OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS"

Transcriptie

1 STUDIEWIJZER OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS Algemene informatie Deel A

2 Adressen Inhoud ROC Rivor Postbus AJ Tiel tel algemeen: informatienummer: (lokaal tarief) website: TIEL Bachstraat KZ Tiel Stationsstraat (bestuursgebouw) 4001 CE Tiel Voor de Kijkuit HG Tiel Stephensonstraat JA Tiel Franklinstraat JK Tiel Beursplein Rivierenland Tiel Nieuwe Tielseweg 112a 4001 JZ Tiel GELDERMALSEN Oudenhof NW Geldermalsen Poppenbouwing 3b (Opleidingscentrum Bouw Rivierengebied) 4191 NZ Geldermalsen CULEMBORG Vliegerweg JL Culemborg 1.1 Algemene informatie 4 College van Bestuur 4 Het onderwijs bij ROC Rivor 4 Kernwaarden 4 Hoofdspelregels Definitieve inschrijving opleidingen Informatie op Korte omschrijving competentiegericht leren Documenten rechten en plichten Onderwijsovereenkomst Beroepspraktijkvorming Studiepunten Ondersteunende diensten Open Leer Centrum (OLC) Elektronische leeromgeving It s Learning Aanwezigheid & Verlof Deelnemerspas Extra begeleiding Tussentijds stoppen met de opleiding Wet Studiefinanciering Prestatiebeurs Kwaliteit van onderwijs De Deelnemersraad Regeling NS (reductie reiskosten) Regeling Klacht en Bezwaar Lesgeld en vrijwillige deelnemersbijdrage Verzekeringen Kinderbijslag Leerplicht en leerplichtambtenaar Calamiteiten Lesvrije dagen Index van gebruikte termen 15 Adressen 16 DRUTEN Van Heemstraweg 53 a (D n Bogerd) 6651 KH Druten ZALTBOMMEL Nieuwstraat 2a (de Poorterij) 5301 EW Zaltbommel

3 Welkom bij ROC Rivor! Welkom! Wij heten al onze deelnemers van harte welkom bij ons ROC. Vanzelfsprekend vinden wij het fijn dat je voor ROC Rivor hebt gekozen en even vanzelfsprekend vinden wij het dat we er alles aan gaan doen om van je studie hier een succes te maken. Wij vinden wel dat we daarin allebei een eigen verantwoordelijkheid hebben waarbij het belangrijkste is dat we onze afspraken nakomen. Het is niet meer nieuw, maar wel goed om te vermelden dat wij competentiegericht onderwijs aanbieden waarbij we de principes van de balansschool hanteren. Dat wil zeggen dat we een goede balans zoeken tussen jouw vraag en ons aanbod, tussen zelfstandig en begeleid werken en tussen de verschillende werkvormen. Iedere deelnemer heeft een studieloopbaanbegeleider bij wie je met vragen terecht kunt maar die jou ook adviseert en stimuleert. Met bedrijven en instellingen werken we nauw samen. Dat is logisch, want de beroepspraktijk vormt een belangrijk onderdeel van je studie. Mocht je even twijfelen aan je studiekeuze of zijn er andere redenen die voor studievertraging kunnen zorgen, dan kan je contact opnemen met ons studieloopbaancentrum Advies & Zo. Onze deelnemersraad is actief en zorgt voor de zaken die voor jou als deelnemer naast je studie ook belangrijk zijn. Wij willen een gezonde school zijn en brengen dat ook in de praktijk. Wij vinden sport belangrijk en geven op veel terreinen voorlichting. In deze gids vind je alles wat je als deelnemer bij ROC Rivor moet weten. Wij wensen je tenslotte een even succesvolle als leuke studietijd toe. Mevr. E.J. Brendel Voorzitter College van Bestuur 3

4 Algemene informatie ROC Rivor verzorgt beroepsopleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Iedereen die bij ons een opleiding volgt, noemen wij een deelnemer. In totaal biedt ROC Rivor jaarlijks ongeveer 3000 deelnemers een opleiding in voltijd of deeltijd. Dat doen ze bij één van de volgende domeinen: - Economie, Dienstverlening & ICT - Zorg, Welzijn & Uiterlijke Verzorging - Techniek - Educatie & Integratie Bij ROC Rivor werken zo n 300 medewerkers. Dat zijn docenten en ondersteunende medewerkers. KERNWAARDEN: 1. Wij houden ons aan afspraken en spelregels. 2. Wij hebben hier respect voor elkaar. 3. Wij tolereren geen enkele vorm van geweld. HOOFDSPELREGELS: 1. Eten en drinken doen we uitsluitend buiten de leslokalen. 2. Tijdens de lessen staan mobieltjes in principe uit. 3. Deelnemers zijn alleen onder begeleiding welkom in de leslokalen. De uitgebreidere gedragsregels vind je in de gedragscode. COLLEGE VAN BESTUUR Het College van Bestuur is gevestigd aan de Stationsstraat in Tiel. Het postadres is: Postbus 365, 4000 AJ Tiel HET ONDERWIJS BIJ ROC RIVOR Bij ROC Rivor kun je terecht voor heel veel verschillende opleidingen. Hierbij probeert ROC Rivor zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en mogelijkheden van onze deelnemers. Het opdoen van nieuwe kennis en het aanleren van vaardigheden, zoals samenwerken, is in balans. Wij noemen onszelf dan ook een Balansschool. Wij vinden het niet alleen belangrijk dat je een goede beroepskracht wordt, maar ook dat je als burger in onze maatschappij de weg makkelijk kunt vinden. Wij besteden aandacht aan sport, cultuur en duurzaamheid. ROC Rivor spreekt jou als deelnemer aan op je eigen verantwoordelijkheid. Om alles goed te laten verlopen hebben we kernwaarden en spelregels vastgesteld die voor iedereen gelden. 4

5 1.2 DEFINITIEVE INSCHRIJVING OPLEIDINGEN Je bent definitief ingeschreven in één van onze opleidingen, wanneer je onderstaande documenten hebt ingeleverd: BOL BOL-opleiding Vooropleidingbewijs (diploma inclusief cijferlijst) Onderwijsovereenkomst (getekend door deelnemer en/of ouders, verzorgers) Kopie identiteitsbewijs Vanaf 18 jaar een Onderwijskaart (die ontvang je van de IB-Groep) BBL BBL-opleiding Vooropleidingbewijs (diploma inclusief cijferlijst) Onderwijsovereenkomst (getekend door deelnemer en/of ouders, verzorgers) Kopie identiteitsbewijs Beroepspraktijkvormingovereenkomst (getekend door deelnemer en/of ouders, verzorgers, praktijkorganisatie en het Kenniscentrum) 1.4 KORTE OMSCHRIJVING COMPETENTIEGERICHT LEREN Ons onderwijs is net als de maatschappij voortdurend in beweging. Ook wij ontwikkelen nieuw onderwijs dat aansluit op jullie leefwereld en de eisen die het beroep stelt. Die eisen worden beschreven in zogenaamde kwalificatiedossiers. Wij vertalen die dossiers in programma s waar theorie en praktijk, dus kennis en vaardigheden, voldoende aan bod komen. CGL op het ROC Bij Competentiegericht Leren (CGL) zijn de lessen zoveel mogelijk gekoppeld aan echte beroepssituaties. Zo leer je veel in praktijkruimtes waar de echte praktijk zo goed mogelijk wordt nagebootst. Je werkt zowel zelfstandig als in groepsverband aan projecten en opdrachten, soms voor echte bedrijven en/of instellingen. Je prestaties houd je bij in een portfolio. Dat je hierbij goed begeleid wordt, is vanzelfsprekend. 1.3 INFORMATIE OP Website Op de website van ROC Rivor kun je terecht voor heel veel informatie over onze school. Zo lees je daar alles over onze opleidingen en cursussen. Maar ook voor vacatures, het laatste nieuws, lesroosters, belangrijke documenten en een overzicht van open dagen en informatieavonden kun je op onze website terecht. In de toekomst wordt de website verder uitgebreid met extra informatie en functionaliteiten. Nieuwsgierig geworden? Surf dan eens naar: account deelnemers Iedere deelnemer die ingeschreven is, heeft een ROC account. Dit is als volgt opgebouwd: voornaamtussenvoegsels- nl. Je wachtwoord is het onderwijsnummer (zoals op de deelnemerpas gedrukt staat). Je benadert je account via 5

6 1.5 DOCUMENTEN RECHTEN EN PLICHTEN ROC Rivor kent een aantal documenten waarin rechten en plichten van de school en de deelnemers aan opleidingen van ROC Rivor beschreven worden. Dit zijn: de onderwijsovereenkomst; de beroepspraktijkvormingovereenkomst; het deelnemerstatuut; het privacyreglement; de gedragscode- internet- en gebruik; het reglement van de medezeggenschapsraad; de klachtenregeling (seksuele) intimidatie, discriminatie, extreme pesterij, agressie en (bedreiging met) geweld. Deze documenten zijn te vinden op en/of de digitale leeromgeving It s learning. 1.6 ONDERWIJSOVEREENKOMST 1.7 BEROEPSPRAKTIJKVORMING Het gedeelte van de opleiding bij een bedrijf of instelling noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV). Beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. De deelnemer, het bedrijf en ROC Rivor maken afspraken over de duur van en de begeleiding tijdens de BPV en over de competenties die in de praktijk geleerd moeten worden. Deze afspraken liggen vast in de beroepspraktijkvormingovereenkomst (BPVO). Meer informatie over de BPV vind je in het opleidingsspecifieke gedeelte (B) behorende bij deze studiewijzer. Gedeelte B is apart aan je uitgereikt. 1.8 STUDIEPUNTEN Per studiejaar wordt je aanwezigheid gewaardeerd met studiepunten, dit kan per opleidingsdomein verschillen. Iedere deelnemer tekent een onderwijsovereenkomst. Een onderwijsovereenkomst is een contract dat de opleiding en de deelnemer samen met elkaar sluiten. In dit contract zijn de rechten en de plichten van de deelnemer geregeld. De onderwijsovereenkomst is geldig voor de duur van de opleiding. Veranderingen in je leerroute, bijvoorbeeld als je eerder wilt en kunt afstuderen of een andere opleiding wilt volgen, zijn in goed overleg mogelijk. De gesloten onderwijsovereenkomst moet dan wel gewijzigd worden. Je ontvangt de onderwijsovereenkomst per post zo spoedig mogelijk na het intakegesprek doch uiterlijk bij het begin van het schooljaar. Afspraken over de beroepspraktijkvorming worden geregeld in een aparte praktijkovereenkomst tussen de opleiding, de deelnemer, de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt en het kenniscentrum. Bij de start van het schooljaar moet de overeenkomst ondertekend zijn ingeleverd. 6

7 1.9 ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Receptie Voor het invullen van formulieren kun je terecht bij de receptie. Ook adreswijzigingen en wijzigingen van telefoonnummer geef je er door. Verder ben je bij de receptie aan het goede adres voor allerlei zaken die betrekking hebben op je studie: informatie over opleidingen en cursussen, bij ROC Rivor of elders; brochures over studiefinanciering, tegemoetkoming studiekosten, lesgeld en cursusgeld en voor hulp bij het invullen van formulieren; informatie over alles wat te maken heeft met de deelnemerspas; kluisjes. Lift Een aantal locaties heeft een lift. Deze mag alleen door gehandicapte deelnemers gebruikt worden. Je kunt een liftsleutel aanvragen bij de receptie. Stallen van auto s, motoren, brommers en fietsen Parkeren doen we uiteraard alleen op de daarvoor aangewezen plekken. Invalidenplaatsen zijn ook alleen voor hen bestemd. De conciërges zien toe op goed gebruik. Bij bijzondere gelegenheden geven parkeerwachten aanwijzingen. Indien nodig zijn er afsluitbare parkeermogelijkheden voor fietsen, scooters, etc. Informatie hierover bij de conciërges. Conciërges Onze conciërges zien toe op de gang van zaken binnen onze gebouwen. Zij zijn goed op de hoogte van regels en afspraken. Vanzelfsprekend volg je hun aanwijzingen op. Daarnaast kan het voor het milieu schadelijk afval in een aparte container bij de conciërges worden gedeponeerd. Kluisje ROC Rivor is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers zoals jassen, helmen, tassen, boeken, mobiele telefoons, enzovoorts. Laat je spullen dus niet onbeheerd achter, maar huur een kluisje. Dat kan bij de receptie. Je vult een formulier in en daarna ontvang je een sleutel. De sleutel van de kluis ontvang je tegen betaling van een borgsom van 40,00. Het is niet toegestaan kopieën van de sleutel te maken of aan anderen uit te lenen. Alleen de huurder mag gebruik maken van het kluisje. In een kluisje mogen uiteraard geen gevaarlijke materialen of objecten bewaard worden. Uit veiligheidsoverweging kunnen de kluisjes in opdracht van de schoolleiding gecontroleerd worden. Beveiligingsdienst Wij hebben een bedrijfsbeveiligingsdienst. Deelnemers van de opleiding Beveiliging maken hier deel van uit. De voornaamste taken van deze dienst zijn: het zichtbaar aanwezig zijn op de werkterreinen van ROC Rivor; het uitvoeren van toegang- en uitgangscontroles; overzicht houden bij centrale post / aula; surveilleren in leslokalen, kantoren, parkeerterrein; fietsenstalling en gebouwen; signaleren en rapporteren van afwijkende zaken of situaties; aanspreken van personen die regels of voorschriften overtreden; zichtbaar aanwezig zijn op door ROC Rivor georganiseerde evenementen buiten het schoolterrein. De beveiligers werken samen met de mensen van de receptie en de conci rges. Het kantoor van de bedrijfsbeveiliging is te vinden op de locatie Bachstraat in de hal, tegenover de receptie. Voor vragen kun je terecht bij Peter van Dijken of Monique Mulders (via de receptie). 7

8 1.10 OPEN LEER CENTRUM (OLC) Op een aantal locaties van ROC Rivor vind je een Open Leercentrum (OLC). Dat is een studieruimte waar je zelfstandig kunt werken aan opdrachten. Je kunt er rustig studeren,informatie verzamelen met behulp van boeken, tijdschriften, videobanden, dvd s, cd-rom s, internet en . Voor het verwerken van informatie kun je gebruik maken van de computers die er staan. In het OLC is altijd hulp aanwezig. Als nieuwe deelnemer krijg je aan het begin van het schooljaar een korte instructie over het gebruik van het OLC. Het OLC is uitsluitend bestemd voor studie. Privézaken regel je thuis. Voor toegang tot het OLC heb je je deelnemerspas nodig ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING IT S LEARNING Modern onderwijs vraagt een digitale leeromgeving. Bij ROC Rivor heet deze omgeving It s Learning. It s learning is hét communicatiemiddel voor deelnemers. Binnen It s Learning worden toetsen, opdrachten en theorie in verschillende werkvormen aangeboden. Je docent heeft hierbij een begeleidende rol. Bij de kennisoverdracht is internet nu een van de belangrijkste informatiebronnen geworden. Je kunt eigenlijk op ieder moment en op iedere plek gebruik maken van It s Learning. Voor deelname aan deze digitale leeromgeving moet je beschikken over een computer met een internetaansluiting en moet je ingeschreven zijn als deelnemer. It s Learning dient ook als archief. Alle gegevens die betrekking hebben op je toetsing/examinering kunnen worden vastgelegd en gepresenteerd in een portfolio. Dit portfolio kan al dan niet digitaal worden gebruikt bij een sollicitatie of aanbeveling. LAPTOPS Wij bieden onze deelnemers de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden een laptop te kopen. Meer informatie vind je in de opleidingspecifieke studiewijzer (deel B) AANWEZIGHEID & VERLOF Aanwezigheid Net als je toekomstige werkgever vinden wij het vanzelfsprekend dat je ons meldt als je niet naar school kunt komen. Uiteraard willen wij ook graag weten waarom je niet kunt komen. Je meldt je (telefonisch) af bij de receptie vóór 9.00 uur via telnr Ook als je eerder naar huis gaat, meld je je altijd af. Ongeoorloofd verzuim kan de school niet tolereren. Indien nodig of gewenst wordt er contact opgenomen met je ouders/verzorgers. Bij ongeoorloofde afwezigheid krijg(en) jij of je ouders/verzorgers een brief. Wanneer je nog leerplichtig bent, nemen we altijd contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je woont. Na eventuele herhaling volgen strenge maatregelen, waarbij verwijdering van de opleiding tot de mogelijkheden behoort. Tot 23 jaar val je onder de kwalificatieplicht. Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven aan het RMC (regionaal meld- en coördinatiepunt schoolverzuim). Langer ongeoorloofd verzuim zal worden gemeld bij DUO, dat kan als gevolg hebben dat je studiefinanciering wordt ingetrokken. Verlof Als je, anders dan door ziekte, niet naar school kan komen moet je hiervoor van te voren toestemming vragen. Hiervoor meld je je bij de balie op de locatie waar je onderwijs volgt. Daar word je verder geholpen. 8

9 1.13 DEELNEMERSPAS Deelnemerspas Op de locatie Bachstraat heb je een deelnemerspas nodig. Op de pas staat o.a. een pasfoto en een deelnemernummer. Bij aanmelding wordt de pas gemaakt en bij definitieve inschrijving uitgereikt. Een van de functies van je deelnemerspas is de registratie van je aanwezigheid op school. Bij binnenkomst in het domein log je in met je pas bij één van de wandloggers en je aanwezigheid wordt dan direct geregistreerd. Domeinen Er zijn 5 domeinen op de Bachstraat. Een domein is een benaming voor een ruimte waar het grootste deel van de lessen van een team plaatsvindt. Zorg, Welzijn & Uiterlijke Verzorging = Z&W Economie & Dienstverlening = A&E Techniek = TEC Open Leercentrum = OLC Educatie & Integratie = E&I Behalve de domeinen heb je ook het OLC waar je moet inloggen.ga je naar een ander domein, dan log je daar opnieuw in. Bij het verlaten van het schoolterrein log je ALTIJD uit. Deelnemers die niet uitloggen krijgen slechts 1 minuut aanwezigheid geregistreerd voor die dag. Mentoren/ studieloopbaan-begeleiders hebben via het systeem inzicht in je aanwezigheid per dag/ per week enz. De aanwezigheid wordt geregistreerd in klokuren. Verlies deelnemerspas Als je de pas kwijt bent, meld je dit zo spoedig mogelijk bij de receptie en kun je met het betreffende formulier een nieuwe pas aanvragen. De hiervoor geldende regels kun je vinden op Internet. Deelnemerspas In het kader van veiligheid is het van belang dat je inlogt, zodat wij weten wie in de panden aanwezig is. Storing pas Het kan voorkomen dat je pas om een of andere reden niet goed werkt. Meld dit dan bij de receptie. Zij kunnen beoordelen of je een tijdelijke pas krijgt uitgereikt die je maximaal 3 dagen kunt gebruiken. Na deze periode krijg je een nieuwe deelnemerspas. Storing wandlogger Bij storing van een wandlogger meld je dit bij de receptie en log je in bij een andere logger. 9

10 v 1.14 EXTRA BEGELEIDING Sommige deelnemers hebben tijdelijk behoefte aan extra aandacht of ondersteuning. In dat geval kan, liefst in overleg met je studieloopbaanbegeleider of trajectbegeleider, contact worden opgenomen met het studieloopbaancentrum Advies & Zo. Daar werken o.a. studieloopbaanadviseurs, maatschappelijk werkers, de zorgcošrdinator en cošrdinator studie en handicap. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Advies & Zo. Ons kantoor is te vinden op de locatie Bachstraat en is telefonisch te bereiken onder nummer of Per mail: Binnenlopen kan ook: van maandag tot en met donderdag tussen en uur ben je welkom voor vragen of het maken van een afspraak! Annie van Amstel, secretaresse Ineke Quist, studieloopbaanadviseur Inge Goris: Hoofd van de afdeling en zorgcošrdinator Zit je ergens mee, heeft dat consequenties voor je studieresultaten en heb je ondersteuning nodig? Geef dit aan bij je studieloopbaanbegeleider, de trajectbegeleider van het team of zoek contact met de studieloopbaanadviseurs. Waar kun je aan denken? bij faalangst kun je een faalangstreductietraining volgen; heb je problemen met bijvoorbeeld nee zeggen dan is er een sociale vaardigheidstraining; heb je persoonlijke problemen, dan kun je in gesprek gaan met de schoolmaatschappelijk werker; in het Zorg- en Advies Team (ZAT) kan bij externe deskundigen advies en hulp worden ingeroepen als je problemen wat groter zijn. (Her)oriëntatie en/of voortijdige beëindiging van het opleidingstraject Het kan zijn dat je nog niet precies weet wat je wilt gaan studeren. Ook komt het voor dat de gekozen opleiding niet voldoet aan je verwachtingen en dat je overweegt over te willen stappen naar iets anders. In al die gevallen bestaat er de mogelijkheid om via je studieloopbaanbegeleider een afspraak te maken met de studieloopbaanadviseur. Er vindt dan een gesprek plaats waarin afspraken worden gemaakt over het vervolgtraject. We kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om een capaciteitentest, een beroepeninteressevragenlijst en/of een persoonlijkheidsonderzoek af te nemen. Op basis daarvan kijken we samen met jou wat er verder moet gebeuren. Je kunt hiervoor contact opnemen met de studieloopbaanadviseurs van ROC Rivor. Dit kan via je studieloopbaanbegeleider of trajectbegeleider. Studeren met een handicap Ook met een handicap kun je bij ROC Rivor studeren.als je dit op het inschrijfformulier aangeeft en tijdens de intake aan de orde stelt kunnen wij ervoor zorgen dat de LGF (Leerling Gebonden Financiering) en de daarbij horende ondersteuning wordt geregeld. Als zich tijdens je studie problemen voordoen die wijzen in de richting van een handicap of beperking, dan kun je dit melden bij je studieloopbaanbegeleider. Zij brengen je dan in contact met de coördinator LGF (leerling gebonden financiering) Math Somers. Het team vertrouwenspersonen Heb je op school last van pesten, geweld, intimidatie of seksueel misbruik, dan kan het team vertrouwenspersonen je wellicht helpen. Ze luisteren naar je verhaal en bekijken samen met jou hoe het verder moet. Het team bestaat uit 3 personen die te bereiken zijn via nl) of telefonisch. De vertrouwenspersonen zijn: Inge Goris: Math Somers: Margreet Swen: ROC Rivor werkt met een privacyreglement waarin de privacy van jou en anderen goed wordt gewaarborgd. 10

11 1.15 TUSSENTIJDS STOPPEN MET DE OPLEIDING v Wanneer je eerder stopt dan de aangegeven einddatum van je opleiding heet dat tussentijds stoppen. Je wordt pas uitgeschreven als er een exitgesprek is gevoerd op het studieloopbaancentrum, Advies&Zo. Uitschrijving vindt plaats door middel van een formulier dat altijd ondertekend moet zijn door de opleidingsdirecteur of een door de opleidingsdirecteur aangewezen verantwoordelijke.. Een deelnemer die 18 jaar of ouder is en ingeschreven staat bij DUO in Groningen moet naast zijn uitschrijving op school ook een formulier invullen om zijn/haar studiefinanciering stop te zetten. Dit formulier kan op school opgevraagd worden of via de website. Ook moet bij uitschrijving op school een bewijs van uitschrijving (BUS) ingevuld worden door zowel de deelnemer als het ROC (alleen tussen en 01-10). Na invulling van dit formulier zijn alle administratieve handelingen afgehandeld en is de uitschrijving compleet. Indien je tussentijds in een schooljaar je opleiding succesvol afrondt kun je restitutie aanvragen van eerder betaalde lesgelden bij DUO (voorheen IB-groep) Voor cursusgelden (BBL) neem je contact op met de afdeling Financi n van ROC Rivor PRESTATIEBEURS Volgt een deelnemer een BOL-opleiding op niveau 3 of 4 en ontvangt hij/zij voor het eerst studiefinanciering (op of na 1 augustus 2005) dan krijgt deze deelnemer te maken met de prestatiebeurs. Als je binnen tien jaar het diploma haalt, wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Lukt dat niet dan moet je de prestatiebeurs terugbetalen. Uitzondering hierop zijn deelnemers die voor het eerst studiefinanciering ontvangen én in het eerste jaar van de opleiding zitten. Deze 1.16 WET STUDIEFINANCIERING Deelnemers van niveau 1 en 2 die volledig dagonderwijs volgen (BOL-opleiding) komen in aanmerking voor een studiebeurs. Dit is een bijdrage van de overheid in de studiekosten. Deze bijdrage hoeft niet terugbetaald te worden. Het recht op Kinderbijslag komt met het toekennen van een studiebeurs te vervallen. De studiebeurs dien je 3 maanden voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar aan te vragen. Aanvraagformulieren zijn o.a. verkrijgbaar bij de receptie van de school, bibliotheken, postkantoren en via de website De studiebeurs gaat niet eerder in dan op de 1e dag van het kwartaal volgend op de dag dat je 18 bent geworden. Tot die tijd ontvangen je ouders kinderbijslag. De studiebeurs wordt rechtstreeks aan jou overgemaakt. Bij aanvraag moet je dan ook in het bezit zijn van een bankrekeningnummer. In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor een aanvullende beurs die ook niet terugbetaald hoeft te worden. Naast een beurs kun je, indien gewenst, een aanvullende lening aanvragen. Deze lening moet altijd worden terugbetaald. De terugbetaling begint 2 jaar na be indiging van je studie. Voor niveau 3 en 4 geldt te allen tijde, dat bij het niet gediplomeerd verlaten van de opleiding de studiefinanciering wordt omgezet in een lening. Behaal je binnen 10 jaar alsnog je diploma op niveau 3 of 4 wordt de lening alsnog omgezet in een gift. deelnemers hoeven geen beurs terug te betalen als zij voor 1 februari van dat schooljaar stoppen met hun opleiding (of van niveau 3/4 naar niveau 2) veranderen. Meer informatie over de prestatiebeurs in het beroepsonderwijs vind je op de website van de Informatie Beheer Groep (www.ib-groep.nl) en op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www. minocw.nl) KWALITEIT VAN ONDERWIJS De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland en dus ook bij ROC Rivor. De Inspectie houdt toezicht door regelmatig kwaliteitsonderzoek te doen naar de inhoud van het onderwijs en de examens. Deelnemers worden bij dit onderzoek betrokken. Alle onderzoeken leiden tot een openbaar rapport over de kwaliteit van de school. 11

12 1.19 DE DEELNEMERSRAAD Wat is een deelnemersraad precies? De deelnemersraad is een groep enthousiaste deelnemers die opkomt voor de belangen van de deelnemers, en het leuk vinden om activiteiten te organiseren. Zij vertegenwoordigen onze deelnemers en zijn gesprekspartner voor het College van Bestuur. Het zou fijn zijn als deze groep bestaat uit deelnemers van verschillende opleidingen, verschillende niveaus, etc. Deelname aan de Raad wordt gehonoreerd met studiepunten. Meer informatie vind je op de website van de deelnemersraad: avanaf 1 januari 2011 heeft de deelnemersraad instemmingsen adviesrecht over zaken die het onderwijs en de school aangaan. Voorwaar geen onbelangrijke functie! Wil je opkomen voor de belangen van jou en je medestudenten geef je dan op via de website REGELING KLACHT EN BEZWAAR De regeling Klacht en Bezwaar kun je vinden op It s Learning. Als je bent ingelogd zie je links in het menu een button met de naam van deze regeling waarop je kunt klikken. Ook is deze regeling terug te vinden op de site van de leerlingenraad REGELING NS (REDUCTIE REISKOSTEN) Alle deelnemers kunnen een NS-jaarkaart met korting kopen. Een folder hiervan is bij de receptie verkrijgbaar. De NSjaarkaart kan vanaf 2009 alleen aangevraagd worden bij de NS. De NS heeft besloten deze dienst niet meer aan te bieden via de onderwijsinstellingen. 12

13 1.22 VERZEKERINGEN Ten behoeve van de deelnemers zijn de volgende verzekeringen afgesloten. Collectieve ongevallenverzekering De verzekering is uitsluitend van kracht voor ongevallen die de deelnemer overkomen tijdens schoolactiviteiten, alsmede tijdens/langs de normale weg en rechtstreeks gaan en komen van de plaats waar deze schoolactiviteiten worden verricht. Dekking: Overlijden 5.000,-- Blijvende invaliditeit ,-- Geneeskundige kosten 2.500,-- Tandenbeschadiging 2.500,-- Stage Aansprakelijkheidsverzekering incl. ongevallen tijdens stage De deelnemer is verzekerd voor schade door hem toegebracht tijdens de stage, A Schade aan zaken, anders dan motorvoertuigen of (lucht) vaartuigen, tot een maximum van ,-- die toebehoren aan resp. onder beheer zijn van het praktijkadres, waar de deelnemer werkzaam is, mits toegebracht door de deelnemer en voor zover deze schade verband houdt met zijn praktijkwerkzaamheden. B De aansprakelijkheid van de deelnemer voor schade die door hem is toegebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het praktijkadres. C Voorzover niet vallend onder B door hen toegebracht vanaf het moment dat zij voor het verrichten van de werkzaamheden op het praktijkadres zijn gearriveerd tot het ogenblik dat zij na het be indigen van hun dagtaak dit adres hebben verlaten. Aan deze verklaring kan geen recht worden ontleend indien de schade is gedekt door een andere verzekering of onder een andere verzekering gedekt zou zijn als deze verzekering niet bestond. Belangrijk: Onder deze verzekering is het risico van het rijden met een motorvoertuig te allen tijde uitgesloten. In de algemene voorwaarden van de beroepspraktijkovereenkomst is dit uitdrukkelijk uitgesloten LESGELD EN VRIJWILLIGE DEELNEMERSBIJDRAGE Lesgeld en cursusgeld Deelnemers die vanaf 1 augustus jaar of ouder zijn en een voltijd BOL-opleiding volgen, moeten lesgeld betalen. Dit is voor het schooljaar vastgesteld op 1031,. Dit lesgeld wordt door het Ministerie van Onderwijs geïncasseerd en mag in termijnen worden betaald. Als je een BBL-opleiding gaat volgen en op jaar of ouder bent, moet je cursusgeld betalen. De overheid stelt het bedrag jaarlijks opnieuw vast. Hiervoor ontvang je een factuur van ROC Rivor. Het cursusgeld en (een deel van) de overige kosten worden door sommige werkgevers vergoed. In dat geval dien je aan het begin van het schooljaar een verklaring betaling door derden in te vullen, de rekening gaat dan direct naar de werkgever. (verklaring te downloaden via de website of via het inschrijfformulier) Je blijft zelf wel verantwoordelijk voor de betaling. Voor het schooljaar is het cursusgeld: 213,- voor niveau 1 of 2 511,- voor niveau 3 of 4 Restitutie Indien je tussentijds -in een schooljaar- je (voltijd-)opleiding succesvol afrondt kun je restitutie aanvragen van eerder betaalde lesgelden. Dit doe je bij DUO (voorheen IBG). Voor restitutie BBL-opleidingen geldt dat je je kunt wenden tot de afdeling Financi n van ROC Rivor. Vrijwillige deelnemersbijdrage De deelnemersbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt besteed aan activiteiten die niet of niet voldoende worden gesubsidieerd door het ministerie van OC & W. Deze bijdrage wordt gebruikt voor extra investeringen in de ICT en OLC, Ongevallen- stage- en WA verzekering van de deelnemers en overige activiteiten, o.a. bijdragen voor projecten, culturele en sportieve activiteiten, kosten van gastsprekers, kosten van ouderavonden en diplomering festiviteiten. De bijdrage bedraagt: BOL-opleiding 45,00 BBL-opleiding 20,00 Wanneer de deelnemer of ouder de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk wil betalen mag dit er niet toe leiden dat de deelnemer wordt geweigerd, van school gestuurd of geen diploma zou krijgen. Overige kosten opleiding Bij een aantal opleidingen worden er bijkomende kosten berekend. Deze worden aan het begin van het schooljaar vermeld op de boekenlijst. Hierop staat aangegeven wat er via school moet worden aangeschaft. Dit kan o.a. betreffen: boeken en leermiddelen, kosten voor licenties, computerhulpmiddelen, kopieerkosten (i.p.v. boeken) readers, introductiekosten en andere kosten die specifiek voor een bepaald team gelden, zoals speciale kleding, middelen, excursies etc.; bij het team. Deze kosten worden door de debiteurenadministratie geïncasseerd, middels factuur. 13

14 v 1.24 KINDERBIJSLAG Deelnemers (BOL-opleiding) kunnen de formulieren voor de kinderbijslag inleveren bij de receptie. Na 2 dagen kun je deze ingevuld weer ophalen LEERPLICHT EN LEERPLICHTAMBTENAAR ROC Rivor werkt nauw samen met de leerplichtambtenaren van de diverse gemeentes en met het RMC. Bij ongeoorloofd verzuim wordt dit dan ook volgens de regelgeving gemeld bij de leerplichtambtenaar en/of het RMC. Constateer je een brand of ongeval, neem dan direct contact op met een docent, conciërge, beveiliger of een BHV er. Minimaal 1x per schooljaar zal er op een willekeurig tijdstip een ontruimingsoefening plaatsvinden.. Als je vragen en/of suggesties hebt op het gebied van veiligheid dan kun je dit melden bij Monique Mulders, locatie Bachstraat ) LESVRIJE DAGEN CALAMITEITEN Wat wordt van jou verwacht bij een calamiteit? Blijf kalm. Paniek veroorzaakt in het algemeen meer slachtoffers. Volg de instructies op van de bedrijfshulpverleners (BHV ers), beveiliging en andere schoolmedewerkers. Volg bij het verlaten van het gebouw de route die door de BHV ers, beveiliging of andere schoolmedewerkers is aangewezen. Ga met de klas en de leraar naar één van de verzamelplaatsen die aangegeven is op de vluchtroutetekeningen. Wanneer je eenmaal buiten bent, dan blijf je als klas bij elkaar bij je docent. Ga niet naar huis, maar laat je door de docent registreren. Herfstvakantie Midden / Zuid t/m Noord t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Paasvakantie t/m Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinksteren t/m Zomervakantie t/m Wat moet je weten? Bij een grote calamiteit gaat er een alarmsignaal;. Kijk regelmatig op de vluchtroutetekeningen die zich overal in het gebouw bevinden. Aandachtspunten: waar bevind ik me, waar zijn de nooduitgangen enz. Voor nooduitgangen mogen zich geen obstakels bevinden en deze moeten van binnen naar buiten te openen zijn. Van nooduitgangen mag je alleen gebruik maken bij calamiteiten. De hoofdingang moet met uitzondering van het laad- en losverkeer vrijgehouden worden voor brandweer, ambulance en overige hulpdiensten. 14

15 Index van gebruikte termen A aanmelding 9 aansprakelijkheidsverzekering 13 aanvullende beurs 11 aanvullende lening 11 aanwezigheid 8, 9 account 5 adreswijzigingen 7 afgevaardigde personeelsgeleding 12 B BBL-opleiding 5, 13 bedrijfsbeveiligingsdienst 7 beperking 10 beroepspraktijkvormingovereenkomst 5, 6 beroepsvaardigheden 4 beveiliging 7 bewijs van uitschrijving (BUS) 11 BOL-opleiding 5, 13 BPV 6 buitenschoolse activiteiten 13 C calamiteiten 14 capaciteitentest 10 centrale administratie 13 CGL 5 collectieve ongevallenverzekering 13 college van Bestuur 4 competentiegericht leren 5 competenties 5 computers 8 conciërge 7 cursusgeld 13 D deelnemer 4, 8 deelnemerpas 5, 9, 7 deelnemersraad 12 deelnemerstatuut 6 digitale leeromgeving 8 domein 4, 9 DUO 8,11,13 dyslexie 10 E Economie, Dienstverlening & ICT 4 Economie & Dienstverlening 9 Educatie & Integratie 4, 9 elektronische leeromgeving 8 excursies 13 exitgesprek 11 extra begeleiding 10 F faalangst 10 faalangstreductietraining 10 G gedragscode 6 geldzaken 7 H handicap 7, 10 (her)oriëntatie 10 I IB-Groep 5, 8, 11 identiteitsbewijs 5 inschrijving 5 Inspectie van het Onderwijs 11 intakegesprek 6 intimidatie 10 introductiekosten 13 invullen van formulieren 7 It s Learning 6, 8 K kenniscentrum 5, 6 kernwaarden 4 kinderbijslag 7, 11 klachtenregeling 6 kluisjes 7 kwalificatieplicht 8 L leerplichtambtenaar 8 leerplichtig 8 leerroute 6 lesgeld 7, 13 lesroosters 5 LGF (Leerling Gebonden Financiering) 10 lift 7 M medezeggenschapsraad 6 mediatheek 13 Microsoft software 13 Ministerie van Onderwijs 13 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 11 mutatieformulier 11 N niet-subsidiabele kosten 13 NS-jaarkaart 12 NS-kaart 7 O ondersteunende lessen 5 onderwijskaart 5 onderwijsnummer 5 onderwijsovereenkomst 5, 6 ongevallen 13 Open Leer Centrum (OLC) 8, 9 P parkeren 7 persoonlijke begeleiding 5 persoonlijke problemen 10 persoonlijkheidsonderzoek 10 pesten 10 praktijkovereenkomst 6 prestatiebeurs 11 privacyreglement 6, 10 R receptie 7 regeling NS 12 registratie 9 registratiesysteem 8 RMC 8 ROC account 5 S schoolmaatschappelijke werker 10 schoolterrein 9 schoolpas (deelnemerspas) 9 seksueel misbruik 10 spelregels 4 storing pas 9 studiebeurs 11 studiefinanciering 7, 8, 11 studiekosten 11 studieloopbaanbegeleider 9, 10 studieloopbaanadviseur 10 studiepunten 6 studiepuntensysteem 6 studieresultaten 10 T techniek 4, 9 tegemoetkoming studiekosten 7 trajectbegeleider 10 tussentijds stoppen 11 U uitloggen 9 V vaardigheidstraining 10 vakantierooster 14 veiligheid 7 verlies deelnemerspas 9 verlies of diefstal 7 verlof 8 verlofbriefje 8 vertrouwenspersoon 10 vervolgtraject 10 verzekeringen 13 voertuigen 7 voltijd BOL-opleiding 13 vooropleidingbewijs 5 voortijdige beëindiging 10 vrijwillige deelnemersbijdrage 13 W wachtwoord 5 wandlogger 9 website 5 Wet Bescherming Persoonsgegevens 10 Wet Studiefinanciering 11 Z Zorg, Welzijn & Uiterlijke Verzorging 4, 9 Zorg- en AdviesTeam (ZAT) 10 zorgcoördinator 10 15

16 Dit is een uitgave van ROC Rivor Postbus AJ Tiel Tekst en productie: ROC Rivor Vormgeving: Marc Heymans Fotografie: ROC Rivor Druk: Print & Project Management 2010 ROC Rivor Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft de inhoud van deze brochure met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid.

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan 19 2493 WN Den Haag Beste student, Voor je ligt de studiegids 2014-2015 van ROC Mondriaan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat 10 2595 HA Den Haag Telefoon 088-6663350 info.toerisme@rocmondriaan.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids 2014-2015

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Regelwijzer Versie: 6 december 2011

Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Inleiding Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht waarde aan zorgvuldigheid. Waar mensen met elkaar samenwerken bieden duidelijke afspraken, regelingen en procedures helderheid

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie