Hulpverlening bij ongevallen met AIRBAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hulpverlening bij ongevallen met AIRBAG"

Transcriptie

1 pvrg j ogv mt IRB rg rt Bwrg r. dr J., rportto fty ott, Whgto, U rt Brd, vrpgdg pod - rmp v vghdytm hp vrwodg om pr mv. m mt hoofdt, fchrmg dr zg d vghdgord d gordpr vrt ht grjt vghdytm. Bj frot otg of rjdg g chtr wordt d gordpr gctvrd d hodt d vghdgord tr rod ht chm gp.vghdgord gordpr vg ht ovchm op. Bj frot of hffrot otg vghdgord chtr t om dt ht hoofd toch tr of dhord rt. t dd tot d otwg v frotrg, d j zwr ogv hoofd ort chrm doordt d t mr cotct om mt tr och dhord. rotrg word v gctvrd j frot otg ho tot t crtrm ctvrg d othd. rotrg word t gctvrd j dg rjdg, rjdg g chtr of wr ht vortg ovr d op gt. Bj ctvrg rg gctvrd dw xtr dg vgg d. z word opgz - fhj v othd o v ht frotrgytm - j dg rjdg ho v v Zjrg word t gctvrd ht cotct ftt, j frot otg of rjdg g chtr, wr d to ovr d op gt of wr d mpct zch t t.h.v. d dr trt. ttgtd w ht pottë prom v rg t mog ovrrop d w o (mdch) hpvrr wt t v t pcf dchtpt dz hpvrg-tt. Zodr d toggtjd v hpvrg odoo t vrg z vogd rchtj ht rco j vrjdg v chtoffr rg-vortg hp pr. gv mt otpood rg tpood rg t gvrj. r r g rco op vrhttg of otrdg. rg otpoo cht éémg vorm g pottë gvr mr otpoog. rg otpood j dt hr ht tp v d z t d rg-mod, t ht tr, ht dhord, d t v d zt of dr. pvrr d drct otpoog toom mogj og roo podr trff ht vortg. z roo wordt gvormd j d vrrdg v zotzr dr chmch toff d ft-mod v d rg. t podr, gwooj ztm of tpodr, wordt grt gjmdd td vott otpoog v d rg to t t, ht podr gt om dt d rg (tjd opg gpood totd) gt mtt. Ev j prt hovhd trm-hydroxd trff. t prodct cht ch vt hd- oogrrtt vroorz. ogj dt podr, j oottg op wod, oo hr rrtt jomd t vroorz. r ootgtd chmd word t gpod mt wtr ( zp). t gj otpoog-(otrdg-)proc votrt zch d ftor-mod drt v mdr d 110 cod. pvrr zch hrtg (dgwt) xtr chrm mt hygëch hdcho oogchrmg. gv mt t-otpood rg gv mt rg, dw zch otpoo tjd d hpvrgvrjdg v chtoffr, do zch (trt) zd. ttgtd crër dz gvrj wrtt dz t jomd t (j hpvrr é ptët) vroorz dg gv tot vrtrgg v d hpvrg. podgv 2001; 20r 1 10

2 ttgtd dr hpvrg-tt t mtrg gtroff d ht rco dz tt hp mmr. t trdto, ttrj ovrgom, drgprotoco t d V, gft vogd trct 1. dtfcr d wzghd v t-otpood rg; 2. odrr d troomzg r ht rgytm; 3. zo d tt dt tot, wcht op ht vrtrj v d dctvt-tjd v d rg; 4. dr d rg-drgd ptët g vg d; 5. vrmjd ht potor v zf of mtr t d ptët d rg; 6. chf d zt r chtr t d rgt chtrwrt; 7. oor of j t d rg-mod, gr g mtr d xtrm htt (+ 177 ) vroorz ( ht gd v ht, dhord of zt); 8. g d troom t dformr d ttrj t otopp dr v d tro f t vrwttg. rooj jt m vogd (vrj) vrtg topg gpt rr 1. rcht v d oodzj B (rooj Bchrmgdd) door d hpvrr j vrrogv t gt td r om j (mdch) hpvrr j vrr-ogv t z v - vghdovr (g mow) - chr. hdcho (v. wrhdcho) - hm mt gt-, oogchrmg - vghdcho 2. otror of j t m ht mt d tt v t-otpood rg of j vogd dtfct ht vortg trft ppmt Ift Rtrt, of r g, of d t IR,R,I. V vd j dz trg op ht tr, ht dhord, trmt-p, vtr of wdchrm, zt, B-tj trdrd (mddt tj). j twjft d wzghd v rg d m j dt r dz wzg, tot ht tgd ggv wordt. Zo d rg t otpood of j twjft ( mor rdwr! Voor dcoct v ht rg-ytm (otoppg v d vodg) wordt rop gd op d rdwr (vrjdgwg). I fwchtg zt j w ht cotct f h j d t v ht cotct (t z v. gg op ht dhord). rdwr z vrvog v d ttrj- otopp (rt d gtv ). E éévodg trc om d (corrct) otoppg t cotror ht trcht ztt v d to-cht. Bhod j r td dt r ccdt (trtf) troomcrct ott, oo r og td rt-hovhd troom chtrjv; d tt (tzodrj) d tot ccdt, ovrwcht ctvt v d rg. Bj Jgr-t wg g j t d troomzg t odrr (vortg wordt hrdoor xtrm moj mprr). Evt, zrhd, gwcht tot ht vrtrj v d dctvttjd v d rg (zo d tt dt tot). z dctvt-tjd pcf pr (t) vortg, v z dz mdr d 1 mt drg, tzodrj dz opop tot 30'. t w, oo door dz mtrg z j ht rt-rco (op otpoog og td t hrd tot 0). t td rdzm t t or of t jd (of rod) d rg-mod, oo vrmjd xtrm htt (+ 350 ) t.p. t vroorz. d troom of d mod zo wg mogj t vrvorm, t d troomtovor odrro wrd. Bjf td (oo ctvt) op j hod!!! 3. Vrjwr ht wrgd chf d zt v d ptët r chtr t d rgg z ( g hrg). Bdr dz chtoffr oo td g d t, jf drj zov mogj t ht otpooggd v d rg. 4. vrwg ht gr v rg-protct I opomd mt word rg-protct-mod god op d mrt. t ytm d v. topr d -rg. rj g j chrmho of mt m ovr d troom vtg. z z d rg, j ctvt, tghod vrmjd dt dz vrdr gt r, otpoo d wj. och oo hr jft rtg rt-rco. z vd chrmg, mr g zrhd, d. Bj d mt-m-ytm port m dg dt dz (j ctvt v d rg fxt op ht, of j cht fxt) t jomd gvr crër? Vdr r d protctorho? z protctor-mod d X-t oottg ( ffctv otpoog) vrvg. Rctj go m oo mt d otwg v rg-protctor d gdr (v. t ctop). Er d dr t rg og g vd protctor-mod chr. podgv 2001; 20r 1 11

3 gv mt vr-otwg E t-otpood rg td fg j oottg (v d mod) xtrm tmprtr (+ 177 ). odt hr rg m! rdwr z d oo v optr ht podg fo v d troom of ht rg-mod. V gtd vrg rod rg (door hpvrr) 1. o wrt rg? Vf wrt of dg mpct, vrgjr mt mpct tg 15 à 20 m, word d or gctvrd. Vrvog ottt chmch rct d rg-mod wrop d rg gctvrd wordt. Bj ogv mt twgd ot (twgd dzfd rchtg) mot d hd hogr gg om rpo t rjg. otpoog v d rg z zch votr mdr d 110 cod. dr d éé cod ft z d rg zch tomtch otd. 2. I ht vg om d cht v ht -comprtmt t hr otpoog v rg? J. Er wrd g v grpportrd v ct hodd dmhgprom j hpvrr. W dd zch mr cht (zo prhot). ttgtd dcrd mt (mt vrjwg chtoffr, ptët d chroch tm d) dt gdrg oottg (20 mt of gr) ht -comprtmt (mt got vtr, rg-otpoog j (ommg) m tmtch rct to. o d oo (td) rg mt dz mogjhd hd d pro dgwt cfr. Uw protoco (ct tm-optoot). 3. o dctvr j mchch rg? rovr j g tdrd-trct vrtr. t vrrt (h) v mr tot mr, om zf v t tot t. W trf j v. v (g d t v ht dhord gdr-d) t op d gdr-rg. E Jgr XJ-mod oot (t vd) word gdctvrd). 4. w otwg op ht rg-dom jvd zorg hpvrr? m d wrt mpct j ogv op t vg otwt m d rg. z ctvr zch j wrt mpct, vt d tt v d zt. z z d dr, d (td) zt. z topg o.m. cort j Vovo, ord, x, rcd, d, dc BW (I, Ift r trctr). K otwd mdd rg op hoogt, dw gtocrd wordt odr d troom. t gordpr m ct oo drdod rod d zg v rg-mod d gord zf. It pror j og td zo wg mogj ht rg-gd t om.... mrt rg vormt jzodr prom. z rg (v d gdr) wordt gctvrd j vodod gwcht-tg v d gdrzt. t mpcrt ht rco j ogv (wr r md tjd ht ogv op d gdrzt zt) dt j tr gwchttg (v. door hpvrr) d rg ttjdg, ccdt gctvrd wordt. Voor ommg vortg (v. t tp - gdrzt) ht vom v d rg zo mf dt vrjw td rotrm d vrmod. 5. W td dcht jomd wdg t. oor d opomt ht gr v dz dvr rgmod vrchft ht t-ptroo j d ptët. Vrogr zg j ddj mr odg, r, zg.d., t d r ht oog prg (zodr odrggd dog vrdr t t t). gwoordg z j d oo, mr d oot, dcht mot op wdg, gmrd t. chtoffr mog d mdr twdg, zchtr t h, jf dcht op wdg dog. ht wr (vr d chd mpct). W hr jzodr rt j vogd tt vrvormg v ht (pctr ht oo odr d rgho) chffr ort gpotord tg ht tr w (v. v j pro v r gtt) hoog rgtch trm - vortg dt r rd d 35 m, chffr drog g gord - rjdg j hd v mr d 45 m - ogv wrj ht tro vortg zch (door ht ogv) mr d 7 m gg vrpt - ogv wrj d v d wg chtrwrt vrptt wrd - motoro of w doorgdrog p podgv 2001; 20r 1 12

4 grcomprtmt - dg v ht -comprt mt Ö mr d 35 cm d d v ht chtoffr Ö mr d 50 cm d dr d - trff v hr of od op d pg of vtr - vortg ovr d op gg - ovrd md-zttd - t vortg ggrd proo - hoofdt mt wtvr - tt mt hmchdgg (ry-p ot) - d chtoffr zwgrchp-compct dct rprtor cht (tm).... trg rg - - dhord d - d (tj, zt) - -hoogt - hoofdt - votpd - chtrzt (v omd vt d zt) - gord, otwg? -... gj rpportrg hr h wt d pr, zr v gtg of cog d tr pt hp vrd (v. h j gdcht d pottë mrwrd v porod opm?). Bchrv t j rg-otpoog how ht t td vdt rchttr corrt t rg pd t t dd, word vogd t chrv dt rdwod, chfwod; zg, drmtt gzchtt ovt dmtr oogt chmch trmtch tvotg odg oort - ghoorvr - vwchttoor - trommv-prfort thorx-t - r-frctr - pmothorx ort-t hoofdt ptrt vrmd wrp ryx-t hrt-t wrvt dom t gtt E omd t vortg mt h rg-pcfct Bj ht twr v dz t wrd (+- 38) mportr v provortg Bgë gchrv vrzocht om h rg-pcfct o ovr t m. rg Ifo K odr mr om word v httpwww.ht.dot.gov httpwww. cdc.gov httpwww.c.m.h.gocd (zo vrdr op rg) podgv 2001; 20r 1 13

5 podgv 2001; 20r 1 14 r oct - ctvt tjd vd ctvt mogjhd dr d ( gordj (-tj) 3 pcf trctfodr troë r X (zt 2' v chop dht ord woo o Kord o " 30 ht 1 60 ov " ov 701 or trdr ro 100 (zt r ov J100 ro ord h owort (zt Itrctfodr hpdt ogr (zt orrcp (zt '91 cort E (zt -5 cort E (zt '89 t (zt t (zt oc (zt xy (zt K (zt vrc (zt 10' '93 odo (zt odo (zt m (zt g. vóór corpo (zt g. oorpo (zt rt (zt

6 podgv 2001; 20r 1 15 r r r r r oct oct oct oct oct ctvt ctvt ctvt ctvt ctvt tjd vd vd vd vd vd ctvt ogjhd dr dr dr dr dr od od od od od 2 '9 vc ccord htt rd '90 gd '91 X (v.) 3' yd yd yd yd yd 3 zd zd zd zd zd ( 2' do X ( 10' do X ( ' 3 trw trw trw trw odr cpj om tr t tr tr gr p gr p gr p gr p hdchtr chotj omtr j zj z j z j zj z odr tr p p p p p (zt ' 1 r Itrctfod hpdt orch orch orch orch orch 2 '9 Vf '98 Vf (zt + 20' '93 5' v '93 v éé oottg 90 > tmp (dt) (opt) (zt mc. 150 r r r r r mprz I 2 ortr (zt 2 tc) gcy (+ ( z z z z z x oyot x oyot x oyot x oyot x oyot r Y (opt) Vro r Y (opt) trt ) (opt 90' oro " 0 (mchch) '98 oro r r t (v ) v (v '99) '99) (g. gordj mry c ) (v '94 (v ) R " 0

7 podgv 2001; 20r 1 16 r r r r r oct oct oct oct oct ctvt ctvt ctvt ctvt ctvt tjd vd vd vd vd vd ctvt mogjhd dr dr dr dr dr R Rodtr o cc rv (v ) V R r t (v ) x R5 c Extr 80 dcrr 90 dcrr 100 dcrr c opt), (Vf 200 I x 300 x 400 x W V 5 '9 oo pcf trctfodr c oo pcf trctfodr ddy pcf trctfodr Up ddy c pcf trctfodr of Vto pcf trctfodr '94 Vrt of pcf trctfodr ro of '94 pcf trctfodr Vrt t pcf trctfodr '88 t pcf trctfodr '91 rportr pcf trctfodr ro g hr pcf trctfodr '88 orrdo r t pcf trctfodr

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

acrobatische toeren uit met zijn paarden.

acrobatische toeren uit met zijn paarden. 1 d h u g r D ht a v Ht ru zoal wj dat k ottod 1770. D Egl lgroffir Phlp Atly trad to voor ht publk op mt paardhow. Atly haald allrl arobath tor ut mt zj paard. Ht rugbouw va Phlp Atly Hj otdkt dat tru

Nadere informatie

5899.Kwaliteit supervoordelig geprijsd

5899.Kwaliteit supervoordelig geprijsd d r voo Tot k voord Uw Sijb zij ic. vr! Ibouwforui 90 cm Rugwdbkdig vrichtig tg mrprij. gr k p t op iuw L-k, frot i wit k mt xtr voorrdkt. Uitgvord mt mrkpprtuur i RVS v Sim (c. 285x305 cm). A gomd tutr

Nadere informatie

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s y dc w BRAVIA v Hg hb bdkw, vff gd f k Idc v w 4K LED v 65 55ch Bkjk d d m 4K XRy PRO w XRy PRO Odk w wd v k m h TRILUMINO dpy G v hd gd m dp, v b Mk dc vbdg m w mph f b Bf d wzghd vd v y w f Qz dg Bdhvdp,

Nadere informatie

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ Itrprtti drzk ʹkid rditʹ Juri 2008. 128 fruir zij igvrd. 125 fruir zij igvud. Op 350 ptvkk i dt 36. D rp k rprttif gcht wrd vr ht gh. t dz kttkig: - V d 54 gzi, wrv kidr d crch+ bzk, hbb 33 grgrd p tig

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

sale opruiming solden

sale opruiming solden vt hftu vt ztt Bt Buy W1499,2,5-ztk Hv mt ttm vt ztt z f L tf 2,5-ztk Hv mt ttm (k f cht) vt ztt z f L tf 1499,- vf 2998, 3-ztk mt vt ztt tf vf 899,- vf 1599, 2,5-ztk mt vt ztt tf vf 799,- vf 1499, mj

Nadere informatie

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan?

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan? 1 Wrmtr. Oprht 1.1 Hov wrmt h j noig om n stof op t wrmn? =,5 5,= 1,1 1 = 1 15= 6, 1 1 1 T = T = =,9,1 18, 1 = 1, 9 kg 9 Opgv 1. Wtr is rg gshikt om wrmt in op t sn? Om 1 kg ijs 1 op t wrmn h j 6 noig.

Nadere informatie

Algemene Informatie - Productidentificatie

Algemene Informatie - Productidentificatie P 1 0735377 Prducchrjv DEBIC CHOCOLADE MOUSSE MELK 1,25KG EMMER Ac 03-03-15 Gk 03-03-15 Sc./Rv. 0735377 [40] A Ir - Prducdc Prducchrjv Mrk Ark Ochrjv (z vrd) Arc Dcr (hr) Wjk Ochrjv DEBIC Ochrjv DEBIC

Nadere informatie

Algemene Informatie - Productidentificatie

Algemene Informatie - Productidentificatie P 1 7900355 Prducchrjv DEBIC CHOCOLADE MOUSSE MELK 1,25KG EMMER Ac 02-12-14 Gk 26-09-14 Sc./Rv. 7900355 [3] A Ir - Prducdc Prducchrjv Mrk Ark Ochrjv (z vrd) Arc Dcr (hr) Wjk Ochrjv DEBIC Ochrjv DEBIC CHOCOLADE

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser W W W. U D I O V I D E O S P E C I L I S T. N L k j F g b! c c bj uw Sp 1v 50.oor 127 cm B 849.- rgk Poc 3D Pm TV TXP 50 XT 50 E Pm TV 600 Hz pp WF voorbr DLN Ir browr Ergko pr jr: 42.- 699.-...áárvoor

Nadere informatie

Paaseditie. Creactiefke. Mét foto s van onze bivakplaats!!! Chiro Hermelinde kkk

Paaseditie. Creactiefke. Mét foto s van onze bivakplaats!!! Chiro Hermelinde kkk Pd Ccf Mé f v z bvp!!! Ch Hmd H chmd, H 3 ccfj v d j j bvb v. D b d w d ppd z. Kj j z m v d hj chcd pj m? E w d hb bfj chv d ph. Mch m hj w chwj p zdmdd? M d z j w h bf m zj d j d m E w hbb d w: m md w

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld fiaciël aalys Psi-situati. Btrft: Grafisch vrstllig issituati (i Eur's) t bhv va d hr B Vrbld vruw A Vrbld ssituati va d hr B Vrbld vruw A Vrbld Lftijd va d hr B Vrbld Ldist Alg udrdswt Psirglig Hiat 15.200

Nadere informatie

Brochure Feest bij Theothorne HET KAN IN THEOTHORNE

Brochure Feest bij Theothorne HET KAN IN THEOTHORNE Boch Ft bj Thotho HET KAN IN THEOTHORNE 1 WELKOM BIJ THEOTHORNE Dz boch bdold om dk t gv v d dv mogljkhd b Thotho. Thotho lgt ht ctm v ht pchtg ctl glg D (Gldld) Vlkbj d A50, A12 A348. Rodom Thotho m voldod

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

- Algemeen 0. Een nòg slimmere schil, die slanker is en nog handiger gefabriceerd kan worden (nog efficiënter). De achtergevel in de steigers H²

- Algemeen 0. Een nòg slimmere schil, die slanker is en nog handiger gefabriceerd kan worden (nog efficiënter). De achtergevel in de steigers H² - 0 6 y Y I H éé O I - H ( ) óó ( ) ( ) I 2020 () H 6 4 H F 1 Py 2014 (1000 ) F 2 I 201 2016 (10000 ) F 3 O 2017 / 2020 (100000 ) P L L T B B éé y y- U P () B 2014 y Z 1 è I ( ) ( P-) I 2014 y H ò ( ë)

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Mag ische. eieren. Parelmoer. Bestellen: www.kgrolf.nl

Mag ische. eieren. Parelmoer. Bestellen: www.kgrolf.nl k j l Vro Paasactv gn Ds n r Mag sch rn Paas pñata Parlmor rn ttn Dsgn rn Ern schldrn s ts wat jaarljks trugkomt. Daar vogn w nu ht vrsrn van rn mt foam kl bj. En gwldg cratv actvtt waar j all kantn m

Nadere informatie

gratis APP Gebruik dan je smartphone en zie je favoriete ijshelden zoals je ze nog nooit gezien hebt... en tover je favoriete figuren uit

gratis APP Gebruik dan je smartphone en zie je favoriete ijshelden zoals je ze nog nooit gezien hebt... en tover je favoriete figuren uit t v j v t s c S s L. V t u g g t A Ic g s z v j z t d t t. d My d Gbu d j stph z j vt jshd zs j z g t gz hbt... Bg d gp tt v t dt b d gts vdpp. P d ctpp vg t Scts u Ps v t t Sd Agstuud d Dgt Mgc 9 789021

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie?

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie? Pgmm 2014 D g mp z () b, gg pj z. D pj w gm, m pg gg u j bjg p. pj z, w gmppj b, p fmgg. D gwg bggmp bg z. D pj pg 1958 uggpu m g z pj. Wj zj b bj w w z gm. Dz gmppj z bg jg p g. D gmppj bg bg z bj. Om

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

ETTENI LEUR. Aan: de leden van de raad. Geachte leden van de raad, inleiding

ETTENI LEUR. Aan: de leden van de raad. Geachte leden van de raad, inleiding EEI LEUR : v ch f v m E-L, v E m, f m E-L R E-L. E-L : F: E: f@-. I:.-. Km Cc f Dmm U f v O :\mv\ : Ry v O : : - : mm "" (v). E-L, m ch v, O m h v z v v h mm "" h Om. D z v, c zz. h v m z z v, c zz v,

Nadere informatie

get your mo tor runnin

get your mo tor runnin t M c Rt Of M y gt USA 44 M.l t g t A g M L.N t t M t? Op wl t w : t p l c b g j t t b B tjl. jlt J l t t g jf Bb l J t M t g f : Bb F J T t: bg M c S t, B M.l 45 E tlftj fct: f tj b tw w lg t Vg Stt p

Nadere informatie

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen Idi wdtijd diii 4 5 27 ji 2013 Tt Hiz Wdtijd 1 (wmi 8.15 ; tt wdtijd 8.30 ; # 59) B I (24) B II (35) It D1 diii 4 Ji diii 4 - i 6 Jd I diii 5 - i 8 Jd II diii 5 - i 8 Wdtijd 2 (wmi 12.00 ; tt wdtijd 12.15

Nadere informatie

Algemene Informatie - Productidentificatie

Algemene Informatie - Productidentificatie P 1 7900357 Prductschrjv DEBIC CHOCOLADE MOUSSE FODAT 1,25KG EMMER Act 02-12-14 Gkt 02-09-14 Sc./Rv. 7900357 [38] A Irt - Prductdtct Prductschrjv Mrk Artk Oschrjv (zs vrd) Artc Dscrt (shrt) Wttjk Oschrjv

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Inventarisatie woningen met kwaaitaal- of mantavloeren Resultaten onderzoek o.b.v. archiefdossiers, uitgevoerd oktober 1998

Inventarisatie woningen met kwaaitaal- of mantavloeren Resultaten onderzoek o.b.v. archiefdossiers, uitgevoerd oktober 1998 ABSTEDERSCHANS 2 3432 EG kwaaitaal 1979 koop ABSTEDERSCHANS 4 3432 EG kwaaitaal 1979 koop ABSTEDERSCHANS 6 3432 EG kwaaitaal 1979 koop ABSTEDERSCHANS 8 3432 EG kwaaitaal 1979 huur ABSTEDERSCHANS 10 3432

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

Het stenen tijdperk is niet ten einde gekomen vanwege een gebrek aan stenen

Het stenen tijdperk is niet ten einde gekomen vanwege een gebrek aan stenen Grmj Cl Ev Smr Ergy H jdprk d gkm vwg gbrk Wm Obb Drcur B Rgh B.V. 24 pmbr 2015 Kr prljk rduc T prl 2007 Vrwrdljk vr d Ivm Bk v Fr/MPr 2008-2009 Ivrg mvrgr B Rgh B.V. m l drmr/cllg 2009-2011 Swch v vrdr

Nadere informatie

17/09/2011. Van waar komt tuin? Uw tuin in de 21 ste Eeuw in Vlaanderen. In de 20 ste Eeuw. 19 de 20 ste Eeuw. Alles komt terug

17/09/2011. Van waar komt tuin? Uw tuin in de 21 ste Eeuw in Vlaanderen. In de 20 ste Eeuw. 19 de 20 ste Eeuw. Alles komt terug www.vlt.b Uw t 21 t Ew Vl Bo voo méé bovtt Méé mt m V w komt t? T = omh tk go Omhg w hotkt Gfbkg Wchm Bhot Vol Mcj Nthot B omhg Got Ft - b K Cl Mcl Comtch 19 20 t Ew Effchg=hg, hgg, hotkt Z v, vl blom

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland)

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland) 4 vsoopst wo t B (. Motr) - Vruurt - usur 10 usur 8 usur 6 usur 4 Oprtvr Wostt Br D Bor 20 7041 GL 's-hrr T 0314 66 29 68 F 0314 66 52 36 E.trot@wsr. Artt ERS Artt Postus 34 7060 AA Tror T 0315 32 30 70

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

Voorbeelden ISSO-publicatie 57

Voorbeelden ISSO-publicatie 57 Voorbldn ISSO-publcat 7. VOORBEELDEN Voorbld Ht btrft n nuw, vrjstaand, doosvormg hal mt als hoofdafmtngn 80 0 7, m. D dur hft n afmtng van 4 mtr n n U-waard van W/(m K. D wandn hbbn n U-waard van 0, W/(m

Nadere informatie

Bewonerstevredenheidsonderzoek Hilversumse Meent Ronde I

Bewonerstevredenheidsonderzoek Hilversumse Meent Ronde I Bwnrstvrdnhdsndrzk Hlvrsums Mnt Rnd I kr k D lln l w m n a F rjv. d b st n p k m r v n D s t k j l l sn ank h f a n s m l. n H s r s f d r r p j z k m t aak m t a D 2 D Fam l wr r H B kwa k gd m s b lm

Nadere informatie

jt2016/ed - aankondiging

jt2016/ed - aankondiging j6/d kod Vooood kood H VSV b zj jk dk ko o o 8 jdooo " Vd", jjk oo oz. I dz d o 7 jdo ko, oo dk. E od dod k d od o b bjf oo VSV oo. Exof ook b o o ooo. O doddod k oz bfd Pybko, d j "Sf". O zdod Edzof doo

Nadere informatie

mini amandelen speculaas staven maken

mini amandelen speculaas staven maken mii md pcu v m Wom bij L Pc W u d j mdd d wohop mii md- pcu v m v L Pc! Kom op, g zf og d g! W om i vd? Si om oopo ij ui Tuij, i ui Spj! Si-Nico i gbo i P Lycië d gwoodig i Tuij ig, m i h j 280 bij h omig

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT VOORJAAR 2015 Thuis i j huis! DE MOOISTE WOONWINKEL NIEUWE COLLECTIE! Zi pagia 5 BLIJMAKER Raxfautui Bst Dsig Lvrbaar i 3 rgmi mat I divrs stf-, drkwaitit kur vrkrijgbaar Ok kuz uit mrdr

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

Het grootste cadeau. Annette Barlo. Medewerkers vertellen wat hen raakt. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis is. Een nieuwe kinder-intensive-care

Het grootste cadeau. Annette Barlo. Medewerkers vertellen wat hen raakt. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis is. Een nieuwe kinder-intensive-care jg! Ht Whm Kdzh Ht gtt cd E w d-tv-c Att B Zj g gót y ht WKZ Gt mmt Mdw vt wt h t mt GROTE ptjpg v d! vwd J Mj Fct: Mg Zg W: Dt d h d mt gd gv zh vt. Wt hdt j? I g dg d hd v d vpgdg, d tv-c, d p d dg pdggch

Nadere informatie

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl Prtfli mbil 06 48 10 91 93 Hgstg 33 3911 VT Achtrbrg www.prfilmdi.l if@prfilmdi.l ffic JBsupprt W&S Buw rdmt Wim Willms mbil 06-47908434 Vtiusschl vilig p wg Oud Wittrd S chut itrim drwijz mt gvl Ndridsstrt

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij 6 : c 2 0 1 1 3 2 6 H h? A v v 11 v v 12 E v v M h! v ch 1 P I v L! J S: K H v: R z H : O B: J (4) Pc v H I! W z 7 8 v c ch h z v h. W v. V 1 2 z v. K h? F, Jyc R Sy S: Cv H v: E ( ), v,, H : h h vch B:

Nadere informatie

deel 14/15 99,95 49,95 2,95 25,00 5,95 gratis 14,95 7,50 50% zi e luxe Crown pakketten 100 schots OP=OP van voor van voor korting 20 mm is T O P OP=OP

deel 14/15 99,95 49,95 2,95 25,00 5,95 gratis 14,95 7,50 50% zi e luxe Crown pakketten 100 schots OP=OP van voor van voor korting 20 mm is T O P OP=OP V Uv ouo R W E R K d 14/15 86. 670 Spigwid 4 x 25 100 schots c k pb go. x7 zi 40. 1932 Dikk Bth Box 20 mm Gvid fmiipkkt icusif dubb viighidsot 1 tt b s i c p k k 3 zi p g. 2 9 1 1 gtis it p i js / k w

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen).

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen). 1a G&R vwo A dl 9 Rij Goiomtri C. vo Schwartzbrg 1/1 110, 116, 1,... (stds 6 rbij). 1b 607,5, 911,5, 166,875... (stds kr 1,5). 1c 1d 51, 66, 8,... (stds mr rbij). 60, 97, 7,... (stds d voorgaad gtall optll).

Nadere informatie

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die f fz p D zp xp DE ENTREE NR ONEGRENSDE MOGELIJKHEDEN p jh Gz p W 46 zj p pf z p f p fh h- WK2 60 h FS p 90 50 20 32 zj h p p 30 PEF p p z 37 WK3 FS hf PU KOMO 32 Gz P REINÆRDT z P 0 30 60 90 zj h h jh

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas per 18 december 2015 1/9 A B C D Onderwerp & besluitnummer Besluit Gebiedisindeling Gas - RNB

Nadere informatie

Houtversnipperaars. Energie uit de natuurlijke kringloop HM 4/6-300 HM 6-300 VM HM 5/6/8-400 HM 4/6-300 EM & 5/6/8-400 EM HM 8/10-500 K & HM 14-800 K

Houtversnipperaars. Energie uit de natuurlijke kringloop HM 4/6-300 HM 6-300 VM HM 5/6/8-400 HM 4/6-300 EM & 5/6/8-400 EM HM 8/10-500 K & HM 14-800 K Hutvipp 4/6-3 Pg. 2 / 3 6-3 VM Pg. 4 / 5 5/6/8-4 Pg. 6 / 7 4/6-3 EM & 5/6/8-4 EM Pg. 8 / 9 8/1-5 K & 14-8 K Pg. 1 / 11 1-5 KT & 14-8 KT Pg. 12 / 13 14-8 KL Pg. 14 / 15 Egi uit d tuulijk kiglp 2 Stmdimt

Nadere informatie

5 150 151 152 153 154 15X AFSTANDSBEDIENING 161 162 163 164 165 166 167 168 169 16A 16B 16C 16D 16E

5 150 151 152 153 154 15X AFSTANDSBEDIENING 161 162 163 164 165 166 167 168 169 16A 16B 16C 16D 16E T SYT SYT ST (*) "" SYT ST S RT WR WR R ST SR WZ S R - RS RRT R SYST SYT T R.8-00/0 8 STT T TSSZ T TRTR TRTR T S TR / S / W T / TT / RT / SWR R RRZT R S T SS STTS / / STWR / RT / T / TWR STR SYST T 0 WR

Nadere informatie

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG V V B O V Rh p c h p Pc B L. D p h h h L h. E Pc B p j L y h. D ch cx Pc B z p. H c p. Achcjz, 2012 514: C-, G ( Sj B) E Achcjz z p chc j V Achcjz Pc B- L E M-Rj.

Nadere informatie

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n Hhg Ω gp 6 Ω N (b 1) L zch Nm: Zk pg h bk L k bkjk f f kg Mk vg pg 2 1 Vu H w k w h N Amm h f Mj v 12 v h pvc D hf v mj pvc pg, 5 6 2 Vu 1 p c H 2 j k E u p U V 5 z E 6 D L w k 1 E wm j hg v h w m 2 Dz

Nadere informatie

NIEUW. archivering in Outlook!

NIEUW. archivering in Outlook! NIEUW achvng n Outlook! www.wns.com D Outlookachvng van WnRIS maakt communcat nzchtljk, ook bj Cana BV. Sctass Lk kjgt all algmn -mal bnnn, waaon n nfomataanvaag van Acaon. Zj slaat aanvaag va Outlookachvng

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2009, HERZIENING 2012 (VEEGPLAN)

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2009, HERZIENING 2012 (VEEGPLAN) TIGA UITGI 2009, IIG 2012 (VGA) UITGI 2009, IIG 2012 (VGA) GT I Af GG (I:.IO.189.2012000013-VA01) : 2013 : TOICTIG 3 I f 1 I... 5 1.1 A... 5 1.2... 6 1.3 z... 6 1.4... 7 1.5... 7 1.6 V ()... 8 1.7 Oz...

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e.

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e. Krst vrpakkig 2014GE SH EN K VER PAKK IN GEN D Pur gsckvrpakkig is ar, Gv m lka. v g a v jd Krst is ti m s. ld r w d m gv r gkz m d ft k ac ap M i dat r d Daarm is t m -kurmrk d t lij t apar middl va dz

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207309 Zaaknummer: 14.0048.66 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Gebiedsindelingscode

Nadere informatie

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg fysik lsting voor zorgvrlnrs n mwrkrs onrstunn instn in ghniptnzorg zorgvrlnrs n onrstunn instn ghniptnzorg Voor mr informti, Vrtr- Prioritit AktiBlok rplg: punt? (< lg - - - - - hoog >) kruis n * ** ***

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Bij ons is altijd volk over de vloer.

Bij ons is altijd volk over de vloer. OddP! ht hbd v Bd W J 2014 06 R Adj Thj Bj tjd v v d v. Id wt bcht w gg v wt p wgbd w gvg pt. I dz OdP d d: 04 Tgb p 2013 10 Pt w 14 Hpjz vf 1 j 02 Bd W Bd W Ptb 97 4730 AB Odbch t 0165 34 92 00 f 0165

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

ZWANGER EN FIT waarom en op welke manier sporten goed is voor zwangere vrouwen...

ZWANGER EN FIT waarom en op welke manier sporten goed is voor zwangere vrouwen... ZWANGER EN FIT wrm p wlk mir sprt gd is vr zwgr vruw Bkswg 21F 7031 AT Whl / 06-23 61 18 25 / if@fitwijzrcm / wwwfitwijzrcm ZWANGER EN FIT Dr: Cr v Hrd, fysithrput Bwg is blgrijk vr j lichm, k wr j zwgr

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die f fz p D zp xp DE ENTREE NR ONEGRENSDE MOGELIJKHEDEN p jh Gz p W 46 zj p pf z p f p fh h- WK2 60 h FS p 90 50 120 32 zj h p p 30 PEF p p z 37 WK3 FS hf PU KOMO 32 Gz P REINÆRDT z P 0 30 60 90 zj h h jh

Nadere informatie