Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel. Een pilot in Zaltbommel, wijk de Vergt en in Nederhemert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel. Een pilot in Zaltbommel, wijk de Vergt en in Nederhemert"

Transcriptie

1 Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel Een pilot in Zaltbommel, wijk de Vergt en in Nederhemert

2

3 Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel Een pilot in Zaltbommel, wijk de Vergt en in Nederhemert Afdeling Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel juli 2013

4

5 Inhoud 1. Aanleiding 5 2. Het Buurtzorg Jong team van de gemeente Zaltbommel 7 3. Visie en werkwijze van Buurtzorg Jong 9 4. Samenwerken met de JGZ, de huisarts en de scholen Het Buurtzorg Jong team versterkt en verlengt de eerste lijn Inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg- en hulpverlening Gewenste resultaten pilot Communicatie 21 Afdeling Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel juli

6 4 Startnotitie Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel

7 1. Aanleiding De gemeente Zaltbommel bereidt zich voor op de transitie van de jeugdzorg in samenhang met de transitie AWBZ-Wmo en de Participatiewet. Bij de integrale zorg voor jeugd en gezin komen de transities en de nieuwe wet samen. Vanaf 2015 wordt de jeugdzorg met alle daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden onder regie van gemeenten gebracht. Tegelijk met deze overheveling vindt een forse bezuiniging plaats. De transitie van de jeugdzorg is niet alleen bedoeld om financieringsstromen en bestuurlijke verantwoordelijkheden onder één dak te plaatsen maar ook om de effectiviteit van de zorg voor jeugd te verbeteren en de (steeds maar toenemende) kosten te verminderen. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling stelt: Een stelselherziening heeft pas kans van slagen als die gepaard gaat met een ander denkkader en een duidelijke visie op zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen vanuit de sociale omgeving. Inhoudelijk moet volgens het Regeerakkoord daarbij de nadruk komen te liggen op meer zelfredzaamheid en kracht bij het gezin, op het versterken van haar omgeving (civil society) en op het versterken van de opvoeding. Om dat daadwerkelijk te realiseren is een werkwijze nodig die domein-en organisatieoverstijgend is, waarbij financiën ontschot zijn en waarbij niet de indicatie, het productenboek, de functiebeschrijvingen of de organisatiedoelen leidend zijn voor hulpverlening. In plaats daarvan zal hulp moeten aansluiten bij de vraag, bij de omstandigheden en bij de mogelijkheden van een gezin. Alleen dan kan met het gezin en haar omgeving gezocht worden naar oplossingen die passend en duurzaam zijn. Buurtzorg Nederland heeft vanuit haar succesvolle bedrijfsmodel een werkwijze ontwikkeld om (kwetsbare) jeugd en gezinnen goed te kunnen ondersteunen. Deze werkwijze maakt het mogelijk dat professionals in staat worden gesteld om effectief preventie, zorg- en hulpverlening te bieden. Dat leidt tot betere en goedkopere zorg voor jeugd en gezin. Het vergt wel een andere manier van denken, doen en organiseren. Voor de gemeente Zaltbommel is de transitie van de jeugdzorg aanleiding om de zorg voor jeugd en gezin duidelijk, overzichtelijk en vanuit één herkenbaar team te willen organiseren. Een team dat preventie, opvoedondersteuning, praktische (financiële) hulpverlening en ambulante jeugdzorg dichtbij de gezinnen gaat uitvoeren en coördineren. De visie en de werkwijze van Buurtzorg Jong sluiten goed aan bij de wijze waarop de gemeente Zaltbommel in de toekomst haar zorg voor jeugd wil gaan organiseren en bij de uitgangspunten van de visie op het sociale domein Samen in beweging (raadsbesluit februari 2013). De gemeente heeft dientengevolge aan Buurtzorg Jong gevraagd om een voorstel te maken voor het opzetten van een pilot met een team voor wijk De Vergt in Zaltbommel en voor het dorp Nederhemert. De pilot vindt plaats van 1 oktober 2013 tot 1 januari Afdeling Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel juli

8 Het voorstel is inmiddels op 23 april 2013 in het college van de gemeente Zaltbommel als collegevoorstel (zie bijlage) besproken en goedgekeurd. Met wethouder Leijdekkers van buurgemeente Maasdriel heeft een gesprek plaatsgevonden waarin de aansluiting met het team is besproken voor een gebied in Maasdriel. In deze startnotitie worden het team, de visie en de werkwijze van Buurtzorg Jong beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de beoogde resultaten van de pilot en de wijze waarop Buurtzorg Jong haar kwaliteit waarborgt. Tot slot wordt beschreven hoe de communicatie over de pilot plaats kan vinden binnen de gemeente. 6 Startnotitie Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel

9 2. Het Buurtzorg Jong team van de gemeente Zaltbommel 2.1. Samenstellen van het team Specifiek voor Zaltbommel wordt een multidisciplinair team samengesteld. Het team wordt samengesteld uit verschillende soorten professionals die brede én specifieke kennis en ervaring hebben, die van aanpakken weten en als generalist kunnen werken in gezinnen. In het team moet deskundigheid aanwezig zijn op het gebied van preventie, de ontwikkeling van kinderen en jeugd, opvoeding, echtscheiding, praktische hulpverlening, financiën, huisvesting, instanties, school/opleiding werk en inkomen, verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Professionals die passen in een team van Buurtzorg Jong in de Bommelerwaard zijn een jeugdwijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker,een pedagoog, en een ambulant begeleider/, jeugdhulpverleners en een psychiatrisch verpleegkundige. Inmiddels hebben verschillende professionals binnen de gemeente en vanuit de naaste omgeving belangstelling getoond en/of een open sollicitatie gestuurd. Vanaf juli worden gesprekken gepland. Het team is vanaf 1 oktober operationeel. Afhankelijk van de parttime factor zal het team uit ongeveer vier mensen gaan bestaan Zelfsturend en uitvoerend Het team wordt zelfsturend. De teamleden zijn vakbekwaam en gaan werken zonder managers of coördinatoren. Zij handelen vanuit hun eigen professionaliteit binnen van te voren overeen gekomen kaders. Het team is zelf verantwoordelijk voor de organisatorische en inhoudelijke randvoorwaarden en voor de kwaliteit van de zorgverlening. Professionals bepalen samen met de gezinnen de prioriteiten. Zij bieden ook zelf de hulp en voeren, als het gezin er zelf niet toe in staat is, de regie. Zowel de teamleden als de gezinnen hebben geen last van bureaucratie, trage communicatie of afstemmingsvraagstukken. Als er specialistische deskundigheid nodig is in een gezin, wordt deze erbij gehaald. Indien nodig vindt gezinsgericht overleg plaats in bv een netwerk of op school. Huisartsen, scholen, het CJG en andere professionals in de gemeente en de regio hebben te maken met een vast team dat snel handelt, direct te bereiken is en zelf besluiten neemt. Door deze werkwijze is minder tijd nodig voor het organiseren en afstemmen van de zorg Ondersteunen van het team Buurtzorg is een expert op het gebied van zelfsturing en heeft daarmee inmiddels veel ervaring opgedaan: als professionals vertrouwen krijgen en zelf creatieve en praktische oplossingen bedenken voor hun eigen organisatorische, logistieke of inhoudelijke vraagstukken, dan kunnen zij dat ook goed bij hun cliënten. Het is wel belangrijk dat zij daarbij optimaal ondersteund worden. Afdeling Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel juli

10 De ondersteuning van Buurtzorg is altijd gericht op het zo goed mogelijk en logisch organiseren van het primaire proces. Het team van Zaltbommel maakt gebruik van een efficiënt en klein opgezet kantoor en de slimme ICT ondersteuning van Buurtzorg Nederland. De medewerkers zijn door de specifieke ondersteuning zo weinig mogelijk belast met administratieve werkzaamheden. Dat bespaart tijd. Het team wordt ondersteund door een coach die, als dat nodig is, kan meedenken over knelpunten die worden ervaren. Ieder team krijgt een training in zelfsturing. Daarnaast kunnen teams van Buurtzorg Jong gebruik maken van deskundigheidsbevordering door middel van scholing en training. 8 Startnotitie Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel

11 3. Visie en werkwijze van Buurtzorg Jong Buurtzorg Jong baseert haar visie werkwijze op de gedachte: hoe wil je zelf geholpen worden als er zorgen zijn in je gezin? 3.1 Eén vaste begeleider in een gezin Huisartsen, (voor)scholen, de JGZ, het CJG, kerken, buren die zich zorgen maken kunnen een gezin aanmelden via het 06 nummer van het team. Uiteraard kan een gezin of een jongere zelf ook om hulp vragen. In het team wordt bekeken welk teamlid de vraag het best op basis van haar specifieke deskundigheid kan oppakken. Dat gebeurt in het wekelijks teamoverleg. Als de vraag niet kan wachten, stemmen de teamleden dat direct met elkaar af zodat de hulpverlening snel kan starten. Ieder gezin krijgt een vaste gezinsbegeleider uit het team. Zij (of hij) wordt de vertrouwde begeleider van het gezin en helpt de gezinsleden met wat nodig is. Vanaf de eerste kennismaking wordt gebouwd aan een wederzijds vertrouwen met de gezinsleden. Dat is dé voorwaarde voor effectieve hulp. Het motto is Eerst buurten, dan zorgen : Wat is hier aan de hand, wat wil je veranderen, wat moet je veranderen, hoe kan ik het best helpen met het oplossen van de problemen en wie hebben we daarbij nodig? De begeleider maakt samen met de gezinsleden een plan dat thuis bij het gezin aanwezig blijft en waarin de afspraken worden vastgelegd. Zij zoekt samen met het gezin naar oplossingen die passen binnen de mogelijkheden van de gezinsleden. De begeleider staat naast het gezin en helpt met wat er nodig is. Zij blijft in een aantal situaties ook een vinger aan de pols houden als de hulpverlening is afgesloten. Zij is, als het gezin daar zelf niet goed toe in staat is, de contactpersoon naar de woningbouwvereniging, gemeentelijk diensten, schuldhulpverlening, scholen, welzijn-en vrijwilligersorganisaties, hulpverleners uit de tweede lijn, jeugdzorg, gezinsvoogd. Als het nodig is, gaat zij/ hij mee naar instanties. De vaste gezinsbegeleider maakt gebruik van de expertise in het team. Op deze wijze kan vanuit één team, brede hulp worden verleend. Dit voorkomt de complexiteit van meerdere intakes en formulieren en van samenwerkings-en afstemmingsvraagstukken die ontstaan als een gezin met meerdere organisaties en hulpverleners te maken krijgen. Het bespaart veel (overleg) tijd. De begeleider maakt als dat nodig is gebruik van specialistische hulpverlening in de gemeente of in de regio. Dit gebeurt gezinsgericht met als doel om in samenwerking met anderen de problemen op te lossen. Afdeling Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel juli

12 3.2 Thuis en dichtbij huis helpen De hulp wordt thuis in het gezin gegeven maar ook op school, de peuterspeelzaal, op straat, de sportclub en op andere plekken waar kinderen en gezinnen zich bevinden. Het Buurtzorg Jong team werkt vanuit de wijk De Vergt en vanuit het dorp Nederhemert en zorgt ervoor dat het bekend en herkenbaar is. Zodra het team gestart is gaan de teamleden persoonlijk kennismaken met alle professionele organisaties en instanties, vrijwilligersorganisaties, huisartsen en verloskundigen, de kerken en scholen in de Vergt en Nederhemert die van belang zijn. De teamleden kennen daardoor de lokale situatie en kunnen zo samenwerking organiseren. Er is op werkdagen een dagelijkse bereikbaarheid waarbij de teamleden persoonlijk en direct te bereiken zijn via 06, sms, whatsapp, . In overleg met het gezin, werkt men zo nodig ook in het weekend en tijdens avonduren. Voor crisisopvang zal altijd Bureau Jeugdzorg worden ingezet. 3.3 Zelfstandigheid bevorderen Het gezin en haar vragen/problemen zijn hét belangrijkste uitgangspunt. Alles staat in het teken van het helpen bij het oplossen van de problemen. Buurtzorg Jong gaat er altijd van uit dat mensen zelf veel kunnen en het liefst zo zelfstandig mogelijk willen leven. De gezinsbegeleider zoekt naar wat de leden van het gezin zelf kunnen. Over het algemeen wil een gezin zelf de regie hebben en heeft zij een mening over hoe zij het best geholpen kan worden. Als men daarbij hulp krijgt vanuit de naaste omgeving, vergroot dat de zelfstandigheid. De begeleider helpt dan bijvoorbeeld door te zoeken naar mensen die iets kunnen betekenen voor een gezin door praktisch contact te leggen in de buurt en met andere ouders op school of in de omgeving. Er wordt gewoon gevraagd of mensen iets kunnen en willen betekenen voor gezinsleden. Dat werkt. Men gaat ook op zoek naar maatjes of vrijwilligers om hen (al dan niet tijdelijk) te koppelen aan het gezin. De mantelzorgers, vrijwilligers en andere mensen die het gezin helpen, worden ondersteund door de gezinsbegeleider zodat zij de goede dingen kunnen doen en het langer vol houden. De gezinsbegeleider hoeft daardoor zelf minder inzet te plegen. Soms gaat het vergroten van de zelfstandigheid van een gezin ook over het leren accepteren en het leren omgaan met de beperkingen die er zijn. Het gezin wordt pas losgelaten als het weer zelf verder kan. 3.4 Samenwerken voor het gezin Als er signalen zijn van psychiatrie, verstandelijke beperking, ontwikkelings-of gedragsproblematiek, of verslaving consulteert het team gedragskundigen, andere gespecialiseerde deskundigen of instanties en werkt daar effectief en gezinsgericht mee samen. Indien sprake is van opname of van overname van hulpverlening dan ondersteunt de gezinsbegeleider het gezin en het kind hierbij. Zij/ hij volgt de voortgang, blijft aanspreekbaar voor het gezin en ook degene op wie men kan bouwen als de gespecialiseerde hulp is afgerond. Buurtzorg Jong zorgt altijd voor een goede terugkoppeling naar de verwijzer en naar samenwerkingspartners door mondelinge en/of schriftelijke rapportage 10 Startnotitie Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel

13 3.5 Zorgen voor de veiligheid van kinderen De vaste begeleider van het gezin moet door het contact met het gezin goed in staat zijn om in te schatten of kinderen een veilig thuis hebben. Bij vermoedens van een onveilige situatie, zal altijd contact worden opgenomen met de huisarts, de school om na te gaan of de zorgen gedeeld worden. Daarnaast wordt door Buurtzorg Jong een methodiek gebruikt om de risico s op kindermishandeling in te schatten: CARE-NL. Als blijkt dat er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen dan worden deze in eerste instantie altijd eerst met de ouders en zo nodig met Bureau Jeugdzorg gedeeld. Als ouders de situatie kunnen en willen verbeteren dan kan indien nodig een veiligheidsplan worden opgesteld. De mate van onveiligheid, de wil en de competenties van ouders om mee te werken aan het opheffen van de onveiligheid en de ondersteuningsmogelijkheden van het team bepalen of na overleg met Bureau Jeugdzorg extra hulp (jeugdzorg) wordt toegevoegd aan het aanbod van het team dan wel wettelijke maatregelen noodzakelijk zijn. Ook bij andere vragen of problemen die een meer gespecialiseerde of intensieve jeugdzorg vereisen (LVB, JGGZ, overlast, betrokkenheid van politie en justitie) wordt de contactpersoon van Bureau Jeugdzorg geconsulteerd om gezamenlijk te bepalen welke aanpak voor het gezin passend is. Bij inzet van andere hulp is deze altijd aanvullend op de laagdrempelige hulp die het Buurtzorg Jong team aanbiedt. De vertrouwde gezinsbegeleider blijft gedurende de hele periode het aanspreekpunt van het gezin voor de aanbieder van aanvullende hulp. Afdeling Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel juli

14 In crisissituaties wordt altijd een aanmelding gedaan bij het crisismeldpunt van Bureau Jeugdzorg. De gezinsbegeleider zorgt dan zo snel mogelijk voor de juiste informatie en een goede overdracht. Het Buurtzorg Jong team wordt aangesloten op de Verwijsindex, een applicatie waarin gesignaleerd wordt dat er zorgen zijn over een gezin. 3.6 Eén gezin, één plan, één team en één werkwijze In de nieuwe Jeugdwet (2013) wordt het werken vanuit de visie één gezin, één plan, één team opgenomen. Bij Buurtzorg Jong zijn alle condities aanwezig om vanuit één team, volgens één plan én vanuit één werkwijze te werken. Het team heeft daarvoor alle randvoorwaarden zoals één intake, één dossier, één ICT systeem, één registratie, één werkwijze voor alle disciplines tot haar beschikking. 12 Startnotitie Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel

15 4. Samenwerken met de JGZ, de huisarts en de scholen 4.1 De JGZ De JGZ ziet alle kinderen en signaleert tijdens de periodieke consulten mogelijk vragen en problemen. Indien de doorgaans lichte ondersteuning en advisering van de JGZ niet toereikend is, kan de JGZ eenvoudig en snel verwijzen naar het team. Buurtzorg Jong is in feite achter de JGZ gepositioneerd en werkt daar nauw mee samen. 4.2 De huisarts Het is belangrijk om een goede, lokale samenwerkingsrelatie met de huisartsen op te bouwen. De huisarts is degene die het gezin goed kent en daardoor weet wat er speelt en wat nodig is. Gezinnen waar opvoedproblemen of andere zorgen spelen, kunnen door de huisarts worden verwezen naar het team van Buurtzorg Jong. De huisarts krijgt een belangrijke rol in de nieuwe Jeugdwet als toegang voor alle vormen van jeugdzorg 4.3 De scholen De (voor)scholen zijn belangrijke samenwerkingspartners bij het oplossen van de problemen van kinderen en jeugd. In de meeste gevallen zal de school of de peuterspeelzaal betrokken zijn bij de hulpverlening in een gezin. Indien nodig wordt een kind op school geobserveerd en wordt met de leerkracht, het schoolmaatschappelijk werk of de schoolbegeleider én de ouders gezamenlijk overlegd over de aanpak. Ondersteuning vindt dan vervolgens zowel thuis als op school plaats. Afdeling Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel juli

16 14 Startnotitie Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel

17 5. Het Buurtzorg Jong team versterkt en verlengt de eerste lijn Het Buurtzorg Jong team in de Bommelerwaard kan door de combinatie van verschillende disciplines uiteenlopende vragen en problemen signaleren in het gezin en snel handelen. Het gezin ontvangt de ondersteuning die het nodig heeft; niet meer en niet minder. Door de snelle, doelgerichte, praktische aanpak en de gezinsgerichte samenwerking met anderen, zorgt het team in de Bommelerwaard voor een sterke en verlengde eerste lijn. Een laagdrempelige, snelle en effectieve eerste lijn voorkomt onnodige specialistische en duurdere hulpverlening. Het team sluit enerzijds aan op de preventieve zorg van de JGZ/het CJG en anderzijds op de gespecialiseerde hulpverlening en behandeling vanuit de tweede lijn. Vooruitlopend op de transitie Jeugdzorg kan de gemeente, in overleg met de provincie, er voor kiezen om het wijkteam uit te breiden met ambulante jeugdzorg. Ambulante jeugdzorg in het wijkteam biedt enorme voordelen voor ouders en jeugd. De behoefte aan zwaardere hulpverlening wordt in veel gevallen eerder onderkend omdat er al een gezinsbegeleider thuis aanwezig is, de hulp kan thuis in de eigen omgeving door een vertrouwd team worden geboden, ouders zullen de hulp eerder accepteren en meer gemotiveerd zijn, de lading van het begrip jeugdzorg wordt minder. De gemeente kan met het bieden van lokale ambulante jeugdzorg ervaring opdoen en zich zo voorbereiden op de toekomst. Afdeling Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel juli

18 16 Startnotitie Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel

19 6. Inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg- en hulpverlening Buurtzorg en Buurtzorg Jong gebruiken het Omahasysteem voor het inzichtelijk en transparant maken van de kwaliteit van de zorg, als hulpmiddel voor kwaliteitsverbetering en als basis voor het werken met een dynamisch dossier. Daarnaast kan het systeem ook gebruikt worden voor onderzoek rond zorginhoud en effecten van de zorg. Het Omahasysteem is ontwikkeld in de staat Omaha, Verenigde Staten om gezinnen met jonge kinderen zo effectief mogelijk te ondersteunen. Het is al snel uitgebreid ook voor de thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken. Het wordt nu toegepast in verschillende landen. Het systeem is volledig gedigitaliseerd en eenvoudig te gebruiken door zorgverleners. Het bestaat uit drie delen: 1. Een classificatie voor het beoordelen van de situatie (Problem Classification Scheme). Dit gebeurt voor Buurtzorg Jong aan de hand van een aantal specifieke vraaggebieden, zoals opvoeding, inkomen en werk, veiligheid, dag- en nachtritme en rust, middelengebruik, schoolbezoek, psychische problemen. Deze vraaggebieden zijn, naast andere, geordend in vier domeinen: het lichamelijke domein, het psychosociale domein, het omgevingsdomein en gezondheidsgerelateerd gedrag. Binnen deze vier domeinen worden problemen of vragen in eerste instantie beoordeeld of op het gebied van het specifieke domein zich al dan niet een probleem voordoet. 2. Indien er een probleem is vastgesteld, wordt de huidige en de te verwachten situatie, de resultaten van de in te zetten zorg, vervolgens ingeschat op drie schalen: (Problem Rating Scale for Outcomes): a. kennis b. gedrag c. de situatie op het moment Deze beoordeling wordt op een 5-punts schaal weergegeven, zodat ook een geringe vooruitgang maar ook een kleine achteruitgang zichtbaar worden om aandacht te vestigen op de noodzaak van bijsturing. 3. Een classificatie voor interventies (Intervention Scheme). Hierbij worden de interventies beschreven volgens een vaste indeling in vier hoofdgroepen. Deze zijn: a. advies, instructie en voorlichting b. behandeling en procedures c. casemanagement d. monitoring en bewaking. Het Omahasysteem geeft een standaard taal en is tegelijkertijd flexibel omdat voor elk onderdeel specificaties per cliënt toegevoegd kunnen worden. Het is mogelijk om op een specifiek probleem of interventie gevalideerde instrumenten in het Omaha systeem op te nemen. In geval van risicotaxatie voor kindermishandeling kan bijvoorbeeld de CARE-NL als instrument worden opgenomen. Afdeling Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel juli

20 Het voordeel van het Omahasysteem is in de eerste plaats de gemeenschappelijke taal zodat medewerkers van Buurtzorg Jong gezamenlijk een gezin kunnen begeleiden omdat zij weten wat de ander bedoelt. In de tweede plaats biedt het in kaart brengen en plannen van de zorg / begeleiding zowel een uitgangspunt voor effectmeting als om interventies af te stemmen op de problemen. Tenslotte krijgen de gezinsleden zelf ook een beter inzicht in de problemen en vinden daardoor aanknopingspunten om zelf actief te worden. De meeste activiteiten van Buurtzorg en Buurtzorg Jong zijn er op gericht om gezinsleden en gezinnen zo zelfstandig en autonoom mogelijk te maken. Dit proces van verzelfstandiging wordt duidelijk zichtbaar door te werken met het Omaha systeem. Het Omaha systeem wordt ook gebruikt door de thuiszorgteams van Buurtzorg en de teams van Buurtdiensten. Hierdoor kunnen de verschillende teams snel en efficiënt samenwerken. 18 Startnotitie Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel

21 7. Gewenste resultaten pilot De gemeente Zaltbommel wil met de pilot in de Vergt en Nederhemert de navolgende resultaten bereiken: de zelfstandigheid, eigen kracht, het netwerk van gezinnen zijn versterkt kleine problemen blijven klein gezinnen worden op een positieve, oplossingsgerichte en respectvolle wijze benaderd er wordt snel en adequaat gehandeld bij vragen en (kleine en grote) problemen gezinnen hebben één vertrouwde begeleider er is minder instroom in de 2e lijn de gemeente ontvangt éénduidige verslaglegging, verantwoording en beleidsinformatie er wordt minder tijd besteed aan afstemmen, overleggen, casuïstiekbesprekingen in de wijk de Vergt en in Nederhemert zijn de gezinnen tevreden over het wijkteam in de wijk de Vergt en in Nederhemert zijn samenwerkingspartners tevreden over het wijkteam de zorg-en hulpverlening is goedkoper inzicht in de meest optimale samenstelling van het team inzicht in werkende bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen inzicht in de doorlooptijd van de hulpverlening 7.1 Evalueren en bijstellen Voor het evalueren en bijstellen van de pilot worden op basis van bovenstaande resultaten in overleg met de gemeente en andere betrokkenen, voordat dat pilot definitief start criteria opgesteld zodat de registratie en verantwoording daarop kan worden afgestemd. De tevredenheid van cliënten van Buurtzorg Jong wordt structureel dmv een vragenlijst door Buurtzorg geëvalueerd. Medewerkers van Buurtzorg doen jaarlijks me aan de tevredenheidmeting van Effecttory. Voor partners en verwijzers kan de gemeente een evaluatie opstellen. Neveneffecten van de werkwijze van Buurtzorg Jong zoals bijvoorbeeld vermindering van schooluitval, minder uitkeringen, minder overlast of een verbeterde cohesie in de wijk kunnen in overleg met de gemeente in kaart worden gebracht. Gedurende het eerste jaar vinden elk kwartaal voortgangsgesprekken plaats met de gemeente om tijdig eventuele knelpunten te signaleren en bij te stellen. Afdeling Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel juli

22 20 Startnotitie Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel

23 8. Communicatie Een goede communicatie binnen de gemeente over het nieuwe team en de andere aanpak is belangrijk. Ouders en jeugd moeten het team goed kunnen vinden en weten wat het team voor ze kan betekenen. Dat geldt ook zeker voor de huisartsen, scholen, sportverenigingen en instanties die zich bezig houden met jeugd. Zowel de gemeente als het team van Buurtzorg Jong zelf hebben een rol bij de communicatie binnen de gemeente. De communicatie die het best door de gemeente opgepakt kan worden dient gericht te zijn op het informeren dat: de gemeente een vernieuwende aanpak wil voor jeugd en gezin die aansluit bij de nieuwe eisen die worden gesteld op basis van de transitie en de herziene Jeugdwet Buurtzorg Jong deze aanpak al met succes in de praktijk brengt samenwerking met anderen wordt nagestreefd om zo goed mogelijk gezinnen die dat nodig hebben te kunnen helpen duidelijk wordt wat de nieuwe aanpak inhoudt en hoe het team van Buurtzorg Jong is te bereiken De gemeente informeert persoonlijk de partijen waarop de pilot direct van invloed is. Daarnaast plaatst de gemeente op de gemeentepagina haar besluit ter informatie. Na de start van het team kan op de gemeentepagina een interview met de teamleden en een foto van het team worden opgenomen. Inmiddels heeft het Brabants Dagblad een stuk gepubliceerd over de pilot van Buurtzorg Jong naar aanleiding van een interview met wethouder Balken. Zodra het team gestart is zal zij in de eerste weken kennismaken met alle professionals, (voor)scholen, instanties, vrijwilligersorganisaties en andere betrokkenen in de wijk de Vergt en in Nederweert. Daarbij maakt het team duidelijk hoe zij te bereiken is en wat zij kan betekenen voor de jeugd en de gezinnen. Definitieve go: na 20 juni 2013 programmaraad Rivierenland Werving personeel is gestart door Buurtzorg Jong Start pilot: september /oktober 2013 afhankelijk van te werven personeel Criteria evaluatie: augustus 2013 begin 2014 eerste evaluatie samen met NJI Communicatie intern (collega s, SDB, Wmo consulenten, andere instellingen en verwijzers) samen met afdeling communicatie gemeente Zaltbommel. Buurtzorg krijgt van de gemeente de opdracht om de zorg- en hulp voor jeugd en gezin te gaan organiseren in de wijk de Vegte en in Nederhemert. Dat doen zij op een open en transparante wijze. De gemeente kan er op vertrouwen dat de opdrachtnemer dat goed doen. Dat is misschien even wennen maar is een belangrijke basis om te doen wat nodig is. Afdeling Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel juli

24 Het eerste jaar is het belangrijk om aan vertrouwen te werken: Door middel van een driemaandelijks gesprek (ook met de wethouder) doet opdrachtnemer verslag van wat er speelt: wat voor soort vragen krijgt het team, wat kan het team ermee, wat gaat goed, waar loopt het team tegenaan en wat moeten we bijsturen. Ook vindt er elk half jaar een schriftelijke verslaglegging plaats. De ervaring bij gemeenten is dat er één beleidsmedewerker de pilot Buurtzorg Jong in zijn/haar pakket heeft en dat de lijnen tussen hem/haar en het team kort zijn. Dat werkt goed. Indien er ingrijpende zaken in gezinnen een rol spelen ( ernstig huiselijk geweld, criminaliteit enz.) dan wordt de gemeente daar van op de hoogte gehouden en dat er met elkaar naar oplossingen gezocht wordt. 22 Startnotitie Buurtzorg Jong voor jeugd en gezinnen in de gemeente Zaltbommel

25 Afdeling Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel juli

26

Buurtzorg Jong Buurtzorg Nederland

Buurtzorg Jong Buurtzorg Nederland Buurtzorg Jong Buurtzorg Nederland Almelo, juli 2012 1 Inleiding Buurtzorg Nederland is in 2007 gestart.wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden uit de ruim 480 teams verspreid over heel Nederland

Nadere informatie

Zorg voor jeugd en gezin kan beter!

Zorg voor jeugd en gezin kan beter! Bijlage 2 Zorg voor jeugd en gezin kan beter! Voorstel Pilot Buurtzorg Jong gemeente Tiel Buurtzorg Jong Buurtzorg Nederland Almelo November, 2013 Buurtzorg Jong: zorg voor jeugd en gezin kan beter, AdK,

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Familiegroepsplan als standaard

Familiegroepsplan als standaard Familiegroepsplan als standaard Symposium Nieuwe Jeugdbescherming 18 april 2016 Marieke Mollink, Miranda Stuifzand, Marcel Punt, Bennie Kock Wat komt aan de orde Inzet op familiegroepsplan Organisatie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

De negen pijlers onder Buurtzorg Jong

De negen pijlers onder Buurtzorg Jong De negen pijlers onder Buurtzorg Jong De negen pijlers onder Buurtzorg Jong Gemeente Zaltbommel april 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Pijler 1. Het idee 5 Pijler 2. Zelfsturende teams 6 Pijler 3. Gezinsbreed

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk. 16 maart 2016

Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk. 16 maart 2016 Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk 16 maart 2016 1 Professionals vanuit verschillende moederorganisaties Amaris Lindenhout Stimenz Icare Welzin / Beweging 3.0 MEE Veluwe Sustvarius Philadelphia Ambulante

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode. Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard

Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode. Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard Inleiding Buurtzorg Jong is in september 2013 gestart met een pilot in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel.

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen

Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen 1 Landelijk projectleider: Jeanet Zonneveld 14 november 2012 1 REGEERAKKOORD 2012! 1 gezin/huishouden 1 plan 1 regisseur 1 budget 1 privacyprotocol 1 ontschot

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Waarom dichtbij mensen? Doelen Vergroten betrokkenheid inwoners bij elkaar en bij de stad Versterken informeel

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding Nu is van u. www.vive nt.n l Gespecialiseerde thuisbegeleiding gespecialiseerde thuisbegeleiding Vivent Gespecialiseerde thuisbegeleiding: het verbindt de WMO, jeugden participatiewet De Gespecialiseerde

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Dilemma s in de toegang Jeugd

Dilemma s in de toegang Jeugd Dilemma s in de toegang Jeugd Inrichting Toegang In Zwolle werken we met 5 sociale wijkteams, gekoppeld aan 5 stadsdelen Deze wijkteams geven uitvoering aan de Jeugdwet, WMO en participatiewet. Dit zijn

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Even voorstellen: Melissa Cabaret: JGT medewerker Alphen Linda

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Rapportage LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Aan Deelnemers congres Toekomst van de Jeugdzorg Van Partners+Pröpper drs. Mark Rouw,

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 839 Jeugdzorg Nr. 466 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VOLKSGE- ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Transitie jeugd MEE Groningen

Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E mee@meegroningen.nl

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie