Informatiegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids 2013-2014"

Transcriptie

1 Informatiegids ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard PC Amsterdam

2 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit studiejaar van pas komen. Er staan allerlei praktische zaken in over rooster, vakanties, schoolregels en waar of bij wie je moet zijn voor diverse zaken. Bewaar deze gids dus goed en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de inhoud. Als je nog geen 18 bent, laat hem dan ook lezen aan je ouders. Kijk ook regelmatig op de website, want ook daar is allerlei informatie te vinden. (sport&bewegen van Amsterdam). Wij wensen je veel succes dit jaar! Augustus 2013 Team Sport & Bewegen MBO College Zuid Europaboulevard PC Amsterdam -1-

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING OPLEIDINGSZAKEN Roosterzaken Vakanties Absenties/verzuim/ziekmelden Te laat komen en verwijderd Geblesseerd/ziek aanwezig bij prakijklessen Kledingpakket Informatieborden Overgangsnormen Topsportregeling MANAGEMENT/OVERIGE FUNCTIONARISSEN De opleidingsmanager De coördinatoren De coach/ SLB-er De decaan/zorgcoördinator De Plus-coach De bpv-docenten/coördinatoren De examencommissie Extra Zorg Topsportbegeleiders Het secretariaat Studentenraad HET GEBOUW EN DE VOORZIENINGEN De ROCvA pas Fietsen- en brommerstalling Eten en drinken Computer en internet Lockers / kluisjes Toezicht en controle Liften Regels Conflicten en incidenten Ongewenst gedrag Aangifte en noodmaatregelen Geen stilteruimtes DE OPZET VAN DE OPLEIDING Programmaopzet De lesstof Portfolio Toetsen Herkansingen Rapporten Beroepspraktijkvorming (Stages) Assisteren bij speciale activiteiten en Proeves Inleveren bpv-boeken Beroepshouding en regels Bindend studie-advies

4 6. KOSTEN VAN DE OPLEIDING Lesgeld Schoolbijdrage EHBO Kledingpakket Boekenpakket Sportmedische keuring Studiefinanciering DOCUMENTEN OER Deelnemersstatuut Onderwijs- en praktijkovereenkomst Onderwijskaart Uittreksel bevolkingsregister Diploma vorige school Dyslexie verklaring Adreswijziging! Uitschrijving OVERIGE PRAKTISCHE INFORMATIE Blessurespreekuur Opdrachten opsturen per mail Team Sport & Bewegen (onder voorbehoud) ROC VAN AMSTERDAM ROC van Amsterdam Bestuur, Directie en management Vertrouwenspersoon Ombudsman Adressen INDEX

5 2. OPLEIDINGSZAKEN 2.1. Roosterzaken De lestijden zijn als volgt: begintijd eindtijd Les Les Pauze Les Les Pauze Les Les Pauze Les Les Pauze Les Les Bepaalde vakken hebben afwijkende lestijden, bijvoorbeeld de vakken zwemmen, veldsport en atletiek. Kijk goed op je rooster naar de juiste tijd. Op je rooster zie je soms tussenuren staan, deze zijn bedoeld als pauzes en als reistijd naar accommodaties buiten de school. Van iedere klas wordt een lijst gemaakt met mailadressen en telefoonnummers. Hierin staan de adressen vermeld van de studenten zodat we je snel op de hoogte kunnen brengen van roosterwijzigingen en andere belangrijke schoolzaken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een nieuw adres als dat verandert. Roosterwijzigingen ontstaan helaas, bijvoorbeeld door ziekte van docenten of vergaderingen. Lessen worden zoveel mogelijk overgenomen door andere docenten. Mochten er toch lessen uitvallen, dan kan deze tijd worden benut door zelfstudie; er zijn in het gebouw voldoende mogelijkheden hiervoor. Je kan gebruik maken van WiFi en er zijn docking stations. Wij adviseren dan ook de aanschaf van een laptop. Sommige uren zijn gereserveerd om bepaalde opdrachten, prestaties, toetsen of examens voor te bereiden en voor de bpv (stages). Kijk regelmatig of er roosterwijzigingen zijn. Daar waar mogelijk worden wijzigingen voor de volgende dag zo snel mogelijk gepubliceerd, o.a. op de website van de opleiding (www.sbva.nl). Hou er rekening mee dat roosters per periode veranderen! In het volgende blok heb je misschien meer of minder lesuren en dat kan ook op andere tijden zijn. Als je bijvoorbeeld een baantje hebt, mot je dit aanpassen aan de schooltijden. Overleg met je coach op welke tijden je kunt gaan werken als je twijfelt. -4-

6 2.2. Vakanties Alleen in de aangegeven vakantieperioden kun je vakanties plannen. De vakanties zijn: Herfstvakantie 21 oktober oktober 2013 Kerstvakantie 23 december januari 2014 Voorjaarsvakantie 24 februari maart 2014 Meivakantie 28 april mei 2014 Zomervakantie 07 juli augustus 2014 Het is mogelijk dat er lessen of lesdagen uitvallen door studiedagen van docenten. Van onze studenten wordt verwacht dat ze dan extra stage lopen Absenties/verzuim/ziekmelden De presentatieregistratie gebeurt door middel van je schoolpas. Zonder schoolpas kan je geen lessen volgen. Wanneer je ziek bent of om andere redenen verzuimt moet je dit voor 10 uur s morgens melden bij het secretariaat tel: Ook stuur je een aan je studieloopbaanbegeleider (SLB-er) (de adressen staan op de website: Dat doe je ook als je tijdens de schooldag ziek wordt en naar huis wilt. Je meldt dus altijd de reden van je afwezigheid bij je studieloopbaanbegeleider (SLB-er). MBO College Zuid voert een streng stuk beleid als het gaat om verzuim. Dat betekent dat bij verzuim direct actie wordt ondernomen: de student wordt gebeld.. 1. Ziekmelden kan alleen telefonisch of per Doktersbezoeken e.d. worden minimaal 1 dag van tevoren gemeld (per telefoon of mail) bij het secretariaat van de opleiding (en is in principe op roostervrije uren). 3. Bij calamiteiten als overlijden, ongeluk en ziekte binnen de directe familie wordt direct de coach/studiebegeleider ingelicht, zodat deze de afwezigheid op de juiste wijze kan registreren. 4. Kortdurend verlof (vanwege dringende reden) moet uiterlijk 2 dagen van te voren aangevraagd worden bij de opleidingsmanager. 5. Als een student gedurende de dag ziek wordt en naar huis wil, dient hij dit te melden bij zijn coach/loopbaanbegeleider. 6. Als de student jonger dan 18 jaar is, wordt contact gezocht met de ouders. 7. Als de student meer dan 16 uur als ongeoorloofd afwezig geregistreerd staat, dan treedt de verzuimprocedure van het ROCvA in werking en wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld. Deze kan een boete uitdelen of beslissen dat er gekort wordt op de studiefinanciering etc. (meer informatie via de website van de Gemeente) NB is de student jonger dan 18 jaar dan zijn de ouders verplicht om de student ziek of afwezig te melden. Alle lessen en bpv zijn verplicht en je bent dus voor 100% aanwezig, ook bij toetsen. Alleen met een hele goede reden mag je lessen verzuimen, dit noemen we geoorloofd verzuim. Als je minder dan 85% aanwezigheid bent, heeft dit gevolgen voor je bevordering. Geoorloofd verzuim dat niet tijdig en volgens de procedure is gemeld, wordt beschouwd als ongeoorloofd verzuim en wordt indien nodig gemeld aan de leerplichtambtenaar. (zie bijlage 1) Dokters- en tandartsbezoeken moeten buiten school- en bpv-tijd worden afgesproken. Als er noodgedwongen toch een afspraak tijdens schooluren is (bijvoorbeeld met een specialist), moet een bewijs van de afspraak van te voren aan je SLB-er worden overlegd. Als je lessen hebt gemist, wordt er van je verwacht dat je zelf uitzoekt wat het huiswerk is en wat je gemist hebt. Je zorgt ervoor dat opdrachten tijdig worden ingeleverd. -5-

7 Speciaal verlof topsport Het is mogelijk om toestemming te krijgen voor speciaal verlof in verband met topsport activiteiten. Zie hiervoor de topsportregeling Te laat komen en verwijderd Als je te laat bent, ook al is dit buiten je schuld, wordt je niet meer toegelaten in de les. Als de betreffende les uit een dubbel uur bestaat en de docent een pauze inlast, dan kan de docent beslissen of je er nog in mag. Hij spreekt dat met de klas af aan het begin van het schooljaar Je zorgt er in ieder geval voor dat je geen lessen stoort. Deze regeling geldt ook als je na een pauze te laat komt. Uren die je gemist hebt door te laat komen, tellen mee voor je absentiepercentage. Als je uit de les bent verwijderd, haal je een uitstuurformulier ( in bakje bij secretariaat ). Met dit ingevulde formulier ga je na afloop van de les naar de docent die je eruit heeft gestuurd. Je kunt pas weer de lessen volgen bij de betreffende docent als het probleem is opgelost Geblesseerd/ziek aanwezig bij prakijklessen Voor de praktijklessen, gelden de volgende regels: Ook als je niet mee kan doen, draag je sportkleding; je moet minimaal 75% van de lessen actief mee hebben gedaan; als je minder dan 75% van de lessen actief hebt mee gedaan, heb je dat vak niet gehaald. Aan de docent van het betreffende vak, vraag je of en hoe je het vak alsnog zou kunnen halen; de hoeveelheid in te halen lessen is afhankelijk van het aantal niet gevolgde lessen. 50% of minder actief gevolgde lessen betekent automatisch dat je het gehele blok moet overdoen; Deze regeling geldt ook voor studenten met langdurige blessures! 2.6. Kledingpakket Elke student Sport & Bewegen is verplicht aan het begin van de opleiding een kledingpakket aan te schaffen en heeft bij het tekenen van de onderwijsovereenkomst een brief gekregen waar dit in staat. Deze brief staat ook de website. De kleuren van de kleding zijn zwart/rood, de kleuren van de stad Amsterdam. Alle 1 e jaars zijn verplicht tijdens de praktijklessen de sportkleding van de opleiding te dragen. Bij het niet dragen van de verplichte kleding kan je geweigerd worden bij de les. Tijdens bpv (stages) en activiteiten naar buiten toe (pr-activiteiten) is het verplicht het trainingspak van de opleiding te dragen. De leverancier van de kleding is Nike.: Als student van onze opleiding kan jij Nike sportkleding bestellen tegen gereduceerde prijzen. Bestellen van kleding kan je doen via rocvasportkleding.nl Heb je vragen over de Nike producten of over de website? Neem dan contact op met via Behalve het kledingpakket moet elke student de volgende sportartikelen ter beschikking hebben: specifieke zaalsportschoenen (geen zwarte zolen en ook geen gympen zoals Allstars) veldschoenen (kunstgrasschoenen of noppen) badpak/zwembroek (geen bikini en geen bermuda) een fluitje atletiek/loopschoenen eventuele kleding en materialen voor specialisaties Een regenjasje zit in het kledingpakket. Dat heb je nodig, want de buitenlessen gaan altijd door. -6-

8 2.7. Informatieborden In de 3 e Helft is een informatiebord. Hierop staat informatie over data van herkansingen, vacatures, bpv en dergelijke. Er wordt van studenten verwacht dat zij regelmatig op het bord kijken, zodat zij op de hoogte zijn van de informatie die daar hangt Overgangsnormen De overgangsnormen worden vermeld op de website Topsportregeling Een studie combineren met het bedrijven van topsport kan zwaar zijn. Allebei vragen ze veel inzet en dat kan lastig te combineren zijn. Het is voor topsporters van groot belang dat sport en school goed op elkaar afgestemd worden. Studenten die aan topsport doen kunnen dan ook in aanmerking komen voor extra faciliteiten tijdens hun studie aan het ROC van Amsterdam. Wanneer val je onder de categorie topsporter? Om in aanmerking te komen voor een speciaal topsporttraject moet je voldoen aan bepaalde criteria. Deze zijn vastgesteld door de Stichting Topsport Amsterdam, een partner van NOC*NSF. Zij bepaalt of jij aan de normen voldoet om in aanmerking te komen voor de topsporterstatus. Dit gebeurt in samenspraak met de betreffende sportbond. Voordelen van de topsportstatus Als je voldoet aan de criteria voor een topsporter, dan: - Kan je in aanmerking komen voor een aangepast studierooster, waarbij de studie- en sportverplichtingen optimaal op elkaar worden afgestemd; - Indien dit nodig is kan je in aanmerking komen voor gespreide examinering; - Je krijgt een speciale verlofregeling om aan trainingskampen en wedstrijden te kunnen deelnemen. - Binnen bepaalde grenzen kan er voor jou een individueel traject worden gecreëerd onder toezicht van je SLB-er en de topsportcoördinator van de werkmaatschappij - Je kan in aanmerking komen voor extra faciliteiten via Topsport Amsterdam. Deze faciliteiten bestaan in ieder geval uit advies en toegang tot o.a. mentale training en begeleiding, sportmedische begeleiding en voedingsbegeleiding. - Ook kunnen faciliteiten op het gebied van huisvesting, en het gebruik van topsportaccommodaties tot de mogelijkheden behoren. Verplichtingen door de topsportstatus Afspraken die met studenten met een topsportstatus worden gemaakt, worden schriftelijk vastgelegd. Er zal regelmatig overleg plaats vinden tussen de topsportcoördinator van de opleiding en de topsporter (en ouders) en de SLB-er. Alle verlofaanvragen die het gevolg zijn van het beoefenen van topsport moeten in principe minimaal 1 maand van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de topsportcoördinator. Van studenten wordt verwacht dat ze zelfstandig gebruik maken van de geboden studievoorzieningen, zoals computers, mediatheek en het OLC, om eventuele achterstanden in studie zoveel mogelijk weg te werken. Bij problemen kan de topsporter altijd een gesprek aanvragen met topsportbegeleider. Deelnemers aan het topsporttraject verplichten zich om desgevraagd maximaal 3 keer per jaar aanwezig te zijn bij PR-activiteiten van hun opleiding, bijvoorbeeld bij Open Dagen. -7-

9 Aanmelden Denk je in aanmerking te komen voor de status van topsporter dan moet je het volgende doen: Aanmeldingsformulier downloaden van de website: Formulier volledig ingevuld sturen naar Ingeborg Berk Pas nadat het formulier ingevuld is ingeleverd en er een intakgesprek heeft plaats gevonden, zullen er bepaalde faciliteiten (bijv. roosteraanpassingen) worden toegekend. Of je in aanmerking komt voor een topsportstatus wordt bepaald door de Stichting Topsport. Studenten die van een topsportregeling gebruik maken, moeten zich ervan bewust zijn, dat het gevolg hiervan kan zijn dat er een verlengd traject nodig is om de studie tot een goed einde te brengen. -8-

10 3. MANAGEMENT/OVERIGE FUNCTIONARISSEN 3.1. De opleidingsmanager Jolanda Westrum is de opleidingsmanager van Sport & Bewegen Amsterdam. Problemen moeten in eerste instantie met de docent of de SLB-er worden besproken. Als dat niet lukt kan je naar de coördinator gaan. Pas als dat niet lukt, kun je een afspraak maken met de opleidingsmanager via het secretariaat De coördinatoren Edwald Overing is coördinator van de opleiding niveau 2. Rob Pletting is coördinator van niveau 3/ De coach/ SLB-er Elke student heeft een Studieloopbaanbegeleider (SLB-er). Bij hem of haar kun je terecht met vragen over de bpv, de lessen of privé-omstandigheden. Je SLB-er zal ook regelmatig contact met jou opnemen om te bespreken hoe het met je gaat. De SLB-ers zitten in de docentenwerkkamers De decaan/zorgcoördinator Wil je informatie over andere en/of vervolgopleidingen of heb je vragen over studiefinanciering dan kun je terecht bij de decaan/zorgcoördinator, George Tanis. Wanneer je een afspraak Wil maken, stuur je een mail naar de zorgcoördinator, die zal dan mogelijk contact met je opnemen De Plus-coach Je kan door je SLB-er worden doorverwezen naar de Pluscoach, Saskia van Loen. Bij haar werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en je Portfolio (PF). Je Portfolio houdt in, je (week)planning, je opdrachten, voorbereiden of overhoren van toetsten. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke vraagstukken De bpv-docenten/coördinatoren Voor alle vragen over de bpv/stage ga je in eerste instantie naar je bpv-docent. Als je daar geen antwoord op je vraag kan krijgen, kan je naar de bpv-coördinator gaan De examencommissie De examencommissie houdt toezicht op het verloop van de examinering. De examencommissie bestaat uit: Jolanda Westrum (voorzitter), Ellen Mulder-Manson/Saskia van Loen (secretaris), Frans Bart Visser (examenbureau) en Tom Bruynen. Verzoeken om vrijstellingen of herkansingen van examens moeten altijd schriftelijk ingediend worden bij de examencommissie. 3.8 Extra Zorg Op school zijn er mogelijkheden om in aanmerking te komen voor extra zorg. Er zijn een maatschappelijk hulpverlener, een schoolarts, een schuldhulpverlener en het LEC (Leer- en Expertise Centrum). Om hier gebruik van te kunnen maken, moet je doorverwezen worden door de zorgcoordinator Topsportbegeleiders De topsportbegeleider is Ingeborg Berk. -9-

11 3.10. Het secretariaat De secretaresse van de opleiding is Janine Koolschijn. Onderwijskaarten, adreswijzigingen e.d. moeten bij het secretariaat ingeleverd worden. Het secretariaat zit in kamer 599B. Als Janine er niet is kun je met vragen terecht bij de secretariaat van het Johan Cruyff College, Ifna van der Lak. Dit secretariaat is gevestigd in kamer 599A Studentenraad De opleiding Sport & Bewegen heeft een studentenraad. Deze bestaat uit een aantal studenten uit verschillende leerjaren. De studentenraad komt regelmatig bij elkaar om allerlei zaken betreffende de opleiding te bespreken om te kijken wat er verbeterd kan worden. Zij organiseren ook activiteiten zoals het opleidingsfeest. De studentenraad brengt een nieuwsbrief uit die op de website van de opleiding wordt geplaatst. De studentenraad van MBO College Zuid kun je bereiken door een mail te sturen naar: Lars Hoogmoed is voorzitter van de studentenraad. Alle adressen van het team Sport & Bewegen Amsterdam zijn te vinden op -10-

12 4. HET GEBOUW EN DE VOORZIENINGEN 4.1. De ROCvA pas MBO College Zuid wil een veilige school zijn. Daarom moeten alle studenten en medewerkers beschikken over een ROCvA pas. Dit is een persoonsgebonden toegangspas met pasfoto. Met de pas heb je toegang tot alle ruimtes die voor jou belangrijk zijn. Als je je pas zichtbaar bij je draagt en geen onbekenden mee naar binnen neemt, weten we dat er in de school alleen mensen zijn die er horen. Je hebt je pas ook nodig voor: - Deelname aan examens en buitenschoolse activiteiten - Toegang tot de fietsenstalling - Gebruik van de kluisjes Zonder pas kun je geen lessen volgen! Hoe kom je aan een ROCvA pas? Oudere jaars hebben al een ROCvA pas gekregen die ook in dit gebouw gebruikt kan worden. Nieuwe studenten kunnen een ROCvA pas aanvragen bij de Servicebalie (2 e etage). De pas gebruik je gedurende de hele periode dat je bij et ROC van Amsterdam staat ingeschreven. Je eerste pas is gratis. Pas kwijtgeraakt Bij verlies van je pas verwachten wij dat je dit onmiddellijk meldt bij de Servicebalie. Bellen kan ook ( ) of een sturen: Je pas wordt dan geblokkeerd. Een vervangende pas kost de eerste keer 5,- en de daarop volgende keren 10,- per stuk. Na betaling ontvang je zo snel mogelijk je nieuwe pas. Een terug gevonden pas is geblokkeerd en kan niet meer gebruikt worden. Pas vergeten? Als je je pas vergeten bent kun je tegen betaling van 15,- borg een dagpas halen. Als je de pas aan het eind van de dag inlevert, krijg je 12,- terug. Als je geen geld bij je hebt, kun je je mobiele telefoon inleveren als onderpand Fietsen- en brommerstalling Brommers en scooters moeten buiten gestald worden. Fietsen kunnen geplaatst worden in de fietsenruimte. De ingang is aan de achterkant van het gebouw. Let op: verkeerd geplaatste rijwielen worden verwijderd! 4.3. Eten en drinken Er is een kantine op de 2 e etage waar een cateringbedrijf consumpties verstrekt. Op de 5 e etage is een kantine voor sport en JCC: De 3 e Helft. Hier zijn automaten met drankjes en snacks. Dit zijn de enige plekken binnen de school waar gegeten mag worden! Bij de andere zitjes in de gangen mag absoluut niet gegeten of gedronken worden. Consumpties mogen niet meegenomen worden in het gebouw. Vervoer door de gangen levert bijna altijd morsen op. -11-

13 4.4. Computer en internet In het hele gebouw is Wifi, je kan dus overal gebruik maken van internet. Je hebt toegang tot internet met je ROCvA inlognaam en password. Deze ontvang je bij de start van je opleiding. Het Open Leercentrum (OLC) is een studieruimte waar je zelfstandig aan opdrachten kunt werken. Je kunt hier gebruik maken van internet, het ROCvA netwerk. Het OLC is een onderwijsomgeving en dit houdt in dat er rustig gewerkt wordt en het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan. Het internet is alleen beschikbaar voor schoolopdrachten. Denk eraan dat je gemaakte bestanden opslaat op een usb-stick. De C-schijf van de PC s van school worden elke avond geleegd! Als je gebruik maakt van een laptop kun je die op diverse punten, zoals het OLC, koppelen aan het netwerk met een netwerkkabel Lockers / kluisjes In de kleedkamers zijn lockers waar je je spullen in kunt opbergen. Het is de bedoeling dat je na afloop van de praktijkles je spullen uit de locker haalt. Dit zijn daglockers, dat wil zeggen dat na 24 uur het slot automatisch opent! Deze lockers zijn gratis en te openen met je ROCvA pas. Er zijn in het gebouw ook speciale daglockers voor je laptop. Uit veiligheidsoverwegingen kan je locker in samenwerking met de politie geopend worden voor controle, ook als je er zelf niet bij bent. 4.6.Toezicht en controle Voor de veiligheid van studenten en medewerkers is er preventief cameratoezicht in en om het gebouw. De camerabeelden worden bewaard en op verzoek beschikbaar gesteld aan de politie 4.7. Liften De aanwezige liften mogen niet gebruikt worden door studenten! (Ook niet om mee te liften met een geblesseerde mede-student die een tijdelijke liftpas heeft gekregen). Studenten kunnen gebruik maken van de kopieerapparaten door geld op hun ROC pas te laten laden bij het servicebureau Regels In een groot gebouw met vele studenten zijn regels nu eenmaal onvermijdelijk. Onderstaande regels zijn niet bedoeld om je in je vrijheid te beperken, maar zijn er om een gemeenschap te maken waar iedereen voldoende ruimte krijgt om zich op zijn gemak te voelen. Dat bevordert de sfeer en uiteindelijk je studieresultaten. We gaan er dan ook van uit dat je afspraken nakomt, rekening houdt met anderen, geen overbodig lawaai maakt in gangen en lokalen. Kortom: dat je je houdt aan de algemeen geldende omgangsnormen. Roken in de school is verboden. De onderwijs-ondersteunende medewerkers dragen zorg voor een juist gebruik van het gebouw en de inventaris. Hun aanwijzingen moeten opgevolgd te worden. Bij het niet-opvolgen of het beschadigen van inventaris worden disciplinaire maatregelen genomen. Ook kan schade die in geld kan worden uitgedrukt worden verhaald. -12-

14 4.9. Conflicten en incidenten Bij conflicten gaan we er van uit dat je dit in een gesprek oplost.. Mochten problemen ontaarden in lijfelijk contact: vechten, slaan, ongewenste intimiteiten, bedreigen etc. dan volgt automatisch schorsing of verwijdering van de opleiding. Laat het zover nooit komen. Je hebt een beroep gekozen waarbij het er op aankomt dat je om kunt gaan met weerstanden en conflicten. We verwachten dan ook niet anders dan dat je daar ook als het om jezelf gaat, professioneel mee om gaat. Zorg ervoor dat je rustig blijft en goed uit je woorden komt en zoek wanneer dat nodig is op tijd hulp of vraag advies. Incidenten We gaan er natuurlijk van uit dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en incidenten probeert te voorkomen. In en om de school (en tijdens schooltijden) is het niet toegestaan drugs, andere verdovende middelen, alcohol of wapens in je bezit te hebben of bij je te dragen. Ook agressief gedrag, verbaal en fysiek geweld en alle vormen van intimidatie zijn niet toegestaan. Alle incidenten worden geregistreerd en kunnen gevolgen hebben voor je verdere studieverloop. Regels, rechten en plichten en de klachtenprocedure ROCvA kan je in de bijlage vinden die bij deze studiegids is toegevoegd Ongewenst gedrag Onder ongewenst gedrag verstaan we onder andere: een negatieve houding tegenover personeel van de school of van externe locaties en het bpvbedrijf en tegenover medestudenten; geen huiswerk/opdrachten op tijd inleveren en/of leren; vernielingen aanrichten; ongewenste intimiteiten; netjes omgaan met de materialen en de ruimte waarin je je bevindt; pesten; slaan en vechten; rommel maken en het niet opruimen van etenswaren; diefstal. Bij ongewenst gedrag zal de coach/slb-er een indringend gesprek met de student houden, waarbij concrete afspraken zullen worden gemaakt. Als deze afspraken niet worden nagekomen, zullen er maatregelen worden genomen, die tot verwijdering van school kunnen leiden. Bovendien moet alle schade die expres of door onverschilligheid is veroorzaakt, worden vergoed door de betreffende student. Bij diefstal schakelen we de politie in en volgt altijd schorsing en/of verwijdering van de opleiding! Bij gerichte verdenking kan tassen- of kluisjescontrole plaatsvinden Aangifte en noodmaatregelen Bij constatering van strafbare feiten wordt er altijd aangifte gedaan door de school en wordt er ook bij een eventueel slachtoffer op aangedrongen om dit te doen. De directie kan besluiten meer maatregelen te nemen om de veiligheid van studenten en medewerkers zoveel mogelijk te kunnen garanderen Geen stilteruimtes Het ROCvA kent, mede gezien de noodzaak tot het bewaren van overzicht in de instelling en het waarborgen van orde en veiligheid, geen stilteruimtes. Leegstaande klaslokalen en andere ruimten mogen dan ook niet als zodanig gebruikt worden. -13-

15 5. DE OPZET VAN DE OPLEIDING 5.1. Programmaopzet Het 1 e jaar van de opleiding begint met de introductiedagen. Deze zijn verplicht voor alle 1 e jaars. Het schooljaar van de opleidingen Sport en Bewegen is verdeeld in 4 periodes van 8 tot 10 weken. Aan het eind van elke periode zijn er andere activiteiten. Dit kan zijn het afsluiten van een leereenheid, maar ook een projectweek. Hierbij wordt er aandacht besteed aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen die in de reguliere lessen niet aan bod komen, dit kan gaan om verbreding of om verdieping. De regels voor de projectweken en de inschrijving (dit moet je zelf doen) vind je op de website, van de opleiding. Ook zijn er in de projectweken een aantal kampen. Deelname aan deze kampen is verplicht! Niveau 2 heeft een kamp aan het einde van schooljaar 2 waarin ook examens worden afgenomen. Niveau 3 en 4 hebben in het 2 e jaar het recreatie-waterkamp en in het 3 e jaar het wintersportkamp. Tijdens de breekweken heb je een coachgesprek over je studievoortgang en andere zaken. Ook kunnen er andere activiteiten plaats vinden, zoals een toernooi of een excursie. Deze activiteiten zijn verplicht en gaan voor stages. In alle lessen moet je je map, je lesboek/reader, een pen en je agenda bij je hebben. Voor de praktijklessen moet je passende sportkleding meenemen. En natuurlijk neem je een handdoek mee om na afloop te kunnen douchen De lesstof De lesstof van de opleiding bestaat uit verschillende onderdelen: naast de theorie en de eigen vaardigheid is natuurlijk ook het leren leiding geven een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je inzet, het maken van werkstukken, het uitvoeren van opdrachten en prestaties, je inzet tijdens de bpv (ook wel beroepspraktijkvorming of stage genoemd), het actief deelnemen aan de projectweek, excursies en de werkweek, het telt allemaal mee in je beoordeling. We kijken dus niet alleen naar leerresultaten, maar ook naar je beroepshouding. Deze beroepshouding is vertaald in ontwikkelingslijnen. Al zijn je cijfers nog zo goed, als je niet genoeg vooruitgang boekt op je ontwikkelingslijnen, kun je niet bevorderd worden Portfolio Tijdens de opleidingen Sport & Bewegen zal je werken aan een Portfolio.en periodeboek. Hierin staat voor elk onderdeel/vak vermeld welke opdrachten en toetsen voldoende moeten worden afgesloten. Het onderwijs is ingericht volgens het Competentie Gericht Onderwijs. Niveau 2 en het eerste en tweede leerjaar van niveau 3/4 werken met Integrale Leereenheden (IL). Je coach zal je hierover informeren Toetsen Er is een verschil tussen voortgangstoetsen, integrale leereenheden en examens (Proeves van Bekwaamheid genoemd): Portfoliotoetsen zijn om je vorderingen tijdens de opleiding te testen. Deze toetsen zijn voorwaardelijk: als je voor een vak onvoldoende staat, is je portfolio onvoldoende en mag je geen examen doen; -14-

16 Integrale leereenheden: in een integrale leereenheid worden de kennis en vaardigheden die met een bepaald thema te maken hebben op elkaar afgestemd. Dit zijn voowaardelijke toetsen. Proeves van Bekwaamheid: zijn grote afsluitende examens waarin je moet bewijzen dat je de stof en de praktijk voldoende beheerst. Met deze opdrachten kun je definitief een onderdeel van de opleiding af sluiten. Een PvB is altijd een opdracht van een externe organisatie, bijvoorbeeld van een school waarvoor een sportdag georganiseerd moet worden. Als je zonder geldige reden / zonder afzeggen wegblijft bij een toets, krijg je een 1 voor die toets. Bij fraude krijg je een 1. Je komt dan niet in aanmerking voor een herkansing Herkansingen Voor 1 e en 2 e jaar niveau 3 en 4 geldt: Het gemiddelde van alle opdrachten en toetsen (ook praktijk) van een leereenheid moet voldoende zijn (minimaal 5,5). Elke toets en opdracht heeft een weging. Niet alle toetsen en opdrachten tellen even zwaar. Sommige toetsen tellen 2 of 3 keer in de totale berekening voor het eindcijfer van een leereenheid. Je hebt in totaal recht op één herkansing per leereenheid. Als je niet aan een toets deelneemt of een opdracht te laat inlevert, krijg je voor die toets of die opdracht een 1. Voor niveau 2 geldt: Je hebt recht op twee gelegenheden per toets, dus één herkansing. Als je niet aan een toets deelneemt, verspeel je daarmee één kans. Als je denkt dat er speciale omstandigheden zijn waardoor je nog een extra herkansing zou moeten krijgen, dan kun je een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij je de coördinator. De docentenvergadering beslist dan of je nog een extra kans krijgt Rapporten Je ontvangt twee maal per jaar een rapport: in januari/februari en eind van het schooljaar. Een student die in het eerste jaar doubleert moet de opleiding verlaten.. 1 e en 2 e jaars studenten krijgen naar aanleiding van het 1 e rapport (februari) een brief met de indicatie of verwacht wordt dat ze het eerste jaar gaan halen. Dit kan een Bindend Studie Advies zijn (zie 5.11). Naar aanleiding van het rapport zal de coach/slb-er een gesprek met je houden. Hij/zij kan (tussentijds) contact met de ouders/verzorgers opnemen, als de resultaten of het gedrag daartoe aanleiding geven. 5.7 Beroepspraktijkvorming (Stages) De bpv is een belangrijk en verplicht deel van de opleiding, hier wordt onder andere het leidinggeven in de praktijk geoefend. Werken in de sport kan betekenen dat je moet werken als andere mensen vrij zijn, dus s avonds, in het weekend en in vakanties. Het is dus mogelijk dat je je bpv ook buiten normale schooluren moet doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de bpv dus meld eventuele problemen bij je coach of stagebegeleider. Een aantal bpv uren zal op een door de school aangewezen adres plaats vinden, bijvoorbeeld bij Topscore Finals of Mission Olympic. De school is verplicht een tekort aan bpv-uren door te geven aan Duo (de studiefinanciering), wat een korting op je studiefinanciering tot gevolg kan hebben. -15-

17 Er wordt van je verwacht dat je tijdens de bpv in de kleding van ROC van Amsterdam Sport & Bewegen verschijnt. Bpv-adressen die een stagiaire zoeken, adverteren op de website: Hier worden ook vacatures gemeld Assisteren bij speciale activiteiten en Proeves Studenten kunnen ingezet worden om te assisteren bij evenementen die bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente worden georganiseerd, bijvoorbeeld bij Topscore. Dit zijn verplichte activiteiten die deel uitmaken van het onderwijsprogramma. Absenties worden dan ook gewoon meegeteld. Dit geldt ook voor studenten die zich aanmelden om te assisteren bij Proeves van Bekwaamheid van 3 e en 4 e jaars. Hier geldt: als je je hebt aangemeld, ben je verplicht om te gaan. Als je hierdoor lessen moet verzuimen, moet je toestemming vragen. Je moet dan ruim van te voren contact opnemen met de betreffende docent(en) Inleveren bpv-boeken Op de website kan je je praktijkovereenkomst vinden (www.sbva.nl/bpv informatie ) Je kan pas beginnen aan je bpv als je praktijkovereenkomst (POK) volledig ingevuld en ondertekend is ingeleverd. Als je geen POK hebt ingeleverd kan je (tijdelijk) geschorst worden en ben je niet verzekerd tijdens je BPV. Je bpv-boek moet altijd worden meegenomen naar je stage. De praktijkbegeleider op de bpv-plek moet de door jou gemaakte opdrachten kunnen inzien en met je bespreken en beoordelen. Ook de coach/bpv-begeleider kan tussentijds vragen om het bpv-boek in te zien. De bpv-boeken moeten dan ook tijdens de bpv steeds worden bijgehouden en besproken met de bpv-docent en de bpv-begeleider. Ook moeten de uren worden bijgehouden en afgetekend worden door de praktijkbegeleider op de speciale urenverantwoordingslijst. Je SLB-er communiceert met je wanneer je je bpv boek moet inleveren compleet met ondertekende urenverantwoording en beoordeling van de praktijkbegeleider Beroepshouding en regels Zowel tijdens de theorie- als de praktijklessen moeten mobiele telefoons uitstaan en in je jas of tas zitten. Overtreding van deze regel kan ertoe leiden dat je mobieltje tijdelijk in beslag wordt genomen. Ook tijdens examens en toetsen mogen er geen mobiel of koptelefoon gebruikt worden, indien dit toch gebeurt wordt dat als fraude aangemerkt. Opleidingsregels: Tijdens de lessen: petten af! ; Tijdens de praktijklessen moeten sieraden en horloges af; Geen kauwgom tijdens de lessen; Als een student om dringende reden verzuimd heeft zal hij/zij zelf moeten nagaan wat het huiswerk is en ervoor moeten zorgen dat het tijdig wordt ingeleverd; Tijdens lessen of toetsen mag er geen telefoon, walkman, pieper of buzzer aan; Tijdens de praktijklessen moeten er geschikte sportkleding en -schoeisel gedragen worden, ook als je niet mee kunt doen wegens blessures. Voor het maken van foto s of filmpjes in de les vraag je toestemming aan de docent. Ruim op de werkplekken en in de kantine je eigen rotzooi op. -16-

18 Tijdens toetsen staat je tas voor in de klas; je telefoon zit in de tas. Met mensen omgaan is iets wat je dagelijks doet, vanzelfsprekend eigenlijk. Maar beroepsmatig met mensen omgaan betekent in de praktijk dat je met collega's, klanten en je meerdere (je baas) te maken hebt. Je moet met deze mensen kunnen omgaan. Daarom is het belangrijk dat je tijdens je opleiding leert te letten op zowel je eigen gedrag, als dat van een ander. Als je gewend bent niet altijd op tijd te komen, zul je dat moeten veranderen. Je bent pas klaar met je werk als alle collega's of klasgenoten ook klaar zijn. Dit noemen we het ontwikkelen van een juiste beroepshouding. Een schoolsituatie is niet hetzelfde als een bpv- of beroepssituatie, maar op school kan je wel aan je beroepshouding werken. Er wordt van je verwacht: dat jij je afspraken nakomt; dat je op tijd komt; dat jij je tijdig afmeldt als je ziek bent of om een andere reden niet kan komen; dat jij je werk op tijd af hebt; dat je kan omgaan met kritiek; dat je je sociaal gedraagt tegenover klasgenoten, het personeel van de school en van het bpv-bedrijf; dat je initiatief toont; dat je verantwoordelijkheid kan dragen; Je krijgt op je rapport een beoordeling voor je beroepshouding door middel van ontwikkelingslijnen. Om bevorderd te kunnen worden moet je naast voldoende cijfers ook voldoende groei op de ontwikkelingslijnen laten zien., Met het toelaten van een student tot een opleiding, spreekt de school het vertrouwen uit dat de student voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden om de opleiding met een diploma af te sluiten: goede verwachtingen van opleiding en beroep, gemotiveerd om zich in te zetten voor de studie, voldoende leercapaciteiten en adequate randvoorwaardelijke omstandigheden. Voor de opleiding Sport & Bewegen geldt dat je ook fysiek in staat moet zijn om de opleiding te voltooien. Om alle praktijkdelen van de opleiding met een voldoende te kunnen afsluiten, moet de student minimaal 75% actieve deelname hebben laten zien. Dit houdt in dat (langdurige) blessures tot studievertraging kunnen leiden of soms tot een negatief BAS. Bij het ondertekenen van de Onderwijsovereenkomst, gaan student en school een verplichting met elkaar aan met het doel dat de student de opleiding gekwalificeerd verlaat. De verplichtingen van de student betreffen inzet, houding, gedrag en het voldoen aan opleidingseisen. De verplichtingen van de school betreffen bieden van goed onderwijs, begeleiding, een stimulerende leeromgeving en adequate informatie. Rechten en plichten van student en school staan uitgeschreven in de Onderwijsovereenkomst en in het Studentenstatuut. Als resultaten tijdens de studie niet voldoende zijn, een student afspraken niet nakomt, ongewenst gedrag vertoont of ongeoorloofd afwezig is, worden er afspraken gemaakt wat de student en de school kan doen om dit te verbeteren. Treedt er geen verbetering op dan kan dit uiteindelijk leiden tot een bindend studieadvies. Hieronder staat de procedure die de opleiding hanteert bij een bindend studieadvies. -17-

19 5.11. Bindend studie-advies Een student kan een bindend studieadvies (BAS) krijgen. Dit houdt in dat de student de opleiding niet mag vervolgen. Dit kan gebeuren als een student de gemaakte afspraken niet is nagekomen en/of de resultaten dermate matig zijn dat het leerjaar niet voldoende kan worden afgesloten. (niet bevorderd naar volgende leerjaar) Eerste studieadvies 1. Het eerste (schriftelijke) studieadvies kan wordt gegeven bij: Het niet nakomen van afspraken gemaakt bij de toelating tot een opleiding. Onvoldoende studievoortgang, zoals beschreven in Onderwijs- en Examenregeling/studiewijzer Ongeoorloofd verzuim Ongewenst gedrag en/of een negatieve beroepshouding, zoals beschreven in Onderwijs- en Examenregeling/studiewijzer Fysieke ongeschiktheid 2. Het eerste studieadvies wordt door de studieloopbaanbegeleider schriftelijk vastgelegd. Het studieadvies heeft tot doel om de studieloopbaan een positieve impuls te geven. Het bevat afspraken en verbeteracties die de student moet nakomen, de begeleiding die de school hierbij aanbiedt en een termijn waarin de afspraken nagekomen moeten zijn. 3. Standaard wordt het studieadvies door de opleiding opgestuurd met het BAS voor de betreffende student na periode 2 en 6. Soms kunnen er omstandigheden zijn dat een studie-advies in een andere periode middels een contract wordt opgesteld. 4. Na afloop van de afgesproken termijn vindt een evaluatiegesprek met de student plaats (zo mogelijk tezamen met de ouders/verzorgers als de student jonger is dan 23 jaar) met als doel om de resultaten van het studieadvies vast te stellen. Deze evaluatie wordt door de studieloopbaanbegeleider schriftelijk vast gelegd. 5. Wanneer de student de vastgestelde afspraken binnen de gestelde termijn is nagekomen en/of de gewenste studieresultaten zijn bereikt, vervalt dit eerste studieadvies. Is de student de afspraken niet nagekomen, wordt overgegaan tot het uitbrengen van het tweede studieadvies. Tweede studieadvies 1. Indien uit de evaluatie van het eerste studieadvies blijkt dat de student de afspraken binnen de afgesproken termijn niet is nagekomen, kan dit leiden tot beëindiging van de onderwijsovereenkomst. 2. Het tweede studieadvies wordt door de studieloopbaanbegeleider schriftelijk vast gelegd. 3. Het studieadvies wordt door de studieloopbaanbegeleider opgesteld en toegelicht aan de student (zo mogelijk tezamen met de ouders/verzorgers als de student jonger is dan 23 jaar). 4. Wanneer de student de vastgestelde afspraken binnen de gestelde termijn is nagekomen en/of de gewenste studieresultaten zijn bereikt, wordt de onderwijsovereenkomst niet ontbonden. Bindend studieadvies 1 Het bindend studieadvies wordt door de studieloopbaanbegeleider opgesteld en schriftelijk vast gelegd. 2. Het bindend studieadvies wordt in het onderwijsteam besproken. 3. De coördinator nodigt de student uit voor een mondelinge toelichting van het bindend studieadvies (zo mogelijk tezamen met de ouders/vertegenwoordigers als de student jonger is dan 23 jaar). Het bindend studieadvies wordt in tweevoud opgemaakt en ondertekend. Na ondertekening door de coördinator worden de documenten ter ondertekening aan de student aangeboden (en indien aanwezig ouders/verzorgers). Met de ondertekening door de student (en ouders/verzorgers als de student jonger is dan 23 jaar) eindigt de onderwijsovereenkomst conform artikel 14 van de algemene -18-

20 bepalingen van de onderwijsovereenkomst ROC van Amsterdam. 4. Indien de student te kennen geeft het bindend studieadvies niet te willen opvolgen, beëindigt de directeur van de school de onderwijsovereenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging als bepaald in artikel 14 van de algemene bepalingen van de onderwijsovereenkomst ROC van Amsterdam. 5. Indien de student (en ouders/verzorgers) geen gevolg geeft aan de uitnodiging om het bindend studieadvies te bespreken, verstuurt de opleidingsmanager een eenmalige herinnering. De school stelt de student (en ouders/verzorgers als de student jonger is dan 23 jaar) in de gelegenheid om binnen 8 schooldagen na verzending van de herinnering blijk te geven dat hij de uitnodiging voor bespreking alsnog aanvaardt. Indien na de gestelde termijn van 8 schooldagen de student (en ouders/verzorgers als de student jonger is dan 23 jaar) geen gevolg geeft aan de uitnodiging, beëindigt de directeur van de school de onderwijsovereenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging als bepaald in artikel 14 van de algemene bepalingen van de onderwijsovereenkomst ROC van Amsterdam. Bij ernstige misdragingen zoals bijvoorbeeld: diefstal, vechten of (seksuele) intimidatie volgt een onmiddellijke verwijdering van de opleiding! -19-

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 2.1 2.2 Jan 2013 Jun 2014 Jul 2014 Juli 2015 07-01-2016 Aanpassing: BBL/BOL apart beschreven Toevoeging bindend studieadvies Entree opleiding (C) Vaststelling College

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies Versie Datum Omschrijving Door 1.0 Jan 2013 31 jan 2013 Aanpassing: BBL/BOL apart beschreven Vaststelling CvB F. Bergmans 2013 Pagina: 2 van 8 Inhoud A: procedure bindend studieadvies BOL pag 4 B: Procedure

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS Regels 1. GEDRAGSREGELS... 2 DE GOUDEN GEDRAGSREGELS... 2 2. AANVULLENDE REGELS... 2 VERLIES EN DIEFSTAL, AANSPRAKELIJKHEID... 2 VERNIELING/ BESCHADIGING... 2 VERZEKERING... 2 VERWIJDERING UIT DE LES...

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Materialen en studieboeken; Elke deelnemer dient te beschikken over een materialenset, dat aangeschaft is bij KCL. De materialenset dient tijdens

Nadere informatie

Introductiedag 1 e jaars studenten. Dinsdag 9 juni 2015

Introductiedag 1 e jaars studenten. Dinsdag 9 juni 2015 Introductiedag 1 e jaars studenten Dinsdag 9 juni 2015 Welkom! 2 Inhoud presentatie 1. Start schooljaar 15-16 2. Programma schooljaar 15-16 3. Financiën 4. Succes- en risicofactoren 5. Pasdag en bestellen

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen infovoor ouders verzorgers School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school.

Nadere informatie

Financieel Reglement MBO Amersfoort

Financieel Reglement MBO Amersfoort Financieel Reglement 2013 INHOUD Financieel Reglement Schooljaar 2013 2014 INHOUD... 1 1. Wettelijk les- en cursusgeld*... 2 1.1 Wettelijk lesgeld Beroepsopleidende leerweg (BOL) (DUO int deze bedragen)....

Nadere informatie

Regeling studentengelden MBO

Regeling studentengelden MBO Regeling studentengelden MBO Schooljaar 2016-2017 Deze regeling studentengelden is van toepassing op: - studenten van het Summa College die gedurende het schooljaar 2016-2017 een MBO opleiding volgen -

Nadere informatie

Locatiegids Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71. Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste student, Welkom op onze school.

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

School voor Onderwijs en Kinderopvang

School voor Onderwijs en Kinderopvang infovoor ouders verzorgers School voor Onderwijs en Kinderopvang welkom bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk Huisregels Kijkduin In deze huisregels staan belangrijke afspraken over de manier waarop we op het Maris College met elkaar omgaan en hoe we een ordelijk en veilig schoolklimaat kunnen houden. 1.Respect

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Albeda College Verzuimprotocol voor de student

Albeda College Verzuimprotocol voor de student Albeda College Verzuimprotocol voor de student 1 Inleiding: Het verzuimprotocol is erop gericht om het verzuim van studenten tot een minimum te beperken en het voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2013-2014

Regeling studentengelden 2013-2014 2013-2014 Versie Datum Omschrijving Door 1.1 09-07-2013 Definitief vastgesteld Directeur Financiën Pagina: 2 van 15 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Wettelijk lesgeld of cursusgeld 5 1.2. Vrijstelling lesgeld

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Procedure. Schorsen en verwijderen van een student

Procedure. Schorsen en verwijderen van een student Procedure Schorsen en verwijderen van een student Colofon Uitgave van : MBO Amersfoort Instemming studentenraad : 23 januari 2017 Vastgesteld college van bestuur : 24 januari 2017 Kenmerk : MBOA-15-2591

Nadere informatie

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in)

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in) Inschrijfformulier lesseizoen 2012-2013 Naam leerling: Straat + huisnummer: Postcode + plaats: Tel. Thuis: Tel. Mobiel: Mailadres leerling: Mailadres ouders*: Geboortedatum leerling: *Voor leerlingen onder

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

School voor Bouwtechniek

School voor Bouwtechniek infovoor ouders verzorgers School voor Bouwtechniek welkom bij de School voor Bouwtechniek Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij ons heeft,

Nadere informatie

Kostenoverzicht niveau 3 eerste leerjaar algemeen

Kostenoverzicht niveau 3 eerste leerjaar algemeen Sport & Bewegen Kostenoverzicht 2017-2018 niveau 3 eerste leerjaar algemeen De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting regionaal opleidingencentrum ID College, gevestigd

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN SCHOOLREGLEMENT Ieder van ons is gebaat bij een goede gang van zaken in de school. Om die reden is het belangrijk om regels op te stellen die iedereen kent en waar iedereen zich binnen de school aan moet

Nadere informatie

Introductiedag 1 e jaars studenten. Woensdag 15 juni / 6 juli 2016

Introductiedag 1 e jaars studenten. Woensdag 15 juni / 6 juli 2016 Introductiedag 1 e jaars studenten Woensdag 15 juni / 6 juli 2016 Welkom! 2 Inhoud presentatie 1. Start schooljaar 16-17 2. Programma schooljaar 16-17 3. Financiën 4. Succes- en risicofactoren 5. Passen

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) - De studentenraad van ROC Friese Poort heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van ROC Friese Poort - Op deze

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Algemeen - De Studentenraad heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst; - Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; - In gevallen

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN.

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. DE 20 VAN CAMPHUYSEN. 1. SPULLEN. We verwachten dat je bij elke les zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je hebt. In sommige klassen/lessen mag je aantekeningen maken en werken

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Locatiegids Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse

Locatiegids Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Bereikbaarheid van de locatie 4 Roosterinformatie

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster Versie: 13 april 2015 I: Rooster Schooltijden 1 e uur 8.15-9.00 2 e uur 9.00-9.45 3 e uur 9.45-10.30 pauze 10.30-10.50 4 e uur 10.50-11.35 5 e uur 11.35-12.20 pauze 12.20-12.50 6 e uur 12.50-13.35 7 e

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Algemene bepalingen yoga opleiding

Algemene bepalingen yoga opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen yoga opleiding Versie november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva en de

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs Informatieboekje voor de start van het cursusjaar 2017-2018 voor studenten Laboratoriumonderwijs INHOUD: pagina 1. Informatie voor alle 1 e jaars studenten 2 Start 2 Boeken- en leermiddelenpakket 2 Laptop

Nadere informatie