Werken met logistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken met logistiek"

Transcriptie

1 Werken met logistiek Deel 1 van 3 : Hoofdstuk 1 t/m 4 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 5 tot en met 8 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 9 tot en met 12 Bronvermelding: Titel: Werken met logistiek Vierde druk Auteur: H.M. Visser en A.R. van Goor Uitgever: EPN ISBN: Aantal pagina s boek : 452 Aantal hoofdstukken boek : 12 De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden altijd aan het bijbehorende studieboek erbij te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel worden diverse verwijzingen gemaakt naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright 2004 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kan je je wenden per aan

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Logistieke deeltrajecten... blz. 3 Hoofdstuk 2 Logistiek raamwerk. blz. 5 Hoofdstuk 3 Markt en e-commerce.. blz. 7 Hoofdstuk 4 Product en proces..... blz. 10 2

3 Hoofdstuk 1 Logistieke deeltrajecten In het eerste hoofdstuk van het boek wordt vooral in grote lijnen naar het logistieke vakgebied gekeken. Er komen wat definities aan bod en logistiek in verschillende omgevingen wordt kort besproken. 1.1 Logistieke introductie Logistiek kan in principe beschreven worden als het beheersen van verschillende goederenstromen. Het woord logistiek is afkomstig van het Franse logis, wat het verlenen van onderdak betekent. In de loop van de tijd zijn er flink wat omschrijvingen van het woord logistiek geweest. In dit boek wordt verder uitgegaan van de volgende omschrijving; Het beheersingsproces van goederenbewegingen en informatiebewegingen. De woorden effectiviteit en efficiency nemen hierbij een belangrijke rol in. 1.2 Logistieke ontwikkelingen in vogelvlucht Logistiek is tegenwoordig zo ontzettend belangrijk, dat men in elk facet van de handel niet meer zonder kan. Steeds kortere levertijden worden belangrijker. In de loop van tijd hebben zich wel allerlei ontwikkelen voorgedaan. Tabel 1.1 (Zie: hfst. 1; blz. 25; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor) laat zien hoe deze ontwikkeling precies gegaan is. Steeds meer bedrijven zijn in de loop van de tijd het nut van logistiek in gaan zien. Dit geldt ook voor non-profitorganisaties. Het primaire proces van logistiek blijft de goederenstroom. Hiermee hangen ook de gegevensstroom en de geldstroom samen. 1.3 Onderverdeling in logistieke deeltrajecten Binnen een bedrijf voegt men constant waarde toe aan een product. Een stroom van fysieke goederen kan duidelijk weergegeven in een zogenaamde blackbox. Hoe dat in zijn werk gaat is te zien in figuur 1.3 (Zie: hfst. 1; blz. 29; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor). Ook worden er verschillende deeltrajecten onderscheiden. In het boek worden material management en fysieke distributie besproken. Binnen het material management zijn vier systemen te onderscheiden; Materials handling Voorraadbeheer van de grondstoffen en andere materialen Planning van de productie en besturen van de toepassing van de plannen Inkoop, aanvoerlogistiek en verwerving Ook de fysieke distributie is in drie subsystemen te onderscheiden. Dat zijn de volgende drie; Voorraadbeheer van het product Problematiek rondom opslagplaatsen Het transporteren In beide deeltrajecten moeten de kosten uiteraard ook aandacht krijgen. Dit gebeurt vaak met percentages van de productiewaarde of de verkoopwaarde. Vaak gebeurt het dat het material management onderverdeeld wordt in productielogistiek en inkooplogistiek. Dit is te zien in figuur 1.9 (Zie: hfst. 1; blz. 35; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor) van het boek. Veel producten komen na gebruik weer terug bij de producten, denk hierbij aan statiegeldflessen. Deze stroom van goederen wordt ook wel reverse logistics genoemd. 3

4 1.4 Logistiek in een productieomgeving Wanneer we het hebben over logistiek met betrekking tot de productie, komen er nogal wat begrippen naar boven. In de eerste plaats kent men de orderdoorlooptijd. Deze tijd groeit op het moment dat een klant steeds aparter op hem toegesneden product wil hebben. Vaak is het zo dat een product uit verschillende deelproducten bestaat. Als dit zo is en de producten groeien als het ware naar elkaar toe, dan is er sprake van een zogeheten convergente goederen stroom. Het tegenovergestelde hiervan is de divergente productie (1 grondstof, kent meerdere eindproducten). Binnen productiebedrijven spelen de begrippen plannen en voorbereiden een belangrijke rol. Het is belangrijk dat zaken van tevoren worden klaargestoomd en dat werkzaamheden elkaar niet in de weg liggen. Soms is het helaas zo dat er problemen kunnen ontstaan, omdat er een te kort aan capaciteit is. Men kan op zo n moment gewoon niet sneller te werk en dat is uiterst vervelend als er producten klaar liggen die bij elkaar gevoegd dienen te worden. Zo ontstaan er tijdelijke voorraden die weer een hoop kosten met zich mee brengen. 1.5 Logistiek in een distributieomgeving Het belangrijkste binnen de distributieomgeving is hetgeen wat de klant nou eigenlijk precies wil. Waar wil de klant bepaalde producten hebben en wanneer wil hij dat? Hierbij speelt het beeld van de winkel een grote rol. Binnen bijvoorbeeld supermarkten is het belangrijk om te weten waar het product moet komen te staan. Moet het hoog of juist laag in de schappen, of voor of juist achter in de winkel? Ook dit zijn vragen die van groot belang kunnen zijn. Ook belangrijk hierbij is om te weten hoe vaak een winkel bevoorraad dient te worden. Hoeft dit slechts 1 keer per week of moet dit eigenlijk wel 1 keer per dag, zoals bij de meeste supermarkten, die zelf amper een voorraad hebben maar waar wel dus elke dag de vrachtwagen alles komt brengen. 1.6 Logistiek in dienstverlening Logistiek komt natuurlijk niet alleen voor bij de eerder genoemde productieomgeving en distributieomgeving. Logistiek is ook van groot belang bij bijvoorbeeld banken of verzekeringsmaatschappijen. Alleen als dat op een goede en vooral efficiënte manier gebeurd kan er verder gekeken worden en kan de klant dus ook op de best mogelijke manier bediend worden. Ook de logistiek binnen een luchtvaartmaatschappij is hier een goed voorbeeld van. De KLM bijvoorbeeld houdt zich de laatste tijd heel erg bezig met logistiek. Op deze manier willen zij interne en externe processen beter laten verlopen en op die manier geld en tijd besparen. Belangrijk hierbij is dat processen nauw op elkaar aansluiten en naadloos in elkaar overgaan. 1.7 Logistiek in andere omgevingen Ook in omgevingen als bij de Belastingdienst en het UWV kan logistiek van belang zijn. De stroom van informatie en formulieren moet hier op een slimme manier verlopen, zodat ook hier tijd en geld bespaard blijft. Om hier tijd en geld te besparen, is het noodzakelijk om eerst de huidige situatie duidelijk in kaart te brengen. Is dit duidelijk, dan kan gekeken worden waar het bedrijf winst kan gaan behalen. Processen die aangepast kunnen worden zijn bijvoorbeeld; betere planning van personeelsdiensten, bepalen van prioriteiten en interne beheersing van bepaalde afdelingen. 4

5 Hoofdstuk 2 Logistiek raamwerk Hoofdstuk 2 gaat verder in op het logistieke concept, verschillende grondvormen, logistieke besturing, logistiek en ICT, logistieke organisatie en het zogenaamde SCOR-model. 2.1 Logistiek concept Binnen dit concept wordt voor een bedrijf beschreven hoe de verschillende stromen op elkaar dienen te worden afgestemd. Meestal worden logistieke concepten ontwikkeld omdat men in de regel niet tevreden is over de huidige logistieke prestaties van het bedrijf. Wanneer er dan een logistiek concept wordt ontwikkeld, snijdt het spreekwoordelijke mes zelfs aan drie kanten. Deze drie kanten kunnen als volgt omschreven worden; Het doen ontstaan van een bewustzijn op logistiek vlak binnen de hele organisatie Het ontwikkelen van een duidelijk beeld met betrekking tot de besturing van de stroom van goederen Het bieden van een raamwerk voor een actieplan Een bedrijf kent externe en interne doelstellingen. Wat externe doelstellingen betreft wordt er vooral gekeken naar het op tijd kunnen leveren en het op tijd kunnen ingaan op de veranderde wensen van de desbetreffende klanten. De interne doelstellingen daarentegen zijn gericht op het bewerkstelligen van deze externe doelen, maar dan het liefst tegen zo laag mogelijke kosten. Als we dan even terugdenken op het vlak van de logistiek, dan kan er gedacht worden aan de hoogte van de voorraad en het wel of niet volledig benutten van de capaciteiten waar een bedrijf over beschikt. Dit logistieke concept wordt nog eens duidelijk gestructureerd weergegeven aan de hand van figuur 2.1 in het boek (Zie: hfst. 2; blz. 58; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor). Er zijn 4 aandachtsgebieden die moeten leiden tot realisatie van de opgestelde doelstellingen; de organisatie, de beheersing, de informatievoorziening en de fysieke inrichting. Verder is er van een logistiek concept sprake wanneer er beslissingen worden genomen over het besturingssysteem, het informatiesysteem, de grondvorm en de personele organisatie. Doel is om door te groeien tot een integraal logistiek concept (Zie: hfst. 2; blz. 60; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor). 2.2 Logistieke grondvormen Een logistieke grondvorm is een bepaald model dat de opbouw van een fysieke stroom goederen weergeeft in een bepaald bedrijf. Men wil de grondvorm kosten wat het kost zo vaak mogelijk vereenvoudigen, waardoor de stroming van goederen door de organisatie naar de consument zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk wordt. Er worden een aantal grondvormen onderscheiden, namelijk de zogeheten pijplijn, de keten, shared resource, convergentie, divergentie en een netwerk. In figuur 2.5 (Zie: hfst. 2; blz. 63; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor) worden deze verschillende grondvormen overzichtelijk weergegeven en wordt ook duidelijk wat ze dan eigenlijk precies inhouden. Wil men de grondvormen gaan vergemakkelijken dan komt het begrip klantenorderontkoppelpunt aan de orde, kortweg het KOOP genoemd. Het KOOP is een punt dat aangeeft in hoeverre een order van een klant penetreert in het proces van productie of distributie van de aanbieder. Er kunnen kortweg vijf verschillende KOOP punten worden onderscheiden, kort samengevat zijn dat de volgende punten, die ook nog eens visueel worden ondersteund in figuur 2.6 (Zie: hfst. 2; blz. 64; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor). KOOP 1; maken en klaarleggen bij voorraadpunten KOOP 2; maken van een centrale voorraad 5

6 KOOP 3; in elkaar zetten op order KOOP 4; in z n geheel maken op order KOOP 5; inkopen en vervolgens maken op order 2.3 Logistieke besturing Binnen de logistiek kent men zogeheten push- en pullbesturing. Er is sprake van pushbesturing als men zonder order van de klant al zaken maakt en op voorraad legt. Je doet dus een voorspelling voor de vraag naar een bepaald product, produceert hierop en hoopt dat deze vraag bij benadering goed is. Het tegenovergestelde is dus de pullbesturing. Hierbij wordt weliswaar ook een voorraad aangehouden, maar deze is een stuk kleiner dan wanneer men gebruik maakt van de pushbesturing. Bij pullbesturing komt de productie pas daadwerkelijk op gang wanneer de consument of de tussenhandel er naar vraagt en het product dus ook echt in huis wil hebben. Hier wacht je dus duidelijk af met wat komen gaat, terwijl bij pushbesturing het risico wordt genomen dat men het product toch wel gaat afnemen. In de figuren 2.10 en 2.11 worden deze twee methoden overzichtelijk toegelicht (Zie: hfst. 2; blz. 69; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor). 2.4 Logistiek en ICT Binnen de logistiek is planning steeds belangrijker geworden. Door te plannen, kunnen verschillende tijden sterk verminderd worden. In de loop van de tijd zijn 6 systemen ontwikkeld, zie ook figuur 2.13 (Zie: hfst. 2; blz. 71; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor) (in chronologische volgorde); Economic order quantity (EOQ) Material requirements planning (MRP-I) Manufacturing resources planning (MRP-II) Distribution resources planning (DRP) Enterprise resources planning (ERP) Advanced planning and schedulling (APS) 2.5 Logistieke organisatie Binnen een organisatie kan men de logistiek zowel centraal als decentraal besturen. Wanneer decentralisatie plaatsvindt, is de logistieke functie ondergeschikt aan het gehele productieproces. Is er sprake van centralisatie, dan heeft de logistiek manager veel meer bevoegdheden en zeggenschap. De twee verschillende vormen worden overzichtelijk weergegeven in de figuren 2.16 en 2.17 (Zie: hfst. 2; blz ; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor). 2.6 SCOR-model SCOR betekent hier Supply Chain Operations Reference. Het model wordt vooral gebruikt voor het beheersen en verbeteren van bepaalde logistieke processen. Het model bestaat uit drie niveaus; proces, procescategorie en proceselement. Om processen te verbeteren aan de hand van het SCOR-model worden doorgaans vier stappen doorlopen, te weten; strategische positionering, configuratie van de supply chain, inrichten en op een efficiënte manier organiseren van de supply chain en tenslotte implementatie. 6

7 Hoofdstuk 3 Markt en e-commerce Marketing en logistiek hebben meer gemeen dan mensen vaak denken. Vooral op het vlak van distributielogistiek zijn er aardig wat overeenkomsten te vinden. De overeenkomsten tussen beide vakgebieden is de inhoud van dit hoofdstuk. 3.1 De toegevoegdewaardeketen De handelingen die men binnen een bedrijf doet is meestal op basis van de toegevoegde waarde. Aan de hand van die gedachte heeft Porter de waardeketen ontwikkeld. Binnen deze waardeketen (de value chain) is het zo dat bepaalde zaken die ondernemingen moeten doen opgesplitst worden in technische en economische activiteiten. Porter betitelt dit zelf als de waardeactiviteiten. Hij onderscheidt deze activiteiten vervolgens in 9 groepen. Deze 9 groepen zijn op hun beurt dan weer onderverdeeld in primaire activiteiten en steunende activiteiten. Ten eerste de primaire activiteiten. Deze hebben een rechtstreekse verhouding met het product of de dienst. Dit zijn de volgende vijf handelingen (Deze onderdelen staan overigens verder zeer overzichtelijk weergegeven in figuur 3.1 (Zie: hfst. 3; blz. 99; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor)).; Marketing en verkoop Logistiek van de productie Customer service Logistiek van de distributie Logistiek van de inkoop De andere vier zijn, zoals eerder genoemd, steunende activiteiten. Dat zijn de volgende; Infrastructuur van het bedrijf Ontwikkeling van de technologie Personeelsbeleid Inkoopbeleid 3.2 Marketing Zoals eerder gezegd bestaat naast het logistieke concept ook het marketingconcept. Een belangrijke eigenschap van dit concept is dat men veel meer vanuit de markt is gaan denken. Binnen dit hogere concept kunnen drie lagere doelen worden opgesteld, deze zijn; Gericht op de winst Gericht op de afnemers Coördinatie van de werkzaamheden 3.3 Massa-individualisering Vroeger werd alles standaard geproduceerd en massaal verkocht. Tegenwoordig hebben klanten steeds meer behoeften, die op maat dienen te zijn, dit noemt men massaindividualisering. Vanwege deze verschuiving vindt veel meer individualisering plaats vergeleken met vroeger. Men wil even veel betalen voor een op maat gemaakt product als voor een standaardproduct. Figuur 3.3 (Zie: hfst. 3; blz. 102; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor) laat zien dat massaproductie versus het maken van maatwerk een aantal categorieën kent. De interesse naar massa-individualisering kan worden verklaard vanuit twee 7

8 hoeken, namelijk een individualistischer wordende consument en het feit dat consumenten door de tijd steeds minder gebonden zijn aan bepaalde merken, producten of winkels. 3.4 Doelstellingenhiërarchie Een organisatie of bedrijf heeft altijd bepaalde doelstellingen voor ogen. In principe kunnen doelstellingen op drie niveaus ingedeeld worden. Dit is ook de reden voor de term doelstellingenhiërarchie. Figuur 3.4 (Zie: hfst. 3; blz. 104; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor) laat de hiërarchie zien. 3.5 Keuze van een distributiekanaal Binnen deze paragaaf wordt gekeken naar de commerciële distributie. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, is het van belang dat eerst duidelijk wordt wat een distributiekanaal precies is. In principe is dit de weg die een product aflegt van de maker naar de gebruiker van het product. Figuur 3.5 (Zie: hfst. 3; blz. 105; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor) toont mogelijke distributiekanalen. Een onderneming kan bijvoorbeeld kiezen voor directe distributie naar de klant (postorderbedrijven), of via een winkel (detaillist) of groothandel. Binnen de distributie kan het zo zijn dat men gaat integreren (deel van taken overnemen) of differentiëren (taken afstoten). Ook kan er tussen grossiers in verschillende kanalen worden samengewerkt, dit heet parallellisatie. Het tegenover gestelde komt ook voor en dat wordt specialisatie genoemd. 3.6 Distributiespreiding De distributiespreiding is een kengetal dat aangeeft hoeveel verkopers het product van de leverancier in hun assortiment hebben genomen. Wat men wil halen is vaak afgeleid van de reeds opgestelde marketingdoelstellingen. 3.7 Customer service Wanneer er wordt gesproken over customer service, worden alle elementen bedoeld die in het traject van het product tot naar de klant van toepassing zijn. Door de customer service is het zo dat de klant het product krijgt waar en wanneer die klant dat product ook maar wil hebben. Voorbeelden die daar bij komen kijken zijn onder andere bepaalde eisen van de klanten, het tegemoet komen in vragen van de klanten enzovoorts. Als een producent of leverancier denkt dat hij betere customer service levert dan dat hij werkelijk doet, dus de klanten hebben er een heel ander beeld van, dan ontstaat er een zogeheten servicekloof. Het principe van de servicekloof wordt duidelijk en overzichtelijk uitgelegd in figuur 3.6 (Zie: hfst. 3; blz. 105; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor). De servicegraad staat bekend als het criterium voor de toepassing van orders van de klanten volgens leveringsvoorwaarden, die door de bank genomen in de markt als normaal worden beschouwd. Customer service heeft al een hele ontwikkeling doorgemaakt de laatste tientallen jaren. Binnen deze ontwikkeling kunnen drie fases onderscheiden worden, namelijk; Customer service als activiteit Customer service als prestatiemaatstaf Customer service als managementfilosofie 8

9 Wat erg moeilijk blijkt te zijn binnen verschillende bedrijven is om het begrip customer service daadwerkelijk leven in te blazen en ook daadwerkelijk uit te voeren binnen het bedrijf. Grofweg kan de customer service in drie groepen worden ingedeeld; Activiteiten voor de transactie (gemak van kopen van een product) Activiteiten tijdens de transactie (vooral nakomen van gemaakt afspraken) Activiteiten na de transactie (ontstane problemen zo goed mogelijk oplossen) De interesse naar customer service neemt de laatste tijd steeds meer toe. Dit komt hoofdzakelijk omdat men steeds meer het nut in gaat zien en men beseft dat de verkopen wel degelijk van een dergelijke politiek (wel of niet customer service hanteren) afhangt. 3.8 E-business E-business is pas van de laatste tijd en is het elektronisch uitvoeren van bepaalde transacties. Vooral het Internet heeft hier veel invloed op. E-business wordt in principe steeds meer van belang en dat komt onder andere door vier punten; aantal netwerkorganisaties neemt alleen maar toe, snelheid en transparantie wordt al maar belangrijker, klanten staan steeds meer op individuele basis centraal en de dienstverlening wordt steeds uitgebreider. Omdat het hier om de combinatie van marketing en logistiek gaat, zal e-commerce ook aan bod komen. Het proces van e-commerce bestaat uit een elektronische presentatie van producten, online inname van orders en facturering, status van de order wordt geautomatiseerd doorgegeven en de transactieafhandeling vindt tenslotte ook online plaats. Het spreekt voor zich dat e-commerce een eigen aanpak qua marketing nodig heeft. 3.9 Customer relationship management (CRM) De laatste paragraaf van dit hoofdstuk handelt over CRM. CRM is het continue en op een systematische manier aangaan van relaties met klanten op een individuele basis. Om dit te bereiken is geavanceerde software nodig. Volgens Nijland (2000) zijn de volgende drie elementen van groot belang wanneer zo n relatie wordt aangegaan; Het goed kennen van de klant Het kunnen leveren van een directe oplossing Het creëren van bepaalde toegevoegde waarde Om deze bovengenoemde drie elementen uit te kunnen voeren zijn een viertal activiteiten erg belangrijk. Dit zijn de volgende vier; Communiceren Analyseren Onthouden Ondersteunen CRM is vaak een dure aangelegenheid. Het is daarom belangrijk om in te schatten wanneer CRM en in welke mate CRM nodig is voor een bepaald bedrijf. Van belang is het daarbij om goed de doelstellingen van het bedrijf in ogenschouw te houden. 9

10 Hoofdstuk 4 Product en proces In de markt moet eerst gekeken welke behoeften er bij de consumenten zijn. Als een bedrijf dit juist heeft opgepikt kan men beginnen met het ontwerpen en produceren van de producten. Ook het productieproces dient hierbij de juiste vorm te krijgen. Daarover handelt dit hoofdstuk. 4.1 Productterminologie Een belangrijk criterium bij het kiezen naar een vorm is het soort product waar mee gewerkt wordt binnen de organisatie. Een product is een veelomvattend begrip. Vaak wordt het woord product ook wel gebruikt in de vorm van het woord artikel. Dit is vaak zo als het gaat om een onderneming die niet zelf produceert, maar alleen maar doorverkoopt. Een product bestaat uit de 3 f-en, te weten fit, form en function. Dit is voor elk product weer een andere samenstelling. Er kunnen verschillende soorten producten worden onderscheiden. Men ziet hier de categorieën inkoopdelen en maakdelen. Maakdelen worden, zoals het woord doet vermoeden, in het eigen bedrijf gemaakt. Dit kan helemaal of voor een deel. Vaak wordt het andere deel dan uitbesteedt. Dan wordt het dus door een ander bedrijf gemaakt. De maakdelen en inkoopdelen zijn in het algemeen ook weer te verdelen in onder andere; Onderdelen Eindproducten Samenstellingen Grondstoffen Deze begrippen spreken voor zich. Vaak is het zo dat een bedrijf gebruik maakt van een zogenaamd productnummersysteem. Hierbij krijgt elk product een nummer dat weer is opgebouwd uit de nummers die bij de onderdelen van het product horen, of waar het product van vervaardigd is. Daarbij wordt ook vaak gebruik gemaakt van een entiteit. Dit is een kernmerkend gegeven waardoor een product wordt vastgelegd. Daar zijn dan weer attributen aan verbonden. Dit zijn veelal logistieke gegevens. Te denken valt aan gebruikte seriegrootte etc. De opbouw van een product is van erg groot belang. Het geeft namelijk aan hoe een product eruit ziet, maar belangrijker nog hoe een product door een fabriek moet stromen en hoe het vervaardigt dient te worden. 4.2 Productstructuren Het ontwerp van het product speelt bij bovengenoemde ook een voorname rol. Het moet duidelijk zijn wat voor spullen er nodig zijn om een product te maken. Dit wordt weergegeven in een zogeheten bill of material (BOM). Als een computer heel duidelijk kan aangeven hoe een product is opgebouwd, dan maakt deze computer een stuklijst. Dit wordt stuklijstexplosie genoemd. Hier tegenover staat het begrip stuklijstimplosie. Hierbij is het zo dat men kan zien in welke hogere plannen het product gebruikt wordt. Belangrijk voor een bedrijf om te weten is de totale tijd dat een product erover doet voor het verkoopklaar is. Dit wordt in de logistiek de cumulatieve levertijd genoemd. Hierbij worden na elk proces de tijden opgeteld en zo kan dus bepaald worden wat de totale levertijd van een bepaald product is. Via een projectplan kan men duidelijk zien hoeveel tijd er in welk proces wordt verbruikt. Aan de hand van dit plan is het dan ook mogelijk om te bepalen waar tijdswinst te boeken is. Op deze manier is het mogelijk om tot een kortere productietijd te komen. Ook heeft dit uiteraard weer een positief gevolg voor de kosten die ontstaan. Deze zullen door deze manier 10

11 van tijd verkorten ongetwijfeld lager worden. In de figuren 4.2 tot en met 4.5 (Zie: hfst. 4; blz. 134 tot en met 138; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor) wordt dit proces visueel duidelijk weergegeven. 4.3 Productlevenscyclus Een product kan in principe vanuit verschillende standpunten bekeken worden, namelijk vanuit technisch en economisch standpunt. Aan de hand van producten worden beslissingen genomen. Deze beslissingen verschillen in principe wanneer het gaat om bestaande of juist hele nieuwe producten. Wanneer het om bestaande producten gaat, maakt men vaak gebruik van de zogenaamde productlevenscyclus, kortweg de PLC. Figuur 4.6 (Zie: hfst. 4; blz. 139 tot en met 138; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor) is een voorbeeld van zo n PLC. In het algemeen onderscheidt men de volgende vijf fasen binnen een PLC; Introductiefase Fase van groei De volwassenheidsfase Fase van verzadiging Fase van neergang of verval 4.4 Product lifecycle management (PLM) Met de PLM wordt een poging gedaan de technische data te koppelen aan logistieke gegevens. Hiermee wordt bedoeld dat product data management (PDM) en enterprise resources management (ERP) een koppeling krijgen. Deze koppeling brengt verschillende voordelen met zich mee. Ook worden hiermee misverstanden en fouten in de productie en het traject van inkoop voorkomen. Bij PLM is het wel de bedoeling dat de gegevens over de producten in 1 centraal datasysteem worden opgeslagen. 4.5 Innovatie Voordat een product nieuw is en helemaal vernieuwend overkomt voor de consumenten, moet het product eerst goed doorontwikkeld zijn. Met andere woorden, het moet innovatief zijn. Binnen de innovatie kent men de productinnovatie (verandering in het product zelf) en de procesinnovatie (verandering in het proces tot het vervaardigen van een product). Belangrijk is echter ook dat een product zogenaamd logistiekvriendelijk is. Onvriendelijkheid met betrekking tot de logistiek kan namelijk alleen maar extra kosten met zich mee brengen. 4.6 Assortiment Veel, al dan niet alle, ondernemingen doen het niet slechts met 1 product, maar brengen meerdere producten op de markt. Heeft een bedrijf een verzameling van producten, dan wordt er gesproken over een assortiment. Een assortiment kan breed en diep zijn. Als een assortiment breed is, dan betekent dat, dat er veel verschillende artikelen zijn. Is een assortiment diep, dan bedoelt men dat er veel verschillende varianten van een bepaald product zijn. Deze uitleg wordt nog even extra visueel ondersteund door figuur 4.10 (Zie: hfst. 4; blz. 148; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor) in het boek. Een assortiment kan vervolgens worden geüpgrade en gedowngrade. Upgraden betekent dat het assortiment in kwaliteit omhoog wordt gestuwd door het toevoegen van kwalitatief hoogwaardige producten. Downgraden is als vanzelfsprekend het tegenovergestelde. Wanneer er een assortiment is kan men de producten ook indelen naar de omzetgroei die een product heeft en het marktaandeel 11

12 wat het product bezit. Gebeurt dit dan wordt dit gedaan aan de hand van de BCG matrix. Hieruit kunnen vier soorten producten ontstaan, namelijk de ster, het vraagteken, de winkeldochter en de melkkoe. Daarnaast kan men groeistrategieën kiezen aan de hand van de matrix van Ansoff. Dit is een matrix ontstaan uit de keuzen tussen oude of nieuwe markten aanboren met oude of juist weer nieuwe producten. Deze twee matrices zijn terug te vinden in de figuren 4.11 en 4.12 (Zie: hfst. 4; blz. 149 en 150; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor). 4.7 Productontwerp Binnen de logistiek is productontwerp tevens van erg groot belang. Het milieuvriendelijk ontwerpen is de laatste jaren ook gigantisch opgekomen. Daarnaast is men veel meer gaan hameren op het verkomen van verspillingen. Het bleek dat hier veel geld aan verloren ging en dat hier dus wat aan gedaan moest worden. Snelheid wordt ook steeds belangrijker. De term Time-to-market komt opzetten en betekent de periode die nodig is om een product van het ontwerp tot de introductie in de winkel te krijgen. Verder zijn de termen design for assembly (DFA) (onderdelen zijn erg gemakkelijk te assembleren) en design for maintenance (DFM) ook van groot belang. Om het mensen op en top naar de zin te maken, wordt er veel op maat geproduceerd. Er ontstaat een voor elk wat wils strategie. Klanten zijn mondiger geworden en zeggen wat ze willen zien van een bedrijf. Men moet steeds meer op de wensen van de klant inspringen en dit kan extra kosten met zich mee brengen. Maar de bedrijven moeten wel, anders zitten de consumenten binnen een mum van tijd bij de concurrent. 4.8 Procesontwerp Naast het ontwerp van een product, dient men ook een procesontwerp te maken. Hoe gaan de producten en ideeën door het bedrijf lopen? Dit is een vraag waar men zich al jaren mee bezig houdt. Het boek deelt de verschillende vormen van procesontwerp in naar de decennia waarin de vormen ontstonden en werden gebruikt. Deze decennia zijn in de figuren 4.15 tot en met 4.19 te zien (Zie: hfst. 4; blz. 156 tot en met 159; Werken met Logistiek; Visser en Van Goor). In de jaren was het gebruikelijk dat eigen afdeling op zich stond en dit ook zo voelde. Er vond zogenaamde verzuiling plaats. In de periode veranderde dit en ontstond er een functionele organisatie met een integrale logistiek proces. In het decennium daarna werd logistiek als maar belangrijker. Logistiek was namelijk gericht op de interne integratie. Tegenwoordig is het zo dat bedrijven steeds meer gericht zijn op integratie met klanten en met leveranciers. Wanneer we vooruit kijken zien we dat in de toekomst bedrijven dit blijven doen, maar dat ze ook gaan afstemmen over de keten heen. Men wil van de voorraadvorming af, dit kost immers alleen maar geld. Afstemming tussen alle ketenpartners is bij deze aanpak vereist. 12

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld NCOI Bedrijfskundig Procesmanagement Hessel Visser hesselvisser@chello.nl Do you have four No, volt Yes! two! watt bulbs? Disconnected To For No! what? what? 1 How do we often loose our customers 2 Strategisch

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 1 De perfect tevreden klant Logistiek = Passie voor de klant Demand versus supply management Kies de markt, kies het assortiment Biedt een goede service van order

Nadere informatie

1.3. SC Complexity Cfr. Taak PE wisselwerking oorzaken complexiteit & lean-agile

1.3. SC Complexity Cfr. Taak PE wisselwerking oorzaken complexiteit & lean-agile STUDIEMATERIAAL SCM Je beschikt over heel wat studiemateriaal. Even opsommen: - handboek Werken met Supply Chain Management - Toledo: o (les)presentaties o teksten o opdrachten PE Hoe kan je je het best

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL MEERKEUZEVRAGEN Tijd: 20 minuten Veel succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. Vraag 1 Internet verkoop is niet langer gebonden

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Deel 3 van 3 : Hoofdstuk 9 t/m 12 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 4 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 5 tot en met 8 Bronvermelding: Titel: Werken met logistiek

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

8 Productiebeheer met Navision

8 Productiebeheer met Navision 7 Voorwoord Productiebedrijven worden geconfronteerd met steeds korter wordende levertijden en veel meer variatie in het aantal producten. Veel klanten willen dat er op klantspecificatie geleverd wordt.

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Deel 2 van 3 : Hoofdstuk 5 t/m 8 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 4 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 9 tot en met 12 Bronvermelding: Titel: Werken met logistiek

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Risicomanagement Ons overkomt het niet delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Ons overkomt het niet 2 Ons overkomt het niet Waarom nemen risico s in logistiek toe? Welke

Nadere informatie

Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008).

Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008). CASE KARTONFABRIEK STAVAST Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008). De elementen van het logistiekconcept komen in deze case aan de orde. Eerst krijg

Nadere informatie

Sturen op rendement en cashflow

Sturen op rendement en cashflow Sturen op rendement en cashflow Jacques Adriaansen VKL Jaarcongres 2004 04 november 2004 Jacques Adriaansen Sturen op rendement en cashflow Van strategie naar bedrijfsvoering Optimalisatie (kosten versus

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers. Vakgebied: HRM Beschrijving:

Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers. Vakgebied: HRM Beschrijving: Blok H3 HRM Model/Theorie: vijf niveaus van behoeften Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers. Vakgebied: HRM Beschrijving Relevantie/Te gebruiken voor: Wanneer een lager niveau is

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Leerdoelen Uitleggen waarom bedrijven distributiekanalen gebruiken en de functies van deze kanalen beschrijven. De wisselwerking tussen tussenschakels in het distributiekanaal

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten:

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Supply Chain Operations. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met E bestaat uit de verplichte literatuur van

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument U wilt klanten geen nee verkopen. Maar ook niet blijven zitten met voorraad. Een efficiënte goederen-, geld- en informatiestroom tussen fabrikant, groothandel, winkelier en klant voorkomt voorraadtekort

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Als je meer informatie over de supply chain van Zara (of de concurrenten van Zara) vindt, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.

Als je meer informatie over de supply chain van Zara (of de concurrenten van Zara) vindt, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. ZARACASE Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel Walther Ploos van Amstel ( 2008, Pearson Education, Amsterdam). De elementen van het logistiek concept komen in deze case aan

Nadere informatie

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2 Kennismaken met logistiek en magazijn deel 2 Bedrijfsdoel Logistiek bedrijf (DCM) 3 J s (5 j s) juiste goederen Juiste hoeveelheid juiste kwaliteit juiste tijdstip juiste plaats Dit alles tegen zo laag

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Act-in RTI Software Suite

Act-in RTI Software Suite Act-in RTI Software Suite Die Act-in RTI Software Suite Wij helpen U op Food weg Industrie naar betere 4.0 resultaten! 29-9-2015 Aandachtspunten Industrie 4.0 in perspectief Realtime Improvement Suite

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

IK BEGIN EEN WEBWINKEL Margekillers in de e-fulfilment

IK BEGIN EEN WEBWINKEL Margekillers in de e-fulfilment IK BEGIN EEN WEBWINKEL Margekillers in de e-fulfilment Walther Ploos van Amstel Vrije Universiteit Amsterdam Slimstock Professionals delaatstemeter@gmail.com November 2012 In gesprek Hoe maak je klanten

Nadere informatie

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137)

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) sd.clo04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing?

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing? 1. Wat is marketing? Marketing is afgeleid van het Engelse woord: to market. Dit betekent op de markt brengen. Om een product of dienst succesvol op de markt te brengen, moet een bedrijf rekening houden

Nadere informatie

Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming

Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming Taco van der Vaart (Bewerkt door Martin Land) 1 Beschrijving en modellering van voortbrengingsprocessen Het beschrijven en modelleren van

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Logistiek. Logistiek in vogelvlucht

Logistiek. Logistiek in vogelvlucht Logistiek Week 1 Logistiek in vogelvlucht Logistieke innovatie Logistiek management het zo beheersen van de goederen- en daarmee verbonden informatiestromen dat tegen optimale kosten aan de wensen van

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over Samenvatting 'Informatiemanagement en -beleid' zijn voorwaardelijk voor een gezonde en effectieve informatiehuishouding.

Nadere informatie

Lesbrief Logistiek; Kennismaking voor groep 8

Lesbrief Logistiek; Kennismaking voor groep 8 Lesbrief Logistiek; Kennismaking voor groep 8 Ir. F.G.H. Jager Project Coordinator Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde f.g.h.jager@rug.nl Drs. G.C. Spronk Junior onderzoeker

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Online samenwerken: discussie 1

Online samenwerken: discussie 1 Online samenwerken: discussie 1 in hoeverre zijn Hall s criteria door Nestor vervuld (of überhaupt van belang)? grote beschikbaarheid: geschikt voor verschillende soorten gebruikers scaleerbaarheid: toepasbaar

Nadere informatie

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts Verbeterconcepten Supply mgm = Efficient replenishment = goederenstroombeheersing erop gericht om alle schakels

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt.

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Prijs en distributiebeleid Hoofdstuk 19 Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Maar een onderneming wil/moet winst maken. Dus veel verkopen voor een winstgevende prijs. Vraag

Nadere informatie

Samenvatting. Het ontwerpen van controlemechanismen in netwerkorganisaties vanuit een waardeperspectief

Samenvatting. Het ontwerpen van controlemechanismen in netwerkorganisaties vanuit een waardeperspectief Samenvatting Het ontwerpen van controlemechanismen in netwerkorganisaties vanuit een waardeperspectief Tegenwoordig worden diensten steeds vaker door een netwerk van partijen aangeboden. Als een consument

Nadere informatie

Omni-Channel / Cross-Channel ONTZORGEN. Newway sept 14, Softwarepakketten.nl

Omni-Channel / Cross-Channel ONTZORGEN. Newway sept 14, Softwarepakketten.nl Omni-Channel / Cross-Channel ONTZORGEN Wie is Newway en wie ben ik? Harry van der Plas, directeur; Newway bestaat 27 jaar; Van software producent naar totaal aanbieder; Brede Retail portfolio aan software-applicaties;

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, April 2010 Waarde creëren met supply chain ICT Nieuwe ICT oplossingen kunnen agrologistiek

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Integrating your online business with your logistics operations Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Agenda Introductie Cadran Diract De samenwerking Ontwikkelingen

Nadere informatie

Groothandel 2016: De dreiging van meer transparantie in de zakelijke markt

Groothandel 2016: De dreiging van meer transparantie in de zakelijke markt Groothandel 2016: De dreiging van meer transparantie in de zakelijke markt Hoe ontwrichting van de consumentenmarkt zich voortzet in de zakelijke markt De belangrijkste oorzaak van de ontwrichting van

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

Uw specialist in lager- en aandrijftechniek en koppelingen

Uw specialist in lager- en aandrijftechniek en koppelingen Uw specialist in lager- en aandrijftechniek en koppelingen Waarom kiezen voor Ammertech? Geschiedenis Gedragscode Klantenteams Software systemen Klantenportaal Kennis delen Snelle levertijd Voorraadbeheer

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van het promotieproces De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van uw promotieproces De concurrentie binnen supermarkten

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Innovatiemanagement. Samenvatting/Presentatie Hoofdstuk 3 Wat kun je innoveren? Door Anne Werkman en Els de Jong

Innovatiemanagement. Samenvatting/Presentatie Hoofdstuk 3 Wat kun je innoveren? Door Anne Werkman en Els de Jong Innovatiemanagement Samenvatting/Presentatie Hoofdstuk 3 Wat kun je innoveren? Door Anne Werkman en Els de Jong 3.1 De innovatieruimte Organisatiestrategie: 3 vragen die je jezelf moet stellen Wat? welke

Nadere informatie

Lean Management. HvA Alumni 20 november 2008

Lean Management. HvA Alumni 20 november 2008 Lean Management HvA Alumni 20 november 2008 Excellence: Practical Guidance Martin van Zanten: Manager Operations - Werkzaam bij Valspar: Producent van autoreparatielakken Rogier de Kreek: Manager Production

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

De grote logistieke petje op petje af quiz. Vereniging Klantordergestuurde Logistiek Wouter Lagendijk (Mitopics) Jauco Martens (IPL Consultants)

De grote logistieke petje op petje af quiz. Vereniging Klantordergestuurde Logistiek Wouter Lagendijk (Mitopics) Jauco Martens (IPL Consultants) De grote logistieke petje op petje af quiz Vereniging Klantordergestuurde Logistiek Wouter Lagendijk (Mitopics) Jauco Martens (IPL Consultants) KOG Systems 3 & 4 Juni 2009 Waar staat KOG systems voor?

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

E-logistiek, nu en de toekomst. Hoe goed doen we het nu?

E-logistiek, nu en de toekomst. Hoe goed doen we het nu? Hoe goed doen we het nu? Fysieke hoofdprocessen: Orderproductie Afleveren Orderproductie Op dit moment wordt er veelal een push principe toegepast. Orderproductie Kenmerkend voor het push principe is dat

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de modules

Nadere informatie