! " "" "#$%&$'%%( "$"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! " "" "#$%&$'%%( "$""

Transcriptie

1 !" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,#$ / 01 #) ( 2,,0 20!" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,0#$ 1/!"()% )))1" )%))#, "# *+)))#) 3(&))))$ % (!)% )))3(&))))$ % 4 ( 4!)% )))'" #$ % &"3(&))))$ %! " "" "#$%&$'%%( "$" ' "" "#$%&$'%%( '$" ) 5#%)" " 4 6) ) * "" "#$%&$'%%( )$" 4 7) )) "" "&"" 44 + "" "#$%&$'%%( +$" 8) 6") 4 (#$ 9%# 4 #, "" "#$%&$'%%( #$" ) :))# & "% -'%%+ &$" 1 ) 1 / "" "#$%&$'%%( $" ) %) 4 ); 9% <# Veiligheidsrichtlijnen deel C, Inhoudsopgave, versie 15 juni 2009

2 ! "" "#$%&$'%%( 0$" 0 ) 0 0 6#))$ 0 04 =) 0 ( 1 2 '" "#$%&$'%%( ($" ) 6#))$ 4 > "$ )?)$ )$(" 4 "% "" "#$%&$'%%( "%$" ) " "" )% "#$%&$'%%( ""$" ) <(") "%) 4 6)( ) "%) 0 "' "" "#$%&$'%%( "'$" 4 +#" 4 ") 3 "" "#$%&$'%%( ")$" 4 ) "; 4 "+ "" "#$%&$'%%( "+$", ) 6#))( "# 12 "" "#$%&$'%%( "#$" ) &)%))$ 4 &)$% 4 "& 42 "" "#$%&$'%%( "&$" 1 ) 1 1?$ 1 1 " "" "#$%&$'%%( "$" 4 A"#) "0 "" "#$%&$'%%( "0$" "( 1 "% -'%%+ "($" ) B) 4 + Veiligheidsrichtlijnen deel C, Inhoudsopgave, versie 15 juni 2009

3 ! '% 1 "" "#$%&$'%%( '%$" '" 3 2 "% -'%%+ '"$" ) =) Veiligheidsrichtlijnen deel C, Inhoudsopgave, versie 15 juni

4 " $) # " % )?$ %)")C$))$ DE())BDE%(& $ %&( % % " % $, # ))), ##)' % %) %) ) & )$,% 8 &"F ) # )#$ $ 9)"(&3:6"(% #) 7 # 6 )? %)$)%(& )#$) " ) 7)&")&$()! B,"( ))#? )$" %) +?) 9 ) )" 9)) 9))$ $+9$ $ % GG) 8 D53 E% $"())) )) ) #))%) " % )# A %! % )&) ) ) %(% )#H <)% "( ) $($ ") % D53 2 E $ $()$( "(% )$") 9&$ )$#&" )#" )), ), )%(& )(% %& 9& "(&( $ # %#, ) $( ) $#(,#)%)$#)) 7 1 B % ))) $) ) ")%, 3 *) ) 3) 3%,? *) )3)?%*)) *) 3) *% 9))7 # 6 ) ( #) &% ))) 9 *+) &) %( 8 ")?%%)$ 4! '$$(? % *(% " &"%)))%%&%%% 4 8$#)")?%#$ # )#!- +*/ &(!- *+/ Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 1, versie 11 (15 juni 2009)

5 $&) %$ %*37 *+ "(%)? &)( *+"( % )# $( )%) "" $#) #) &( )( $ " " ")"#)#%)) *+ "(&( ) #)$ % 8 % )) & $" % )# %)" " ) ) 8 4% ) ) ) )) ))6% )$" % )#")) 9& ))% $" 2 = &( #)%& *+ "( %) ) ) "( ) &()%))' $&% ))) % % ")9 *+"(&,),)# %&%)9 )&"( # %$7 # 6 )!%%% ;?( #) $ #(" & %# ( &" ) ))) )),%$(#) ))))%)#)%! I %) GG & $ $)) %))' I %G)# ( % %) * %%% ; 9$) J3,&$6%K* #2020,#,$")& 4 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 1, versie 11 (15 juni 2009)

6 ' '" / 8 %&"($%)" "" )#! A))" "! ' )" "' 4 )()" "' &(%)" " 8#)%#)#))6%$ ))" "$)# 8#)4%$)## '' 8 ''" 9 : 6 &( ), &( % $ %) #%) $&(! I %)) 2 I 4 4 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 2, versie 11 (15 juni 2009)

7 I $ 4 93 *) )3) 3%#)#%) ), %$( ),$,,",3)%3%,,9) % $( $# ) ) 9 *+ "(&( ) #$ # %) ")" " %)&#) ''' 47 I K,)" "&() % $ %) #%)%))$# $&(! L "!,) %%, %)#%) I ; 4 ))!,) %% %) #%) %),#%)%) I 4 "! % %,) " #,% %) #%) %), #%) %) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 2, versie 11 (15 juni 2009)

8 dicht open dicht open dicht 4 '') 8 5()" "&()), ") % $%)#%) $&(! I # $" "! %) $ % &))" " maaiveld LICHTINVAL Wand bakconstructie GELUIDABSORBERENDE ROOSTERS I " "!" "%)#)" ))) ))$#9" " )) As rijksweg luifelconstructie maaiveld ''+ < M(%)" "&(#,") %$%) #%) $&(! I #%)!#%)" "))$ Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 2, versie 11 (15 juni 2009) 4

9 maaiveld Wand 4 As rijksweg As rijksweg I %) & ) "! %), ) #, & ") ))$# As rijksweg As rijksweg geluidscherm maaiveld ') ')"?" "!?))$ %! +$)! 9)$ %!! =! <#! 6! :) %, #)),$ %)#%) )$ %% " $ $%%?)$(",") )$ %,# %,%"" %&(#) %% )$))$# )%$()$ % ) K #"# ) ) )%" ), $ %, % &)##&(#) 9" " ) &) %) #,L ",))#%) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 2, versie 11 (15 juni 2009)

10 3! % )%, %, $ % ((#))% ')' 1 A*<!?%!?)!?%)! +! +#! >! >! *%! "! "%)! 3%! A% *$; <"" M ( &) #"# -)$ %#("( (% F ) # #" %(& ) F )% $, % " "&% #$$" " ); $/? ))%) 9 "% ")) %) %) "", # %), % $% $( ) %() % ))#) ), ) 9 D"E " $ )% )N ) "" ) 2 $, )) ") &( ) " %$( #! $) 2))%&(#&) # $% ) % )", $ ( )( # ; # $" )#" " % GG ) $( " $)"E%)) $( $ "%) ( )$ % ) %(%# &&( ") *)) ))%) 9%)#)) ) )#$ " " #"))" "%) " 3 ))%) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 2, versie 11 (15 juni 2009)

11 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 2, versie 11 (15 juni 2009) 1

12 ) * )" * 9&"($"))$$)7) )&( %())%($( )$9& )$" % )#" 8 ) % & ) ))$$)$" ) )"#" " )) 3)))! ) ") 1 ; $")) $0 9" ))! $) " #) 0 $ $ ) 1 7))! $) $%) " " 4 " ) $$() ## "#$( 8#&#()"%#" ")) % 9 # $) $$ "(! ))"#" ))"$$,$$$)#! I $) ' I "&) ' I $$ #) 0' I $ ' I &)$) 1 9) $(%) ) $$ " "&(%$# $! I )&) ' I ") 1' Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 3, versie 11 (15 juni 2009) 4

13 I $); ' I $"))$ 0 9))$$$"" ) $)%)"( %(% #"" )' 6#)#"#)";&( )$ )%# ""#"%)) ) #&($%! " #$ % 6 $ )) ; % )$" $# ))"" 9 ;, $( "())", " & '# 4 8 $" #% )# & & '# """L &()) $ ( ) *+,& 8 "; % )$" ));%)$" %$ - )/*' ' ) /* ) %* 1 $ "E%$% 0 )* Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 3, versie 11 (15 juni 2009) 4

14 ' )1* $ &(&" " -2 3 & 1 0 &)$$$()%)$" & 4 9" "&) $$() ## %)$" & 5 ;%)"#)$( 6 )) )"", "; $ # %#& %$%),) 3" " )("&()%$% $ " )) )## $), " " 4 )")# 8 % ) & )$" )( ) $( $) $ $ #)) $$()%)$"7)#%$( "" ) )# ( ) )$ &)$%%)$" "" $"() $ &) #) % %& " "&) $$() ## %)$" $"()") ##%%& Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 3, versie 11 (15 juni 2009) 44

15 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 3, versie 11 (15 juni 2009) 4

16 + +" 9 )#%)%#! I %) %)' I )%)' I )$ )%) B %) % %# ) )$"$)(E*)%) )$ )%) % %# " $ 3)%# 9 %# )% % %)%# % ) )$ ")%%&$() +'?( %# ) %) "# %&) 9)) #%)) #)))?( ))$)$ &)( ) " )& ( $) 9$)$( )),$() - $ 4 ) &)(%%)( C M)&") ) 8* : ;<4// ;<//// 1 88,), #) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 4, versie 11 (15 juni 2009)

17 A%)%# ) +) $ ") )?%,, 8 %() %") )% ) ") $ ;, ))" "" ))(?%,4 ( == ) / - * ' ( & %") ), %) $ & ;#&"; )( )F )#?%,, 0?( &(#$ )%) %) "? & GG ()%)& %) " )$ )%);#88)%) 9($OO $ &( $ =)()( $ #&) $ #) ) $%)))) ) $ #?%, & 1//A K )()# 9 &(&( ( Een te bouwen wegtunnelbuis met een tunnellengte van meer dan 250 m heeft, voor een doelmatige doorgang voor wegvoertuigen, een vloer met een breedte van ten minste 7 m *))? %$,0! B * Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 4, versie 11 (15 juni 2009)

18 ++ 4 %# )$$# ( $) F) M $() :)# %))$ (%),&$%)) 9$ () $# # %# 2+':2=>? P2 02 %) 4, 4, %) )%) 4, 4, ( )%) 4, 4, ( )$ )%) 4, 4, 8 )$ )%) 4,, 88 8 %() )" " $(" % &%))$ P B,,1 %) %) *),1 %) )$ )%)888,1,1, 1 & C:! #1 "% %)) " ) )) $ 9 )* ( 8 ) $( ) ))),Q # $ % )) )%( F)Q*))? %$,1 8889%#4, Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 4, versie 11 (15 juni 2009) 4

19 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 4, versie 11 (15 juni 2009)

20 #, #" / 5&)$("& )%#$(" & ""# )&),%$( ) ;)#$(",%("$ ))%$M$ %$ ) # ) " $") $"G &( $( $)())?( %)) $) $$ ) & $("" %)) %) )() ) )&) 9 ), #$ % " F# ) )$ $("&($#$( ( & )$")#)()$,)) )$()$() #' A 9 " )$ %&) C &), ; &( ) # &) ",&( ) # &) $,%,? %$ 4?%, ' B ' ) ' D* 6$ ) &" F )$ $)$($) )#$(;# 2#":6B 22,C,5D,,D,58,156D,D,58,1,6,E, 1/**9/*!,49/* 62 PF#4( PF#1( PF#( D D$ 1$ 2 5 $ R ) 5 5 $R$# ) ) B$ 5 ) 5 ) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 5, versie 11 (15 juni 2009)

21 6$)&"$(;#,%)##) " ;%)# %)" " 2#':62 1,5-EF!, 1,5-E 1,5-E 4 D$ Functies Verkeersgeleiding bediening functies, behalve Besturing Alle overige Vluchten Brandbestrijding Toelichting en brandbestrijding bewaking en vluchten Systemen Tunnelverlichting X X Bij normaal bedrijf deels kritisch en deels niet-kritisch, zie hoofdstuk 6 Overige verlichting X Pompinstallaties ca X Incl ventilatie pompenruimte Tunnelventilatie X X X In calamiteitenbedrijf moet tunnelventilatie aan betrouwbaarheidseisen voldoen, zie hoofdstuk 12 Vluchtwegventilatie X Meet- en X detectiesystemen Verkeerssignalering X Verkeersdetectie X (SDS,SOS) Slagbomen X Overige X verkeersvoorz Brandblussysteem X Inclusief verwarmingssystemen Communicatiesystemen X Gebouwverl-verw X Gebouwbewaking X Besturing, bediening X Inclusief transmissiesystemen Vluchtwegverlichting X Volgens veiligheidsnorm Evacuatieverlichting X Geluidsbakens X Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 5, versie 11 (15 juni 2009)

22 & &" / 9 $ """ #" ) )" "* $ &("")%("9") "%)$" ") ) ) " " )! I %$)) $($(%)" " ' I ( " " & " %))$ #' I ( &" )$")%%&$() 9"))()" "%%# B7 $)D ") ))E4 9")%%##)$!)# ) * E& 4 9")&)&(#)$ %%$($$ "# 9 ") " &( #)$ % $"G&"&)($ $ &()")$)%$ & 1 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 6, versie 10 (januari 2004) 1

23 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 6, versie 10 (januari 2004) 1

24 / " / 8 % D;E! &) $)&( L, #) %)## ) % ) " " 2 # $ )& ; % #)#! %), );, % ## )$ ") %%&$() =) ) #) $) )(,& $",%))"")) $ 9$)&($# ' & )( $&# ) $( ),0 4 # <)) B I 0-) *F I 0- ) 60-*F I 9 0-F I F60- - ) G * 60- ) 4// *?( #) # )) 9? $$()) )&)%$$ % "" )) # 4 %)Q%)# H ) *- )I# 4H* 9 $() &( & $, # )) " #, %) ) * 3 2, Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 7, versie 11 (15 juni 2009)

25 6#) #) ; # %)#F#&%)) F#$(&()) ' ) )) $( $ $ & # 9 "#" ) $ # 4 # ' $ 9 # ) ##))) 0 ) A 1 * 0 : # 1 F A 8 ; $ & ))& $$ % )#&% ) F# $ & $&%( 9 ) * J 0 6# % F # ##, %)$" )* % )$))4 4 " )$ 9 ) 1/ 1 * 9% )$)) 4 " )$ K 0 L ' Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 7, versie 11 (15 juni 2009)

26 & )//M* -; ###%$#%) ")2$ ") $( $( ) ) & 9 ")& ) )(#$)8 ")2$ ") GG $ ")2$ ")$($)GG $ & & 9 ")2$ ") & ))( $ - ) * " )*" ) F *- 4 6 ); % % )$"?( ) % F ##,4?( ) % F ## 4// ) * 0 9 /// 0 / 1 ) * - ) * 9 #" % )" $ & C " 9 &))( %)" ## #" ")% ) ( ) )$ F#)## Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 7, versie 11 (15 juni 2009) 4

27 1 3 &)( "# # $)$ &( $ " 8 $ ( )) %)$" 0 6 ) )( ) )" " $# )()# %) )( % ) F ) * #! 6 " " )! I %)' I 1 4 ' I $( )R 4 // M 1 )N 1 9 *: )C,* 9"#"##% 4 # &( < ## #?( "#" %$)N##GG? ## )"&()$ & 6 9 F 4 ## ##)"&()$ & 6 9 7"## $( ##$) ) ) 9< # % )# 9 ))$&( " " ) )( %&)))) " ## Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 7, versie 11 (15 juni 2009)

28 ?( # " ## " % ## " " $( ) $ B $ ) $) " ) GG % ) $("## ) ) * ) * ##() " %() "## F ) * $ $( ")( # $ & 2 ##, ## #&" $ $ ' F# $ &$<% ) 9 4/+ & 4 9##%)#&) - )* 4 9##&))()"&(2 ) ",)# F ) * Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 7, versie 11 (15 juni 2009)

29 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 7, versie 11 (15 juni 2009) 1

30 " ")" "% $" ))()) $ ( ) % "" )) &( )()" "$") & $( %%)))" " (% ()&% $") $( " " $(& M )$ ")$() 0' 2 B $( %%) )) " " $" ) :))# $( $") ) #C)) % $ ) *37 9 # () $( "4 +$ %?( #%)%($# ))" ")%" $( ) BB 1 $# $(& $)"$ # $($,) $( %$ % 1 $($ *))? %$,# ;$3: L ;$3: LL M5/ - ) * C ) * ) * =%))%#$")$( %%)))" " - ) * 4/ LL M5/ M/1/ );- 44* )* ) 9 3 0O; C* 4?("),$(#)$"),)# $)% &%$" ) * Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 8, versie 11 (15 juni 2009) 0

31 C 9 ) *?(,$(#)$"),)$ " "%)%)%$" 0 ) * - F )3 *! B ' $$$()$" - A/? 1?") &(! :%))! #%$)' $ $ $(" "' " #' # $$% 8%))! ####;&))$)' #&$ 6 & $ - // +F - )* " - - // + & ' ) *' )* )* Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 8, versie 11 (15 juni 2009) 0

32 ' C ' ) 4/ +* F 2 6 F C ' 2! ' )* 3 % $) &() ) #" $" " D> ) #" "" )E, " 0"*1,#$0 B I 14/ +F I ) *F I ; B F I B ) * Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 8, versie 11 (15 juni 2009) 04

33 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 8, versie 11 (15 juni 2009) 0

34 ( 1 2 (" / )$")%%&$() (' 2 8 $%) $ ) &( )" # $%)! I 6 ""##,, ")& I 5$ %"")$ %$(?(,%$%$,$ )&()"# $%)S& %$)! I I 6 "" ##,, ") & " ";&++6 I 5$ %"" - 4// )- %* 4 8 "%$ $ ))" % $("%$%$; % )$" $%) $) ))#"$) ' B I ' C ' ' L: I ' )* 2 ' 6 & ) / %%%* B I -' I ( I - I 0)D * I &B 8 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 9, versie 21 (15 juni 2009)

35 () E2 $ ))%)!, 8 $"$ # ))%##( ($, )B$ ))$%)$ ) 5()## # %) ) " $ ))%%#))! #,& & #&"( $ I $#)))#,) D))%E%#L ) I %&) )(,&% " ), " )#%() I "), "" )$ %"" I $ %$)$ ) I $"$)$ ) I %# & &(), $( ;, ("")$($ 1 9)$ ) "! I "' I )))=6='=6=)$)' I )$' I )) 8, &)(, $( $) 2 $ ) " )OO)) 9)$($! I ")"# ' I %##)%"% ")(' I " )) "(' I "))"' I I $$ ##' )&) )$) ")) ) +() ##D + ED?"$## %) )$)9)%D$) E, )$#) ))#! #"$()$ $( ")$ ; )#DE Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 9, versie 21 (15 juni 2009)

36 ( De bediening en besturing van de tunnelinstallaties bij calamiteiten kan niet los worden gezien van de wijze van afhandeling van incidenten door de tunneloperator (wegverkeersleider), de weginspecteur en de hulpdiensten Dit wordt voor elke tunnel vastgelegd in een Veiligheidsbeheersplan In deze paragraaf worden richtlijnen gegeven voor de bediening en besturing bij calamiteiten In de bijlage zijn voorbeelden en toelichtingen opgenomen Onder meer is daarin een schematische weergave opgenomen van de afhandeling van een incident in het besturingssysteem 0 8 $ ); L ) " )$(&()! 7$;" +$(&"! 3 :' P? K 8 $ ); &) % )#), $( "*$2 )"% )! "%))$)' ")"$ ## "' 6 "$ "" $ ); &) % )#), $( " 32 ) " % )! "&)$(7$;"' 9 ) " $) $ & ' )) $ ""' <#$$ "$$ ; $)#)' %## ## ") " &' &) #" $ );&)%)#),$()" 32 " % ) ) "#" 6 % & " " $( # ") ' B == F Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 9, versie 21 (15 juni 2009) 4

37 3 :' F? 0 )* 4?( ""#%)#" #"$ );)&(& % == B ) * F 0 ) "*F??( & "$($#"$") %))%) &(# )"$ %$"&(% ")(# 9# $" )( $$;%&) 3,% GG)+$( % )" (") # +# %&) &( 6 " +$( $ ()) ) "%&)&( L 0 %5 ) * 9 # $( # GG ") $" )( # " $$ D E, % GG ) +$( % )" %5 ) * 9#, $()"+$(,$" )(#"$$D E,% GG ) +$( " % )" %5 ) 1* 1 9# &( )&" () " ; )#"E %)" Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 9, versie 21 (15 juni 2009)

38 3 :'? )* 6 ) %&)% )#"% ),#, ))(&( 3 :'? 0 L 8 8 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 9, versie 21 (15 juni 2009)

39 "% "%" / )$")%%&$() %)$"! I $( & "' I %&))%' I $( ")$ %) $ ' I "; %( 6$ %&)%) %)# $"1 1 1: Q : : == : /// R // == ) * == : #//R4// == K QQ: 4// 4 9)(,$ ) ",OO)) H# 9 ) # &"$ &( ' $() &"$#) ( 5&C&%) # :<7 : # <% 7 ##; #) ) $($ ( (&) $( #", ) ( C+3 C+3 "%' ""&( %$(") " %#$ 1 ""&($("; Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 10, versie 11 (15 juni 2009)

40 "")%#%)$ & 0 & Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 10, versie 11 (15 juni 2009)

41 "" """ / )$")%%&$() 9 & )) "%) %(&%# &% )#("%$&)! I 9)" "' I 9)()$' I 9 )(' I 9%&)""' I $&( ' I 9)%)&%)")%") 9 ) "&) % ) ";& *? ""'! < 4?(&(%)" "& " $ )$()), &(,$ )),()), 6 ($ & (")) $ # ()), Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009)

42 8 $( $ %() & "( "%) $()" " &# &#) ) #) 1 8)()" " )))&( 8 9 ) " $# "; "))*%,9&") &(,"*))? %$ De loopafstand tussen een punt op de rijbaanvloer en ten minste een toegang van het rookcompartiment is ten hoogste 150 m Deze afstand wordt gemeten over een route die uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend [ ] De afstand tussen twee toegangen is ten hoogste 250 m); * "") 2 0 5) #% & )) " & $8 #$))# 3)( % "( )( "$#' % & () &( ) )"( #) ; 1 //4)3 $ ( 6 O - ( 3(* *) )$ " #))( ", )) $ &#GG)),)%)# ""+ 6?(%# "%) )# )$ "%) 9 "") " )) &( ") "$ 4 4 "%)$(&( Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009)

43 & " 9 $ "%) ) &( # #$ # )$ $",%$( )%) $ $"" ##) ) %$ % ( )) $, &(, ( ))),&*))? %$,44 %) "%)% $ )($, ( ), &*))? %$, 41 B " )&) ", "%)# %)$)! I M) ) ) "") I "$ ))$$ I "%) ")&) & $( "%) %))$ I 9)) # )) "&$ )( )? %$ I? )) " # %&) &(9# ))) &( %&( #)( %) 8 " &#&&"#) $ I 9 "%)) # 9#)) $) $)$ # "%)&() I 8##)$ %%&),$ ",& "%)&"$&( &-en rookvrije vluchtroute naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend (Bb, afd 218, art 2154 voor nieuwbouw en art 2161 voor bestaande bouw) ) "%) ) % 9)## A))) % $ )$ )!1)##%))# ## $ " %) ) # 5) #) " $ )) )$ )!1 9 # " $ & # &( &) 8 ## %) # ## (, & " () "%) $$ %)& #) # & %)? %$ A "%)&() Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009) 4

44 9") %$($( "%)")$$) "%)))() $$,! %)F* 80 te hebben?#q&()" 8 %$( "%) ") $$ ), "%)))() $$,! %)F* 40 te hebben?#q&()"?1#q&()" "%) " 4 9 "%) ( % ), &) ""?()$ &)# ) "%) $ $(?( )$ )) "%) $ # % $( " )) $$)%$) "&) " $ $( $ "%) )$) 4 ) ")) )$ &-BNEN 6068 M/)- /M* 9 "),$$&( ) 4?( %&) $ ) % $ %)# #",))2$ 1 )) "" # A))() ) F") A))() ) F") 7"""" 4 BB04'*"98B4 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009)

45 9()) " $( %$ % 0F &( &*))? %$, 44 $ ( ))F&(&*))? %$, " " &("$ )#)# %,%$%)) )#9&(")B$) $( ))%) ),%$( " # # "#" ) )# ;"$(&()" C 9 A//+ - A//+ 9$&()#, &( ",# ),,$&()# #) )# ), #" )$))( 4 " & &( 9$)(&)"# " &( 9)# )## 4 -)&(/ " $($ " %) #%) 4 =$))) " ) )! 9&"$()%$%)))#?(%()" ") "#$#"&$=7>4 ) %),%$(#" )$ &("#$) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009)

46 I 8 " ) ") " % " $ # $ 9 " & $(& # $ &( # %)# I 8 " ) 8 4 " )"$$)9 " #$"# "% )&)())%")%,# ),"$ (( Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009) 1

47 I 8 " %$))9 " $ ) "$ $) 9 " # $ "# " % ) &) ()) %" ) %, # ),"$ (( I ))&)&( 44 " $ " " $ # &( &)# ) $ # # # $% 9& " $ ))*A1 4 " $ " " $%$$ $($)*37" " $ $%$$ ""# / / 4?(2 "%) #") % )$" ) "") ( 8 ) (") $ & %&( " )( "%) ) ;" $ )% )< * * 41 #)&()! 5#";$7;)7;%;) ";7357 BB100!?) )$ % S "%) ) S )"##$#) BBB040! 6)#")"B") BB1! "))) "%)( " Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009)

48 4 LL M/AA // )- M * ( LLM/AA) #1*B' 3"D31AM#:3"35//LL:3%AM SLLM/AAT ' -==' LLM/AA LL %AM "%)) &) $$&)$ &(, ) ) )$) $( &( )" #, ##( )(&")))&"$&( / 2 " )$&($()$)! I 9 " #&" ))&)&( " )# I 9 ;$ $( %&) )&"$ $&( >) 9 " Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009) 0

49 >) &" "?) $ " $ &( $, " " #") #"), % # ) ) *A 1, $),"), "#$"BB100& ),4?)$ " ) $,) "), ) # $"# &!-:865B5 8*-,/T86 */, )% ) 4 =4 4 9 " $ &()! I 8 ))*A1' $) "#" BB 100 & ) 4') "#&( I 9 #'"),)# $) "# FF F&( I 5# )#(") & ))) ' I 9$ % ' I?)# Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009)

50 >) 49")##") Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009)

51 8) )! I I I 5%) ))*A1' %&(,)),#)$ %),$)") "#") 4$)')$)#$"$ ' 9 4 ) ) """) %, ) A9") $) & ) 9&")! =) )$$ $ " " %))' 9A97#$' 9#$&( 1?) # ) $ %) ) 5$ &% # % )' )?) ",)&(% $,), $)") 9$)4 " &( #")&! "#"BB100' 9 "$(&( )) ") ' &#(" 5$ " )#))*A1'"() >) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009)

52 0?)#%") " $)") 9 $) 4 " &( #")&! %)"#("' *M89/ 5$ " )#))*A1') >) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009)

53 &" )#%%"" %)) &" % " &" %) "?)%&(($# ",#%), # $, %#( ) $,%(&") " &) 1 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009) 4

54 >) 19#(#%) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009)

55 / 9 " "&( )! I 8 )()*A4' I =$)#"), " &( " &( >) 3 " GG ) "")), & ) $%)%(&! ) ", %&( #), #,$(#") 0! I 8 )% "") % # ) ") &( ))! % )%(&#( "&#( I 8)%#")$)&())" "#(,#)(&") I 9)$F&( I < $) $ )($&) %#)$ Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009)

56 >) 0 8 %$(, ( # ", # &( " ""), & $%)%(&) # & $ ""))()$() )$( >) 9;" ) "") "&( $- )#/ $&(&"$ $;"&( )( "") ( $%)%)"&) 8) ()%$# " " $A$( (&(%%)%G?) " $ " #") "BB100&) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009) 1

57 >) 4?) "$( " ##)# " ")) % / 2 9 " %$)&()! I 8 ))*A1' $) "#" BB 100 & ) 4') "#&( I 5# )#(") & ))) ' I 9$ % ' I?)# ##)# " ")) % Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009)

58 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 11, versie 30 (15 juni 2009) 0

59 "' "'" / ),% %( #"#&% ( ""$ #! I ""$$ ' I ")(%))$ $($' I $ ) ) $$ "(, &)"(,($)# $( $ )$")%%&$()? $( ) ))" $( & ;#"#"; - ) #*?()" " ) "" ) $( %) "&)" 4/ 0 3! 4?()" ")(&)# 2 ) * - ) 9* =$()" ") %)) # $ ; %# & &) = & %)) ( $$ )&() & Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 12, versie 11 (15 juni 2009)

60 B I ' F I ' F - - ' ' :' "'' 6 B ()(#" "$%)$(% )",#)%$" %% F%"$&" "#$ % ) & &" ) # 1?( # "" $ & GG") ) ) " ) # ) O 9 " ( - ) * F ' " 0 9 ' E ) 78*?( %# $) "#" ) %)! I )$' I # $ $# "% "' I %%")%' I )%))%&) )' 0 I ))#)) );%)! I #"" 4 ##' I #;,))$), $))%?) =) >; =3,02 F 4 =3,2 F 4 =3,2 F 4 =3,2 F 4 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 12, versie 11 (15 juni 2009)

61 ' 49/ :1 4 ' B ') * - ' /!$! M/?(#)""% $,%$&"$,$ &"?(#) )"))($&( & //4 3-L %/:1M%:///:A 3() '* )) )" ;) $ $)0?<(F)?) A5-)0* "') 3?( ) ))# $ ; "$ ))))# )) $ ))("),), $) ")% # )) #))() &(%); "?( ) ) U ) & # %))),#) %$)%%) CE ) * ) * - *##*"; 2<A+3(,9, Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 12, versie 11 (15 juni 2009) 4

62 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 12, versie 11 (15 juni 2009)

63 ") 3 ")" / $ ) &" #))( " "; $( " $(") $" % $ $" % " ) $, $% $% )" " Lengte gesloten deel Beheercondities Communicatie systeem verdiepte ligging geen bediening geen bewaking < 250m < 250m van 250 tot 500m > 500m geen bediening geen bewaking Bewaking Bediening Bewaking Bediening CCTV-systeem nee nee nee ja nee ja ja Bediening Toelichting Noodtelefoons nee nee nee ja ja ja ja ANWB-meldtoestellen optioneel optioneel optioneel nee Nee nee nee HF-systeem nee ja ja ja ja ja ja Bij tunnels langer dan 250m zijn hulpposten met oa noodtelefoons wettelijk verplicht 1 optioneel afhankelijk van de lengte aantonen bij lengte < 180m Luidspreker-systeem nee nee nee ja nee ja ja Objectgebonden telefoonsysteem ja ja ja ja Ja ja ja bij aanwezigheid technische ruimte Mobiele telefonie voor weggebruikers nee nee nee nee nee nee nee alleen ondersteuning providers in tunnelbuizen ")' 3 <$($ ++6 ; - 4// )- %*??(&:' )* 0 ) * )* ) * +V &) ) #) $$ $ ) &" #% )$ 1 M*))? %$,4$) ##$( ) #?%,0%&) ## Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 13, versie 11 (15 juni 2009) 4

64 &? <$( ); L )* L )- A*F = ) * 0L$-: ) #$ %), ) )#%)&)&( #D"")E$( ' :9 ' :?: 3(B 3 ( 93(: / M B // 4/ ;&($"$) $) #,%$( % ## )(&( #) B3? $( $%) " "#))) 0L$-: 0L$-: - - == - 0L$-: < $()" " >; & ) ))")))")DE?( )) >;%(#"?%,, D:' D:' ;$3: D!: - A/ D:' F A/ D:' Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 13, versie 11 (15 juni 2009) 4

65 0 #)( # >; % )# $( $ 9)% B ))?%,,4 D!: )* ;3: 1 D!: 78 : >;&())#)$ G D!: : J &D: CD: ;$3: &D:?/// CD: & 9 >; )" &( #$) % $ &&)D$ $ " "E?()())>,$($$, $(% )) #&( " ")); <$ #;,&% $ & "%)( " $0? %$ 4-4// )- %* ')- * ' '??(&:' 4 A #; ) #$ # ) 9 ) % B))?%,,4 ' ' : 3(: B/ #4)A/H: * / 14)/H: * /4-)0*! ; ': 5 'E K <$("" $(")$; ' ' % Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 13, versie 11 (15 juni 2009) 44

66 ' %)#$)&)$ $! E 0 E G )* E B A 0 6")"%) #($) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 13, versie 11 (15 juni 2009) 4

67 "+ "+" / )$")%%&$() "+' 6$ ) " ;#" ", ) ), $$%,&$($"; )%))%)% #&")$#&""?(#) &") & $( )&"% " 0 ' " ' ) * "#?#, $( "", ; % ; " ( L : )*0 ' & L : ( ' L : 4?( #) ; "" ) ")&! "",1##!:86"' "",0##!8B" 9& % ) # "", GG "" )))#$"% )?#,, ; "2 "()%)# )33"33* )* 0 J L <$($ &")" Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 14, versie 11 (15 juni 2009)

68 )" ' L : * + % 1?(#)&"))")&! P,2:86"&")' U,28B""&"' U,2 ) # %) 8B " F"' U,2 # 8B " F " " 9&%)#&", GG&")))# $"% ) L : </ //5)L * )</ //%* - < / / - < / )"$ J ' 9 9&%&" Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 14, versie 11 (15 juni 2009)

69 2"+" Lengte gesloten deel < 250m < 250m van 250 tot 500m >500m Beheercondities Detectie Van Zichtcondities dmv zichtmeting NO 2 - bepaling dmv meten Voertuiggedrag dmv SDS/SOS Rook dmv zichtmeting Brand dmv temperatuurmeting Brand dmv warmtestraling Explosiegevaarlijke gassen tbv de weggebruiker Explosiegevaarlijke gassen tbv de hulpdienst Giftige gassen tbv de weggebruiker Giftige gassen tbv de hulpdienst zonder ventilatie zonder ventilatie zonder ventilatie met ventilatie met ventilatie geen bediening bewa- bedie- bewaking bedie- Bedie- Bedie- geen bewaking king ning ning ning ning nee Nee nee nee nee nee nee wellicht nodig bij tunnellengte >10km nee Nee nee nee optioneel ja ja Optioneel: toepassing heeft zin bij waarschuwingssysteem voor slecht zicht (om weggebruiker te informeren) nee Nee optioneel nee ja ja ja optioneel bij grote economische waarde en hoog bedrijfsrisico nee Nee ja nee ja ja ja nee optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel als compenserende maatregel nee Nee nee nee nee nee nee slecht mogelijk door tunnelhoogte nee Nee nee nee nee nee nee geen trefzekerheid nee optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel afhankelijk van optreden hulpdienst nee Nee nee nee nee nee nee geen trefzekerheid nee Nee nee nee nee nee nee brandweer gebruikt eigen apparatuur $ 4// )- %*! # Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 14, versie 11 (15 juni 2009) 4

70 "# 12 "#" /?(# )$" $$(), $",% ")! I &)%))$ ' I &)$%' )$ ")% %& $() ##% %& 8&(%)" "#"#)&)# $ )* )()" ")! I 8#"#) &) %))$ )?( $(" ) "" $) % #) ) & $( )()" " % $) )$$$ ##$,#$%) I 8#"#)&)$%)$$# %)( #(")) #)$ 4 )" ")! Voorzieningen weggebruikers Gesloten lengte < 250m m m > 500m Voorwaarde niet bediend bediend geen mechanische ventilatie mechanische ventilatie Alleen bij bewaakt object van groot economisch belang (uitzondering) Ja, hoh maximaal 100m Ja, hoh maximaal 100m mechanische ventilatie Ja, hoh maximaal 60m indien combinatie met slanghaspels, anders hoh maximaal 100m Slanghaspels Nee Nee Nee Bij constructies van groot economisch belang, hoh maximaal 60m Draagbare brandblusapparaten Voorzieningen brandweer Gesloten lengte < 100m m m > 500m Distributieleiding In principe niet Ja, Ja, met Waar nodig kunnen plaatselijk Brandkranen hoh maximaal Brandkranen brandkranen verticale standleidingen of 100m hoh maximaal doorvoeringen uitkomst bieden 100m Drukverhoging Nee Nee Optie Optie geschikt voor brandweercapaciteit Intern Reservoir Nee Nee Optie Optie Externe watervoorziening Nee Optie Ja Ja Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 15, versie 11 (15 juni 2009)

71 "#' 2 9)$$$ ##&) $))" $( # ))$ 9)$ $$ ##, )& %( #", % & ( ) $ )$ & 9)$ $$ ## )( ## %) &) F )# &( & 9 $ "#" 204?&(F)%"$ 1) &(?( #" $ # = %)) #) )# $( " " ) "" $) &( & "" 8" "& ""))##?(#))# )#)&( ))F1 1 8 ##)#()$$$ ##$) )# ( " ), $( # 4! 4 0 # $$ ## "" 6%))$ )) ) ) $ $ %#,&) BBB 1, $( # )$$()%4? &( 9F""$(## $(%))$ ""?()## "$)&(#))$ % 0 B /L %/L 9$ ))#() &("% "$"$) 0' : ) * Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 15, versie 11 (15 juni 2009)

72 "#) 2?( $$ ; $ $ ;,& ) ) &) ))%),) )! 9$! I 8)#%)#,))# $ $%"$ GG ) "#" $% 9# $"$ #)#' I $ ) $ $%) )% ), ( $)' I )$ )BB*))?$,4' I 9$ )& ## )$% 9 ))! I )#&( ( ## &( $ ), " & ## "#" $$ $$ ##$%' I # $) $ ; $%)" #"# ###$%%)$ ' I #) $$ ## # GG ) # #)! o $"$#& ##($% &(' o # $## " &) ' o $ ) 3)! I $( )# %) )) " $&(' I $ $%&) & %) "#" $"$, ##% %% $, )) $ $( "#" %)#")$ %$( 4 %)""$)%))%) )# ))% )# #")&() $()()" ")(# #) #"()#)%)" " $#) $$ )(, # %) $ %## %&) &( $() %)) $% F $)) ) 1 )# &$ Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 15, versie 11 (15 juni 2009) 4

73 @#)# & %)! I #(#$)' I "BB44,%#%#(#$) %)' I %' I $%%) )* Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 15, versie 11 (15 juni 2009)

74 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 15, versie 11 (15 juni 2009)

75 "& 42 "&" / 8 &( $ ) %&) " ) 2 ) ## #"( % $( ( &$) K$ )&)( $) ")) $"G $) # $ &)( $"G $ $) K = - ' & ' $ E "G #"# ) $( " ))(%)&(##)% ), % &)) $) F ) ) )$))&()() ## &)$) 4 K$ $ $%% ( &)% )$%)%% "&' 12 K$"G $( &) %) &( $ %! I & $' I &))%&%"' I &$")%%(' I &)#"# )%(&# K$"G ))&() % )) $"G ))&()),#, %),$( $)#)($ 1 K$"G&)&()"$) % )), %( )#& )$ ) )%&&(&( = 78 = "&) 6 K$ " $N &)()" )"%)) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 16, versie 11 (15 juni 2009) 1

76 6! : = 2 0 * $$))"%)$"9 ") & ))( &( ) $( GG$"G)$ $( == & " 8)($"G$ $), $"G&)(%$")$")))% $ )$ = = ( = ) * = = 0 - = <(#),$$ %)$" G$( "($,&(9$( &(&( ) " ) %$# $"G&) " )( $ ) )%) " $ ; =&??(&: J ' D: ' == 2 " == ' ) " * ' ' " & 9 4/ =)"## ));$) %)#))" Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 16, versie 11 (15 juni 2009) 1

77 ) * B I )0!3* F I LL:3#M A/ )9'*F I F I 0#F F I - )'* 4 ## $ &&)#)##) ### %$# K$$"G(&$$ ) K$$) ##$) $ &(&)))&)(% Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 16, versie 11 (15 juni 2009) 14

78 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 16, versie 11 (15 juni 2009) 1

79 " "" / ##! GG $) " " $ &)$%))$ # %)) $) # " "% %& 4$$() )")%%&$() "' 6 9 ) ## # $) &) ( ) ##% & ) GG % " 9 ##%) # $9 (") ##&(#) ##&)$&( / B I );0O1///* F I F F I );0O 1///* ) I *F F F 1 / ) * 4 ## $ %))$ ""&)%))$ $)" # 8 "" &) $ $%2 $) &)$%))$ ($ &( ) )$ 9 &) "" $% %)"% %))$ %)%()$ (, )$ $$ ## )# ) )$ %)$$$ ##%(, $ $ $"$&(, %))$ )#)$ %()##)$$$ ## B 0B I I F F $(""#$#")&"$#( < *$' #")%)$($$ #)"%)""#$,)) )%##")%)$" Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 17, versie 11 (15 juni 2009)

80 I C B I F I ) F I 0 B B $0(;!(3?C! &;0OO-;0LL O4 B $0(;!(3?C! U;(-OC3CC; O4 B ;?(?L(0?( OC3(;L00;L3(;C?(3 O/ ##% $ "&()$" " "&)&( ),$(# 4 + $,)#) ") )%$)?) ##" ") % "&($( $$)"*37$" )$ ## % ))%))! # ## ' )) ##$(#%)$%)$"' # ' )) %)' 2%&)&()$$$ ## ##(%) 0 9 " "$(&( ## $% ))$) 9 )# & &( ) $( #, $( # ## )# "&()$ % %&) ) ( " " % ) # )#)) " ##%&)&($ ") 9 8 ) &"% )) ;# ## " $("$(" ##;#&$() &;- ) 41% 4#*Ben wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m heeft een zodanig aantal hulpposten dat de loopafstand tussen een punt op de rijbaanvloer en ten minste een hulppost niet groter is dan 75 m Deze afstand wordt Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 17, versie 11 (15 juni 2009)

81 gemeten over een route die uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend De afstand tussen twee opeenvolgende hulpposten is ten hoogste 100 m De genoemde afstanden in onderstaande overzichten voldoen aan deze wettelijke eis (de VRC richtlijnen zijn strenger met betrekking tot de maximale hoh afstand van hulpposten type A) 8 G'#% "%%$'#% '#%$#%% H#%% M = "" "" B$? $% $ Object kenmerken Rijbanen met 1 rijstrook type hulppost aan linker of D 1) of E 2) C of B 3) E B B of A 1) B of A 1) rechterzijde maximale hoh afstand of 60 4) 100 of 60 4) hulpposten in meter Rijbanen met 1 rijstrook + vluchtstrook type hulppost aan rechterzijde D 1) of E 2) C of B 3) E B B of A 1) B of A 1) maximale hoh afstand of 60 4) 100 of 60 4) hulpposten in meter Rijbanen met meer dan 1 rijstrook type hulppost aan de ene D 1) of E 2) C of B 3) E B B of A 1) B of A 1) zijde type hulppost aan andere D 1) of E 2) C of B 3) D C C C zijde maximale hoh afstand hulpposten in meter 5) of 60 4) 100 of 60 4) 1) hulppost alleen toepassen bij bewaakt object van groot economisch belang 2) hulppost alleen toepassen bij bewaakt object van groot economisch belang, waarbij de bereikbaarheid van open water erg moeilijk is en plaatselijke standleidingen of doorvoeringen niet voldoende oplossing bieden 3) hulppost alleen toepassen als de bereikbaarheid van open water erg moeilijk is en plaatselijke standleidingen of doorvoeringen niet voldoende oplossing bieden 4) deze hoh afstand aanhouden bij toepassing van hulppost type A 5) hulpposten tegenover elkaar aanbrengen, hulppost type A, B en E bij voorkeur aan de zijde van de distributieleiding cq verticale standleiding " "()! ##;#?&()$"("&( ##' ##;#?"&()$"(&( ##$(4('$((&() ##) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 17, versie 11 (15 juni 2009) 4

82 Rijbanen met 1 rijstrook type hulppost aan linker of rechterzijde D 1) of E 2) maximale hoh afstand hulpposten in meter 100 Rijbanen met 1 rijstrook + vluchtstrook type hulppost aan rechterzijde D 1) of E 2) maximale hoh afstand hulpposten in meter 100 Rijbanen met meer dan 1 rijstrook 3) type hulppost aan linker zijde D 1) type hulppost aan rechterzijde D 1) of E 2) maximale hoh afstand hulpposten in meter 100 1) hulppost alleen toepassen bij bewaakt object van groot economisch belang 2) hulppost alleen toepassen bij bewaakt object van groot economisch belang, waarbij de bereikbaarheid van open water erg moeilijk is en plaatselijke standleidingen of doorvoeringen niet voldoende oplossing bieden Bij voorkeur aan de zijde van de watertoevoer aanbrengen 3) hulpposten tegenover elkaar aanbrengen, hulppost type E bij voorkeur aan de zijde van de watertoevoer : B3?##; 5 ## #, &( #" %)) )) B3? ) # "8&$(& % ##;#>)# Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 17, versie 11 (15 juni 2009)

83 "0 6& #)$("& (&( %($ $)$($("%%$ "$# $$("& %( # $) ) % ) ))& % ( & ##& # () ))#%) %)?(#("&&))( )%) $ #$% 9%($&()! I 9 $)&))%)$(" () )) & ) # I 9 $% %(, $( $( $( ) $ I 9#%(#$, ))"(& I ;%( $ " # ) I %() ) #) $))&) $ ) %( #$ ) $(")$$&( # - ) G * = -?(#(" & ))( ) %) $ #$% ) * ) * 4 $$(""$()#%#)% %))$("#)%8#& %))&! I ")' I %($' I I # $#$ #' ) # # #$()# # 6 7( 8 ) * 3 ( Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 18, versie 11 (15 juni 2009) 0

84 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 18, versie 11 (15 juni 2009) 0

85 "( 1 "(" / 7#" # $) ) ) &( #" "") "( )*"( ) "( )),)()&(% )" "$ )&("( #)"# ))" "! &" "&( $) $)#")$)%)) "(' D & %) %# " # ($)$ #%)$ ' ) * M) %")#%))$, %&))&) 4 6) $ %) # ) & )( - # 5$ " ) ( " #& $N M) (&"$))%)% 6M 1 <& )( $) & "#F) )), )))( 5$,#,F " "C &, )) #&) 0 7""))$ $$())#( M) %))$ % ) $(& " $( &%))) M!)#" )$ #;")*( B$ Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 19, versie 10 (januari 2004)

86 &,)&"$ ) ; ##, "%) $%)%(&))) 7" " $ #$ "() 3 4 M) $ ) " %))$ & 4 7 & )( #)) $ $) $ M) ) ) )&) $ & M) (&"$" " 1 M) ) )#" )# $"## Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 19, versie 10 (januari 2004)

87 '% 1 '%" / &) % $# 9 %# ;)) ) $ &L #", )) 4 9 #", )) ) % )) $,& ; # ( # $)) "(! )#;,%#),%##""' #;L #" ' 4,%#),#&(#" ' ""#,%#"%"' ),%$(#%))&(' 1 $$()(%#' $, & ) # )%(& # " $N,( # 9 $ &" )% $( )), ) 2 %) ")) )))% %) '%' 6?(,%)&)(,) < %))($)%) ; )- / * ' )- / 1* ( ) / - * ' ) * 1 = %)) # GG ),&! I $#) ) ' I $ )( & " $( ) $' I $#)' I )$# $"#),%$(#F)%)%&' I "#)) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 20, versie 11 (15 juni 2009)

88 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 20, versie 11 (15 juni 2009)

89 '" 3 2 '"" / ) "" 6 & )$! I $)()"$ (' I I )( $%$' )( " #", ) $& ) "C)('?( GG&% )?(&(%% ")$"$,& )) )(%)"# (( ))% )$ & 8 ) ) % ) &(%"#) % ))) Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 21, versie 10 (januari 2004)

90 Veiligheidsrichtlijnen deel C, hoofdstuk 21, versie 10 (januari 2004)

" "" "#$%&$'%%( "$" * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$" 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. "" "#$%&$'%%( #$" / - / / : $$ '-$ /

 #$%&$'%%( $ * + ) ) ), -- #$%&$'%%(,$ 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. #$%&$'%%( #$ / - / / : $$ '-$ / ! "#$ % &#'('%&$!)*$$ % +, + -. / ++/+0+ 12-/+0! "' -$ -% -3 #' -$$% $ +33 #!)* $ ' 4&% /! "-' -$ -% 4&% /! "-' -$ -% (#$ % &#'4&%! " "" "#$%&$'%%( "$" 5$3' 6 '$$ ' ) ) ) * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$"

Nadere informatie

!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

! # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..(! +..$&(/- +&!/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ $!!# $..%' %!',*.3 !" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

Nadere informatie

! " # $ % & ' ( "( ) *+ $& ' ( "( %, -'./ 0! 1. 0 & " - "( 2 3 + 4. 5*2 0

! # $ % & ' ( ( ) *+ $& ' ( ( %, -'./ 0! 1. 0 & - ( 2 3 + 4. 5*2 0 ! "#$ % &'("()*+$&'("(%,-'./0!1.0 & "- "(23+ 4.5*20 Inhudspgave &+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8

Nadere informatie

)*$ +, -! ($.!$/, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167

)*$ +, -! ($.!$/, 3!$ 4$$%,!(!!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8 7 )$$%9! 7 :$% $8 7, : (!, 0 167 !"#$%!&"'!!($" )*$ +, -! ($.!$/ 012, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 0162 -#$%", 01,2 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167 ;!*7 +!! $$"$%3!$ " (! $%(&!!(83!(33"!("

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

! # % $ # & ' ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

!"!!!""!# "$% &'(!")!" #*#+

!!!!!# $% &'(!)! #*#+ !"!""!# "$% &'(!")!" #*#+ ,-. /& 0102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223

Nadere informatie

# $% & & ' # $ ( &# ! "##$!! "##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1

# $% & & ' # $ ( &# ! ##$!! ##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 !""""!" $% & & & ' $ ( &! "$!! "% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 ' $%&' & & ) & & ' * &' ( & ) " +,,&& -. -//0 ) 1 2 3! ( & ( '.45 (& &,,,3, 6 5' * $)*"!+!,-* ( ) *% %+, %"%"%-%+%''%.&%%/0),01%+-

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (.

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. Inhoudsopgave! "#$% &'(#% ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( ( #( (. ( /# ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( (. *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. (, # ( 5 ( ( 6( ( -,)(,) # 7% )( )% )( % 6( "((% 6( 6 88888888888888888888888888888888888

Nadere informatie

Het bos van konijn Fluwijn 1

Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 2! " # $ && & & & '( &&! ) '& +,- " # $ '(./0 +,,1223,142-5 2,!+6//441 5 2,!+6///40 $ 7 8 7 ( & & 9" & &. & :& " && Het bos van konijn Fluwijn 3

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http:www.zorg-en-gezondheid.bealgemene-sterftecijfers.aspx - juli 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen Toets om inhoudsopgave (bladwijzers) wel/niet te tonen Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen!!"# $%% &!!" # '&!!" # ( &% H4a H4b H4c pw-2 pw-3 pw-1 pw-3 pw-2 pw-1 pw-3 pw-2 pw-3 pw-1 pw-1 pw-2 pw-3

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

! "!""#$! $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + # $5 6(" $5(" $"$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

! !#$! $( )!*!+,-.// #$ +$$!$ 0 1!! $!'!2! +%& + # $5 6( $5( $$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ! "# $%" $&"' $ ' ()*$ *+! "!""#$! %&"'"" $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + %&"%"+- '3+'3!2$4" # $5 6(" $5(" $"$! "!*"!$! & " $7#)8 9*6$!! $"'""!'178::!0;

Nadere informatie

! " # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *#

! # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *# ! " $% & '()( $$* II " +,--. /,--. + (+&( + &(+ ++& (+( & ( & & $ ( &( +!+ & )( ( " 4 + &)(+ ( $ ( + & & ( $ + & + + + ( % &+(+" 4 5& +( & ( + ( 6 & 6 * + ( 6 ( &$& (+ 5 '7-- + + 6 &+ + (...... 6 77...

Nadere informatie

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75,

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!5 75, !" #$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75, !" +5!+ 8 ++9" + :!! 5 + "*!!!5 :+;! " 78+5"5 +! 58+=!: 5!85" >+! =8!8? +' +"* + + ' +@8:+8 "(855

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. /

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. / !" #!$%&# '&( ) * $*+$,*-. */(+* $! $.*!- *!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ */#!!* $,, * /% $,$+. / &**$,+*+*$,, $,, */"$, /'$,/ %$-+*$!$-$,* -.*/ 2 4/% 4/45. 4/2 +-. 4/6-.

Nadere informatie

#!!$!"%$!!!&!'"#(' " '!"%"$" "$! )! * )! '* +&!' $$"!!$!#+ $! $ #('! $!','' $! " ' -!$$ #.!$'! " ' $$$ /!.-!0! &##23- '!' ' &###4- ' $"!

#!!$!%$!!!&!'#(' '!%$ $! )! * )! '* +&!' $$!!$!#+ $! $ #('! $!','' $! ' -!$$ #.!$'! ' $$$ /!.-!0! &##23- '!' ' &###4- ' $! !" #!!$!"%$!!!&!'"#(' " '!"%"$" "$! )! * )! '* )!$'! "* +&!' $$"!!$!#+ $! $ #('! $!'!'!#,'' $! " ' -!$$ #.!$'! " ' $$$ /!.-!0!!' '&$!$' $' "'"!1 &##23- '!' ' 1 &###4- ' $"!!!!!""'#."!'!' - " 556' $ &'!!

Nadere informatie

Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel. Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel.

Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel. Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel. Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel. 0114-312156 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Van de Redactie...4 Carnaval 2006...5

Nadere informatie

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Blad 1 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN!" Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten Rechtsgeleerdheid en

Nadere informatie

" & ' ( ) % " % * + & " ' % " " + & " " 3

 & ' ( ) % % * + & ' %  + &  3 1 "# $% 2 "&'( )% " % *+& "'% " "+& " " 3 ,% -./"0 -./*1& $02& 3 3 5 $0*, $0/ ) $0/ )42+ $06* 7./* 8.*9' :/./*./.(% 4 " # $ -% % -% ;% * + % *'(% % * % % *&++&+%&4% %&+& *&+ +&&+'.1?+&

Nadere informatie

Voetballen zonder doel

Voetballen zonder doel Voetballen zonder doel Onderzoek naar het economisch beleidsplan 2002-2007 van de gemeente Borger-Odoorn April 2008 Rekenkamercommissie Borger-Odoorn Rekenkamercommissie Borger-Odoorn April 2008 ! " #

Nadere informatie

! "! # $ % &' (" ) " % *!!

! ! # $ % &' ( ) % *!! ! "! #$%&(") " %*!! +,&-&.&/.01-2/&&13&3&-/&1&4.3&/3 ++ " +++ " ++ -$ ++6 7 ++8 17 ++9 :$7 ++; /$ + /# +6 1!,&/3/."/.01-2/&% + &1,&&:

Nadere informatie

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma !"#" $% #!&'!()!!$% *!$ + ), -!. /!& $ 0 ( 1 & & $ $ 1 ( #!& #!& #!& &% 2/3*""4 $$%/"32"4 5 ) 66 &. ) #!& ) 7 &, 89 8.9,7 !!:%$ " # $ # % $ & $ ;!!! $!:%$ 1!!! 0 0!!! ;, *!$ *!# + ; *! *!* *!-

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2010 2011 Masterproef Windenergie in Limburg: een economische analyse. Onderzoek naar het potentieel

Nadere informatie

"#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3

#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3 =! "$%&' ()$* ()+, (-.- /%01 22 /2'/ $3435627 $3+, $3 12 1 / /% 22 2 0 ' 1 8 $(7 323(23 23, - 3 7 97 *, 8 42,, + :,, : ; 7 ; 2 ;, /22 ; / 2 3 7 2 7 7 2 1, &, 2 < /22 3 '5: ' 22 ' 22'37 7 ' 32 (7' 3'77'3

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

!"# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*)" -. ' &/0 1 0 * *))!2

!# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*) -. ' &/0 1 0 * *))!2 !"#$ $ %&'()!*) +,'()!*)" -.'&/010 **))!2 3! 42 45122 2 6 2 22 512 2. 52 22 512 2 512) 2) 712 28 970772" +:10 ;&7:0 < 2 6 &:10 ;&7:0 < 2 =1 70 1 &:10 ;001

Nadere informatie

! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***( $ 2..33

! # $%# & # $% ' ( )* +***( $ 2..33 ! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***(!!, " -& "#./**0.)/1+.*1/ $ 2.. %&'(")*+ ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-.

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö ^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö bîá=abhbkp éêçãçíçê=w mêçñkçêkáê=cê~åë=ibjbfob = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten + + + + + + = + + + + + + =! " "" ## $!! % &#' % #! %!% $ % "$ ()*+," "!!""-.$!"" -.!-!%! " $-.#" &#! / 0 & ) ))) ))))), 1 & )))) ) ))) ), $ " % "-! #-!-!""

Nadere informatie

!"#$%" $"&! ' *+,+-. /.001.002

!#$% $&! ' *+,+-. /.001.002 !"#$%" $"&! ' "!&(&$)"!! *+,+-. /.001.002 3 4 / * +5* 3 6 7 78 +5 3 8 7 3 7 /8 9 8 8 7 + // 8 4 7 +) 4 : 7 7 8 8 +/ 8 / *+) 7 / +5 +& 7 7 6 383 + )*1 7 7; 33* 3 + / 8 4/ 8 * 7 *8 + 3 7 7 / 8 8 7 4 47 /

Nadere informatie

!!" # $ %&' )!!! 12--1!33

!! # $ %&' )!!! 12--1!33 !!" # $ %&' ('''$ )!!! ""%*+, -.''/-&.0(-.'' 12--1!33 !"#$%& '( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((' )( *+

Nadere informatie

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011 !" "# $ % & $$ ' ()( '*+ '%,'-./012& /0.3.-4,4, 5 5 1 %++& & & $ &&& + ' 7+' ' +'& 8 9: 1 && 7+"& 7+ + 9&: && +& & %&+& && ()( '*+ '%,'-./012& ; /0.3.-4,? ; /@@0.///// 1&5 2

Nadere informatie

Jaarverslag Orthopedie 2011

Jaarverslag Orthopedie 2011 !"# # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% %$ & '()'*'!## $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

!"#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34''!"#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.(! 56!789:86;<9=>>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#'

!#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34''!#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.(! 56!789:86;<9=>>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#' "#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34'' "#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.( 56789:86;>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#' (*$$+' 2#%' "#%' ).-*/#AB'3/#'-1.3#'(%#**/+C#+'3#'D$$*'/+C11/#+'#+'3/#'2##&'3$+'11/%'D/0"D#*E'

Nadere informatie

! " # # $ ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + 3 / #

! # # $ ( ) * +, ( - +. ( '. / 0 0 + 3 / # ! " # # $ % & ' ! " # # $! """" #### #### """" $" """ #### #### %%%% &&&& '''' (((( (((( )))) ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + + ( + ( ' ( 1 ( 1 / *! ( 0 2 /! " 3 / # - +. 1 ,,,, %%%% //// + + + + + + +

Nadere informatie

! "# # "$# % # & '$ '( & ) & " ) ( ) ) ' ( " & & & * $& & & ) ' $ && & )

! # # $# % # & '$ '( & ) & ) ( ) ) ' ( & & & * $& & & ) ' $ && & ) ! "# # "$# % # & $ ( & ( & ) & " ) ( ) ) ( " & & & * $& & & ) $ && & ) 1 ( & & +,- ).- / 0 1 2 3 #! # # ) $# & $,# 4 && 5% 6 & & 5 6. $# # & " & " & 7 8 8 9 ) ) : 7 8 8 9,. $ &7 8 8 ; && )" ) 7 8 8 ;

Nadere informatie

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Habi_deel_omslag meijer 25-10-2007 11:44 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Veel variatie en volop in ontwikkeling Frits Meijer m.m.v. Amarins van

Nadere informatie

Informatiemodel. Maatschappelijke dienstverlening 2012. Versienummer: 1.0

Informatiemodel. Maatschappelijke dienstverlening 2012. Versienummer: 1.0 Informatiemodel Maatschappelijke dienstverlening 2012 Versienummer: 1.0 Colofon Informatiemodel Maatschappelijke dienstverlening 2012 Versienummer 1.0 Uitgave! "#$%# & '()*+$# )%,)%'%! Opgesteld#-"*."

Nadere informatie

De verkeersvriendelijke tunnel

De verkeersvriendelijke tunnel De verkeersvriendelijke tunnel Een RAMS-benadering om zowel veiligheid als beschikbaarheid te borgen NVRB, 22 januari 2013 Ronald Mante, Hoofd Steunpunt Tunnelveiligheid 22 januari 2013 De verkeersvriendelijke

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Appeltaart voor managers

Appeltaart voor managers Appeltaart voor managers Recepten om te coachen Donatus Thöne & Judith de Koeijer!"#$""%$&'()*+,"$-+%$!'*(+.$/0""1.+%2$ Inhoud Inleiding Deel 1_ Het 9C Coachingmodel!"#$%&$&'()*+,-.'/"0 1.1$ 1"$20"34",

Nadere informatie

$%% media b.v. Met openbaar maken wordt gelijkgesteld het verspreiden binnen met. opdrachtgever verbonden bedrijven en/of instellingen.

$%% media b.v. Met openbaar maken wordt gelijkgesteld het verspreiden binnen met. opdrachtgever verbonden bedrijven en/of instellingen. $ $ & newrulez media b.v. Het auteursrecht op door of namens newrulez media b.v. geproduceerde voorstellen van onderzoek, analyses van resultaten en opgestelde rapporten berust bij newrulez media b.v.,

Nadere informatie

!""#$%#&'"()*+,-) "#$%&'(%)*+'&,($-,!.)!/&',)*!

!#$%#&'()*+,-) #$%&'(%)*+'&,($-,!.)!/&',)*! ""#$%#&'"()*+,-) "#$%&'(%)*+'&,($-,.)/&',)* * "##$%&$'(#)*+,-./0'#$1'&23$#410546&7#$4&2 8/0'#$1'&23$#410546&7#$4&2 9&2&$##(%#28&/1':(##2,;< =>,?@AB3&(CDD$2 EEEFC&3#$4&2FD$) 8/0'#$1'&2G HFIFJK./C&( LFMFI/20#

Nadere informatie

!"#$ %#&'( )* + * *$ *$! ")*!"( '$, - * $)* $ ** * $* "!.

!#$ %#&'( )* + * *$ *$! )*!( '$, - * $)* $ ** * $* !. !"#$ %#&'( )* + * *$ *$ &$ *)))*! ")*!"( '$, - * $)* $ **!"!" #!$! * $* "!. +/)0 '1$ !" #$!... 4!!"... 4 +"%2&"!"1"3&'... 4 +224&"5/"651&75"5.!%+2"7... 4 1-8"%%2%66565!%+265&'... 5 % &&... 5 ' &$!# (!!

Nadere informatie

!"!#!!!$ % %& '" (% ) * +, --+./ +,0- +1 23.4$ 5 +,16-0 2 +6++ 7$5 +6 10, *8 +6++1+

!!#!!!$ % %& ' (% ) * +, --+./ +,0- +1 23.4$ 5 +,16-0 2 +6++ 7$5 +6 10, *8 +6++1+ " # $ % %& '" (% ) * +, --+./ +,0- +1 23.4$ 5 +,16-0 2 +6++ 7$5 +6 10, *8 +6++1+ #55 $% +6 $ 5%9% ' " 55 5 5% 5 5. '.5 +6 : +6 ( # ;& < 5% 5 5 555" 5 5 ;& # % $ % +6% 55 55 5 5% 5 5 5= 52 % +6 > 5 5 55

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Al Qalam BO Gouda !"#$%& '( '&& %& ' '&''&('& & ) '( & )*) )(+&( &, ' % & ( (-'( & (( (( ( &(!"#&./** )01&$%.22&(2233 23. 4 ) 56 SchoolrapportageBasisonderwijs

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'(')*+,-.$%./$.$01+2*33$04506$789$:1;79$301.%.,,.?997@*.,,74$0A91906$789$:B>@A5CD "##$%$&'($)*++%,$'+-.$)/01$(2-1(.$3$-1(45*$6547+%.$)*$%6$)14*-#.14.$)8+9 +:$),55%4$655;(7+%.$).++%61..$#*5).%-;

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

&'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(&

&'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(& ! " !"#$% &'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(& &'' *,+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(-!"#! $% & '! & &'&' $ *''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(!!"'(

Nadere informatie

Een aantrekkelijk alternatief voor lange (stads)tunnels ir. P. Jovanovic, ir. M. Holthuis

Een aantrekkelijk alternatief voor lange (stads)tunnels ir. P. Jovanovic, ir. M. Holthuis Een aantrekkelijk alternatief voor lange (stads)tunnels ir. P. Jovanovic, ir. M. Holthuis Samenvatting uit presentatie i.h.k.v. Tunnelveiligheid in Nederland, Amsterdam, 13-09-2012 Overzicht Onderwerpen

Nadere informatie

!" # $%##&&' $ (! (' ( ' ( $&,+!. / 0!, (+# 1'!" % #' ## #% # $,(#%,$, $#' $' % $!$0## 20# &,, (--#% $, $&0(&,-(%3# 2!% #' ## 4,& $&.

! # $%##&&' $ (! (' ( ' ( $&,+!. / 0!, (+# 1'! % #' ## #% # $,(#%,$, $#' $' % $!$0## 20# &,, (--#% $, $&0(&,-(%3# 2!% #' ## 4,& $&. !" # $%##&&' $ (! (' )$ *(+&,-(% ( ' ( $&,+!. / 0!, (+# 1'!" % #' ## #% # $,(#%,$, $#' $' % $!$0## 20# &,, (--#% $, $&0(&,-(%3# 2!% #' ## 4,& $&. 1 INLEIDING... 4 2 DE WERKING VAN HET ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN

Nadere informatie

',&*- 45+!6 2 7/!0$4+ 8,

',&*- 45+!6 2 7/!0$4+ 8, !!"# $%&! ' ( "!# )**+* ',&*- $% &'(!) (,& * +!",.++//01///2 3+ 45+!6 2 7/!0$4+ 8, (+&, -!* 2 7/!+ 2 8, # +!#.,,&6 9/!,&- 9!!,& 2 " ++ &1 /!, ( ),& /!+!:(':('#;.

Nadere informatie

Betrokkenheid in kaart gebracht

Betrokkenheid in kaart gebracht Betrokkenheid in kaart gebracht Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 20 Betrokkenheid in kaart gebracht Ontwikkeling en gebruik van de Triadekaart in de GGZ Jooske T. van Busschbach Kerstin J.K. Wolters Hannie

Nadere informatie

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes DE TWEE SNOEKEN Datum: xx.xx.xx Claudia Fransen De Twee Snoeken Programma Voorstellen DE TWEE SNOEKEN 1961: Architectenbureau De Twee Snoeken 1988: De Twee Snoeken Automatisering 2006: De Twee Snoeken

Nadere informatie

ABLOY Nederland Deuren in vluchtroutes bouwbesluit 2012

ABLOY Nederland Deuren in vluchtroutes bouwbesluit 2012 ASSA Vluchtwegtechniek ABLOY Nederland Deuren in vluchtroutes bouwbesluit 2012 Ruud Leijser Project adviseur ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user

Nadere informatie

Hoogbouw en Brandveiligheid

Hoogbouw en Brandveiligheid Hoogbouw en Brandveiligheid Even voorstellen... Björn Peters 1 Hoogbouwrichtlijn Hoogbouwrichtlijn Brandveiligheidsvoorzieningen bepaald aan de hand van een drietal aspecten: ontruimingsconcept A, B, C

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH RUIMTE VOOR RUIMTE GEMEENTE BERNHEZE 2012. Crijns Rentmeesters bv. Crijns Rentmeesters BV

BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH RUIMTE VOOR RUIMTE GEMEENTE BERNHEZE 2012. Crijns Rentmeesters bv. Crijns Rentmeesters BV Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH 5711 CN Someren T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

,9H45'7:"(&H*'7'A'("(&'() NX(6&'(68'H6'$$'() )

,9H45'7:(&H*'7'A'((&'() NX(6&'(68'H6'$$'() ) "#$%""&'(*+%,-#&'.,/'$,%&(###&'0$010'2344"#-567 "#$%&'( "#$%&',3P- "#$%&'(*"# +''$,-.'/01''$,9H45'7:"(&H*'7'A'("(&'( NX(6&'(68'H6'$$'( "#$%""&'(*+%,-#&'./0'$,%&(###&'1$121'3455"#-678 "#$%&'(,3456'78"(&4*'7'9'("(&'(>?

Nadere informatie

VBE Themabijeenkomst Rookwerendheid

VBE Themabijeenkomst Rookwerendheid VBE Themabijeenkomst Rookwerendheid Rudolf van Mierlo www.efectis.nl 1 Inhoud o 18.30-19.00 Inloop o 19.00-19.40 Achtergrond: Bouwbesluit o 19.40-19.50 Pauze + aansturing van NEN 6075 o 19.50-20.30 Bepaling

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

" # $ %& & ' * +,,& - & . & ' /

 # $ %& & ' * +,,& - & . & ' / ! " # $ % ' () $ *,, -. ' / ( 0 "( 0 ( # 34 0 56 5 7 7 7 87 #! 5 5 5 5 # 9 : ; $ 7 !"#$!%%$' ()$*#$' (

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006

Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006 Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006 Publicatiedatum: 29 januari 2007 Inleiding Informatie over de enquête!!" #$$%& '%"(!"!$%! %")%! $$%! ** Kwaliteit van de Steekproef +!%,"-!$%%% Resultaten,"' " '%"!!$ Meer

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

slaapkamer slaapkamer badkamer

slaapkamer slaapkamer badkamer < 6535 > < 2683 > < 3765 > + trekkoord < 5470 > < 3660 > < 4035 > < 2688 > < 2583 > Aardnet () < 2422 > OPMERKIGE Plattegrond type B B 04 ca 56 m² < 3660 > + trekkoord < 2583 > < 2422 > < 5845 > < 3372

Nadere informatie

Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg

Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg Belevingen en verwachtingen van bestuur en betrokkenen bij de hulpverlening Colofon Uitgave!" # $$$% $&'%() *'$'+%,-$.$.

Nadere informatie

VRC-Bijlagen Dit document vervangt paragraaf 9.6, Bedrijfsomstandigheden, van de VRC-Bijlagen d.d

VRC-Bijlagen Dit document vervangt paragraaf 9.6, Bedrijfsomstandigheden, van de VRC-Bijlagen d.d 9.6 9.9 Dit document vervangt paragraaf 9.6, Bedrijfsomstandigheden, van de d.d. 2004. 9.6 Bedrijfsomstandigheden Door handelingen van de wegverkeersleider, door automatische acties van het besturingssysteem

Nadere informatie

Veiligheidsvoorzieningen Leidsche Rijntunnel

Veiligheidsvoorzieningen Leidsche Rijntunnel Veiligheidsvoorzieningen Leidsche Rijntunnel Dit document bevat de teksten, foto s en illustraties van de gelijknamige module op de e- Campus Tunnelveiligheid en is bedoeld om de leerstof van deze module

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!"##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@!

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@! "#$%&#'()&(*((+ "#$%&%'%#$,()((-$(.#+/(+01'##+-23#(4#+'(-25(6#7'(-28##/(4((-29(::(729;'0 '(-05+(-$*(2"##+'(-4(7'2$(+4(7'(-'(:+#4;-?;(5+(-$*(@ ()*#+'#,--../012.,3#+'#%&45627-8%+#9/:;/.&'#-#/,7&-21?1@

Nadere informatie

Raad van 25 maart 2015

Raad van 25 maart 2015 Raad van 25 maart 2015 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Debusschere M.-T., Heirman K., Henderickx S., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen. Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012

Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen. Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012 Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012 6/15/2012 Emiel van Wassenaar BOUW RUIMTE MILIEU Inhoud deel 1 1. Het menselijk gedrag zelfredzaamheid

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

!"#$%#$ $ &'()$ &'(*$!"##$%&'$($) *+,$'-."($+$$/0"1.&) 234562347)(""+)8$&) 9+'1:'+);/-$+<'=.)!

!#$%#$ $ &'()$ &'(*$!##$%&'$($) *+,$'-.($+$$/01.&) 234562347)(+)8$&) 9+'1:'+);/-$+<'=.)! "#$%#$ $ &'()$ &'(*$ $ "##$%&'$($) *+,$'-."($+$$/0"1.&) 234562347)(""+)8$&) 9+'1:'+);/-$+

Nadere informatie

! "! # $ %!#$% &'()* +,!!!- &./!'!0! 1 +!222 ) 1 %! -3445! 2 2),&! %' -! 2!!222),& -!!.! #! -!- ),6!%!!72 8!, --!!! 3449! ),&)- 2!!222!

! ! # $ %!#$% &'()* +,!!!- &./!'!0! 1 +!222 ) 1 %! -3445! 2 2),&! %' -! 2!!222),& -!!.! #! -!- ),6!%!!72 8!, --!!! 3449! ),&)- 2!!222! " # $ %#$% &'()* +, - &./'0 1 + 222 ) 1 % -3445 2 2),& %' - 2 222),& -. # -- ),6 % 72 8, -- 3449 ),&)- 2 222 0-. 2 2 )-9 : - 2 2 ),&7;2-3449 3445#$%#),& '", 2 2 %'? 7 0&3 ),&&= 7 078$ ),&0&3

Nadere informatie

VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

Secomhouse. SeComHouse. Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein

Secomhouse. SeComHouse. Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein SeComouse Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein Bedrijfspand Bedrijfspand Bedrijfspand Bedrijfspand Op een bedrijventerrein

Nadere informatie

!"#$%&'()*"#) +''$),-)./012''$)

!#$%&'()*#) +''$),-)./012''$) "#$%""&'(*+&#&',-.'$/%&0###&'1$121'3455"#6789 "#$%&'(*"# +''$,-./012''$ "#$%&'( 3'4"5"'4%("#$%&',67-,859:';

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot<-) /X35 7 MRT 2014. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot<-) /X35 7 MRT 2014. Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012: wat verandert er voor het brandveilig bouwen met staal? (1)" dr. ir. Ralph Hamerlinck"

Bouwbesluit 2012: wat verandert er voor het brandveilig bouwen met staal? (1) dr. ir. Ralph Hamerlinck Bouwbesluit 2012: wat verandert er voor het brandveilig bouwen met staal? (1)" dr. ir. Ralph Hamerlinck" Onderwerpen" Bouwbesluit" Ontwerpen van constructies" Bouwbesluit" Constructies" Brandveiligheid

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. VRC Richtlijnen. Hoofdstuk 11 - Vluchten. Basismaatregelen. 7 september Definitief Versie 7.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. VRC Richtlijnen. Hoofdstuk 11 - Vluchten. Basismaatregelen. 7 september Definitief Versie 7. VRC Richtlijnen Hoofdstuk 11 - Vluchten Basismaatregelen 7 september 2005 Definitief Versie 7.0 11. Vluchten......................................................................... 11.1 Algemeen Voor

Nadere informatie

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2:

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2: #%%& ' () *+,-./.01 # % & 223 & 2# 4 25, 2% '% ' 2 6 2 22 3 2 2 7 25 25 28 29 # 2: 2; 2, 2; - 24 5, 2 5 52, 5 < 5 55 8 9= & %() * 52(< 5% 5 5% 55 52 59> 5 58?@ 55 #% +,-- # 92 59 9< 5: 2 *+,-./.01.% /

Nadere informatie

Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar

Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar Domicare huisliften Domicare is de Nederlandse importeur voor huisliften van een Engelse producent met ruim 40 jaar ervaring, circa 900 liften per jaar verlaten de fabriek. Onze plateauliften en huisliften

Nadere informatie

Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg

Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg!"#$%&'() *"+&(,) (%-". /$&0-,) #*%$$1!'( *$% "2$#$$&(,) (1, 3445 6" 7"""68 """6! 9" $ " +" :( 1;< ;3;4-$ # = ;>3445 $= 3; 3445 9 $,"$ 1 $ ' ( "#$%$$1!'(

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

$!%&' '&(4' $5! - $ & -6 - '&7 $$- $

$!%&' '&(4' $5! - $ & -6 - '&7 $$- $ ! "# 0 $!&' '&#! $) *! $+, -! '! $./0'!!! ' $1/0'!!! $!&' '&2! $3!&' '&4 $- $!&' '&4' $5! - $ & -6 - '&7 $$- $! $82 2 ) 86 7 $9 '&2 2 ) 86 7 $+/:; 2!$ $.9 '&2 2 ) 8 $182 2 ) 8 $< $ &' -8 $3/'& 2 ' -8 $/0'!

Nadere informatie

A4 Delft Schiedam Lezingenmiddag Kivi -Niria Geotechniek / Bouw- en Waterbouw 30 mei 2013 Roeder Sewgobind. Amsterdam.

A4 Delft Schiedam Lezingenmiddag Kivi -Niria Geotechniek / Bouw- en Waterbouw 30 mei 2013 Roeder Sewgobind. Amsterdam. A4 Delft Schiedam Lezingenmiddag Kivi -Niria Geotechniek / Bouw- en Waterbouw 30 mei 2013 Roeder Sewgobind 1 De combinatie: A4all Amsterdam Antwerpen 2 1 A4 Delft - Schiedam 3 Geschiedenis A4 Delft Schiedam

Nadere informatie