubs die lid zijn van een officiële federatie). 4.1 Wat betekent dit concreet? De vermelde organisaties zijn volgens de wet aansprakelijk voor de daden begaan door hun vrijwilligers in het kader van hun vrijwilligersactiviteiten. Zij moeten hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De vrijwilligers zelf zijn vrijgesteld van iedere persoonlijke aansprakelijkheid voor hun vrijwilligersactiviteiten, behalve bij opzettelijke daden, grove schuld en gewoonlijk voorkomende lichte fout. In deze drie gevallen geldt enkel de persoonlijke BA van de vrijwilliger. 4.2 De troeven van de verzekering aansprakelijkheid voor vrijwilligers Het eigen risico van toepassing is dat van het basiscontract. De verzekerde bedragen zijn gekoppeld aan de maandelijkse evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en zijn in januari 2013 vastgelegd op: ,15 euro voor letselschade ,50 euro voor zaakschade. 4.3 Bijzonderheden Deze dekking kan enkel worden afgesloten samen met de hoofddekking BA uitbating. Als zelfstandige of als bedrijfsleider moet uw klant vaak snel beslissingen nemen. Het risico op bestuursfouten is dan ook reëel. Zijn persoonlijke aansprakelijkheid kan daardoor in het gedrang komen, ten koste van zijn eigen vermogen. Dankzij de dekking burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijfsleiders wordt dit risico beperkt en kan hij in alle vrijheid en sereniteit de nodige stappen ondernemen om zijn bedrijf te laten bloeien. 1. Burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid bedrijfsleiders De jaarrekening wordt niet binnen de 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd. Ook het neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België neemt meer tijd in beslag dan de verplichte 30 dagen na de voorlegging en goedkeuring door de algemene vergadering. Er hangt uw klant als bedrijfsleider bijgevolg een fikse boete boven het hoofd. Bij een fout of nalatigheid in het kader van de uitoefening van zijn functie als bedrijfsleider kan uw klant in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en zal hij met zijn privévermogen moeten instaan voor het betalen van de eventuele schadevergoeding. Dit risico wordt steeds groter als gevolg van verschillende factoren zoals de verstrenging van de wetgeving op bedrijven en de groeiende complexiteit van het economische leven. Dankzij de verzekering BA bedrijfsleider of bestuurder van een vzw is het risico gekoppeld aan de aansprakelijkheid van uw klant gedekt. Deze dekking beschermt bijgevolg het privévermogen van uw klant. 1.1 Specifieke doelgroep Iedere persoon die een functie van bedrijfsleider bij de verzekeringnemer uitoefent, uitgeoefend heeft of zal uitoefenen, evenals zijn echtgenoot, erfgenamen, rechtverkrijgenden, wettelijk samenwonenden en wettelijke vertegenwoordigers. Iedere rechtspersoon, inclusief zijn vaste vertegenwoordiger, die een opdracht van bestuur, beheer of toezicht heeft. Iedere natuurlijke persoon die een opdracht van bestuur, beheer of toezicht heeft. De feitelijke bedrijfsleiders. 1.2 De troeven van de verzekering burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid bedrijfsleiders Het product is aangepast aan rechtspersonen, onder meer vzw s. Het zorgt voor de bescherming van het privévermogen van bedrijfsleiders, wanneer zij voor bestuursfouten persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het biedt complete dekkingen

15 bescherming van het wagenpark Voor uw klant is zijn wagenpark een essentieel werkinstrument. Hij is dan ook op zoek naar een optimale bescherming voor zijn wagens, bestelwagens en/of opleggers. Daarom is het van het grootste belang dat zijn verzekering aan zijn situatie is aangepast. Met comfort auto en global truck insurance biedt bescherming van het wagenpark twee belangrijke dekkingen aan waarmee uw klant en zijn personeelsleden in alle gemoedsrust achter het stuur kunnen kruipen. 1. Comfort auto Een medewerker van uw klant rijdt met zijn bestelwagen in de file de wagen voor hem aan. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) komt tussen voor de schade aan de wagen van de derde. De verzekering comfort auto beschermt, naargelang de afgesloten dekkingen, het wagenpark (gedeeltelijke of volledige omnium, wegenhulp), de personeelsleden (bescherming van personen, rechtsbijstand, personenhulp) en de derden (BA) tegen de gevolgen van een verkeersongeval of van een schadegeval waarbij een van de wagens van het park betrokken is. 1.1 De troeven van de verzekering comfort auto De dekking heeft als basis dezelfde kenmerken als een klassieke autoverzekering: de verplichte BA in optie: gedeeltelijke of volledige omniumverzekering, bescherming van personen, rechtsbijstand en hulpverlening. Daarnaast geniet uw klant gratis eerste hulp en herstellingshulp. Gratis eerste hulp 24 uur per dag, na een verkeersongeval, brand, diefstal of een poging tot diefstal in België of tot 30 kilometer buiten de landsgrenzen. Het voertuig wordt getakeld en de inzittenden worden naar hun woonplaats of naar hun bestemming gebracht. Herstellingshulp in een van de vele door AXA geconventioneerde garages. De verzekerde krijgt een vervangwagen tijdens de duur van de herstellingswerken en de kosten worden door AXA rechtstreeks aan de garagehouder betaald. De klant betaalt alleen het eventuele eigen risico en de terugvorderbare btw. Dat eigen risico wordt met 75 euro verminderd aangezien de klant voor een door AXA geconventioneerde garage heeft gekozen. De herstellingshulp is een aanvulling bij de omniumverzekering van uw klant. Ze is tevens van toepassing bij een ongeval in recht. Genius: een supersnelle interventiedienst bij pech of ongeval. AXA Assistance: als aanvulling op de gratis eerste hulp verleent AXA Assistance bijstand aan personen en voertuigen wereldwijd. En dit tegen een zeer redelijke prijs. Uw klant kan steeds op ons rekenen in geval van een ongeval, brand, poging tot diefstal, diefstal en autopech. Bij problemen in het buitenland neemt AXA Assistance binnen de bepalingen van deze dekking zowel de vervoerskosten, de medische kosten als de eventuele bijkomende verblijfskosten na een ongeval voor zijn rekening. 2. Global truck insurance Een vrachtwagen uit het wagenpark van uw klant rijdt niet meer na een ongeval. AXA Assistance takelt hem naar de dichtstbijzijnde garage en neemt de takelkosten ten laste. Global truck insurance is een verzekerings- en bijstandspakket voor motorvoertuigen of opleggers, en de bestuurder ervan, met een MTM van meer dan 3,5 ton, bestemd voor het vervoer van zaken. 2.1 De troeven van de verzekering global truck insurance Global truck insurance is een volledige package, met de verplichte BA als basis en de volgende opties : de dekking van de schade aan het eigen voertuig, rechtsbijstand en hulpverlening. De dekking eigen schade wordt casco alle risico s behalve genoemd. Het principe van alle risico s behalve betekent dat alles gedekt is wat niet uitdrukkelijk uitgesloten is. De formule voorziet in de vergoeding van onvoorziene en plotse schade aan de verzekerde voertuigen, veroorzaakt door onder andere : brand, ontploffing, implosie ongeval, glasbreuk, bliksem, haakslaan of bewegingen van kantelbare laadbakken de vervoerde koopwaar poging tot diefstal of diefstal, verduistering, homejacking en carjacking. Uw klant kan daarnaast ook kiezen voor de beperkte formule. De verzekering casco van global truck insurance komt ook tussen in de vergoeding van bijkomende kosten, onder andere: vervangingskosten van sleutels en/of afstandsbediening bij diefstal bij een gedekt schadegeval: bluskosten, kosten voor voorlopige stalling (tot het afsluiten van de expertise), kosten voor voorlopige of dringende herstellingen. De formule casco alle risico s behalve wordt automatisch en gratis aangevuld met first assistance. First assistance komt tussen wanneer het verzekerde voertuig geïmmobiliseerd is ten gevolge van een gedekt schadegeval en neemt het volgende ten laste: het takelen, repatriëren en bewaken van het verzekerde voertuig. Evenals de medische repatriëring van de gewonde bestuurder, het sturen van een vervangingschauffeur 2.2 Extra assistance Extra assistance biedt bijstand voor het voertuig bij pech, evenals logistieke bijstand aan de bestuurders in verschillende gevallen (pech, schade, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen). Deze formule vormt, tegen betaling van een bijpremie, de ideale aanvulling bij first assistance. 2.3 Assistance on demand Alle bijstandsprestaties aan het voertuig die niet voorzien zijn in de dekkingen first assistance of extra assistance, kunnen door assistance on demand worden georganiseerd. Zo staat uw klant nooit in de kou. De kosten blijven wel voor zijn rekening. Dankzij assistance on demand staat een net van gespecialiseerde dienstverleners ter beschikking van uw klant. Enige voorwaarde: het voertuig van uw klant is bij AXA verzekerd in casco alle risico s behalve

16 doelgerichte packages Elke activiteitensector heeft bijzondere kenmerken. Daarom hebben we voor 7 verschillende sectoren een specifiek talensia package uitgewerkt. Hierbij vindt u enkele voorbeelden van de speciale dekkingen in elk package. 4. Talensia beauty In BA is het gebruik van maximaal 5 zonnebanken gratis gedekt. In BA is het mogelijk om de dekking uit te breiden tot de BA van een erkende schoonheidsspecialist(e). En dat ongeacht diens statuut (zaakvoerder, werknemer, zelfstandige). Toepassing in zaakschade van algemene voorwaarden eenvoudige risico s tot euro (niet geïndexeerd). 1. Talensia garage Schade veroorzaakt aan de organen of delen van de voertuigen waaraan wordt gewerkt. Schade aan voertuigen van derden tijdens proefritten zonder kilometerbeperking of tijdens het ophalen aan of terugbrengen naar huis. Schade die zich voordoet tijdens het takelen in het kader van de activiteit. Schade door smeerbruggen. Toepassing in zaakschade van algemene voorwaarden eenvoudige risico s tot euro (niet geïndexeerd). Schade veroorzaakt aan voertuigen gestald in verhuurde boxen of autostandplaatsen. Schade door een natuurramp aan voertuigen die zich binnen het gebouw bevinden, en die als koopwaar kunnen worden beschouwd. Op verzoek en onder voorbehoud van onderzoek: schade door storm en hagel aan voertuigen die zich buiten bevinden diefstal van nieuwe voertuigen die zich binnen of buiten de gebouwen bevinden. 2. Talensia landbouw Dieren en landbouwvoertuigen gedekt op alle plaatsen. Verstikking van dieren als gevolg van een gedekt schadegeval. Schade door storm en hagel aan het doorschijnend onroerend plastiek van landbouwgebouwen. Handelsbeurs-expo: dekking van het materieel, de dieren en de koopwaar, inclusief het transport door de verzekerde. Alle kweekproducten die aan de verzekerde toebehoren, gedekt tegen de dagwaarde, ook tijdens hun transport, ongeacht de staat van rijpheid. Schade veroorzaakt door landbouwvoertuigen en tractoren, evenals door niet-ingeschreven heftrucks. Schade veroorzaakt door dieren tijdens een toevallige dekking. Schade veroorzaakt door rijpaarden. 3. Talensia horeca In BA is voedselvergiftiging gedekt. Aanvulling in BA: schade aan de bezittingen van klanten in de vestiaire. Voor handelszaken die parfumerieartikelen en/of fantasiejuwelen kunnen verkopen maar geen parfumerie zijn: de mogelijkheid om dit soort koopwaar te dekken tot euro (niet-geïndexeerd) met een maximumbedrag van 250 euro per voorwerp. Diefstal van waarden in kassa en tijdens het manipuleren van deze waarden gedekt tot euro, met een maximum van euro per kassa. 5. Talensia mode Toepassing in zaakschade van algemene voorwaarden eenvoudige risico s tot euro (niet geïndexeerd). Voor confectiekledingzaken: een dekking in eerste risico voor kledij in leder, daim en jeans. Diefstal van waarden in kassa en tijdens het manipuleren van deze waarden gedekt tot euro, met een maximum van euro per kassa. 6. Talensia voeding Mogelijkheid om transport voor eigen rekening te dekken. Toepassing in zaakschade van algemene voorwaarden eenvoudige risico s tot euro (niet geïndexeerd). Dekking van voedingsautomaten buiten. Tijdelijke verhoging van het kapitaal koopwaar met 25%. In diefstal: sigaretten en alcohol automatisch gedekt tot euro. Diefstal van waarden in kassa en tijdens het manipuleren van deze waarden gedekt tot euro, met een maximum van euro per kassa. In bedrijfsschade, dekking van wegenwerken mogelijk. 7. Talensia afwerking Mogelijkheid om transport voor eigen rekening te dekken. In BA zijn de kleine afbraakwerken gedekt. Schade door bouwplaatstoestellen gedekt zonder bijpremie. Voor zover de facultatieve uitbreiding toevertrouwde voorwerpen afgesloten is, zijn werkinstrumenten automatisch verzekerd. Uitbreidingen naar onderaannemers, gehuurde goederen, contractuele overdracht mogelijk mits bijpremie. In BA, de bouwplaatscoördinator is automatisch gedekt. Toepassing in zaakschade van algemene voorwaarden eenvoudige risico s In diefstal, dekking mogelijk van het materieel en de koopwaar op de bouwplaats. tot euro (niet geïndexeerd). In.com, schade aan de draagbare meet-, regel- en controleapparatuur. Diefstal van waarden in kassa en tijdens het manipuleren van deze waarden gedekt tot euro, met een maximum van euro per kassa

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. PATROON

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Productfiche VIVIUM Vastgoed

Productfiche VIVIUM Vastgoed Productfiche VIVIUM Vastgoed VIVIUM lanceert een nieuw flexibel product Brand voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen met marktconforme voorwaarden en tarieven. We opteren voor transparante waarborgen,

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing en beschikbaar

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. PATROON

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 1/6 Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 U geniet van de huidige dekking als u de dekking aardbeving hebt onderschreven vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag van uw contract volgend op 28

Nadere informatie

overzichtstabel dekkingen comfort thuis

overzichtstabel dekkingen comfort thuis overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen e@sycosy, cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming

informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming ondernemingen informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming IT-offerte Alle Risico s Informatica informatica is alomtegenwoordig in de bedrijfswereld

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen

barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen Het barema is van toepassing vanaf 01/05/2013 tot verschijning van een nieuwe editie. Het basisvergoedingspercentage wordt toegepast op de handelspremies.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Voedingswinkel. Kwaliteitswaarborgen op maat van uw onderneming

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Voedingswinkel. Kwaliteitswaarborgen op maat van uw onderneming Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Voedingswinkel Kwaliteitswaarborgen op maat van uw onderneming Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Voeding is delicaat en moet

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL Juni 2016 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel PRODUCTOVERZICHT

Nadere informatie

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand.

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand. Brand en aanverwante gevaren Brand. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van voorwerpen die in of op een vuurhaard vallen, geworpen of gelegd worden ; - Schroeivlekken, ondermeer op linnen en kleding ;

Nadere informatie

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig?

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig? Productfiche VIVIUM Woning De brandverzekering die bij u past Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen? Een bijstand 24u/24 zodat u nooit alleen staat? Optionele waarborgen

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte.

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte. gewaarborgd inkomen free income AXA stelt een interessante nieuwigheid voor starters voor : de mogelijkheid om te kiezen voor een rente bij ongeval die 0, 1, 2 of 3 maal de rente bij ziekte bedraagt. eenvoud

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis Cosy@home Addendum bij de algemene Comfort Thuis Dekkings «Cosy@home» Bij AXA bent u vanaf de leeftijd van 50 jaar een "Happy Generation"-klant. Dankzij de zorg die u besteedt aan het vermijden van schadegevallen

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Bakker - Banketbakker Hét recept voor een bescherming op maat!

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Bakker - Banketbakker Hét recept voor een bescherming op maat! Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Bakker - Banketbakker Hét recept voor een bescherming op maat! Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer! U werkt met hart en ziel aan heerlijk brood

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. En toch, vroeg of laat gebeurt het ook bij u. Een werknemer die tijdens het

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Modulis, Voor een globaal overzicht en een eenvoudig beheer van uw verzekeringen! De beste tandverzorging geven, dat is uw beroep. En ook voor uw beroepsverzekeringen

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

TALENSIA. Inleiding. Voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen

TALENSIA. Inleiding. Voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen TALENSIA Inleiding Voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen HOOFDSTUK I - VOOR WIE IS HET VERZEKERINGSPLAN BESTEMD? HOOFDSTUK II - DE VOORDELEN VAN HET VERZEKERINGSPLAN HOOFDSTUK III - WELKE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

de bescherming van uw personeel en uzelf bij arbeidsongevallen en inkomensverlies.

de bescherming van uw personeel en uzelf bij arbeidsongevallen en inkomensverlies. Hoewel een onbegrensde inzet en een goede bedrijfsvoering bepalende factoren zijn voor de uitbouw en het succes van uw zaak, toch hebt u als zaakvoerder niet alle kaarten in handen. Niemand kan immers

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto.

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. PERSONENAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenwagen.

Nadere informatie

TALENSIA. Collectieve Gemeen Recht. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Collectieve Gemeen Recht. Specifieke bepalingen TALENSIA Collectieve Gemeen Recht Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011 Koor- en dirigentendag Studiedag 17/09/2011 -- 1. Vanbreda Risk & Benefits 2. Koor 3. Mensen 4. Middelen 5. Vermogen 6. Contact 1. Vanbreda Risk & Benefits Grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A9.1; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale Generali

Nadere informatie

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro Voor rust- en verzorgingstehuizen Omnipro Omnipro Exclusieve verzekering voor rust- en verzorgingstehuizen Als verzekeraar hebben wij een verzekeringspakket ontworpen speciaal voor de sector van de rust-

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek. Specifieke waarborgen voor kerngezonde verzekeringen

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek. Specifieke waarborgen voor kerngezonde verzekeringen Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Specifieke waarborgen voor kerngezonde verzekeringen Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering of Na Werken van Garages. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering of Na Werken van Garages. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering of Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen TALENSIA Vervoerd materieel en koopwaar Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering Landbouw. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering Landbouw. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering Landbouw Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

U de rust, wij de rest. www.b-cover.be

U de rust, wij de rest. www.b-cover.be U de rust, wij de rest www.b-cover.be Introductie B-Cover is als masterbroker gespecialiseerd in het verzekeren van kantoor- en appartementsgebouwen. Ondersteund door enkele vooraanstaande Belgische verzekeraars,

Nadere informatie

bbtk.kiosk informeert

bbtk.kiosk informeert VERZEKERINGEN juni 2014 1. Arbeidsongeval op de werkvloer 1.1. Algemeen Volgens de wet wordt u als slachtoffer van een arbeidsongeval beschouwd, wanneer het ongeval dat u is overkomen aan de volgende vijf

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Mensen weer op de been helpen, letterlijk en figuurlijk, dat doet u elke

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau Hoofdstuk 2 van de Algemene Polisvoorwaarden (Ref. PR-08.02-10-2008) wordt uitgebreid met de waarborg Natuurrampen (Ref. PR-08.02-01.2010TB).

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE

DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE 201605 Verzekeringstussenpersoon erkend onder nummer 042573 A Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid., 1000 Brussel Tel: 02/735.80.55 Fax: 02/735.13.06 info@curalia.be

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1 en A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Bijlage aan de Algemene Voorwaarden ALLE RISICO S «COCOON OF IBIS» Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Document : Referte datum : 2006 Uitgave datum : 27/06/2006 1/8

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE

KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE KBC-Patrimoniumpolis beschermt de roerende en onroerende goederen van de verzekerde tegen allerhande gevaren. Ook de bedrijfsschade die het gevolg kan zijn van schade aan

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes VERZEKERINGEN herfst 2016 Bart Hannes 1 Verzekeringen I. Wat en wie is verzekerd via VBL vzw? I.1. Burgerlijke aansprakelijkheid I.2. Lichamelijke ongevallen II. Oplossingen voor niet verzekerde risico

Nadere informatie