De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum"

Transcriptie

1 AEX Obligaties

2 Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum. AEX Obligaties kunnen interessant zijn voor obligatiebeleggers op zoek naar inkomen, die willen profiteren van de koersontwikkeling van de AEX-Index (de AEX ). Met AEX Obligaties kunt u zelf een keuze maken welke rentegrens en bijbehorende rente bij u passen. De mogelijke uitbetaling van deze rente is afhankelijk van de koersontwikkeling van de AEX. Hoe hoger u de AEX inschat, des te hoger de mogelijke rente. Periodiek zullen er nieuwe AEX Obligaties worden uitgegeven, zodat er altijd een actuele reeks beschikbaar is. Een AEX Obligatie is een obligatie op de markt gebracht waarvan de mogelijke jaarlijkse rente afhankelijk is van de stand van de AEX. Voordelen van AEX Obligaties Transparant beleggingsalternatief voor uw vermogen Zelf een keuze maken welke rentegrens en bijbehorende rente bij u passen 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum AEX Obligaties zijn dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam van NYSE Euronext Risico s van AEX Obligaties De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum U ontvangt geen dividend zoals mogelijk bij een rechtstreekse belegging U loopt kredietrisico op The Royal Bank of Scotland plc (RBS: Standard & Poor s A-, Moody s Baa1, Fitch Ratings A d.d. 18 augustus 2014) of BNP Paribas S.A. (BNP Paribas S.A.: Standard & Poor s A+, Moody s A1, Fitch Ratings A+ d.d. 18 augustus 2014) als uitgevers van de AEX Obligatie Gedurende de looptijd kan de obligatie onder de nominale waarde noteren. De terugbetalingswaarde van 10 geldt alleen op de afloopdatum en niet bij tussentijdse verkoop Voor een uitgebreider overzicht van de risico s leest u pagina s 8 en 9 van deze brochure en het prospectus en de toepasselijke definitieve voorwaarden 2

3 Hoe werkt een AEX Obligatie? Bij aankoop van een AEX Obligatie bepaalt u éénmalig de zogenaamde rentegrens, die voor de gehele looptijd geldt. De volledige looptijd van de AEX Obligaties bedraagt vijf jaar. De rentegrens en de stand van de AEX bepalen of u de jaarlijkse rente ontvangt. Staat de AEX op de jaarlijkse peildatum op of boven de door u gekozen rentegrens dan ontvangt u voor dat jaar de - vooraf bekende - rente. Staat de AEX lager, dan ontvangt u voor dat jaar geen rente. De hoogte van de rente is afhankelijk van de door u gekozen rentegrens. Hoe hoger deze rentegrens, des te hoger de mogelijke rente. Daarbij geldt dat u op de afloopdatum 10 van uw hoofdsom terugkrijgt. De AEX Obligaties worden uitgegeven door The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), een groepsonderneming van The Royal Bank of Scotland Group plc of BNP Paribas S.A.. De drie belangrijkste kenmerken van een AEX Obligatie kunnen grafisch worden weergegeven zoals in figuur 1. Ter illustratie wordt in deze brochure de AEX maart 2016 (de AEX 340 ) gebruikt. Voorbeeld naamgeving AEX Obligaties Rente AEX maart 2016 Rentegrens Peil- en einddatum Figuur 1. De drie belangrijkste kenmerken van een AEX Obligatie zijn af te leiden uit de naamgeving. De AEX Obligatie maart 2016 in dit voorbeeld heeft dus een rentegrens bij een stand van de AEX van 340 punten, een mogelijke rente van over de nominale waarde, een jaarlijkse peildatum op 31 maart 1 en de laatste peildatum, oftewel de einddatum, op 31 maart Indien deze dag geen handelsdag is, de eerstvolgende handelsdag. Rentegrens De rentegrens en de stand van de AEX bepalen of u de rente ontvangt. Indien de AEX op de jaarlijkse peildatum op of boven de rentegrens sluit, ontvangt u voor dat jaar de rente. Indien de AEX op de jaarlijkse peildatum onder de rentegrens sluit, ontvangt u voor dat jaar geen rente. De rentegrens van de AEX 340 is een AEX -stand van 340 punten. Het dagelijkse koersverloop van de AEX kunt u terugvinden op onze website Rente De rente is het percentage dat u kunt ontvangen over de nominale waarde als de AEX op de jaarlijkse peildatum op of boven de rentegrens sluit. AEX Obligaties worden uitgegeven met verschillende rentegrenzen. Hierbij geldt dat hoe lager de rentegrens ten opzichte van de stand van de AEX bij uitgifte is, hoe lager de mogelijke rente zal zijn. Een lagere rentegrens betekent namelijk een hogere kans dat de rente zal worden uitgekeerd. De rente van de AEX 340 is per jaar. 3

4 Peildatum De peildatum is de datum waarop elk jaar wordt gekeken of de rente zal worden uitgekeerd. Dit gebeurt op basis van de slotkoers van de AEX op die datum. Indien deze dag geen handelsdag is, zal de peildatum op de eerstvolgende handelsdag zijn. De jaarlijkse peildatum van de AEX 340 is 31 maart 1. Einddatum De einddatum van een AEX Obligatie is de laatste peildatum en geeft dus tevens aan wanneer het product zal eindigen. De einddatum van de AEX 340 is 31 maart De afloopdatum is de datum waarop de terugbetaling van de nominale waarde plaatsvindt en is vijf werkdagen na de einddatum. Beschikbare AEX Obligaties Doordat er verschillende AEX Obligaties uitgegeven worden, kunt u zelf bepalen welke rentegrens en bijbehorende rente bij u passen. Met regelmaat worden er nieuwe AEX Obligaties uitgegeven, zodat er altijd een actuele reeks beschikbaar is. Op onze website vindt u op de productpagina het actuele overzicht van de beschikbare AEX Obligaties en hun kenmerken. 1. Indien deze dag geen handelsdag is, de eerst-volgende handelsdag. Dagelijks verhandelbaar AEX Obligaties zijn genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en zijn dagelijks verhandelbaar. Iedere AEX Obligatie heeft een eigen unieke code, de zogenaamde ISIN-code. Aan de hand van deze code kunt u een AEX Obligatie eenvoudig terugvinden bij uw eigen bank en/of broker. Op onze website vindt u de ISIN-codes van de beschikbare AEX Obligaties. Meer informatie over de verhandelbaarheid vindt u op pagina 7 in deze brochure. 4

5 Doordat er verschillende AEX Obligaties uitgegeven worden, kunt u zelf bepalen welke rentegrens en rente bij u passen. 5

6 Scenario s Aan de hand van drie scenario s wordt de werking van een AEX Obligatie toegelicht. Ter illustratie dient wederom de AEX maart 2016 met een looptijd van vijf jaar. Er wordt uitgegaan van een aankoopkoers van 10. Bij alle hier beschreven scenario s is rekening gehouden met de jaarlijkse beheerskosten, welke reeds zijn opgenomen in de koers van de AEX Obligatie. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op scenario-analyse. Dit betekent dat de voorbeelden zijn gebaseerd op hypothetische aannames en in geen enkel opzicht een betrouwbare indicator zijn voor de werkelijke toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 340 Figuur 2, scenario 1. Stand AEX ren Mogelijk koersverloop van de AEX. Omdat de AEX op geen van de peildata op of boven de rentegrens van 340 punten staat, keert deze AEX Obligatie in geen van de jaren de rente van uit. Uw gemiddeld rendement over de volledige looptijd van de obligatie zou in dit geval 0, op jaarbasis bedragen. Figuur 3, scenario Stand AEX ren Mogelijk koersverloop van de AEX. Omdat de AEX op de peildatum in jaar 2, 3 en 4 boven de rentegrens van 340 punten staat, keert deze AEX Obligatie in die jaren de rente van uit. In jaar 1 en 5 keert de obligatie geen rente uit. Uw gemiddeld rendement over de volledige looptijd van de obligatie zou in dit geval 4,5% op jaarbasis bedragen. Figuur 4, scenario Stand AEX ren Mogelijk koersverloop van de AEX. Omdat de AEX elk jaar op de peildatum boven de rentegrens van 340 punten staat, keert deze AEX Obligatie in alle jaren de rente van uit. Uw gemiddeld rendement over de volledige looptijd van de obligatie zou in dit geval op jaarbasis bedragen. 6

7 Hoe koopt/verkoopt u een AEX Obligatie? Hoe herkent u de verschillende AEX Obligaties? Iedere AEX Obligatie heeft een eigen unieke code, de zogenaamde ISIN-code. Aan de hand van deze code kunt u een AEX Obligatie terugvinden. Daarnaast is de naamgeving van een AEX Obligatie zo opgezet, dat u de belangrijkste kenmerken daaruit kunt herleiden. De AEX maart 2016, heeft bijvoorbeeld als rentegrens een AEX -stand van 340 punten, een mogelijke rente van, een jaarlijkse peildatum op 31 maart1 en de einddatum op 31 maart Een actueel overzicht van alle beschikbare AEX Obligaties is te vinden op op de productpagina van de AEX Obligaties. Door een specifieke AEX Obligatie aan te klikken, krijgt u een overzicht van alle individuele kenmerken. Onderstaand vindt u een overzicht van de algemene kenmerken die gelden voor alle AEX Obligaties. 1. Indien deze dag geen handelsdag is, de eerstvolgende handelsdag. Waar koopt/verkoopt u een AEX Obligatie? De introductie van de AEX Obligaties vindt plaats door middel van verhandeling. Er is geen emissieperiode. AEX Obligaties zijn in principe verkrijgbaar bij alle banken en/of brokers die toegang hebben tot Euronext Amsterdam van NYSE Euronext ('Euronext Amsterdam'). Kijk op voor meer uitleg over de wijze waarop u tot koop/verkoop van het product kunt overgaan bij uw eigen bank en/of broker. Verhandelbaarheid AEX Obligaties worden genoteerd op Euronext Amsterdam met BNP Paribas als market maker. Dat wil zeggen dat BNP Paribas onder normale marktomstandigheden tijdens beursuren van Euronext Amsterdam, van 9:05 uur tot 17:30 uur bereid is de AEX Obligaties te kopen en te verkopen. De prijs waarvoor BNP Paribas bereid is een AEX Obligatie te kopen wordt de biedprijs genoemd en de prijs waarvoor BNP Paribas bereid is een AEX Obligatie te verkopen wordt de laatprijs genoemd. Het verschil tussen de bied- en laatprijzen wordt de spread genoemd. De indicatieve spread voor de AEX Obligaties is 1,0. Gedurende de looptijd kan de spread aan wijziging onderhevig zijn. Bijvoorbeeld, indien er belangrijke cijfers worden gepubliceerd zoals jaarcijfers of macro-economische cijfers kan de spread (tijdelijk) worden vergroot. Actuele informatie over de bied- en laatprijzen gehanteerd gedurende de looptijd van de AEX Obligatie treft u aan op de productpagina van de website Door bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat BNP Paribas geen prijzen afgeeft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien de handel in de onderliggende waarde wordt stilgelegd, er extreme marktomstandigheden zijn, of wanneer er een storing in het handelssysteem van BNP Paribas of Euronext Amsterdam is opgetreden. Indien BNP Paribas geen prijzen afgeeft kan het zijn dat het niet mogelijk is om de AEX Obligatie te kopen of te verkopen of niet tegen de door u gewenste prijs. Heeft u vragen over de prijsvorming van de AEX Obligatie, bel dan met BNP Paribas via 0900 MARKETS ( , lokaal tarief) of stuur een naar Algemene kenmerken AEX Obligaties Uitgevende instellingen: Looptijd: Onderliggende waarde: Uitgifteprijs: Nominale waarde: The Royal Bank of Scotland plc (A-/Baa1/A, d.d. 18 augustus 2014) of BNP Paribas S.A. (A+/A1/A+ d.d. 18 augustus 2014) 5 jaar AEX-Index 10 van de nominale waarde 100 euro per AEX Obligatie uitgegeven t/m januari euro per AEX Obligatie uitgegeven vanaf maart 2012 Kosten (jaarbasis): 0,3% op jaarbasis Kosten (looptijd): 1,5% Notering: Euronext Amsterdam van NYSE Euronext Informatie op internet: 7

8 Risico s De aanschaf van een AEX Obligatie brengt bepaalde risico s met zich mee, zoals kredietrisico, liquiditeitsrisico, koersrisico, risico met betrekking tot belangenverstrengeling en risico op voortijdige beëindiging. AEX Obligaties zijn daarom niet geschikt voor iedere belegger. Het is van belang dat u de kenmerken en risico s van dit product begrijpt voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Tevens dient u zorgvuldig af te wegen of de AEX Obligatie geschikt is voor u gezien uw ervaring, beleggingshorizon, overige beleggingen, financiële positie, risico-bereidheid en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel, dient u professioneel advies in te winnen. Deze brochure dient slechts ter informatie en is geen aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding van de AEX Obligatie. Het aanbod van de AEX Obligatie vindt uitsluitend plaats op basis van het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. De beslissing om de AEX Obligatie te kopen moet dan ook op basis van deze documenten worden gemaakt. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar via Dit hoofdstuk bevat slechts een overzicht van de belangrijkste risico s. Lees voor een volledig overzicht het basis-prospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. In de paragraaf Verhandelbaarheid op pagina 7 vindt u een beschrijving van het liquiditeitsrisico. Marktrisico Bij een belegging in Turbo s loopt u marktrisico. Marktrisico omvat het risico van de beweeglijkheid van de markt als gevolg van alle gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op die markt. Omdat Turbo s een hefboom hebben, werken de effecten van marktrisico versterkt door in de waarde van een Turbo. Handelsonderbrekingen BNP Paribas onderhoudt onder normale omstandigheden een markt in elke Memory Coupon Note. Door bijzondere omstandigheden kan het echter voorkomen dat er geen handel mogelijk is gedurende de beursuren van Euronext Amsterdam waardoor het niet mogelijk is om een Memory Coupon Note te kopen of te verkopen. Na hervatting van de handel kunnen bied- en laatprijzen afwijken van de bied- en laatprijzen die afgegeven werden vóór het moment van handelsonderbreking. Kredietrisico Beleggers in AEX Obligaties lopen kredietrisico op de uitgevende instelling. Op de website treft u het productoverzicht aan waarbij de toepasselijke uitgevende instelling wordt weergegeven op de productdetailpagina van de betreffende AEX Obligatie. In verband met de overname van bepaalde onderdelen van de Structured Retail Investors Products en de Equity Derivatives activiteiten van The Royal Bank of Scotland Plc (RBS) door BNP Paribas is er aantal producten waarvoor geldt dat RBS N.V. of RBS Plc. de uitgevende instelling is, terwijl voor het overgrote deel geldt dat BNP Paribas de uitgevende instelling is. BNP Paribas heeft een credit rating van A+ afgegeven door Standard & Poor s Ltd. (S&P), van A+ afgegeven door Fitch Inc. (Fitch) en van A1 door Moody s Investor Services (Moody s) d.d. 18 augustus The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ) heeft een credit rating van A- afgegeven door Standard & Poor s Ltd. (S&P), van A afgegeven door Fitch Inc. (Fitch) en van Baa1 door Moody s Investor Services (Moody s) d.d. 18 augustus The Royal Bank of Scotland Plc. ( RBS Plc. ) heeft een credit rating van A- afgegeven door Standard & Poor s Ltd. (S&P), van A afgegeven door Fitch Inc. (Fitch) en van Baa1 door Moody s Investor Services (Moody s) d.d. 18 augustus Daar waar beleggers kredietrisico lopen, betekent dat dat lopen in geval van insolventie van BNP Paribas, RBS N.V. of RBS Plc beleggers in de AEX Obligaties mogelijk minder terugkrijgen dan de waarde van de AEX Obligatie en in het slechtste geval zelfs hun gehele belegging verliezen. AEX Obligaties worden aangehouden via het bewaringssysteem van Euroclear Nederland en zijn daardoor afgescheiden van het vermogen van de bank waarbij AEX Obligaties worden aangehouden. Noch het Belgische, Franse, Nederlandse of het Britse depositogarantiestelsel zijn op AEX Obligaties van toepassing. Beleggers verkrijgen met een belegging in AEX Obligaties geen eigendomsrecht in de onderliggende index of het onderliggende aandeel. 8

9 Risico op beperkte verhandelbaarheid De belegger kan de AEX Obligatie aan BNP Paribas verkopen vóór het einde van de looptijd tegen een prijs die afhankelijk is van de marktomstandigheden op dat moment. Dit kan leiden tot een lagere (of hogere) prijs dan de aankoopprijs. Onder normale marktomstandigheden zal BNP Paribas zich inspannen een secundaire markt te onderhouden. Indien er geen sprake is van normale marktomstandigheden volgens BNP Paribas, kan het mogelijk zijn dat BNP Paribas geen bied-laat koers afgeeft. In dit geval kan het zijn dat het niet mogelijk is de AEX Obligatie te verhandelen. In het algemeen is de verhandelbaarheid van de AEX Obligatie minder liquide dan die in de onderliggende index of het onderliggende aandeel. Koersrisico Op de afloopdatum ontvangt u 10 van de nominale waarde van de AEX Obligatie. Dit is mogelijk niet het geval bij een tussentijdse verkoop van de AEX Obligatie. Gedurende de looptijd kan de waarde van de AEX Obligatie fluctueren en kan de koers lager zijn dan de nominale waarde. Dit komt omdat de koersontwikkeling van de AEX Obligatie onder andere afhankelijk is van de stand van de AEX -Index, de beweeglijkheid van de markt, de ontwikkeling van de rente, eventuele rente-uitkeringen en de resterende looptijd van de AEX Obligatie. Er is geen garantie dat u de nominale waarde terug ontvangt indien u de AEX Obligatie tussentijds verkoopt. Er van uitgaande dat de overige variabelen gelijk blijven, geldt in het algemeen dat een daling van de AEX een negatief effect heeft op de koers van de AEX Obligatie. Omgekeerd geldt dat wanneer de AEX stijgt, de koers van de AEX Obligatie ook zal stijgen. Indien de rente stijgt, heeft dit over het algemeen een negatief effect op de koers van de AEX Obligatie. Omgekeerd geldt dat wanneer de rente daalt, de koers van de AEX Obligatie zal stijgen. Daarnaast geldt dat een eventueel uit te keren rente in de koers van de AEX Obligatie wordt verwerkt. Hierdoor stijgt de koers van de AEX Obligatie. Nadat een rente-uitkering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden daalt de koers van de AEX Obligatie met de waarde van de rente-uitkering. Rond de jaarlijkse peildatum is het mogelijk dat de AEX Obligatie relatief grote koersbewegingen laat zien. Dit zal vooral het geval zijn indien de AEX dichtbij de rentegrens van de desbetreffende AEX Obligatie noteert. De koers van een AEX Obligatie volgt niet één-op-één de koersontwikkeling van de AEX. Indien de slotkoers van de AEX op een peildatum niet op of boven de rentegrens noteert, ontvangt u in het desbetreffende jaar geen rente. Indien de slotkoers van de AEX op alle peildata onder de rentegrens noteert, ontvangt u gedurende de gehele looptijd van de AEX Obligatie geen rente. Belangenverstrengeling RBS kan als uitgevende instelling en in andere hoedanigheden long en short posities innemen in de AEX. Dit kan zij doen om haar risico s met betrekking tot de AEX Obligaties af te dekken of voor andere bankactiviteiten. Deze transacties kunnen de marktwaarde en verhandelbaarheid van de AEX en/of de AEX Obligatie beïnvloeden. De berekeningsagent van de AEX Obligatie is dezelfde entiteit als de uitgevende instelling. De berekenings-agent mag naar eigen inzicht aanpassingen in de AEX Obligatie maken. Zulke wijzigingen kunnen mogelijk een negatief effect op de waarde van de AEX Obligatie hebben. Voortijdige beëindiging In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de uitgevende instelling de AEX Obligatie vroegtijdig beëindigen tegen de marktwaarde van de AEX Obligatie op dat moment. Dit kan minder zijn dan 10 van de nominale waarde. Deze situatie doet zich voor indien het voor de uitgevende instelling niet langer is toegestaan onder geldende wet- en regelgeving (waaronder fiscale regels) om aan haar verplichtingen van de AEX Obligatie te voldoen. 9

10 Kosten De nominale waarde van de AEX Obligatie is 100 euro of euro. AEX Obligaties uitgegeven t/m januari 2012 hebben een nominale waarde van 100 euro. AEX Obligaties uitgegeven vanaf maart 2012 hebben een nominale waarde van euro. De uitgiftekoers van de AEX Obligatie is 10. De beheerskosten van de AEX Obligatie bedragen op jaarbasis gemiddeld 0,3 over de nominale waarde (EUR 0,30 per AEX Obligatie met een nominale waarde van 100 Ontvang per nieuws en updates over de AEX Obligaties. Kijk op euro en EUR 3,00 per RBS AEX Obligatie met een nominale waarde van euro). De totale beheerskosten over de gehele looptijd van de AEX Obligatie zijn 1,5 over de nominale waarde (EUR 1,50 per AEX Obligatie met een nominale waarde van 100 euro en EUR 15,00 per AEX Obligatie met een nominale waarde van euro). De beheerskosten zijn reeds in de koers verwerkt en omvatten per AEX Obligatie de vergoeding voor de structurering van het product, de kosten in verband met de notering aan Euronext Amsterdam, de kosten in verband met afrekening via Euroclear Nederland en juridische en administratieve kosten. Naast de beheerskosten zijn er ook nog kosten en vergoedingen die in rekening worden gebracht door uw bank of broker. Deze kosten en vergoedingen variëren per bank of broker en omvatten doorgaans een provisie voor het aanhouden van een beleggingsrekening, bewaarloon voor het effectendepot waar de AEX Obligatie wordt aangehouden, tarieven voor overboekingen van effecten en het verzilveren van coupons, dividenden en aflosbaar gestelde producten. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen U ontvangt geen dividend zoals mogelijk bij een rechtstreekse belegging. Ook kunnen over transacties in de AEX Obligatie aan- en verkoopprovisies in rekening worden gebracht. Tarieven hiervoor zijn afhankelijk van uw bank of broker. Tenslotte kunnen er over uw belegging in de AEX Obligatie ook belastingen zijn verschuldigd die niet via RBS, uw bank of broker worden geïnd. De fiscale behandeling van de AEX Obligatie is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in de AEX Obligatie, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur. Meer informatie Voor het actuele overzicht van de beschikbare AEX Obligaties kunt u kijken op op de productpagina van de AEX Obligaties. Na introductie kunt u het dagelijkse koersverloop, de kenmerken en relevante informatie over alle AEX Obligaties ook terugvinden op deze website. Hier vindt u tevens het basisprospectus, de bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden, waarin de kosten, risico s en voorwaarden van de AEX Obligaties staan beschreven. U kunt deze documenten ook aanvragen door te bellen naar 0900-MARKETS ( , lokaal tarief), een te sturen naar of per post aan te vragen via BNP Paribas, Herengracht 595, 1017CE Amsterdam. U kunt via deze weg ook terecht bij BNP Paribas indien u specifieke vragen heeft over het product. Daarnaast biedt BNP Paribas u de mogelijkheid nieuws en updates over dit product te ontvangen. U kunt zich op de productpagina AEX Obligaties op aanmelden voor deze berichtgeving door te klikken op 'blijf op de hoogte'. 10

11 De obligaties hebben geen gewaarborgd kapitaal; bijgevolg bestaat het risico dat het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verloren gaat. AEX Obligaties worden uitgegeven door BNP Paribas SA ( BNP Paribas ) en door The Royal Bank of Scotland plc ( RBS plc ) en The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ), groepsondernemingen van The Royal Bank of Scotland Group plc. In geval van faillissement of gebrek van betaling van BNP Paribas, RBS plc of RBS N.V., afhankelijk van door welke entiteit de AEX Obligaties zijn uitgegeven, lopen beleggers in de AEX Obligaties het risico mogelijk minder terug te krijgen dan de waarde van de AEX Obligatie en in het slechtste geval zelfs hun gehele belegging verliezen. Het is voorzien dat RBS plc en RBS N.V. vanaf 15 september 2014 geen nieuwe AEX Obligaties meer zullen uitgeven. Vanaf dat moment is voorzien dat BNP Paribas de uitgifte van nieuwe AEX Obligaties voor haar rekening neemt. RBS plc dan wel RBS N.V. blijven tot nader order de uitgevende instelling van bestaande AEX Obligaties die vóór 13 september 2014 zijn uitgegeven. Mogelijk wordt BNP Paribas in de toekomst voor alle dan wel het merendeel van de AEX Obligaties die zijn uitgegeven vóór 13 september 2014 alsnog de uitgevende instelling. BNP Paribas neemt vanaf 15 september 2014 de rol van market maker over van RBS plc en RBS N.V. voor de meeste AEX Obligaties. Op wordt de uitgevende instelling en de market making van een specifieke AEX Obligatie weergegeven. Dit document werd voorbereid door BNP Paribas Arbitrage S.N.C. of zijn dochterondernemingen of ondernemingsgroep ( BNP PARIBAS ). Dit document is louter informatief bedoeld en dient om informatie te verstrekken over de belangrijkste kenmerken van de obligaties die in dit document worden beschreven. Het bevat geen uitputtend overzicht van alle mogelijke risico s die daaraan verbonden zijn, of de kenmerken van de obligaties die erin worden beschreven. Dit document is niet opgevat of bedoeld als, en maakt geen deel uit van een aanbod of een uitnodiging om een aanbod te doen. Het is evenmin een uitnodiging of aanbeveling om een of andere transactie aan te gaan, noch een officiële of informele bevestiging van termijnen en voorwaarden. Dit document is niet bedoeld als een substituut voor een advies dat wordt gegeven door een bank of financiële raadgever alvorens een transactie met afgeleide instrumenten aan te gaan, en het vormt geen aanbiedingsdocument of prospectus. Het is evenmin bedoeld om als basis te dienen om te beslissen om transacties aan te gaan in obligaties of financiële belangen die in dit document worden beschreven. Aan potentiële beleggers wordt derhalve aangeraden om, alvorens een belegging in obligaties aan te gaan, zelf inlichtingen in te winnen over de aard van deze producten en de risico s die eraan verbonden zijn. Een aanbod of een uitnodiging om een aanbod te doen, een uitnodiging of aanbeveling om gelijk welke transactie aan te gaan, zal enkel plaatsvinden op basis van een aanbiedingsdocument of, indien van toepassing, een prospectus, dat gratis verkrijgbaar is via (website Nederland). U kunt ook telefonisch contact opnemen via het nummer (Nederland, lokaal tarief), of u kunt een sturen naar of een aanvraag indienen via de post op het adres BNP PARIBAS Markets, Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. De aankoop van obligaties impliceert bepaalde risico s, zoals marktrisico s, kredietrisico s en liquiditeitsrisico s. Beleggers moeten zich ervan vergewissen dat ze de aard van al deze risico s begrijpen, alvorens ze een beleggingsbeslissing nemen met betrekking tot de obligaties. Beleggers moeten voorzichtig afwegen of de obligaties geschikt zijn voor hen, rekening houdend met hun ervaring, doelstellingen, financiële situatie en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel moeten beleggers, alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, professioneel advies inwinnen, dat relevant is en specifiek voor de beleggingsbeslissing in kwestie. BNP PARIBAS zal niet optreden als zaakwaarnemer of adviseur bij de structurering, emissie en verkoop van de obligaties. Alle informatie in dit document is gebaseerd op informatie die wordt verstrekt door BNP PARIBAS en door andere instellingen die betrouwbaar worden geacht. In dit document geeft BNP PARIBAS een betrouwbare weergave van dergelijke informatie; BNP Paribas levert echter geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de gepresenteerde gegevens die werden verkregen van derden. BNP PARIBAS neemt geen enkele verplichting op zich om informatie in dit document na te kijken en te corrigeren. Elke handeling of verzuim door BNP PARIBAS of zijn leidinggevenden, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers met betrekking tot de informatie in dit document vormt geen verbintenis of garantie van BNP PARIBAS of enige andere persoon of wordt niet geacht dat te vormen. Dit document bevat voorbeelden die gebaseerd zijn op scenario-analyses en/of back-testing. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en dat ze niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. Een ieder die een obligatie of enig ander financieel belang ontvangt, dat aan bod komt in dit document, is alleen gebonden door de termijnen en voorwaarden van het definitieve aanbiedingsdocument of, indien van toepassing, prospectus dat is uitgegeven in verbond ermee, en alleen op basis daarvan zullen inschrijvingen voor obligaties of andere financiële belangen worden aanvaard. Niettegenstaande de juridische verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking, aanvaardt BNP PARIBAS geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims die ontstaan door of in verbond met een belegging in obligaties beschreven in dit document. BNP PARIBAS treedt niet op als financieel adviseur of zaakwaarnemer met betrekking tot een transactie, de obligaties of andere verplichtingen die beschreven worden in dit document. BNP PARIBAS verstrekt geen enkele garantie of advies betreffende fiscale, wettelijke en boekhoudkundige aangelegenheden met betrekking tot enige jurisdictie. Dit document is niet bedoeld voor distributie of gebruik door enige persoon of entiteit in gelijk welke jurisdictie of land waar dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de lokale wetgeving en reguleringen. De informatie in dit document is eigendom van BNP PARIBAS en wordt verstrekt op verzoek van een beperkt aantal ontvangers en mag niet worden uitgegeven, geheel noch gedeeltelijk, of anderszins worden verdeeld aan derden zonder de schriftelijke toestemming van BNP PARIBAS. De obligaties mogen op geen enkel moment worden aangeboden, noch verkocht in de Verenigde Staten of aan U.S.-staatsburgers (zoals gedefinieerd in de Regulation S onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals geamendeerd). De obligaties zijn niet geregistreerd, en zullen dat niet worden, onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals geamendeerd, of de wetgeving inzake obligaties van gelijk welke staat in de Verenigde Staten, maar kan het voorwerp uitmaken van U.S. belastingvereisten. Door de aankoop van obligaties verklaart en garandeert de belegger dat hij geen U.S.-staatsburger is en dat hij niet aankoopt voor rekening of in het voordeel van een U.S.-staatsburger. De obligaties mogen niet worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd zonder inachtneming van alle toepasselijke wetten en reguleringen inzake obligaties. BNP PARIBAS wordt in Nederland gereguleerd door de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In Frankrijk wordt BNP PARIBAS SA gereguleerd door de Autorité des marchés financiers (AMF) en zijn activiteiten in Nederland staan onder het toezicht van de AFM BNP PARIBAS. Alle rechten zijn voorbehouden, tenzij ze expliciet worden verleend. Reproductie van de inhoud van dit document in gelijk welke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij het bedoeld is voor persoonlijk gebruik. Dit document bevat merken van BNP PARIBAS en andere maatschappijen binnen de groep BNP PARIBAS. De merken bevatten het logo van BNP PARIBAS en de merknaam BNP PARIBAS. Voor informatie over de merken van BNP PARIBAS of een van de maatschappijen van de groep, kunt u contact opnemen met BNP PARIBAS, via het hoofdkantoor in 16 boulevard des Italiens Parijs, geregistreerd in Frankrijk onder het nummer RCS Paris. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de indexen die geïdentificeerd worden in dit document, zijn eigendom van de relevante Index Sponsors. De relevante Index Sponsors zijn op geen enkele wijze betrokken bij de oprichting of verkoop van obligaties, noch verstrekken zij enig advies met betrekking tot de aankoop van obligaties. Dit document werd herzien op [23 augustus 2014]. 11

12

Memory Coupon Notes.

Memory Coupon Notes. Memory Coupon Notes www.bnpparibasmarkets.nl Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties* zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 100% terugbetaling van

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

rbs.nl/markets AEX Garantie Notes

rbs.nl/markets AEX Garantie Notes rbs.nl/markets AEX Garantie Notes Wanneer koopt u een AEX Garantie Note? Een AEX Garantie Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct waarmee u met een beperkt risico kunt beleggen in de AEX-Index. In

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Memory Coupon Note?

Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? MEMORY COUPON NOTES 2 Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in aandelen, wanneer

Nadere informatie

Royal AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

Royal AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld Royal AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld Royal AEX Obligaties 2 De Royal AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk

Nadere informatie

rbs.nl/markets AEX Memory Coupon Note

rbs.nl/markets AEX Memory Coupon Note rbs.nl/markets AEX Memory Coupon Note Wanneer koopt u een AEX Memory Coupon Note? Een AEX Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse

Nadere informatie

RBS Obligaties. Hèt beleggingsalternatief voor uw geld

RBS Obligaties. Hèt beleggingsalternatief voor uw geld RBS Obligaties Hèt beleggingsalternatief voor uw geld 2 RBS Obligaties Uw vertrouwen in de beurs is misschien nog laag. De spaarrente nog lager. Wat zijn dan alternatieven om toch rendement te maken op

Nadere informatie

Double Up Certificaat 2010-2011 op ING

Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Dubbel profiteren van een koersstijging tot een vooraf vastgesteld plafond 2 Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Verwacht u dat de certificaten van aandelen ING

Nadere informatie

Discounters. Uw favoriete aandelen met korting?!

Discounters. Uw favoriete aandelen met korting?! Discounters Uw favoriete aandelen met korting?! 2 Discounters Verwacht u dat aandelenkoersen op korte termijn niet veel zullen stijgen? En bent u op zoek naar een belegging waarmee u in dat geval toch

Nadere informatie

Discounters. Uw favoriete aandelen met korting

Discounters. Uw favoriete aandelen met korting Discounters Uw favoriete aandelen met korting 2 Discounters Verwacht u dat aandelenkoersen op korte termijn niet snel zullen stijgen? Bent u op zoek naar een belegging waarmee u rendement kunt maken wanneer

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,125% Obligatie 2011-2014 in Australische dollars iets voor u. Deze Obligatie

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 4,375% Obligatie 2011-2015 in Noorse kronen iets voor u. Deze Obligatie keert

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

De ING Click 19.5%

De ING Click 19.5% De ING Click 19.5% 2016-2021* biedt kans op een hoge uitkering, ook bij gelijkblijvende of licht dalende aandelenkoersen. Daarnaast biedt de ING Click 19.5% 2016-2021 op einddatum bescherming tegen een

Nadere informatie

RBS Variabele Rente Obligatie. Profiteren van een mogelijk stijgende lange rente

RBS Variabele Rente Obligatie. Profiteren van een mogelijk stijgende lange rente RBS Variabele Rente Obligatie Profiteren van een mogelijk stijgende lange rente 2 RBS Variabele Rente Obligatie Met de RBS Variabele Rente Obligatie ontvangt u zes jaar lang een variabele coupon die afhankelijk

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

De Aegon Click 15,5%* biedt kans op een hoge uitkering en bescherming op einddatum tegen een koersdaling tot 40%.

De Aegon Click 15,5%* biedt kans op een hoge uitkering en bescherming op einddatum tegen een koersdaling tot 40%. AEGON CLICK 15,5% De Aegon Click 15,5%* biedt kans op een hoge uitkering en bescherming op einddatum tegen een koersdaling tot 40%. Inhoud De Aegon Click 15,5% 3 - Hoe werkt de Aegon Click 15,5%? 4 - Beschermingsniveau

Nadere informatie

Hollandse guru s over Hollandse aandelen. Erik Mauritz 30 Mei 2011

Hollandse guru s over Hollandse aandelen. Erik Mauritz 30 Mei 2011 Hollandse guru s over Hollandse aandelen Erik Mauritz 30 Mei 2011 Programma Introductie Fundamentele paneldiscussie Corné van Zeijl, Willem Burgers en Wim Gille Pauze Technische Analyse Royce Tostrams

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in euro s iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

ABN AMRO index coupon note

ABN AMRO index coupon note ABN AMRO index coupon note 2 Wilt u mogelijk een hoge coupon ontvangen? Zoekt u een belegging die een jaarlijks inkomen kan bieden? Wellicht is een Index Coupon Note dan iets voor u. Deze biedt u een hoge

Nadere informatie

Visie op de markt van Guy Boscart. Erik Mauritz Amsterdam, 9 maart 2015

Visie op de markt van Guy Boscart. Erik Mauritz Amsterdam, 9 maart 2015 Visie op de markt van Guy Boscart Erik Mauritz Amsterdam, 9 maart 2015 Programma 1. Introductie BNP Paribas 2. Introductie Guy Boscart (US Markets) 3. Terugblik Albert Jellema (Probeleggen) 4. Visie op

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten www.bnpparibasmarkets.nl Rendement Certificaten zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde en hebben een vooraf bepaalde looptijd. Aan

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note In zowel een stijgende als dalende markt kans op per ar 8,5% rendement per ar als de DJ EURO STOXX 50 niet meer dan 40% daalt Een vaste coupon van 8,5% in het

Nadere informatie

draft Rendement Certificaat

draft Rendement Certificaat draft Rendement Certificaat Inhoud 05 Wat is een Rendement Certificaat? 07 De werking van een Rendement Certificaat 09 Uitbetaling 10 Scenario analyse 11 De koersvorming gedurende de looptijd 13 Handelen

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Pieter Kort. Royce Tostrams

Pieter Kort. Royce Tostrams Pieter Kort Royce Tostrams Leren, doen, winnen Het spannendste beleggingsspel van Nederland Gratis deelname Leer alles over handelen in Turbo s Geweldige prijzen hoofdprijs 5.000 euro! Word een betere

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO memory coupon note

ABN AMRO memory coupon note ABN AMRO memory coupon note 2 Zoekt u een belegging die kans biedt op een relatief hoge coupon? Misschien is een Memory Coupon Note van ABN AMRO Bank N.V. dan iets voor u. Deze biedt u een hoge coupon

Nadere informatie

Twin Win Certificaat

Twin Win Certificaat Twin Win Certificaat Inhoud 05 Wat is een Twin Win Certificaat? 06 De werking van een Twin Win Certificaat 09 Uitbetaling 10 Scenario analyse 12 De koersvorming gedurende de looptijd 13 Handelen in Twin

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Up&Win 2 Certificaat Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Een mogelijke uitkering van 7% per jaar in een vlakke markt Uitzicht

Nadere informatie

Inhoud. 05 Wat is een Bonus Certificaat? 07 De werking van een Bonus Certificaat. 09 Uitbetaling. 11 Scenario analyse. 13 De koersvorming

Inhoud. 05 Wat is een Bonus Certificaat? 07 De werking van een Bonus Certificaat. 09 Uitbetaling. 11 Scenario analyse. 13 De koersvorming Bonus Certificaat Inhoud 05 Wat is een Bonus Certificaat? 07 De werking van een Bonus Certificaat 09 Uitbetaling 11 Scenario analyse 13 De koersvorming 15 Handelen in een Bonus Certificaat 16 Kosten en

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone (Uitgevende instelling: Banque Générale du Luxembourg Banque National Paris Paribas) Ieder jaar een variabele coupon

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

ROYAL DUTCH CLICK 17%

ROYAL DUTCH CLICK 17% ROYAL DUTCH CLICK 17% De Royal Dutch Click 17%* biedt kans op een hoge uitkering. Daarnaast biedt de Royal Dutch Click 17% op einddatum bescherming tegen een koersdaling tot 30%. Inhoud De Royal Dutch

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Wilgenhaege P7* Rendement en rust

Wilgenhaege P7* Rendement en rust Wilgenhaege P7* Rendement en rust Rente-certificaat gerelateerd aan de DJ EURO STOXX 50 looptijd 7 jaar Vaste rente van 7% in loopjaar 1 en 2 Jaarlijks 7% doelrente in loopjaar 3, 4, 5, 6 en 7 Doelrente

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO double up certificaat

ABN AMRO double up certificaat ABN AMRO double up certificaat 2 Verwacht u dat een specifiek aandeel het komende jaar in waarde zal stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot een vooraf vastgesteld plafond met het ABN

Nadere informatie

draft Garantie Certificaat

draft Garantie Certificaat draft Garantie Certificaat Garantie Certificaat Commerzbank is één van de grootste aanbieders van beursgenoteerde beleggingsproducten in Europa, denk hierbij aan investeringsproducten zoals rendement-,

Nadere informatie

Turbo Thema: de basis van Turbo s

Turbo Thema: de basis van Turbo s februari 2012 Turbo Thema: de basis van Turbo s Beleg slim, beleg Turbo RBS, februari 2012 Introductie Seminars in 2012 Eerste maandag: seminar 'Ontmoet RBS' Webinars in 2012 Eerste dinsdag: de gouden

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt

17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt Vastgoed Coupon Note In zowel een stijgende als dalende markt kans op 17% coupon per jaar 17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt Een vaste coupon van

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

EURO STOXX 50 Coupon Extra Note

EURO STOXX 50 Coupon Extra Note EURO STOXX 50 Coupon Extra Note Altijd 3% coupon met kans op 6,25% (Uitgevende instelling: Barclays Bank Plc) Minimaal een coupon van 3,0% per jaar Kans op een coupon van 6,25% per jaar Aan het einde van

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Euro Garantplan 2009

Euro Garantplan 2009 Euro Garantplan 2009 Volop beleggen in de Eurozone mét hoofdsomgarantie op de Einddatum. The Royal Bank of Scotland plc treedt in sommige jurisdicties op als agent van ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE GLOBAL 90% PROTECTION NOTE Bent u op zoek naar een belegging met gedeeltelijke garantie van de nominale waarde? Terwijl u wél kunt profiteren van mogelijk stijgende aandelenkoersen? Dan kan de Global 90%

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

double up certificaat

double up certificaat double up certificaat Op Akzo Nobel 2011-2012 2 tot aan het plafond Verwacht u dat de aandelen Akzo Nobel het komende jaar in koers zullen stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot aan

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO bul Op KPN 2011-2012 certifi caat

ABN AMRO bul Op KPN 2011-2012 certifi caat ABN AMRO bull cer tificaat Op KPN 2011-2012 2 dubbel profiteren van een stijging in de koers van het aandeel KPN? Verwacht u dat de aandelen KPN het komende jaar in koers zullen stijgen? Dan kunt u met

Nadere informatie

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie