Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:."

Transcriptie

1 Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:... Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Rekeningnummer: (Op dit rekeningnummer wordt het bedrag van de lening gestort, en de lening van afbetaald) Telefoon*: GSM*:.. adres:. * Geef aan wanneer je op dit nummer bereikbaar bent Burgerlijke staat: Alleenstaand Feitelijk samenwonend Wettelijk samenwonend Getrouwd Feitelijk gescheiden Wettelijk gescheiden Weduwe/weduwnaar Indien je getrouwd bent, welk huwelijksstelsel is dan van toepassing: Wettelijk stelsel Scheiding van goederen Algehele gemeenschap van goederen Wanneer je gehuwd bent onder het wettelijk stelsel of het stelsel van algehele gemeenschap van goederen ben je verplicht samen een lening aan te gaan. Kredietaanvraag Vlaamse EnergieLening IGO Versie 12/01/2015 1

2 Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 2) Een tweede kredietaanvrager is: van toepassing niet van toepassing Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Is het adres hetzelfde als kredietaanvrager 1? n Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:... Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Telefoon*: GSM*:.. adres:. *Geef aan wanneer je op dit nummer bereikbaar bent Kredietaanvraag Vlaamse EnergieLening IGO Versie 12/01/2015 2

3 II. Financiële gegevens Al deze gegevens worden uitgedrukt op maandbasis en in euro. Beroepssituatie Werknemer/Zelfstandige /Gepensioneerd/Andere Naam huidige werkgever Kredietaanvrager 1 Kredietaanvrager 2 In dienst sinds/ Zelfstandige sinds Aantal jaren bij vorige werkgever Inkomsten Kredietaanvrager 1 Kredietaanvrager 2 Samen Netto beroepsinkomsten Loon van de laatste maand Loon van de voorlaatste maand Loon van 2 maanden geleden Andere Inkomsten Kindergeld Ontvangen huurgelden Alimentatiegeld Onderhoudsuitkering Vervangingsinkomsten Andere zelf te specificeren inkomsten Uitgaven Kredietaanvrager 1 Kredietaanvrager 2 Samen Huur Woninglening * * * Autolening * * * Andere leningen * * * Alimentatiegeld Onderhoudsuitkering Andere omvangrijke uitgaven Aantal personen ten laste Naam + leeftijd perso(o)n(en) ten laste Relatie personen ten laste Sparen Kredietaanvraag Vlaamse EnergieLening IGO Versie 12/01/2015 3

4 *Indien je één of meer van deze gegevens invult, vul dan ook het detail per lening in de onderstaande tabel in. Detail van de leningen Type Krediet Kredietgever Kredietnemer Totaal ontleend bedrag 1 en/of 2 1 en/of 2 1 en/of 2 Maandelijkse aflossing Eerste datum waarop de lening werd betaald Laatste datum waarop de lening wordt betaald Heeft één of beide kredietaanvragers andere leningen in aanvraag? Heeft één of beide kredietaanvragers een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds? Worden één of beide kredietaanvragers door het OCMW begeleid omwille van betalingsmoeilijkheden meer bepaald voor de rekeningen voor gas-en elektriciteit? Heeft één of beide kredietaanvragers een schuldbemiddeling of schuldbeheer of budgetbeheer of een collectieve schuldenregeling lopen? Heeft één of beide kredietaanvragers achterstallen van betalingen of wanbetalingen lopen? Kredietaanvraag Vlaamse EnergieLening IGO Versie 12/01/2015 4

5 III. Gegevens van de woning Eigendomssituatie Kredietaanvrager 1 Kredietaanvrager 2 eigenaar en bewoner eigenaar en verhuurder huurder Andere, beschrijf:. Indien de aanvraag gebeurt door een eigenaar-verhuurder: Naam huurder: Telefoonnummer/GSM huurder:.. Heb je voor deze of een andere woning al een Energielening lopen/aangevraagd? Indien de aanvraag gebeurt door een huurder: Gegevens van de eigenaar-verhuurder Naam eigenaar-verhuurder:. Adres:. Telefoonnummer/GSM:... Adres van de woning Is het adres van de woning waarvoor je een lening aanvraagt, hetzelfde als het domicilieadres van alle kredietaanvragers? Indien dit een ander adres is, vul dan de onderstaande gegevens in: Straat:... Huisnummer:. Busnummer:. Postcode en woonplaats:.. Kredietaanvraag Vlaamse EnergieLening IGO Versie 12/01/2015 5

6 IV. Kenmerken van de woning en de energiesituatie De woning is vergund: Het bouwjaar van de woning: Type woning: Huis Appartement Duid hieronder de energiebesparende maatregelen aan die al in de woning aanwezig zijn. Aanwezig Jaar van plaatsing Energieaudit: Dakisolatie Zoldervloerisolatie Hoogrendementsbeglazing:. Verwarming door: -een condenserende ketel -een stookketel op hout -een microwarmtekrachtkoppeling -een warmtepomp Thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling: Geothermische warmtepomp: Zonneboiler: Fotovoltaïsche zonnepanelen: Vloerisolatie (andere dan dak) Muurisolatie Wanneer u de lening aanvraagt voor dakisolatie: Is er een onderdak aanwezig? De kredietvrager(s) gaat/gaan akkoord met een gratis energiescan van de woning wanneer dit nodig blijkt. Het rapport van de energiescan zal dan deel uitmaken van het kredietdossier. Wanneer je een lening aanvraagt voor de financiering van uw dak samen met dakisolatie: Is er een probleem met de stabiliteit van je dak? Regent het binnen langs je dak? Is je dak aangetast door insecten? De kredietvrager(s) gaat/gaan akkoord met een gratis energiescan van de woning wanneer dit nodig blijkt. Het rapport van de energiescan zal dan deel uitmaken van het kredietdossier. De kredietaanvrager geeft toestemming tot het opvragen van het verslag van de energiescan. Kadastraal Perceel Het kadastraal perceel van je woning.. (Dit vind je terug op de aankoopakte van je woning) V. Offertes Geef hieronder per offerte die je bijvoegt de volgende gegevens weer: Nr. Datum Naam Aannemer Geregistreerd aannemer? Bedrag inclusief B.T.W. Al de investeringen dienen te worden uitgevoerd door een aannemer. Kredietaanvraag Vlaamse EnergieLening IGO Versie 12/01/2015 6

7 VI. Premies Wens je nog bijkomend informatie over premies? VII. Gegevens betreffende de lening Het maximaal te ontlenen bedrag bedraagt euro en dit dient te worden terugbetaald op maximum 5 jaar. Het totaal bedrag dat je wenst te ontlenen:.. De periode waarover je wenst te ontlenen:.. Hoe financier je het restbedrag? VIII. Contact Hoe bent u in contact gekomen met deze lening voor energiebesparende maatregelen? Websites Website van de gemeente Website van IGO website energiesparen website premiezoeker Artikel Gemeenteblad Ander artikel, specifieer. Doorverwijzing Doorverwijzing van de gemeente Doorverwijzing van het OCMW Folder Folder van het woonproject Folder van het FRGE Andere Affiche Woonconsulent Aannemer Architect Kennissen/Familie Beurs Dialoog ROB Andere; IX. Bijkomende opmerkingen Kredietaanvraag Vlaamse EnergieLening IGO Versie 12/01/2015 7

8 X. Ondertekening De kredietnemer (s) verklaart/verklaren volledige en juiste informatie te hebben verstrekt. Zij nemen er kennis van dat de op de aanvraag vermelde persoonsgegevens verzameld en bijgehouden worden door de lokale entiteit: IGO, Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging. Ja De kredietnemer(s) verklaart/verklaren de documenten algemene voorwaarden, Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet en de aflossingstabel te hebben gelezen Ja De kredietnemer (s) stemmen ermee in dat de kredietgever op elk moment bij de kredietnemer (s) kan controleren of volledige en juiste informatie werd verstrekt en dat de werken waarvoor geld werd ontleend, werden uitgevoerd. De kredietnemer (s) stemmen ermee in dat de kredietgever alle informatie kan inwinnen om de kredietwaardigheid van de kredietnemer(s) te beoordelen. Ja Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de kredietwaardigheid van de kredietnemers te beoordelen in uitvoering van de Wet op het Consumentenkrediet. Datum Handtekening kredietaanvrager 1.. Handtekening kredietaanvrager 2.. Om een analyse van jouw aanvraag te kunnen doen hebben wij bovendien volgende documenten nodig: een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van alle kredietaanvragers een kopie van de offerte(s) van de uit te voeren werken een kopie van de laatste drie loonfiches of een ander bewijs van inkomsten (indien gepensioneerd: de meest recente pensioenfiche, indien zelfstandig: attesten van stortingen van de laatste drie maanden aan jezelf) het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen van alle kredietaanvragers (dit is het document dat je van de Federale Overheidsdienst Financiën ontvangt waarin staat hoeveel belastingen je dient te betalen of terugkrijgt) als de aanvraag betrekking heeft op een woning die je huurt of verhuurt: een kopij van de huurovereenkomst indien van toepassing: het rapport van een uitgevoerde energiescan Gelieve deze documenten bij je aanvraag te voegen. Bezorg dit alles per post of mail aan: IGO t.a.v. Johan Eyben De Vunt Holsbeek tel. 016/ fax 016/ Kredietaanvraag Vlaamse EnergieLening IGO Versie 12/01/2015 8

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER vzw Pendule IJzermolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van dit document kan u contact opnemen met uw lokaal loket of met de lokale entiteit WVI. 1. Gegevens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder die: recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF) WOONLENINGEN Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW en het VWF; woonkredieten van kredietmaatschappijen erkend

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie