Samenvatting Masterclass

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Masterclass"

Transcriptie

1 Samenvatting Masterclass Op 23 mei 2008 werd de jaarlijkse Masterclass gehouden met als onderwerp Medische en Juridische causaliteit. De opkomst was groot: zo n 90 genodigden namen actief deel aan deze leerzame dag. De locatie was hotel Figi te Zeist en vanwege de grote opkomst, werden de lezingen gehouden in een theaterzaal. Zo was het theoretische gedeelte ook echt in collegebanksetting gebracht. De sprekers waren: - professor dr. A.P. Buunk, academiehoogleraar Evolutionaire Sociale Psychologie aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen; - professor mr. A.J. Akkermans, hoogleraar aan de VU te Amsterdam; - orthopedisch chirurg Dr. A.E.B. Kleipool, werkzaam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam en verbonden aan het Orthopedisch Expertise Centrum te Amsterdam.

2 Professor Buunk was ook de dagvoorzitter. Zijn korte lezing handelde over medisch onverklaarbare klachten, die zowel in de letselschade als in het reguliere medisch traject veel kosten met zich meebrengen. Veel van de gepresenteerde klachten zijn een lichamelijke uiting van psychische problemen, waarbij de gepresenteerde klachten verder ook niet specifiek zijn voor een bepaalde aandoening. Het gevolg is een scala aan vage syndromen met a-specifieke klachtenpatronen. Klinieken die zich richten op deze medisch onverklaarbare klachten en syndromen behandelen de gevolgen, veelal door gedragstherapie. Professor Akkermans besprak de juridische en medische causaliteit. Zijn betoog was helder en uitgebreid. Bij de juridische causaliteit wees hij erop dat de schaderegelaar/behandelaar allereerst bepaalt op basis van welke criteria aansprakelijkheid moet worden gebaseerd en de daarbij horende criteria van medische toerekening. De medische expertise is daarbij vaak het sluitstuk in de medische causaliteitsdiscussie.

3 Om nu te voorkomen dat juristen in de vraagstelling aan de expertisearts de juridische vragen beantwoord willen zien door de expertisearts is het gebruik van de IWMD vraagstelling geadviseerd. Daar worden objectieve vragen gesteld over de medische situatie met en zonder ongeval, zonder dat naar de vergelijking wordt gevraagd. De uitkomsten leveren dan het verschil op, dat gebruikt kan worden in de schadeafhandeling. Er werd ook uitgebreid aandacht besteed aan preëxistentie en predispositie, net als aan de overlegging van de medische informatie. De lezing van orthopedisch chirurg Kleipool richtte zich op de uitvoering van een medische expertise: de identificatie, de anamnese, het lichamelijk onderzoek en mogelijk aanvullende hulponderzoeken. Vervolgens de afhandeling met de rapportage en het overleggen van het rapport aan betrokkene en vervolgens de belangenbehartiger en verzekeraar. Veel aandacht in de anamnese wordt besteed aan de logische verbanden in de verklaring van betrokkene en of deze consistent zijn. Vervolgens wordt ook bezien of deze in overeenstemming te brengen zijn met de objectiveerbare bevindingen bij het lichamelijke onderzoek. Zo kan door middel van diverse oefeningen de functionaliteit van een lichaamsdeel worden onderzocht en daarmee de verklaring van betrokkene worden getoetst.

4 Zowel tijdens de ontvangst als bij de lunch was er ruim tijd om kennis te maken met elkaar of juist bij te praten. Natuurlijk was dit meteen de mogelijkheid om mensen met een vraag direct in contact te brengen met de personen die een oplossing hadden. Casus Het tweede deel van de dag werd in beslag genomen door actief denkwerk: een casus werd uitgewerkt en vervolgens plenair besproken. Daarna werd er een orthopedische expertise live uitgevoerd. De casus betrof een slachtoffer dat orthopedisch letsel had overgehouden aan een verkeersongeval en waarbij ook preëxistentie een rol speelde. De casus werd in werkgroepen besproken. Door de samenstelling van de groepen ontstond er ook echt discussie: medisch adviseurs, verzekeraars, makelaars in assurantiën en schaderegelaars kunnen andere belangen hebben, die de beantwoording van de vraag beïnvloeden. Uit de werkgroepen kwam naar voren dat we allen graag een pro actieve medisch adviseur willen. Meedenken door de behandelaar met het traject is gewenst, maar dient altijd in overleg te geschieden met die medisch adviseur daar alleen deze over alle medische informatie beschikt. Ook kwam naar voren dat sommige belangenbehartigers het medisch traject zelf willen aansturen en daarbij adviezen van de medisch adviseurs dan ook niet willen overleggen.

5 Wanneer er nu medische informatie niet onder gesloten couvert wordt aangeleverd, hoe ga je daar dan mee om. Onder gesloten couvert terugzenden? Toch eerst even kijken? Of ongezien naar de medisch adviseur. De meningen waren verdeeld. Daarbij speelde een rol of de belangenbehartiger bewust deze informatie openlijk toestuurt of dat het een vergissing is. En verwachten we dat de belangenbehartiger ons erop aanspreekt dat we inhoudelijke informatie hebben ingezien die openlijk werd verstrekt? Voor wat betreft telefonisch overleg tussen medisch adviseurs: het is gewenst, maar het dient schriftelijk bevestigd te worden. Het is evenmin een oplossing in alle gevallen: ook telefonisch kan men elkaars woorden anders interpreteren. Dat de werkgroepen een serieuze aangelegenheid waren, toont de volgende foto. In wezen is voor een goede medische expertise het hele huisartsendossier noodzakelijk vanuit medisch perspectief. In een expertise kunnen vragen over de situatie met en zonder ongeval vaak niet eens beantwoord worden zonder die informatie. Volgens dr. Kleipool zou in een dergelijke situatie de expertisearts moeten aangeven dat hij op basis van de verstrekte informatie geen uitspraak over deze vraag kan doen. Dan geeft de expertisearts een eerlijk oordeel zonder de belangen van verzekeraar of benadeelde op voorhand te schaden. Belangrijk in de schaderegeling is dan te weten dat we in wezen geen antwoord hebben gekregen op de vragen en dus formeel geen vergelijking kunnen maken tussen de situatie met en zonder ongeval.

6 Omtrent het toesturen van het volledig huisartsenjournaal kwam het arrest van de Hoge Raad d.d. 22 februari 2008 nog aan de orde. De overlegging van deze informatie op voorhand wordt met dit arrest geblokkeerd. Professor Akkermans gaf daarbij nog een aantal overwegingen. Bij de bespreking van de casus ontstond een levendige discussie Criteria die moeten worden getoetst, zouden de volgende moeten zijn: - is er een legitiem belang van de verzekeraar: bijvoorbeeld bij een looptijd van meer dan drie jaren. Er mag geen sprake zijn van een fishing expedition - hoeveel jaren aan informatie wil je verzamelen: 2 tot 3 jaar voorafgaand aan ongeval redelijk? - privacy belang van betrokkene: zijn er ernstige privé overwegingen om informatie niet beschikbaar te stellen aan de WA-assuradeur en/of medisch expert, bijvoorbeeld omdat iemand een bekende Nederlander is of er sprake is van een erfelijke aandoening die men liever niet openbaar maakt omdat dit schade kan opleveren; - moet er niet altijd equality of arms zijn, ook voor de verzekeraar op medisch gebied. Ook ter sprake kwam het blokkeringsrecht: voor een rechter zal dit aanleiding kunnen zijn om aan te nemen dat gelaedeerde iets te verbergen heeft.

7 Medische expertise Tot slot was er de medische expertise. Het was natuurlijk bijzonder dapper dat één van de medewerkers van dr. Kleipool zich in ondergoed op het toneel wilde begeven voor al die letselschadepersonen. Confronterend was hoe een arts toch naar een gelaedeerde kijkt: niet alleen het letsel, maar ook je gewicht, looppatroon en houding worden beoordeeld. Je voelt jezelf er al staan. Dr. Kleipool liet de diverse houdingen en oefeningen uitvoeren en gaf daarbij duidelijk aan wat er getest wordt. De orthopeed kan ook bij whiplash een aantal onderzoeken doen, die dicht bij de neurologische onderzoeken komen. Leuk om te horen is dan dat beklemming van de zenuw onder het schouderblad (impingement) - dat overigens vaak voorkomt bij mensen ouder dan 40 - jaar, 3 % functionele invaliditeit kan opleveren. Wanneer dit echter als whiplash klacht wordt gepresenteerd, wordt er geen percentage toegekend. Verder werd nog opgemerkt door professor Buunk dat we klachten zonder ongeval (preëxistentie) en aandoeningen die ook zonder het ongeval hadden kunnen optreden (predispositie) graag te weten willen komen door middel van een medische expertise, maar dat we er rekening mee moeten houden dat dit niet altijd als resultaat uit het expertiseonderzoek naar voren komt. Wellicht dat een lange juridische procedure waarin gelaedeerde zich genoodzaakt voelt zijn klachten in verband met de schaderegeling te handhaven - überhaupt niet goed is voor het herstel van een gelaedeerde. Er zou geen angst moeten zijn om een claim te verliezen. Wanneer nu gelaedeerde vervolgens sneller herstelt, levert dit voor verzekeraar als gelaedeerde een win-win-situatie op. De dag werd natuurlijk afgesloten met een informele bijeenkomst en een herinnering.in de tas bevond en zich een kapitalisatieschijf, een Gedragscode-Behandeling-Letselschade pen en de nieuwe fotokaart van de experts. Mevr. G.A. (Gysèle) Vogeler, re

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting Masterclass 2009 Waarheidsvinding, of wat u weten wilt...

Samenvatting Masterclass 2009 Waarheidsvinding, of wat u weten wilt... Samenvatting Masterclass. Op 19 juni 2009 werd de jaarlijkse Masterclass gehouden met als onderwerp Waarheidsvinding; of wat u weten wilt. De Masterclass vond plaats in Hotel Figi te Zeist. Er waren 101

Nadere informatie

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken?

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken? ARTIKEL GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken? Mr. Chr.H. van Dijk & mr. A.E. Krispijn * 1 Inleiding Op 16 juni 2010 is de eerste versie van de Gedragscode Openheid

Nadere informatie

18. De onafhankelijke medische expertise; wel of geen inzage voor de schadebehandelaar?

18. De onafhankelijke medische expertise; wel of geen inzage voor de schadebehandelaar? 18. De onafhankelijke medische expertise; wel of geen inzage voor de schadebehandelaar? MR. A. WILKEN, MR. N.C. HAASE, DRS. M. BORKENT EN MR. M. ZWAGERMAN Binnen de letselschadepraktijk bestaat geen consensus

Nadere informatie

Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade

Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade Inhoud ONDERZOEKSMETHODIEK... 4 BENCHMARK... 6 VERDELING NAAR TYPE LETSEL... 7 VERTRAGING IN DE SCHADEBEHANDELING... 9 MATE VAN AANSPRAKELIJKHEID...

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

2004 moet oogstjaar worden

2004 moet oogstjaar worden PIV Bulletin 1 Inhoud Pagina 1 2004 moet oogstjaar worden Pagina 3 Project Pilot PIV-Audit Pagina 4 Omkeringsregel en whiplash Pagina 7 Bewijslast looptijd verminderende predispositie Pagina 10 PEP prikt

Nadere informatie

12. Herstelcoaching bij niet-objectiveerbare klachten

12. Herstelcoaching bij niet-objectiveerbare klachten 12. Herstelcoaching bij niet-objectiveerbare klachten Mr. F.Th. Peters LL.M en E.A. van den Berg-Bakker Veel letsels na een ongeval zijn niet-objectiveerbaar. In die gevallen is medisch niet hard te maken

Nadere informatie

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Medisch Beoordelingstraject bij letselschade Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Mr. A. Wilken Prof. Mr. A. J. Akkermans Prof. Mr. J. Legemaate ii Colofon

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade Medische Paragraaf Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Causaal verband in whiplashzaken: een beschouwing vanuit juridisch en medisch perspectief

Causaal verband in whiplashzaken: een beschouwing vanuit juridisch en medisch perspectief Causaal verband in whiplashzaken: een beschouwing vanuit juridisch en medisch perspectief M r. P. O s k a m e n d r s. A. M. R e i t s m a * 1. Inleiding De vaststelling in november 2007 van (destijds)

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten?

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? Rialto.Tóch verzekerd Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? U heeft niet alleen schade aan zaken of uw auto, maar u bent ook gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Letsel oplopen bij een ongeval

Nadere informatie

RSI BLOKKERINGSRECHT BIJ MEDISCHE EXPERTISE DE BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN NORM

RSI BLOKKERINGSRECHT BIJ MEDISCHE EXPERTISE DE BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN NORM RSI BLOKKERINGSRECHT BIJ MEDISCHE EXPERTISE DE BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN NORM 14e Jaargang Nr. 1 Maart 2005 Nederlands Instituut van Schaderegelaars Colofon KenNIS is een uitgave van het Nederlands Instituut

Nadere informatie

D e c e m b e r. Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken

D e c e m b e r. Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken D e c e m b e r 32 0 0 7 Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken G AVscoop jaargang 11, nummer 3, december 2007 Van de redactie 5 0 Van het bestuur 5

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Letselschadevergoeding in civiel procesrecht; Wat je niet ziet, bestaat niet (of toch wel...)?

Letselschadevergoeding in civiel procesrecht; Wat je niet ziet, bestaat niet (of toch wel...)? Letselschadevergoeding in civiel procesrecht; Wat je niet ziet, bestaat niet (of toch wel...)? Een juridische verhandeling in het kader van de Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige in civiele

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Bulletin 6. Hoe ver zijn we met het objectiveren van whiplash(achtige) klachten? Inhoud

Bulletin 6. Hoe ver zijn we met het objectiveren van whiplash(achtige) klachten? Inhoud PIV Bulletin 6 Inhoud Pagina 1 Objectiveren van whiplash(achtige) klachten Pagina 6 Nieuwe verjaringregeling in verzekeringsrecht Pagina 12 Stappenplan medisch traject Pagina 17 Pandora na de pilot Pagina

Nadere informatie

Rechtspraak. 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni. Letsel & Schade 2012 nr. 3

Rechtspraak. 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni. Letsel & Schade 2012 nr. 3 Rechtspraak I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) Relatieve competentie. Rechtbank in vestigingsplaats verzekeraar bevoegd? De verzekeraar dagvaardt de gelaedeerde

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Pagina 21 Subrogatieverbod alleen bij formele arbeidsrelaties. Pagina 27 Causaliteit sneller dan uw Hart lief is. Whiplash: een andere benadering 1

Pagina 21 Subrogatieverbod alleen bij formele arbeidsrelaties. Pagina 27 Causaliteit sneller dan uw Hart lief is. Whiplash: een andere benadering 1 PIV Bulletin 1 Inhoud Pagina 1 Whiplash anders benaderd Pagina 9 Authentieke/geënsceneerde aanrijding en bewijslast Pagina 12 Civielrechtelijke aansprakelijkheid medisch deskundige Pagina 17 LSA Symposion

Nadere informatie

Ga verder op het volgende blad >>

Ga verder op het volgende blad >> Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 2 van 5 A INFORMATIE BETROKKENE Naam betrokkene: Geboortedatum: BSN nummer: Datum ongeval of gebeurtenis: Omschrijving

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV. Datum: 11 december 2014. Rapportnummer: 2014/205

Rapport. Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV. Datum: 11 december 2014. Rapportnummer: 2014/205 Rapport Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV Datum: 11 december 2014 Rapportnummer: 2014/205 2 Klacht Verzoeker, werkgever, klaagt erover dat het UWV hem, bij twee achtereenvolgende deskundigenoordelen,

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie