Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid."

Transcriptie

1 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit studiejaar van pas komen. Er staan allerlei praktische zaken in over rooster, vakanties, schoolregels en waar of bij wie je moet zijn voor diverse zaken. Bewaar deze gids dus goed en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de inhoud. Als je nog geen 18 bent, laat hem dan ook lezen aan je ouders. Hou er rekening mee dat allerlei informatie ook op de website te vinden is: (sport&bewegen van Amsterdam). Wij wensen je veel succes dit jaar! Augustus 2012 Team Sport & Bewegen MBO College Zuid Europaboulevard PC Amsterdam -1-

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING OPLEIDINGSZAKEN Roosterzaken Vakanties Absenties/verzuim/ziekmelden Te laat komen en verwijderd Geblesseerd/ziek aanwezig bij prakijklessen Kledingpakket Informatieborden Overgangsnormen Topsportregeling MANAGEMENT/OVERIGE FUNCTIONARISSEN De opleidingsmanager De coördinatoren De coach/ SLB-er De decaan/zorgcoördinator De Plus-coach De bpv-docenten/coördinatoren De examencommissie Extra Zorg Topsportbegeleiders Het secretariaat Studentenraad HET GEBOUW EN DE VOORZIENINGEN De ROCvA pas Fietsen- en brommerstalling Eten en drinken Computer en internet Lockers / kluisjes Liften Regels Conflicten en incidenten Ongewenst gedrag Aangifte en noodmaatregelen Geen stilteruimtes DE OPZET VAN DE OPLEIDING Programmaopzet De lesstof Portfolio Toetsen Herkansingen Rapporten Beroepspraktijkvorming (Stages) Inleveren bpv-boeken Beroepshouding

3 6. FINANCIËN/SCHOOLBIJDRAGE Lesgeld Schoolbijdrage Kledingpakket Boekenpakket Studiefinanciering Gegevens voor je wijzigingsformulier DOCUMENTEN OER Deelnemersstatuut Onderwijs- en praktijkovereenkomst Onderwijskaart Uittreksel bevolkingsregister Diploma vorige school Dyslexie verklaring Adreswijziging! Uitschrijving OVERIGE PRAKTISCHE INFORMATIE Blessurespreekuur Opdrachten opsturen per mail Team Sport & Bewegen (onder voorbehoud) Adressen ROC VAN AMSTERDAM ROC van Amsterdam Bestuur, Directie en management Vertrouwenspersoon Ombudsman Adressen INDEX

4 2. OPLEIDINGSZAKEN 2.1. Roosterzaken De lestijden zijn als volgt: begintijd eindtijd Blok Pauze Blok Pauze Blok Pauze Blok Pauze Blok Bepaalde vakken hebben afwijkende lestijden, bijvoorbeeld de vakken zwemmen, zaalsport en veldsport. Kijk goed op je rooster naar de juiste tijd. Op je rooster zie je soms tussenuren staan, deze zijn bedoeld als pauzes en als reistijd naar accommodaties buiten de school. Komend jaar zal Trajectplanner worden ingericht zodat je mededelingen die voor jou van belang zijn daarop kan lezen. Op de lichtkrant bij de hoofdingang staan dagelijkse roosterwijzigingen aangegeven. Iedere klas krijgt een telefooncirkel. Daarin staan de namen vermeld van diegenen die elkaar op de hoogte brengen van roosterwijzigingen. Daarmee is zoveel mogelijk rekening gehouden met de tijd dat je van huis vertrekt. Ga hier zorgvuldig mee om en zorg er dus voor dat degene die onder jou op de lijst staan, op de hoogte zijn van de roosterwijziging. Roosterwijzigingen ontstaan helaas, bijvoorbeeld door ziekte van docenten of vergaderingen. Lessen worden zoveel mogelijk overgenomen door andere docenten. Mochten er toch lessen uitvallen, dan kan deze tijd worden benut door zelfstudie; er zijn in het gebouw voldoende mogelijkheden hiervoor. Je kan gebruik maken van WiFi en er zijn docking stations. Sommige uren zijn gereserveerd om bepaalde opdrachten, prestaties, toetsen of examens voor te bereiden en voor de bpv (stages). Kijk regelmatig of er roosterwijzigingen zijn. Daar waar mogelijk worden wijzigingen voor de volgende dag zo snel mogelijk gepubliceerd. Dat scheelt (soms) in het opstaan... Hou er rekening mee dat roosters per periode kunnen veranderen! In het volgende blok heb je misschien meer of minder lesuren. Als je bijvoorbeeld een baantje hebt, dan moet je er rekening mee te houden dat je de hele week binnen schooltijden in principe beschikbaar moet zijn. Dat geldt ook voor het einde van het cursusjaar: soms moet je dan op een dag alleen op school komen voor een coachgesprek, om een werkstuk in te leveren of om iets te herkansen. Hou daar in je privé-situatie (bijvoorbeeld met je baantje) rekening mee!! -4-

5 2.2. Vakanties Alleen in de aangegeven vakantieperioden kun je vrij plannen. De vakanties zijn: Herfstvakantie 20 oktober oktober 2012 Kerstvakantie 22 december januari 2013 Voorjaarsvakantie 16 februari februari 2013 Meivakantie 27 april mei 2013 Zomervakantie 6 juli augustus 2013 Het is mogelijk dat er lessen of lesdagen uitvallen door studiedagen van docenten. Van onze studenten wordt verwacht dat ze dan extra stage lopen Absenties/verzuim/ziekmelden Wanneer je ziek bent of om andere redenen verzuimt moet je dit zo spoedig mogelijk, melden bij het secretariaat tel: Ook stuur je een aan je studieloopbaanbegeleider (SLB-er) (de adressen staan op de website: Dat doe je ook als je tijdens de schooldag ziek wordt en naar huis wilt. Je meldt dus altijd de reden van je afwezigheid bij je studieloopbaanbegeleider (SLB-er). MBO College Zuid voert een lik op stuk beleid als het gaat om verzuim. Dat betekent dat bij verzuim direct actie wordt ondernomen (student wordt gebeld) en dat bij ziekmelden regelmatig contact is tussen verzuimcoördinator en student of tussen coach/loopbaanbegeleider en student. 1. Ziekmelden kan alleen telefonisch of per Doktersbezoeken e.d. worden minimaal 1 dag van tevoren gemeld (per telefoon of mail) bij het secretariaat van de opleiding. 3. Bij calamiteiten als overlijden, ongeluk en ziekte binnen de directe familie wordt direct de coach/studiebegeleider ingelicht, zodat deze de afwezigheid op de juiste wijze kan registreren. 4. Kortdurend verlof moet uiterlijk 2 dagen van te voren aangevraagd worden bij de opleidingsmanager. 5. Als een student gedurende de dag ziek wordt en naar huis wil, dient hij dit te melden bij zijn coach/loopbaanbegeleider. 6. Als de student < 18 wordt contact gezocht met de ouders. 7. Als de student meer dan 16 uur als afwezig geregistreerd, dan treedt de verzuimprocedure van het ROCvA in werking en wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld, en kan er gekort worden op de studiefinanciering etc. NB is de student < 18 jaar dan zijn de ouders verplicht om de student ziek of afwezig te melden. Alle lessen en bpv zijn verplicht en je bent dus voor 100% aanwezig, ook bij toetsen. Alleen met een hele goede reden mag je lessen verzuimen. Als je minder dan 85% aanwezigheid hebt, kan dit gevolgen hebben voor je bevordering. Het kan gebeuren dat je ziek bent of er om een andere goede reden er niet kan zijn. Als je dit op de juiste manier gemeld hebt, wordt dit geregistreerd als geoorloofd aanwezig. Per schooljaar mag je 15% geoorloofd afwezig zijn zonder dat dit invloed heeft op je studievoortgang. Ongeoorloofd verzuim dat niet tijdig en volgens de procedure is gemeld, wordt beschouwd als ongeoorloofd verzuim en wordt indien nodig gemeld aan de leerplichtambtenaar. (zie bijlage 1) Dokters- en tandartsbezoeken moeten buiten school- en bpv-tijd worden afgesproken en zijn geen reden voor verzuim. Als er noodgedwongen toch een afspraak tijdens schooluren is (bijvoorbeeld met een specialist), moet een bewijs van de afspraak van te voren aan je SLB-er worden overlegd. Als je lessen hebt gemist, wordt er van je verwacht dat je zelf actie onderneemt om erachter te komen wat het huiswerk is, en dat je ervoor zorgt dat dit tijdig wordt ingeleverd. -5-

6 Speciaal verlof topsport Het is mogelijk om toestemming te krijgen voor speciaal verlof in verband met topsport activiteiten. Zie hiervoor de topsportregeling Te laat komen en verwijderd Als je te laat bent, ook al is dit buiten je schuld, wordt je niet meer toegelaten in de les. Als de betreffende les uit een dubbel uur bestaat en de docent een pauze inlast, dan mag je vragen of je de les verder mag volgen. Je zorgt er in ieder geval voor dat je geen lessen stoort. Deze regeling geldt ook als je na een pauze te laat komt. Uren die je gemist hebt door te laat komen, tellen mee voor je absentiepercentage. Als je uit de les bent verwijderd, haal je een uitstuurformulier ( bij het secretariaat). Met dit ingevulde formulier ga je na afloop van de les naar de docent die je eruit heeft gestuurd. Je kunt pas weer de lessen volgen als het probleem is opgelost Geblesseerd/ziek aanwezig bij prakijklessen Voor de praktijklessen, gelden de volgende regels: Ook als je niet mee kan doen, draag je sportkleding; je moet minimaal 75% van de lessen actief mee hebben gedaan; als je minder dan 75% van de lessen actief hebt mee gedaan, zal je lessen moeten inhalen. Aan de docent van het betreffende vak, vraag je of en hoe je het vak alsnog zou kunnen halen; de hoeveelheid in te halen lessen is afhankelijk van het aantal niet gevolgde lessen. 50% of minder actief gevolgde lessen betekent automatisch dat je het gehele blok moet overdoen; Deze regeling geldt ook voor studenten met langdurige blessures! 2.6. Kledingpakket Elke student Sport & Bewegen schaft aan het begin van de opleiding een kledingpakket aan. De kleuren van de kleding zijn zwart/rood, de kleuren van de stad Amsterdam. Alle 1 e jaars zijn verplicht tijdens de praktijklessen de sportkleding van de opleiding te dragen. Bij het niet dragen van de verplichte kleding kan je geweigerd worden bij de les. Tijdens bpv (stages) en activiteiten naar buiten toe (pr-activiteiten) is het verplicht het trainingspak van de opleiding te dragen. De leverancier van de kleding is Nike.: Als student van onze opleiding kan jij Nike sportkleding bestellen tegen gereduceerde prijzen. Bestellen van kleding kan je doen via de rocvasportkleding.nl Heb je vragen over de Nike producten of over de website? Neem dan contact op met via Behalve het kledingpakket moet elke student de volgende sportartikelen ter beschikking hebben: specifieke zaalsportschoenen (geen zwarte zolen en ook geen gympen zoals Allstars) veldschoenen (kunstgrasschoenen of noppen) badpak/zwembroek (geen bikini en geen bermuda) een fluitje eventuele materialen voor specialisaties 2.7. Informatieborden In de 3 e Helft is een informatiebord. Hierop staat informatie over data van herkansingen, vacatures, bpv en dergelijke. -6-

7 Er wordt van studenten verwacht dat zij regelmatig op het bord kijken, zodat zij op de hoogte zijn van de informatie die daar hangt. Ook op de website: is actuele informatie over de opleiding te vinden, o.a. nieuwsbrieven, vacatures, overgangsnormen en stage-aanbieders op het tabblad BPV Overgangsnormen De overgangsnormen worden vermeld op de website Topsportregeling Een studie combineren met het bedrijven van topsport kan zwaar zijn. Allebei vragen ze veel inzet en dat kan lastig te combineren zijn. Het is voor topsporters van groot belang dat sport en school goed op elkaar afgestemd worden. Studenten die aan topsport doen kunnen dan ook in aanmerking komen voor extra faciliteiten tijdens hun studie aan het ROC van Amsterdam. Wanneer val je onder de categorie topsporter? Om in aanmerking te komen voor een speciaal topsporttraject moet je voldoen aan bepaalde criteria. Deze zijn vastgesteld door de Stichting Topsport Amsterdam, een partner van NOC*NSF. Zij bepaalt of jij aan de normen voldoet om in aanmerking te komen voor de topsporterstatus. Dit gebeurt in samenspraak met de betreffende sportbond. Voordelen van de topsportstatus - Je kan in aanmerking komen voor een aangepast studierooster, waarbij de studie- en sportverplichtingen optimaal op elkaar worden afgestemd; - Indien dit nodig is kan je in aanmerking komen voor gespreide examinering; - Je krijgt een speciale verlofregeling om aan trainingskampen en wedstrijden te kunnen deelnemen. - Binnen bepaalde grenzen kan er voor jou een individueel traject worden gecreëerd onder toezicht van je SLB-er en de topsportcoördinator van de werkmaatschappij, Ellen Mulder- Manson; - Je kan in aanmerking komen voor extra faciliteiten via Topsport Amsterdam. Deze faciliteiten bestaan in ieder geval uit advies en toegang tot o.a. mentale training en begeleiding, sportmedische begeleiding en voedingsbegeleiding. - Ook behoren faciliteiten op het gebied van huisvesting, werk en het gebruik van topsportaccommodaties tot de mogelijkheden. Verplichtingen door de topsportstatus Afspraken die met studenten met een topsportstatus worden gemaakt, worden schriftelijk vastgelegd. Er zal regelmatig overleg plaats vinden tussen de topsportcoördinator van de opleiding en de topsporter (en ouders) en de SLB-er. Alle verlofaanvragen die het gevolg zijn van het beoefenen van topsport moeten in principe minimaal 1 maand van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de topsportcoördinator. Van studenten wordt verwacht dat ze zelfstandig gebruik maken van de geboden studievoorzieningen, zoals computers, mediatheek en het OLC, om eventuele achterstanden in studie zoveel mogelijk weg te werken. Bij problemen kan de topsporter altijd een gesprek aanvragen met topsportbegeleider. Deelnemers aan het topsporttraject verplichten zich om desgevraagd maximaal 3 keer per jaar aanwezig te zijn bij PR-activiteiten van hun opleiding, bijvoorbeeld bij Open Dagen. Aanmelden -7-

8 Denk je in aanmerking te komen voor de status van topsporter dan moet je het volgende doen: Aanmeldingsformulier downloaden van de website: Formulier volledig ingevuld sturen naar Ellen Mulder-Manson Pas nadat het formulier ingevuld is ingeleverd en er een intakgesprek heeft plaats gevonden, zullen er bepaalde faciliteiten (bijv. roosteraanpassingen) worden toegekend. Of je in aanmerking komt voor een topsportstatus wordt bepaald door de Stichting Topsport. 3. MANAGEMENT/OVERIGE FUNCTIONARISSEN 3.1. De opleidingsmanager Jolanda Westrum is de opleidingsmanager van Sport & Bewegen Amsterdam. Problemen moeten in eerste instantie met de docent of de SLB-er worden besproken. Als dat niet lukt kan je naar de coördinator gaan. Pas als dat niet lukt, kun je een afspraak maken met de opleidingsmanager via het secretariaat De coördinatoren Edwald Overing is coördinator van de opleiding niveau 2. Rob Pletting is coördinator van niveau 3/ De coach/ SLB-er Elke student heeft een Studieloopbaanbegeleider (SLB-er). Bij hem of haar kun je terecht met vragen over de bpv, de lessen of privé-omstandigheden. Je SLB-er zal ook regelmatig contact met jou opnemen om te bespreken hoe het met je gaat. De SLB-ers zitten in de docentenwerkkamers (524 en 526) De decaan/zorgcoördinator Wil je informatie over andere en/of vervolgopleidingen of heb je vragen over studiefinanciering dan kun je terecht bij de decaan/zorgcoördinator, George Tanis Wanneer je een afspraak moet maken, stuur je een mail naar de decaan. De decaan zal dan zo vlug mogelijk contact met je opnemen De Plus-coach Je kan door je SLB-er worden doorverwezen naar de Pluscoach, Saskia van Loen. Bij haar werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en je Portfolio (PF). Je Portfolio houdt in, je (week)planning, je opdrachten, voorbereiden of overhoren van toetsten. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke vraagstukken De bpv-docenten/coördinatoren Voor alle vragen over de bpv/stage ga je in eerste instantie naar je bpv-docent. Als je daar geen antwoord op je vraag kan krijgen, kan je naar de bpv-coördinator gaan De examencommissie De examencommissie houdt toezicht op het verloop van de examinering. De examencommissie bestaat uit: Jolanda Westrum (voorzitter), Ellen Mulder-Manson (secretaris), Frans Bart Visser en Tom Bruynen. Verzoeken om vrijstellingen of herkansingen van examens moeten altijd schriftelijk ingediend worden bij de examencommissie -8-

9 3.8 Extra Zorg Op school zijn er mogelijkheden om in aanmerking te komen voor extra zorg. Er zijn een maatschappelijk hulpverlener, een schoolarts, een schuldhulpverlener en het LEC (Leer- en Expertise Centrum). Om hier gebruik van te kunnen maken, moet je doorverwezen worden door de decaan Topsportbegeleiders De topsportbegeleiders zijn Ingeborg Berk en Ellen Mulder-Manson Het secretariaat De secretaresse van de opleiding is Janine Koolschijn. Onderwijskaarten, adreswijzigingen e.d. moeten bij het secretariaat ingeleverd worden. Het secretariaat zit in kamer 599B. Als Janine er niet is kun je met vragen terecht bij de secretariaat van het Johan Cruyff College, Ifna van der Lak. Dit secretariaat is gevestigd in kamer 599A Studentenraad De opleiding Sport & Bewegen heeft een studentenraad. Deze bestaat uit een aantal studenten uit verschillende leerjaren. De studentenraad komt regelmatig bij elkaar om allerlei zaken betreffende de opleiding te bespreken om te kijken wat er verbeterd kan worden. Zij organiseren ook activiteiten zoals het opleidingsfeest. De studentenraad brengt een nieuwsbrief uit die op de website van de opleiding wordt geplaatst. De studentenraad van MBO College Zuid kun je bereiken door een mail te sturen naar: -9-

10 4. HET GEBOUW EN DE VOORZIENINGEN 4.1. De ROCvA pas MBO College Zuid wil een veilige school zijn. Daarom moeten alle studenten en medewerkers beschikken over een ROCvA pas. Dit is een persoonsgebonden toegangspas met pasfoto. Met de pas heb je toegang tot alle ruimtes die voor jou belangrijk zijn. Als je je pas zichtbaar bij je draagt en geen onbekenden mee naar binnen neemt, weten we dat er in de school alleen mensen zijn die er horen. Je hebt je pas ook nodig voor: - Deelname aan examens en buitenschoolse activiteiten - Toegang tot de fietsenstalling - Gebruik van de kluisjes Hoe kom je aan een ROCvA pas? Oudere jaars hebben al een ROCvA pas gekregen die ook in dit gebouw gebruikt kan worden. Nieuwe studenten kunnen een ROCvA pas aanvragen bij de Servicebalie (2 e etage). De pas gebruik je gedurende de hele periode dat je bij et ROC van Amsterdam staat ingeschreven. Je eerste pas is gratis. Pas kwijtgeraakt Bij verlies van je pas verwachten wij dat je dit onmiddellijk meldt bij de Servicebalie. Bellen kan ook ( ) of een sturen: Je pas wordt dan geblokkeerd. Een vervangende pas kost de eerste keer 5,- en de daarop volgende keren 10,- per stuk. Na betaling ontvang je zo snel mogelijk je nieuwe pas. Een terug gevonden pas is geblokkeerd en kan niet meer gebruikt worden. Pas vergeten? Als je je pas vergeten bent kun je tegen betaling van 15,- borg een dagpas halen. Als je de pas aan het eind van de dag inlevert, krijg je 12,- terug. Als je geen geld bij je hebt, kun je je mobiele telefoon inleveren als onderpand Fietsen- en brommerstalling Brommers en scooters moeten buiten gestald worden. Fietsen kunnen geplaatst worden in de fietsenruimte. De ingang is aan de achterkant van het gebouw. Let op: verkeerd geplaatste rijwielen worden verwijderd! 4.3. Eten en drinken Er is een grote kantine op de 2 e etage waar een cateringbedrijf consumpties verstrekt. Op de 5 e etage is een kantine voor sport en JCC: De 3 e Helft. Hier zijn automaten met drankjes en snacks. Ook van de andere 2 kleinere kantines in het gebouw kan je gebruik maken. Dit zijn de enige plekken binnen de school waar gegeten mag worden! Bij de andere zitjes in de gangen mag absoluut niet gegeten of gedronken worden. Consumpties mogen niet meegenomen worden in het gebouw. Vervoer door de gangen levert bijna altijd morsen op. -10-

11 4.4. Computer en internet In het hele gebouw is Wifi, je kan dus overal gebruik maken van internet. Je hebt toegang tot internet met je ROCvA inlognaam en password. Deze ontvang je bij de start van je opleiding. Het Open Leercentrum (OLC) is een studieruimte waar je zelfstandig aan opdrachten kunt werken. Je kunt hier gebruik maken van internet, het ROCvA netwerk en je kan er printen. Het OLC is een onderwijsomgeving en dit houdt in dat er rustig gewerkt wordt en het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan. Het internet is alleen beschikbaar voor schoolopdrachten. Denk eraan dat je gemaakte bestanden opslaat op een usb-stick. De C-schijf van de PC s van school worden elke avond geleegd! Als je gebruik maakt van een laptop kun je die op diverse punten, zoals het OLC, koppelen aan het netwerk met een netwerkkabel Lockers / kluisjes Op elke etage zijn er lockers waar je belangrijke spullen in op kunt bergen. Dit zijn daglockers, dat wil zeggen dat na 24 uur het slot automatisch opent! Haal je spullen dus uit de locker als je naar huis gaat. Deze lockers zijn gratis en te openen met je ROCvA pas. Uit veiligheidsoverwegingen kan je locker in samenwerking met de politie geopend worden voor controle, ook als je er zelf niet bij bent. Toezicht en controle Voor de veiligheid van studenten en medewerkers is er preventief cameratoezicht in en om het gebouw. De camerabeelden worden bewaard en op verzoek beschikbaar gesteld aan de politie 4.6. Liften De aanwezige liften mogen niet gebruikt worden door studenten! Er is een kopieerapparaat voor studenten in het De mogelijkheid bestaat om tegen betaling een kluisje (locker) te huren Regels In een groot gebouw met vele studenten zijn regels nu eenmaal onvermijdelijk. Onderstaande regels zijn niet bedoeld om je in je vrijheid te beperken, maar zijn er om een gemeenschap te maken waar iedereen voldoende ruimte krijgt om zich op zijn gemak te voelen. Dat bevordert de sfeer en uiteindelijk je studieresultaten. We gaan er dan ook van uit dat je afspraken nakomt, rekening houdt met anderen, geen overbodig lawaai maakt in gangen en lokalen. Kortom: dat je je houdt aan de algemeen geldende omgangsnormen. Roken in de school is verboden. Zowel tijdens de theorie- als de praktijklessen moeten mobiele telefoons uitstaan en onzichtbaar zijn. Dit kan andere apparatuur storen en veroorzaakt lawaai en/of overlast. Overtreding van deze regel kan ertoe leiden dat je mobieltje voor enkele dagen in beslag wordt genomen. Ook tijdens examens en toetsen mogen er geen mobiel of koptelefoon gebruikt worden, indien dit toch gebeurt wordt dat als fraude aangemerkt. Tijdens de lessen: petten af! ; Tijdens de praktijklessen moeten sieraden en horloges af; Als een student om dringende reden verzuimd heeft zal hij/zij zelf moeten nagaan wat het huiswerk is en ervoor moeten zorgen dat het tijdig wordt ingeleverd; -11-

12 Tijdens lessen of toetsen mag er geen telefoon, walkman, pieper of buzzer aan; Tijdens de praktijklessen moeten er geschikte sportkleding en -schoeisel gedragen worden, ook als je niet mee kunt doen wegens blessures. Voor het maken van foto s of filmpjes in de les vraag je toestemming aan de docent. De onderwijs-ondersteunende medewerkers dragen zorg voor een juist gebruik van het gebouw en de inventaris. Hun aanwijzingen moeten opgevolgd te worden. Bij het niet-opvolgen of het beschadigen van inventaris worden disciplinaire maatregelen genomen. Ook kan schade die in geld kan worden uitgedrukt worden verhaald Conflicten en incidenten Bij conflicten gaan we er van uit dat je dit in een gesprek oplost.. Mochten problemen ontaarden in lijfelijk contact: vechten, slaan, ongewenste intimiteiten, bedreigen etc. dan volgt automatisch schorsing of verwijdering van de opleiding. Laat het zover nooit komen. Je hebt een beroep gekozen waarbij het er op aankomt dat je om kunt gaan met weerstanden en conflicten. We verwachten dan ook niet anders dan dat je daar ook als het om jezelf gaat, professioneel mee om gaat. Zorg ervoor dat je rustig blijft en goed uit je woorden komt en zoek wanneer dat nodig is op tijd hulp of vraag advies. Incidenten We gaan er natuurlijk van uit dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en incidenten probeert te voorkomen. In en om de school (en tijdens schooltijden) is het niet toegestaan drugs, andere verdovende middelen, alcohol of wapens in je bezit te hebben of bij je te dragen. Ook agressief gedrag, verbaal en fysiek geweld en alle vormen van intimidatie zijn niet toegestaan. Alle incidenten worden geregistreerd en kunnen gevolgen hebben voor je verdere studieverloop. Regels, rechten en plichten en de klachtenprocedure ROCvA kan je in de bijlage vinden die bij deze studiegids is toegevoegd Ongewenst gedrag Onder ongewenst gedrag verstaan we onder andere: een negatieve houding tegenover personeel van de school of van externe locaties en het bpvbedrijf en tegenover medestudenten; geen huiswerk/opdrachten op tijd inleveren en/of leren; vernielingen aanrichten; ongewenste intimiteiten; pesten; slaan en vechten; rommel maken; diefstal. Bij ongewenst gedrag zal de coach/slb-er een indringend gesprek met de student houden, waarbij concrete afspraken zullen worden gemaakt. Als deze afspraken niet worden nagekomen, zullen er maatregelen worden genomen, die tot verwijdering van school kunnen leiden. Bovendien moet alle schade die expres of door onverschilligheid is veroorzaakt, worden vergoed door de betreffende student. Bij diefstal schakelen we de politie in en volgt altijd schorsing of verwijdering! Bij gerichte verdenking kan tassen- of kluisjescontrole plaatsvinden. -12-

13 4.10. Aangifte en noodmaatregelen Bij constatering van strafbare feiten wordt er altijd aangifte gedaan door de school en wordt er ook bij een eventueel slachtoffer op aangedrongen om dit te doen. De directie kan besluiten meer maatregelen te nemen om de veiligheid van studenten en medewerkers zoveel mogelijk te kunnen garanderen Geen stilteruimtes Het ROCvA kent, mede gezien de noodzaak tot het bewaren van overzicht in de instelling en het waarborgen van orde en veiligheid, geen stilteruimtes. Leegstaande klaslokalen en andere ruimten mogen dan ook niet als zodanig gebruikt worden. -13-

14 5. DE OPZET VAN DE OPLEIDING 5.1. Programmaopzet Het 1 e jaar van de opleiding begint met de introductiedagen. Deze zijn verplicht voor alle 1 e jaars. Het schooljaar van de opleidingen Sport en Bewegen is verdeeld in 4 periodes van 8 tot 10 weken. De laatste 2 weken van elke periode zijn de projectweek en breekweek. Tijdens de projectweek wordt er aandacht besteed aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen die in de reguliere lessen niet aan bod komen, dit kan gaan om verbreding of om verdieping. Per schooljaar moet je 85% aanwezig zijn bij de projectweken. Het geldt als een vak. De regels voor de projectweken en de inschrijving (dit moet je zelf doen) vind je op de website, van de opleiding. Ook zijn er in de projectweken een aantal kampen. Deelname aan deze kampen is verplicht! Niveau 2 heeft een kamp aan het einde van schooljaar 2 waarin ook examens worden afgenomen. Niveau 3 heeft in het 2 e jaar het waterkamp en in het 3 e jaar het wintersportkamp. Tijdens de breekweken heb je een coachgesprek over je studievoortgang en andere zaken. Ook kunnen er andere activiteiten plaats vinden, zoals een toernooi. Deze activiteiten zijn verplicht en gaan voor stages. In alle lessen moet je je map, je lesboek/reader, een pen en je agenda bij je hebben. Voor de praktijklessen moet je passende sportkleding meenemen. En natuurlijk neem je een handdoek mee om na afloop te kunnen douchen De lesstof De lesstof van de opleiding bestaat uit verschillende onderdelen: naast de theorie en de eigen vaardigheid is natuurlijk ook het leren leiding geven een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je inzet, het maken van werkstukken, het uitvoeren van opdrachten en prestaties, je inzet tijdens de bpv (ook wel beroepspraktijkvorming of stage genoemd), het actief deelnemen aan de projectweek, excursies en de werkweek, het telt allemaal mee in je beoordeling. We kijken dus niet alleen naar leerresultaten, maar ook naar je beroepshouding. Deze beroepshouding is vertaald in ontwikkelingslijnen. Al zijn je cijfers nog zo goed, als je niet genoeg vooruitgang boekt op je ontwikkelingslijnen, kun je niet bevorderd worden Portfolio Tijdens de opleidingen Sport & Bewegen zal je werken aan een Portfolio.en periodeboek. Hierin staat voor elk onderdeel/vak vermeld welke opdrachten en toetsen voldoende moeten worden afgesloten. Het onderwijs is ingericht volgens het Competentie Gericht Onderwijs. Niveau 2 en het eerste leerjaar van niveau 3/4 werken met Integrale Leereenheden (IL). Je coach zal je hierover informeren Toetsen Er is een verschil tussen voortgangstoetsen, integrale leereenheden en examens (Proeves van Bekwaamheid genoemd): Portfoliotoetsen zijn om je vorderingen tijdens de opleiding te testen. Deze toetsen zijn voorwaardelijk: als je voor een vak onvoldoende staat, is je portfolio onvoldoende en mag je geen examen doen; -14-

15 Integrale leereenheden: in een integrale leereenheid worden de kennis en vaardigheden die met een bepaald thema te maken hebben op elkaar afgestemd. Proeves van Bekwaamheid: zijn grote afsluitende examens waarin je moet bewijzen dat je de stof en de praktijk voldoende beheerst. Met deze opdrachten kun je definitief een onderdeel van de opleiding af sluiten. Een PvB is altijd een opdracht van een externe organisatie, bijvoorbeeld van een school waarvoor een sportdag georganiseerd moet worden. Als je zonder geldige reden / zonder afzeggen wegblijft bij een toets, krijg je een 1 voor die toets en heb je gebruik gemaakt van één gelegenheid voor die toets. Bij fraude krijg je een 1. Je komt dan niet in aanmerking voor nog een extra herkansing Herkansingen Je hebt recht op twee gelegenheden per toets, dus één herkansing. Als je niet aan een toets deelneemt, verspeel je daarmee één kans. Als je denkt dat er speciale omstandigheden zijn waardoor je nog een herkansing zou moeten krijgen, dan kun je een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij je de secretaris van de examencommissie Rapporten In principe ontvang je twee maal per jaar een rapport: in januari/februari en eind van het schooljaar. Slechts bij hoge uitzondering zal een student in het eerste jaar mogen doubleren, in principe moet de student die in het eerste jaar doubleert van school. 1 e jaars studenten krijgen naar aanleiding van het 1 e rapport (februari) een brief met de indicatie of verwacht wordt dat ze het eerste jaar gaan halen. Naar aanleiding van het rapport zal de coach een gesprek met je houden. Hij/zij kan (tussentijds) contact met de ouders/verzorgers opnemen, als de resultaten of het gedrag daartoe aanleiding geven. 5.7 Beroepspraktijkvorming (Stages) De bpv is een belangrijk en verplicht deel van de opleiding, hier wordt onder andere het leidinggeven in de praktijk geoefend. Werken in de sport kan betekenen dat je moet werken als andere mensen vrij zijn, dus s avonds, in het weekend en in vakanties. Het is dus mogelijk dat je je bpv ook buiten normale schooluren moet doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de bpv dus meld eventuele problemen bij je coach of stagebegeleider. Een aantal bpv uren zal op een door de school aangewezen adres plaats vinden, bijvoorbeeld bij Topscore of het sportbuurtwerk. De school is verplicht een tekort aan bpv-uren door te geven aan Duo (de studiefinanciering), wat een korting op je studiefinanciering tot gevolg kan hebben. Er wordt van je verwacht dat je tijdens de bpv in de kleding van ROC van Amsterdam Sport & Bewegen verschijnt. Als je ziek bent en niet naar je stage kan, dan meld je je zowel op je bpv-adres als op school af! Bpv-adressen die een stagiaire zoeken, adverteren op de website: Hier worden ook vacatures gemeld Inleveren bpv-boeken Op de website kan je je praktijkovereenkomst vinden (www.sbva.nl/bpv informatie ) -15-

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan 19 2493 WN Den Haag Beste student, Voor je ligt de studiegids 2014-2015 van ROC Mondriaan

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat 10 2595 HA Den Haag Telefoon 088-6663350 info.toerisme@rocmondriaan.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids 2014-2015

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Regelwijzer Versie: 6 december 2011

Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Inleiding Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht waarde aan zorgvuldigheid. Waar mensen met elkaar samenwerken bieden duidelijke afspraken, regelingen en procedures helderheid

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Informatiegids 2008/2009

Informatiegids 2008/2009 Informatiegids 2008/2009 Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen tel: (010) 434 85 55 fax: (010) 43 Ary Koplaan 3c 3132 AA Vlaardingen tel: (010) 445 31 28 fax: (010) 434 70 16 Willem de Zwijgerlaan 230 3136

Nadere informatie

CIOS opleidingen Afdelingsgids Schooljaar 2014-2015

CIOS opleidingen Afdelingsgids Schooljaar 2014-2015 CIOS opleidingen Afdelingsgids Schooljaar 2014-2015 Sector CHTUvV Inhoud Voorwoord Schoolorganisatie 4 Onderwijs 16 ROC Leeuwenborgh Onderwijsjaarplanning CIOS Sittard-Venlo Studieresultaten/beroepshouding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Schoolgids Mendelcollege

Schoolgids Mendelcollege Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege 2014-2015 Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem tel.

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie