Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem"
  • Ivo Vos
  • 2 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Service Level Agreement Tussen Volledige naam EINDGEBRUIKER en Magna Carta Chipcard Solutions bv Voor het onderhoud van het Elektronische Transactiesysteem In samenwerking met Volledige naam SERVICE PARTNER Ruimte voor logo SERVICE PARTNER Ingangsdatum : DATUM Status : Concept Versie : X.X Source doc : Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122 File name : EINDGEBRUIKER FILE NAAM Eigenaar : Magna Carta Operations Manager Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Contractpartijen Begrippenlijst Dienstverlening Dienstverlening Voorwaarden aan het gebruik van het ETS Afbakening en Looptijd Servicedesk Dienstverlening Servicedesk Uitgangspunten Servicedesk Beschikbaarheid & Procedure Return Material Authorisation procedure Service op locatie Service op locatie Uitgangspunten service op locatie Preventief onderhoud Correctief onderhoud Hot swaps Softwareonderhoud Dienstverlening softwareonderhoud SLA op ONDERDELEN VAN DERDEN Verlengde garantie Tarieven Algemene voorwaarden en ondertekening Bijlage A Ingangsdatum en samenstelling SLA Bijlage B Contactgegevens Magna Carta Bijlage C Contactgegevens EINDGEBRUIKER Bijlage D Het ETS: systeemonderdelen en locaties Bijlage E Medewerkers Bijlage F Aanvullende afspraken Bijlage G RMA procedure Bijlage H Hot swap Bijlage I Tarieven voor serviceverlening buiten SLA Bijlage J SLA op ONDERDELEN VAN DERDEN Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 2

3 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de afspraken die Magna Carta met Volledige naam EINDGEBRUIKER aangaat ten aanzien van het onderhoud van het Elektronische Transactiesysteem (ETS) dat Magna Carta heeft geleverd. Deze vernieuwde SLA heeft een aantal voordelen ten opzichte van vorige SLA s die Magna Carta met haar klanten afsloot, welke hieronder worden opgesomd. Magna Carta zal al haar relaties met een SLA aanbieden te migreren naar deze nieuwe SLA, waardoor deze de voordelen van de nieuwe SLA meepakken, en Magna Carta er bij gebaat is voor alle EINDGEBRUIKERS gelijke afspraken te kunnen onderhouden. Nieuw in deze SLA: Maximale responstijd bij een servicemelding teruggebracht naar 4 werkuren. Bij een servicemelding die per wordt gedaan ontvangt melder een geautomatiseerd bevestigingsbericht van ontvangst. De module Hot swap stelt EINDGEBRUIKER in de gelegenheid een voorraad reserveonderdelen op voorraad te houden en storingen die eenvoudig te verhelpen zijn door een hot swap zelf onmiddellijk op te lossen. Het defecte onderdeel wordt dan naar Magna Carta gestuurd en een nieuwe wordt teruggestuurd ter aanvulling van de reservevoorraad. Indien de module Hosting wordt afgesloten en Magna Carta dus voor EINDGEBRUIKER hosting van het ETS verzorgt, gelden aanvullende afspraken die worden beschreven in de Hosting-overeenkomst en dient deze Hosting-overeenkomst bij deze SLAovereenkomst te worden gevoegd. Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 3

4 2 Contractpartijen Partijen volledige naam EINDGEBRUIKER hierna te noemen EINDGEBRUIKER, met MC klantnummer klantnummer EINDGEBRUIKER en Magna Carta Chipcard Solutions bv hierna te noemen Magna Carta en Volledige naam SERVICE PARTNER In aanmerking nemende dat: Het Elektronische Transactiesysteem (ETS) is geïnstalleerd bij en wordt gebruikt door EINDGEBRUIKER in Nederland en dat, EINDGEBRUIKER eigenaar of huurder van het ETS is en, Magna Carta leverancier is van het ETS en als zodanig in de gelegenheid tot het verlenen van dienstverlening m.b.t. het onderhoud van het ETS zoals hierna beschreven, komen overeen dat, Partijen, op basis van samenwerking zoals beschreven in deze Service Level Agreement (SLA), gezamenlijk zorg dragen voor de hieronder beschreven uitvoering van taken met als doel een optimaal functioneren van het ETS. In bijlage A is opgenomen welke SLA modules zijn afgesloten. Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 4

5 3 Begrippenlijst 1 e -lijns ondersteuning Ondersteuning op afstand verleend door een Servicedesk Engineer 2 e -lijns ondersteuning Ondersteuning op locatie verleend door een Field Service Engineer of ondersteuning op afstand verleend door een Service Engineer 3 e -lijns ondersteuning van Magna Carta Backofficesoftware Correctief onderhoud Eindgebruiker Elektronisch transactiesysteem (ETS) Field Service Engineer Hosting module Hot swap module De ontwikkeling van nieuwe software en/of hardware door de afdeling R&D van Magna Carta, voortvloeiend uit de noodzaak storingen aan het ETS op te lossen die worden veroorzaakt door bugs/onvolkomenheden van de software/hardware van Magna Carta. FacilityPro Manager software van Magna Carta voor het beheer van het ETS, COMET software Magna Carta en Microsoft Activesync software voor PDA (voor de communicatie tussen FacilityPro Manager en stand-alone terminals) Werkzaamheden aan het ETS om een storing op te lossen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van defecte onderdelen, het upgraden van de software of het wijzigen van instellingen De partij waar het ETS is geïnstalleerd en die het ETS gebruikt. Alle onderdelen, zowel software als hardware, die zijn geleverd door Magna Carta en geïnstalleerd bij EINDGEBRUIKER en die het mogelijk maken transacties, zoals betalingen of het verlenen van toegang, uit te doen voeren op basis van het bijhouden of insteken van een chipkaart (of andere vorm van chip of ID). Werknemer van Magna Carta of SERVICE PARTNER die 2 e -lijns ondersteuning verleent op locatie. SLA-module die naar keuze al dan niet kan worden opgenomen in de SLA. Bij hosting draait de backofficesoftware van het ETS op de systemen van Magna Carta, worden de gegevens opgeslagen op de systemen van Magna Carta en heeft Magna Carta het beheer over het systeem. Wijzingen in het systeem worden door Magna Carta uitgevoerd en rapportages over het gebruik van het ETS worden door Magna Carta aan EINDGEBRUIKER gestuurd. SLA-module die naar keuze al dan niet kan worden opgenomen in de SLA. De module Hot swap geeft het recht aan EINDGEBRUIKER om onderdelen op voorraad te houden en die in geval van storingen door medewerkers van EINDGEBRUIKER die de Hot swap-training met succes hebben gevolgd om te ruilen met defecte onderdelen van het ETS om de storing op te lossen. De module Hot swap is gratis en alleen af te sluiten als Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 5

6 Man-op-locatie module Melder Meldtijd Oplossingstijd Partner PDA Preventief onderhoud Remote access module Responstijd RMA (Return Material Authorisation) Service het jaarlijkse SLA-bedrag genoemd in 10 minimaal 2.500,- bedraagt. SLA-module voor 2 e -lijns ondersteuning door een Field Service Engineer op de locatie van EINDGEBRUIKER in geval van een storing die niet op afstand kon worden opgelost. In geval een eindgebruiker in Nederland is gesitueerd is deze module altijd onderdeel van de SLA. In geval een eindgebruiker buiten Nederland is gesitueerd kan deze module alleen worden afgesloten als Magna Carta voor de 2 e - en evt. de 1 e -lijns ondersteuning een geschikte SERVICE PARTNER kan betrekken. Degene die een servicemelding doet bij de Servicedesk Het tijdstip waarop een servicemelding wordt gedaan bij de Servicedesk De hoeveelheid tijd, gemeten vanaf de meldtijd tot het moment waarop de storing is opgelost en het ETS weer volledig operationeel is of tot het moment waarop de gevraagde ondersteuning is gegeven Partij aan wie Magna Carta het ETS heeft geleverd en die het ETS heeft doorgeleverd aan EINDGEBRUIKER in combinatie met eigen apparatuur, zoals verkoopautomaten, printers, kassa s, enz. Personal Digital Assistant Het schoonmaken en testen van onderdelen van het ETS en het eventueel vervangen van aan slijtage onderhevige onderdelen ter voorkoming van storingen SLA-module die gratis kan worden afgesloten en tot een korting op het te betalen SLA-bedrag leidt. Als deze module wordt afgesloten verplicht EINDGEBRUIKER zich Magna Carta (of SERVICE PARTNER) in de gelegenheid te stellen tot het verkrijgen van remote access, zoals een inbelverbinding of een netwerkverbinding over ethernet, waarmee de apparatuur van het ETS op afstand kan worden beheerd en onderhoud op afstand kan worden verricht op de terminals en de backofficesoftware. De hoeveelheid tijd, gemeten vanaf de meldtijd tot het moment waarop Magna Carta (of SERVICE PARTNER) een reactie stuurt naar de melder waarin wordt uiteengezet wat de oplossingstrategie zal zijn Het repareren van onderdelen van het ETS die ter reparatie zijn teruggestuurd naar Magna Carta door EINDGEBRUIKER Effectieve en efficiënte ondersteuning aan EINDGEBRUIKER in het geval van servicemeldingen, geleverd in de vorm van 1 e -lijns ondersteuning door Servicedesk Engineers, 2 e -lijns ondersteuning door Field Service Engineers (op locatie) of Service Engineers (op afstand) en 3 e -lijns ondersteuning door Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 6

7 Servicedesk Servicedesk Engineer Service Engineer Servicemelding SERVICE PARTNER SLA Storing VAR Werkdag R&E Engineers van Magna Carta Afdeling van Magna Carta (of SERVICE PARTNER) bemand door Servicedesk Engineers waar servicemeldingen kunnen worden gedaan. Werknemer werkzaam op de Servicedesk. Een Servicedesk Engineer verleent 1 e -lijns ondersteuning. Werknemer van Magna Carta (of SERVICE PARTNER) die 2 e -lijns ondersteuning verleent op afstand. De melding van een storing of een verzoek om ondersteuning aan de Servicedesk De term gebruikt voor een door Magna Carta geselecteerde partij, die door Magna Carta is getraind voor het verlenen van 1 e - en 2 e -lijns ondersteuning voor het ETS van EINDGEBRUIKER. Daar waar gerefereerd wordt naar een Servicedesk Engineer, een Field Service Engineer of een Service Engineer van Magna Carta of naar de Servicedesk van Magna Carta kan ook een engineer of de servicedesk van de SERVICE PARTNER bedoeld worden. Wanneer de ondersteuning aan EINDGEBRUIKER voor een deel zal worden uitgevoerd door een SERVICE PARTNER, zal dit worden vermeld aan het begin van hoofdstuk 5 en kan in bijlage F worden opgenomen welke partij dit is, welke ondersteuning door die partij zal worden verleend (1 e -lijns, 2 e - lijns, of beide), en eventueel de voor die partij geldende werktijden en responstijden voor zover die afwijken van de in deze SLA opgenomen responstijden. Service Level Agreement Een gebeurtenis of situatie waardoor de werking van het ETS afwijkt van de beoogde werking Value Added Reseller, partij aan wie Magna Carta het ETS heeft geleverd en die het ETS heeft doorgeleverd aan EINDGBERUIKER Maandag tot vrijdag, van 09:00 tot 17:00 uur, GMT+1, met uitzondering van de in Nederland geldende feestdagen Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 7

8 4 Dienstverlening 4.1 Dienstverlening Magna Carta spant zich in te zorgen dat de toegepaste hardware en software voor de te onderhouden onderdelen van het ETS zoals beschreven in bijlage D, dan wel volledig compatibele varianten van deze hardware en software beschikbaar zijn voor het beoogde doel, conform de voorwaarden van deze SLA Magna Carta spant zich in aan EINDGEBRUIKER upgrades van backofficesoftware en/of terminalsoftware voor nieuwe opvolgende versies van de gekozen ondersteunde besturingssystemen beschikbaar te stellen, voor zover deze door Magna Carta worden ontwikkeld, conform de voorwaarden van deze SLA. De installatie van deze software door Magna Carta is niet onderdeel van deze SLA Magna Carta spant zich in aan EINDGEBRUIKER de noodzakelijke updates en patches beschikbaar te stellen van backofficesoftware die door Magna Carta is ontwikkeld, conform de voorwaarden van deze SLA Magna Carta spant zich in aan EINDGEBRUIKER de noodzakelijke updates en patches voor chipkaart- en terminalsoftware beschikbaar te stellen, conform de voorwaarden van deze SLA Magna Carta spant zich in aan EINDGEBRUIKER nieuwe chipkaarten als vervanger van de verkochte chipkaarten beschikbaar te stellen, zodra deze laatste niet langer leverbaar zijn, conform de voorwaarden van deze SLA. Er wordt naar gestreefd om een overgangsperiode te creëren waarin de oude en nieuwe kaarten naast elkaar kunnen worden gebruikt Magna Carta spant zich in te zorgen dat de door haar ontwikkelde software op professionele wijze is beveiligd tegen inbraak Magna Carta verzorgt het beheer van de technische systeemdocumentatie en het configuratieoverzicht van het ETS Daarnaast verzorgt Magna Carta de inzetbaarheid van 1 e -, 2 e -, en 3 e -lijns ondersteuning voor preventief en correctief onderhoud in de vorm van respectievelijk de Servicedesk (5), service op locatie (6) en softwareonderhoud (7) zoals hierna beschreven. Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 8

9 4.1.9 Magna Carta repareert of vervangt kostenloos alle onderdelen uit het ETS zoals beschreven in bijlage D mits door de gebruiker wordt voldaan aan de voorwaarden beschreven in paragraaf 4.2 en voor zover er geen sprake is van overmacht. 4.2 Voorwaarden aan het gebruik van het ETS Om de kwaliteit van de dienstverlening van Magna Carta aan EINDGEBRUIKER voortkomend uit deze SLA te waarborgen, worden voorwaarden gesteld aan het gebruik van het ETS. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de toegankelijkheid van de verschillende onderdelen van het ETS voor Servicedesk Engineers, Service Engineers en Field Service Engineers voor correctief of preventief onderhoud. Dit geldt zowel voor de fysieke toegankelijkheid tot de apparatuur, de toegankelijkheid van de backofficesoftware en de met het ETS gekoppelde apparaten en systemen tijdens een bezoek van een Field Service Engineer aan EINDGEBRUIKER, als voor de toegankelijkheid op afstand d.m.v. een internetverbinding. Indien aan onderstaande condities is voldaan, geldt dat de benodigde materialen, onderdelen (hard- en software) en arbeid (inclusief reis- en verblijfskosten) ten behoeve van de dienstverlening zonder aanvullende kosten op basis van deze overeenkomst door Magna Carta worden geleverd EINDGEBRUIKER verbindt zich om minimaal 2 en maximaal 6 medewerkers te benoemen die de Eindgebruiker-training volgen in het gebruik van de producten en procedures van Magna Carta. In bijlage E zijn deze medewerkers opgenomen. Deelnemers ontvangen een certificaat Magna Carta stelt deze door EINDGEBRUIKER aan te wijzen groep in de gelegenheid de Eindgebruiker-training bij te wonen tegen het geldende tarief. Wanneer op een later tijdstip, bijvoorbeeld vanwege vertrek van de in bedoelde medewerkers, andere medewerkers van EINDGEBRUIKER de Eindgebruiker-training willen volgen kan dit tegen het dan geldende tarief Wanneer op enig moment bij EINDGEBRUIKER geen medewerkers meer in dienst zijn die de Eindgebruiker-training hebben gevolgd vervalt de SLA Indien de module Hot swap wordt afgesloten, verbindt EINDGEBRUIKER zich om minimaal 2 en maximaal 6 medewerkers van EINDGEBRUIKER te benoemen die de Hot swap-training van Magna Carta volgen. In bijlage E zijn deze medewerkers opgenomen. Deelnemers ontvangen een certificaat en zijn daarmee gekwalificeerd om hot swaps uit te voeren. Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 9

10 4.2.5 Magna Carta stelt deze door EINDGEBRUIKER aan te wijzen groep in de gelegenheid eenmalig kosteloos de Hot swap-training bij te wonen. Wanneer op een later tijdstip, bijvoorbeeld vanwege vertrek van de in bedoelde medewerkers, andere medewerkers van EINDGEBRUIKER de Hot swap-training willen volgen kan dit tegen het dan geldende tarief Wanneer op enig moment bij EINDGEBRUIKER geen medewerkers meer in dienst zijn die de Hot swap-training hebben gevolgd vervalt de module Hot swap van de SLA Medewerkers van EINDGEBRUIKER die niet met succes de Eindgebruikertraining of de Hot swap-training hebben gevolgd kunnen geen gebruik maken van de in de hiernavolgende hoofdstukken beschreven service tenzij dit expliciet wordt afgesproken tussen Magna Carta en EINDGEBRUIKER, bijvoorbeeld in het geval de betreffende medewerker training heeft gehad op een andere wijze dan via één van voornoemde trainingen. Deze medewerkers zullen een certificaat ontvangen en moeten worden opgenomen in bijlage E Alleen medewerkers van EINDGEBRUIKER die met succes de Hot swap-training hebben gevolgd of met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Magna Carta zijn opgenomen in bijlage E als zijnde als zodanig getraind, zijn geautoriseerd hot swaps uit te voeren. Dit onderhoud wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd door Magna Carta en is niet van invloed op de garantievoorwaarden of softwareonderhoud EINDGEBRUIKER is verantwoordelijk voor het juiste (en vakkundige) gebruik van het systeem door de gebruiker en de systeemverantwoordelijke binnen de organisatie. Voorbeelden van onjuist gebruik zijn o.a. vuile kaarten, kaarten waar iets op is aangebracht of die zijn gebogen of anderszins beschadigd, het invoeren in muntproevers, biljetlezers of kaartlezers van vreemde voorwerpen, enz EINDGEBRUIKER is niet bevoegd andere apparatuur aan te sluiten op de Magna Carta terminals zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Magna Carta Wanneer Magna Carta wijzigingen in de koppelingen zoals genoemd in heeft geautoriseerd worden deze door Magna Carta geregistreerd in een configuratieoverzicht van het ETS EINDGEBRUIKER is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van de gegevensopslag. Indien de module Hosting is afgesloten en Magna Carta dus voor EINDGEBRUIKER hosting verzorgt, is Magna Carta verantwoordelijk voor het veiligstellen van de gegevensopslag. Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 10

11 Alle hardware die onderdeel uitmaakt van deze SLA kan ter identificatie door Magna Carta worden voorzien van een sticker Medewerkers van EINDGEBRUIKER die met succes de Eindgebruiker-training of de Hot swap-training hebben gevolgd zijn bevoegd wijzigingen in de softwareinstellingen uit te voeren volgens de instructies in de gebruikershandleidingen. Wanneer dit niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd valt het herstellen van de eventueel hierdoor opgelopen schade niet onder deze SLA c.q. onder de aansprakelijkheid van Magna Carta. De beoordeling of er sprake is van het op onjuiste manier wijzigen van de software-instellingen, zal worden gedaan door een medewerker van Magna Carta. Magna Carta zal daartoe onder andere de loggegevens die het ETS zelf creëert raadplegen. EINDGEBRUIKER is verantwoordelijk voor het veiligstellen van de opslag van deze loggegevens en voor een verantwoord beleid omtrent loginnamen en wachtwoorden voor de toegang tot de backofficesoftware van het ETS en autorisatieniveaus van gebruikers van die software. In geval van onenigheid over het oordeel van Magna Carta zal EINDGEBRUIKER bewijs moeten leveren van de onjuistheid ervan EINDGEBRUIKER is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot alle onderdelen van het ETS aan Servicedesk Engineers, Service Engineers en Field Service Engineers. Bijlage D bevat een volledig overzicht van het door Magna Carta op basis van deze SLA te onderhouden ETS Indien de module Remote access wordt afgesloten en EINDGEBRUIKER Servicedesk Engineers, Service Engineers en Field Service Engineers in de gelegenheid stelt tot het verkrijgen van remote access, zoals een inbelverbinding of een netwerkverbinding over ethernet, waarmee de apparatuur van het ETS op afstand kan worden beheerd en onderhoud op afstand kan worden verricht op de terminals en de backofficesoftware, dan wordt hiervoor een mindering op de kosten van de SLA in rekening gebracht EINDGEBRUIKER is verantwoordelijk voor deze verbinding vanaf de buitenschil van de locatie tot aan de Magna Carta apparatuur Indien deze verbinding tijdelijk niet aanwezig is of van onvoldoende kwaliteit is dan verplicht EINDGEBRUIKER zich deze verbinding te herstellen Gedurende deze vorm van tijdelijk afwezigheid of onvoldoende kwaliteit van deze verbinding is Magna Carta gerechtigd de overeengekomen oplossingstijd zoals gedefinieerd in naar rato te verlengen Gedurende deze vorm van tijdelijk afwezigheid of onvoldoende kwaliteit van deze verbinding is Magna Carta niet gehouden tot beheer of onderhoud op Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 11

12 afstand. Voor beheer of onderhoud dat op locatie moet worden uitgevoerd omdat de remote verbinding niet aanwezig is, en dat zal worden ingepland wanneer EINDGEBRUIKER daarom verzoekt omdat hij niet een langere dan de overeengekomen oplostijd wil riskeren (4.2.19), gelden alsdan de tarieven zoals opgenomen in deze SLA EINDGEBRUIKER stelt een kundige medewerker ter beschikking die op locatie en gedurende maximaal 30 minuten per geval ondersteuning kan bieden bij het op afstand verhelpen van storingen De verplichtingen van de SLA komen te vervallen indien EINDGEBRUIKER zonder schriftelijke toestemming van Magna Carta apparatuur van Magna Carta verplaatst, wijzigt, toevoegt en/of verwijdert. 4.3 Afbakening en Looptijd Deze SLA heeft betrekking op alle systeemonderdelen van het ETS zoals beschreven in bijlage D De loggegevens van het ETS of de backofficesoftware en/of de administratie van Magna Carta leveren het bewijs, behoudens tegenbewijs, wanneer Magna Carta wordt aangesproken op grond van enige tekortkoming in de nakoming, danwel op grond van enige andere verbintenis op grond van de wet door EINDGEBRUIKER, dan wel diens rechtsopvolgers De PC s, PDA s, andere devices en netwerk(en) waarop de backofficesoftware (FacilityPro Manager) van het ETS werkt, maken geen onderdeel uit van het ETS en vallen dus buiten deze SLA Storingen in het ETS als gevolg van het falen van systemen die geen deel uitmaken van het ETS leiden niet tot de oplossingstijden zoals hierna beschreven. Ook geldt dat de benodigde materialen, onderdelen (hard- en software) en arbeid (inclusief reis- en verblijfskosten) nodig voor het oplossen van deze storingen in rekening zullen worden gebracht aan EINDGEBRUIKER op basis van de in deze overeenkomst genoemde tarieven Storingen die zijn ontstaan doordat EINDGEBRUIKER zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden voor het gebruik van het ETS (zie 4.2) leiden niet tot de oplossingstijden zoals hierna beschreven. Ook geldt dat de benodigde materialen, onderdelen (hard- en software) en arbeid (inclusief reis- en verblijfskosten) nodig voor het oplossen van deze storingen in rekening zullen worden gebracht aan EINDGEBRUIKER op basis van de in deze overeenkomst genoemde tarieven. Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 12

13 4.3.6 Storingen die zijn ontstaan door molest, moedwillig misbruik of anderszins oneigenlijk of onrechtmatig gebruik, inbraak in de apparatuur of software van het systeem (hacken, kraken) of kaartfraude leiden niet tot de oplossingstijden zoals hierna beschreven De beoordeling of er sprake is van molest, moedwillig misbruik of anderszins oneigenlijk of onrechtmatig gebruik, inbraak in de apparatuur of software van het systeem (hacken, kraken) of kaartfraude zal in alle gevallen worden gedaan door een medewerker van Magna Carta. Magna Carta zal daartoe voor wat betreft de software onder andere de loggegevens die het ETS zelf creëert raadplegen. EINDGEBRUIKER is verantwoordelijk voor het veiligstellen van de opslag van deze loggegevens en voor een verantwoord beleid voor loginnamen en wachtwoorden voor de toegang tot de backofficesoftware van het ETS en autorisatieniveaus van gebruikers van die software Wanneer er sprake is van fraude in de vorm van inbraak in de software (hacken, kraken) valt de eventuele gevolgschade niet onder deze SLA c.q. onder de aansprakelijkheid van Magna Carta. Dergelijke fraude leidt niet tot de verplichting voor Magna Carta een nieuwe softwareversie te ontwikkelen Aanvullende dienstverleningen van Magna Carta die geen onderdeel vormen van deze SLA zijn migraties, uitfaseringen of andere activiteiten die niet in deze SLA zijn opgenomen Deze SLA gaat in op DATUM met een initiële looptijd van vijf jaar. De opzegtermijn van de SLA is minimaal 3 maanden voor afloop van de termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden Indien de overeenkomst niet aldus wordt opgezegd wordt deze telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 13

14 5 Servicedesk In het kader van deze SLA zal de 1 e - en/of 2 e -lijns ondersteuning voor het ETS van EINDGEBRUIKER verricht worden door een SERVICE PARTNER. in bijlage F is opgenomen welke partij dit is, welke ondersteuning door die partij zal worden verleend (1 e -lijns, 2 e - lijns, of beide), en eventueel de voor die partij geldende werktijden en responstijden voor zover die afwijken van de in deze SLA opgenomen responstijden. 5.1 Dienstverlening Servicedesk Magna Carta of SERVICE PARTNER stelt een Servicedesk ter beschikking voor het aannemen van servicemeldingen. De Servicedesk is op maandag tot en met vrijdag, van uur tot uur, GMT+1, met uitzondering van de in Nederland geldende feestdagen, bereikbaar via en telefoon Storingsmeldingen en verzoeken om ondersteuning en de afhandeling daarvan zullen worden bijgehouden in een database van servicemeldingen om de kwaliteit van de ondersteuning te kunnen meten. 5.2 Uitgangspunten Servicedesk Medewerkers van EINDGEBRUIKER die met succes de Eindgebruiker-training of de Hot swap-training hebben gevolgd of die zijn opgenomen in bijlage E als zijnde als zodanig geautoriseerd, krijgen toegang tot deskundige ondersteuning wanneer zij servicemeldingen doen Gedurende de looptijd van deze overeenkomst, verplicht Magna Carta of SERVICE PARTNER zich tegenover EINDGEBRUIKER naar beste kunnen vragen van de medewerkers genoemd in te beantwoorden Medewerkers van EINDGEBRUIKER zijn bekend met de procedure voor gebruik van de Servicedesk (5.3) en volgen deze waar mogelijk EINDGEBRUIKER stelt een kundige medewerker ter beschikking die op locatie en gedurende maximaal 30 minuten per geval ondersteuning kan bieden bij het op afstand verhelpen van storingen. Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 14

15 5.2.5 Indien de module Remote access is afgesloten stelt EINDGEBRUIKER Magna Carta of SERVICE PARTNER desgevraagd in de gelegenheid tot het verkrijgen van remote access voor het op afstand oplossen van de storing, zoals beschreven in Het verlenen van service vindt plaats conform de hieronder beschreven procedure. 5.3 Beschikbaarheid & Procedure Procedure voor het aanmelden bij de Servicedesk Alle servicemeldingen worden gedaan door EINDGEBRUIKER Alle servicemeldingen worden per of eventueel telefonisch aangemeld bij de Servicedesk. Een telefonische aanmelding wordt door de receptioniste omgezet in een aanmelding naar de Servicedesk. Servicemeldingen mogen niet worden gedaan bij de Projectleider. Als meldtijd geldt het tijdstip waarop de binnenkomt bij de Servicedesk Een servicemelding dient altijd te worden gedaan met een PO-nummer of opdrachtnummer van de melder. Mocht de oplossing van de storing of de afhandeling van het verzoek om ondersteuning leiden tot een factuur dan zal Magna Carta of SERVICE PARTNER daarop dit PO-nummer of opdrachtnummer vermelden De verzender van een servicemelding per ontvangt daarvan altijd per e- mail een ontvangstbevestiging van de Servicedesk Een Servicedesk Engineer zal vervolgens binnen de maximale responstijd van 4 uur (geteld binnen de openingstijden van de Servicedesk) de servicemelding in behandeling nemen en contact opnemen met de melder Servicemeldingen die binnen komen bij de Servicedesk worden volgens het principe van FIFO (First In First Out) in behandeling genomen. In het geval er duidelijk sprake is van spoed kan hiervan worden afgeweken en wordt een servicemelding eerder in behandeling genomen, en wel zo spoedig mogelijk. De Servicedesk Engineer beslist of er sprake is van spoed. Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 15

16 5.3.7 Bij het in behandeling nemen van een servicemelding wenst Magna Carta of SERVICE PARTNER zoveel mogelijk informatie te ontvangen die van belang kan zijn voor de oplossing. Indien de storing in de software heeft plaatsgevonden, dient deze storing reproduceerbaar te zijn. Aanmeldingen per dienen zoveel mogelijk deze informatie te bevatten. Bij telefonische servicemeldingen wordt alleen de naam en het telefoonnummer van de melder en de eindgebruiker opgenomen en zal de informatie aan de melder gevraagd worden als de Servicedesk Engineer de melder terug belt. Belangrijke informatie is: Naam en klantnummer van EINDGEBRUIKER (zie 2), PO-nummer of opdrachtnummer dat kan worden gebruikt in geval facturering volgt, Naam of type van het product waarop de melding betrekking heeft, de locatie, serienummers en koppelingen, Vermoede datum van eerste optreden van de storing, Gedetailleerde beschrijving van de storing, Waarnemingen zoals: welke lampjes branden op de Magnabox, welke lampjes branden op het opwaardeerstation, welke boodschap staat op de display van de terminal, is er getest of de storing blijft bestaan als de betreffende terminal opnieuw wordt ge-reset, zijn alle stekkers aangesloten, enz., Contactpersoon, adres en telefoonnummer van melder en, indien anders, van een medewerker zoals beschreven in Aan alle servicemeldingen zal Magna Carta of SERVICE PARTNER een nummer ter registratie toekennen, het SID (Servicemelding-IDentificatienummer). De servicemelding zal met dit nummer worden opgenomen in een database van servicemeldingen. De meldtijd wordt hierin ook opgenomen, alsmede het door de melder meegeleverde PO-nummer Indien de Servicedesk Engineer hiertoe besluit zal een Service Engineer worden ingeschakeld om de storing op afstand te helpen op te lossen (2 e -lijns ondersteuning op afstand) Indien de storing niet op afstand kan worden opgelost zal de Servicedesk Enigineer besluiten een Field Service Engineer ter ondersteuning naar de locatie te sturen (2 e -lijns ondersteuning op locatie) Magna Carta stelt 90% van de storingen binnen de SLA-oplossingstijd te zullen herstellen mits de Man-op-locatie module is afgesloten (zie Tabel 1). In uitzonderlijke gevallen zal deze periode langer zijn, waarbij echter na 3 werkdagen nadat de SLA-oplossingstijd is verstreken het recht op vervanging van de hardware producten wordt geboden. Niet in alle gevallen zal vervangende hardware de storing kunnen oplossen. De storing zal dan in behandeling worden genomen door de afdeling R&D van Magna Carta (3 e -lijns ondersteuning). Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 16

17 Dienstverlening Servicedesk Servicedesk Engineer responstijd: maximaal 4 werkuur SLA-oplossingstijd: 2 werkdagen (16 uur) Telefoonnummer Tabel Return Material Authorisation procedure EINDGEBRUIKER is gerechtigd systeemonderdelen terug te sturen voor analyse en reparatie EINDGEBRUIKER wordt geadviseerd contact op te nemen met Magna Carta alvorens goederen retour te zenden EINDGEBRUIKER dient daarbij de procedure aan te houden zoals beschreven in bijlage G In geval van (verlengde) garantie vindt reparatie kosteloos plaats In geval van geen garantie vindt reparatie plaats op basis van offerte en vervolgens uren maal tarief en materialen. Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 17

18 6 Service op locatie Deze paragraaf is uitsluitend van toepassing indien de module Man-op-locatie is afgesloten. 6.1 Service op locatie Magna Carta of SERVICE PARTNER stelt een team van Field Service Engineers ter beschikking voor zowel preventief als correctief onderhoud bij EINDGEBRUIKER op locatie Gedurende de looptijd van deze overeenkomst, verplicht Magna Carta zich tegenover EINDGEBRUIKER naar beste kunnen onderhoud uit te voeren aan het ETS De dienstverlening wordt verricht van maandag tot en met vrijdag, van uur tot uur, GMT+1, met uitzondering van de in Nederland geldende feestdagen. In overleg met EINDGEBRUIKER kan van deze tijden worden afgeweken Het verlenen van service op locatie vindt plaats conform de hieronder beschreven procedure Servicemeldingen en de afhandeling daarvan zullen worden bijgehouden in een database van servicemeldingen om de kwaliteit van de ondersteuning te kunnen meten Service op locatie bestaat uit preventief en correctief onderhoud door Field Service Engineers. 6.2 Uitgangspunten service op locatie EINDGEBRUIKER verleent op verzoek (gedurende werkdagen tenminste van tot uur, GMT+1) toegang aan medewerkers van Magna Carta of SERVICE PARTNER tot elke locatie waar zij werkzaamheden dienen te verrichten voor het systeemonderhoud, inclusief de werkstation(s) van FacilityPro Manager. Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 18

19 6.2.2 EINDGEBRUIKER staat de medewerker van Magna Carta of SERVICE PARTNER toe aanwezige voedingsspanning van 220 Volt te gebruiken en mobiel te telefoneren EINDGEBRUIKER zorgt voor een contactpersoon op locatie In geval van vertraging als gevolg van onvoldoende ondersteuning door EINDGEBRUIKER zullen door Magna Carta of SERVICE PARTNER kosten in rekening worden gebracht. 6.3 Preventief onderhoud Minimaal 1 maal per jaar verricht Magna Carta of SERVICE PARTNER preventief onderhoud aan het ETS Dit onderhoud vindt plaats op initiatief van Magna Carta of SERVICE PARTNER en in overleg met EINDGEBRUIKER De activiteiten die daarbij worden uitgevoerd (indien van toepassing) zijn beschreven in Tabel 2. Onderdeel Bankbiljetlezer Muntsysteem Mechanische delen Muntuitgifte hopper Voeding Kaartuitgifte mechanisme Kaartinname mechanisme Printer Thermische printkop Chipkaartconnector algemeen Chipkaartconnectoren van opwaardeerdstations en kassalezers Bedrading Algemeen Activiteiten Schoonmaken, testen Schoonmaken, testen Schoonmaken, testen op speling, smeren Schoonmaken, testen Voedingsspanningen controleren Schoonmaken, testen Schoonmaken, testen Schoonmaken, testen Schoonmaken, controleren op beschadigingen Schoonmaken, controleren op slijtage, testen Het vervangen van de chipkaartconnector (indien van toepassing) Verbindingen controleren Schoonmaken, smeren waar nodig, controleren op correcte instellingen van de software, functioneel testen Tabel 2 Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 19

20 6.4 Correctief onderhoud De inzet van de Field Service Engineer wordt bepaald door de Servicedesk Engineer met inachtneming van de hieronder genoemde oplossingstijden Magna Carta stelt 90% van de storingen binnen de SLA-oplossingstijd te zullen herstellen mits de Man-op-locatie module is afgesloten (zie Tabel 3). In uitzonderlijke gevallen zal deze periode langer zijn, waarbij echter na 3 werkdagen nadat de SLA-oplossingstijd is verstreken het recht op vervanging van de hardware producten wordt geboden. Niet in alle gevallen zal vervangende hardware de storing kunnen oplossen. De storing zal dan in behandeling worden genomen door de afdeling R&D van Magna Carta (3 e -lijns ondersteuning). Dienstverlening bij correctief onderhoud Field Service Engineer Voorrijkosten Uurtarief Field Service Engineer Materialen SLA-oplossingstijd: 2 werkdagen (16 uur) Geen additionele kosten Geen additionele kosten Geen additionele kosten Tabel Indien er sprake is van molest, moedwillig misbruik of anderszins oneigenlijk of onrechtmatig gebruik, inbraak in de apparatuur of software van het systeem (hacken, kraken) of kaartfraude dat tot het falen van onderdelen van het ETS heeft geleid dan wordt dit onderhoud separaat in rekening gebracht tegen de tarieven zoals opgenomen in bijlage I Er worden ook kosten in rekening gebracht als medewerkers van Magna Carta of SERVICE PARTNER op locatie niet in de gelegenheid worden gesteld de preventieve of correctieve onderhoudswerkzaamheden te verrichten, tegen de tarieven zoals opgenomen in bijlage I. 6.5 Hot swaps De module Hot swap stelt EINDGEBRUIKER in de gelegenheid om storingen die op locatie opgelost moeten worden door een simpele ingreep onmiddellijk op te lossen als ze zich voordoen en zodoende niet te hoeven wachten op een servicebezoek van een Field Service Engineer van Magna Carta Wanneer EINDGEBRUIKER dit wenst kan de module Hot swap worden afgesloten, mits het jaarlijkse SLA-bedrag genoemd in 10 minimaal Magna Carta Eindgebruiker SLA NLED 0122.doc 20

Algemene Voorwaarden Service & Support

Algemene Voorwaarden Service & Support Algemene Voorwaarden Service & Support Telefoon Fax 078 078681 6811414 KvK Internet www.epatra.nl Index 1. ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid en definities 1 2. RMA REGELING DEFECTE PRODUCTEN Algemeen

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

Datascan. RMA procedures

Datascan. RMA procedures atascan Creating print solutions Wat te doen bij ontvangst goederen van atascan? Goederen nauwkeurig controleren met de pakbon op productcode en aantal. Verpakking controleren op beschadiging. Indien de

Nadere informatie

Onderhoud - Reparatie Storingen

Onderhoud - Reparatie Storingen Melag Service Onderhoud - Reparatie Storingen Melag modellen waar deze prijslijst betrekking op heeft: S en VS klasse Modellen: 23S, 23VS, 29S en 29VS N klasse Modellen: Melatronic 15EN, 17EN, 23EN en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Eventuele aanvullende afspraken/bepalingen op de SSO versie 3 zijn in deze overeenkomst gespecificeerd.

Eventuele aanvullende afspraken/bepalingen op de SSO versie 3 zijn in deze overeenkomst gespecificeerd. Serviceovereenkomst tussen, hierna te noemen Opdrachtgever en, hierna te noemen Leverancier. Algemeen: Van toepassing is de standaard serviceovereenkomst van FHI, NEVI Zorg en WIBAZ, SSO versie 3 van 1

Nadere informatie

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:...

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Herstel Service Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Inhoud HERSTEL SERVICE... 3 INLEIDING HERSTEL SERVICE... 3

Nadere informatie

Retour Voorwaarden Lunado Group B.V.

Retour Voorwaarden Lunado Group B.V. Retour Voorwaarden Lunado Group B.V. Definities In deze Retour Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Omschrijving Contracten Geometius biedt u de mogelijkheid om op diverse niveaus uw apparatuur door ons te laten onderhouden, en u te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag;

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag; ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTCLUB.NL Inhoud 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 5. Totstandkoming Overeenkomst 6. De Vervoersdienst

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Hieronder een overzicht van de geboden service per type contract (uitgezonderd de Vx670): Service Excellent Geen SLA

Hieronder een overzicht van de geboden service per type contract (uitgezonderd de Vx670): Service Excellent Geen SLA 1 Inleiding Dit document beschrijft het servicecontract en is van toepassing op alle service contracten die afgesloten worden. De contractvorm die is gedefinieerd is het Excellent contract, welke voor

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Procedures retourgoederen (RMA en CMA)

Procedures retourgoederen (RMA en CMA) Procedures retourgoederen (RMA en CMA) Om de stroom van retourgoederen in de juiste banen te leiden heeft BAS Distributie hiervoor een tweetal procedures ontwikkeld. Er is een duidelijk onderscheidt in

Nadere informatie

Welkom bij PinDirect!

Welkom bij PinDirect! Welkom bij PinDirect! U bent nog maar een paar stappen verwijderd van het huren van een tijdelijke pinautomaat! Vul het aansluitdossier in en voeg kopie(s) legitimatie(s) toe van tekenbevoegde(n). Hulp

Nadere informatie

RMA policy Televic Healthcare (THC)

RMA policy Televic Healthcare (THC) RMA policy Televic Healthcare (THC) Inhoud Identificeer uw product... 1 Type RMA... 2 Logistieke fout:... 2 Technische RMA:... 2 Administratieve RMA:... 3 Afgifte van RMA Nummer... 3 Verzenden van een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Algemene beschrijving. PDS7 FPM NLED 0305.doc

Algemene beschrijving. PDS7 FPM NLED 0305.doc FacilityPro Manager Product Datasheet bestandsnaam: revisie datum: 02052010 PDS7 FPM NLED 0305.doc FacilityPro Manager is de backoffice beheerssoftware voor het efficiënt beheren van een site. Een site

Nadere informatie

OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING

OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING Artikel 1 Onderwerp van overeenkomst Aanbieder verzorgt voor de klant de dienstverlening m.b.t. persoonsalarmering, te weten: 1.1 Het invoeren van relevante gegevens van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Relatie Service Abonnement

Relatie Service Abonnement Relatie Service Abonnement Inclusief 1x preventief onderhoud per winkel per jaar. Inclusief gereduceerd tarief (20%) op bezoek aan de winkel in geval van storing. v.a. 99,- per jaar Inclusief 3% korting

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene reparatie voorwaarden RepairSpot. 1. Definities

Algemene reparatie voorwaarden RepairSpot. 1. Definities 1. Definities In deze algemene reparatie voorwaarden wordt verstaan onder: Reparateur: RepairSpot Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek neerlegt bij Reparateur. Opdracht:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Elephant Dental B.V. Contractnummer: PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Voor DeguDent / Elephant / Austenal / Dentsply Apparatuur. Klantspecificatie: NAW gegevens: Klantnummer: Naam Opdrachtgever:

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Artikel 1 - Algemene definities 1.1 Verkoper: Bizzix, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

Nadere informatie

Algemene Reparatie Voorwaarden Dynafix Care B.V.

Algemene Reparatie Voorwaarden Dynafix Care B.V. Algemene Reparatie Voorwaarden Dynafix Care B.V. Oktober 2015 Algemene Reparatie Voorwaarden Dynafix Care B.V. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanmelden van reparaties

Nadere informatie

De richtlijnen ten aanzien van de service contracten voor de 6400 (geïntegreerd met een kassa) zijn slechts indicatief.

De richtlijnen ten aanzien van de service contracten voor de 6400 (geïntegreerd met een kassa) zijn slechts indicatief. 1 Inleiding Dit document beschrijft de nieuwe service contracten en is van toepassing op alle service contracten die afgesloten worden. De nieuwe contractvormen die gedefinieerd zijn, zijn de Premium en

Nadere informatie

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 1 Service Level GTS-Online helpdesk... 1 Kostenstructuur Helpdesk... 1 Beschrijving en tarieven Helpdesk...

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT 5612 AJ EINDHOVEN T: 040-2390741 F: 040-2390742 E: info@centis-backup.eu w: www.centis-backup.eu 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave......2 2. Definities....2 3. Beveiliging......3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bosch Security Systems Servicehandleiding Benelux

Bosch Security Systems Servicehandleiding Benelux Bosch Security Systems Servicehandleiding Benelux 2 Servicehandleiding Nederland Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. BOSCH REPARATIECENTRUM EUROPA 3 3. HET SERVICEPROCES 4 4. REPARATIES BINNEN DE GARANTIEPERIODE

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

Service overeenkomst

Service overeenkomst Service overeenkomst Hecla Professional Audio Video Systems BV Lintelerweg 40 Postbus 182 7550 AD Hengelo (O) Tel.: (074) 24 80 800 Fax: (074) 26 66 865 www.hecla.nl E-mail: info@hecla.nl Rabobank: 30

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING I N H O U D S O P G A V E S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T Inleiding... 3 Onderhoud op uw Software - Standaard Software onderhoudsovereenkomst...

Nadere informatie

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer»

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» PARTIJEN: De besloten vennootschap UNIS Group B.V., gevestigd te (9001 XZ) Grou aan de Biensma 33A-35A, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

Garantie op de CraftBot PLUS

Garantie op de CraftBot PLUS Garantie op de CraftBot PLUS Wanneer u een CraftBot plus bij ons heeft gekocht heeft u recht op gratis technische ondersteuning. We gaan er van uit dat u de handleiding (Engelstalig) en op onze Nederlandstalige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementen

Algemene voorwaarden abonnementen Algemene voorwaarden abonnementen 0900-8845 is een handelsnaam van AXS ict diensten BV, gevestigd te Capelle aan den IJssel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24317113. Op alle diensten

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERHOUDSVOORWAARDEN EUROSYSTEMS AUTOMATISERING B.V.

ALGEMENE ONDERHOUDSVOORWAARDEN EUROSYSTEMS AUTOMATISERING B.V. ALGEMENE ONDERHOUDSVOORWAARDEN EUROSYSTEMS AUTOMATISERING B.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht - Oktober 2014 / V3.0 Algemene Onderhoudsvoorwaarden Oktober 2014

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Diveoutlet 1.4

Algemene voorwaarden van Diveoutlet 1.4 Algemene voorwaarden van Diveoutlet 1.4 1. DEFINITIES In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: DIVEOUTLET Kantoor: Castellumplein 4, 2235CN, Valkenburg ZH "Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN Stichting Vilans te Utrecht, verder te noemen 'Vilans', in deze vertegenwoordigd door prof. dr. H.L.G.R. Nies, en te , hierna te noemen het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e 1. Defini)es 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profi

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

6.3 Indien PLUIS Beveiligingsdiensten levert aan Opdrachtgever, draagt zij zorg voor het aansluiten van het Beveiligingssysteem op de Alarm-

6.3 Indien PLUIS Beveiligingsdiensten levert aan Opdrachtgever, draagt zij zorg voor het aansluiten van het Beveiligingssysteem op de Alarm- ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: (a) PLUIS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLUIS B.V. (b) Opdrachtgever:

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Inhoud 1. Algemeen p.1 1.1 Disclaimer p.2 1.2 Privacy 2. Bestellen p.3 2.2 Levertijd 3. Bezorgmethode p.4 3.3 Afhalen 4. Betalingsmogelijkheden 5. Afleveren en retourneren p.5 6.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 -

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - INHOUDSOPGAVE 1. Definities... 3 2. Toepasselijkheid... 3 3. Geldigheid... 3 4. Offertes... 4 5. Aansprakelijkheid... 4 6. Facturering en betaling... 5 7. Wijzigen

Nadere informatie

REPARATIE VOORWAARDEN

REPARATIE VOORWAARDEN FOOD + PHONE loyal and social REPAIR, ACCESSOIRES, TIPS & TRICKS Definities In deze algemene reparatie voorwaarden wordt verstaan onder: Dr. ME: reparateur van Dynafix Care B.V. (onderdeel van Dynagroup

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds-

Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds- Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds- en licentievoorwaarden: Met het installeren van de demo-versie doet u geen bestelling en gaat u geen enkele financiële

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Service Voorwaarden Prepaid

Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 01 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................ 3 02 ONDERWERP........................................................

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur Pagina 1 Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur van Rotterdam BV (hierna te noemen ) gevestigd Essebaan 65A te 2908 LJ

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Dianne te Mebel Naam: Instituut Haar en Gezondheid Vestigingsadres: Amstel 186 hs Vestigingsplaats: 1017AG Amsterdam KvK-nummer: 18031821 E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden 2Value bv

Specifieke voorwaarden 2Value bv Specifieke voorwaarden 2Value bv Reiskosten en extra overleg Bij de aanbieding is rekening gehouden met een gespecificeerd aantal overlegmomenten op locatie klant in Nederland voor afstemming en akkoord

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland).

Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland). Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland). Geachte relatie, Ætaire Nederland hecht veel waarde aan het op correcte en snelle wijze beoordelen en afhandelen

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie