Concept Schoolgids MBO Helmond CONCEPT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT"

Transcriptie

1 Concept Schoolgids MBO Helmond

2 Inhoud Welkom... 5 Voorwoord Over school Over Helicon Missie Communicatie Schoolleiding Lestijden Belangrijke data Vakanties Buitenschoolse activiteiten Boeken en leermiddelen Overeenkomst schoolbijdrage Kosten van de opleiding Financieel Verzekeringen Medezeggenschap Voorzieningen Onderwijs en examen Leren op MBO Helmond Portfolio Voortgang Opleidingsgids Beroepspraktijkvorming (BPV) Internationalisering Kwaliteitszorg Onderwijstijd Stoppen, verlengen of overstappen naar een andere opleiding... 26

3 3. Begeleiding Begeleiding bij het leren Sociale veiligheid en pesten Persoonlijke begeleiding Begeleiding bij verzuim Begeleiding bij BPV Ouderbetrokkenheid Afspraken, richtlijnen en regels Leerlingenstatuut Hoe te handelen bij Huisregels van de school Onderwijs-, praktijk- en stageovereenkomst Aanwezigheidsregistratie Plagiaat Bezwaar gebruik foto- en beeldmateriaal Omgaan met klachten Bijlage: Namen en functies medewerkers Wat te doen bij Colofon Deze schoolgids is een eenmalige uitgave aan het begin van het schooljaar (versie '14).

4 De informatie is ook te vinden op MijnHelicon (www.mijnhelicon.nl). Op MijnHelicon wordt de informatie tijdens het schooljaar bijgewerkt als het nodig is.

5 Welkom Beste leerling, Welkom in het nieuwe schooljaar bij Helicon MBO Helmond op De Groene Campus. Al meer dan 1000 leerlingen gingen jou voor op De Groene Campus. Daar zijn we samen trots op. Wij bieden jou de mogelijkheid om tijdens je opleiding op veel manieren kennis te maken met jouw toekomstige werkveld. Op de eerste plaats bieden we stage-mogelijkheden bij vele bedrijven. Daarnaast tref je in en om De Groene Campus verschillende labs en bedrijven aan. Dichtbij bieden zij praktijkopdrachten en projecten, maar ook bieden de bedrijven ruimte voor Beroeps Praktijk Vorming (BPV) en kansen voor leerlingen die graag actief en onderzoekend bezig zijn. Voor het tweede jaar hebben we OMO Vakcollege met de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid in huis. Van Dr.-Knippenberg College volgen leerlingen science-lessen op De Groene Campus. Ook het International Business College (IBC) van het Carolus Borromeus College is gehuisvest op De Groene Campus. Door de samenwerking met Fitland XL, Food Tech Park Brainport en het Peelnetwerk krijgen we extra mogelijkheden voor stages, projecten en allerlei leerarrangementen. Op deze manier werken we continue aan uitbreiding van een uitdagende omgeving waarin jij actief kunt leren. Het team van Helicon MBO Helmond heeft er veel zin in om jou te ondersteunen bij jouw ontwikkeling op het gebied van kennis, kunde en vakmanschap. We vinden het daarbij belangrijk dat jij en je ouder(s)/verzorger(s) maximaal betrokken zijn bij het leerproces. Daarom vragen we jullie actief deel te nemen aan de diverse activiteiten die we dit schooljaar organiseren. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan de vestigingsraad, klankbordgroepen en info- en netwerkbijeenkomsten. Op deze wijze werken we samen aan de kwaliteit maar ook aan de prettige, ondernemende en innovatieve sfeer die we willen uitstralen. Wij rekenen op jou en jij kunt op ons rekenen. Dan gaan we een mooi schooljaar tegemoet. Mede namens het team van Helicon MBO Helmond wens ik alle betrokkenen een succesvol schooljaar toe! Jan Krol Directeur

6 Voorwoord Informatie Naast deze schoolgids heb je ook een Opleidingsgids. In de Opleidingsgids staat informatie over bijvoorbeeld de opbouw van de opleiding en de begeleiding en beoordeling. Je rechten en plichten staan in het Leerlingenstatuut mbo van Helicon. En in de Onderwijs- en Examenregeling van Helicon Opleidingen staan de officiële regels rondom de inrichting en organisatie van ons onderwijs en onze examinering. We hebben ons best gedaan om de regels en regelingen eenvoudig en helder te formuleren. Als er zaken in staan die in tegenspraak zijn met de Onderwijs- en Examenregeling of het Leerlingenstatuut, dan gelden altijd die officiële regelingen. Een nieuw schooljaar op Helicon MBO Helmond, thuis op De Groene Campus MBO Helmond is gevestigd op De Groene Campus en is in de laatste jaren een begrip geworden in Zuidoost Brabant. De nieuwste opleiding is Toegepaste Biologie, deze opleiding richt zich op voeding, milieu, mens en natuur. De opleidingen zoals Wellness & Lifestyle, In- & Outdoor Design en Outdoor & Adventure, zijn niet meer weg te denken uit Helmond. Ook de van huis uit bekende opleidingen zoals Dierverzorging, Veehouderij en Tuin, Park & Landschap, gaan mede op verzoek van regionale bedrijven met hun tijd mee om nog betere medewerkers en ondernemers op te leiden voor een mooie plek op de arbeidsmarkt. Samen met de Foodopleidingen werken en leren we in een prachtige bedrijfs- en praktijkruimte. Het nieuwe Food & Fresh Lab staat klaar voor bedrijven en leerlingen. De Groene Campus is een uniek centrum waar onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar komen. Bij De Groene Campus staat groen voor innoveren, ontwikkelen, groeien en zorgen. De campus biedt een actieve, eigentijdse, eigenzinnige en inspirerende omgeving en speelt in op mogelijkheden en activiteiten in de regio. Helicon MBO Helmond is een onderdeel van De Groene Campus. Het bedrijf Triple E heeft twee laboratoria op De Groene Campus gevestigd. Hier kunnen leerlingen uitdagende projecten uitvoeren. Deze activiteiten passen uitstekend bij het al eerder op De Groene Campus gevestigde 'Knooppunt Innovatief Groen'. Het afgelopen jaar hebben we weer zeer mooie resultaten geboekt bij de examinering van het mbo. Dit jaar zal de kwaliteit van het onderwijs veel aandacht krijgen zodat we in staat zijn om heel snel verbeteringen aan te brengen. Zijn er suggesties of opmerkingen die ons hierbij kunnen helpen? Meld deze dan op school of via MijnHelicon. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de vmbo-scholen van OMO en het Jan van Brabant College worden er verschillende programma s aangeboden op De Groene Campus, zoals onder meer het Technasium en de International Businessschool. De bovenbouwleerlingen van het Vakcollege - Sport, Dienstverlening en Veiligheid volgen een deel van hun lesprogramma bij ons op school. We hopen er met zijn allen ook dit jaar een inspirerend schooljaar van te maken. We wensen je heel veel succes met je opleiding.

7 1. Over school Foto 1: Binding met bedrijfsleven Foto 2: Brede blik op je toekomst Foto 3: Welkom op De Groene Campus

8 1.1 Over Helicon Helicon Opleidingen Helicon Opleidingen is een opleidingsinstituut met vier scholen op vmbo-niveau en negen scholen op mbo-niveau. De scholen zijn te vinden in Midden- en Oost-Brabant en in Gelderland. Helicon Opleidingen verzorgt mbo-opleidingen op het gebied van natuur, milieu, dier, plant, techniek, gezondheid en voeding in BOL en BBL en van niveau 1 tot en met 4. Helicon MBO Helmond Zoveel mogelijkheden, zoveel mbo-opleidingen. Of je nu vormgever wilt worden, dierenverzorger of reisleider, op Helicon MBO Helmond kun je terecht. Want wij bieden een heel breed opleidingsaanbod. Van Food, Sport en Design tot Dier, Outdoor en Wellness. Omdat jij misschien wel standbouwer wilt worden of voorlichter, hovenier, voedingsspecialist, fitnessinstructeur, kwaliteitsmanager, veehouder of... Bekijk op helicon.nl het complete en actuele overzicht van opleidingen. Partnerscholen MBO Helmond werkt samen met andere opleidingscentra in de regio. Leerlingen van het 3e en 4e leerjaar van de opleiding vmbo SV&D (Sport, veiligheid en dienstverlening) van de OMO scholengroep krijgen les op De Groene Campus en haar omgeving. Excellente leerlingen van het Carolus Borromeus College volgen een plusprogramma onder de naam International Business College (IBC). Het ontwikkelen van Business-vaardigheden en het ontdekken van het bedrijfsleven gaat in samenwerking met De Groene Campus. Leerlingen van het Dr.- Knippenberg College die deelnemen aan het Technasium volgen science-lessen op De Groene Campus. Het Summa College werkt binnen het Centrum voor Innovatief vakmanschap (CIV) Food samen met De Groene Campus om voor de Foodsector in Zuidoost Brabant meer excellente werknemers op te leiden. Schoolgrootte Op 1 februari 2014 waren er 28 vmbo- leerlingen in opleiding. Alle leerlingen zaten in klas 4. Op deze datum waren er 619 mbo-leerlingen BOL en 126 mbo-leerlingen BBL. Ook waren er ruim 800 leerlingen in opleiding binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Gegevens Helicon MBO Helmond Scheepsboulevard 1 Postbus AC Helmond Bank T (0492) E: IBAN: NL28RABO BIC: RABONL2U helicon.nl degroenecampus.nl College van Bestuur Kooikersweg 2 Postbus CK s-hertogenbosch T (088) Voorzitter: Dhr. dr. ir. A.F. Groen Lid: Dhr. drs. Th.J.J. Koolen

9 Raad van Toezicht Stichting Helicon Opleidingen Kooikersweg 2 Postbus CK s-hertogenbosch T (088) Dhr. Ir. B. Koeckhoven, voorzitter 1.2 Missie Op onze school werken we met jongeren, afkomstig uit alle lagen van de bevolking, met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen en culturele achtergronden. Wij willen hen voorbereiden op het beroep en begeleiden bij het vormen van hun persoonlijkheid, zodat zij een eigen volwaardige plaats in de maatschappij kunnen vinden. MBO Helmond moet een duurzaam kennis-, opleidings- en ontwikkelcentrum zijn. Wij gaan voor innovatieve oplossingen. Hierbij staat het samenbrengen van leerlingen, bedrijven en overheid centraal. Wij hanteren daarvoor de volgende uitgangspunten: De school is voor en van jou en je medeleerlingen. Je hebt een reëel beeld van de maatschappij en jouw opleiding. Studeren is uitdagend en prikkelend. Je wordt aangesproken op je eigen mogelijkheden en interesses. Leren vindt zoveel mogelijk plaats in een relevante en authentieke omgeving. Je werkt veel in de praktijk, zowel binnen als buiten de school (BPV, beroepspraktijkvorming). Je levert een actieve bijdrage. Je bent voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk om te leren. Je bent gemotiveerd. Samenwerken en leren met andere leerlingen, docenten en het bedrijfsleven is een belangrijke werkvorm. De school is een veilige leef- en leeromgeving. Je respecteert anderen en ontwikkelt verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen en voor jezelf. Je krijgt op school een goede basis om aan het werk te gaan of om door te studeren. 1.3 Communicatie Docenten Docenten en andere medewerkers zijn te bereiken via . Tijdens de lunch in het restaurant pauzeren docenten en leerlingen gezamenlijk. Leren en werken doen we pas weer daarna. Spreek docenten respectvol aan. Directie of teamleider Indien een gesprek met de directeur of één van de teamleiders gewenst is, kan hiervoor telefonisch een afspraak worden gemaakt via de receptie van De Groene Campus. Onderwijsbalie Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen op de aangegeven tijden bij de onderwijsbalie op de eerste verdieping terecht voor informatie over de leerlingenadministratie en financiële administratie, verzekeringen, kinderbijslag, studiefinanciering en tegemoetkomingen. De openingstijden van de onderwijsbalie zijn: uur en uur. Mededelingen Belangrijke mededelingen worden via informatiebrieven naar je thuisadres gestuurd. Op MijnHelicon en op degroenecampus.nl lees je het laatste nieuws over MBO Helmond. Tegelijkertijd gaan we er ook vanuit dat je regelmatig je schoolmail checkt (ook tijdens blok-bpv).

10 MijnHelicon Helicon heeft een website, helicon.nl. De website wordt vooral ingezet voor informatievoorziening aan potentiële leerlingen en hun ouders. Voor leerlingen en ouders hebben we een 'interne website', mijnhelicon.nl. MijnHelicon is een portal die verschillende functies voor leerlingen bij elkaar brengt. Ze kunnen direct naar applicaties zoals hun rooster(wijzigingen) en mail. Daarnaast is er informatie te vinden zoals het Leerlingenstatuut en de Klachtenregeling. Op school komen leerlingen via het startscherm direct op MijnHelicon. Vanaf thuis kunnen ze inloggen op mijnhelicon.nl met hun inloggegevens. 1.4 Schoolleiding Vestigingsdirecteur: Jan Krol Teamleider: Bregje Verhoeven Teamleider: Geert van den Heuvel Teamleider: Marieke Bouwmeester Allen telefonisch te benaderen via (0492) Lestijden De lessen beginnen om 8.30 uur. Een lesuur duurt 60 minuten. De lunchpauze heb je afhankelijk van je lesgroep vroeg of laat. Lesgroep laat Lesgroep vroeg uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur pauze uur pauze uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur pauze uur pauze uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur pauze uur pauze uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur lesuur 8

11 1.6 Belangrijke data Lijst met belangrijke data Aan het begin van het schooljaar wordt een lijst met belangrijke data door de mentor uitgereikt. Eerste schoolweek Het introductieprogramma voor het mbo duurt 1 week. Elke opleiding kent een eigen introductieprogramma. Tijdens de introductiedagen kunnen de nieuwe leerlingen elkaar en de school leren kennen. Schooljaar verdeeld in vier perioden Het schooljaar is verdeeld in 4 perioden van 10 weken. In de laatste week is meestal een prestatieweek gepland waarin wordt afgeweken van het normale weekrooster. De 1 e -jaars hebben geen prestatieweken. 1.7 Vakanties Vakantie Data Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Studiedag docenten (geen les, wel BPV) Pasen t/m Koningsdag Meivakantie t/m Tweede Pinksterdag Zomervakantie t/m Buiten deze data verleent het management van de school geen toestemming voor verlof. Slechts bij hoge uitzondering kan een ouder/verzorger buiten deze data verlof aanvragen. De betreffende teamleider besluit in deze. Als het leerplichtige leerlingen betreft, wordt het verzoek voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 1.8 Buitenschoolse activiteiten Onze school kent naast de lesgebonden activiteiten een groot aantal niet lesgebonden activiteiten: de 'Buitenschoolse activiteiten'. Dit zijn culturele en sportieve activiteiten, die niet direct een plaats hebben in het dagelijkse onderwijs, maar wel belangrijk zijn voor je ontwikkeling. Ze bevorderen een bredere kijk op de samenleving en zijn belangrijk voor de relaties van leerlingen onderling en van leerlingen met docenten. Zoals bijvoorbeeld introductieactiviteiten, projectweken, (buitenlandse) excursies, kerstactiviteiten etc. 1.9 Boeken en leermiddelen Het aanschaffen van schoolboeken en andere leermiddelen loopt via Van Dijk Educatie. Bij Van Dijk Educatie kun je de benodigde schoolboeken kopen. Afhankelijk van de opleiding kan de rekening variëren van ongeveer 100,- tot 450,-. Aan het einde van het schooljaar is het mogelijk om boeken die je niet meer nodig hebt aan Van Dijk Educatie te verkopen. Bij Van Dijk Educatie is gespreide betaling mogelijk. De school is geen partij in de overeenkomst die leerlingen of ouder(s)/verzorger(s) met Van Dijk Educatie sluiten. MBO Helmond verzorgt de financiële afhandeling van alle verplichte studiemiddelen, die door school geleverd worden, zoals (zelf ontwikkelde) lesbundels, extra boek(en) en abonnementen.

12 1.10 Overeenkomst schoolbijdrage Voor de schoolbijdrage wordt elk jaar een overeenkomst opgesteld tussen jou en de school (of je ouders/verzorgers als je minderjarig bent). Deze overeenkomst ontvang je voor de zomervakantie, voor de start van jouw opleiding. De overeenkomst bestaat uit drie onderdelen: Onderdeel A: Wettelijk verplicht lesgeld (voor BOL-leerlingen van 18 jaar en ouder) of cursusgeld (voor BBLleerlingen van 18 jaar en ouder). Onderdeel B: Opleidingsgebonden leermiddelen, d.w.z. verplichte lesmaterialen/leermiddelen voor de opleiding, zoals boeken en licenties. Onderdeel C: Niet opleidingsgebonden kosten, d.w.z. extra voorzieningen en activiteiten. De niet opleidingsgebonden kosten bestaan uit vrijwillige onderdelen. Het gaat daarbij om extra voorzieningen en activiteiten die van belang zijn voor de verdieping van het onderwijs en die als doel hebben jouw maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om extra buitenschoolse activiteiten buiten het reguliere onderwijsprogramma om. MBO Helmond vindt het belangrijk dat bij deze activiteiten/voorzieningen alle leerlingen meedoen maar deelname is vrijwillig. Om gebruik te kunnen maken van deze extra voorzieningen en activiteiten vragen wij jou of je ouders/verzorgers om een bijdrage. Over de besteding van de gelden wordt verantwoording afgelegd aan de Ouderraad en Leerlingenraad. Uit praktisch oogpunt kan/zal dit waarschijnlijk gedelegeerd worden naar de Vestigingsouderraad en de Vestigingsleerlingenraad. De ingevulde en ondertekende overeenkomst moet je, voor de datum die op de schoolkostenovereenkomst staat, inleveren bij de onderwijsbalie. Doe je dat niet? Dan word je uitgesloten van de extra voorzieningen en activiteiten die worden betaald uit deze bijdrage. Je kunt helaas geen gebruik maken van voorzieningen waarvoor geen bijdrage betaald is. Stop je eerder met je opleiding? Dan kan de school bepaalde bedragen aan je terugbetalen na overleg met jouw teamleider Kosten van de opleiding De kosten van de opleiding zijn afhankelijk van de opleiding die de leerling volgt. Elke leerling dient hiervoor een overeenkomst te tekenen. Laptop Bij veel leeractiviteiten hebben leerlingen een computer nodig. Veel boeken zijn vervangen door het ophalen van kennis op het internet, opdrachten worden uitgewerkt op de laptop en lesmateriaal is digitaal beschikbaar. Een laptop is op MBO Helmond een opleidingsgebonden leermiddel en dus verplicht. Daar hoort ook software en een tas bij. Het is voor leerlingen van MBO Helmond een absolute noodzaak om ook thuis over een computer of laptop met internetaansluiting te beschikken. Aanschaf hard- en software Als leerling van MBO Helmond kun je bij de websites Slim.nl, CampusShop.nl en Apple Store for Education tegen een gereduceerd tarief een laptop aanschaffen, dit is echter niet verplicht en ook niet altijd goedkoper, het kan zeker lonend zijn om aanbiedingen van webwinkels of mediawinkelketens te vergelijken. Software is tegen zeer gereduceerde tarieven verkrijgbaar via Slim.nl, de webwinkel voor leerlingen in het middelbaar (beroeps)onderwijs. Alvorens te bestellen dient men een account aan te maken, kies voor Helicon Opleidingen (Nijmegen) als gevraagd wordt een onderwijsinstelling te selecteren. MBO Helmond heeft op geen manier een binding met bovenstaande winkels en is ook niet verantwoordelijk voor de dienstverlening of het beheer van aangeschafte producten.

13 Waar moet een laptop aan voldoen? Ons netwerk voldoet aan de hoogste standaarden zodat je optimaal kunt werken. Hierbij zijn ook de prestaties van de laptop van belang, vandaar dat we adviseren om bij aanschaf van een laptop uit te gaan van de volgende specificaties: Hardware: Processor: i5 of hoger RAM: 4GB of hoger Besturingssysteem: Windows 7, Windows 8 of Mac OSX Netwerkverbinding: Wi-Fi Software: Microsoft Office 2010 of hoger Adobe PDF-reader (gratis) Voor enkele opleidingen geldt beroepsspecifieke software Internetgebruik MBO Helmond gaat er van uit dat leerlingen gebruik maken van het internet in directe relatie tot de opleiding. Om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de snelheid te kunnen beoordelen en om in te kunnen spelen op de laatste ontwikkelingen wordt het gebruik van het netwerk getoetst. Misbruik van het netwerk leidt tot sancties zoals beschreven in 'Gedragscode Informatie- en communicatiesystemen'. De gedragscode is te vinden op MijnHelicon Financieel Tegemoetkoming voor ouders (voor leerlingen jonger dan 18 jaar) Ben je jonger dan 18 jaar en volg je een BOL opleiding? Dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Of je de kosten vergoed krijgt, hangt onder andere af van het inkomen van je ouders/verzorgers. Meer informatie over de voorwaarden en een aanvraagformulier staan op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), duo.nl. Je kunt de tegemoetkoming ouders voor het schooljaar uiterlijk 31 juli 2015 aanvragen. Kindgebonden budget (voor leerlingen jonger dan 18 jaar) Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Je ouders/verzorgers krijgen het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget ouders/verzorgers krijgen, hangt af van: het aantal kinderen de leeftijd van de kinderen de hoogte van het (gezamenlijke) inkomen en eventuele vermogen van de ouders/verzorgers Meer informatie over de voorwaarden staat op de website van de Belastingdienst, belastingdienst.nl. Studiefinanciering en StudentenReisProduct (voor leerlingen van 18 jaar en ouder) Ben je tussen de 18 en 30 jaar en volg je een BOL-opleiding? Dan heb je in principe recht op studiefinanciering en een StudentenReisProduct (SRP). Studiefinanciering en een SRP krijg je niet automatisch. Dit moet je zelf uiterlijk drie maanden voor je er recht op hebt, aanvragen via Mijn Duo (duo.nl) of met het 'Aanvraagformulier studiefinanciering'. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de Regiokantoren van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Prestatiebeurs voor niveau 3 en 4 Leerlingen die studiefinanciering ontvangen voor een mbo opleiding niveau 3 of 4 moeten hun opleiding afsluiten met een diploma niveau 3 of 4 (prestatiebeurs). Dan wordt de studiefinanciering omgezet in een gift. Stop je met de opleiding zonder dat je een diploma behaalt? Of ga je van school met een niveau 1 of 2 diploma? Dan moet je de ontvangen studiefinanciering terugbetalen aan DUO. Ook moet je dan een bedrag terugbetalen aan DUO voor elke maand dat je je SRP in het bezit hebt gehad (ook als je deze nooit hebt opgehaald). Voor de meeste niveau 3 en niveau 4 opleidingen krijg je maximaal 4 jaar beurs. Daarna kun je nog 3 jaar lenen en reizen met je StudentenReisProduct.

14 Je beurs is een voorlopige lening. Die voorlopige lening wordt pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. Hoeveel beurs wordt omgezet in een gift, is afhankelijk van de waarde van je diploma. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je StudentenReisProduct. Alleen je aanvullende beurs over de eerste 5 maanden mag je altijd houden. Zie voor meer informatie: duo.nl. Studiefinanciering voor niveau 1 en 2 Voor leerlingen die staan ingeschreven voor een niveau 1 of 2 opleiding geldt de prestatiebeurs niet. Je hoeft je studiefinanciering dus niet terug te betalen als je geen diploma behaalt. Voor niveau 1 en 2 opleidingen krijg je studiefinanciering zolang je staat ingeschreven en voldoende aanwezig bent. StudentenReisProduct (SRP) Heb je recht op studiefinanciering en ontvang je geen vergoeding OV-buitenland? Dan mag je met je SRP (week- of weekendabonnement) gratis of met korting reizen in het openbaar vervoer in Nederland. Om gebruik te kunnen maken van je SRP, laad je het op een persoonlijke OV-chipkaart. Het SRP is persoonsgebonden en is daarom alleen geschikt voor een persoonlijke OV-chipkaart. Dit is een OV-chipkaart met jouw geboortedatum, naam en pasfoto. Je persoonlijke OV-chipkaart mét het SRP is je geldige vervoerbewijs. Vanaf de ingangsdatum van je studiefinanciering kun je er mee reizen in heel Nederland. Stichting Leergeld Helmond Helmond is een van de 60 gemeentes in Nederland waar Stichting Leergeld actief is. Leergeld heeft als doel: 'alle kinderen mogen meedoen', óók kinderen van ouders met een laag tot zeer laag inkomen. Leergeld doet dat omdat elk kind, tussen de 4 en 18 jaar, het recht heeft deel te nemen aan activiteiten buiten schooltijd. Hoe doet Leergeld dat dan? Door financiële ondersteuning aan ouders voor deelname aan allerlei sportieve, recreatieve en sociale activiteiten van hun kinderen in de genoemde leeftijd. Dat kan zijn gehele of gedeeltelijke vergoeding van werkweken, excursies, schoolkampen en schoolreisjes. Ook financiële hulp voor een computer of een fiets. Op school zijn folders van Leergeld verkrijgbaar. Lesgeld en cursusgeld Wettelijk lesgeld voor voltijdopleidingen Ben je op 31 juli 2014 achttien jaar of ouder én sta je op 1 oktober 2014 ingeschreven voor een BOLopleiding? Dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen aan het Ministerie van Onderwijs. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) int het lesgeld voor het ministerie. Voor komend schooljaar heeft de overheid het lesgeld vastgesteld op 1.118,-. Besluit je vóór 1 oktober om van school te gaan en ga je geen andere opleiding volgen? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Je moet je dan wel voor 1 oktober uit laten schrijven bij de onderwijsbalie van school. Leerlingen van 16 en 17 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Wettelijk cursusgeld voor deeltijdopleidingen Ben je op 31 juli 2014 achttien jaar of ouder én sta je op 1 oktober 2014 ingeschreven voor een deeltijdopleiding (BBL of deeltijd BOL)? Dan ben je wettelijk verplicht cursusgeld te betalen aan het Ministerie van Onderwijs. De school int het cursusgeld voor het ministerie. Voor komend schooljaar heeft de overheid het cursusgeld vastgesteld op 232,- voor niveau 1 en 2 en 563,- voor niveau 3 en 4. Besluit je vóór 1 oktober om van school te gaan en ga je geen andere opleiding volgen? Dan hoef je geen cursusgeld te betalen. Je moet je dan wel voor 1 oktober uit laten schrijven. Leerlingen van 16 en 17 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen Verzekeringen Ongevallenverzekering Deze verzekering keert uit bij overlijden en blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval en daarbij gelden de volgende bedragen: 5.000,- bij overlijden ,- maximaal bij blijvende invaliditeit 250,- maximaal per element voor kosten van tandheelkundige hulp*

15 * Deze bedragen gelden als aanvulling op de eigen ziektekostenverzekering (of die van de ouders/verzorgers). De verzekering is van kracht tijdens: schooltijd het gaan naar en komen van school door de school georganiseerde activiteiten, zoals excursies en introductiedagen (ook naar het buitenland) voor stagiairs geldt gedurende de duur van de BPV een 24-uursverzekering, ook in het buitenland voorstages Het is mogelijk de ongevallenverzekering uit te breiden naar een 24-uursverzekering. Hiervoor gelden dan niet de verzekerde bedragen, zoals die hierboven zijn genoemd, maar die van de normale standaard schoolongevallenverzekering. Wil je zo n verzekering afsluiten? Dan kun je contact opnemen met de Rabobank in je woonplaats of met je eigen tussenpersoon. Aansprakelijkheidsverzekering Door ons doen en laten kunnen anderen schade lijden. Die ander zal daarbij schadevergoeding vragen aan de veroorzaker. Is de veroorzaker volgens de geldende regels en wetten aansprakelijk? Dan zal hij de schade ook moeten vergoeden. Er zijn situaties waarbij de school aansprakelijk is voor schade die leerlingen aan anderen toebrengen. De school heeft hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een maximum van ,- per gebeurtenis. De verzekering dekt alleen aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat binnen Europa heeft plaatsgevonden. Buiten Europa is wel meeverzekerd de aansprakelijkheid van stagiairs voor schade welke is ontstaan en/of verband houdt met het uitvoeren van de BPV. Schade aan BPV-bedrijven Een bijzonder risico, dat niet via de gezinsaansprakelijkheidsverzekering is verzekerd, is de aansprakelijkheid voor schade die je tijdens je BPV-periode, tijdens praktijklessen of tijdens een bedrijfsoriëntatie toebrengt aan zaken van het BPV-bedrijf. De school heeft voor iedere leerling een verzekering afgesloten voor die situaties waarbij je niet aansprakelijk bent (volgens die rechtsregels), maar wel een fout hebt gemaakt waardoor het BPV-bedrijf schade heeft. Per schadegeval is het eigen risico 225,- voor de leerling en 225,- euro voor het BPV-bedrijf. Voor dit eigen risico is een solidariteitsfonds in het leven geroepen. Dit betekent dat de leerling voor 5,- euro het eigen risico kan afkopen. Er is maximaal een bedrag van ,- per gebeurtenis en maximaal ,- per jaar verzekerd. Deze BPV-verzekering geldt niet voor leerlingen die BPV doen op het bedrijf van hun ouders/verzorgers of voor leerlingen met een arbeidsovereenkomst (BBL). BPV buiten Europa De verzekering voor het BPV risico geldt standaard alleen voor bedrijven binnen Europa. Voor BPV buiten Europa moet een aparte verzekering worden afgesloten anders wordt de BPV (stage) niet goedgekeurd door Helicon Opleidingen. De voorwaarden en premies daarvoor zijn bij het BPV-bureau bekend. Voor bepaalde BPV-bedrijven buiten Europa is het eigen risico 1.500,- per schadegeval (veehouderijbedrijven, paardenhouderijbedrijven, maneges, paardensport, akkerbouw- en (glas)tuinbouwbedrijven en loonbedrijven). De helft van het eigen risico is voor rekening van de leerling en de helft voor rekening van het BPV-bedrijf. Ook dit eigen risico kan door de leerling worden afgekocht door betaling van 5,-. Schade aan schooleigendommen door leerlingen veroorzaakt Breuk van glas of beschadiging van andere schooleigendommen komt wel eens voor en daarvoor heeft Helicon Opleidingen de volgende regeling getroffen. Beschadig of breek je iets met opzet? Dan verhalen wij de schade op jou of je ouders/verzorgers en krijg je van school een brief (of je ouders/verzorgers als je minderjarig bent). Na verloop van tijd wordt de rekening gestuurd. Jij of je ouders/verzorgers kunnen de rekening indienen bij de WA-verzekering.

16 1.14 Medezeggenschap Zowel Heliconbreed als op de vestigingen is de medezeggenschap geregeld voor personeel, ouders/verzorgers en leerlingen (vmbo en mbo). Heliconbreed Ondernemingsraad (OR) De Ondernemingsraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van het personeel. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. De OR voert overleg met het College van Bestuur over personele, organisatorische en onderwijskundige zaken binnen Helicon Opleidingen. Per vestiging heeft de OR een onderdeelcommissie (OC). Deze commissie bespreekt met de directeur van haar vestiging personele zaken die betrekking hebben op de vestiging. Verder heeft de OC minimaal één maal per jaar gezamenlijk overleg met de vestigingsouderraad (VOUR) en de directeur. Ouderraad (OUR) De Heliconbrede ouderraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van leerlingen uit het vmbo en het mbo. De OUR voert overleg met het College van Bestuur over organisatorische en onderwijskundige zaken binnen Helicon Opleidingen. Bijna elke vestiging heeft een vertegenwoordiger van de ouders/verzorgers in de OUR afgevaardigd. De meeste vestigingen hebben een vestigingsouderraad (VOUR). Deze raad bespreekt minimaal één maal per jaar met de directeur, de onderdeelcommissie (OC) en eventueel de leerlingenraad van de vestiging zaken die betrekking hebben op de eigen vestiging. De ouderraad heeft verschillende bevoegdheden. Zo heeft de raad instemmingsrecht ten aanzien van de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, de wijze waarop informatie wordt gegeven over de inhoud, planning en uitvoering van de examens en het onderwijs, de vaststelling van het schoolplan, de onderwijs- en examenregeling en het Leerlingenstatuut. De OUR heeft adviesrecht onder meer over het beleid betreffende schoolkosten, buitenlandse activiteiten, schoolgids en vaststelling onderwijsplanning. Leerlingenraad (LR) De leerlingenraad, vaak ook deelnemersraad genoemd, bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van leerlingen uit het mbo. De LR voert overleg met het College van Bestuur over organisatorische en onderwijskundige zaken binnen Helicon Opleidingen. Bijna elke mbo-vestiging heeft een vertegenwoordiger van de leerlingen in de LR afgevaardigd. De meeste vestigingen hebben een eigen leerlingenraad (VLR). Deze raad bespreekt minimaal één maal per jaar met de directeur zaken die betrekking hebben op de eigen vestiging. Dat gebeurt soms ook samen met de vestigingsouderraad en de onderdeelcommissie (OC) van de vestiging. De leerlingenraad heeft verschillende bevoegdheden. Zo heeft de raad instemmingsrecht ten aanzien van de beroeps- en klachtenregeling voor leerlingen, het beleid met betrekking tot toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen en de besteding van stagefondsen. De LR heeft adviesrecht onder meer over werkomstandigheden en voorzieningen voor leerlingen binnen de instelling en het beleid met betrekking tot intake- en assessmentprocedures. Platform Medezeggenschap (PM) De Ondernemingsraad, de ouderraad en de leerlingenraad van Helicon Opleidingen hebben ervoor gekozen om een aantal keren per jaar gezamenlijk te vergaderen, meestal ook samen met het College van Bestuur. Op die bijeenkomsten worden vooral financiële en onderwijskundige zaken besproken die voor alle medezeggenschapsorganen van belang zijn. Te denken valt hierbij aan onderwijs- en examenregelingen, de begroting en de jaarrekening.

17 Medezeggenschap bij MBO Helmond Onderdeelcommissie (OC) De Onderdeelcommissie van de OR, bestaande uit personeelsleden, overlegt op een vestiging namens de ondernemingsraad met de directeur over personele zaken die de vestiging betreffen. Vestigingsouderraad (VOUR) De vestigingsouderraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van leerlingen. De VOUR voert overleg over organisatorische en onderwijskundige zaken van de eigen school. De onderdeelcommissie (OC), de vestigingsouderraad (VOUR) en de leerlingenraad (VLR) hebben minimaal één maal per jaar gezamenlijk overleg met de directeur. De onderdeelcommissie (OC), de vestigingsouderraad (VOUR) en de vestigingsleerlingenraad hebben ook gezamenlijk overleg als vestigingsraad. Contactgegevens Heliconbrede Ondernemingsraad (OR) Kooikersweg 2, Postbus 2411, 5202 CK 's-hertogenbosch T (088) Voorzitter: Dhr. C. van Erp Contactpersoon MBO Helmond: Dhr. C. van Erp Vestigingsouderraad (VOUR) Secretariaat: Evelien Karel (0492) Voorzieningen Mediatheek De mediatheek kan door iedereen gebruikt worden voor het raadplegen van naslagwerk. Ook het maken van huiswerk tijdens tussenuren is hier mogelijk. In de mediatheek behoort het rustig te zijn. Ook is het niet de bedoeling dat materiaal uit de mediatheek wordt meegenomen. Iedereen wordt vriendelijk verzocht de gebruikte zaken weer netjes op de bestemde plaats terug te leggen zodat het overzichtelijk blijft. Internet en ICT Je kunt altijd en op alle plaatsen waar internet beschikbaar is, gebruikmaken van MijnHelicon, Vibe en Groupwise (persoonlijke ). Vibe is een onderwijsnetwerk waar jij gebruik van kunt maken en waarop je ook je eigen opslagruimte krijgt. Daarnaast is het een elektronische leeromgeving waarin je kunt samenwerken met medeleerlingen en lesmaterialen uit een leermiddelenbank kunt halen. Op school kun je printen, scannen en kopiëren. Hiervoor moet je gebruik maken van de leerlingenpas. Edictis Helicon werkt met de administratiesystemen Edictis en Untis. Via MijnHelicon vind je informatie over cijfers, roosters, en de aan- en afwezigheid via de applicaties Dp en Ro. Restaurant Ons restaurant 'De Vork' is de plaats waar we kunnen pauzeren en waar eten en drinken verkrijgbaar is. Omdat het een gezellige ruimte is waar onze leerlingen en collega s, maar ook onze gasten vertoeven, wordt van iedereen verwacht dat het restaurant netjes achtergelaten wordt.

18 Locker Je kunt een locker huren. In de locker kunnen waardevolle spullen in worden opgeborgen en ook jassen e.d. kunnen hierin. In de klas heb je alleen de nodige leerspullen bij je, de rest berg je veilig op in de locker. De conciërge mag op verzoek van de schoolleiding elke locker openen. Indien mogelijk gebeurt dit in het bijzijn van de leerling. Een locker wordt voor de periode van 1 jaar gehuurd onder de volgende voorwaarden: De huur is per schooljaar 10,- en de borgsom voor de sleutel is 15,-. Bij aanschaf van de locker moet je 25,- contant meenemen. Elk schooljaar daaropvolgend ontvang je een factuur voor de huur. Je betaalt eenmalig voor aanvang van het schooljaar de borg voor de sleutel. Bij inlevering van de sleutel krijg je de borg terugbetaalt. Bij verlies van de sleutel krijg je de borg niet terug en moet je opnieuw borg betalen voor de nieuwe sleutel. Je wordt aan het einde van het schooljaar tijdig geïnformeerd over de data wanneer de huur van de locker voortgezet/beëindigd kan worden. Bij het niet tijdig voortzetten/beëindigen van de huur wordt de locker uit de verhuur genomen. De dan nog verschuldigde huur moet worden betaald. Als de huur niet tijdig wordt betaald, houdt de school zich het recht voor de locker te ontruimen. De borg wordt in dat geval niet terugbetaald. Leerlingenpas Je krijgt een leerlingenpas (digitale chipkaart). Je bent verplicht de leerlingenpas altijd bij je te hebben en bent zelf verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van de pas. Naast de functie van identificatiebewijs, dient de leerlingenpas als betaalmiddel voor (bijna) alle geldhandelingen die je binnen MBO Helmond kan verrichten, zoals bij de uitgiftebalie in het restaurant, kopieer- en printmachines. De pas werkt met 2 verschillende geldstromen, er is ruimte voor een bedrag om te gebruiken in het restaurant en een bedrag speciaal voor kopieer- en printkosten. Op de leerlingenpas worden een foto en de persoonlijke identificatiegegevens zoals naam en nummer geprint. Vanaf 1 april 2014 heeft de school nieuwe printers en kopieermachines en een nieuw pasjessysteem. Het nieuwe pasjessysteem is op een belangrijk deel gewijzigd ten opzichte van het oude systeem. Kon je voorheen met contant geld de pasjes laten opwaarderen bij de onderwijsbalie, nu kan dat alleen nog maar via IDEAL en PayPal. Hoe gaat dit in zijn werk? 1. Ga naar mijnhelicon.nl en log in met je gegevens. 2. Ga naar de knop Ow. 3. Kies het product: keuze uit opwaardeer tegoeden ( 3, 5, 10, 15 en 20 voor kopiëren en printen). Let op: Het tegoed blijft geldig zolang je een account hebt bij Helicon. Tegoeden op de pas kunt je niet laten uitbetalen/terugvragen. Houd hier rekening mee! Alle handelingen worden centraal geregistreerd. Ben je je pas kwijt? Meld dit dan direct bij de Back Office (zie volgende subparagraaf), dan wordt de pas geblokkeerd. Er kunnen dan geen uitgaven met de pas worden gedaan en het saldo wordt overgeheveld naar een nieuwe pas. Wel kost een vervangende pas 7,50. De nieuwe leerlingenpas is binnen twee weken gereed. Mocht je onverhoopt geen mogelijkheden voor IDEAL/PayPal hebben, dan kun je contact opnemen met de Back Office (zie volgende subparagraaf).

19 Back Office Zuid De financiële en leerlingenadministratie van MBO Helmond, NHB Deurne en (V)MBO Eindhoven werken vanuit één backoffice: de Back Office Zuid in Helmond. Heb je een vraag voor de financiële of leerlingenadministratie? Zoals over het opwaarderen van je leerlingenpas, verzekeringen, kinderbijslag, studiefinanciering en tegemoetkomingen of informatie over de leerlingenadministratie? Dan kun je daarvoor terecht bij de onderwijsbalie (Front Office) van MBO Helmond op de eerste verdieping. De openingstijden van de onderwijsbalie: uur. Je kunt je vraag ook per mail stellen aan Vermeld in het onderwerp van je mail je naam, klas en LA (als je een vraag hebt voor de leerlingenadministratie) of FA (als je een vraag hebt voor de financiële administratie). Back Office Zuid is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0492) Kennisloket Het Kennisloket is dé plek binnen De Groene Campus waar opdrachtgevers en leerlingen elkaar kunnen vinden. Door het intensieve contact met de praktijk houden we het onderwijs actueel en kan er ingespeeld worden op veranderingen in de samenleving. Afhankelijk van de vraag en het onderwerp worden leerlingen, docenten, onderzoekers en andere gespecialiseerde partners uit het netwerk ingezet. Contactpersoon: Frank Jacobs.

20 2. Onderwijs en examen Foto 4: Leerlingen met Green Experience naar Thailand Foto 5: Minionderneming Foto 5: Skikamp Foto 7: Praktijkles Food

Schoolgids MBO Helmond 2014-2015

Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 Schoolgids Helicon MBO Helmond 2014-2015 1 Inhoud Welkom... 4 Voorwoord... 5 1. Over school... 6 1.1 Over Helicon... 7 1.2 Missie... 8 1.3 Communicatie... 8 1.4 Schoolleiding...

Nadere informatie

Schoolgids MBO Nijmegen 2014-2015

Schoolgids MBO Nijmegen 2014-2015 Schoolgids MBO Nijmegen 2014-2015 Schoolgids Helicon MBO Nijmegen 2014-2015 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Over school... 5 1.1 Over Helicon... 6 1.2 Missie... 7 1.3 Accenten schoolbeleid... 7 1.4 Communicatie...

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Da Vinci College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Servicedocument. De 850-urennorm. Extra

Servicedocument. De 850-urennorm. Extra Servicedocument De 850-urennorm Extra Titel : Servicedocument De 850-urennorm Auteur(s) : Heleen Beurskens MBO Raad : Henrica van Erpweg 2 Postbus 196 3730 AD De Bilt T: 030 221 98 11 E: info@mboraad.nl

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

INFORMATIE-AVOND KLAS 3 EN KLAS 4

INFORMATIE-AVOND KLAS 3 EN KLAS 4 INFORMATIE-AVOND KLAS 3 EN KLAS 4 NIEUWE DIRECTEUR Hans Schapenk Rector OMO Scholengroep Helmond Dr.-Knippenbergcollege Carolus Borromeus College Vakcollege Helmond Directeur Vakcollege sinds februari

Nadere informatie

2. Schoolkosten MBO Amersfoort.. 3 2.1 De factuur voor schoolkosten.. 3 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3

2. Schoolkosten MBO Amersfoort.. 3 2.1 De factuur voor schoolkosten.. 3 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3 Financieel Reglement MBO Amersfoort 2014-2015 Colofon Uitgave Kenmerk Afkomstig van : MBO Amersfoort : MBOA-15-447 : Afdeling Financiën INHOUD 1. Wettelijk les- en cursusgeld*.... 2 1.1 Wettelijk lesgeld

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

MBO 2015-2016 SCHOOLGIDS. versiedatum: 24-08-'15. Schoolgids mbo 2015-2016 (inclusief Leerlingenstatuut mbo) 1

MBO 2015-2016 SCHOOLGIDS. versiedatum: 24-08-'15. Schoolgids mbo 2015-2016 (inclusief Leerlingenstatuut mbo) 1 MBO 2015-2016 SCHOOLGIDS versiedatum: 24-08-'15 Schoolgids mbo 2015-2016 (inclusief Leerlingenstatuut mbo) 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Over ons onderwijs... 5 1.1 Dit is Helicon... 6 1.2 Lestijden en lesrooster...

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2013-2014

Regeling studentengelden 2013-2014 2013-2014 Versie Datum Omschrijving Door 1.1 09-07-2013 Definitief vastgesteld Directeur Financiën Pagina: 2 van 15 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Wettelijk lesgeld of cursusgeld 5 1.2. Vrijstelling lesgeld

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Regeling studentengelden MBO

Regeling studentengelden MBO Regeling studentengelden MBO Schooljaar 2016-2017 Deze regeling studentengelden is van toepassing op: - studenten van het Summa College die gedurende het schooljaar 2016-2017 een MBO opleiding volgen -

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Handboek Student & Financiën

Handboek Student & Financiën Handboek Student & Financiën Colofon Uitgave: vs. 1.0 Vastgesteld door het College van Bestuur op: Instemming Studentenraad: Opgesteld door: Kenmerk: Inhoud Inleiding... 3 1. Studiefinanciering... 4 1.1

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland 1 Je gegevens Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1 Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging. Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2014-2015. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2014-2015. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement MBO 2014-2015 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO VAVO College is onderdeel van 2 Alsnog je HAVO- of VWO-diploma halen? Bij het VAVO College Helmond kan dat! Ook kun je certificaten op HAVOof VWO-niveau behalen.

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

FINANCIËN SCHOOLBOEKEN, BORG EN BETALING

FINANCIËN SCHOOLBOEKEN, BORG EN BETALING FINANCIËN De bekostiging van de school is niet afhankelijk van sponsoring en donaties. Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. Wij doen dan

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.329 Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 Zoeken in dit bericht. Door

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

_vavo egiocollegeopleidingen

_vavo egiocollegeopleidingen _vavo egiocollegeopleidingen In één jaar je havo- of vwo-diploma Studeren in je eigen tempo Open huis 16 maart en 8 juni 2016 vanaf 18 uur zie www.regiocollege.nl Zaandam Purmerend» Havo 5_p4» Vwo 6_p7

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland 1 Je gegevens Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

Leidinggevende travel & hospitality (Toerisme)

Leidinggevende travel & hospitality (Toerisme) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Leidinggevende travel & hospitality (Toerisme) Studierichting Toerisme Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor studenten van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Da Vinci College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties worden voldaan.

De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties worden voldaan. Kostenoverzicht 2016-2017 niveau 2 eerste leerjaar Sport & Bewegen De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties worden voldaan.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Leren en werken voor je toekomst

Leren en werken voor je toekomst ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL minigids_altra NOORD_ZUIDOOST.indd 1 09-08-16 10:40 Beste leerling, welkom bij Altra College! We zijn blij dat je er bent. Bij

Nadere informatie

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt.

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt. ouder(s) en / of verzorger(s) van onze leerlingen, Aan de In deze Nieuwsbrief verstrekken wij u zakelijke informatie, onder andere op financieel gebied. De schoolgids 2012-2013 krijgt uw kind bij de start

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Student & Financiën. Student & financiën MBO Utrecht versie 10 30 september 2013 Pagina 1

Student & Financiën. Student & financiën MBO Utrecht versie 10 30 september 2013 Pagina 1 Student & Financiën Student & financiën MBO Utrecht versie 10 30 september 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave. 1. Schoolkosten bij MBO Utrecht 3 2. Wettelijk les- en cursusgeld 2013-2014 4 3. Opleiding gebonden

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2013-2014 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Als sociaal maatschappelijk begeleider bevorder je de zelfstandigheid van mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Dit doe je door ze advies en informatie

Nadere informatie

School voor Bouwtechniek

School voor Bouwtechniek infovoor ouders verzorgers School voor Bouwtechniek welkom bij de School voor Bouwtechniek Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij ons heeft,

Nadere informatie

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Voor wie? Sinds 1 januari 2017 is het studentenreisproduct er ook voor mbo ers die nog geen 18 jaar zijn. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum Welkom op DALTON HET GROENE LYCEUM Wie zijn WIJ? Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past Dalton Het Groene Lyceum

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen.

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 Geldermalsen, 17 juni 2015 Betreft : belangrijke informatie voor schooljaar 2015-2016 Kenmerk : 15.333/bri-oud/VLI/ksl-sol Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Regeling school- en bijkomende opleidingskosten

Regeling school- en bijkomende opleidingskosten Regeling school- en bijkomende opleidingskosten Artikel 1 Categorieën 1. De regeling schoolkosten en bijkomende opleidingskosten is een uitwerking van art. 1.2. van het Financieel Reglement. 2. De kosten

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Commerciële Dienstverlening welkom bij de School voor Commerciële Dienstverlening Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

Zelfstandig medewerker travel & hospitality Toerisme

Zelfstandig medewerker travel & hospitality Toerisme Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zelfstandig medewerker travel & hospitality (Toerisme) Studierichting Toerisme Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg

Nadere informatie

Financieel Reglement MBO Amersfoort

Financieel Reglement MBO Amersfoort Financieel Reglement 2013 INHOUD Financieel Reglement Schooljaar 2013 2014 INHOUD... 1 1. Wettelijk les- en cursusgeld*... 2 1.1 Wettelijk lesgeld Beroepsopleidende leerweg (BOL) (DUO int deze bedragen)....

Nadere informatie

Kennismaking ouders 19 september 2016

Kennismaking ouders 19 september 2016 Kennismaking ouders 19 september 2016 Hartelijk welkom Mentor klas.: Naam Mentor (afkorting) Bereikbaarheid Stuur een e-mail naar @sondervick.nl Ik kijk hier dagelijks op en zal proberen zo snel mogelijk

Nadere informatie

Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016

Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016 Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016 De informatie in dit reglement is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Aan de inhoud van dit reglement kunt u geen rechten ontlenen. Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

School voor Onderwijs en Kinderopvang

School voor Onderwijs en Kinderopvang infovoor ouders verzorgers School voor Onderwijs en Kinderopvang welkom bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg)

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Studierichting Entreeopleidingen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

Student & Financiën 2014-2015

Student & Financiën 2014-2015 Student & Financiën 2014-2015 Colofon Uitgave : 5 december 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 9 januari 2015 Instemming Studentenraad : 9 januari 2015 Kenmerk : U15.00055-DE99 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Voor wie? Vanaf 1 januari 2017 is het studentenreisproduct er ook voor mbo ers die nog geen 18 jaar zijn. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

_vavo egiocollegeopleidingen

_vavo egiocollegeopleidingen _vavo egiocollegeopleidingen In één jaar je havo- of vwo-diploma Studeren in je eigen tempo Open huis 22 maart 2017 van 18.00-20.00 uur zie www.regiocollege.nl Zaandam Purmerend 2017-2018» Havo 5_p4» Vwo

Nadere informatie

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen welkom op DE open DaG locatie GrolscH veste ENscHEDE maandag 26 januari 2015 15-21 uur Bij het ROC van Twente ben je aan het juiste adres voor een beroepsopleiding. We helpen je graag bij het maken van

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015 Brochure Financiële Zaken Schooljaar 2014-2015 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties: Zuid West College Wateringse Veld College

Nadere informatie

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.323 Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2012 Sommige beroepsopleidingen kun je volledig in het buitenland

Nadere informatie

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen infovoor ouders verzorgers School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school.

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement MBO 2016-2017 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel Reglement 2015-2016

Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg Informatieboekje over de start augustus 2016 BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage BIJLAGE 1 Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage 2016-2017 PARTIJEN 1) het bevoegd gezag van het Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed School, gevestigd te Maastricht, vertegenwoordigd door mevr.

Nadere informatie

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs Informatieboekje voor de start van het cursusjaar 2017-2018 voor studenten Laboratoriumonderwijs INHOUD: pagina 1. Informatie voor alle 1 e jaars studenten 2 Start 2 Boeken- en leermiddelenpakket 2 Laptop

Nadere informatie