Continue meten = continue weten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Continue meten = continue weten"

Transcriptie

1 Continue meten = continue weten Agis Automatisering heeft in een Samenwerking bij Innovatie-project uitgevoerd met 15 melkveebedrijven: het Melkveehouder Decision Support System project. Dit met als doel een werkend prototype te ontwikkelen bestaande uit hard- en software voor het continue, realtime draadloos en individueel volgen van melkvee voor actuele meting en signalering per koe van de aanwezigheid van tocht, ziekten en andere indicatoren die van invloed zijn op het welzijn. Agis Automatisering heeft een SensOor ontwikkeld die continue, realtime en draadloos individuele koeien monitoort. Hiermee kan tocht, actuele ziekten en andere indicatoren die van invloed zijn op welzijn gemeten worden. De SensOor is een chip die in een speciaal robuust oormerk geklikt wordt en zo de temperatuur en het gedrag van de koe meet. Alle data wordt via een antenne naar een computer gestuurd. Via het speciaal hiervoor ontwikkelde software programma CowManager worden de metingen getoond in grafieken en tabellen. CowManager is een computer dashboard met alerts. Naar aanleiding van de getoonde dashboard-resultaten kan de boer tot actie overgaan. Voordat we tot deze weergave van gegevens konden komen is er van 15 bedrijven met ruim 4000 dieren data verzameld. Middels de hoeveelheid data is er na lang rekenen, testen en valideren een algoritme ontwikkeld die de tocht en ziekte goed kan herkennen. De ultieme test was het meten van progesteron in de melk van de melkkoeien. De door het laboratorium van de Universiteit van Wageningen bepaalde resultaten, zijn vergeleken met de data van de SensOren. Het resultaat was dat de veehouder met de SensOor 98% van de tocht juist gedetecteerd had. Uit de reacties van de deelnemende veehouders en uit de dataherkenning is duidelijk geworden dat het realtime volgen van dieren een direct effect heeft op het welzijn van dieren en zeker een effect op de verbetering van de bedrijfsresultaten. Als logisch gevolg hiervan zal het medicijngebruik gaan afnemen. Verbetering van de bedrijfsresultaten blijkt duidelijk uit de StandaardOverzichten (STO). Gemiddeld is er in 1 jaar een verkorting van de tussenkalftijd van 12 dagen gerealiseerd (van gemiddeld 428 naar 416 dagen), tezamen met de vermindering van 0,15 inseminatie per geïnsemineerde koe (van 2,71 naar 2,56). De koeien zijn daarmee sneller na het afkalven drachtig geworden en het aantal geslaagde inseminaties is toegenomen. Wordt er daarnaast nog gekeken naar het interval afkalven - 1 ste inseminatie, dan is daar een verkorting waar te nemen van gemiddeld 5 dagen (van 91 naar 86). De veehouders zijn er daarmee in geslaagd om de koeien eerder te insemineren, maar na de eerste inseminaties worden ook minder tochtigheden (terugkomers) gemist, doordat de tussenkalftijd meer is afgenomen dan alleen toe te schrijven is aan het verkorten van het interval afkalven 1 ste inseminatie en het afnemen van het aantal inseminaties per geïnsemineerde koe. 1 Melkveehouder Decision Support System, Agis Automatisering

2 De kennis en informatie die met het project zijn opgedaan 1. Het meten van temperaturen aan het oor van koeien is een geschikte manier om ziektes bij melkkoeien op te sporen. 2. Het is mogelijk tochtige koeien op te sporen en typen gedrag te meten aan het oor van koeien. 3. De toevoeging van een tochtdetectiesysteem aan het bedrijfsmanagement leidt bij veel veehouders tot het opsporen van tochtige koeien die ze zelf niet gezien hebben. 4. Door het meten van zowel temperatuur als gedrag bij koeien is het mogelijk om (vroegtijdig) zieke koeien op te sporen. 5. Deze methode om zieke koeien te detecteren leidt er regelmatig toe dat zieke koeien tot wel enkele dagen eerder gevonden worden dan de dag dat de veehouder haar voor het eerst opvalt als zieke koe. 6. Sensorinformatie kan melkveehouderijen helpen hun bedrijfsmanagement te verbeteren: van koppelgericht werken naar koegericht werken. Met betrekking tot het gestelde doel van het project kan dus worden geconcludeerd dat ons doel zeker bereikt is. Er is een robuust goedwerkend communicatiesysteem ontwikkeld. Met behulp van slimme en meerdere malen aangescherpte algoritmes is het mogelijk gebleken om tochtige en zieke dieren adequaat op te sporen. Vooral ook de unieke mogelijkheid om koeien individueel tijdig te monitoren op ongeregeld heden is een verrijking. Deze manier van werken voegt volgens de deelnemende veehouders een duidelijke meerwaarde toe aan hun bedrijfsvoering. Agis Automatisering, Samenwerking bij Innovatie 2010 Melkveehouder Decision Support System. Dit project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling voor Nederland (POP). Het POP wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Deze subsidie valt onder as 1 van het POP: Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en tuinbouwsector. Ministerie voor Economische zaken, Landbouw en Innovatie is de beheerder voor de POP. Europa investeert in zijn platteland 2 Melkveehouder Decision Support System, Agis Automatisering

3 Bijlage: Enkele praktijkvoorbeelden tocht- en ziekteherkenning bij melkvee Tochtherkenning Onderstaande koe was tochtig op Duidelijk is te zien dat er een toename is van de activiteit (% actief, de rode kleur) op 10 en 11 januari. Deze koe was die een deel van beide dagen tochtig, wat ook uit de onderste, gedetailleerde gedragsgrafiek goed naar voren komt. Gedragsgrafiek: 24-uursgrafiek: 3 Melkveehouder Decision Support System, Agis Automatisering

4 Melkziekte (hypocalcemie) Rond het afkalven geeft de plotselinge toename van de melkproductie soms een acuut gebrek aan vrij beschikbare calcium in het bloed, wat nodig is om spiercontracties uit te voeren. Symptomen bij deze ziekte zijn shock-verschijnselen en slecht werkende spieren. De koe krijgt vaak koude oren en kan niet meer gaan staan. De verschijnselen zijn vaak van kortdurende aard, het herstel treedt over het algemeen binnen enkele dagen op. Onderstaande koe is een klassiek voorbeeld (afgekalfd op ): Gedrag: Temperatuur: 4 Melkveehouder Decision Support System, Agis Automatisering

5 E. Coli-mastitis Onderstaande koe kreeg op zondag 8 januari plotseling last van een heftige mastitis, veroorzaakt door de bacterie E. Coli. Bekend bij deze ziekte is hoge koorts, met pijn, shock-verschijnselen en sterke inactiviteit: een koe die helemaal van slag is. Onderstaande grafieken laten duidelijk de toename in inactiviteit zien en het wegvallen van het herkauw- en vreetgedrag. Tevens leiden de shock-verschijnselen tot een sterke temperatuursdaling op 8 januari. Het veranderde gedrag en de lage temperaturen herstellen licht de volgende dagen, maar van volledig herstel is tot op 16 januari nog geen sprake. Gedrag: Temperatuur: 5 Melkveehouder Decision Support System, Agis Automatisering

6 Scherp-in (traumatische reticuloperitonitis) Scherp-in is een ziekte, waarbij de koe in het voer een stukje ijzer op heeft genomen, wat door de penswand prikt en daarna zorgt voor een buikvliesontsteking. Een ziekte die vaak gepaard gaat met buikpijn, minder willen vreten en herkauwen, koorts en sloomheid. Onderstaande koe is op behandeld met als diagnose scherp-in. Op 17 december is er echter al veranderd gedrag waar te nemen. Na behandeling met een magneet, die in de pens wordt ingebracht, laat deze koe goed herstel zien van haar normale gedrag. Gedrag: Temperatuur: 6 Melkveehouder Decision Support System, Agis Automatisering

7 Lebmaagdislocatie links Dislocatie (verplaatsing) van de lebmaag is een ziekte die af en toe voorkomt bij hoogproductieve melkkoeien. Door een relatief snel verteerbaar rantsoen vindt er veel gasvorming plaats in de lebmaag, die daardoor kan gaan verplaatsen. Hierdoor wordt de voedselpassage belemmerd. Gevolg hiervan is dat de koe minder gaat vreten en herkauwen, slomer wordt en minder melk gaat geven. Als er niet, of te laat wordt ingegrepen bestaat er een behoorlijke kans op het sterven van de koe. Tijdige detectie is daarmee dus soms van levensbelang. Onderstaande koe is op gediagnosticeerd met een lebmaagdislocatie. Duidelijk waarneembaar is de sterke mate van verminderd herkauw- en vreetgedrag, alsmede de toename van de mate van inactiviteit. Tevens is te zien dat de ingestelde behandeling na een paar dagen tot een goed herstel heeft geleid. Gedrag: Temperatuur: 7 Melkveehouder Decision Support System, Agis Automatisering

8 Voedingsoorzaken Om voldoende melk te kunnen produceren en daarnaast gezond te blijven is het belangrijk dat melkvee goede voeding krijgt. Het samenstellen van een evenwichtig rantsoen met daarin de juiste combinatie van grondstoffen wordt door de veehouder goed in de gaten gehouden aan de hand van de melkproductie, pensvulling, herkauwgedrag en de vertering van de mest. Het duurt vaak echter wel enkele dagen voordat voedingsfouten zich duidelijk laten zien in klinische verschijnselen. Onderstaand voorbeeld is een voorbeeld waarbij de koeien op het bedrijf verkeerde voeding kregen. Er is duidelijk een afname te zien in de melkgift (zwarte lijn). De hoeveelheid inactiviteit (gele lijn) neemt toe en de hoeveelheid vreten (groene lijn) en herkauwen (blauwe lijn) namen af. De veehouder heeft het rantsoen aangepast en vervolgens is aan het gedrag van het melkvee te zien dat er een herstel in het gedrag optreedt, wat er op wijst dat de doorgevoerde wijziging effect heeft. Het herstel van de melkproductie is in onderstaand overzicht nog niet zichtbaar, het na-effect van voedingsperikelen op de melkproductie is groter dan op het directe gedrag. Gedrag 8 Melkveehouder Decision Support System, Agis Automatisering

Méér dan. Tochtdetectie. alleen. Nedap. Tochtdetectie. Nauwkeurige Tochtdetectie met Gezondheid Monitoring

Méér dan. Tochtdetectie. alleen. Nedap. Tochtdetectie. Nauwkeurige Tochtdetectie met Gezondheid Monitoring Méér dan alleen Nedap Nauwkeurige met Gezondheid Monitoring Nedap Méér dan alleen Nauwkeurige met Gezondheid Monitoring Efficiëntie en effectief managen zijn de sleutel tot een succesvol melk of vleesveebedrijf.

Nadere informatie

Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee

Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee J. Zijlstra, R. Vlemminx, M. Dellevoet Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee J. Zijlstra 1 R.

Nadere informatie

Kengetallen. E-13 Voortplanting

Kengetallen. E-13 Voortplanting Kengetallen E-13 Voortplanting Inleiding Op melkveebedrijven wordt jaarlijks een aanzienlijke schade geleden als gevolg van een niet optimale tussenkalftijd en een voortijdige afvoer van koeien die niet

Nadere informatie

Grip op Klauwen. Eindverslag

Grip op Klauwen. Eindverslag Grip op Klauwen Eindverslag ZLTO, april 2014 1 Inhoudsopgave Algemeen...3 Doelstelling en resultaten...4 En nu verder... 14 Bijlagen... 15 Bijlage 1 Eindverslag quickscan Bijlage 2 Poster integrale adviesaanpak

Nadere informatie

Rapport 666. Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien

Rapport 666. Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien Juni 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het PPS-project Routekaart Levensduur waarvoor Stichting Duurzame Zuivelketen opdrachtgever

Nadere informatie

Energie en klimaat: weten en doen

Energie en klimaat: weten en doen Energie en klimaat: weten en doen Effectmeting AgroEnergiek E.A.P. van Well Energie en klimaat: weten en doen Effectmeting AgroEnergiek Energie en klimaat: weten en doen Effectmeting AgroEnergiek E.A.P.

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Kalveren bij de koe De natuur werkt! Jan Paul Wagenaar Jos Langhout

Kalveren bij de koe De natuur werkt! Jan Paul Wagenaar Jos Langhout Kalveren bij de koe De natuur werkt! Jan Paul Wagenaar Jos Langhout Geen checklist maar advies op maat Via de bedrijven die aan het onderzoek deelnemen of zelfstandig ervaring hebben opgedaan met Kalveren

Nadere informatie

BSE IN NEDERLAND. Een verklaring van de oorzaak en interpretatie van de risicofactoren. Rapport CIDC-Lelystad April 2005

BSE IN NEDERLAND. Een verklaring van de oorzaak en interpretatie van de risicofactoren. Rapport CIDC-Lelystad April 2005 Een verklaring van de oorzaak en interpretatie van de risicofactoren Rapport CIDC-Lelystad April 2005 Dr. Lourens Heres Dr. Ir. Armin R. W. Elbers Dr. Bram E. C. Schreuder Drs. Fred G. van Zijderveld BSE

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

the Dairy Life Wereldfietstocht 8.550 kilometer op de fiets door Frankrijk, Spanje, Marokko, Brazilië, Uruguay, Argentinië, Chili en Nieuw-Zeeland

the Dairy Life Wereldfietstocht 8.550 kilometer op de fiets door Frankrijk, Spanje, Marokko, Brazilië, Uruguay, Argentinië, Chili en Nieuw-Zeeland Lely Ambassadors magazine the Dairy Life editie 2 jaargang 7 MEi 2010 Wereldfietstocht 8.550 kilometer op de fiets door Frankrijk, Spanje, Marokko, Brazilië, Uruguay, Argentinië, Chili en Nieuw-Zeeland

Nadere informatie

Jelle Zijlstra en Michel de Haan, Animal Sciences Group van Wageningen UR. 1. Inleiding

Jelle Zijlstra en Michel de Haan, Animal Sciences Group van Wageningen UR. 1. Inleiding De Nieuwe Realiteit volgens experts uit Nederlandse melkveehouderij Prioritaire thema s en bedrijfsaanpassingen op melkveebedrijven in de komende 10 jaar Jelle Zijlstra en Michel de Haan, Animal Sciences

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus?

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus? Bijlage bij brief over toename Hepatitis E virus bij mens en dier Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie: 1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Frank Verhoeven en Jet Proost. Werkboek studiegroepen melkveehouders. Samen werken. Gebaseerd op ervaringen van milieucoöperaties VEL en VANLA

Frank Verhoeven en Jet Proost. Werkboek studiegroepen melkveehouders. Samen werken. Gebaseerd op ervaringen van milieucoöperaties VEL en VANLA Werkboek studiegroepen melkveehouders Frank Verhoeven en Jet Proost Samen werken Gebaseerd op ervaringen van milieucoöperaties VEL en VANLA De eerste keer: opstart 1 colofon Inhoudsopgave pagina 7 Samen

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.3 oktober 2011 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

LELY DAIRY EQUIPMENT Melken, voeren en oplossingen voor de stal

LELY DAIRY EQUIPMENT Melken, voeren en oplossingen voor de stal LELY DAIRY EQUIPMENT Melken, voeren en oplossingen voor de stal Bouw een mooie toekomst voor úw bedrijf www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive,

Nadere informatie

Evaluatie van dierenwelzijn en gezondheid op melkveebedrijven

Evaluatie van dierenwelzijn en gezondheid op melkveebedrijven Publicatie 19 - December 2005 HOE WEL ZIJN MIJN KOEIEN? Evaluatie van dierenwelzijn en gezondheid op melkveebedrijven Luk Sobry, Xavier Goossens, Geert Opsomer, Frank Nevens, Stefaan De Smet, Frank Ödberg,

Nadere informatie

Hoe doen ze dat: een medicijn maken?

Hoe doen ze dat: een medicijn maken? Hoe doen ze dat: een medicijn maken? Je neemt vast wel eens iets tegen de hoofdpijn of koorts. En vaak waarschijnlijk zonder er bij na te denken. Maar wist je dat het wel twaalf jaar duurt voordat een

Nadere informatie

Genomineerde FPZ-prijs 2010, Chronische Medicatie Service, Apotheek Flevowijk

Genomineerde FPZ-prijs 2010, Chronische Medicatie Service, Apotheek Flevowijk Genomineerde FPZ-prijs 2010, Chronische Medicatie Service, Apotheek Flevowijk Inleiding De directe aanleiding voor het starten met de Chronische Medicatie Service (CMS) dateert uit 2006. Aan het einde

Nadere informatie

Sporten met Q-koorts: visies van de stakeholders

Sporten met Q-koorts: visies van de stakeholders Sporten met Q-koorts: visies van de stakeholders De problemen en oplossingen bij sporten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Auteur: Willem van Orsouw (3030210) BSc. Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Een leven lang leren in Nederland

Een leven lang leren in Nederland Opdrachtgever SZW Een leven lang leren in Nederland Doel en vraagstelling Opdrachtnemer ROA Onderzoek Leven lang leren enquête 2010 Startdatum 1 september 2010 Einddatum 1 mei 2011 Categorie Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Rapport 18. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst

Rapport 18. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst Rapport 18 Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst December 2006 Colofon Uitgever Animal Sciences Group Postbus 65, 8200 AB Lelystad Telefoon 0320-238238 Fax 0320-238050 E-mail bioveem.po.asg@wur.nl.

Nadere informatie