Studiegids Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. 2014-2015 Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu"

Transcriptie

1 Studiegids Versie 1 Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu Deze studiegids is ook digitaal beschikbaar via blackboard (studienet) en In de loop van het jaar wordt in gebruik genomen. Vanaf dat moment is deze studiegids daar te vinden. Dit is versie 1. In de eerste maand van het schooljaar kan er nog iets wijzigen. Ook zullen er meer medewerkers zijn. Om deze redenen komt er rond oktober een aangepaste versie uit. Studiegids mbo Life Sciences

2 Mbo Life Sciences Eén mbo Life Sciences en twee scholen De opleidingen die binnen mbo Life Sciences worden aangeboden vallen onder Nordwin College (Voeding, Watermanagement en Milieu) en het Friesland College (Laboratoriumtechniek en Procestechniek). Afhankelijk van de opleiding die je volgt ben je ingeschreven op één van de beide scholen. Dat is ook de school die het diploma uitreikt. Er zijn een aantal wettelijke zaken die per school kunnen verschillen. Onderwijscontracten en examinering bijvoorbeeld, maar ook klachtenregelingen. Je kunt van beide scholen post ontvangen. Aanvullende informatie In deze gids vind je algemene en globale informatie over de opleidingen binnen mbo Life Sciences. We hebben geprobeerd om volledig maar ook beknopt te zijn. Dat betekent dat een aantal grote dan wel meer specialistische documenten niet zijn opgenomen. Deze documenten zijn via de elektronische leeromgeving te raadplegen. Dit betreft: - De kwalificatiedossiers (kerntaken, competenties) per opleiding - Het Opleidings- en Examenreglement (OER) per opleiding - De verschillende studiewijzers van onderdelen (jaren, richtingen) van de opleiding - Het examenmodel per opleiding - Adres en functie van de examencommissie en het examenbureau - De onderwijsovereenkomst (wordt ook toegestuurd) - Het studentenstatuut - De klachtenprocedure - BPV (stage) contract - BPV (stage) boek. Mocht je nog vragen hebben na het lezen van deze studiegids dan kun je altijd contact opnemen met je coach. Studiegids mbo Life Sciences

3 Inhoudsopgave 1. Informatie & contact Belangrijke telefoonnummers 4 2. Onderwijs en examinering 5 Hoe je leert 5 Hoe je wordt beoordeeld 5 3. Jouw leertraject 6 Introductieweek 6 Studiewijzers 7 Begeleiding: je coach 8 Diploma-uitstroomrichtingen 8 Extra begeleiding: loopbaanbegeleider, vertrouwenspersoon 8 Aangepaste trajecten 9 Internationale stages en projecten 9 Oudercontact Planning en roosters 10 Vakanties 10 Onderwijsperioden 11 Lestijden en presentie 11 Roosters en roosterwijzigingen Faciliteiten 12 Schoolmail 12 Betalingen 12 Kosten eerstejaars 12 Kluisjes 13 Kopiëren en printen 13 Studiecentrum 13 Eten en drinken 13 Roken Spelregels 14 Absentie en presentie 14 Bijhouden inloggegevens 14 Onderwijsovereenkomst 14 Studiefinanciering 14 Onderwijs en examenregeling 15 Studentenstatuur 15 Tevredenheid & klankbordgroep 16 Klachtenregeling 16 Vertrouwenspersoon Calamiteiten 17 Studiegids mbo Life Sciences

4 Bijlagen Overzicht medewerkers Foto s van medewerkers Ziekte en afwezigheid Formulier aanvraag verlof Opleidingskosten 25 Informatie en contact Mbo Life Sciences Postadres: Postbus BR Leeuwarden Bezoekadres: Ingang gebouw Nordwin College Jansoniusstraat 2a, 8934 BM Leeuwarden Ingang gebouw Van Hall Larenstein Agora 1, 8934 CJ Leeuwarden Algemene informatie mbo Life Sciences: Centraal telefoonnummer en receptie Jansoniusstraat 2a (Nordwin College): en Vertrouwenspersonen: Ria van der Meulen-Riepma: / Cees van den Berg: / Intern alarmnummer: (112 via een vast toestel) Telefoonnummer ziekmeldingen: Elektronische leeromgeving Voor alle studenten van mbo Life Sciences wordt in de loop van het cursusjaar een nieuw informatiesysteem en digitale leeromgeving ingericht. We noemen dit voorlopig Tot die tijd communiceren we via blackboard: Hiervoor krijg je een inlogcode. Tijdens de overgang gebruiken we We houden je op de hoogte van de vorderingen. Studiegids mbo Life Sciences

5 Onderwijs en examenregeling Hoe je leert Leren voor een beroep Om maar met een moeilijk woord te beginnen: we werken competentiegericht. Een competentie geeft aan wat je kunt. Het is een combinatie van weten (kennis), kunnen (vaardigheden) en houding (gedrag) die in een beroep nodig is. We laten je hiermee zoveel mogelijk kennismaken vanuit de praktijk, zodat je van je ervaringen kunt leren. Zo word je uiteindelijk ook beoordeeld: laat zien dat je het kunt en dat je weet hoe het zit. Hoe dat gaat en wat je moet laten zien staat beschreven in de onderwijs en examen regeling, die we afgekort OER noemen. Het OER van jouw opleiding vind je via het digitale leeromgeving Stage (BPV) Stage heet officieel BPV (Beroeps Praktijk Vorming). Je gaat leren door mee te werken in een bedrijf. In dat bedrijf zijn één of meer stagebegeleiders aanwezig die je daarin begeleiden. Daarnaast is een stagedocent als begeleider vanuit de school aangewezen. Voor elke stage krijg je leeropdrachten mee die je moet uitvoeren en waarop je beoordeeld wordt. Er zijn deeltijdstages, waarin je een deel van de week op stage bent en het andere deel op school. Maar soms ga je ook voor een hele periode van bijvoorbeeld 10 weken op stage. In dat geval zijn er terugkomdagen waarop we ervaringen bespreken. In de laatste fase van je opleiding duurt een stage meestal langer. Je stagedocent belt regelmatig met je stagebegeleider over hoe het gaat en komt langs om met jou en je stagebegeleider jouw ontwikkeling te bespreken. Per stageperiode krijg je (naast tussenbeoordelingen) uiteindelijk één eindbeoordeling. Hoe je wordt beoordeeld Portfolio en resultaten De resultaten van toetsen, practica en projecten moet je zelf bijhouden en worden ook door de school bijgehouden. Ze zijn via een web based programma in te zien. Studiegids mbo Life Sciences

6 Beoordelen voor het examen Examen doe je door gedurende je opleiding alle benodigde onderdelen te behalen. Er is dus geen eindexamenperiode met alle vakken. Het uitvoeren van een of meerdere proeven van bekwaamheid is een belangrijk onderdeel van het examen. Deze kun je pas afleggen in de laatste fase van de opleiding, op school of bijvoorbeeld tijdens de laatste stage. In het examenmodel van jouw opleiding wordt aangegeven welke onderdelen precies tot jouw examen behoren. De eisen waaraan je moet voldoen komen uit een landelijk vastgesteld kwalificatiedossier. Daarin zijn een aantal kerntaken en werkprocessen opgenoemd, die zijn gekoppeld aan een aantal competenties. Per niveau of richting kunnen die verschillen. Er zijn beroepseisen die horen bij je uitstroomrichting, en daarnaast eisen voor rekenen, talen en burgerschap. Op voorlichtingsbijeenkomsten en coaching wordt aandacht besteed aan examinering. De precieze tekst van je examenmodel en kwalificatiedossier, met daarin de kerntaken, competenties en eisen kun je vinden in de elektronische leeromgeving. Jouw leertraject Diploma-uitstroomrichtingen Gedurende je opleiding maak je een keuze voor een uitstroomrichting. Wij bieden de volgende opleidingen aan: Voedingstechnologie met de volgende 4 uitstroomrichtingen: Allround Voedingsoperator (niveau 3); Voedingsspecialist (niveau 4); Manager voeding (niveau 4); Kwaliteitscoördinator voeding (niveau 4). Laboratoriumtechniek met de volgende 5 uitstroomrichtingen: Allround Laborant (niveau 3); Klinisch Chemisch Analist (medisch, niveau 4); Chemisch Fysisch Analist (chemisch, niveau 4); Microbiologisch Analist (microbiologisch, niveau 4); Analist Pathologie (niveau 4)**. Studiegids mbo Life Sciences

7 Watermanagement en milieu met de volgende 3 uitstroomrichtingen: Milieufunctionaris (niveau 4) Toezichthouder milieu (niveau 4) Watermanagement (niveau 4) ** Door het beperkte aantal stageplekken voor de opleiding Analist Pathologie, bestaat de mogelijkheid dat niet iedereen deze keuze kan maken. Doorstuderen Uiteraard sluiten de mbo Life Sciences (niveau 4 ) uitstroomrichtingen goed aan bij verschillende hbo-opleidingen. Met name bij hbo Life Sciences. Introductieweek In de eerste schoolweek vindt de introductie voor de eerstejaars studenten plaats. Het begint met het wegwijs raken op school. Je kunt dan de schoolspullen komen ophalen (kopen!) en je kunt een laboratoriumjas en labmaterialen aanschaffen. Op een later moment gaan alle eerstejaars op kamp met als doel kennismaken. Meestal bivakkeren we ergens op de hei in een kampeerboerderij. Meedoen aan dit kamp is niet verplicht, maar wordt wel dringend aanbevolen! De introductiedagen worden georganiseerd door hogerejaars studenten van mbo Life Sciences. Het is een uitstekende manier mensen te leren kennen (je eigen groep, de andere studenten en docenten) en vertrouwd te raken met een aantal aspecten die belangrijk zijn in de opleiding. Voor het studiejaar is het introductiekamp iets later dan normaal gepland, namelijk van 17 t/m 19 september. Studiewijzers Per opleidingsonderdeel zijn er studiewijzers beschikbaar met daarin de inhoud van het opleidingsprogramma. Hierin vind je een overzicht van de onderdelen die deel uitmaken van een opleidingstraject en hoe deze meetellen bij de doorstroming. De studiewijzers zijn te vinden in de elektronische leeromgeving. De studiewijzers worden elk jaar aangepast. Zorg dus dat je de goede versie te pakken krijgt. Je coach bespreekt de studiewijzer tijdens de bijeenkomsten met je coachgroep. Studiegids mbo Life Sciences

8 Begeleiding: je coach Iedere mbo Life Sciences student die bij ons instroomt krijgt een eigen coach. Coaching in je coachgroep staat op het rooster voor minstens 1 uur per week. Dan bespreekt de coach de dagelijkse gang van zaken met jullie en helpt je op weg in de nieuwe opleiding. De coach is een vraagbaak, maar stelt zelf ook veel vragen. De coach helpt je ook bij het onderdeel Loopbaan en Burgerschap. Daarnaast kun je individuele gesprekken hebben met je coach door er zelf om te vragen of vanuit de coach. Dan gaat om jouw studievoortgang, motivatie of specifieke behoeften. Je coach kan eventueel doorverwijzen naar instanties of de loopbaancoach van de opleiding als dat nodig is. Zo n individueel gesprek vindt 1 keer per 10 weken plaats. De coach houdt ook samen met zijn/haar collega's je presentie in de gaten. Bij teveel ongeoorloofde absentie schakelt de coach een leerplichtambtenaar in. Dit wordt overigens eerst wel met jou besproken (zie bijlage 3). Extra begeleiding: loopbaanbegeleider, vertrouwenspersoon Extra loopbaanbegeleiding Als je extra begeleiding nodig hebt om je studie te kunnen volbrengen bieden we je extra loopbaanbegeleiding. Heb je moeite met het plannen van je studie, het maken van keuzes of met het omgaan met persoonlijke problemen, dan kan je bij je coach terecht. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kan je een afspraak maken met de loopbaanbegeleider. Die heeft een goed zicht op welke aanvullende diensten binnen of buiten de opleiding voor jou het beste zijn. De loopbaanbegeleider is: Cees van den Berg: / Vertrouwenspersoon Wie moeite heeft met het gedrag van personeelsleden (docenten, onderwijsassistenten, etc.) of medestudenten kan dit het beste eerst bespreken met de betreffende persoon. Kom je er samen niet uit, en ook niet samen met je coach, of durf je niet, dan kun je ook naar de vertrouwenspersoon stappen om naar een oplossing te zoeken. Dit geldt in het bijzonder voor wie te maken heeft met seksuele intimidatie of agressie. De vertrouwenspersonen van mbo Life Sciences zijn: Ria van der Meulen-Riepma: / Cees van den Berg: / Studiegids mbo Life Sciences

9 Aangepaste leertrajecten In kortere of langere tijd In de studiegids en de studiewijzers wordt precies aangegeven wat je moet doen om te kunnen slagen voor een diploma. Voor niveau 4-opleidingen duurt dat meestal 4 jaar en voor niveau 3-opleidingen 3 jaar. De planning van het onderwijs is daarop afgestemd. Soms is het mogelijk een ander tempo te volgen. Bijvoorbeeld als je een vooropleiding hebt waarin je al veel onderdelen hebt gehad of als je een hbo-studie hebt afgebroken. In dat geval kun je via je coach afspraken maken over de opleiding. De afspraken worden vastgelegd volgens een standaard procedure en door de directeur voor akkoord getekend. Pas dan heb je een afspraak om een ander studietempo te volgen. Doordat je afwijkt van het standaardprogramma zal je meestal meer onderdelen zelfstandig moeten uitvoeren. Ook wordt er van je verwacht dat je meer en vaker op eigen initiatief afspraken maakt voor practica, toetsen, etc. Dit is niet voor iedereen haalbaar. We evalueren de voortgang regelmatig en stellen zo nodig de afspraken bij. Internationale stages en projecten Ga je bij mbo Life Sciences studeren dan heb je kans om een buitenlandervaring op te doen in het kader van je studie en persoonlijke ontwikkeling. Stage Je kunt bijvoorbeeld een stage van vijf maanden doen in een laboratorium in het buitenland. We hebben een paar adressen in onder andere Italië, Engeland en Duitsland maar je mag ook zelf een adres zoeken. Voor adressen binnen Europa is er subsidie. Soms gaan leerlingen ook buiten Europa op stage, naar Afrika, Australië, e.d. Uitwisseling Je kunt ook voor kortere tijd naar het buitenland. Mogelijk is een uitwisseling voor drie weken met een school in Italië. Je blijft daar bij een gastgezin en je loopt stage bij een bedrijf. De leerling van dat gezin komt ook bij jou voor drie weken. Schoolprojecten Verder kun je meedoen met internationale schoolprojecten. Drie keer per jaar zijn er bijeenkomsten bij één van onze projectpartners. Elke bijeenkomst is weer in een ander land. Meestal duurt zo n trip een week. Je werkt samen met leerlingen van de andere scholen. Je verblijft meestal in een gastgezin van een leerling van die school. Samen presenteer je resultaten van het project en doe je mee aan allerlei sociaal-culturele activiteiten, ook s avonds. Naast persoonlijke ontwikkeling op het gebied van durf, initiatief nemen, en flexibiliteit Studiegids mbo Life Sciences

10 draagt je buitenlandactiviteit ook bij aan het samenstellen van je Taalportfolio en je portfolio Loopbaan en Burgerschap. Zaken die van belang zijn voor je diploma. Als je geïnteresseerd bent in een buitenlandstage, een uitwisseling of een internationaal schoolproject dan kun je contact opnemen met Kees van der Ploeg voor meer informatie. Oudercontact Zo lang je nog geen 18 bent, zijn je ouders mede verantwoordelijk voor jouw leertraject. Ouders kunnen, net als jij, contact opnemen met je coach. Als wij vinden dat je leertraject niet goed verloopt, nemen wij contact op met je ouders. Bovendien organiseren we in het eerste jaar een oudercontactavond. Als daaraan behoefte is wordt dat soms later nog eens herhaald. Planning en roosters Vakanties Voor het schooljaar zijn de vakanties op de volgende dagen vastgesteld: Vakantie Eerste dag Laatste dag Herfstvakantie 13 oktober oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 14 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 februari februari 2015 Rond Pasen 3 april april 2015 Koningsdag 27 april april 2015 Meivakantie 4 mei mei 2015 Rond Hemelvaart 14 mei mei 2015 Rond Pinksteren 25 mei mei 2015 Zomervakantie 6 juli aug 2015 Studiegids mbo Life Sciences

11 Onderwijsperioden Het onderwijs is ingericht in vier perioden van ca. 10 weken. De laatste week van elke periode wordt door ons de oogstweek genoemd. Een week van terugkijken en vooruitkijken, eindpresentaties van prestaties of projecten en met momenten van beoordeling van de resultaten. Voor het schooljaar zijn de onderwijsperioden als volgt: Periode 1 Week 34 t/m week aug 2014 t/m 31 okt 2014 Periode 2 Week 45 t/m week 4 3 nov 2014 t/m 23 jan 2015 Periode 3 Week 5 t/m week jan 2015 t/m 10 apr 2015 Periode 4 Week 16 t/m week apr 2015 t/m 3 juli 2015 Lestijden Het onderwijs vindt meestal plaats in blokken van meerdere lesuren, bijvoorbeeld 2 lesuren theorie of 4 lesuren praktijk. Het 5 e lesuur zal vaak een pauze uur zijn. Van het 10 e lesuur maken we in de regel geen gebruik. Op school word je aanwezigheid per les geregistreerd door de betreffende docent. Lesuur Begintijd Eindtijd Lesuur Begintijd Eindtijd Pauze Pauze Pauze Pauze Studiegids mbo Life Sciences

12 Roosters en roosterwijzigingen Je rooster vind je via de site Actuele mededelingen en roosterwijzigingen worden naar je mailadres van school verstuurd, en zijn ook te vinden via Je kunt ook direct pagina 864 van teletekst Omrop Fryslân bekijken. Het roosterbureau van het Nordwin College voert ook de roostering uit voor mbo Life Sciences. Soms staan de roosterwijzigingen door elkaar. Zoek goed naar je klassencode. In de vitrinekast in de Strip (bij de ingang Jansoniusstraat 2A) worden alle mededelingen ook weergegeven. Check dus vaak je mail van school, kijk op teletekst en de vitrinekast. Faciliteiten Schoolmail Je krijgt van school een mailadres. Het gaat hierbij om een adres van Nordwin College. Alle schoolpost wordt via dit schoolmailadres verstuurd. Het is dus belangrijk om ook daar regelmatig te kijken en je inloggegevens up to date te houden. In de eerste lesweek krijg je uitleg over het werken met dit systeem. Betalingen Je kunt op school betalen met contant geld, met de chipknip, die op (bijna) iedere bank- of giropas aanwezig is en met de pinpas (voor sommige kasbetalingen). Er zijn meerdere oplaadpunten voor de chipknip in de school aanwezig. Kosten eerstejaars De kosten voor eerstejaars studenten dienen deels contant te worden afgerekend. Op de eerste schooldag vragen we jullie ongeveer 80,- contant mee te nemen en 40,- op de chipknip. Van dat geld kan ter plekke een labjas, een set laboratoriumbenodigdheden en lesmateriaal worden aangeschaft. Het exacte bedrag hangt af van de prijs die we bedingen bij de leveranciers. Dit zijn opleiding gebonden schoolkosten. Andere startkosten zijn de boeken en de introductie van 95,-. Voor de introductie krijg je een folder toegestuurd of uitgereikt. De boekenlijst (met toelichting) wordt in de eerste week van de vakantie toegezonden of via een download beschikbaar gesteld. De boeken kun Studiegids mbo Life Sciences

13 je bestellen bij een boekhandel naar eigen inzicht. Na 20 lesweken maken de studenten een keuze voor een richting. Dan zal er opnieuw een boekenlijst worden verstrekt. Verder ontvang je nog een nota in de eerste lesweken met daarop de kosten van excursies, digitale jaarabonnementen, etc. Dit zijn niet-opleiding gebonden kosten. Een uitleg over de opleidingskosten kun je lezen in bijlage 5. Kluisjes Om je persoonlijke eigendommen op te bergen zijn er dagkluisjes beschikbaar in de school. Deze zijn voor één dag te gebruiken. Er zijn ook enkele grotere kluizen beschikbaar, voor bijvoorbeeld helmen. Kopiëren en printen Je kunt op diverse punten in het gebouw kopiëren en printen. De betaling hiervan gebeurt via een printkaart, die bij de receptie verkrijgbaar is. Studiecentrum Als student van mbo Life Sciences heb je toegang tot het Open Leercentrum van Nordwin College. Hiervoor heb je een inlogcode nodig. Eten en drinken In de kantine van het Van Hallgebouw zijn diverse etenswaren en drinken verkrijgbaar. Betaling kan alleen via je chipknip. Nadat je ergens iets hebt gegeten en/of gedronken, ruim je natuurlijk zelf je spullen op! Roken Het is uiteraard verboden om in de school te roken. Buiten is een soort bushokje waar gerookt mag worden. Houd in elk geval de in- en uitgang van de school vrij en houd de rookplek netjes. Studiegids mbo Life Sciences

14 Wat je verder nog moet weten Absentie en presentie Aanwezigheidheidsregistratie Op school word je aanwezigheid per les geregistreerd door de betreffende docent. Als je ziek bent, geef je dit altijd door aan de receptie van Nordwin College, telefoonnummer Als je meerdere dagen ziek bent, geef je dit elke dag door. Heb je een andere reden voor absentie, dan regel je dit met je coach. Hoe te handelen bij ziekte of verzuim kun je lezen in bijlage 5. Wettelijke verplichting verzuim! Als je ongeoorloofd afwezig bent, wordt dit door de school gemeld bij het digitale verzuimloket van DUO. Ook kan de verzuimcoördinator van je opleiding je aanmelden voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar. Deze nodigt je uit voor een gesprek, eventueel met je ouders. Na ongeoorloofde afwezigheid is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Bijzonder verlof Heb je bijzondere verplichtingen, bijvoorbeeld een rijexamen, familiefeest of begrafenis, dan kun je hiervoor verlof aanvragen via je coach. Voor langer verlof voor bijzondere omstandigheden, geldt een verlofprocedure. Je moet in dat geval een formulier invullen dat door je coach en de directeur wordt ondertekend. Vraag hiernaar bij je coach. Bijhouden inloggegevens Het studienet Blackboard, natschool en je schoolmailadres zijn belangrijke communicatiekanalen voor ons. Het is dus belangrijk dat je op tijd (elke 90 dagen) je wachtwoorden aanpast, zodat je hiervan gebruik kunt blijven maken. Onderwijsovereenkomst Met alle studenten van mbo Life Sciences sluiten we een onderwijsovereenkomst af. Hierin staan de rechten en plichten van de student en van het opleidingsinstituut. Studiefinanciering Ben je nog geen 18 jaar? Dan behouden je ouders het recht op kinderbijslag. Zij kunnen tevens een tegemoetkoming ouders aanvragen (tegemoetkoming in de schoolkosten). Dit geldt ook voor het lesgeld, Studiegids mbo Life Sciences

15 indien je 18 jaar of ouder bent. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s). Ben je 18 jaar of ouder en volg je een beroepsopleiding op niveau 3 of 4? Ga je een voltijd opleiding op niveau 3 of 4 volgen dan kun je studiefinanciering aanvragen. Deze financiering is in de vorm van een prestatiebeurs. Een prestatiebeurs bestaat uit: een basisbeurs de OV-chipkaart En eventueel: een aanvullende beurs, afhankelijk van het ouderlijk inkomen een lening Haal je je diploma binnen een bepaalde periode (10 jaar), dan wordt je beurs omgezet in een gift. Als je je diploma niet haalt, moet je alles (behalve de eerste 12 maanden aanvullende beurs) terugbetalen. Ook je OV-chipkaart valt onder de regels van de prestatiebeurs. Naast de prestatiebeurs kun je ook nog een lening aanvragen. Deze lening moet na de studie in ieder geval terugbetaald worden. Meer informatie: infolijn: Stadskantoor van de Gemeente Leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden. Geopend iedere werkdag van tot uur. Onderwijs- en examenregeling De school is verantwoordelijk voor de examens. Per opleiding is een onderwijs- en examenregeling opgesteld, het OER. Hierin staan de examenonderdelen die behaald moeten worden om een diploma te behalen. In deze regeling wordt ook aangegeven welke toetsen deel uitmaken van de examenonderdelen, in welke periode de toetsen worden afgenomen en de manier waarop wordt getoetst. Dit document kun je via de digitale leeromgeving inzien en downloaden. Studentenstatuut Mbo Life Sciences is een opleiding die tot stand komt in samenwerking tussen het Friesland College en Nordwin College. In de studentenstatuten van beide scholen zijn jouw rechten en plichten opgenomen. Via de elektronische leeromgeving kun je het statuut downloaden en inzien. Studiegids mbo Life Sciences

16 Tevredenheid en klankbordgroep Om goed te kunnen volgen hoe studenten hun opleiding bij mbo Life Sciences ervaren, wordt er regelmatig een tevredenheidonderzoek gehouden. Aanvullend is er een klankbordgroep. In deze groep zitten studenten van alle leerjaren en richtingen binnen mbo Life Sciences. Op informele wijze kunnen zij invloed uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding. Deze groep komt elke periode een keer samen met de directie en eventuele andere genodigden (docenten, loopbaanbegeleider, etc). Klachtenregeling Mbo Life Sciences is een opleiding die tot stand komt in samenwerking tussen het Friesland College en het Nordwin College. Het Friesland College en het Nordwin College stellen hoge eisen aan de eigen organisatie en aan de opleidingen. Toch kan het voorkomen dat je als student, ouder of externe relatie niet tevreden bent of een klacht hebt. Als je niet tevreden bent of een klacht hebt, meld je dit in eerste instantie bij de betrokken medewerker of je coach van mbo Life Sciences. Door middel van een gesprek wordt geprobeerd mogelijke fouten te herstellen of misverstanden recht te zetten. De ervaring leert dat het merendeel van de problemen door dergelijke gesprekken wordt opgelost. Lukt dat echter niet, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedures. Vraag je coach naar deze regeling of neem direct contact op met de directeur van mbo Life Sciences. Vertrouwenspersoon Je wilt je veilig voelen, ook op school. Maar soms komt het voor: hinderlijk gedrag en rare opmerkingen. Of zelfs pesten, intimidatie of racisme. Is dat het geval, blijf daar niet mee tobben! Praat erover met een vertrouwenspersoon! Die kan je namelijk helpen. De namen en het telefoonnummer kun je vinden onder het kopje Extra begeleiding. Mailadressen vind je in bijlage 1. Studiegids mbo Life Sciences

17 Calamiteiten Het alarmnummer bij calamiteiten is (intern: 46112) Voor alles geldt als hoofdregel: gebruik je gezonde verstand! Wat te doen wanneer iemand onwel wordt of gewond raakt: Laat het slachtoffer op de grond zitten of liggen. Laat het slachtoffer nooit alleen. Zorg dat iemand een EHBO-er waarschuwt via (of via de interne telefoon alarmnummer 46112). Meld de receptie www: wie je bent, wat er aan de hand is en waar je bent. Blijf in de buurt voor eventuele assistentie. Wat te doen bij brand: Bij een grotere brand: sla het ruitje van een brandmelder stuk. Bij een persoon in brand: zet deze onder de branddouche en blijf er bij! Bij een kleine brand (b.v. een prullenbak): probeer deze dan te blussen met een kleine brandblusser of branddeken als je weet hoe dat moet. Neem geen risico s en gebruik bij voorkeur geen water. Bij elke brand: bel direct via de interne telefoonlijn alarmnummer of met je mobiele telefoon Meld de receptie www: wie je bent, wat er aan de hand is en waar je bent. Volg altijd de instructies van de BHV-ers (oranje hesje) op. (Zie ontruiming.) Gebruik nooit een lift!! Ontruiming: In geval van een ernstige calamiteit zal het gebouw worden ontruimd. Er klinkt dan een alarm via de slow whoop (jankende sirene). Op gezette tijden worden er ontruimingsoefeningen gehouden. Handel dan als volgt. Als de sirene voor de eerste maal klinkt (voorwaarschuwing): 1. Beëindig de werkzaamheden. Zet eventuele apparaten, gasvlammen etc. uit 2. Sluit de deuren en ramen van het lokaal. 3. Verzamel je tas, jas en persoonlijke bezittingen. Ga niet langs je kluisje! 4. Bekijk de plattegrond waarop de vluchtwegen staan. 5. Wacht nadere instructies af (het kan een vals alarm zijn). Studiegids mbo Life Sciences

18 Als de sirene voor de 2 e maal klinkt (echte ontruiming): 6. Volg de instructies van de BHV-ers op (oranje hesjes) en Gebruik nooit de lift!! 7. Blijf als groep bij elkaar en bij je docent. 8. Ga naar de verzamelplaats die is aangewezen (parkeerplaats achter of plein voor het gebouw, afhankelijk van de vluchtweg) en blijf daar ook bij elkaar. 9. Volg de instructies van brandweer, hulpverleningsdiensten en BHV-ers op. Wat te doen bij verdachte personen, vechtpartijen, e.d.: Bel direct via de interne telefoonlijn alarmnummer of met je mobiele telefoon Meld de receptie www: wie je bent, wat er aan de hand is en waar je bent. Laat de afhandeling over aan de BHV (bedrijfshulpverlening). Studiegids mbo Life Sciences

19 Bijlage 1 Medewerkers mbo Life Sciences Onderstaand kun je het overzicht van medewerkers bekijken. Achternaam Voornaa m Vakgebied Kamer Tel Admiraal Feike instructeur technologie Hc Berg, van den Cees Loopbaanbegeleiding, Nederlands Vb Bijlsma Teo exact / zuivel Vb Boer Rinny medisch Vb Bogaard Guus technologie Vb Broek, van den Jan milieutechnologie Vb Brouwer Lotte Nederlands/Engels Vb Dijk, van Albert exact S Feersma Hoekstra Simon Loopbaan Burgerschap / micro Vb Ferwerda Peet directeur Vb Groot, de Rick Chemie Vb Hofmeester Anja chemie Vb Hollander Leo exact / pc Vb Horst, van der Marcel directeur Vb Jacobs Tonny instructeur micro S225/Vb / 502 Jorritsma Jos medisch Vb Kerver Willem microbiologie Vb Klaas Geert chemie Vb Klijnstra Alexandra microbiologie Vb Kramer Judith instructeur algemene technologie/chemie S Kuipers Elbrich Watermanagement/Mil. Vb Kuperus Tsjollyn Voedingstechnologie Vb114 Luimstra Trijnie instructeur algemene technologie/chemie Meulen, van der Ria Nederlands, Loopbaan Burgerschap S1.27/S Vb Michielsen Fons voeding Vb Mulder Reino instructeur micro S Oenema Regina opleidingsmanager Vb Overmars Bert micro / bio Vb Studiegids mbo Life Sciences

20 Achternaam Voornaa m Vakgebied Kamer Tel Ploeg, van der Kees chemie Vb Pluimers Frits technologie Vb Popma Chris medisch Vb Reuver, de Anneke medisch Vb Rinsma Sieger Watermanagement/mil. Vb Steenbergen Liesbeth Voeding Tadema Fokalin directiesecretaresse Vb Tiekstra Ronald Techniek Vb Uitterdijk de Vries Anneke micro / bio Vb Velde, van der Eline Voedingstechnologie Vb Verkaik Marco microbiologie VB Vries, de Theunis wiskunde Vb Werf, van der Cees milieu Vb Wiersema Ina micro Vb Studiegids mbo Life Sciences

21 Bijlage 2 Foto s van medewerkers mbo Life Sciences Feike Admiraal Cees van den Berg Teo Bijlsma Rinny de Boer Guus Bogaard Jan van den Broek Albert van Dijk Simon Feersma Hoekstra Anja Hofmeester Leo Hollander Tonny Jacobs Jos Jorritsma Willem Kerver Geert Klaas Alexandra Klijnstra Judith Kramer Elbrich Kuipers Ria van der Meulen Fons Michielsen Reino Mulder Bert Overmars Kees van der Ploeg Frits Pluimers Chris Popma Anneke de Reuver Sieger Rinsma Anneke Uitterdijk Theunis de Vries Cees van der Werf Ina Wiersema Fokalin Tadema Marcel v.d. Horst Peet Ferwerda Rick de Groot Trijnie Luimstra Gerda van der Meer Studiegids mbo Life Sciences

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat 10 2595 HA Den Haag Telefoon 088-6663350 info.toerisme@rocmondriaan.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids 2014-2015

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan 19 2493 WN Den Haag Beste student, Voor je ligt de studiegids 2014-2015 van ROC Mondriaan

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Studiewijzer. Artiest Sounddesign

Studiewijzer. Artiest Sounddesign Studiewijzer Artiest Sounddesign 2011 2012 1 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de opleiding Artiest Sounddesign. Hierin vind je informatie over je opleiding, over D Drive

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids Mendelcollege

Schoolgids Mendelcollege Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege 2014-2015 Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem tel.

Nadere informatie

Regelwijzer Versie: 6 december 2011

Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Inleiding Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht waarde aan zorgvuldigheid. Waar mensen met elkaar samenwerken bieden duidelijke afspraken, regelingen en procedures helderheid

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie