Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar Nummer: 17 Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar 2014-2015. Nummer: 17 Datum: 12-01-15"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief cbs Sjaloom Cursusjaar Nummer: 17 Datum: Algemeen Belangrijke data: 13 Januari Techniekmiddag 16 Januari Afsluiting project Engels 07 Februari Oud papier voor Sjaloom 09 Februari Start Swim 2 play voor groep 7 en 8 12 Februari Start Swim 2 play voor groep 5 en Februari Tennis clinique groep Februari Tulpenactie 23t/m27 Februari Voorjaarsvakantie MR verkiezing Vorige week donderdag hebben alle oudste kinderen 2 stemformulieren meegekregen voor de ouders. Inmiddels zit de stembus al aardig vol, maar nog lang niet alle ouders hebben gestemd. U kunt nog stemmen tot woensdag 14 januari, uur. Alvast bedankt! De MR Afsluiting Project Engels Vrijdagmiddag tussen uur zijn alle ouders welkom om de werkstukken te komen bekijken die de weken zijn gemaakt. In iedere groep is iets te zien, proeven. Natuurlijk mogen opa/oma, of de oppas ook komen kijken. U bent van harte welkom. afgelopen twee horen of te buurvrouw/man Pilot in groep 4 het werken met tablets via Snappet. Vanaf vandaag start er in groep 4 een pilot met het werken met tablets, deze pilot duurt tot het einde van het schooljaar. Vandaag hebben de kinderen en leerkrachten instructie gekregen hoe er gewerkt moet worden met de tablets. De tablets zijn van het bedrijf Snappet. Dit is een bedrijf dat al meer dan 550 basisscholen in Nederland heeft voorzien van tablets. De software / apps en oefeningen op de tablets sluit volledig aan bij de methodes voor taal, spelling en rekenen die wij op school gebruiken

2 Hieronder vindt u informatie van de website van Snappet hoe er gewerkt wordt. Lesgeven Een klassieke les bestaat uit klassikale instructie, eventueel een verlengde instructie, verwerken en afronden. De leerkracht bereidt de les voor, en evalueert na afloop. Snappet Tabletonderwijs ondersteunt de leerkracht bij al deze stappen, voor meer passend en opbrengstgericht onderwijs. Lesvoorbereiding De leerkracht maakt het lesplan en kiest de bijpassende module van Snappet. In de leerkrachtmodule van het tablet, het dashboard, zet hij of zij de les klaar. Dan wordt deze zichtbaar voor de leerlingen, zodat ze eraan kunnen werken. Klassikale instructie De leerkracht geeft de gewone lesinstructie, al dan niet met het digibord. Op het dashboard is aanvullend materiaal beschikbaar, zoals educatieve filmpjes over het specifieke onderwerp. Als het digibord wordt gebruikt, kan dit materiaal klassikaal worden ingezet. Ook kan er met de tablets centraal op het digibord worden gewerkt: bijvoorbeeld door de eerste paar sommen samen te doen waarbij het overzicht van de gegeven antwoorden (anoniem) zichtbaar wordt op het digibord. Zo weet de leerkracht dat iedereen bij de les is. Verlengde instructie Op basis van individuele leerresultaten tot nu toe geeft Snappet inzicht welke leerlingen mogelijk meer aandacht nodig hebben bij deze les. De leerkracht kan kiezen deze even apart te nemen voor extra instructie. Dit kan ook goed, omdat alle andere kinderen inmiddels op hun tablet bezig zijn. Verwerken Voor het toepassen en oefenen van de leerstof pakken de leerlingen hun tablet (in plaats van boeken en schriften). De verwerkingsperiode is steeds zo n twintig minuten per les. In die periode werken de leerlingen in eerste instantie aan het lesmateriaal van die dag. Tabletonderwijs biedt een heel directe leerervaring. Ieder kind heeft zijn eigen werk. De lesstof wordt op diverse manieren aangeboden. De leerling voert het antwoord digitaal in en krijgt meteen feedback: een groene krul of een rode streep. Bij een rode streep is er direct de kans het antwoord te verbeteren. Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten. De leerkracht ziet op het dashboard de voortgang van iedere leerling: een antwoord dat in één keer goed was, is een groen blokje, na twee of meer keer proberen goed geeft een oranje blokje, en fout is rood. Het dashboard geeft het overzicht van de hele klas. Zo weet de leerkracht welke leerlingen extra hulp nodig hebben, of dat een bepaalde opgave meer toelichting nodig heeft. Gericht complimenten geven gaat ook eenvoudiger. Na het afronden van de les van die dag heeft de leerling de mogelijkheid extra te werken. Achter elke les staat een plusje (+). Hiermee komen de kinderen in het programma van het extra werk. Dit kan zowel remediëring zijn of verrijking, afhankelijk van hoe de kinderen de lessen gemaakt hebben. Daarnaast kunnen de leerlingen zelfstandig werken aan leerdoelen die in de les aan de orde zijn geweest. Afronden Omdat de resultaten van de verwerkingsfase direct zichtbaar zijn, speelt de leerkracht daar direct op in. Het voortgangsrapport voor de hele klas kan bijvoorbeeld (zonder namen) worden gedeeld, en lastige vragen nogmaals doorgesproken. Evaluatie Aan het einde van de dag hoeft de leerkracht geen werkboeken en schriften na te kijken: de resultaten zijn direct beschikbaar. Snappet vergelijkt de voortgang van een leerling tegen de leerdoelen, tegen de rest van de klas, en de hele klas tegen de rest van Nederland. De leerkracht heeft zo extra informatie om de volgende les zo goed mogelijk in te richten. Voor meer informatie zie: De komende periode zullen we u in de nieuwsbrief op de hoogte houden over de vorderingen van deze pilot.

3 TULPENVERKOOPTULPENVERKOOPTULPENVERKOOPTULPENVERKOOP TULPENVERKOOP Vrijdag 13 en zaterdag 14 februari 2015 De tulpenactie is inmiddels niet meer weg te denken van Sjaloom! De afgelopen 7 jaar hebben we deze actie met succes gehouden en ook dit jaar vertrouwen we op 2 geslaagde verkoopdagen met veel plezier en een mooie opbrengst voor een culturele dag op school. Om deze actie te laten slagen hebben we wel de hulp van zoveel mogelijk kinderen (groep 5 tot en met 8) en hun ouders (met auto of bolderkar) nodig die de tulpen huis aan huis gaan verkopen in Voorst en het buitengebied. Dit jaar gaan we de verkoop een beetje anders organiseren dan dat sommigen gewend zijn. o Vrijdagavond van tot circa uur. o Zaterdagochtend van tot circa uur. Een dezer dagen krijgen jullie een opgave formulier om je aan te melden om te helpen. Hierbij het verzoek je opgave uiterlijk vrijdag 30 januari in te leveren bij de betreffende juf of meester of opgeven per . Noteer deze datums (13 en 14 februari) dus alvast in je agenda, we rekenen op jullie hulp! Groeten van de tulpenwerkgroep Audrey Winterman en Véronique Slijkhuis Nieuws uit groep 1 en 2 Thema Engeland Hello, goodmorning, how are you? Juf wij kennen nog meer Engelse woorden hoor en dan komt het: ze tellen er lustig op los in het Engels, alle kleuren van de regenboog worden benoemd. Moeilijke woorden als butterfly en sky, zelfs de Big Ben wordt genoemd, gaan onze kanjers ook niet uit de weg. Wat een enthousiasme zo op de vroege maandag morgen. Heerlijk. Wat zijn er al veel spullen meegenomen, fijn. Deze week verdiepen we ons verder in het thema. We zijn er al achter dat Engeland een eiland is en dat je er kunt komen met de veer boot (ferry) en met het vliegtuig. We maken deze week een startbaan met verkeerstoren. In de watertafel komen boten die heen en weer varen tussen Nederland en Engeland. Er zwemmen natuurlijk vissen in de zee, welke zijn er allemaal.

4 Enkele woorden die aan de orde komen: Bus, plane, ferry of boat, Big Ben, fish en chips. We leren deze week de letter b (buh) van Big Ben. De huishoek veranderen we in een fish en chips restaurant waar klanten een lekker ''hapje'' kunnen eten. Met de bus kun je reizen, er stappen mensen in en uit de bus, we doen allerlei rekenspelletjes met in -en uitstappen. De begrippen evenveel, meer en minder komen aan de orde evenals eenvoudige op en aftelsommen. Met juf Marga leren we weer Engels met ''Take it easy'' op het digibord. We leren over voertuigen. En we zingen natuurlijk een heleboel Engelse liedjes die te vinden zijn op youtube Super Simple Songs. Doet u thuis gezellig mee? Gymnastiek Aanstaande woensdag is er geen gymnastiek. Vrijdag hebben we een lange dag. Nieuws uit groep 3 en 4 Deze week zijn we druk bezig met het thema Engeland en daarbij ook over het vervoer. Groep 3 werkt deze week verder met kern 5. De woorden h ou t en v uu r zijn deze week aan de beurt. Ook krijgen de kinderen we een leesblad mee naar huis. Groep 3 werkt met rekenen aan week 2 blok 4. Maandag: oefenen in het maken van pijlsommen Dinsdag: Splitsen van hoeveelheden, tellen op de getallenlijn t/m 20. Woensdag: Eerlijk verdelen, het vergelijken van inhouden Donderdag: Samenvoegen van een tiental en eenheden, sommendictee t/m 5. Vrijdag: herhalen en afronden. Deze week gaan de kinderen van groep 4 oefenen voor de Cito-spellingtoets. De kinderen krijgen daarom hun Bloonmapje niet mee naar huis. Met rekenen gaan de kinderen werken aan week 2 blok 4. We gaan deze week verder met de tafel van 4. Maandag: aftrekken met tientallen, werken met het 100 veld. Dinsdag: springen naar een tiental, vermenigvuldigen van 2, 3, 5 en 10 Woensdag: gepast betalen met munten en biljetten tot 100 euro Donderdag: terugtellen met sprongen van 10, optellen over het eerste tiental Vrijdag: herhalen en afmaken. Iedereen een fijn week!

5 Nieuws uit groep 5 en 6 Belangrijke datum: woensdag 4 februari, TOPO toets Groep 5: gemeente Voorst Groep 6: Noord Nederland Rapport Graag zien wij in de komende week de nog ontbrekende rapporten van groep 5/6 terug op school. Fan van Fanfare Vorige week dinsdagmiddag hebben de kinderen van groep 5 een voorlichting gehad over het project; Fan van Fanfare van Fanfare Korps Voorst. Vanaf morgen, 13 januari, krijgen de kinderen een blaasinstrument mee naar huis. De kinderen konden kiezen uit: - bugel trompet hoorn trombone bariton Wellicht is het verstandig dat u morgenmiddag uw kind ophaalt van school. Spelling Groep 5, afspraak; zwembroek De kinderen maken kennis met samengestelde woorden. Ze leren deze te analyseren en te combineren en correct te schrijven. Groep 6, afspraak; clown De kinderen weten wanneer een c als k klinkt en schrijven de woorden correct. De BLOON mapjes gaan deze week mee naar huis. Rekenen Tijdens de rekenlessen besteden we veel aandacht aan het digitaal klokkijken. Wij willen u vragen om ook thuis hiermee aan de slag te gaan. Op deze manier kunnen de kinderen het geleerde van school in de praktijk brengen. Groep 5; Ma, getallen t/m 1000 op de getallenlijn, aftrekken t/m 1000 Di, vermenigvuldigen, oefentoets tafels 0 t/m 10, herhaling delen in context Wo, klokkijken, herhaling digitale tijden, kalender Do, automatiseren optellen en aftrekken over het eerste tiental, teruggeven en gepast betalen Groep 6; Ma, positioneren (welk duizendtal ligt het dichtst bij), kolomsgewijs aftrekken tot 1000 Di, verdubbelen/halveren, vermenigvuldigen. Wo, lengtematen en inhoudsmaten, het lezen en interpreteren van een cirkeldiagram Do, herleidingen lengte, lengtes schatten m.b.v. referentiematen Nieuws uit groep 7 en 8 Afgelopen vrijdag hebben wij het afscheidsfeestje van juf Lianne gehad. Juf is verrast met veel leuke cadeautjes. s Middags hebben we een gezellige middag gehad, samen hebben we het wie is de mol spel gespeeld. Rekenen groep 7/8 De kinderen zijn afgelopen week de toets gemaakt, deze week wordt de toets nabesproken. Spelling groep 8 De kinderen hebben geoefend met: - Leenwoorden uit het Frans; - Woorden op isch. Spelling groep 7 - De kinderen hebben geoefend q, y en x woorden; - De kinderen hebben geoefend met het voltooid deelwoord. Huiswerk

6 - Maandag inleveren weektaak - Oefenen taalzee en rekentuin - Voorbereiden spreekbeurten/boekenbeurten - Engels Toets: 20 januari

Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014

Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014 Nieuwsbrief O.B.S. Elckerlyc Rembrandt van Rijnsingel 19 2371 RE Roelofarendsveen telefoon: 0713312735 de.elckerlyc@ssba.net www.obselckerlyc.nl Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014 1 Algemene

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Nr. 308 Week 06 / 2015

Nr. 308 Week 06 / 2015 Algemeen Agenda: 9/2/15: 15.45 17.00 uur, teamvergadering met de teams van de Waarborg en de Blinke 11/2/15: s middags voor het team de Cursus Meervoudige intelligentie Aanwezigheid van directeur Henk

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Blauwe Druiven Voor de vakantie heb ik op de dinsdagmiddag samen met de andere directeuren een studiemiddag gehad over Integraal. Heel kort gezegd komt het erop neer

Nadere informatie

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015 Tafels oefenen 13 februari 2015 Via Twitter ontvingen wij een leuke foto van een ouder met daarop een wel heel originele manier om de tafels te oefenen: iedere keer als je bij het toilet komt, kun je de

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

HOOFT-ZAKEN Nieuwsbrief nr. 7 februari 2015

HOOFT-ZAKEN Nieuwsbrief nr. 7 februari 2015 HOOFT-ZAKEN Nieuwsbrief nr. 7 februari 2015 Agenda Woensdag 4 februari 19:30 uur > MR-vergadering Vrijdag 6 februari Rapport 1 wordt uitgereikt 9 en 10 februari Meester Fred afwezig i.v.m. studie2daagse

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Maandag 24 maart 2014, week 13

Maandag 24 maart 2014, week 13 Maandag 24 maart 2014, week 13 Open dag 13 maart jl. cbs Koning Willem Alexander Op de open dag (donderdagmiddag en avond) hebben we een aantal ouders met jonge kinderen mogen ontmoeten. Jodocus stond

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding? obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 18 24 januari 2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Basisschool Op De Groene Alm Derde Oosterparklaan 21 3541SC Utrecht 030-6701996

Basisschool Op De Groene Alm Derde Oosterparklaan 21 3541SC Utrecht 030-6701996 Nieuwsbrief 7 - jr. 4 -april 2015 School nieuws Agenda 13 april start English week 22 april showtime 13.30-14.10u 24 april sportdag/koningsspelen 27 april Koningsdag- alle kinderen vrij! 30 april Schoolfotograaf

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Venmail. Algemeen 13-03-2015

Venmail. Algemeen 13-03-2015 13-03-2015 Algemeen Inschrijven nieuwe leerlingen Heeft u nog kinderen die het komende schooljaar vier jaar worden? Snel inschrijven hoor, dan reserveren wij een plekje voor uw kind. Vervanging Lisa ter

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

t levensteken Nieuwsbrief van de gbs de Levensboom 2010-2011 nummer 30 19 april 2011

t levensteken Nieuwsbrief van de gbs de Levensboom 2010-2011 nummer 30 19 april 2011 t levensteken Nieuwsbrief van de gbs de Levensboom 2010-2011 nummer 30 19 april 2011 Hoofdzakelijk Voor Rouveen zijn wij op zoek naar een nieuwe verkeersouder. In Staphorst is mw. Ingrid Leeftink dat.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 23 april 2015

Het Berichtje Donderdag 23 april 2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 23 april 2015 Kalender:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, NIEUWSBRIEF Beste ouders, Een nieuwsbrief tussen de gezellige decembervieringen in...vorige week een geslaagd Sinterklaasfeest en volgende week al weer de kerstviering. Een drukke en heerlijke tijd op

Nadere informatie

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen Verantwoording en 1F-routeboekje SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. Mededelingen... 2014-2015 jaargang 7

Nieuwsbrief 18. Mededelingen... 2014-2015 jaargang 7 Nieuwsbrief 18 2014-2015 jaargang 7 Mededelingen.... Team/groepenverdeling Per 1 augustus 2015 wordt er een nieuwe onderwijs cao ingevoerd. Dit brengt veranderingen met zich mee en heeft invloed op de

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie