Informatiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids 2013-2014"

Transcriptie

1 Informatiegids ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard PC Amsterdam

2 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit studiejaar van pas komen. Er staan allerlei praktische zaken in over rooster, vakanties, schoolregels en waar of bij wie je moet zijn voor diverse zaken. Bewaar deze gids dus goed en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de inhoud. Als je nog geen 18 bent, laat hem dan ook lezen aan je ouders. Kijk ook regelmatig op de website, want ook daar is allerlei informatie te vinden. (sport&bewegen van Amsterdam). Wij wensen je veel succes dit jaar! Augustus 2013 Team Sport & Bewegen MBO College Zuid Europaboulevard PC Amsterdam -1-

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING OPLEIDINGSZAKEN Roosterzaken Vakanties Absenties/verzuim/ziekmelden Te laat komen en verwijderd Geblesseerd/ziek aanwezig bij prakijklessen Kledingpakket Informatieborden Overgangsnormen Topsportregeling MANAGEMENT/OVERIGE FUNCTIONARISSEN De opleidingsmanager De coördinatoren De coach/ SLB-er De decaan/zorgcoördinator De Plus-coach De bpv-docenten/coördinatoren De examencommissie Extra Zorg Topsportbegeleiders Het secretariaat Studentenraad HET GEBOUW EN DE VOORZIENINGEN De ROCvA pas Fietsen- en brommerstalling Eten en drinken Computer en internet Lockers / kluisjes Toezicht en controle Liften Regels Conflicten en incidenten Ongewenst gedrag Aangifte en noodmaatregelen Geen stilteruimtes DE OPZET VAN DE OPLEIDING Programmaopzet De lesstof Portfolio Toetsen Herkansingen Rapporten Beroepspraktijkvorming (Stages) Assisteren bij speciale activiteiten en Proeves Inleveren bpv-boeken Beroepshouding en regels Bindend studie-advies

4 6. KOSTEN VAN DE OPLEIDING Lesgeld Schoolbijdrage EHBO Kledingpakket Boekenpakket Sportmedische keuring Studiefinanciering DOCUMENTEN OER Deelnemersstatuut Onderwijs- en praktijkovereenkomst Onderwijskaart Uittreksel bevolkingsregister Diploma vorige school Dyslexie verklaring Adreswijziging! Uitschrijving OVERIGE PRAKTISCHE INFORMATIE Blessurespreekuur Opdrachten opsturen per mail Team Sport & Bewegen (onder voorbehoud) ROC VAN AMSTERDAM ROC van Amsterdam Bestuur, Directie en management Vertrouwenspersoon Ombudsman Adressen INDEX

5 2. OPLEIDINGSZAKEN 2.1. Roosterzaken De lestijden zijn als volgt: begintijd eindtijd Les Les Pauze Les Les Pauze Les Les Pauze Les Les Pauze Les Les Bepaalde vakken hebben afwijkende lestijden, bijvoorbeeld de vakken zwemmen, veldsport en atletiek. Kijk goed op je rooster naar de juiste tijd. Op je rooster zie je soms tussenuren staan, deze zijn bedoeld als pauzes en als reistijd naar accommodaties buiten de school. Van iedere klas wordt een lijst gemaakt met mailadressen en telefoonnummers. Hierin staan de adressen vermeld van de studenten zodat we je snel op de hoogte kunnen brengen van roosterwijzigingen en andere belangrijke schoolzaken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een nieuw adres als dat verandert. Roosterwijzigingen ontstaan helaas, bijvoorbeeld door ziekte van docenten of vergaderingen. Lessen worden zoveel mogelijk overgenomen door andere docenten. Mochten er toch lessen uitvallen, dan kan deze tijd worden benut door zelfstudie; er zijn in het gebouw voldoende mogelijkheden hiervoor. Je kan gebruik maken van WiFi en er zijn docking stations. Wij adviseren dan ook de aanschaf van een laptop. Sommige uren zijn gereserveerd om bepaalde opdrachten, prestaties, toetsen of examens voor te bereiden en voor de bpv (stages). Kijk regelmatig of er roosterwijzigingen zijn. Daar waar mogelijk worden wijzigingen voor de volgende dag zo snel mogelijk gepubliceerd, o.a. op de website van de opleiding (www.sbva.nl). Hou er rekening mee dat roosters per periode veranderen! In het volgende blok heb je misschien meer of minder lesuren en dat kan ook op andere tijden zijn. Als je bijvoorbeeld een baantje hebt, mot je dit aanpassen aan de schooltijden. Overleg met je coach op welke tijden je kunt gaan werken als je twijfelt. -4-

6 2.2. Vakanties Alleen in de aangegeven vakantieperioden kun je vakanties plannen. De vakanties zijn: Herfstvakantie 21 oktober oktober 2013 Kerstvakantie 23 december januari 2014 Voorjaarsvakantie 24 februari maart 2014 Meivakantie 28 april mei 2014 Zomervakantie 07 juli augustus 2014 Het is mogelijk dat er lessen of lesdagen uitvallen door studiedagen van docenten. Van onze studenten wordt verwacht dat ze dan extra stage lopen Absenties/verzuim/ziekmelden De presentatieregistratie gebeurt door middel van je schoolpas. Zonder schoolpas kan je geen lessen volgen. Wanneer je ziek bent of om andere redenen verzuimt moet je dit voor 10 uur s morgens melden bij het secretariaat tel: Ook stuur je een aan je studieloopbaanbegeleider (SLB-er) (de adressen staan op de website: Dat doe je ook als je tijdens de schooldag ziek wordt en naar huis wilt. Je meldt dus altijd de reden van je afwezigheid bij je studieloopbaanbegeleider (SLB-er). MBO College Zuid voert een streng stuk beleid als het gaat om verzuim. Dat betekent dat bij verzuim direct actie wordt ondernomen: de student wordt gebeld.. 1. Ziekmelden kan alleen telefonisch of per Doktersbezoeken e.d. worden minimaal 1 dag van tevoren gemeld (per telefoon of mail) bij het secretariaat van de opleiding (en is in principe op roostervrije uren). 3. Bij calamiteiten als overlijden, ongeluk en ziekte binnen de directe familie wordt direct de coach/studiebegeleider ingelicht, zodat deze de afwezigheid op de juiste wijze kan registreren. 4. Kortdurend verlof (vanwege dringende reden) moet uiterlijk 2 dagen van te voren aangevraagd worden bij de opleidingsmanager. 5. Als een student gedurende de dag ziek wordt en naar huis wil, dient hij dit te melden bij zijn coach/loopbaanbegeleider. 6. Als de student jonger dan 18 jaar is, wordt contact gezocht met de ouders. 7. Als de student meer dan 16 uur als ongeoorloofd afwezig geregistreerd staat, dan treedt de verzuimprocedure van het ROCvA in werking en wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld. Deze kan een boete uitdelen of beslissen dat er gekort wordt op de studiefinanciering etc. (meer informatie via de website van de Gemeente) NB is de student jonger dan 18 jaar dan zijn de ouders verplicht om de student ziek of afwezig te melden. Alle lessen en bpv zijn verplicht en je bent dus voor 100% aanwezig, ook bij toetsen. Alleen met een hele goede reden mag je lessen verzuimen, dit noemen we geoorloofd verzuim. Als je minder dan 85% aanwezigheid bent, heeft dit gevolgen voor je bevordering. Geoorloofd verzuim dat niet tijdig en volgens de procedure is gemeld, wordt beschouwd als ongeoorloofd verzuim en wordt indien nodig gemeld aan de leerplichtambtenaar. (zie bijlage 1) Dokters- en tandartsbezoeken moeten buiten school- en bpv-tijd worden afgesproken. Als er noodgedwongen toch een afspraak tijdens schooluren is (bijvoorbeeld met een specialist), moet een bewijs van de afspraak van te voren aan je SLB-er worden overlegd. Als je lessen hebt gemist, wordt er van je verwacht dat je zelf uitzoekt wat het huiswerk is en wat je gemist hebt. Je zorgt ervoor dat opdrachten tijdig worden ingeleverd. -5-

7 Speciaal verlof topsport Het is mogelijk om toestemming te krijgen voor speciaal verlof in verband met topsport activiteiten. Zie hiervoor de topsportregeling Te laat komen en verwijderd Als je te laat bent, ook al is dit buiten je schuld, wordt je niet meer toegelaten in de les. Als de betreffende les uit een dubbel uur bestaat en de docent een pauze inlast, dan kan de docent beslissen of je er nog in mag. Hij spreekt dat met de klas af aan het begin van het schooljaar Je zorgt er in ieder geval voor dat je geen lessen stoort. Deze regeling geldt ook als je na een pauze te laat komt. Uren die je gemist hebt door te laat komen, tellen mee voor je absentiepercentage. Als je uit de les bent verwijderd, haal je een uitstuurformulier ( in bakje bij secretariaat ). Met dit ingevulde formulier ga je na afloop van de les naar de docent die je eruit heeft gestuurd. Je kunt pas weer de lessen volgen bij de betreffende docent als het probleem is opgelost Geblesseerd/ziek aanwezig bij prakijklessen Voor de praktijklessen, gelden de volgende regels: Ook als je niet mee kan doen, draag je sportkleding; je moet minimaal 75% van de lessen actief mee hebben gedaan; als je minder dan 75% van de lessen actief hebt mee gedaan, heb je dat vak niet gehaald. Aan de docent van het betreffende vak, vraag je of en hoe je het vak alsnog zou kunnen halen; de hoeveelheid in te halen lessen is afhankelijk van het aantal niet gevolgde lessen. 50% of minder actief gevolgde lessen betekent automatisch dat je het gehele blok moet overdoen; Deze regeling geldt ook voor studenten met langdurige blessures! 2.6. Kledingpakket Elke student Sport & Bewegen is verplicht aan het begin van de opleiding een kledingpakket aan te schaffen en heeft bij het tekenen van de onderwijsovereenkomst een brief gekregen waar dit in staat. Deze brief staat ook de website. De kleuren van de kleding zijn zwart/rood, de kleuren van de stad Amsterdam. Alle 1 e jaars zijn verplicht tijdens de praktijklessen de sportkleding van de opleiding te dragen. Bij het niet dragen van de verplichte kleding kan je geweigerd worden bij de les. Tijdens bpv (stages) en activiteiten naar buiten toe (pr-activiteiten) is het verplicht het trainingspak van de opleiding te dragen. De leverancier van de kleding is Nike.: Als student van onze opleiding kan jij Nike sportkleding bestellen tegen gereduceerde prijzen. Bestellen van kleding kan je doen via rocvasportkleding.nl Heb je vragen over de Nike producten of over de website? Neem dan contact op met via Behalve het kledingpakket moet elke student de volgende sportartikelen ter beschikking hebben: specifieke zaalsportschoenen (geen zwarte zolen en ook geen gympen zoals Allstars) veldschoenen (kunstgrasschoenen of noppen) badpak/zwembroek (geen bikini en geen bermuda) een fluitje atletiek/loopschoenen eventuele kleding en materialen voor specialisaties Een regenjasje zit in het kledingpakket. Dat heb je nodig, want de buitenlessen gaan altijd door. -6-

8 2.7. Informatieborden In de 3 e Helft is een informatiebord. Hierop staat informatie over data van herkansingen, vacatures, bpv en dergelijke. Er wordt van studenten verwacht dat zij regelmatig op het bord kijken, zodat zij op de hoogte zijn van de informatie die daar hangt Overgangsnormen De overgangsnormen worden vermeld op de website Topsportregeling Een studie combineren met het bedrijven van topsport kan zwaar zijn. Allebei vragen ze veel inzet en dat kan lastig te combineren zijn. Het is voor topsporters van groot belang dat sport en school goed op elkaar afgestemd worden. Studenten die aan topsport doen kunnen dan ook in aanmerking komen voor extra faciliteiten tijdens hun studie aan het ROC van Amsterdam. Wanneer val je onder de categorie topsporter? Om in aanmerking te komen voor een speciaal topsporttraject moet je voldoen aan bepaalde criteria. Deze zijn vastgesteld door de Stichting Topsport Amsterdam, een partner van NOC*NSF. Zij bepaalt of jij aan de normen voldoet om in aanmerking te komen voor de topsporterstatus. Dit gebeurt in samenspraak met de betreffende sportbond. Voordelen van de topsportstatus Als je voldoet aan de criteria voor een topsporter, dan: - Kan je in aanmerking komen voor een aangepast studierooster, waarbij de studie- en sportverplichtingen optimaal op elkaar worden afgestemd; - Indien dit nodig is kan je in aanmerking komen voor gespreide examinering; - Je krijgt een speciale verlofregeling om aan trainingskampen en wedstrijden te kunnen deelnemen. - Binnen bepaalde grenzen kan er voor jou een individueel traject worden gecreëerd onder toezicht van je SLB-er en de topsportcoördinator van de werkmaatschappij - Je kan in aanmerking komen voor extra faciliteiten via Topsport Amsterdam. Deze faciliteiten bestaan in ieder geval uit advies en toegang tot o.a. mentale training en begeleiding, sportmedische begeleiding en voedingsbegeleiding. - Ook kunnen faciliteiten op het gebied van huisvesting, en het gebruik van topsportaccommodaties tot de mogelijkheden behoren. Verplichtingen door de topsportstatus Afspraken die met studenten met een topsportstatus worden gemaakt, worden schriftelijk vastgelegd. Er zal regelmatig overleg plaats vinden tussen de topsportcoördinator van de opleiding en de topsporter (en ouders) en de SLB-er. Alle verlofaanvragen die het gevolg zijn van het beoefenen van topsport moeten in principe minimaal 1 maand van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de topsportcoördinator. Van studenten wordt verwacht dat ze zelfstandig gebruik maken van de geboden studievoorzieningen, zoals computers, mediatheek en het OLC, om eventuele achterstanden in studie zoveel mogelijk weg te werken. Bij problemen kan de topsporter altijd een gesprek aanvragen met topsportbegeleider. Deelnemers aan het topsporttraject verplichten zich om desgevraagd maximaal 3 keer per jaar aanwezig te zijn bij PR-activiteiten van hun opleiding, bijvoorbeeld bij Open Dagen. -7-

9 Aanmelden Denk je in aanmerking te komen voor de status van topsporter dan moet je het volgende doen: Aanmeldingsformulier downloaden van de website: Formulier volledig ingevuld sturen naar Ingeborg Berk Pas nadat het formulier ingevuld is ingeleverd en er een intakgesprek heeft plaats gevonden, zullen er bepaalde faciliteiten (bijv. roosteraanpassingen) worden toegekend. Of je in aanmerking komt voor een topsportstatus wordt bepaald door de Stichting Topsport. Studenten die van een topsportregeling gebruik maken, moeten zich ervan bewust zijn, dat het gevolg hiervan kan zijn dat er een verlengd traject nodig is om de studie tot een goed einde te brengen. -8-

10 3. MANAGEMENT/OVERIGE FUNCTIONARISSEN 3.1. De opleidingsmanager Jolanda Westrum is de opleidingsmanager van Sport & Bewegen Amsterdam. Problemen moeten in eerste instantie met de docent of de SLB-er worden besproken. Als dat niet lukt kan je naar de coördinator gaan. Pas als dat niet lukt, kun je een afspraak maken met de opleidingsmanager via het secretariaat De coördinatoren Edwald Overing is coördinator van de opleiding niveau 2. Rob Pletting is coördinator van niveau 3/ De coach/ SLB-er Elke student heeft een Studieloopbaanbegeleider (SLB-er). Bij hem of haar kun je terecht met vragen over de bpv, de lessen of privé-omstandigheden. Je SLB-er zal ook regelmatig contact met jou opnemen om te bespreken hoe het met je gaat. De SLB-ers zitten in de docentenwerkkamers De decaan/zorgcoördinator Wil je informatie over andere en/of vervolgopleidingen of heb je vragen over studiefinanciering dan kun je terecht bij de decaan/zorgcoördinator, George Tanis. Wanneer je een afspraak Wil maken, stuur je een mail naar de zorgcoördinator, die zal dan mogelijk contact met je opnemen De Plus-coach Je kan door je SLB-er worden doorverwezen naar de Pluscoach, Saskia van Loen. Bij haar werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en je Portfolio (PF). Je Portfolio houdt in, je (week)planning, je opdrachten, voorbereiden of overhoren van toetsten. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke vraagstukken De bpv-docenten/coördinatoren Voor alle vragen over de bpv/stage ga je in eerste instantie naar je bpv-docent. Als je daar geen antwoord op je vraag kan krijgen, kan je naar de bpv-coördinator gaan De examencommissie De examencommissie houdt toezicht op het verloop van de examinering. De examencommissie bestaat uit: Jolanda Westrum (voorzitter), Ellen Mulder-Manson/Saskia van Loen (secretaris), Frans Bart Visser (examenbureau) en Tom Bruynen. Verzoeken om vrijstellingen of herkansingen van examens moeten altijd schriftelijk ingediend worden bij de examencommissie. 3.8 Extra Zorg Op school zijn er mogelijkheden om in aanmerking te komen voor extra zorg. Er zijn een maatschappelijk hulpverlener, een schoolarts, een schuldhulpverlener en het LEC (Leer- en Expertise Centrum). Om hier gebruik van te kunnen maken, moet je doorverwezen worden door de zorgcoordinator Topsportbegeleiders De topsportbegeleider is Ingeborg Berk. -9-

11 3.10. Het secretariaat De secretaresse van de opleiding is Janine Koolschijn. Onderwijskaarten, adreswijzigingen e.d. moeten bij het secretariaat ingeleverd worden. Het secretariaat zit in kamer 599B. Als Janine er niet is kun je met vragen terecht bij de secretariaat van het Johan Cruyff College, Ifna van der Lak. Dit secretariaat is gevestigd in kamer 599A Studentenraad De opleiding Sport & Bewegen heeft een studentenraad. Deze bestaat uit een aantal studenten uit verschillende leerjaren. De studentenraad komt regelmatig bij elkaar om allerlei zaken betreffende de opleiding te bespreken om te kijken wat er verbeterd kan worden. Zij organiseren ook activiteiten zoals het opleidingsfeest. De studentenraad brengt een nieuwsbrief uit die op de website van de opleiding wordt geplaatst. De studentenraad van MBO College Zuid kun je bereiken door een mail te sturen naar: Lars Hoogmoed is voorzitter van de studentenraad. Alle adressen van het team Sport & Bewegen Amsterdam zijn te vinden op -10-

12 4. HET GEBOUW EN DE VOORZIENINGEN 4.1. De ROCvA pas MBO College Zuid wil een veilige school zijn. Daarom moeten alle studenten en medewerkers beschikken over een ROCvA pas. Dit is een persoonsgebonden toegangspas met pasfoto. Met de pas heb je toegang tot alle ruimtes die voor jou belangrijk zijn. Als je je pas zichtbaar bij je draagt en geen onbekenden mee naar binnen neemt, weten we dat er in de school alleen mensen zijn die er horen. Je hebt je pas ook nodig voor: - Deelname aan examens en buitenschoolse activiteiten - Toegang tot de fietsenstalling - Gebruik van de kluisjes Zonder pas kun je geen lessen volgen! Hoe kom je aan een ROCvA pas? Oudere jaars hebben al een ROCvA pas gekregen die ook in dit gebouw gebruikt kan worden. Nieuwe studenten kunnen een ROCvA pas aanvragen bij de Servicebalie (2 e etage). De pas gebruik je gedurende de hele periode dat je bij et ROC van Amsterdam staat ingeschreven. Je eerste pas is gratis. Pas kwijtgeraakt Bij verlies van je pas verwachten wij dat je dit onmiddellijk meldt bij de Servicebalie. Bellen kan ook ( ) of een sturen: Je pas wordt dan geblokkeerd. Een vervangende pas kost de eerste keer 5,- en de daarop volgende keren 10,- per stuk. Na betaling ontvang je zo snel mogelijk je nieuwe pas. Een terug gevonden pas is geblokkeerd en kan niet meer gebruikt worden. Pas vergeten? Als je je pas vergeten bent kun je tegen betaling van 15,- borg een dagpas halen. Als je de pas aan het eind van de dag inlevert, krijg je 12,- terug. Als je geen geld bij je hebt, kun je je mobiele telefoon inleveren als onderpand Fietsen- en brommerstalling Brommers en scooters moeten buiten gestald worden. Fietsen kunnen geplaatst worden in de fietsenruimte. De ingang is aan de achterkant van het gebouw. Let op: verkeerd geplaatste rijwielen worden verwijderd! 4.3. Eten en drinken Er is een kantine op de 2 e etage waar een cateringbedrijf consumpties verstrekt. Op de 5 e etage is een kantine voor sport en JCC: De 3 e Helft. Hier zijn automaten met drankjes en snacks. Dit zijn de enige plekken binnen de school waar gegeten mag worden! Bij de andere zitjes in de gangen mag absoluut niet gegeten of gedronken worden. Consumpties mogen niet meegenomen worden in het gebouw. Vervoer door de gangen levert bijna altijd morsen op. -11-

13 4.4. Computer en internet In het hele gebouw is Wifi, je kan dus overal gebruik maken van internet. Je hebt toegang tot internet met je ROCvA inlognaam en password. Deze ontvang je bij de start van je opleiding. Het Open Leercentrum (OLC) is een studieruimte waar je zelfstandig aan opdrachten kunt werken. Je kunt hier gebruik maken van internet, het ROCvA netwerk. Het OLC is een onderwijsomgeving en dit houdt in dat er rustig gewerkt wordt en het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan. Het internet is alleen beschikbaar voor schoolopdrachten. Denk eraan dat je gemaakte bestanden opslaat op een usb-stick. De C-schijf van de PC s van school worden elke avond geleegd! Als je gebruik maakt van een laptop kun je die op diverse punten, zoals het OLC, koppelen aan het netwerk met een netwerkkabel Lockers / kluisjes In de kleedkamers zijn lockers waar je je spullen in kunt opbergen. Het is de bedoeling dat je na afloop van de praktijkles je spullen uit de locker haalt. Dit zijn daglockers, dat wil zeggen dat na 24 uur het slot automatisch opent! Deze lockers zijn gratis en te openen met je ROCvA pas. Er zijn in het gebouw ook speciale daglockers voor je laptop. Uit veiligheidsoverwegingen kan je locker in samenwerking met de politie geopend worden voor controle, ook als je er zelf niet bij bent. 4.6.Toezicht en controle Voor de veiligheid van studenten en medewerkers is er preventief cameratoezicht in en om het gebouw. De camerabeelden worden bewaard en op verzoek beschikbaar gesteld aan de politie 4.7. Liften De aanwezige liften mogen niet gebruikt worden door studenten! (Ook niet om mee te liften met een geblesseerde mede-student die een tijdelijke liftpas heeft gekregen). Studenten kunnen gebruik maken van de kopieerapparaten door geld op hun ROC pas te laten laden bij het servicebureau Regels In een groot gebouw met vele studenten zijn regels nu eenmaal onvermijdelijk. Onderstaande regels zijn niet bedoeld om je in je vrijheid te beperken, maar zijn er om een gemeenschap te maken waar iedereen voldoende ruimte krijgt om zich op zijn gemak te voelen. Dat bevordert de sfeer en uiteindelijk je studieresultaten. We gaan er dan ook van uit dat je afspraken nakomt, rekening houdt met anderen, geen overbodig lawaai maakt in gangen en lokalen. Kortom: dat je je houdt aan de algemeen geldende omgangsnormen. Roken in de school is verboden. De onderwijs-ondersteunende medewerkers dragen zorg voor een juist gebruik van het gebouw en de inventaris. Hun aanwijzingen moeten opgevolgd te worden. Bij het niet-opvolgen of het beschadigen van inventaris worden disciplinaire maatregelen genomen. Ook kan schade die in geld kan worden uitgedrukt worden verhaald. -12-

14 4.9. Conflicten en incidenten Bij conflicten gaan we er van uit dat je dit in een gesprek oplost.. Mochten problemen ontaarden in lijfelijk contact: vechten, slaan, ongewenste intimiteiten, bedreigen etc. dan volgt automatisch schorsing of verwijdering van de opleiding. Laat het zover nooit komen. Je hebt een beroep gekozen waarbij het er op aankomt dat je om kunt gaan met weerstanden en conflicten. We verwachten dan ook niet anders dan dat je daar ook als het om jezelf gaat, professioneel mee om gaat. Zorg ervoor dat je rustig blijft en goed uit je woorden komt en zoek wanneer dat nodig is op tijd hulp of vraag advies. Incidenten We gaan er natuurlijk van uit dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en incidenten probeert te voorkomen. In en om de school (en tijdens schooltijden) is het niet toegestaan drugs, andere verdovende middelen, alcohol of wapens in je bezit te hebben of bij je te dragen. Ook agressief gedrag, verbaal en fysiek geweld en alle vormen van intimidatie zijn niet toegestaan. Alle incidenten worden geregistreerd en kunnen gevolgen hebben voor je verdere studieverloop. Regels, rechten en plichten en de klachtenprocedure ROCvA kan je in de bijlage vinden die bij deze studiegids is toegevoegd Ongewenst gedrag Onder ongewenst gedrag verstaan we onder andere: een negatieve houding tegenover personeel van de school of van externe locaties en het bpvbedrijf en tegenover medestudenten; geen huiswerk/opdrachten op tijd inleveren en/of leren; vernielingen aanrichten; ongewenste intimiteiten; netjes omgaan met de materialen en de ruimte waarin je je bevindt; pesten; slaan en vechten; rommel maken en het niet opruimen van etenswaren; diefstal. Bij ongewenst gedrag zal de coach/slb-er een indringend gesprek met de student houden, waarbij concrete afspraken zullen worden gemaakt. Als deze afspraken niet worden nagekomen, zullen er maatregelen worden genomen, die tot verwijdering van school kunnen leiden. Bovendien moet alle schade die expres of door onverschilligheid is veroorzaakt, worden vergoed door de betreffende student. Bij diefstal schakelen we de politie in en volgt altijd schorsing en/of verwijdering van de opleiding! Bij gerichte verdenking kan tassen- of kluisjescontrole plaatsvinden Aangifte en noodmaatregelen Bij constatering van strafbare feiten wordt er altijd aangifte gedaan door de school en wordt er ook bij een eventueel slachtoffer op aangedrongen om dit te doen. De directie kan besluiten meer maatregelen te nemen om de veiligheid van studenten en medewerkers zoveel mogelijk te kunnen garanderen Geen stilteruimtes Het ROCvA kent, mede gezien de noodzaak tot het bewaren van overzicht in de instelling en het waarborgen van orde en veiligheid, geen stilteruimtes. Leegstaande klaslokalen en andere ruimten mogen dan ook niet als zodanig gebruikt worden. -13-

15 5. DE OPZET VAN DE OPLEIDING 5.1. Programmaopzet Het 1 e jaar van de opleiding begint met de introductiedagen. Deze zijn verplicht voor alle 1 e jaars. Het schooljaar van de opleidingen Sport en Bewegen is verdeeld in 4 periodes van 8 tot 10 weken. Aan het eind van elke periode zijn er andere activiteiten. Dit kan zijn het afsluiten van een leereenheid, maar ook een projectweek. Hierbij wordt er aandacht besteed aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen die in de reguliere lessen niet aan bod komen, dit kan gaan om verbreding of om verdieping. De regels voor de projectweken en de inschrijving (dit moet je zelf doen) vind je op de website, van de opleiding. Ook zijn er in de projectweken een aantal kampen. Deelname aan deze kampen is verplicht! Niveau 2 heeft een kamp aan het einde van schooljaar 2 waarin ook examens worden afgenomen. Niveau 3 en 4 hebben in het 2 e jaar het recreatie-waterkamp en in het 3 e jaar het wintersportkamp. Tijdens de breekweken heb je een coachgesprek over je studievoortgang en andere zaken. Ook kunnen er andere activiteiten plaats vinden, zoals een toernooi of een excursie. Deze activiteiten zijn verplicht en gaan voor stages. In alle lessen moet je je map, je lesboek/reader, een pen en je agenda bij je hebben. Voor de praktijklessen moet je passende sportkleding meenemen. En natuurlijk neem je een handdoek mee om na afloop te kunnen douchen De lesstof De lesstof van de opleiding bestaat uit verschillende onderdelen: naast de theorie en de eigen vaardigheid is natuurlijk ook het leren leiding geven een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je inzet, het maken van werkstukken, het uitvoeren van opdrachten en prestaties, je inzet tijdens de bpv (ook wel beroepspraktijkvorming of stage genoemd), het actief deelnemen aan de projectweek, excursies en de werkweek, het telt allemaal mee in je beoordeling. We kijken dus niet alleen naar leerresultaten, maar ook naar je beroepshouding. Deze beroepshouding is vertaald in ontwikkelingslijnen. Al zijn je cijfers nog zo goed, als je niet genoeg vooruitgang boekt op je ontwikkelingslijnen, kun je niet bevorderd worden Portfolio Tijdens de opleidingen Sport & Bewegen zal je werken aan een Portfolio.en periodeboek. Hierin staat voor elk onderdeel/vak vermeld welke opdrachten en toetsen voldoende moeten worden afgesloten. Het onderwijs is ingericht volgens het Competentie Gericht Onderwijs. Niveau 2 en het eerste en tweede leerjaar van niveau 3/4 werken met Integrale Leereenheden (IL). Je coach zal je hierover informeren Toetsen Er is een verschil tussen voortgangstoetsen, integrale leereenheden en examens (Proeves van Bekwaamheid genoemd): Portfoliotoetsen zijn om je vorderingen tijdens de opleiding te testen. Deze toetsen zijn voorwaardelijk: als je voor een vak onvoldoende staat, is je portfolio onvoldoende en mag je geen examen doen; -14-

16 Integrale leereenheden: in een integrale leereenheid worden de kennis en vaardigheden die met een bepaald thema te maken hebben op elkaar afgestemd. Dit zijn voowaardelijke toetsen. Proeves van Bekwaamheid: zijn grote afsluitende examens waarin je moet bewijzen dat je de stof en de praktijk voldoende beheerst. Met deze opdrachten kun je definitief een onderdeel van de opleiding af sluiten. Een PvB is altijd een opdracht van een externe organisatie, bijvoorbeeld van een school waarvoor een sportdag georganiseerd moet worden. Als je zonder geldige reden / zonder afzeggen wegblijft bij een toets, krijg je een 1 voor die toets. Bij fraude krijg je een 1. Je komt dan niet in aanmerking voor een herkansing Herkansingen Voor 1 e en 2 e jaar niveau 3 en 4 geldt: Het gemiddelde van alle opdrachten en toetsen (ook praktijk) van een leereenheid moet voldoende zijn (minimaal 5,5). Elke toets en opdracht heeft een weging. Niet alle toetsen en opdrachten tellen even zwaar. Sommige toetsen tellen 2 of 3 keer in de totale berekening voor het eindcijfer van een leereenheid. Je hebt in totaal recht op één herkansing per leereenheid. Als je niet aan een toets deelneemt of een opdracht te laat inlevert, krijg je voor die toets of die opdracht een 1. Voor niveau 2 geldt: Je hebt recht op twee gelegenheden per toets, dus één herkansing. Als je niet aan een toets deelneemt, verspeel je daarmee één kans. Als je denkt dat er speciale omstandigheden zijn waardoor je nog een extra herkansing zou moeten krijgen, dan kun je een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij je de coördinator. De docentenvergadering beslist dan of je nog een extra kans krijgt Rapporten Je ontvangt twee maal per jaar een rapport: in januari/februari en eind van het schooljaar. Een student die in het eerste jaar doubleert moet de opleiding verlaten.. 1 e en 2 e jaars studenten krijgen naar aanleiding van het 1 e rapport (februari) een brief met de indicatie of verwacht wordt dat ze het eerste jaar gaan halen. Dit kan een Bindend Studie Advies zijn (zie 5.11). Naar aanleiding van het rapport zal de coach/slb-er een gesprek met je houden. Hij/zij kan (tussentijds) contact met de ouders/verzorgers opnemen, als de resultaten of het gedrag daartoe aanleiding geven. 5.7 Beroepspraktijkvorming (Stages) De bpv is een belangrijk en verplicht deel van de opleiding, hier wordt onder andere het leidinggeven in de praktijk geoefend. Werken in de sport kan betekenen dat je moet werken als andere mensen vrij zijn, dus s avonds, in het weekend en in vakanties. Het is dus mogelijk dat je je bpv ook buiten normale schooluren moet doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de bpv dus meld eventuele problemen bij je coach of stagebegeleider. Een aantal bpv uren zal op een door de school aangewezen adres plaats vinden, bijvoorbeeld bij Topscore Finals of Mission Olympic. De school is verplicht een tekort aan bpv-uren door te geven aan Duo (de studiefinanciering), wat een korting op je studiefinanciering tot gevolg kan hebben. -15-

17 Er wordt van je verwacht dat je tijdens de bpv in de kleding van ROC van Amsterdam Sport & Bewegen verschijnt. Bpv-adressen die een stagiaire zoeken, adverteren op de website: Hier worden ook vacatures gemeld Assisteren bij speciale activiteiten en Proeves Studenten kunnen ingezet worden om te assisteren bij evenementen die bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente worden georganiseerd, bijvoorbeeld bij Topscore. Dit zijn verplichte activiteiten die deel uitmaken van het onderwijsprogramma. Absenties worden dan ook gewoon meegeteld. Dit geldt ook voor studenten die zich aanmelden om te assisteren bij Proeves van Bekwaamheid van 3 e en 4 e jaars. Hier geldt: als je je hebt aangemeld, ben je verplicht om te gaan. Als je hierdoor lessen moet verzuimen, moet je toestemming vragen. Je moet dan ruim van te voren contact opnemen met de betreffende docent(en) Inleveren bpv-boeken Op de website kan je je praktijkovereenkomst vinden (www.sbva.nl/bpv informatie ) Je kan pas beginnen aan je bpv als je praktijkovereenkomst (POK) volledig ingevuld en ondertekend is ingeleverd. Als je geen POK hebt ingeleverd kan je (tijdelijk) geschorst worden en ben je niet verzekerd tijdens je BPV. Je bpv-boek moet altijd worden meegenomen naar je stage. De praktijkbegeleider op de bpv-plek moet de door jou gemaakte opdrachten kunnen inzien en met je bespreken en beoordelen. Ook de coach/bpv-begeleider kan tussentijds vragen om het bpv-boek in te zien. De bpv-boeken moeten dan ook tijdens de bpv steeds worden bijgehouden en besproken met de bpv-docent en de bpv-begeleider. Ook moeten de uren worden bijgehouden en afgetekend worden door de praktijkbegeleider op de speciale urenverantwoordingslijst. Je SLB-er communiceert met je wanneer je je bpv boek moet inleveren compleet met ondertekende urenverantwoording en beoordeling van de praktijkbegeleider Beroepshouding en regels Zowel tijdens de theorie- als de praktijklessen moeten mobiele telefoons uitstaan en in je jas of tas zitten. Overtreding van deze regel kan ertoe leiden dat je mobieltje tijdelijk in beslag wordt genomen. Ook tijdens examens en toetsen mogen er geen mobiel of koptelefoon gebruikt worden, indien dit toch gebeurt wordt dat als fraude aangemerkt. Opleidingsregels: Tijdens de lessen: petten af! ; Tijdens de praktijklessen moeten sieraden en horloges af; Geen kauwgom tijdens de lessen; Als een student om dringende reden verzuimd heeft zal hij/zij zelf moeten nagaan wat het huiswerk is en ervoor moeten zorgen dat het tijdig wordt ingeleverd; Tijdens lessen of toetsen mag er geen telefoon, walkman, pieper of buzzer aan; Tijdens de praktijklessen moeten er geschikte sportkleding en -schoeisel gedragen worden, ook als je niet mee kunt doen wegens blessures. Voor het maken van foto s of filmpjes in de les vraag je toestemming aan de docent. Ruim op de werkplekken en in de kantine je eigen rotzooi op. -16-

18 Tijdens toetsen staat je tas voor in de klas; je telefoon zit in de tas. Met mensen omgaan is iets wat je dagelijks doet, vanzelfsprekend eigenlijk. Maar beroepsmatig met mensen omgaan betekent in de praktijk dat je met collega's, klanten en je meerdere (je baas) te maken hebt. Je moet met deze mensen kunnen omgaan. Daarom is het belangrijk dat je tijdens je opleiding leert te letten op zowel je eigen gedrag, als dat van een ander. Als je gewend bent niet altijd op tijd te komen, zul je dat moeten veranderen. Je bent pas klaar met je werk als alle collega's of klasgenoten ook klaar zijn. Dit noemen we het ontwikkelen van een juiste beroepshouding. Een schoolsituatie is niet hetzelfde als een bpv- of beroepssituatie, maar op school kan je wel aan je beroepshouding werken. Er wordt van je verwacht: dat jij je afspraken nakomt; dat je op tijd komt; dat jij je tijdig afmeldt als je ziek bent of om een andere reden niet kan komen; dat jij je werk op tijd af hebt; dat je kan omgaan met kritiek; dat je je sociaal gedraagt tegenover klasgenoten, het personeel van de school en van het bpv-bedrijf; dat je initiatief toont; dat je verantwoordelijkheid kan dragen; Je krijgt op je rapport een beoordeling voor je beroepshouding door middel van ontwikkelingslijnen. Om bevorderd te kunnen worden moet je naast voldoende cijfers ook voldoende groei op de ontwikkelingslijnen laten zien., Met het toelaten van een student tot een opleiding, spreekt de school het vertrouwen uit dat de student voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden om de opleiding met een diploma af te sluiten: goede verwachtingen van opleiding en beroep, gemotiveerd om zich in te zetten voor de studie, voldoende leercapaciteiten en adequate randvoorwaardelijke omstandigheden. Voor de opleiding Sport & Bewegen geldt dat je ook fysiek in staat moet zijn om de opleiding te voltooien. Om alle praktijkdelen van de opleiding met een voldoende te kunnen afsluiten, moet de student minimaal 75% actieve deelname hebben laten zien. Dit houdt in dat (langdurige) blessures tot studievertraging kunnen leiden of soms tot een negatief BAS. Bij het ondertekenen van de Onderwijsovereenkomst, gaan student en school een verplichting met elkaar aan met het doel dat de student de opleiding gekwalificeerd verlaat. De verplichtingen van de student betreffen inzet, houding, gedrag en het voldoen aan opleidingseisen. De verplichtingen van de school betreffen bieden van goed onderwijs, begeleiding, een stimulerende leeromgeving en adequate informatie. Rechten en plichten van student en school staan uitgeschreven in de Onderwijsovereenkomst en in het Studentenstatuut. Als resultaten tijdens de studie niet voldoende zijn, een student afspraken niet nakomt, ongewenst gedrag vertoont of ongeoorloofd afwezig is, worden er afspraken gemaakt wat de student en de school kan doen om dit te verbeteren. Treedt er geen verbetering op dan kan dit uiteindelijk leiden tot een bindend studieadvies. Hieronder staat de procedure die de opleiding hanteert bij een bindend studieadvies. -17-

19 5.11. Bindend studie-advies Een student kan een bindend studieadvies (BAS) krijgen. Dit houdt in dat de student de opleiding niet mag vervolgen. Dit kan gebeuren als een student de gemaakte afspraken niet is nagekomen en/of de resultaten dermate matig zijn dat het leerjaar niet voldoende kan worden afgesloten. (niet bevorderd naar volgende leerjaar) Eerste studieadvies 1. Het eerste (schriftelijke) studieadvies kan wordt gegeven bij: Het niet nakomen van afspraken gemaakt bij de toelating tot een opleiding. Onvoldoende studievoortgang, zoals beschreven in Onderwijs- en Examenregeling/studiewijzer Ongeoorloofd verzuim Ongewenst gedrag en/of een negatieve beroepshouding, zoals beschreven in Onderwijs- en Examenregeling/studiewijzer Fysieke ongeschiktheid 2. Het eerste studieadvies wordt door de studieloopbaanbegeleider schriftelijk vastgelegd. Het studieadvies heeft tot doel om de studieloopbaan een positieve impuls te geven. Het bevat afspraken en verbeteracties die de student moet nakomen, de begeleiding die de school hierbij aanbiedt en een termijn waarin de afspraken nagekomen moeten zijn. 3. Standaard wordt het studieadvies door de opleiding opgestuurd met het BAS voor de betreffende student na periode 2 en 6. Soms kunnen er omstandigheden zijn dat een studie-advies in een andere periode middels een contract wordt opgesteld. 4. Na afloop van de afgesproken termijn vindt een evaluatiegesprek met de student plaats (zo mogelijk tezamen met de ouders/verzorgers als de student jonger is dan 23 jaar) met als doel om de resultaten van het studieadvies vast te stellen. Deze evaluatie wordt door de studieloopbaanbegeleider schriftelijk vast gelegd. 5. Wanneer de student de vastgestelde afspraken binnen de gestelde termijn is nagekomen en/of de gewenste studieresultaten zijn bereikt, vervalt dit eerste studieadvies. Is de student de afspraken niet nagekomen, wordt overgegaan tot het uitbrengen van het tweede studieadvies. Tweede studieadvies 1. Indien uit de evaluatie van het eerste studieadvies blijkt dat de student de afspraken binnen de afgesproken termijn niet is nagekomen, kan dit leiden tot beëindiging van de onderwijsovereenkomst. 2. Het tweede studieadvies wordt door de studieloopbaanbegeleider schriftelijk vast gelegd. 3. Het studieadvies wordt door de studieloopbaanbegeleider opgesteld en toegelicht aan de student (zo mogelijk tezamen met de ouders/verzorgers als de student jonger is dan 23 jaar). 4. Wanneer de student de vastgestelde afspraken binnen de gestelde termijn is nagekomen en/of de gewenste studieresultaten zijn bereikt, wordt de onderwijsovereenkomst niet ontbonden. Bindend studieadvies 1 Het bindend studieadvies wordt door de studieloopbaanbegeleider opgesteld en schriftelijk vast gelegd. 2. Het bindend studieadvies wordt in het onderwijsteam besproken. 3. De coördinator nodigt de student uit voor een mondelinge toelichting van het bindend studieadvies (zo mogelijk tezamen met de ouders/vertegenwoordigers als de student jonger is dan 23 jaar). Het bindend studieadvies wordt in tweevoud opgemaakt en ondertekend. Na ondertekening door de coördinator worden de documenten ter ondertekening aan de student aangeboden (en indien aanwezig ouders/verzorgers). Met de ondertekening door de student (en ouders/verzorgers als de student jonger is dan 23 jaar) eindigt de onderwijsovereenkomst conform artikel 14 van de algemene -18-

20 bepalingen van de onderwijsovereenkomst ROC van Amsterdam. 4. Indien de student te kennen geeft het bindend studieadvies niet te willen opvolgen, beëindigt de directeur van de school de onderwijsovereenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging als bepaald in artikel 14 van de algemene bepalingen van de onderwijsovereenkomst ROC van Amsterdam. 5. Indien de student (en ouders/verzorgers) geen gevolg geeft aan de uitnodiging om het bindend studieadvies te bespreken, verstuurt de opleidingsmanager een eenmalige herinnering. De school stelt de student (en ouders/verzorgers als de student jonger is dan 23 jaar) in de gelegenheid om binnen 8 schooldagen na verzending van de herinnering blijk te geven dat hij de uitnodiging voor bespreking alsnog aanvaardt. Indien na de gestelde termijn van 8 schooldagen de student (en ouders/verzorgers als de student jonger is dan 23 jaar) geen gevolg geeft aan de uitnodiging, beëindigt de directeur van de school de onderwijsovereenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging als bepaald in artikel 14 van de algemene bepalingen van de onderwijsovereenkomst ROC van Amsterdam. Bij ernstige misdragingen zoals bijvoorbeeld: diefstal, vechten of (seksuele) intimidatie volgt een onmiddellijke verwijdering van de opleiding! -19-

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan 19 2493 WN Den Haag Beste student, Voor je ligt de studiegids 2014-2015 van ROC Mondriaan

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat 10 2595 HA Den Haag Telefoon 088-6663350 info.toerisme@rocmondriaan.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids 2014-2015

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Regelwijzer Versie: 6 december 2011

Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Inleiding Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht waarde aan zorgvuldigheid. Waar mensen met elkaar samenwerken bieden duidelijke afspraken, regelingen en procedures helderheid

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Informatiegids 2008/2009

Informatiegids 2008/2009 Informatiegids 2008/2009 Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen tel: (010) 434 85 55 fax: (010) 43 Ary Koplaan 3c 3132 AA Vlaardingen tel: (010) 445 31 28 fax: (010) 434 70 16 Willem de Zwijgerlaan 230 3136

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolgids Mendelcollege

Schoolgids Mendelcollege Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege 2014-2015 Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem tel.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

CIOS opleidingen Afdelingsgids Schooljaar 2014-2015

CIOS opleidingen Afdelingsgids Schooljaar 2014-2015 CIOS opleidingen Afdelingsgids Schooljaar 2014-2015 Sector CHTUvV Inhoud Voorwoord Schoolorganisatie 4 Onderwijs 16 ROC Leeuwenborgh Onderwijsjaarplanning CIOS Sittard-Venlo Studieresultaten/beroepshouding

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie