Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen. Oranje Masai

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen. Oranje Masai"

Transcriptie

1 Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen Oranje Masai Module Inburgering in persoonlijke financiën aangeboden door: V.1 21 aug. 2010

2 Inhoudsopgave 1. DISCUSSIE: OMGAAN MET GELD IN HET GEBOORTELAND VERSUS NEDERLAND. NORMEN EN WAARDEN MET BETREKKING TOT GELDZAKEN TABEL NORMEN EN WAARDEN MET BETREKKING TOT GELDZAKEN OVERZICHT VAN GELDZAKEN: INKOMEN, TOESLAGEN, UITKERINGEN EN PENSIOEN IN NEDERLAND KINDERBIJSLAG ALLEENSTAANDEOUDERKORTING AANVULLENDE ALLEENSTAANDEOUDERKORTING INKOMENSAFHANKELIJKE COMBINATIEKORTING KINDGEBONDEN BUDGET KINDEROPVANGTOESLAG STUDIEFINANCIERING HUURTOESLAG ZORGTOESLAG LOON UIT ARBEID HYPOTHEEKRENTEAFTREK WERKLOOSHEIDSUITKERING BIJSTAND ZIEKTEWET-UITKERING WIA/WAO WSW AOW PENSIOEN PENSIOEN VAN WERKGEVER NEDERLANDS BELASTINGSTELSEL IN EEN NOTENDOP DE GESCHIEDENIS VAN DE BELASTINGEN RIJKSBELASTINGEN Drie soorten inkomen: het boxenstelsel Loonheffing Kansspelbelasting Andere rijksbelastingen op inkomen, winst, vermogen Kostprijsverhogende rijksbelastingen Milieuheffingen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Parkeerbelasting Leges Andere gemeentelijke belastingen VERZEKERINGEN (AANBELOVEN & VERPLICHTE) IN NEDERLAND SCHADEVERZEKERING Aansprakelijkheidsverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Autoverzekering Inboedelverzekering Opstalverzekering Zorgverzekering Rechtsbijstandsverzekering

3 5.1.8 Reisverzekering Annuleringsverzekering Ongevallenverzekering Caravanverzekering Uitvaartverzekering SOMMENVERZEKERING Levensverzekering Overlijdensrisicoverzekering Pensioenverzekering

4 Blok A 1. Discussie: Omgaan met geld in het geboorteland versus Nederland. Normen en waarden met betrekking tot geldzaken. Doel van deze discussie: Normen en waarden in het geboorteland versus Nederland in kaart te brengen. Voor de deelnemer moet duidelijk worden wat in Nederland als normaal financieel gedrag beschouwd wordt en wat men in Nederland belangrijk vindt in het omgaan met geld. Uiteindelijk wordt samen met de deelnemer een tabel op het klasbord ingevuld waar twee kolomen (geboorteland en Nederland) met de onderstaande vragen voorkomen (zie pagina 2). De volgende vragen komen in deze discussie aan bod: 1. Bron(soorten) van inkomen in het geboorteland versus Nederland 2. Werkloosheid en inkomen in het geboorteland versus Nederland 3. Geldtekort opvullen in het geboorteland versus Nederland 4. Lenen in het geboorteland versus Nederland 5. Rondkomen in het geboorteland versus Nederland 6. Soorten uitgaven in het geboorteland versus Nederland 7. Prioriteiten in uitgaven in het geboorteland versus Nederland 8. Betalen van rekeningen: op tijd of uitstellen? Incassobureaus in het geboorteland versus Nederland 9. Problemen met schulden in het geboorteland versus Nederland 10. Verzekeren van risico s(soorten verzekeringen) in het geboorteland versus Nederland 11. Soorten belastingen in het geboorteland versus Nederland 12. Belasting betalen of niet, zwart geld in het geboorteland versus Nederland 13. Geldverdeling(begroting) in gezin, familie in het geboorteland versus Nederland 4

5 2. Tabel normen en waarden met betrekking tot geldzaken. Wat is belangrijk? Wat is (niet) normaal? In het omgaan met geld? Thema Geboorteland Nederland 1. Bron van inkomen 2. Werkloosheid en inkomen

6 3. Geldtekort opvullen 4. Lenen 6

7 5. Rondkomen 6. Soorten uitgaven 7

8 7.Prioriteiten in uitgaven 8.Betalen van rekeningen 8

9 9.Problemen met schulden 10.Verzekeren van risico s (soorten verzekeringen) 9

10 11.Soorten belastingen 12.Belasting betalen of niet, zwart geld 10

11 13.Geldverdeling (begroting) in gezin, familie PAUZE 11

12 Blok B 3. Overzicht van geldzaken: Inkomen, toeslagen, uitkeringen en pensioen in Nederland. Ouder voor kind Student Werknemer Werkloos Ziek Na 65ste Kinderbijslag Studiefinanciering Loon Werkloosheidsuitkering Uitkering Ziektewet Pensioen AOW Kinderopvangtoeslag Loon (bijbaan) Huurtoeslag Bijstandsuitkering Bijstandsuitkering Pensioen Werkgever Kindgebonden budget Huurtoeslag (bij zelfstandig wonen) Zorgtoeslag Huurtoeslag Uitkering WIA/WAO Huurtoeslag Alleenstaandeouderkorting, Aanvullende alleenstaandeouderkorting, Inkomensafhankelijke combinatiekorting Zorgtoeslag, Huurtoeslag Zorgtoeslag Hypotheekrenteaftrek Zorgtoeslag Loon uit arbeid Wet Sociale Werkvoorziening Zorgtoeslag, Huurtoeslag Zorgtoeslag 12

13 3.1 Kinderbijslag De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van uw kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit is de kinderbijslag. Of u kinderbijslag krijgt en hoeveel, is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Wanneer krijgt u kinderbijslag? U ontvangt kinderbijslag voor het opvoeden en verzorgen van uw eigen kinderen, maar ook voor een geadopteerd kind. pleegkind. stiefkind. of een ander kind dat u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kind is. Hoogte van de kinderbijslag Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Als uw kind 6 jaar wordt, krijgt u meer kinderbijslag. De kinderbijslag gaat opnieuw omhoog als uw kind 12 jaar wordt. Als uw kind niet bij u woont omdat het bijvoorbeeld gehandicapt is, kunt u hoge kosten hebben. Dan is het in sommige gevallen mogelijk om tweemaal kinderbijslag te krijgen. Ontvangen van kinderbijslag U krijgt de kinderbijslag per kwartaal. Het eerste bedrag dat u voor uw kind ontvangt, hoort bij het kwartaal ná de geboortedatum van uw kind. Uw kinderbijslag begint dus in januari, april, juli of oktober. De SVB betaalt de kinderbijslag als het kwartaal is afgelopen. Adopteert u een kind of woont u net in Nederland, dan kan de kinderbijslag op een ander moment ingaan. De bedragen voor de kinderbijslag in 2010: Meer informatie/aanvragen: 3.2 Alleenstaandeouderkorting U krijgt de alleenstaande-ouderkorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U hebt in 2009 meer dan 6 maanden geen fiscale partner. U hebt in die periode een huishouding met alleen kinderen die op 31 december 2008 jonger waren dan 27 jaar. U onderhoudt in deze periode minimaal 1 kind voor minimaal 408 per kwartaal. Óf u kreeg kinderbijslag voor dit kind (of een vergelijkbare buitenlandse uitkering). Dit kind stond in deze periode bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Uw kind heeft geen eigen inkomen of vermogen. Heeft uw kind wel eigen inkomen of vermogen? Dan komt u in aanmerking voor de alleenstaande-ouderkorting als dit inkomen of vermogen voor dit kind onvoldoende was om zelf van te leven. In 2009 is de alleenstaande-ouderkorting 902 voor mensen jonger dan 65 jaar. Voor mensen van 65 jaar en ouder is de korting 421. Meer informatie/aanvragen: 13

14 3.3 Aanvullende alleenstaandeouderkorting Naast de alleenstaande-ouderkorting is er ook een aanvullende alleenstaande-ouderkorting. U krijgt deze aanvullende alleenstaande-ouderkorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U hebt in 2009 recht op de alleenstaande-ouderkorting. U hebt in 2009 inkomsten uit uw werk. In 2009 behoort minimaal 1 kind langer dan 6 maanden tot uw huishouden. Dit kind was op 31 december 2008 jonger dan 16 jaar. Dit kind staat in deze periode ingeschreven op uw woonadres. In 2009 is de aanvullende alleenstaande-ouderkorting 4,3% van uw inkomsten uit werk maar maximaal voor mensen jonger dan 65 jaar. Voor mensen van 65 jaar en ouder is de korting maximaal 692 Meer informatie/aanvragen: 3.4 Inkomensafhankelijke combinatiekorting De combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting zijn vanaf 2009 vervangen door de inkomensafhankelijke combinatiekorting. U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u aan de volgende vier voorwaarden voldoet: In 2009 woont er minstens 6 maanden een kind bij u dat geboren is na 31 december Dit kind is in die periode ingeschreven op uw woonadres. Bij co-ouders mag het kind ook ingeschreven staan op het woonadres van de co-ouder. Uw inkomsten uit uw werk (bijvoorbeeld loon of freelance-inkomsten) zijn hoger dan of u komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. U hebt in 2009 geen fiscale partner of u hebt wel een fiscale partner en u hebt minder inkomsten uit uw werk (bijvoorbeeld loon of freelance-inkomsten) dan uw fiscale partner. De korting is maximaal voor mensen jonger dan 65 jaar. Voor mensen van 65 jaar en ouder is het maximum 823. U kunt uw inkomensafhankelijke combinatiekorting berekenen. Meer informatie/aanvragen: 3.5 Kindgebonden budget 2010 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u kinderen hebt onder de 18 jaar, krijgt u misschien kindgebonden budget. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen u hebt, hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. Ook de leeftijd van uw kinderen is van belang. Als uw kinderen 12 of 16 jaar worden, krijgt u meer kindgebonden budget. Kan ik kindgebonden budget krijgen? Hebt u minderjarige kinderen? En is uw inkomen niet te hoog? Dan krijgt u kindgebonden budget. U moet dan wel kinderbijslag ontvangen. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u of de andere ouder geen kinderbijslag voor uw kind? Dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden. Meer informatie/aanvragen: 14

15 3.6 Kinderopvangtoeslag 2010 Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen? Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Ook moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan. Nieuwe regels gastouderopvang Er gelden nieuwe regels voor gastouderopvang. De belangrijkste veranderingen zijn: De eisen voor gastouders en gastouderbureaus zijn hoger. Er wordt strenger gecontroleerd of gastouders aan deze eisen voldoen. Er komt een landelijk register met goedgekeurde opvang. Alleen de opvang die in dat register staat, wordt vergoed. De uurprijs waarop de toeslag wordt gebaseerd is maximaal 5. Gaat uw kind naar een gastouder, bijvoorbeeld naar opa, oma of naar uw buren? Dan krijgt u alleen kinderopvangtoeslag als de gastouder aan deze regels voldoet. Welke dit zijn, leest u op Als de gastouder niet op tijd aan de nieuwe regels voldoet, hebt u voor het hele jaar geen recht op toeslag. U moet de ontvangen toeslag dan aan de belastingdienst terugbetalen. Maximaal aantal uur opvang per maand U kunt per maand voor maximaal 230 opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen. Dit maximum geldt voor elke vorm van kinderopvang. Meer informatie/aanvragen: 3.7 Studiefinanciering Studiefinanciering is een overheidstoelage voor studenten. Studiefinanciering is een tegemoetkoming in de vorm van een lening voor de kosten die u maakt bij het volgen van een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) of aan de universiteit. Bij voldoende prestatie wordt de lening achteraf omgezet in een gift. U hoeft dan niets terug te betalen. De studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, aanvullende beurs en een rentedragende lening. Ook heeft u recht op een Studenten OVchipkaart met daarop een studentenreisproduct. Studenten met een partner krijgen een partnertoeslag. Studenten met een kind krijgen een één-oudertoeslag. Studenten in het hoger onderwijs kunnen ook een collegegeldkrediet aanvragen. Dit is een lening voor betaling van het collegegeld. Tijdsduur U krijgt voor de meeste opleidingen in het hbo of aan de universiteit een prestatiebeurs voor maximaal vier jaar. De beurs kan worden gecombineerd met een lening. Daarna is onder speciale voorwaarden een lening mogelijk voor maximaal drie jaar. Voor de educatieve masteropleiding voor leraar krijgt u nog een extra prestatiebeurs van twaalf maanden, als u na het behalen van een niet-educatieve masteropleiding nog verder wilt studeren. Voorwaarden 15

16 Om voor studiefinanciering in aanmerking te komen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: U bent tussen de 18 en 30 jaar. Wordt u tijdens de studie 30 jaar, dan loopt de studiefinanciering door zolang u uw studie niet onderbreekt. U bent Nederlander. Ook kunnen in een aantal gevallen niet-nederlanders die wel in Nederland wonen, in aanmerking komen voor studiefinanciering. U volgt een voltijd opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg) of een voltijdse of duale opleiding aan een universiteit of hogeschool. Er zijn verschillende vormen van studiefinanciering: Basisbeurs: iedere student heeft hier recht op. Het maandelijks te ontvangen bedrag hangt af van je woonsituatie; je ontvangt meer als je op jezelf woont dan wanneer je bij je ouders/verzorgers woont. De beurs is in principe een lening. Als je binnen tien jaar je diploma haalt, worden de beurs en de OV-jaarkaart omgezet in een gift. Dat wil zeggen: het aantal jaar dat je opleiding officieel duurt wordt omgezet in een gift. Als je bijvoorbeeld vijf jaar doet over een vierjarige studie, blijft het in dat laatste jaar ontvangen bedrag een terug te betalen lening. Aanvullende beurs: als het inkomen van je ouders lager is dan een bepaald drempelbedrag, kun je in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Lening: als je niet rond kan komen van je beurzen en je inkomen dan kun je tegen een relatief lage rente een lening afsluiten. De hoogte van de lening is afhankelijk van je woonsituatie en het type onderwijs dat je volgt. Collegegeldkrediet: als je je collegegeld niet kunt betalen, kun je dit bedrag lenen in de vorm van een krediet. Dit bedrag moet terugbetaald worden. Toeslagen: als je een alleenstaande ouder bent of een partner hebt met een kind, dan kun je een alleenstaande oudertoeslag of partnertoeslag aanvragen. Deze toeslag is een onderdeel van je basisbeurs en hoeft niet terugbetaald te worden. Meer informatie/aanvragen: 3.8 Huurtoeslag 2010 Huurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag. Kan ik huurtoeslag krijgen? Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan 647,53 per maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens op 357,37 per maand. Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn. Niet hoger dan per jaar als u alleen bent, of als u samenwoont. Bent u ouder dan 65? Dan is het maximuminkomen als u alleen bent, of als u samenwoont. Meer informatie/aanvragen: 3.9 Zorgtoeslag 2010 Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Kan ik zorgtoeslag krijgen? Bent u 18 jaar of ouder, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan per jaar, of als u samenwoont. Meer informatie/aanvragen: 16

17 3.10 Loon uit arbeid Minimumloon 2010 Het wettelijk minimumloon is het loon of het salaris dat je minimaal dient te krijgen. Werknemers van 23 tot 65 jaar hebben recht op het minimumloon en de werknemers van 15 t/m 22 jaar op het minimum jeugdloon. Bron: Startsalaris per opleidingsniveau (bruto) MBO: euro, HBO: is euro, Universiteit: euro 17

18 Minimumloon per uur Bron: 18

19 In welk beroep verdient u het meest? Hier de top-10 voor mannen en vrouwen. 19

20 Bron: De Loonwijzer-enquête van Hypotheekrenteaftrek Hypotheekrenteaftrek is een belastingmaatregel waarmee de kosten van de financiering van de eigen woning fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. Hypotheekrenteaftrek is in Nederland een voordeel in de belasting voor bezitters van een eigen woning. In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 wordt geregeld dat betaalde rente over de hypotheek van de eigen woning kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting in box 1. Meer informatie/aanvragen: Werkloosheidsuitkering Een werkloosheidsuitkering is een uitkering door een overheidsinstelling aan een werknemer die buiten zijn of haar schuld werkloos wordt en in staat en bereid is te werken. Voorwaarden om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen: 20

21 in de 36 weken vóór ontslag, 26 weken in loondienst zijn geweest. buiten eigen schuld werkloos zijn geworden. beschikbaar zijn voor betaald werk. Hoe langer iemand in loondienst heeft gewerkt, hoe langer zijn uitkering duurt: minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. De eerste 2 maanden is een volledige WW-uitkering ongeveer 75% van uw bruto loon, daarna wordt dat 70%. Maar er geldt altijd een maximum van ongeveer 2750 euro- bruto per maand. Meer info: Aanvragen: Bijstand De (algemene) bijstand is in Nederland de inkomensondersteuning en ondersteuning bij het vinden van werk voor 'wie niet zelf in zijn bestaan kan voorzien' en voor wie geen aanspraak kan maken op voorliggende voorzieningen zoals de AOW, de WW en de WAO. De bijstandsuitkering is een uitkering op minimumniveau, gebonden aan verschillende voorwaarden. Zo zal in beginsel elke baan geaccepteerd moeten worden, waar men ook actief voor moet solliciteren. De hulp van de Sociale Dienst, het UWV of een extern reïntegratiebureau moet daarbij geaccepteerd worden. Verder zal men indien men vermogen boven een bepaalde grens heeft, dit vermogen eerst moeten opmaken ("opeten"). Tijdens de periode waarin bijstand wordt ontvangen, worden de ontvangen inkomsten op de uitkering in mindering gebracht. Dit wordt gecontroleerd en kan leiden tot korting op of intrekking van de uitkering. Dit geldt ook voor het niet doorgeven van relevante wijzigingen in iemands situatie, zoals het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding. Naast algemene bijstand kent de WWB ook nog bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand kan worden verleend voor bijzondere kosten, die worden veroorzaakt door bijzondere omstandigheden van het individuele geval en de draagkracht van de aanvrager te boven gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergoeding voor de eigen bijdrage thuiszorg, brillen, gehoorapparaten en orthopedisch schoeisel, veelal is een aanvullende zorgverzekering een vereiste om voor vergoeding voor medische kosten in aanmerking te komen. Maar ook vergoeding voor schoolreisjes of het lidmaatschap van een sportclub. Meer info: Aanvragen: Ziektewet-uitkering Een Ziektewetuitkering is bedoeld voor werknemers die door ziekte of een handicap hun werk niet meer kunnen doen. De Ziektewet functioneert nu als vangnet, ook al blijft elke werknemer ervoor verzekerd. Maar recht op ziekengeld is er alleen in bepaalde situaties, voornamelijk voor als je geen werkgever (meer) hebt. Het UWV voert de Ziektewet uit. Je krijgt een Ziektewetuitkering wanneer je geen werkgever meer hebt die het loon doorbetaalt. Het gaat daarbij om de volgende groepen: mensen met een arbeidscontract dat tijdens hun ziekte afloopt. Na afloop van het contract betaalt het UWV het ziekengeld; oproepkrachten die bij ziekte geen recht hebben op loondoorbetaling; uitzendkrachten die nog geen tijdelijk of vast contract met het uitzendbureau hebben; mensen met een WW-uitkering. Zij krijgen meestal pas na 13 weken ziekte een Ziektewetuitkering. Daarnaast zijn er ook werknemers die én recht hebben op loon én op een Ziektewetuitkering van het UWV. Dat zijn: vrouwen die door de zwangerschap ziek zijn. 21

22 vrouwen die een kind hebben gekregen en door de bevalling ziek zijn. mensen met een ziekte of handicap die onder de no-riskpolis vallen. mensen die een orgaan afstaan. Meer informatie/aanvragen: WIA/WAO De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van de WAO. De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is een werknemersverzekering. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO vallen. Binnen de WIA zijn er twee verschillende uitkeringen: als u volledig arbeidsongeschikt bent en de kans dat u weer herstelt erg klein is, krijgt u een uitkering volgens de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA); als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De WIA kent drie soorten arbeids(on)geschiktheid: Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, òf minstens 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (WGA) Minstens 80% èn duurzaam arbeidsongeschikt (IVA) Iemand die meer dan 65% arbeidsgeschikt (ofwel minder dan 35% arbeidsongeschikt) is, krijgt geen WIA-uitkering. Hij blijft in principe in dienst van de werkgever. Wel wordt hij aangemerkt als arbeidsgehandicapte, wat wil zeggen dat hij recht heeft op subsidies en andere ondersteuning om te kunnen blijven (of te gaan) werken. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door het UWV. Normaal gesproken vindt deze keuring plaats nadat je (bijna) twee jaar arbeidsongeschikt bent. Meer info, aanvragen: WSW Wat is de sociale werkvoorziening? De sociale werkvoorziening is bestemd voor mensen die door een beperking niet in een gewone baan aan de slag kunnen. Het kan gaan om een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicap. Als u werkt in de sociale werkvoorziening hebt u een echte baan, maar het werk is aangepast aan uw mogelijkheden. U krijgt gewoon een salaris. Begeleid werken of een sociaal werkvoorzieningsbedrijf Als u in de sociale werkvoorziening gaat werken, werkt u bij voorkeur met begeleiding bij een gewone werkgever. Als dit niet mogelijk is, kunt u ook gaan werken bij een bedrijf dat de sociale werkvoorziening uitvoert voor de gemeente, het zogeheten sw-bedrijf. Indicatie UWV WERKbedrijf 22

23 Als u wilt werken in de sociale werkvoorziening stelt UWV WERKbedrijf (vroeger CWI) vast of u behoort tot doelgroep waarvoor de sociale werkvoorziening bedoeld is. Dit is de zogeheten indicatiestelling. Wanneer kunt u werken in de sociale werkvoorziening? Werken in de sociale werkvoorziening is vrijwillig en dus niet verplicht, ook niet als u een uitkering hebt. U kunt UWV WERKbedrijf (vroeger CWI) vragen om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een aangepaste arbeidsplaats in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, de zogeheten indicatiestelling. U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent jonger dan 65 jaar. U hebt een lichamelijke, psychisch of verstandelijke beperking waardoor u niet in een gewone baan kunt werken. Als uw werkomgeving wordt aangepast kunt u wel werken. U wilt graag een baan. U kunt regelmatig werken. U staat ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie en UWV WERKbedrijf. Meer info: AOW pensioen De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die 65 jaar of ouder is en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-pensioen van de SVB vanaf de maand waarin u 65 wordt. Het maakt niet uit in welk land u dan woont. De meeste mensen zijn automatisch verzekerd voor de AOW. De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u van uw 15e tot uw 65e altijd verzekerd bent geweest. Meer info: Pensioen van werkgever Het tweede onderdeel van je pensioen bouw je op via je werkgever: het werknemerspensioen. Dat is een aanvulling op het eerste onderdeel, het basispensioen (AOW), dat je via de overheid krijgt. Bijna alle werknemers hebben pensioen uit hun werk. Je werkgever betaalt meestal het grootste deel van deze regeling. Meestal moet je zelf ook een deel betalen. Je eigen bijdrage wordt door je werkgever op je bruto salaris ingehouden. Je werkgever laat je bij je indiensttreding weten of er een pensioenregeling voor je is. Als er een regeling is, krijg je binnen drie maanden van de pensioenuitvoerder (het pensioenfonds of de verzekeraar) bericht over de inhoud van de pensioenregeling. Als er dingen onduidelijk zijn, vraag de pensioenuitvoerder dan om meer uitleg. Meer info: 23

24 Blok C 4. Nederlands belastingstelsel in een notendop 4.1 De geschiedenis van de belastingen Al zolang onze samenleving bestaat zijn er belastingen. Vroeger was dit was nodig om het stamhoofd, de koning of de keizer rond te laten komen en zich te voorzien in zijn behoeften. Later werden er ook legers mee op de been gezet om het volk bescherming te bieden. Voor deze bescherming moest het volk bezittingen of rijkdommen afstaan (een tol betalen.) Mensen zonder geld voldeden de meeste belastingen in natura. Zo stonden boeren een (groot) deel van de oogst af. Omdat deze belastingen verplicht waren kwamen er personen die belastingen moesten innen zoals de tollenaar, de belastingpachter en de deurwaarder. Vroeger was het klagen over de belastingen meestal terecht: de gewone burger kreeg het steeds moeilijker, terwijl de rijken veel vrijstellingen en voordelen kregen. Het leidde dan ook vaak tot volksoproeren. Tegenwoordig zeurt men nog steeds over de belastingen, maar het is veel minder terecht. De overheid geeft er een heleboel voor terug zoals politie, wegen, onderwijs en de zorg voor bejaarden. Tegenwoordig is de belasting stabiel. Vroeger werden er nog al eens plotselinge belasting verhogingen ingevoerd als een grote machthebber bijvoorbeeld geldtekort had of dacht meer te moeten verdienen. Tegenwoordig is dat niet meer het geval. Accijnzen worden nog wel eens verhoogd. Zo zijn er accijnzen op drank, brandstof en sigaretten. Hiermee probeert de overheid er voor te zorgen dat het volk deze producten minder verbruikt omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Zoals gezegd moet dus iedereen in Nederland belasting betalen maar lang iedereen is daar niet blij mee; mensen proberen de belasting te ontduiken. Hiervoor heeft de overheid mensen aangesteld die de belasting controleren. In Nederland doet de fiscus dat. De fiscus heeft belastingsambtenaren in dienst die alle belastingbiljetten verwerken en controleren. Vroeger was de taak van de fiscus vooral het controleren of er geen belastbare goederen vervoerd werden, smokkel dus. Naarmate de samenleving gecompliceerder werd kwam er steeds meer denk en papier werk aan de belastingsinning te pas. Door hiervan een verkeerd gebruik te maken, te frauderen dus, ontstond er het zwarte geld circuit. Belastingen van Nederland De Nederlandse overheid heeft als taak het zorgen voor zaken als politie op straat, rechtspraak, aanleg en onderhoud van het wegennet, ouderenzorg, subsidies toekennen enz. Het uitvoeren van deze taken kan natuurlijk niet zomaar; het moet gefinancierd worden. Het ministerie van financiën heeft deze taak gekregen. Zij moet zorgen dat er voldoende geld binnenkomt en dat er niet teveel wordt uitgegeven. Het ministerie is opgedeeld in verschillende de onderdelen, het onderdeel wat wij gaan bespreken is de belastingdienst. De belastingdienst int geld van bedrijven en burgers. Ook wel de belastingplichtigen genoemd, niemand kan er onderuit, iedereen is verplicht belasting te betalen. De belastingdienst int geld van bedrijven en burgers. Ook wel de belastingplichtigen genoemd, niemand kan er onderuit, iedereen is verplicht belasting te betalen. Er zijn erg veel belastingen. Zo is er een hondenbelasting, als je een hond hebt moet je daarvoor betalen. Wanneer je een auto, motor of ander gemotoriseerd voertuig hebt moet je er ook belasting over betalen zodat de overheid er nieuwe wegen van aan kan leggen. Wanneer je een grote hoeveelheid geld hebt moet je hier belasting over betalen, de zogenaamde vermogensbelasting. Naast de vermogensbelasting is er ook een inkomstenbelasting. Deze belasting moet je betalen over je inkomen. Hoeveel je moet betalen hangt af van je inkomen. Ook de werkgever moet een gedeelte van zijn inkomstenbelasting betalen. Er zijn ook belastingen zoals de B.T.W., de belasting over de 24

25 toegevoegde waarde, die je moet betalen over producten en diensten die je koopt. Dat zijn de zogenaamde indirecte belastingen. Naast de indirecte belastingen zijn er ook nog de directe belastingen. Dat zijn belastingen die je niet betaald op het moment dat je van een bepaald product of dienst gebruik maakt maar als je altijd deze belasting moet betalen over inkomen, winst en vermogen. Een voorbeeld van een directe belasting is de inkomstenbelasting. Nog een voorbeeld van indirecte belastingen is accijnzen. Ook accijnzen zijn een soort belasting. Er worden accijnzen geheven op bijvoorbeeld sigaretten en benzine. Door de accijnzen betaalt alleen de gebruiker extra, ook een vorm van indirecte belasting dus. Het controleren van de belastingen en het opsporen van belastingfraude is ook een taak van de belastingdienst. Het geïnde geld wordt vervolgens weer uitgegeven volgens de afspraken die zijn gemaakt in het regeerakkoord. Hierin wordt afgesproken welke onderwerpen de meeste aandacht nodig hebben en waaraan het geïnde wordt besteedt. De overheid probeert wel de lasten zo goed mogelijk te verdelen over de belastingplichtigen, hierbij wordt rekening gehouden met de hoogte van het inkomen en met persoonlijke omstandigheden. De uitgaven die het rijk heeft worden grotendeels gefinancierd uit de belastingopbrengsten. 4.2 Rijksbelastingen Belastingplichtigen De inkomstenbelasting is een belasting op het inkomen van natuurlijk personen. Tot de belastingplichtigen horen alle personen die in Nederland wonen en personen die niet in Nederland horen maar wel genieten van een Nederlands inkomen. De inkomstenbelasting wordt per individu geheven maar, partners mogen hun inkomsten verdelen voor de belastingaangifte. Inkomstenbelasting Over het inkomen moet belasting worden betaald de inkomstenbelasting. Op 1 januari 2001 is het boxenstelsel ingevoerd. Het boxenstelsel gaat uit van 3 soorten belastbare inkomens. Bij elk soort inkomen hoort een box met een eigen tarief Drie soorten inkomen: het boxenstelsel Er zijn voor de inkomstenbelasting 3 soorten belastbaar inkomen. Deze inkomens zijn ondergebracht in 3 zogenoemde boxen: Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Overzicht boxen In het volgende overzicht wordt aangegeven wat de inkomsten, aftrekposten en tarieven van de verschillende boxen zijn. 25

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) 9070NO/0112 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Betekenis van de afkortingen 3 Socialezekerheidswetgeving 4 Socialezekerheidsrechten

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 De RekenHulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 Inhoud Sociale Zekerheid 5 Minimum(jeugd)loon 5 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 5 Werkdagen 5 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 5 Tegemoetkoming

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Economie. Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 & h2 samengevat 2 h3 samengevat 3 h4 samengevat 4 h5 samengevat 4 & 5 h6 samengevat 5 & 6 h7 Samengevat

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie