Inhoud. 1. Doel/Toepassingsgebied

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. Doel/Toepassingsgebied"

Transcriptie

1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Telecommunicatie Procedure: Paragraaf:09.D. - Brand- en explosiebeveiliging Verantwoordelijke eenheid :Telecommunicatie Gebruik van mobilofoons, draadloze telefoontoestellen en draagbare radiozenders en CB's Verantwoordelijke: Sven Van-Den-Eeckhout/BASANT/BASF Revisie: 4 Revisiedatum: 20/11/2006 Status: ACTUEEL Identificatie: 85 Toepassingsgebied : BASANT, Partners Inhoud 1. Doel/Toepassingsgebied 2. Definities 2.1 Mobilofonie (GSM) 2.2 Draadloze telefoons (Cordless) 2.3 BIPT-vergunning 2.4 EMI (Elektromagnetische Interferentie) 2.5 Piloottoon 2.6. Explosieveiligheid 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Mobilofoons (GSM) 4.2 Draadloze telefoons (Cordless) 4.3 Draagbare radiozenders (WT) 4.4 Citizen Band (CB) 4.5. Draadloze radiosturingen pagina 1

2 1. Doel/Toepassingsgebied Deze wegwijzer beschrijft de regels die in acht moeten genomen worden bij het gebruik van mobilofoons (beter gekend als GSM), draadloze telefoontoestellen (cordless) en draagbare radiozenders-ontvangers (beter gekend als Walkie Talkie of WT). Deze wegwijzer is van toepassing voor het ganse terrein van BASF Antwerpen en moet door alle gebruikers, inclusief bezoekers en partnerfirma's, gevolgd worden. 2. Definities [Klik om te openen] 2.1 Mobilofonie Mobilofonie is een telecommunicatiesysteem dat toelaat om over grotere afstanden draadloos te communiceren. De GSM is daar de meest bekende toepassing van. We zullen verder in deze wegwijzer dan ook over GSM spreken Draadloze telefoons (Cordless) Draadloze telefoons bestaan uit een vast basisstation dat aan het telefoonnetwerk wordt aangesloten en een draadloze hoorn. In tegenstelling tot GSM's zijn cordless toestellen beperkt tot een actieradius van maximum 300 meter t.o.v. het vast basisstation. Deze worden vaak gebruikt in controlekamers. 2.3 BIPT-vergunning BIPT, dat staat voor "Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie", is een onafhankelijk orgaan dat belast werd met het toezicht op de goede werking van de Telecom-sector. Iedereen die een privaat radionetwerk wenst op te zetten en hiervoor WT's wenst te gebruiken met een zendvermogen > 10 mw, moet bij BIPT een aanvraag indienen daar BIPT de opdracht heeft om het radio-elektrisch spectrum efficiënt te beheren teneinde storingen te voorkomen. Bij goedkeuring wordt er een vergunning, al dan niet tijdelijk, verleend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 30 oktober Enkel de door BIPT goedgekeurde toestellen kunnen vergund worden. De dienst "Telecommunicatie" beheert de BIPT-vergunningen voor alle WT's die eigendom zijn van BASF. 2.4 EMI (Elektromagnetische interferentie) Dit is de invloed van elektromagnetische straling op elektrische of elektronische schakelingen en bedradingen met een aantasting van de goede werking tot gevolg. 2.5 Piloottoon De piloottoon is een laagfrequent signaal (tussen 70 en 250 Hz) dat met de draaggolf wordt meegestuurd en heeft tot doel om radionetten met gelijke frequentie beter van elkaar te kunnen scheiden Explosieveiligheid pagina 2

3 Een toestel is explosieveilig als het conform de Europese ATEX-richtlijn geconstrueerd en gekeurd is. De EEx-kentekening is op de toestellen terug te vinden. We spreken dan verder in deze tekst over Ex-toestellen (bv. Ex-WT of Ex-GSM). 3. Verantwoordelijkheden [Klik om te openen] De dienst "Industriële Telecommunicatie " is verantwoordelijk voor : - de keuze en technische implementatie van de industriële mobilofoons. Hieronder vallen voornamelijk de vast ingebouwde toestellen (b.v. in voertuigen) en de Ex-GSM's. - het beheer van het frequentiespectrum alsook voor de keuze en technische implementatie van de WT-apparatuur. - de keuze en technische implementatie van de industriële telefoon- en spreektoestellen (b.v. de Ex-spreektoestellen in de installaties, de noodroepzuilen,...). BIS (BASF IT Services) is verantwoordelijk voor: - de keuze en technische implementatie van bureau-communicatietoestellen, zijnde de analoge en digitale telefoontoestellen, de draadloze telefoontoestellen, faxen, GSM's, carkits,... - het beheer van de telefooncentrales. Bedrijfsleiding is verantwoordelijk voor: - het vastleggen van de zones waar ALLE draadloze communicatie (dus ook Ex-GSM en Ex-WT's) verboden is. - het afbakenen van deze zones door middel van het overeenkomstige pictogram 4. Maatregelen 4.1 Mobilofoons (GSM) Algemeen Op het BASF-terrein is het enkel op verkeersstraten, in kantoorruimten, in sociale ruimten en in montagezones toegelaten om GSM's te gebruiken. Het gebruik in een wagen kan enkel met een "handenvrij" toestel. Bij het ontbreken van een dergelijke installatie geldt: eerst parkeren en dan pas telefoneren. Houd steeds rekening met het potentieel gevaar van EMI. In de installaties zijn GSM's in het algemeen niet toegelaten, met uitzondering van Ex-GSM's (zie 4.1.2). Eventueel achterlaten in een ruimte die kan afgesloten worden of waar constant toezicht aanwezig is. BASF is niet verantwoordelijk voor een eventuele diefstal. Indien er afwijkingen nodig zijn, dan moet dit zeer duidelijk aangebracht zijn, zodat elke bezoeker aan het bedrijf hiervan in kennis wordt gesteld. pagina 3

4 Ex-GSM / gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving Het gebruik van geschikte Ex-GSM's is toegelaten binnen de explosiegevaarlijke omgevingen van BASF Antwerpen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (zie 4.1.3). Enkel toestellen met keuring "II 2G EEx ib IIC T4" (dus toestellen geschikt voor zone 1 en 2) worden op het terrein toegelaten. Deze toestellen moeten voorzien zijn van een geel hoesje dat samen met het toestel gekeurd is volgens de ATEX richtlijn. Dit gele hoesje mag geen enkele beschadiging bevatten.. Bovendien moet het hoesje definitief dichtgekleefd worden om zo te vermijden dat het toestel uit het hoesje gehaald kan worden. In zone 0 is het gebruik van de Ex-GSM's niet toegelaten. In acht te nemen veiligheidsmaatregelen: het is ten strengste verboden om de GSM uit het hoesje te halen, ook buiten explosiegevaarlijke zones. Indien het toestel niet meer functioneert, moet het bij de dienst Industriële telecommunicatie overhandigd worden. nadat de GSM uit de oplader is gehaald, moet men 3 minuten wachten vooraleer men de explosiegevaarlijke zone betreedt. het gebruik van accesoires van gewone toestellen is ten strengste verboden. Dit is een inbreuk op het Ex zijn Beïnvloeding van elektronische apparatuur Het is principieel verboden om GSM's (ook Ex-uitvoering) in de directe nabijheid van gevoelige elektronische apparatuur te gebruiken (o.a. schakel-, controle-, analysekamers,...). Deze zones zullen aangeduid worden met het pictogram: De uitgestraalde elektromagnetische radiogolven kunnen elektronische schakelingen en bedradingen in de onmiddellijke omgeving beïnvloeden (EMI) en zo b.v. meetwaarden vervalsen. Een mobilofoongebruiker moet er zich van bewust zijn dat een ingeschakeld toestel steeds een potentiële storingsbron vormt vermits het toestel permanent in verbinding staat met het netwerk en dit ongeacht de gesprekstoestand. Het uitgestraald vermogen van een mobilofoon is het grootst wanneer hij zich aan het lokaliseren is binnen zijn netwerk! Mits de uitdrukkelijke toestemming van de operations manager of diens vervanger kan in uitzonderlijke omstandigheden het GSM-gebruik in zones waar een principieel verbod geldt of zones die met het pictogram "GSM-verbod" voorzien zijn (b.v. in de nabijheid van elektronische apparatuur en bedradingen, opgesteld in o.a. installaties, controle-, analyse- en schakelkamers, computerzalen, labo's, telefooncentrales en pagina 4

5 verladingstations) toegestaan worden mits inachtneming van een minimale veiligheidsafstand van twee meter Ex-GSM-gebruik door partnerfirma's - Partnerfirma's die Ex-GSM's bij BASF wensen in te zetten, moeten deze toestellen, vooraleer ze te gebruiken, via de opdrachtgever aan de dienst Industriële telecommunicatie/helpdesk (tel. 2200) ter goedkeuring voorleggen. Deze dienst zal een goedkeuring verlenen nadat gecheckt is of de voorwaarden om EEx te zijn, voldaan zijn (juiste dichtgekleefde hoes, geen beschadigingen, correcte batterij, toestel van categorie 2G,...). - De dienst Telecommunicatie zal de toestellen technisch keuren. Alle goedgekeurde toestellen worden van een label voorzien. Op dit label staat een geldigheidsdatum van 2 jaar vanaf keuringsdatum. 4.2 Draadloze telefoons Op het BASF-terrein is het toegelaten om draadloze telefoons te gebruiken mits inachtneming van de volgende voorschriften : - in een explosiegevaarlijke omgeving is het verboden om niet Ex-beveiligde draadloze telefoontoestellen mee te nemen en te gebruiken. - het zendvermogen mag de 10 mwatt niet overschrijden. - er moet een minimale veiligheidsafstand van 25 cm t.o.v. gevoelige elektronische apparatuur worden gerespecteerd. 4.3 Draagbare radiozenders (WT) Algemeen Het gebruik van draagbare radiozenders (WT's) wordt toegelaten mits inachtneming van de volgende voorschriften : - in een explosiegevaarlijke omgeving is het verplicht om een geschikt Ex-beveiligd toestel te gebruiken (zie punt 4.3.3). - het vermijden van interferenties tussen WT s en andere zenders (zie punt 4.3.4). - het is verboden om WT s in de nabijheid van gevoelige elektronische apparatuur te gebruiken (zie punt 4.3.5). - het is verboden om toestellen te gebruiken zonder BIPT-vergunning. Partnerfirma s mogen WT s inzetten mits zij zich aan de voorschriften, beschreven in punt 4.3.6, houden. WT's zijn bedoeld om met elkaar te communiceren binnen de grenzen van een bepaald bedrijf of blokveld. Als één van de toestellen zich buiten deze grenzen of binnen in een gebouw bevindt, kunnen er zich bereikbaarheidsproblemen voordoen t.g.v. een te zwak ontvangstsignaal Gebruikerstips - Houd de WT in verticale positie en de microfoon vijf tot acht cm van de mond verwijderd voor pagina 5

6 een optimale communicatie. - Druk niet op de zendtoets als u niet wenst te spreken. - Gebruik de WT in een draagtas. Dit is de beste mechanische bescherming. - Vermijd corrosieve inwerking en houd de WT rein. - Bezorg BASF- toestellen onmiddellijk aan de dienst Telecommunicatie voor herstelling bij defect of beschadiging. - Plaats het toestel na kortstondig gebruik niet telkens in de batterijlader maar wacht tot het werk beëindigd is. Veelvuldige opladingen beperken de levensduur van de batterij. Maak eventueel gebruik van een reservebatterij Gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving In bedrijven met explosiegevaarlijke omgevingen is het verplicht om een geschikt Ex-beveiligd toestel te gebruiken. Raadpleeg hiervoor het Ex-zoneringsdossier van het betrokken bedrijf. Bij BASF Antwerpen onderscheidt men toestellen met een keuring EEx ib IIB T4 die geschikt zijn voor alle gebruikelijke gasklassen uitgezonderd waterstof, acetyleen en koolstofdisulfide en toestellen met een keuring EEx ib IIC T4 die geschikt zijn voor een waterstofomgeving. Aangezien WT s vlot en overal inzetbaar zijn, wordt er bij BASF Antwerpen naar gestreefd om nog enkel WT s aan te schaffen die voldoen aan de hoogste Ex-classificatie (klasse IIC). Het is in een Ex-zone verboden batterijen om te wisselen of op te laden Interferentie tussen WT's en andere zenders Met interferentie wordt hier de uitwerking bedoeld die ontstaat door menging van meerdere hoogfrequente signalen. Hierbij spelen de frequenties, de grootte van de signalen en de onderlinge afstanden een beduidende rol. Het ontvangstsignaal wordt in de WT vervormd, gestoord of onderbroken. Daar BIPT het aantal toegekende frequenties beperkt, moeten meerdere diensten van BASF gebruik maken van éénzelfde frequentie. Om meerdere groepen te kunnen vormen, wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde piloottoon die met de draaggolf wordt meegestuurd. Op deze wijze wordt vermeden dat iemand van een andere groep zomaar in uw groep kan terechtkomen. Bovendien wordt het zendvermogen van de WT's beperkt gehouden tot 1 Watt. Dit is tevens het maximum toegelaten zendvermogen voor Ex-goedgekeurde toestellen. Toestellen met éénzelfde frequentie, maar met een andere piloottoon, kunnen echter elkaar storen indien de onderlinge afstand minder dan b.v. 100 m bedraagt. Een groter gevaar ontstaat indien u zich in de omgeving van een antenne bevindt van een vaste zender op dezelfde frequentie, die een sterker signaal kan instralen. Per bedrijf worden de productie- en de onderhoudsgroepen van een verschillende frequentie voorzien teneinde onderlinge storingen te vermijden. Daarnaast beschikken bepaalde diensten, die over het ganse terrein opereren, over een exclusieve frequentie waardoor ze niet kunnen storen of gestoord worden. Ga bijgevolg nooit zomaar met draagbare WT s in een vreemd bedrijf werken. Raadpleeg de dienst Telecommunicatie indien er zich ernstige interferenties voordoen. pagina 6

7 4.3.5 Beïnvloeding van elektronische apparatuur Het is principieel verboden om WT s in de nabijheid van gevoelige elektronische apparatuur te gebruiken. De uitgestraalde elektromagnetische radiogolven kunnen elektronische schakelingen en bedradingen in de onmiddellijke omgeving beïnvloeden (EMI), en alzo b.v.b. meetwaarden vervalsen. Mits de uitdrukkelijke toestemming van de bedrijfsverantwoordelijke kan in uitzonderlijke omstandigheden het WT-gebruik in de nabijheid van elektronische apparatuur en bedradingen, opgesteld in o.a. installaties, controle-, analyse-, en schakelkamers, computerzalen, labo s, telefooncentrales en verladingstations, toegestaan worden mits inachtneming van een minimale veiligheidsafstand van twee meter. Let op Deze afstandsregel geldt enkel voor WT s met een zendvermogen van max. 1 Watt! Vermijd bovendien zoveel mogelijk het gebruik van WT s in de nabijheid van PC s, digitale telefoons, kassa s enz WT-gebruik door partnerfirma s - Partnerfirma s die WT s bij BASF wensen in te zetten, moeten deze toestellen, vooraleer ze te gebruiken, via de opdrachtgever, aan de dienst Telecommunicatie/Helpdesk ( tel. 2200) ter goedkeuring voorleggen. De dienst Telecommunicatie zal een goedkeuring verlenen nadat voldaan werd aan een aantal voorwaarden zoals bezit van een BIPT-vergunning, gebruikte frequentie, max. zendvermogen en EEx IIC uitvoering. - Partnerfirma s moeten eveneens EEx IIC goedgekeurde toestellen gebruiken. In uitzonderlijke en opdrachtgebonden omstandigheden en mits schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan hiervan afgeweken worden. In dit geval moet de gebruiker te allen tijde dit toelatingsbewijs kunnen voorleggen. - De dienst Telecommunicatie zal de toestellen technisch keuren. Alle goedgekeurde toestellen worden van een label voorzien. Op dit label staat een geldigheidsdatum van 2 jaar vanaf keuringsdatum Citizen Band (CB) Citizen Band radio's (CB's) moeten bij het binnenrijden op het fabrieksterrein aan de poort uitgeschakeld worden, gezien het soms enorme vermogen van deze radio's Draadloze radiosturingen Voor draadloze radiosturingen zijn een aantal vrije frequenties ter beschikking gesteld door het BIPT. Bij aankoop van dergelijke sturingen (b.v. sturing van kranen of rolbruggen) moet men steeds nagaan of ze van het BIPT een attest hebben of kunnen aantonen dat de gebruikte frequentie goedgekeurd is. Een afzonderlijke keuring door de dienst Industriële telecommunicatie is hier niet vereist. pagina 7

8 Nazicht: Akkoord : Sven Van-Den-Eeckhout (16/10/ :57:15) Akkoord : Eddy Nevens (17/10/ :51:49) Akkoord : Jan De Meutter (17/10/ :04:59) Goedkeuring: Akkoord : Jan 1 Bollen (14/11/ :13:22) Akkoord : Pascal Verhelst (20/11/ :54:15) Bekrachtiging: Akkoord : Michel Willems (20/11/ :14:54) pagina 8

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden Pagina : 1 van 4 1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 1. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden. De verantwoordelijken waar de werkzaamheden

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

elektromagnetische velden

elektromagnetische velden Memo Omgaan met elektromagnetische velden Datum 20-02-2014 Opsteller Kennisplatform bureau Aantal bladen 10 Referentie 20140220 Inleiding Iedereen in Nederland staat dagelijks bloot aan de elektromagnetische

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam &

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012)

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012) 4.8 FIETSHELLINGEN In Vlaanderen worden fietsers geconfronteerd met verschillende soorten hellingen: hellende wegen in een heuvelachtig gebied; kunstmatige hellingen van viaducten, bruggen of tunnels.

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours.

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2012-2013 3 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast

Nadere informatie

Richtlijnen maken en gebruiken (portret)foto s

Richtlijnen maken en gebruiken (portret)foto s Richtlijnen maken en gebruiken (portret)foto s Samengesteld door de centrale schoolleiding: januari 2008 Goedgekeurd door de kerndirectie: april 2008 Bestuur/CSL februari 2008 RICHTLIJNEN MAKEN EN GEBRUIKEN

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

SpelregelS veldvoetbal

SpelregelS veldvoetbal SpelregelS veldvoetbal uitgave juli 2011 knvb.nl Spelregels veldvoetbal Nederlandse uitgave Laws of the Game 2011-2012 Uitgave juli 2011 Opmerkingen bij de spelregels Opmerkingen bij de spelregels Aanpassingen

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie