de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder"

Transcriptie

1 kleine en middelgrote ondernemingen V.U.: Olivier Lamarque, AXA Belgium nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel. de waarborgen die uw klant echt nodig heeft niet meer, niet minder talensia Deze brochure geeft u een algemene voorstelling van talensia. Wij raden u aan aandachtig de van kracht zijnde algemene voorwaarden te lezen. Enkel daar vindt u het geheel van de toepassingsmodaliteiten van onze verzekeringsdekkingen. AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) - Internet : Tel. : Fax : KBO nr. : BTW BE RPR Brussel

2 inhoud talensia in grote lijnen... p. 3 bijstand en preventie... p Bijstand... p Preventie... p. 7 bescherming van goederen... p Brand... p Nevendekking diefstal... p Nevendekking.com... p Nevendekking machinebreuk... p Nevendekking bedrijfsschade... p Nevendekking vervoerd materieel en koopwaar... p Talensia building... p. 17 bescherming van personen... p Arbeidsongevallen... p Patroon... p Collectief gemeen recht... p. 22 bescherming van resultaten... p Hoofddekking BA uitbating... p Nevendekking BA na levering... p Objectieve aansprakelijkheid... p Aansprakelijkheid voor vrijwilligers... p. 26 bescherming van bedrijfsleiders... p Burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid bedrijfsleiders... p. 27 bescherming van het wagenpark... p Comfort auto... p Global truck insurance... p. 29 doelgerichte packages... p Talensia garage... p Talensia landbouw... p Talensia horeca... p Talensia beauty... p Talensia mode... p Talensia voeding... p Talensia afwerking... p. 31 talensia in grote lijnen Op de schouders van de bedrijfsleider rusten belangrijke verantwoordelijkheden. Als goede ondernemer weet hij dat bepaalde risico s eigen zijn aan het ondernemingsleven. Toch probeert hij deze steeds tot een minimum te beperken door een goed beheer van zijn verzekeringen. Ieder zijn vak betekent vanzelfsprekend ook ieder zijn verzekeringsbehoefte. Bij AXA hebben we ons in de verschillende sectoren verdiept om zo iedere verzekeringsbehoefte te bepalen en oplossingen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat uw klant zich geen zorgen hoeft te maken. Het is de bedoeling u een volledig en flexibel product aan te bieden dat aanpasbaar en bovendien eenvoudig in gebruik is. Uit deze gedachtegang werd talensia geboren. Een package op maat met 15 mogelijke dekkingen Het multirisicoproduct talensia is flexibel, performant en op maat. Het groepeert verschillende dekkingen die zelfstandigen, vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen tot 50 werknemers nodig hebben bij het uitoefenen van hun dagelijkse activiteit. Talensia biedt volgende dekkingen, onderverdeeld over vijf verschillende luiken: hoofddekkingen nevendekkingen bescherming van goederen brand diefstal.com machinebreuk bedrijfsschade vervoerd materieel en koopwaar bescherming van personen arbeidsongevallen collectief gemeen recht* patroon bescherming van resultaten BA uitbating BA na levering objectieve aansprakelijkheid BA voor vrijwilligers bescherming van bedrijfsleiders burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid bedrijfsleiders (in samenhang)* bescherming van wagenpark auto comfort (in samenhang) global truck insurance (in samenhang) *dekking kan individueel worden afgesloten 2 3

3 Er is sprake van een package zodra er twee hoofddekkingen binnen de luiken bescherming van goederen, personen, resultaten of wagenpark afgesloten zijn. Specifieke packages Naast het algemene talensia package, hebben wij volgende specifieke packages voorzien: talensia handel, talensia mode, talensia voeding, talensia beauty, talensia garage, talensia horeca, talensia landbouw en talensia afwerking. Trouw beloond Afhankelijk van het aantal afgesloten dekkingen en bepaalde voorwaarden betreffende het contract en de schadestatistiek ervan, geniet uw klant, dankzij de back to you cheque, een mooi financieel voordeel. Het is een beloning voor zijn trouw en zijn initiatieven om het risico op ongevallen te beperken en de veiligheid van zijn installaties, voor zijn personeel of voor derden te verhogen. De waarde van de cheque vertegenwoordigt een percentage van de jaarpremie. Hij wordt op het einde van het jaar door AXA uitgegeven en staat op naam van de verzekeringnemer die het contract afsluit. Aan u de eer om hem aan uw klant te overhandigen! Tevreden en gerustgesteld Dankzij de troeven die verder in deze brochure aan bod komen, hebt u genoeg redenen om talensia met trots aan uw klanten voor te stellen! Deze brochure biedt u een overzicht van alle dekkingen. In de algemene voorwaarden vindt u uiteraard alle details terug. met talensia hebt u alle troeven in handen De beste troeven voor uw klanten zelfstandigen, vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen tot 50 werknemers. Optimale bescherming 100% vrijheid Uw klant sluit enkel de hoofd- en/of nevendekkingen af die voor hem nuttig zijn. Zo stelt hij in alle vrijheid, samen met u, zijn persoonlijk verzekeringspackage samen. Alles in 1 enkel verzekeringscontract Uw klant krijgt ook één enkele premiekwijting, met uitzondering van de dekkingen auto en BA bedrijfsleiders. Dat maakt het beheer van de verzekeringsportefeuille des te eenvoudiger en zorgt voor een gemakkelijke opvolging van de premiebetaling. Handig overzicht De kwijting geeft een gedetailleerd overzicht van de premies van uw klant per verzekering. Indien nodig, past u de dekkingen aan volgens zijn behoeften. Zo beschikt u steeds over een overzicht van de verschillende contracten per klant. Gratis bijstand en preventie Dankzij AXA Assistance geniet uw klant de gratis bijstand Info Line en hulp voor de dekkingen brand, diefstal, patroon, arbeidsongevallen en collectief gemeen recht. Zo kan hij zijn professionele activiteit in alle omstandigheden voortzetten. AXA Assistance neemt heel wat voor zijn rekening, waaronder bewaking, de organisatie van een verhuizing in geval van zware woningschade, hulp in de vorm van psychologische bijstand en repatriëring van de sleutelfiguren van de onderneming. Als uw klant de dekking arbeidsongevallen afsluit, geniet hij Full Services, een waaier van diensten die op het vlak van preventie voor elke bedrijfsleider een duidelijke meerwaarde bieden. Gratis splitsing van de jaarpremie Afhankelijk van het bedrag van zijn jaarpremie kan uw klant deze spreiden, zonder extra kosten. Eenvoudig beheer Efficiëntie Alle dekkingen zijn gecentraliseerd bij één polyvalente beheerder, die al uw vragen over het geheel van de package en de afzonderlijke dekkingen beantwoordt. Gezien hun specifieke eigenschappen krijgen de verzekeringen auto en BA bedrijfsleiders binnen talensia bijzondere aandacht. Nabijheid De contracten worden beheerd in verschillende locaties, verspreid over het land. Er is dus steeds iemand in uw buurt beschikbaar. Elektronisch beheer van het dossier Voor een snelle en efficiënte uitwisseling van informatie tussen u en de maatschappij. Volledige bescherming Talensia staat voor kwaliteit: zonder gaten of overlappingen tussen de verschillende dekkingen afhankelijk van de professionele behoeften van uw klant. In het kader van de talensia brand- en diefstalverzekering kan uw klant ook zijn woning verzekeren, indien deze op hetzelfde adres als zijn zaak gelegen is. 4 5

4 bijstand en preventie Uw klanten verwachten meer dan een schadevergoeding of een terugbetaling van hun kosten. Concrete hulp wanneer ze het moeilijk hebben, wordt sterk op prijs gesteld en maakt hun situatie heel wat draaglijker. Talensia biedt volledige oplossingen, zodat uw klanten in alle omstandigheden hun activiteit kunnen voortzetten. 1. Bijstand Heeft uw klant een verzekering arbeidsongevallen (en/of collectief gemeen recht), patroon of brand (met of zonder diefstal) afgesloten? Dan geniet hij verschillende diensten die AXA Assistance organiseert om hem bij te staan en te helpen. Deze dekking wordt automatisch verleend zodra de verzekeringen lopen en zolang ze van kracht zijn. Info Line: uur per dag 7 dagen per week 1.1 Arbeidsongevallen en/of collectief gemeen recht Als een van de personeelsleden van uw klant een arbeidsongeval heeft, bieden wij onder andere de volgende hulp: het zoeken naar tijdelijk personeel, de repatriëring, een aangepast vervoermiddel om te gaan werken, het bureauticamaterieel bij de verzekerde thuis brengen het oprichten van een crisiscel het verlenen van psychologische bijstand aan het slachtoffer, het personeel en de familie van het slachtoffer. 1.2 Patroon In aanvulling op wat in arbeidsongevallen bepaald is, zijn volgende zaken eveneens gedekt: Voorbeelden van bijstand bij ziekte of ongeval in België Indien uw klant niet in staat is zich te verplaatsen met zijn voertuig of met het openbaar vervoer ten gevolge van een gedekt schadegeval: zoeken en ten laste nemen van een gepast vervoermiddel tussen de verblijf- en de werkplaats tot een maximumbedrag van 100 euro per dag gedurende 8 dagen. Indien uw klant niet naar zijn werkplaats kan gaan ten gevolge van een gedekt schadegeval: ophalen van het bureauticamaterieel nodig om zijn beroepsactiviteit thuis voort te zetten, evenals het ten laste nemen van het vervoer ervan heen en terug Voorbeelden van bijstand bij ongeval in het buitenland Organiseren en ten laste nemen van de medische repatriëring van uw klant (na akkoord van onze medische dienst), zijn echtgenoot of samenwonende partner en zijn kinderen ten laste. Opdat de klant zich volledig kan toeleggen op de organisatorische problemen en formaliteiten verbonden aan het schadegeval zelf, zal AXA Assistance op kosten van de klant een crisiscel oprichten die klanten en leveranciers informeert en problemen behandelt die op dat moment de beroepsactiviteit zouden kunnen verstoren. 1.3 Brand Voorbeelden van bijstand als de aanwezigheid van uw klant noodzakelijk is na een ernstig schadegeval Organiseren en ten laste nemen van de repatriëring, per trein of vliegtuig. Oprichten van een crisiscel die klanten en leveranciers informeert en problemen behandelt die op dat moment de beroepsactiviteit van uw klant zouden kunnen verstoren. 1.4 Brand en diefstal Voorbeelden van bijstand na een schadegeval aan het verzekerde gebouw en zijn inhoud Overbrengen van bederfelijke voedingswaren naar een diepvriescentrale. Redden, schoonmaken, opslaan en bewaren van beschadigde goederen. Zoeken van lokalen en materieel om de voortgang van de werking van uw klant te verzekeren. Sturen van een door AXA erkende hersteller voor dringende herstellingen (loodgieterij, verwarming, elektriciteit ) en ten laste nemen van zijn verplaatsingskosten. Betalen van een voorschot tot euro. 2. Preventie 2.1 Full Services Voor uw klant is het een hele geruststelling dat hij bij een ongeval kan rekenen op onze bijstand. Maar uiteraard zou hij elk ongeval liever willen vermijden. Niet elke ondernemer beschikt evenwel over de nodige kennis en middelen om, bijvoorbeeld: zijn werknemers te leren een nieuwe machine in alle veiligheid te bedienen het aantal ongevallen in het verkeer met zijn wagens te verminderen iemand een EHBO-opleiding te geven en de andere medewerkers bewust te maken voor preventie op de werkvloer. Heeft uw klant een arbeidsongevallenverzekering afgesloten bij AXA? Dan biedt Full Services een oplossing voor tal van problemen die met preventie te maken hebben: de preventie-ingenieurs van ons Safety Engineering team verstrekken raad, hulp en nuttige informatie het netwerk van partners waarmee we samenwerken, biedt ondersteuning in specifieke domeinen, en dit tegen interessante voorwaarden onze elektronische Safety Flash bevat relevante tips inzake preventie. 6 7

5 bescherming van goederen Schade door brand of diefstal kan rampzalige gevolgen hebben. De beschadiging van professioneel of bedrijfsmaterieel kan het voortbestaan van de onderneming van uw klant ernstig in gevaar brengen. De verzekeringen bescherming van goederen van talensia bieden in dergelijke gevallen de optimale oplossing voor uw klant. Bescherming van goederen heeft als hoofddekking brand. Naast deze hoofddekking bevat dit luik vier nevendekkingen: diefstal,.com, machinebreuk en bedrijfsschade. De verzekerde bedragen, de premie en de vergoedingsgrenzen van dit hoofdstuk zijn, tenzij anders vermeld, aangepast aan de ABEX index Dekkingsuitbreidingen en bijdekkingen Gratis dekkingsuitbreidingen voor: schade aan materieel en koopwaar op een handelsbeurs of tentoonstelling in een land van de Europese Unie voor een periode van maximaal 90 dagen per verzekeringsjaar nieuw adres: bij verhuis in België wordt de brandverzekering zowel voor het oude als het nieuwe adres verleend gedurende maximaal 60 dagen vanaf de verhuizing. Ook de inhoud is verzekerd tijdens het transport door een verzekerde ter gelegenheid van een verhuizing in België gedurende diezelfde periode. bij verhuis naar het buitenland wordt de verzekering op het oude adres in België verleend gedurende maximaal 30 dagen. 1. Brand Door een blikseminslag wordt het uithangbord van uw klant volledig vernietigd. Geen nood. De brandverzekering vergoedt de verzekerde voor schade door brand, ontploffing, implosie, rook, roet, blikseminslag, maar ook door aanslag, storm, hagel, sneeuwdruk, water en minerale olie, glasbreuk en inwerking van elektriciteit. Bijdekkingen zonder bijpremie: kosten voor redding, opruiming, afbraak, bewaring en opslag van geredde goederen kosten verbonden aan de dekking schade door water en minerale olie kosten verbonden aan de dekking inwerking van elektriciteit kosten verbonden aan de dekking glasbreuk kosten voor voorlopige logies, heraanleg van de tuin 1.1 Brand eenvoudige risico s De troeven van de brandverzekering eenvoudige risico s De brandverzekering van talensia dekt onder andere: onroerende beschadiging, vandalisme en kwaadwilligheid als ze toegebracht wordt aan het gebouw, inclusief aan het alarmsysteem natuurrampen (overstroming of overlopen of opstuwen van openbare riolen): schade aan de inhoud van kelders geplaatst op minder dan 10 cm, voor zover het waterniveau meer dan 10 centimeter bereikt heeft expertisekosten, gebruiksderving van onroerend goed verhaal van de huurders of bewoners verhaal van derden tot euro (ICP 232,09 basis 1981) begrafeniskosten: indien één of meer verzekerden overlijden ten gevolge van en in de 12 maanden die volgen op een gedekt schadegeval dat zich in het gebouw heeft voorgedaan (behalve aardbeving, aardverschuiving of grondverzakking), worden de begrafeniskosten terugbetaald aan de persoon die ze ten laste heeft genomen. En dit tot een bedrag van euro met een maximum van euro per overledene. Keuzedekkingen met bijpremie: schade door temperatuurwijziging aan gedekt koopwaar tot een bedrag van euro en aan voedingsmiddelen bewaard in koelkasten en diepvriezers voor privégebruik, op voorwaarde dat deze temperatuurwijziging het gevolg is van een gedekt schadegeval in het gebouw waterschade aan koopwaar geplaatst op minder dan 10 cm, voor zover het waterniveau meer dan 10 cm bereikt heeft. Koopwaar op de grond zelf (met uitzondering van tapijten) in een etalage of een verkoopruimte, is altijd gedekt. wegvloeiing van water uit huishoudtoestellen of sanitaire toestellen, aquaria en watermatrassen geplaatst in het gebouw en de naburige gebouwen onrechtstreekse verliezen gestald voertuig Eigen risico In eenvoudige risico s wordt een algemeen contractueel eigen risico van 240,45 euro (ICP 232,09 basis 1981) toegepast. Voor natuurrampen zijn specifieke eigen risico s van toepassing Eenvoudige versus speciale risico s De algemene voorwaarden eenvoudige risico s zijn van toepassing op volgende risico s: het breken van kunstglaswerk de eenvoudige risico s (maximaal ,57 euro Abex 375) indien beheer SME het breken van uithang- en reclameborden door storm en hagel, inclusief lampen, buizen en gelijkaardige materialen, tot een bedrag van euro per schadegeval, onder voorwaarden de grote eenvoudige risico s zoals bepaald door het artikel 5 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst (bv: landbouwbedrijf) 8 het breken van en stormschade aan thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen en de onderdelen ervan, inclusief de fotovoltaïsche cellen, onder voorwaarden inwerking van elektriciteit: één enkele limiet van euro per schadegeval voor het elektronisch en informaticamaterieel, ongeacht het aantal installaties of apparaten. de speciale risico s die voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden: een kapitaal van meer dan ,57 euro (Abex 375) en maximaal euro (niet-geïndexeerd) vallen binnen de segmenten kleinhandelszaken (inclusief deze die geen deel uitmaken van de segmenten mode, beauty en voeding), horeca en garages gedekt zijn in het kader van een package. 9

6 1.2 Brand speciale risico s Overzicht van de dekkingen brand speciale risico s Basisdekkingen Uw klant is automatisch verzekerd tegen materiële schade veroorzaakt door: brand en aanverwante gevaren, zijnde ontploffing, implosie, inwerking van bliksem, elektrocutie van dieren, aanraking van door de bliksem getroffen voorwerpen of door lucht- of ruimtevaartuigen of door delen daarvan, aanraking door voertuigen onroerende inbraakschade veroorzaakt door dieven als gevolg van een diefstal of poging tot diefstal aan een gebouw, inclusief aan het alarmsysteem, dat niet in aanbouw, verbouwing of herstelling is. De schadeloosstelling wordt toegekend zonder toepassing van de evenredigheidsregel van bedragen en is begrensd tot euro per schadegeval. rook: de schade die aan de verzekerde goederen veroorzaakt wordt door rook als gevolg van een plotseling en onvoorzienbaar gebrekkig functioneren van een keuken- of verwarmingstoestel arbeidsconflicten, oproer, volksbewegingen, daden van vandalisme en kwaadwilligheid: de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt door, al dan niet rechtstreeks betrokken, personen die deelnemen aan arbeidsconflicten, oproer, volksbewegingen en/of daden van vandalisme of kwaadwilligheid, evenals de schade die zou voortvloeien uit maatregelen die in de voornoemde gevallen door een wettelijk gevormd gezag genomen zijn om de verzekerde goederen te beveiligen en te beschermen. Alle beschadigingen veroorzaakt door eenzelfde oorzaak binnen eenzelfde periode van 72 uur vormen één enkel schadegeval. Het totaal van de vergoedingen die betaalbaar zijn bij toepassing van deze waarborg is per verzekeringsjaar beperkt tot 25% van de verzekerde bedragen per vestiging, onverminderd onze tussenkomst voor de reddingskosten. Het eigen risico per schadegeval bedraagt 10% van het bedrag van de schade met een minimum van euro. elektriciteit: inwerking van elektriciteit, inclusief het onrechtstreekse gevolg van blikseminslag op elektrische of elektronische toestellen, inductie en brand ontstaan binnenin elektrische apparaten en installaties. Voor elektronisch en informaticamaterieel: één enkele limiet van euro per schadegeval, ongeacht het aantal installaties of apparaten. water: de schade veroorzaakt door: het wegvloeien van water uit waterinstallaties die zich in het gebouw en de naburige gebouwen bevinden, ten gevolge van lekken of overstromen van deze installaties het binnendringen of doorsijpelen in het gebouw van water dat voortkomt uit atmosferische neerslag, ten gevolge van breuk, barst of overstromen in de leidingen voor afvoer van dat water het wegvloeien van minerale oliën als gevolg van een breuk van hun installaties het ongewenst in werking treden van de automatische blusinstallatie van het gebouw evenals het toevallige wegvloeien van het water of van elke andere substantie die deze installaties bevatten het toevallige wegstromen van het water van vaste niet-automatische blusinstallaties (hydranten, muurhaspels met axiale voeding, brandkranen). De kosten die door de verzekerde te goeder trouw worden gemaakt voor het openen en herstellen van de muren, vloeren en plafonds om, in geval van een gedekt schadegeval, de defecte leidingen te zoeken en te herstellen, zijn ook gedekt tot euro. storm en hagel, sneeuw- of ijsdruk: de schade veroorzaakt door: de rechtstreekse werking van een stormwind hagelneerslag sneeuw- of ijsdruk, ofwel door een opeenhoping, ofwel door het vallen, schuiven of verplaatsen van een compacte sneeuw- of ijsmassa de schok van tijdens die gebeurtenissen weggeslingerde of omvergeworpen voorwerpen atmosferische neerslag (regen, sneeuw of hagel) binnengedrongen in een voorafgaand door stormwind, hagel of sneeuw- of ijsdruk beschadigd gebouw. De dekking omvat, onder voorwaarden, ook de vergoeding van de schade aan de uithang- en reclameborden tot euro per schadegeval. glasbreuk: de schade veroorzaakt door het breken en barsten van roerend of onroerend glas, dat deel uitmaakt van de aangewezen goederen : doorzichtig of doorschijnend plastiekmateriaal de dekking omvat, onder voorwaarden, ook de vergoeding van de schade aan de uithang- en reclameborden, tot euro per schadegeval is ook gedekt : het breken van thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen en de bestanddelen ervan, met inbegrip van de fotovoltaïsche cellen, tot euro per schadegeval Keuzedekkingen Op aanvraag kunnen de volgende dekkingen voorzien worden: bijkomende kosten voor de wederopbouw van industriële gebouwen overstroming aardbeving BA gebouw Eigen risico In speciale risico s, wordt een algemeen eigen risico van 900 euro toegepast. Voor bepaalde dekkingen kan een specifiek eigen risico van toepassing zijn De troeven van de brandverzekering speciale risico s Uitgebreide basisdekking (type globale ): 6 automatisch toegestane ruime dekkingen. Flexibiliteit: de klant kan vragen om basisdekkingen te schrappen of aan te passen en keuzedekkingen toe te voegen naargelang de behoeften van zijn onderneming

7 2. Nevendekking diefstal Er wordt ingebroken in het gebouw van uw klant en de inbreker steelt de voorraad koopwaar die in de winkel is opgeslagen. Met de verzekering diefstal verzekert uw klant zich tegen de verdwijning en beschadiging van de inhoud die in zijn gebouw opgeslagen wordt. De vergoeding wordt berekend tot beloop van een percentage van de verzekerde waarde die door de klant bepaald wordt en vermeld staat in de bijzondere voorwaarden van het contract. 2.1 Diefstal en vandalisme eenvoudige risico s Overzicht van de dekkingen diefstal en vandalisme Basisdekkingen De verzekering diefstal en vandalisme eenvoudige risico s van talensia dekt: verdwijning en beschadiging van de inhoud in het gebouw door diefstal of poging tot diefstal gepleegd: door inbraak, met inklimming of met behulp van namaaksleutels, gestolen of verloren sleutels door iemand die zich in het gebouw heeft laten insluiten door iemand die heimelijk in het gebouw is binnengedrongen met geweldpleging of bedreiging op de persoon van de verzekerde schade veroorzaakt door vandalisme aan de inhoud gepleegd bij een diefstal of poging tot diefstal diefstal van waarden. De dekking wordt uitgebreid tot diefstal van waarden, voor een globaal bedrag van euro: wanneer deze zich tijdens de aanwezigheids- en de sluitingsuren van de middagpauze in een kassa of brandkast bevinden wanneer deze zich buiten de aanwezigheids- en de sluitingsuren van de middagpauze in een brandkast in een vergrendelde ruimte bevinden tijdens de manipulatie ervan De troeven van de verzekering diefstal De vervanging van sloten en de bewakingskosten zijn gedekt. Bijstand is inbegrepen Beveiligingsniveaus diefstal Naargelang de activiteit, het type risico en de te verzekeren kapitalen worden mechanische of elektronische beschermingsmiddelen geëist. De minimumvereiste: alle buitendeuren (met inbegrip van niet-gemotoriseerde kantel- en sectionaalpoorten en schuifdeuren) moeten voorzien zijn van minstens 2 sluitpunten waaronder 1 cilinderslot. Afhankelijk van de activiteit en het te verzekeren kapitaal, kunnen bijkomende mechanische en/of elektronische beveiligingsmiddelen worden opgelegd. In het geval van een zwaar risico en/of hoge kapitalen zal een expert persoonlijk het risico bezoeken. 2.2 Diefstal speciale risico s De dekking diefstal speciale risico s dekt automatisch: de verdwijning en beschadiging van de inhoud in het gebouw door diefstal of poging tot diefstal onder dezelfde omstandigheden als voor de eenvoudige risico s de diefstal van waarden en de dekking van valse bankbiljetten zoals voorzien in diefstal eenvoudige risico s. De beveiligingsmaatregelen en de minimumvereisten zijn uiteraard ook van toepassing voor diefstal speciale risico s. De brandkast moet aan de vereisten, voorzien in de algemene voorwaarden, beantwoorden. dekking van valse bankbiljetten: de valse bankbiljetten die de verzekerde in het kader van zijn professionele activiteiten te goeder trouw, na de gebruikelijke controles, heeft aangenomen, worden op vertoon van het bewijsstuk uitgegeven door de bankinstelling waaraan de bankbiljetten werden afgeleverd, vergoed tot een maximumbedrag van euro per vestiging en per verzekeringsjaar. Een eigen risico van 50 euro (niet-geïndexeerd) per schadegeval is van toepassing. diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning worden gebruikt: de verzekering diefstal en vandalisme strekt zich automatisch uit tot het regelmatig bewoonde gedeelte van het gebouw. Wij stellen volgende formules voor: de standaardformule de formule plus Keuzedekking Diefstal van waarden tijdens het transport is een optie met bijpremie

8 3. Nevendekking.com 4. Nevendekking machinebreuk Een werknemer van uw klant morst koffie over zijn laptop. Gelukkig beschermt de verzekering.com het materieel voor beroepsdoeleinden tegen alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade en ook tegen diefstal. Zij dekt het vaste en/of draagbare informatica-materieel, het vaste kantoormaterieel en de vaste elektronische uitrusting van het gebouw waaronder telefooncentrale, alarmsysteem, bewakingscentrale, systeem voor toegangscontrole, oproepsysteem. 3.1 De troeven van de verzekering.com Een zeer uitgebreide basisdekking dankzij het principe alles behalve. Dankzij de blanket cover is het overbodig om bij iedere vervanging een inventaris op te maken en het contract te wijzigen. Onder bepaalde voorwaarden, dekking van het materieel in een onbemand voertuig. Een eenvoudig en zeer voordelig tarief. Geen toepassing van de evenredigheidsregel indien men rekening houdt met een tolerantie van 15%. Een verzekering zonder overlappingen: wordt de verzekering.com afgesloten, dan wordt het te verzekeren bedrag van de brandverzekering in mindering gebracht. Door een papieropstopping geraakt een drukpers in de drukkerij van uw klant beschadigd. Dankzij de verzekering machinebreuk zal de schade worden vergoed. Het betreft de verzekering van bedrijfsmaterieel, meer bepaald elektrische, elektronische en mechanische machines, toestellen en installaties die dienen tot de uitbating, inclusief motoren, met uitzondering van het mobiele materieel (heftrucks en elektrische transpaletten zijn wel gedekt). Deze verzekering beschermt uw klanten ook tegen alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade. Twee cumulatieve voorwaarden: dit materieel bevindt zich in ruimten vermeld in de bijzondere voorwaarden of in de onmiddellijke omgeving ervan (wat het mobiele materieel betreft) het is bedrijfsklaar, dit wil zeggen na montage en nadat de proeven van inwerkingstelling bevredigend zijn: zowel tijdens het bedrijf als in rust tijdens het uit elkaar nemen, verplaatsen of hermonteren noodzakelijk voor het onderhoud, de inspectie, revisie of herstelling. 4.1 De troeven van de verzekering machinebreuk 14 Bij schade aan materieel dat kan worden hersteld, hangt de vergoeding af van de beslissing van de klant om het beschadigde materieel te herstellen of te vervangen. Kassa s en terminals van de Nationale Loterij behoren tot de basisdekking van het vaste materieel. Toestellen gebruikt voor het registreren van bestellingen in de horeca behoren tot de basisdekking van het draagbare materieel. 3.2 Keuzedekkingen Mits bijpremie kunnen volgende keuzedekkingen afgesloten worden: de bijkomende kosten gemaakt als gevolg van een materiële schade zoals: huren van vervangingsmaterieel kosten voor tijdelijk personeel kosten voor de overuren van het personeel de kosten voor de wedersamenstelling van verloren gegevens en programma s en de vervanging van de beschadigde dragers als gevolg van materiële schade de kosten als de gegevens aangetast worden zonder dat het materieel noodzakelijk beschadigd wordt, met name bij: panne of slechte werking die leidt tot het verlies of de aantasting van de gegevens dienstonderbreking van een elektriciteits- of telecommunicatieleverancier menselijke fout daden van kwaadwilligheid waaronder bepaalde vormen van cybercriminaliteit zoals het invoeren van een virus of hacking de financiële gevolgen van de onbeschikbaarheid van de site van de klant na: materiële schade dienstonderbreking denial of services. Een zeer uitgebreide basisdekking dankzij het principe alles behalve. Een inventaris met een opsomming en beschrijving van het verzekerde materieel is overbodig zolang de verzekerde, na schadegeval, het bestaan en de aankoopwaarde ervan kan bewijzen aan de hand van aankoopfacturen, leveringsbonnen of andere wettelijk toegelaten bewijsmiddelen. Een dekking tot beloop van het verzekerde bedrag voor het bedrijfsmaterieel, maar met een maximum van euro per schadegeval, voor het geheel van de aanvullende dekkingen, waaronder: de verplaatsing van het vaste bedrijfsmaterieel inclusief demontages, montages en proeven binnen het in de bijzondere voorwaarden aangewezen risico voor zover de schade het gevolg is van een schadegeval gedekt door de basisdekking machinebreuk: andere schade dan brand- en ontploffingsschade aan sokkels en funderingen van het verzekerde materieel de kosten om het verzekerde materieel uit het water te halen of om het los te maken de noodzakelijke afbraakkosten om de herstelling of de vervanging van het verzekerde materieel mogelijk te maken alsook de wederopbouwkosten. Ook de schade aan het vervangingsmaterieel is gedekt, tot 100% van de verzekerde bedragen van het beschadigde materieel onder twee cumulatieve voorwaarden: het is van hetzelfde type en heeft vergelijkbare technische prestaties het is tijdelijk door derden ter beschikking van uw klanten gesteld tijdens de herstellingen als gevolg van een vergoedbare schade in de dekking machinebreuk. De dekking is beperkt tot de contractuele BA. 4.2 Keuzedekkingen De dekking van onrechtstreekse verliezen tot 10% van het schadegeval, verliezen van koopwaar in koelkamers en diepvriezers en andere bijkomende kosten zijn opties met bijpremie. 15

9 5. Nevendekking bedrijfsschade Het restaurant van uw klant moet enkele weken sluiten door ernstige waterschade die materieel en decoratie beschadigd heeft. Of een bakker kan geen brood meer bakken door de ontploffing van zijn gasoven. Dankzij de verzekering bedrijfsschade kan de verzekerde rekenen op financiële inkomsten tijdens de periode waarin zijn activiteit stilvalt of vertraagd wordt door een schadegeval dat gedekt is binnen de dekking brand. Tijdens de periode van wederopbouw en heropstarten moet de onderneming haar financiële verbintenissen kunnen blijven nakomen en haar vaste lasten blijven betalen, terwijl haar omzet gedaald is en ze niet in staat is haar klanten tevreden te stellen. 5.1 De troeven van de verzekering bedrijfsschade Deze verzekering stelt drie formules voor: forfaitair: deze formule voorziet in een forfaitaire dagvergoeding per dag van volledige onderbreking van de activiteiten. Indien de onderbreking gedeeltelijk is, wordt de vergoeding in verhouding tot het onderbrekingspercentage berekend. Het is niet nodig om de vergoeding boekhoudkundig te rechtvaardigen, tot een dagvergoeding van 250 euro. Er wordt een wachttijd van twee werkdagen vastgelegd, behalve bij een schadegeval brand en gelijkgestelde gevaren voor de eenvoudige risico s. op omzet: deze formule voorziet in een schadevergoeding om het bedrijfsresultaat te behouden. Hiervoor moet de waarde van de omzet aan de maatschappij worden aangegeven. Er wordt een wachttijd van twee werkdagen vastgelegd behalve bij een schadegeval brand en gelijkgestelde gevaren. op bijkomende kosten: deze formule is bestemd voor ondernemingen waarvan de omzet niet zal lijden onder de gevolgen van een brand, maar waarvan het hervatten van de activiteiten afhangt van het aangaan van bijkomende kosten. Deze formule is dan ook vooral interessant voor diensten en vrije beroepen. 6. Nevendekking vervoerd materieel en koopwaar De verzekering vervoerd materieel en koopwaar dekt het verlies van en de schade aan materieel en koopwaar vervoerd met het voertuig van uw klant tot maximaal 3 voertuigen. Uw klant heeft meer dan 3 voertuigen? Ook dan biedt AXA Belgium een oplossing. De NV Jean VERHEYEN, lid van de AXA Groep, de specialist in verzekeringen van vervoerde goederen, zal zeker een oplossing op maat van uw klant voorstellen. 7. Talensia building 7.1 Doelgroep Talensia building richt zich tot mede-eigendommen of niet-uibatende enige eigenaars voor: gebouwen met meer dan 3 woningen / kantoren met een handelszaak gebouwen die volledig dienstdoen als kantoorruimte. De verzekering kan worden afgesloten door: een eigenaar de vereniging van mede-eigenaars het geheel van de mede-eigenaars of in hun naam of voor hun rekening. Indien de verzekering door alle mede-eigenaars of in hun naam of voor hun rekening wordt afgesloten, is de verzekering verworven zowel aan alle mede-eigenaars als aan ieder van hen. Deze mede-eigenaars worden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de vereniging van mede-eigenaars als derden beschouwd. 7.2 Specifieke dekkingen Naast de dekkingen die aangepast zijn aan commerciële activiteiten, heeft talensia building ook eigen specificiteiten voor dit soort risico s. Bij een gedekt schadegeval komen wij per schadegeval tegemoet tot de onderstaande vermelde bedragen, voor de schade: voortvloeiend uit het breken van of veroorzaakt door storm aan thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen en de onderdelen ervan, inclusief de fotovoltaïsche cellen, onder voorwaarden door het breken van sanitair aangesloten op de waterinstallatie, en van reclameborden tot euro aan de inhoud die bestemd is voor collectief gebruik en zich in de gemeenschappelijke delen bevindt tot euro door insijpeling van water via balkons en terrassen door insijpeling van water langs gevels, maar uitsluitend voor het eerste schadegeval en tot euro aan de domotica-installatie die integraal deel uitmaakt van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, tot euro aan het gebouw: schade aan onroerend goed, vandalisme of kwaad opzet, tot euro. De verzekering kan op aanvraag zonder bijpremie worden uitgebreid tot: antennes en installaties voor gemeenschappelijke audio-installaties de bijkomende kosten gemaakt door de raad van mede-eigendom of de syndicus ten belope van 10% van de vergoeding, met een grens van euro voor zover het totaalbedrag van het schadegeval hoger dan euro is (ABEX op moment van onderschrijving). 7.3 Hoe intekenen? Op Extranet Pro is een specifiek verzekeringsvoorstel talensia building beschikbaar. Dat bevat een vereenvoudigd evaluatierooster voor dit soort gebouwen met een kapitaal van minder dan euro

10 bescherming van personen Talensia heeft aan alles en iedereen gedacht en stelt dan ook volgende dekkingen voor: arbeidsongevallen, patroon en collectief gemeen recht. 1. Arbeidsongevallen Een jonge slager in dienst als leerjongen bij een van uw klanten verwondt zich terwijl hij een stuk vlees aan het snijden is. Een pees is doorgesneden waardoor hij zijn hand niet normaal meer kan gebruiken. De wetgeving verplicht elke werkgever voor al zijn personeelsleden een verzekering af te sluiten tegen de verwondingen die ze oplopen door een arbeids- of een arbeidswegongeval. Na een ongeval, heeft het slachtoffer recht op: een schadevergoeding voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid een tegemoetkoming in de medische kosten. Bij overlijden kunnen de naasten recht hebben op een rente. Deze vergoedingen worden berekend op basis van het geplafonneerde basisloon van het slachtoffer. 1.1 De troeven van de arbeidsongevallenverzekering Full Services: een brede waaier van preventie- en bijstandsdiensten geleverd door gespecialiseerde firma s waarop uw klant tegen voordelige voorwaarden een beroep kan doen. Bijstand 24 uur per dag: psychologische bijstand, vervoer 1.2 Bijkomende dekkingen met bijpremie Talensia denkt aan iedereen en stelt volgende bijkomende dekkingen voor: Dekking van het bovenwettelijke deel van het loon (bovenwettelijke dekking) Deze optie is bestemd voor personeelsleden van wie het loon hoger ligt dan het wettelijke maximum. De vergoeding wordt berekend op basis van het bovenwettelijke deel d.w.z. het deel van het loon dat het wettelijke maximum overschrijdt Dekking van het gewaarborgd loon Deze dekking voorziet in een tussenkomst in de werkgeverslasten en/of -bijdragen tijdens de periode van het gewaarborgd loon Burgerrechtelijke aansprakelijkheid werkgever Wij dekken de verzekeringnemer-werkgever tegen de geldelijke gevolgen van zijn eventuele extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid (volgens art e.v. Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige buitenlandse wetsbepalingen). Deze dekking bedraagt maximaal euro per schadegeval, en kan niet worden gecumuleerd met de vergoedingen die in de bijkomende dekkingen voorzien zijn Andere bijkomende dekkingen Kunnen ook verzekerd worden, per volledige personeelscategorie: uitbreiding van het begrip echtgenoot tot de wettelijke samenwonende partner thuiswerk: het slachtoffer geniet de wettelijke dekking zelfs indien hij niet kan aantonen dat de feiten zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst hebben voorgedaan volledige dekking bij een tijdelijke opdracht in het buitenland door de werkgever georganiseerd sportief, sociaal of cultureel evenement: het slachtoffer geniet de wettelijke dekking zelfs als het ongeval - tijdens of op de weg naar of van het evenement - niet als arbeids- of arbeidswegongeval erkend wordt. Opgelet: dat loon wordt op 300% van het wettelijke maximum afgetopt, zowel voor arbeiders als voor bedienden. De vergoeding bedraagt: bij overlijden: 5 keer het bovenwettelijke deel bij blijvende ongeschiktheid: 10 keer het bovenwettelijke deel x de graad van ongeschiktheid bij tijdelijke ongeschiktheid: 90% van het bovenwettelijke deel van het gemiddelde dagloon, vermenigvuldigd met het percentage voor de wettelijke vergoeding

11 2.3 Een gunstige berekening van vergoeding Formule met multiplicatoren 2. Patroon De uitbater van een bakkerij glijdt uit en valt in zijn werkplaats. Hij loopt een letsel op aan zijn rug en is gedurende 2 maanden volledig arbeidsongeschikt. De waarborg patroon beschermt personen die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving, voornamelijk zelfstandigen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, tegen de gevolgen van een ongeval met verwondingen. Deze verzekering komt tussen: bij overlijden bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid in medische kosten. 2.1 Basisdekkingen patroon Voor de in de bijzondere voorwaarden vermelde verzekerden die niet onderworpen zijn aan de wetgeving op de arbeidsongevallen. De vergoeding is gebaseerd op het overeengekomen loon vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. In geval van overlijden De rechtverkrijgenden van uw klant kunnen aanspraak maken op een kapitaal gelijk aan 5 keer het verzekerde overeengekomen loon. Dit kapitaal wordt verdeeld onder de personen die begunstigde zouden zijn geweest als ware het een arbeidsongeval in de betekenis van de wet. In geval van blijvende ongeschiktheid De klant heeft vanaf de consolidatie en uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval recht op een kapitaal dat gelijk is aan 10 keer zijn overeengekomen loon, vermenigvuldigd met de graad van ongeschiktheid. Als de graad van blijvende economische ongeschiktheid op de consolidatiedatum lager is dan de graad die voortvloeit uit de laatste uitgave van de Europese schaal voor de beoordeling van aantastingen van de fysieke en psychische integriteit, zal deze laatste worden toegepast. In geval van tijdelijke ongeschiktheid Uw klant kan aanspraak maken op een dagvergoeding van 90% van zijn overeengekomen loon, gedeeld door 365, en vermenigvuldigd met de graad van ongeschiktheid. Deze verzekering keert een schadevergoeding uit in geval van overlijden, blijvende ongeschiktheid, tijdelijke ongeschiktheid en voor medische kosten, en dat zowel bij een ongeval in het beroepsleven als in het privéleven, waar ook ter wereld. De vergoeding is gebaseerd op het overeengekomen loon vermeld in de bijzondere voorwaarden. Voor de echtgenoot, echtgenote, samenwonende partner, ouders en verwanten tot in de tweede graad van de verzekerden die hen occasioneel en zonder vergoeding bij hun beroepsactiviteit helpen. Hij geniet deze vergoeding vanaf de eerste dag van ongeschiktheid indien deze langer dan 7 opeenvolgende dagen duurt, en dat te rekenen vanaf de datum van het ongeval en gedurende maximaal 3 jaar. Terugbetaling van de kosten De begrafeniskosten en tot op het ogenblik van consolidatie de medische, farmaceutische en ziekenhuiskosten, inclusief de kosten voor esthetische chirurgie om de gevolgen van een gedekt ongeval te verhelpen, en de prothese- en orthopediekosten kunnen worden terugbetaald. In geval van een ongeval tijdens en op de plaats van de aangegeven beroepsactiviteit, genieten zij: bij blijvende volledige ongeschiktheid, een kapitaal van euro bij blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid, een kapitaal van euro, vermenigvuldigd met het erkende ongeschiktheidspercentage. De vergoeding is echter beperkt tot de bedragen die in aanmerking zijn genomen in het kader van de vergoeding van een arbeidsongeval, na aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds Formule op basis van de wet Deze formule is gebaseerd op vergoedingen als ware het een arbeidsongeval in de betekenis van de wet. Voor de rechtverkrijgenden van de verzekerde na zijn overlijden. 2.4 Dekking bij sportongeval In geval van een ongeval tijdens en op de plaats van de aangegeven beroepsactiviteit, genieten zij een kapitaal van euro. De ongevallen die voortvloeien uit het beoefenen van de volgende sporten zijn gedekt: amateursporten 2.2 De troeven van de patroonsverzekering bepaalde gevaarlijke sporten, waaronder vecht- en luchtsporten (op uitdrukkelijk verzoek en met bijpremie) Een dekking, twee vergoedingsmogelijkheden: op basis van multiplicatoren of op basis van de wet. het besturen van luchtvaartuigen zoals ulm s, luchtballonnen en deltavliegers (met bijpremie). Engelse franchise bij tijdelijke ongeschiktheid. Tussenkomst in de kosten voor protheses, orthopedie, plastische chirurgie en posttraumatische revalidatie. Begrafeniskosten uitgekeerd als aanvulling bij het kapitaal overlijden. Ongevallen die voortvloeien uit het beoefenen van gemotoriseerde sporten tijdens trainingen of wedstrijden zijn uitgesloten. 2.5 Indexering Tussenkomst overal ter wereld bij een ongeval, zowel in het privé- als in het beroepsleven. Het verzekerde overeengekomen loon en de premie worden op de vervaldag automatisch aangepast. 20 Bijstand 24 uur per dag: psychologische bijstand, vervoer Dekking van de meeste amateursporten. Dekking van motorrijden zonder bijpremie. Dekking voor bepaalde occasionele niet-vergoede helpers zonder bijpremie. Het indexcijfer van de consumptieprijzen wordt als volgt bepaald: van 1 januari tot 30 juni: wat officieel is vastgesteld voor de maand oktober van het vorige jaar van 1 juli tot 31 december: wat officieel is vastgesteld voor de voorafgaande maand april. Het verzekerde overeengekomen loon wordt, op de dag van het schadegeval, opnieuw berekend op basis van het halfjaarlijkse indexcijfer dat zoals hierboven is vastgesteld. 21

12 bescherming van resultaten 3. Collectief gemeen recht Een vrijwilliger raakt gewond tijdens een culturele manifestatie. De verzekering collectief gemeen recht dekt personen die: niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving op het ogenblik van het ongeval, én lichamelijke letsels oplopen door een ongeval in hun beroepsleven of, als de dekking hiervoor afgesloten is, in hun privéleven. Het gaat om vrijwilligers, bestuurders van vennootschappen, medewerkers en zelfs familieleden. 3.1 De troeven van de verzekering collectief gemeen recht De vergoedingen worden berekend, hetzij op basis van een overeengekomen jaarloon, hetzij op basis van het werkelijke loon. Ongevallen die zich voordoen in het privéleven worden op dezelfde manier vergoed als ongevallen in het beroepsleven. Eén dekking, twee vergoedingsmogelijkheden: op basis van multiplicatoren of op basis van de wet. Judo, aïkido, taichi chuan, schermen zijn gedekt zonder bijpremie indien de dekking privéleven werd afgesloten. Invaliditeitsgraad: volgens het Europese barema. Bijstand 24 uur per dag, psychologische bijstand, vervoer 3.2 Bijdekkingen Deze verzekering biedt opties met bijpremie aan, waaronder: thuiswerk of tijdelijke beroepsopdracht in het buitenland vergoeding als ongeval in het privéleven : een ongeval dat tijdens een tijdelijke beroepsopdracht in het buitenland gebeurt, maar niet als arbeidsongeval werd erkend, wordt als een ongeval in het privéleven vergoed. Als uw klant aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden of zelfs aan het milieu, dan kunnen de financiële gevolgen voor zijn onderneming catastrofaal zijn. Beter voorkomen dan genezen dus. Het luik bescherming van resultaten van talensia biedt een uitgebreide waaier van dekkingen met de BA uitbating als hoofddekking. Daarnaast kunt u uw klant volgende nevendekkingen voorstellen: BA na levering, objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing en BA voor vrijwilligers. 1. Hoofddekking BA uitbating Uw klant herstelt industriële verwarmingsketels. Hij sluit een ketel bij een van zijn klanten niet correct aan waardoor deze ontploft. Verschillende personen raken gewond (= letselschade) en de gebouwen hebben aanzienlijke schade geleden (= zaakschade) waardoor het bedrijf waar uw klant de werken uitvoerde, haar activiteiten gedurende enkele dagen moet onderbreken (= onstoffelijke gevolgschade). Uw klant wordt aansprakelijk gesteld en moet opdraaien voor deze schade. De verzekering BA uitbating dekt de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van uw klant voor de schade veroorzaakt : aan derden tijdens de uitbating zowel in de onderneming (aanwezigheid van bezoekers of van leveranciers) als daarbuiten (tijdens bezoeken bij klanten of tijdens werken bij derden) door zijn personeelsleden, onderaannemers, uitzendkrachten, stagiairs of ook door de gebouwen, machines of bouwmachines. 1.1 Overzicht van de dekkingen BA uitbating Basisdekkingen Deze verzekering dekt de schade die aan derden wordt toegebracht tijdens de uitbating van zijn onderneming, meer bepaald: letselschade zaakschade onstoffelijke schade die al dan niet het gevolg is van de letsel- of zaakschade Specifieke dekkingen zonder bijpremie Volgende gevallen zijn gedekt, zonder bijpremie: schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water milieuaantasting (indien deze te wijten is aan een ongeval) de verzekering BA gebouw schade veroorzaakt door een vast of mobiel bouwplaatstoestel of hijstoestel van de verzekerde onderneming, inclusief de niet verplicht in te schrijven toestellen. Verkeersongevallen door verplicht in te schrijven heftrucks zijn uitgesloten

13 2. Nevendekking BA na levering Aanvullende dekkingen met bijpremie Schade aan goederen die toevertrouwd zijn om eraan te werken (bijvoorbeeld een te herstellen tv-toestel). BA voor onderaannemers. Schade veroorzaakt aan gehuurde goederen. Schade veroorzaakt aan goederen van derden die als gereedschap worden gebruikt. Aansprakelijkheid voor een diefstal door een werknemer of in de hand gewerkt door zijn nalatigheid. 1.2 De troeven van de verzekering BA uitbating Vooral de uitgebreide bijdekkingen zonder bijpremie vormen een echte meerwaarde voor deze verzekering. Bovenop bovenstaande bijdekkingen, zijn volgende zaken gedekt: BA van de opdrachtgever schade veroorzaakt door een werknemer die occasioneel aan een derde uitgeleend wordt schade veroorzaakt tijdens commerciële, culturele, sociale en sportevenementen georganiseerd door de verzekerde onderneming. 1.3 De dekking rechtsbijstand Een proces kan een tijd aanslepen en de betrokken personen duur te staan komen. Onze specialisten in rechtsbijstand proberen eerst en vooral om voor een schadegeval een minnelijke schikking te treffen. Blijkt dit onmogelijk te zijn, dan wordt de zaak voor de rechter gebracht en nemen wij de erelonen van deurwaarders en advocaten en de expertisekosten voor onze rekening. LAR doet dienst als regelingsbureau in strafrechtelijke verdediging en burgerrechtelijk verhaal. Lar Info : Op bovenstaand nummer krijgt uw klant een antwoord op juridische vragen over de verzekerde materie, zelfs als zich geen schadegeval heeft voorgedaan. Uw klant is een zelfstandig installateur. Hij sluit een wasmachine slecht aan waardoor er in de loop van de nacht waterschade aan het tapijt ontstaat. Het is de dekking BA na levering die deze schade vergoedt. Het gaat om een dekking van de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden door producten na hun levering of door werken na hun uitvoering. De ideale aanvulling bij de hoofddekking BA uitbating! 2.1 De troeven van de verzekering BA na levering Dekking van prestatiegebreken mogelijk als uitbreiding en onder bepaalde voorwaarden. 3. Objectieve aansprakelijkheid In een hotel van uw klant breekt er midden in de nacht een brand uit en lopen verschillende personen zware brandwonden op. De uitbater wordt automatisch objectief aansprakelijk gesteld. Dit betekent dat de slachtoffers geen fout van de uitbater moeten bewijzen om vergoed te worden. De verzekering objectieve aansprakelijkheid is wettelijk verplicht voor alle uitbaters van plaatsen die publiek toegankelijk zijn (zoals dancings, restaurants, sportzalen en handelsbeurzen). Ze vergoedt, zonder dat de fout van de uitbater bewezen moet worden, de schade als gevolg van een brand of een ontploffing, geleden door derden die zich op deze plaats bevinden. 3.1 De troeven van de verzekering objectieve aansprakelijkheid Deze dekking wordt zonder eigen risico toegekend. De verzekerde bedragen zijn gekoppeld aan de jaarlijkse evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en zijn in 2013 vastgelegd op: euro voor letselschade euro voor zaakschade. 3.2 Bijzonderheden Gaat het om een horecabedrijf, dan kan deze dekking enkel als aanvulling op de brandverzekering worden afgesloten

14 bescherming van bedrijfsleiders 4. Aansprakelijkheid voor vrijwilligers Vele organisaties leven dankzij de inzet van vrijwilligers. Om hun werk aan te moedigen organiseert de wet van 3 juli 2005 het statuut van vrijwilligers. Zo wordt, onder andere, een systeem ingevoerd waarbij zowel de vrijwilligers als de organisatie die een beroep op hen doet, in het kader van hun activiteiten, beter verzekerd zijn. Deze verzekering is verplicht voor de volgende organisaties en hun vrijwillige personeel: rechtspersonen zonder winstoogmerk (vzw) feitelijke verenigingen met bezoldigd personeel verenigingen die als een afdeling van een van de twee bovenstaande categorieën kunnen worden beschouwd (bijvoorbeeld jeugdbewegingen of sportclubs die lid zijn van een officiële federatie). 4.1 Wat betekent dit concreet? De vermelde organisaties zijn volgens de wet aansprakelijk voor de daden begaan door hun vrijwilligers in het kader van hun vrijwilligersactiviteiten. Zij moeten hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De vrijwilligers zelf zijn vrijgesteld van iedere persoonlijke aansprakelijkheid voor hun vrijwilligersactiviteiten, behalve bij opzettelijke daden, grove schuld en gewoonlijk voorkomende lichte fout. In deze drie gevallen geldt enkel de persoonlijke BA van de vrijwilliger. 4.2 De troeven van de verzekering aansprakelijkheid voor vrijwilligers Het eigen risico van toepassing is dat van het basiscontract. De verzekerde bedragen zijn gekoppeld aan de maandelijkse evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en zijn in januari 2013 vastgelegd op: ,15 euro voor letselschade ,50 euro voor zaakschade. 4.3 Bijzonderheden Deze dekking kan enkel worden afgesloten samen met de hoofddekking BA uitbating. Als zelfstandige of als bedrijfsleider moet uw klant vaak snel beslissingen nemen. Het risico op bestuursfouten is dan ook reëel. Zijn persoonlijke aansprakelijkheid kan daardoor in het gedrang komen, ten koste van zijn eigen vermogen. Dankzij de dekking burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijfsleiders wordt dit risico beperkt en kan hij in alle vrijheid en sereniteit de nodige stappen ondernemen om zijn bedrijf te laten bloeien. 1. Burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid bedrijfsleiders De jaarrekening wordt niet binnen de 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd. Ook het neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België neemt meer tijd in beslag dan de verplichte 30 dagen na de voorlegging en goedkeuring door de algemene vergadering. Er hangt uw klant als bedrijfsleider bijgevolg een fikse boete boven het hoofd. Bij een fout of nalatigheid in het kader van de uitoefening van zijn functie als bedrijfsleider kan uw klant in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en zal hij met zijn privévermogen moeten instaan voor het betalen van de eventuele schadevergoeding. Dit risico wordt steeds groter als gevolg van verschillende factoren zoals de verstrenging van de wetgeving op bedrijven en de groeiende complexiteit van het economische leven. Dankzij de verzekering BA bedrijfsleider of bestuurder van een vzw is het risico gekoppeld aan de aansprakelijkheid van uw klant gedekt. Deze dekking beschermt bijgevolg het privévermogen van uw klant. 1.1 Specifieke doelgroep Iedere persoon die een functie van bedrijfsleider bij de verzekeringnemer uitoefent, uitgeoefend heeft of zal uitoefenen, evenals zijn echtgenoot, erfgenamen, rechtverkrijgenden, wettelijk samenwonenden en wettelijke vertegenwoordigers. Iedere rechtspersoon, inclusief zijn vaste vertegenwoordiger, die een opdracht van bestuur, beheer of toezicht heeft. Iedere natuurlijke persoon die een opdracht van bestuur, beheer of toezicht heeft. De feitelijke bedrijfsleiders. 1.2 De troeven van de verzekering burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid bedrijfsleiders Het product is aangepast aan rechtspersonen, onder meer vzw s. Het zorgt voor de bescherming van het privévermogen van bedrijfsleiders, wanneer zij voor bestuursfouten persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het biedt complete dekkingen

15 bescherming van het wagenpark Voor uw klant is zijn wagenpark een essentieel werkinstrument. Hij is dan ook op zoek naar een optimale bescherming voor zijn wagens, bestelwagens en/of opleggers. Daarom is het van het grootste belang dat zijn verzekering aan zijn situatie is aangepast. Met comfort auto en global truck insurance biedt bescherming van het wagenpark twee belangrijke dekkingen aan waarmee uw klant en zijn personeelsleden in alle gemoedsrust achter het stuur kunnen kruipen. 1. Comfort auto Een medewerker van uw klant rijdt met zijn bestelwagen in de file de wagen voor hem aan. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) komt tussen voor de schade aan de wagen van de derde. De verzekering comfort auto beschermt, naargelang de afgesloten dekkingen, het wagenpark (gedeeltelijke of volledige omnium, wegenhulp), de personeelsleden (bescherming van personen, rechtsbijstand, personenhulp) en de derden (BA) tegen de gevolgen van een verkeersongeval of van een schadegeval waarbij een van de wagens van het park betrokken is. 1.1 De troeven van de verzekering comfort auto De dekking heeft als basis dezelfde kenmerken als een klassieke autoverzekering: de verplichte BA in optie: gedeeltelijke of volledige omniumverzekering, bescherming van personen, rechtsbijstand en hulpverlening. Daarnaast geniet uw klant gratis eerste hulp en herstellingshulp. Gratis eerste hulp 24 uur per dag, na een verkeersongeval, brand, diefstal of een poging tot diefstal in België of tot 30 kilometer buiten de landsgrenzen. Het voertuig wordt getakeld en de inzittenden worden naar hun woonplaats of naar hun bestemming gebracht. Herstellingshulp in een van de vele door AXA geconventioneerde garages. De verzekerde krijgt een vervangwagen tijdens de duur van de herstellingswerken en de kosten worden door AXA rechtstreeks aan de garagehouder betaald. De klant betaalt alleen het eventuele eigen risico en de terugvorderbare btw. Dat eigen risico wordt met 75 euro verminderd aangezien de klant voor een door AXA geconventioneerde garage heeft gekozen. De herstellingshulp is een aanvulling bij de omniumverzekering van uw klant. Ze is tevens van toepassing bij een ongeval in recht. Genius: een supersnelle interventiedienst bij pech of ongeval. AXA Assistance: als aanvulling op de gratis eerste hulp verleent AXA Assistance bijstand aan personen en voertuigen wereldwijd. En dit tegen een zeer redelijke prijs. Uw klant kan steeds op ons rekenen in geval van een ongeval, brand, poging tot diefstal, diefstal en autopech. Bij problemen in het buitenland neemt AXA Assistance binnen de bepalingen van deze dekking zowel de vervoerskosten, de medische kosten als de eventuele bijkomende verblijfskosten na een ongeval voor zijn rekening. 2. Global truck insurance Een vrachtwagen uit het wagenpark van uw klant rijdt niet meer na een ongeval. AXA Assistance takelt hem naar de dichtstbijzijnde garage en neemt de takelkosten ten laste. Global truck insurance is een verzekerings- en bijstandspakket voor motorvoertuigen of opleggers, en de bestuurder ervan, met een MTM van meer dan 3,5 ton, bestemd voor het vervoer van zaken. 2.1 De troeven van de verzekering global truck insurance Global truck insurance is een volledige package, met de verplichte BA als basis en de volgende opties : de dekking van de schade aan het eigen voertuig, rechtsbijstand en hulpverlening. De dekking eigen schade wordt casco alle risico s behalve genoemd. Het principe van alle risico s behalve betekent dat alles gedekt is wat niet uitdrukkelijk uitgesloten is. De formule voorziet in de vergoeding van onvoorziene en plotse schade aan de verzekerde voertuigen, veroorzaakt door onder andere : brand, ontploffing, implosie ongeval, glasbreuk, bliksem, haakslaan of bewegingen van kantelbare laadbakken de vervoerde koopwaar poging tot diefstal of diefstal, verduistering, homejacking en carjacking. Uw klant kan daarnaast ook kiezen voor de beperkte formule. De verzekering casco van global truck insurance komt ook tussen in de vergoeding van bijkomende kosten, onder andere: vervangingskosten van sleutels en/of afstandsbediening bij diefstal bij een gedekt schadegeval: bluskosten, kosten voor voorlopige stalling (tot het afsluiten van de expertise), kosten voor voorlopige of dringende herstellingen. De formule casco alle risico s behalve wordt automatisch en gratis aangevuld met first assistance. First assistance komt tussen wanneer het verzekerde voertuig geïmmobiliseerd is ten gevolge van een gedekt schadegeval en neemt het volgende ten laste: het takelen, repatriëren en bewaken van het verzekerde voertuig. Evenals de medische repatriëring van de gewonde bestuurder, het sturen van een vervangingschauffeur 2.2 Extra assistance Extra assistance biedt bijstand voor het voertuig bij pech, evenals logistieke bijstand aan de bestuurders in verschillende gevallen (pech, schade, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen). Deze formule vormt, tegen betaling van een bijpremie, de ideale aanvulling bij first assistance. 2.3 Assistance on demand Alle bijstandsprestaties aan het voertuig die niet voorzien zijn in de dekkingen first assistance of extra assistance, kunnen door assistance on demand worden georganiseerd. Zo staat uw klant nooit in de kou. De kosten blijven wel voor zijn rekening. Dankzij assistance on demand staat een net van gespecialiseerde dienstverleners ter beschikking van uw klant. Enige voorwaarde: het voertuig van uw klant is bij AXA verzekerd in casco alle risico s behalve

16 doelgerichte packages Elke activiteitensector heeft bijzondere kenmerken. Daarom hebben we voor 7 verschillende sectoren een specifiek talensia package uitgewerkt. Hierbij vindt u enkele voorbeelden van de speciale dekkingen in elk package. 4. Talensia beauty In BA is het gebruik van maximaal 5 zonnebanken gratis gedekt. In BA is het mogelijk om de dekking uit te breiden tot de BA van een erkende schoonheidsspecialist(e). En dat ongeacht diens statuut (zaakvoerder, werknemer, zelfstandige). Toepassing in zaakschade van algemene voorwaarden eenvoudige risico s tot euro (niet geïndexeerd). 1. Talensia garage Schade veroorzaakt aan de organen of delen van de voertuigen waaraan wordt gewerkt. Schade aan voertuigen van derden tijdens proefritten zonder kilometerbeperking of tijdens het ophalen aan of terugbrengen naar huis. Schade die zich voordoet tijdens het takelen in het kader van de activiteit. Schade door smeerbruggen. Toepassing in zaakschade van algemene voorwaarden eenvoudige risico s tot euro (niet geïndexeerd). Schade veroorzaakt aan voertuigen gestald in verhuurde boxen of autostandplaatsen. Schade door een natuurramp aan voertuigen die zich binnen het gebouw bevinden, en die als koopwaar kunnen worden beschouwd. Op verzoek en onder voorbehoud van onderzoek: schade door storm en hagel aan voertuigen die zich buiten bevinden diefstal van nieuwe voertuigen die zich binnen of buiten de gebouwen bevinden. 2. Talensia landbouw Dieren en landbouwvoertuigen gedekt op alle plaatsen. Verstikking van dieren als gevolg van een gedekt schadegeval. Schade door storm en hagel aan het doorschijnend onroerend plastiek van landbouwgebouwen. Handelsbeurs-expo: dekking van het materieel, de dieren en de koopwaar, inclusief het transport door de verzekerde. Alle kweekproducten die aan de verzekerde toebehoren, gedekt tegen de dagwaarde, ook tijdens hun transport, ongeacht de staat van rijpheid. Schade veroorzaakt door landbouwvoertuigen en tractoren, evenals door niet-ingeschreven heftrucks. Schade veroorzaakt door dieren tijdens een toevallige dekking. Schade veroorzaakt door rijpaarden. 3. Talensia horeca In BA is voedselvergiftiging gedekt. Aanvulling in BA: schade aan de bezittingen van klanten in de vestiaire. Voor handelszaken die parfumerieartikelen en/of fantasiejuwelen kunnen verkopen maar geen parfumerie zijn: de mogelijkheid om dit soort koopwaar te dekken tot euro (niet-geïndexeerd) met een maximumbedrag van 250 euro per voorwerp. Diefstal van waarden in kassa en tijdens het manipuleren van deze waarden gedekt tot euro, met een maximum van euro per kassa. 5. Talensia mode Toepassing in zaakschade van algemene voorwaarden eenvoudige risico s tot euro (niet geïndexeerd). Voor confectiekledingzaken: een dekking in eerste risico voor kledij in leder, daim en jeans. Diefstal van waarden in kassa en tijdens het manipuleren van deze waarden gedekt tot euro, met een maximum van euro per kassa. 6. Talensia voeding Mogelijkheid om transport voor eigen rekening te dekken. Toepassing in zaakschade van algemene voorwaarden eenvoudige risico s tot euro (niet geïndexeerd). Dekking van voedingsautomaten buiten. Tijdelijke verhoging van het kapitaal koopwaar met 25%. In diefstal: sigaretten en alcohol automatisch gedekt tot euro. Diefstal van waarden in kassa en tijdens het manipuleren van deze waarden gedekt tot euro, met een maximum van euro per kassa. In bedrijfsschade, dekking van wegenwerken mogelijk. 7. Talensia afwerking Mogelijkheid om transport voor eigen rekening te dekken. In BA zijn de kleine afbraakwerken gedekt. Schade door bouwplaatstoestellen gedekt zonder bijpremie. Voor zover de facultatieve uitbreiding toevertrouwde voorwerpen afgesloten is, zijn werkinstrumenten automatisch verzekerd. Uitbreidingen naar onderaannemers, gehuurde goederen, contractuele overdracht mogelijk mits bijpremie. In BA, de bouwplaatscoördinator is automatisch gedekt. Toepassing in zaakschade van algemene voorwaarden eenvoudige risico s In diefstal, dekking mogelijk van het materieel en de koopwaar op de bouwplaats. tot euro (niet geïndexeerd). In.com, schade aan de draagbare meet-, regel- en controleapparatuur. Diefstal van waarden in kassa en tijdens het manipuleren van deze waarden gedekt tot euro, met een maximum van euro per kassa

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 1. Bijstand in het verzekerde gebouw 7 2. Bijstand als het gebouw

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 1. Principes 8 2. Dekkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322505N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010 IDEAL PROPERTY Algemene Voorwaarden Uitgave P&V 291/06-2010 P&V Verzekeringen cvba Koningsstraat 151-1210 Brussel België TEL + 32 (0)2 250 91 11 IBAN BE29 8777 9394 0464 FAX + 32 (0)2 250 95 67 RPR/BTW

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................................................................ 3 SPECIALE VOORWAARDEN EIGEN AAN ELKE

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie

COMFORT THUIS SPECIAAL

COMFORT THUIS SPECIAAL voorwaarden Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven COMFORT THUIS SPECIAAL Overzicht Brand - Basisdekkingen 4 Principes 4 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ARTAS HOME

Algemene voorwaarden ARTAS HOME Algemene voorwaarden ARTAS HOME AV ARTAS HOME 08/2013 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Zij beschrijven de werking van uw verzekeringscontract

Nadere informatie

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro Voor rust- en verzorgingstehuizen Omnipro Omnipro Exclusieve verzekering voor rust- en verzorgingstehuizen Als verzekeraar hebben wij een verzekeringspakket ontworpen speciaal voor de sector van de rust-

Nadere informatie

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r a l w a t u d i e r b a a r i s A l g e m e n e V o o r w a a r d e n Mevrouw, Mijnheer, U hebt Hexagon gekozen voor de verzekering van uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012)

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) Algemene voorwaarden Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) 0079-2270805N-25062012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze «Huurdersverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0...

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0... Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden ~ii, Home Plan VERZEKERING Home Plan o Ln Ln 0... Allianz @) Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij twee belangrijke doelstellingen willen bereiken:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon Algemene Voorwaarden Pack Modulis Kapsalon 0079-2370302N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014 ING Globale Woning- en Gezinsverzekering Algemene voorwaarden Schade? Bel ING Assist Line 24 u op 24 02 550 06 00 GWG-N-03-2014 @# INLEIDING DE VERZEKERINGSPOLIS Deze verzekeringspolis is een overeenkomst

Nadere informatie

BA Bedrijven Algemene Voorwaarden

BA Bedrijven Algemene Voorwaarden Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009)

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie