Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement"

Transcriptie

1 Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Elk huis heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Grote en kleine reparaties zorgen ervoor dat uw woning in een goede staat blijft. et goed onderhouden van de woning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van huurder én verhuurder. In deze folder leggen we uit hoe we omgaan met het onderhoud van uw woning. Onderhouds-ABC Patrimonium Barendrecht verzorgt het noodzakelijk groot onderhoud aan de huurwoningen. Dat is niet meer dan vanzelfsprekend. Maar hoe zit het met kleinere reparaties en onderhoudswerkzaamheden? In deze folder ziet u welk onderhoud tot de verantwoordelijkheid van de verhuurder behoort en voor welke werkzaamheden u zelf moet zorgen. In het Onderhouds-ABC kunt u snel opzoeken wat bij een reparatie uw rechten en plichten zijn. et gaat daarbij alleen over zaken die Patrimonium heeft aangebracht. ebt u zelf wijzigingen of nieuwe onderdelen in de woning aangebracht, dan zijn reparaties daaraan altijd voor uw rekening. Ook onderhoud en/of reparaties in of aan de woning die het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundig of onjuist gebruik door de huurder, zijn voor uw rekening. ServicePlus-abonnement In deze folder leest u bovendien meer over het ServicePlus-abonnement. Patrimonium Barendrecht biedt u de mogelijkheid dit abonnement af te sluiten. Een groot deel van het huurdersonderhoud voeren we dan voor u uit. De inhoud van het Onderhouds-ABC en het ServicePlus-abonnement is tot stand gekomen na overleg met de Bewonersraad. 1

2 ServicePlus-abonnement Als huurder kunt u het huurdersonderhoud zelf (laten) uitvoeren of tegen kostprijs door Patrimonium laten verrichten. U kunt ook een ServicePlus-abonnement nemen. We voeren dan ongeveer 80 procent van het huurdersonderhoud uit tegen een vast maandelijks bedrag. et gaat om werkzaamheden die normaal voor uw rekening komen. U betaalt dan geen materiaalkosten of voorrijkosten en u bent verzekerd van een deskundige reparatie. Als u belangstelling hebt voor het ServicePlus-abonnement kunt u het bijgevoegde antwoordformulier naar Patrimonium Barendrecht zenden. U kunt zich ook via onze website aanmelden (www.patrimoniumbarendrecht.nl). Kosten U betaalt een klein bedrag per maand voor het ServicePlus-abonnement. Dit bedrag innen we tegelijk met de maandelijks te betalen huur. De prijs is gebaseerd op redelijkheid en is kostendekkend. oor het abonnement geldt een minimum looptijd van één jaar. U kunt het abonnement elke dag opzeggen, maar wel met een opzegtermijn van een maand. et abonnement wordt zo snel mogelijk van kracht na ontvangst van het door u volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. We laten u schriftelijk weten op welke datum het ServicePlus-abonnement ingaat. Patrimonium kan de abonnementsprijs elk jaar aanpassen op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor het huurdersonderhoud in het voorgaande jaar. Inspectie vooraf Meestal voeren we voor aanvang van het abonnement een inspectie uit in uw woning. Als blijkt dat de onderdelen die onder het ServicePlus-abonnement vallen in goede staat zijn, kan het abonnement snel ingaan. Zijn er zaken niet in orde, dan zult u deze eerst in orde moeten brengen. Uiteraard kunnen we deze reparaties voor u uitvoeren tegen een redelijke vergoeding. Komt u uw onderhoudsverplichtingen niet na, dan kunnen we u uitsluiten van het ServicePlus-abonnement of deze opzeggen. uurders met een huurachterstand van meer dan twee maanden kunnen niet deelnemen aan het ServicePlus-abonnement. Dit geldt voor nieuwe aanmeldingen en voor bestaande contracten. oe werkt het ServicePlus-abonnement? Als er iets in uw woning kapot gaat dat onder het ServicePlus-abonnement valt, meldt u dit aan Patrimonium. U doet dit op de gebruikelijke wijze, dus net zoals bij andere reparatieverzoeken. Ook de uitvoering gebeurt net als normaal, binnen redelijke termijn na de melding, in de normale werktijd en zo veel mogelijk na afspraak. Reparatie of vervanging gebeurt alleen als dit noodzakelijk is en onder het abonnement valt. Dit wordt beoordeeld door Patrimonium, net als de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en de keuze van het materiaal. Wanneer de huurder op het afgesproken tijdstip niet thuis is, brengen we voorrijkosten in rekening. 2

3 oor nieuwe huurders kan het abonnement tegelijk met de huurovereenkomst ingaan. et wel of niet aangaan van een ServicePlus-abonnement is uiteraard geheel vrijblijvend. Wat valt onder het ServicePlus-abonnement? De volgende onderhoudswerkzaamheden vallen onder het ServicePlus-abonnement. Bel Repareren/vervangen beldrukker bij voordeur Repareren/vervangen mechanische en elektrische bel bij voordeur Binnen- en buitendeuren Repareren/vervangen scharnieren, deurknop, sluitkom, sluitplaat, kruk, schild, slot van binnendeuren en het smeren (met grafiet) van sloten, scharnieren Centrale verwarming Bijvullen/ontluchten individuele cv Repareren/vervangen vulslang, wartel, sleutel Douche Repareren/vervangen handdouche, doucheslang, opsteekpen, glijstang, zeepbakje, spiegel en planchet Elektra-installatie Repareren/vervangen schakelaar, stopcontact, licht, aansluitpunt Keukenblok Repareren/vervangen scharnieren, sluitingen, handgrepen Repareren/vervangen gootsteenafvoerstop (en ketting) Kranen Onderhoud/repareren kraanonderdelen Leuning astzetten/vervangen leuning, leuninghouder, traphekje Plafonds Repareren/dichtzetten kleine scheuren (geen krimpscheuren) Plinten Repareren/vastzetten/vervangen plafond- en vloerplint Ramen Repareren/vervangen uitzetijzer, combi espanjoletsloten, grendel, sluitplaatje, sluitkom Stofdorpel astzetten/vervangen drempels astzetten/vervangen van tochtprofiel/tochtstrip die onderdeel is van het kozijn 3

4 Toilet Repareren/vervangen toiletbril, brildeksel Wastafel ervangen wastafelafvoerstop (en ketting) Windscherm astzetten privacy-, wind- en terrasscherm 4

5 Onderhouds-ABC Patrimonium Barendrecht heeft verplichtingen bij het onderhoud van haar huurwoningen en woongebouwen. Door onderhoud en reparatie zorgen we ervoor dat u uw woning normaal kunt gebruiken. Enkele werkzaamheden zijn echter voor rekening van de huurder. Dat gebeurt op basis van wettelijke bepalingen (Besluit kleine herstellingen) en de Algemene huurvoorwaarden. Bij de verdeling van de onderhoudswerkzaamheden in huurdersonderhoud of onderhoud voor Patrimonium Barendrecht zijn we uitgegaan van de volgende uitgangspunten: uurdersonderhoud is meestal het gevolg van het normaal en dagelijks gebruik van de onderdelen van het gehuurde. Bij het vaststellen van de onderhoudsverplichtingen van de huurder gaat het in eerste instantie om werkzaamheden die de meeste huurders wel (zelf) kunnen uitvoeren. et Onderhouds-ABC geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de onderhoudsverplichtingen van verhuurder en huurder aan onderdelen in en aan het gehuurde. Indien nodig wordt voorhanden zijnde jurisprudentie over huurders- en verhuurdersverplichtingen erop nageslagen. et Onderhouds-ABC is compleet. et onderhoud aan niet-beschreven onderdelen aan en van de woning is voor rekening van de verhuurder. Alle onderhoudsmaatregelen en reparaties aan het gehuurde, die het gevolg zijn van beschadiging, vernieling, onzorgvuldig onderhoud, ondeskundig of onjuist gebruik door de huurder, komen voor 100 procent voor rekening van de huurder. Dit geldt ook voor (vervolg)schade, veroorzaakt door klusgedrag en/of nalatigheid van de huurder. Bij schade door vandalisme of inbraak (aantoonbaar door een proces-verbaal) komen de kosten voor rekening van de verhuurder. De huurder zal zelf een inboedelverzekering moeten afsluiten. et beste is om een uitgebreide inboedelverzekering te nemen. Onder inboedel verstaan we ook behang, binnenschilderwerk en sauswerk van wanden en plafonds. Ook de door de huurder zelf aangebrachte veranderingen in of aan de woning of van de vorige huurder overgenomen wijzigingen vallen onder de inboedel. Controleer daarom of uw inboedelverzekering de hierboven genoemde zaken wel dekt. Patrimonium Barendrecht is niet aansprakelijk voor schade aan de inboedel van de huurder als deze bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door brand, wateroverlast, storm en/of lekkage. Aansprakelijkheid voor schade aan de inboedel kan wel ontstaan als Patrimonium niet op tijd de vooraf door de huurder gemelde achterstallige onderhoudsklachten herstelt. 5

6 Wanneer Patrimonium onderhoud uitvoert dat voor rekening van de huurder komt, brengt Patrimonium de kosten voor 100 procent in rekening. Dit gebeurt volgens de geldende standaard tarievenlijst. Deze tarievenlijst passen we elk jaar aan aan de kostenontwikkelingen en zenden we op verzoek aan de huurder toe. et wel of niet nakomen van onderhoudsverplichtingen door de huurder wordt waar mogelijk getoetst. Dit kan gebeuren bij mutatie, voorafgaand aan planmatig of grootonderhoud, of vanwege inspecties door de opzichter na melding van een reparatieverzoek. De huurder moet na die controle de gelegenheid krijgen onderhoud alsnog uit te voeren voordat de verhuurder dit doet op kosten van de huurder. Zelf aangebrachte voorzieningen en beplanting van de huurder kunnen het nakomen van onderhoudsverplichtingen door de verhuurder belemmeren. Wanneer de verhuurder (groot)onderhoud wil uitvoeren, moet de huurder alle zelf aangebrachte voorzieningen verwijderen en achter-, boven- of onderliggende oorspronkelijke constructies herstellen. Onderhoud en vervanging van de door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen of wijzigingen, zijn volledig voor rekening van de huurder. Bij de verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder is de verhuurder alleen verantwoordelijk voor die onderdelen die standaard tot het gehuurde behoren. Bij door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen of wijzigingen is de huurder verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Onderdelen Onderhouds-ABC In het hierna volgende overzicht vindt u op alfabetische volgorde onderdelen die in of aan uw woning voorkomen. Per onderdeel is aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden er bij normaal en dagelijks gebruik aan dit onderdeel kunnen worden verricht. In de kolommen ernaast kunt u zien voor wiens rekening de kosten komen. Ook de zaken die onder het ServicePlus-abonnement vallen, zijn in het overzicht aangegeven. et Onderhouds-ABC geldt indien van toepassing ook voor garages en bergruimten. et onderhoud komt voor rekening van de verhuurder. et onderhoud komt voor rekening van de huurder. + et onderhoud komt voor rekening van de huurder, maar is ondergebracht in het ServicePlusabonnement. S et onderhoud komt voor rekening van de huurder, maar is meestal ondergebracht in de servicekosten. Zo zijn het schoonhouden van de ruimten, glasschade en 6

7 ontstoppingsfonds door Patrimonium ondergebracht in de servicekosten. Achter enkele onderdelen staat een S, maar hiervoor betaalt de huurder (nog) niet. et betreft hier diensten die in de toekomst per complex in de servicekosten kunnen worden opgenomen. Trefwoordenlijst onderhoud Onderdeel Soort onderhoud Kosten huurder Aanrecht Zie Keukenblok Aardlekschakelaar Zie Elektrische installatie Afvoer Zie Goot, Gootsteen en Riolering ervangen en repareren van dakafvoeren/goten Repareren van afvoeren van wastafel, douche, gootsteen, toilet en dergelijke, inclusief kettingen en afvoerpluggen Schoonhouden van zwanenhals, putten, douchepluggen en dergelijke Ontstoppen van afvoeren S van wastafel, douche, gootsteen, toilet en dergelijke bij verstoppingen ervangen van afvoersifons en afvoerputten, douchepluggen en dergelijke Afzuiginstallatie Repareren en vervangen van mechanische ventilatie-inrichting inclusief roosters Repareren en reinigen van ventilatiekanalen Schoonhouden van filters en afzuigventielen Afzuigkap Plaatsen, repareren en vervangen afzuigkap van bewoner Afzuigkap Plaatsen, repareren en vervangen afzuigkap van Patrimonium Kosten Patrimonium Opmerkingen Tegelijk uit te voeren met vervangen wastafel en dergelijke Een afzuigkap mag niet op de aanwezige ventilatiekanalen worden aangesloten en mag alleen worden geplaatst na schriftelijke toestemming van Patrimonium 7

8 Balkon Repareren (ook in trappenhuizen) Balkonafvoeren Zie Galerij en Afvoer Beglazing Zie Ruit Behang Plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren Bergingsgang Zie Gemeenschappelijke ruimte Blikseminstallatie Onderhouden en repareren van onderdelen Brievenbus Repareren of vervangen van centrale brievenbussen Repareren of vervangen + in eigen voordeur Bestrating Zie Tuin Buitenverlichting Repareren of vervangen van verlichting op galerijen, niet-openbare parkeerplaatsen en trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten Centraleverwarmingsinstallatie ervangen, repareren, keuren, kosten van storingen, inclusief radiatorkranen Onderhouden en/of + vervangen van vulslangen, wartels, sleutels Bijvullen, ontluchten en resetten van cvinstallaties Dakgoot Zie Goot Dak Repareren en vervangen dak Repareren van dakconstructies/dakbedekking (waaronder dakraam, dakluik en dakkapel) Deurbel Repareren en vervangen van deurbellentableau/huistelefoon/intercominstallatie Repareren van (niet) + bel en belinstallatie Deur (buiten) Buitenzijde deuren Bij verzand, slecht stucwerk graag contact opnemen met Patrimonium + Bij de ketel hoort een beschrijving. ebt u die niet, neem dan contact op met Patrimonium Uitvoering gebeurt zo veel mogelijk volgens de vastgestelde onderhoudsplanning. 8

9 schilderen/repareren en/of vervangen Repareren van hang-ensluitwerk + (deurkrukken en uitzetijzers) inclusief bergingssloten, voor- en achterdeursloten en tochtprofielen Repareren of vervangen van uitgewaaide deuren Schilderen, repareren en/of vervangen van deuren in ruimten en trappenhuizen Schilderen van binnenzijde geveldeuren en deuren in de woning ervangen van hang-ensluitwerk van buitendeuren bij slijtage Deur (binnen) Repareren van + binnendeuren en hangen-sluitwerk Deuropener Repareren en vervangen Douche Repareren van sproeier, + doucheslang, glijstang, opsteekhaak, koppelstuk, doucheputrooster, afvoerstop en stopkettingen, kranen, spiegel, planchet, handdoekhaken, zeepbakje ervangen van wastafelcombinatie bij slijtage, verval of ouderdom Elektrische installatie Repareren of vervangen van bedrading, groepenkast, aardlekschakelaar en elektrische deuropeners Entreeportaal ervangen van stoppen of zekeringen Repareren of vervangen van schakelaars, trekkoorden, wandcontactdozen (stopcontacten) en lichtophangpunten Repareren (indien noodzakelijk) van + Onderhoud dat noodzakelijk is na kortsluiting door elektrische apparaten of overbelasting komt voor rekening van de huurder. De meter is eigendom van Steadin 9

10 entreeportalen en toegangshallen Erfafscheiding Aanbrengen (behalve bij eerste bewoning) en/of wijzigen van reparaties aan erfafscheidingen, schuttingen, tuinmuren, hekken Fonteintje Zie Toilet Fundering erstellen van funderingen Galerij Repareren van galerijen Schoonmaken van balkon- en galerijafvoeren en galerijvloeren Garagedeur Repareren en smeren van hang-en-sluitwerk ervangen vergane deuren Gasinstallatie Repareren of vervangen van gasleidingen binnen de woning achter de meter, die standaard tot de woning behoren Werkzaamheden aan de installatie laten uitvoeren door erkende installateur na toestemming Patrimonium Gaskraan Repareren van gaskranen + Gasmeter is eigendom van Steadin Geiser Gemeenschappelijke ruimte Gootsteen Goot ang-en-sluitwerk ek Zie Warmwatertoestel Schoonmaken en/of glazenwassen van ruimten (hal, portiek, trapportaal, galerijen en bergingsingang) Schoonhouden en leegmaken sifon Ontstoppen van de afvoer Repareren of vervangen van goten en dakafvoeren Schoonmaken van goten en dakafvoeropeningen Zie Deur, Kastenwand, Keukenblok of Raam Zie Erfafscheiding Repareren en vervangen van hekken en hekwerk in trappenhuizen en/of galerijen en op balkons S S S Als de huurder hiervoor betaalt via de servicekosten, voert Patrimonium dit uit ia ontstoppingsfonds uistelefoon Repareren en vervangen intercom/deuropener Intercom Zie uistelefoon Kabelsysteem erhelpen van storingen Onderhoud kabeltelevisiebedrijf Kastenwand Repareren van ingebouwde kasten en kastenwanden inclusief 10

11 Keukenblok Kitvoeg Kozijn (binnen) hang-en-sluitwerk, roedehouders, hangroede, plankdragers, losse lade-indelingen, kastplanken en dergelijke ervangen van keukenblok en aanrechtblad als gevolg van slijtage en ouderdom Repareren/vervangen van scharnieren, sluitingen, handgrepen Repareren/vervangen van gootsteenafvoerstop (en ketting) ervangen van versleten scharnieren ervangen van hangkastjes als gevolg van slijtage, verval of ouderdom Repareren van bovenkastjes, blad, kastplanken, losse ladeindelingen, afvoerstop en afvoerketting, plankdragers, sluitingen, grepen en scharnieren Repareren of vervangen van kitvoegen Schilderen van binnenzijde van gevelkozijnen Klein en dagelijks onderhoud aan eventueel hang-en-sluitwerk Kozijn (buiten) Schilderen van buitenzijde Repareren of vervangen van kozijnen Kraan Repareren van tapkranen, mengkranen en kraanuitlopen voor water (vervangen van kraanleertje) + Repareren van gaskranen bij het gaskooktoestel ervangen van kranen als gevolg van slijtage voor zover standaard in de woning aanwezig Kunststof kozijn Zie Raam en Deur Lamp Zie Buitenverlichting Lekkage Repareren van leidingen die zijn gaan lekken door slijtage Repareren van daklekkage door slijtage Uitvoering gebeurt volgens de onderhoudsplanning en theoretische levensduurverwachting 11

12 Leuning Lift Luchtrooster Mechanische ventilatie Metselwerk Ongedierte Ontstoppen Pad Plafond Planchet Plint Radiator Raam erstellen van waterschade en reparatie van lekkage als gevolg van bevroren leidingen Zie Trap Repareren, vervangen, keuren en verhelpen van liftstoringen en servicebeurten Zie Roosters Zie entilatie Repareren van metselwerk Bestrijden van ongedierte zoals wandluizen, mieren, torren, kevers, vlooien, muizen en zilvervisjes voor zover kosten gering zijn Bestrijden van kakkerlakken, faraomieren, boktorren, wespen, bijen en houtwormen (als gevolg van overmacht) Zie Riolering erstellen en schoonhouden van paden die bij de woningen behoren erstellen en ophogen van de paden die bij een complex behoren Repareren van plafonds in ruimten Repareren van plafondconstructies en losgelaten stucwerk Repareren/dichtzetten kleine scheuren (geen krimpscheuren) Repareren van gaten, pluggen, krimpscheurtjes en dergelijke, in de woning Zie ook Stucwerk Zie Douche Repareren of vervangen van plinten Zie Centraleverwarmingsinstallatie Aan buitenzijde gevelramen schilderen, + + Neem tegen bevriezing voorzorgsmaatregelen, zorg dat u bent verzekerd tegen waterschade 12

13 Raam Regenpijp Riolering Rooster repareren of vervangen Uitgewaaide ramen en dakramen repareren of vervangen Aan binnenzijde gevelkozijnen schilderen, en ook het schilderen van overige ramen binnen de woning Repareren van hang-ensluitwerk van gevelramen Repareren draaikiepramen die niet meer dichtgaan Repareren/vervangen uitzetijzer, combi espanjoletsloten, grendel, sluitplaatje, sluitkom, stofdorpel astzetten/vervangen van tochtprofiel/tochtstrip die onderdeel is van het kozijn In ruimten en trappenhuizen ramen schilderen, repareren en/of vervangen van hang-ensluitwerk Repareren van ruitbreuk van binnendeuren en kozijnen Repareren en vervangen hang-en-sluitwerk van kunststof ramen Schoonhouden en ontstoppen regenwaterafvoer bij eengezinswoningen (zie ook Goten) Ontstoppen van leidingen en putten zoals gootsteenafvoer, doucheen wastafelafvoer, toiletafvoer en fonteinafvoer, wasmachineafvoer, afvoerputje en balkonafvoer Schoonhouden en ontstoppen van gemeenschappelijk riool en standleiding Repareren of vervangen van in de gevel of in de ramen geplaatste ventilatieroosters Repareren of vervangen van overige ventilatieroosters Schoonmaken van alle in + + S S S ia het ontstoppingsfonds ia het ontstoppingsfonds 13

14 Ruit Sanitair Sauswerk de woning aanwezige roosters en gevelroosters ervangen van ruiten in ruimten Repareren/vervangen van zelf aangebrachte ruiten van sierglas, glas in lood en gekleurd glas Zie Toilet, Douche of Wastafel Sausen en/of schilderen van plafonds Ook na reparatiewerkzaamheden en/of vernieuwen door Patrimonium moet de huurder schilder- en behangwerk uitvoeren Schakelaar Zie Elektrische installatie Scharnier Zie Deur, Kastenwand, Keukenblok of Raam Schilderwerk Schilderen in ruimten en aan de buitenzijde van de woning (inclusief schuur) Schilderen binnen de woning Schilderen van schutting, binnenzijde zolderberging, berging, balkonkast en schuur, als deze geen eigendom van Patrimonium is Schoorsteen egen van schoorstenen Schotelantenne Repareren en vervangen Schotelantennes zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Patrimonium Schutting Slot Spiegel Standleiding Stoppen Stortbak Stucwerk Tegelwerk Zie Erfafscheiding Zie Deur, Raam, Kastenwand en Brievenbus Zie Douche Zie Riolering Zie Elektrische installatie Zie Toilet Repareren (grote reparatie) van loszittend stucwerk Repareren van stucwerk door beschadigingen, gaten, pluggen en krimpscheurtjes ervangen van loslatende en doorslaande tegels die 14

15 standaard tot de woning behoren Telefoon Aansluiten van telefoon Timmerwerk Repareren van timmerwerk Tochtstrip Repareren en vervangen + van tochtstrippen die onderdeel zijn van het kozijnprofiel Toilet Repareren, vastzetten, + vernieuwen bril en trekker of drukknop van stortbak ervangen van drijver en vlotterkraan in stortbak (reservoir) ervangen closetpot, reservoir (stortbak) en hoek-stop-kraan bij slijtage Trap Repareren in ruimten van trappen, brandtrappen, leuningen en trappenhuizen Repareren en vervangen van houten binnentrappen, vlizotrappen en leuningen als gevolg van slijtage of verval astzetten/vervangen + leuning, leuninghouder, traphekje Tuin Aanleggen en onderhouden van bij de woning behorende tuin, zoals beplanten, snoeien van bomen en struiken, rooien van te grote bomen en knippen van hagen, repareren en vervangen van bestrating, terras, hek, schuttingen en andere erfafscheidingen Onderhouden en vervangen van groenvoorzieningen Schoonmaken, repareren of vervangen van drainageleidingen Repareren (kleine reparaties) en ophogen van de bestrating naar de woning Ophogen, herstellen van bestrating Als dit met normale middelen niet meer is te herstellen uurders kunnen één keer per vijf jaar gratis één kubieke meter zand bestellen bij Patrimonium ensterbank Repareren en vervangen Als stenen niet 15

16 entilatie erlichting erstopping loer Wandafwerking Warmtemeter Warmwatertoestel Wastafel Waterleiding Watermeter Windscherm van stenen van vensterbanken ervangen van vensterbanken bij verval, slijtage en ouderdom Zie Afzuiginstallatie Repareren en reinigen van ventilatiekanalen Zie Buitenverlichting Zie Riolering Repareren of vervangen van vloerbalken, vloerdelen en alles wat tot de vloerconstructie behoort Repareren van losliggende cementdekvloeren en tegelvloer die standaard tot de woning behoren Opnemen en opnieuw leggen van vloerbedekking na uitvoering van onderhoudswerkzaamheden Repareren van de vloerafwerking als gevolg van beschadigingen van vloertegels of zelf aangebrachte vloerbedekking, tegelvloeren Repareren van vloeren in ruimten Zie Stucwerk, Schilderwerk en Behang erstellen van schade aan warmtemeters Repareren en vervangen van boiler ervangen wastafel, fonteintje, lavet en dergelijke Repareren en vervangen van leidingen vanaf de watermeter naar de woning Zie Waterleiding Periodiek vervangen en repareren astzetten privacy-, winden terrasscherm + meer verkrijgbaar zijn, wordt een nieuwe MDFvensterbank over de oude gelegd Als de boiler via Patrimonium wordt gehuurd Leidingwerk tot aan de watermeter en de meter zelf zijn eigendom van Evides 16

17 Witten Zie Sauswerk ervangen van zwanenhals bij slijtage 17

18 Contactgegevens Bezoekadres Patrimonium Barendrecht Londen LA Barendrecht Postadres Postbus AA Barendrecht Openingstijden Patrimonium Barendrecht is open van maandag tot en met donderdag van 8 uur tot half 5 en vrijdag van 8 tot 12 uur. Telefoon algemeen (0180) reparatieverzoek (0180) Internet en Internet Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 18

19 Aanmelding ServicePlus-abonnement Ik meld me aan voor het ServicePlus-abonnement. Naam en voorletters: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer thuis: Telefoonnummer mobiel: adres: M/ De kosten voor het ServicePlus-abonnement zijn 5,99 per maand inclusief btw. Dit bedrag wordt maandelijks verwerkt in de servicekosten en meegenomen in de bruto-huurprijs. et abonnement gaat per direct in. oorwaarden: Aanmelden is gratis. U betaalt geen administratiekosten. U bent volledig op de hoogte van de inhoud van het Onderhouds-ABC en het ServicePlusabonnement. et abonnement geldt voor minimaal één jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar. De opzegtermijn is één maand. et abonnement vervalt automatisch bij het opzeggen van de huur. Patrimonium Barendrecht kan de inhoud van het ServicePlus-abonnement en de abonnementsprijs jaarlijks wijzigen. U ontvangt hierover altijd bericht. Datum: andtekening: U kunt dit formulier toesturen aan Patrimonium Barendrecht of mailen naar U kunt het ook vinden op onze website. 19

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C U heeft zojuist een huurcontract met Laurens Wonen afgesloten voor een woning in één van onze woongebouwen. Wij heten u hartelijk welkom

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

HET ABC VAN HET ONDERHOUD

HET ABC VAN HET ONDERHOUD ET ABC VAN ET ONDEROUD Voor uw woonplezier en voor oedestede is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud is. uurders en verhuurder hebben allebei een aantal verplichtingen

Nadere informatie

VerstandigVerhuren met 123Wonen

VerstandigVerhuren met 123Wonen erstandigerhuren met 123Wonen Alles wat u moet weten over verstandig verhuren D u m la v Ne l n! andleiding voor verstandig verhuren Een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd erhuren is een

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties: wie doet wat?

Onderhoud en reparaties: wie doet wat? nderhoud en reparaties: wie doet wat? In deze folder leest u over het onderhoud en reparaties aan uw woning. Wat doet WZ en wat doet u zelf? nderhoud en reparaties voor de verhuurder en huurder nderhoud

Nadere informatie

Instandhouding door de verhuurder

Instandhouding door de verhuurder nderhouds-a et huis waarin u woont of gaat wonen moet worden onderhouden. at is een zaak van en ver samen. oms is echter niet helemaal duidelijk wie nu precies wat moet doen. it boekje geeft antwoord op

Nadere informatie

Reparaties, Onderhoud & Tips

Reparaties, Onderhoud & Tips adres Bedrijvencentrum New Element Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht Reparaties, Onderhoud & Tips correspondentieadres Postbus 85183 3508 AD Utrecht openingstijden ma t/m vr. 09.00-17.00 telefoon 030 711

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

> Klein dagelijks onderhoud

> Klein dagelijks onderhoud > Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud Woonstichting St. Joseph biedt een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u wie voor de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de

Nadere informatie

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat 28/06-12 Weidestraat 2 Postbus 212 5240 AE Rosmalen T. 073 851 00 00 F. 073 851 00 10 E. info@kleinemeierij.nl I. www.kleinemeierij.nl voert

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Klein dagelijks onderhoud

Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud heeft een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u voor wie de kosten zijn van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de woning. In het onderhoudsoverzicht

Nadere informatie

Reparaties / Onderhoud

Reparaties / Onderhoud december 2006 Reparaties / Onderhoud Bijlage In deze bijlage leest u welke reparaties en onderhoudswerkzaamheden WoonGoed 2-Duizend voor u uitvoert en voor welke reparaties u zelf verantwoordelijk bent.

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie