Verzoekschrift over het behoud van leeftijdsbijslagen in het hervormde Vlaamse gezinsbijslagstelsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzoekschrift over het behoud van leeftijdsbijslagen in het hervormde Vlaamse gezinsbijslagstelsel"

Transcriptie

1 Verzoekschrift over het behoud van leeftijdsbijslagen in het hervormde Vlaamse gezinsbijslagstelsel Vlaams Parlement, Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin woensdag 20 april 2016 Hoorzitting met Frans Schotte algemeen voorzitter Gezinsbond Yves Coemans, studiedienst

2 Kinderbijslagen als Vlaamse bevoegdheid doel regionalisering V E R B E T E R E N vooruitzicht T E L E U R S T E L L E N D geen adequate bijdragen voor kinderen geen volwaardig element van de Vlaamse Sociale Bescherming geen versterking, maar pasmunt voor bezuinigingen

3 Relatief aandeel kinderbijslagen in totale uitgaven Sociale Zekerheid Werknemers (in %) ( ) Relatief aandeel KB in totale uitgaven SZ tussen 1975 en 2013 meer dan gehalveerd (- 56,84 %) Kinderbijslagen werden federaal gedurende 38 jaar stiefmoederlijk behandeld!

4 Vlaamse kinderbijslagen vanaf 1 juli 2014 federale kinderbijslagen decennia stiefmoederlijk behandeld Vlaamse politici niet bevoegd, maar beloofden: wat Vlaanderen zelf doet, doet het beter! Gezinsbond jarenlang voorstander overheveling bevoegdheid naar Gemeenschappen werkte blauwdruk uit van een nieuw eenvoudig, doeltreffend en beter minimumkostendekkend Vlaams kinderbijslagstelsel

5 Geen woorden, maar daden! kinderen zijn belangrijk kinderen zijn onze toekomst opvoeding en opleiding zijn essentieel NU is het moment om deze mooie woorden van tientallen ministers en vele politici om te zetten in daden! VERSTERK HET KINDERBIJSLAGSTELSEL, BOUW LEEFTIJDSBIJSLAGEN IN!

6 Blauwdruk nieuw Vlaams en Brussels kinderbijslagstelsel kostprijs = 1,2 miljard euro extra investering in gezinnen met kinderen 1. gelijke basiskinderbijslag voor elk kind 158 euro per maand 2. substantieel hogere leeftijdsbijslagen 46 euro per maand op 6 jaar 46 euro extra per maand op 12 jaar 50 euro extra per maand op 18 jaar 3. totale kinderbijslag = 50% van minimumkost 0 t.e.m. 5 jaar 158 euro 6 t.e.m. 11 jaar 204 euro 12 t.e.m. 17 jaar 250 euro 18 t.e.m. 24 jaar 300 euro

7 Blauwdruk nieuw Vlaams en Brussels kinderbijslagstelsel kostprijs = 1,2 miljard euro extra investering in gezinnen met kinderen 4. onmiddellijk welvaartsvaste bedragen 5. op termijn substantieel hogere kinderbijslagen minimum kostendekkende kinderbijslagen 6. compensatietoeslag voor gezinnen met 4 of meer kinderen 50 euro per maand voor elk kind substantieel hogere leeftijdsbijslagen compenseren deels 7. KIA-toeslag (Kind In Armoede) gezinsinkomen < armoederisicodrempel euro euro per kind vanaf 3de kind 46 euro per maand voor elk kind van gezin

8 Vlaamse kinderbijslagen evaluatie Vlaams regeerakkoord: positieve elementen vereenvoudiging systeem: rangorderegeling afschaffen elk kind is gelijk, dus gelijke basiskinderbijslag OK, MAAR ONBEKENDE FACTOR = niveau van gelijke basiskinderbijslag! voldoende overgangstijd voor naadloze overgang, gezinnen zo maximaal mogelijk vrijwaren van negatieve effecten OK, MAAR ONBEKENDE FACTOR = duur van overgangstijd! sociale toeslag voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, gemoduleerd naar gezinsgrootte OK, MAAR ONZEKERE FACTOR = grootte van de toeslag! behoud geboorte- en adoptiepremie overname uitbetaling door FAMIFED (uiterlijk tegen 31 december 2019) OK, MAAR ONZEKERE FACTOR = garantie op continuïteit betaling!

9 Vlaamse kinderbijslagen evaluatie Vlaams regeerakkoord: negatief element vereenvoudiging huidige systeem: leeftijdsbijslag afschaffen = ONTOELAATBAAR kinderen kosten meer naarmate ze ouder worden!

10 Wat een kind kost, en hoe dat stijgt met de leeftijd basiskosten netto maandinkomen leeftijdsklasse 2.172,66 ( ) minimumkost (gemiddeld) , werkelijke kost van een enig kind (gemiddeld per leeftijdsklasse) 0 t.e.m 5 jaar 322,43 193,83 280,75 387,67 581,51 6 t.e.m 11 jaar 416,72 241,40 349,65 482,80 724,20 12 t.e.m 17 jaar 511,01 285,62 413,70 571,24 856,86 18 t.e.m 24 jaar 613,12 330,14 478,19 660,27 990,41 gemiddeld 471,71 267,57 387,56 535,14 802,71

11 Gezinsbond en CSB Minimumkost kinderen (incl. studiekosten) Leeftijdscategorie Minimumkost kinderen (in euro per maand) Gezinsbond (01/04/16) (incl., studiekosten) (excl. Kinderopvang) Referentiebudgetten CSB (01/04/2016) Werkloze ouders (geen kinderopvang) Tweeverdieners (2x minimumloon) (incl. kinderopvang) 0 t.e.m. 5 jaar 347,94 330,20 576,53 6 t.e.m. 11 jaar 449, ,33 12 t.e.m.17 jaar 612,70 598,16 598,16 Pendelstudent HO 885,75 686,77 686,77 Kotstudent HO 1.225, , ,54

12 Dekkingsgraad kinderbijslag in minimumkost (in %) daalt met de leeftijd Vandaag 1 ste kind 2 de kind 3 de kind e.v. 0 t.e.m. 5 jaar 28,00 51,81 77,35 6 t.e.m. 11 jaar 25,44 47,61 67,38 12 t.e.m. 17 jaar 22,35 42,07 58, ,23 37,18 50,62 Morgen? 125 euro 140 euro 150 euro 0 t.e.m. 5 jaar 38,77 43,42 46,52 6 t.e.m. 11 jaar 30,00 33,60 36,00 12 t.e.m. 17 jaar 24,46 27,40 29, ,39 22,83 24,47

13 Kinderen kosten méér, maar gezinsinkomen stijgt niet altijd mee kinderen kosten meer naarmate ze ouder worden inkomen ouders stijgt niet altijd als kinderen ouder worden deeltijds werk bij moeders neemt toe naarmate meer kinderen (en dus ook oudere kinderen) in het gezin Aantal kinderen in gezin of meer Deeltijds werk (in %) 24,8 39,4 45,6 51,6

14 Gelijke kinderbijslag maakt verlies van huidige leeftijdsbijslagen niet goed Gelijke kinderbijslag van (120, 125, 150, 160,84 of 170 euro)? i.p.v. Rang kind 1 ste rang WINST 2de rang VERLIES 3de rang VERLIES 0 t.e.m. 5 jaar 90,28 167,05 249,41 6 t.e.m. 11 jaar 106,01 198,41 280,77 12 t.e.m. 17 jaar 114,23 214,97 297,33 18 t.e.m. 24 jaar 117,88 227,98 310,34

15 Gevreesde gevolgen: verder studeren nog haalbaar? studiekosten komen bovenop minimumkosten! secundair onderwijs: 1.043,01 à 1.620,26 euro/jaar hoger onderwijs: thuiswonenden: 2.362,34 à 3.271,54 euro/jaar kotstudenten: 6.441,42 à 7.350,65 euro slechts minderheid krijgt school- of studietoelage (inkomensgekoppeld) leerlingen secundair onderwijs: 32,15 % studenten hoger onderwijs: 17,35 % Kunnen kinderen binnenkort nog wel verder studeren?

16 Gevreesde gevolgen: realiseren kinderwens te duur? kinderopvangkosten komen bovenop minimumkosten! niet alle gezinnen maken gebruik van betaalde kinderopvang selectieve maatregelen om kinderopvang betaalbaar te houden inkomenstarief i.f.v. belastbaar gezinsinkomen tarief van 5,02 (uitzonderlijk 1,57 of 3,01) à 27,72 euro/dag belastingvermindering van 45 % (+APB) in Personenbelastingen kinderen opvoeden zal duurder worden kinderwens wordt nu al niet gerealiseerd, hoge opvoedingskost speelt een belangrijke rol totale vruchtbaarheidscijfer neemt nu al verder af tot 1,71. Om een generatie te hernieuwen: 2,1 nodig.

17 Kinderbijslag is noodzakelijk, koopkracht is noodzakelijk! voor de gezinnen: kinderbijslag extraatje voor gezinnen kinderbijslag = fundamenteel deel van koopkracht (9 %) Gemiddeld Vlaams gezin: 312,64 euro kinderbijslag (2 kinderen: jaar en 6-11 jaar) euro netto gezinsinkomen voor economie en overheid: kinderbijslag vloeit rechtstreeks terug naar economie: extra consumptie: zorgt voor tewerkstelling extra inkomsten voor de overheid via btw

18 Waaraan besteden gezinnen hun kinderbijslag? Uitgaven % gezinnen Algemene huishoudkosten 75,58 Schoolkosten 62,88 Medische kosten 45,02 Zakgeld 24,46 Kinderopvang 14,64 Bron: onderzoek Famifed 2016 (meerdere antwoorden mogelijk) Kinderbijslag wordt wel degelijk besteed aan de kinderen

19 Hoeveel gezinnen zullen verliezen? Gezinnen met kinderen in Vlaanderen Aantal kinderen Vlaanderen kind ,13% 2 kinderen ,96% 3 kinderen ,39% 4 of meer kinderen ,51% TOTAAL ,99%

20 Hoeveel gezinnen zullen verliezen? afschaffen leeftijdsbijslagen gelijke basiskinderbijslag Gelijke basiskinderbijslag (in euro/maand) Verliezers = gezinnen met aantal kinderen % van Vlaamse gezinnen met kinderen % van Vlaamse kinderen 125,00 2 of meer 53,87 73,43 150,00 2 waarvan 1 > 12 jaar 160,84 2 waarvan 1 > 18 of 2 > 12 jaar 33,96 50,49 32,14 48,40 170,00 3 of meer 14,91 28,54 Stijging voor kleine gezinnen niet realiseren ten koste van grotere gezinnen!

21 Met behoud leeftijdsbijslag verliezen minder gezinnen Huidige leeftijdsbijslagen en schoolpremie (jaarlijkse bijslag) behouden Gelijke basiskinderbijslag Gelijke basiskinderbijslag (in euro/maand) 125,00 2 of meer Verliezers = gezinnen met aantal kinderen (maar verlies lager) % van Vlaamse gezinnen met kinderen % van Vlaamse kinderen 53,87 73,43 150,00 3 of meer 14,91 28,54 160,84 3 of meer 14,91 28,54 170,00 4 of meer 3,51 8,86 Leeftijdsbijslagen temperen enigszins verlies door afschaffing rangregeling

22 Budgettaire impact Huidig Vlaams kinderbijslagbudget = 3,45 miljard euro Afschaffing leeftijdsbijslagen = 464 miljoen euro besparing Gelijke basiskinderbijslag (t.a.v. huidig budget na afschaffing leeftijdsbijslagen) 125 euro = 183 miljoen bijkomende besparing Totale besparing = 647 miljoen euro 150 euro = 283 miljoen extra investering Totale besparing = 181 miljoen euro 160,84 euro = budgetneutraal t.a.v. huidige kinderbijslagbudget 170 euro = 655 miljoen extra investering Totale extra investering = 191 miljoen euro

23 bij gelijke basiskinderbijslag van 160,84 euro: hoe grote gezinnen compenseren? Gezinsbond vraagt maximale overgangsperiode met verworven rechten voor verliezende gezinnen compensatie van grote gezinnen Leeftijdsbijslag Gelijke basiskinderbijslag (in euro/maand) Welke gezinnen Afgeschaft 160,84 3 of meer kinderen Afgeschaft 170,00 3 of meer kinderen Behouden (= 464 mio euro) 160,84 4 of meer kinderen Budget voor compensatie (in mio euro) 328,9 230,4 57,3

24 Totale impact op gezinnen is groot! Zonder bijkomende investeringen betalen vooral grote gezinnen en gezinnen met oudere kinderen het gelag! geen budget = geen hervorming kinderbijslagen!

25 Wat vraagt de Gezinsbond nu concreet? 1. maximale overgangsregeling voor bestaande gezinnen met behoud van leeftijdsbijslagen en rangregeling minstens met regelmatige indexatie (bij spilindexoverschrijding) Welvaartsvast 2. gelijke kinderbijslag van minstens 150 euro voor elk nieuw geboren kind in nieuwe gezinnen, die vandaag nog geen kinderbijslag krijgen 3. engagement van Vlaamse regering om ook in nieuw kinderbijslagstelsel een leeftijdsbijslag te voorzien op 6 jaar (d.w.z. 6 jaar tijd om nodige middelen te zoeken)

26 De Gezinsbond staat niet alleen met zijn vraag: Bondgenoten in strijd voor behoud leeftijdsbijslagen SERV in zijn akkoord van 16 maart 2015: Vanuit het principe ieder kind is gelijk, moet in iedere leeftijdsklasse de relatieve ondersteuning van het gezin en het kind, rekeninghoudend met de behoeften, gelijk zijn. De SERV pleit vanuit deze visie voor het behoud van het principe van een leeftijdsgebonden kostendekking door de kinderbijslag én voor de hervorming van de huidige leeftijdsbijslagen zodat ze beter aansluiten bij de leeftijdsgebonden kosten voor de opvoeding en ondersteuning van kinderen professor dr. Bea Cantillon en dr. Bérénice Storms (CSB - UA): Referentiebudgetten tonen aan dat een kind van 12 jaar minstens een derde méér kost dan een kind van 2 jaar

27 De Gezinsbond staat niet alleen met zijn vraag: Bondgenoten in strijd voor behoud leeftijdsbijslagen Netwerk tegen Armoede Ook de leeftijdsbijslag staat niet in verhouding tot de grotere kosten die er zijn wanneer kinderen opgroeien Decenniumdoelen De kinderbijslag moet verhogen omwille van de leeftijd van het kind, de zorg nood van het kind en omwille van de gezinsgrootte Christelijke Mutualiteit (CM) Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

28 De Gezinsbond staat niet alleen met zijn vraag: Bondgenoten in strijd voor behoud leeftijdsbijslagen Beweging.net ACV We vragen een bijkomende toeslag bovenop de basisbijslag. Die toeslag wijzigt op basis van de leeftijd van de kinderen en de gezinsgrootte als de optelsom per kind onder een zeker niveau zakt ABVV De afschaffing van de leeftijdsbijslagen is geen goed idee, vermits de reële kosten stijgen met de leeftijd (en niet met de rang) ACLVB Ten tweede worden ook nog eens de leeftijdsbijslagen en de toeslagen voor wie meer kinderen heeft afgeschaft. De beloofde winst van de regering is dus alleen voor wie niet meer dan één kind heeft. Wie twee kinderen heeft verliest sowieso door het verdwijnen van de toeslagen.

29 De Gezinsbond staat niet alleen met zijn vraag: Bondgenoten in strijd voor behoud leeftijdsbijslagen Nederlandstalige Vrouwenraad Sp.a (Freya Van den Bossche) We zullen blijven ijveren voor leeftijdsbijslagen. De kinderbijslag moet de werkelijke kost van de opvoeding reflecteren. Vermits de opvoeding van een ouder kind meer kost, moet ook het kindergeld omhoog voor oudere kinderen Kinderrechtencommissariaat (Advies 14 april 2016) In grote lijnen stijgen de kosten van kinderen naargelang de leeftijdsgroep. We vragen ook de impact van de geplande afschaffing van de leeftijdsbijslagen na te gaan. Op basis van deze toetsen moet men het beleid als nodig bijsturen. Als de Vlaamse regering bij haar beslissing blijft, moet ze voldoende garanties bieden dat de kinderarmoede niet stijgt en waar nodig compenseren. Bij onvoldoende garanties, vragen we dat de Vlaamse regering om de afschaffing van de leeftijdsbijslagen te heroverwegen

30 De Gezinsbond staat niet alleen met zijn vraag: Bondgenoten in strijd voor behoud leeftijdsbijslagen Nationale gezinsenquête kinderbijslagfonds Partena (2014) Maar liefst 78,5% van de bevraagde gezinnen vindt dat de kinderbijslag moet verschillen volgens de leeftijd of studieniveau van het kind Bevraging kinderbijslagfonds Xerius (2015) Maar liefst 96% van de bevraagde gezinnen vindt dat het bedrag van de kinderbijslag moet verhogen met de leeftijd van het kind. Oudere kinderen brengen meer kosten met zich mee. Vooral studiekosten zoals het inschrijvingsgeld en de schoolbenodigdheden worden op dit vlak vaak genoemd. De kosten van onderhoud en studiekosten nemen toe met de leeftijd van het kind. Hoe ouder het kind wordt, hoe hoger de kosten. Petitie van de Gezinsbond De Gezinsbond verzamelde bijna handtekeningen en ontving talloze steunbetuigingen.

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Troonstraat 125 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek Januari 2014 Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Samenvatting standpunt van de Gezinsbond De

Nadere informatie

over het verzoekschrift over het behoud van leeftijdstoeslagen in het hervormde Vlaamse gezinsbijslagstelsel

over het verzoekschrift over het behoud van leeftijdstoeslagen in het hervormde Vlaamse gezinsbijslagstelsel ingediend op 788 (2015-2016) Nr. 1 23 mei 2016 (2015-2016) Verslag van de hoorzitting namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Caroline Croo en Katrien Schryvers over

Nadere informatie

Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat

Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat Evaluatie Gezinsbond Yves Coemans - studiedienst Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoorzitting woensdag 4 oktober 2017 Onvoorwaardelijk

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

De nieuwe Vlaamse kinderbijslag. Een beknopte voorstelling

De nieuwe Vlaamse kinderbijslag. Een beknopte voorstelling De nieuwe Vlaamse kinderbijslag Een beknopte voorstelling Vlaamse kinderbijslag vanaf 2019 Recht van het kind geen band meer met beroepsstatuut van ouder(s) vrije keuze van uitbetalingsinstelling publieke

Nadere informatie

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Effect van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen Uitgangspunten bij het berekenen van de effecten - Inkomens zijn verworven

Nadere informatie

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag Van kinderbijslag tot Groeipakket Voor een sterke ondersteuning van jonge gezinnen Precies een jaar na de presentatie van de conceptnota voor een nieuwe, Vlaamse kinderbijslag gaf de Vlaamse Regering vandaag

Nadere informatie

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Troonstraat 125 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek Januari 2014 Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Standpunt van de Gezinsbond Inleiding p. 2 De

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin Het Groeipakket voor elk kind in elk gezin Een stevige start voor jonge gezinnen (Kinder)armoede bestrijden Vereenvoudiging Recht van het kind Gelijkwaardig: want niet alle kinderen starten gelijk Zorgzame

Nadere informatie

Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen

Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 28/05/2016 Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen De Vlaamse Regering heeft vandaag het concept voor

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties De effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen 1. Inleiding Verschillende organisaties en de

Nadere informatie

Akkoord. over uitgangspunten voor de hervorming naar een Vlaamse kinderbijslag. Brussel, 16 maart 2015

Akkoord. over uitgangspunten voor de hervorming naar een Vlaamse kinderbijslag. Brussel, 16 maart 2015 Akkoord over uitgangspunten voor de hervorming naar een Vlaamse kinderbijslag Brussel, 16 maart 2015 SERV_20150316_Akkoord_uitgangspunten_kinderbijslag Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin Het Groeipakket voor elk kind in elk gezin Een stevige start voor jonge gezinnen (Kinder)armoede bestrijden Vereenvoudiging Recht van het kind Gelijkwaardig: want niet alle kinderen starten gelijk Zorgzame

Nadere informatie

Alleenstaande ouders en kindregelingen

Alleenstaande ouders en kindregelingen Alleenstaande ouders en kindregelingen Op deze site wordt u geïnformeerd over regelingen die in het regeerakkoord Bruggen slaan zijn opgenomen. Naar aanleiding van de plannen voor het versoberen van de

Nadere informatie

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Standpunt van de Gezinsbond

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Standpunt van de Gezinsbond Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Standpunt van de Gezinsbond januari 2014 Kinderbijslagen behoren al héél lang tot de kernthema's van de Gezinsbond. De gezinsorganisatie vindt de overheveling van de

Nadere informatie

Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming

Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming Bea Cantillon, Universiteit Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck De evolutie van de kinderarmoede Functies en belang

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin Het Groeipakket voor elk kind in elk gezin Een stevige start voor jonge gezinnen (Kinder)armoede bestrijden Vereenvoudiging Recht van het kind Gelijkwaardig: want niet alle kinderen starten gelijk Zorgzame

Nadere informatie

Transversale aanpak (kinder-) armoede: Voor de N-VA dient de aanpak van armoede te gebeuren op een

Transversale aanpak (kinder-) armoede: Voor de N-VA dient de aanpak van armoede te gebeuren op een Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Vraag 3: Vrijwaar kinderen van de impact van de crisis: Hoe zal u investeringen voor kinderen in budgetten zichtbaar

Nadere informatie

Gezinnen in Vlaanderen Bea Cantillon

Gezinnen in Vlaanderen Bea Cantillon Gezinnen in Vlaanderen Bea Cantillon Slotconferentie FLEMOSI IWT-project (SBO-project 90044) 16 september 2013 wordt gefinancierd door FLEMOSI Slotconferentie 16 september 2013 www.flemosi.be 1 Inhoud

Nadere informatie

Wie betaalt de besparingen?

Wie betaalt de besparingen? Wie betaalt de besparingen? Persconferentie Welkom Wie betaalt de besparingen? door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen Conclusie door Jos Geysels Vragenronde WAAROM DEZE BEREKENINGEN De 9 e Armoedebarometer

Nadere informatie

In welke mate dekken de studietoelagen de directe kosten van een jaar

In welke mate dekken de studietoelagen de directe kosten van een jaar Studietoelagen té selectief? Bea Cantillon, Gerlinde Verbist, Stijn Baert & Rudi Van Dam In welke mate dekken de studietoelagen de directe kosten van een jaar studeren in het hoger onderwijs en hoe zwaar

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Informatieverslag kinderarmoede

Informatieverslag kinderarmoede Informatieverslag kinderarmoede Reflectie vanuit de Gezinsbond Christel Verhas directeur SCW-gezinspolitiek Hoorzitting Senaat 12 juni 2015 Armoederisico beperken: nood aan Gezinseffectenrapportage (GER):

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

Meer rechtvaardigheid. voor meer kinderen. Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Meer rechtvaardigheid. voor meer kinderen. Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Meer rechtvaardigheid voor meer kinderen Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Voor algemene informatie kan je terecht op het gratis telefoonnummer 0800.94.434 van de RKW. Voor

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Hervorming van de Vlaamse kinderbijslag en armoedebestrijding: een simulatie van alternatieven

Hervorming van de Vlaamse kinderbijslag en armoedebestrijding: een simulatie van alternatieven Hervorming van de Vlaamse kinderbijslag en armoedebestrijding: een simulatie van alternatieven Tine Hufkens Dieter Vandelannoote Wim Van Lancker Gerlinde Verbist November 2013 D/2013/6104/04 Inhoud 1.

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

De kinderbijslag socialer maken?

De kinderbijslag socialer maken? De kinderbijslag socialer maken? Ja, maar met de nodige voorzichtigheid FREDERIC VANHAUWAERT ARNE PROESMANS De auteurs zijn respectief coördinator en beleidsmedewerker inkomen bij Netwerk tegen Armoede

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Marijke Dillen en de heer Filip Dewinter

VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Marijke Dillen en de heer Filip Dewinter Zitting 2006-2007 5 juli 2007 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Marijke Dillen en de heer Filip Dewinter houdende de invoering van een bijzondere tegemoetkoming aan gezinnen met kinderen 3259 WEL 2 DAMES

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen Vlaamse Ouderenraad vzw 16 december 2015 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Standpunt over

Nadere informatie

Bourgeois I. De impact van de Vlaamse besparingsmaatregelen op het gezinsbudget

Bourgeois I. De impact van de Vlaamse besparingsmaatregelen op het gezinsbudget De factuur van Bourgeois I De impact van de Vlaamse besparingsmaatregelen op het gezinsbudget INHOUD Inleiding Beleidsdomein 1: Welzijn, gezondheid, gezin Beleidsdomein 2: Onderwijs Beleidsdomein 3: Nutsvoorzieningen

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN rn5eheers(çomite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein,6 1000 Brussel Tel. : 02 546 43 40 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2011/04 erratum

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen Het Inkomen van Chronisch zieke mensen een uiteenzetting door: Greet Verbergt voor t Lichtpuntje & Vlaamse pijnliga 18 april 2009 Greet Verbergt is navorser en collega van Prof. Bea Cantillon aan het Centrum

Nadere informatie

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 643 van CHRIS JANSSENS datum: 12 mei 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Controles Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming

Nadere informatie

7/05/2015. Objectieve onderhoudsbijdragen voor kinderen berekenen:

7/05/2015. Objectieve onderhoudsbijdragen voor kinderen berekenen: Objectieve onderhoudsbijdragen voor kinderen berekenen: Praktische gids ter voorbereiding Vorming Pareto Services ism Gezinsbond (cijfers mei 2015) Yves Coemans Attaché studiedienst Gezinsbond vzw Enkele

Nadere informatie

Onderhoudsbijdragen voor kinderen berekenen:

Onderhoudsbijdragen voor kinderen berekenen: Onderhoudsbijdragen voor kinderen berekenen: Praktische gids ter voorbereiding Vorming Pareto Services ism Gezinsbond (cijfers september 2013) Yves Coemans Attaché studiedienst Gezinsbond Kinderen en echtscheiding

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Woensdag. 7 oktober. Brussel

Woensdag. 7 oktober. Brussel Woensdag 7 oktober Brussel KRUIMELS VOOR DE WERKNEMERS KRUIMELS VOOR DIEGENEN DIE VAN EEN UITKERING MOETEN LEVEN KRUIMELS VOOR DIEGENEN DIE DE TOEKOMST VAN HET LAND ZIJN ABVV, ACV en ACLVB zetten het verzet

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002. In dit nummer

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002. In dit nummer Allocatief Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002 In dit nummer Nieuwe barema s Kinderbijslag betalen aan de vader? Het kan! Papier hier... Vragenlijsten al teruggestuurd?

Nadere informatie

1. Ondersteuning voor elk kind

1. Ondersteuning voor elk kind Advies DATUM 14 april 2016 VOLGNUMMER 2015-2016/08 COMMISSIE Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Kinderbijslag: steun voor elk kind met versterkte inzet tegen kinderarmoede De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Nieuwe en oude beleidsparadigma s

Nieuwe en oude beleidsparadigma s Nieuwe en oude beleidsparadigma s Bea Cantillon Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen Gent, 6 juni 2012 Zorgmodellen doorheen de geschiedenis 19de eeuw : liefdadigheid 20ste

Nadere informatie

Eenoudergezinnen en de kinderbijslag

Eenoudergezinnen en de kinderbijslag Eenoudergezinnen en de kinderbijslag Focus: 2017-1 Bijna één op vijf of meer dan 540.000 kinderen met recht op Belgische kinderbijslag groeit op in een eenoudergezin. Meer dan de helft van deze kinderen

Nadere informatie

Legislatuur 2014-2019: evaluatie halfweg (realisaties en prioriteiten voor de toekomst)

Legislatuur 2014-2019: evaluatie halfweg (realisaties en prioriteiten voor de toekomst) Legislatuur 2014-2019: evaluatie halfweg (realisaties en prioriteiten voor de toekomst) Manu Keirse gezinspolitiek secretaris Algemene Vergadering zaterdag, 21 mei 2016 Kinderbijslagen standpunt kinderbijslagen

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Een krachtig wapen tegen (kinder)armoede

Een krachtig wapen tegen (kinder)armoede Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be De kinderbijslag socialer maken? Ja, maar

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Doeltreffende en gezinsvriendelijke leeflonen in de strijd tegen armoede

Doeltreffende en gezinsvriendelijke leeflonen in de strijd tegen armoede Doeltreffende en gezinsvriendelijke leeflonen in de strijd tegen armoede Standpunt van de Gezinsbond Oorspronkelijk standpunt: december 2010 Geactualiseerd: oktober 2015 Inhoud Leefloon: huidige regeling

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Stel dat je toch sterft, welke impact heeft het op jouw leven? Je hebt een gezin

Stel dat je toch sterft, welke impact heeft het op jouw leven? Je hebt een gezin Stel dat je toch sterft, welke impact heeft het op jouw leven? Je hebt een gezin 1 Welke impact heeft een overlijden op jouw gezin? Wie zal je lopende leningen afbetalen? Wie zal de studies van je kinderen

Nadere informatie

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART 2016-04-13 ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART Inleiding In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de besparingsmaatregelen tijdens deze legislatuur op de werkingstoelagen en op de sociale toelagen,

Nadere informatie

Wachten op de beloofde sociale correcties. De effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen

Wachten op de beloofde sociale correcties. De effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen Wachten op de beloofde sociale correcties De effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen 1. Inleiding In januari 2015 berekende Decenniumdoelen 2017 voor het

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA% Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA >@J)&$3'"2./$+$-I.'4#/60$+'4K,6L6/$.L'$0L$#$2+0 '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'

Nadere informatie

Een eerlijke energiefactuur

Een eerlijke energiefactuur Een eerlijke energiefactuur Samenvatting: De energiefactuur van de Vlamingen is een tweede belastingbrief geworden. De Vlaamse regering kiest er onder het mom van besparingen steeds vaker voor beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Doeltreffende en gezinsvriendelijke leeflonen in de strijd tegen armoede

Doeltreffende en gezinsvriendelijke leeflonen in de strijd tegen armoede Troonstraat 125, 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2010 Doeltreffende en gezinsvriendelijke leeflonen in de strijd tegen armoede

Nadere informatie

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? 2014-2019: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? Grote uitdagingen 1. Budgettaire krapte Toenemende zorgnoden 2. Staatshervorming: nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen 3. Zorgvernieuwing noodzakelijk

Nadere informatie

Kinderarmoede en huisvesting. Gerlinde Verbist. Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS.

Kinderarmoede en huisvesting. Gerlinde Verbist. Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS. Kinderarmoede en huisvesting Gerlinde Verbist Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS 12 juni 2014 Inhoud 1. Kinderarmoede en woonstatus 2. Financiële maatregelen wonen 3.

Nadere informatie

Is een initiatief en een uitgave van het samenwerkingsverband Decenniumdoelen Brussel

Is een initiatief en een uitgave van het samenwerkingsverband Decenniumdoelen Brussel Is een initiatief en een uitgave van het samenwerkingsverband Decenniumdoelen 2017 Brussel Januari 2017 INHOUD 1. Scherp stellen op de gevolgen van de besparingen... 3 2. Welke gezinnen onderscheiden we?...

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Brussel, 6 juli 2017

Advies. Voorontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Brussel, 6 juli 2017 Advies Voorontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid Brussel, 6 juli 2017 Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2

Nadere informatie

Herwaardering van kinderzorgtijd in het tweeverdienertijdperk Sociaaleconomische evaluatie van een alternatief beleidspakket

Herwaardering van kinderzorgtijd in het tweeverdienertijdperk Sociaaleconomische evaluatie van een alternatief beleidspakket Herwaardering van kinderzorgtijd in het tweeverdienertijdperk Sociaaleconomische evaluatie van een alternatief beleidspakket J. Ghysels, J. Vanhille, G. Verbist Centrum voor Sociaal Beleid - UA wordt gefinancierd

Nadere informatie

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012 Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing RKW - Studiedag 29 maart 2012 Splitsing volgens de 6e staatshervorming 2 - Overdracht van de bevoegdheid aan de gemeenschappen Voor Brussel:

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht PVDA Studiedienst Februari 2015 M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel http://pvda.be/pvda/studiedienst Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht Volgens de regering heeft

Nadere informatie

Als de kinderbijslag komt Gedachten over de toekomstige Vlaamse kinderbijslag

Als de kinderbijslag komt Gedachten over de toekomstige Vlaamse kinderbijslag Als de kinderbijslag komt Gedachten over de toekomstige Vlaamse kinderbijslag Wim Van Lancker Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen Logica van de kinderbijslag: Rationale universaliteit

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag ASEA/LIV/2004/37584

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag ASEA/LIV/2004/37584 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

INHOUD NIEUWE ECONOMISCHE GOVERNANCE. EEN SOCIALE KIJK 705 BENJAMIN DESSY MINIMUMINKOMENS IN SPANJE: BASKENLAND ALS VOORBEELD 743

INHOUD NIEUWE ECONOMISCHE GOVERNANCE. EEN SOCIALE KIJK 705 BENJAMIN DESSY MINIMUMINKOMENS IN SPANJE: BASKENLAND ALS VOORBEELD 743 INHOUD KIND VAN DE REKENING. ONDERZOEK NAAR DE DOELTREFFENDHEID VAN DE FINANCIELE TEGEMOETKOMINGEN VOOR KINDEREN TEN LASTE 593 BERENICE STORMS en KRISTEL BOGAERTS KINDERBIJSLAGEN EN ARMOEDE: KAN DE ZESDE

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers 1 Persontmoeting 28 maart 2012 Agenda 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? 1 ste pijler waarborgen 2 de pijler verder uitbouwen 3 de pijler stimuleren Besluit Questions & Answers 2 Persontmoeting

Nadere informatie

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit Persconferentie 29/09/2009 Fiscaliteit 1 Belastingen betalen: een zaak van rechtvaardigheid Onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van elke samenleving Bijeenbrengen van middelen voor de werking

Nadere informatie

STASIM vs. MOTYFF: overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide modellen

STASIM vs. MOTYFF: overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide modellen Technische nota: MOTYFF als opvolger van STASIM Auteurs: Vandelannoote, D. & Frans, D. & Hufkens, T. (2014) Inleiding Standaardsimulaties om het netto beschikbare gezinsinkomen van verschillende typegezinnen

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/039 ADVIES NR. 14/11 VAN 4 MAART 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Onderzoek degressief stelsel Bijlage 1

Onderzoek degressief stelsel Bijlage 1 Onderzoek degressief stelsel Bijlage 1 1. Inleiding Tijdens de parlementaire behandeling eind 2003 van het wetsvoorstel tot wijziging van de aanpassing van de kinderbijslagbedragen voor de jaren 2004 en

Nadere informatie

Kinderopvang gewikt en gewogen. Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA)

Kinderopvang gewikt en gewogen. Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA) Kinderopvang gewikt en gewogen Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA) Focus = Voorschoolse opvang Drie stellingen 1. Vlaanderen doet het beter dan (bijna) alle andere landen 2. Genoeg

Nadere informatie