De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum"

Transcriptie

1 AEX Obligaties

2 Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum. AEX Obligaties kunnen interessant zijn voor obligatiebeleggers op zoek naar inkomen, die willen profiteren van de koersontwikkeling van de AEX-Index (de AEX ). Met AEX Obligaties kunt u zelf een keuze maken welke rentegrens en bijbehorende rente bij u passen. De mogelijke uitbetaling van deze rente is afhankelijk van de koersontwikkeling van de AEX. Hoe hoger u de AEX inschat, des te hoger de mogelijke rente. Periodiek zullen er nieuwe AEX Obligaties worden uitgegeven, zodat er altijd een actuele reeks beschikbaar is. Een AEX Obligatie is een obligatie op de markt gebracht waarvan de mogelijke jaarlijkse rente afhankelijk is van de stand van de AEX. Voordelen van AEX Obligaties Transparant beleggingsalternatief voor uw vermogen Zelf een keuze maken welke rentegrens en bijbehorende rente bij u passen 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum AEX Obligaties zijn dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam van NYSE Euronext Risico s van AEX Obligaties De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum U ontvangt geen dividend zoals mogelijk bij een rechtstreekse belegging U loopt kredietrisico op The Royal Bank of Scotland plc (RBS: Standard & Poor s A-, Moody s Baa1, Fitch Ratings A d.d. 18 augustus 2014) of BNP Paribas S.A. (BNP Paribas S.A.: Standard & Poor s A+, Moody s A1, Fitch Ratings A+ d.d. 18 augustus 2014) als uitgevers van de AEX Obligatie Gedurende de looptijd kan de obligatie onder de nominale waarde noteren. De terugbetalingswaarde van 10 geldt alleen op de afloopdatum en niet bij tussentijdse verkoop Voor een uitgebreider overzicht van de risico s leest u pagina s 8 en 9 van deze brochure en het prospectus en de toepasselijke definitieve voorwaarden 2

3 Hoe werkt een AEX Obligatie? Bij aankoop van een AEX Obligatie bepaalt u éénmalig de zogenaamde rentegrens, die voor de gehele looptijd geldt. De volledige looptijd van de AEX Obligaties bedraagt vijf jaar. De rentegrens en de stand van de AEX bepalen of u de jaarlijkse rente ontvangt. Staat de AEX op de jaarlijkse peildatum op of boven de door u gekozen rentegrens dan ontvangt u voor dat jaar de - vooraf bekende - rente. Staat de AEX lager, dan ontvangt u voor dat jaar geen rente. De hoogte van de rente is afhankelijk van de door u gekozen rentegrens. Hoe hoger deze rentegrens, des te hoger de mogelijke rente. Daarbij geldt dat u op de afloopdatum 10 van uw hoofdsom terugkrijgt. De AEX Obligaties worden uitgegeven door The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), een groepsonderneming van The Royal Bank of Scotland Group plc of BNP Paribas S.A.. De drie belangrijkste kenmerken van een AEX Obligatie kunnen grafisch worden weergegeven zoals in figuur 1. Ter illustratie wordt in deze brochure de AEX maart 2016 (de AEX 340 ) gebruikt. Voorbeeld naamgeving AEX Obligaties Rente AEX maart 2016 Rentegrens Peil- en einddatum Figuur 1. De drie belangrijkste kenmerken van een AEX Obligatie zijn af te leiden uit de naamgeving. De AEX Obligatie maart 2016 in dit voorbeeld heeft dus een rentegrens bij een stand van de AEX van 340 punten, een mogelijke rente van over de nominale waarde, een jaarlijkse peildatum op 31 maart 1 en de laatste peildatum, oftewel de einddatum, op 31 maart Indien deze dag geen handelsdag is, de eerstvolgende handelsdag. Rentegrens De rentegrens en de stand van de AEX bepalen of u de rente ontvangt. Indien de AEX op de jaarlijkse peildatum op of boven de rentegrens sluit, ontvangt u voor dat jaar de rente. Indien de AEX op de jaarlijkse peildatum onder de rentegrens sluit, ontvangt u voor dat jaar geen rente. De rentegrens van de AEX 340 is een AEX -stand van 340 punten. Het dagelijkse koersverloop van de AEX kunt u terugvinden op onze website Rente De rente is het percentage dat u kunt ontvangen over de nominale waarde als de AEX op de jaarlijkse peildatum op of boven de rentegrens sluit. AEX Obligaties worden uitgegeven met verschillende rentegrenzen. Hierbij geldt dat hoe lager de rentegrens ten opzichte van de stand van de AEX bij uitgifte is, hoe lager de mogelijke rente zal zijn. Een lagere rentegrens betekent namelijk een hogere kans dat de rente zal worden uitgekeerd. De rente van de AEX 340 is per jaar. 3

4 Peildatum De peildatum is de datum waarop elk jaar wordt gekeken of de rente zal worden uitgekeerd. Dit gebeurt op basis van de slotkoers van de AEX op die datum. Indien deze dag geen handelsdag is, zal de peildatum op de eerstvolgende handelsdag zijn. De jaarlijkse peildatum van de AEX 340 is 31 maart 1. Einddatum De einddatum van een AEX Obligatie is de laatste peildatum en geeft dus tevens aan wanneer het product zal eindigen. De einddatum van de AEX 340 is 31 maart De afloopdatum is de datum waarop de terugbetaling van de nominale waarde plaatsvindt en is vijf werkdagen na de einddatum. Beschikbare AEX Obligaties Doordat er verschillende AEX Obligaties uitgegeven worden, kunt u zelf bepalen welke rentegrens en bijbehorende rente bij u passen. Met regelmaat worden er nieuwe AEX Obligaties uitgegeven, zodat er altijd een actuele reeks beschikbaar is. Op onze website vindt u op de productpagina het actuele overzicht van de beschikbare AEX Obligaties en hun kenmerken. 1. Indien deze dag geen handelsdag is, de eerst-volgende handelsdag. Dagelijks verhandelbaar AEX Obligaties zijn genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en zijn dagelijks verhandelbaar. Iedere AEX Obligatie heeft een eigen unieke code, de zogenaamde ISIN-code. Aan de hand van deze code kunt u een AEX Obligatie eenvoudig terugvinden bij uw eigen bank en/of broker. Op onze website vindt u de ISIN-codes van de beschikbare AEX Obligaties. Meer informatie over de verhandelbaarheid vindt u op pagina 7 in deze brochure. 4

5 Doordat er verschillende AEX Obligaties uitgegeven worden, kunt u zelf bepalen welke rentegrens en rente bij u passen. 5

6 Scenario s Aan de hand van drie scenario s wordt de werking van een AEX Obligatie toegelicht. Ter illustratie dient wederom de AEX maart 2016 met een looptijd van vijf jaar. Er wordt uitgegaan van een aankoopkoers van 10. Bij alle hier beschreven scenario s is rekening gehouden met de jaarlijkse beheerskosten, welke reeds zijn opgenomen in de koers van de AEX Obligatie. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op scenario-analyse. Dit betekent dat de voorbeelden zijn gebaseerd op hypothetische aannames en in geen enkel opzicht een betrouwbare indicator zijn voor de werkelijke toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 340 Figuur 2, scenario 1. Stand AEX ren Mogelijk koersverloop van de AEX. Omdat de AEX op geen van de peildata op of boven de rentegrens van 340 punten staat, keert deze AEX Obligatie in geen van de jaren de rente van uit. Uw gemiddeld rendement over de volledige looptijd van de obligatie zou in dit geval 0, op jaarbasis bedragen. Figuur 3, scenario Stand AEX ren Mogelijk koersverloop van de AEX. Omdat de AEX op de peildatum in jaar 2, 3 en 4 boven de rentegrens van 340 punten staat, keert deze AEX Obligatie in die jaren de rente van uit. In jaar 1 en 5 keert de obligatie geen rente uit. Uw gemiddeld rendement over de volledige looptijd van de obligatie zou in dit geval 4,5% op jaarbasis bedragen. Figuur 4, scenario Stand AEX ren Mogelijk koersverloop van de AEX. Omdat de AEX elk jaar op de peildatum boven de rentegrens van 340 punten staat, keert deze AEX Obligatie in alle jaren de rente van uit. Uw gemiddeld rendement over de volledige looptijd van de obligatie zou in dit geval op jaarbasis bedragen. 6

7 Hoe koopt/verkoopt u een AEX Obligatie? Hoe herkent u de verschillende AEX Obligaties? Iedere AEX Obligatie heeft een eigen unieke code, de zogenaamde ISIN-code. Aan de hand van deze code kunt u een AEX Obligatie terugvinden. Daarnaast is de naamgeving van een AEX Obligatie zo opgezet, dat u de belangrijkste kenmerken daaruit kunt herleiden. De AEX maart 2016, heeft bijvoorbeeld als rentegrens een AEX -stand van 340 punten, een mogelijke rente van, een jaarlijkse peildatum op 31 maart1 en de einddatum op 31 maart Een actueel overzicht van alle beschikbare AEX Obligaties is te vinden op op de productpagina van de AEX Obligaties. Door een specifieke AEX Obligatie aan te klikken, krijgt u een overzicht van alle individuele kenmerken. Onderstaand vindt u een overzicht van de algemene kenmerken die gelden voor alle AEX Obligaties. 1. Indien deze dag geen handelsdag is, de eerstvolgende handelsdag. Waar koopt/verkoopt u een AEX Obligatie? De introductie van de AEX Obligaties vindt plaats door middel van verhandeling. Er is geen emissieperiode. AEX Obligaties zijn in principe verkrijgbaar bij alle banken en/of brokers die toegang hebben tot Euronext Amsterdam van NYSE Euronext ('Euronext Amsterdam'). Kijk op voor meer uitleg over de wijze waarop u tot koop/verkoop van het product kunt overgaan bij uw eigen bank en/of broker. Verhandelbaarheid AEX Obligaties worden genoteerd op Euronext Amsterdam met BNP Paribas als market maker. Dat wil zeggen dat BNP Paribas onder normale marktomstandigheden tijdens beursuren van Euronext Amsterdam, van 9:05 uur tot 17:30 uur bereid is de AEX Obligaties te kopen en te verkopen. De prijs waarvoor BNP Paribas bereid is een AEX Obligatie te kopen wordt de biedprijs genoemd en de prijs waarvoor BNP Paribas bereid is een AEX Obligatie te verkopen wordt de laatprijs genoemd. Het verschil tussen de bied- en laatprijzen wordt de spread genoemd. De indicatieve spread voor de AEX Obligaties is 1,0. Gedurende de looptijd kan de spread aan wijziging onderhevig zijn. Bijvoorbeeld, indien er belangrijke cijfers worden gepubliceerd zoals jaarcijfers of macro-economische cijfers kan de spread (tijdelijk) worden vergroot. Actuele informatie over de bied- en laatprijzen gehanteerd gedurende de looptijd van de AEX Obligatie treft u aan op de productpagina van de website Door bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat BNP Paribas geen prijzen afgeeft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien de handel in de onderliggende waarde wordt stilgelegd, er extreme marktomstandigheden zijn, of wanneer er een storing in het handelssysteem van BNP Paribas of Euronext Amsterdam is opgetreden. Indien BNP Paribas geen prijzen afgeeft kan het zijn dat het niet mogelijk is om de AEX Obligatie te kopen of te verkopen of niet tegen de door u gewenste prijs. Heeft u vragen over de prijsvorming van de AEX Obligatie, bel dan met BNP Paribas via 0900 MARKETS ( , lokaal tarief) of stuur een naar Algemene kenmerken AEX Obligaties Uitgevende instellingen: Looptijd: Onderliggende waarde: Uitgifteprijs: Nominale waarde: The Royal Bank of Scotland plc (A-/Baa1/A, d.d. 18 augustus 2014) of BNP Paribas S.A. (A+/A1/A+ d.d. 18 augustus 2014) 5 jaar AEX-Index 10 van de nominale waarde 100 euro per AEX Obligatie uitgegeven t/m januari euro per AEX Obligatie uitgegeven vanaf maart 2012 Kosten (jaarbasis): 0,3% op jaarbasis Kosten (looptijd): 1,5% Notering: Euronext Amsterdam van NYSE Euronext Informatie op internet: 7

8 Risico s De aanschaf van een AEX Obligatie brengt bepaalde risico s met zich mee, zoals kredietrisico, liquiditeitsrisico, koersrisico, risico met betrekking tot belangenverstrengeling en risico op voortijdige beëindiging. AEX Obligaties zijn daarom niet geschikt voor iedere belegger. Het is van belang dat u de kenmerken en risico s van dit product begrijpt voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Tevens dient u zorgvuldig af te wegen of de AEX Obligatie geschikt is voor u gezien uw ervaring, beleggingshorizon, overige beleggingen, financiële positie, risico-bereidheid en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel, dient u professioneel advies in te winnen. Deze brochure dient slechts ter informatie en is geen aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding van de AEX Obligatie. Het aanbod van de AEX Obligatie vindt uitsluitend plaats op basis van het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. De beslissing om de AEX Obligatie te kopen moet dan ook op basis van deze documenten worden gemaakt. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar via Dit hoofdstuk bevat slechts een overzicht van de belangrijkste risico s. Lees voor een volledig overzicht het basis-prospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. In de paragraaf Verhandelbaarheid op pagina 7 vindt u een beschrijving van het liquiditeitsrisico. Marktrisico Bij een belegging in Turbo s loopt u marktrisico. Marktrisico omvat het risico van de beweeglijkheid van de markt als gevolg van alle gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op die markt. Omdat Turbo s een hefboom hebben, werken de effecten van marktrisico versterkt door in de waarde van een Turbo. Handelsonderbrekingen BNP Paribas onderhoudt onder normale omstandigheden een markt in elke Memory Coupon Note. Door bijzondere omstandigheden kan het echter voorkomen dat er geen handel mogelijk is gedurende de beursuren van Euronext Amsterdam waardoor het niet mogelijk is om een Memory Coupon Note te kopen of te verkopen. Na hervatting van de handel kunnen bied- en laatprijzen afwijken van de bied- en laatprijzen die afgegeven werden vóór het moment van handelsonderbreking. Kredietrisico Beleggers in AEX Obligaties lopen kredietrisico op de uitgevende instelling. Op de website treft u het productoverzicht aan waarbij de toepasselijke uitgevende instelling wordt weergegeven op de productdetailpagina van de betreffende AEX Obligatie. In verband met de overname van bepaalde onderdelen van de Structured Retail Investors Products en de Equity Derivatives activiteiten van The Royal Bank of Scotland Plc (RBS) door BNP Paribas is er aantal producten waarvoor geldt dat RBS N.V. of RBS Plc. de uitgevende instelling is, terwijl voor het overgrote deel geldt dat BNP Paribas de uitgevende instelling is. BNP Paribas heeft een credit rating van A+ afgegeven door Standard & Poor s Ltd. (S&P), van A+ afgegeven door Fitch Inc. (Fitch) en van A1 door Moody s Investor Services (Moody s) d.d. 18 augustus The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ) heeft een credit rating van A- afgegeven door Standard & Poor s Ltd. (S&P), van A afgegeven door Fitch Inc. (Fitch) en van Baa1 door Moody s Investor Services (Moody s) d.d. 18 augustus The Royal Bank of Scotland Plc. ( RBS Plc. ) heeft een credit rating van A- afgegeven door Standard & Poor s Ltd. (S&P), van A afgegeven door Fitch Inc. (Fitch) en van Baa1 door Moody s Investor Services (Moody s) d.d. 18 augustus Daar waar beleggers kredietrisico lopen, betekent dat dat lopen in geval van insolventie van BNP Paribas, RBS N.V. of RBS Plc beleggers in de AEX Obligaties mogelijk minder terugkrijgen dan de waarde van de AEX Obligatie en in het slechtste geval zelfs hun gehele belegging verliezen. AEX Obligaties worden aangehouden via het bewaringssysteem van Euroclear Nederland en zijn daardoor afgescheiden van het vermogen van de bank waarbij AEX Obligaties worden aangehouden. Noch het Belgische, Franse, Nederlandse of het Britse depositogarantiestelsel zijn op AEX Obligaties van toepassing. Beleggers verkrijgen met een belegging in AEX Obligaties geen eigendomsrecht in de onderliggende index of het onderliggende aandeel. 8

9 Risico op beperkte verhandelbaarheid De belegger kan de AEX Obligatie aan BNP Paribas verkopen vóór het einde van de looptijd tegen een prijs die afhankelijk is van de marktomstandigheden op dat moment. Dit kan leiden tot een lagere (of hogere) prijs dan de aankoopprijs. Onder normale marktomstandigheden zal BNP Paribas zich inspannen een secundaire markt te onderhouden. Indien er geen sprake is van normale marktomstandigheden volgens BNP Paribas, kan het mogelijk zijn dat BNP Paribas geen bied-laat koers afgeeft. In dit geval kan het zijn dat het niet mogelijk is de AEX Obligatie te verhandelen. In het algemeen is de verhandelbaarheid van de AEX Obligatie minder liquide dan die in de onderliggende index of het onderliggende aandeel. Koersrisico Op de afloopdatum ontvangt u 10 van de nominale waarde van de AEX Obligatie. Dit is mogelijk niet het geval bij een tussentijdse verkoop van de AEX Obligatie. Gedurende de looptijd kan de waarde van de AEX Obligatie fluctueren en kan de koers lager zijn dan de nominale waarde. Dit komt omdat de koersontwikkeling van de AEX Obligatie onder andere afhankelijk is van de stand van de AEX -Index, de beweeglijkheid van de markt, de ontwikkeling van de rente, eventuele rente-uitkeringen en de resterende looptijd van de AEX Obligatie. Er is geen garantie dat u de nominale waarde terug ontvangt indien u de AEX Obligatie tussentijds verkoopt. Er van uitgaande dat de overige variabelen gelijk blijven, geldt in het algemeen dat een daling van de AEX een negatief effect heeft op de koers van de AEX Obligatie. Omgekeerd geldt dat wanneer de AEX stijgt, de koers van de AEX Obligatie ook zal stijgen. Indien de rente stijgt, heeft dit over het algemeen een negatief effect op de koers van de AEX Obligatie. Omgekeerd geldt dat wanneer de rente daalt, de koers van de AEX Obligatie zal stijgen. Daarnaast geldt dat een eventueel uit te keren rente in de koers van de AEX Obligatie wordt verwerkt. Hierdoor stijgt de koers van de AEX Obligatie. Nadat een rente-uitkering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden daalt de koers van de AEX Obligatie met de waarde van de rente-uitkering. Rond de jaarlijkse peildatum is het mogelijk dat de AEX Obligatie relatief grote koersbewegingen laat zien. Dit zal vooral het geval zijn indien de AEX dichtbij de rentegrens van de desbetreffende AEX Obligatie noteert. De koers van een AEX Obligatie volgt niet één-op-één de koersontwikkeling van de AEX. Indien de slotkoers van de AEX op een peildatum niet op of boven de rentegrens noteert, ontvangt u in het desbetreffende jaar geen rente. Indien de slotkoers van de AEX op alle peildata onder de rentegrens noteert, ontvangt u gedurende de gehele looptijd van de AEX Obligatie geen rente. Belangenverstrengeling RBS kan als uitgevende instelling en in andere hoedanigheden long en short posities innemen in de AEX. Dit kan zij doen om haar risico s met betrekking tot de AEX Obligaties af te dekken of voor andere bankactiviteiten. Deze transacties kunnen de marktwaarde en verhandelbaarheid van de AEX en/of de AEX Obligatie beïnvloeden. De berekeningsagent van de AEX Obligatie is dezelfde entiteit als de uitgevende instelling. De berekenings-agent mag naar eigen inzicht aanpassingen in de AEX Obligatie maken. Zulke wijzigingen kunnen mogelijk een negatief effect op de waarde van de AEX Obligatie hebben. Voortijdige beëindiging In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de uitgevende instelling de AEX Obligatie vroegtijdig beëindigen tegen de marktwaarde van de AEX Obligatie op dat moment. Dit kan minder zijn dan 10 van de nominale waarde. Deze situatie doet zich voor indien het voor de uitgevende instelling niet langer is toegestaan onder geldende wet- en regelgeving (waaronder fiscale regels) om aan haar verplichtingen van de AEX Obligatie te voldoen. 9

10 Kosten De nominale waarde van de AEX Obligatie is 100 euro of euro. AEX Obligaties uitgegeven t/m januari 2012 hebben een nominale waarde van 100 euro. AEX Obligaties uitgegeven vanaf maart 2012 hebben een nominale waarde van euro. De uitgiftekoers van de AEX Obligatie is 10. De beheerskosten van de AEX Obligatie bedragen op jaarbasis gemiddeld 0,3 over de nominale waarde (EUR 0,30 per AEX Obligatie met een nominale waarde van 100 Ontvang per nieuws en updates over de AEX Obligaties. Kijk op euro en EUR 3,00 per RBS AEX Obligatie met een nominale waarde van euro). De totale beheerskosten over de gehele looptijd van de AEX Obligatie zijn 1,5 over de nominale waarde (EUR 1,50 per AEX Obligatie met een nominale waarde van 100 euro en EUR 15,00 per AEX Obligatie met een nominale waarde van euro). De beheerskosten zijn reeds in de koers verwerkt en omvatten per AEX Obligatie de vergoeding voor de structurering van het product, de kosten in verband met de notering aan Euronext Amsterdam, de kosten in verband met afrekening via Euroclear Nederland en juridische en administratieve kosten. Naast de beheerskosten zijn er ook nog kosten en vergoedingen die in rekening worden gebracht door uw bank of broker. Deze kosten en vergoedingen variëren per bank of broker en omvatten doorgaans een provisie voor het aanhouden van een beleggingsrekening, bewaarloon voor het effectendepot waar de AEX Obligatie wordt aangehouden, tarieven voor overboekingen van effecten en het verzilveren van coupons, dividenden en aflosbaar gestelde producten. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen U ontvangt geen dividend zoals mogelijk bij een rechtstreekse belegging. Ook kunnen over transacties in de AEX Obligatie aan- en verkoopprovisies in rekening worden gebracht. Tarieven hiervoor zijn afhankelijk van uw bank of broker. Tenslotte kunnen er over uw belegging in de AEX Obligatie ook belastingen zijn verschuldigd die niet via RBS, uw bank of broker worden geïnd. De fiscale behandeling van de AEX Obligatie is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in de AEX Obligatie, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur. Meer informatie Voor het actuele overzicht van de beschikbare AEX Obligaties kunt u kijken op op de productpagina van de AEX Obligaties. Na introductie kunt u het dagelijkse koersverloop, de kenmerken en relevante informatie over alle AEX Obligaties ook terugvinden op deze website. Hier vindt u tevens het basisprospectus, de bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden, waarin de kosten, risico s en voorwaarden van de AEX Obligaties staan beschreven. U kunt deze documenten ook aanvragen door te bellen naar 0900-MARKETS ( , lokaal tarief), een te sturen naar of per post aan te vragen via BNP Paribas, Herengracht 595, 1017CE Amsterdam. U kunt via deze weg ook terecht bij BNP Paribas indien u specifieke vragen heeft over het product. Daarnaast biedt BNP Paribas u de mogelijkheid nieuws en updates over dit product te ontvangen. U kunt zich op de productpagina AEX Obligaties op aanmelden voor deze berichtgeving door te klikken op 'blijf op de hoogte'. 10

11 De obligaties hebben geen gewaarborgd kapitaal; bijgevolg bestaat het risico dat het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verloren gaat. AEX Obligaties worden uitgegeven door BNP Paribas SA ( BNP Paribas ) en door The Royal Bank of Scotland plc ( RBS plc ) en The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ), groepsondernemingen van The Royal Bank of Scotland Group plc. In geval van faillissement of gebrek van betaling van BNP Paribas, RBS plc of RBS N.V., afhankelijk van door welke entiteit de AEX Obligaties zijn uitgegeven, lopen beleggers in de AEX Obligaties het risico mogelijk minder terug te krijgen dan de waarde van de AEX Obligatie en in het slechtste geval zelfs hun gehele belegging verliezen. Het is voorzien dat RBS plc en RBS N.V. vanaf 15 september 2014 geen nieuwe AEX Obligaties meer zullen uitgeven. Vanaf dat moment is voorzien dat BNP Paribas de uitgifte van nieuwe AEX Obligaties voor haar rekening neemt. RBS plc dan wel RBS N.V. blijven tot nader order de uitgevende instelling van bestaande AEX Obligaties die vóór 13 september 2014 zijn uitgegeven. Mogelijk wordt BNP Paribas in de toekomst voor alle dan wel het merendeel van de AEX Obligaties die zijn uitgegeven vóór 13 september 2014 alsnog de uitgevende instelling. BNP Paribas neemt vanaf 15 september 2014 de rol van market maker over van RBS plc en RBS N.V. voor de meeste AEX Obligaties. Op wordt de uitgevende instelling en de market making van een specifieke AEX Obligatie weergegeven. Dit document werd voorbereid door BNP Paribas Arbitrage S.N.C. of zijn dochterondernemingen of ondernemingsgroep ( BNP PARIBAS ). Dit document is louter informatief bedoeld en dient om informatie te verstrekken over de belangrijkste kenmerken van de obligaties die in dit document worden beschreven. Het bevat geen uitputtend overzicht van alle mogelijke risico s die daaraan verbonden zijn, of de kenmerken van de obligaties die erin worden beschreven. Dit document is niet opgevat of bedoeld als, en maakt geen deel uit van een aanbod of een uitnodiging om een aanbod te doen. Het is evenmin een uitnodiging of aanbeveling om een of andere transactie aan te gaan, noch een officiële of informele bevestiging van termijnen en voorwaarden. Dit document is niet bedoeld als een substituut voor een advies dat wordt gegeven door een bank of financiële raadgever alvorens een transactie met afgeleide instrumenten aan te gaan, en het vormt geen aanbiedingsdocument of prospectus. Het is evenmin bedoeld om als basis te dienen om te beslissen om transacties aan te gaan in obligaties of financiële belangen die in dit document worden beschreven. Aan potentiële beleggers wordt derhalve aangeraden om, alvorens een belegging in obligaties aan te gaan, zelf inlichtingen in te winnen over de aard van deze producten en de risico s die eraan verbonden zijn. Een aanbod of een uitnodiging om een aanbod te doen, een uitnodiging of aanbeveling om gelijk welke transactie aan te gaan, zal enkel plaatsvinden op basis van een aanbiedingsdocument of, indien van toepassing, een prospectus, dat gratis verkrijgbaar is via (website Nederland). U kunt ook telefonisch contact opnemen via het nummer (Nederland, lokaal tarief), of u kunt een sturen naar of een aanvraag indienen via de post op het adres BNP PARIBAS Markets, Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. De aankoop van obligaties impliceert bepaalde risico s, zoals marktrisico s, kredietrisico s en liquiditeitsrisico s. Beleggers moeten zich ervan vergewissen dat ze de aard van al deze risico s begrijpen, alvorens ze een beleggingsbeslissing nemen met betrekking tot de obligaties. Beleggers moeten voorzichtig afwegen of de obligaties geschikt zijn voor hen, rekening houdend met hun ervaring, doelstellingen, financiële situatie en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel moeten beleggers, alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, professioneel advies inwinnen, dat relevant is en specifiek voor de beleggingsbeslissing in kwestie. BNP PARIBAS zal niet optreden als zaakwaarnemer of adviseur bij de structurering, emissie en verkoop van de obligaties. Alle informatie in dit document is gebaseerd op informatie die wordt verstrekt door BNP PARIBAS en door andere instellingen die betrouwbaar worden geacht. In dit document geeft BNP PARIBAS een betrouwbare weergave van dergelijke informatie; BNP Paribas levert echter geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de gepresenteerde gegevens die werden verkregen van derden. BNP PARIBAS neemt geen enkele verplichting op zich om informatie in dit document na te kijken en te corrigeren. Elke handeling of verzuim door BNP PARIBAS of zijn leidinggevenden, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers met betrekking tot de informatie in dit document vormt geen verbintenis of garantie van BNP PARIBAS of enige andere persoon of wordt niet geacht dat te vormen. Dit document bevat voorbeelden die gebaseerd zijn op scenario-analyses en/of back-testing. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en dat ze niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. Een ieder die een obligatie of enig ander financieel belang ontvangt, dat aan bod komt in dit document, is alleen gebonden door de termijnen en voorwaarden van het definitieve aanbiedingsdocument of, indien van toepassing, prospectus dat is uitgegeven in verbond ermee, en alleen op basis daarvan zullen inschrijvingen voor obligaties of andere financiële belangen worden aanvaard. Niettegenstaande de juridische verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking, aanvaardt BNP PARIBAS geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims die ontstaan door of in verbond met een belegging in obligaties beschreven in dit document. BNP PARIBAS treedt niet op als financieel adviseur of zaakwaarnemer met betrekking tot een transactie, de obligaties of andere verplichtingen die beschreven worden in dit document. BNP PARIBAS verstrekt geen enkele garantie of advies betreffende fiscale, wettelijke en boekhoudkundige aangelegenheden met betrekking tot enige jurisdictie. Dit document is niet bedoeld voor distributie of gebruik door enige persoon of entiteit in gelijk welke jurisdictie of land waar dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de lokale wetgeving en reguleringen. De informatie in dit document is eigendom van BNP PARIBAS en wordt verstrekt op verzoek van een beperkt aantal ontvangers en mag niet worden uitgegeven, geheel noch gedeeltelijk, of anderszins worden verdeeld aan derden zonder de schriftelijke toestemming van BNP PARIBAS. De obligaties mogen op geen enkel moment worden aangeboden, noch verkocht in de Verenigde Staten of aan U.S.-staatsburgers (zoals gedefinieerd in de Regulation S onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals geamendeerd). De obligaties zijn niet geregistreerd, en zullen dat niet worden, onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals geamendeerd, of de wetgeving inzake obligaties van gelijk welke staat in de Verenigde Staten, maar kan het voorwerp uitmaken van U.S. belastingvereisten. Door de aankoop van obligaties verklaart en garandeert de belegger dat hij geen U.S.-staatsburger is en dat hij niet aankoopt voor rekening of in het voordeel van een U.S.-staatsburger. De obligaties mogen niet worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd zonder inachtneming van alle toepasselijke wetten en reguleringen inzake obligaties. BNP PARIBAS wordt in Nederland gereguleerd door de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In Frankrijk wordt BNP PARIBAS SA gereguleerd door de Autorité des marchés financiers (AMF) en zijn activiteiten in Nederland staan onder het toezicht van de AFM BNP PARIBAS. Alle rechten zijn voorbehouden, tenzij ze expliciet worden verleend. Reproductie van de inhoud van dit document in gelijk welke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij het bedoeld is voor persoonlijk gebruik. Dit document bevat merken van BNP PARIBAS en andere maatschappijen binnen de groep BNP PARIBAS. De merken bevatten het logo van BNP PARIBAS en de merknaam BNP PARIBAS. Voor informatie over de merken van BNP PARIBAS of een van de maatschappijen van de groep, kunt u contact opnemen met BNP PARIBAS, via het hoofdkantoor in 16 boulevard des Italiens Parijs, geregistreerd in Frankrijk onder het nummer RCS Paris. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de indexen die geïdentificeerd worden in dit document, zijn eigendom van de relevante Index Sponsors. De relevante Index Sponsors zijn op geen enkele wijze betrokken bij de oprichting of verkoop van obligaties, noch verstrekken zij enig advies met betrekking tot de aankoop van obligaties. Dit document werd herzien op [23 augustus 2014]. 11

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. Nederland Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 Turbo s & Trading Technische Analyse Goud goud verliest glans... P2 De week in Turbo P3 Ontmoet RBS P4 Seminars en webinars agenda Overzichten Langzaam arm of langzaam

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken?

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? RBS Markets Nummer 424, 8 juli 2014 Turbo s & Trading Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: zilver P3 Overzichten Overzicht markten NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? Dat de lange rente in

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie