SCHOOLVERLATERSGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLVERLATERSGIDS 2008-2009"

Transcriptie

1 SCHOOLVERLATERSGIDS Stedelijk College Van Doornenplantsoen ZA Zoetermeer Tel. (079) Fax (079) Website: SCHOOLVERLATERSGIDS

2 INHOUDSOPGAVE 2 Voorwoord...3 Algemene informatie 1. Leerplicht Vervangende leerplicht Kwalificatieplicht Regionale meld- en coö.functie Leerplichtambtenaar? Wat kan ik doen als mijn kind spijbelt? JIP Studiefinanciering Tegemoetkoming schoolkosten ouders Onderwijskaart, lesgeld, kinderbijslag Studiefinanciering Beroeps- en Studiekeuze Internet Werk...10 Vervolgonderwijs 15. Vervolgonderwijs Prestatiebeurs voor niveau 3 en Aanvullende beurs Lesgeld Kwalificatiestructuur Open huizen...17 Het Regionaal Opleidingencentrum ROC...17 t/m Wie geeft welke opleiding...33 t/m 40 Internet 22. Internetadressen...40/41 Werk 23. Hoe kom je aan werk?...42 Leerwegen 24. Beroepsopleidende Leerweg BOL Beroepsbegeleidende Leerweg BBL...44 Sectoren 26. Sector: Economie Sector: Zorg en welzijn Sector: Techniek Sector: Agrarisch (Groen) Andere opleidingen 30. Andere opleidingen...53 t/m 62 Arbeidsbureau 31. CWI Centrum Werk en Inkomen...63 (Het Arbeidsbureau) 32. Belangrijk...64 STEDELIJK COLLEGE

3 In deze schoolverlatersgids vind je behalve wat algemene informatie ook specifieke informatie over en adressen van vervolgopleidingen. De decaan speelt bij de informatieverschaffing een belangrijke rol. Het decanaat begeleidt studenten bij instroom, doorstroom en uitstroom op het gebied van studie en beroepskeuze. VRAGEN VOORWOORD Welke opleiding kan ik na mijn school gaan volgen in deeltijd of voltijd? Wanneer en waar zijn de open dagen? Mijn vooropleiding voldoet niet helemaal aan de toelatingseisen, kan ik die opleiding toch volgen? Voor deze vragen kun je altijd bij de decaan terecht. Samen met jou en eventueel je ouders zoeken we het uit. Je kunt een afspraak maken met de heer Gielisse. Daarnaast kun je informatiemateriaal doorlezen of met speciale computerprogramma s informatie verzamelen. Mocht je, nadat je dit boekje hebt doorgenomen, toch meer informatie willen hebben dan kun je bij de volgende personen terecht: DE MENTOR DE DECAAN DE INFOTHEEK SCHOLENMARKT OPEN DAGEN BEROEPEN- KEUZETEST ARBEIDSBUREAU hele week aanwezig, eventueel een afspraak maken met de heer Gielisse bij de decaan (de heer Gielisse) november 2008, Stedelijk College zie folders op de borden bij de trap in overleg met de decaan (de heer Gielisse) CWI Onderwijsbeurs MBO Waar: Rijswijkse evenementenhal, Volmerstraat 12 vr 23 januari uur za 24 januari uur Met vriendelijke groet, de decanen, G.M. Gielisse E. Middendorp SCHOOLVERLATERSGIDS

4 ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE 1. LEERPLICHT De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin jij 16 wordt. Al word jij bijvoorbeeld in februari 16, dan moet jij het schooljaar afmaken. De volledige leerlplicht eindigt ook aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan jij tenminste 12 volledige schooljaren naar school bent geweest. Een groep/klas overslaan telt ook mee al volledig schooljaar. Een schooljaar loopt altijd van 1 augustus tot en met 31 juli. 2. VERVANGENDE LEERPLICHT Aleen jongeren van wie de problemen in het volledig dagonderwijs niet op te lossen zijn, hebben de mogelijkheid tot vervangende leerplicht. Voor jongeren vanaf 14 jaar is een alternatief leertraject mogelijk. Dergelijke verzoeken moeten ingediend worden bij de leerplichtambtenaar. Verzoeken om een jongere onder de vervangende leerplicht te laten vallen, keurt de gemeente alleen goed als zij vergezeld gaan van een plan van aanpak dat voorziet in een begeleidingsprogramma. Goedkeuring is gebonden aan een schooljaar. Dat maakt het mogelijk dat de jongere het jaar daarop terugstroomt in het reguliere onderwijs. De leerplichtambtenaar heeft de volgende gegevens nodig om het onderzoek uit te voeren: - verklaring van de SCZ waaruit duidelijk wordt waarom jij jouw opleiding hier op school niet kan afmaken en wat het advies is voor een vervolgopleiding. - verklaring van de werkgever (of arbeidscontract) indien je van plan bent om te gaan leren en werken (binnen een BBL-opleiding) - verklaring van je ouders/verzorgers en jezelf, waarin het verzoek tot vervangende leerplicht wordt gemotiveerd. Deze verklaringen dienen, indien je in Zoetermeer woont, tezamen met het verzoek, te worden verzonden naar: Gemeente Zoetermeer, afd. Beleid/Leerplicht, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, of anders naar het gemeentehuis van je woonplaats. De leerplichtambtenaar zal het verzoek gewoonlijk binnen 4 weken behandelen en een besluit nemen KWALIFICATIEPLICHT Na augustus 2007 is de partiële leerplicht verdwenen. Vanaf dat tijdstip zijn alle 16- en 17-jarige jongeren verplicht tot hun achttiende verjaardag door te leren, tenzij ze al een mbo niveau 2, havo of vwodiploma hebben. Dit kan betekenen dat een leerling vijf dagen in de schoolbanken zit (BOL-opleiding), of met een leerwerktraject, of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo (1 of 2 dagen naar school en de andere dagen werken) voldoet aan de kwalificatieplicht. STEDELIJK COLLEGE

5 ALGEMENE INFORMATIE 4. DE REGIONALE MELD- EN COÖRDINATIEFUNCTIE (RMC) Scholen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht bij de gemeente te melden als leerplichtige of niet-leerplichtige leerlingen de school voortijdig verlaten. De meldingsplicht geldt voor: alle leerlingen tot 23 jaar die zonder havo, -vwo of mbo-diploma (niveau 2) het onderwijs verlaten. alle leerlingen tot 23 jaar die langer dan een maand zonder reden van school blijven. De meldingsplicht is ingesteld omdat jongeren zonder diploma geen kans hebben op geschoold werk. Door de regionale meld- en coördinatiefunctie kunnen gemeenten en regio's alles op alles zetten om te voorkomen dat de jongeren definitief afhaken en ze helpen alsnog een diploma te halen. Als een leerplichtige leerling bij de gemeente is gemeld, wordt hij of zij als voortijdig schoolverlater geregistreerd. Vervolgens begeleidt de leerplichtambtenaar de leerling terug naar het onderwijs, indien nodig door de jeugdhulpverlening. Bij een niet-leerplichtige leerling wordt een trajectbegeleider ingeschakeld, die probeert de leerling weer naar school te laten gaan of te begeleiden naar een arbeidsplaats. In overleg met de betrokken school en andere deskundigen ontwerpt de trajectbegeleider een op maat gesneden programma voor de schoolverlater. Als de leerling medewerking weigert, kan in sommige gevallen de Sociale Dienst een sanctie opleggen. Is het dan niet slimmer om te proberen een zo hoog mogelijk diploma te behalen? Bij de overheid vinden ze wel. Er wordt dan ook veel moeite gedaan om voortijdig schoolverlaten te bestrijden. Daarom is er de Regionale Melden Coördinatie functie in het leven geroepen. Je bent een voortijdig schoolverlater als je van school gaat zonder een startkwalificatie (MBO-niveau 2). 5. LEERPLICHTAMBTENAAR De leerplichtambtenaar in jouw woongemeente houdt zich bezig met het toezicht op de Leerplichtwet. Deze persoon is meestal te bereiken via de afdeling Onderwijs van jouw gemeente. De leerplichtambtenaar zoekt samen met jouw ouders en de school naar een oplossing wanneer er problemen zijn. Je kunt hierbij denken aan ongeoorloofd schoolverzuim of wanneer jij wordt geweigerd op een school. De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim na meer dan drie achtereenvolgende schooldagen te melden aan de leerplichtambtenaar. SCHOOLVERLATERSGIDS

6 ALGEMENE INFORMATIE 6. WAT KAN IK DOEN ALS MIJN KIND SPIJBELT? Als jij spijbelt, moeten jouw ouders hiertegen optreden. Je ouders zijn immers verplicht jou naar school te sturen. Je ouders kunnen de volgende stappen ondernemen: goed contact met de school houden op de hoogte zijn van het lesrooster streng, duidelijk en consequent zijn hulp vragen als zij problemen hebben bij de opvoeding van jou. Als er sprake is van spijbelen dan zijn de ouders en jij vanaf 12 jaar aansprakelijk. De straf die staat op spijbelen varieert van gevangenisstraf of een geldboete die kan oplopen tot 2250 euro. 7. JIP In Zoetermeer,Delft en Den Haag bevindt zich het JIP, Jongeren Informatie Punt. Het JIP is een onderdeel van het Expertisecentrum voor jeugd, Samenleving en Opvoeding. Het JIP in Zoetermeer zit in het Stadshart, naast de hoofdbibliotheek op het Stadhuisplein. Halte Stadhuis van de Zoetermeer Stadslijn. Stadhuisplein 4, 2711 EC ZOETERMEER & STUDIEFINANCIERING Naar school gaan kost geld. Als je wilt weten of je recht hebt op een bijdrage in de studiekosten, alleen een basisbeurs of ook op aanvullende financiering óf hoe je je schoolgeld moet betalen, neem dan contact op met het Regiokantoor van de Informatie Beheer Groep: Regiokantoor Informatie Beheergroep (voorheen Steunpunt Studiefinanciering) Koninginnegracht 12b13, 2514 AA DEN HAAG & TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN OUDERS: Ouder: Voor het schooljaar geldt dat de ouder/verzorger die de tegemoetkoming ouders wil aanvragen, moet de wettelijke vertegenwoordiger zijn van het kind. De wettelijke vertegenwoordiger is de ouder of voogd die het gezag heeft over het kind. Deelt u dit gezag met iemand anders, bijvoorbeeld uw echtgenote, dan kan alleen degene die de kinderbijslag over het tweede kwartaal van 2008 ontvangt, een tegemoetkoming aanvragen. 6 STEDELIJK COLLEGE

7 ALGEMENE INFORMATIE Partner: Onder partner wordt verstaan degene met wie de aanvrager in 2008 meer dan 6 maanden gehuwd is of samenwoont en een gezamelijke huishouding voert. Grootouders, broers, zussen en kinderen worden niet als partner beschouwd. Uitbetaling tegemoetkoming ouders 1. Tegemoetkoming in het les- of cursusgeld: De tegemoetkoming in het lesgeld wordt niet aan u uitbetaald, maar wordt gebruikt om voor uw kind lesgeld te betalen. U krijgt dan geen acceptgiro meer thuis gestuurd om het lesgeld te betalen. Volgt uw kind particulier onderwijs waarvoor u een tegemoetkoming in het cursusgeld kunt ontvangen, dan wordt de tegemoetkoming wel aan uw uitbetaald. Hebt u wel een acceptgiro voor het lesgeld gekregen, omdat uw aanvraag nog niet is verwerkt, dan moet u het lesgeld met de acceptgiro betalen. Zodra uw tegemoetkoming is berekend, krijgt u het door u betaalde lesgeld op uw rekening teruggestort. 2. Tegemoetkoming in de schoolkosten: - U vraagt de tegemoetkoming voor 1 juli aan. De tegemoetkoming in de schoolkosten wordt in twee termijnen op uw rekening gestort op uiterlijk eind juli en in januari daaropvolgend. - U vraagt de tegemoetkoming tussen 1 juli en 1 januari aan. Zodra de aanvraag rond is wordt het eerste bedrag op uw rekening overgemaakt.de tweede betaling volgt in januari. - U vraagt de tegemoetkoming na 1 januari aan. Het hele bedrag wordt in één keer aan u overgemaakt. Moet u voor uw kind lesgeld betalen, dan wordt de tegemoetkoming eerst met het lesgeld verrekend. Is de totale tegemoetkoming hoger dan het lesgeld, dan krijgt u het verschil uitbetaald. 10. ONDERWIJSKAART, LESGELD, KINDERBIJSLAG Als je op 1 augustus 18 of ouder bent, heb je de onderwijskaart nodig om je op een school in te schrijven. Met de onderwijskaart moet je je inschrijven aan de voltijds beroepsopleidende leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voor het voltijds voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Ook moet je de onderwijskaart inleveren als je gaat stagelopen en deze stage deel uit maakt van een voltijds opleiding aan de beroepsopleidende leerweg in het mbo. SCHOOLVERLATERSGIDS

8 ALGEMENE INFORMATIE Wanneer de onderwijskaart niet gebruiken? Je hoeft de onderwijskaart niet te gebruiken als je vanaf 1 augustus 2008: geen onderwijs volgt hoger onderwijs volgt particulier onderwijs volgt deeltijdonderwijs volgt een beroepsbegeleidende leerweg volgt voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs, lwoo, opdc) volgt (voortgezet) speciaal onderwijs volgt Je moet de onderwijskaart op school inleveren. Wil je zeker weten dat je wordt ingeschreven, dan moet je de onderwijskaart zo snel mogelijk inleveren. Bij voorkeur voor de zomervakantie, maar in ieder geval op de dag dat de lessen beginnen. Als je je later wilt inschrijven, neem dan contact op met de school. Ook als je in termijnen wilt betalen, is het belangrijk dat je de onderwijskaart op tijd inlevert. Heb je de onderwijskaart voor het schooljaar al ingeleverd en je volgt geen voltijds beroepsopleidende leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs of je volgt geen voltijds volwassenenonderwijs vraag dan de onderwijsinstelling om je voor 1 oktober weer uit te schrijven. Meer informatie over tegemoetkoming schoolkosten, onderwijskaart, lesgeld en kinderbijslag is te vinden op de website van de IB-groep: 11. STUDIEFIANCIERING Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg), dan heb je in principe recht op studiefinanciering. De studiefinanciering start de eerste maand van het kwartaal dat je volgt op je 18e verjaardag. Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening en een OV-studentenkaart. Alleen als je een beroepsopleidende leerweg doet van 1 jaar of langer, heb je recht op studiefinanciering. Heb je de Nederlandse nationaliteit niet en woon je wel in Nederland, dan kun je in bepaalde gevallen toch studiefinanciering krijgen. Nadere informatie kun je bij de IB-groep aanvragen. Ook voor de aanvraag voor studiefinanciering kun je bij de IB-groep terrecht. Denk eraan, je kunt studiefinanciering nooit achteraf aanvragen. 8 STEDELIJK COLLEGE

9 ALGEMENE INFORMATIE 12. BEROEPS- EN STUDIEKEUZE Na de middelbare school kan je verder leren of gaan werken. Als je verder wilt leren zijn er veel vervolgopleidingen mogelijk. Je decaan op school kan je daarbij helpen. Elk jaar organiseren de opleidingen in de regio open dagen. In Zoetermeer is een speciaal informatiecentrum: het IWIS. Informatiepunt voor Werk, Inkomen en Scholing (IWIS) Westwaarts AD ZOETERMEER & ( ma t/m vr tot uur) 13. INTERNET Op internet kan je veel vinden over vervolgopleidingen, maar ook over examens, uittreksels, werkstukken, werk, enz. Schoolweb: In het studiekeuzeprogramma van deze website kan je op verschillende manieren (o.a. via beroep, vakgebied, trefwoord) naar een voor jou geschikte opleiding zoeken. Er zijn "links" naar verschillende websites: - links naar MBO opleidingen in Nederland werkstuknetwerk - examen - belangrijke tips over werk, leren, enz SCHOOLVERLATERSGIDS

10 ALGEMENE INFORMATIE Andere interessante website zijn: (BIJ)BAAN EN VAKANTIEWERK Hoeveeluur mag ik werken en op welke tijden? Dat is afhankelijk van je leeftijd, maar in het kort komen de volgende regels hier op neer: 13- en 14-jarigen: In schoolweken mag je buiten schooltijd maximaal twee uur per dag werken, en op zaterdag of een andere vrije dag zes uur per dag. Het maximum is twaalf uur per week. Vóór 8.00 uur en na uur mag je niet werken. Op zondag mag je nooit werken. In vakantieweken mag je maximaal zeven uur per dag werken tussen 7.00 uur en uur. Maximaal 35 uur per week. Per jaar mag je niet meer dan vier vakantieweken werken, waarvan maximaal drie achter elkaar. 15-jarigen: Op een schooldag mag je twee uur per dag werken en op een vrije dag 8 uur. Het maximum is twaalf uur per week. Je mag niet werken vóór 7.00 uur en na uur. In vakanties is het maximum acht uur per dag en per week 40 uur. Per jaar mag je maximaal zes vakantieweken werken, maar niet meer dan vier achter elkaar. Je mag alleen op zondag werken als dat bij het werk hoort en het is afgesproken, en dan alleen als je de zaterdag ervoor vrij hebt. De limiet is negen zondagen in dertien weken. 16- en 17-jarigen: Je mag niet meer dan negen uur per dag werken of op school zitten. Als je zes uur op school zit, mag je die dag dus nog drie uur bijklussen. Per week mag je maximaal 45 uur werken. Per vier weken is de limiet 160 uur. Je mag geen nachtdiensten draaien en moet minstens twaalf aaneengesloten uren vrij zijn. Op zondag werken mag als dat bij het werk hoort en het is afgesproken, en dan alleen als je de zaterdag ervoor vrij hebt en niet meer dan negen zondagen per dertien weken werkt. 18 jaar en ouder: Per dag mag je maximaal negen uur achter elkaar werken, maar niet meer dan 45 uur per week. Als overwerk incidenteel STEDELIJK COLLEGE

11 ALGEMENE INFORMATIE voorkomt, en het totaal aantal werkuren binnen de 54 uur per week blijft, mag je dit niet weigeren. Wat voor werk mag ik doen? Jongeren onder de 18 jaar mogen geen gevaarlijk werk doen. Onder gevaarlijk werk wordt onder meer verstaan: werken met gevaarlijke machines of giftige stoffen, sloopwerk, werken aan de lopende band of op plekken met herrie boven de 90 db. Ben je 13, 14 of 15 jaar, dan mag je niet zelfstandig werken. Er moet altijd een volwassene bij zijn die toezicht houdt en je kan helpen. Alleen licht werk is toegestaan. Je mag helpen als hulpje in bijvoorbeeld een winkel, manege, speeltuin of pretpark. Je mag oppassen, auto's wassen, folders of huis-aan-huis-bladen bezorgen, lichte schoonmaakklussen doen, bollen pellen of tomaten plukken. Als je 15 jaar bent, mag je ook vakken vullen en kranten bezorgen. Een ochtendkrant mag alleen als je ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven en jij niet vóór zes uur 's morgens op pad gaat. Verboden werk is ondermeer: achter de kassa, in een fabriek of magazijn werken en elk gevaarlijk werk. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen in principe allerlei werk doen, zolang het maar geen gevaar opleverd. In sommige gevallen mag je bepaalde werkzaamheden doen waaraan risico's zijn verbonden. Maar dan alleen onder deskundig toezicht en als je werkgever alle nodige maatregelen treft om de gevaren die aan dat werk zijn verbonden zijn, te beperken. Denk hierbij aan het rnin een slachterij, op een trekker rijden, aan een lopende band staan, een machine bedienen, etc. Maar ook werken met sommige ontplofbaren of bijtende stoffen. Denk je dat er iets niet goed is in je werksituatie, schakel dan de Arbeidsinspectie in: Arbeidsinspectie kant. Utrecht Arbeidsinspectie kant. R'dam Oudenoord 6 Stadionweg 43c 3513 ER UTRECHT 077 AS ROTTERDAM Postbus 820 Postbus AV UTRECHT 3007 AN ROTTERDAM fax: fax: Hoeveel ga je verdienen? Ben je jonger dan 23 jaar dan heb je recht op een percentage van het minimumloon. Hoe ouder je bent, hoe hoger je loon. De nieuwe lonen vanaf 1 januari kun je opvragen bij de informatietelefoon van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SCHOOLVERLATERSGIDS

12 ALGEMENE INFORMATIE & (gratis nummer). Denk je dat je (te) weinig verdient? Controleer dan of dat werkelijk zo is. Deze zaken kun je zelf controleren: Ontvang je het juiste minimumjeugdloon? Ben je in de juiste functieschaal ingedeeld? Is het juiste aantal ervaringsjaren toegekend? Mensen die langer in dienst zijn, krijgen vaker meer betaald. Heb je recht op toeslag voor bijvoorbeeld onregelmatig werk, overuren of reiskosten? Deze bedragen moeten op je loonstrookje staan. Het is en blijft lastig te onderhandelen over je salaris. Surf naar om je salaris te testen en te weten wat je waard bent. Moet je met een vakantiebaantje belasting betalen? Ja, maar als je een paar weken of maanden per jaar werkt, is het mogelijk dat je teveel belasting betaalt. De te veel betaalde belasing kun je achteraf trugvragen met een Tj-biljet. Voor vakantiewerkers die recht hebben op kinderbijslag of studiefinanciering, betaat een speciale regeling. De werkgever kan de belastingdienst verzoeken om de kwartaaltabel voor loonheffing toe te passen. Je betaalt dan minder of helemaal geen loonbelasing. Nadere informatie kun je vinden op de website: Hoeveel mag ik bijverdienen naast studiefinanciering? Je mag een bepaald bedrag per jaar naast je studiefinanciering bijverdienen. Dit bedrag verschilt per jaar.kom je boven dit bedrag, dan moet je je studiefinanciering voor dat jaar stopzetten. Je moet dan ook je OV-studentenkaart inleveren. Meer informatie kun je vinden op de site: 12 Hoeveel mag ik bijverdienen naast de knderbijslag? Als je nog geen 16 jaar bent en thuis woont, mag je net zoveel bijverdienen als je wilt. Ben je 18 jaar of ouder, dan heb je niet meer te maken met kinderbijslag maar wellicht met de studiefinanciering (zie hierboven). Ben je 16 of 17 jaar en woon je thuis, dan mag je per kwartaal maximaal 1175* euro netto verdiene. Ga je daar overheen, dan krijgen je ouders/verzorgers over dat kwartaal geen kinderbijslag voor jou. Ontvangen je ouders/ verzorgers dubbele kinderbijslag voor jou, dan mag je maar 781* euro netto verdienen per kwartaal. Woon je niet thuis, dan gelden er andere bedragen. Meer informatie kun je vinden op * de bedragen kunnen in de loop van het jaar veranderen. STEDELIJK COLLEGE

13 ALGEMENE INFORMATIE Wat is een CAO en wat heb ik daaraan? Een CAO (Collectieve ArbeidsOvereenkomst) is bedoeld om jou en je collega's zekerheid te geven over je rechten en plichten., je inkomen, je arbeidsduur en je overige arbeidsvoorwaarden. Door de gezamenlijke afspraken tussen werkgever en werknemers sta je veel sterker dan wanneer je individueel afspraken maakt met je werkgever. Voor een werkgeven heeft een CAO net zo goed voordelen, want ook hij waat waar hij aan toe is. Meer informatie over CAO's kun je vinden op 15. VERVOLGONDERWIJS Het middelbaar Beroepsonderwijs (lang en kort) en het leerlingwezen zijn per 01 augustus 1997 veranderd. Men spreekt van het Secundair Beroepsonderwijs. Er is sprake van twee leerwegen: 1. De Beroepsopleidende leerweg B.O.L. leren en stage. Binnen de beroepsopleidende leerweg ga je vijf dagen in de week naar school en doe je praktijkkennis op door middel van stage. 2. De Beroepsbegeleidende leerweg B.B.L. leren en werken. Binnen de beroepsbegeleidende leerweg ga je een dag in de week naar school en vier dagen werk je in een bedrijf of instelling. 16. PRESTATIEBEURS VOOR NIVEAU 3 EN 4 Op 1 augustus 2005 is de prestatiebeursingevoerd voor MBO-studenten die een BOL-opleiding op niveau 3 en 4 volgen. Dit betekent dat studenten moeten presteren voor hun studiefinanciering. ALs een student binnen 10 jaar zijn diploma haalt, wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Lukt dat niet, dan moet de student de beurs, inclusief OV-kaart, terugbetalen. De prestatiebeurs geldt alleen voor studenten die op of na 1 augustus 2005 voor het eerst recht hebben op studiefinanciering. Behalve dat de studiefinanciering afhankelijk is gesteld van de prestaties, is ook de duur beperkt. Studenten krijgen studiefinanciering vanaf hun 18e jaar. Bovendien moet de beurs worden aangevraagd worden voor het 30e jaar en mag de studiefinanciering tot na het 30e jaar niet onderbroken worden. Er geldt ook een leeftijdsgrens van 34 jaar voor alle niveaus binnen de BOL. Deze leeftijdsgrensen gelden ook voor niveau 1 en 2. Duur studiefinanciering Studenten krijgen 48 maanden prestatiebeurs en 36 maanden lening, SCHOOLVERLATERSGIDS

14 ALGEMENE INFORMATIE ongeacht de cursusduur. Verder hebben studenten recht op 84 maanden OV Studentenkaart. Een student die zijn opleiding afrondt voordat hij vier jaar prestatiebeurs heeft gehad, kan de resterende rechten gebruiken voor een andere BOL-opleiding. Specialistenopleiding Ga je na je vak- of middenkaderopeiding een specialistenopleiding van 1 of 2 jaar volgen? Dan krijg je hiervoor twee jaar extra prestatiebeurs. Dus in plaats van 48 maanden, maximaal 72 maanden en 36 maanden lening. Het mbo-diploma moet binnen 10 jaar na de start van de prestatiebeurs zijn verkregen. Dit diploma mag ook via BBL worden behaald. Als na 10 jaar geen diploma kan worden overlegd, moet de prestatiebeurs worden terugbetaald. Dubbele inschrijving Als je bij je opleiding staat ingeschreven voor een opleiding op niveau 1 of 2 én tegelijkertijd ook voor een opleiding op niveau 3 of 4, dan ontvang je op grond van de hogere opleiding studiefinanciering; je ontvangt dus een prestatiebeurs. Dit geldt ook wanneer je tegelijkertijd staat ingeschreven aan een opleiding op niveau 3 of 4 én aan een hogere beroepsopleiding of universiteit. Je krijgt dan een prestatiebeurs voor het hoger onderwijs. Wil je een opleiding op niveau 1 en 2 volgen nadat je al 48 maanden prestatiebeurs hebt ontvangen voor een opleiding op niveau 3 of 4? Dan krijg je geen studiefinanciering meer. Stoppen voor 1 februari Stop je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een opleiding volgt aan een niveau 3 of 4 opleiding met je studie? Dan kan je een verzoek indienen om je prestatiebeurs van dat studiejaar om te zetten in een gift. Je mag de rest van dat jaar geen studiefinanciering meer aanvragen. Je kan dit verzoek alleen indienen als het gaat om je eerste inschrijvingsjaar én als je dat jaar voor het eerst studiefinanciering ontving. Medische omstandigheden Kan je in verband met een medische of niet-medische bijzondere omstandigheden niet binnen de duur van je prestatiebeurs (4 jaar) je studie afronden of lukt het je daardoor niet om je diploma binnen 10 jaar te halen? Of wordt je tijdens je diplomatermijn meer dan 80% arbeidsongeschikt? Dan kan je een 'Verzoek om een voorziening prestatiebeurs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden' doen. Wil je een verzoek indienen, neem dan contact op met je decaan. 14 STEDELIJK COLLEGE

15 OV-kaart Je OV-kaart valt ook onder de prestatiebeurs. ALGEMENE INFORMATIE 17. AANVULLENDE BEURS Inkomen ouders/verzorgers Het inkomen van je ouders/verzorgers is niet van invloed op de basisbeurs, maar wel op je eventuele aanvullende beurs. Het inkomen van je ouders/verzorgers bepaalt of je een aanvullende beurs kunt krijgen, en ook hoe hoog die beurs is. Wat moeten jij en je ouders/verzorgers doen? Als je een aanvullende beurs hebt aangevraagd, dan stuurt de IB-Groep jou twee formulieren die bestemd zijn voor je ouders/verzorgers. Op die formulieren kunnen je ouders/verzorgers hun sofi-nummer invullen. De IB-Groep vraagt bij de Belastingdienst de gegevens over het inkomen van je ouders op. Het gaat dan om gegevens uit het peiljaar. Het peiljaar ligt twee jaar vóór het jaar waarvoor je studiefinanciering aanvraagt. Als je dus een aanvullende beurs voor 2008 aanvraagt, kijkt de IB-Groep naar het inkomen van je ouders in Je ouders/verzorgers kunnen met het rekenprogramma ouderbijdrage zelf uitrekenen hoeveel aanvullende beurs jij kunt krijgen. Met behulp van de folder Ouderbijdrage kunnen je ouders zelf hun bijdrage uitrekenen. Je ouders krijgen zelf ook post van de IB-Groep. Nadat de IB-Groep de formulieren van je ouders binnen hebben en nadat de IB-Groep hun inkomensgegevens van de Belastingdienst hebben gekregen, krijgen zij een bericht. Op dat bericht staat het bedrag dat zij op grond van hun inkomen zouden kunnen bijdragen aan jouw studie. Dit bedrag kan jij niet als aanvullende beurs krijgen, maar wel als lening. Je ouders/ verzorgers zijn niet verplicht dit bedrag aan jou te betalen. Je ouders/ verzorgers krijgen geen informatie over de hoogte van jouw aanvullende beurs. Wijzigingen Wijzigt er iets in het inkomen van je ouders/verzorgers? Dan kunnen zij dat doorgeven met behulp van het formulier Wijzigingen ouders. Soms is het verstandig - bijvoorbeeld als het inkomen van je ouders/verzorgers achteruit is gegaan - om verlegging peiljaar aan te vragen. 18. LESGELD Voor iedereen die op 1 augustus 18 is en zich met een onderwijskaart inschrijft voor een voltijdopleiding aan een beroepsopleidende leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs of aan een opleiding in het volwassenenonderwijs (vavo), moet lesgeld worden betaald. SCHOOLVERLATERSGIDS

16 ALGEMENE INFORMATIE 19. KWALIFICATIESTRUCTUUR Niveau 1: Assistentenopleiding Duur½-1jaar Eenvoudige uitvoerende werkzaamheden Niveau 2: Basisberoepsopleiding Duur2 3jaar Uitvoerende werkzaamheden Niveau 3: Vakopleiding Duur2 4jaar Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden Niveau 4: Middenkaderopleiding Duur3-4jaar Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden met brede inzetbaarheid. Wat betreft de toelatingseisen gelden de volgende regels: Niveau 1: drempelloos Niveau 2: VMBO-diploma Basisberoepsgerichte Leerweg (BB) Niveau 3/4: VMBO-diploma Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB) Theoretische Leerweg (TL) Gemengde leerweg (GL) Niveau 4: VMBO-diploma Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB) en de Theoretische Leerweg (TL) Gemengde leerweg (GL) Door deze nieuwe wet is een schaalvergroting binnen het beroepsonderwijs noodzakelijk. Dit brengt een integratieproces met zich mee van instellingen van middelbaar beroepsonderwijs, leerlingwezen, volwassenen onderwijs en basiseducatie. Er ontstaan daardoor grote instituten nl.: ROC's en AOC's. (Regionaal opleidingencentra en Agrarische opleidingencentra). 16 STEDELIJK COLLEGE

17 OPEN HUIZEN 20. HET REGIONALE OPLEIDINGEN CENTRA (ROC) en andere opleidingsmogelijkheden met Open Huis, datum: ROC ID College Middelbaar beroepsonderwijs: ID College Alphen a/d Rijn, Ambonstraat 1, & (helpdesk) ID College Leidschendam, Veurse Achterweg 24, & ID College Woerden, Essenlaan 3, & ID College Zoetermeer, Van Doornenplantsoen 11, & ID College Gouda, Groen van Prinsterensingel 52, & ID College Katwijk, Jan Evertsenlaan 2, & Educatie: ID College Alphen a/d Rijn, Aarplein 16, & ID College Zoetermeer, Kurt Weillrode 33, & ID College Katwijk, Nieuwe Duinweg 51, & Gezondheidszorg: ID College Alphen a/d Rijn, Briljantstraat 1, & Educatie en Taalschool: ID College Gouda, Groen van Prinsterensingel 52, & Uiterlijke Verzorging: ID College Leiden, Storm Buysingstraat 18c, & ID College Zoetermeer, Duitslandlaan 440, & Administratie/Gezondheidszorg: ID College Leiden, Vijf meilaan 210, & Welzijn: ID College Leiden, Rapenburg 23, & ICT academie: ID College Leiden, Lammenschanspark 2, & ID College Zoetermeer, Bredewater, & Dapa: Dutch Acadenie of Preforming Arts, Duitslandlaan 440, Z'meer Sport en Bewegen:, Duitslandlaan 440, Zoetermeerr, & MBO: ma 1 december uur ma 26 januari uur Voorlichting MBO Iedere 1e maandag van de maand (1 dec, 5 en 26 jan, 2 feb, 2 mrt) uur Oriëntatiedag.. datum n.n.b., voor 16 dec. opgeven bij de heer Gielisse VAVO Gouda en Zoetermeer: di 6 juli uur * Aanmeldingen meeloopdagen ID College bij de decaan dhr. G.M. Gielisse. Zie mededelingenbord. Alleen mogelijk door opgaven bij de decaan. SCHOOLVERLATERSGIDS

18 OPEN HUIZEN ROC Leiden & Evenementenoverzicht ROC Leiden organiseert diverse infodagen, waarop je over de opleidingen meer te weten kunt komen. Deze infodagen zijn gepland op de volgende data (zie voor de adressen ROC Leiden-locaties). Open dag Middelbaar Laboratoriumonderwijs wo15 april uur Zernikedreef 11, Leiden (gebouw Hogeschool Leiden) Oriëntatieochtend/middag di 27 januari uur Op elke locatie van de studierichting Door te doen kun je je oriënteren op ROC Leiden in de beroepsopleiding van je keuze. Je geeft je op via de decaan dhr. G.M. Gielisse. Vooral als je in de Theoretische Leerweg zit, is dit een ideale mogelijkheid om kennis te maken met het beroepsonderwijs. Opgeven voor 16 december 2008 bij onze decaan, de heer G.M. Gielisse. Denk aan het mededelingenbord van het decanaat! Talent Masters - Open Dagen vr 6 februari uur. za 7 februari uur. Op elke locatie van de studierichting. Je kunt de opleidingen bezoeken waarin je geïnteresseerd bent. Alle opleidingen geven voorlichting en er zijn bedrijven die zich presenteren. Weet je nog niet wat je wilt gaan doen, ga dan naar de Ter Haarkade 6a. Daar kun je terecht voor een persoonlijk gesprek met een van onze keuzebegeleiders. Talent Day - Keuzebegeleidingsdag di 7 april uur. Ter Haarkade 6a, Leiden Deze dag is voor leerlingen uit het vmbo (incl.tl) die nog twijfelen over een vervolgopleiding of het nog helemaal niet weten. In een persoonlijk gesprek helpen onze keuzebegeleidingsadviseurs je bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Je kunt ook gratis de Talent test doen. 18 STEDELIJK COLLEGE

19 OPEN HUIZEN Open dag Transport en logistiek academie Leiden do 26 februari uur. Lammenschanspark 2, Leiden Inloopochtend vr 15 mei uur Op elke locatie van de studierichting Voor de echte laatbeslissers. Tijdens de Inloopochtend kun je terecht met je laatste vragen en kun je je ter plekke aanmelden. Ook een prima gelegenheid om het schoolgebouw nog eens te bekijken. Adressen ROC Leiden: Horeca; EAO; Orde en veiligheid: Leidsedreef 4, Leiderdorp & : Verkoop: Leidsedreef 4, Leiderdorp & : Bakkerij, Handel; Horeca: Leidsedreef 5, Leiderdorp & : Auto en vervoer; Bouw; Elektrotechniek; ICT-academie: Lammenschanspark 1a-2, Leiden & : Toerisme; Sport en bewegen: Lammenschanspark 4, Leiden: Werktuigbouw: Lammenschanspark 5, Leiden & : Taalschool NT2; Werktuigbouw; Installatietechniek: Lammenschanspark 141f, Leiden & : Educatie; Gezondheidszorg; Welzijn: Ter Haarkade 6a, Leiden & : Gezondheidszorg; Welzijn: Van Ostadestraat 1, Lisse & : Gezondheidszorg; Welzijn: Dieperpoellaan 2, Leiden & : Laboratoriumtechniek: Zernikedreef 11, Leiden & : SCHOOLVERLATERSGIDS

20 OPEN HUIZEN Mondriaan Onderwijsgroep Mondriaan informatiecentrum, & / (voor alle locaties) Open dag MBO wo 26 november uur di 3 februari uur Open huis Defensie Tijdens de open dagen ben je vanaf uur van harte welkom. Je kunt dan twee voorlichtingsrondes volgen, waar je je niet voor hoeft aan te melden. wo 26 november di 3 februari Koninklijke Landmacht en Marine uur en uur Koninklijke Marechaussee uur en uur Informatie avond Defensie wo 10 december uur wo 7 januari uur wo 11 maart uur di 21 april uur wo 13 mei uur di 9 juni uur De informatieavond is een verplicht onderdeel van de selectieprocedure. Je moet je van tevoren aanmelden voor deze avond. Aanmelden verplicht , Brasserskade 1, 2612 CA Delft Proefstuderen di13 januari 2009 voor de BB-leerlingen uur di 20 januari 2009 voor de KB en TL-leerlingen uur Voor 16 december aanmelden bij de decaan 20 Adressen Mondriaan Onderwijsgroep: Economie: Brasserskade 1, Delft & Bezuidenhoutseweg 181, Den Haag & Groen van Prinsterenlaan 274, Den Haag & Haverkamp 250, Den Haag & Stokroosstraat 185, Den Haag & Mijnbouwstraat 1, Delft & Röntgenweg 6, Delft & STEDELIJK COLLEGE

SCHOOLVERLATERSGIDS 2007-2008

SCHOOLVERLATERSGIDS 2007-2008 SCHOOLVERLATERSGIDS 2007-2008 Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl SCHOOLVERLATERSGIDS

Nadere informatie

Visser t Hooft Lyceum Mavo Leidse Hout INFORMATIEBOEKJE OPEN DAGEN EN INFORMATIEAVONDEN

Visser t Hooft Lyceum Mavo Leidse Hout INFORMATIEBOEKJE OPEN DAGEN EN INFORMATIEAVONDEN Visser t Hooft Lyceum Mavo Leidse Hout INFORMATIEBOEKJE OPEN DAGEN EN INFORMATIEAVONDEN SCHOOLJAAR 2013 2014 Aan de eindexamenkandidaten en de leerlingen van de derde klassen, In de eerst maanden van 2014

Nadere informatie

Ouderavond MAVO 2+3 woensdag 13 februari 2013

Ouderavond MAVO 2+3 woensdag 13 februari 2013 Ouderavond MAVO 2+3 woensdag 13 februari 2013 19.00-19.40 uur: M2K: lokaal 0.53 M2L: lokaal 0.54 M2N: lokaal 0.55 Klas 3 in de aula 20.00-20.30 uur: Klas 2 in de aula M3K: lokaal 0.53 M3L: lokaal 0.54

Nadere informatie

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg VMBO 3 en 4 MONTESSORI COLLEGE VOORLICHTINGSAVOND in verband met de SCHOOL en BEROEPSKEUZE na VMBO 4. DATUM: MAANDAG 26 JANUARI 2015 AANVANG: 19.30 uur PLAATS: Locatie KWAKKENBERGWEG! LIJST VAN DEELNEMENDE

Nadere informatie

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Inleiding en doelstelling Ouders / decaan Wanneer aanmelden? Welke school is beter? Opdracht 1 Nieuw in 2014: Bij niet wettelijk toelaatbare studenten Entree- opleiding

Nadere informatie

Nog een paar maanden en dan is het schooljaar alweer afgelopen. Er zal dus moeten worden nagedacht over een vervolgopleiding.

Nog een paar maanden en dan is het schooljaar alweer afgelopen. Er zal dus moeten worden nagedacht over een vervolgopleiding. Aan de leerlingen en ouders/verzorgers van klas 4 vmbo Emmen, november 2016 Geachte leerling en ouder(s)/verzorger(s), Nog een paar maanden en dan is het schooljaar alweer afgelopen. Er zal dus moeten

Nadere informatie

Donderdag 30 november 2017

Donderdag 30 november 2017 Versie 08-11-2017 Donderdag 30 november 2017 Beeld en geluid Fotografie / Mediavormgeving / DTP ROC A12, Ede, Beeld en Geluid 2- AV specialist / Mediamanager / Podium Evenemententechniek ROC A12, Ede,

Nadere informatie

Techniek Schiedamseweg 245,

Techniek Schiedamseweg 245, RONDE 2 proefstuderen cursusjaar 2014/2015 NR Datum Tijd Opleiding Locatie Niveau ROC Techniek 543 2 maart 8.30-16.30 Middenkader Bouwkunde 543 9 maart 8.30-16.30 Middenkader Bouwkunde 543 16 maart 8.30-16.30

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009

Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009 Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009 Opleidingen Zorg, Welzijn, Sport en Bewegen, Veiligheid AKA (Assistentenopleiding) Arbeidsmarktgekwalificeerde

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

WELKOM. Op het Alfrinkcollege

WELKOM. Op het Alfrinkcollege WELKOM Op het Alfrinkcollege In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit 19.15-19.30 uur inloop met koffie/thee Belangrijke zaken over de doorstroom door de schooldecaan, mevrouw Van Lieshout Voorlichting

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen vmbo/mavo XL leerjaar 3 en 4. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen vmbo/mavo XL leerjaar 3 en 4. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Aan de ouders/verzorgers en leerlingen vmbo/mavo XL leerjaar 3 en 4 Datum 9 november 2015 Referentie 26.4/09112015/SHSL/vlm/1516 beroepenvoorlichting Betreft Uitnodiging beroepenvoorlichting Geachte ouders/verzorgers

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Dinsdag 28 november 2017

Dinsdag 28 november 2017 Versie 08-11-2017 Dinsdag 28 november 2017 Bloem en design Bloem & Styling AOC-Oost MBO Bouwinfra en interieur Algemene informatie over de bedrijfstak (bouw, timmerind., meubel & Bouwmensen Gelderland

Nadere informatie

VOORLICHTING BB/KB EINDEXAMENJAAR 2011-2012

VOORLICHTING BB/KB EINDEXAMENJAAR 2011-2012 VOORLICHTING BB/KB EINDEXAMENJAAR 2011-2012 PROGRAMMA PROGRAMMA : Examenprogramma Pta. Slaag-zakregeling. Vragen rondom het examenprogramma. Decanaat. Informeel samenzijn. EINDEXAMENVAKKEN Algemene vakken

Nadere informatie

Dinsdag 28 november 2017

Dinsdag 28 november 2017 Versie 28-11-2017 Dinsdag 28 november 2017 Bloem en design Bloem & Styling AOC-Oost MBO C 312 Bouwinfra en interieur Algemene informatie over de bedrijfstak (bouw, timmerind., meubel & Bouwtechniek ((Allround)

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Donderdag 30 november 2017

Donderdag 30 november 2017 Versie 30-11-2017 Donderdag 30 november 2017 Beeld en geluid Fotografie / Mediavormgeving / DTP ROC A12, Ede, Beeld en Geluid E 303 2-4 X X X AV specialist / Mediamanager / Podium Evenemententechniek ROC

Nadere informatie

Welkom. Dinsdag 10 maart 2015

Welkom. Dinsdag 10 maart 2015 Welkom Dinsdag 10 maart 2015 Agenda welkom tijdpad theoretische leerweg sectoren keuzeformulier de mavo in klas 4 na de mavo afsluiting Wat doet de decaan? toekomstplannen zelfkennis interesses studiekeuze

Nadere informatie

OPEN DAGEN - KALENDER 2015-2016 voor VMBO Lees onderaan dit document ook de tips voor het bezoeken van een open dag

OPEN DAGEN - KALENDER 2015-2016 voor VMBO Lees onderaan dit document ook de tips voor het bezoeken van een open dag OPEN DAGEN - KALENDER 2015-2016 voor VMBO Lees onderaan dit document ook de tips voor het bezoeken van een open dag Dierverzorging AOC Groenhorst Barnseweg 3 Barneveld 088-0206100 Voorlichting: vr 29 januari

Nadere informatie

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN?

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? Onze opleidingen 2015-2016 DEZE OPLEIDINGEN KUN JE VOLGEN BIJ ROC TILBURG Kasteeldreef 122 School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 4

Informatieboekje leerjaar 4 2016-2017 Informatieboekje leerjaar 4 Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Verschillende niveaus op het mbo... 3 Verschillende soorten scholen in het mbo... 4 Verschillende niveaus

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind jonger is dan 18 jaar en voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, kunt u een tegemoetkoming ouders aanvragen. U komt er eerder voor

Nadere informatie

MBO Open Dagen Kalender Zuid-Holland (versie mei/juni 2009)

MBO Open Dagen Kalender Zuid-Holland (versie mei/juni 2009) MBO Open Dagen Kalender Zuid-Holland (versie mei/juni 2009) Voor je naar een open dag gaat, kijk eerst op de website of de informatie nog steeds juist vermeld staat. Leiden - Leiderdorp - Katwijk Oegstgeest

Nadere informatie

Welkom. 19 maart Renske Fengler Hildy van Anken

Welkom. 19 maart Renske Fengler Hildy van Anken Welkom 19 maart 2013 Renske Fengler Hildy van Anken Agenda welkom tijdpad theoretische leerweg in sectoren keuzeformulier de mavo in klas 4 na de mavo afsluiting Wat doet de decaan? De decaan helpt leerlingen

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Open Dagen Kalender. Schooljaar 2012-2013

Open Dagen Kalender. Schooljaar 2012-2013 Open Dagen Kalender Schooljaar 2012-2013 In je handen heb je de Open Dagen Kalender. Hierin staan de data voor de Open Dagen, de contactgegevens en websites van alle mbo-scholen in de regio. Voor je naar

Nadere informatie

3 VMBO pre-examenjaar. Het kiezen van een vervolgopleiding

3 VMBO pre-examenjaar. Het kiezen van een vervolgopleiding 3 VMBO pre-examenjaar Het kiezen van een vervolgopleiding Leerplichtige leeftijd: Samenvatting v.d. belangrijkste wet- en regelgeving in de Leerplichtwet 1969: Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar die

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

Voorlichting sectorkeuze 3 VMBO-TL naar 4 VMBO-TL. sectorkeuze

Voorlichting sectorkeuze 3 VMBO-TL naar 4 VMBO-TL. sectorkeuze Voorlichting sectorkeuze 3 VMBO-TL naar 4 VMBO-TL 1 sectorkeuze Waar gaan de leerlingen naar toe? 10 %: Havo 88 % MBO 2 % Tijdelijk werk / geen opleiding 2 sectorkeuze M B O Verdeeld in modulen. Aantal

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, hebt u te maken met kosten voor schoolboeken, leermiddelen en soms ook lesgeld. Vraag daarom

Nadere informatie

Keuze vak Beeldende vorming

Keuze vak Beeldende vorming WELKOM Verplicht basisblok Keuzeblok MAVO 3 Keuze vak Beeldende vorming BELANGRIJK BIJ DE VOLGENDE OPLEIDINGEN: PEDAGOGISCH MEDEWERKER SOCIAAL CULTUREEL WERKER DESIGN EN STYLING FOTOGRAAF MULTIMEDIA VORMGEVER

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Ouderavond MAVO 2 woensdag 13 februari Klas 2 op de drempel naar klas 3

Ouderavond MAVO 2 woensdag 13 februari Klas 2 op de drempel naar klas 3 Ouderavond MAVO 2 woensdag 13 februari 2013 Klas 2 op de drempel naar klas 3 Programma voor de pauze Onder leiding van de mentor ging u zelf aan de slag met de keuzes van uw kind Interesses (iets met )

Nadere informatie

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo Decaan: I.C. de Vries Welkom Programma voor vanavond Keuzebegeleiding Vakkeuze Vervolgopleidingen Mogelijkheid tot vragen stellen Inschrijven voor intakegesprek met de

Nadere informatie

3 oktober 2013. Ouderavond BK4

3 oktober 2013. Ouderavond BK4 3 oktober 2013 Ouderavond BK4 Mevrouw Hartman Mevrouw Van den Broek Mevrouw Larmené Meneer Verhoef Mentoren (opening) (PTA) (modules D&C) (decanaat) PTA (1) (Programma van Toetsing en Afsluiting) PTA is

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO Programma Opening Voorlichting PTA en eindexamen Arbeid oriënterende stage Vervolgopleidingen na het behalen van het diploma Examenvakken Verplichte vakken 4 Keuzevakken Nederlands

Nadere informatie

Locatie vmbo-pro. Leren is doen, doen is leren!!!

Locatie vmbo-pro. Leren is doen, doen is leren!!! Locatie vmbo-pro Leren is doen, doen is leren!!! Wat zijn de sterke punten van onze school? We hebben (bijna) alles in huis (veel te kiezen en te proberen) Kleinschalige organisatie (kennen en gekend worden)

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Zwartewaterallee 10. 8031 DX Zwolle. T 038 454 69 44. info@cibap.nl. Kiezen?

Zwartewaterallee 10. 8031 DX Zwolle. T 038 454 69 44. info@cibap.nl. Kiezen? Zwartewaterallee 10. 8031 DX Zwolle. T 038 454 69 44. info@cibap.nl Kiezen? Kiezen is een werkwoord Vanavond Wat is er te kiezen? Wat is van belang bij het maken van de keuze? Aanmelding Open dagen Havo

Nadere informatie

Keuzeavond Mavo 3 3 maart 2015. Door Anita Schutte Decaan Mavo/Havo

Keuzeavond Mavo 3 3 maart 2015. Door Anita Schutte Decaan Mavo/Havo Keuzeavond Mavo 3 3 maart 2015 Door Anita Schutte Decaan Mavo/Havo Na het Mavo Vervolgopleidingen 1. MBO 4 jaar HBO 3/4 jaar 3 of 4 jaar Niveau 3 / 4 2. Havo 2 jaar HBO 4 jaar Voorbereiding tot keuze vakkenpakket

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

opleidingen 2016-2017

opleidingen 2016-2017 Entree Techniek & Technologie Assistent mobiliteitsbranche 1 Heerenveen Assistent bouwen & wonen 1 Assistent installatie-/constructietechniek 1, Heerenveen Assistent procestechniek 1, Heerenveen friesland

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Maandag 8 februari 2016

Maandag 8 februari 2016 Welkom bij de informatieavond Maandag 8 februari 2016 Agenda welkom tijdpad theoretische leerweg sectoren keuzeformulier de mavo in klas 4 na de mavo afsluiting Wat doet de decaan? toekomstplannen zelfkennis

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

4 VMBO examenjaar. Het kiezen van een vervolgopleiding

4 VMBO examenjaar. Het kiezen van een vervolgopleiding 4 VMBO examenjaar Het kiezen van een vervolgopleiding Het is bijna 1 maart. Oriëntatie op wat uw zoon/dochter hierna gaat doen: Lessen in de praktijkrichting en 1 dag in de week op stage Bezoek de MBO-Onderwijsmarkt

Nadere informatie

Strabrecht College. Welkom op de oudervoorlichting vmbo-t 3 31 januari 2013

Strabrecht College. Welkom op de oudervoorlichting vmbo-t 3 31 januari 2013 Strabrecht College Welkom op de oudervoorlichting vmbo-t 3 31 januari 2013 Programma Welke keuzemogelijkheden heeft uw kind? Hoe komt uw kind tot de beste keus? Wat is er dit jaar al gebeurd aan keuzebegeleiding

Nadere informatie

Thema-avond. 13 februari 2017

Thema-avond. 13 februari 2017 Thema-avond 13 februari 2017 Informatie over Pakketkeuze Schoolkeuze Beroepskeuze Eindexamen Theoretische/gemengde leerweg 6 of 7 vakken Verplicht: Nederlands + Engels 4/5 Keuze: Duits Tekenen Economie

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats Bouwkunde, Bouw & Onderhoud Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw 4 bol Leeuwarden Uitvoerder bouw 4 bbl Leeuwarden Bouw Metselaar 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen Tegelzetter 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Met dit formulier kunt u, als wettelijk vertegenwoordiger, een tegemoetkoming ouders aanvragen voor het schooljaar

Nadere informatie

Compare 21 Vorm VMBO... 1 6-11-2013

Compare 21 Vorm VMBO... 1 6-11-2013 Compare 21 Vorm VMBO... 1 6-11-2013 COMPARE 21 PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Naam Z Compare 21 Vorm VMBO... 2 6-11-2013 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Naam Z Leeftijd 15 Geslacht man Afnamedatum 6 November

Nadere informatie

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats Bouwkunde, Bouw Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw 4 bol Leeuwarden & Onderhoud Uitvoerder bouw 4 bbl Leeuwarden, Heerenveen Bouw Metselaar 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen Tegelzetter 2 bbl Leeuwarden,

Nadere informatie

Wat wil jij later worden

Wat wil jij later worden Wat wil jij later worden MBO-gids/2011-2012///Noord-Overijssel De gids voor jongeren die echt iets willen bereiken Marloes houdt van groen Tim wil wat met economie Finn kiest voor techniek Lisette wil

Nadere informatie

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats Entree Techniek & Technologie Assistent mobiliteitsbranche 1 bol, bbl Heerenveen Assistent bouwen & wonen 1 bol, bbl Leeuwarden Assistent installatie-/constructietechniek 1 bol, bbl Leeuwarden, Heerenveen

Nadere informatie

Dinsdag 28 november 2017

Dinsdag 28 november 2017 Versie 08-11-2017 Dinsdag 28 november 2017 Bloem en design Bloem & Styling AOC-Oost MBO 2- Bouwinfra en interieur Algemene informatie over de bedrijfstak (bouw, timmerind., meubel & Bouwmensen Gelderland

Nadere informatie

Informatieavond 3 mavo. Schooljaar 2014-2015

Informatieavond 3 mavo. Schooljaar 2014-2015 Informatieavond 3 mavo Schooljaar 2014-2015 Hartelijk welkom Meneer de Beer, teamleider Mevrouw Poelman, leerlingcoördinator Wendy van der Laan, decaan Mavo Programma Decanaat Sector en pakketkeuze Middelbaar

Nadere informatie

(VMBO) AOC Groenhorst Barnseweg 3 Barneveld Voorlichting: vr 20 januari 2017 : uur open dag

(VMBO) AOC Groenhorst Barnseweg 3 Barneveld Voorlichting: vr 20 januari 2017 : uur open dag Dierverzorging OPEN DAGEN - KALENDER 2016-2017 (VMBO) AOC Groenhorst Barnseweg 3 Barneveld 088-0206100 Voorlichting: vr 20 januari 2017 : 15.00-21.00 uur open dag za 21 januari 2017: 09.30-15.00 uur open

Nadere informatie

AVILA-College. Algemene Ouderavond TL 3. Welkom

AVILA-College. Algemene Ouderavond TL 3. Welkom AVILA-College Algemene Ouderavond TL 3 Welkom MBO Niveau 2 MBO Niveau 3/4 Handel/Adm. Verzorging Bouw Metaal Metalektro BBL Handel/Adm. Verzorging Bouw Metaal Metalektro KBL GL profielen TL Zorg & welzijn

Nadere informatie

Ouderavond Handel en administratie

Ouderavond Handel en administratie Ouderavond Handel en administratie Mentoren B4H: Muriël Sleeswijk Jose Visser Rien ter Beek Mentoren K4H: Brenda Koster Dennis Zoomers Mentoren K4H: Maria Muelink Harmen Hecker Ouderavond Handel en administratie

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.31 Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, juli 2013 Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt

Nadere informatie

noorderpoort.nl Noorderpoort versterkt je toekomst

noorderpoort.nl Noorderpoort versterkt je toekomst noorderpoort.nl Noorderpoort versterkt je toekomst mbo-opleidingen Appingedam Noorderpoort Eemsdollard, beroepsonderwijs Appingedam vrijdag 25 januari, Opwierderweg 2, tel.: (0596) 69 29 29 Administratie,

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Decanaat mavo / vmbo-tl

Decanaat mavo / vmbo-tl Welkom ouders/verzorgers van de leerlingen uit mavo-tl 3 en voorlichters van ROC Midden-Nederland, MBO-Amersfoort. Decanaat mavo / vmbo-tl Roos Wubben en Sjoerd Tolsma De pakketkeuze voor de overgang van

Nadere informatie

Thema-avond. 09 februari 2015

Thema-avond. 09 februari 2015 Thema-avond 09 februari 2015 Informatie over Pakketkeuze Schoolkeuze Beroepskeuze Eindexamen Theoretische/gemengde leerweg 6 of 7 vakken Verplicht: Nederlands + Engels 4/5 Keuze: Duits/Frans 1) Tekenen

Nadere informatie

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016 VMBO 2016 2017 1 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Om je een handje te helpen met het maken van een goede keuze te maken na het Pius X- College is deze brochure samengesteld. In deze brochure vind

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Informatieavond. Mavo +

Informatieavond. Mavo + Informatieavond Mavo + 1 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Vervolgonderwijs 2 Vervolg van PTA in leerjaar 4 Nog 3 v/d 6 SE-weken (november-januari april) Na iedere SE-week één herkansingsmogelijkheid

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Appingedam. @NP_Appingedam. Opwierderweg 2, T (0596) 69 29 29

Appingedam. @NP_Appingedam. Opwierderweg 2, T (0596) 69 29 29 VRIJDAG 29 JANUARI 16.00-18.00 uur @NP_Appingedam Opwierderweg 2, T (0596) 69 29 29 Gaat jouw hart uit naar dienstverlening? Handel en Ondernemerschap: Entree opleidingen (Detailhandel), Verkoper Economie

Nadere informatie

Thema-avond. 9 februari 2015

Thema-avond. 9 februari 2015 Thema-avond 9 februari 2015 Informatie over Pakketkeuze Schoolkeuze Beroepskeuze Eind klas 2 is keuze gemaakt voor Leerweg: Kader/basisberoepsgerichte leerweg Sector: - Techniek/ICT - Handel/Administratie/D&C

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 4

Informatieboekje leerjaar 4 2016 Informatieboekje leerjaar 4 Vervolgopleiding kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Verschillende soorten scholen in het MBO... 3 Verschillende soorten scholen in het

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2017-2018 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool 23110BOL1

Nadere informatie

Denken (Diploma. En nu????)

Denken (Diploma. En nu????) Denken (Diploma. En nu????) Delen (Met ouders,vrienden,decaan) Doen (Aan de slag en zet m op!!) Voorwoord Beste 4 e klasser, Dit schooljaar ga je examen doen. Als alles meezit ga je onze school verlaten

Nadere informatie

Informatie avond 3 mavo SCHOOLJAAR 2010-2011

Informatie avond 3 mavo SCHOOLJAAR 2010-2011 Informatie avond 3 mavo SCHOOLJAAR 2010-2011 Hartelijk welkom Gerard Rozing verantwoordelijk voor 3 mavo Wendy van der Laan en Miranda Bult Decanen Mavo/Havo Programma Stand van zaken 3 mavo Het decanaat

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

DECANOLOGICA INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN VAN HET 4 E LEERJAAR

DECANOLOGICA INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN VAN HET 4 E LEERJAAR DECANOLOGICA INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN VAN HET 4 E LEERJAAR 2013-2014 Inhoudsopgave klas 4 1 Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam 23JA Grafisch Lyceum Rotterdam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2009-2010 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Voorlopige cijfers w w w. a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l. n l Convenantjaar 2009-2010

Nadere informatie

OPEN DAGEN kalender 2015-2016

OPEN DAGEN kalender 2015-2016 OPEN DAGEN kalender 2015-2016 BESTE VMBO-LEERLINGEN, Op de volgende bladzijden tref je een overzicht aan van de OPEN DAGEN en INFOMARKTEN van heel veel MBO-scholen in en om Zwolle. Ik raad je aan om een

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

LoopbaanOntwikkeling - en Begeleiding. Leerjaar 4

LoopbaanOntwikkeling - en Begeleiding. Leerjaar 4 LoopbaanOntwikkeling - en Begeleiding Leerjaar 4 Karin Mulders loopbaanexpert Hulp bij de beroepskeuze De loopbaanbegeleider: Wat kun je van de loopbaanbegeleider verwachten in leerjaar 4? Geeft informatie

Nadere informatie

Informatiebrochure Sectorkeuze 3 VMBO-T. Schooljaar 2015- Mondial College. Locatie Meeuwse Acker

Informatiebrochure Sectorkeuze 3 VMBO-T. Schooljaar 2015- Mondial College. Locatie Meeuwse Acker Informatiebrochure Sectorkeuze 3 VMBO-T 2016 Schooljaar 2015- Mondial College Locatie Meeuwse Acker 1 I n l e i d i n g Op dit moment zit je in de derde klas van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2018-2019 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool leerweg

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 20 januari 2013 van 11.00 16.00 uur (alle scholen met uitzondering van Ster College en Procestechniek)

Nadere informatie

Scholenmarkt vmbo / mbo te Doetinchem donderdag 26 november 2015

Scholenmarkt vmbo / mbo te Doetinchem donderdag 26 november 2015 Scholenmarkt vmbo / mbo te Doetinchem donderdag 26 november 2015 Voor de meest actuele versie lokalenrooster: https://graafschapcollege.nl/kalender/mbo-voorlichtingsdagen/ Voorlichting Ronde 1: 19.00-19.30

Nadere informatie

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.323 Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2012 Sommige beroepsopleidingen kun je volledig in het buitenland

Nadere informatie

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route!

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Ben jij dit? ' Ik kan de theoretische leerweg aan, maar ik wil ook graag iets doen met gezond

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 22 januari 2012 van 11.00 16.00 uur (alle locaties uitgezonderd Ster College en Montessori

Nadere informatie

(Genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2007. Het is mogelijk dat de bedragen iets omhoog gaan per 1 juli.)

(Genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2007. Het is mogelijk dat de bedragen iets omhoog gaan per 1 juli.) Vakantiewerk 2007 Vakantiewerk 2007 (Genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2007. Het is mogelijk dat de bedragen iets omhoog gaan per 1 juli.) Pas als je dertien jaar bent, mag je werken in je schoolvakantie.

Nadere informatie

opleidingen

opleidingen Entree Techniek & Technologie Assistent mobiliteitsbranche 1 bol, bbl Heerenveen Assistent bouwen & wonen 1 bol, bbl Leeuwarden Assistent installatie-/constructietechniek 1 bol, bbl Leeuwarden, Heerenveen

Nadere informatie

Op weg naar klas 3. september 2013. Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 -1-

Op weg naar klas 3. september 2013. Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 -1- Op weg naar klas 3 Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 september 2013-1- Op weg naar klas 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 3 2. Hoeveel jaar heb je nog

Nadere informatie

VOORLICHTING VMBO TL3 maart 2012

VOORLICHTING VMBO TL3 maart 2012 Noorderpoortcollege Zernike College VMBO Groningen Zuid VOORLICHTING VMBO TL3 maart 2012 Programma: keuzeproces + vakken Sectorkeuze + vakkenpakket Diana Blanksma (teammanager TL) Hidzer de Vries (decaan)

Nadere informatie