juni 2005 BIK BOEKJE KAMER VAN KOOPHANDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "juni 2005 BIK BOEKJE KAMER VAN KOOPHANDEL"

Transcriptie

1 juni 2005 BIK BOEKJE KAMER VAN KOOPHANDEL

2 INHOUD 0. Inhoudsopgave 1 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2 2. Secties 3 3. Inhoud van de BIK 6 4. Wijzigingen in Titels per 28 januari Nieuwe codes per 28 januari Vervallen codes per 28 januari Telefoonnummers kamers van koophandel 55 Bestelnummer: V-0030

3 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) Wat is BIK? De kamers van koophandel geven iedere inschrijving in het Handelsregister een code waarmee de activiteit wordt aangeduid. Dit codesysteem is in mei 1995 geheel herzien. Het codesysteem van de kamers heet: Bedrijfsindeling kamers van koophandel, afgekort BIK. Met de invoering van BIK is aansluiting op internationale afspraken over de typering van activiteiten bereikt. Deze afspraken hebben geleid tot het wereldwijde gebruik van een classificatie die door de Verenigde Naties is ontwikkeld (ISIC). Met deze 4-cijferige classificatie als basis hebben de landen van de Europese Unie een verdergaande detaillering afgesproken die voor alle lidstaten verplicht is gesteld. Dit Europese systeem, Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes (NACE) is ook 4- cijferig, maar loopt door de detaillering niet één op één met de ISIC. Voor het CBS is de NACE de kapstok geweest bij de ontwikkeling van de voor Nederland ontwikkelde Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93). Efficiency-overwegingen en gebruiksgemak hebben de kamers van koophandel er toe gebracht om de activiteitenindeling in hun register in belangrijke mate op SBI '93 af te stemmen. Daarom hebben SBI '93 en BIK de hoofdindeling gemeen. Het verschil is dat de kamers van koophandel in BIK nog meer groepen hebben onderscheiden om voor de gebruikers van de gegevens de activiteiten verfijnder te kunnen typeren. Hoe ziet een BIK-code eruit? BIK hanteert activiteitencodes die afhankelijk van de gekozen mate van detail bestaan uit 4 cijfers (voor de klasse), 5 cijfers (subklasse) of 6 cijfers (branche). Voor het onderscheiden van (sub)secties worden één of twee letters gebruikt. Het gebruik van letters en cijfers maakt een onderscheid mogelijk naar secties, subsecties, afdelingen, groepen, klassen, subklassen en branches (van grof naar fijn). Dit is vooral handig voor het maken van tellingen op verschillende niveaus. Voorbeeld van een BIK branchegroep in relatie tot SBI '93 en NACE CODE NACE SBI BIK '93 Sectie D Industrie X X X Subsectie DA Vervaardiging van voedings- en X X X genotmiddelen Afdeling 15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en X X X dranken Groep 158 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen X X X Klasse 1584 Verwerking van cacaobonen en vervaardiging X X X van chocolade en suikerwerk Subklasse Vervaardiging van chocolade en suikerwerk - X X Branche Vervaardiging van chocolade - - X Wilt u meer weten? Bel een van de kamers van koophandel (zie Hoofdstuk 7) of de afdeling Klantenservice (0348)

4 2. Secties A LANDBOUW, JACHT EN BOSBOUW 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 02 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw B VISSERIJ 05 Visserij, kweken van vis en schaaldieren C WINNING VAN DELFSTOFFEN CA CB Winning van energiehoudende delfstoffen 10 Turfwinning 11 Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning Winning van niet-energiehoudende delfstoffen 14 Winning van zand, grind, klei, zout e.d. D INDUSTRIE DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 16 Verwerking van tabak Vervaardiging van textiel en textielproducten 17 Vervaardiging van textiel 18 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding) 19 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding) Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) 20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren; uitgeverijen en drukkerijen e.d. 21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en kweekstoffen 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en kweekstoffen Vervaardiging van chemische producten 24 Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten 26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal 27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 28 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en transportmiddelen)

5 DK DL DM DN Vervaardiging van machines en apparaten 29 Vervaardiging van machines en apparaten Vervaardiging van elektrische en optische apparaten en instrumenten 30 Vervaardiging van kantoormachines en computers 31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden 32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparaten en -benodigdheden 33 Vervaardiging van medisch apparaten en instrumenten, orthopedische artikelen e.d. precisie- en optische instrumenten en uurwerken Vervaardiging van transportmiddelen 34 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 35 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto's, aanhangwagens en opleggers) Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g. 36 Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g. 37 Voorbereiding tot recycling E PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN EN HANDEL IN ELEKTRICITEIT, AARDGAS EN WATER 40 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water 41 Winning en distributie van water F BOUWNIJVERHEID 45 Bouwnijverheid G REPARATIE VAN CONSUMENTENARTIKELEN EN HANDEL 50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; benzineservicestations 51 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) 52 Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen (geen auto's, motorfietsen en motorbrandstoffen) H HORECA 55 Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking I VERVOER, OPSLAG EN COMMUNICATIE 60 Vervoer over land 61 Vervoer over water 62 Vervoer door de lucht 63 Dienstverlening voor het vervoer 64 Post en telecommunicatie J FINANCIËLE INSTELLINGEN 65 Financiële instellingen (uitgezonderd verzekeringswezen en pensioenfondsen) 66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen) 67 Financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen, administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen e.d. 4

6 K VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED, VERHUUR VAN ROERENDE GOEDEREN EN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 70 Verhuur van en handel in onroerend goed 71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend personeel en van overige roerende goederen 72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. 73 Speur- en ontwikkelingswerk 74 Overige zakelijke dienstverlening L OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN EN VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN 75 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen M ONDERWIJS 80 Onderwijs N GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG 85 Gezondheids- en welzijnszorg O MILIEUDIENSTVERLENING, CULTUUR, RECREATIE EN OVERIGE DIENSTVERLENING 90 Milieudienstverlening 91 Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties; levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige ideële organisaties e.d. 92 Cultuur, sport en recreatie 93 Overige dienstverlening P PARTICULIERE HUISHOUDENS MET PERSONEEL IN LOONDIENST 95 Particuliere huishoudens met personeel in loondienst Q EXTRA-TERRITORIALE LICHAMEN EN ORGANISATIES 99 Extra-territoriale lichamen en organisaties

7 3. Inhoud van de BIK 0001 (code nog niet vastgesteld) 0002 geen bedrijfsactiviteit(en) 01 LANDBOUW, JACHT EN DIENSTVERLENING VOOR DE LANDBOUW EN JACHT 011 Akker- en tuinbouw 0111 Akkerbouw Akkerbouw Griend- en rietbouw 0112 Tuinbouw (geen fruitteelt) Teelt van groenten, bloemen en champignons Kweken van groenten Kweken van champignons en andere paddestoelen Kweken van bloembollen en -knollen Kweken van snijbloemen Kweken van (pot)planten Kweken van tuin- en bloemzaden Kweken van kruiden Teelt van boomkwekerijgewassen 0113 Fruitteelt 012 Fokken en houden van dieren 0121 Fokken en houden van rundvee 0122 Fokken en houden van overige graasdieren 0123 Fokken en houden van varkens 0124 Fokken en houden van pluimvee 0125 Fokken en houden van overige dieren Fokken van huisdieren, kweken van siervogels Kweken van bijen, wormen, insecten e.d Fokken van nerts- en pelsdieren Kweken van siervissen 013 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren 0130 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren 014 Hoveniersbedrijven en dienstverlening voor de landbouw (geen veterinaire diensten) 0141 Hoveniersbedrijven en dienstverlening voor de akker- en tuinbouw Hoveniersbedrijven Dienstverlening voor de akker- en tuinbouw 0142 Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren (geen veterinaire diensten) 015 Jacht 0150 Jacht 02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING VOOR DE BOSBOUW 020 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw 0200 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw 6

8 05 VISSERIJ, KWEKEN VAN VIS EN SCHAALDIEREN 050 Visserij, kweken van vis en schaaldieren 0501 Visserij Zee- en kustvisserij Binnenvisserij 0502 Kweken van vis en schaaldieren Kweken van oesters en mosselen Kweken van vissen (geen siervissen) 10 TURFWINNING 103 Turfwinning 1030 Turfwinning 11 AARDOLIE- EN AARDGASWINNING EN DIENSTVERLENING VOOR DE AARDOLIE- EN AARDGASWINNING 111 Aardolie- en aardgaswinning 1110 Aardolie- en aardgaswinning 112 Dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning 1120 Dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning 14 WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT E.D. 142 Zand-, grind- en kleiwinning 1421 Zand- en grindwinning 1422 Kleiwinning 144 Zoutwinning 1440 Zoutwinning 145 Overige delfstoffenwinning 1450 Overige delfstoffenwinning 15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 Slachterijen en vleesverwerking 1511 Slachterijen (geen pluimveeslachterijen) Slachthuizen, loonslachters en slachterijen (geen pluimveeslachterijen) Vetsmelterijen 1512 Pluimveeslachterijen 1513 Vleesverwerking Vervaardiging van snacks en kant-en-klaarmaaltijden Vervaardiging van vleeswaren (geen snacks) en overige vleesverwerking 152 Visverwerking 1520 Visverwerking Visdrogerijen Visconservering Visrokerijen Visverwerking n.e.g.

9 153 Groente- en fruitverwerking 1531 Vervaardiging van aardappelproducten 1532 Vervaardiging van fruit- en groentesap 1533 Groente- en fruitverwerking (geen vervaardiging van sap) Vervaardiging van jam Groenteverwerking Fruitverwerking Inmaken en inleggen van groenten 154 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 1541 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten 1542 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 1543 Vervaardiging van margarine 155 Vervaardiging van zuivelproducten 1551 Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs) 1552 Bereiding van consumptie-ijs 156 Vervaardiging van meel 1561 Vervaardiging van meel (geen zetmeel) Vervaardiging van meel (geen zetmeel); graanmalerijen Gort- en rijstpellerijen; vervaardiging van havermout en andere grutterswaren 1562 Vervaardiging van zetmeel Vervaardiging van maïs-, tarwe- en rijststijfsel Vervaardiging van dextrine, glucose Vervaardiging van zetmeel en zetmeelderivaten 157 Vervaardiging van diervoeder 1571 Vervaardiging van veevoeder 1572 Vervaardiging van voer voor huisdieren 158 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 1581 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met verkoop in winkel Broodfabrieken Detailhandel in brood en banket (warme bakkers) Detailhandel in banket (warme banketbakkers) 1582 Banketfabrieken en vervaardiging van beschuit en biscuit Biscuit-, koek- en banketfabrieken Vervaardiging van beschuit 1583 Vervaardiging van suiker 1584 Verwerking van cacaobonen en vervaardiging van chocolade en suikerwerk Verwerking van cacaobonen Vervaardiging van chocolade en suikerwerk Vervaardiging van chocolade Vervaardiging van suikerwerk 1585 Vervaardiging van deegwaren 1586 Koffiebranderijen en theepakkerijen 1587 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiderijen 1588 Vervaardiging van gehomogeniseerde preparaten en dieetvoeding 1589 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g. 8

10 159 Vervaardiging van dranken 1591 Distilleerderijen en likeurstokerijen 1592 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting 1593 Vervaardiging van wijn 1594 Vervaardiging van cider en andere vruchtenwijnen 1595 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde, gegiste dranken 1596 Bierbrouwerijen 1597 Mouterijen 1598 Vervaardiging van mineraalwater en frisdranken 16 VERWERKING VAN TABAK 160 Verwerking van tabak 1600 Verwerking van tabak Vervaardiging van sigaren Vervaardiging van sigaretten Overige verwerking van tabak 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 1711 Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels 1712 Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels 1713 Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels 1714 Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels 1715 Twijnen en voorbewerken van zijde; twijnen en textureren van synthetische of kunstmatige vezelgarens 1716 Vervaardiging van naaigarens 1717 Bewerken en spinnen van overige textielvezels 172 Weven van textiel 1721 Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels 1722 Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels 1723 Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels 1724 Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels 1725 Vervaardiging van overige weefsels 173 Textielveredeling 1730 Textielveredeling 174 Vervaardiging van textielwaren (geen kleding) 1740 Vervaardiging van textielwaren (geen kleding) Vervaardiging van huishoud- en woningtextiel Vervaardiging van zeilen, tenten en dekkleden Vervaardiging van textielwaren n.e.g.

11 175 Vervaardiging van overige textielproducten 1751 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Vervaardiging van kokos-, sisal- e.d. vloermatten Vervaardiging van tapijten 1752 Vervaardiging van bindgaren, touw en netten 1753 Vervaardiging van vilt- en vezelvlies 1754 Vervaardiging van overige textielproducten n.e.g Vervaardiging van band, vlechten, passement en kant Vervaardiging van textielproducten n.e.g. 176 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 1760 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte artikelen 1771 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 1772 Vervaardiging van gebreide en gehaakte truien, vesten en pull-overs 18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging van kleding van leer 1810 Vervaardiging van kleding van leer 182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (geen kleding van leer) 1821 Vervaardiging van werkkleding 1822 Vervaardiging van bovenkleding (geen werkkleding en kleding van leer) Vervaardiging van bovenkleding (geen maat- en werkkleding en kleding van leer) Vervaardiging van maatkleding 1823 Vervaardiging van onder- en nachtkleding 1824 Vervaardiging van overige kleding en -toebehoren n.e.g Vervaardiging van sportkleding Vervaardiging van babykleding Vervaardiging van hoeden, petten, mutsen, modeartikelen; borduur- en plisseerwerk en andere kledingverwante activiteiten 183 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 1830 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont Bewerking en veredeling van pelzen Vervaardiging van artikelen van bont 19 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (GEEN KLEDING) 191 Looien en bewerken van leer 1910 Looien en bewerken van leer 192 Vervaardiging van lederwaren (geen kleding en schoeisel) 1920 Vervaardiging van lederwaren (geen kleding en schoeisel) 193 Vervaardiging van schoeisel 1930 Vervaardiging van schoeisel 10

12 20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN HOUT, KURK, RIET EN VLECHTWERK (GEEN MEUBELS) 201 Primaire houtbewerking 2010 Primaire houtbewerking Zagen van hout; vervaardiging van houtmeel, -wol en - vezels Vervaardiging van houtmeel, -wol en -vezels Zagen en schaven van hout in loon Verduurzamen van hout 202 Vervaardiging van fineer en plaatmaterialen 2020 Vervaardiging van fineer en plaatmaterialen 203 Vervaardiging van timmerwerk 2030 Vervaardiging van timmerwerk Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout Vervaardiging van overig timmerwerk Vervaardiging van parket- en hardhoutvloeren Vervaardiging van houten geprefabriceerde gebouwen Vervaardiging van overig timmerwerk n.e.g. 204 Vervaardiging van houten emballage 2040 Vervaardiging van houten emballage 205 Vervaardiging van overige artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk 2051 Vervaardiging van overige artikelen van hout Vervaardiging van lijsten Vervaardiging van grafkisten Vervaardiging van overige artikelen van hout n.e.g Vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk Vervaardiging van kurkwaren Vervaardiging van riet- en vlechtwaren 21 VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN 211 Vervaardiging van pulp, papier en karton 2111 Vervaardiging van pulp 2112 Vervaardiging van papier en karton Vervaardiging van grafisch papier en karton Vervaardiging van papier en karton voor verpakking Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking) 212 Vervaardiging van papier- en kartonwaren 2121 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; golfpapier en -karton Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton Vervaardiging van golfpapier en -karton 2122 Vervaardiging van sanitaire en huishoudelijke papierwaren 2123 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 2124 Vervaardiging van behangselpapier 2125 Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren Vervaardiging van etiketten, stickers e.d Vervaardiging van papier- en kartonwaren n.e.g.

13 22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 221 Uitgeverijen 2211 Uitgeverijen van boeken e.d Uitgeverijen van boeken Uitgeverijen van adresboeken, gidsen, agenda's en atlassen 2212 Uitgeverijen van dagbladen 2213 Uitgeverijen van tijdschriften 2214 Uitgeverijen van geluidsopnamen Uitgeverijen van compactdiscs, geluidsbanden, grammofoon- en beeldplaten Uitgeverijen van videobanden 2215 Overige uitgeverijen 222 Drukkerijen en aanverwante activiteiten 2221 Drukkerijen van dagbladen 2222 Drukkerijen (geen dagbladen) Drukkerijen van boeken e.d Drukkerijen van tijdschriften Drukkerijen van reclame Drukkerijen van verpakkingen Drukkerijen van formulieren Overige drukkerijen Handelsdrukkerijen (kleine drukkerijen zonder zwaartepunt) Kopieerinrichtingen, lichtdrukkerijen Overige drukkerijen 2223 Grafische afwerking 2224 Prepress-activiteiten Grafische reproductie Zetten 2225 Overige activiteiten verwant aan de drukkerij 223 Reproductie van opgenomen media 2231 Reproductie van geluidsopnamen 2232 Reproductie van video-opnamen 2233 Reproductie van computermedia 23 AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE; BEWERKING VAN SPLIJT- EN KWEEKSTOFFEN 231 Vervaardiging van cokesovenproducten 2310 Vervaardiging van cokesovenproducten 232 Aardolieverwerking 2320 Aardolieverwerking Aardolieraffinage Aardolieverwerking (geen raffinage) Recycling van afgewerkte olie Vervaardiging van overige aardolieproducten 233 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 2330 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 12

14 24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN 241 Vervaardiging van basischemicaliën 2411 Vervaardiging van industriële gassen 2412 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen 2413 Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën 2414 Vervaardiging van petrochemische producten en overige organische basischemicaliën Vervaardiging van petrochemische producten Vervaardiging van overige organische basischemicaliën 2415 Vervaardiging van meststoffen en daarmee samenhangende stikstofverbindingen 2416 Vervaardiging van kunststof in primaire vorm 2417 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm 242 Vervaardiging van landbouwchemicaliën 2420 Vervaardiging van landbouwchemicaliën 243 Vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek 2430 Vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek 244 Vervaardiging van farmaceutische producten 2441 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 2442 Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) 245 Vervaardiging van zeep-, was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetica 2451 Vervaardiging van zeep-, was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen 2452 Vervaardiging van parfums en cosmetica 246 Vervaardiging van overige chemische producten 2461 Vervaardiging van kruit en springstoffen 2462 Vervaardiging van lijm- en plakmiddelen 2463 Vervaardiging van etherische oliën 2464 Vervaardiging van fotochemische producten 2465 Vervaardiging van informatiedragers 2466 Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g. 247 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 2470 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 25 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF 251 Vervaardiging van producten van rubber 2511 Vervaardiging van rubberbanden 2512 Vernieuwen van loopvlakken 2513 Vervaardiging van rubberproducten (geen banden) 252 Vervaardiging van producten van kunststof 2521 Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof 2522 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof 2523 Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw 2524 Vervaardiging van overige producten van kunststof

15 26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN 261 Vervaardiging van glas en glaswerk 2611 Vervaardiging van vlakglas 2612 Vormen en bewerken van vlakglas Glas-in-loodzetterijen Vormen en bewerken van vlakglas (geen glas-in-loodzetterijen) 2613 Vervaardiging van holglas Vervaardiging van emballageglas Vervaardiging van huishoudelijk glaswerk 2614 Vervaardiging van glasvezels 2615 Vervaardiging en bewerking van overig glas 262 Vervaardiging van keramische producten (geen producten voor de bouw) 2621 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk Vervaardiging van fijnaardewerk en porselein Pottenbakkerijen 2622 Vervaardiging van sanitair aardewerk 2623 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen 2624 Vervaardiging van overig technisch aardewerk 2625 Vervaardiging van overige niet-vuurvaste keramische producten (geen producten voor de bouw) 2626 Vervaardiging van overige vuurvaste keramische producten 263 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 2630 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 264 Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen) 2640 Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen) Vervaardiging en bewerking van keramische bakstenen Vervaardiging van keramische dakpannen uit gebakken klei Vervaardiging van keramische bouwproducten uit gebakken klei (geen bakstenen en dakpannen) 265 Vervaardiging van cement, kalk en gips 2651 Vervaardiging van cement 2652 Vervaardiging van kalk 2653 Vervaardiging van gips 266 Vervaardiging van producten van beton, cement en gips 2661 Vervaardiging van producten van beton voor de bouw en van kalkzandsteen Vervaardiging van producten van beton voor de bouw Vervaardiging van kalkzandsteen 2662 Vervaardiging van producten van gips voor de bouw 2663 Vervaardiging van stortklare beton 2664 Vervaardiging van mortel 2665 Vervaardiging van producten van vezelcement 2666 Vervaardiging van producten van beton, cement en gips (geen producten voor de bouw) 267 Natuursteenbewerking 2670 Natuursteenbewerking 14

16 268 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 2681 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 2682 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten n.e.g Vervaardiging van bitumineus wegenbouwmateriaal Vervaardiging van bitumineus dakbedekkingsmateriaal Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten n.e.g. 27 VERVAARDIGING VAN METALEN IN PRIMAIRE VORM 271 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferro-legeringen 2710 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferro-legeringen 272 Vervaardiging van gietijzeren en stalen buizen 2721 Vervaardiging van gietijzeren buizen 2722 Vervaardiging van stalen buizen 273 Overige eerste verwerking van ijzer en staal 2731 Koudtrekken van ijzer en staal 2732 Koudwalsen van bandstaal 2733 Koudvervormen van ijzer en staal 2734 Draadtrekken uit ijzer en staal 274 Vervaardiging van non-ferrometalen 2741 Vervaardiging van edele metalen 2742 Vervaardiging van aluminium 2743 Vervaardiging van lood, zink en tin 2744 Vervaardiging van koper 2745 Vervaardiging van overige non-ferrometalen 275 Gieten van metalen 2751 Gieten van ijzer 2752 Gieten van staal 2753 Gieten van lichte metalen 2754 Gieten van overige non-ferrometalen Klokkengieterijen Gieten van overige non-ferrometalen n.e.g. 28 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL (GEEN MACHINES EN TRANSPORTMIDDELEN) 281 Vervaardiging van metalen constructiewerken, ramen, deuren en kozijnen 2811 Vervaardiging van metalen constructiewerken 2812 Vervaardiging van metalen ramen, deuren en kozijnen 282 Vervaardiging van tanks en reservoirs en van ketels en radiatoren voor de centrale verwarming 2821 Vervaardiging van tanks en reservoirs 2822 Vervaardiging van ketels en radiatoren voor de centrale verwarming 283 Vervaardiging van stoomketels 2830 Vervaardiging van stoomketels 284 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 2840 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Grofsmederijen Vervaardiging van metalen stamp-, pers-, dieptrek- en forceerwerk

17 285 Oppervlaktebehandeling en overige metaalbewerking 2851 Oppervlaktebehandeling 2852 Overige metaalbewerking Bankwerkerijen, gereedschapslijperijen Lasinrichtingen 286 Vervaardiging van scharen en bestek, gereedschap en hang- en sluitwerk 2861 Vervaardiging van scharen en bestek 2862 Vervaardiging van gereedschap 2863 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 287 Vervaardiging van overige producten van metaal (geen machines en transportmiddelen) 2871 Vervaardiging van stalen vaten, fusten en transportkannen 2872 Vervaardiging van blikwaren 2873 Vervaardiging van artikelen van draad 2874 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren, kettingen en veren Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren Vervaardiging van kettingen en veren 2875 Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g Vervaardiging van brandkasten, muurkluizen, safeloketten e.d Vervaardiging van huishoudelijke metaalwaren Vervaardiging van overige metaalwaren n.e.g. 29 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN 291 Vervaardiging van machines voor de productie en toepassing van mechanische energie (geen motoren voor vliegtuigen, motorvoertuigen en -fietsen) 2911 Vervaardiging en revisie van motoren en turbines (geen motoren voor vliegtuigen, motorvoertuigen en -fietsen) 2912 Vervaardiging van pompen en compressoren 2913 Vervaardiging van appendages 2914 Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 292 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik 2921 Vervaardiging van industriële ovens en branders 2922 Vervaardiging van hijs-, hef- en andere transportwerktuigen 2923 Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling 2924 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g. en van machineonderdelen n.e.g Vervaardiging van verpakkingsmachines Vervaardiging van weegwerktuigen en winkelmachines Vervaardiging van automaten (speel-, verkoop-, parkeer-) Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van machineonderdelen n.e.g Reparatie van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik 293 Vervaardiging van landbouwmachines en -werktuigen 2931 Vervaardiging van landbouwtractoren 2932 Vervaardiging van landbouwmachines en -werktuigen (geen tractoren) Vervaardiging van landbouwmachines en -werktuigen (geen tractoren) Reparatie van landbouwmachines en -werktuigen 16

18 294 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen 2941 Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap 2942 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 2943 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen (niet voor de metaalbewerking) 295 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor specifieke industriële activiteiten 2951 Vervaardiging van machines voor de ijzer- en staalproductie 2952 Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw 2953 Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van voedings- en genotmiddelen 2954 Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van textiel, kleding, leer en lederwaren Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van textiel en kleding Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van leer, lederwaren en schoeisel Vervaardiging van machines en apparaten voor de wasserij en chemische reiniging 2955 Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van papier, karton en papier- en kartonwaren 2956 Vervaardiging van overige machines en apparaten n.e.g. voor specifieke industriële activiteiten Vervaardiging van machines en apparaten voor de verwerking van rubber en kunststof Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van aardolie-, chemische en farmaceutische producten Vervaardiging van machines en apparaten voor de grafische industrie Vervaardiging van overige machines en apparaten voor specifieke doeleinden n.e.g. 296 Vervaardiging van wapens en munitie 2960 Vervaardiging van wapens en munitie 297 Vervaardiging van huishoudelijke apparaten 2971 Vervaardiging van elektrische huishoudelijke apparaten 2972 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudelijke apparaten 30 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 300 Vervaardiging van kantoormachines en computers 3001 Vervaardiging van kantoormachines 3002 Vervaardiging van computers 31 VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN 311 Vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren en transformatoren 3110 Vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren en transformatoren 312 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 3120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 313 Vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad 3130 Vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad 314 Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en batterijen 3140 Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en batterijen

19 315 Vervaardiging van elektrische lampen en buizen en van verlichtingsbenodigdheden 3150 Vervaardiging van elektrische lampen en buizen en van verlichtingsbenodigdheden 316 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden n.e.g Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen 3162 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden n.e.g. 32 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO- EN TELECOMMUNICATIEAPPARATEN EN -BENODIGDHEDEN 321 Vervaardiging van elektronische componenten 3210 Vervaardiging van elektronische componenten 322 Vervaardiging van zendapparaten voor televisie en radio en van apparaten voor lijntelefonie en -telegrafie 3220 Vervaardiging van zendapparaten voor televisie en radio en van apparaten voor lijntelefonie en -telegrafie 323 Vervaardiging van audio- en videoapparaten 3230 Vervaardiging van audio- en videoapparaten 33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN, ORTHOPEDISCHE ARTIKELEN E.D., PRECISIE- EN OPTISCHE INSTRUMENTEN EN UURWERKEN 331 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten en orthopedische en protheseartikelen 3310 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten en orthopedische en protheseartikelen Tandtechnische bedrijven Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten en overige orthopedische en protheseartikelen Vervaardiging van orthopedisch schoeisel Vervaardiging van orthopedische en protheseartikelen (geen schoeisel en tandprothesen) Vervaardiging van medische, chirurgische, tandheelkundige apparaten en instrumenten 332 Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparaten (niet voor de bewaking van industriële processen) 3320 Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparaten (niet voor de bewaking van industriële processen) 333 Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen 3330 Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen 334 Vervaardiging van optische instrumenten, foto- en filmapparaten 3340 Vervaardiging van optische instrumenten, foto- en filmapparaten Vervaardiging van optische en fototechnische artikelen Opticienswerkplaatsen (zonder detailhandel) 335 Vervaardiging van uurwerken 3350 Vervaardiging van uurwerken 34 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS 341 Vervaardiging van auto's 3410 Vervaardiging van auto's 342 Carrosseriebouw en vervaardiging van aanhangwagens en opleggers 3420 Carrosseriebouw en vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Carrosseriebouw Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers 18

20 343 Vervaardiging van auto-onderdelen en -accessoires 3430 Vervaardiging van auto-onderdelen en -accessoires 35 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (GEEN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS) 351 Scheepsbouw en -reparatie 3511 Nieuwbouw en reparatie van schepen (geen sport- en recreatievaartuigen), baggermaterieel, booreilanden e.d Nieuwbouw en reparatie van schepen (geen sport- en recreatievaartuigen), baggermaterieel, booreilanden e.d Scheepsschildersbedrijven Scheepssloperijen 3512 Nieuwbouw en reparatie van sport- en recreatievaartuigen 352 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel 3520 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel 353 Vervaardiging van vlieg- en ruimtevaartuigen 3530 Vervaardiging van vlieg- en ruimtevaartuigen 354 Vervaardiging van fietsen, motor- en bromfietsen en invalidenwagens 3541 Vervaardiging van motor- en bromfietsen 3542 Vervaardiging van fietsen 3543 Vervaardiging van invalidenwagens 355 Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g. 36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS; VERVAARDIGING VAN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. 361 Vervaardiging van meubels 3611 Vervaardiging van zitmeubels Vervaardiging van zitmeubels Stofferen van meubels 3612 Vervaardiging van bedrijfsinterieurs en -meubels Interieurbouw Vervaardiging van bedrijfsmeubels 3613 Vervaardiging van keukenmeubels 3614 Vervaardiging van overige meubels 3615 Vervaardiging van matrassen 362 Vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatiesieraden) 3621 Slaan van munten 3622 Vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatiesieraden) Diamantslijperijen e.d Vervaardiging van gouden en zilveren sieraden e.a. gouden en zilveren artikelen 363 Vervaardiging van muziekinstrumenten 3630 Vervaardiging van muziekinstrumenten 364 Vervaardiging van sportartikelen 3640 Vervaardiging van sportartikelen 365 Vervaardiging van spellen en speelgoed 3650 Vervaardiging van spellen en speelgoed

21 366 Vervaardiging van overige goederen n.e.g Vervaardiging van imitatiesieraden 3662 Vervaardiging van borstelwaren 3663 Vervaardiging van overige goederen Sociale werkvoorziening Vervaardiging van overige goederen n.e.g Vervaardiging van paraplu's Vervaardiging van ritssluitingen Vervaardiging van kinderwagens Vervaardiging van stempels Vervaardiging van goederen n.e.g. 37 VOORBEREIDING TOT RECYCLING 371 Voorbereiding tot recycling van metaalafval 3710 Voorbereiding tot recycling van metaalafval 372 Voorbereiding tot recycling van afval (geen metaalafval) 3720 Voorbereiding tot recycling van afval (geen metaalafval) 40 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN EN HANDEL IN ELEKTRICITEIT, AARDGAS EN WARM WATER 400 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water 4000 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water Productie van elektriciteit en warm water door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales Productie van elektriciteit door windenergie Productie van elektriciteit en warm water door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht Exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water Handel in en distributie van elektriciteit, aardgas en warm water 41 WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER 410 Winning en distributie van water 4100 Winning en distributie van water 45 BOUWNIJVERHEID 451 Bouwrijp maken van terreinen 4511 Slopen van bouwwerken; grondverzet Slopen van bouwwerken Grondverzet 4512 Proefboren 20

22 452 Burgerlijke en utiliteitsbouw; grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) 4521 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw; bouwen van kunstwerken en leggen van kabels en buizen Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Klussenbedrijven Bouwen van kassen Bouwen van kunstwerken (bruggen, tunnels e.d.) Leggen van kabels en buizen 4522 Dakdekken en bouwen van dakconstructies 4523 Aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen Aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen Stratenmaken 4524 Natte waterbouw 4525 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Heien en andere funderingswerkzaamheden Vlechten van betonstaal Metselen en voegen Metselen Voegen Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g Schoorsteen- en ovenbouw Grond- en putboorderijen, bronbemalingsbedrijven Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g. 453 Bouwinstallatie 4531 Elektrotechnische bouwinstallatie Elektrotechnische bouwinstallatie (sterkstroom) Elektrotechnische bouwinstallatie (zwakstroom) Overige elektrotechnische bouwinstallatie n.e.g Isolatiewerkzaamheden 4533 Loodgieters-, fitterswerk; installatie van sanitair, centrale verwarmings- en luchtbehandelingsapparaten Loodgieters-, fitterswerk; installatie van sanitair Installatie van centrale verwarmings- en luchtbehandelingsapparaten 4534 Overige bouwinstallatie 454 Afwerken van gebouwen 4541 Stukadoren 4542 Timmeren 4543 Afwerken van vloeren en wanden Tegelzetten Woningstoffeerderijen Behangersbedrijven Vloerleggersbedrijven (geen terrazzo) Terrazzobedrijven 4544 Schilderen en glaszetten 4545 Overige afwerking van gebouwen Installatie van zonweringen, rolluiken e.d Afwerking van gebouwen n.e.g. 455 Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel 4550 Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel

23 50 HANDEL IN EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS 501 Handel in en reparatie van auto's (1) 5010 Handel in en reparatie van auto's (1) Import van nieuwe bedrijfsauto's Import van nieuwe personenauto's Handel in en reparatie van bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) Handel in bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) Reparatie van bedrijfsauto's Handel in en reparatie van personenauto's (geen import van nieuwe) Groothandel en handelsbemiddeling in personenauto's (geen import van nieuwe) Detailhandel in nieuwe personenauto's Detailhandel in gebruikte personenauto's Reparatie van personenauto's Handel in aanhangwagens, opleggers e.d. 502 Handel in en reparatie van auto's (2) 5020 Handel in en reparatie van auto's (2) Auto-onderdelenservicebedrijven Bandenservicebedrijven Reparatie van specifieke auto-onderdelen Carrosserieherstel Autospuiterijen (geen plaatwerk) Autoplaatwerkerijen annex -spuiterijen Autobeklederijen Overig onderhoud en slepen van auto's Tectyleerinrichtingen e.d Sleepbedrijven van voertuigen Autowasserijen Overig onderhoud van auto's n.e.g. 503 Handel in auto-onderdelen en -accessoires 5030 Handel in auto-onderdelen en -accessoires Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires Groothandel en handelsbemiddeling in banden Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires 504 Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en accessoires daarvan 5040 Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en accessoires daarvan Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen en accessoires daarvan Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en accessoires daarvan Detailhandel in motorfietsen (accessoires en onderdelen inbegrepen) Reparatie van motorfietsen 505 Benzineservicestations 5050 Benzineservicestations Benzineservicestations (zonder winkelactiviteit) Benzineservicestations (met winkelactiviteit) 22

24 51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING (NIET IN AUTO'S EN MOTORFIETSEN) 511 Handelsbemiddeling 5111 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en -halffabrikaten en grondstoffen voor de voedings- en genotmiddelenindustrie Handelsbemiddeling in akkerbouwproducten, veevoeder en sierteeltproducten Handelsbemiddeling in levend vee en wilde dieren Handelsbemiddeling in textielgrondstoffen en -halffabrikaten, huiden, vellen en leder en -halffabrikaten Handelsbemiddeling in ruwe tropische producten Handelsbemiddeling in grondstoffen voor de voedings- en genotmiddelenindustrie 5112 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten Handelsbemiddeling in minerale olieproducten en brandstoffen Handelsbemiddeling in metalen en ertsen Handelsbemiddeling in chemische producten, chemicaliën voor industriële toepassing en rubber Handelsbemiddeling in bestrijdingsmiddelen en meststoffen 5113 Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen 5114 Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen Handelsbemiddeling in machines en technische benodigdheden Handelsbemiddeling in schepen en vliegtuigen 5115 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Handelsbemiddeling in meubels Handelsbemiddeling in huishoudelijke apparaten Handelsbemiddeling in huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, gereedschappen, verf en verfwaren 5116 Handelsbemiddeling in kleding, overig textiel, schoeisel en lederwaren 5117 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 5118 Gespecialiseerde handelsbemiddeling in overige goederen Handelsbemiddeling in farmaceutische, medische, cosmetische artikelen en reinigingsmiddelen Handelsbemiddeling in papier, boeken, kantoorbehoeften e.d Handelsbemiddeling in juweliers-, optische en fotografische artikelen, uurwerken Handelsbemiddeling in sport- en recreatieartikelen en speelgoed Handelsbemiddeling in verpakkingsmateriaal en vakbenodigdheden Handelsbemiddeling in autosloopmateriaal, schroot, oude materialen en afvalstoffen Handelsbemiddeling in overige specifieke goederen n.e.g Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling

25 512 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren 5121 Groothandel in granen, zaden en veevoeder Groothandel in granen Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder Groothandel in meng- en krachtvoeder Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder) Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment Groothandel in overige akkerbouwproducten Groothandel in specerijen (ruw tropisch product) Groothandel in koffie en thee (ruw tropisch product) Groothandel in cacaobonen (ruw tropisch product) Groothandel in ruwe tropische producten n.e.g Groothandel in akkerbouwproducten n.e.g Groothandel in bloemen en planten 5123 Groothandel in levende dieren Groothandel in levend vee Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren 5124 Groothandel in huiden, vellen en leder Groothandel in huiden en vellen Groothandel in leder en -halffabrikaten 5125 Groothandel in ruwe tabak 513 Groothandel in voedings- en genotmiddelen 5131 Groothandel in groenten, fruit en consumptieaardappelen Groothandel in groenten en fruit Groothandel in consumptieaardappelen 5132 Groothandel in vlees en vleeswaren, pluimvee, wild en gevogelte (geen levende dieren) Groothandel in pluimvee, wild en gevogelte (geen levende dieren) Groothandel in vlees en vleeswaren 5133 Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten Groothandel in eieren 5134 Groothandel in dranken 5135 Groothandel in tabaksproducten 5136 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 5137 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe tropische producten) 24

26 5138 Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen Groothandel in snacks Groothandel in vis, schaal- en weekdieren Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g Groothandel in buitenlandse levensmiddelen Groothandel in reform- en dieetartikelen Groothandel in consumptie-ijs Groothandel in voedsel voor huisdieren Gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen n.e.g Groothandel in bakkerijgrondstoffen Groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie 5139 Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment Groothandel in scheepsproviand Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment (geen scheepsproviand) 514 Groothandel in overige consumentenartikelen 5141 Groothandel in kledingstoffen, fournituren en huishoudtextiel Groothandel in kledingstoffen en fournituren Groothandel in huishoudtextiel (beddengoed inbegrepen) 5142 Groothandel in kleding, schoeisel en modeartikelen Groothandel in bovenkleding Groothandel in werkkleding Groothandel in onderkleding Groothandel in schoeisel Groothandel in modeartikelen Groothandel in textielwaren algemeen assortiment 5143 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten, audio- en videoapparaten, beeld- en geluidsdragers en verlichtingsartikelen Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten (witgoed) Groothandel in audio- en videoapparaten Groothandel in beeld- en geluidsdragers Groothandel in verlichtingsartikelen Groothandel in overige elektrische huishoudelijke apparaten 5144 Groothandel in glas-, porselein- en aardewerk, behang en reinigingsmiddelen Groothandel in glas-, porselein- en aardewerk Groothandel in behang Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen 5145 Groothandel in parfums en cosmetica 5146 Groothandel in farmaceutische producten, medische en tandheelkundige instrumenten, verpleegartikelen en laboratoriumbenodigdheden Groothandel in farmaceutische producten Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden

27 5147 Gespecialiseerde groothandel in overige non-food consumentenartikelen n.e.g. (1) Groothandel in sportartikelen (geen watersportartikelen) Groothandel in watersportartikelen Groothandel in kampeerartikelen Groothandel in speelgoed Groothandel in optische artikelen Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken Groothandel in fotografische artikelen Groothandel in muziekinstrumenten Groothandel in huismeubilair 5148 Gespecialiseerde groothandel in overige non-food consumentenartikelen n.e.g. (2) Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Groothandel in huishoudelijke artikelen Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal) Groothandel in boeken, tijdschriften en ander drukwerk Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden (geen schoolboeken, kantoormeubels en -machines) Groothandel in fietsen en bromfietsen Groothandel in overige non-food consumentenartikelen n.e.g. 515 Groothandel in intermediaire goederen (geen agrarische), afval en schroot 5151 Groothandel in brandstoffen en andere minerale olieproducten Groothandel in vaste brandstoffen Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen) 5152 Groothandel in metalen en metaalertsen Groothandel in metaalertsen Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten 5153 Groothandel in hout en bouwmaterialen Groothandel in hout en plaatmateriaal Groothandel in verf en verfwaren Groothandel in vlakglas Groothandel in zand en grind Groothandel in tegels en plavuizen Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment 5154 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten Groothandel in ijzer- en metaalwaren Groothandel in verwarmingsapparaten 5155 Groothandel in chemische producten Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen Groothandel in rubber en overige chemische producten 5156 Groothandel in overige intermediaire goederen Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten Groothandel in papier en karton Groothandel in overige intermediaire goederen n.e.g. 26

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM 24 Vervaardiging van chemische producten 241 Vervaardiging van basischemicaliën 2411 Vervaardiging van industriële gassen 2412 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

INHOUD. 0. Inhoudsopgave 1. 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2. 2. Secties 3. 3. Inhoud van de BIK 6

INHOUD. 0. Inhoudsopgave 1. 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2. 2. Secties 3. 3. Inhoud van de BIK 6 INHOUD 0. Inhoudsopgave 1 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2 2. Secties 3 3. Inhoud van de BIK 6 4. Wijzigingen in Titels per 28 januari 2004 53 5. Nieuwe codes per 28 januari 2004 53 6.

Nadere informatie

Adressenbestanden Industrie

Adressenbestanden Industrie Adressenbestanden Industrie 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 101 Slachterijen en vleesverwerking 1011 Slachterijen (geen pluimvee-) 1012 Pluimveeslachterijen 1013 Vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Bijlage 1: Toegestane bedrijven

Bijlage 1: Toegestane bedrijven nummer Bijlage 1: Toegestane bedrijven SBI-2008 OMSCHRIJVING CATEGORIE - - 15 10, 11-15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151

Nadere informatie

Lijst van bedrijven (categorie 1 t/m 3.1)

Lijst van bedrijven (categorie 1 t/m 3.1) 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 0112 0 Tuinbouw: 0112 1 bedrijfsgebouwen 2 0112 2 kassen zonder verwarming 2 0112 3 kassen met

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten ijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten SI-1993 SI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE LANDOUW EN DIENSTVERLENING T..V. DE 01 01 - LANDOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a) 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 slachterijen en overige vleesverwerking: - loonslachterijen 3a 1581 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - v.c. < 2500 kg meel/week 2 1584 verwerking

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector. 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij

SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector. 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0001 (Code nog niet vastgesteld) 0002 Geen bedrijfsactiviteit(en) 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij 011 Teelt van eenjarige gewassen Laag

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS 15-01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D

Nadere informatie

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 1 - Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 1071 1102 t/m 1104 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat.

Nadere informatie

versie 2.0 april 2009 Kamer van Koophandel Schakelschema BIK naar SBI 2008

versie 2.0 april 2009 Kamer van Koophandel Schakelschema BIK naar SBI 2008 versie 2.0 april 2009 Kamer van Koophandel 2008 Schakelschema BIK naar SBI 2008 2 Schakelschema BIK naar SBI 2008 BIK SBI 2008 Omschrijving -> 0990 Dienstverlening voor winning van delfstoffen (geen olie

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014 EN IN METERS 15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100

Nadere informatie

Oosterbeek-Noord 2014

Oosterbeek-Noord 2014 Oosterbeek-Noord 2014 Inhoudsopgave Bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 4 2 Bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 4 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 31) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Gemiddeld blijkt dat slechts 10 tot 50% van de gekozen SBI code/ doelgroep bruikbaar en relevant is voor uw organisatie.(!)

Gemiddeld blijkt dat slechts 10 tot 50% van de gekozen SBI code/ doelgroep bruikbaar en relevant is voor uw organisatie.(!) Adressenbestanden en Telemarketing Relevante en actuele adressen in plaats van veel adressen Wij zijn van mening dat uw adressenbestand een integraal onderdeel hoort te zijn van uw marketing, waarbij niet

Nadere informatie

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk

Nadere informatie

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 3.1

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 3.1 Gebaseerd op VNGuitgave Bedrijven en milieuzonering 2009 SBI2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 016 3 plantsoenendiensten

Nadere informatie

SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES

SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES - nummer intensit 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW eit G of P 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: GEUR 016 1 - algemeen (o.a.

Nadere informatie

DR3. DR3DATA Branchecodelijst SBI + Landbouw, bosbouw en visserij

DR3. DR3DATA Branchecodelijst SBI + Landbouw, bosbouw en visserij DR3 Branchecodelijst SBI + A Landbouw, bosbouw en visserij 010000 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 011000 Teelt van eenjarige gewassen 011100 Teelt van granen, peulvruchten

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten SBICODE 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B 014

Nadere informatie

SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE VERKEER VISUEEL BODEM LUCHT GEVAAR. nummer GELUID GEUR STOF

SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE VERKEER VISUEEL BODEM LUCHT GEVAAR. nummer GELUID GEUR STOF SBICODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 15 15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1552 2 consumptieijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Bedrijfsleven Nederland: verdeling SBI-code segment/klasse aantal medewerkers Publicatiedatum: 20 september 2013

Bedrijfsleven Nederland: verdeling SBI-code segment/klasse aantal medewerkers Publicatiedatum: 20 september 2013 0001 (code nog niet vastgesteld) 35.465 419 1.304 75 25 23 11 9 6 10 1 1 4 33.577 0002 geen bedrijfsactiviteit(en) 68 25 26 10 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0111 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden

Nadere informatie

Consumptie-ijsfabrieken: 0645

Consumptie-ijsfabrieken: 0645 Lijst van bedrijven Van de in de lijst opgenomen aanduidingen is de betekenis als volgt. kolom omschrijving: b.o. p.o. bedrijfsoppervlak productieoppervlak v.c. n.e.g. verwerkingscapaciteit niet elders

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 0142 0162 KI-stations 2 15 10, 11 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Bedrijfsleven Nederland: verdeling SBI-code/klasse aantal medewerkers Publicatiedatum: 15 april 2013 Aantal Werkzame Personen SIZOSBI SBI-code Totaal

Bedrijfsleven Nederland: verdeling SBI-code/klasse aantal medewerkers Publicatiedatum: 15 april 2013 Aantal Werkzame Personen SIZOSBI SBI-code Totaal 0001 (code nog niet vastgesteld) 33.336 31.246 356 1.401 174 62 46 15 12 8 10 1 1 4 0002 geen bedrijfsactiviteit(en) 70 1 28 24 11 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0111 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke

Nadere informatie

LIJST HOOFDACTIVITEITEN

LIJST HOOFDACTIVITEITEN Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen http://www.lne.be/themas/vergunningen LIJST HOOFDACTIVITEITEN 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze

Nadere informatie

bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4

bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4 Baan 13 Kaatsheuvel bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel Inhoudsopgave bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4 2 bestemmingsplan "Baan 13 Kaatsheuvel" (concept) bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Angerenstein-Plattenburg" (o nherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlage bij de voorschriften Categorie 1 SBI OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en K3-klasse.

Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en K3-klasse. Bijlage 4 Code Lijst met bedrijven als bedoeld in artikel 5.10 van de PMV. Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Staat van bedrijfsactiviteiten (model Nijmegen)

Staat van bedrijfsactiviteiten (model Nijmegen) Bijlage 1. Staat van bedrijfsactiviteiten (model Nijmegen) 1.1. Staat van bedrijfsactiviteiten 01 Landbouw, jacht en bosbouw Cat Milieuaspect 0141.1 Hoveniersbedrijven 2 G30 0142 Dienstverlening voor het

Nadere informatie

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. kl. n.e.g.

Nadere informatie

BV Nederland. Rapport gemaakt door: Sizo Rapport gemaakt op: 10 maart 2016 SBI-code. 20 t/m 49 medewerkers. 10 t/m 19 medewerkers

BV Nederland. Rapport gemaakt door: Sizo Rapport gemaakt op: 10 maart 2016 SBI-code. 20 t/m 49 medewerkers. 10 t/m 19 medewerkers BV Nederland Rapport gemaakt door: Sizo Rapport gemaakt op: 10 maart 2016 SBI-code Slopen van bouwwerken Grondverzet Proefboren Elektrotechnische bouwinstallatie Installatie van verlichting, telecom en

Nadere informatie

Bestemmingsplan Malburgse Sluis

Bestemmingsplan Malburgse Sluis Bestemmingsplan Malburgse Sluis Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Malburgse Sluis" (onherroep elijk) Bijlage bij voorschriften Bijlage 1: Bedrijvenlijst behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten 01 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 1 algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 014 016 2 algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING CAT

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING CAT VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie) blz. 1 01 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW 014 016 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw 1. plantsoenendiensten

Nadere informatie

nummer GEUR , 022, 024 Bosbouwbedrijven VERVAARDIGING VAN 15 10, 11 - VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Slachterijen en overige

nummer GEUR , 022, 024 Bosbouwbedrijven VERVAARDIGING VAN 15 10, 11 - VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Slachterijen en overige SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. 014 016 1 > 500 m²

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2011 Aantal uren ongevallen dodelijke ongeschiktheidsgraden

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2011 Aantal uren ongevallen dodelijke ongeschiktheidsgraden 01 Som uren TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERVAND MET DEZE ACTIVITEITEN 29.505.403,27 502 4 843,00 14.955,00 17,01 0,51 3,67 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 12.006.249,27 169 1 306,00

Nadere informatie

S t a a t v a n b e d r i j v e n

S t a a t v a n b e d r i j v e n B i j l a g e Staat van bedrijven SBICODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE 01 LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 algemeen (o.a. loonbedrijven):

Nadere informatie

Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving

Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving Regels 2 Bestemmingsplan "Merwedestraat en omgeving" (onherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlagen bij de voorschriften SBI OMSCHRIJVING AFSTAND CAT 15 VERVAARDIGING

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht bedrijfscodes naar ambulantieniveau

Bijlage 2: Overzicht bedrijfscodes naar ambulantieniveau Bijlage 2: Overzicht bedrijfscodes naar ambulantieniveau Bedrijfscode Werkzaamheden Niveau van ambulantie A Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN uren 30.558.927,00 380 0 571,00 13124 12,43 0,43 1,83 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 12.685.954,41 138 0 252,00 4959

Nadere informatie

Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 01 landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 0112 0 tuinbouw: 0112 1 - bedrijfsgebouwen 2 1 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

Nadere informatie

Bijlagen bij de voorschriften

Bijlagen bij de voorschriften Nijmegen Zuid 2 Bijlagen bij de voorschriften 3 Bijlage 1. Nijmegen) Staat van bedrijfsactiviteiten (model 1.1. Staat van bedrijfsactiviteiten 01 Landbouw, jacht en bosbouw 0125 Fokken en houden van overige

Nadere informatie

B i j l a g e 1 S t a a t v a n b e d r i j v e n, d e e l u i t m a k e n d e v a n d e b r o c h u r e B e d r i j v e n e n M i l i e u z o n e r

B i j l a g e 1 S t a a t v a n b e d r i j v e n, d e e l u i t m a k e n d e v a n d e b r o c h u r e B e d r i j v e n e n M i l i e u z o n e r B i j l a g e 1 S t a a t v a n b e d r i j v e n, d e e l u i t m a k e n d e v a n d e b r o c h u r e B e d r i j v e n e n M i l i e u z o n e r i n g. H a n d r e i k i n g v o o r m a a t w e r k

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2010

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2010 Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 01 FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2010 Aantal Som van de Aantal uren Aantal Sector dodelijke ongeschiktheidsgraad blootstelling ongevallen ongevallen

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008. Structuur

Standaard Bedrijfs Indeling 2008. Structuur Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Structuur Centraal Bureau voor de Statistiek juli 2008 A Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 01.1 Teelt van eenjarige

Nadere informatie

Bijlagen behorende bij de regels

Bijlagen behorende bij de regels Bijlagen behorende bij de regels beheersverordening beheersverordening Ane PAGINA 31 Bijlage 1 Staat van bedrijven beheersverordening beheersverordening Ane PAGINA 32 S t a a t v a n b e d r i j v e n

Nadere informatie

NACE-BEL. Economische activiteitennomenclatuur

NACE-BEL. Economische activiteitennomenclatuur NACE-BEL Economische activiteitennomenclatuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform

Nadere informatie

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009 versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel 2009 SBI codering 2009 2 Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 011 Teelt van eenjarige gewassen 0111 Teelt

Nadere informatie

SBI VOLGNR OMSCHRIJVING CAT 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 3 0141.1 hoveniersbedrijven 1

SBI VOLGNR OMSCHRIJVING CAT 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 3 0141.1 hoveniersbedrijven 1 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 3 0141.1 hoveniersbedrijven 1 0142 KI-stations 3 15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1531 Aardappelprodukten

Nadere informatie

Greenports. Life and health science

Greenports. Life and health science Greenports 0113 Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen 0119 Teelt van overige eenjarige gewassen 0128 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen 0129 Teelt van overige

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*)

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*) 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN uren 29.362.509,49 443 0 618,50 14078 15,09 0,48 2,06 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 12.138.558,70 153 0 179,00 4179

Nadere informatie

0001 (code nog niet vastgesteld) 2367 0002 geen bedrijfsactiviteit(en) 61

0001 (code nog niet vastgesteld) 2367 0002 geen bedrijfsactiviteit(en) 61 0001 (code nog niet vastgesteld) 2367 0002 geen bedrijfsactiviteit(en) 61 011101 Akkerbouw 1181 011102 Griend- en rietbouw 49 011211 Kweken van groenten 1560 011212 Kweken van champignons en andere paddestoelen

Nadere informatie

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Structuur Centraal Bureau voor de Statistiek augustus 2015 Voorwoord: Er zijn nu drie jaarversies: SBI 2008-versie 2012, SBI 2008-versie 2013 en SBI 2008-versie

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 008 1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken: 155 105 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Bedrijfsindeling 2009 (CBI2009) Nationaal Zakelijk Bestand. Inclusief wijzigingen 2014. Prinses Beatrixlaan 23. 2595 AK s-gravenhage.

Bedrijfsindeling 2009 (CBI2009) Nationaal Zakelijk Bestand. Inclusief wijzigingen 2014. Prinses Beatrixlaan 23. 2595 AK s-gravenhage. Bedrijfsindeling 2009 (CBI2009) Inclusief wijzigingen 2014 Nationaal Zakelijk Bestand Prinses Beatrixlaan 23 2595 AK s-gravenhage Postbus 24024 2490 AA s Gravenhage T + 31 (0)88 23 63 747 www.cendris.nl

Nadere informatie

Branche op maat december 2017

Branche op maat december 2017 Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie Branche op maat december 2017 NRK in 2017 SBI-verdeling Omzetniveau Omzetontwikkeling Waarom maatwerk Waarom brancheorganisaties voor CBS kiezen Aa Geen

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan

Nadere informatie

Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan Boerhaave-Sylvius van de gemeente Leiden Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Bijlage 2A: TOELAATBAARHEID VAN BEDRIJVEN

Bijlage 2A: TOELAATBAARHEID VAN BEDRIJVEN Bijlage 2A: TOELAATBAARHEID VAN BEDRIJVEN Het bedrijventerrein tussen de Ringvaart en de A 200 ligt op behoorlijke afstand van aaneengesloten woonbebouwing, zodat bedrijven tot en met de categorie 3 zouden

Nadere informatie

SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID. nummer GEUR STOF

SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID. nummer GEUR STOF SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 016 1 -

Nadere informatie

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten Staat van bedrijfsactiviteiten toegespitst op de lokale situatie De locatie Graafstaete is bedoeld voor de vestiging van bedrijven uit de lichtere categorieën

Nadere informatie

Bijlage bij de voorschriften:

Bijlage bij de voorschriften: Bijlage bij de voorschriften: 105 106 Bijlage 1. bij de voorschriften: overzicht beschermde monumenten Archeologische terreinen: terrein van zeer hoge archeologische waarden aan de Palenbergerweg, tevens

Nadere informatie

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI -

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Werkgelegenheid HTSM in Twente Jaarbericht 214 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Ontwikkeling HTSM-sector 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

Maatwerk voor brancheverenigingen

Maatwerk voor brancheverenigingen Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen NRK Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie CBS Den Haag Henri Faasdreef 32 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +3 70 337 38 00 www.cbs.nl

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN VOOR Aantal uren blootstelling

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN VOOR Aantal uren blootstelling uren verloren 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERVAND MET DEZE ACTIVITEITEN 24.732.794,25 456 2 691 12.101 18,44 0,49 3,19 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 11.352.168,13 198 1 356

Nadere informatie

3.701.264 78 0 122,5 2.195 21,07 0,59 3,08 2.377.587 88 0 103 2.208 37,01 0,93 4,18

3.701.264 78 0 122,5 2.195 21,07 0,59 3,08 2.377.587 88 0 103 2.208 37,01 0,93 4,18 uren 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN 32.471.577 386 0 568,5 11.088 11,89 0,34 1,65 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 13.181.244 109 0 120 2.660 8,27

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Voorwoord Er zijn nu vier jaarversies: SBI 2008-versie 2012, SBI 2008-versie 2013, SBI 2008-versie 2014 en SBI2008-versie 2016. De wijziging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleefse Waard-Koningspley Noord

Bestemmingsplan Kleefse Waard-Koningspley Noord Bestemmingsplan Kleefse Waard-Koningspley Noord Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Kleefse Waard-Koningspley N oord" (ontwerp) Bijlagen bij de voorschriften Bijlage 1: Bedrijvenlijst behorende bij de voorschriften

Nadere informatie

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS. nummer GEUR

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS. nummer GEUR SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Distverling t.b.v. de landbouw: 014 016 1 - algeme (o.a. loonbedrijv): b.o. > 500 m² 30 10 50

Nadere informatie

Economie. Faillissementen

Economie. Faillissementen Economie Faillissementen De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

ANALYSE HIS-BESTANDEN NOA-GEBIED. In opdracht van de SER Noord-Nederland. 2 april P. Boomsma Kamer van Koophandel

ANALYSE HIS-BESTANDEN NOA-GEBIED. In opdracht van de SER Noord-Nederland. 2 april P. Boomsma Kamer van Koophandel In opdracht van de SER Noord-Nederland 2 april 2009 P. Boomsma Kamer van Koophandel 1 1. INLEIDING Noord-Nederland heeft besloten de blik de komende jaren in het bijzonder te richten op Noordoost Europa.

Nadere informatie

Afbakening pieken. Bureau Louter Rotterdamseweg 183c 2629 HDDelft Telefoon:

Afbakening pieken. Bureau Louter Rotterdamseweg 183c 2629 HDDelft Telefoon: In deze bijlage is aangegeven uit welke sbi-codes de diverse pieken zijn opgebouwd. Deze afbakening is door Bureau Louter in overleg met het Ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Bureau Louter

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten nummer CATEGORIE Staat van Bedrijfsactiviteiten SBI-2008 OMSCHRIJVING 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*)

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*) 01 5 FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 015 uren TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN.06.1,90 87 65 11.19 11, 0,,9 01.1 Teelt van

Nadere informatie

Documentatierapport Statistiek Financiën van Kleine Ondernemingen voorlopige cijfers (SFKOvlp) 2006V1

Documentatierapport Statistiek Financiën van Kleine Ondernemingen voorlopige cijfers (SFKOvlp) 2006V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Statistiek Financiën van Kleine Ondernemingen voorlopige cijfers (SFKOvlp) 2006V1 VIDIV-nummer: 2008-109-MCB Datum:

Nadere informatie

SBI-code/Bedrijfs(sub)groep of activiteit categorie maatgevende milieuaspecten 1)

SBI-code/Bedrijfs(sub)groep of activiteit categorie maatgevende milieuaspecten 1) 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 01.1 Akker- en tuinbouw 01.12 Tuinbouw - champignonkwekerijen (algemeen) 2 G/Gr/R C - champignonkwekerijen met mestfermentatie 3 Gr C - bloembollendroog-

Nadere informatie

NACEBELCODELIJST 2008

NACEBELCODELIJST 2008 code omschrijving A SECTIE A -- LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ AA SECTIE A -- LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01.1 Teelt

Nadere informatie

SCHAKELSCHEMA SBI 1993 SBI 2008 per 12-08-2008

SCHAKELSCHEMA SBI 1993 SBI 2008 per 12-08-2008 Centraal Bureau voor de Statistiek augustus 2008 Divisie Macro Economische Statistieken (MSP) Sector Ontwikkeling en Ondersteuning (MOO) SCHAKELSCHEMA SBI 1993 SBI 2008 per 12-08-2008 In dit schakelschema

Nadere informatie

LIJST 2 SBI VOLGNR OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID C Z GEVAAR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT

LIJST 2 SBI VOLGNR OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID C Z GEVAAR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT LIJST 2 SBI VOLGNR OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID C Z GEVAAR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 30 10 50 10 2 1 50 3 0141.1

Nadere informatie