Studiegids Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. 2014-2015 Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu"

Transcriptie

1 Studiegids Versie 1 Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu Deze studiegids is ook digitaal beschikbaar via blackboard (studienet) en In de loop van het jaar wordt in gebruik genomen. Vanaf dat moment is deze studiegids daar te vinden. Dit is versie 1. In de eerste maand van het schooljaar kan er nog iets wijzigen. Ook zullen er meer medewerkers zijn. Om deze redenen komt er rond oktober een aangepaste versie uit. Studiegids mbo Life Sciences

2 Mbo Life Sciences Eén mbo Life Sciences en twee scholen De opleidingen die binnen mbo Life Sciences worden aangeboden vallen onder Nordwin College (Voeding, Watermanagement en Milieu) en het Friesland College (Laboratoriumtechniek en Procestechniek). Afhankelijk van de opleiding die je volgt ben je ingeschreven op één van de beide scholen. Dat is ook de school die het diploma uitreikt. Er zijn een aantal wettelijke zaken die per school kunnen verschillen. Onderwijscontracten en examinering bijvoorbeeld, maar ook klachtenregelingen. Je kunt van beide scholen post ontvangen. Aanvullende informatie In deze gids vind je algemene en globale informatie over de opleidingen binnen mbo Life Sciences. We hebben geprobeerd om volledig maar ook beknopt te zijn. Dat betekent dat een aantal grote dan wel meer specialistische documenten niet zijn opgenomen. Deze documenten zijn via de elektronische leeromgeving te raadplegen. Dit betreft: - De kwalificatiedossiers (kerntaken, competenties) per opleiding - Het Opleidings- en Examenreglement (OER) per opleiding - De verschillende studiewijzers van onderdelen (jaren, richtingen) van de opleiding - Het examenmodel per opleiding - Adres en functie van de examencommissie en het examenbureau - De onderwijsovereenkomst (wordt ook toegestuurd) - Het studentenstatuut - De klachtenprocedure - BPV (stage) contract - BPV (stage) boek. Mocht je nog vragen hebben na het lezen van deze studiegids dan kun je altijd contact opnemen met je coach. Studiegids mbo Life Sciences

3 Inhoudsopgave 1. Informatie & contact Belangrijke telefoonnummers 4 2. Onderwijs en examinering 5 Hoe je leert 5 Hoe je wordt beoordeeld 5 3. Jouw leertraject 6 Introductieweek 6 Studiewijzers 7 Begeleiding: je coach 8 Diploma-uitstroomrichtingen 8 Extra begeleiding: loopbaanbegeleider, vertrouwenspersoon 8 Aangepaste trajecten 9 Internationale stages en projecten 9 Oudercontact Planning en roosters 10 Vakanties 10 Onderwijsperioden 11 Lestijden en presentie 11 Roosters en roosterwijzigingen Faciliteiten 12 Schoolmail 12 Betalingen 12 Kosten eerstejaars 12 Kluisjes 13 Kopiëren en printen 13 Studiecentrum 13 Eten en drinken 13 Roken Spelregels 14 Absentie en presentie 14 Bijhouden inloggegevens 14 Onderwijsovereenkomst 14 Studiefinanciering 14 Onderwijs en examenregeling 15 Studentenstatuur 15 Tevredenheid & klankbordgroep 16 Klachtenregeling 16 Vertrouwenspersoon Calamiteiten 17 Studiegids mbo Life Sciences

4 Bijlagen Overzicht medewerkers Foto s van medewerkers Ziekte en afwezigheid Formulier aanvraag verlof Opleidingskosten 25 Informatie en contact Mbo Life Sciences Postadres: Postbus BR Leeuwarden Bezoekadres: Ingang gebouw Nordwin College Jansoniusstraat 2a, 8934 BM Leeuwarden Ingang gebouw Van Hall Larenstein Agora 1, 8934 CJ Leeuwarden Algemene informatie mbo Life Sciences: Centraal telefoonnummer en receptie Jansoniusstraat 2a (Nordwin College): en Vertrouwenspersonen: Ria van der Meulen-Riepma: / Cees van den Berg: / Intern alarmnummer: (112 via een vast toestel) Telefoonnummer ziekmeldingen: Elektronische leeromgeving Voor alle studenten van mbo Life Sciences wordt in de loop van het cursusjaar een nieuw informatiesysteem en digitale leeromgeving ingericht. We noemen dit voorlopig Tot die tijd communiceren we via blackboard: Hiervoor krijg je een inlogcode. Tijdens de overgang gebruiken we We houden je op de hoogte van de vorderingen. Studiegids mbo Life Sciences

5 Onderwijs en examenregeling Hoe je leert Leren voor een beroep Om maar met een moeilijk woord te beginnen: we werken competentiegericht. Een competentie geeft aan wat je kunt. Het is een combinatie van weten (kennis), kunnen (vaardigheden) en houding (gedrag) die in een beroep nodig is. We laten je hiermee zoveel mogelijk kennismaken vanuit de praktijk, zodat je van je ervaringen kunt leren. Zo word je uiteindelijk ook beoordeeld: laat zien dat je het kunt en dat je weet hoe het zit. Hoe dat gaat en wat je moet laten zien staat beschreven in de onderwijs en examen regeling, die we afgekort OER noemen. Het OER van jouw opleiding vind je via het digitale leeromgeving Stage (BPV) Stage heet officieel BPV (Beroeps Praktijk Vorming). Je gaat leren door mee te werken in een bedrijf. In dat bedrijf zijn één of meer stagebegeleiders aanwezig die je daarin begeleiden. Daarnaast is een stagedocent als begeleider vanuit de school aangewezen. Voor elke stage krijg je leeropdrachten mee die je moet uitvoeren en waarop je beoordeeld wordt. Er zijn deeltijdstages, waarin je een deel van de week op stage bent en het andere deel op school. Maar soms ga je ook voor een hele periode van bijvoorbeeld 10 weken op stage. In dat geval zijn er terugkomdagen waarop we ervaringen bespreken. In de laatste fase van je opleiding duurt een stage meestal langer. Je stagedocent belt regelmatig met je stagebegeleider over hoe het gaat en komt langs om met jou en je stagebegeleider jouw ontwikkeling te bespreken. Per stageperiode krijg je (naast tussenbeoordelingen) uiteindelijk één eindbeoordeling. Hoe je wordt beoordeeld Portfolio en resultaten De resultaten van toetsen, practica en projecten moet je zelf bijhouden en worden ook door de school bijgehouden. Ze zijn via een web based programma in te zien. Studiegids mbo Life Sciences

6 Beoordelen voor het examen Examen doe je door gedurende je opleiding alle benodigde onderdelen te behalen. Er is dus geen eindexamenperiode met alle vakken. Het uitvoeren van een of meerdere proeven van bekwaamheid is een belangrijk onderdeel van het examen. Deze kun je pas afleggen in de laatste fase van de opleiding, op school of bijvoorbeeld tijdens de laatste stage. In het examenmodel van jouw opleiding wordt aangegeven welke onderdelen precies tot jouw examen behoren. De eisen waaraan je moet voldoen komen uit een landelijk vastgesteld kwalificatiedossier. Daarin zijn een aantal kerntaken en werkprocessen opgenoemd, die zijn gekoppeld aan een aantal competenties. Per niveau of richting kunnen die verschillen. Er zijn beroepseisen die horen bij je uitstroomrichting, en daarnaast eisen voor rekenen, talen en burgerschap. Op voorlichtingsbijeenkomsten en coaching wordt aandacht besteed aan examinering. De precieze tekst van je examenmodel en kwalificatiedossier, met daarin de kerntaken, competenties en eisen kun je vinden in de elektronische leeromgeving. Jouw leertraject Diploma-uitstroomrichtingen Gedurende je opleiding maak je een keuze voor een uitstroomrichting. Wij bieden de volgende opleidingen aan: Voedingstechnologie met de volgende 4 uitstroomrichtingen: Allround Voedingsoperator (niveau 3); Voedingsspecialist (niveau 4); Manager voeding (niveau 4); Kwaliteitscoördinator voeding (niveau 4). Laboratoriumtechniek met de volgende 5 uitstroomrichtingen: Allround Laborant (niveau 3); Klinisch Chemisch Analist (medisch, niveau 4); Chemisch Fysisch Analist (chemisch, niveau 4); Microbiologisch Analist (microbiologisch, niveau 4); Analist Pathologie (niveau 4)**. Studiegids mbo Life Sciences

7 Watermanagement en milieu met de volgende 3 uitstroomrichtingen: Milieufunctionaris (niveau 4) Toezichthouder milieu (niveau 4) Watermanagement (niveau 4) ** Door het beperkte aantal stageplekken voor de opleiding Analist Pathologie, bestaat de mogelijkheid dat niet iedereen deze keuze kan maken. Doorstuderen Uiteraard sluiten de mbo Life Sciences (niveau 4 ) uitstroomrichtingen goed aan bij verschillende hbo-opleidingen. Met name bij hbo Life Sciences. Introductieweek In de eerste schoolweek vindt de introductie voor de eerstejaars studenten plaats. Het begint met het wegwijs raken op school. Je kunt dan de schoolspullen komen ophalen (kopen!) en je kunt een laboratoriumjas en labmaterialen aanschaffen. Op een later moment gaan alle eerstejaars op kamp met als doel kennismaken. Meestal bivakkeren we ergens op de hei in een kampeerboerderij. Meedoen aan dit kamp is niet verplicht, maar wordt wel dringend aanbevolen! De introductiedagen worden georganiseerd door hogerejaars studenten van mbo Life Sciences. Het is een uitstekende manier mensen te leren kennen (je eigen groep, de andere studenten en docenten) en vertrouwd te raken met een aantal aspecten die belangrijk zijn in de opleiding. Voor het studiejaar is het introductiekamp iets later dan normaal gepland, namelijk van 17 t/m 19 september. Studiewijzers Per opleidingsonderdeel zijn er studiewijzers beschikbaar met daarin de inhoud van het opleidingsprogramma. Hierin vind je een overzicht van de onderdelen die deel uitmaken van een opleidingstraject en hoe deze meetellen bij de doorstroming. De studiewijzers zijn te vinden in de elektronische leeromgeving. De studiewijzers worden elk jaar aangepast. Zorg dus dat je de goede versie te pakken krijgt. Je coach bespreekt de studiewijzer tijdens de bijeenkomsten met je coachgroep. Studiegids mbo Life Sciences

8 Begeleiding: je coach Iedere mbo Life Sciences student die bij ons instroomt krijgt een eigen coach. Coaching in je coachgroep staat op het rooster voor minstens 1 uur per week. Dan bespreekt de coach de dagelijkse gang van zaken met jullie en helpt je op weg in de nieuwe opleiding. De coach is een vraagbaak, maar stelt zelf ook veel vragen. De coach helpt je ook bij het onderdeel Loopbaan en Burgerschap. Daarnaast kun je individuele gesprekken hebben met je coach door er zelf om te vragen of vanuit de coach. Dan gaat om jouw studievoortgang, motivatie of specifieke behoeften. Je coach kan eventueel doorverwijzen naar instanties of de loopbaancoach van de opleiding als dat nodig is. Zo n individueel gesprek vindt 1 keer per 10 weken plaats. De coach houdt ook samen met zijn/haar collega's je presentie in de gaten. Bij teveel ongeoorloofde absentie schakelt de coach een leerplichtambtenaar in. Dit wordt overigens eerst wel met jou besproken (zie bijlage 3). Extra begeleiding: loopbaanbegeleider, vertrouwenspersoon Extra loopbaanbegeleiding Als je extra begeleiding nodig hebt om je studie te kunnen volbrengen bieden we je extra loopbaanbegeleiding. Heb je moeite met het plannen van je studie, het maken van keuzes of met het omgaan met persoonlijke problemen, dan kan je bij je coach terecht. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kan je een afspraak maken met de loopbaanbegeleider. Die heeft een goed zicht op welke aanvullende diensten binnen of buiten de opleiding voor jou het beste zijn. De loopbaanbegeleider is: Cees van den Berg: / Vertrouwenspersoon Wie moeite heeft met het gedrag van personeelsleden (docenten, onderwijsassistenten, etc.) of medestudenten kan dit het beste eerst bespreken met de betreffende persoon. Kom je er samen niet uit, en ook niet samen met je coach, of durf je niet, dan kun je ook naar de vertrouwenspersoon stappen om naar een oplossing te zoeken. Dit geldt in het bijzonder voor wie te maken heeft met seksuele intimidatie of agressie. De vertrouwenspersonen van mbo Life Sciences zijn: Ria van der Meulen-Riepma: / Cees van den Berg: / Studiegids mbo Life Sciences

9 Aangepaste leertrajecten In kortere of langere tijd In de studiegids en de studiewijzers wordt precies aangegeven wat je moet doen om te kunnen slagen voor een diploma. Voor niveau 4-opleidingen duurt dat meestal 4 jaar en voor niveau 3-opleidingen 3 jaar. De planning van het onderwijs is daarop afgestemd. Soms is het mogelijk een ander tempo te volgen. Bijvoorbeeld als je een vooropleiding hebt waarin je al veel onderdelen hebt gehad of als je een hbo-studie hebt afgebroken. In dat geval kun je via je coach afspraken maken over de opleiding. De afspraken worden vastgelegd volgens een standaard procedure en door de directeur voor akkoord getekend. Pas dan heb je een afspraak om een ander studietempo te volgen. Doordat je afwijkt van het standaardprogramma zal je meestal meer onderdelen zelfstandig moeten uitvoeren. Ook wordt er van je verwacht dat je meer en vaker op eigen initiatief afspraken maakt voor practica, toetsen, etc. Dit is niet voor iedereen haalbaar. We evalueren de voortgang regelmatig en stellen zo nodig de afspraken bij. Internationale stages en projecten Ga je bij mbo Life Sciences studeren dan heb je kans om een buitenlandervaring op te doen in het kader van je studie en persoonlijke ontwikkeling. Stage Je kunt bijvoorbeeld een stage van vijf maanden doen in een laboratorium in het buitenland. We hebben een paar adressen in onder andere Italië, Engeland en Duitsland maar je mag ook zelf een adres zoeken. Voor adressen binnen Europa is er subsidie. Soms gaan leerlingen ook buiten Europa op stage, naar Afrika, Australië, e.d. Uitwisseling Je kunt ook voor kortere tijd naar het buitenland. Mogelijk is een uitwisseling voor drie weken met een school in Italië. Je blijft daar bij een gastgezin en je loopt stage bij een bedrijf. De leerling van dat gezin komt ook bij jou voor drie weken. Schoolprojecten Verder kun je meedoen met internationale schoolprojecten. Drie keer per jaar zijn er bijeenkomsten bij één van onze projectpartners. Elke bijeenkomst is weer in een ander land. Meestal duurt zo n trip een week. Je werkt samen met leerlingen van de andere scholen. Je verblijft meestal in een gastgezin van een leerling van die school. Samen presenteer je resultaten van het project en doe je mee aan allerlei sociaal-culturele activiteiten, ook s avonds. Naast persoonlijke ontwikkeling op het gebied van durf, initiatief nemen, en flexibiliteit Studiegids mbo Life Sciences

10 draagt je buitenlandactiviteit ook bij aan het samenstellen van je Taalportfolio en je portfolio Loopbaan en Burgerschap. Zaken die van belang zijn voor je diploma. Als je geïnteresseerd bent in een buitenlandstage, een uitwisseling of een internationaal schoolproject dan kun je contact opnemen met Kees van der Ploeg voor meer informatie. Oudercontact Zo lang je nog geen 18 bent, zijn je ouders mede verantwoordelijk voor jouw leertraject. Ouders kunnen, net als jij, contact opnemen met je coach. Als wij vinden dat je leertraject niet goed verloopt, nemen wij contact op met je ouders. Bovendien organiseren we in het eerste jaar een oudercontactavond. Als daaraan behoefte is wordt dat soms later nog eens herhaald. Planning en roosters Vakanties Voor het schooljaar zijn de vakanties op de volgende dagen vastgesteld: Vakantie Eerste dag Laatste dag Herfstvakantie 13 oktober oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 14 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 februari februari 2015 Rond Pasen 3 april april 2015 Koningsdag 27 april april 2015 Meivakantie 4 mei mei 2015 Rond Hemelvaart 14 mei mei 2015 Rond Pinksteren 25 mei mei 2015 Zomervakantie 6 juli aug 2015 Studiegids mbo Life Sciences

11 Onderwijsperioden Het onderwijs is ingericht in vier perioden van ca. 10 weken. De laatste week van elke periode wordt door ons de oogstweek genoemd. Een week van terugkijken en vooruitkijken, eindpresentaties van prestaties of projecten en met momenten van beoordeling van de resultaten. Voor het schooljaar zijn de onderwijsperioden als volgt: Periode 1 Week 34 t/m week aug 2014 t/m 31 okt 2014 Periode 2 Week 45 t/m week 4 3 nov 2014 t/m 23 jan 2015 Periode 3 Week 5 t/m week jan 2015 t/m 10 apr 2015 Periode 4 Week 16 t/m week apr 2015 t/m 3 juli 2015 Lestijden Het onderwijs vindt meestal plaats in blokken van meerdere lesuren, bijvoorbeeld 2 lesuren theorie of 4 lesuren praktijk. Het 5 e lesuur zal vaak een pauze uur zijn. Van het 10 e lesuur maken we in de regel geen gebruik. Op school word je aanwezigheid per les geregistreerd door de betreffende docent. Lesuur Begintijd Eindtijd Lesuur Begintijd Eindtijd Pauze Pauze Pauze Pauze Studiegids mbo Life Sciences

12 Roosters en roosterwijzigingen Je rooster vind je via de site Actuele mededelingen en roosterwijzigingen worden naar je mailadres van school verstuurd, en zijn ook te vinden via Je kunt ook direct pagina 864 van teletekst Omrop Fryslân bekijken. Het roosterbureau van het Nordwin College voert ook de roostering uit voor mbo Life Sciences. Soms staan de roosterwijzigingen door elkaar. Zoek goed naar je klassencode. In de vitrinekast in de Strip (bij de ingang Jansoniusstraat 2A) worden alle mededelingen ook weergegeven. Check dus vaak je mail van school, kijk op teletekst en de vitrinekast. Faciliteiten Schoolmail Je krijgt van school een mailadres. Het gaat hierbij om een adres van Nordwin College. Alle schoolpost wordt via dit schoolmailadres verstuurd. Het is dus belangrijk om ook daar regelmatig te kijken en je inloggegevens up to date te houden. In de eerste lesweek krijg je uitleg over het werken met dit systeem. Betalingen Je kunt op school betalen met contant geld, met de chipknip, die op (bijna) iedere bank- of giropas aanwezig is en met de pinpas (voor sommige kasbetalingen). Er zijn meerdere oplaadpunten voor de chipknip in de school aanwezig. Kosten eerstejaars De kosten voor eerstejaars studenten dienen deels contant te worden afgerekend. Op de eerste schooldag vragen we jullie ongeveer 80,- contant mee te nemen en 40,- op de chipknip. Van dat geld kan ter plekke een labjas, een set laboratoriumbenodigdheden en lesmateriaal worden aangeschaft. Het exacte bedrag hangt af van de prijs die we bedingen bij de leveranciers. Dit zijn opleiding gebonden schoolkosten. Andere startkosten zijn de boeken en de introductie van 95,-. Voor de introductie krijg je een folder toegestuurd of uitgereikt. De boekenlijst (met toelichting) wordt in de eerste week van de vakantie toegezonden of via een download beschikbaar gesteld. De boeken kun Studiegids mbo Life Sciences

13 je bestellen bij een boekhandel naar eigen inzicht. Na 20 lesweken maken de studenten een keuze voor een richting. Dan zal er opnieuw een boekenlijst worden verstrekt. Verder ontvang je nog een nota in de eerste lesweken met daarop de kosten van excursies, digitale jaarabonnementen, etc. Dit zijn niet-opleiding gebonden kosten. Een uitleg over de opleidingskosten kun je lezen in bijlage 5. Kluisjes Om je persoonlijke eigendommen op te bergen zijn er dagkluisjes beschikbaar in de school. Deze zijn voor één dag te gebruiken. Er zijn ook enkele grotere kluizen beschikbaar, voor bijvoorbeeld helmen. Kopiëren en printen Je kunt op diverse punten in het gebouw kopiëren en printen. De betaling hiervan gebeurt via een printkaart, die bij de receptie verkrijgbaar is. Studiecentrum Als student van mbo Life Sciences heb je toegang tot het Open Leercentrum van Nordwin College. Hiervoor heb je een inlogcode nodig. Eten en drinken In de kantine van het Van Hallgebouw zijn diverse etenswaren en drinken verkrijgbaar. Betaling kan alleen via je chipknip. Nadat je ergens iets hebt gegeten en/of gedronken, ruim je natuurlijk zelf je spullen op! Roken Het is uiteraard verboden om in de school te roken. Buiten is een soort bushokje waar gerookt mag worden. Houd in elk geval de in- en uitgang van de school vrij en houd de rookplek netjes. Studiegids mbo Life Sciences

14 Wat je verder nog moet weten Absentie en presentie Aanwezigheidheidsregistratie Op school word je aanwezigheid per les geregistreerd door de betreffende docent. Als je ziek bent, geef je dit altijd door aan de receptie van Nordwin College, telefoonnummer Als je meerdere dagen ziek bent, geef je dit elke dag door. Heb je een andere reden voor absentie, dan regel je dit met je coach. Hoe te handelen bij ziekte of verzuim kun je lezen in bijlage 5. Wettelijke verplichting verzuim! Als je ongeoorloofd afwezig bent, wordt dit door de school gemeld bij het digitale verzuimloket van DUO. Ook kan de verzuimcoördinator van je opleiding je aanmelden voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar. Deze nodigt je uit voor een gesprek, eventueel met je ouders. Na ongeoorloofde afwezigheid is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Bijzonder verlof Heb je bijzondere verplichtingen, bijvoorbeeld een rijexamen, familiefeest of begrafenis, dan kun je hiervoor verlof aanvragen via je coach. Voor langer verlof voor bijzondere omstandigheden, geldt een verlofprocedure. Je moet in dat geval een formulier invullen dat door je coach en de directeur wordt ondertekend. Vraag hiernaar bij je coach. Bijhouden inloggegevens Het studienet Blackboard, natschool en je schoolmailadres zijn belangrijke communicatiekanalen voor ons. Het is dus belangrijk dat je op tijd (elke 90 dagen) je wachtwoorden aanpast, zodat je hiervan gebruik kunt blijven maken. Onderwijsovereenkomst Met alle studenten van mbo Life Sciences sluiten we een onderwijsovereenkomst af. Hierin staan de rechten en plichten van de student en van het opleidingsinstituut. Studiefinanciering Ben je nog geen 18 jaar? Dan behouden je ouders het recht op kinderbijslag. Zij kunnen tevens een tegemoetkoming ouders aanvragen (tegemoetkoming in de schoolkosten). Dit geldt ook voor het lesgeld, Studiegids mbo Life Sciences

15 indien je 18 jaar of ouder bent. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s). Ben je 18 jaar of ouder en volg je een beroepsopleiding op niveau 3 of 4? Ga je een voltijd opleiding op niveau 3 of 4 volgen dan kun je studiefinanciering aanvragen. Deze financiering is in de vorm van een prestatiebeurs. Een prestatiebeurs bestaat uit: een basisbeurs de OV-chipkaart En eventueel: een aanvullende beurs, afhankelijk van het ouderlijk inkomen een lening Haal je je diploma binnen een bepaalde periode (10 jaar), dan wordt je beurs omgezet in een gift. Als je je diploma niet haalt, moet je alles (behalve de eerste 12 maanden aanvullende beurs) terugbetalen. Ook je OV-chipkaart valt onder de regels van de prestatiebeurs. Naast de prestatiebeurs kun je ook nog een lening aanvragen. Deze lening moet na de studie in ieder geval terugbetaald worden. Meer informatie: infolijn: Stadskantoor van de Gemeente Leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden. Geopend iedere werkdag van tot uur. Onderwijs- en examenregeling De school is verantwoordelijk voor de examens. Per opleiding is een onderwijs- en examenregeling opgesteld, het OER. Hierin staan de examenonderdelen die behaald moeten worden om een diploma te behalen. In deze regeling wordt ook aangegeven welke toetsen deel uitmaken van de examenonderdelen, in welke periode de toetsen worden afgenomen en de manier waarop wordt getoetst. Dit document kun je via de digitale leeromgeving inzien en downloaden. Studentenstatuut Mbo Life Sciences is een opleiding die tot stand komt in samenwerking tussen het Friesland College en Nordwin College. In de studentenstatuten van beide scholen zijn jouw rechten en plichten opgenomen. Via de elektronische leeromgeving kun je het statuut downloaden en inzien. Studiegids mbo Life Sciences

16 Tevredenheid en klankbordgroep Om goed te kunnen volgen hoe studenten hun opleiding bij mbo Life Sciences ervaren, wordt er regelmatig een tevredenheidonderzoek gehouden. Aanvullend is er een klankbordgroep. In deze groep zitten studenten van alle leerjaren en richtingen binnen mbo Life Sciences. Op informele wijze kunnen zij invloed uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding. Deze groep komt elke periode een keer samen met de directie en eventuele andere genodigden (docenten, loopbaanbegeleider, etc). Klachtenregeling Mbo Life Sciences is een opleiding die tot stand komt in samenwerking tussen het Friesland College en het Nordwin College. Het Friesland College en het Nordwin College stellen hoge eisen aan de eigen organisatie en aan de opleidingen. Toch kan het voorkomen dat je als student, ouder of externe relatie niet tevreden bent of een klacht hebt. Als je niet tevreden bent of een klacht hebt, meld je dit in eerste instantie bij de betrokken medewerker of je coach van mbo Life Sciences. Door middel van een gesprek wordt geprobeerd mogelijke fouten te herstellen of misverstanden recht te zetten. De ervaring leert dat het merendeel van de problemen door dergelijke gesprekken wordt opgelost. Lukt dat echter niet, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedures. Vraag je coach naar deze regeling of neem direct contact op met de directeur van mbo Life Sciences. Vertrouwenspersoon Je wilt je veilig voelen, ook op school. Maar soms komt het voor: hinderlijk gedrag en rare opmerkingen. Of zelfs pesten, intimidatie of racisme. Is dat het geval, blijf daar niet mee tobben! Praat erover met een vertrouwenspersoon! Die kan je namelijk helpen. De namen en het telefoonnummer kun je vinden onder het kopje Extra begeleiding. Mailadressen vind je in bijlage 1. Studiegids mbo Life Sciences

17 Calamiteiten Het alarmnummer bij calamiteiten is (intern: 46112) Voor alles geldt als hoofdregel: gebruik je gezonde verstand! Wat te doen wanneer iemand onwel wordt of gewond raakt: Laat het slachtoffer op de grond zitten of liggen. Laat het slachtoffer nooit alleen. Zorg dat iemand een EHBO-er waarschuwt via (of via de interne telefoon alarmnummer 46112). Meld de receptie www: wie je bent, wat er aan de hand is en waar je bent. Blijf in de buurt voor eventuele assistentie. Wat te doen bij brand: Bij een grotere brand: sla het ruitje van een brandmelder stuk. Bij een persoon in brand: zet deze onder de branddouche en blijf er bij! Bij een kleine brand (b.v. een prullenbak): probeer deze dan te blussen met een kleine brandblusser of branddeken als je weet hoe dat moet. Neem geen risico s en gebruik bij voorkeur geen water. Bij elke brand: bel direct via de interne telefoonlijn alarmnummer of met je mobiele telefoon Meld de receptie www: wie je bent, wat er aan de hand is en waar je bent. Volg altijd de instructies van de BHV-ers (oranje hesje) op. (Zie ontruiming.) Gebruik nooit een lift!! Ontruiming: In geval van een ernstige calamiteit zal het gebouw worden ontruimd. Er klinkt dan een alarm via de slow whoop (jankende sirene). Op gezette tijden worden er ontruimingsoefeningen gehouden. Handel dan als volgt. Als de sirene voor de eerste maal klinkt (voorwaarschuwing): 1. Beëindig de werkzaamheden. Zet eventuele apparaten, gasvlammen etc. uit 2. Sluit de deuren en ramen van het lokaal. 3. Verzamel je tas, jas en persoonlijke bezittingen. Ga niet langs je kluisje! 4. Bekijk de plattegrond waarop de vluchtwegen staan. 5. Wacht nadere instructies af (het kan een vals alarm zijn). Studiegids mbo Life Sciences

18 Als de sirene voor de 2 e maal klinkt (echte ontruiming): 6. Volg de instructies van de BHV-ers op (oranje hesjes) en Gebruik nooit de lift!! 7. Blijf als groep bij elkaar en bij je docent. 8. Ga naar de verzamelplaats die is aangewezen (parkeerplaats achter of plein voor het gebouw, afhankelijk van de vluchtweg) en blijf daar ook bij elkaar. 9. Volg de instructies van brandweer, hulpverleningsdiensten en BHV-ers op. Wat te doen bij verdachte personen, vechtpartijen, e.d.: Bel direct via de interne telefoonlijn alarmnummer of met je mobiele telefoon Meld de receptie www: wie je bent, wat er aan de hand is en waar je bent. Laat de afhandeling over aan de BHV (bedrijfshulpverlening). Studiegids mbo Life Sciences

19 Bijlage 1 Medewerkers mbo Life Sciences Onderstaand kun je het overzicht van medewerkers bekijken. Achternaam Voornaa m Vakgebied Kamer Tel Admiraal Feike instructeur technologie Hc Berg, van den Cees Loopbaanbegeleiding, Nederlands Vb Bijlsma Teo exact / zuivel Vb Boer Rinny medisch Vb Bogaard Guus technologie Vb Broek, van den Jan milieutechnologie Vb Brouwer Lotte Nederlands/Engels Vb Dijk, van Albert exact S Feersma Hoekstra Simon Loopbaan Burgerschap / micro Vb Ferwerda Peet directeur Vb Groot, de Rick Chemie Vb Hofmeester Anja chemie Vb Hollander Leo exact / pc Vb Horst, van der Marcel directeur Vb Jacobs Tonny instructeur micro S225/Vb / 502 Jorritsma Jos medisch Vb Kerver Willem microbiologie Vb Klaas Geert chemie Vb Klijnstra Alexandra microbiologie Vb Kramer Judith instructeur algemene technologie/chemie S Kuipers Elbrich Watermanagement/Mil. Vb Kuperus Tsjollyn Voedingstechnologie Vb114 Luimstra Trijnie instructeur algemene technologie/chemie Meulen, van der Ria Nederlands, Loopbaan Burgerschap S1.27/S Vb Michielsen Fons voeding Vb Mulder Reino instructeur micro S Oenema Regina opleidingsmanager Vb Overmars Bert micro / bio Vb Studiegids mbo Life Sciences

20 Achternaam Voornaa m Vakgebied Kamer Tel Ploeg, van der Kees chemie Vb Pluimers Frits technologie Vb Popma Chris medisch Vb Reuver, de Anneke medisch Vb Rinsma Sieger Watermanagement/mil. Vb Steenbergen Liesbeth Voeding Tadema Fokalin directiesecretaresse Vb Tiekstra Ronald Techniek Vb Uitterdijk de Vries Anneke micro / bio Vb Velde, van der Eline Voedingstechnologie Vb Verkaik Marco microbiologie VB Vries, de Theunis wiskunde Vb Werf, van der Cees milieu Vb Wiersema Ina micro Vb Studiegids mbo Life Sciences

21 Bijlage 2 Foto s van medewerkers mbo Life Sciences Feike Admiraal Cees van den Berg Teo Bijlsma Rinny de Boer Guus Bogaard Jan van den Broek Albert van Dijk Simon Feersma Hoekstra Anja Hofmeester Leo Hollander Tonny Jacobs Jos Jorritsma Willem Kerver Geert Klaas Alexandra Klijnstra Judith Kramer Elbrich Kuipers Ria van der Meulen Fons Michielsen Reino Mulder Bert Overmars Kees van der Ploeg Frits Pluimers Chris Popma Anneke de Reuver Sieger Rinsma Anneke Uitterdijk Theunis de Vries Cees van der Werf Ina Wiersema Fokalin Tadema Marcel v.d. Horst Peet Ferwerda Rick de Groot Trijnie Luimstra Gerda van der Meer Studiegids mbo Life Sciences

Welkom. Namens allen

Welkom. Namens allen Welkom Namens allen Informatieavond nieuwe studenten Juni 2015 Programma Gefeliciteerd Voorlichting over de opleiding Benodigde materialen en kosten Lanceerweek op Ameland Communicatie Inleveren documenten,

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs Informatieboekje voor de start van het cursusjaar 2017-2018 voor studenten Laboratoriumonderwijs INHOUD: pagina 1. Informatie voor alle 1 e jaars studenten 2 Start 2 Boeken- en leermiddelenpakket 2 Laptop

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Locatiegids Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71. Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

School voor Onderwijs en Kinderopvang

School voor Onderwijs en Kinderopvang infovoor ouders verzorgers School voor Onderwijs en Kinderopvang welkom bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg Informatieboekje over de start augustus 2016 BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom

Nadere informatie

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens 4 3. Faciliteiten 5 4. Contactpersonen 6 5. Ziek melden 7 1. Inleiding Dit is

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS Techno Lyceum Locatie Leeuwarden

INFORMATIEGIDS Techno Lyceum Locatie Leeuwarden INFORMATIEGIDS Techno Lyceum Locatie Leeuwarden Techno Start Technicus Middenkader (WEI) Pop & Media en Theatertechniek Studiejaar 2006/2007 1 FC-Advieslijn 058 2842555 of 0513 643555 www.frieslandcollege.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Friesland College en Nordwin College

Friesland College en Nordwin College Situatie 2007 Laboratoriumtechniek Analist: medisch, biologisch, chemisch Laborant BOL Voedingstechnologie Operator, niveau 2, 3 en 4, Voedingsspecialist, Manager voeding, Kwaliteitscoördinator Maatwerk

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Informatieboekje Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3/4 cursusjaar 2017-2018 Maatschappelijke Zorg 2017-2018 1

Nadere informatie

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen infovoor ouders verzorgers School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school.

Nadere informatie

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2,

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2, samenhang Vind je dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk (verhouding kennis, vaardigheden, houding)? Meer uitleg tijdens de theorie uren, ook vakleer, klassikaal uitleg. Sluit de theorie

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

School voor Bouwtechniek

School voor Bouwtechniek infovoor ouders verzorgers School voor Bouwtechniek welkom bij de School voor Bouwtechniek Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij ons heeft,

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Introductiedag 1 e jaars studenten. Dinsdag 9 juni 2015

Introductiedag 1 e jaars studenten. Dinsdag 9 juni 2015 Introductiedag 1 e jaars studenten Dinsdag 9 juni 2015 Welkom! 2 Inhoud presentatie 1. Start schooljaar 15-16 2. Programma schooljaar 15-16 3. Financiën 4. Succes- en risicofactoren 5. Pasdag en bestellen

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging Informatieboekje over de start januari 2017 BOL studenten van de afdeling Verzorging 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom bij het eerste jaar van

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

lauwers college zakboekje voor jou

lauwers college zakboekje voor jou lauwers college zakboekje voor jou Het Lauwers College VOOR JOU Op onze school is iedereen van harte welkom. We helpen je te ontdekken waar jij in uitblinkt en helpen je op pad om je dromen waar te maken.

Nadere informatie

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders BBL-2 1 e +2 e jaars,

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders BBL-2 1 e +2 e jaars, samenhang Vind je dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk (verhouding kennis, vaardigheden, houding)? Sluit de theorie goed aan op de praktijk? Theorie DVC praktijk schilder^scool is goed.

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Locatiegids Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse

Locatiegids Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Bereikbaarheid van de locatie 4 Roosterinformatie

Nadere informatie

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem 1 en 2 juli, 29 augustus 2015 Rijn IJssel Vakschool Wageningen 2015-2016 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Interieur / Product / Styling Design

Interieur / Product / Styling Design S Studiewijzer Interieur / Product / Styling Design 2011 2012 2 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de opleiding Product, Interieur en Styling Design. Hierin vind je informatie

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Je bent begonnen aan de opleiding Podium en Evenemententechniek bij het Friesland College. Welkom! We hopen voor je dat je een goede tijd tegemoet

Nadere informatie

Locatiegids

Locatiegids Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de locatie Marconistraat 16 Rotterdam Versie 1.3 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene gegevens locatie 4 Faciliteiten 5 Contactpersonen 7 Ziek melden 8 3/8 Inleiding

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Da Vinci College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Locatiegids 2014-2015. Gebruikersgids voor de locatie Nikkelstraat 3-9 en 24-40

Locatiegids 2014-2015. Gebruikersgids voor de locatie Nikkelstraat 3-9 en 24-40 Locatiegids 2014-2015 Gebruikersgids voor de locatie Nikkelstraat 3-9 en 24-40 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene gegevens locatie 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden 4 Faciliteiten

Nadere informatie

Locatie: Arnhem en Wageningen. Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli augustus rijnijssel.nl

Locatie: Arnhem en Wageningen. Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli augustus rijnijssel.nl Informatie Pas- en Informatiedag voor aanko- Locatie: Arnhem en Wageningen Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli 2016 25 augustus 2016 rijnijssel.nl VOORWOORD Beste student, Van harte welkom

Nadere informatie

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A naam opleiding e-mail 2 INHOUD DEEL A Algemene informatie 1 Startpagina... 3 2 Hoe je leert bij het Talencentrum... 4 3 Examen doen in het Talencentrum....5 4 Dyslexie?...

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Voor scholieren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs Dit formulier Ben je 18 jaar of ouder en volg je voortgezet onderwijs? Dan kun je met dit formulier een

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Studiewijzer. Artiest Sounddesign

Studiewijzer. Artiest Sounddesign Studiewijzer Artiest Sounddesign 2011 2012 1 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de opleiding Artiest Sounddesign. Hierin vind je informatie over je opleiding, over D Drive

Nadere informatie

Locatiegids Gebruikersgids voor de Sportlaan 13 Spijkenisse

Locatiegids Gebruikersgids voor de Sportlaan 13 Spijkenisse Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Sportlaan 13 Spijkenisse 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Bereikbaarheid van de locatie 4 Roosterinformatie

Nadere informatie

Verkoper BOL\BBL 2014-2015

Verkoper BOL\BBL 2014-2015 Verkoper BOL\BBL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid en

Nadere informatie

Informatiegids FC-XL 2012-2013

Informatiegids FC-XL 2012-2013 Informatiegids FC-XL 2012-2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Trajecten FC-XL 3. Plaatsing bij FC-XL 4. Werkwijze FC-XL Search 5. Programma 6. Begeleiding 7. Beoordeling 8. Overstappen naar de beroepsopleiding

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2013-2014 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Ouderavond BOC1. Dinsdag 29 oktober 2013

Ouderavond BOC1. Dinsdag 29 oktober 2013 Ouderavond BOC1 Dinsdag 29 oktober 2013 Programma ouderavond 1. Inloop koffie en thee: vanaf 17.30 uur 2. Plenaire bijeenkomst: BOC-C: 18.00 uur - 19.00 uur BOC-A: 19.00 uur - 20.00 uur BOC-B: 19.00 uur

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie Wijzigingen Scholier Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren Dit formulier Dit formulier is voor scholieren die tegemoetkoming scholieren (hebben) ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Informatieboekje. Start van het cursusjaar voor studenten van de afdeling. Assistenten in de Gezondheidszorg

Informatieboekje. Start van het cursusjaar voor studenten van de afdeling. Assistenten in de Gezondheidszorg Informatieboekje Start van het cursusjaar 2017-2018 voor studenten van de afdeling Assistenten in de Gezondheidszorg INHOUD pagina Informatie voor 1 e jaars studenten 2 Introductie van het cursusjaar 2017-2018

Nadere informatie

Studiewijzer. Mode Design

Studiewijzer. Mode Design Studiewijzer Mode Design 2014-2015 2 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de Mode Design. Hierin vind je informatie over je opleiding, over D Drive en over de werkwijze van

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016

Locatiegids 2015-2016 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Nikkelstraat 3-9 en 24-40 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene gegevens locatie 4 Openingstijden locatie 4 Bereikbaarheid van de locatie 4 Roosterinformatie

Nadere informatie

INFOBLAD - Dier & Welzijn

INFOBLAD - Dier & Welzijn INFOBLAD - Dier & Welzijn MBO- Opleidingsinformatie Hou je van dieren? Dat is een mooi begin! Kun je goed omgaan met dieren én mensen en ben je iemand die van aanpakken weet? Dan is de opleiding MBO- iets

Nadere informatie

OPLEIDING: Doktersassistent

OPLEIDING: Doktersassistent OPLEIDING: Doktersassistent Studiegids ROC TOP 2015-2016 Inhoudsopgave WELKOM... 3 MBO: MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS... 3 WAT WIJ VAN JOU VERWACHTEN... 3 WAT JIJ VAN ONS MAG VERWACHTEN... 4 RECHTEN EN PLICHTEN...

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Medisch pedicure. Kenmerken. Na deze opleiding

Medisch pedicure. Kenmerken. Na deze opleiding Medisch pedicure Gezonde voeten zijn belangrijk. Als medisch pedicure houd je je bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van huiden nagelaandoeningen. Daarnaast voer je ook specialistische

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

JOB-monitor 2010 Vragenlijst

JOB-monitor 2010 Vragenlijst JOB-monitor 2010 Vragenlijst Definitief JOB in samenwerking met ResearchNed 2009 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2010 mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 2.1 2.2 Jan 2013 Jun 2014 Jul 2014 Juli 2015 07-01-2016 Aanpassing: BBL/BOL apart beschreven Toevoeging bindend studieadvies Entree opleiding (C) Vaststelling College

Nadere informatie

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Da Vinci College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Locatiegids Gebruikersgids voor het Startcollege op locatie Frankendaal 70

Locatiegids Gebruikersgids voor het Startcollege op locatie Frankendaal 70 Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor het Startcollege op locatie Frankendaal 70 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Frankendaal 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie

Nadere informatie

Studiegids dagopleiding

Studiegids dagopleiding Inhoudsopgave 1. Opleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Visie 2 2. Het onderwijs 3 2.1 Vooropleiding 3 2.2 Dagopleiding 3 2.3 Beroepspraktijkvorming (BPV) 3 2.4 Verplichte vakken 3 2.5 Modellen 4 2.6 Examinering

Nadere informatie

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders BBL-3+BBL-1 2 studenten 1 student

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders BBL-3+BBL-1 2 studenten 1 student samenhang Vind je dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk (verhouding kennis, vaardigheden, houding)? Goed in balans, vragen tussen praktijk en theorie goed te combineren. Sluit de theorie

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Wat is het MBO? Ouder informatie avond 20 april Sylvia Herold Relatiemanager VO scholen

Wat is het MBO? Ouder informatie avond 20 april Sylvia Herold Relatiemanager VO scholen Wat is het MBO? Ouder informatie avond 20 april 2017 Sylvia Herold Relatiemanager VO scholen Aansluiting VMBO naar MBO Opleidingen alle niveaus Kies de opleiding die bij je past Verschil VMBO - MBO VMBO

Nadere informatie

over de start in augustus van het cursusjaar voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging

over de start in augustus van het cursusjaar voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging Informatieboekje over de start in augustus van het cursusjaar 2017-2018 voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging locatie Utrecht Utrecht: Vondellaan 174-176 3521 GH Utrecht Tel. 030-7541400 1 INHOUD

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Commerciële Dienstverlening welkom bij de School voor Commerciële Dienstverlening Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Introductiedag 1 e jaars studenten. Woensdag 15 juni / 6 juli 2016

Introductiedag 1 e jaars studenten. Woensdag 15 juni / 6 juli 2016 Introductiedag 1 e jaars studenten Woensdag 15 juni / 6 juli 2016 Welkom! 2 Inhoud presentatie 1. Start schooljaar 16-17 2. Programma schooljaar 16-17 3. Financiën 4. Succes- en risicofactoren 5. Passen

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2013-2014

Regeling studentengelden 2013-2014 2013-2014 Versie Datum Omschrijving Door 1.1 09-07-2013 Definitief vastgesteld Directeur Financiën Pagina: 2 van 15 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Wettelijk lesgeld of cursusgeld 5 1.2. Vrijstelling lesgeld

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs STAGE 2015 2016 Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Uw zoon /dochter/pupil begint na de zomervakantie in de derde klas. Dat

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie