Met Kolibri beleggen in hedendaagse kunst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met Kolibri beleggen in hedendaagse kunst"

Transcriptie

1 Prospectus januari 2007 Met Kolibri beleggen in hedendaagse kunst investeren in een gezamenlijke kunstcollectie meer kijk op kunst door inspirerende ontmoetingen met experts en kunstenaars dagelijks genieten van kunst, thuis of op kantoor mogelijkheid tot opbouw eigen collectie gezonde rendementsverwachting Kolibri Beleggingsfonds voor hedendaagse kunst Praediniussingel AG Groningen

2 Beleggen in hedendaagse kunst Iets voor u? Wie zijn geld wil beleggen kan kiezen: aandelen, obligaties, onroerend goed, opties, sectorale en regionale fondsen... aanbod genoeg. Maar toch ontbreekt er wat: een Nederlands beleggingsfonds voor hedendaagse kunst. Daar komt nu verandering in. Kolibri is een kleinschalig beleggingsfonds voor hedendaagse kunst, bedoeld voor beleggers met affiniteit met kunst, die het leuk vinden elkaar te ontmoeten en hun kennis van kunst te verdiepen. Niet met de verwachting op torenhoge rendementen, wel met de zekerheid dat goede kunst zijn waarde altijd bewijst. Elke dag opnieuw. Kolibri: verstandig beleggen, genieten van kunst Karakter en werkwijze van het fonds Voor particulier en bedrijf Deze brochure is vanwege de leesbaarheid geschreven met het perspectief op natuurlijke personen. Maar natuurlijk kunnen ook rechtspersonen deelnemen. Bedrijven met een voorzichtige ambitie om een kunstcollectie te starten biedt Kolibri een aantrekkelijke en veilige entree in de wereld van de moderne kunst. Kleinschalig Kolibri is een kleinschalig fonds. Dat is belangrijk om twee redenen. De eerste is dat een grootschalig fonds de normale marktmechanismen op de Nederlandse kunstmarkt zou kunnen verstoren. De twee reden is dat Kolibri met de deelnemers en met de kunstenaars een persoonlijke band wil opbouwen. Bij een groot fonds is dat nauwelijks mogelijk. Kunstfonds Kolibri staat open voor maximaal 60 deelnemers. Solide en inspirerend Mensen die kunst verzamelen doen dat vaak vooral omdat ze van kunst houden. De mogelijke waardevermeerdering komt dan op de tweede plaats. Dat is begrijpelijk, want de waardeontwikkeling van kunst is moeilijk te voorspellen. Het doel van Kolibri is het plezier in het opbouwen van een kunstcollectie te combineren met een solide verwachting op een goed rendement. Kolibri organiseert minstens twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle deelnemers om over het aankoopbeleid te spreken. Hierbij zullen ook kunstenaars zelf en experts uit de kunstwereld worden uitgenodigd, zodat deze bijeenkomsten niet alleen over geld, maar vooral ook over kunst gaan. De twee jaarvergaderingen zijn in de statuten van het fonds (zie bijlage 3) geregeld. Op een van die vergaderingen zal de door een accountant gecontroleerde jaarrekening op de agenda staan. 2

3 Fondsbezit en privé-collectie De kunstwerken die Kolibri aankoopt, worden zoveel mogelijk ondergebracht bij de deelnemers. Elke deelnemer heeft het recht om maximaal drie werken uit de fondscollectie in huis te hebben om er elke dag van te kunnen genieten. Werken waar een deelnemer bijzonder aan gehecht raakt, kunnen van het fonds in privé worden aangekocht. Hedendaagse Nederlandse kunst Een kunstfonds kan natuurlijk een breed scala aan kunst bevatten, maar gezien onze expertise kiezen wij voor kunst van hedendaagse, voornamelijk Nederlandse, schilders en beeldhouwers. Bij moderne kunstenaars is de kans op een aanzienlijke waardestijging het grootst.* * Zie M.M.G. Fase, Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Econometrie van De Nederlandsche Bank NV, Onderzoeksrapport WO&E nr. 643/0038, december Zie ook verderop bij Rendement. Voor een indruk van de kunst waar wij aan denken, verwijzen we naar de website van onze kunsthandel Van Doeselaar BV: We willen vooral de jonge veelbelovende kunstenaars in het fonds opnemen (aankoopprijzen tot ca ,- per werk). De kunstenaars zullen meestal voldoen aan de volgende criteria: - afgestudeerd aan een kunstacademie; - regelmatige productie op hoog niveau gedurende tenminste vijf jaar; - gepromoot (ook in het buitenland) door een of meerdere goede galeries; - werk opgenomen in musea en/of grote bedrijvencollecties; - gewonnen prijzen strekken tot aanbeveling. Aankoop bij de bron Kolibri koopt de kunst bij voorkeur rechtstreeks van de kunstenaar zelf. Dit is over het algemeen voordeliger en bovendien kan er zo geen enkele twijfel zijn over de echtheid van het werk. Met name bij oudere kunst wordt dit tegenwoordig steeds meer een onzekere factor. Bij het aankoopbeleid laten de fondsbeheerders zich bijstaan door een Raad van Advies bestaande uit onafhankelijke adviseurs (zie bijlagen 1 en 3). Kolibri is een initiatief van de eigenaren van kunsthandel Van Doeselaar. Ter voorkoming van belangenverstrengeling zijn aan/verkopen tussen kunsthandel en beleggingsfonds niet toegestaan. Tussentijdse verkoop Via verkoop aan de fondsdeelnemers verkrijgen we tussentijds middelen om de fondscollectie met actueel werk aan te vullen. De verkoopprijs wordt bepaald via een internetveiling waaraan alle deelnemende beleggers kunnen meedoen. Exit In het tiende jaar biedt Kolibri alle deelnemers exit. De waarde van de fondscollectie zal dan via onafhankelijke taxatie worden vastgesteld. De financiële middelen voor de uitstappende deelnemers worden vervolgens vrijgemaakt door verkoop op een openbare veiling. 3

4 Om voor het tiende jaar al enig gevoel te krijgen van de marktwaarde zullen we vanaf het zevende jaar regelmatig werken verkopen op openbare veilingen. Met de opbrengst verversen we de collectie. Risico en rendement Beleggen in kunst vraagt een lange adem. Veelal zal het tien jaar duren voordat de doorbraak van een kunstenaar zich vertaalt in substantieel hogere prijzen. Beleggen in kunst van voornamelijk jonge veelbelovende kunstenaars, zoals Kolibri gaat doen, is te vergelijken met beleggen in startende hightech bedrijven. Er is tijd nodig om tot een lucratieve doorbraak te komen. De deelnemer moet zich er van bewust zijn dat er een beperkte exit-mogelijkheid is, namelijk het aanbieden van de participatie aan de andere deelnemers en in laatste instantie aan derden (zie statuten; bijlage 3). Een participatie in Kolibri moet men niet zien als een snelle manier om geld te verdienen, het immateriële genot van de kunst aan de muur dient een belangrijke factor te zijn in de overweging om deel te nemen. Financiële opzet 40 participaties Het fonds bestaat uit 40 participaties van elk ,- met een uitloop naar maximaal 60. Toewijzing geschiedt in volgorde van aanmelding. Deelnemers storten het bedrag in twee gelijke termijnen, de eerste bij inschrijving (vermeerderd met 250 als bijdrage in de oprichtingskosten), de tweede binnen twee jaar. Het fonds gaat van start als er tenminste 20 participaties zijn geplaatst. We vragen banken medewerking bij het in de markt te zetten van de participaties via hun private banking activiteiten. Het kan voor een bank aantrekkelijk zijn deze nieuwe beleggingsvorm onder de aandacht van hun vermogende klanten te brengen, omdat hierdoor een grotere spreiding van de beleggingen wordt geboden. Gespreid aankopen Het is in verband met de relatief kleine markt ongewenst om zeer snel 1 á 1,5 mln. euro in kunst te beleggen. Daarom spreiden we de aankopen over een periode van twee tot drie jaar. De liquide middelen worden tussentijds bij de huisbank aangehouden. Mocht het fonds succesvol worden, dan kan gedacht worden aan het openen van een kredietfaciliteit bij de huisbank, maar dit is voor de langere termijn. Een besluit hiertoe behoeft de instemming van een meerderheid der commanditaire vennoten. Indien hiertoe wordt besloten, zullen de beherende vennoten zichzelf beschermen via een beheer-bv. Kunstenaars zijn gewend ons bij rechtstreekse aankopen de galeriekorting te geven. Sommige kunstenaars hebben echter bindende afspraken met hun galerie, waardoor onze aankoopkorting beperkt blijft tot 15%. Dankzij deze kortingen is aankopen via ons fonds aantrekkelijk voor beleggers. 4

5 Rendement Het rendement van het fonds ziet er op jaarbasis, voorzichtig geschat, als volgt uit: (Alle percentages ten opzichte van het ingelegde kapitaal, op basis van 40 participaties van = 1 mln.) Het aankoopvoordeel van 15 % verdeeld over de looptijd van 10 jaren: 1.5 % De gemiddelde prijsstijging van schilderkunst* 6 % Totaal bruto rendement 7.5 % Kosten voor verzekering e.d. 1.3 % Voor inhoudelijk beheer 1.2 % Totaal kosten** 2.5 % Netto rendement (voor belasting) 5 % * Zie M.M.G. Fase, Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Econometrie van De Nederlandsche Bank NV, Onderzoeksrapport WO&E nr. 643/0038, december Op blz. 37 van dit rapport staat een tabel met de gemiddelde prijsstijgingen van schilderkunst voor de periode Fase onderscheidt verschillende categorieën waarbij de jaarlijkse stijgingspercentages lopen van 7,2% voor Hollandse oude meesters tot 12,7% voor eigentijdse schilders. Omdat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst is in onze rendementsverwachting voorzichtigheidshalve onder het laagste percentage gebleven. ** Een specificatie van de kosten is te vinden in de door de Autoriteit Financiële Markten voorgeschreven overzichten in bijlage 2. 5

6 Overige informatie Rechtsvorm Naar analogie van andere bestaande beleggingsfondsen wordt Kolibri een besloten commanditaire vennootschap (cv). Het maximale risico van de commanditaire vennoten blijft beperkt tot het door hen ingebrachte commanditaire kapitaal. Beherende vennoten Als beherende vennoten treden op Anneke Brink en Marius Kooyman. Zij voeren persoonlijk het beheer, zonder tussenkomst van een beheer-bv*. Tevens nemen zij elk deel met één participatie. Hun betrokkenheid bij het fonds komt hiermee duidelijk tot uitdrukking. * Zoals hiervoor al is gemeld, zal een beheer-bv wel worden opgericht als wordt besloten ook met geleend geld te gaan werken. Fiscaliteit De vermogenswaarde van de participatie valt in BOX 3. De waardebepaling gaat op basis van historische kostprijs en gerealiseerde resultaten. Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer Het fonds valt onder de Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995, omdat het kleiner is dan 2,5 mln. (artikel 1b lid 2 van de tekst van ). Deze brochure Deze brochure is in overeenstemming met de voorschriften van de Autoriteit Financiële Markten. Informatief boekje De belangstellende die zich wat meer wil verdiepen in de wereld van het kopen en verkopen van kunst en antiek wijzen wij op het boekje Onschatbare waarde, van Bert Bakker en Johan Bosch van Rosenthal. Uitgeverij Business Contact te Amsterdam in samenwerking met Het Financieele Dagblad, ISBN

7 De initiatiefnemers Beleggingsfonds Kolibri is een initiatief van Anneke Brink en Marius Kooyman Anneke Brink (1939) heeft galerie Ann's Art opgericht en is ca 20 jaar galeriehoudster geweest in Leeuwarden en Groningen. Tot begin 2006 was zij mede-eigenaar van galerie Ann's Art te Groningen. De galerie exploiteert een verhuurbedrijf van kunst voor bedrijven en particulieren, dat jaarlijks ongeveer 3000 kunstwerken uitleent. In 2006 heeft Anneke Brink de galerie aan haar schoonzoon overgedragen, waardoor zij nu de handen vrij heeft om iets nieuws te starten. Marius Kooyman (1941) bracht heel zijn werkzame leven tot nu toe door bij de Rijksuniversiteit Groningen. Eerst als medewerker, daarna als hoogleraar statistiek en econometrie en de laatste 24 jaren als lid van het College van Bestuur belast met o.a. de financiën van de universiteit. Per 1 maart 2006 is Marius Kooyman met pensioen. Helemaal los van de universiteit is hij nog niet, hij blijft actief in het begeleiden van jonge wetenschappers, die een onderneming willen starten. Anneke Brink en Marius Kooyman delen hun belangstelling voor hedendaagse kunst. Daarom hebben zij in 2002 een gezamenlijke kunsthandel opgezet: Kunsthandel Van Doeselaar bv. De kunsthandel houdt geen winkel maar werkt uitsluitend via internet. Het inmiddels opgebouwde netwerk zal ook voor kunstfonds Kolibri veel kunnen betekenen. A.T. Brink en dr. M.A. Kooyman Groningen, december

8 Colofon Tekstadvies Kees Frenay Vormgeving Willeke van der Meer Druk Het Grafisch Huis, Groningen 8

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s bruto aanvangsrendement en de Total Expense Ratio Universiteit van Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie Afdeling Business

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V.

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. FINANCIËLE Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. Productinformatie over het product Woningfonds Apeldoorn C.V. A. Korte weergave van de beleggingsinstelling Annexum Beheer B.V. is de beheerder

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT Auteur: ing. R.W.B. Meeuwssen Amsterdam School of Real Estate I would say raising capital is one of the

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie