Concept Schoolgids MBO Helmond CONCEPT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT"

Transcriptie

1 Concept Schoolgids MBO Helmond

2 Inhoud Welkom... 5 Voorwoord Over school Over Helicon Missie Communicatie Schoolleiding Lestijden Belangrijke data Vakanties Buitenschoolse activiteiten Boeken en leermiddelen Overeenkomst schoolbijdrage Kosten van de opleiding Financieel Verzekeringen Medezeggenschap Voorzieningen Onderwijs en examen Leren op MBO Helmond Portfolio Voortgang Opleidingsgids Beroepspraktijkvorming (BPV) Internationalisering Kwaliteitszorg Onderwijstijd Stoppen, verlengen of overstappen naar een andere opleiding... 26

3 3. Begeleiding Begeleiding bij het leren Sociale veiligheid en pesten Persoonlijke begeleiding Begeleiding bij verzuim Begeleiding bij BPV Ouderbetrokkenheid Afspraken, richtlijnen en regels Leerlingenstatuut Hoe te handelen bij Huisregels van de school Onderwijs-, praktijk- en stageovereenkomst Aanwezigheidsregistratie Plagiaat Bezwaar gebruik foto- en beeldmateriaal Omgaan met klachten Bijlage: Namen en functies medewerkers Wat te doen bij Colofon Deze schoolgids is een eenmalige uitgave aan het begin van het schooljaar (versie '14).

4 De informatie is ook te vinden op MijnHelicon (www.mijnhelicon.nl). Op MijnHelicon wordt de informatie tijdens het schooljaar bijgewerkt als het nodig is.

5 Welkom Beste leerling, Welkom in het nieuwe schooljaar bij Helicon MBO Helmond op De Groene Campus. Al meer dan 1000 leerlingen gingen jou voor op De Groene Campus. Daar zijn we samen trots op. Wij bieden jou de mogelijkheid om tijdens je opleiding op veel manieren kennis te maken met jouw toekomstige werkveld. Op de eerste plaats bieden we stage-mogelijkheden bij vele bedrijven. Daarnaast tref je in en om De Groene Campus verschillende labs en bedrijven aan. Dichtbij bieden zij praktijkopdrachten en projecten, maar ook bieden de bedrijven ruimte voor Beroeps Praktijk Vorming (BPV) en kansen voor leerlingen die graag actief en onderzoekend bezig zijn. Voor het tweede jaar hebben we OMO Vakcollege met de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid in huis. Van Dr.-Knippenberg College volgen leerlingen science-lessen op De Groene Campus. Ook het International Business College (IBC) van het Carolus Borromeus College is gehuisvest op De Groene Campus. Door de samenwerking met Fitland XL, Food Tech Park Brainport en het Peelnetwerk krijgen we extra mogelijkheden voor stages, projecten en allerlei leerarrangementen. Op deze manier werken we continue aan uitbreiding van een uitdagende omgeving waarin jij actief kunt leren. Het team van Helicon MBO Helmond heeft er veel zin in om jou te ondersteunen bij jouw ontwikkeling op het gebied van kennis, kunde en vakmanschap. We vinden het daarbij belangrijk dat jij en je ouder(s)/verzorger(s) maximaal betrokken zijn bij het leerproces. Daarom vragen we jullie actief deel te nemen aan de diverse activiteiten die we dit schooljaar organiseren. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan de vestigingsraad, klankbordgroepen en info- en netwerkbijeenkomsten. Op deze wijze werken we samen aan de kwaliteit maar ook aan de prettige, ondernemende en innovatieve sfeer die we willen uitstralen. Wij rekenen op jou en jij kunt op ons rekenen. Dan gaan we een mooi schooljaar tegemoet. Mede namens het team van Helicon MBO Helmond wens ik alle betrokkenen een succesvol schooljaar toe! Jan Krol Directeur

6 Voorwoord Informatie Naast deze schoolgids heb je ook een Opleidingsgids. In de Opleidingsgids staat informatie over bijvoorbeeld de opbouw van de opleiding en de begeleiding en beoordeling. Je rechten en plichten staan in het Leerlingenstatuut mbo van Helicon. En in de Onderwijs- en Examenregeling van Helicon Opleidingen staan de officiële regels rondom de inrichting en organisatie van ons onderwijs en onze examinering. We hebben ons best gedaan om de regels en regelingen eenvoudig en helder te formuleren. Als er zaken in staan die in tegenspraak zijn met de Onderwijs- en Examenregeling of het Leerlingenstatuut, dan gelden altijd die officiële regelingen. Een nieuw schooljaar op Helicon MBO Helmond, thuis op De Groene Campus MBO Helmond is gevestigd op De Groene Campus en is in de laatste jaren een begrip geworden in Zuidoost Brabant. De nieuwste opleiding is Toegepaste Biologie, deze opleiding richt zich op voeding, milieu, mens en natuur. De opleidingen zoals Wellness & Lifestyle, In- & Outdoor Design en Outdoor & Adventure, zijn niet meer weg te denken uit Helmond. Ook de van huis uit bekende opleidingen zoals Dierverzorging, Veehouderij en Tuin, Park & Landschap, gaan mede op verzoek van regionale bedrijven met hun tijd mee om nog betere medewerkers en ondernemers op te leiden voor een mooie plek op de arbeidsmarkt. Samen met de Foodopleidingen werken en leren we in een prachtige bedrijfs- en praktijkruimte. Het nieuwe Food & Fresh Lab staat klaar voor bedrijven en leerlingen. De Groene Campus is een uniek centrum waar onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar komen. Bij De Groene Campus staat groen voor innoveren, ontwikkelen, groeien en zorgen. De campus biedt een actieve, eigentijdse, eigenzinnige en inspirerende omgeving en speelt in op mogelijkheden en activiteiten in de regio. Helicon MBO Helmond is een onderdeel van De Groene Campus. Het bedrijf Triple E heeft twee laboratoria op De Groene Campus gevestigd. Hier kunnen leerlingen uitdagende projecten uitvoeren. Deze activiteiten passen uitstekend bij het al eerder op De Groene Campus gevestigde 'Knooppunt Innovatief Groen'. Het afgelopen jaar hebben we weer zeer mooie resultaten geboekt bij de examinering van het mbo. Dit jaar zal de kwaliteit van het onderwijs veel aandacht krijgen zodat we in staat zijn om heel snel verbeteringen aan te brengen. Zijn er suggesties of opmerkingen die ons hierbij kunnen helpen? Meld deze dan op school of via MijnHelicon. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de vmbo-scholen van OMO en het Jan van Brabant College worden er verschillende programma s aangeboden op De Groene Campus, zoals onder meer het Technasium en de International Businessschool. De bovenbouwleerlingen van het Vakcollege - Sport, Dienstverlening en Veiligheid volgen een deel van hun lesprogramma bij ons op school. We hopen er met zijn allen ook dit jaar een inspirerend schooljaar van te maken. We wensen je heel veel succes met je opleiding.

7 1. Over school Foto 1: Binding met bedrijfsleven Foto 2: Brede blik op je toekomst Foto 3: Welkom op De Groene Campus

8 1.1 Over Helicon Helicon Opleidingen Helicon Opleidingen is een opleidingsinstituut met vier scholen op vmbo-niveau en negen scholen op mbo-niveau. De scholen zijn te vinden in Midden- en Oost-Brabant en in Gelderland. Helicon Opleidingen verzorgt mbo-opleidingen op het gebied van natuur, milieu, dier, plant, techniek, gezondheid en voeding in BOL en BBL en van niveau 1 tot en met 4. Helicon MBO Helmond Zoveel mogelijkheden, zoveel mbo-opleidingen. Of je nu vormgever wilt worden, dierenverzorger of reisleider, op Helicon MBO Helmond kun je terecht. Want wij bieden een heel breed opleidingsaanbod. Van Food, Sport en Design tot Dier, Outdoor en Wellness. Omdat jij misschien wel standbouwer wilt worden of voorlichter, hovenier, voedingsspecialist, fitnessinstructeur, kwaliteitsmanager, veehouder of... Bekijk op helicon.nl het complete en actuele overzicht van opleidingen. Partnerscholen MBO Helmond werkt samen met andere opleidingscentra in de regio. Leerlingen van het 3e en 4e leerjaar van de opleiding vmbo SV&D (Sport, veiligheid en dienstverlening) van de OMO scholengroep krijgen les op De Groene Campus en haar omgeving. Excellente leerlingen van het Carolus Borromeus College volgen een plusprogramma onder de naam International Business College (IBC). Het ontwikkelen van Business-vaardigheden en het ontdekken van het bedrijfsleven gaat in samenwerking met De Groene Campus. Leerlingen van het Dr.- Knippenberg College die deelnemen aan het Technasium volgen science-lessen op De Groene Campus. Het Summa College werkt binnen het Centrum voor Innovatief vakmanschap (CIV) Food samen met De Groene Campus om voor de Foodsector in Zuidoost Brabant meer excellente werknemers op te leiden. Schoolgrootte Op 1 februari 2014 waren er 28 vmbo- leerlingen in opleiding. Alle leerlingen zaten in klas 4. Op deze datum waren er 619 mbo-leerlingen BOL en 126 mbo-leerlingen BBL. Ook waren er ruim 800 leerlingen in opleiding binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Gegevens Helicon MBO Helmond Scheepsboulevard 1 Postbus AC Helmond Bank T (0492) E: IBAN: NL28RABO BIC: RABONL2U helicon.nl degroenecampus.nl College van Bestuur Kooikersweg 2 Postbus CK s-hertogenbosch T (088) Voorzitter: Dhr. dr. ir. A.F. Groen Lid: Dhr. drs. Th.J.J. Koolen

9 Raad van Toezicht Stichting Helicon Opleidingen Kooikersweg 2 Postbus CK s-hertogenbosch T (088) Dhr. Ir. B. Koeckhoven, voorzitter 1.2 Missie Op onze school werken we met jongeren, afkomstig uit alle lagen van de bevolking, met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen en culturele achtergronden. Wij willen hen voorbereiden op het beroep en begeleiden bij het vormen van hun persoonlijkheid, zodat zij een eigen volwaardige plaats in de maatschappij kunnen vinden. MBO Helmond moet een duurzaam kennis-, opleidings- en ontwikkelcentrum zijn. Wij gaan voor innovatieve oplossingen. Hierbij staat het samenbrengen van leerlingen, bedrijven en overheid centraal. Wij hanteren daarvoor de volgende uitgangspunten: De school is voor en van jou en je medeleerlingen. Je hebt een reëel beeld van de maatschappij en jouw opleiding. Studeren is uitdagend en prikkelend. Je wordt aangesproken op je eigen mogelijkheden en interesses. Leren vindt zoveel mogelijk plaats in een relevante en authentieke omgeving. Je werkt veel in de praktijk, zowel binnen als buiten de school (BPV, beroepspraktijkvorming). Je levert een actieve bijdrage. Je bent voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk om te leren. Je bent gemotiveerd. Samenwerken en leren met andere leerlingen, docenten en het bedrijfsleven is een belangrijke werkvorm. De school is een veilige leef- en leeromgeving. Je respecteert anderen en ontwikkelt verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen en voor jezelf. Je krijgt op school een goede basis om aan het werk te gaan of om door te studeren. 1.3 Communicatie Docenten Docenten en andere medewerkers zijn te bereiken via . Tijdens de lunch in het restaurant pauzeren docenten en leerlingen gezamenlijk. Leren en werken doen we pas weer daarna. Spreek docenten respectvol aan. Directie of teamleider Indien een gesprek met de directeur of één van de teamleiders gewenst is, kan hiervoor telefonisch een afspraak worden gemaakt via de receptie van De Groene Campus. Onderwijsbalie Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen op de aangegeven tijden bij de onderwijsbalie op de eerste verdieping terecht voor informatie over de leerlingenadministratie en financiële administratie, verzekeringen, kinderbijslag, studiefinanciering en tegemoetkomingen. De openingstijden van de onderwijsbalie zijn: uur en uur. Mededelingen Belangrijke mededelingen worden via informatiebrieven naar je thuisadres gestuurd. Op MijnHelicon en op degroenecampus.nl lees je het laatste nieuws over MBO Helmond. Tegelijkertijd gaan we er ook vanuit dat je regelmatig je schoolmail checkt (ook tijdens blok-bpv).

10 MijnHelicon Helicon heeft een website, helicon.nl. De website wordt vooral ingezet voor informatievoorziening aan potentiële leerlingen en hun ouders. Voor leerlingen en ouders hebben we een 'interne website', mijnhelicon.nl. MijnHelicon is een portal die verschillende functies voor leerlingen bij elkaar brengt. Ze kunnen direct naar applicaties zoals hun rooster(wijzigingen) en mail. Daarnaast is er informatie te vinden zoals het Leerlingenstatuut en de Klachtenregeling. Op school komen leerlingen via het startscherm direct op MijnHelicon. Vanaf thuis kunnen ze inloggen op mijnhelicon.nl met hun inloggegevens. 1.4 Schoolleiding Vestigingsdirecteur: Jan Krol Teamleider: Bregje Verhoeven Teamleider: Geert van den Heuvel Teamleider: Marieke Bouwmeester Allen telefonisch te benaderen via (0492) Lestijden De lessen beginnen om 8.30 uur. Een lesuur duurt 60 minuten. De lunchpauze heb je afhankelijk van je lesgroep vroeg of laat. Lesgroep laat Lesgroep vroeg uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur pauze uur pauze uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur pauze uur pauze uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur pauze uur pauze uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur lesuur 8

11 1.6 Belangrijke data Lijst met belangrijke data Aan het begin van het schooljaar wordt een lijst met belangrijke data door de mentor uitgereikt. Eerste schoolweek Het introductieprogramma voor het mbo duurt 1 week. Elke opleiding kent een eigen introductieprogramma. Tijdens de introductiedagen kunnen de nieuwe leerlingen elkaar en de school leren kennen. Schooljaar verdeeld in vier perioden Het schooljaar is verdeeld in 4 perioden van 10 weken. In de laatste week is meestal een prestatieweek gepland waarin wordt afgeweken van het normale weekrooster. De 1 e -jaars hebben geen prestatieweken. 1.7 Vakanties Vakantie Data Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Studiedag docenten (geen les, wel BPV) Pasen t/m Koningsdag Meivakantie t/m Tweede Pinksterdag Zomervakantie t/m Buiten deze data verleent het management van de school geen toestemming voor verlof. Slechts bij hoge uitzondering kan een ouder/verzorger buiten deze data verlof aanvragen. De betreffende teamleider besluit in deze. Als het leerplichtige leerlingen betreft, wordt het verzoek voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 1.8 Buitenschoolse activiteiten Onze school kent naast de lesgebonden activiteiten een groot aantal niet lesgebonden activiteiten: de 'Buitenschoolse activiteiten'. Dit zijn culturele en sportieve activiteiten, die niet direct een plaats hebben in het dagelijkse onderwijs, maar wel belangrijk zijn voor je ontwikkeling. Ze bevorderen een bredere kijk op de samenleving en zijn belangrijk voor de relaties van leerlingen onderling en van leerlingen met docenten. Zoals bijvoorbeeld introductieactiviteiten, projectweken, (buitenlandse) excursies, kerstactiviteiten etc. 1.9 Boeken en leermiddelen Het aanschaffen van schoolboeken en andere leermiddelen loopt via Van Dijk Educatie. Bij Van Dijk Educatie kun je de benodigde schoolboeken kopen. Afhankelijk van de opleiding kan de rekening variëren van ongeveer 100,- tot 450,-. Aan het einde van het schooljaar is het mogelijk om boeken die je niet meer nodig hebt aan Van Dijk Educatie te verkopen. Bij Van Dijk Educatie is gespreide betaling mogelijk. De school is geen partij in de overeenkomst die leerlingen of ouder(s)/verzorger(s) met Van Dijk Educatie sluiten. MBO Helmond verzorgt de financiële afhandeling van alle verplichte studiemiddelen, die door school geleverd worden, zoals (zelf ontwikkelde) lesbundels, extra boek(en) en abonnementen.

12 1.10 Overeenkomst schoolbijdrage Voor de schoolbijdrage wordt elk jaar een overeenkomst opgesteld tussen jou en de school (of je ouders/verzorgers als je minderjarig bent). Deze overeenkomst ontvang je voor de zomervakantie, voor de start van jouw opleiding. De overeenkomst bestaat uit drie onderdelen: Onderdeel A: Wettelijk verplicht lesgeld (voor BOL-leerlingen van 18 jaar en ouder) of cursusgeld (voor BBLleerlingen van 18 jaar en ouder). Onderdeel B: Opleidingsgebonden leermiddelen, d.w.z. verplichte lesmaterialen/leermiddelen voor de opleiding, zoals boeken en licenties. Onderdeel C: Niet opleidingsgebonden kosten, d.w.z. extra voorzieningen en activiteiten. De niet opleidingsgebonden kosten bestaan uit vrijwillige onderdelen. Het gaat daarbij om extra voorzieningen en activiteiten die van belang zijn voor de verdieping van het onderwijs en die als doel hebben jouw maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om extra buitenschoolse activiteiten buiten het reguliere onderwijsprogramma om. MBO Helmond vindt het belangrijk dat bij deze activiteiten/voorzieningen alle leerlingen meedoen maar deelname is vrijwillig. Om gebruik te kunnen maken van deze extra voorzieningen en activiteiten vragen wij jou of je ouders/verzorgers om een bijdrage. Over de besteding van de gelden wordt verantwoording afgelegd aan de Ouderraad en Leerlingenraad. Uit praktisch oogpunt kan/zal dit waarschijnlijk gedelegeerd worden naar de Vestigingsouderraad en de Vestigingsleerlingenraad. De ingevulde en ondertekende overeenkomst moet je, voor de datum die op de schoolkostenovereenkomst staat, inleveren bij de onderwijsbalie. Doe je dat niet? Dan word je uitgesloten van de extra voorzieningen en activiteiten die worden betaald uit deze bijdrage. Je kunt helaas geen gebruik maken van voorzieningen waarvoor geen bijdrage betaald is. Stop je eerder met je opleiding? Dan kan de school bepaalde bedragen aan je terugbetalen na overleg met jouw teamleider Kosten van de opleiding De kosten van de opleiding zijn afhankelijk van de opleiding die de leerling volgt. Elke leerling dient hiervoor een overeenkomst te tekenen. Laptop Bij veel leeractiviteiten hebben leerlingen een computer nodig. Veel boeken zijn vervangen door het ophalen van kennis op het internet, opdrachten worden uitgewerkt op de laptop en lesmateriaal is digitaal beschikbaar. Een laptop is op MBO Helmond een opleidingsgebonden leermiddel en dus verplicht. Daar hoort ook software en een tas bij. Het is voor leerlingen van MBO Helmond een absolute noodzaak om ook thuis over een computer of laptop met internetaansluiting te beschikken. Aanschaf hard- en software Als leerling van MBO Helmond kun je bij de websites Slim.nl, CampusShop.nl en Apple Store for Education tegen een gereduceerd tarief een laptop aanschaffen, dit is echter niet verplicht en ook niet altijd goedkoper, het kan zeker lonend zijn om aanbiedingen van webwinkels of mediawinkelketens te vergelijken. Software is tegen zeer gereduceerde tarieven verkrijgbaar via Slim.nl, de webwinkel voor leerlingen in het middelbaar (beroeps)onderwijs. Alvorens te bestellen dient men een account aan te maken, kies voor Helicon Opleidingen (Nijmegen) als gevraagd wordt een onderwijsinstelling te selecteren. MBO Helmond heeft op geen manier een binding met bovenstaande winkels en is ook niet verantwoordelijk voor de dienstverlening of het beheer van aangeschafte producten.

13 Waar moet een laptop aan voldoen? Ons netwerk voldoet aan de hoogste standaarden zodat je optimaal kunt werken. Hierbij zijn ook de prestaties van de laptop van belang, vandaar dat we adviseren om bij aanschaf van een laptop uit te gaan van de volgende specificaties: Hardware: Processor: i5 of hoger RAM: 4GB of hoger Besturingssysteem: Windows 7, Windows 8 of Mac OSX Netwerkverbinding: Wi-Fi Software: Microsoft Office 2010 of hoger Adobe PDF-reader (gratis) Voor enkele opleidingen geldt beroepsspecifieke software Internetgebruik MBO Helmond gaat er van uit dat leerlingen gebruik maken van het internet in directe relatie tot de opleiding. Om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de snelheid te kunnen beoordelen en om in te kunnen spelen op de laatste ontwikkelingen wordt het gebruik van het netwerk getoetst. Misbruik van het netwerk leidt tot sancties zoals beschreven in 'Gedragscode Informatie- en communicatiesystemen'. De gedragscode is te vinden op MijnHelicon Financieel Tegemoetkoming voor ouders (voor leerlingen jonger dan 18 jaar) Ben je jonger dan 18 jaar en volg je een BOL opleiding? Dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Of je de kosten vergoed krijgt, hangt onder andere af van het inkomen van je ouders/verzorgers. Meer informatie over de voorwaarden en een aanvraagformulier staan op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), duo.nl. Je kunt de tegemoetkoming ouders voor het schooljaar uiterlijk 31 juli 2015 aanvragen. Kindgebonden budget (voor leerlingen jonger dan 18 jaar) Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Je ouders/verzorgers krijgen het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget ouders/verzorgers krijgen, hangt af van: het aantal kinderen de leeftijd van de kinderen de hoogte van het (gezamenlijke) inkomen en eventuele vermogen van de ouders/verzorgers Meer informatie over de voorwaarden staat op de website van de Belastingdienst, belastingdienst.nl. Studiefinanciering en StudentenReisProduct (voor leerlingen van 18 jaar en ouder) Ben je tussen de 18 en 30 jaar en volg je een BOL-opleiding? Dan heb je in principe recht op studiefinanciering en een StudentenReisProduct (SRP). Studiefinanciering en een SRP krijg je niet automatisch. Dit moet je zelf uiterlijk drie maanden voor je er recht op hebt, aanvragen via Mijn Duo (duo.nl) of met het 'Aanvraagformulier studiefinanciering'. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de Regiokantoren van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Prestatiebeurs voor niveau 3 en 4 Leerlingen die studiefinanciering ontvangen voor een mbo opleiding niveau 3 of 4 moeten hun opleiding afsluiten met een diploma niveau 3 of 4 (prestatiebeurs). Dan wordt de studiefinanciering omgezet in een gift. Stop je met de opleiding zonder dat je een diploma behaalt? Of ga je van school met een niveau 1 of 2 diploma? Dan moet je de ontvangen studiefinanciering terugbetalen aan DUO. Ook moet je dan een bedrag terugbetalen aan DUO voor elke maand dat je je SRP in het bezit hebt gehad (ook als je deze nooit hebt opgehaald). Voor de meeste niveau 3 en niveau 4 opleidingen krijg je maximaal 4 jaar beurs. Daarna kun je nog 3 jaar lenen en reizen met je StudentenReisProduct.

14 Je beurs is een voorlopige lening. Die voorlopige lening wordt pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. Hoeveel beurs wordt omgezet in een gift, is afhankelijk van de waarde van je diploma. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je StudentenReisProduct. Alleen je aanvullende beurs over de eerste 5 maanden mag je altijd houden. Zie voor meer informatie: duo.nl. Studiefinanciering voor niveau 1 en 2 Voor leerlingen die staan ingeschreven voor een niveau 1 of 2 opleiding geldt de prestatiebeurs niet. Je hoeft je studiefinanciering dus niet terug te betalen als je geen diploma behaalt. Voor niveau 1 en 2 opleidingen krijg je studiefinanciering zolang je staat ingeschreven en voldoende aanwezig bent. StudentenReisProduct (SRP) Heb je recht op studiefinanciering en ontvang je geen vergoeding OV-buitenland? Dan mag je met je SRP (week- of weekendabonnement) gratis of met korting reizen in het openbaar vervoer in Nederland. Om gebruik te kunnen maken van je SRP, laad je het op een persoonlijke OV-chipkaart. Het SRP is persoonsgebonden en is daarom alleen geschikt voor een persoonlijke OV-chipkaart. Dit is een OV-chipkaart met jouw geboortedatum, naam en pasfoto. Je persoonlijke OV-chipkaart mét het SRP is je geldige vervoerbewijs. Vanaf de ingangsdatum van je studiefinanciering kun je er mee reizen in heel Nederland. Stichting Leergeld Helmond Helmond is een van de 60 gemeentes in Nederland waar Stichting Leergeld actief is. Leergeld heeft als doel: 'alle kinderen mogen meedoen', óók kinderen van ouders met een laag tot zeer laag inkomen. Leergeld doet dat omdat elk kind, tussen de 4 en 18 jaar, het recht heeft deel te nemen aan activiteiten buiten schooltijd. Hoe doet Leergeld dat dan? Door financiële ondersteuning aan ouders voor deelname aan allerlei sportieve, recreatieve en sociale activiteiten van hun kinderen in de genoemde leeftijd. Dat kan zijn gehele of gedeeltelijke vergoeding van werkweken, excursies, schoolkampen en schoolreisjes. Ook financiële hulp voor een computer of een fiets. Op school zijn folders van Leergeld verkrijgbaar. Lesgeld en cursusgeld Wettelijk lesgeld voor voltijdopleidingen Ben je op 31 juli 2014 achttien jaar of ouder én sta je op 1 oktober 2014 ingeschreven voor een BOLopleiding? Dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen aan het Ministerie van Onderwijs. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) int het lesgeld voor het ministerie. Voor komend schooljaar heeft de overheid het lesgeld vastgesteld op 1.118,-. Besluit je vóór 1 oktober om van school te gaan en ga je geen andere opleiding volgen? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Je moet je dan wel voor 1 oktober uit laten schrijven bij de onderwijsbalie van school. Leerlingen van 16 en 17 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Wettelijk cursusgeld voor deeltijdopleidingen Ben je op 31 juli 2014 achttien jaar of ouder én sta je op 1 oktober 2014 ingeschreven voor een deeltijdopleiding (BBL of deeltijd BOL)? Dan ben je wettelijk verplicht cursusgeld te betalen aan het Ministerie van Onderwijs. De school int het cursusgeld voor het ministerie. Voor komend schooljaar heeft de overheid het cursusgeld vastgesteld op 232,- voor niveau 1 en 2 en 563,- voor niveau 3 en 4. Besluit je vóór 1 oktober om van school te gaan en ga je geen andere opleiding volgen? Dan hoef je geen cursusgeld te betalen. Je moet je dan wel voor 1 oktober uit laten schrijven. Leerlingen van 16 en 17 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen Verzekeringen Ongevallenverzekering Deze verzekering keert uit bij overlijden en blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval en daarbij gelden de volgende bedragen: 5.000,- bij overlijden ,- maximaal bij blijvende invaliditeit 250,- maximaal per element voor kosten van tandheelkundige hulp*

15 * Deze bedragen gelden als aanvulling op de eigen ziektekostenverzekering (of die van de ouders/verzorgers). De verzekering is van kracht tijdens: schooltijd het gaan naar en komen van school door de school georganiseerde activiteiten, zoals excursies en introductiedagen (ook naar het buitenland) voor stagiairs geldt gedurende de duur van de BPV een 24-uursverzekering, ook in het buitenland voorstages Het is mogelijk de ongevallenverzekering uit te breiden naar een 24-uursverzekering. Hiervoor gelden dan niet de verzekerde bedragen, zoals die hierboven zijn genoemd, maar die van de normale standaard schoolongevallenverzekering. Wil je zo n verzekering afsluiten? Dan kun je contact opnemen met de Rabobank in je woonplaats of met je eigen tussenpersoon. Aansprakelijkheidsverzekering Door ons doen en laten kunnen anderen schade lijden. Die ander zal daarbij schadevergoeding vragen aan de veroorzaker. Is de veroorzaker volgens de geldende regels en wetten aansprakelijk? Dan zal hij de schade ook moeten vergoeden. Er zijn situaties waarbij de school aansprakelijk is voor schade die leerlingen aan anderen toebrengen. De school heeft hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een maximum van ,- per gebeurtenis. De verzekering dekt alleen aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat binnen Europa heeft plaatsgevonden. Buiten Europa is wel meeverzekerd de aansprakelijkheid van stagiairs voor schade welke is ontstaan en/of verband houdt met het uitvoeren van de BPV. Schade aan BPV-bedrijven Een bijzonder risico, dat niet via de gezinsaansprakelijkheidsverzekering is verzekerd, is de aansprakelijkheid voor schade die je tijdens je BPV-periode, tijdens praktijklessen of tijdens een bedrijfsoriëntatie toebrengt aan zaken van het BPV-bedrijf. De school heeft voor iedere leerling een verzekering afgesloten voor die situaties waarbij je niet aansprakelijk bent (volgens die rechtsregels), maar wel een fout hebt gemaakt waardoor het BPV-bedrijf schade heeft. Per schadegeval is het eigen risico 225,- voor de leerling en 225,- euro voor het BPV-bedrijf. Voor dit eigen risico is een solidariteitsfonds in het leven geroepen. Dit betekent dat de leerling voor 5,- euro het eigen risico kan afkopen. Er is maximaal een bedrag van ,- per gebeurtenis en maximaal ,- per jaar verzekerd. Deze BPV-verzekering geldt niet voor leerlingen die BPV doen op het bedrijf van hun ouders/verzorgers of voor leerlingen met een arbeidsovereenkomst (BBL). BPV buiten Europa De verzekering voor het BPV risico geldt standaard alleen voor bedrijven binnen Europa. Voor BPV buiten Europa moet een aparte verzekering worden afgesloten anders wordt de BPV (stage) niet goedgekeurd door Helicon Opleidingen. De voorwaarden en premies daarvoor zijn bij het BPV-bureau bekend. Voor bepaalde BPV-bedrijven buiten Europa is het eigen risico 1.500,- per schadegeval (veehouderijbedrijven, paardenhouderijbedrijven, maneges, paardensport, akkerbouw- en (glas)tuinbouwbedrijven en loonbedrijven). De helft van het eigen risico is voor rekening van de leerling en de helft voor rekening van het BPV-bedrijf. Ook dit eigen risico kan door de leerling worden afgekocht door betaling van 5,-. Schade aan schooleigendommen door leerlingen veroorzaakt Breuk van glas of beschadiging van andere schooleigendommen komt wel eens voor en daarvoor heeft Helicon Opleidingen de volgende regeling getroffen. Beschadig of breek je iets met opzet? Dan verhalen wij de schade op jou of je ouders/verzorgers en krijg je van school een brief (of je ouders/verzorgers als je minderjarig bent). Na verloop van tijd wordt de rekening gestuurd. Jij of je ouders/verzorgers kunnen de rekening indienen bij de WA-verzekering.

16 1.14 Medezeggenschap Zowel Heliconbreed als op de vestigingen is de medezeggenschap geregeld voor personeel, ouders/verzorgers en leerlingen (vmbo en mbo). Heliconbreed Ondernemingsraad (OR) De Ondernemingsraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van het personeel. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. De OR voert overleg met het College van Bestuur over personele, organisatorische en onderwijskundige zaken binnen Helicon Opleidingen. Per vestiging heeft de OR een onderdeelcommissie (OC). Deze commissie bespreekt met de directeur van haar vestiging personele zaken die betrekking hebben op de vestiging. Verder heeft de OC minimaal één maal per jaar gezamenlijk overleg met de vestigingsouderraad (VOUR) en de directeur. Ouderraad (OUR) De Heliconbrede ouderraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van leerlingen uit het vmbo en het mbo. De OUR voert overleg met het College van Bestuur over organisatorische en onderwijskundige zaken binnen Helicon Opleidingen. Bijna elke vestiging heeft een vertegenwoordiger van de ouders/verzorgers in de OUR afgevaardigd. De meeste vestigingen hebben een vestigingsouderraad (VOUR). Deze raad bespreekt minimaal één maal per jaar met de directeur, de onderdeelcommissie (OC) en eventueel de leerlingenraad van de vestiging zaken die betrekking hebben op de eigen vestiging. De ouderraad heeft verschillende bevoegdheden. Zo heeft de raad instemmingsrecht ten aanzien van de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, de wijze waarop informatie wordt gegeven over de inhoud, planning en uitvoering van de examens en het onderwijs, de vaststelling van het schoolplan, de onderwijs- en examenregeling en het Leerlingenstatuut. De OUR heeft adviesrecht onder meer over het beleid betreffende schoolkosten, buitenlandse activiteiten, schoolgids en vaststelling onderwijsplanning. Leerlingenraad (LR) De leerlingenraad, vaak ook deelnemersraad genoemd, bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van leerlingen uit het mbo. De LR voert overleg met het College van Bestuur over organisatorische en onderwijskundige zaken binnen Helicon Opleidingen. Bijna elke mbo-vestiging heeft een vertegenwoordiger van de leerlingen in de LR afgevaardigd. De meeste vestigingen hebben een eigen leerlingenraad (VLR). Deze raad bespreekt minimaal één maal per jaar met de directeur zaken die betrekking hebben op de eigen vestiging. Dat gebeurt soms ook samen met de vestigingsouderraad en de onderdeelcommissie (OC) van de vestiging. De leerlingenraad heeft verschillende bevoegdheden. Zo heeft de raad instemmingsrecht ten aanzien van de beroeps- en klachtenregeling voor leerlingen, het beleid met betrekking tot toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen en de besteding van stagefondsen. De LR heeft adviesrecht onder meer over werkomstandigheden en voorzieningen voor leerlingen binnen de instelling en het beleid met betrekking tot intake- en assessmentprocedures. Platform Medezeggenschap (PM) De Ondernemingsraad, de ouderraad en de leerlingenraad van Helicon Opleidingen hebben ervoor gekozen om een aantal keren per jaar gezamenlijk te vergaderen, meestal ook samen met het College van Bestuur. Op die bijeenkomsten worden vooral financiële en onderwijskundige zaken besproken die voor alle medezeggenschapsorganen van belang zijn. Te denken valt hierbij aan onderwijs- en examenregelingen, de begroting en de jaarrekening.

17 Medezeggenschap bij MBO Helmond Onderdeelcommissie (OC) De Onderdeelcommissie van de OR, bestaande uit personeelsleden, overlegt op een vestiging namens de ondernemingsraad met de directeur over personele zaken die de vestiging betreffen. Vestigingsouderraad (VOUR) De vestigingsouderraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van leerlingen. De VOUR voert overleg over organisatorische en onderwijskundige zaken van de eigen school. De onderdeelcommissie (OC), de vestigingsouderraad (VOUR) en de leerlingenraad (VLR) hebben minimaal één maal per jaar gezamenlijk overleg met de directeur. De onderdeelcommissie (OC), de vestigingsouderraad (VOUR) en de vestigingsleerlingenraad hebben ook gezamenlijk overleg als vestigingsraad. Contactgegevens Heliconbrede Ondernemingsraad (OR) Kooikersweg 2, Postbus 2411, 5202 CK 's-hertogenbosch T (088) Voorzitter: Dhr. C. van Erp Contactpersoon MBO Helmond: Dhr. C. van Erp Vestigingsouderraad (VOUR) Secretariaat: Evelien Karel (0492) Voorzieningen Mediatheek De mediatheek kan door iedereen gebruikt worden voor het raadplegen van naslagwerk. Ook het maken van huiswerk tijdens tussenuren is hier mogelijk. In de mediatheek behoort het rustig te zijn. Ook is het niet de bedoeling dat materiaal uit de mediatheek wordt meegenomen. Iedereen wordt vriendelijk verzocht de gebruikte zaken weer netjes op de bestemde plaats terug te leggen zodat het overzichtelijk blijft. Internet en ICT Je kunt altijd en op alle plaatsen waar internet beschikbaar is, gebruikmaken van MijnHelicon, Vibe en Groupwise (persoonlijke ). Vibe is een onderwijsnetwerk waar jij gebruik van kunt maken en waarop je ook je eigen opslagruimte krijgt. Daarnaast is het een elektronische leeromgeving waarin je kunt samenwerken met medeleerlingen en lesmaterialen uit een leermiddelenbank kunt halen. Op school kun je printen, scannen en kopiëren. Hiervoor moet je gebruik maken van de leerlingenpas. Edictis Helicon werkt met de administratiesystemen Edictis en Untis. Via MijnHelicon vind je informatie over cijfers, roosters, en de aan- en afwezigheid via de applicaties Dp en Ro. Restaurant Ons restaurant 'De Vork' is de plaats waar we kunnen pauzeren en waar eten en drinken verkrijgbaar is. Omdat het een gezellige ruimte is waar onze leerlingen en collega s, maar ook onze gasten vertoeven, wordt van iedereen verwacht dat het restaurant netjes achtergelaten wordt.

18 Locker Je kunt een locker huren. In de locker kunnen waardevolle spullen in worden opgeborgen en ook jassen e.d. kunnen hierin. In de klas heb je alleen de nodige leerspullen bij je, de rest berg je veilig op in de locker. De conciërge mag op verzoek van de schoolleiding elke locker openen. Indien mogelijk gebeurt dit in het bijzijn van de leerling. Een locker wordt voor de periode van 1 jaar gehuurd onder de volgende voorwaarden: De huur is per schooljaar 10,- en de borgsom voor de sleutel is 15,-. Bij aanschaf van de locker moet je 25,- contant meenemen. Elk schooljaar daaropvolgend ontvang je een factuur voor de huur. Je betaalt eenmalig voor aanvang van het schooljaar de borg voor de sleutel. Bij inlevering van de sleutel krijg je de borg terugbetaalt. Bij verlies van de sleutel krijg je de borg niet terug en moet je opnieuw borg betalen voor de nieuwe sleutel. Je wordt aan het einde van het schooljaar tijdig geïnformeerd over de data wanneer de huur van de locker voortgezet/beëindigd kan worden. Bij het niet tijdig voortzetten/beëindigen van de huur wordt de locker uit de verhuur genomen. De dan nog verschuldigde huur moet worden betaald. Als de huur niet tijdig wordt betaald, houdt de school zich het recht voor de locker te ontruimen. De borg wordt in dat geval niet terugbetaald. Leerlingenpas Je krijgt een leerlingenpas (digitale chipkaart). Je bent verplicht de leerlingenpas altijd bij je te hebben en bent zelf verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van de pas. Naast de functie van identificatiebewijs, dient de leerlingenpas als betaalmiddel voor (bijna) alle geldhandelingen die je binnen MBO Helmond kan verrichten, zoals bij de uitgiftebalie in het restaurant, kopieer- en printmachines. De pas werkt met 2 verschillende geldstromen, er is ruimte voor een bedrag om te gebruiken in het restaurant en een bedrag speciaal voor kopieer- en printkosten. Op de leerlingenpas worden een foto en de persoonlijke identificatiegegevens zoals naam en nummer geprint. Vanaf 1 april 2014 heeft de school nieuwe printers en kopieermachines en een nieuw pasjessysteem. Het nieuwe pasjessysteem is op een belangrijk deel gewijzigd ten opzichte van het oude systeem. Kon je voorheen met contant geld de pasjes laten opwaarderen bij de onderwijsbalie, nu kan dat alleen nog maar via IDEAL en PayPal. Hoe gaat dit in zijn werk? 1. Ga naar mijnhelicon.nl en log in met je gegevens. 2. Ga naar de knop Ow. 3. Kies het product: keuze uit opwaardeer tegoeden ( 3, 5, 10, 15 en 20 voor kopiëren en printen). Let op: Het tegoed blijft geldig zolang je een account hebt bij Helicon. Tegoeden op de pas kunt je niet laten uitbetalen/terugvragen. Houd hier rekening mee! Alle handelingen worden centraal geregistreerd. Ben je je pas kwijt? Meld dit dan direct bij de Back Office (zie volgende subparagraaf), dan wordt de pas geblokkeerd. Er kunnen dan geen uitgaven met de pas worden gedaan en het saldo wordt overgeheveld naar een nieuwe pas. Wel kost een vervangende pas 7,50. De nieuwe leerlingenpas is binnen twee weken gereed. Mocht je onverhoopt geen mogelijkheden voor IDEAL/PayPal hebben, dan kun je contact opnemen met de Back Office (zie volgende subparagraaf).

19 Back Office Zuid De financiële en leerlingenadministratie van MBO Helmond, NHB Deurne en (V)MBO Eindhoven werken vanuit één backoffice: de Back Office Zuid in Helmond. Heb je een vraag voor de financiële of leerlingenadministratie? Zoals over het opwaarderen van je leerlingenpas, verzekeringen, kinderbijslag, studiefinanciering en tegemoetkomingen of informatie over de leerlingenadministratie? Dan kun je daarvoor terecht bij de onderwijsbalie (Front Office) van MBO Helmond op de eerste verdieping. De openingstijden van de onderwijsbalie: uur. Je kunt je vraag ook per mail stellen aan Vermeld in het onderwerp van je mail je naam, klas en LA (als je een vraag hebt voor de leerlingenadministratie) of FA (als je een vraag hebt voor de financiële administratie). Back Office Zuid is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0492) Kennisloket Het Kennisloket is dé plek binnen De Groene Campus waar opdrachtgevers en leerlingen elkaar kunnen vinden. Door het intensieve contact met de praktijk houden we het onderwijs actueel en kan er ingespeeld worden op veranderingen in de samenleving. Afhankelijk van de vraag en het onderwerp worden leerlingen, docenten, onderzoekers en andere gespecialiseerde partners uit het netwerk ingezet. Contactpersoon: Frank Jacobs.

20 2. Onderwijs en examen Foto 4: Leerlingen met Green Experience naar Thailand Foto 5: Minionderneming Foto 5: Skikamp Foto 7: Praktijkles Food

DE GROENE CAMPUS. Helmond. Scheepsboulevard 1 Postbus 120 5700 AC Helmond T 0492 52 39 83 F 0492 52 47 05 info@degroenecampus.nl www.degroenecampus.

DE GROENE CAMPUS. Helmond. Scheepsboulevard 1 Postbus 120 5700 AC Helmond T 0492 52 39 83 F 0492 52 47 05 info@degroenecampus.nl www.degroenecampus. DE GROENE CAMPUS Helmond Scheepsboulevard 1 Postbus 120 5700 AC Helmond T 0492 52 39 83 F 0492 52 47 05 info@degroenecampus.nl www.degroenecampus.nl SCHOOLGIDS versie 15-01-2014 Inhoudsopgave Welkom pag.

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat 10 2595 HA Den Haag Telefoon 088-6663350 info.toerisme@rocmondriaan.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids 2014-2015

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan 19 2493 WN Den Haag Beste student, Voor je ligt de studiegids 2014-2015 van ROC Mondriaan

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie