Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement"

Transcriptie

1 Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Elk huis heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Grote en kleine reparaties zorgen ervoor dat uw woning in een goede staat blijft. et goed onderhouden van de woning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van huurder én verhuurder. In deze folder leggen we uit hoe we omgaan met het onderhoud van uw woning. Onderhouds-ABC Patrimonium Barendrecht verzorgt het noodzakelijk groot onderhoud aan de huurwoningen. Dat is niet meer dan vanzelfsprekend. Maar hoe zit het met kleinere reparaties en onderhoudswerkzaamheden? In deze folder ziet u welk onderhoud tot de verantwoordelijkheid van de verhuurder behoort en voor welke werkzaamheden u zelf moet zorgen. In het Onderhouds-ABC kunt u snel opzoeken wat bij een reparatie uw rechten en plichten zijn. et gaat daarbij alleen over zaken die Patrimonium heeft aangebracht. ebt u zelf wijzigingen of nieuwe onderdelen in de woning aangebracht, dan zijn reparaties daaraan altijd voor uw rekening. Ook onderhoud en/of reparaties in of aan de woning die het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundig of onjuist gebruik door de huurder, zijn voor uw rekening. ServicePlus-abonnement In deze folder leest u bovendien meer over het ServicePlus-abonnement. Patrimonium Barendrecht biedt u de mogelijkheid dit abonnement af te sluiten. Een groot deel van het huurdersonderhoud voeren we dan voor u uit. De inhoud van het Onderhouds-ABC en het ServicePlus-abonnement is tot stand gekomen na overleg met de Bewonersraad. 1

2 ServicePlus-abonnement Als huurder kunt u het huurdersonderhoud zelf (laten) uitvoeren of tegen kostprijs door Patrimonium laten verrichten. U kunt ook een ServicePlus-abonnement nemen. We voeren dan ongeveer 80 procent van het huurdersonderhoud uit tegen een vast maandelijks bedrag. et gaat om werkzaamheden die normaal voor uw rekening komen. U betaalt dan geen materiaalkosten of voorrijkosten en u bent verzekerd van een deskundige reparatie. Als u belangstelling hebt voor het ServicePlus-abonnement kunt u het bijgevoegde antwoordformulier naar Patrimonium Barendrecht zenden. U kunt zich ook via onze website aanmelden (www.patrimoniumbarendrecht.nl). Kosten U betaalt een klein bedrag per maand voor het ServicePlus-abonnement. Dit bedrag innen we tegelijk met de maandelijks te betalen huur. De prijs is gebaseerd op redelijkheid en is kostendekkend. oor het abonnement geldt een minimum looptijd van één jaar. U kunt het abonnement elke dag opzeggen, maar wel met een opzegtermijn van een maand. et abonnement wordt zo snel mogelijk van kracht na ontvangst van het door u volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. We laten u schriftelijk weten op welke datum het ServicePlus-abonnement ingaat. Patrimonium kan de abonnementsprijs elk jaar aanpassen op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor het huurdersonderhoud in het voorgaande jaar. Inspectie vooraf Meestal voeren we voor aanvang van het abonnement een inspectie uit in uw woning. Als blijkt dat de onderdelen die onder het ServicePlus-abonnement vallen in goede staat zijn, kan het abonnement snel ingaan. Zijn er zaken niet in orde, dan zult u deze eerst in orde moeten brengen. Uiteraard kunnen we deze reparaties voor u uitvoeren tegen een redelijke vergoeding. Komt u uw onderhoudsverplichtingen niet na, dan kunnen we u uitsluiten van het ServicePlus-abonnement of deze opzeggen. uurders met een huurachterstand van meer dan twee maanden kunnen niet deelnemen aan het ServicePlus-abonnement. Dit geldt voor nieuwe aanmeldingen en voor bestaande contracten. oe werkt het ServicePlus-abonnement? Als er iets in uw woning kapot gaat dat onder het ServicePlus-abonnement valt, meldt u dit aan Patrimonium. U doet dit op de gebruikelijke wijze, dus net zoals bij andere reparatieverzoeken. Ook de uitvoering gebeurt net als normaal, binnen redelijke termijn na de melding, in de normale werktijd en zo veel mogelijk na afspraak. Reparatie of vervanging gebeurt alleen als dit noodzakelijk is en onder het abonnement valt. Dit wordt beoordeeld door Patrimonium, net als de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en de keuze van het materiaal. Wanneer de huurder op het afgesproken tijdstip niet thuis is, brengen we voorrijkosten in rekening. 2

3 oor nieuwe huurders kan het abonnement tegelijk met de huurovereenkomst ingaan. et wel of niet aangaan van een ServicePlus-abonnement is uiteraard geheel vrijblijvend. Wat valt onder het ServicePlus-abonnement? De volgende onderhoudswerkzaamheden vallen onder het ServicePlus-abonnement. Bel Repareren/vervangen beldrukker bij voordeur Repareren/vervangen mechanische en elektrische bel bij voordeur Binnen- en buitendeuren Repareren/vervangen scharnieren, deurknop, sluitkom, sluitplaat, kruk, schild, slot van binnendeuren en het smeren (met grafiet) van sloten, scharnieren Centrale verwarming Bijvullen/ontluchten individuele cv Repareren/vervangen vulslang, wartel, sleutel Douche Repareren/vervangen handdouche, doucheslang, opsteekpen, glijstang, zeepbakje, spiegel en planchet Elektra-installatie Repareren/vervangen schakelaar, stopcontact, licht, aansluitpunt Keukenblok Repareren/vervangen scharnieren, sluitingen, handgrepen Repareren/vervangen gootsteenafvoerstop (en ketting) Kranen Onderhoud/repareren kraanonderdelen Leuning astzetten/vervangen leuning, leuninghouder, traphekje Plafonds Repareren/dichtzetten kleine scheuren (geen krimpscheuren) Plinten Repareren/vastzetten/vervangen plafond- en vloerplint Ramen Repareren/vervangen uitzetijzer, combi espanjoletsloten, grendel, sluitplaatje, sluitkom Stofdorpel astzetten/vervangen drempels astzetten/vervangen van tochtprofiel/tochtstrip die onderdeel is van het kozijn 3

4 Toilet Repareren/vervangen toiletbril, brildeksel Wastafel ervangen wastafelafvoerstop (en ketting) Windscherm astzetten privacy-, wind- en terrasscherm 4

5 Onderhouds-ABC Patrimonium Barendrecht heeft verplichtingen bij het onderhoud van haar huurwoningen en woongebouwen. Door onderhoud en reparatie zorgen we ervoor dat u uw woning normaal kunt gebruiken. Enkele werkzaamheden zijn echter voor rekening van de huurder. Dat gebeurt op basis van wettelijke bepalingen (Besluit kleine herstellingen) en de Algemene huurvoorwaarden. Bij de verdeling van de onderhoudswerkzaamheden in huurdersonderhoud of onderhoud voor Patrimonium Barendrecht zijn we uitgegaan van de volgende uitgangspunten: uurdersonderhoud is meestal het gevolg van het normaal en dagelijks gebruik van de onderdelen van het gehuurde. Bij het vaststellen van de onderhoudsverplichtingen van de huurder gaat het in eerste instantie om werkzaamheden die de meeste huurders wel (zelf) kunnen uitvoeren. et Onderhouds-ABC geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de onderhoudsverplichtingen van verhuurder en huurder aan onderdelen in en aan het gehuurde. Indien nodig wordt voorhanden zijnde jurisprudentie over huurders- en verhuurdersverplichtingen erop nageslagen. et Onderhouds-ABC is compleet. et onderhoud aan niet-beschreven onderdelen aan en van de woning is voor rekening van de verhuurder. Alle onderhoudsmaatregelen en reparaties aan het gehuurde, die het gevolg zijn van beschadiging, vernieling, onzorgvuldig onderhoud, ondeskundig of onjuist gebruik door de huurder, komen voor 100 procent voor rekening van de huurder. Dit geldt ook voor (vervolg)schade, veroorzaakt door klusgedrag en/of nalatigheid van de huurder. Bij schade door vandalisme of inbraak (aantoonbaar door een proces-verbaal) komen de kosten voor rekening van de verhuurder. De huurder zal zelf een inboedelverzekering moeten afsluiten. et beste is om een uitgebreide inboedelverzekering te nemen. Onder inboedel verstaan we ook behang, binnenschilderwerk en sauswerk van wanden en plafonds. Ook de door de huurder zelf aangebrachte veranderingen in of aan de woning of van de vorige huurder overgenomen wijzigingen vallen onder de inboedel. Controleer daarom of uw inboedelverzekering de hierboven genoemde zaken wel dekt. Patrimonium Barendrecht is niet aansprakelijk voor schade aan de inboedel van de huurder als deze bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door brand, wateroverlast, storm en/of lekkage. Aansprakelijkheid voor schade aan de inboedel kan wel ontstaan als Patrimonium niet op tijd de vooraf door de huurder gemelde achterstallige onderhoudsklachten herstelt. 5

6 Wanneer Patrimonium onderhoud uitvoert dat voor rekening van de huurder komt, brengt Patrimonium de kosten voor 100 procent in rekening. Dit gebeurt volgens de geldende standaard tarievenlijst. Deze tarievenlijst passen we elk jaar aan aan de kostenontwikkelingen en zenden we op verzoek aan de huurder toe. et wel of niet nakomen van onderhoudsverplichtingen door de huurder wordt waar mogelijk getoetst. Dit kan gebeuren bij mutatie, voorafgaand aan planmatig of grootonderhoud, of vanwege inspecties door de opzichter na melding van een reparatieverzoek. De huurder moet na die controle de gelegenheid krijgen onderhoud alsnog uit te voeren voordat de verhuurder dit doet op kosten van de huurder. Zelf aangebrachte voorzieningen en beplanting van de huurder kunnen het nakomen van onderhoudsverplichtingen door de verhuurder belemmeren. Wanneer de verhuurder (groot)onderhoud wil uitvoeren, moet de huurder alle zelf aangebrachte voorzieningen verwijderen en achter-, boven- of onderliggende oorspronkelijke constructies herstellen. Onderhoud en vervanging van de door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen of wijzigingen, zijn volledig voor rekening van de huurder. Bij de verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder is de verhuurder alleen verantwoordelijk voor die onderdelen die standaard tot het gehuurde behoren. Bij door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen of wijzigingen is de huurder verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Onderdelen Onderhouds-ABC In het hierna volgende overzicht vindt u op alfabetische volgorde onderdelen die in of aan uw woning voorkomen. Per onderdeel is aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden er bij normaal en dagelijks gebruik aan dit onderdeel kunnen worden verricht. In de kolommen ernaast kunt u zien voor wiens rekening de kosten komen. Ook de zaken die onder het ServicePlus-abonnement vallen, zijn in het overzicht aangegeven. et Onderhouds-ABC geldt indien van toepassing ook voor garages en bergruimten. et onderhoud komt voor rekening van de verhuurder. et onderhoud komt voor rekening van de huurder. + et onderhoud komt voor rekening van de huurder, maar is ondergebracht in het ServicePlusabonnement. S et onderhoud komt voor rekening van de huurder, maar is meestal ondergebracht in de servicekosten. Zo zijn het schoonhouden van de ruimten, glasschade en 6

7 ontstoppingsfonds door Patrimonium ondergebracht in de servicekosten. Achter enkele onderdelen staat een S, maar hiervoor betaalt de huurder (nog) niet. et betreft hier diensten die in de toekomst per complex in de servicekosten kunnen worden opgenomen. Trefwoordenlijst onderhoud Onderdeel Soort onderhoud Kosten huurder Aanrecht Zie Keukenblok Aardlekschakelaar Zie Elektrische installatie Afvoer Zie Goot, Gootsteen en Riolering ervangen en repareren van dakafvoeren/goten Repareren van afvoeren van wastafel, douche, gootsteen, toilet en dergelijke, inclusief kettingen en afvoerpluggen Schoonhouden van zwanenhals, putten, douchepluggen en dergelijke Ontstoppen van afvoeren S van wastafel, douche, gootsteen, toilet en dergelijke bij verstoppingen ervangen van afvoersifons en afvoerputten, douchepluggen en dergelijke Afzuiginstallatie Repareren en vervangen van mechanische ventilatie-inrichting inclusief roosters Repareren en reinigen van ventilatiekanalen Schoonhouden van filters en afzuigventielen Afzuigkap Plaatsen, repareren en vervangen afzuigkap van bewoner Afzuigkap Plaatsen, repareren en vervangen afzuigkap van Patrimonium Kosten Patrimonium Opmerkingen Tegelijk uit te voeren met vervangen wastafel en dergelijke Een afzuigkap mag niet op de aanwezige ventilatiekanalen worden aangesloten en mag alleen worden geplaatst na schriftelijke toestemming van Patrimonium 7

8 Balkon Repareren (ook in trappenhuizen) Balkonafvoeren Zie Galerij en Afvoer Beglazing Zie Ruit Behang Plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren Bergingsgang Zie Gemeenschappelijke ruimte Blikseminstallatie Onderhouden en repareren van onderdelen Brievenbus Repareren of vervangen van centrale brievenbussen Repareren of vervangen + in eigen voordeur Bestrating Zie Tuin Buitenverlichting Repareren of vervangen van verlichting op galerijen, niet-openbare parkeerplaatsen en trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten Centraleverwarmingsinstallatie ervangen, repareren, keuren, kosten van storingen, inclusief radiatorkranen Onderhouden en/of + vervangen van vulslangen, wartels, sleutels Bijvullen, ontluchten en resetten van cvinstallaties Dakgoot Zie Goot Dak Repareren en vervangen dak Repareren van dakconstructies/dakbedekking (waaronder dakraam, dakluik en dakkapel) Deurbel Repareren en vervangen van deurbellentableau/huistelefoon/intercominstallatie Repareren van (niet) + bel en belinstallatie Deur (buiten) Buitenzijde deuren Bij verzand, slecht stucwerk graag contact opnemen met Patrimonium + Bij de ketel hoort een beschrijving. ebt u die niet, neem dan contact op met Patrimonium Uitvoering gebeurt zo veel mogelijk volgens de vastgestelde onderhoudsplanning. 8

9 schilderen/repareren en/of vervangen Repareren van hang-ensluitwerk + (deurkrukken en uitzetijzers) inclusief bergingssloten, voor- en achterdeursloten en tochtprofielen Repareren of vervangen van uitgewaaide deuren Schilderen, repareren en/of vervangen van deuren in ruimten en trappenhuizen Schilderen van binnenzijde geveldeuren en deuren in de woning ervangen van hang-ensluitwerk van buitendeuren bij slijtage Deur (binnen) Repareren van + binnendeuren en hangen-sluitwerk Deuropener Repareren en vervangen Douche Repareren van sproeier, + doucheslang, glijstang, opsteekhaak, koppelstuk, doucheputrooster, afvoerstop en stopkettingen, kranen, spiegel, planchet, handdoekhaken, zeepbakje ervangen van wastafelcombinatie bij slijtage, verval of ouderdom Elektrische installatie Repareren of vervangen van bedrading, groepenkast, aardlekschakelaar en elektrische deuropeners Entreeportaal ervangen van stoppen of zekeringen Repareren of vervangen van schakelaars, trekkoorden, wandcontactdozen (stopcontacten) en lichtophangpunten Repareren (indien noodzakelijk) van + Onderhoud dat noodzakelijk is na kortsluiting door elektrische apparaten of overbelasting komt voor rekening van de huurder. De meter is eigendom van Steadin 9

10 entreeportalen en toegangshallen Erfafscheiding Aanbrengen (behalve bij eerste bewoning) en/of wijzigen van reparaties aan erfafscheidingen, schuttingen, tuinmuren, hekken Fonteintje Zie Toilet Fundering erstellen van funderingen Galerij Repareren van galerijen Schoonmaken van balkon- en galerijafvoeren en galerijvloeren Garagedeur Repareren en smeren van hang-en-sluitwerk ervangen vergane deuren Gasinstallatie Repareren of vervangen van gasleidingen binnen de woning achter de meter, die standaard tot de woning behoren Werkzaamheden aan de installatie laten uitvoeren door erkende installateur na toestemming Patrimonium Gaskraan Repareren van gaskranen + Gasmeter is eigendom van Steadin Geiser Gemeenschappelijke ruimte Gootsteen Goot ang-en-sluitwerk ek Zie Warmwatertoestel Schoonmaken en/of glazenwassen van ruimten (hal, portiek, trapportaal, galerijen en bergingsingang) Schoonhouden en leegmaken sifon Ontstoppen van de afvoer Repareren of vervangen van goten en dakafvoeren Schoonmaken van goten en dakafvoeropeningen Zie Deur, Kastenwand, Keukenblok of Raam Zie Erfafscheiding Repareren en vervangen van hekken en hekwerk in trappenhuizen en/of galerijen en op balkons S S S Als de huurder hiervoor betaalt via de servicekosten, voert Patrimonium dit uit ia ontstoppingsfonds uistelefoon Repareren en vervangen intercom/deuropener Intercom Zie uistelefoon Kabelsysteem erhelpen van storingen Onderhoud kabeltelevisiebedrijf Kastenwand Repareren van ingebouwde kasten en kastenwanden inclusief 10

11 Keukenblok Kitvoeg Kozijn (binnen) hang-en-sluitwerk, roedehouders, hangroede, plankdragers, losse lade-indelingen, kastplanken en dergelijke ervangen van keukenblok en aanrechtblad als gevolg van slijtage en ouderdom Repareren/vervangen van scharnieren, sluitingen, handgrepen Repareren/vervangen van gootsteenafvoerstop (en ketting) ervangen van versleten scharnieren ervangen van hangkastjes als gevolg van slijtage, verval of ouderdom Repareren van bovenkastjes, blad, kastplanken, losse ladeindelingen, afvoerstop en afvoerketting, plankdragers, sluitingen, grepen en scharnieren Repareren of vervangen van kitvoegen Schilderen van binnenzijde van gevelkozijnen Klein en dagelijks onderhoud aan eventueel hang-en-sluitwerk Kozijn (buiten) Schilderen van buitenzijde Repareren of vervangen van kozijnen Kraan Repareren van tapkranen, mengkranen en kraanuitlopen voor water (vervangen van kraanleertje) + Repareren van gaskranen bij het gaskooktoestel ervangen van kranen als gevolg van slijtage voor zover standaard in de woning aanwezig Kunststof kozijn Zie Raam en Deur Lamp Zie Buitenverlichting Lekkage Repareren van leidingen die zijn gaan lekken door slijtage Repareren van daklekkage door slijtage Uitvoering gebeurt volgens de onderhoudsplanning en theoretische levensduurverwachting 11

12 Leuning Lift Luchtrooster Mechanische ventilatie Metselwerk Ongedierte Ontstoppen Pad Plafond Planchet Plint Radiator Raam erstellen van waterschade en reparatie van lekkage als gevolg van bevroren leidingen Zie Trap Repareren, vervangen, keuren en verhelpen van liftstoringen en servicebeurten Zie Roosters Zie entilatie Repareren van metselwerk Bestrijden van ongedierte zoals wandluizen, mieren, torren, kevers, vlooien, muizen en zilvervisjes voor zover kosten gering zijn Bestrijden van kakkerlakken, faraomieren, boktorren, wespen, bijen en houtwormen (als gevolg van overmacht) Zie Riolering erstellen en schoonhouden van paden die bij de woningen behoren erstellen en ophogen van de paden die bij een complex behoren Repareren van plafonds in ruimten Repareren van plafondconstructies en losgelaten stucwerk Repareren/dichtzetten kleine scheuren (geen krimpscheuren) Repareren van gaten, pluggen, krimpscheurtjes en dergelijke, in de woning Zie ook Stucwerk Zie Douche Repareren of vervangen van plinten Zie Centraleverwarmingsinstallatie Aan buitenzijde gevelramen schilderen, + + Neem tegen bevriezing voorzorgsmaatregelen, zorg dat u bent verzekerd tegen waterschade 12

13 Raam Regenpijp Riolering Rooster repareren of vervangen Uitgewaaide ramen en dakramen repareren of vervangen Aan binnenzijde gevelkozijnen schilderen, en ook het schilderen van overige ramen binnen de woning Repareren van hang-ensluitwerk van gevelramen Repareren draaikiepramen die niet meer dichtgaan Repareren/vervangen uitzetijzer, combi espanjoletsloten, grendel, sluitplaatje, sluitkom, stofdorpel astzetten/vervangen van tochtprofiel/tochtstrip die onderdeel is van het kozijn In ruimten en trappenhuizen ramen schilderen, repareren en/of vervangen van hang-ensluitwerk Repareren van ruitbreuk van binnendeuren en kozijnen Repareren en vervangen hang-en-sluitwerk van kunststof ramen Schoonhouden en ontstoppen regenwaterafvoer bij eengezinswoningen (zie ook Goten) Ontstoppen van leidingen en putten zoals gootsteenafvoer, doucheen wastafelafvoer, toiletafvoer en fonteinafvoer, wasmachineafvoer, afvoerputje en balkonafvoer Schoonhouden en ontstoppen van gemeenschappelijk riool en standleiding Repareren of vervangen van in de gevel of in de ramen geplaatste ventilatieroosters Repareren of vervangen van overige ventilatieroosters Schoonmaken van alle in + + S S S ia het ontstoppingsfonds ia het ontstoppingsfonds 13

14 Ruit Sanitair Sauswerk de woning aanwezige roosters en gevelroosters ervangen van ruiten in ruimten Repareren/vervangen van zelf aangebrachte ruiten van sierglas, glas in lood en gekleurd glas Zie Toilet, Douche of Wastafel Sausen en/of schilderen van plafonds Ook na reparatiewerkzaamheden en/of vernieuwen door Patrimonium moet de huurder schilder- en behangwerk uitvoeren Schakelaar Zie Elektrische installatie Scharnier Zie Deur, Kastenwand, Keukenblok of Raam Schilderwerk Schilderen in ruimten en aan de buitenzijde van de woning (inclusief schuur) Schilderen binnen de woning Schilderen van schutting, binnenzijde zolderberging, berging, balkonkast en schuur, als deze geen eigendom van Patrimonium is Schoorsteen egen van schoorstenen Schotelantenne Repareren en vervangen Schotelantennes zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Patrimonium Schutting Slot Spiegel Standleiding Stoppen Stortbak Stucwerk Tegelwerk Zie Erfafscheiding Zie Deur, Raam, Kastenwand en Brievenbus Zie Douche Zie Riolering Zie Elektrische installatie Zie Toilet Repareren (grote reparatie) van loszittend stucwerk Repareren van stucwerk door beschadigingen, gaten, pluggen en krimpscheurtjes ervangen van loslatende en doorslaande tegels die 14

15 standaard tot de woning behoren Telefoon Aansluiten van telefoon Timmerwerk Repareren van timmerwerk Tochtstrip Repareren en vervangen + van tochtstrippen die onderdeel zijn van het kozijnprofiel Toilet Repareren, vastzetten, + vernieuwen bril en trekker of drukknop van stortbak ervangen van drijver en vlotterkraan in stortbak (reservoir) ervangen closetpot, reservoir (stortbak) en hoek-stop-kraan bij slijtage Trap Repareren in ruimten van trappen, brandtrappen, leuningen en trappenhuizen Repareren en vervangen van houten binnentrappen, vlizotrappen en leuningen als gevolg van slijtage of verval astzetten/vervangen + leuning, leuninghouder, traphekje Tuin Aanleggen en onderhouden van bij de woning behorende tuin, zoals beplanten, snoeien van bomen en struiken, rooien van te grote bomen en knippen van hagen, repareren en vervangen van bestrating, terras, hek, schuttingen en andere erfafscheidingen Onderhouden en vervangen van groenvoorzieningen Schoonmaken, repareren of vervangen van drainageleidingen Repareren (kleine reparaties) en ophogen van de bestrating naar de woning Ophogen, herstellen van bestrating Als dit met normale middelen niet meer is te herstellen uurders kunnen één keer per vijf jaar gratis één kubieke meter zand bestellen bij Patrimonium ensterbank Repareren en vervangen Als stenen niet 15

16 entilatie erlichting erstopping loer Wandafwerking Warmtemeter Warmwatertoestel Wastafel Waterleiding Watermeter Windscherm van stenen van vensterbanken ervangen van vensterbanken bij verval, slijtage en ouderdom Zie Afzuiginstallatie Repareren en reinigen van ventilatiekanalen Zie Buitenverlichting Zie Riolering Repareren of vervangen van vloerbalken, vloerdelen en alles wat tot de vloerconstructie behoort Repareren van losliggende cementdekvloeren en tegelvloer die standaard tot de woning behoren Opnemen en opnieuw leggen van vloerbedekking na uitvoering van onderhoudswerkzaamheden Repareren van de vloerafwerking als gevolg van beschadigingen van vloertegels of zelf aangebrachte vloerbedekking, tegelvloeren Repareren van vloeren in ruimten Zie Stucwerk, Schilderwerk en Behang erstellen van schade aan warmtemeters Repareren en vervangen van boiler ervangen wastafel, fonteintje, lavet en dergelijke Repareren en vervangen van leidingen vanaf de watermeter naar de woning Zie Waterleiding Periodiek vervangen en repareren astzetten privacy-, winden terrasscherm + meer verkrijgbaar zijn, wordt een nieuwe MDFvensterbank over de oude gelegd Als de boiler via Patrimonium wordt gehuurd Leidingwerk tot aan de watermeter en de meter zelf zijn eigendom van Evides 16

17 Witten Zie Sauswerk ervangen van zwanenhals bij slijtage 17

18 Contactgegevens Bezoekadres Patrimonium Barendrecht Londen LA Barendrecht Postadres Postbus AA Barendrecht Openingstijden Patrimonium Barendrecht is open van maandag tot en met donderdag van 8 uur tot half 5 en vrijdag van 8 tot 12 uur. Telefoon algemeen (0180) reparatieverzoek (0180) Internet en Internet Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 18

19 Aanmelding ServicePlus-abonnement Ik meld me aan voor het ServicePlus-abonnement. Naam en voorletters: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer thuis: Telefoonnummer mobiel: adres: M/ De kosten voor het ServicePlus-abonnement zijn 5,99 per maand inclusief btw. Dit bedrag wordt maandelijks verwerkt in de servicekosten en meegenomen in de bruto-huurprijs. et abonnement gaat per direct in. oorwaarden: Aanmelden is gratis. U betaalt geen administratiekosten. U bent volledig op de hoogte van de inhoud van het Onderhouds-ABC en het ServicePlusabonnement. et abonnement geldt voor minimaal één jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar. De opzegtermijn is één maand. et abonnement vervalt automatisch bij het opzeggen van de huur. Patrimonium Barendrecht kan de inhoud van het ServicePlus-abonnement en de abonnementsprijs jaarlijks wijzigen. U ontvangt hierover altijd bericht. Datum: andtekening: U kunt dit formulier toesturen aan Patrimonium Barendrecht of mailen naar U kunt het ook vinden op onze website. 19

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement PAGINA 2 ONDEROUDS-ABC EN SERICEPLUS-ABONNEMENT Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Elk huis heeft onderhoud nodig.

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden A Aanrecht Onderhouden en vervangen van het keukenblok, werkblad en keukenkastjes bij normale slijtage Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

ONDERHOUDS ABC Versie: Januari 2017

ONDERHOUDS ABC Versie: Januari 2017 ONDERHOUDS ABC Versie: Januari 2017 Voorwoord Wie doet het onderhoud? Als verhuurder is Van t Hof Rijnland Vastgoedmanagement verantwoordelijk voor het onderhoud van een groot aantal zaken in Rokade en

Nadere informatie

Onderhoud in en om de woning

Onderhoud in en om de woning Onderhoud in en om de woning PAGINA 2 ONDERHOUD IN EN OM DE WONING Onderhoud in en om de woning Elk huis heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Denk aan schilderwerk, een lekkende kraan of een loszittende

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A TOT Z

ONDERHOUD VAN A TOT Z ONDERHOUD VAN A TOT Z Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder beiden

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Onderhouds ABC

Onderhouds ABC. Onderhouds ABC Onderhouds ABC Onderhouds ABC Inleiding Ieder huis heeft onderhoud nodig. Groot en klein onderhoud zorgen ervoor dat de woning in een goede staat blijft. Dit is een zaak die ons beiden aangaat, u als huurder,

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

Van der Heijden Beheer 07-02-08

Van der Heijden Beheer 07-02-08 Van der Heijden Beheer 07-02-08 A Aanrecht - Zie Keuken Achtergebleven goederen afvoeren - Achtergebleven goederen in lege ruimten afvoeren. O - Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten O

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren Reparatie uitvoeren Een groot deel van het onderhoud aan uw woning wordt voor van R&B Wonen uitgevoerd, daar hoeft u zich niet mee bezig te houden. Onze filosofie

Nadere informatie

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels ONDEROUDS ABC UURDERS = huurder = verhuurder Algemeen Alle kosten voor onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Viveste Onderhouds-ABC

Viveste Onderhouds-ABC = rekening iveste = rekening uurder iveste Onderhouds-ABC Afvoer iveste uurder Serviceabonnement Glas- of Ontstoppingsfonds Repareren of vervangen afvoeren en sifons van wastafels, douche, gootsteen e.d.

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur Reparatie uitvoeren R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon A Afvoer reparatie en vervanging van de deksel van de doucheput, afvoer van de wastafel, douche en gootsteen, inclusief eventuele kettingen en afvoerstoppen ontstoppen van stankafsluiter (sifon), toilet,

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Samen onderhouden we uw woning

Samen onderhouden we uw woning Onderhoudswijzer 2 onderhoudswijzer onderhoudswijzer 3 Samen onderhouden we uw woning Als eigenaar is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan uw woning. Daar hoeft u zelf niets aan te doen. Wel bent

Nadere informatie

A Aanrecht (zie keukenblok) Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Afvoer (zie riolering)

A Aanrecht (zie keukenblok) Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Afvoer (zie riolering) uurder erhuurder A Aanrecht (zie keukenblok) Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Afvoer (zie riolering) Afzuigkap - Plaatsing, onderhoud, reparatie en vervanging - ervangen van filters en lampen

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhouds ABC

Onderhoud. Onderhouds ABC Onderhoud Onderhouds ABC BrabantWonen 10 e druk december 2014 Onderhoud van A tot Z Op de volgende pagina s staat een lijst met trefwoorden, woorden die te maken hebben met onderhoud en herstel. Deze woorden

Nadere informatie

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt?

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? www.woldwaard.nl december 2014 Onderhoud We vinden het belangrijk dat uw huurwoning goed wordt onderhouden. Daarom zorgen we dat reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

Klein dagelijks onderhoud

Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud heeft een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u voor wie de kosten zijn van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de woning. In het onderhoudsoverzicht

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken)

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken) ONDERHOUDS ABC Onderhouds ABC woningen Stichting BOG Aanrecht (zie keuken) BOG Verhuurder Huurder Afvoeren * Reparaties aan regenpijpen en dakgoten * Schoonmaken van dakgoten * Reparaties aan afvoersifons

Nadere informatie

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat?

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? LEXIS ASTGO ED B E EER Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van

Nadere informatie

Onderhoud van A t/m Z

Onderhoud van A t/m Z Onderhoud van A t/m Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Aanrecht W A H Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes Vervangen aanrechtblok

Nadere informatie

Onderhouds ABC Wie doet wat?

Onderhouds ABC Wie doet wat? Onderhouds ABC Wie doet wat? Iedere woning heeft onderhoud nodig. Wat doet u zelf en wat doet 3B Wonen? Om het voor u allemaal wat duidelijker te maken hebben we in dit Onderhouds ABC zoveel mogelijk reparaties

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15 INHOUD Inleiding blz. 3 Onderhoudsreglement blz. 4 Trefwoordenlijst blz. 5 Naschrift blz. 14 Handige adressen blz. 15 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 2 INLEIDING U

Nadere informatie

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar.

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar. In deze brochure geven we antwoord op een aantal vragen over het onderhoud van uw woning. Wat kunt u op dit gebied verwachten: waar bent u zelf verantwoordelijk voor en waar is Destion verantwoordelijk

Nadere informatie

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x A Aanrecht aanrechtblok vervangen bij slijtage/verval aanrechtblok: lade en hang/sluitwerk repareren bovenkastjes onderhoud en reparatie wijzigingen door na schriftelijke toestemming Afvoeren wastafel/keuken/douche

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Woongoed GO. Landbouwweg MV Middelharnis Postbus AB Middelharnis

Onderhouds ABC. Woongoed GO. Landbouwweg MV Middelharnis Postbus AB Middelharnis Eerste uitgave: Middelharnis, juni 2012 Onderhouds ABC Landbouwweg 1 3241 MV Middelharnis Postbus 98 3240 AB Middelharnis tel. 0187 47 10 71 fax 0187 48 74 77 info@woongoedgo.nl www.woongoedgo.nl Inleiding

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

Plaatsing, onderhoud en verzekering H Voor het plaatsen van een schotel- of sprietantenne is schriftelijke toestemming nodig van WSV. Zie website!

Plaatsing, onderhoud en verzekering H Voor het plaatsen van een schotel- of sprietantenne is schriftelijke toestemming nodig van WSV. Zie website! A B Afvoeren Vervangen van en reparaties aan dakgoten en hemelwaterafvoeren Tip! Voorkom stank uit afvoerputjes door deze regelmatig met water door te spoelen Reparaties aan afvoeren en sifons van bijvoorbeeld

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Trefwoord Welbions Abonnement Huurder Aanrecht Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

Onderhoud en serviceabonnement

Onderhoud en serviceabonnement Onderhoud en serviceabonnement Onder de dikgedrukte trefwoorden in het overzicht ziet u een opsomming van mogelijke gebreken met daarachter drie kolommen. Het kruisje bij de kolom V (van verhuurder) of

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JUNI 2014 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? RWS streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem 1. Hoe meldt u een reparatieverzoek? Tussen 09.00 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen en uw klacht melden op 023-7510590. Na deze tijd kunt u een reparatieverzoek inspreken op een antwoordapparaat. Uiteraard

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat?

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat? Woningonderhoud: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van een bepaalde woning of

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie

Riolering binnen O O Schrobput/vloerplug O O

Riolering binnen O O Schrobput/vloerplug O O nderhouds ABC verzicht waarin aangegeven wordt welke werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van de woning voor rekening van de bewoner of voor rekening van de woningbouwvereniging komen. A = voor

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

regelmatig met water door te spoelen Reparaties aan afvoeren en sifons van bijvoorbeeld wastafels, douches, gootsteen, toilet

regelmatig met water door te spoelen Reparaties aan afvoeren en sifons van bijvoorbeeld wastafels, douches, gootsteen, toilet A B Afvoeren Vervangen van en reparaties aan dakgoten en hemelwaterafvoeren Voorkom stank uit afvoerputjes door deze regelmatig met water door te spoelen Reparaties aan afvoeren en sifons van bijvoorbeeld

Nadere informatie

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Onderhoud voor rekening van? De verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen de huurder en de verhuurder is wettelijk geregeld.

Nadere informatie

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u?

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? Samen wonen, leven en ondernemen Het onderhouds ABC Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? In het onderhouds ABC op de volgende pagina s hebben

Nadere informatie

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? 58 Gids voor goed wonen Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken 1 Onderhouds-ABC In dit onderhouds-abc staat van A tot Z beschreven welke reparaties en welk onderhoud voor rekening van t Heem of voor uzelf komen. Hoe zit het met de lekkende sifon, een kapotte boiler

Nadere informatie

Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Huren bij Stadgenoot 53 Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen Fonds Sprengenland 2 Breng het lastige onderhoud onder in het Fonds Een groot voordeel van het huren van een woning is dat u voor veel onderhoudswerkzaamheden in en om uw woning niet verantwoordelijk bent.

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds 1 Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet

Nadere informatie

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers)

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het onderhouden van uw woning Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een

Nadere informatie

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl A AANRECHT zie keuken AFVOER Sifon vervangen Stop met ketting vervangen Onstoppen afvoer: via ontstoppingsfonds ALGEMENE RUIMTEN zie: Gemeenschappelijke ruimten ANTENNE zie ook: CAI (TV) Altijd eigendom

Nadere informatie

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw woning Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw Lorem ipsum dolor sit amet woning Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een slot dat niet meer goed werkt;

Nadere informatie

Uw woning onderhouden

Uw woning onderhouden Uw woning onderhouden aan uw woning U bent als zelf verantwoordelijk voor een deel van de reparaties of onderhoudklussen in uw woning. In deze brochure leest u welke klussen voor zijn voor en welke u zelf

Nadere informatie

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds?

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds? SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Het goed onderhouden van uw woning is belangrijk voor uw woongenot. voert het groot onderhoud uit. Als u lid bent van het servicefonds voert ook een groot gedeelte

Nadere informatie

Aanbouw (bijbouw) Aanbouw die eigendom is van de huurder X. Aanbouw die eigendom is van Maaskant Wonen. Afvoer Ontstoppen in de woning X X

Aanbouw (bijbouw) Aanbouw die eigendom is van de huurder X. Aanbouw die eigendom is van Maaskant Wonen. Afvoer Ontstoppen in de woning X X Onderhouds ABC Melden van klachten Tijdens kantooruren 046-4203535 Buiten kantooruren (dringend) 046-4203535 (u wordt automatisch doorgeschakeld naar de wachtdienst) Glasbreuk Indien u een glasverzekering

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

Overzicht onderhoudswerkzaamheden

Overzicht onderhoudswerkzaamheden Overzicht onderhoudswerkzaamheden E= extra dienstverlening voor huurders die 55 jaar of ouder zijn of mensen met een beperking = onderhoud voor rekening huurder = het onderhoud dat huisvester verzorgd

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Reparatiefonds Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Reparatiefonds Het onderhoud van uw woning Inleiding

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren

Onderhouds ABC. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren = verantwoordelijkheid huurder = verantwoordelijkheid verhuurder Onderhouds ABC A Algemeen Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist

Nadere informatie

De Goede Woning DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW

De Goede Woning DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW uurder Afvoer Repareren of vervangen afvoeren en sifons van wastafels, douche, gootsteen e.d. door slijtage bij normaal gebruik Vervangen van de stop van wastafel of gootsteen Vervangen van het rooster

Nadere informatie

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend.

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend. Onder houds ABC Een bedrijfsruimte heeft onderhoud nodig. Het is prettig om te weten wie er verantwoordelijk is voor een reparatie. Het onderhoud van een pand is verdeeld tussen huurder en verhuurder.

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat?

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat? aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In een goed onderhouden woning is het prettig wonen. Samen met aston Wonen kunt u aan het onderhoud van uw huis een steentje bijdragen

Nadere informatie

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk.

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Het onderhoudsabc De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Het was echter niet altijd even

Nadere informatie

Afzuigkap * aanschaf, plaatsing, onderhoud (met uitzondering van De Angstel, daar is verhuurder verantwoordelijk)

Afzuigkap * aanschaf, plaatsing, onderhoud (met uitzondering van De Angstel, daar is verhuurder verantwoordelijk) Algemeen: zaken die huurder stukmaakt: huurder betaalt. Algemeen: zaken die er horen maar verdwenen zijn: huurder betaalt. Algemeen: vervangen komt alleen voor rekening van verhuurder bij einde levensduur

Nadere informatie

A Ons Huis uzelf abonnement. Apparatuur van Ons Huis Vernieuwen gootsteenstop of ketting

A Ons Huis uzelf abonnement. Apparatuur van Ons Huis Vernieuwen gootsteenstop of ketting Onderhouds ABC A Ons Huis uzelf Aanrecht/Keukenblok Apparatuur van Ons Huis Vernieuwen gootsteenstop of ketting Stellen of smeren van de scharnieren, ladegeleiders en sluitingen van deurtjes en laden Vernieuwen

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat Welke reparatiewerkzaamheden betaalt de huurder? En welke de verhuurder? Dit is vastgelegd In het Burgerlijk Wetboek. Soms is het moeilijk in te schatten wie verantwoordelijk is voor de herstelkosten van

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning.

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning. Onderhouds ABC Wie betaalt welk onderhoud? en verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen bij het onderhoud. Viveria Woonservice zorgt ervoor dat de basis van de woning in orde is. Dit betreft

Nadere informatie