CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl"

Transcriptie

1 Informatiebulletin voor leerlingen en ouders STREEK NIEUWS CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: IN DIT NUMMER O.A.: MAATWERK VOOR LEERLINGEN ACTIEF IN VERZORGINGSHUIS JAARGANG 8 NUMMER 3 PASEN 2015 SKIKAMP IN OOSTENRIJK Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst

2 2 IN DIT NUMMER SCHOOL IN BEWEGING... 5 BRUGKLASLEERLINGEN KRIJGEN HET DRUK... 8 MAATWERK VOOR LEERLINGEN...10 BOEIENDE PROJECTEN IN VAK TECHNOLOGIE EN TOEPASSING ACTIEF IN VERZORGINGSHUIS DE KLINKENBERG...16 MAGISTER VERVANGT NIET DE SCHOOLAGENDA AFBLIJVEN, DE MUSICAL BEVERWEDSTRIJD BIOLOGIE OLYMPIADE JUNIOR SKIKAMP IN GERLITZEN (OOSTENRIJK) EEN GROOT SUCCES!...29 NADENKEN OVER DE TOEKOMSTIGE INRICHTING VAN NEDERLAND ENERGIE IN DE WIJK VAN DE TOEKOMST...36 GEEN GOLF TE HOOG? IEDEREEN LEERT VAN ELKAAR WAT HOUDT HET NIEUWE LEENSTELSEL IN?

3 School in beweging De school is in de afgelopen pe- Op het moment van schrijven bevinden wij ons in de zogenoemde riode flink in beweging geweest. veertigdagentijd voor Pasen. De veertigdagentijd is een bekeringstijd. Zo stond januari in het teken van Op veel plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament wordt verteld over 4 Voor u ligt de derde editie van Streeknieuws van dit schooljaar. Met daarin een heel diverse verzameling artikelen. U vindt in deze editie een bijdrage over de feestelijke start van het Bèta Challengeprogramma. We informeren u over de stand van zaken rondom het nieuwe leenstelsel. U leest meer over de samenwerking met de CHE. En natuurlijk krijgt u een terugblik op de musical Afblijven. de Open Dag op 30 januari jl. Het is altijd weer een feest om te zien hoe collega s en leerlingen gezamenlijk optrekken om hun school goed voor het voetlicht te brengen. Op zo n dag realiseer je je pas echt dat we een ondernemende school zijn. De komende tijd starten we ook een aantal nieuwe zaken op. We zijn bezig om een Gezonde School te worden. We dragen ons steentje bij aan het Kenniscampusfestival op 15 april a.s. We zullen ook het Geo Futureprogramma nader uitwerken. En vanzelfsprekend is er ook mensen die vasten om hun gebeden kracht bij te zetten. Je (weer) wenden tot God en je afwenden van alles wat je van God afhoudt. Vanzelfsprekend besteden we ook op school aandacht aan Pasen. We doen dat in de dagopeningen, maar ook in een toneelstuk. Switch Onderwijsprojecten voert dat op woensdag 1 april voor ons op. Deze christelijke organisatie probeert de boodschap van het paasfeest te vertalen naar de hedendaagse context. Alle klassen met uitzondering van de examenklassen wonen dit toneelstuk bij. De examenleerlingen krijgen een speciale paaskaart, geïllustreerd door Marina van Es uit havo 4, met binnenin de boodschap van Barbara de Beaufort uit Oase: 5 de nodige aandacht voor onze examenleerlingen, voor wie de eindstreep nu echt in zicht komt.

4 6 Met Pasen vieren we dat grenzen niet zijn wat ze lijken. Dat we niet gevangen hoeven te blijven in onmacht en verdriet. Dat we soms zomaar over een drempel worden geholpen En daardoor ook anderen moed kunnen geven om een stap naar buiten te zetten. Pasen is een feest van licht en vrijheid. Van Gods ruimte voor ieder van ons. Gewoon, in ons dagelijkse leven. 7 Laten wij met elkaar het feest van de opstanding vieren. Ik wens u allen heel goede paasdagen toe! W. Nep rector

5 VEEL AFWISSELING RICHTING ZOMERVAKANTIE Brugklasleerlingen O&O-opdracht met een opdracht voor het vak biologie. De andere brug- krijgen het druk klassers gaan dinsdag 21 of woensdag 22 april op de fiets naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Daar doen zij opdrachten voor het vak biologie. Alle brugklassen hebben op donderdag een uitwerkdag. Zij kunnen dan De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Brugklassers de opdrachten van de excursiedag uitwerken. De andere dagen in de maken dit voor het eerst mee. Voor sommigen een spannende tijd. activiteitenweek hebben de klassen een aangepast rooster. Gaan ze wel over? Naar welke tweede klas gaan ze? In de weken tot de zomervakantie is er volop afwisseling in het schoolprogramma. En LAATSTE PERIODE er moet ook nog hard worden gewerkt. Na de meivakantie volgt een aantal weken met gewone lesdagen. Nou ja, gewoon Hemelvaart en Pinksteren leveren de nodige vrije dagen op. 8 De mentoren besteden deze weken in de mentorlessen veel aandacht aan de richtingkeuze. Voor de meeste leerlingen wordt het al duidelijk wat Voor veel brugklassers is het lastig om dan toch regelmatig het schoolwerk te blijven maken en leren. Zij hebben daarbij de ondersteuning 9 de meest gewenste leerroute komend schooljaar zal zijn. Ze zien dat aan van u als ouders wel nodig. Want in de laatste periode moet er nog hard de behaalde resultaten. Maar ook de inzet en het inzicht van de leerlin- gewerkt worden. Voor bijna alle vakken staan er so s, proefwerken en gen zijn voor de richtingkeuze belangrijk. Het is goed om ook thuis met werkstukken gepland. De brugklassen sluiten de periode de laatste dagen uw kind hierover te praten. Is de gewenste leerroute voor uw kind ook de van juni af met drie toetsdagen. route met de meeste kans van slagen? We wensen u de laatste maanden van dit schooljaar veel succes bij de begeleiding van uw kind. ACTIVITEITENWEEK Na een lang paasweekend is de derde week van april een schoolbrede activiteitenweek. Leerlingen op onze school zijn in die week bezig met projecten; ze gaan op excursie of reizen naar het buitenland. De brugklassen gaan dan op excursie naar een dierentuin. Voor de brugklassen technasium is dat Dierenpark Amersfoort. Daar combineren ze een

6 MEER NIEUWS OVER DE REKENTOETS Maatwerk voor leerlingen In de kersteditie van Streeknieuws informeerden wij u over de reken- screening zullen in deze lessen ingedeeld worden. In de rekenbijlesgroe- toets. De Tweede Kamer was toen daarover nog niet uitvergaderd. In pen kunnen leerlingen zich beter bekwamen in de rekenvaardigheden. februari heeft zij uiteindelijk een aantal besluiten genomen. Wat leve- De hierboven genoemde klassen uit de onderbouw zullen we jaarlijks ren die voor onze mavoleerlingen op? gaan testen. Zo willen we goed in beeld krijgen welke leerlingen rekenhiaten hebben. Zij kunnen dan bijles krijgen ter voorbereiding op de Voor de huidige examenleerlingen verandert er niets ten opzichte van de rekentoets in de pre-examenklas. situatie zoals beschreven in het kerstnummer van Streeknieuws. De leerlingen die goed scoren voor deze toetsen zullen in de pre- De pre-examenleerlingen krijgen iets meer ruimte. Voor hen komt examenklas met digitale lessen nog wel oefenen voor de rekentoets. Als rekenen nog niet in de kernvakkenregeling. Zij moeten de rekentoets wel dan blijkt dat zij dit zelfstandig oefenen niet goed oppakken en als ook 10 afsluiten met een voldoende. Dit jaar krijgt iedereen een voldoende bij een vaardigheidsscore die overeenkomt met het cijfer 4,5. een verdere aansturing van de betrokken docenten daarbij niet helpt, worden zij alsnog ingedeeld in de bijlesgroepen. 11 De komende jaren is een opbouwtraject vastgesteld met als eindresul- Zo proberen we via maatwerk alle leerlingen goed voor te bereiden op taat dat in 2020 het resultaat van de rekentoets wordt opgenomen in de rekentoets in het pre-examenjaar. Voor vragen en opmerkingen over de kernvakkenregeling. Dan geldt pas een cijfer boven de 5,5 als een rekenen kunt u contact opnemen met de heer Nauta voldoende. of mevrouw Junge Alle leerlingen die na dit schooljaar eindexamen doen, mogen niet één keer maar drie keer een herkansing doen. REKENEN EN DE ONDERBOUW Dit schooljaar krijgen de volgende leerlingen een rekenscreening: alle brugklassers, de leerlingen in mavo 2 en de leerlingen in havo 3 en vwo 3. Aan de hand van deze screening stellen wij de rekenbijlesgroepen voor het volgende schooljaar vast. De leerlingen die laag scoren voor de

7 12 13 LICENTIE BÈTA CHALLENGE OP DE MAVO EEN FEIT Boeiende projecten in vak Technologie en Toepassing Op een ludieke manier onthulde RTL 4-weerman Reinier van de Berg op dinsdag 3 februari het licentiebord Bèta Challenge. Hij deed dat samen met twee mavoleerlingen. Aansluitend hield hij in een volle theaterzaal een boeiend betoog voor duurzaamheid. Daarin riep hij de aanwezige mavoleerlingen op om zich voor duurzaamheid in te zetten. Om dit vooral in hun directe omgeving en via de Bèta Challenge-projecten te doen. Daarmee was de aftrap van Bèta Challenge op Het Streek een feit.

8 Bèta Challenge wordt op de mavo in het vak Technologie en Toepassing (T&T) vormgegeven door middel van projecten, waarin de leerlingen rondom een domeinen toepassingsgericht aan het werk gaan. Binnen de projecten is aandacht voor de beroepen die met het onderwerp te maken hebben, maar ook voor de vervolgopleidingen. 14 SECTOREN EN DOMEINEN Op de mavo krijgen leerlingen te maken met vier sectoren: Zorg en Welzijn, Techniek, Economie en Landbouw. Binnen die sectoren vallen zeven domeinen, waaraan we de Bèta Challenge-projecten koppelen. Die domeinen zijn: Water, energie en natuur; Mobiliteit en ruimte; Science en exploratie; Voeding en vitaliteit; Mens en medisch; Lifestyle en design; Market en money. 15 TWEE UUR PER WEEK Leerlingen uit mavo 2 en 3 krijgen het vak T&T krijgen twee uur per week. Zij zullen regelmatig op excursie gaan hiervoor. In de brugklas mavo/havo krijgen de leerlingen al een introductie in het vak T&T. Zij oefenen de basisvaardigheden en doen een kennismakingsproject. Uiteindelijk kan het vak in klas 4 als examenvak gekozen worden. Dat zal waarschijnlijk vanaf het examenjaar mogelijk zijn.

9 FRAGMENTEN UIT VERSLAGEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Actief in verzorgingshuis De Klinkenberg De leerlingen uit M2C hebben een verslag geschreven over hun maatschappelijke stage in verzorgingshuis De Klinkenberg. Hieronder leest u wat fragmenten uit een paar van deze verslagen. Ze geven een goed beeld van deze middag. THOMAS: YASMINE: MATTHIJS: Op dinsdag 11 maart zijn We werden met open ar- Ik heb samen met Efekan, wij met de klas voor een men ontvangen. Ze waren Daan en Jesper appelflappen 16 maatschappelijke stage naar De Klinkenberg geweest. De superblij om ons te zien. We kregen wat te drinken gemaakt voor de oudere mensen. Eerst hebben we appels 17 bedoeling was om mensen met en we hebben even met ze geschild en gesneden. Een Alzheimer een leuke middag te gekletst. oudere mevrouw wou helpen, bezorgen. In het mentoruur zijn maar toen ze de appel had groepjes gemaakt. Ik zat in het SOPHIA: geschild en gesneden, ging groepje met Céline, Leon en We moesten wel even ze de appelstukjes opeten. Isa-Beau. Toen wij aankwamen, wennen, want we wisten Dit was niet handig maar wel werden wij naar een huiskamer niet echt wat we moesten grappig. gebracht door iemand die daar zeggen. Maar daarna ging werkt. De andere groepjes van het goed. de klas werden naar de andere huiskamers gebracht.

10 CÉLINE: dacht ze vast dat zij een kleinkind ISA-BEAU: EFEKAN: Toen de appelflappen in de oven zaten, vasthield. Even later zei ze ook: Ik Ik zou best nog wel eens samen Ik raad het iedereen aan om bij de hebben we leuke spelletjes gedaan met wil naar huis, ik wil naar mijn kinde- met Carmen en Sophia gewoon maatschappelijke stage De Klinken- de bejaarden, zoals overgooien met ren. Dat vond ik best ontroerend. voor niks een middagje daar berg te kiezen als je die zou kunnen een bal. Ik vond het wel zielig voor een willen helpen. kiezen! mevrouw. Zij was de hele tijd aan het CARMEN: huilen, omdat ze was vergeten dat ze Mijn leukste ervaring met de Kortom, het was een middag om in te lijsten. De leerlingen hebben zich naar de kapper moest. Ze zei wel tien ouderen die dag vond ik toch wel goed vermaakt met de demente bejaarden en hebben zich van hun beste keer hetzelfde. Als je daar zou willen het bakken. Iedereen deed gezellig kant laten zien, als echte ambassadeurs van Het Streek. Voor de meeste werken moet je best veel geduld heb- mee. Maar ik vond het af en toe leerlingen was dit een eerste kennismaking met de wereld van het ben. ook wel zielig voor ze, dus ik was verzorgingshuis. De ouderen vonden het geweldig, zo veel jonge mensen blij dat we ze als groepje konden in huis die aandacht voor hen hadden, een gesprekje met hen voerden, FLORIS: vermaken. appelflapjes maakten en deze gezellig samen opaten. Ze hebben daar ook een computer voor 18 demente mensen. Je kunt er allemaal leuke spelletjes op spelen, bijvoorbeeld ARON: Het is wel jammer dat de demente 19 liedjes raden van vroeger. Dat kunnen ouderen zich sommige dingen echt ze heel goed. Maar als je vraagt of ze niet herinneren. Het kortetermijn- net appelflappen hebben gemaakt, geheugen werkt dan niet zo goed, weten ze dat niet meer. maar van vroeger weten ze nog erg veel, daar vertellen ze dan ook een IFRAN: hoop over. Met een computer trainen ze hun hersens. Ze weten dan wel heel veel! TIM: Er kwam een vrouw bij met een pop in haar armen. Omdat ze dement was,

11 DE LEERLING IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET REGISTREREN VAN HET HUISWERK Magister vervangt niet de schoolagenda Als school werken we met het programma Magister. Daarin houden we veel bij over en voor de leerling. Maar Magister vervangt niet de schoolagenda. DRIE AVONDEN IN DE REEHORST Afblijven, de musical 20 Magister is een erg prettig programma voor de schoolorganisatie, de docenten, de leerlingen en de ouders. Op deze manier bieden we veel belangrijke informatie geconcentreerd aan in één programma. NIET LEIDEND De laatste tijd bereiken ons echter signalen waaruit we opmaken dat leerlingen en ouders Magister leidend achten als het gaat om huiswerk en toetsen. We hechten er waarde aan om te benadrukken, dat het opgegeven huiswerk en de opgegeven toetsen slechts als hulpmiddel in Magister worden gezet. Uitgangspunt was en blijft namelijk dat de communicatie over huiswerk en toetsen via de docent in de lessituatie en/of via een studiewijzer verloopt. De leerling blijft verantwoordelijk om zelf zijn huiswerk te registeren. Een papieren (of eventueel digitale) agenda is hierbij feitelijk onmisbaar. In de week voor de voorjaarsvakantie stond de musical Afblijven op drie avonden geprogrammeerd in theater De Reehorst. 21 Vanaf juni 2014 heeft een groep van ruim vijftig leerlingen hard gewerkt aan het op de planken zetten van deze musical, gebaseerd op het gelijknamige boek van Carry Slee. Het verhaal gaat over de invloed van verkeerde vrienden en drugs op het leven van jongeren en de negatieve gevolgen die dat kan hebben. Gelukkig komt het in de musical weer goed. APPLAUS Er is met veel passie en inzet gespeeld door onze leerlingen. De bijna achthonderd bezoekers beloonden dat met veel applaus. Het is altijd weer genieten van wat onze leerlingen presteren onder de bezielende leiding van Michel Berendsen, onze muziekdocent, samen met Elke Ploeg (regie), Donya Kneefel en Shireen Sauer (dans). Naast de genoemde mensen zijn er vele anderen geweest die geholpen hebben bij alles wat een musical vraagt aan organisatie en actie. Hartelijk dank!

12 LOGISCH DENKEN EN SLIM REDENEREN Beverwedstrijd Elk jaar doet onze school mee aan de Beverwedstrijd. Dit is een internationale wedstrijd die online gespeeld kan worden en die leuke puzzel-elementen bevat. Met logisch denken en slim redeneren kunnen die puzzels worden opgelost. Verschillende faculteiten Informatica uit allerlei Europese landen bereiden de wedstrijd voor. Er zijn drie aparte niveaus: voor de leerjaren 1 en 2, de leerjaren 3 en 4 en de leerjaren 5 en 6. Van onze school deden alle brugklassen mee en alle leerlingen informatica in de bovenbouw. De finale van de Beverwedstrijd was dit jaar in Zwolle. Van Het Streek gingen daar de volgende leerlingen naartoe: uit de brugklas: Koen Bavelaar; uit de 2e klas: Wietske de Bondt; uit de 4e klas: Michiel van den Berg, Remco van Os, Casper Uijterwijk, Hilde Roijackers en Lars Huibers; uit de 6e klas: Alain Jansen en Jasper Sustronk. Luuk Goossen (6 vwo) en Leon van de Beek (5 vwo) waren ook in de finale doorgedrongen, maar verhinderd om naar Zwolle te gaan.

13 IMPRESSIE FINALE Wietske de Bondt was dit jaar voor de tweede keer finaliste. Zij schreef onderstaande impressie. De voorrondes van de Beverwedstrijd waren in november In de brugklas deden alle leerlingen van onze school daaraan mee. Vorig jaar zat ik in de brugklas en had ik de voorronde zo goed gemaakt dat ik door mocht naar de finale. Daar werd ik zestiende en ik vond het een leuke dag. Daarom besloot ik om dit jaar weer mee te doen aan de voorronde. En met succes. Ik mocht weer naar de finale. Die vond op 7 februari 2015 plaats op hogeschool Windesheim in Zwolle. De beste zestig leerlingen (per categorie) uit de voorrondes mogen naar de finale. Ik behoorde tot de gelukkigen.. ONDERBOUWKLAS DOET VOOR HET EERST MEE AAN VOORRONDE Biologie Olympiade Junior RIA LOS UIT A2C LEVERT EEN TOPPRESTATIE 24 Bij de finale was er gelegenheid om je te melden en wat te eten, te drinken en te praten. Op een gegeven moment mochten de leerlingen naar de wedstrijdruimte om de opgaven te maken. De ouders/begeleiders gingen toen naar een andere ruimte, waar ze uitleg kregen over de opgaven die wij ondertussen zaten te maken. Na de wedstrijd gingen we weer terug naar het hoofdgebouw en moesten we (natuurlijk) even wachten. Daarna gingen we met zijn allen naar een andere ruimte waar we een lezing kregen over informatica. Aansluitend was er de prijsuitreiking. De wedstrijd vond ik redelijk te doen. Ik was blij toen ik hoorde dat ik bij de beste helft zat. Toen ik ook nog eens hoorde dat ik vierde was (wat bij de Beverwedstrijd goud is), was ik verbaasd en blij. Ik vond het een hele leuke dag en ben van plan om volgend jaar weer mee te doen met de voorrondes. Aan de Nationale Biologie Olympiade doet de bovenbouw van Het Streek al jaren mee. Dit jaar was voor het eerst een onderbouwklas (A2C) van onze school actief in de voorronde van de Biologie Olympiade Junior. Ria Los behoorde tot de beste honderd leerlingen. Zij ging door naar de tweede ronde op zaterdag 14 maart in Burgers Zoo in Arnhem. 25

14 26 Als in totaal ruim leerlingen meedoen aan de Biologie Olympiade Junior is het heel wat wanneer je als een van de beste honderd leerlingen (vijftig havoleerlingen en vijftig vwo-leerlingen) uit de voorronde komt. Ria Los werd daarom uitgenodigd voor de tweede ronde. Deze vond dit jaar voor het eerst plaats in het kader van het 25-jarig bestaan van de Biologie Oympiade. PODIUMPLAATS De honderd kandidaten kregen eerst een rondleiding door de Ocean en een opdracht in de Bush. Daarna hebben zij een test gemaakt, waarin hun biologiekennis werd getoetst. Hierin was ook de informatie verwerkt die ze die ochtend in de dierentuin hadden opgedaan. Aan het eind van de middag werden de twintig finalisten van de Biologie Olympiade Junior bekend gemaakt (tien leerlingen van de havo en tien van het vwo). Na de toets gaf Ria aan dat ze de vragen moeilijk had STREEKNIEUWS gevonden. Toch heeft ze die dag blijkbaar opnieuw een topprestatie geleverd, want Ria werd, samen met de andere finalisten, uitgenodigd op het podium en kreeg daar een oorkonde uitgereikt. NAAR DE FINALE Ria mag onze school gaan vertegenwoordigen tijdens de finale van de Biologie Olympiade Junior! Deze zal plaatsvinden op 4 en 5 juni op de Saxion Hogeschool in Enschede. De trotse sectie biologie wil Ria graag feliciteren met dit succes! 27

15 Skikamp in Gerlitzen (Oostenrijk) een groot succes! 28 29

16 Een recordaantal inschrijvingen zorgde er dit jaar weer voor dat er, net als vorig jaar, 2 kampen georganiseerd konden worden. Zaterdagavond vertrok kamp 1 naar Gerlitzen (Oostenrijk), 50 leerlingen, 5 instructeurs en 4 docenten maakten de 13 uur lange reis, 4 dagen later was kamp 2 aan de beurt met 52 leerlingen. Foto skikamp 1 Aangekomen bij de gondel begon de operatie Alles moet naar de top aangezien we hier al veel ervaring mee hadden ging dit voorspoedig. Het hotel 30 Gipfelhaus staat op de top van de berg en je kan van daaruit alle kanten op skiën of snowboarden. Degenen die les hadden gingen in groepjes met hun instructeur weg en de vrije skiërs en boarders gingen ook in groepjes van minimaal 3 zelfstandig skiën en boarden. Foto skikamp 3 Na een lunch bij één van de vele typische restaurantjes met pommes und schnitzel, goulashsuppe of kaiserschmärren kon de rest van de middag nog fanatiek geskied en geboard worden. Na het kortom skikamp 2015: EEN GROOT SUCCES!!!!! STREEKNIEUWS avondeten werden de awards uitgereikt, dit betekende werden gevuld met leuke spelletjes en vooral veel lol, hilarische verhalen die door de docenten extra smeuïg maar wel vroeg naar bed want de volgende ochtend moet werden gebracht (voorbeelden zijn: hesje voor een lesje, iedereen weer fit de piste op. Het waren weer onvergetelijke dagen die voorbij zijn schildpad van de dag of held van de dag). De avonden gevlogen. 31

17 ZES LEERLINGEN Wij, de zes leerlingen uit A3D (dat is een deel van de combinatieklas OPENEN MET G3A en A3Y) waren voor deze startbijeenkomst uitgenodigd. Het Konink- MINISTER SCHULTZ lijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) heeft een ontwerp- HET JAAR wedstrijd voor scholen bedacht. Hierin moeten leerlingen met hun klas VAN DE RUIMTE! een atlas van Nederland maken, waarin zij aangeven hoe Nederland er in de toekomst uit zal kunnen zien. Die wedstrijd gingen wij openen. We deden dat samen met minister Schultz en met Yves de Boer, de voorzitter van het project Jaar van de Ruimte. Nadenken over de ALS ECHTE GASTEN ONTHAALD We werden als echte gasten onthaald. We kregen keycords met een 32 toekomstige inrichting van Nederland kaartje met onze namen erop en we hadden gereserveerde plekken voor in de zaal. Hieruit bleek wel dat het serious business was. Eerst was er tijd voor koffie en thee in een ontvangstzaal. En daar stonden we dan als enige jongeren tussen de volwassenen een beetje de professional uit te hangen. 33 SLAG OP DE GONG Samen met minister Schultz openden zes leerlingen van de locatie De televisie- en radiopresentatrice Andrea van Pol presenteerde de Bovenbuurtweg het Jaar van de Ruimte. Dat gebeurde op donderdag startbijeenkomst. Zij kondigde als eerste de dichter Tim Pardijs aan die 15 januari in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het hele jaar zal een gedicht van hem voordroeg. Daarna was er een speech door minister worden nagedacht over de toekomstige inrichting van Nederland. Schultz. Zij bracht hierin naar voren hoe zij over het komende jaar dacht Over bijvoorbeeld smart cities, watermanagement en andere dingen en wat haar plannen waren voor de toekomst. En toen mochten wij het om het leven in Nederland efficiënter te maken. Hiernaast een podium opkomen. We hebben de minister een hand gegeven. Aan ons alle verslag van deze bijeenkomst. zes werd gevraagd wat onze ideeën waren voor de toekomst in Nederland.

18 GESLAAGDE MIDDAG Hierna volgden weer speeches van onder andere Neelie Kroes, Maarten Hajer en Hans Alders. Zij vertelden over hoe zij dachten over de toekomst van Nederland en hoe we die toekomst werkelijkheid moesten laten worden. Er werd op het einde nog een film gedraaid: Wie maakt Nederland?. Na de startbijeenkomst konden de aanwezigen verder praten in deelgroepen. Wij gingen na een geslaagde middag weer naar huis met een cool keycord en een hand die de minister heeft geschud! Mirthe Slotman, A3D 34 Yves de Boer was intussen ook op het podium gekomen. Meneer Adriaens, onze leraar aardrijkskunde die met ons mee was, vertelde de aanwezigen over de wedstrijd die we daarna met een slag op de gong openden. 35

19 ACHT LEERLINGEN PRESENTEERDEN HUN IDEEËN OVER EEN DUURZAME WOONWIJK Energie in de wijk van de toekomst De bijeenkomst vormde het sluitstuk kunnen dus razendsnel plaatsvin- van de Geo Future-module, die door den, zo leek Breunesse ermee te onze school samen met Shell Internatio- willen zeggen. nal is ontwikkeld. CSG Het Streek is als Breunesse liet de leerlingen één van de eerste scholen in Nederland denken vanuit twee verschillende actief bezig met Geo Future School. Dat toekomstscenario s: mountains is precies wat de naam zegt: onderwijs en oceans. Shell hanteert deze gericht op de toekomst van onze pla- toekomstscenario s om helder neet. te krijgen welke stappen op weg 36 GROTE VRAAGSTUKKEN naar zo n scenario gezet kunnen worden. De vraag werd direct 37 Het gaat daarbij met name over de aan de leerlingen gesteld: gaan grand challenges, de grote vraagstukken we over op zonne-energie of van nu en de toekomst. Eén van deze is schoon verbrand aardgas de grand challenges is het energievraag- energiebron van de toekomst? stuk. Dit vraagstuk stond enkele weken Wat denken jullie dat het In het kader van de Geo Future-module Energie in de wijk van de lang centraal in de aardrijkskundeles én wordt: mountains of oceans?. toekomst vond op donderdag 12 februari een Geo Event plaats in de dus ook tijdens het Geo Event. De leerlingen presenteerden hun theaterzaal van onze school. Ewald Breunesse, manager energietransi- Wat uit de presentatie van Ewald plannen met betrekking tot de tie bij Shell en samensteller van de Bosatlas van de Energie, nam met Breunesse het meest zal blijven staan duurzame woonwijk met verve. leerlingen uit 3 vwo en hun ouders een kijkje in de toekomst. Acht op ieders netvlies, is het verschil tussen Ze lieten zien te kunnen denken leerlingen presenteerden hun ideeën om een duurzame woonwijk op het Sjanghai van 25 jaar geleden en dat buiten de bestaande kaders om. de kazerneterreinen in Ede te bouwen. van nu. Die stad heeft een geweldige Wie weet wordt één van hun metamorfose ondergaan. Veranderingen woonwijken ooit werkelijkheid.

20 TECHNASIUMLEERLINGEN TESTTEN EEN DRIJVEND WINDMOLENPARK Geen golf te hoog? 38 39

21 Op maandag 19 juni vertrokken vier technasiumbrugklassen op de fiets naar MARIN (Maritime Research Institute Netherlands) in Wageningen om hun drijvend windmolenplatform te testen. Michiel Gunsing van MARIN had onze leerlingen gevraagd om een drijvend windmolenplatform te ontwerpen dat een storm met golven van tien meter hoogte kan doorstaan. Sommige plekken in z e e z i j n n a m e l i j k t e d i e p o m d e m o l e n o p e e n s o k k e l t e p l a a t s e n. 40 STORMACHTIGE WIND Het project op school duurde negen weken. De leerlingen hebben in die weken onderzoek gedaan, geëxperimenteerd en per proj e c t g r o e p u i t e i n d e l i j k e e n e i g e n m o d e l o n t w o r p e n e n g e b o u w d. Het is echt een voorrecht om in de bassins van het Wageningse hightechbedrijf te mogen testen. Dit jaar kregen de platforms behalve golven van wisselende hoogte en lengte ook een stormachtige wind te verduren via de opgestelde ventilatoren. Dat alles stelde de windmolenplatforms zwaar op de proef. Spannende momenten voor de jonge ontwerpers! Uiteindelijk sloegen enkele platforms om. Tja, testen doe je niet zonder reden. 41

22 SAMENWERKING TUSSEN HET STREEK EN CHRISTELIJKE HOGESCHOOL EDE Iedereen leert van elkaar De afgelopen paar jaar ontwikkelden Het Streek en de Christelijke STAGEPLEKKEN Hogeschool Ede samen verschillende projecten. Zij droegen bij aan een Het Streek biedt stageplekken aan studenten van de lerarenopleiding interessante kennisuitwisseling. Zowel de leerlingen van Het Streek als godsdienst. Onze docenten godsdienst werken met de stagiaires samen de studenten van de CHE hebben hiervan veel geleerd. En niet alleen zij. aan de ontwikkeling van nieuw materiaal voor de godsdienstlessen. Ook de docenten leerden van elkaar en van de studenten. In de samen- Nieuwe kennis en ervaringen in het werkveld worden zo op een mooie werking is gekozen voor een vorm van trialogisch leren. Hierbij leren wijze geïntegreerd in ons onderwijs. alle geledingen van elkaar. We geven hieronder een korte bloemlezing Bij de decanen loopt een student van de opleiding Bedrijfskunde/HRM van de projecten. stage. In het contact met leerlingen steekt hij veel op van de begeleiding van jonge mensen. Tegelijkertijd draagt hij ook nieuwe elementen aan 42 Een van de projecten betreft het vak rekenen. Studenten van de PABO geven ondersteuning aan leerlingen die moeite hebben om hun reken- die de begeleiding kunnen optimaliseren. Deze stagiairs worden op de locatie Bovenbuurtweg van Het Streek open 43 niveau op peil te krijgen voor de rekentoets. Deze studenten zitten dicht ontvangen. Zij krijgen de mogelijkheid om mee te doen met bijvoorbeeld bij het moderne rekenonderwijs. Daardoor kunnen zij de leerlingen goed studiedagen voor personeel. helpen. Tegelijkertijd doen zij zelf praktijkervaring op. De studenten worden begeleid door ervaren docenten van de CHE, waardoor hun EEN KRANT MAKEN ontwikkeling op dit gebied wordt versneld. Met de Academie Journalistiek en Communicatie van de CHE is een uitdagend aanbod ontwikkeld voor onze gymnasiumleerlingen. Zij maken een CULTUUR EN MEDIA krant onder begeleiding van studenten. Leerlingen ontdekken dat het Daarnaast ontwikkelen onze eigen docenten van het vak cultuur en schrijven van een artikel een complexe activiteit is. Daaraan vooraf gaat media met de docenten van de CHE programma s, om zo de aansluiting een heel proces. En op het schrijven volgt nog een heel traject richting op de vervolgopleiding Media en Communicatie beter vorm te geven. de uiteindelijke vormgeving van de krant. De resultaten zijn steeds weer Aangezien deze leerlijn op Het Streek in opbouw is, kunnen we al direct prachtig. werken aan een doorlopende leerlijn. Hierbij willen we ook gebruikmaken van elkaars faciliteiten.

23 PLANNEN EN IDEEËN Inmiddels is ook de locatie Zandlaan van Het Streek betrokken in de samenwerking met de CHE. Er zijn volop ideeën en plannen om dit verder uit te breiden. Beide instellingen vinden deze samenwerking zo ALS UW KIND VERDER GAAT STUDEREN Wat houdt het nieuwe waardevol, dat we deze opnieuw formaliseren door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee is de samenwerking voor de komende jaren geborgd. leenstelsel in? Kortom, een meer dan plezierige relatie op de Kenniscampus. Vanaf 1 september 2015 is de basisbeurs voor studenten aan het hbo en de universiteit afgeschaft. Daarvoor in de plaats is het leenstelsel gekomen. Wat houdt dit precies in? Hieronder vindt u informatie 44 kennis campus Ede waarmee u rekening moet houden als uw kind gaat studeren. De grootste verandering binnen het leenstelsel is natuurlijk, dat het geld na afronding van de studie niet meer geschonken wordt. Dat is bij de huidige basisbeurs wel het geval. De kosten per maand zijn per opleiding 45 verschillend, maar in het nieuwe lenen mag tot per maand geleend worden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De voorwaarden voor het aanvragen van de lening zijn: de student is niet ouder dan 30 jaar, hij is een Nederlands staatsburger, hij volgt een voltijdstudie en de lening moet minimaal drie maanden van tevoren worden aangevraagd bij DUO.

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

4/2014-2015. Kalender

4/2014-2015. Kalender Kalender Di 10 mrt doorloopdag Masterclass Wo 11 mrt 14.00 17.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Do 12 mrt 16.00 18.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Vr 13 maart t/m do 19 maart SE 5 havo en 6 vwo Week

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

Mondial College Nijmegen

Mondial College Nijmegen TechnasiumMagazine Zomer 2012 Winnaars TTA 2012 Excursie Finland: A tasteful design Mondial College Nijmegen Interview met: Judith Lechner Oud-leerlingen Bonhoeffer College Enschede over O&O En verder

Nadere informatie

Interconfessionele Scholengemeenschap

Interconfessionele Scholengemeenschap Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 2 jaargang 8 2007 Onder andere Tijd voor onderwijs 2 Interview nieuwe docenten 4 De Ronde Tafel 7 Het webteam 8 Lesuitval 10 Mededelingen

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek Jaarstukken 2014 Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek 1 Inhoud Voorwoord...4 DEEL 1 Raad van Toezicht...5 1. Verslag Raad van Toezicht...5 1.1 Samenstelling...5 1.2 Werkwijze...5 1.3 Vergaderingen...6

Nadere informatie

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 LAKS landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 Occupy Rijnstraat! Uitdaging in het Laks goes onderwijs... international again! Lieve lezer, Het schooljaar loopt alweer op z n eind en daarmee

Nadere informatie

Interview met staatssecretaris Van Bijsterveldt

Interview met staatssecretaris Van Bijsterveldt CVOpen 3 Jaargang 10 April 2010 Interview met staatssecretaris Van Bijsterveldt Kennisreizen en passieshops inspireren medewerkers Accent Hoogleraar Van der Wolf: Ontzorg de school Pilot Vriendschapsscholen

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Enthousiaste sfeer Open Dag 2011. Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag.

Enthousiaste sfeer Open Dag 2011. Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag. No. 19 JUNI 2011 PIETER ZEEMAN Redactie: Anneke Flikweert Enthousiaste sfeer Open Dag 2011 Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8 Humor, emotie en muziek pag. 9 Examenwerk in gemeentehuis pag. 22 Info

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs Editie Zwolle 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs 4 TalentStad Zwolle 6 Meander College Zwolle 8 Thomas a Kempis College Zwolle 10 JenaXL Zwolle 12 Centre for Sports & Education Zwolle 14 Praktijkonderwijs

Nadere informatie

Agenda 2. Ten geleide 4. Uit de afdelingen 5. De Bacchanten 20. Afscheid collega s 24. Ouderklankbordgroep 26. Van de decanen 29.

Agenda 2. Ten geleide 4. Uit de afdelingen 5. De Bacchanten 20. Afscheid collega s 24. Ouderklankbordgroep 26. Van de decanen 29. Ouderinfo 1 Inhoudsopgave Agenda 2 Ten geleide 4 Uit de afdelingen 5 De Bacchanten 20 Afscheid collega s 24 Ouderklankbordgroep 26 Van de decanen 29 Personalia 33 Uit de krant 34 Overige wetenswaardigheden

Nadere informatie

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van de MER Nieuwsbrief. Zes jaar na het uitkomen van het laatste nummer

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van de MER Nieuwsbrief. Zes jaar na het uitkomen van het laatste nummer M(e)ER weten 11/08 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Interview Delon Carilho MER-student, ondernemer en topsporter p.4

Nadere informatie