Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid."

Transcriptie

1 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit studiejaar van pas komen. Er staan allerlei praktische zaken in over rooster, vakanties, schoolregels en waar of bij wie je moet zijn voor diverse zaken. Bewaar deze gids dus goed en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de inhoud. Als je nog geen 18 bent, laat hem dan ook lezen aan je ouders. Hou er rekening mee dat allerlei informatie ook op de website te vinden is: (sport&bewegen van Amsterdam). Wij wensen je veel succes dit jaar! Augustus 2012 Team Sport & Bewegen MBO College Zuid Europaboulevard PC Amsterdam -1-

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING OPLEIDINGSZAKEN Roosterzaken Vakanties Absenties/verzuim/ziekmelden Te laat komen en verwijderd Geblesseerd/ziek aanwezig bij prakijklessen Kledingpakket Informatieborden Overgangsnormen Topsportregeling MANAGEMENT/OVERIGE FUNCTIONARISSEN De opleidingsmanager De coördinatoren De coach/ SLB-er De decaan/zorgcoördinator De Plus-coach De bpv-docenten/coördinatoren De examencommissie Extra Zorg Topsportbegeleiders Het secretariaat Studentenraad HET GEBOUW EN DE VOORZIENINGEN De ROCvA pas Fietsen- en brommerstalling Eten en drinken Computer en internet Lockers / kluisjes Liften Regels Conflicten en incidenten Ongewenst gedrag Aangifte en noodmaatregelen Geen stilteruimtes DE OPZET VAN DE OPLEIDING Programmaopzet De lesstof Portfolio Toetsen Herkansingen Rapporten Beroepspraktijkvorming (Stages) Inleveren bpv-boeken Beroepshouding

3 6. FINANCIËN/SCHOOLBIJDRAGE Lesgeld Schoolbijdrage Kledingpakket Boekenpakket Studiefinanciering Gegevens voor je wijzigingsformulier DOCUMENTEN OER Deelnemersstatuut Onderwijs- en praktijkovereenkomst Onderwijskaart Uittreksel bevolkingsregister Diploma vorige school Dyslexie verklaring Adreswijziging! Uitschrijving OVERIGE PRAKTISCHE INFORMATIE Blessurespreekuur Opdrachten opsturen per mail Team Sport & Bewegen (onder voorbehoud) Adressen ROC VAN AMSTERDAM ROC van Amsterdam Bestuur, Directie en management Vertrouwenspersoon Ombudsman Adressen INDEX

4 2. OPLEIDINGSZAKEN 2.1. Roosterzaken De lestijden zijn als volgt: begintijd eindtijd Blok Pauze Blok Pauze Blok Pauze Blok Pauze Blok Bepaalde vakken hebben afwijkende lestijden, bijvoorbeeld de vakken zwemmen, zaalsport en veldsport. Kijk goed op je rooster naar de juiste tijd. Op je rooster zie je soms tussenuren staan, deze zijn bedoeld als pauzes en als reistijd naar accommodaties buiten de school. Komend jaar zal Trajectplanner worden ingericht zodat je mededelingen die voor jou van belang zijn daarop kan lezen. Op de lichtkrant bij de hoofdingang staan dagelijkse roosterwijzigingen aangegeven. Iedere klas krijgt een telefooncirkel. Daarin staan de namen vermeld van diegenen die elkaar op de hoogte brengen van roosterwijzigingen. Daarmee is zoveel mogelijk rekening gehouden met de tijd dat je van huis vertrekt. Ga hier zorgvuldig mee om en zorg er dus voor dat degene die onder jou op de lijst staan, op de hoogte zijn van de roosterwijziging. Roosterwijzigingen ontstaan helaas, bijvoorbeeld door ziekte van docenten of vergaderingen. Lessen worden zoveel mogelijk overgenomen door andere docenten. Mochten er toch lessen uitvallen, dan kan deze tijd worden benut door zelfstudie; er zijn in het gebouw voldoende mogelijkheden hiervoor. Je kan gebruik maken van WiFi en er zijn docking stations. Sommige uren zijn gereserveerd om bepaalde opdrachten, prestaties, toetsen of examens voor te bereiden en voor de bpv (stages). Kijk regelmatig of er roosterwijzigingen zijn. Daar waar mogelijk worden wijzigingen voor de volgende dag zo snel mogelijk gepubliceerd. Dat scheelt (soms) in het opstaan... Hou er rekening mee dat roosters per periode kunnen veranderen! In het volgende blok heb je misschien meer of minder lesuren. Als je bijvoorbeeld een baantje hebt, dan moet je er rekening mee te houden dat je de hele week binnen schooltijden in principe beschikbaar moet zijn. Dat geldt ook voor het einde van het cursusjaar: soms moet je dan op een dag alleen op school komen voor een coachgesprek, om een werkstuk in te leveren of om iets te herkansen. Hou daar in je privé-situatie (bijvoorbeeld met je baantje) rekening mee!! -4-

5 2.2. Vakanties Alleen in de aangegeven vakantieperioden kun je vrij plannen. De vakanties zijn: Herfstvakantie 20 oktober oktober 2012 Kerstvakantie 22 december januari 2013 Voorjaarsvakantie 16 februari februari 2013 Meivakantie 27 april mei 2013 Zomervakantie 6 juli augustus 2013 Het is mogelijk dat er lessen of lesdagen uitvallen door studiedagen van docenten. Van onze studenten wordt verwacht dat ze dan extra stage lopen Absenties/verzuim/ziekmelden Wanneer je ziek bent of om andere redenen verzuimt moet je dit zo spoedig mogelijk, melden bij het secretariaat tel: Ook stuur je een aan je studieloopbaanbegeleider (SLB-er) (de adressen staan op de website: Dat doe je ook als je tijdens de schooldag ziek wordt en naar huis wilt. Je meldt dus altijd de reden van je afwezigheid bij je studieloopbaanbegeleider (SLB-er). MBO College Zuid voert een lik op stuk beleid als het gaat om verzuim. Dat betekent dat bij verzuim direct actie wordt ondernomen (student wordt gebeld) en dat bij ziekmelden regelmatig contact is tussen verzuimcoördinator en student of tussen coach/loopbaanbegeleider en student. 1. Ziekmelden kan alleen telefonisch of per Doktersbezoeken e.d. worden minimaal 1 dag van tevoren gemeld (per telefoon of mail) bij het secretariaat van de opleiding. 3. Bij calamiteiten als overlijden, ongeluk en ziekte binnen de directe familie wordt direct de coach/studiebegeleider ingelicht, zodat deze de afwezigheid op de juiste wijze kan registreren. 4. Kortdurend verlof moet uiterlijk 2 dagen van te voren aangevraagd worden bij de opleidingsmanager. 5. Als een student gedurende de dag ziek wordt en naar huis wil, dient hij dit te melden bij zijn coach/loopbaanbegeleider. 6. Als de student < 18 wordt contact gezocht met de ouders. 7. Als de student meer dan 16 uur als afwezig geregistreerd, dan treedt de verzuimprocedure van het ROCvA in werking en wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld, en kan er gekort worden op de studiefinanciering etc. NB is de student < 18 jaar dan zijn de ouders verplicht om de student ziek of afwezig te melden. Alle lessen en bpv zijn verplicht en je bent dus voor 100% aanwezig, ook bij toetsen. Alleen met een hele goede reden mag je lessen verzuimen. Als je minder dan 85% aanwezigheid hebt, kan dit gevolgen hebben voor je bevordering. Het kan gebeuren dat je ziek bent of er om een andere goede reden er niet kan zijn. Als je dit op de juiste manier gemeld hebt, wordt dit geregistreerd als geoorloofd aanwezig. Per schooljaar mag je 15% geoorloofd afwezig zijn zonder dat dit invloed heeft op je studievoortgang. Ongeoorloofd verzuim dat niet tijdig en volgens de procedure is gemeld, wordt beschouwd als ongeoorloofd verzuim en wordt indien nodig gemeld aan de leerplichtambtenaar. (zie bijlage 1) Dokters- en tandartsbezoeken moeten buiten school- en bpv-tijd worden afgesproken en zijn geen reden voor verzuim. Als er noodgedwongen toch een afspraak tijdens schooluren is (bijvoorbeeld met een specialist), moet een bewijs van de afspraak van te voren aan je SLB-er worden overlegd. Als je lessen hebt gemist, wordt er van je verwacht dat je zelf actie onderneemt om erachter te komen wat het huiswerk is, en dat je ervoor zorgt dat dit tijdig wordt ingeleverd. -5-

6 Speciaal verlof topsport Het is mogelijk om toestemming te krijgen voor speciaal verlof in verband met topsport activiteiten. Zie hiervoor de topsportregeling Te laat komen en verwijderd Als je te laat bent, ook al is dit buiten je schuld, wordt je niet meer toegelaten in de les. Als de betreffende les uit een dubbel uur bestaat en de docent een pauze inlast, dan mag je vragen of je de les verder mag volgen. Je zorgt er in ieder geval voor dat je geen lessen stoort. Deze regeling geldt ook als je na een pauze te laat komt. Uren die je gemist hebt door te laat komen, tellen mee voor je absentiepercentage. Als je uit de les bent verwijderd, haal je een uitstuurformulier ( bij het secretariaat). Met dit ingevulde formulier ga je na afloop van de les naar de docent die je eruit heeft gestuurd. Je kunt pas weer de lessen volgen als het probleem is opgelost Geblesseerd/ziek aanwezig bij prakijklessen Voor de praktijklessen, gelden de volgende regels: Ook als je niet mee kan doen, draag je sportkleding; je moet minimaal 75% van de lessen actief mee hebben gedaan; als je minder dan 75% van de lessen actief hebt mee gedaan, zal je lessen moeten inhalen. Aan de docent van het betreffende vak, vraag je of en hoe je het vak alsnog zou kunnen halen; de hoeveelheid in te halen lessen is afhankelijk van het aantal niet gevolgde lessen. 50% of minder actief gevolgde lessen betekent automatisch dat je het gehele blok moet overdoen; Deze regeling geldt ook voor studenten met langdurige blessures! 2.6. Kledingpakket Elke student Sport & Bewegen schaft aan het begin van de opleiding een kledingpakket aan. De kleuren van de kleding zijn zwart/rood, de kleuren van de stad Amsterdam. Alle 1 e jaars zijn verplicht tijdens de praktijklessen de sportkleding van de opleiding te dragen. Bij het niet dragen van de verplichte kleding kan je geweigerd worden bij de les. Tijdens bpv (stages) en activiteiten naar buiten toe (pr-activiteiten) is het verplicht het trainingspak van de opleiding te dragen. De leverancier van de kleding is Nike.: Als student van onze opleiding kan jij Nike sportkleding bestellen tegen gereduceerde prijzen. Bestellen van kleding kan je doen via de rocvasportkleding.nl Heb je vragen over de Nike producten of over de website? Neem dan contact op met via Behalve het kledingpakket moet elke student de volgende sportartikelen ter beschikking hebben: specifieke zaalsportschoenen (geen zwarte zolen en ook geen gympen zoals Allstars) veldschoenen (kunstgrasschoenen of noppen) badpak/zwembroek (geen bikini en geen bermuda) een fluitje eventuele materialen voor specialisaties 2.7. Informatieborden In de 3 e Helft is een informatiebord. Hierop staat informatie over data van herkansingen, vacatures, bpv en dergelijke. -6-

7 Er wordt van studenten verwacht dat zij regelmatig op het bord kijken, zodat zij op de hoogte zijn van de informatie die daar hangt. Ook op de website: is actuele informatie over de opleiding te vinden, o.a. nieuwsbrieven, vacatures, overgangsnormen en stage-aanbieders op het tabblad BPV Overgangsnormen De overgangsnormen worden vermeld op de website Topsportregeling Een studie combineren met het bedrijven van topsport kan zwaar zijn. Allebei vragen ze veel inzet en dat kan lastig te combineren zijn. Het is voor topsporters van groot belang dat sport en school goed op elkaar afgestemd worden. Studenten die aan topsport doen kunnen dan ook in aanmerking komen voor extra faciliteiten tijdens hun studie aan het ROC van Amsterdam. Wanneer val je onder de categorie topsporter? Om in aanmerking te komen voor een speciaal topsporttraject moet je voldoen aan bepaalde criteria. Deze zijn vastgesteld door de Stichting Topsport Amsterdam, een partner van NOC*NSF. Zij bepaalt of jij aan de normen voldoet om in aanmerking te komen voor de topsporterstatus. Dit gebeurt in samenspraak met de betreffende sportbond. Voordelen van de topsportstatus - Je kan in aanmerking komen voor een aangepast studierooster, waarbij de studie- en sportverplichtingen optimaal op elkaar worden afgestemd; - Indien dit nodig is kan je in aanmerking komen voor gespreide examinering; - Je krijgt een speciale verlofregeling om aan trainingskampen en wedstrijden te kunnen deelnemen. - Binnen bepaalde grenzen kan er voor jou een individueel traject worden gecreëerd onder toezicht van je SLB-er en de topsportcoördinator van de werkmaatschappij, Ellen Mulder- Manson; - Je kan in aanmerking komen voor extra faciliteiten via Topsport Amsterdam. Deze faciliteiten bestaan in ieder geval uit advies en toegang tot o.a. mentale training en begeleiding, sportmedische begeleiding en voedingsbegeleiding. - Ook behoren faciliteiten op het gebied van huisvesting, werk en het gebruik van topsportaccommodaties tot de mogelijkheden. Verplichtingen door de topsportstatus Afspraken die met studenten met een topsportstatus worden gemaakt, worden schriftelijk vastgelegd. Er zal regelmatig overleg plaats vinden tussen de topsportcoördinator van de opleiding en de topsporter (en ouders) en de SLB-er. Alle verlofaanvragen die het gevolg zijn van het beoefenen van topsport moeten in principe minimaal 1 maand van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de topsportcoördinator. Van studenten wordt verwacht dat ze zelfstandig gebruik maken van de geboden studievoorzieningen, zoals computers, mediatheek en het OLC, om eventuele achterstanden in studie zoveel mogelijk weg te werken. Bij problemen kan de topsporter altijd een gesprek aanvragen met topsportbegeleider. Deelnemers aan het topsporttraject verplichten zich om desgevraagd maximaal 3 keer per jaar aanwezig te zijn bij PR-activiteiten van hun opleiding, bijvoorbeeld bij Open Dagen. Aanmelden -7-

8 Denk je in aanmerking te komen voor de status van topsporter dan moet je het volgende doen: Aanmeldingsformulier downloaden van de website: Formulier volledig ingevuld sturen naar Ellen Mulder-Manson Pas nadat het formulier ingevuld is ingeleverd en er een intakgesprek heeft plaats gevonden, zullen er bepaalde faciliteiten (bijv. roosteraanpassingen) worden toegekend. Of je in aanmerking komt voor een topsportstatus wordt bepaald door de Stichting Topsport. 3. MANAGEMENT/OVERIGE FUNCTIONARISSEN 3.1. De opleidingsmanager Jolanda Westrum is de opleidingsmanager van Sport & Bewegen Amsterdam. Problemen moeten in eerste instantie met de docent of de SLB-er worden besproken. Als dat niet lukt kan je naar de coördinator gaan. Pas als dat niet lukt, kun je een afspraak maken met de opleidingsmanager via het secretariaat De coördinatoren Edwald Overing is coördinator van de opleiding niveau 2. Rob Pletting is coördinator van niveau 3/ De coach/ SLB-er Elke student heeft een Studieloopbaanbegeleider (SLB-er). Bij hem of haar kun je terecht met vragen over de bpv, de lessen of privé-omstandigheden. Je SLB-er zal ook regelmatig contact met jou opnemen om te bespreken hoe het met je gaat. De SLB-ers zitten in de docentenwerkkamers (524 en 526) De decaan/zorgcoördinator Wil je informatie over andere en/of vervolgopleidingen of heb je vragen over studiefinanciering dan kun je terecht bij de decaan/zorgcoördinator, George Tanis Wanneer je een afspraak moet maken, stuur je een mail naar de decaan. De decaan zal dan zo vlug mogelijk contact met je opnemen De Plus-coach Je kan door je SLB-er worden doorverwezen naar de Pluscoach, Saskia van Loen. Bij haar werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en je Portfolio (PF). Je Portfolio houdt in, je (week)planning, je opdrachten, voorbereiden of overhoren van toetsten. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke vraagstukken De bpv-docenten/coördinatoren Voor alle vragen over de bpv/stage ga je in eerste instantie naar je bpv-docent. Als je daar geen antwoord op je vraag kan krijgen, kan je naar de bpv-coördinator gaan De examencommissie De examencommissie houdt toezicht op het verloop van de examinering. De examencommissie bestaat uit: Jolanda Westrum (voorzitter), Ellen Mulder-Manson (secretaris), Frans Bart Visser en Tom Bruynen. Verzoeken om vrijstellingen of herkansingen van examens moeten altijd schriftelijk ingediend worden bij de examencommissie -8-

9 3.8 Extra Zorg Op school zijn er mogelijkheden om in aanmerking te komen voor extra zorg. Er zijn een maatschappelijk hulpverlener, een schoolarts, een schuldhulpverlener en het LEC (Leer- en Expertise Centrum). Om hier gebruik van te kunnen maken, moet je doorverwezen worden door de decaan Topsportbegeleiders De topsportbegeleiders zijn Ingeborg Berk en Ellen Mulder-Manson Het secretariaat De secretaresse van de opleiding is Janine Koolschijn. Onderwijskaarten, adreswijzigingen e.d. moeten bij het secretariaat ingeleverd worden. Het secretariaat zit in kamer 599B. Als Janine er niet is kun je met vragen terecht bij de secretariaat van het Johan Cruyff College, Ifna van der Lak. Dit secretariaat is gevestigd in kamer 599A Studentenraad De opleiding Sport & Bewegen heeft een studentenraad. Deze bestaat uit een aantal studenten uit verschillende leerjaren. De studentenraad komt regelmatig bij elkaar om allerlei zaken betreffende de opleiding te bespreken om te kijken wat er verbeterd kan worden. Zij organiseren ook activiteiten zoals het opleidingsfeest. De studentenraad brengt een nieuwsbrief uit die op de website van de opleiding wordt geplaatst. De studentenraad van MBO College Zuid kun je bereiken door een mail te sturen naar: -9-

10 4. HET GEBOUW EN DE VOORZIENINGEN 4.1. De ROCvA pas MBO College Zuid wil een veilige school zijn. Daarom moeten alle studenten en medewerkers beschikken over een ROCvA pas. Dit is een persoonsgebonden toegangspas met pasfoto. Met de pas heb je toegang tot alle ruimtes die voor jou belangrijk zijn. Als je je pas zichtbaar bij je draagt en geen onbekenden mee naar binnen neemt, weten we dat er in de school alleen mensen zijn die er horen. Je hebt je pas ook nodig voor: - Deelname aan examens en buitenschoolse activiteiten - Toegang tot de fietsenstalling - Gebruik van de kluisjes Hoe kom je aan een ROCvA pas? Oudere jaars hebben al een ROCvA pas gekregen die ook in dit gebouw gebruikt kan worden. Nieuwe studenten kunnen een ROCvA pas aanvragen bij de Servicebalie (2 e etage). De pas gebruik je gedurende de hele periode dat je bij et ROC van Amsterdam staat ingeschreven. Je eerste pas is gratis. Pas kwijtgeraakt Bij verlies van je pas verwachten wij dat je dit onmiddellijk meldt bij de Servicebalie. Bellen kan ook ( ) of een sturen: Je pas wordt dan geblokkeerd. Een vervangende pas kost de eerste keer 5,- en de daarop volgende keren 10,- per stuk. Na betaling ontvang je zo snel mogelijk je nieuwe pas. Een terug gevonden pas is geblokkeerd en kan niet meer gebruikt worden. Pas vergeten? Als je je pas vergeten bent kun je tegen betaling van 15,- borg een dagpas halen. Als je de pas aan het eind van de dag inlevert, krijg je 12,- terug. Als je geen geld bij je hebt, kun je je mobiele telefoon inleveren als onderpand Fietsen- en brommerstalling Brommers en scooters moeten buiten gestald worden. Fietsen kunnen geplaatst worden in de fietsenruimte. De ingang is aan de achterkant van het gebouw. Let op: verkeerd geplaatste rijwielen worden verwijderd! 4.3. Eten en drinken Er is een grote kantine op de 2 e etage waar een cateringbedrijf consumpties verstrekt. Op de 5 e etage is een kantine voor sport en JCC: De 3 e Helft. Hier zijn automaten met drankjes en snacks. Ook van de andere 2 kleinere kantines in het gebouw kan je gebruik maken. Dit zijn de enige plekken binnen de school waar gegeten mag worden! Bij de andere zitjes in de gangen mag absoluut niet gegeten of gedronken worden. Consumpties mogen niet meegenomen worden in het gebouw. Vervoer door de gangen levert bijna altijd morsen op. -10-

11 4.4. Computer en internet In het hele gebouw is Wifi, je kan dus overal gebruik maken van internet. Je hebt toegang tot internet met je ROCvA inlognaam en password. Deze ontvang je bij de start van je opleiding. Het Open Leercentrum (OLC) is een studieruimte waar je zelfstandig aan opdrachten kunt werken. Je kunt hier gebruik maken van internet, het ROCvA netwerk en je kan er printen. Het OLC is een onderwijsomgeving en dit houdt in dat er rustig gewerkt wordt en het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan. Het internet is alleen beschikbaar voor schoolopdrachten. Denk eraan dat je gemaakte bestanden opslaat op een usb-stick. De C-schijf van de PC s van school worden elke avond geleegd! Als je gebruik maakt van een laptop kun je die op diverse punten, zoals het OLC, koppelen aan het netwerk met een netwerkkabel Lockers / kluisjes Op elke etage zijn er lockers waar je belangrijke spullen in op kunt bergen. Dit zijn daglockers, dat wil zeggen dat na 24 uur het slot automatisch opent! Haal je spullen dus uit de locker als je naar huis gaat. Deze lockers zijn gratis en te openen met je ROCvA pas. Uit veiligheidsoverwegingen kan je locker in samenwerking met de politie geopend worden voor controle, ook als je er zelf niet bij bent. Toezicht en controle Voor de veiligheid van studenten en medewerkers is er preventief cameratoezicht in en om het gebouw. De camerabeelden worden bewaard en op verzoek beschikbaar gesteld aan de politie 4.6. Liften De aanwezige liften mogen niet gebruikt worden door studenten! Er is een kopieerapparaat voor studenten in het De mogelijkheid bestaat om tegen betaling een kluisje (locker) te huren Regels In een groot gebouw met vele studenten zijn regels nu eenmaal onvermijdelijk. Onderstaande regels zijn niet bedoeld om je in je vrijheid te beperken, maar zijn er om een gemeenschap te maken waar iedereen voldoende ruimte krijgt om zich op zijn gemak te voelen. Dat bevordert de sfeer en uiteindelijk je studieresultaten. We gaan er dan ook van uit dat je afspraken nakomt, rekening houdt met anderen, geen overbodig lawaai maakt in gangen en lokalen. Kortom: dat je je houdt aan de algemeen geldende omgangsnormen. Roken in de school is verboden. Zowel tijdens de theorie- als de praktijklessen moeten mobiele telefoons uitstaan en onzichtbaar zijn. Dit kan andere apparatuur storen en veroorzaakt lawaai en/of overlast. Overtreding van deze regel kan ertoe leiden dat je mobieltje voor enkele dagen in beslag wordt genomen. Ook tijdens examens en toetsen mogen er geen mobiel of koptelefoon gebruikt worden, indien dit toch gebeurt wordt dat als fraude aangemerkt. Tijdens de lessen: petten af! ; Tijdens de praktijklessen moeten sieraden en horloges af; Als een student om dringende reden verzuimd heeft zal hij/zij zelf moeten nagaan wat het huiswerk is en ervoor moeten zorgen dat het tijdig wordt ingeleverd; -11-

12 Tijdens lessen of toetsen mag er geen telefoon, walkman, pieper of buzzer aan; Tijdens de praktijklessen moeten er geschikte sportkleding en -schoeisel gedragen worden, ook als je niet mee kunt doen wegens blessures. Voor het maken van foto s of filmpjes in de les vraag je toestemming aan de docent. De onderwijs-ondersteunende medewerkers dragen zorg voor een juist gebruik van het gebouw en de inventaris. Hun aanwijzingen moeten opgevolgd te worden. Bij het niet-opvolgen of het beschadigen van inventaris worden disciplinaire maatregelen genomen. Ook kan schade die in geld kan worden uitgedrukt worden verhaald Conflicten en incidenten Bij conflicten gaan we er van uit dat je dit in een gesprek oplost.. Mochten problemen ontaarden in lijfelijk contact: vechten, slaan, ongewenste intimiteiten, bedreigen etc. dan volgt automatisch schorsing of verwijdering van de opleiding. Laat het zover nooit komen. Je hebt een beroep gekozen waarbij het er op aankomt dat je om kunt gaan met weerstanden en conflicten. We verwachten dan ook niet anders dan dat je daar ook als het om jezelf gaat, professioneel mee om gaat. Zorg ervoor dat je rustig blijft en goed uit je woorden komt en zoek wanneer dat nodig is op tijd hulp of vraag advies. Incidenten We gaan er natuurlijk van uit dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en incidenten probeert te voorkomen. In en om de school (en tijdens schooltijden) is het niet toegestaan drugs, andere verdovende middelen, alcohol of wapens in je bezit te hebben of bij je te dragen. Ook agressief gedrag, verbaal en fysiek geweld en alle vormen van intimidatie zijn niet toegestaan. Alle incidenten worden geregistreerd en kunnen gevolgen hebben voor je verdere studieverloop. Regels, rechten en plichten en de klachtenprocedure ROCvA kan je in de bijlage vinden die bij deze studiegids is toegevoegd Ongewenst gedrag Onder ongewenst gedrag verstaan we onder andere: een negatieve houding tegenover personeel van de school of van externe locaties en het bpvbedrijf en tegenover medestudenten; geen huiswerk/opdrachten op tijd inleveren en/of leren; vernielingen aanrichten; ongewenste intimiteiten; pesten; slaan en vechten; rommel maken; diefstal. Bij ongewenst gedrag zal de coach/slb-er een indringend gesprek met de student houden, waarbij concrete afspraken zullen worden gemaakt. Als deze afspraken niet worden nagekomen, zullen er maatregelen worden genomen, die tot verwijdering van school kunnen leiden. Bovendien moet alle schade die expres of door onverschilligheid is veroorzaakt, worden vergoed door de betreffende student. Bij diefstal schakelen we de politie in en volgt altijd schorsing of verwijdering! Bij gerichte verdenking kan tassen- of kluisjescontrole plaatsvinden. -12-

13 4.10. Aangifte en noodmaatregelen Bij constatering van strafbare feiten wordt er altijd aangifte gedaan door de school en wordt er ook bij een eventueel slachtoffer op aangedrongen om dit te doen. De directie kan besluiten meer maatregelen te nemen om de veiligheid van studenten en medewerkers zoveel mogelijk te kunnen garanderen Geen stilteruimtes Het ROCvA kent, mede gezien de noodzaak tot het bewaren van overzicht in de instelling en het waarborgen van orde en veiligheid, geen stilteruimtes. Leegstaande klaslokalen en andere ruimten mogen dan ook niet als zodanig gebruikt worden. -13-

14 5. DE OPZET VAN DE OPLEIDING 5.1. Programmaopzet Het 1 e jaar van de opleiding begint met de introductiedagen. Deze zijn verplicht voor alle 1 e jaars. Het schooljaar van de opleidingen Sport en Bewegen is verdeeld in 4 periodes van 8 tot 10 weken. De laatste 2 weken van elke periode zijn de projectweek en breekweek. Tijdens de projectweek wordt er aandacht besteed aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen die in de reguliere lessen niet aan bod komen, dit kan gaan om verbreding of om verdieping. Per schooljaar moet je 85% aanwezig zijn bij de projectweken. Het geldt als een vak. De regels voor de projectweken en de inschrijving (dit moet je zelf doen) vind je op de website, van de opleiding. Ook zijn er in de projectweken een aantal kampen. Deelname aan deze kampen is verplicht! Niveau 2 heeft een kamp aan het einde van schooljaar 2 waarin ook examens worden afgenomen. Niveau 3 heeft in het 2 e jaar het waterkamp en in het 3 e jaar het wintersportkamp. Tijdens de breekweken heb je een coachgesprek over je studievoortgang en andere zaken. Ook kunnen er andere activiteiten plaats vinden, zoals een toernooi. Deze activiteiten zijn verplicht en gaan voor stages. In alle lessen moet je je map, je lesboek/reader, een pen en je agenda bij je hebben. Voor de praktijklessen moet je passende sportkleding meenemen. En natuurlijk neem je een handdoek mee om na afloop te kunnen douchen De lesstof De lesstof van de opleiding bestaat uit verschillende onderdelen: naast de theorie en de eigen vaardigheid is natuurlijk ook het leren leiding geven een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je inzet, het maken van werkstukken, het uitvoeren van opdrachten en prestaties, je inzet tijdens de bpv (ook wel beroepspraktijkvorming of stage genoemd), het actief deelnemen aan de projectweek, excursies en de werkweek, het telt allemaal mee in je beoordeling. We kijken dus niet alleen naar leerresultaten, maar ook naar je beroepshouding. Deze beroepshouding is vertaald in ontwikkelingslijnen. Al zijn je cijfers nog zo goed, als je niet genoeg vooruitgang boekt op je ontwikkelingslijnen, kun je niet bevorderd worden Portfolio Tijdens de opleidingen Sport & Bewegen zal je werken aan een Portfolio.en periodeboek. Hierin staat voor elk onderdeel/vak vermeld welke opdrachten en toetsen voldoende moeten worden afgesloten. Het onderwijs is ingericht volgens het Competentie Gericht Onderwijs. Niveau 2 en het eerste leerjaar van niveau 3/4 werken met Integrale Leereenheden (IL). Je coach zal je hierover informeren Toetsen Er is een verschil tussen voortgangstoetsen, integrale leereenheden en examens (Proeves van Bekwaamheid genoemd): Portfoliotoetsen zijn om je vorderingen tijdens de opleiding te testen. Deze toetsen zijn voorwaardelijk: als je voor een vak onvoldoende staat, is je portfolio onvoldoende en mag je geen examen doen; -14-

15 Integrale leereenheden: in een integrale leereenheid worden de kennis en vaardigheden die met een bepaald thema te maken hebben op elkaar afgestemd. Proeves van Bekwaamheid: zijn grote afsluitende examens waarin je moet bewijzen dat je de stof en de praktijk voldoende beheerst. Met deze opdrachten kun je definitief een onderdeel van de opleiding af sluiten. Een PvB is altijd een opdracht van een externe organisatie, bijvoorbeeld van een school waarvoor een sportdag georganiseerd moet worden. Als je zonder geldige reden / zonder afzeggen wegblijft bij een toets, krijg je een 1 voor die toets en heb je gebruik gemaakt van één gelegenheid voor die toets. Bij fraude krijg je een 1. Je komt dan niet in aanmerking voor nog een extra herkansing Herkansingen Je hebt recht op twee gelegenheden per toets, dus één herkansing. Als je niet aan een toets deelneemt, verspeel je daarmee één kans. Als je denkt dat er speciale omstandigheden zijn waardoor je nog een herkansing zou moeten krijgen, dan kun je een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij je de secretaris van de examencommissie Rapporten In principe ontvang je twee maal per jaar een rapport: in januari/februari en eind van het schooljaar. Slechts bij hoge uitzondering zal een student in het eerste jaar mogen doubleren, in principe moet de student die in het eerste jaar doubleert van school. 1 e jaars studenten krijgen naar aanleiding van het 1 e rapport (februari) een brief met de indicatie of verwacht wordt dat ze het eerste jaar gaan halen. Naar aanleiding van het rapport zal de coach een gesprek met je houden. Hij/zij kan (tussentijds) contact met de ouders/verzorgers opnemen, als de resultaten of het gedrag daartoe aanleiding geven. 5.7 Beroepspraktijkvorming (Stages) De bpv is een belangrijk en verplicht deel van de opleiding, hier wordt onder andere het leidinggeven in de praktijk geoefend. Werken in de sport kan betekenen dat je moet werken als andere mensen vrij zijn, dus s avonds, in het weekend en in vakanties. Het is dus mogelijk dat je je bpv ook buiten normale schooluren moet doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de bpv dus meld eventuele problemen bij je coach of stagebegeleider. Een aantal bpv uren zal op een door de school aangewezen adres plaats vinden, bijvoorbeeld bij Topscore of het sportbuurtwerk. De school is verplicht een tekort aan bpv-uren door te geven aan Duo (de studiefinanciering), wat een korting op je studiefinanciering tot gevolg kan hebben. Er wordt van je verwacht dat je tijdens de bpv in de kleding van ROC van Amsterdam Sport & Bewegen verschijnt. Als je ziek bent en niet naar je stage kan, dan meld je je zowel op je bpv-adres als op school af! Bpv-adressen die een stagiaire zoeken, adverteren op de website: Hier worden ook vacatures gemeld Inleveren bpv-boeken Op de website kan je je praktijkovereenkomst vinden (www.sbva.nl/bpv informatie ) -15-

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs Informatieboekje voor de start van het cursusjaar 2017-2018 voor studenten Laboratoriumonderwijs INHOUD: pagina 1. Informatie voor alle 1 e jaars studenten 2 Start 2 Boeken- en leermiddelenpakket 2 Laptop

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg Informatieboekje over de start augustus 2016 BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Materialen en studieboeken; Elke deelnemer dient te beschikken over een materialenset, dat aangeschaft is bij KCL. De materialenset dient tijdens

Nadere informatie

Financieel Reglement MBO Amersfoort

Financieel Reglement MBO Amersfoort Financieel Reglement 2013 INHOUD Financieel Reglement Schooljaar 2013 2014 INHOUD... 1 1. Wettelijk les- en cursusgeld*... 2 1.1 Wettelijk lesgeld Beroepsopleidende leerweg (BOL) (DUO int deze bedragen)....

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS Regels 1. GEDRAGSREGELS... 2 DE GOUDEN GEDRAGSREGELS... 2 2. AANVULLENDE REGELS... 2 VERLIES EN DIEFSTAL, AANSPRAKELIJKHEID... 2 VERNIELING/ BESCHADIGING... 2 VERZEKERING... 2 VERWIJDERING UIT DE LES...

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Introductiedag 1 e jaars studenten. Dinsdag 9 juni 2015

Introductiedag 1 e jaars studenten. Dinsdag 9 juni 2015 Introductiedag 1 e jaars studenten Dinsdag 9 juni 2015 Welkom! 2 Inhoud presentatie 1. Start schooljaar 15-16 2. Programma schooljaar 15-16 3. Financiën 4. Succes- en risicofactoren 5. Pasdag en bestellen

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste student, Welkom op onze school.

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Gezondheidszorg welkom bij de School voor Gezondheidszorg Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen infovoor ouders verzorgers School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school.

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

Informatie Voor de Praktijkopleider

Informatie Voor de Praktijkopleider Informatie Voor de Praktijkopleider Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 1 e jaar Niveau 3/4 Kerntaak 1 en 2 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onze opleiding 4 4. Kerntaken

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Locatiegids Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse

Locatiegids Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Bereikbaarheid van de locatie 4 Roosterinformatie

Nadere informatie

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging Informatieboekje over de start januari 2017 BOL studenten van de afdeling Verzorging 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom bij het eerste jaar van

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Locatiegids Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71. Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Informatieboekje Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3/4 cursusjaar 2017-2018 Maatschappelijke Zorg 2017-2018 1

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

Albeda College Verzuimprotocol voor de student

Albeda College Verzuimprotocol voor de student Albeda College Verzuimprotocol voor de student 1 Inleiding: Het verzuimprotocol is erop gericht om het verzuim van studenten tot een minimum te beperken en het voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

2. Schoolkosten MBO Amersfoort.. 3 2.1 De factuur voor schoolkosten.. 3 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3

2. Schoolkosten MBO Amersfoort.. 3 2.1 De factuur voor schoolkosten.. 3 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3 Financieel Reglement MBO Amersfoort 2014-2015 Colofon Uitgave Kenmerk Afkomstig van : MBO Amersfoort : MBOA-15-447 : Afdeling Financiën INHOUD 1. Wettelijk les- en cursusgeld*.... 2 1.1 Wettelijk lesgeld

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.323 Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2012 Sommige beroepsopleidingen kun je volledig in het buitenland

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

School voor Onderwijs en Kinderopvang

School voor Onderwijs en Kinderopvang infovoor ouders verzorgers School voor Onderwijs en Kinderopvang welkom bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

NSG Verzuimprotocol 2012-2013

NSG Verzuimprotocol 2012-2013 NSG Verzuimprotocol 2012-2013 Inleiding Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Regelmatig wordt de juistheid van deze registratie gecontroleerd door de

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Orde en Veiligheid

voor studenten. wegwijs. School voor Orde en Veiligheid 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Orde en Veiligheid welkom bij de School voor Orde en Veiligheid Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

School voor Bouwtechniek

School voor Bouwtechniek infovoor ouders verzorgers School voor Bouwtechniek welkom bij de School voor Bouwtechniek Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij ons heeft,

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, hebt u te maken met kosten voor schoolboeken, leermiddelen en soms ook lesgeld. Vraag daarom

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Handboek LOOT 2014-2015

Handboek LOOT 2014-2015 Handboek LOOT 2014-2015 Vestigingsdeel Hilfertsheem Beatrix versie 1 augustus 2014 Hilfertsheem Beatrix Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum www.hilfertsheem.nl LOOT-begeleider: Bernhard Broekhuis b.broekhuis@hilfertsheem.nl

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN.

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. DE 20 VAN CAMPHUYSEN. 1. SPULLEN. We verwachten dat je bij elke les zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je hebt. In sommige klassen/lessen mag je aantekeningen maken en werken

Nadere informatie

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster Versie: 13 april 2015 I: Rooster Schooltijden 1 e uur 8.15-9.00 2 e uur 9.00-9.45 3 e uur 9.45-10.30 pauze 10.30-10.50 4 e uur 10.50-11.35 5 e uur 11.35-12.20 pauze 12.20-12.50 6 e uur 12.50-13.35 7 e

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Logistiek en Mobiliteit

voor studenten. wegwijs. School voor Logistiek en Mobiliteit 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Logistiek en Mobiliteit welkom bij de School voor Logistiek en Mobiliteit Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en

Nadere informatie

Algemene bepalingen yoga opleiding

Algemene bepalingen yoga opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen yoga opleiding Versie november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva en de

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie