Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen. Oranje Masai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen. Oranje Masai"

Transcriptie

1 Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen Oranje Masai Module Inburgering in persoonlijke financiën aangeboden door: V.1 21 aug. 2010

2 Inhoudsopgave 1. DISCUSSIE: OMGAAN MET GELD IN HET GEBOORTELAND VERSUS NEDERLAND. NORMEN EN WAARDEN MET BETREKKING TOT GELDZAKEN TABEL NORMEN EN WAARDEN MET BETREKKING TOT GELDZAKEN OVERZICHT VAN GELDZAKEN: INKOMEN, TOESLAGEN, UITKERINGEN EN PENSIOEN IN NEDERLAND KINDERBIJSLAG ALLEENSTAANDEOUDERKORTING AANVULLENDE ALLEENSTAANDEOUDERKORTING INKOMENSAFHANKELIJKE COMBINATIEKORTING KINDGEBONDEN BUDGET KINDEROPVANGTOESLAG STUDIEFINANCIERING HUURTOESLAG ZORGTOESLAG LOON UIT ARBEID HYPOTHEEKRENTEAFTREK WERKLOOSHEIDSUITKERING BIJSTAND ZIEKTEWET-UITKERING WIA/WAO WSW AOW PENSIOEN PENSIOEN VAN WERKGEVER NEDERLANDS BELASTINGSTELSEL IN EEN NOTENDOP DE GESCHIEDENIS VAN DE BELASTINGEN RIJKSBELASTINGEN Drie soorten inkomen: het boxenstelsel Loonheffing Kansspelbelasting Andere rijksbelastingen op inkomen, winst, vermogen Kostprijsverhogende rijksbelastingen Milieuheffingen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Parkeerbelasting Leges Andere gemeentelijke belastingen VERZEKERINGEN (AANBELOVEN & VERPLICHTE) IN NEDERLAND SCHADEVERZEKERING Aansprakelijkheidsverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Autoverzekering Inboedelverzekering Opstalverzekering Zorgverzekering Rechtsbijstandsverzekering

3 5.1.8 Reisverzekering Annuleringsverzekering Ongevallenverzekering Caravanverzekering Uitvaartverzekering SOMMENVERZEKERING Levensverzekering Overlijdensrisicoverzekering Pensioenverzekering

4 Blok A 1. Discussie: Omgaan met geld in het geboorteland versus Nederland. Normen en waarden met betrekking tot geldzaken. Doel van deze discussie: Normen en waarden in het geboorteland versus Nederland in kaart te brengen. Voor de deelnemer moet duidelijk worden wat in Nederland als normaal financieel gedrag beschouwd wordt en wat men in Nederland belangrijk vindt in het omgaan met geld. Uiteindelijk wordt samen met de deelnemer een tabel op het klasbord ingevuld waar twee kolomen (geboorteland en Nederland) met de onderstaande vragen voorkomen (zie pagina 2). De volgende vragen komen in deze discussie aan bod: 1. Bron(soorten) van inkomen in het geboorteland versus Nederland 2. Werkloosheid en inkomen in het geboorteland versus Nederland 3. Geldtekort opvullen in het geboorteland versus Nederland 4. Lenen in het geboorteland versus Nederland 5. Rondkomen in het geboorteland versus Nederland 6. Soorten uitgaven in het geboorteland versus Nederland 7. Prioriteiten in uitgaven in het geboorteland versus Nederland 8. Betalen van rekeningen: op tijd of uitstellen? Incassobureaus in het geboorteland versus Nederland 9. Problemen met schulden in het geboorteland versus Nederland 10. Verzekeren van risico s(soorten verzekeringen) in het geboorteland versus Nederland 11. Soorten belastingen in het geboorteland versus Nederland 12. Belasting betalen of niet, zwart geld in het geboorteland versus Nederland 13. Geldverdeling(begroting) in gezin, familie in het geboorteland versus Nederland 4

5 2. Tabel normen en waarden met betrekking tot geldzaken. Wat is belangrijk? Wat is (niet) normaal? In het omgaan met geld? Thema Geboorteland Nederland 1. Bron van inkomen 2. Werkloosheid en inkomen

6 3. Geldtekort opvullen 4. Lenen 6

7 5. Rondkomen 6. Soorten uitgaven 7

8 7.Prioriteiten in uitgaven 8.Betalen van rekeningen 8

9 9.Problemen met schulden 10.Verzekeren van risico s (soorten verzekeringen) 9

10 11.Soorten belastingen 12.Belasting betalen of niet, zwart geld 10

11 13.Geldverdeling (begroting) in gezin, familie PAUZE 11

12 Blok B 3. Overzicht van geldzaken: Inkomen, toeslagen, uitkeringen en pensioen in Nederland. Ouder voor kind Student Werknemer Werkloos Ziek Na 65ste Kinderbijslag Studiefinanciering Loon Werkloosheidsuitkering Uitkering Ziektewet Pensioen AOW Kinderopvangtoeslag Loon (bijbaan) Huurtoeslag Bijstandsuitkering Bijstandsuitkering Pensioen Werkgever Kindgebonden budget Huurtoeslag (bij zelfstandig wonen) Zorgtoeslag Huurtoeslag Uitkering WIA/WAO Huurtoeslag Alleenstaandeouderkorting, Aanvullende alleenstaandeouderkorting, Inkomensafhankelijke combinatiekorting Zorgtoeslag, Huurtoeslag Zorgtoeslag Hypotheekrenteaftrek Zorgtoeslag Loon uit arbeid Wet Sociale Werkvoorziening Zorgtoeslag, Huurtoeslag Zorgtoeslag 12

13 3.1 Kinderbijslag De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van uw kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit is de kinderbijslag. Of u kinderbijslag krijgt en hoeveel, is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Wanneer krijgt u kinderbijslag? U ontvangt kinderbijslag voor het opvoeden en verzorgen van uw eigen kinderen, maar ook voor een geadopteerd kind. pleegkind. stiefkind. of een ander kind dat u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kind is. Hoogte van de kinderbijslag Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Als uw kind 6 jaar wordt, krijgt u meer kinderbijslag. De kinderbijslag gaat opnieuw omhoog als uw kind 12 jaar wordt. Als uw kind niet bij u woont omdat het bijvoorbeeld gehandicapt is, kunt u hoge kosten hebben. Dan is het in sommige gevallen mogelijk om tweemaal kinderbijslag te krijgen. Ontvangen van kinderbijslag U krijgt de kinderbijslag per kwartaal. Het eerste bedrag dat u voor uw kind ontvangt, hoort bij het kwartaal ná de geboortedatum van uw kind. Uw kinderbijslag begint dus in januari, april, juli of oktober. De SVB betaalt de kinderbijslag als het kwartaal is afgelopen. Adopteert u een kind of woont u net in Nederland, dan kan de kinderbijslag op een ander moment ingaan. De bedragen voor de kinderbijslag in 2010: Meer informatie/aanvragen: 3.2 Alleenstaandeouderkorting U krijgt de alleenstaande-ouderkorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U hebt in 2009 meer dan 6 maanden geen fiscale partner. U hebt in die periode een huishouding met alleen kinderen die op 31 december 2008 jonger waren dan 27 jaar. U onderhoudt in deze periode minimaal 1 kind voor minimaal 408 per kwartaal. Óf u kreeg kinderbijslag voor dit kind (of een vergelijkbare buitenlandse uitkering). Dit kind stond in deze periode bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Uw kind heeft geen eigen inkomen of vermogen. Heeft uw kind wel eigen inkomen of vermogen? Dan komt u in aanmerking voor de alleenstaande-ouderkorting als dit inkomen of vermogen voor dit kind onvoldoende was om zelf van te leven. In 2009 is de alleenstaande-ouderkorting 902 voor mensen jonger dan 65 jaar. Voor mensen van 65 jaar en ouder is de korting 421. Meer informatie/aanvragen: 13

14 3.3 Aanvullende alleenstaandeouderkorting Naast de alleenstaande-ouderkorting is er ook een aanvullende alleenstaande-ouderkorting. U krijgt deze aanvullende alleenstaande-ouderkorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U hebt in 2009 recht op de alleenstaande-ouderkorting. U hebt in 2009 inkomsten uit uw werk. In 2009 behoort minimaal 1 kind langer dan 6 maanden tot uw huishouden. Dit kind was op 31 december 2008 jonger dan 16 jaar. Dit kind staat in deze periode ingeschreven op uw woonadres. In 2009 is de aanvullende alleenstaande-ouderkorting 4,3% van uw inkomsten uit werk maar maximaal voor mensen jonger dan 65 jaar. Voor mensen van 65 jaar en ouder is de korting maximaal 692 Meer informatie/aanvragen: 3.4 Inkomensafhankelijke combinatiekorting De combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting zijn vanaf 2009 vervangen door de inkomensafhankelijke combinatiekorting. U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u aan de volgende vier voorwaarden voldoet: In 2009 woont er minstens 6 maanden een kind bij u dat geboren is na 31 december Dit kind is in die periode ingeschreven op uw woonadres. Bij co-ouders mag het kind ook ingeschreven staan op het woonadres van de co-ouder. Uw inkomsten uit uw werk (bijvoorbeeld loon of freelance-inkomsten) zijn hoger dan of u komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. U hebt in 2009 geen fiscale partner of u hebt wel een fiscale partner en u hebt minder inkomsten uit uw werk (bijvoorbeeld loon of freelance-inkomsten) dan uw fiscale partner. De korting is maximaal voor mensen jonger dan 65 jaar. Voor mensen van 65 jaar en ouder is het maximum 823. U kunt uw inkomensafhankelijke combinatiekorting berekenen. Meer informatie/aanvragen: 3.5 Kindgebonden budget 2010 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u kinderen hebt onder de 18 jaar, krijgt u misschien kindgebonden budget. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen u hebt, hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. Ook de leeftijd van uw kinderen is van belang. Als uw kinderen 12 of 16 jaar worden, krijgt u meer kindgebonden budget. Kan ik kindgebonden budget krijgen? Hebt u minderjarige kinderen? En is uw inkomen niet te hoog? Dan krijgt u kindgebonden budget. U moet dan wel kinderbijslag ontvangen. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u of de andere ouder geen kinderbijslag voor uw kind? Dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden. Meer informatie/aanvragen: 14

15 3.6 Kinderopvangtoeslag 2010 Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen? Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Ook moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan. Nieuwe regels gastouderopvang Er gelden nieuwe regels voor gastouderopvang. De belangrijkste veranderingen zijn: De eisen voor gastouders en gastouderbureaus zijn hoger. Er wordt strenger gecontroleerd of gastouders aan deze eisen voldoen. Er komt een landelijk register met goedgekeurde opvang. Alleen de opvang die in dat register staat, wordt vergoed. De uurprijs waarop de toeslag wordt gebaseerd is maximaal 5. Gaat uw kind naar een gastouder, bijvoorbeeld naar opa, oma of naar uw buren? Dan krijgt u alleen kinderopvangtoeslag als de gastouder aan deze regels voldoet. Welke dit zijn, leest u op Als de gastouder niet op tijd aan de nieuwe regels voldoet, hebt u voor het hele jaar geen recht op toeslag. U moet de ontvangen toeslag dan aan de belastingdienst terugbetalen. Maximaal aantal uur opvang per maand U kunt per maand voor maximaal 230 opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen. Dit maximum geldt voor elke vorm van kinderopvang. Meer informatie/aanvragen: 3.7 Studiefinanciering Studiefinanciering is een overheidstoelage voor studenten. Studiefinanciering is een tegemoetkoming in de vorm van een lening voor de kosten die u maakt bij het volgen van een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) of aan de universiteit. Bij voldoende prestatie wordt de lening achteraf omgezet in een gift. U hoeft dan niets terug te betalen. De studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, aanvullende beurs en een rentedragende lening. Ook heeft u recht op een Studenten OVchipkaart met daarop een studentenreisproduct. Studenten met een partner krijgen een partnertoeslag. Studenten met een kind krijgen een één-oudertoeslag. Studenten in het hoger onderwijs kunnen ook een collegegeldkrediet aanvragen. Dit is een lening voor betaling van het collegegeld. Tijdsduur U krijgt voor de meeste opleidingen in het hbo of aan de universiteit een prestatiebeurs voor maximaal vier jaar. De beurs kan worden gecombineerd met een lening. Daarna is onder speciale voorwaarden een lening mogelijk voor maximaal drie jaar. Voor de educatieve masteropleiding voor leraar krijgt u nog een extra prestatiebeurs van twaalf maanden, als u na het behalen van een niet-educatieve masteropleiding nog verder wilt studeren. Voorwaarden 15

16 Om voor studiefinanciering in aanmerking te komen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: U bent tussen de 18 en 30 jaar. Wordt u tijdens de studie 30 jaar, dan loopt de studiefinanciering door zolang u uw studie niet onderbreekt. U bent Nederlander. Ook kunnen in een aantal gevallen niet-nederlanders die wel in Nederland wonen, in aanmerking komen voor studiefinanciering. U volgt een voltijd opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg) of een voltijdse of duale opleiding aan een universiteit of hogeschool. Er zijn verschillende vormen van studiefinanciering: Basisbeurs: iedere student heeft hier recht op. Het maandelijks te ontvangen bedrag hangt af van je woonsituatie; je ontvangt meer als je op jezelf woont dan wanneer je bij je ouders/verzorgers woont. De beurs is in principe een lening. Als je binnen tien jaar je diploma haalt, worden de beurs en de OV-jaarkaart omgezet in een gift. Dat wil zeggen: het aantal jaar dat je opleiding officieel duurt wordt omgezet in een gift. Als je bijvoorbeeld vijf jaar doet over een vierjarige studie, blijft het in dat laatste jaar ontvangen bedrag een terug te betalen lening. Aanvullende beurs: als het inkomen van je ouders lager is dan een bepaald drempelbedrag, kun je in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Lening: als je niet rond kan komen van je beurzen en je inkomen dan kun je tegen een relatief lage rente een lening afsluiten. De hoogte van de lening is afhankelijk van je woonsituatie en het type onderwijs dat je volgt. Collegegeldkrediet: als je je collegegeld niet kunt betalen, kun je dit bedrag lenen in de vorm van een krediet. Dit bedrag moet terugbetaald worden. Toeslagen: als je een alleenstaande ouder bent of een partner hebt met een kind, dan kun je een alleenstaande oudertoeslag of partnertoeslag aanvragen. Deze toeslag is een onderdeel van je basisbeurs en hoeft niet terugbetaald te worden. Meer informatie/aanvragen: 3.8 Huurtoeslag 2010 Huurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag. Kan ik huurtoeslag krijgen? Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan 647,53 per maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens op 357,37 per maand. Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn. Niet hoger dan per jaar als u alleen bent, of als u samenwoont. Bent u ouder dan 65? Dan is het maximuminkomen als u alleen bent, of als u samenwoont. Meer informatie/aanvragen: 3.9 Zorgtoeslag 2010 Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Kan ik zorgtoeslag krijgen? Bent u 18 jaar of ouder, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan per jaar, of als u samenwoont. Meer informatie/aanvragen: 16

17 3.10 Loon uit arbeid Minimumloon 2010 Het wettelijk minimumloon is het loon of het salaris dat je minimaal dient te krijgen. Werknemers van 23 tot 65 jaar hebben recht op het minimumloon en de werknemers van 15 t/m 22 jaar op het minimum jeugdloon. Bron: Startsalaris per opleidingsniveau (bruto) MBO: euro, HBO: is euro, Universiteit: euro 17

18 Minimumloon per uur Bron: 18

19 In welk beroep verdient u het meest? Hier de top-10 voor mannen en vrouwen. 19

20 Bron: De Loonwijzer-enquête van Hypotheekrenteaftrek Hypotheekrenteaftrek is een belastingmaatregel waarmee de kosten van de financiering van de eigen woning fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. Hypotheekrenteaftrek is in Nederland een voordeel in de belasting voor bezitters van een eigen woning. In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 wordt geregeld dat betaalde rente over de hypotheek van de eigen woning kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting in box 1. Meer informatie/aanvragen: Werkloosheidsuitkering Een werkloosheidsuitkering is een uitkering door een overheidsinstelling aan een werknemer die buiten zijn of haar schuld werkloos wordt en in staat en bereid is te werken. Voorwaarden om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen: 20

21 in de 36 weken vóór ontslag, 26 weken in loondienst zijn geweest. buiten eigen schuld werkloos zijn geworden. beschikbaar zijn voor betaald werk. Hoe langer iemand in loondienst heeft gewerkt, hoe langer zijn uitkering duurt: minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. De eerste 2 maanden is een volledige WW-uitkering ongeveer 75% van uw bruto loon, daarna wordt dat 70%. Maar er geldt altijd een maximum van ongeveer 2750 euro- bruto per maand. Meer info: Aanvragen: Bijstand De (algemene) bijstand is in Nederland de inkomensondersteuning en ondersteuning bij het vinden van werk voor 'wie niet zelf in zijn bestaan kan voorzien' en voor wie geen aanspraak kan maken op voorliggende voorzieningen zoals de AOW, de WW en de WAO. De bijstandsuitkering is een uitkering op minimumniveau, gebonden aan verschillende voorwaarden. Zo zal in beginsel elke baan geaccepteerd moeten worden, waar men ook actief voor moet solliciteren. De hulp van de Sociale Dienst, het UWV of een extern reïntegratiebureau moet daarbij geaccepteerd worden. Verder zal men indien men vermogen boven een bepaalde grens heeft, dit vermogen eerst moeten opmaken ("opeten"). Tijdens de periode waarin bijstand wordt ontvangen, worden de ontvangen inkomsten op de uitkering in mindering gebracht. Dit wordt gecontroleerd en kan leiden tot korting op of intrekking van de uitkering. Dit geldt ook voor het niet doorgeven van relevante wijzigingen in iemands situatie, zoals het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding. Naast algemene bijstand kent de WWB ook nog bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand kan worden verleend voor bijzondere kosten, die worden veroorzaakt door bijzondere omstandigheden van het individuele geval en de draagkracht van de aanvrager te boven gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergoeding voor de eigen bijdrage thuiszorg, brillen, gehoorapparaten en orthopedisch schoeisel, veelal is een aanvullende zorgverzekering een vereiste om voor vergoeding voor medische kosten in aanmerking te komen. Maar ook vergoeding voor schoolreisjes of het lidmaatschap van een sportclub. Meer info: Aanvragen: Ziektewet-uitkering Een Ziektewetuitkering is bedoeld voor werknemers die door ziekte of een handicap hun werk niet meer kunnen doen. De Ziektewet functioneert nu als vangnet, ook al blijft elke werknemer ervoor verzekerd. Maar recht op ziekengeld is er alleen in bepaalde situaties, voornamelijk voor als je geen werkgever (meer) hebt. Het UWV voert de Ziektewet uit. Je krijgt een Ziektewetuitkering wanneer je geen werkgever meer hebt die het loon doorbetaalt. Het gaat daarbij om de volgende groepen: mensen met een arbeidscontract dat tijdens hun ziekte afloopt. Na afloop van het contract betaalt het UWV het ziekengeld; oproepkrachten die bij ziekte geen recht hebben op loondoorbetaling; uitzendkrachten die nog geen tijdelijk of vast contract met het uitzendbureau hebben; mensen met een WW-uitkering. Zij krijgen meestal pas na 13 weken ziekte een Ziektewetuitkering. Daarnaast zijn er ook werknemers die én recht hebben op loon én op een Ziektewetuitkering van het UWV. Dat zijn: vrouwen die door de zwangerschap ziek zijn. 21

22 vrouwen die een kind hebben gekregen en door de bevalling ziek zijn. mensen met een ziekte of handicap die onder de no-riskpolis vallen. mensen die een orgaan afstaan. Meer informatie/aanvragen: WIA/WAO De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van de WAO. De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is een werknemersverzekering. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO vallen. Binnen de WIA zijn er twee verschillende uitkeringen: als u volledig arbeidsongeschikt bent en de kans dat u weer herstelt erg klein is, krijgt u een uitkering volgens de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA); als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De WIA kent drie soorten arbeids(on)geschiktheid: Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, òf minstens 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (WGA) Minstens 80% èn duurzaam arbeidsongeschikt (IVA) Iemand die meer dan 65% arbeidsgeschikt (ofwel minder dan 35% arbeidsongeschikt) is, krijgt geen WIA-uitkering. Hij blijft in principe in dienst van de werkgever. Wel wordt hij aangemerkt als arbeidsgehandicapte, wat wil zeggen dat hij recht heeft op subsidies en andere ondersteuning om te kunnen blijven (of te gaan) werken. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door het UWV. Normaal gesproken vindt deze keuring plaats nadat je (bijna) twee jaar arbeidsongeschikt bent. Meer info, aanvragen: WSW Wat is de sociale werkvoorziening? De sociale werkvoorziening is bestemd voor mensen die door een beperking niet in een gewone baan aan de slag kunnen. Het kan gaan om een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicap. Als u werkt in de sociale werkvoorziening hebt u een echte baan, maar het werk is aangepast aan uw mogelijkheden. U krijgt gewoon een salaris. Begeleid werken of een sociaal werkvoorzieningsbedrijf Als u in de sociale werkvoorziening gaat werken, werkt u bij voorkeur met begeleiding bij een gewone werkgever. Als dit niet mogelijk is, kunt u ook gaan werken bij een bedrijf dat de sociale werkvoorziening uitvoert voor de gemeente, het zogeheten sw-bedrijf. Indicatie UWV WERKbedrijf 22

23 Als u wilt werken in de sociale werkvoorziening stelt UWV WERKbedrijf (vroeger CWI) vast of u behoort tot doelgroep waarvoor de sociale werkvoorziening bedoeld is. Dit is de zogeheten indicatiestelling. Wanneer kunt u werken in de sociale werkvoorziening? Werken in de sociale werkvoorziening is vrijwillig en dus niet verplicht, ook niet als u een uitkering hebt. U kunt UWV WERKbedrijf (vroeger CWI) vragen om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een aangepaste arbeidsplaats in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, de zogeheten indicatiestelling. U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent jonger dan 65 jaar. U hebt een lichamelijke, psychisch of verstandelijke beperking waardoor u niet in een gewone baan kunt werken. Als uw werkomgeving wordt aangepast kunt u wel werken. U wilt graag een baan. U kunt regelmatig werken. U staat ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie en UWV WERKbedrijf. Meer info: AOW pensioen De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die 65 jaar of ouder is en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-pensioen van de SVB vanaf de maand waarin u 65 wordt. Het maakt niet uit in welk land u dan woont. De meeste mensen zijn automatisch verzekerd voor de AOW. De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u van uw 15e tot uw 65e altijd verzekerd bent geweest. Meer info: Pensioen van werkgever Het tweede onderdeel van je pensioen bouw je op via je werkgever: het werknemerspensioen. Dat is een aanvulling op het eerste onderdeel, het basispensioen (AOW), dat je via de overheid krijgt. Bijna alle werknemers hebben pensioen uit hun werk. Je werkgever betaalt meestal het grootste deel van deze regeling. Meestal moet je zelf ook een deel betalen. Je eigen bijdrage wordt door je werkgever op je bruto salaris ingehouden. Je werkgever laat je bij je indiensttreding weten of er een pensioenregeling voor je is. Als er een regeling is, krijg je binnen drie maanden van de pensioenuitvoerder (het pensioenfonds of de verzekeraar) bericht over de inhoud van de pensioenregeling. Als er dingen onduidelijk zijn, vraag de pensioenuitvoerder dan om meer uitleg. Meer info: 23

24 Blok C 4. Nederlands belastingstelsel in een notendop 4.1 De geschiedenis van de belastingen Al zolang onze samenleving bestaat zijn er belastingen. Vroeger was dit was nodig om het stamhoofd, de koning of de keizer rond te laten komen en zich te voorzien in zijn behoeften. Later werden er ook legers mee op de been gezet om het volk bescherming te bieden. Voor deze bescherming moest het volk bezittingen of rijkdommen afstaan (een tol betalen.) Mensen zonder geld voldeden de meeste belastingen in natura. Zo stonden boeren een (groot) deel van de oogst af. Omdat deze belastingen verplicht waren kwamen er personen die belastingen moesten innen zoals de tollenaar, de belastingpachter en de deurwaarder. Vroeger was het klagen over de belastingen meestal terecht: de gewone burger kreeg het steeds moeilijker, terwijl de rijken veel vrijstellingen en voordelen kregen. Het leidde dan ook vaak tot volksoproeren. Tegenwoordig zeurt men nog steeds over de belastingen, maar het is veel minder terecht. De overheid geeft er een heleboel voor terug zoals politie, wegen, onderwijs en de zorg voor bejaarden. Tegenwoordig is de belasting stabiel. Vroeger werden er nog al eens plotselinge belasting verhogingen ingevoerd als een grote machthebber bijvoorbeeld geldtekort had of dacht meer te moeten verdienen. Tegenwoordig is dat niet meer het geval. Accijnzen worden nog wel eens verhoogd. Zo zijn er accijnzen op drank, brandstof en sigaretten. Hiermee probeert de overheid er voor te zorgen dat het volk deze producten minder verbruikt omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Zoals gezegd moet dus iedereen in Nederland belasting betalen maar lang iedereen is daar niet blij mee; mensen proberen de belasting te ontduiken. Hiervoor heeft de overheid mensen aangesteld die de belasting controleren. In Nederland doet de fiscus dat. De fiscus heeft belastingsambtenaren in dienst die alle belastingbiljetten verwerken en controleren. Vroeger was de taak van de fiscus vooral het controleren of er geen belastbare goederen vervoerd werden, smokkel dus. Naarmate de samenleving gecompliceerder werd kwam er steeds meer denk en papier werk aan de belastingsinning te pas. Door hiervan een verkeerd gebruik te maken, te frauderen dus, ontstond er het zwarte geld circuit. Belastingen van Nederland De Nederlandse overheid heeft als taak het zorgen voor zaken als politie op straat, rechtspraak, aanleg en onderhoud van het wegennet, ouderenzorg, subsidies toekennen enz. Het uitvoeren van deze taken kan natuurlijk niet zomaar; het moet gefinancierd worden. Het ministerie van financiën heeft deze taak gekregen. Zij moet zorgen dat er voldoende geld binnenkomt en dat er niet teveel wordt uitgegeven. Het ministerie is opgedeeld in verschillende de onderdelen, het onderdeel wat wij gaan bespreken is de belastingdienst. De belastingdienst int geld van bedrijven en burgers. Ook wel de belastingplichtigen genoemd, niemand kan er onderuit, iedereen is verplicht belasting te betalen. De belastingdienst int geld van bedrijven en burgers. Ook wel de belastingplichtigen genoemd, niemand kan er onderuit, iedereen is verplicht belasting te betalen. Er zijn erg veel belastingen. Zo is er een hondenbelasting, als je een hond hebt moet je daarvoor betalen. Wanneer je een auto, motor of ander gemotoriseerd voertuig hebt moet je er ook belasting over betalen zodat de overheid er nieuwe wegen van aan kan leggen. Wanneer je een grote hoeveelheid geld hebt moet je hier belasting over betalen, de zogenaamde vermogensbelasting. Naast de vermogensbelasting is er ook een inkomstenbelasting. Deze belasting moet je betalen over je inkomen. Hoeveel je moet betalen hangt af van je inkomen. Ook de werkgever moet een gedeelte van zijn inkomstenbelasting betalen. Er zijn ook belastingen zoals de B.T.W., de belasting over de 24

25 toegevoegde waarde, die je moet betalen over producten en diensten die je koopt. Dat zijn de zogenaamde indirecte belastingen. Naast de indirecte belastingen zijn er ook nog de directe belastingen. Dat zijn belastingen die je niet betaald op het moment dat je van een bepaald product of dienst gebruik maakt maar als je altijd deze belasting moet betalen over inkomen, winst en vermogen. Een voorbeeld van een directe belasting is de inkomstenbelasting. Nog een voorbeeld van indirecte belastingen is accijnzen. Ook accijnzen zijn een soort belasting. Er worden accijnzen geheven op bijvoorbeeld sigaretten en benzine. Door de accijnzen betaalt alleen de gebruiker extra, ook een vorm van indirecte belasting dus. Het controleren van de belastingen en het opsporen van belastingfraude is ook een taak van de belastingdienst. Het geïnde geld wordt vervolgens weer uitgegeven volgens de afspraken die zijn gemaakt in het regeerakkoord. Hierin wordt afgesproken welke onderwerpen de meeste aandacht nodig hebben en waaraan het geïnde wordt besteedt. De overheid probeert wel de lasten zo goed mogelijk te verdelen over de belastingplichtigen, hierbij wordt rekening gehouden met de hoogte van het inkomen en met persoonlijke omstandigheden. De uitgaven die het rijk heeft worden grotendeels gefinancierd uit de belastingopbrengsten. 4.2 Rijksbelastingen Belastingplichtigen De inkomstenbelasting is een belasting op het inkomen van natuurlijk personen. Tot de belastingplichtigen horen alle personen die in Nederland wonen en personen die niet in Nederland horen maar wel genieten van een Nederlands inkomen. De inkomstenbelasting wordt per individu geheven maar, partners mogen hun inkomsten verdelen voor de belastingaangifte. Inkomstenbelasting Over het inkomen moet belasting worden betaald de inkomstenbelasting. Op 1 januari 2001 is het boxenstelsel ingevoerd. Het boxenstelsel gaat uit van 3 soorten belastbare inkomens. Bij elk soort inkomen hoort een box met een eigen tarief Drie soorten inkomen: het boxenstelsel Er zijn voor de inkomstenbelasting 3 soorten belastbaar inkomen. Deze inkomens zijn ondergebracht in 3 zogenoemde boxen: Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Overzicht boxen In het volgende overzicht wordt aangegeven wat de inkomsten, aftrekposten en tarieven van de verschillende boxen zijn. 25

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

1 Kinderen en sociale zekerheid

1 Kinderen en sociale zekerheid 1 Kinderen en sociale zekerheid De geboorte van een kind is voor ouders een indrukwekkende gebeurtenis. Maar een kind opvoeden brengt ook de nodige kosten met zich mee. Gelukkig zijn er verschillende regelingen

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af?

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af? Workshop Agenda 1. Introductie 2. Werk en inkomen 3. Verzekeringen 4. Woning a) Kopen b) Huren 5. Geld over a) Sparen b) Beleggen 6. Budgetteren 7. Hands-on a) Opstellen financiële planning 8. Vragenronde

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

3.2 De wereld van transacties

3.2 De wereld van transacties 3.2 De wereld van transacties Voorbeeld: Henk gaat een brommer kopen. Hij heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1) Hij koopt een tweedehands brommer via Marktplaats.nl; 2) Hij koopt een tweedehands brommer

Nadere informatie

H9 De drie volksverzekeringen

H9 De drie volksverzekeringen H De drie volksverzekeringen Alles is samengevat vanuit 24boost.nl. de samenvattingen zijn gedupliceerd op weblog de Junior jurist. Er zijn 3 volksverzekeringen: AOW, Anw en AKW. Deze volksverzekeringen

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2014

Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een bedrag bijverdienen zonder dat je studiefinanciering daardoor in gevaar komt. In 2014 is de bijverdiengrens 13.729,80.

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Uw kind wordt 18. Wat verandert er?

Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is en zelf financiële beslissingen mag nemen. Een hele verantwoordelijkheid! Bereid uw kind daar goed op voor.

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw zoon of dochter wordt 18 jaar Alle financiële zaken op een rijtje verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw zoon of dochter wordt 18 jaar en dat is toch een mijlpaal. Voor het eerst geheel zelfstandig

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2015

Studiefinanciering Bijverdienen 2015 Studiefinanciering Bijverdienen 2015 Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een maximaal bedrag bijverdienen. In 2015 is de bijverdiengrens 13.856,11. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

H7 Sociale zekerheid en sociale voorzieningen

H7 Sociale zekerheid en sociale voorzieningen Sharon 15-02-1 H Sociale zekerheid en sociale voorzieningen Inhoud.1 Sociale verzekeringen en voorzieningen.2 Verzekeringen.3 Zorgverzekeringswet Alles is samengevat vanuit 24boost.nl. de samenvattingen

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Family Supply Financiële kraamlijst

Family Supply Financiële kraamlijst Family Supply Gefeliciteerd met je zwangerschap! Superleuk! Kinderen kosten geld.héél veel geld. Hoeveel kinderen precies kosten is voor ieder gezin verschillend maar iedere ouder komt voor dezelfde financiële

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld mevrouw Voorbeeld Datum 24 mei 2013 Kantoorgegevens Richards B.V. Mozartstraat 13 5102 BE DONGEN Tel: 0162-850 690 Uw Adviseur Peter Richards

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld (Karel) mevrouw Voorbeeld (Petra) Datum 19 februari 2013 Kantoorgegevens PlannersDesk B.V. Velperweg 88 6824 HL ARNHEM Tel: 026-351 5255

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2016

Studiefinanciering Bijverdienen 2016 Studiefinanciering Bijverdienen 2016 Krijg je in (een deel van) 2016 studiefinanciering voor het mbo? Of voor het hoger onderwijs en val je (deels) onder het oude stelsel? Dan mag je per kalender jaar

Nadere informatie

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt?

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Bijstandsmoeder heeft ongeveer 1.750 netto per maand Voltijds werken levert altijd meer op; maar kosten kinderopvang drukken opbrengst arbeid Individuele verschillen

Nadere informatie

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Inhoud Mutterschaftsgeld 2 Elterngeld 2 Betreuungsgeld 3 Elternzeit 3 Gezinsbijslagen uit Nederland en Duitsland 4 Kindergeld 4 Kinderbijslag 5 Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw zoon of dochter wordt 18 jaar Alle financiële zaken op een rijtje VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw zoon of dochter wordt 18 jaar en dat is toch een mijlpaal. Voor het eerst geheel zelfstandig

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie