Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Wet werk en bijstand"

Transcriptie

1 Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september Wijzigingen WWB Vraag uw vergoedingen digitaal aan via Bereken uw Recht! 6 Kosten rechtsbijstand & bijzondere bijstand 6 Betaaldata op 7 Bijverdienen en een bijstandsuitkering 8 Eigen bezit en een bijstandsuitkering 9 Ik ben er klaar voor! 10 Vrijwilligerswerk als opstap naar een baan 11 Vrijwilligersbanenmarkt op 15 oktober in raadhuis Ede! 12 Project Springplank naar een toekomst een groot succes! 13 Vacatures 14 Inkomsten en uitgaven onder controle 15 Informatie over studiekosten Gratis online leren 16 Ede Hoofdstad van de Smaak 17 Gratis kookboek 18 Handige adressen 19 Waarbonnen Een vraag over uw uitkering? Bel ! (tussen 9.00 en uur) Met ingang van 1 oktober belt u telefoonnummer als u een vraag heeft over uw bijstandsuitkering of over onze inkomensondersteunende regelingen. U krijgt dan iemand van ons Klantcontactcentrum aan de telefoon. Deze medewerker heeft inzage in ons klantsysteem en beantwoordt uw vraag. Kan de KCC-medewerker u niet helpen? Dan verbindt hij of zij u alsnog door met uw inkomensconsulent. Of u wordt teruggebeld door uw consulent. Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn. Belangrijke wijzigingen werk en bijstand 2015: Lagere WWB-uitkering bij meerdere personen in een gezin In 2015 geen alleenstaande oudernorm meer Wet werk en bijstand wordt Participatiewet (lees verder op de volgende pagina) 1

2 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Vanaf 1 januari 2015 veranderen verschillende wetten en regelingen. Ook mensen met een bijstandsuitkering krijgen te maken met wijzigingen. De Wet werk en bijstand (WWB) heet voortaan Participatiewet. En er is een wet aangenomen over het terugbrengen van het aantal kindregelingen. Dit heeft gevolgen voor alleenstaande ouders. Wat is de Participatiewet? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. Niet alleen werk en bijstand valt onder de Participatiewet. De gemeente krijgt er met de Participatiewet nieuwe doelgroepen bij. Dit zijn mensen met een indicatie voor sociale werkvoorziening (voorheen Wsw) en jongeren die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (voorheen Wajong). Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de Participatiewet in 2015? In de Participatiewet komen een aantal nieuwe en aangepaste termen, maatregelen en voorzieningen voor: de kostendelersnorm: de hoogte van uw uitkering hangt af van het aantal volwassenen waarmee u uw huis deelt; de individuele inkomenstoeslag is de opvolger van de langdurigheidstoeslag; de categoriale bijzondere bijstand verdwijnt; strengere maatregelen bij het niet nakomen van de (arbeids) verplichtingen; de tegenprestatie: deze wordt verplicht. Hieronder leest u de toelichting van bovenstaande onderwerpen. Wat is de kostendelersnorm? Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat als u uw woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huis wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering. De wetgever gaat er vanuit dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten en kosten voor levensonderhoud kunnen delen. Vandaar de kostendelersnorm. De kostendelersnorm geldt niet als er alleen kinderen onder 21 jaar of studerende kinderen bij u in huis wonen. Hoe werkt de kostendelersnorm? Hoe meer volwassen personen in één huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde wordt. In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per soort huishouden. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden: Gehuwden en samenwonenden krijgen een bijstandsuitkering van 100%. Een eenpersoonshuishouden krijgt daar 70% van. Huishouden Bijstandsnorm per persoon Dus bij een huishouden met vier volwassen personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm. Onderstaande tabel stopt bij een huishouden met 5 personen, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen. Op vindt u nog meer informatie over de kostendelersnorm. De langdurigheidstoeslag en de individuele inkomenstoeslag Wat gaat er gebeuren met de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat wij u kunnen geven als u een aantal jaren van een minimuminkomen leeft. U kunt er recht op hebben als u weinig of geen vermogen heeft en niet (meer) in staat bent om met werk een hoger inkomen te krijgen. De langdurigheidstoeslag verandert per 1 januari 2015 van naam naar de individuele inkomenstoeslag. Wat is de individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag lijkt op de langdurigheidstoeslag. Het is ook een geldbedrag dat wij u één keer per jaar kunnen geven als u al lange tijd weinig inkomsten heeft. U kunt het geld vrij beste- Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen Eénpersoonshuishouden 70% 70% Tweepersoonshuishouden 50% 100% Driepersoonshuishouden 43 1/3 % 130% Vierpersoonshuishouden 40% 160% Vijfpersoonshuishouden 38% 190% 2

3 den. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie. Net als bij de langdurigheidstoeslag gelden enkele voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen. Bij de individuele inkomenstoeslag moet u ook aan de voorwaarden voldoen. Maar daarnaast beoordelen wij of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. Hierover krijgt u later meer informatie. Bijzondere bijstand Wat gaat er gebeuren met de bijzondere bijstand? In 2014 bestaan er nog twee soorten bijzondere bijstand: individuele en categoriale bijzondere bijstand. Vanaf 2015 bestaat alleen nog de individuele bijzondere bijstand. De categoriale bijstand wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Wat is individuele bijzondere bijstand? Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding van de gemeente voor extra kosten die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Die kosten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen: Het gaat om kosten die u normaal gesproken niet maakt. Echter door bijzondere omstandigheden kunnen er kosten ontstaan, die voor u een extra financiële belasting gaan vormen. Het zijn noodzakelijke kosten die u móet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld. De kosten worden nergens anders vergoed, ook niet door bijvoorbeeld de (zorg) verzekeraar. U kunt de kosten niet betalen uit uw eigen middelen. U moet altijd aantonen dat u de kosten maakt. Anders kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. Vraag altijd bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Wat is categoriale bijzondere bijstand? Voor ouderen heeft de gemeente Ede categoriale bijzondere bijstand. Als u aan de voorwaarden voor deze regeling voldoet, kunt u extra geld krijgen omdat wij ervan uitgaan dat u extra kosten maakt omdat u tot een bepaalde groep behoort. Dit geld kan bijvoorbeeld bedoeld zijn voor alarmeringskosten of maaltijdvoorziening. U hoeft geen bewijsstukken voor de kosten in te leveren. Vanaf 2015 bestaat deze vorm van bijzondere bijstand niet meer. Maakt u in 2015 extra kosten vanwege uw hoge leeftijd? Dan kunt u individuele bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten. U moet dan wel aantonen dat u de kosten ook echt maakt. Uitzondering De enige vorm van collectieve ondersteuning die wel blijft, is de collectieve zorgverzekering. Inwoners van Ede die een inkomen ontvangen tot 130% van het sociaal minimum, kunnen gebruikmaken van de collectieve ziektekostenverzekeringen van Menzis. Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen Nieuwe arbeidsverplichtingen? Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. De arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw, die staan al langer in de Wet werk en bijstand. Maar in de Participatiewet zijn ze uitgebreider beschreven. Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, krijgt u vanaf 2015 met strengere maatregelen te maken. Moet u aan alle arbeidsverplichtingen voldoen? Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten deze arbeidsverplichtingen nakomen. U moet er naar vermogen alles aan doen om werk te vinden of te behouden. Wij gaan daarom na wat u kunt doen om werk te zoeken. In uw plan van aanpak - dat u samen met uw consulent maakt - staat daarom precies wat wij van u verwachten. Wat gebeurt er als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt? Als u de arbeidsverplichtingen en afspraken met ons niet nakomt, dan leggen wij een maatregel op. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering. De tegenprestatie Iedereen doet mee Wij helpen u bij het vinden van werk en bij het vergroten van uw kansen op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat u naar vermogen meedoet. En dat u de kans krijgt om uw talenten te gebruiken. Wij helpen u door u een re-integratietraject aan te bieden of door u werkervaring op te laten doen. Tegenprestatie Is voor u een re-integratietraject of werk niet aan de orde? Dan kunt u een tegenprestatie inzetten, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of andere belangrijke taken voor de buurt of samenleving te doen Zo kunt u ook meedoen. De gemeente Ede stelt op dit moment nadere regels op over de tegenprestatie. 3

4 Vereenvoudiging regelingen voor kinderen Wat gaat er met de kindregelingen gebeuren? Op dit moment bestaan er tien verschillende financiële regelingen voor mensen met kinderen. Van die tien regelingen blijven er in 2015 nog vier over: de kinderbijslag (Sociale Verzekeringsbank); het kindgebonden budget (Belastingdienst); de kinderopvangtoeslag (Belastingdienst/Toeslagen); en de inkomensafhankelijke combinatiekorting (Belastingdienst). De andere regelingen verdwijnen of gaan op in het kindgebonden budget, de kinderbijslag of andere regelingen. Wat betekent dit voor de uitkering van een alleenstaande ouder? Dit betekent dat de norm van de uitkering voor een alleenstaande ouders wijzigt. Per 1 januari krijgt u als alleenstaande ouder een uitkering die even hoog is als de uitkering voor een alleenstaande. In plaats van de 20% die u minder krijgt, ontvangt u vanaf 1 januari 2015 een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst. Voor een bepaalde groep alleenstaande ouders is de verlaging uitgesteld. Dit kan het geval zijn als u in 2014 een bijstandsuitkering ontving, en uw partner in een verpleeginrichting woont of in detentie is. In dat geval is er een overgangsregeling tot 1 januari Hoe hoog wordt het hogere kindgebonden budget? Als alleenstaande ouder krijgt u in 2015 bovenop uw kindgebonden budget een zogenaamde alleenstaande-ouderkop. Ook gaat het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind, én voor kinderen van 16 en 17 jaar omhoog. Hoe hoog het kindgebonden budget voor u wordt, hangt dus van uw situatie af. Wat betekent dit voor u? Als u alleenstaand ouder bent, wordt uw WWB-uitkering 20% lager. Want vanaf 1 januari geldt voor u de alleenstaandennorm. U krijgt dan wel een hoger kindgebonden budget. In december bericht de Belastingdienst u over het precieze bedrag dat u in 2015 gaat ontvangen. Zoals het er nu naar uitziet, ontvangt een ouder die alleen met één kind jonger dan 18 jaar woont, straks ongeveer in totaal 35 per maand minder dan nu. Woont u alleen met twee of meer kinderen jonger dan 18 jaar? Dan gaat u er in 2015 in totaal waarschijnlijk 15 per maand op achteruit. Deze bedragen zijn wel onder voorbehoud. Op kunt u nakijken welk bedrag u in uw situatie straks minder ontvangt dan nu. Op onze website op en op vindt u nog meer informatie over de veranderingen op het gebied van werk en bijstand. 4

5 Vraag uw vergoedingen digitaal aan via Bereken uw Recht! laat uw geld niet liggen Bereken uw recht NIBUD Misschien heeft u het al gelezen. Of gezien. Of gedaan. Vanaf vorig jaar is het mogelijk om onze inkomensondersteunende regelingen digitaal aan te vragen. U doet dat met Bereken uw Recht. U heeft hiervoor DigiD nodig. Digitaal aanvragen heeft veel voordelen. U ontvangt ons besluit al binnen twee weken per . En de gemeente kan hierdoor efficiënter en sneller werken. Daarbij is het ook nog eens beter voor het milieu, omdat het aanvragen digitaal gaat. Heeft u recht op extra geld? De gemeente Ede heeft allerlei regelingen om uw inkomen aan te vullen. Zo zijn er de volgende regelingen: schoolkosten basisonderwijs; tegemoetkoming voor zwemdiploma A; tegemoetkoming voor sport-, cultuur- en recreatieactiviteiten voor kinderen; categoriale bijzondere bijstand voor ouderen; langdurigheidstoeslag; collectieve ziektekostenverzekering; een vergoeding voor kosten van bewindvoering en griffiekosten. Komt u in aanmerking? Op kunt u berekenen waar u recht op heeft. Ook kunt u op de website met uw DigiD direct een aanvraag indienen. Binnen ongeveer twee weken ontvangt u ons besluit per . Hoe werkt het? Ga naar U beantwoordt de vragen over uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden, uw vermogen en uw leeftijd. Het programma berekent vervolgens waar u recht op heeft. Met uw DigiD kunt u direct online een aanvraag indienen. Alleen voor nieuwe aanvragen Heeft u al eerder een regeling bij ons aangevraagd? En is die toegekend? Dan krijgt u in de meeste gevallen het jaar erna vanzelf bericht van ons. Mèt een vooringevuld aanvraagformulier voor het nieuwe jaar. Die regeling hoeft u dus niet opnieuw aan te vragen via Bereken uw Recht. Individuele bijzondere bijstand niet via Bereken uw Recht Individuele bijzondere bijstand zoals inrichtingskosten en vergoeding van eigen bijdragen voor inkomensafhankelijke regelingen vraagt u ook niet aan via Bereken uw Recht. Daarvoor kunt u terecht bij de balie van het Werkplein Ede-Wageningen, Raadhuisplein 1 in Ede. Bent u bekend bij ons? Neemt u dan contact op met uw inkomensconsulent als u individuele bijzondere bijstand wilt aanvragen. Nog geen DigiD? Op kunt u dit aanvragen. Op leest u in de handleiding DigiD-aanvragen hoe u dat doet. Extra websites Kijk op of u ook voor landelijke inkomensregelingen in aanmerking komt. Voor handige tips over omgaan met geld kijkt u op 5

6 Kosten rechtsbijstand & bijzondere bijstand Als u een juridisch probleem heeft, kunt u een advocaat nodig hebben. Hulp van een advocaat noemen we rechtsbijstand. En volgens de grondwet heeft iedereen recht op rechtsbijstand. Hoe zit dat precies? Gesubsidieerde rechtsbijstand Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft maar dit niet kan betalen, kan in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit noemen we een toevoeging. Officieel heet dit rechtsbijstand op basis van een toevoeging. De overheid betaalt dan het grootste deel van de kosten. U betaalt alleen een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen. U kunt de eigen bijdrage niet zelf betalen Kunt u de eigen bijdrage niet betalen, omdat u een laag inkomen heeft? En heeft u geen spaargeld? Dan kunt u bijzondere bijstand voor deze kosten aanvragen. Let op, u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden: Er moet een zogenaamde toevoeging zijn verleend door de Raad van Rechtsbijstand. Het moet gaan om de eigen bijdrage van de toevoeging voor het voeren van een procedure. En de kosten van de toevoeging zijn niet verhaalbaar op de wederpartij. Het moet gaan om kosten van de advocaat. Voordat u naar de advocaat gaat, moet u eerst naar het Juridisch Loket. Als het Juridisch Loket u geen rechtsbijstand kan verlenen, ontvangt u een diagnosedocument van het Juridisch Loket. Daaruit blijkt dat een advocaat de gewenste rechtsbijstand moet verlenen. Als u een diagnosedocument van het Juridisch Loket heeft, krijgt u een korting van 53 op de eigen bijdrage. U krijgt bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage als u in dat kalenderjaar meer dan 166 aan deze of andere eigen bijdragen heeft betaald. Als u niet naar het Juridisch Loket gaat, wordt er voor de korting die u mist van 53 geen bijzondere bijstand betaald. U dient de aanvraag voor bijzondere bijstand zo spoedig mogelijk bij ons in. Betaaldata op Op onze website kunt u zien op welke data wij uw uitkering betalen. Het bedrag ontvangt u een of twee dagen later op uw bankrekening. Betaaldata 6 oktober november december januari

7 wel een paar regels: u moet voor een kind zorgen dat jonger is dan 12 jaar; u moet zelf ouder zijn dan 27 jaar; u heeft al 6 maanden een bedrag van maximaal 188 mogen houden, zoals hiervoor beschreven; het werk dat u doet vergroot uw kans op een baan. Wij bepalen of dit het geval is. Vrijwilligerswerk Doet u vrijwilligerswerk? Dan zijn er wellicht voor uw vergoeding ook uitzonderingen. Wij kunnen u daar meer over vertellen. Bijverdienen en een bijstandsuitkering Bijverdienen Stel: u doet af en toe een klusje, u verkoopt spulletjes op de vlooienmarkt, u past zo nu en dan op kinderen, u doet soms een uitzendklusje, u maakt af en toe ergens schoon of u handelt via internet. Als u daar geld voor krijgt, dan bent u aan het bijverdienen. En als u bijverdient, dan heeft dat invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Soms heeft u zelfs helemaal geen recht meer op een bijstandsuitkering. Eigen inkomsten De bijstandsuitkering is een uitkering die uw eigen inkomsten aanvult tot het normbedrag dat voor u geldt. Dus hoe hoger uw eigen inkomsten, hoe lager de uitkering. Uw bijstandsuitkering wordt daarom verlaagd als uw eigen inkomsten stijgen. Vergeet dus nooit uw eigen inkomsten aan ons door te geven. Waar kunnen deze inkomsten uit bestaan? Geld dat u bijverdient. Geld dat u verdient met werken. Uw inkomsten zijn gewijzigd. Andere uitkeringen, zoals een uitkering van het UWV of een pensioen. Sommige heffingskortingen van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld alleenstaandeouderkorting. Inkomsten van andere personen in uw gezin die inwonend zijn. Het inkomen van kinderen onder 18 jaar heeft geen invloed op uw uitkering. (Kinder)alimentatie die u ontvangt van uw ex-partner Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer Zijn er uitzonderingen? Soms trekken wij een deel van uw loon niet van uw uitkering af. De eerste 6 maanden die u werkt, mag u een kwart van uw salaris behouden. Er is een maximum van 188 per maand. Bent u alleenstaande ouder? Dan mag u voor een periode van 30 maanden maximaal 118 per maand houden. Daarvoor gelden Voorkom boetes De meeste mensen houden zich aan de regels. Wie dat niet doet, krijgt een boete. De overheid en de meeste inwoners van Nederland vinden dat uitkeringen er alleen zijn voor mensen die hier recht op hebben. Als u de uitkeringsregels overtreedt en daardoor te veel bijstand heeft ontvangen, dan moet u het teveel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daarnaast krijgt u hetzelfde bedrag als boete. Gaat u opnieuw in de fout? Dan wordt de boete hoger, namelijk 150%. Wij kunnen na de tweede overtreding de boete gedurende maximaal drie maanden met uw uitkering verrekenen. Het kan dus zo zijn dat u dan drie maanden geen uitkering ontvangt. Deze boetes kunt u voorkomen door de regels na te leven. En door ons goed te informeren. Direct doorgeven: zo voorkomt u problemen Het is belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct aan ons door te geven. Neem als u twijfelt altijd contact met ons op. Wij vertellen u graag wat u moet doen in uw situatie. U kunt bellen met Of kijk op Daar vindt u alle regels die gelden voor uitkeringen. 7

8 Eigen bezit en een bijstandsuitkering Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan is het belangrijk om te weten dat er grenzen worden gesteld aan de waarde van uw bezittingen. Komt uw bezit boven een bepaalde waarde, dan heeft u misschien geen recht op een uitkering. Als u een grote aankoop doet, dan telt dat mee voor uw bezit. En dat kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Geef grote aankopen dus ook altijd aan ons door, want zo voorkomt u boetes. Hoe hoog mag de waarde van uw eigen bezit zijn? Voor de waarde van uw eigen bezit geldt een bovengrens: als u alleen woont; als u met iemand anders of met een kind (jonger dan 18 jaar) samenwoont. Is de waarde van uw bezit hoger dan dit bedrag? Dan moet u alles wat u meer heeft eerst opmaken. Daarna heeft u weer recht op een uitkering. Een eigen woning is ook bezit De waarde van uw eigen (koop) woning is ook van belang voor uw uitkering. Van deze waarde mag u wel uw hypotheekschuld aftrekken. Is het bedrag dat dan overblijft lager dan ? Dan komt uw bijstandsuitkering niet in gevaar. Wat telt zoal mee als eigen vermogen? Denk hierbij aan antiek, aandelen, een boot, caravan, sieraden, dure apparatuur, (spaar)geld, een auto of bijvoorbeeld een huis of grond in het buitenland. Wat telt niet mee? Normale gebruiksgoederen zoals meubels, een wasmachine, een koelkast of een televisietoestel tellen niet mee voor de waarde van uw vermogen. Maar een scooter of auto bijvoorbeeld wel. Sommige schulden mag u aftrekken van de waarde van uw bezit. Voorkom boetes Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete. Als u uitkeringsregels overtreedt en daardoor te veel bijstand heeft ontvangen, dan moet u het te veel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daarnaast krijgt u hetzelfde bedrag aan boete. Vraag na hoe het zit Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw situatie zoals een grote aankoop direct door te geven. Als u twijfelt over uw situatie, neem dan contact op met ons. Wij vertellen u graag wat u moet doen in uw situatie. Bel Of kijk op Daar vindt u alle regels die gelden voor uw bijstandsuitkering. 8

9 Ik ben er klaar voor! Noot Personenvervoer Ede nam onlangs vijf nieuwe medewerkers van 55 jaar en ouder aan met een bijstands- of werkloosheidsuitkering. Het WerkGeversServiceLoket (WGSL) van de gemeente Ede verzorgde de werving en selectie voor Noot Ede. Hierbij zochten zij naar geschikte en gemotiveerde kandidaten met een bijstandsuitkering of werkloosheidsuitkering. Peter van der Weele is één van de nieuwe werknemers van Noot Ede. We spraken met hem over zijn werkverleden, zijn sollicitaties en zijn positieve instelling. Ik heb 30 jaar in het verzekeringswezen gewerkt. Eerst had ik een financieel-administratieve functie. De laatste twee jaar werkte ik bij de technische dienst, omdat ik dat leuker vond. Helaas kwam ik na een ziektewetuitkering in de WW terecht. Ik werkte een korte periode bij enkele andere bedrijven en heb twee jaar vrijwilligerswerk gedaan bij Opella. Nadat mijn WW-uitkering door het UWV werd beëindigd, kwam ik in maart 2014 terecht bij de gemeente voor een bijstandsuitkering. Omdat ik 58 jaar ben, krijg ik een IOAW-uitkering. Dat is een uitkering voor oudere werklozen. Meer uitnodigingen Toen ik bij de gemeente kwam voor een uitkering, hoorde ik dat ze misschien werk voor me hadden. Ik heb toen een gesprek gehad met Jaco van Putten, de accountmanager werk van het WerkGevers- ServiceLoket. Dat gesprek verliep prettig. Ze waren erg enthousiast over mij. Terwijl ik bezig was met Noot, kreeg ik tegelijkertijd nog meer uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken. Werkgevers die mijn profiel en cv op werk.nl hadden gezien, belden mij spontaan op. Dit was opmerkelijk. Ik had al heel lang geen uitnodigingen gehad. Sinds ik een uitkering van de gemeente Ede ontvang, en werd ondersteund met trainingen en trajecten, kreeg ik dat wel. Ik heb namelijk ook een sollicita- tietraining van de gemeente Ede gevolgd. Daar leerde ik een goed cv te maken en een goede brief op te stellen. Het is erg belangrijk dat je cv op werk.nl up-to-date is. Beginnen bij Noot Ede Vanaf 1 september ben ik werkzaam bij Noot Ede met rijwerkzaamheden en de theorie- en praktijkopleiding Taxikaart. Door het behalen van deze Taxikaart kan ik breder worden ingezet. Vanaf september werk ik 15 uur per week bij Noot Ede. Ik rijd voornamelijk leerlingen met een beperking rond. Positief blijven Als je werkt zoekt, is het vooral belangrijk dat je positief blijft. Je moet erin geloven dat je aan het werk komt. Ik streef er nog steeds naar om 40 uur per week te werken. Ik wil van die uitkering af. Ik moet nog 10 jaar werken, en ik ben er klaar voor! 9

10 Vrijwilligerswerk als opstap naar een baan Wethouder Ligtelijn-Bruins is wethouder sociale zaken in Ede. Om te weten wat inwoners van het beleid van de gemeente vinden, zoekt zij wekelijks contact met bedrijven, instellingen en inwoners. Toen de wethouder aangaf graag met iemand te willen praten over participatieplekken, reageerde Dickjan Otto. Dickjan is accountmanager werk bij het WerkGeversServiceLoket van de gemeente Ede en verantwoordelijk voor het vinden van participatieplekken. En voor het vinden van mensen die op een dergelijke plek willen werken. Meer zicht op werk De wethouder wil graag weten welke kansen er zijn op het gebied van werk en inkomen. We weten dat er op de arbeidsmarkt weinig banen te vinden zijn. Toch is het belangrijk om via een goede dagbesteding meer zicht te krijgen op werk. Daarom heeft dit college ruime beleidsregels opgesteld om deelname op de arbeidsmarkt mogelijk te maken en inwoners te stimuleren om mee te doen, bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk. Vrijwilligersplekken bij organisaties DickJan Otto vult aan dat er in korte tijd 85 plekken voor vrijwilligerswerk zijn gevonden bij Edese organisaties. We hebben 150 inwoners met een bijstandsuitkering benaderd en gesproken. Mijn collega s en ik hebben hen gevraagd wat hun droom is, wat willen ze doen? Nuttig bezig zijn Daarbij kwamen ze ook in contact met Nada. Ze is van Irakese afkomst en is afgestudeerd accountant. Wethouder Ligtelijn en Dickjan spraken met Nada. Zij heeft al enkele jaren een uitkering en spreekt goed Nederlands voor iemand die vanaf 2008 in Nederland woont. Maar haar oude werk in Nederland oppakken, is heel moeilijk. Nada: Ik heb binnenkort een gesprek bij De Peppel om te kijken of ik daar vrijwilligerswerk kan gaan doen. Op die manier wil ik weer nuttig bezig zijn en de taal verder ontwikkelen. Haar kinderen vinden het erg leuk dat ze die stap maakt. Het liefst zou ze zelfstandig willen werken. Zoals zelf producten maken en verkopen. Wethouder Ligtelijn-Bruins belooft over een paar maanden opnieuw met haar een gesprek te voeren. Dan kunnen we zien waar Nada staat, hoe het is gegaan en welke vervolgstappen gezet kunnen worden. Nada in gesprek met wethouder Ligtelijn-Bruins 10

11 Vrijwilligersbanenmarkt op 15 oktober in raadhuis Ede! Ben je op zoek naar een plek waar je ervaring op kunt doen, jezelf kunt ontwikkelen, iets voor anderen kunt betekenen en onder de mensen kunt zijn? Kom dan op woensdagavond 15 oktober naar de vrijwilligersbanenmarkt. Ga in gesprek met medewerkers van maatschappelijke organisaties en kijk wat je voor hen kan betekenen! Tijdens de avond krijg je in korte tijd een indruk van de vele manieren om je vrijwillig in te zetten. Waar en wanneer De vrijwilligersbanenmarkt is een initiatief van De Medewerker, een organisatie voor vrijwilligerswerk en mantelzorg, die deze markt organiseert in samenwerking met de gemeente Ede. Je bent van harte uitgenodigd om langs te komen tussen en uur in het raadhuis aan de Bergstraat 4 in Ede. Tientallen maatschappelijke organisaties waar je aan de slag kunt als vrijwilliger presenteren zich op deze avond. Vele mogelijkheden Misschien wil je wekelijks helpen in een huiskamer voor dementerende ouderen, ga je graag wandelen met iemand met een verstandelijke beperking of ben je liever met je handen bezig in de tuin. Laat je inspireren door de vele mogelijkheden.kijk op de website van De Medewerker welke organisaties zich al hebben aangemeld. Vacaturebank Ook De Medewerker zelf is aanwezig tijdens de vrijwilligersbanenmarkt. Bij hen kun je de vrijwilligersvacaturebank met ruim 300 vacatures inzien. Ook kun je er terecht voor informatie over vrijwilligerswerk of een persoonlijk adviesgesprek. Kom langs! Stephanie Niessen, projectleider vrijwilligersbanenmarkt: Vrijwilligerswerk is er in soorten en maten: een korte klus of regelmatig over een langere tijd, flexibel in te vullen of op een vast tijdstip, voor jong en oud, lager of hoger opgeleid. Ik kan iedereen aanraden langs te komen, er zit vast iets bij! 11

12 Project Springplank naar een toekomst een groot succes! Het project Springplank naar een toekomst biedt mensen die moeilijk aan het werk komen een kans op de arbeidsmarkt. Het doel is om een gedeelte van de deelnemers een baan aan te bieden in een van de horecabedrijven van de Jaap Venendaal Groep. De gemeente Ede en de arbeidsmarktregio FoodValley (gemeenten Barneveld, Veenendaal en Wageningen), sociale werkvoorziening Permar, het UWV WERkbedrijf en het praktijkonderwijs werken nauw samen in het project. In september krijgen de eerste mensen een arbeidscontract aangeboden. Trots Ik ben trots op jullie. De eerste drie maanden zitten er op en nu gaan de volgende drie maanden in, waarna jullie een arbeidscontract krijgen aangeboden, zo begint wethouder Ligtelijn-Bruins haar speech naar de 17 kandidaten van het springplankproject. Zij krijgen de mogelijkheid om werkervaring op te doen en zo te werken aan hun toekomst. Het initiatief past bij het beleid van de gemeente Ede om mensen aan het werk te helpen. Bij dit project is de gemeente Ede een samenwerking aangegaan met ondernemer Jaap Venendaal. Jaap Venendaal heeft inmiddels 17 horecabedrijven en dat maakt hem een zeer geschikte partner. Het geeft de deelnemers aan het project namelijk de mogelijkheid om werkervaring op te doen in een van zijn horecagelegenheden. Het doel is om de deelnemers een baan aan te bieden in een van de huidige horecabedrijven of in het nieuw te bouwen hotel aan de A12 in Ede. Dit hotel opent eind 2015 haar deuren. Sommige mensen hebben een trampoline nodig, of in dit geval een springplank. Een mooi symbool om de deelnemers net dat duwtje te geven om zich te ontwikkelen en de arbeidsmarkt op te kunnen, spreekt wethouder Ligtelijn vol enthousiasme. Project Mensen met een WWB-, WW-, Wajonguitkering of met een Wswindicatie komen voor het project in aanmerking, maar ook scholieren voor het behalen van hun startkwalificatie. Binnen het project krijgen de kandidaten een stageplek, een werkervaringsplek, een training, een opleiding en/of begeleiding. Voor elke kandidaat wordt gekeken naar de persoonlijke ambitie, maar ook of deze past bij de vraag van de arbeidsmarkt. Afgelopen januari selecteerden medewerkers van de samenwerkende gemeenten 108 mensen voor diverse functies. Hiervan liepen er 42 stage bij de diverse locaties. Gedurende het traject hebben 11 mensen een andere baan gevonden en zijn er meerdere mensen om diverse redenen uitgevallen. Inmiddels rondden 17 medewerkers hun stageperiode af en kunnen zij tegen september een arbeidscontract aangeboden krijgen. Voor degenen die geen plaats in een van de horecagelegenheden van Jaap Venendaal kunnen krijgen, wordt werk gezocht binnen het netwerk van bedrijven van de Jaap Venendaal Groep en in de regio FoodValley. 12

13 Vacatures Horecamedewerker Reageren Heb je interesse in een of meerdere vacatures voor in de horeca? Neem dan contact op met de accountmanagers van ons WerkGeversServiceLoket via telefoonnummer Functie Voor diverse werkgevers zijn wij op zoek naar kandidaten die willen werken in de horeca. Het gaat hierbij om de volgende vacatures: medewerker bediening barkeeper kok keukenhulp ontbijtkok medewerker huishouding medewerker frontoffice Montagemedewerker (metaal) Functie Je houdt je bezig met het maken en monteren van veiligheidsladders. De werkzaamheden zijn boren, zagen, frezen, buigen en lassen van aluminium. Functie-eisen fysiek gezond, hele dag kunnen staan/ lopen; technisch inzicht; affiniteit met montagewerkzaamheden; rijbewijs is een pre. Reageren Spreekt de vacature je aan? Bel dan met jouw consulent of de medewerkers van het Werk- GeversServiceLoket, telefoonnummer Zetter/kanter Functie Voor een van onze relaties zijn we op zoek naar een zetter/kanter. Je bent verantwoordelijk voor het zetten/kanten van diverse producten uit plaatmateriaal. Functie-eisen je hebt een opleiding op lbo- of mbo-niveau metaalbewerking/ werktuigbouwkunde; je hebt affiniteit met techniek en metaal in een modern, geautomatiseerd machinepark; je hebt ervaring en affiniteit met metaal. Heb je geen afgeronde opleiding? Dan is er ook mogelijkheid voor een BBL-traject (beroepsbegeleidende leerweg, 4 dagen werken en 1 dag naar school); je kunt een tekening lezen en controlemiddelen gebruiken; je bent bereid om te werken in een ploegensysteem. Ervaren schilder Nagekomen vacature Reageren Heb je interesse? Bel dan met de accountmanagers van het WerkGeversServiceLoket voor meer informatie. Telefoonnummer Reageren Heb je interesse? Bel dan met de accountmanagers van het WerkGevers- ServiceLoket voor meer informatie. Telefoonnummer

14 Inkomsten en uitgaven onder controle Rondkomen van een uitkering is niet voor iedereen even eenvoudig. Gelukkig lukt het de meeste mensen echter wel. Hun geheim is: controle. Controle gaat niet vanzelf. Daar moet u wat voor doen. Hoe pakt u dit aan? Inkomsten In de eerste plaats weet u precies wat uw inkomsten en uitgaven zijn. Inkomsten, dat is meer dan alleen de uitkering. Ook de kinderbijslag hoort daarbij, net als de huur- en zorgtoeslag, het kindgebonden budget, de tegemoetkomingen voor schoolgaande kinderen op de basisschool of de langdurigheidstoeslag. Uiteraard gelden al deze laatste inkomsten niet voor iedereen, zo is voor kinderbijslag natuurlijk een voorwaarde dat u kinderen heeft en verzorgt en voor huurtoeslag dat u in een huurhuis woont. Zo heeft iedere regeling eigen voorwaarden. Als u niet weet waar u recht op heeft, controleert u dit via www. ede.nl/berekenuwrecht. Uitgaven Dan de uitgaven. Deze zijn onder te verdelen in: vaste lasten: dit zijn kosten die regelmatig terugkomen, meestal is het een vast bedrag, vaak iedere maand, maar het kan ook jaarlijks zijn, of soms eens per kwartaal. Meestal is hierbij sprake van een contract, denk bijvoorbeeld aan huur, ziektekostenpremie of energiekosten. Maar ook de kosten van de (mobiele) telefoon of de voetbalclub zijn vaste lasten. reserveringen: kosten waarvan u niet weet óf ze komen, wanneer ze komen en hoe hoog ze zijn. Een belangrijke reservering is het eigen risico voor de basispremie, in 2014 bedraagt deze 360. Dat is 30 per maand! Daarnaast moeten veel mensen nog eigen bijdragen betalen voor bijvoorbeeld medicijnen. Maar ook de kosten voor een schoolreisje voor de kinderen of een nieuwe wasmachine vallen onder reserveringskosten. huishoudelijke uitgaven: dit zijn grofweg alle kosten die uit de portemonnee worden betaald. Contant of gepind. Het eten en drinken, het zakgeld voor de kinderen, een nieuwe tandenborstel enzovoort. Hoogte uitgaven bepalen Hoe weet u hoe hoog uw uitgaven zijn? Veel mensen schatten ze, maar dat kan voor onaangename verrassingen zorgen. Om precies te weten wat uw uitgaven zijn, moet u wat moeite doen. Voor de vaste lasten en de reserveringen kijkt u op uwbankafschriften van het afgelopen jaar. Controleer over een heel jaar wat u per maand uit heeft gegeven aan vaste lasten en reserveringen. Neem hiervoor echt een heel jaar, vaste lasten kunnen namelijk ook eens keer per jaar voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een sportschoolabonnement dat u jaarlijks betaalt. Het voordeel van controleren per maand, is dat je zo tegelijk ook een heel goed overzicht krijgt van welke uitgaven u in welke maand heeft. Dat zorgt ervoor dat u ook beter uw uitgaven kunt plannen. Hoogte bepalen huishoudelijke uitgaven Om uit te rekenen hoeveel uw huishoudelijke uitgaven zijn, kunt u deze het best een week of zes goed bijhouden. Korter is niet handig, omdat u bepaalde huishoudelijke uitgaven nu eenmaal niet wekelijks heeft. Tel wel wekelijks de uitgaven bij elkaar op. Aan het eind van de zes weken, telt u alle wekelijkse totalen bij elkaar op en deelt dit totaal weer door zes. Zo weet je precies wat u wekelijks uitgeeft. Huishoudelijke uitgaven per soort Heeft u regelmatig het gevoel dat het geld uw portemonnee uitvliegt en wilt u weten waar het blijft? Noteer dan uw uitgaven per soort. Verdeel het bijvoorbeeld in: Noodzakelijk eten en drinken Alcohol Roken Cadeautjes Snoep/koek/frisdrank Benodigdheden voor huisdieren Overige uitgaven Zo ziet u na een aantal weken precies aan welke zaken u het meest uitgeeft. Het is even werk, maar dan weet u wel waar uw geld blijft. En controle over zaken geeft een heel goed gevoel. Gratis cursus Klinkt het allemaal erg ingewikkeld? De gemeente biedt een gratis cursus Budgetteren aan. In deze cursus leert u hoe u de eigen financiën onder controle krijgt. De cursus is ook bedoeld voor mensen die willen weten hoe ze het beter kunnen doen. Meer weten of gelijk aanmelden? Mail naar of bel

15 Informatie over studiekosten Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt uw kind de schoolboeken en leermiddelen gratis. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) of particulier voortgezet onderwijs is dit niet het geval. Jonger dan 18: tegemoetkoming ouders Heeft u minderjarige kinderen op het middelbaar onderwijs? Dan kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten van uw kind aanvragen, als uw kind geen gratis schoolboeken krijgt. De hoogte van de tegemoetkoming ouders is gebaseerd op uw inkomen en het inkomen van uw partner. De regeling geldt alléén voor ouders van kinderen die een voltijdopleiding doen op mbo-bol, vavo of particulier voortgezet onderwijs. Tegemoetkoming scholieren Uw kind van 18 jaar of ouder dat zit op het vmbo, havo of vwo krijgt een tegemoetkoming in de schoolkosten. De tegemoetkoming is een gift en bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De basistoelage is er voor iedereen, de aanvullende toelage is afhankelijk van uw inkomen. Uw kind kan zelf de tegemoetkoming aanvragen. Er zijn voorwaarden voor de opleiding, de leeftijd en de nationaliteit van de scholier. Mbo-opleiding Mbo ers van 18 jaar of ouder krijgen studiefinanciering. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een ov-kaart en eventueel een lening. De aanvullende beurs is afhankelijk van uw inkomen. Met DigiD kan uw kind studiefinanciering aanvragen bij Mijn DUO. Het recht op studiefinanciering is afhankelijk van de opleiding, de leeftijd en de nationaliteit van de student. Hbo of universiteit Uw kind gaat studeren aan hbo of universiteit. Tijd om een paar zaken te regelen. De belangrijkste: de inschrijving bij hbo of universiteit en de aanvraag voor studiefinanciering. Met DigiD schrijft uw kind zich in bij Studielink voor een opleiding aan hbo of universiteit. Laat uw kind studiefinanciering aanvragen via Mijn DUO. Het recht op studiefinanciering is afhankelijk van de opleiding, de leeftijd en de nationaliteit van de student. Gratis online leren Heeft u tijdelijk geen betaalde baan? Dan kunt u door het volgen van een opleiding of cursus uw kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Een opleiding of cursus kan veel geld kosten. Maar wist u dat u op internet veel gratis cursussen, colleges en zelfs instructiefilmpjes kunt vinden? Kijk eens op: als u meer wilt leren van de Nederlandse taal; grootdictee.ntr.nl om te oefenen met dictees; om een vreemde taal te leren; om meer over de Engelse taal te leren; om beter te leren rekenen; om kennis te maken met Word, Excel en Powerpoint; voor gratis e-books bijvoorbeeld over Officeprogramma s; om stap voor stap blind te leren typen; om sneller te leren typen; voor meten en verbeteren van uw typesnelheid; thuisacademie.ntr.nl/cursussen voor cursussen op het gebied van taal/cultuur, persoonlijke ontwikkeling, eten en drinken, online en digitaal, hobby en creatief, lichaam en geest, huis en tuin voor de basis van boekhouden; om uw persoonlijke vaardigheden te verbeteren. 15

16 Ede Hoofdstad van de Smaak Zoals u misschien weet, is Ede dit jaar hoofdstad van de smaak. Dat betekent dat er veel aandacht is voor alles wat met eten te maken heeft. Eten heeft invloed op gezondheid en op hoe u zich voelt. Als u fit bent, dan heeft u zin om iets te doen. Of dit nu werk, opleiding of hobby is. Maar wat betekent dat eigenlijk? Is goed eten veel duurder? Welke invloed heeft fastfood op een lichaam? Wat kun u doen tegen overgewicht? En is gezond eten ook lekker? De Goed voor weinig -markt Op woensdagmiddag 1 oktober 2014 is er de Goed voor weinigmarkt in Ede. Daar zijn chef-koks uit alle keukens aanwezig om uitleg te geven over gezond en lekker eten. En natuurlijk kunt u het eten ook zelf proeven! Verder is er veel informatie te vinden over eten, gezondheid en gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld overgewicht en suikerziekte. Kookworkshops: Samen koken met een chef-kok Daarnaast kunt u ook meedoen aan een kookworkshop. Tijdens de workshop kunt u ervaren hoe gemakkelijk en lekker het bereiden van gezond en goedkoop eten is. Samen met een groep mensen kunt u bij u in de wijk de kunst van een echte chef-kok afkijken. De kookworkshops zijn gratis en u kunt zich nog aanmelden voor de workshops in de maand oktober. Meedoen? Wilt u meedoen aan een workshop dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op Heeft u geen computer? Dan kunt u zich aanmelden door te bellen naar U kunt het aanmeldformulier ook inleveren bij de balie Datum Chef-kok Plaats 7-10 Stefan van der Meer (Nederlandse keuken) Paula Middendorp en Sija de Jong (Nederlandse keuken) Barend Kramer (Nederlandse keuken) Paula Middendorp (Nederlandse keuken) (van uur!) Stefan van der Meer (Nederlandse keuken) Christian Weij (Nederlandse keuken) van het Werkplein Ede-Wageningen (Raadhuisplein 1) in Ede. Per workshop kunnen er maximaal 20 mensen deelnemen, dus wees er op tijd bij en meld u aan! Kijk voor budgetrecepten ook eens op Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 Buurtcentrum De Maanen Stadspoort 2b Buurtcentrum Veldhuizen Katenhorst 16 Buurtcentrum Veldhuizen Katenhorst 16 Buurtcentrum De Kolk Schaapsweg 7a Wijkcentrum de Velder Munnikenhof 17 16

17 Gratis kookboek Weet u dat wij in Ede bijna 150 verschillende nationaliteiten hebben? Wij zijn zo langzamerhand een kleurrijke gemeente geworden! En al die Edenaren koken en eten op hun eigen manier, zoals ze dat van jongs af aan meegekregen hebben van hun ouders. Smaken verschillen eten verbindt Bent u benieuwd naar de kook- en eetgewoonten van de buurman of vrouw uit een andere cultuur? Wij waren dat ook en we maakten er een kookboek over met verhalen en recepten van 25 Edenaren uit alle werelddelen. Zij vertellen hoe ze in Ede terecht zijn gekomen en over de eetgewoonten in hun geboorteland. U vindt de favoriete familierecepten in Smaken verschillen eten verbindt. Het boek is gemaakt door vijf kookliefhebbers uit Ede en het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar. Tegen inlevering van de bon op de achterzijde, kunt u het kookboek gratis afhalen bij de balie van het Werkplein Ede-Wageningen (Raadhuisplein 1) in Ede. De initiatiefnemers van het boek zijn: Marina van Paassen, Francine de Graaff, Rick Middelbosch, Lotty van Harn en Grytsje Veltman. Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van de gemeente Ede. Redactie Herma Wagensveld (gemeente Ede) Foto s Afdeling Communicatie Ontwerp en vormgeving Gemeente Ede Druk Gemeente Ede Oplage exemplaren WWB-raad Postbus HL EDE Werk, Participatie en Inkomen Bezoekadres: Werkplein Ede-Wageningen Raadhuisplein 1, Ede Telefoon: Postadres: Postbus HL Ede (als u uw consulent wilt mailen) (voor vragen of opmerkingen) Openingstijden balie WPI: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Telefonisch spreekuur consulenten: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen NB nr 2 EDE Werkplein 17

18 Handige adressen Informatiebalie Werk, Participatie en Inkomen Werkplein Ede-Wageningen Raadhuisplein 1, 6711 DE Ede Telefoon Kliklijn bij vermoeden van fraude Werk, Participatie en Inkomen gemeente Ede Telefoon WWB-raad Postbus 9023, 6710 HL Ede Werkgeversserviceloket (WGSL) Informatie voor werkgevers Telefoon: Schuldhulpverlening Balie Publiekszaken Raadhuisplein 3, 6711 DE Ede Telefoon Stichting Welzijn Ouderen (SWO) voor 55+ ers na tel. afspraak (0318) Meldpunt Vrijwilligershulp van De Medewerker (voor minder draagkrachtigen en ouderen) thuisbezoek na tel. afspraak (0318) Alleen voor leden: FNV (Bettekamp 29, Ede) CNV (Driehoek 10a, Ede) Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Tegemoetkoming studiekosten ouders/scholieren en studiefinanciering Telefoon (050) Sociale Verzekeringsbank (SVB) Kinderbijslag, (aanvulling) AOW, nabestaandenuitkering, PGB Telefoon (024) Nibud (0800) (gratis) Cultura Telefoon (0318) Sportservice Ede Sportloket voor sportend Ede (0318) Bereken uw Recht Laat geen geld liggen! Regelhulp Overzicht voorzieningen zorg, hulp en financiële steun Goede Buur Ede Digitale marktplaats voor inwoners van Ede voor uitwisseling van kennis, talenten en inzet Stadsbank Arnhem Vertrouwd en voordelig geld lenen Telefoon (026) Loket Zorg en Welzijn Balie Publiekszaken Raadhuisplein 3, Ede Telefoon Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Afdeling Belastingen Telefoon Kwijtschelding waterschapsbelasting Telefoon (0900) Belastingdienst / Toeslagen Telefoon (0800) Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Indicatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Meldpunt Vrijwillige Hulp Stationsweg 109, 6711 PN Ede Telefoon (0318) Spreekuur ma-vr 9 tot 15 uur Steun- en informatiepunt Mantelzorg Stationsweg 109, 6711 PN Ede Telefoon (0318) Ma-do van 9 tot 10 uur MEE Veluwe Informatie, advies en ondersteuning voor mensen met een beperking of chronische ziekte en hun omgeving Telefoon (055) Interessante links: Weet hoe het zit Wegwijzer in regels bij uitkeringen 18 Belasting: hulp bij invullen Belastingdienst op afspraak via (0800) Humanitas Hulp bij (financiële) thuisadministratie Mist u een adres? Mail de redacteur van de Nieuwsbrief WWB:

19 WAARDEBON Tegen inlevering van deze bon ontvangt u een gratis exemplaar van het Internationaal Edes Kookboek Smaken verschillen eten verbindt Inleveren vóór 19 december 2014 bij de balie van het Werkplein Ede-Wageningen, Raadhuisplein 1, Ede (verkrijgbaar vanaf 4 oktober 2014) Kans op één van de 200 kerstpakketten Overkoepelende Activiteiten Serviceclubs Ede (OASE) verloot dit jaar opnieuw een aantal kerstpakketten onder mensen met een laag inkomen. Wilt u kans maken op zo n pakket? Vult u dan deze bon in, lever deze in bij de balie van het Werkplein Ede-Wageningen (Raadhuisplein 1, Ede). Of stuur de bon op naar: Gemeente Ede, Secretariaat I&S, Antwoordnummer 40, 6710 VB EDE. U hoeft er geen postzegel op te plakken. de heer mevrouw Voorletters: Achternaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Cliëntnummer: Afhaalbewijs In december is de verloting. U krijgt bericht als u bij de gelukkigen hoort. U ontvangt dan een speciaal afhaalbewijs voor uw kerstpakket! De locatie om het pakket af te halen is dit jaar bij Woonstede (Telefoonweg 36). Dit is geen initiatief van de gemeente Ede, maar van OASE. 19

20 Smaken verschillen eten verbindt Kans op één van de 200 kerstpakketten 20

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 11, nummer 2 gemeente Ede, november 2013 2 Digitaal aanvragen 3 Wijzigingen langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr.

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr. is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort jaargang 2 nr. 1 > februari 2010 Er is heel veel mogelijk Kinderopvang De opleiding tot gastouder Amersfoort ondersteunt Stad met een hart Amersfoort ondersteunt

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie